Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΙΚΑΡΙΑΣ Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 8 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Κριτήριο Ανάθεσης: Η οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Μέρος Ά: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αντικείμενο Έργου Φορείς Υγείας Νομού Σάμου & Πληθυσμός Στόχοι Πρότασης Περιβάλλον Έργου Φορέας Υλοποίησης Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας Νοσοκομείο Σάμου Νοσοκομείο Ικαρίας Όργανα και Επιτροπές Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Υφιστάμενη κατάσταση & Προτεινόμενο Σύστημα Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με απαιτήσεις έργου) Περιγραφή Προτεινόμενου Συστήματος Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Αντικείμενο, στόχοι & κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Στόχοι και Έκταση του Έργου Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Απαιτήσεις Υποδομών & Εγκατάστασης Τεχνολογικός Εξοπλισμός Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Προδιαγραφές Λογισμικού Υποσύστημα Ιατρικός & Νοσηλευτικός Φάκελος Ασθενή Σύστημα Ψηφιοποίησης & Διαχείρισης Αντιγράφων Φ. Ασθενών (ΓΝ Σάμου και ΓΝ Ικαρίας) Portal Υποβολής Αιτημάτων Ασθενών Διαλειτουργικότητα Ανοιχτά δεδομένα ανοιχτά πρότυπα Ανοιχτά δεδομένα Ανοικτά Πρότυπα Απαιτήσεις Ασφάλειας Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Χρονοδιάγραμμα Έργου [2]

3 11.2 Φάσεις Υλοποίησης Έργου Πίνακας Παραδοτέων Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Υπηρεσίες Έργου Υπηρεσίες Μελέτης Έργου Υπηρεσίες Παραμετροποίησης & Προσαρμοργών Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένω Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Φακέλων Ασθενών Δράση Δημοσιότητας Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Γενικά Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου [3]

4 1 Μέρος Ά: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 1.1 Αντικείμενο Έργου Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια Νοσοκομειακού λογισμικού και Υπηρεσιών, με στόχο τη διασύνδεση με το Υφιστάμενο Σύστημα (το κόστος διασύνδεσης βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου), ώστε να προκύψει ένα ολοκληρωμένο νοσοκομειακό σύστημα με ασθενοκεντρικό χαρακτήρα διαχείρισης, ωστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι ψηφιοποιημένοι φάκελοι και να διατηρηθούν οι όποιες υποδομές παραχθούν απο αυτό το έργο για καθημερινή αξιοποίηση στους νέους φακέλους ασθενών. Η ηλεκτρονική τεχνολογία πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης έχει καθιερωθεί παγκοσμίως περίπου από τις αρχές του 20ου αιώνα, με σταδιακή εφαρμογή σε όλους τους τομείς (επιχειρήσεις, βιομηχανία, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες). Στο χώρο της υγείας η πληροφορική δεν είχε την αντίστοιχη ανάπτυξη, λόγω: - της πολυπλοκότητας των υπηρεσιών που παρέχει - της απαίτησης διατομεακής και διεπιστημονικής επικοινωνίας με ορισμό σαφών διαδικασιών μέσω εννοιολογικά αναγνωρίσιμων δεδομένων - της έλλειψης ταξινόμησης ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων καθώς και της προτυποποίησης διαδικασιών και κωδικοποίησης τεράστιου όγκου πληροφοριών ειδών και εξοπλισμού που διαθέτει ένα νοσοκομείο Σήμερα πλέον έχει γίνει κοινή πεποίθηση ότι η εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων στην υγεία δεν αποτελεί απλά μια τεχνολογική πολυτέλεια ή απλή διευκόλυνση αλλά ότι έχει άμεση σύνδεση με το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης. Μια σύντομη περιγραφή της καθημερινότητας των κατοίκων του Νομού Σάμου, είναι οι εξής: Οι κάτοικοι του νησιού της Ικαρίας αλλά και των Φούρνων, μετακινούνται καθημερινά προς τη Σάμο, προκειμένου να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να λάβουν υπηρεσίες Υγείας, αφού η μονάδα της Σάμου είναι μεγαλύτερη και πληρέστερη σε Ιατρικό Προσωπικό. Σήμερα δε, είναι η μόνη που έχει ενεργό τμήμα Χειρουργείου και στελεχώνεται από αναισθησιολόγο. Εξυπηρετεί δε πλήθος τουριστών, λόγω του ότι και τα δύο νησιά είναι δημοφιλείς προορισμοί. Τα πλήρη δεδομένα Υγείας, από όλες τις Νοσοκομειακές Μονάδες αλλά και από τα Κέντρα Υγείας, δεν τηρούνται ψηφιοποιημένα και για το λόγο αυτό δεν είναι άμεσα προσπελάσιμα, τη χρονική στιγμή που απαιτείται. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Θεράπων Ιατρός του Νοσοκομείου της Σάμου, δεν έχει άμεση πρόσβαση στα Ιατρικά Δεδομένα του Φακέλου Νοσηλείας του ασθενή σε επόμενη επίσκεψη του ή σε επόμενη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο και επίσης εάν ένας ασθενής, κάτοικος Ικαρίας νοσηλευτεί στο Νοσοκομείου της Σάμου, ο [4]

5 Ιατρός της Ικαρίας δεν έχει πρόσβαση στα Ιατρικά Δεδομένα της Σάμου, παρά μόνο μέσω έντυπης μορφής που πρέπει να προσκομίζει ο ασθενής. Σημειώνεται ότι η έντυπη μορφή δίδεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ασθενή (η διαδικασία αίτησης για αντίγραφο φακέλου, ολοκληρώνεται σήμερα μετά από ΜΟ 3 ημέρες, Εάν απαιτούνται και γνωματεύσεις). Αξίζει να τονισθεί ότι στο Νομό Σάμου και ειδικότερα στις νήσους: Σάμο, Ικαρία και Φούρνων ΔΕΝ υφίσταται ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των Νοσοκομειακών Μονάδων και των Κέντρων Υγείας, παρόλο που τους χωρίζουν γεωγραφικές αποστάσεις πολύ μεγάλες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο Ικαρίας απέχει 40 χιλ. από το ΚΥ Ευδήλου, ενώ το ΚΥ Καρλοβάσου, απέχει από το Βαθύ οδικώς 1 ώρα. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι εκτός από την ανάπτυξη της δημόσιας Υγείας, στο νομό Σάμου υφίσταται και Ιδιωτική Υγεία. Ορισμένες ιατρικές ειδικότητες είναι μοναδικές στο νομό και εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τον Ιδιωτικό Τομέα. 1.2 Φορείς Υγείας Νομού Σάμου & Πληθυσμός Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, λειτουργεί Πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα (της εταιρείας SIBA Soft), το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες των τμημάτων: Λογιστήριο, Ταμείο, Γραφείο Κίνησης ασθενών, Λογιστήριο ασθενών, Γραμματεία ΤΕΙ, Γραμματεία ΤΕΠ, Φαρμακείο, Αποθήκη, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Αποθήκη Τροφίμων. Έχει δε επεκταθεί στα Νοσηλευτικά τμήματα, από όπου και γίνεται ηλεκτρονικά η παραγγελία και η χρέωση των φαρμάκων στους ασθενείς. Τέλος βρίσκεται σε ολοκλήρωση η διασύνδεση με το σύστημα LIS των βιοπαθολογικών Εργαστηρίων (της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Ελλαδος). Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, λειτουργεί (ομοίως) Πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα(της εταιρείας SIBA Soft), το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες των τμημάτων: Λογιστήριο, Ταμείο, Γραφείο Κίνησης ασθενών, Λογιστήριο ασθενών, [5]

6 Γραμματεία ΤΕΙ, Φαρμακείο, Αποθήκη και Αποθήκη Τροφίμων. Το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους καταγραφής των ιατρικών δεδομένων ανάλογα με τη κάθε διαδικασία που εξελίσσεται στο Νοσοκομείο ή στο Κέντρο Υγείας και αφορά τους παρακάτω πληθυσμούς: Παρακολούθηση παιδικού πληθυσμού Ενήλικες Ηλικιωμένοι Άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Άτομα με αναπηρίες Το προτεινόμενο σύστημα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: Καταγραφή και διαχείριση του φακέλου Υγείας ασθενών που εξυπηρετούνται στα Νοσοκομεία του νομού Σάμου. Καταγραφή και παρακολούθηση της υγείας των πολιτών οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Καταγραφή και παρακολούθηση των ατόμων με αναπηρίες Καταγραφή και διαχείριση στοχοποιημένων ενεργειών ιατρικής πρόληψης (π.χ. νεανικός διαβήτης, διαβήτης υπερήλικων, καρκίνος προστάτη, καρκίνος μαστού, υπέρταση, οστεοπόρωση, μεταβολικό σύνδρομο κ.α.) Πρόσβαση στα δεδομένα των server των Κεντρικών Νοσοκομείων Δημιουργία και Παράδοση στον πολίτη, ψηφιακού αντιγράφου φακέλου Υγείας. 1.3 Στόχοι Πρότασης Με βάση την παραπάνω αναφορά οι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι: Να ολοκληρώσει το Πληροφοριακό Σύστημα ανά Νοσοκομείο έτσι ώστε να λειτουργεί πλήρης φάκελος Υγείας Να δώσει δυνατότητα πρόσβασης στους φακέλους, σε όλα τα Κέντρα Υγείας Να διασυνδεθεί (On Line) το Νοσοκομείο του κάθε Νησιού, με τα κέντρα Υγείας που εποπτεύει και συνεργάζεται. [6]

7 Να δημιουργήσει υποδομές για να διασυνδέονται κατόπιν αιτήματος πληροφοριών (upon request) το Νοσοκομείο της Ικαρίας, στο server της Σάμου και το Νοσοκομείο της Σάμου στο server της Ικαρίας. Να παραδίδει αντίγραφο του φακέλου του ασθενή, σε ψηφιακό μέσο (CD) ή άλλο. Αξιοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή, μέσω της παρούσας πρότασης προβλέπεται η οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση του Πληροφοριακού συστήματος και η διάχυση της Πληροφορίας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη υποδομών και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ώστε να ωφεληθεί: ο πολίτης ασθενής, ο οποίος δικαιούται άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας και πληροφόρηση. ο ιατρός, για την άμεση και ορθή λήψη αποφάσεων και έλεγχο της υλοποίησής τους για κάθε ασθενή ξεχωριστά. ο νοσηλευτής, για ταχεία συλλογή πληροφοριών και εφαρμογή εξατομικευμένης φροντίδας με δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων και σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της επιλογής των παρεμβάσεων. η Διοίκηση του νοσοκομείου, ως προς τον άμεσο και ουσιαστικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, την ορθότερη σύνταξη και διαχείριση του προϋπολογισμού καθώς και την μείωση κόστους λειτουργίας του νοσοκομείου. Οι υπεύθυνοι, για τη διαχείριση των υποδομών υγείας (ΔΥΠΕ νοσοκομεία κέντρα υγείας αγροτικά ιατρεία). Οι συνεργαζόμενοι φορείς υγείας (ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.). Τα μέρη του Έτοιμου Πληροφοριακού Συστήματος & Συναφούς Εξοπλισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόταση είναι: o Υποδομές σε Εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών o Λογισμικό Ιατρικού φακέλου και Ψηφιοποίησης o Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης φακέλων o Λοιπές Υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξης κα. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο τεύχος του διαγωνισμού και με το κείμενο της σύμβασης που θα καταρτισθεί βάσει της προσφοράς του μειοδότη και την οικεία διακήρυξη (Μέρος Β και Γ). [7]

8 2 Περιβάλλον Έργου Φορέας Υλοποίησης 2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, που φέρει την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας και αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου, το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου στη Σάμο και το Κέντρο Υγείας Ευδήλου στην Ικαρία. 2.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας Νοσοκομείο Σάμου Από τις 18/9/1948 λειτουργεί το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Σάμου. Σύμφωνα με το από 5/5/1948 διάταγμα «ΦΕΚ 125/ τεύχους πρώτο» υπαγόμενο στις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του αν. νόμου 965/1937 και μετέπειτα του 2592/1953 αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Με τον Νόμο 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» ορίζεται ως Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο. Μετέπειτα με το Ν / αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Πε.ΣΥ.Π Βορείου Αιγαίου και με τον Ν / μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Μετά την κατάργηση των Πε.ΣΥ.Π., ενσωματώθηκε ως μονάδα υγείας στη 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. Το έτος 1994 άρχισε κύρια επέκταση του Νοσοκομείου και το μέγεθος του ανήλθε στα τμ. Σκοπός του Νοσοκομείου είναι 2. Η παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. 3. Η ειδίκευση και συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας. 4. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στο τομέα της υγείας. 5. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της περιφέρειας. 6. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης. To Γ.Ν Σάμου έχει αναπτυγμένες 120 κλίνες με όλες τις βασικές ειδικότητες καθώς και με ειδικές μονάδες αυτή της Μ.Ε.Θ και της Μ.Τ.Ν. Στα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν ιατρεία όλων των βασικών ειδικοτήτων καθώς επίσης υπάρχει εργαστηριακή υποστήριξη όλων των βασικών εργαστηρίων. [8]

9 Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου κατέχει τμήμα στην εκχώρηση μέρους βασικών ιατρικών ειδικοτήτων καθώς και αποφοίτων νοσηλευτικών σχολών. Οργανωτικά αποτελείται από την Ιατρική, την Νοσηλευτική και την Διοικητική Υπηρεσία που αποτελούν Διευθύνσεις, με τα ανάλογες Υποδιευθύνσεις και τμήματα. Η διοικητική λειτουργία του Νοσοκομείου την υποστηρίζουν και οι κάτωθι επιτροπές: 2. Επιστημονικό Συμβούλιο 3. Επιτροπή Λοιμώξεων 4. Επιτροπή Φαρμάκων 5. Επιτροπή Καθαριότητας 6. Επιτροπή Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων 7. Επιτροπή 3μελής ελέγχου νοσοκομείου 8. Ογκολογική επιτροπή 9. Επιτροπή 3μελής θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2. Παροχή υπηρεσιών υγείας 3. Προώθηση και προαγωγή υγείας 4. Εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού 5. Προγραμματισμός και έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών 6. Κατάρτιση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών υγείας 7. Οργάνωση και προώθηση της έρευνας 8. Συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου 9. Εποπτεία εφημερίας 10. Προγραμματισμός και έλεγχος αδειών ιατρικού προσωπικού 11. Επιστημονική και διοικητική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των ιατρικών τμημάτων 12. Διαχείριση ιατρικού φακέλου ασθενούς 13. Οργάνωση, προγραμματισμός και εκτέλεση ιατρικών πράξεων. [9]

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας βάση της Νοσηλευτικής Επιστήμης 3. Προώθηση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης 4. Προγραμματισμός και έλεγχος προσωπικού και παροχής υπηρεσιών υγείας 5. Τήρηση αρχών λειτουργίας του νοσοκομείου 6. Συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες 7. Διαχειριστικό έλεγχο των νοσηλευτικών τμημάτων 8. Διαχείριση φακέλου ασθενούς 9. Οργάνωση, προγραμματισμός και εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ασχολείται με όλες τις διαδικασίες διοικητικής υποστήριξης του Νοσοκομείου. Ο συνολικός αριθμός εισαγωγών ανέρχεται για το έτος 2013 σε άτομα. Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία επισκέφτηκαν άτομα και το τμήμα επειγόντων περιστατικών Ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων ανέρχεται σε και οι χειρουργικές επεμβάσεις σε Νοσοκομείο Ικαρίας Τον Αύγουστο του 1959 εγκαινιάστηκε το Πανικάριο Νοσοκομείο Ικαρίας. Το Νοσοκομείο λειτούργησε ως το 1972 υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ από το 1987, το Πανικάριο Νοσοκομείο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Έχει συνολική χωρητικότητα 40 κλινών και χωρίζεται σε : 1. Παθολογικό τομέα που περιλαμβάνει τμήμα παθολογίας, καρδιολογίας και παιδιατρικής. 2. Χειρουργικό τομέα που περιλαμβάνει τμήμα γενικής χειρουργικής, ορθοπεδικής, γυναικολογίας, ωτορινολαρυγγολογίας και αναισθησιολογίας, με ταυτόχρονη λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου οδοντιατρείου. [10]

11 3. Εργαστηριακό τομέα που περιλαμβάνει το ακτινολογικό εργαστήριο και το εργαστήριο βιοπαθολογίας. 4. Κέντρο Υγείας, το οποίο στεγάζεται στο χώρο του νοσοκομείου και λειτουργεί ως χώρος επειγόντων περιστατικών, ενώ εκτελείται καθημερινά ιατρείο γενικής ιατρικής. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας συνοδεύεται από προσπάθεια μείωσης των δαπανών και εκσυγχρονισμού. 2.3 Όργανα και Επιτροπές Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Για την διοίκηση και τον συντονισμό του έργου θα δημιουργηθεί κατάλληλη ομάδα από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου που θα προβλέπει τους ρόλους του Υπεύθυνου του Έργου και του Υπευθύνου Ποιότητας του Έργου Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. 2.4 Υφιστάμενη κατάσταση & Προτεινόμενο Σύστημα Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με απαιτήσεις έργου) Η ηλεκτρονική τεχνολογία πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης έχει καθιερωθεί παγκοσμίως περίπου από τις αρχές του 20ου αιώνα, με σταδιακή εφαρμογή σε όλους τους τομείς (επιχειρήσεις, βιομηχανία, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες). Στο χώρο της υγείας η πληροφορική δεν είχε την αντίστοιχη ανάπτυξη, λόγω: - της πολυπλοκότητας των υπηρεσιών που παρέχει - της απαίτησης διατομεακής και διεπιστημονικής επικοινωνίας με ορισμό σαφών διαδικασιών μέσω εννοιολογικά αναγνωρίσιμων δεδομένων - της έλλειψης ταξινόμησης ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων καθώς και της προτυποποίησης διαδικασιών και κωδικοποίησης τεράστιου όγκου πληροφοριών ειδών και εξοπλισμού που διαθέτει ένα νοσοκομείο [11]

12 Σήμερα πλέον έχει γίνει κοινή πεποίθηση ότι η εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων στην υγεία δεν αποτελεί απλά μια τεχνολογική πολυτέλεια ή απλή διευκόλυνση αλλά ότι έχει άμεση σύνδεση με το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης. Μια σύντομη περιγραφή της καθημερινότητας των κατοίκων του Νομού Σάμου, είναι οι εξής: Οι κάτοικοι του νησιού της Ικαρίας αλλά και των Φούρνων, μετακινούνται καθημερινά προς τη Σάμο, προκειμένου να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να λάβουν υπηρεσίες Υγείας, αφού η μονάδα της Σάμου είναι μεγαλύτερη και πληρέστερη σε Ιατρικό Προσωπικό. Σήμερα δε, είναι η μόνη που έχει ενεργό τμήμα Χειρουργείου και στελεχώνεται από αναισθησιολόγο. Εξυπηρετεί δε πλήθος τουριστών, λόγω του ότι και τα δύο νησιά είναι δημοφιλείς προορισμοί. Τα πλήρη δεδομένα Υγείας, από όλες τις Νοσοκομειακές Μονάδες αλλά και από τα Κέντρα Υγείας, δεν τηρούνται ψηφιοποιημένα και για το λόγο αυτό δεν είναι άμεσα προσπελάσιμα, τη χρονική στιγμή που απαιτείται. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Θεράπων Ιατρός του Νοσοκομείου της Σάμου, δεν έχει άμεση πρόσβαση στα Ιατρικά Δεδομένα του Φακέλου Νοσηλείας του ασθενή σε επόμενη επίσκεψη του ή σε επόμενη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο και επίσης εάν ένας ασθενής, κάτοικος Ικαρίας νοσηλευτεί στο Νοσοκομείου της Σάμου, ο Ιατρός της Ικαρίας δεν έχει πρόσβαση στα Ιατρικά Δεδομένα της Σάμου, παρά μόνο μέσω έντυπης μορφής που πρέπει να προσκομίζει ο ασθενής. Σημειώνεται ότι η έντυπη μορφή δίδεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ασθενή (η διαδικασία αίτησης για αντίγραφο φακέλου, ολοκληρώνεται σήμερα μετά από ΜΟ 3 ημέρες, εάν απαιτούνται και γνωματεύσεις). Αξίζει να τονισθεί ότι στο Νομό Σάμου και ειδικότερα στις νήσους: Σάμο, Ικαρία και Φούρνων ΔΕΝ υφίσταται ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των Νοσοκομειακών Μονάδων και των Κέντρων Υγείας, παρόλο που τους χωρίζουν γεωγραφικές αποστάσεις πολύ μεγάλες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο Ικαρίας απέχει 40 χιλ. από το ΚΥ Ευδήλου, ενώ το ΚΥ Καρλοβάσου, απέχει από το Βαθύ οδικώς 1 ώρα. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι εκτός από την ανάπτυξη της δημόσιας Υγείας, στο νομό Σάμου υφίσταται και Ιδιωτική Υγεία. Ορισμένες ιατρικές ειδικότητες είναι μοναδικές στο νομό και εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τον Ιδιωτικό Τομέα. Το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους καταγραφής των ιατρικών δεδομένων ανάλογα με τη κάθε διαδικασία που εξελίσσεται στο Νοσοκομείο και αφορά τους παρακάτω πληθυσμούς: Παρακολούθηση παιδικού πληθυσμού Ενήλικες Ηλικιωμένοι Άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Άτομα με αναπηρίες [12]

13 2.4.2 Περιγραφή Προτεινόμενου Συστήματος Το προτεινόμενο σύστημα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: Καταγραφή και διαχείριση του φακέλου Υγείας ασθενών που εξυπηρετούνται στα Νοσοκομεία του νομού Σάμου. Καταγραφή και παρακολούθηση της υγείας των πολιτών οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Καταγραφή και παρακολούθηση των ατόμων με αναπηρίες Καταγραφή και διαχείριση στοχοποιημένων ενεργειών ιατρικής πρόληψης (π.χ. νεανικός διαβήτης, διαβήτης υπερήλικων, καρκίνος προστάτη, καρκίνος μαστού, υπέρταση, οστεοπόρωση, μεταβολικό σύνδρομο κ.α.) Πρόσβαση στα δεδομένα των server των Κεντρικών Νοσοκομείων Ψηφιοποίηση παλαιότερων φακέλων αρχείου Νοσοκομείων Νομού Σάμου Δημιουργία και Παράδοση στον πολίτη, ψηφιακού αντιγράφου φακέλου Υγείας. Τα μέρη του Έτοιμου Πληροφοριακού Συστήματος & Συναφούς Εξοπλισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόταση είναι: o Υποδομές σε Εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών o Λογισμικό Ιατρικού φακέλου και Ψηφιοποίησης o Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης φακέλων o Λοιπές Υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξης κα Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, λειτουργεί Πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα (της εταιρείας SIBA Soft), το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες των τμημάτων: Λογιστήριο, Ταμείο, Γραφείο Κίνησης ασθενών, Λογιστήριο ασθενών, Γραμματεία ΤΕΙ, Γραμματεία ΤΕΠ, Φαρμακείο, [13]

14 Αποθήκη, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Αποθήκη Τροφίμων. Έχει δε επεκταθεί στα Νοσηλευτικά τμήματα, από όπου και γίνεται ηλεκτρονικά η παραγγελία και η χρέωση των φαρμάκων στους ασθενείς. Τέλος βρίσκεται σε ολοκλήρωση η διασύνδεση με το σύστημα LIS των βιοπαθολογικών Εργαστηρίων (της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ελλαδος). Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, λειτουργεί (ομοίως) Πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα (της εταιρείας SIBA Soft), το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες των τμημάτων: Λογιστήριο, Ταμείο, Γραφείο Κίνησης ασθενών, Λογιστήριο ασθενών, Γραμματεία ΤΕΙ, Φαρμακείο, Αποθήκη και Αποθήκη Τροφίμων. 3 Αντικείμενο, στόχοι & κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου. Με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και εφαρμογές στην πληροφορική υγείας, την Ελληνική νομοθεσία και λειτουργικότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρα μας, αλλά και τη δεοντολογία των επαγγελματιών υγείας, σχεδιάζουμε την προμήθεια Έτοιμου Πληροφοριακού Συστήματος & Συναφούς Εξοπλισμού, με στόχο να επιτευχθεί: Αποδοτικότητα: Αύξηση της αποδοτικότητας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης Επιστημονική τεκμηρίωση: Δυνατότητα απόδειξης της αποδοτικότητας και ποιότητας της περίθαλψης μέσω επιστημονικών μεθόδων. Διευκόλυνση στη διάχυση της πληροφορίας: Αναβάθμιση της επικοινωνίας (διακίνηση πληροφορίας) των επαγγελματιών υγείας με προτυποποιημένο τρόπο. Ασφάλεια (Ιατρικό απόρρητο) [14]

15 Ενδυνάμωση πολιτών και ασθενών ενίσχυση της αλληλεπίδρασης: ενεργή εμπλοκή των ασθενών στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων μέσω των προσβάσιμων δεδομένων του προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Πρόκειται για ένα έτοιμο πληροφοριακό νοσοκομειακό σύστημα με ασθενοκεντρικό χαρακτήρα διαχείρισης, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα: Κλινικό υποσύστημα Ιατρικός & Νοσηλευτικός Φάκελος Υποσυστήματα διαχείρισης ειδικών χώρων Σύστημα Ψηφιοποίησης & Διαχείρισης Αντιγράφων Φακέλων ασθενών Portal Υποβολής Αιτημάτων Ασθενών Και θα διασυνδέεται με τα υφιστάμενα Συστήματα Διασυνδέσεις με Υφιστάμενα Συστήματα: Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου Info Health (HIS) της εταιρείας SIBA Soft, σε ΓΝ Σάμου Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου Info Health (HIS) της εταιρείας SIBA Soft, σε ΓΝ Ικαρίας Πληροφοριακό Σύστημα Gi-Lab της εταιρείας Πληροφορικής Ελλάδος, σε Αιμοδοσία ΓΝ Σάμου 4 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη. Αξιοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή, μέσω της παρούσας πρότασης προβλέπεται η οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση του Πληροφοριακού συστήματος και η διάχυση της Πληροφορίας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη υποδομών και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ώστε να ωφεληθεί: ο πολίτης ασθενής, ο οποίος δικαιούται άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας και πληροφόρηση. ο ιατρός, για την άμεση και ορθή λήψη αποφάσεων και έλεγχο της υλοποίησής τους για κάθε ασθενή ξεχωριστά. ο νοσηλευτής, για ταχεία συλλογή πληροφοριών και εφαρμογή εξατομικευμένης φροντίδας με δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων και σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της επιλογής των παρεμβάσεων. η Διοίκηση του νοσοκομείου, ως προς τον άμεσο και ουσιαστικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, την ορθότερη σύνταξη και διαχείριση του προϋπολογισμού καθώς και την μείωση κόστους λειτουργίας του νοσοκομείου. Οι υπεύθυνοι, για τη διαχείριση των υποδομών υγείας (ΔΥΠΕ νοσοκομεία κέντρα υγείας αγροτικά ιατρεία). [15]

16 Οι συνεργαζόμενοι φορείς υγείας (ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.). 5 Στόχοι και Έκταση του Έργου. Στόχος του έργου είναι: Να ολοκληρώσει το Πληροφοριακό Σύστημα ανά Νοσοκομείο έτσι ώστε να λειτουργεί πλήρης φάκελος Υγείας Να ενσωματώσει βασικές δομές πληροφορικής σε όλα τα Κέντρα Υγείας Να διασυνδέσει σε Πλήρη Διασύνδεση (On Line) το Νοσοκομείο του κάθε Νησιού, με τα κέντρα Υγείας που εποπτεύει και συνεργάζεται. Να δημιουργήσει υποδομές για να διασυνδέονται κατόπιν αιτήματος πληροφοριών (upon request) το Νοσοκομείο της Ικαρίας, στο server της Σάμου και το Νοσοκομείο της Σάμου στο server της Ικαρίας. Να παραδίδει αντίγραφο του φακέλου του ασθενή, σε ψηφιακό μέσο (CD) 6 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου. 6.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η προβλεπόμενη αρχιτεκτονική για τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο παρών έργο αναλύεται παρακάτω. Αξιοποίηση Υφιστάμενου server ΓΝ Σάμου: Στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί database & application server ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την On line σύνδεση με το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Αλλά και στη διασύνδεση με το ΓΝ Ικαρίας, όταν ζητούνται πληροφορίες. Αξιοποίηση Υφιστάμενου server ΓΝ Ικαρίας: Στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί database & application server ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την On line σύνδεση του Κέντρου Υγείας Ευδήλου, Αλλά και στη διασύνδεση με το ΓΝ Σάμου, όταν ζητούνται πληροφορίες. Διασύνδεση και Επικοινωνία : Η σύνδεση των Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας θα γίνει με τη χρήση και αξιοποίηση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων ενώ η σύνδεση του Κέντρου Υγείας Ευδίλου και Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου θα γίνει με την εγκατάσταση και λειτουργία νέων server. Εγκατάσταση και Λειτουργία Server για το Portal σε ΓΝ Σάμου: Για τη λειτουργία του Portal ώστε να είναι η δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων ασθενών, θα γίνει εγκατάσταση νέου server στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για την λειτουργία του portal των ηλεκτρονικών αιτημάτων των ασθενών για λήψη αντιγράφων. [16]

17 Στον δρομολογητή ΣΥΖΕΥΞΙΣ κάθε σημείου θα γίνει κατάλληλη παραμετροποίηση ώστε να ενεργοποιηθούν οι επιθυμητές διασυνδέσεις (εικονικά κανάλια επικοινωνίας) από σημείο προς σημείο. Η παραμετροποίηση θα γίνει από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ κατόπιν σχετικών αιτήσεων των φορέων όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της παραμετροποίησης όπως πρωτόκολλα, πόρτες, IP διευθύνσεις κ.λπ. Η φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται παρακάτω: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ srv ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ server Portal server Ηλεκτρονικό αίτημα ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ server ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ srv Όλη η απαραίτητη υποδομή που απαιτείται για τη σωστή λειτουργικότητα των υπηρεσιών παρέχεται από το Νοσοκομείο και θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση της παρούσας πράξης. 6.2 Απαιτήσεις Υποδομών & Εγκατάστασης Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει το προσφερόμενο Λογισμικό, καθώς και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που προβλέπει ο διαγωνισμός, σε σύνδεση με τις υφιστάμενες υποδομές Τεχνολογικός Εξοπλισμός Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει στο νοσοκομείο εξοπλισμό ο οποίος θα είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του παρόντος έργου. Ο εξοπλισμός αυτός αφορά τερματικά χρηστών και scanner s ψηφιοποίησης εγγράφων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά [17]

18 των τερματικών καθώς και των scanner s, όπως επίσης και οι απαιτούμενες ποσότητες αυτών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση υλοποίησης του έργου, περιγράφονται στο Γ μέρος της παρούσης. 6.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύστημα σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: o την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια υπηρεσιών o την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. Οι εφαρμογές του Συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI κλπ.), Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν. [18]

19 6.4 Προδιαγραφές Λογισμικού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή» Σημειώνεται ότι στο παρόν έργο ζητείται έτοιμο λογισμικο, με υπηρεσίες παραμετροποίησης και προσαρμογών, πρκειμένου να είναι πλήρως λειοτυργικό Υποσύστημα Ιατρικός & Νοσηλευτικός Φάκελος Ασθενή Το κλινικό υποσύστημα θεωρείται το σημαντικότερο όλων, δεδομένου του ασθενοκεντρικού χαρακτήρα διαχείρισης και ανάπτυξης του ολοκληρωμένου νοσοκομειακού συστήματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι η καταχώρηση, αρχειοθέτηση και διακίνηση της οποιασδήποτε πληροφορίας αφορά την περίθαλψη του ασθενή (ιατρικής νοσηλευτικής εργαστηριακής) μέσω του μοναδικού ηλεκτρονικού του φακέλου υγείας. Η λειτουργικότητα του συστήματος θα πρέπει να είναι δομημένη αλυσιδωτά βάση διαχειριστικών διαδικασιών (π.χ. διαχείριση φαρμάκου, κλινικών πρωτοκόλλων, διαχείριση χειρουργικών επεμβάσεων, εργαστηριακού και παρακλινικού ελέγχου κ.λ.π.), με διατομεακή επικοινωνία και δυνατότητα αξιοποίησης της αρχικής μοναδικής πληροφορίας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών κάθε νοσοκομειακού τμήματος που δεοντολογικά εμπλέκεται στην διαχείριση κοινής διαδικασίας. Επιπλέον πλεονέκτημα του συστήματος θεωρείται η μεθοδολογία ασφάλειας που εφαρμόζεται, προκειμένου να διασφαλίζεται ο ασθενής, ο χρήστης και το νοσηλευτικό ίδρυμα. Το κλινικό ηλεκτρονικό υποσύστημα θα πρέπει να δομείται σε δύο επιμέρους συστήματα τα οποία να υποστηρίζουν: 1. Το ιατρικό έργο Ιατρικός Φάκελος, με ενότητες όπως: Ιστορικό, Κωδικοποιημένη καταγραφή διαγνώσεων, πρωτόκολλα διαγνωστικά, πρωτόκολλα θεραπευτικά, ιατρικές εντολές, ιατρικά Πορίσματα, αποτελέσματα εξετάσεων. 2. Το νοσηλευτικό έργο Νοσηλευτικός Φάκελος, με ενότητες όπως: βιολογικές μετρήσεις, λογοδοσία, πρωτόκολλα φροντίδας, διαιτολόγιο κα. Και τα δύο επιμέρους συστήματα θα πρέπει να έχουν ουσιαστικά κοινή δόμηση και να διαθέτουν δυνατότητα: Α) Παραμετροποίησης κωδικοποίησης θεραπευτικών και παρεμβατικών πρωτοκόλλων (ιατρικών ή νοσηλευτικών), δημιουργίας αρχείων χρηστών και διαδικασιών. Β) Διαχείρισης ασθενών (ηλεκτρονικός φάκελος). Δικαίωμα εποπτείας των δεδομένων του φακέλου έχουν οι ιατροί και οι νοσηλευτές που φροντίζουν τον ίδιο ασθενή. Δικαίωμα καταχώρησης όμως δίνεται κατά ενότητα (ηλεκτρονική οθόνη) στον χρήστη [19]

20 που δεοντολογικά έχει τη δικαιοδοσία αυτή καθώς και την ευθύνη υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης Γ) Πληροφόρησης εκτυπώσεων Δ) Διαχείρισης του τμήματος Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί με το υφιστάμενο Πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου, στο οποίο δομείται ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή και ήδη διαθέτει εντός του: Τις Διοικητικές Κινήσεις (Εισιτήριο Εξιτήριο Ενδοδιακινήσεις) Τα Φάρμακα Υλικά Ιατρικές Πράξεις Αποτελέσματα Εξετάσεων (σύνδεση με LIS) Ο ανάδοχος θα πρέπει στα πλαίσια του έργου να προσφέρει λογισμικό που να καλύπτει τον Ιατρικό και Νοσηλευτικό φάκελο Ασθενή, σε σύνδεση με τον Υφιστάμενο Ηλεκττρονικό Φάκελο(τα κόστη διασύνδεσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου). Τελικός στόχος είναι: Εντός του φακέλου, να ενσωματωθούν τα ψηφιοποιημένα έγγραφα των παλαιοτέρων φακέλων των ασθενών, βάσει των εργασιών της ψηφιοποίησης του παρόντος έργου. Η λειτουργικότητα του Ιατρικού φακέλου να είναι τέτοια ώστε μελλοντικές ψηφιοποιήσεις εγγράφων, αυτόματα να ενημερώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή. Το σύστημα που θα προσφερθεί θα πρέπει να διαθέτει ενότητες δεδομένων που σταδιακά θα μειώνουν τις απαιτούμενες εργασίες ψηφιοποίησης εγγράφων και θα αυξάνουν τις κωδικοποιημένες πληροφορίες που τίθενται στο φάκελο του ασθενή. Επιτυχές θεωρείται το αποτέλεσμα: Όλα τα δεοδμένα του φακέλου του ασθενή που «γεννώνται» κατά τη διάρκεια νοσηλείας του, να τίθενται κωδικοποιημένα στο φάκελο του ασθενή Τυχόν έγγραφα που προσκομίζονται από τον ασθενή στην είσοδο και έχουν δημιουργηθεί εκτός Νοσοκομείου, να σκανάρονται και να τίθεται στον ηλεκτρονικό του φάκελο. Η τελική λειτουργικότητα του φακέλου, θα αποφασισθεί κατά τη μελέτη του έργου. [20]

21 6.4.2 Σύστημα Ψηφιοποίησης & Διαχείρισης Αντιγράφων Φ. Ασθενών (ΓΝ Σάμου και ΓΝ Ικαρίας) Το σύστημα ψηφιοποίησης φακέλων ασθενών διακρίνεται σε: 1) Σύστημα Ψηφιοποίησης Φακέλων Ασθενών και αφορά τους παλαιούς φακέλους των ασθενών και αποτελεί εξοπλισμό (scanner) και λογισμικό ώστε να γίνει ψηφιοποίηση των εντύπων και 2) Σύστημα δημιουργίας αντιγράφου φακέλου ασθενή και εγγραφή σε ψηφιακό μέσο (CD) ή άλλο μέσο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1: Ψηφιοποίηση Φακέλων ασθενών Για την ενσωμάτωση των δεδομένων των παλαιών φακέλων των ασθενών, στα πλαίσια του έργου, προτείνεται η δημιουργία υποδομών και λογισμικού ώστε μέσω scanning να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες νοσηλείες των ασθενών, στοιχεία από φακέλους του αρχείου όπως: - Σημείωμα Εξόδου - Πρακτικό Χειρουργείου - Ιατρικό Πόρισμα Νοσηλείας - Ιατρικό Πόρισμα Απεικονιστικής Εξέτασης και η απεικονιστική εξέταση αν είναι δυνατόν. - Εργαστηριακές Εξετάσεις Εκτός Νοσοκομείου - Οτιδήποτε υπάρχει στους φυσικούς φάκελους ασθενών και θα κρίνει η (επιτροπή επιλογής φακέλων προς ψηφιοποίηση) ότι θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί Οι φάκελοι Νοσηλείας για το έτος 2013 για το ΓΝ Σάμου είναι 4200 και οι φάκελοι νοσηλείας για το έτος 2013 για το ΓΝ Ικαρίας είναι Στα πλαίσια του έργου θα ζητηθεί η ψηφιοποίηση: φακέλων για το ΓΝ Σάμου φακέλων για το ΓΝ Ικαρίας Οι οποίοι θα επιλεχθούν από το προσωπικό του Νοσοκομείου ώστε να εξαιρεθούν οι θανόντες και φάκελοι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Όλα τα ψηφιοποιημένα έγγραφα, θα αποθηκευθούν στην υφιστάμενη κεντρική βάση δεδομένων του Νοσοκομείου, σε αντιστοίχιση με τους Φακέλους των ασθενών, δηλαδή σε [21]

22 αντιστοίχιση με το υφιστάμενο μητρώο ασθενών και στις συγκεκριμένες νοσηλείες που ανήκουν. Στα πλαίσια της Μελέτης του έργου θα αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα σχετικά με το έργο της Ψηφιοποίησης: Ο όγκος των εγγράφων που θα συμπεριληφθούν στο έργο. Μεθοδολογία ελέγχου των παραδοτέων και των εγκαταστάσεων καθώς και μεθοδολογία ελέγχου ποιότητας του ψηφιακού υλικού. Σχεδιασμός και αποτύπωση της αρχιτεκτονικής και της διασυνδεσιμότητας υλικών συστατικών (μηχανήματα εξοπλισμός, δίκτυα) που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου καθώς και τη διαδικασία εγκατάστασης του υλικού. Επακριβής καθορισμός και τυποποίηση των διαδικασιών και ροών εργασίας για τη ψηφιοποίηση του αρχείου και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με νέο περιεχόμενο. Μεθοδολογία συνεχούς ενημέρωσης του φακέλου και των ψηφιοποιημένων νέων εγγράφων Η ψηφιοποίηση των φακέλων τόσο για το Νοσοκομείο της Σάμου όσο και για της Ικαρίας, θα πρέπει να γίνει με άτομο ή ομάδα ατόμων, πλήρους απασχόλησης για το έργο, και αυστηρά και μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου. Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα διεξάγονται μόνο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες των διοικητικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων, λόγω του ότι μόνο σε αυτές τις ώρες είναι δυνατή η τροφοδότηση του Αναδόχου με φακέλους ασθενών προς Ψηφιοποίηση. Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τα άτομα και το χρόνο απασχόλησης στο έργο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2: Ψηφιακό Αντίγραφο Φακέλου CD ή άλλο μέσο. Ο σχεδιασμός του παρόντος έργου, έχει πάντα σαν γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες αυτών των περιοχών, δεδομένου ότι λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, ΔΕΝ δύναται να έχουν τα οφέλη πολιτών που ζουν σε μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής Χώρας. Σήμερα τόσο στο νησί της Σάμου, όσο και στο νησί της Ικαρίας, υπάρχουν Ιατρικές ειδικότητες που υφίστανται μόνο στον Ιδιωτικό χώρο. Για παράδειγμα στη Σάμο Ιατροί όπως: Γαστρεντερολόγος, ΩΡΛ, Ψυχίατρος και Ρευματολόγος, είναι ειδικότητες που εξυπηρετούνται ΜΟΝΟ από ιδιώτες Ιατρούς, καθώς οι θέσεις του Νοσοκομείου παραμένουν ακάλυπτες. [22]

23 Οι πολίτες εξυπηρετούνται από το Νοσοκομείο σε απαιτήσεις εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, τις οποίες πρέπει να προσκομίσουν στον Ιδιώτη Ιατρό. Πέραν αυτού πληθυσμός μετακινείται από τα νησιά Ικαρίας και Φούρνων προς τη Σάμο, αφού αποτελεί το πληρέστερο Ιατρικό κέντρο στην περιοχή, αλλά φεύγοντας από το Νοσοκομείο δεν μπορούν ή αμελούν να πάρουν αντίγραφο του φακέλου τους. Η διαδικασία λήψης αντιγράφου φακέλου σήμερα, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα (ΜΟ 3 ημέρες για ασθενή με νοσηλεία και χειρουργείο στο ΓΝ Σάμου) καθώς για ένας κάτοικο Ικαρίας πρέπει: 1. να μετακινηθεί με το πλοίο της γραμμής από την Ικαρία και να μεταβεί στη Σάμο ώστε να καταθέσει την αίτηση του. 2. να επιστρέψει στην Ικαρία 3. να μεταβεί στη Σάμο όταν ολοκληρωθεί η φωτοτύπηση ώστε να λάβει το αντίγραφο 4. να επιστρέψει στην Ικαρία με το αντίγραφο του φακέλου. Πέραν αυτής της χρονοβόρας διαδικασίας, πολλά στοιχεία δεν μεταφέρονται προφορικά όπως πρέπει στους Ιδιώτες Ιατρούς οι οποίες λόγω έλλειψης αντιγράφων, ενδέχεται να ζητούν επανάληψη εξετάσεων, γεγονός που επιβαρύνει τον ασθενή αλλά και το κόστος περίθαλψης συνολικά. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της παρούσας πρότασης ζητείται η πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας ως εξής: - Δημιουργία ενός portal ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος νοσηλευόμενος, να μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του για έκδοση αντιγράφου φακέλου - Η επιβεβαίωση της ταυτότητας του Συναλλασσόμενου, θα γίνεται με SMS. - Η λήψη της αίτησης ηλεκτρονικά από το Νοσοκομείο η πρωτοκόλληση και η έγκριση αυτής, χωρίς να απαιτούνται έντυπα και εκτυπώσεις. - Η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος, για δημιουργία αντιγράφου φακέλου, στο αρμόδιο τμήμα. - Η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων του φακέλου, σε μια μορφή που μπορεί ευρέως να αναγνωσθεί πχ PDF. Και η εγγραφή αυτών σε ψηφιακό μέσο. - Η ενημέρωση του αιτούντα, ότι το αντίγραφο του φακέλου είναι έτοιμο και μπορεί να το λάβει, θα γίνεται με sms. - Κατά την παράδοση του CD θα τηρείται υπογραφή αιτούνται και ταυτοποίηση του λήπτη με ταυτότητα ή εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής. Μέσω της λειτουργίας αυτής θα γίνουν εφικτές οι παρακάτω υπηρεσίες: [23]

24 Πρόσβαση, εντός του νοσοκομείου στο ιατρικό και εξουσιοδοτημένο προσωπικό στο ιστορικό αρχείο. Επιτάχυνση της διαδικασίας αντιγράφου φακέλου ασθενή Δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου φακέλου, ικανού να αξιοποιηθεί και εκτός Νοσοκομείου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3: Λογισμικό Παράδοσης - Παραλαβής Φακέλων από το Αρχείο Για την ορθή διαχείριση των φακέλων των ασθενών και προκειμένου να μην υφίστανται κενά πληροφόρησης στη διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων αυτών, είναι απαραίτητο να γίνεται διαχείριση του φυσικού φακέλου του ασθενή. Με την εισαγωγή του ασθενή στο Νοσοκομείο και την ολοκλήρωση της αποθήκευσης του εισιτηρίου, θα εκδίδεται ετικέτα για τη σήμανση του φακέλου, η οποία θα φέρει με σήμανση γραμμωτού κώδικα το αριθμό νοσηλείας. Στο αρχείο φακέλων θα πρέπει να παραδοθεί με την έξοδο του ασθενή (οθόνη: εκκρεμότητες φακέλων προς παράδοση, ασθενών που έχουν εξέλθει). Στο αρχείο ασθενών επίσης πρέπει να τηρείται ημερολόγιο εξόδου και εισόδου ενός φακέλου, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Κλινική ή άλλο τμήμα. Ο αρμόδιος υπάλληλος του αρχείο θα πρέπει να αξιοποιεί την ετικέτα του φακέλου κατά την έξοδο και επανείσοδο αυτού στο αρχείο. Το σύστημα θα καταγράφει αυτόματα ημερομηνία και ώρα, εξόδου και εισόδου ενώ χειροκίνητα θα τίθενται ο αποδέκτης του φακέλου σε επίπεδο Ιατρού Κλινικής ή Εργαστηρίου Portal Υποβολής Αιτημάτων Ασθενών Η γεωγραφική ιδιομορφία του Νομού Σάμου, δεν επιτρέπει την άμεση πρόσβαση του πληθυσμού στο Νοσοκομείο της Σάμου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί σε διοικητικές διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της παρούσας πρότασης για ψηφιοποίηση του φακέλου ασθενή, θεωρούμε ότι θα υπάρξει μεγάλη ωφέλεια στους πολίτες εάν δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλονται από απόσταση οι αιτήσεις των Νοσηλευθέντων για αντίγραφο φακέλου. Αλλά και όφελος προς το Νοσοκομείο, η παράδοση του φακέλου σε ψηφιακό μέσο CD, αφού θα υπάρξει εξοικονόμηση χρόνου, κόπου και των αναλωσίμων που απαιτούνται. Για το λόγο αυτό στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνεται η δημιουργία Portal ώστε μέσα από αυστηρές διαδικασίες ταυτοποίησης, θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος: να ζητά αντίγραφο του φακέλου του, να ενημερώνεται αυτόματα ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να παραλάβει το αντίγραφο. Μελλοντικά το συγκεκριμένο Portal θα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες διαδικασίες προς όφελος του ασθενή. [24]

25 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον 6 μήνες φιλοξενεία για την εν λόγο εφαρμογή, σε κέντρο (Host Center) της επιλογής του, το οποίο θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας. 7 Διαλειτουργικότητα Στην υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές και οι κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΗΔ) το οποίο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Σημειώνεται ότι η απαίτηση για διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω διαστάσεις: Οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων, ή/και Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του Φορέα, ή/και Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με εξωτερικά συστήματα τρίτων Φορέων. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι κατευθύνσεις διαλειτουργικότητας που αφορούν τη: Διασυνδεσιμότητα (Interconnection). Η διασυνδεσιμότητα στην παρούσα Διακήρυξη ορίζεται ως εξής: Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών του προτεινόμενου συστήματος που θα αναπτυχθούν. Διασυνδεσιμότητα με τις υπηρεσίες και τα δεδομένα της διαδικτυακής πύλης Δυνατότητα Διασυνδεσιμότητας με Βάσεις Δεδομένων που ο Δήμος τηρεί, μελλοντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εφαρμογές θα πρέπει να υλοποιηθούν με πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής η οποία θα προσφέρει τις κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interfaces-APIs), για την ολοκλήρωση και διασύνδεση που απαιτείται για τα δύο παραπάνω επίπεδα διασυνδεσιμότητας, αλλά και για τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων διασυνδέσεων στο μέλλον. Οι εφαρμογές θα υποστηρίζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες (XML, Web Services, Java RMI, Enterprise Service Bus ή ισοδυνάμων), ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση και επικοινωνία τους στο πλαίσιο λειτουργίας τους. [25]

26 8 Ανοιχτά δεδομένα ανοιχτά πρότυπα 8.1 Ανοιχτά δεδομένα Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή» Θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες διεπαφές (APIs) για διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Για να είναι δυνατή η διασύνδεση με άλλα συστήματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν τεχνολογίες που ακολουθούν διεθνή και ανοιχτά πρότυπα όπως XML και web services (UDDI, SOAP, WSDL). Επίσης είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας» (www.egif.gov.gr). 8.2 Ανοικτά Πρότυπα Για το παρόν έργο προβλέπεται η χρήση ανοιχτών προτύπων τα οποία διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και παρέχουν διεξόδους για ισότητα στην πληροφόρηση και τη γνώση, και εν τέλει, για ισότητα ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους. Έτσι εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενιαίας αξιοποίησης των ψηφιακών υποβάθρων από πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα ή αυτοτελώς. Η γενική φιλοσοφία του συστήματος που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards) που διασφαλίζουν: την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών την μέσω δικτύων συνεργασία και εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα την μεταφερτότητα των εφαρμογών την ολοκλήρωση με εφαρμογές τρίτων που ακολουθούν τα standards εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών μελλοντική υποστήριξη συστημάτων και εφαρμογών Με βάση τα παραπάνω η φυσική και λογική αρχιτεκτονική των εφαρμογών θα έχουν ως βασικό άξονα τη δημιουργία ενός ενιαίου και πολυεπίπεδου συστήματος το οποίο ενσωματώνει τεχνολογίες διαδικτύου καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένα και γενικής αποδοχής πρότυπα. Ειδικότερα θα ακολουθηθούν οι εξής βασικές πρακτικές: Αρχιτεκτονική εφαρμογών o Αρθρωτή ανάπτυξη των εφαρμογών [26]

27 o Υλοποίηση συστήματος βασισμένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-tier architecture), η οποία περιλαμβάνει κατ ελάχιστο, το επίπεδο των πελατών (client tier), το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier) και το επίπεδο των δεδομένων (data tier). o Υποστήριξη και συμβατότητα με πολλαπλά λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Unix, Linux o Εγκατάσταση σε ανοιχτού κώδικα (open source) διακομιστές εφαρμογών, όπως Apache Tomcat, Jboss o Επεκτασιμότητα και υποστήριξη μέσω των Web Services o Database agnostic πρόσβαση στα δεδομένα o Υποστήριξη single sign-on πρόσβασης Πρότυπα λειτουργίας & συμβατότητα με διεθνή πρότυπα o Χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων, όπως για παράδειγμα οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστικών συστημάτων. o AJAX και JSON o Ανοικτή πλατφόρμα με υποστήριξη για XML, XSL, REST, RMI, WebDAV o Open Portlet Specification πχ JSR-168 o Web Services for Remote Portlets 1.0 (WSRP) Δυνατότητες επέκτασης- Διασφάλιση επένδυσης Θα ακολουθείται χρήση ανοικτής βαθμωτής πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών ώστε να υπάρχει δυνατότητα εύκολης προσθήκης νέων εφαρμογών και προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού. Επιπλέον, η χρήση διεθνών προτύπων ανάπτυξης θα παρέχει ανεξαρτησία από τον προμηθευτή και άρα υψηλό βαθμό διασφάλισης της επένδυσης. Τέλος τα πρότυπα δεδομένων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι: Περιγραφή προτύπου CPV Common Procurement Vocabulary Σημασία / Χρήση στο πλαίσιο του Έργου Τα είδη / υπηρεσίες προς προμήθεια από το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών πρέπει να κωδικοποιούνται κατά CPV 9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων, δεδομένων και Υποδομών με σύγχρονες τεχνικές ασφαλείας. [27]

28 Επίσης, θα πρέπει να συνδυάσει και να ολοκληρώσει τις δράσεις αυτές με τις άλλες ενέργειες που προβλέπονται από το έργο. Για την ασφάλεια του συστήματος θα πρέπει να αναπτυχθούν λειτουργίες για την πιστοποίηση του κάθε χρήστη και την δημιουργία ρόλων χρηστών και την κατηγοριοποίηση των χρηστών ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστημα. Μέσω του συστήματος, οι διαχειριστές θα μπορούν να επεξεργαστούν όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης. Οι διαχειριστές θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των χρηστών του συστήματος καθώς και των επιπέδων ασφαλείας ανά πάσα στιγμή. Το σύστημα είναι σε θέση να: Δημιουργεί νέους χρήστες και κωδικούς ασφαλείας (με τήρηση κανόνα ελάχιστων χαρακτήρων κωδικού) Αποθηκεύει τα στοιχεία των χρηστών σε βάση δεδομένων με κρυπτογραφημένο τον κωδικό πρόσβασης. Διαχειρίζεται τους κωδικούς πρόσβασης (με δυνατότητα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, αλλαγής με ασφαλές τρόπο και δημιουργία νέου) 10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Η φιλικότητα των συστημάτων εφαρμογών προς τον χρήστη θα υποστηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία και διαδικασίες: Πλήρως ελληνοποιημένο user interface. Το σύστημα καταλόγων επιλογών και οθονών για όλους τους χρήστες και όλες τις λειτουργίες θα είναι απόλυτα ομοιογενές και μοναδικό. Τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής δεδομένων (default entry schemes και default values): Κάθε διαδικασία εισαγωγής δεδομένων θα υποστηρίζεται από τυποποιημένες φόρμες, στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, ορισμένα πεδία θα συμπληρώνονται αυτόματα με default τιμές. Τα προσφερόμενα συστήματα εφαρμογών θα χρησιμοποιούν γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με τον χρήστη. Αναλυτικότερα, οι διάλογοι με τον χρήστη θα χρησιμοποιούν τα γνωστά GUI objects που έχουν καθιερωθεί διεθνώς, όπως message boxes, dialog boxes, action bars, pull-down menus, cascaded pull down menus, scroll bars, check boxes, list boxes, pushbuttons, radio buttons, spin buttons, entry fields, combination boxes, drop down combination boxes, κ.α. 11 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 11.1 Χρονοδιάγραμμα Έργου Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου βασίζεται στο διαχωρισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, σε φάσεις, ώστε αυτές να παρακολουθούνται αποτελεσματικότερα και να προσδιορίζεται ο σχετικός χρόνος υλοποίησής τους με σκοπό τον [28]

29 αποδοτικότερο χρονοπρογραμματισμό του έργου. Για κάθε επιμέρους φάση, αλλά και για το σύνολο του έργου, θα πρέπει να εφαρμόζονται αποδοτικές και αναγνωρισμένες τεχνικές παρακολούθησης έργου και διασφάλισης της ποιότητάς του. Το σύνολο της διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 8 μήνες Φάσεις Υλοποίησης Έργου Στο παρόν έργο προβλέπεται η υλοποίηση ενός υποέργου, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις φάσεις που περιγράφονται παραπάνω και θα έχει τα παραδοτέα όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Α Μελέτη Εφαρμογής Φάση Ν ο 1 Τίτλος Μελέτη Εφαρμογής Εβδομάδα Έναρξης 1η Εβδομάδα Λήξης 4η Στόχοι : Αποτύπωση Επιχειρησιακών Αναγκών Περιγραφή Υλοποίησης: Μελέτη Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένου του Ανασχεδιασμού των Επιχειρησιακών Διαδικασιών η οποία πρέπει να παραδοθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Παραδοτέα Παραληφθέν Μελέτης Εφαρμογής Β. Προμήθεια Εφαρμογής Φάση Ν ο 2 Τίτλος Ανάλυση, Παραμετροποίηση και Πιλοτική Λειτουργία Παρεχόμενων Υπηρεσιών Εβδομάδα Έναρξης 5η Εβδομάδα Λήξης 20η Στόχοι : Θέση σε λειτουργία της Εφαρμογής και περίοδο πιλοτικής λειτουργίας όπου θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται οι τιθέμενες προδιαγραφές. Περιγραφή Υλοποίησης: Συλλογή και Ψηφιοποίηση για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, Παραμετροποίηση, λειτουργική ετοιμότητα και παραλαβή ελεγμένου λογισμικού βάσει των όρων της διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. [29]

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΣΗΔΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΠ Αναθέτουσες Αρχές Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νέο Περιβάλλον (1) Νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο: η ΕΑΑΔΗΣΥ (νέα ανεξάρτητη αρχή) καταθέτει τις επόμενες ημέρες σχέδιο νόμου ενοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος Ταχ.κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π. 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π. Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει την διάρθρωση του ΟΠΣ του Πε.Σ.Υ.Π. σε τµήµατα λογισµικού. Το ΟΠΣ του Πε.Σ.Υ.Π. απαρτίζουν πέντε υποσυστήµατα: Το ιοικητικό-οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software 2015 Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου Οργάνωση Συλλόγων Vision Computer Applications 2015 (4 th ed) Εταιρική Παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002429605 2014-11-26

14PROC002429605 2014-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών Πληρ. : Τολιάδου Ελευθερία Τηλ : 24673 50621

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα