Εργο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. λαµβάνουν χώρα στην περιοχή και σε µεγάλο βαθµό καθορίζουν τη χρήση των χώρων αυτών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. λαµβάνουν χώρα στην περιοχή και σε µεγάλο βαθµό καθορίζουν τη χρήση των χώρων αυτών."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Εργο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προυπ Ευρώ ( µε Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Πηγή ΠΕΠ ΕΠΙΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρήση 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε100/ Σύνοψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μια βασική απαίτηση για τον µικρό-κλιµατικά προσανατολισµένο σχεδιασµό αστικών περιοχών συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού των περιοχών πρασίνου είναι η αξιολόγηση των παραµέτρων που επηρεάζουν τη θερµική άνεση σε εξωτερικούς χώρους. Οι µικροκλιµατικές παράµετροι είναι κεντρικής σηµασίας για τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή και σε µεγάλο βαθµό καθορίζουν τη χρήση των χώρων αυτών. Η παρούσα τεχνική µελέτη αναφέρεται στην αξιολόγηση του µικροκλίµατος της περιοχής της Ζακύνθου µε την εφαρµογή κατάλληλου τρισδιάστατου µικροκλιµατικού µοντέλου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τοµείς όπως η αστική κλιµατολογία, ο αστικός σχεδιασµός, η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασµός κτηρίων. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η αξιολόγηση του πεδίου ροής του ανέµου και της θερµοκρασίας αέρα στην ευρύτερη περιοχή του Ζακύνθου µε το υπολογιστικό µοντέλο ENVIMET) και η διερεύνηση της θερµικής άνεσης στους χώρους της προτεινόµενης Σελίδα 1 από 37

2 ανάπλασης. Στις επόµενες παραγράφους αναλύονται οι επικρατούσες βιοκλιµατικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του θέρους για την υφιστάµενη κατάσταση και υπολογίζεται και αναλύεται η συµβολή των προτεινόµενων κλιµατικών και αρχιτεκτονικών παρεµβάσεων στη βελτίωση του µικροκλίµατος στην περιοχή. 2. Μεθοδολογία αξιολόγησης Στην παρούσα µελέτη η προσοµοίωση του µικροκλίµατος της περιοχής Ζακύνθου πραγµατοποιήθηκε µε χρήση του προγράµµατος ΕNVI-met 3.1, το οποίο είναι ένα τρισδιάστατο µοντέλο πρόγνωσης και αποτύπωσης µικρό κλιµατικών δεδοµένων στους υπαιθρίους χώρους (ΕNVI-met). Το λογισµικό αυτό επελέγη για τους παρακάτω βασικούς λόγους: Πρόκειται για πρόγραµµα ελεύθερου λογισµικού το οποίο βασίζεται σε διάφορες επιστηµονικές εργασίες και έρευνες και διαρκώς βρίσκεται σε εξέλιξη και αναβάθµιση. Λαµβάνει υπόψη όλους τους τύπους ηλιακής ακτινοβολίας (άµεση, ανακλώµενη και διάχυτη), καθώς και τις ροές θερµικής ακτινοβολίας από την ατµόσφαιρα, το έδαφος και τους τοίχους. Ο υπολογισµός των ροών ακτινοβολίας περιλαµβάνει τη σκίαση, την απορρόφηση και την επανεκποµπή ακτινοβολίας από τα φυτά. Είναι κατάλληλο για την ανάλυση της κατάστασης θερµικής άνεσης σε υψηλή ανάλυση (µέχρι 0.5 m Χ 0.5 m), και µε ένα τυπικό χρονικό πλαίσιο 24 ως 48 ωρών. Προτείνεται και θεωρείται αποδεκτό υπολογιστικό εργαλείο από τον «Οδηγό Μελετών Προγράµµατος Αστικών Αναπλάσεων». Η αξιολόγηση της αστικής περιοχής ανάπλασης περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 1. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την επεξεργασία της αστικής περιοχής που θα ελεγχθεί και την αποτύπωση της περιοχής ανάπλασης σε κάνναβο. Για το στάδιο αυτό απαιτούνται οι οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, καθώς και συγκεκριµένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, όπως υλικά επιφανειών, κάλυψη εδάφους, Σελίδα 2 από 37

3 µέγεθος και κάλυψη βλάστησης κλπ. Τα δεδοµένα εισόδου σχεδιάζονται σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, όπου τοποθετούνται τα κτίρια, τα δέντρα/βλάστηση και οι διάφορες επιφάνειες. Αυτά τα στοιχεία αναπαριστώνται από κελιά πλέγµατος διαφόρων µεγεθών. Όσο µικρότερο το κελί, τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάλυση. Η περιοχή ενός κελιού µπορεί να οριστεί σε οποιαδήποτε διάσταση µεταξύ 0.5 και 10 µέτρων. 2. Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει την δηµιουργία αρχείου διαµόρφωσης (configuration file), όπου εισάγονται πληροφορίες για τη θέση της περιοχής, τη θερµοκρασία, την ταχύτητα ανέµου, την υγρασία, παράµετροι για τον υπολογισµό δεικτών θερµικής άνεσης, καθώς και την δηµιουργία δεδοµένων για τύπους εδάφους, δαπεδόστρωσης και βλάστησης. Τα δεδοµένα εισόδου είναι: Ι. Ταχύτητα και κατεύθυνση ανέµου στα 10m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. ΙΙ. Μήκος τραχύτητας (roughness length). iii. Αρχική θερµοκρασία αέρα. ίν. Αρχική θερµοκρασία και υγρασία εδάφους. ν. Σχετική υγρασία στα 2 m. 3. Το τρίτο στάδιο περιλαµβάνει τη διαδικασία της προσοµοίωσης της υπάρχουσας κατάστασης στην οποία παράγονται τα εξής αποτελέσµατα: Ι. Θερµοκρασία αέρα µε χωρική κατανοµή. ΙΙ. Ροές ακτινοβολίας (µικρού και µεγάλου µήκους κύµατος), λαµβάνοντας υπόψη τη σκίαση, την ανάκλαση και την εκποµπή ακτινοβολίας από συστήµατα κτιρίων και από τη βλάστηση. iii. Ροές αέρα, λαµβάνοντας υπόψη την αστική µορφολογία. ίν. Επιφανειακή θερµοκρασία των υλικών των επιφανειών και τοίχων για κάθε σηµείο του πλέγµατος και κάθε τοίχο. 4. Το τέταρτο στάδιο περιλαµβάνει την αποτύπωση των προτάσεων ανάπλασης και την προσοµοίωση των βιοκλιµατικών παραµέτρων µε αυτές. Παράγονται τα ίδια αποτελέσµατα µε Σελίδα 3 από 37

4 το στάδιο 3. Σηµειώνεται εδώ ότι χρησιµοποιούνται οι ίδιες αρχικές συνθήκες στα Στάδια 3 και 4. Το πέµπτο στάδιο περιλαµβάνει τη διαδικασία αξιολόγησης της προτεινόµενης ανάπλασης και την εξαγωγή των απαραίτητων παραµέτρων ποσοτικοποίησης της συνεισφοράς της ανάπλασης στο µικροκλίµα της περιοχής. 5. Περιγραφή του κοινόχρηστου χώρου Η περιοχή της Ζακύνθου που επιλέχθηκε να ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραµµα είναι το κέντρο της πόλης της Ζακύνθου και συγκεκριµένα η Πλατεία Σολωµού, η Λεωφόρος ηµοκρατίας που είναι πεζόδροµος καθώς και οι γύρω δρόµοι. Η περιοχή αυτή αφορά και σε ένα βασικό σηµείο αναφοράς του νησιού και άρα µία βιοκλιµατική παρέµβαση εκεί θα έχει τη µεγαλύτερη δυνατή απήχηση για το νησί. Επιπλέον η περιοχή αυτή ενδείκνυται σαφώς για να ενταχθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, καθώς πληροί όλες τις προδιαγραφές για βελτίωση της βιοκλιµατικής της συµπεριφοράς λόγω Γεωγραφικής Θέσης και Προσανατολισµού: Συνορεύει µε τη θάλασσα µε κύριο άξονα τον Β - ΝΑ Μορφολογίας: Είναι ένας σηµαντικής έκτασης τελείως ανοικτός επίπεδος χώρος Λειτουργίας: Αποτελεί µία περιοχή µε πολύ µεγάλη προσβασιµότητα επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου και τις ώρες κάθε ηµέρας. Σελίδα 4 από 37

5 Ζάκυνθος (Υπάρχουσα Κατάσταση) Σχ. 1. Εικόνα της περιοχής ανάλυσης Πλατεία Σολωµού Η κεντρική πλατεία της Ζακύνθου, η Πλατεία Σολωµού, βρίσκεται στη είσοδο της πόλης. Αναπνέει άµεσα την αύρα της θάλασσας και την εισάγει µέσα από τα σοκάκια της προς τον πυρήνα της πόλης. Η έκταση της πλατείας Σολοµού είναι σηµαντική. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η αρχιτεκτονική που περιβάλλει την πλατεία Σολωµού. Η πλατεία υπέστη πολύ µεγάλη καταστροφή µετά τον σεισµό του 1953, που έπληξε την Ζάκυνθο. Τότε γκρεµίστηκε και το ηµοτικό Θέατρο της Ζακύνθου, ένα σηµαντικό αρχιτεκτόνηµα του Τσίλερ, σηµείο αναφοράς εκείνης της εποχής. Η νέα διαµόρφωση της Πλατείας Σολωµού έγινε µετέπειτα από τον αρχιτέκτονα Γ. Κούτση. Αυτή είναι και η σηµερινή διαµόρφωση της, εκτός από κάποιες ελάχιστες τροποποιήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί ενδιάµεσα, κυρίως επισκευαστικού χαρακτήρα. Η πλατεία περιβάλλεται από διόροφα /τριόροφα κτίρια ιδιαίτερης παραδοσιακής Σελίδα 5 από 37

6 αρχιτεκτονικής που εξυπηρετούν το δηµόσιο χαρακτήρα της πόλης. Συγκεκριµένα στην βορειοδυτική πλευρά βρίσκεται το Βυζαντινό Μουσείο, και παραδίπλα ένα ιδιωτικό ξενοδοχείο. Στη νοτιοδυτική πλευρά βρίσκεται το ηµαρχείο και η Εθνική Τράπεζα. Στη βορειοανατολική πλευρά βρίσκονται το Πνευµατικό Κέντρο, κτήριο που χτίσθηκε στη θέση του κατεδαφισθέντος από το σεισµό του 1953, ηµοτικού Θεάτρου, και ο Ναός του Αγ. Νικολάου του Μώλου, µοναδικό δείγµα ενετικού ρυθµού, που χρονολογείται από το Η νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας είναι ανοικτή προς τη θάλασσα. Η πλατεία σήµερα είναι πλακοστρωµένη κυρίως µε συµβατικής συµπεριφοράς τσιµεντόπλακες. Επιπλέον στη νοτιοδυτική πλευρά συνορεύει µε την οδό Καρβέλα, η οποία σήµερα παραλαµβάνει σηµαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και επιπλέον είναι επιφορτισµένος µε την άναρχη δόµηση οχηµάτων. Στη νότια πλευρά του συνορεύει µε την παραλιακή λεωφόρο, επίσης επιφορτισµένη µε µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Η φύτευση της πλατείας Σολωµού σήµερα είναι αξιόλογη µεν, µε µεγάλα δέντρα, αλλά επιδέχεται εµπλουτισµό. Συγκεκριµένα στο κέντρο της πλατείας, περιµετρικά του ανδριάντα του. Σολωµού καθώς και στη βορειοδυτική πλευρά, µπροστά από το Βυζαντινό Μουσείο έχει παρτέρια µε µεγάλους φοίνικες. Επίσης η νοτιοανατολική πλευρά που είναι ανοικτή προς τη θάλασσα είναι στο µεγαλύτερο µέρος της φυτεµένη και διαθέτει µεγάλο αριθµό από φοίνικες. Τέλος η νοτιοδυτική και η βορειονατολική πλευρά είναι επίσης πλαισιωµένες µε παρτέρια µε φύτευση από θάµνους και µεγάλα δέντρα. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι στη σηµερινή κατάσταση, τόσο στο κέντρο της πλατείας Σολωµού, όσο και στην βορειοανατολική πλευρά έχουν τοποθετηθεί µεγάλες τέντες για την εξυπηρέτηση καταστηµάτων αναψυχής. Σελίδα 6 από 37

7 Σχ. 2 Εικόνα της περιοχής ανάλυσης όπως φαίνεται στο Google earth Λεωφόρος ηµοκρατίας Η Λεωφόρος ηµοκρατίας αποτελεί την κεντρική οδό που συνδέει την πλατεία Σολωµού µε την πλατεία Αγίου Μάρκου, την πιο ιστορική πλατεία της πόλης. Η διαµόρφωση της πλακόστρωσης της οδού αυτής έγινε πρόσφατα, και αποτελεί µία αξιόλογη αρχιτεκτονική παρέµβαση στον ιστό της πόλης. Αυτή η πρόσφατη πλακόστρωση έγινε µε συµβατικούς κυβόλιθους και λωρίδες µαρµάρου. Σελίδα 7 από 37

8 Η φύτευση της οδού, εφόσον έχει γίνει πρόσφατα η διαµόρφωση της, είναι οργανωµένη µε αρκετά µεγάλα δέντρα. Παρ όλα αυτά επιδέχεται επιπλέον φύτευση. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η Λεωφόρος ηµοκρατίας σήµερα έχει πολλά καταστήµατα κυρίως αναψυχής, αλλά και εξυπηρέτησης, που συµβάλλουν στην προσέλευση και παραµονή µεγάλου αριθµού επισκεπτών στον δρόµο αυτό. Η απαραίτητη σκίαση για την εξυπηρέτηση των καταστηµάτων επιτυγχάνεται σήµερα µε ιδιωτικές τέντες. Σελίδα 8 από 37

9 Γύρω ρόµοι Η περιοχή περιβάλλεται από ένα δίκτυο δρόµων ποικίλης και διαφορετικής µεταξύ τους λειτουργικής χροιάς. Συγκεκριµένα οι οδοί Ρώµα και Αγ. Πάντων (παραλιακή οδός) είναι περιφερειακοί οδοί της περιοχής µελέτης µε κυκλοφοριακό χαρακτήρα. Η οδός Καρβέλα βρίσκεται στην δυτική πλευρά της πλατείας Σολωµού και δηµιουργεί σηµαντική όχληση λόγω του επιφορτισµένου κυκλοφοριακού χαρακτήρα και της αλόγιστης άναρχης στάθµευσης. Η οδός Αντιστάσεως, είναι αδιέξοδος και εξυπηρετεί κυρίως την στάθµευση οχηµάτων. Οι οδοί εσύλα και Σφήκα οι οποίοι προορίζονται να γίνουν πεζόδροµοι, καθώς βρίσκονται παραπλεύρως της κεντρικής πλατείας και δεν συµβάλλουν καθόλου στη λοιπή κυκλοφοριακή ροή. Τέλος η οδός Ζώη, τµήµα της οποίας αποτελεί σηµαντικό κυκλοφοριακό άξονα, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µπορεί να µετατραπεί σε πεζόδροµο καθώς εξυπηρετεί µονάχα τα προσκείµενα σε αυτήν κτίρια. Οδός Καρβελά (βόρειο τµήµα) Οδός Εθνικής Αντιστάσεως Οδός Καρβελά (νότιο τµήµα) Οδός Καρβελά (βόρειο τµήµα) Σελίδα 9 από 37

10 Η νέα πρόταση διατηρεί δύο βασικές παραδοχές πριν τη διαµόρφωση νέων δεδοµένων. Οι παραδοχές αυτές είναι: Η διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωµίας κάθε περιοχής όπως είναι σήµερα. Η περιοχή που προτείνεται για ένταξη στο πρόγραµµα διατηρεί πολλές µνήµες από το µακρινό αλλά και το πιο πρόσφατο παρελθόν, οι οποίες έχουν παγιωθεί στην αντίληψη του νησιού και αποτελούν τµήµα της ιστορίας του. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τόσο την µορφή της γενικότερη αρχιτεκτονική διάταξη της πλατείας Σολωµού, όσο και τις χρήσεις των κτιρίων που περιβάλλουν την πλατεία και τη λεωφόρο ηµοκρατίας. Η διατήρηση των πρόσφατων έργων ανάπλασης. Τα έργα αυτά, που κυρίως αφορούν πλακοστρώσεις, έχουν γίνει µετά από συγκροτηµένες µελέτες και έχουν συµβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής αυτής. Με βάσει τα παραπάνω οι βασικοί άξονες σχεδιασµού της Αρχιτεκτονικής - Βιοκλιµατικής Παρέµβασης είναι οι εξής: Νέα αρχιτεκτονική οργάνωση της κεντρικής πλατείας Σολωµού στα χνάρια της υφιστάµενης µορφής της. Εισαγωγή πολλαπλών στοιχείων που συµβάλλουν στην βιοκλιµατική εξυγίανση της πλατείας Σολωµού. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στο είδος των δαπεδοστρώσεων µε χρήση κυρίως ψυχρών υλικών στον εµπλουτισµό µε κατάλληλη φύτευση και στην εισαγωγή επιπλέον στοιχείων σκιασµού. Εισαγωγή δύο νέων βιοκλιµατικών καναλιών στον Β -ΝΑ άξονα, εκατέρωθεν της πλατείας, που εισάγουν την θαλασσινή αύρα προς το εσωτερικό της πόλης. Σελίδα 10 από 37

11 Αναδιοργάνωση του νότιου τµήµατος της πλατείας και εµπλουτισµός της υφιστάµενης φύτευσης µε επιπλέον χαµηλή και υψηλή φύτευση. ιατήρηση της πρόσφατης ανάπλασης της λεωφόρου ηµοκρατίας και εισαγωγή νέων στοιχείων βιοκλιµατικής εξυγίανσης ενταγµένων στην υφιστάµενη χάραξη. Πεζοδρόµηση ορισµένων εσωτερικών µικρών δρόµων που δεν επηρεάζουν την κυκλοφορία µε χρήση κατάλληλης δαπεδόστρωσης µε ψυχρά υλικά που συµβάλλει στη συνολική θερµική συµπεριφορά της περιοχής. Περιορισµός του κυκλοφοριακού φόρτου και της στάθµευσης της οδού Καρβέλα και µετατροπή του βορειότερου τµήµατος της σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας, µε ταυτόχρονη βιοκλιµατική εξυγίανση. Μετατροπή της υφιστάµενης ασφάλτου όλων των περιµετρικών δρόµων κυκλοφορίας οχηµάτων σε ψυχρή άσφαλτο, που θα επιφέρει σηµαντική βελτίωση της θερµικής άνεσης. Εµπλουτισµός της φύτευσης στην πλατεία που βρίσκεται πίσω από το Πνευµατικό Κέντρο. Σελίδα 11 από 37

12 0 Ί... Ι...Ι... Ι... Ι... Ι... Ι... Ι... Ι... Ι... Ι... Ι...Ι... Ι...Γ^ψ^ψ X "Τ Σχ. 3. Εικόνα της περιοχής ανάλυσης όπως απεικονίζεται στο περιβάλλον Leonardo µετά τον σχεδιασµό της στο Envi-met Σελίδα 12 από 37

13 3. Εκτίµηση βιοκλιµατικών παραµέτρων στο χώρο παρέµβασης Εισαγωγή Στην παρούσα παράγραφο αναλύονται οι Κλιµατικές Παράµετροι ΠΡΙΝ την υλοποίηση των αναπλάσεων και συγκεκριµένα αποτυπώνονται: Η µέση µέγιστη θερινή θερµοκρασία περιβάλλοντος και η χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή παρέµβασης. το µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους (Κωδ. Ε.Κ.1). Οι βαθµοώρες στην περιοχή παρέµβασης για µια τυπική ηµέρα του καλοκαιριού. για κάθε ώρα από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου και στη συνέχεια το τυπικό ηµερήσιο άθροισµα των βαθµοωρών βάσης 26 C (Κωδ. Ε.Κ.2). Η µέση χωρική µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας στο χώρο παρέµβασης µε βάση τη χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας επιφάνειας στην περιοχή παρέµβασης το µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους (Κωδ. Ε.Κ.3). Ο δείκτης θερµικής άνεσης Cooling Power CP (Κωδ. Ε.Κ.4). Το πεδίο του ανέµου σε κάθε σηµείο την περιοχής παρέµβασης για µία τυπική καλοκαιρινή ηµέρα κατά την περίοδο 10:00-18:00 (Κωδ. Ε.Κ.5). Υπολογιστικό εργαλείο Το υπολογιστικό εργαλείο που επιλέγει είναι το λογισµικό ENVI-met που υλοποιεί ένα τρισδιάστατο µικρό κλιµατικό µοντέλο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τοµείς όπως η αστική κλιµατολογία. ο αστικός σχεδιασµός, η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασµός κτηρίων. Λαµβάνει υπόψη όπως προαναφέρθηκε όλους τους τύπους ηλιακής ακτινοβολίας (άµεση, ανακλώµενη και διάχυτη) καθώς και τις ροές θερµικής ακτινοβολίας από την ατµόσφαιρα. το έδαφος και τους τοίχους. Ο υπολογισµός των ροών ακτινοβολίας περιλαµβάνει τη σκίαση, την απορρόφηση και την επανεκποµπή ακτινοβολίας από τα φυτά. Περιγραφή αρχικών συνθηκών Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε είναι το Σελίδα 13 από 37

14 λογισµικό ENVI-met. Τα αρχεία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή αποτελεσµάτων για το συγκεκριµένο λογισµικό είναι δύο: -το αρχείο εισόδου και -το αρχείο ρυθµίσεων (Configuration File-CF) Στο αρχείο εισόδου αποτυπώνονται σε µορφή κανάβου διάφορα δεδοµένα όπως η γεωµετρία του χώρου και των γειτονικών κτισµάτων, το επιλεγµένο βήµα του κανάβου προσοµοίωσης (grid), οι ατµοσφαιρικές και κλιµατικές συνθήκες, τα είδη των φυτεύσεων, των υλικών δαπεδόστρωσης, και τα υψόµετρα των περιµετρικών κτισµάτων και των επιπέδων. Η περιοχή µελέτης οργανώθηκε σε κάναβο 165x220x20 grids (χ. γ ζ) µε διατάσεις ψηφίδας (grid) της 2.00m x 2.00m. Η µορφή του αρχείου εισόδου για την ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης παρουσιάζεται στο Σχ. 4. Σχ. 4. Εικόνα envi-met από την περιοχή της Ζακύνθου Σελίδα 14 από 37

15 Στο αρχείο ρυθµίσεων, ο συνολικός χρόνος προσοµοίωσης ορίστηκε στις 24 ώρες από τα µεσάνυχτα της µίας µέρας µέχρι τα µεσάνυχτα της εποµένης µέρας όπως αυτό προτείνεται από τον σχεδιαστή του προγράµµατος. Τα µετεωρολογικά δεδοµένα εκκίνησης της προσοµοίωσης ορίστηκαν από µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής για την περίοδο του καλοκαιριού για την 21 Ιουλίου σύµφωνα µε το METEONORM για την περιοχή του αεροδροµίου της Ζακύνθου: Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος : 32.6 C Ταχύτητα Ανέµου 1.0 m/s ιεύθυνση -Β (315). Σχετική Υγρασία 60%. Για την τυπική θερινή ηµέρα (17 Ιουλίου) είναι: Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος : 26.8 C Ταχύτητα Ανέµου 1.1 m/s ιεύθυνση -Β (315). Σχετική Υγρασία 57%. Το αρχείο ρυθµίσεων (Configuration File-CF) για τη περιοχή της Ζακύνθου έχει τη παρακάτω µορφή σύµφωνα µε τα µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής. Σχ. 5. Το αρχείο ρυθµίσεων νια την περιοχή της Ζακύνθου Σελίδα 15 από 37

16 Τα υλικά εδαφοκάλυψης της υφιστάµενης κατάστασης µε τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1. Ιδιότητες υλικών εδαψοκάλυψης υφιστάµενης κατάστασης Υλικό είκτης Ανακλαστικότητας Reflectance είκτης Εκποµπής Emissivity Ασφαλτική στρώση Πλάκες πεζοδροµίου Χωµάτινη επιφάνεια Πλακόστρωτο (λευκό) Η µέση µέγιστη θερινή θερµοκρασίας περιβάλλοντος είναι ίση µε βάση τη χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή παρέµβασης το µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους υπολογίζεται όπως ορίζεται στον οδηγό εφαρµογής. όπου Tt θερµοκρασία αέρα κάθε κελιού και St επιφάνεια του κάθε κελιού. Σελίδα 16 από 37

17 Υπολογισµός Βαθµοωρών Για τον υπολογισµό των βαθµοωρών χρησιµοποιήθηκαν µετεωρολογικά δεδοµένα από το ΜΕΤΕΟΝΟΚΜ για την περιοχή της Ζακύνθου. Σύµφωνα µε τις µετρήσεις του ΜΕΤΕΟΝΟΚΜ για την περιοχή της Ζακύνθου ο αριθµός των βαθµοωρών ψύξης µε θερµοκρασία βάσης 26 C είναι Ο αριθµός βαθµοωρών για µια τυπική µέρα του θέρους (17/7 για το METEONORM µε µέση ηµερήσια θερµοκρασία 26.7 C) είναι µε βάση το METEONORM και για τις ώρες από 8:00-20:00 ίσος µε ενώ για τη θέση ενδιαφέροντος είναι ίση µε Πίνακας 2. Αριθµός βαθµοωρών τυπικής µέρας Θερµοκρασία στην περιοχή µελέτης για την υπάρχουσα κατάσταση Βαθµοώρες στην περιοχή µελέτης για την υπάρχουσα κατάσταση Σελίδα 17 από 37

18 Θερµοκρασία επιφάνειας στο χώρο παρέµβασης Η µέση µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας στο χώρο παρέµβασης µε βάση τη χωρική κατανοµή στην περιοχή παρέµβασης το µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους υπολογίζεται όπως ορίζεται από τον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος. Όπου Tt η επιφανειακή θερµοκρασία κάθε κελιού και St επιφάνεια του κάθε κελιού. είκτης θερµικής άνεσης Μία βασική θεώρηση στο σχεδιασµό εξωτερικών χώρων είναι η δηµιουργία µικροκλιµάτων που θα εξασφαλίζουν θερµική άνεση στους ανθρώπους που θα κατοικήσουν και θα χρησιµοποιήσουν τους χώρους αυτούς. Μία ολοκληρωµένη προσέγγιση σχεδιασµού εξωτερικών χώρων στους οποίους θα επιτυγχάνεται η θερµική άνεση απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη τα εξής σηµεία: (1) κατανόηση των µηχανισµών µε τους οποίους το ανάγλυφο επιδρά στο µικρό-κλίµα της περιοχής (2) µελέτη των µικροκλιµατικών συνθηκών (π.χ. άνεµος. θερµοκρασία αέρα. ακτινοβολία κ.τ.λ.) που συνιστούν θερµική άνεση (3) σύνδεση όλων των παραµέτρων ώστε να γίνουν κατανοητοί όλοι οι µηχανισµοί αλληλεπίδρασης. Συνεπώς η διερεύνηση και η κατανόηση των παραµέτρων που συνιστούν τη θερµική άνεση σε εξωτερικούς χώρους είναι µια βασική απαίτηση για τον µικρό-κλιµατικά προσανατολισµένο σχεδιασµό αστικών περιοχών συµπεριλαµβανοµένου τον σχεδιασµό των περιοχών πρασίνου. Ως θερµική άνεση ορίζεται η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος αισθάνεται ικανοποίηση µε το θερµικό του περιβάλλον και δεν επιθυµεί καµία αλλαγή σε αυτό Ο βαθµός η ένταση καθώς και η αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων εξαρτώνται από το επίπεδο άνεσης ή Σελίδα 18 από 37

19 δυσφορίας που βιώνουν οι άνθρωποι όταν εκτίθενται σε συγκεκριµένες κλιµατικές συνθήκες. Ο βιοκλιµατικός δείκτης ΟΡ υπολογίζεται από την µαθηµατική σχέση: CP=( V 1/2 ) ( Τ) (όταν V<=1m/sec) CP=( V1/2) ( Τ) (όταν V>1m/sec) V: ταχύτητα του ανέµου (1m/sec). Τ: θερµοκρασία του αέρα ( C) Τα όρια του δείκτη της ισχύος αποψύξεως δίνονται στον Πίνακα. Αποδεκτό για το δείκτη της ισχύος αποψύξεως θεωρείται το εύρος τιµών από 420 έως 630. Πίνακας 3. Εκτίµηση ανθρωποβιοκλιµατικών συνθηκών περιβάλλοντος α/α Τιµές είκτη CP Περιβάλλον 1 CP > 2100 Εξαιρετικά ψυχρό <CP=<2100 Πολύ ψυχρό <CP=<1680 Ψυχρό 4 840<CP=<1260 ροσερό 5 630<CP=<840 Ελαφρώς δροσερό 6 420<CP=<630 Ουδέτερο 7 210<CP=<420 Θερµό 8 CP=<210 Πολύ θερµό Σελίδα 19 από 37

20 Πεδίο ανέµου Ο άνεµος αποτελεί βασικό µετεωρολογικό στοιχείο και χαρακτηρίζει το µικρό-κλίµα µιας περιοχής. Εξοµαλύνει µε µεταφορά τις διαφορές στη θερµοκρασία ή την υγρασία. αποµακρύνει θερµότητα από τους ανθρώπους και τα κτήρια και επηρεάζει σηµαντικά το ενεργειακό ισοζύγιο. Η τοπογραφία της περιοχής περιλαµβάνεται στο µοντέλο ώστε να εκτιµηθεί η επίδραση των κτηριακών δοµών στην κυκλοφορία του αέρα. Τα κτήρια ελαττώνουν την ταχύτητα του ανέµου στην κατεύθυνση της ροής αλλά πάνω από την κορυφή των εµποδίων υπάρχει επιτάχυνση της ροής. Οι χαµηλότερες τιµές της έντασης του ανέµου εµφανίζονται στην υπήνεµη πλευρά των κτηρίων. Οι υψηλότερες τιµές παρουσιάζονται στα σηµεία όπου η ροή είναι ανεµπόδιστη. Στις διασταυρώσεις δρόµων η ροή του αέρα καναλίζεται. διαχέεται. ανακλάται. µετατοπίζεται. επιταχύνεται. παραµένει στάσιµη ή επανακυκλώνεται. Η επίδραση του ανέµου στη θερµική άνεση είναι σηµαντική και λαµβάνεται υπόψη µέσω των δεικτών θερµικής άνεσης. Οι µηχανικές επιδράσεις του ανέµου αν είναι έντονες µπορούν να προκαλέσουν και κίνδυνο και στην περίπτωση αυτή δεν αναφερόµαστε σε άνεση λόγω ανέµου αλλά σε επικείµενο κίνδυνο (ανεµοπροστασία). Πίνακας 4. Κλίµακα Beaufort σε σχέση µε τις µηχανικές επιδράσεις σε ανθρώπους Κλίµακα Περιγραφή Ταχύτητα Ανέµου σε Επιδράσεις Beaufort ύψος 1.75 m (m/s) 0 Νηνεµία άνεµος µη αισθητός 1 Υποπνέων άνεµος σχεδόν µη αισθητός 2 Ασθενής Λεπτός άνεµος που γίνεται αντιληπτός π.χ. στο πρόσωπο ανακατεύει τα µαλλιά. παρασέρνει τα ρούχα. δυσκολία ανάγνωσης εφηµερίδας 4 Μέτριος σηκώνει σκόνη και ανακατεύει τα µαλλιά 5 Λαµπρός αρκετή ένταση για το ανθρώπινο σώµα. κίνδυνος αν είναι ριπή Σελίδα 20 από 37

21 6 Ισχυρός οι οµπρέλες χρησιµοποιούνται µε δυσκολία. δυσκολία στο περπάτηµα. ενοχλητικός θόρυβος ανέµου στα αυτιά 7 Σφοδρός µεγάλη δυσκολία στο περπάτηµα 8 Ορµητικός γενικότερα εµποδίζει τις κινήσεις και προκαλεί προβλήµατα ισορροπίας 9 Θύελλα προκαλεί ατυχήµατα σε ανθρώπους 4. Βιοκλιµατική αξιολόγηση της προτεινόµενης παρέµβασης Εισαγωγή Στην παρούσα παράγραφο αναλύονται οι Κλιµατικές Παράµετροι ΜΕΤΑ την υλοποίηση των αναπλάσεων και συγκεκριµένα αποτυπώνονται: Η µέση µέγιστη θερινή θερµοκρασία περιβάλλοντος και η χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή παρέµβασης το µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους (Κωδ. Ε.Κ.1). Οι βαθµοώρες στην περιοχή παρέµβασης. για µια τυπική ηµέρα του καλοκαιριού για κάθε ώρα από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου και στη συνέχεια το τυπικό ηµερήσιο αθροισµάτων βαθµοωρών βάσης 26 C (Κωδ. Ε.Κ.2). Η µέση χωρική µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας στο χώρο παρέµβασης µε βάση τη χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας επιφάνειας στην περιοχή παρέµβασης. το µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους (Κωδ. Ε.Κ.3). Ο δείκτης θερµικής άνεσης Cooling Power CP (Κωδ. Ε.Κ.4). Το πεδίο του ανέµου σε κάθε σηµείο την περιοχής παρέµβασης για µία τυπική καλοκαιρινή ηµέρα κατά την περίοδο 10:00-18:00 (Κωδ. Ε.Κ.5). Σελίδα 21 από 37

22 Υπολογιστικό εργαλείο Το υπολογιστικό εργαλείο που έχει επιλεγεί είναι το λογισµικό ENVI-met όπως προτείνεται και από τον «Οδηγό Μελετών Προγράµµατος Αστικών Αναπλάσεων». Περιγραφή αρχικών συνθηκών Οι αρχικές συνθήκες ταυτίζονται µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης. Στην µελέτη υπάρχουν 14 εναλλάκτες. Κάθε εναλλάκτης έχει παροχή αέρα 600 3/h, µε διάµετρος σωλήνα στο έδαφος m. Η επιφάνεια της περιοχής µελέτης είναι ίση µε γύρω στα m 2. Συνεπώς οι 14 εναλλάκτες προσφέρουν συνολικά 23,944 W. Η συνεισφορά αυτή δεν µπορεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα (ENVI-met) να εισαχθεί σηµειακά µε καταβόθρες θερµότητας. Για να ληφθεί υπόψη, αφαιρείται η συνεισφορά των εναλλακτών από την µέγιστη ωριαία ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια µελέτης. Η περιοχή µελέτης οργανώθηκε σε κάναβο 165x2164x20 grids (χ. γ ζ) µε διατάσεις ψηφίδας (grid) της 2.00 m x 2.00 m. Η µορφή του αρχείου εισόδου για την ανάλυση της προτεινόµενης κατάστασης παρουσιάζεται στην παρακάτω Εικόνα. Σελίδα 22 από 37 ^

23 Σχ. 6 Εικόνα envi-met από την περιοχή της Ζακύνθου µετά τις παρεµβάσεις Σελίδα 23 από 37

24 Το αρχείο ρυθµίσεων (Configuration File-CF)) για τη περιοχή της Ζακύνθου για την προτεινόµενη κατάσταση έχει τη παρακάτω µορφή σύµφωνα µε τα µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής. Σχ. 7. Το αρχείο ρυθµίσεων νια την προτεινόµενη ανάπλαση της Ζακύνθου Τα υλικά εδοφοκάλυψης της προτεινόµενης κατάστασης µε τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. Πίνακας 5. Ιδιότητες υλικών εδαφοκάλυψης της προτεινόµενης κατάστασης Υλικό είκτης Ανακλαστικότητας Reflectance είκτης Εκποµπής Emissivity Ασφαλτική στρώση Πλάκες πεζοδροµίου Χωµάτινη επιφάνεια Ξύλινο δάπεδο ΠλακόΣτρωτο (λευκό) Σελίδα 24 από 37

25 Κυβόλιθοι (κίτρινη) Ψυχρή βαφή (κονία) Μάρµαρο (λευκό) Πλάκες τσιµέντου Σελίδα 25 από 37

26 6. Εκτίµηση µεταβολών τη χειµερινή περίοδο Οι µέσες τιµές της θερµοκρασίας περιβάλλοντος είναι 11.1 C για το χειµώνα σύµφωνα µε το ΜΕΤΕΟΝΟΡΜ. Η µεταβολή κατά τη διάρκεια του χειµώνα είναι στα όρια του στατιστικού λάθους για το µοντέλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δέντρα που έχουν επιλεγεί είναι φυλλοβόλα µε αποτέλεσµα η σκίαση να αφαιρείται τους χειµερινούς µήνες. Παράλληλα η δράση των ψυχρών υλικών µειώνεται λόγω διαφοροποίησης της γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας το χειµώνα σε σχέση µε το καλοκαίρι. Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζονται η χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας για µια τυπική ηµέρα του χειµώνα στην περιοχή της Ζακύνθου πριν και µετά τις παρεµβάσεις. 6. Εξοικονόµηση ενέργειας Για τους υπολογισµούς της εξοικονόµησης ενέργειας πραγµατοποιήθηκε προσοµοίωση τυπικής κατοικίας και γραφείου της περιοχής µε χρήση του προγράµµατος EnergyPlus για µια τυπική ηµέρα του θέρους µε χρήση κλιµατικών δεδοµένων της περιοχής παρέµβασης όπως αυτά προέκυψαν από την προσοµοίωση του Envimet για την υφιστάµενη κατάσταση. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε προσοµοίωση τυπικής κατοικίας και κτηρίου τριτογενούς τοµέα της περιοχής µε χρήση κλιµατικών δεδοµένων της περιοχής παρέµβασης όπως αυτά προέκυψαν από την προσοµοίωση του Envimet για την προτεινόµενη κατάσταση. 8. Συµπεράσµατα Η κλιµατική αξιολόγηση της Ζακύνθου όπως προέκυψε µε προσοµοίωση µε χρήση του µοντέλου ENVIMET και δεδοµένα εισόδου τις µέσες µέγιστες κλιµατικές τιµές για τη θερινή περίοδο. έδειξε ότι: 1. Η µείωση της µέσης µεγίστης θερινής θερµοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή παρέµβασης και σε ύψος 1.80ΓΤΙ στις 14:00 είναι κατά µέσο όρο ίση µε 1.68 C (Κωδ. Ε.Κ.1/Β.Μ.1). 2. Η µείωση του τυπικού ηµερήσιου αθροίσµατος των βαθµοωρών βάσης 26 C της µέσης θερµοκρασίας του περιβάλλοντος της περιοχής σε ύψος 1.80ΓΠ για µια τυπική µέρα του θέρους είναι περίπου 23.97% (Κωδ. Ε.Κ.2/Β.Μ.2). 3. Η µείωση της µέσης χωρικής µεγίστης θερµοκρασίας επιφάνειας στον χώρο των παρεµβάσεων Σελίδα 26 από 37

27 είναι ίση µε C και σε ποσοστό % (Κωδ. Ε.Κ.3/Β.Μ.3). 4. Η βελτίωση των µέσων χωρικών επιπέδων θερµικής άνεσης είναι αυξηµένη και κατά µέσο όρο % (Κωδ. Ε.Κ.4/Β.Μ.4). 5. Οι τιµές της ταχύτητας του ανέµου στο ύψος των πεζών στον χώρο επέµβασης κυµαίνονται από m/sec και η µέση τιµή στην ευρύτερη περιοχή υπολογίζεται 1.2 m/sec Παρατηρείται µείωση της ταχύτητας του ανέµου µέσα στον χώρο επέµβασης γύρω στο 2-3% και αυτό οφείλεται στην διαφοροποίηση του περιεχοµένου της επιφάνειας αλλά και της αύξησης της φύτευσης (Κωδ. Ε.Κ.5/Β.Μ.5). Πίνακας 6. Απόλυτη και ποσοστιαία µεταβολή των βασικών βιοκλιµατικών παραµέτρων Μέση µέγιστη θερινή θερµοκρασία περιβάλλοντος σε ύψος 1.80 m ( o C) (Κωδ. Ε.Κ.1/Β.Μ.1) Τυπικό ηµερήσιο άθροισµα βαθµοωρών βάσης 26 o C της µέσης θερµοκρασίας περιβ. σε ύψος 1.80 m (Κωδ. Ε.Κ.2/Β.Μ.2) Μέση µέγιστη θερινή θερµοκρασία επιφάνειας ( o C) (Κωδ. Ε.Κ.3/Β.Μ.3) Μεταβολή o C o C Min απαίτηση Προγράµµατος Μείωση 1.5oC Μείωση 20% Μείωση 5 o C Μέση τιµή δείκτη θερµικής άνεσης CP για το διάστηµα % Βελτίωση 15% της τυπικής θερινής ηµέρας (Κωδ. Ε.Κ.4/Β.Μ.4) Σελίδα 27 από 37

28 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η αναβάθµιση του ηλεκτροφωτισµού αφορά στην ευρύτερη περιοχή από την πλατεία Σολωµού µέχρι την πλατεία Αγ. Μάρκου. Παράλληλα η πρόταση περιλαµβάνει και εξωτερικό φωτισµό- ανάδειξη των κτιρίων : - Πνευµατικό κέντρο - Βυζαντινό µουσείο - Εθνική τράπεζα - ηµαρχιακό µέγαρο - Ι.Ν Αγίου Νικολάου Ο ηλεκτροφωτισµός τόσο των χώρων όσο και των κτιρίων θα γίνεται µε σύγχρονα φωτιστικά (επίστηλα, επίτοιχα και επιδαπέδια), τα οποία θα είναι ανθεκτικά στις συνθήκες της περιοχής και θα ενσωµατώνουν τεχνολογίες εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτροδότηση θα γίνεται από δύο τριφασικούς µετρητές (παροχές ΕΗ ) που θα εγκατασταθούν µέσα σε εξωτερικούς πίνακες (pillar). Επιλέχθηκε η κάλυψη της περιοχής µε δύο pillars τα οποία, όπως φαίνεται και στα αντίστοιχα σχέδια, προτείνεται να τοποθετηθούν στην πλ. ηµοκρατίας (εξω από τι κτίριο του εργατικού κέντρου) και στην πλάτεία Σολωµού (απέναντι από το ηµαρχιακό µέγαρο). Η χωροθέτησή τους έγινε έτσι ώστε να καλύπτουν το µεν πρώτο την ευρύτερη περιοχή από πλ. Αγ. Μάρκου µέχρι την πλ. Σολωµού, το δε δεύτερο την ευρύτερη περιοχή της πλ. Σολωµού. Η σύνδεση των φωτιστικών που περιλαµβάνει η πρόταση γίνεται µε δύο τρόπους : α) Στα επίτοιχα φωτιστικά ανάδειξης των κτιρίων θα γίνεται από το δίκτυο του κάθε κτιρίου, µέ ξεχωριστή καλωδίωση (ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2 - ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2). H έναυση και η παύση λειτουργίας τους θα ελέγχεται από ειδικό χρονικό διακόπτη µε στόχο τον συντονισµό τους µε την λειτουργία του φωτισµού της πλατείας Σολωµού. β) Στα φωτιστικά των πλατειών και των δρόµων η διασύνδεση θα πραγµατοποιείται µέσω υπόγειου δικτύου, το οπoίο θα οδεύει µέσα µε πλαστικούς σωλήνες (Φ90 Φ63 mm) και θα ξεκινάει από τα δύο pillars. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην πλατεία Σολωµού, για την οποία προβλέπεται εκτεταµένο δίκτυο σωληνώσεων όδευσης καλωδίων, πολλαπλών εισόδων, που έχει σαν στόχο την κάλυψη τόσο του ιδαίτερου φωτισµού που προβλέπεται από την παρούσα µελέτη όσο και την πιθανή µελλοντική ζήτηση παροχής ρεύµατος, δεδοµένου ότι στην πλατεία πραγµατοποιούνται πολλαπλές πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις. Με το προτεινόµενο πυκνό δίκτυο όδευσης µπορούν να τροφοδοτηθούν καταναλώσεις ρεύµατος σε δεκάδες σηµεία της πλατείας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκτεταµένη εξωτερική όδευση καλωδίων που είναι ακαλαίσθητη και επικίνδυνη. Σελίδα 28 από 37

29 2. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Για την ηλεκτρική εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού τηρούνται οι παρακάτω κανονισµοί: ΕΛΟΤ ΗD 384 «απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» Το διάταγµα περί κατασκευής και λειτουργίας εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 89/Α/1912) Οδηγίες ΕΗ ιεθνείς κανονισµοί και Τυποποιήσεις όπως DIΝ, VDE, BS, ΝΕΜΑ, ISO κτλ Προδιαγραφές ΕΛΟΤ: CΕΝ/TR : 2003: «Eπιλογή κατηγοριών Φωτισµού ΕΛΟΤ ΕΝ :2004 «Απαιτήσεις επιδόσεων» C.I.E 88/1990 έκδοση 12 η DIΝ 5044/81 Τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισµού ΦΕΚ(573/9.9.86) Κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΥΠΕΧΩ Ε ΕΗ1/10/481/ (ΦΕΚ 573 Β/9/86) 4 TC4 08 Tunnllighting),καθώς και της CIE Παραδοχές : Τάση εναλλασσόµενου 400 / 230 ν, συχνότητα 50 ΗΖ. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει από τη ΕΗ. Η ηλεκτροδότηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της οδού θα γίνει από το δίκτυο χαµηλής τάσης 400 /230 ν της ΕΗ, υπόγειο. 3. ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ Με βάση τις παράπάνω φωτοτεχνικές απαιτήσεις τα φωτιστικά τοποθετούνται επί των πεζοδροµίων (επίστηλα) και επί τοίχων κτιρίων, σε απόστασεις που φαίνονται στα σχέδια. Οι ιστοί του οδοφωτισµού έχουν ύψος 5 m, θα φέρουν βραχίονες όπου πάνω σε αυτούς θα τοποθετούνται τα φωτιστικά σώµατα.κάθε ιστός θα φέρει ένα ή δύο φωτιστικά σώµατα µε λαπτήρες αλλογονιδίων W. Τα επίτοιχα φωτιστικά θα φέρουν βραχίονα και ένα φωτιστικό. Όλα τα φωτιστικά θα είναι τύπου CUT - OFF. Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκε υπόψη η µελέτη της αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης του χώρου. Οι εγκαταστάσεις προτείνονται µε γνώµονα: Τις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου Την ασφάλεια και αξιοπιστία και την µεγάλη διάρκεια ζωής Την επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας µε τον κατάλληλο σχεδιασµό 4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της ΕΗ. Στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν τα πίλλαρ µε τους πίνακες και τους αντίστοιχους µετρητές. Προβλέπεται ένας µετρητής για κάθε πίλλαρ. Προβλέπεται να εγκατασταθούν πίλλαρ για την τροφοδότηση του οδοφωτισµού µε τις αντίστοιχες Σελίδα 29 από 37

30 στεγανές διανοµές για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωµάτων. Κοντά στους µετρητές θα κατασκευασθεί γείωση πλάκας. Η σύνδεση της πλάκας γείωσης µε την µπάρα γειώσεων των πίλλαρ θα γίνει µε χαλκό Cu 25 mm2. Στην µπάρα γείωσης θα γειωθεί ο ουδέτερος της ηλεκτρικής εγκατάστασης (Ουδετερογείωση). Στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραµµής, µετά τον τελευταίο στύλο, ο κύριος αγωγός γειώσεως (25mm 2 ) θα γειώνεται ξανά, πάλι µέσω ενός ηλεκτροδίου γειώσεως µιας πλάκας γειώσεως. Επίσης ηλετρόδια γείωσης θα τοποθετούνται και ενδιάµεσα στην τροφοδοτική γραµµή. Για µεγαλύτερη ασφάλεια και στις διανοµές µεγάλου µήκους, επιλέχθηκε επίσης να τοποθετούνται ηλεκτρόδια γείωσης κάθε µέτρα. Μετά το πέρας της κατασκευής και πριν την παράδοση σε λειτουργία θα γίνουν µετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως του συστήµατος. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα µηχανικό υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραµµένη από τον ίδιο, στην οποία να αναγράφονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της τιµής της αντίστασης γείωσης από όπου θα φαίνεται ότι η τιµή της είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια µε βάση τους κανονισµούς (<2Ω). Σε περίπτωση που αυτή προκύψει πάνω από τις τιµές που προβλέπονται από τους κανονισµούς θα λαµβάνεται µέριµνα, από τον εργολάβο, για την µείωσή της στα επιτρεπτά όρια µε επιπλέον ηλεκτρόδια γείωσης κτλ. Στον πίνακα θα καταλήγει το καλώδιο τύπου J1W-U, J1W-R, J1W-S [αντίστοιχος παλαιός τύπος NΥΥ(re), NYY(rm), NYY(sm) από τον µετρητή. Όλα τα µεταλλικά µέρη των εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση θα γειωθούν. Τα κυκλώµατα φωτισµού θα γειωθούν µε ανεξάρτητο αγωγό γείωσης. Το δίκτυο γείωσης αρχίζει από την µπάρα γείωσης του γενικού πίνακα. Όλο το δίκτυο του ηλεκτροφωτισµού θα είναι υπόγειο. Τα καλώδια θα οδεύουν µέσα πλαστικούς σωλήνες που τοποθετηθούν µέσα στο έδαφος σε ειδικό χαντάκι που θα διανοιχτεί και θα έχει διαστάσεις 30 Χ 60 cm (Πλάτος Χ βάθος). Θα οδεύουν µέσα σε πλαστικούς σωλήνες, σωλήνες σκληρού P.V.C. Φ 90mm, 6 atm και οι µικρότερες παροχές µέσα σε διπλού τοιχώµατος (spiral) πολυαιθυλενίου (ΡΕ) εξωτερικής διαµέτρου 63mm. Σε κάθε σωλήνα τοποθετείται γενικά ένα µόνο καλώδιο οδικού φωτισµού. Καθόλο το υπόγειο δίκτυο στο ίδιο χαντάκι παράλληλα µε τους πλαστικούς σωλήνες θα οδεύει γυµνός αγωγός χαλκού διατοµής 25 mm 2 ή 16 mm 2 Οι αγωγοί γειώσεως θα είναι πολύκλωνοι χάλκινοι αγωγοί επικασσιτερωµένοι. Ο αγωγός γειώσεως θα ενώνει κάθε ακροδέκτη και στη συνέχεια θα οδεύει προς τον γενικό πίνακα χαµηλής τάσης. Η επίχωση του χαντακιού γίνεται µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφής ή µε θραυστό αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm. Η τροφοδότηση των ιστών θα γίνει µε καλώδιο τύπου ΝΥΥ 4x10mm2. Κάθε ιστός θα τροφοδοτείται από µια φάση του δικτύου. Από το ακροκιβώτιο κάθε στύλου θα ξεκινάει καλώδιο H05W 3Χ1,5 mm2 αντίστοιχος παλαιός τύπος NYM 3χ1,5 mm2 για την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος του στύλου. Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά, οι ακροδέκτες συνδέσεων των Σελίδα 30 από 37

31 εισερχοµένων και εξερχόµενων καλωδίων, γειώσεων κτλ. Ο ιστός θα γειώνεται σε ειδικό κοχλία γείωσης µέσα στην θυρίδα. Η γείωση θα γίνεται µε γυµνό χάλκινο αγωγό διατοµής 16mm2. H σύνδεση των δύο αγωγών θα γίνεται µε την βοήθεια σφικτήρων µέσα στο φρεάτιο της βάσης από µπετόν κάθε ιστού µε τον γυµνό χάλκινο αγωγό 25mm2 µέσω ορειχάλκινου γαλβανισµένου συνδέσµου. Προβλέπεται επίσης ο εγκιβωτισµός των σωληνώσεων Ηλ/φωτισµού, όταν αυτές διασταυρώνονται µε κάθετες διαβάσεις καλωδίων.ε.η. Στις διαβάσεις των δρόµων θα τοποθετείται σιδηροσωλήνας 4 µέσα σε χάνδακα προστατευµένο µε σκυρόδεµα. 5. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΝ ΑΚΩΝ, ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ. Οι χάνδακες θα ανοιχτούν, ανάλογα µε την περίπτωση, µε µηχανικά µέσα, σκαπάνη, αεροσυµπιεστές ή µε χειρονακτική εργασία. Ο εργολάβος υποχρεούται για τη διευθέτηση και οµαλοποίηση (µόρφωση) του πυθµένα και των παρειών των χανδάκων, έτσι ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα στην τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων και στην τοποθέτηση των διαφόρων φρεατίων. Μετά τις εργασίες τοποθέτησης των σωληνώσεων και επικαλύψεως τους περιµετρικά µε άµµο λατοµείου πάχους τουλάχιστον 10cm, θα τοποθετηθεί στην πάνω πλευρά του ορύγµατος προειδοποιητικό πλαστικό πλέγµα σήµανσης δικτύων. Οι Βάσεις των επιστύλιων φωτιστικών θα είναι από άοπλο σκυρόδεµα C20/25 διαστάσεων 0,5 m Χ 0,5m και βάθους 0,7 m. Μέσα στην βάση θα ενσωµατωθεί κλωβός αγκυρώσεως απο σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του επιστύλιου φωτιστικού σώµατος. 6 ΦΡΕΑΤΙΑ Φρεάτια θα χρησιµοποιηθούν ένα σε κάθε βάση σιδεροιστού, σε σηµεία αλλαγής διευθύνσεως και σε διακλαδώσεις χαντακιών όδευσης, µε σκοπό το τράβηγµα των καλωδίων.θα έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 40 Χ 40 cm και βάθος 60 cm όπως φαίνεται και στα σχέδια της µελέτης. 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - pillars Το µεταλλικό κιβώτιο (pillar), θα είναι βιοµηχανικού τύπου, στεγανό, προστασίας ΙΡ55 για την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασµένο από λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 2mm ή ανοξείδωτα. Θα φέρει δίφυλλη θύρα και κλειδαριά ασφαλείας. Όλα τα µεταλλικά µέρη των πίλλαρ θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής µε απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. Κάθε pillar θα χωρίζεται σε δύο µέρη στα τα οποία, στο ένα θα εγκατασταθεί ο µετρητής της ΕΗ. Στο άλλο η στεγανή διανοµή που θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραµµών. Σελίδα 31 από 37

32 Ειδικότερα στα pillars θα τοποθετηθούν, ανεξάρτητα αν αναφέρεται στις τυποποιηµένες περιγραφές των τιµολογίων της µελέτης, αυτόµατοι διακόπτες διαρροής (RCD)- 30mA για ασφάλιση κάθε τροδφοδοτικής γραµµής σε περίπτωση διαρροής ρεύµατος (ηλεκτροπληξία). Οι πίνακες αυτοί θα είναι στεγανοί ΙΡ-55 κατά DΙΝ IEC µεταλλικής κατασκευής Όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (πχ γαλβάνισµα). Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελωµένες. Γενικά η όλη κατασκευή του θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΗ και όλες οι ακµές του θα είναι στρογγυλεµένες, θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής µε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Οι πίνακες θα είναι µεταλλικοί, τύπου κλειστού ερµαρίου κατάλληλοι για ορατή τοποθέτηση, στεγανοί. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευής γνωστού ευρωπαϊκού οίκου, έγκρισης της επίβλεψης. Επίσης θα φέρει κατάλληλα όργανα ελέγχου των φωτιστικών της οδού. 8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - HΛEKTPOΛOΓlKA ΥΛΙΚΑ Τα καλώδια θα αποτελούνται από 3, 4 ή 5- αγωγούς µε θερµοπλαστική µόνωση. Το καλώδιο θα έχει εσωτερική επένδυση από ελαστικό και εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη PVC. Σε κάθε ηλεκτρική γραµµή και καθ' όλο το µήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατοµής των αγωγών καλωδίου. Από κάθε ηλεκτρική γραµµή τροφοδότησης ο ένας από τους αγωγούς του καλωδίου J1WU ή J1W-R J1W-S (ΝΥΥ) θα χρησιµοποιείται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος). Ο εργολάβος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των καλωδίων. Απλός τραυµατισµός αυτών µπορεί να επιφέρει µε την παρέλευση του χρόνου ανωµαλία στη λειτουργία της εγκατάστασης την οποία οφείλει ο εργολάβος να αποκαταστήσει πλήρως κατά το χρόνο εγγύησης του έργου. Για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωµάτων τα υπόγεια καλώδια J1W-U ή J1W-R ή J1W-S (ΝΥγ) από το φρεάτιο, θα εισέρχονται µέσα στον ιστό µέσω της ειδικής υποδοµής που έχει γίνει γι 'αυτό (οπές διέλευσης, πλαστική σωλήνα κ.λ.π.) θα ανέρχονται µέχρι το ακρικιβώτιο ιστού που βρίσκεται µέσα στον ιστό, από όπου θα αναχωρούν οι γραµµές για την ηλεκτροδότηση του φωτιστικού H05W-U ή H05W-R (ΝγΜ) 3Χ1,5mm2 ασφαλισµένες Οι συνδέσεις των καλωδίων γίνονται στο ακροκιβώτιο του Φωτ. Ιστού, το οποίο τοποθετείται και στερεώνεται στο Φωτ. Ιστό µέσω της θυρίδας του Φωτ. Ιστού. Μετά την τοποθέτηση οριζοντίωση και στερέωση του Φωτ. Ιστού στην τελική του θέση γίνεται και η τελική διαµόρφωση της επιφάνειας της βάσης, δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων µε γράσσο ή βαζελίνη και τελική πλήρωση µε τσιµεντοκονία. Ολες οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τα αναφερόµενα στις σχετικές ΕΤΕΠ και Σελίδα 32 από 37

33 ΑΡΔΕΥΣΗ Η άρδευση των φυτών θα γίνεται από το δίκτυο της ΕΥΑΖ. Το αρδευτικό δίκτυο θα είναι αυτοµατοποιηµένο. Αµέσως µετά την παροχή θα τοποθετηθούν φίλτρο απλό, ηλεκτροβάνες και προγραµµατιστής άρδευσης. Όλα τα αρδευτικά εξαρτήµατα θα τοποθετηθούν σε φρεάτια για να προστατευτούν. Η άρδευση των θάµνων στα παρτέρια θα γίνεται µε σωλήνα ΡΕ Φ16 και αυτοκαθαριζόµενους σταλάκτες παροχής 4 lt/h, ενώ τα µεµονωµένα δέντρα θα αρδεύονται µε αυτοκαθαριζόµενους σταλάκτες παροχής 8 lt/h. Η άρδευση των περιοχών µε γκαζόν θα γίνει από αυτοανυψούµενους εκτοξευτήρες νερού που θα χωροθετηθούν µε κατάλληλη διασπορά προκειµένου να καλύπτουν όλες τις περιοχές. Η όδευση των σωληνώσεων θα γίνει κάτω από τις πλακοστρωµένες επιφάνειες θα τοποθετηθούν σωλήνες προστασίας. Το σχέδιο άρδευσης θα δοθεί στον ανάδοχο του έργου, αφού πρώτα ζητηθεί από τη ΕΥΑΖ, η τοποθέτηση της παροχής σύµφωνα µε το σχέδια άρδευσης. Η εγκατάσταση των φρεατίων και του αυτοµατισµού καθώς και η συνδεσµολογία του αρδευτικού δικτύου θα γίνει σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα του έργου. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Μαυρία Αγγελική Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε βαθµό ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ο Αναπλ. Προϊστάµενος Τµήµατος Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Η Αναπλ. Προϊστάµενη /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαριέττα Φαραού Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός µε βαθµό Θεόδωρος Κάρδαρης Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε µε βαθµό Γ Σελίδα 33 από 37

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α/Α ΥΛΙΚΟ 1 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ: Μείγµα ειδικού αναµεµειγµένου φωτοκαταλυτικού και ψυχρού τσιµεντοειδούς κονιάµατος από επιλεγµένους αδρανείς κόκκους πυριτίου και από ειδικά έτοιµες πρόσθετες ουσίες τσιµεντοειδούς κονιάµατος Οι ψυχρές και οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες του φωτοκαταλυτικού και ψυχρού τσιµεντοειδούς κονιάµατος θα αφορούν στη µάζα του υλικού και όχι σε επιφανειακή του επεξεργασία. Το φωτοκαταλυτικό και ψυχρό τσιµεντοειδές κονίαµα εφαρµόζεται επί νέας αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΨΥΧΡΟ- ΦΩΤΟΚΑΤ ΑΛΥΤΙΚΟ 2 ΜΑΡΜΑΡΟ: Συνδυασµό από πλάκες µαρµάρου υπόλευκου Κοζάνης 40Χ40Χ3, κατάλληλης αντιολισθηρής επεξεργασίας σε συνδυασµό µε χτενιστές πλάκες µαρµάρου υπόλευκού Κοζάνης και φιλέτα µαρµάρου σκούρας απόχρωσης, µε τσιµεντοκονίαµα περίπου 2εκ πάνω σε πλάκα γκρο µπετόν. Θα γίνει φωτοκαταλυτική επεξεργασία της επιφάνειας µε χρήση διάφανου φωτοκαταλυτικού συστήµατος εµποτισµού δύο στρώσεων µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα, τη διατήρηση της αισθητικής όψης των επιφανειών και την επίτευξη αυτοκαθαριζόµενων επιφανειών. ΨΥΧΡΟ- ΦΩΤΟΚΑΤ ΑΛΥΤΙΚΟ 3 ΨΥΧΡΟΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ : Έγχρωµοι κυβόλιθοι περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), διαστάσεων 10Χ10Χ6, τοποθετηµένοι εν ξηρώ, σε στρώµα άµµου πάχους 5εκ, µε την συµπύκνωση της τελικής ΨΥΧΡΟ- ΦΩΤΟΚΑΤ ΑΛΥΤΙΚΟ Σελίδα 34 από 37

35 πάχους 5εκ, µε την συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας µε κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση τους. 4 ΨΥΧΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ: Επιστρώσεις µε τσιµεντόπλακες, περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool meterials), και τσιµέντα φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, έγχρωµες, διαστάσεων 30 x 30 cm. Τοποθετούνται σε επιφανεια µπετόν µε ασβεστοκονίαµα ΨΥΧΡΟ- ΦΩΤΟΚΑΤ ΑΛΥΤΙΚΟ 5 ΨΥΧΡΗ ΒΑΦΗ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ Θα γίνει φωτοκαταλυτική επεξεργασία της επιφάνειας µε χρήση διάφανου φωτοκαταλυτικού συστήµατος εµποτισµού δύο στρώσεων µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα, τη διατήρηση της αισθητικής όψης των επιφανειών και την επίτευξη αυτοκαθαριζόµενων επιφανειών. Στη συνέχεια θα βαφτεί µε ψυχρά χρώµατα αποχρώσεων γκρι ανοιχτού και γκρι σκούρου. ΨΥΧΡΟ- ΦΩΤΟΚΑΤ ΑΛΥΤΙΚΟ 6 ΞΥΛΙΝΟ DECK Θα χρησιµοποιηθεί ξυλεία τύπου Μασσαρατούµπα (ινδονησιακής προέλευσης). Το ξύλο είναι απόλυτα φυσικό υλικό και θα χρησιµοποιηθεί χωρίς πρόσµιξη βερνικιού, ΨΥΧΡΟ- ΦΩΤΟΚΑΤ ΑΛΥΤΙΚΟ Σελίδα 35 από 37

36 χρησιµοποιηθεί χωρίς πρόσµιξη βερνικιού, κόλλας ή άλλου χηµικού υλικού. Η επιφάνεια θα επιστρωθεί µε λάδι προέλευσης από ξυλεία τικ (teak oil). Η βάση στερέωσης θα γίνει από καδρόνια από ξυλεία ιρόκο (απόλυτα φυσικό υλικό χωρίς προσµίξεις) και για τη συνδεσµολογία θα χρησιµοποιηθούν βάσεις και βίδες ινοξ. 8 ΚΡΑΣΠΕ Α - ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙ ΕΣ ΜΠΕΤΟΝ Θα γίνει φωτοκαταλυτική επεξεργασία της επιφάνειας µε χρήση διάφανου φωτοκαταλυτικού συστήµατος εµποτισµού δύο στρώσεων µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα, τη διατήρηση της αισθητικής όψης των επιφανειών και την επίτευξη αυτοκαθαριζόµενων επιφανειών. ΨΥΧΡΟ- ΦΩΤΟΚΑΤ ΑΛΥΤΙΚΟ 9 ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ Προτείνονται επιφάνειες φύτευσης ενταγµένες σε παρτέρια στις οποίες θα περιλαµβάνουν χλοοτάπητα και δέντρα. Σελίδα 36 από 37

37 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ SIMES MICROSPARKS Σελίδα 37 από 37

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.7 Τα χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC σε ισχύ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.7 Τα χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC σε ισχύ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην περιγραφή εργασιών ηλεκτροφωτισμού στη διαμόρφωση του ΟΤ 849 που περιβάλλεται απο τους οδούς Σουλίου Νάξου Γρίβα Δ. Γ. Κολοκοτρώνη. Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 01 Υποδοµή οδοφωτισµού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ως παράγοντες βελτίωσης του αστικού

ως παράγοντες βελτίωσης του αστικού Ο ρόλος των υλικών και του πρασίνου ως παράγοντες βελτίωσης του αστικού μικροκλίματος Δρ. Αφροδίτη Συννέφα (asynnefa@phys.uoa.gr) Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αθηνών Ημερίδα: Αστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες υποδοµής που πρέπει να υλοποιηθούν στη νήσο Στρογγύλη της Μεγίστης, προκειµένου να είναι δυνατή η τοποθέτηση συσκευής αφαλάτωσης µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Nέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

Θεώνη Καρλέση Φυσικός-MSc Φυσικής Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήμα Φυσικής- Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεώνη Καρλέση Φυσικός-MSc Φυσικής Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήμα Φυσικής- Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεώνη Καρλέση Φυσικός-MSc Φυσικής Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήμα Φυσικής- Πανεπιστήμιο Αθηνών Θερμικό καθεστώς στα αστικα κέντρα Δυνατότητες βελτίωσης - ο ρόλος των υλικών Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Η MULTIBETON HELLAS A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο της θέρµανσης δαπέδου από το 1978. Με πάνω από 5.000 έργα στο ενεργητικό της σε όλη την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύγχρονα κτίρια συχνά. Συστήματα σκίασης. Tεχνικά θέματα

Τα σύγχρονα κτίρια συχνά. Συστήματα σκίασης. Tεχνικά θέματα Sch co Του Λυμπέρη Λυμπερόπουλου, Αρχιτέκτoνα, lymperis@teemail.gr Συστήματα σκίασης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εφαρμογές, επιλογές και είδη συστημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο ρόλος τους στην ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος 1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις εποχές του χρόνου. 2. Καλύτερη θερμική άνεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ. EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.: 2680 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Σ ένα βιοκλιµατικό κτίριο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. Εργολαβία: «Εργασίες εγκατάστασης εσωτερικής θύρας και διαμόρφωσης χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα