Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΙΚΑΡΙΑΣ Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 8 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Κριτήριο Ανάθεσης: Η οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Μέρος Ά: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αντικείμενο Έργου Φορείς Υγείας Νομού Σάμου & Πληθυσμός Στόχοι Πρότασης Περιβάλλον Έργου Φορέας Υλοποίησης Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας Νοσοκομείο Σάμου Νοσοκομείο Ικαρίας Όργανα και Επιτροπές Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Υφιστάμενη κατάσταση & Προτεινόμενο Σύστημα Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με απαιτήσεις έργου) Περιγραφή Προτεινόμενου Συστήματος Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Αντικείμενο, στόχοι & κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Στόχοι και Έκταση του Έργου Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Απαιτήσεις Υποδομών & Εγκατάστασης Τεχνολογικός Εξοπλισμός Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Προδιαγραφές Λογισμικού Υποσύστημα Ιατρικός & Νοσηλευτικός Φάκελος Ασθενή Σύστημα Ψηφιοποίησης & Διαχείρισης Αντιγράφων Φ. Ασθενών (ΓΝ Σάμου και ΓΝ Ικαρίας) Portal Υποβολής Αιτημάτων Ασθενών Διαλειτουργικότητα Ανοιχτά δεδομένα ανοιχτά πρότυπα Ανοιχτά δεδομένα Ανοικτά Πρότυπα Απαιτήσεις Ασφάλειας Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Χρονοδιάγραμμα Έργου [2]

3 11.2 Φάσεις Υλοποίησης Έργου Πίνακας Παραδοτέων Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Υπηρεσίες Έργου Υπηρεσίες Μελέτης Έργου Υπηρεσίες Παραμετροποίησης & Προσαρμοργών Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένω Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Φακέλων Ασθενών Δράση Δημοσιότητας Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Γενικά Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου [3]

4 1 Μέρος Ά: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 1.1 Αντικείμενο Έργου Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια Νοσοκομειακού λογισμικού και Υπηρεσιών, με στόχο τη διασύνδεση με το Υφιστάμενο Σύστημα (το κόστος διασύνδεσης βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου), ώστε να προκύψει ένα ολοκληρωμένο νοσοκομειακό σύστημα με ασθενοκεντρικό χαρακτήρα διαχείρισης, ωστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι ψηφιοποιημένοι φάκελοι και να διατηρηθούν οι όποιες υποδομές παραχθούν απο αυτό το έργο για καθημερινή αξιοποίηση στους νέους φακέλους ασθενών. Η ηλεκτρονική τεχνολογία πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης έχει καθιερωθεί παγκοσμίως περίπου από τις αρχές του 20ου αιώνα, με σταδιακή εφαρμογή σε όλους τους τομείς (επιχειρήσεις, βιομηχανία, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες). Στο χώρο της υγείας η πληροφορική δεν είχε την αντίστοιχη ανάπτυξη, λόγω: - της πολυπλοκότητας των υπηρεσιών που παρέχει - της απαίτησης διατομεακής και διεπιστημονικής επικοινωνίας με ορισμό σαφών διαδικασιών μέσω εννοιολογικά αναγνωρίσιμων δεδομένων - της έλλειψης ταξινόμησης ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων καθώς και της προτυποποίησης διαδικασιών και κωδικοποίησης τεράστιου όγκου πληροφοριών ειδών και εξοπλισμού που διαθέτει ένα νοσοκομείο Σήμερα πλέον έχει γίνει κοινή πεποίθηση ότι η εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων στην υγεία δεν αποτελεί απλά μια τεχνολογική πολυτέλεια ή απλή διευκόλυνση αλλά ότι έχει άμεση σύνδεση με το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης. Μια σύντομη περιγραφή της καθημερινότητας των κατοίκων του Νομού Σάμου, είναι οι εξής: Οι κάτοικοι του νησιού της Ικαρίας αλλά και των Φούρνων, μετακινούνται καθημερινά προς τη Σάμο, προκειμένου να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να λάβουν υπηρεσίες Υγείας, αφού η μονάδα της Σάμου είναι μεγαλύτερη και πληρέστερη σε Ιατρικό Προσωπικό. Σήμερα δε, είναι η μόνη που έχει ενεργό τμήμα Χειρουργείου και στελεχώνεται από αναισθησιολόγο. Εξυπηρετεί δε πλήθος τουριστών, λόγω του ότι και τα δύο νησιά είναι δημοφιλείς προορισμοί. Τα πλήρη δεδομένα Υγείας, από όλες τις Νοσοκομειακές Μονάδες αλλά και από τα Κέντρα Υγείας, δεν τηρούνται ψηφιοποιημένα και για το λόγο αυτό δεν είναι άμεσα προσπελάσιμα, τη χρονική στιγμή που απαιτείται. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Θεράπων Ιατρός του Νοσοκομείου της Σάμου, δεν έχει άμεση πρόσβαση στα Ιατρικά Δεδομένα του Φακέλου Νοσηλείας του ασθενή σε επόμενη επίσκεψη του ή σε επόμενη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο και επίσης εάν ένας ασθενής, κάτοικος Ικαρίας νοσηλευτεί στο Νοσοκομείου της Σάμου, ο [4]

5 Ιατρός της Ικαρίας δεν έχει πρόσβαση στα Ιατρικά Δεδομένα της Σάμου, παρά μόνο μέσω έντυπης μορφής που πρέπει να προσκομίζει ο ασθενής. Σημειώνεται ότι η έντυπη μορφή δίδεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ασθενή (η διαδικασία αίτησης για αντίγραφο φακέλου, ολοκληρώνεται σήμερα μετά από ΜΟ 3 ημέρες, Εάν απαιτούνται και γνωματεύσεις). Αξίζει να τονισθεί ότι στο Νομό Σάμου και ειδικότερα στις νήσους: Σάμο, Ικαρία και Φούρνων ΔΕΝ υφίσταται ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των Νοσοκομειακών Μονάδων και των Κέντρων Υγείας, παρόλο που τους χωρίζουν γεωγραφικές αποστάσεις πολύ μεγάλες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο Ικαρίας απέχει 40 χιλ. από το ΚΥ Ευδήλου, ενώ το ΚΥ Καρλοβάσου, απέχει από το Βαθύ οδικώς 1 ώρα. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι εκτός από την ανάπτυξη της δημόσιας Υγείας, στο νομό Σάμου υφίσταται και Ιδιωτική Υγεία. Ορισμένες ιατρικές ειδικότητες είναι μοναδικές στο νομό και εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τον Ιδιωτικό Τομέα. 1.2 Φορείς Υγείας Νομού Σάμου & Πληθυσμός Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, λειτουργεί Πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα (της εταιρείας SIBA Soft), το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες των τμημάτων: Λογιστήριο, Ταμείο, Γραφείο Κίνησης ασθενών, Λογιστήριο ασθενών, Γραμματεία ΤΕΙ, Γραμματεία ΤΕΠ, Φαρμακείο, Αποθήκη, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Αποθήκη Τροφίμων. Έχει δε επεκταθεί στα Νοσηλευτικά τμήματα, από όπου και γίνεται ηλεκτρονικά η παραγγελία και η χρέωση των φαρμάκων στους ασθενείς. Τέλος βρίσκεται σε ολοκλήρωση η διασύνδεση με το σύστημα LIS των βιοπαθολογικών Εργαστηρίων (της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Ελλαδος). Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, λειτουργεί (ομοίως) Πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα(της εταιρείας SIBA Soft), το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες των τμημάτων: Λογιστήριο, Ταμείο, Γραφείο Κίνησης ασθενών, Λογιστήριο ασθενών, [5]

6 Γραμματεία ΤΕΙ, Φαρμακείο, Αποθήκη και Αποθήκη Τροφίμων. Το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους καταγραφής των ιατρικών δεδομένων ανάλογα με τη κάθε διαδικασία που εξελίσσεται στο Νοσοκομείο ή στο Κέντρο Υγείας και αφορά τους παρακάτω πληθυσμούς: Παρακολούθηση παιδικού πληθυσμού Ενήλικες Ηλικιωμένοι Άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Άτομα με αναπηρίες Το προτεινόμενο σύστημα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: Καταγραφή και διαχείριση του φακέλου Υγείας ασθενών που εξυπηρετούνται στα Νοσοκομεία του νομού Σάμου. Καταγραφή και παρακολούθηση της υγείας των πολιτών οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Καταγραφή και παρακολούθηση των ατόμων με αναπηρίες Καταγραφή και διαχείριση στοχοποιημένων ενεργειών ιατρικής πρόληψης (π.χ. νεανικός διαβήτης, διαβήτης υπερήλικων, καρκίνος προστάτη, καρκίνος μαστού, υπέρταση, οστεοπόρωση, μεταβολικό σύνδρομο κ.α.) Πρόσβαση στα δεδομένα των server των Κεντρικών Νοσοκομείων Δημιουργία και Παράδοση στον πολίτη, ψηφιακού αντιγράφου φακέλου Υγείας. 1.3 Στόχοι Πρότασης Με βάση την παραπάνω αναφορά οι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι: Να ολοκληρώσει το Πληροφοριακό Σύστημα ανά Νοσοκομείο έτσι ώστε να λειτουργεί πλήρης φάκελος Υγείας Να δώσει δυνατότητα πρόσβασης στους φακέλους, σε όλα τα Κέντρα Υγείας Να διασυνδεθεί (On Line) το Νοσοκομείο του κάθε Νησιού, με τα κέντρα Υγείας που εποπτεύει και συνεργάζεται. [6]

7 Να δημιουργήσει υποδομές για να διασυνδέονται κατόπιν αιτήματος πληροφοριών (upon request) το Νοσοκομείο της Ικαρίας, στο server της Σάμου και το Νοσοκομείο της Σάμου στο server της Ικαρίας. Να παραδίδει αντίγραφο του φακέλου του ασθενή, σε ψηφιακό μέσο (CD) ή άλλο. Αξιοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή, μέσω της παρούσας πρότασης προβλέπεται η οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση του Πληροφοριακού συστήματος και η διάχυση της Πληροφορίας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη υποδομών και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ώστε να ωφεληθεί: ο πολίτης ασθενής, ο οποίος δικαιούται άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας και πληροφόρηση. ο ιατρός, για την άμεση και ορθή λήψη αποφάσεων και έλεγχο της υλοποίησής τους για κάθε ασθενή ξεχωριστά. ο νοσηλευτής, για ταχεία συλλογή πληροφοριών και εφαρμογή εξατομικευμένης φροντίδας με δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων και σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της επιλογής των παρεμβάσεων. η Διοίκηση του νοσοκομείου, ως προς τον άμεσο και ουσιαστικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, την ορθότερη σύνταξη και διαχείριση του προϋπολογισμού καθώς και την μείωση κόστους λειτουργίας του νοσοκομείου. Οι υπεύθυνοι, για τη διαχείριση των υποδομών υγείας (ΔΥΠΕ νοσοκομεία κέντρα υγείας αγροτικά ιατρεία). Οι συνεργαζόμενοι φορείς υγείας (ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.). Τα μέρη του Έτοιμου Πληροφοριακού Συστήματος & Συναφούς Εξοπλισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόταση είναι: o Υποδομές σε Εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών o Λογισμικό Ιατρικού φακέλου και Ψηφιοποίησης o Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης φακέλων o Λοιπές Υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξης κα. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο τεύχος του διαγωνισμού και με το κείμενο της σύμβασης που θα καταρτισθεί βάσει της προσφοράς του μειοδότη και την οικεία διακήρυξη (Μέρος Β και Γ). [7]

8 2 Περιβάλλον Έργου Φορέας Υλοποίησης 2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, που φέρει την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας και αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου, το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου στη Σάμο και το Κέντρο Υγείας Ευδήλου στην Ικαρία. 2.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας Νοσοκομείο Σάμου Από τις 18/9/1948 λειτουργεί το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Σάμου. Σύμφωνα με το από 5/5/1948 διάταγμα «ΦΕΚ 125/ τεύχους πρώτο» υπαγόμενο στις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του αν. νόμου 965/1937 και μετέπειτα του 2592/1953 αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Με τον Νόμο 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» ορίζεται ως Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο. Μετέπειτα με το Ν / αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Πε.ΣΥ.Π Βορείου Αιγαίου και με τον Ν / μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Μετά την κατάργηση των Πε.ΣΥ.Π., ενσωματώθηκε ως μονάδα υγείας στη 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. Το έτος 1994 άρχισε κύρια επέκταση του Νοσοκομείου και το μέγεθος του ανήλθε στα τμ. Σκοπός του Νοσοκομείου είναι 2. Η παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. 3. Η ειδίκευση και συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας. 4. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στο τομέα της υγείας. 5. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της περιφέρειας. 6. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης. To Γ.Ν Σάμου έχει αναπτυγμένες 120 κλίνες με όλες τις βασικές ειδικότητες καθώς και με ειδικές μονάδες αυτή της Μ.Ε.Θ και της Μ.Τ.Ν. Στα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν ιατρεία όλων των βασικών ειδικοτήτων καθώς επίσης υπάρχει εργαστηριακή υποστήριξη όλων των βασικών εργαστηρίων. [8]

9 Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου κατέχει τμήμα στην εκχώρηση μέρους βασικών ιατρικών ειδικοτήτων καθώς και αποφοίτων νοσηλευτικών σχολών. Οργανωτικά αποτελείται από την Ιατρική, την Νοσηλευτική και την Διοικητική Υπηρεσία που αποτελούν Διευθύνσεις, με τα ανάλογες Υποδιευθύνσεις και τμήματα. Η διοικητική λειτουργία του Νοσοκομείου την υποστηρίζουν και οι κάτωθι επιτροπές: 2. Επιστημονικό Συμβούλιο 3. Επιτροπή Λοιμώξεων 4. Επιτροπή Φαρμάκων 5. Επιτροπή Καθαριότητας 6. Επιτροπή Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων 7. Επιτροπή 3μελής ελέγχου νοσοκομείου 8. Ογκολογική επιτροπή 9. Επιτροπή 3μελής θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2. Παροχή υπηρεσιών υγείας 3. Προώθηση και προαγωγή υγείας 4. Εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού 5. Προγραμματισμός και έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών 6. Κατάρτιση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών υγείας 7. Οργάνωση και προώθηση της έρευνας 8. Συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου 9. Εποπτεία εφημερίας 10. Προγραμματισμός και έλεγχος αδειών ιατρικού προσωπικού 11. Επιστημονική και διοικητική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των ιατρικών τμημάτων 12. Διαχείριση ιατρικού φακέλου ασθενούς 13. Οργάνωση, προγραμματισμός και εκτέλεση ιατρικών πράξεων. [9]

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας βάση της Νοσηλευτικής Επιστήμης 3. Προώθηση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης 4. Προγραμματισμός και έλεγχος προσωπικού και παροχής υπηρεσιών υγείας 5. Τήρηση αρχών λειτουργίας του νοσοκομείου 6. Συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες 7. Διαχειριστικό έλεγχο των νοσηλευτικών τμημάτων 8. Διαχείριση φακέλου ασθενούς 9. Οργάνωση, προγραμματισμός και εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ασχολείται με όλες τις διαδικασίες διοικητικής υποστήριξης του Νοσοκομείου. Ο συνολικός αριθμός εισαγωγών ανέρχεται για το έτος 2013 σε άτομα. Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία επισκέφτηκαν άτομα και το τμήμα επειγόντων περιστατικών Ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων ανέρχεται σε και οι χειρουργικές επεμβάσεις σε Νοσοκομείο Ικαρίας Τον Αύγουστο του 1959 εγκαινιάστηκε το Πανικάριο Νοσοκομείο Ικαρίας. Το Νοσοκομείο λειτούργησε ως το 1972 υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ από το 1987, το Πανικάριο Νοσοκομείο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Έχει συνολική χωρητικότητα 40 κλινών και χωρίζεται σε : 1. Παθολογικό τομέα που περιλαμβάνει τμήμα παθολογίας, καρδιολογίας και παιδιατρικής. 2. Χειρουργικό τομέα που περιλαμβάνει τμήμα γενικής χειρουργικής, ορθοπεδικής, γυναικολογίας, ωτορινολαρυγγολογίας και αναισθησιολογίας, με ταυτόχρονη λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου οδοντιατρείου. [10]

11 3. Εργαστηριακό τομέα που περιλαμβάνει το ακτινολογικό εργαστήριο και το εργαστήριο βιοπαθολογίας. 4. Κέντρο Υγείας, το οποίο στεγάζεται στο χώρο του νοσοκομείου και λειτουργεί ως χώρος επειγόντων περιστατικών, ενώ εκτελείται καθημερινά ιατρείο γενικής ιατρικής. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας συνοδεύεται από προσπάθεια μείωσης των δαπανών και εκσυγχρονισμού. 2.3 Όργανα και Επιτροπές Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Για την διοίκηση και τον συντονισμό του έργου θα δημιουργηθεί κατάλληλη ομάδα από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου που θα προβλέπει τους ρόλους του Υπεύθυνου του Έργου και του Υπευθύνου Ποιότητας του Έργου Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. 2.4 Υφιστάμενη κατάσταση & Προτεινόμενο Σύστημα Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με απαιτήσεις έργου) Η ηλεκτρονική τεχνολογία πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης έχει καθιερωθεί παγκοσμίως περίπου από τις αρχές του 20ου αιώνα, με σταδιακή εφαρμογή σε όλους τους τομείς (επιχειρήσεις, βιομηχανία, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες). Στο χώρο της υγείας η πληροφορική δεν είχε την αντίστοιχη ανάπτυξη, λόγω: - της πολυπλοκότητας των υπηρεσιών που παρέχει - της απαίτησης διατομεακής και διεπιστημονικής επικοινωνίας με ορισμό σαφών διαδικασιών μέσω εννοιολογικά αναγνωρίσιμων δεδομένων - της έλλειψης ταξινόμησης ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων καθώς και της προτυποποίησης διαδικασιών και κωδικοποίησης τεράστιου όγκου πληροφοριών ειδών και εξοπλισμού που διαθέτει ένα νοσοκομείο [11]

12 Σήμερα πλέον έχει γίνει κοινή πεποίθηση ότι η εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων στην υγεία δεν αποτελεί απλά μια τεχνολογική πολυτέλεια ή απλή διευκόλυνση αλλά ότι έχει άμεση σύνδεση με το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης. Μια σύντομη περιγραφή της καθημερινότητας των κατοίκων του Νομού Σάμου, είναι οι εξής: Οι κάτοικοι του νησιού της Ικαρίας αλλά και των Φούρνων, μετακινούνται καθημερινά προς τη Σάμο, προκειμένου να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να λάβουν υπηρεσίες Υγείας, αφού η μονάδα της Σάμου είναι μεγαλύτερη και πληρέστερη σε Ιατρικό Προσωπικό. Σήμερα δε, είναι η μόνη που έχει ενεργό τμήμα Χειρουργείου και στελεχώνεται από αναισθησιολόγο. Εξυπηρετεί δε πλήθος τουριστών, λόγω του ότι και τα δύο νησιά είναι δημοφιλείς προορισμοί. Τα πλήρη δεδομένα Υγείας, από όλες τις Νοσοκομειακές Μονάδες αλλά και από τα Κέντρα Υγείας, δεν τηρούνται ψηφιοποιημένα και για το λόγο αυτό δεν είναι άμεσα προσπελάσιμα, τη χρονική στιγμή που απαιτείται. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Θεράπων Ιατρός του Νοσοκομείου της Σάμου, δεν έχει άμεση πρόσβαση στα Ιατρικά Δεδομένα του Φακέλου Νοσηλείας του ασθενή σε επόμενη επίσκεψη του ή σε επόμενη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο και επίσης εάν ένας ασθενής, κάτοικος Ικαρίας νοσηλευτεί στο Νοσοκομείου της Σάμου, ο Ιατρός της Ικαρίας δεν έχει πρόσβαση στα Ιατρικά Δεδομένα της Σάμου, παρά μόνο μέσω έντυπης μορφής που πρέπει να προσκομίζει ο ασθενής. Σημειώνεται ότι η έντυπη μορφή δίδεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ασθενή (η διαδικασία αίτησης για αντίγραφο φακέλου, ολοκληρώνεται σήμερα μετά από ΜΟ 3 ημέρες, εάν απαιτούνται και γνωματεύσεις). Αξίζει να τονισθεί ότι στο Νομό Σάμου και ειδικότερα στις νήσους: Σάμο, Ικαρία και Φούρνων ΔΕΝ υφίσταται ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των Νοσοκομειακών Μονάδων και των Κέντρων Υγείας, παρόλο που τους χωρίζουν γεωγραφικές αποστάσεις πολύ μεγάλες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο Ικαρίας απέχει 40 χιλ. από το ΚΥ Ευδήλου, ενώ το ΚΥ Καρλοβάσου, απέχει από το Βαθύ οδικώς 1 ώρα. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι εκτός από την ανάπτυξη της δημόσιας Υγείας, στο νομό Σάμου υφίσταται και Ιδιωτική Υγεία. Ορισμένες ιατρικές ειδικότητες είναι μοναδικές στο νομό και εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τον Ιδιωτικό Τομέα. Το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους καταγραφής των ιατρικών δεδομένων ανάλογα με τη κάθε διαδικασία που εξελίσσεται στο Νοσοκομείο και αφορά τους παρακάτω πληθυσμούς: Παρακολούθηση παιδικού πληθυσμού Ενήλικες Ηλικιωμένοι Άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Άτομα με αναπηρίες [12]

13 2.4.2 Περιγραφή Προτεινόμενου Συστήματος Το προτεινόμενο σύστημα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: Καταγραφή και διαχείριση του φακέλου Υγείας ασθενών που εξυπηρετούνται στα Νοσοκομεία του νομού Σάμου. Καταγραφή και παρακολούθηση της υγείας των πολιτών οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις Καταγραφή και παρακολούθηση των ατόμων με αναπηρίες Καταγραφή και διαχείριση στοχοποιημένων ενεργειών ιατρικής πρόληψης (π.χ. νεανικός διαβήτης, διαβήτης υπερήλικων, καρκίνος προστάτη, καρκίνος μαστού, υπέρταση, οστεοπόρωση, μεταβολικό σύνδρομο κ.α.) Πρόσβαση στα δεδομένα των server των Κεντρικών Νοσοκομείων Ψηφιοποίηση παλαιότερων φακέλων αρχείου Νοσοκομείων Νομού Σάμου Δημιουργία και Παράδοση στον πολίτη, ψηφιακού αντιγράφου φακέλου Υγείας. Τα μέρη του Έτοιμου Πληροφοριακού Συστήματος & Συναφούς Εξοπλισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόταση είναι: o Υποδομές σε Εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών o Λογισμικό Ιατρικού φακέλου και Ψηφιοποίησης o Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης φακέλων o Λοιπές Υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξης κα Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, λειτουργεί Πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα (της εταιρείας SIBA Soft), το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες των τμημάτων: Λογιστήριο, Ταμείο, Γραφείο Κίνησης ασθενών, Λογιστήριο ασθενών, Γραμματεία ΤΕΙ, Γραμματεία ΤΕΠ, Φαρμακείο, [13]

14 Αποθήκη, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Αποθήκη Τροφίμων. Έχει δε επεκταθεί στα Νοσηλευτικά τμήματα, από όπου και γίνεται ηλεκτρονικά η παραγγελία και η χρέωση των φαρμάκων στους ασθενείς. Τέλος βρίσκεται σε ολοκλήρωση η διασύνδεση με το σύστημα LIS των βιοπαθολογικών Εργαστηρίων (της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ελλαδος). Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας, λειτουργεί (ομοίως) Πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα (της εταιρείας SIBA Soft), το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες των τμημάτων: Λογιστήριο, Ταμείο, Γραφείο Κίνησης ασθενών, Λογιστήριο ασθενών, Γραμματεία ΤΕΙ, Φαρμακείο, Αποθήκη και Αποθήκη Τροφίμων. 3 Αντικείμενο, στόχοι & κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου. Με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και εφαρμογές στην πληροφορική υγείας, την Ελληνική νομοθεσία και λειτουργικότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρα μας, αλλά και τη δεοντολογία των επαγγελματιών υγείας, σχεδιάζουμε την προμήθεια Έτοιμου Πληροφοριακού Συστήματος & Συναφούς Εξοπλισμού, με στόχο να επιτευχθεί: Αποδοτικότητα: Αύξηση της αποδοτικότητας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης Επιστημονική τεκμηρίωση: Δυνατότητα απόδειξης της αποδοτικότητας και ποιότητας της περίθαλψης μέσω επιστημονικών μεθόδων. Διευκόλυνση στη διάχυση της πληροφορίας: Αναβάθμιση της επικοινωνίας (διακίνηση πληροφορίας) των επαγγελματιών υγείας με προτυποποιημένο τρόπο. Ασφάλεια (Ιατρικό απόρρητο) [14]

15 Ενδυνάμωση πολιτών και ασθενών ενίσχυση της αλληλεπίδρασης: ενεργή εμπλοκή των ασθενών στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων μέσω των προσβάσιμων δεδομένων του προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Πρόκειται για ένα έτοιμο πληροφοριακό νοσοκομειακό σύστημα με ασθενοκεντρικό χαρακτήρα διαχείρισης, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα: Κλινικό υποσύστημα Ιατρικός & Νοσηλευτικός Φάκελος Υποσυστήματα διαχείρισης ειδικών χώρων Σύστημα Ψηφιοποίησης & Διαχείρισης Αντιγράφων Φακέλων ασθενών Portal Υποβολής Αιτημάτων Ασθενών Και θα διασυνδέεται με τα υφιστάμενα Συστήματα Διασυνδέσεις με Υφιστάμενα Συστήματα: Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου Info Health (HIS) της εταιρείας SIBA Soft, σε ΓΝ Σάμου Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου Info Health (HIS) της εταιρείας SIBA Soft, σε ΓΝ Ικαρίας Πληροφοριακό Σύστημα Gi-Lab της εταιρείας Πληροφορικής Ελλάδος, σε Αιμοδοσία ΓΝ Σάμου 4 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη. Αξιοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή, μέσω της παρούσας πρότασης προβλέπεται η οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση του Πληροφοριακού συστήματος και η διάχυση της Πληροφορίας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη υποδομών και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ώστε να ωφεληθεί: ο πολίτης ασθενής, ο οποίος δικαιούται άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας και πληροφόρηση. ο ιατρός, για την άμεση και ορθή λήψη αποφάσεων και έλεγχο της υλοποίησής τους για κάθε ασθενή ξεχωριστά. ο νοσηλευτής, για ταχεία συλλογή πληροφοριών και εφαρμογή εξατομικευμένης φροντίδας με δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων και σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της επιλογής των παρεμβάσεων. η Διοίκηση του νοσοκομείου, ως προς τον άμεσο και ουσιαστικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, την ορθότερη σύνταξη και διαχείριση του προϋπολογισμού καθώς και την μείωση κόστους λειτουργίας του νοσοκομείου. Οι υπεύθυνοι, για τη διαχείριση των υποδομών υγείας (ΔΥΠΕ νοσοκομεία κέντρα υγείας αγροτικά ιατρεία). [15]

16 Οι συνεργαζόμενοι φορείς υγείας (ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.). 5 Στόχοι και Έκταση του Έργου. Στόχος του έργου είναι: Να ολοκληρώσει το Πληροφοριακό Σύστημα ανά Νοσοκομείο έτσι ώστε να λειτουργεί πλήρης φάκελος Υγείας Να ενσωματώσει βασικές δομές πληροφορικής σε όλα τα Κέντρα Υγείας Να διασυνδέσει σε Πλήρη Διασύνδεση (On Line) το Νοσοκομείο του κάθε Νησιού, με τα κέντρα Υγείας που εποπτεύει και συνεργάζεται. Να δημιουργήσει υποδομές για να διασυνδέονται κατόπιν αιτήματος πληροφοριών (upon request) το Νοσοκομείο της Ικαρίας, στο server της Σάμου και το Νοσοκομείο της Σάμου στο server της Ικαρίας. Να παραδίδει αντίγραφο του φακέλου του ασθενή, σε ψηφιακό μέσο (CD) 6 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου. 6.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η προβλεπόμενη αρχιτεκτονική για τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο παρών έργο αναλύεται παρακάτω. Αξιοποίηση Υφιστάμενου server ΓΝ Σάμου: Στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί database & application server ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την On line σύνδεση με το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Αλλά και στη διασύνδεση με το ΓΝ Ικαρίας, όταν ζητούνται πληροφορίες. Αξιοποίηση Υφιστάμενου server ΓΝ Ικαρίας: Στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί database & application server ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την On line σύνδεση του Κέντρου Υγείας Ευδήλου, Αλλά και στη διασύνδεση με το ΓΝ Σάμου, όταν ζητούνται πληροφορίες. Διασύνδεση και Επικοινωνία : Η σύνδεση των Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας θα γίνει με τη χρήση και αξιοποίηση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων ενώ η σύνδεση του Κέντρου Υγείας Ευδίλου και Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου θα γίνει με την εγκατάσταση και λειτουργία νέων server. Εγκατάσταση και Λειτουργία Server για το Portal σε ΓΝ Σάμου: Για τη λειτουργία του Portal ώστε να είναι η δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων ασθενών, θα γίνει εγκατάσταση νέου server στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για την λειτουργία του portal των ηλεκτρονικών αιτημάτων των ασθενών για λήψη αντιγράφων. [16]

17 Στον δρομολογητή ΣΥΖΕΥΞΙΣ κάθε σημείου θα γίνει κατάλληλη παραμετροποίηση ώστε να ενεργοποιηθούν οι επιθυμητές διασυνδέσεις (εικονικά κανάλια επικοινωνίας) από σημείο προς σημείο. Η παραμετροποίηση θα γίνει από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ κατόπιν σχετικών αιτήσεων των φορέων όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της παραμετροποίησης όπως πρωτόκολλα, πόρτες, IP διευθύνσεις κ.λπ. Η φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται παρακάτω: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ srv ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ server Portal server Ηλεκτρονικό αίτημα ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ server ΚΥ ΕΥΔΗΛΟΥ srv Όλη η απαραίτητη υποδομή που απαιτείται για τη σωστή λειτουργικότητα των υπηρεσιών παρέχεται από το Νοσοκομείο και θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση της παρούσας πράξης. 6.2 Απαιτήσεις Υποδομών & Εγκατάστασης Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει το προσφερόμενο Λογισμικό, καθώς και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που προβλέπει ο διαγωνισμός, σε σύνδεση με τις υφιστάμενες υποδομές Τεχνολογικός Εξοπλισμός Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει στο νοσοκομείο εξοπλισμό ο οποίος θα είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του παρόντος έργου. Ο εξοπλισμός αυτός αφορά τερματικά χρηστών και scanner s ψηφιοποίησης εγγράφων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά [17]

18 των τερματικών καθώς και των scanner s, όπως επίσης και οι απαιτούμενες ποσότητες αυτών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση υλοποίησης του έργου, περιγράφονται στο Γ μέρος της παρούσης. 6.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύστημα σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: o την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια υπηρεσιών o την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. Οι εφαρμογές του Συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI κλπ.), Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν. [18]

19 6.4 Προδιαγραφές Λογισμικού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή» Σημειώνεται ότι στο παρόν έργο ζητείται έτοιμο λογισμικο, με υπηρεσίες παραμετροποίησης και προσαρμογών, πρκειμένου να είναι πλήρως λειοτυργικό Υποσύστημα Ιατρικός & Νοσηλευτικός Φάκελος Ασθενή Το κλινικό υποσύστημα θεωρείται το σημαντικότερο όλων, δεδομένου του ασθενοκεντρικού χαρακτήρα διαχείρισης και ανάπτυξης του ολοκληρωμένου νοσοκομειακού συστήματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι η καταχώρηση, αρχειοθέτηση και διακίνηση της οποιασδήποτε πληροφορίας αφορά την περίθαλψη του ασθενή (ιατρικής νοσηλευτικής εργαστηριακής) μέσω του μοναδικού ηλεκτρονικού του φακέλου υγείας. Η λειτουργικότητα του συστήματος θα πρέπει να είναι δομημένη αλυσιδωτά βάση διαχειριστικών διαδικασιών (π.χ. διαχείριση φαρμάκου, κλινικών πρωτοκόλλων, διαχείριση χειρουργικών επεμβάσεων, εργαστηριακού και παρακλινικού ελέγχου κ.λ.π.), με διατομεακή επικοινωνία και δυνατότητα αξιοποίησης της αρχικής μοναδικής πληροφορίας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών κάθε νοσοκομειακού τμήματος που δεοντολογικά εμπλέκεται στην διαχείριση κοινής διαδικασίας. Επιπλέον πλεονέκτημα του συστήματος θεωρείται η μεθοδολογία ασφάλειας που εφαρμόζεται, προκειμένου να διασφαλίζεται ο ασθενής, ο χρήστης και το νοσηλευτικό ίδρυμα. Το κλινικό ηλεκτρονικό υποσύστημα θα πρέπει να δομείται σε δύο επιμέρους συστήματα τα οποία να υποστηρίζουν: 1. Το ιατρικό έργο Ιατρικός Φάκελος, με ενότητες όπως: Ιστορικό, Κωδικοποιημένη καταγραφή διαγνώσεων, πρωτόκολλα διαγνωστικά, πρωτόκολλα θεραπευτικά, ιατρικές εντολές, ιατρικά Πορίσματα, αποτελέσματα εξετάσεων. 2. Το νοσηλευτικό έργο Νοσηλευτικός Φάκελος, με ενότητες όπως: βιολογικές μετρήσεις, λογοδοσία, πρωτόκολλα φροντίδας, διαιτολόγιο κα. Και τα δύο επιμέρους συστήματα θα πρέπει να έχουν ουσιαστικά κοινή δόμηση και να διαθέτουν δυνατότητα: Α) Παραμετροποίησης κωδικοποίησης θεραπευτικών και παρεμβατικών πρωτοκόλλων (ιατρικών ή νοσηλευτικών), δημιουργίας αρχείων χρηστών και διαδικασιών. Β) Διαχείρισης ασθενών (ηλεκτρονικός φάκελος). Δικαίωμα εποπτείας των δεδομένων του φακέλου έχουν οι ιατροί και οι νοσηλευτές που φροντίζουν τον ίδιο ασθενή. Δικαίωμα καταχώρησης όμως δίνεται κατά ενότητα (ηλεκτρονική οθόνη) στον χρήστη [19]

20 που δεοντολογικά έχει τη δικαιοδοσία αυτή καθώς και την ευθύνη υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης Γ) Πληροφόρησης εκτυπώσεων Δ) Διαχείρισης του τμήματος Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί με το υφιστάμενο Πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου, στο οποίο δομείται ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή και ήδη διαθέτει εντός του: Τις Διοικητικές Κινήσεις (Εισιτήριο Εξιτήριο Ενδοδιακινήσεις) Τα Φάρμακα Υλικά Ιατρικές Πράξεις Αποτελέσματα Εξετάσεων (σύνδεση με LIS) Ο ανάδοχος θα πρέπει στα πλαίσια του έργου να προσφέρει λογισμικό που να καλύπτει τον Ιατρικό και Νοσηλευτικό φάκελο Ασθενή, σε σύνδεση με τον Υφιστάμενο Ηλεκττρονικό Φάκελο(τα κόστη διασύνδεσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου). Τελικός στόχος είναι: Εντός του φακέλου, να ενσωματωθούν τα ψηφιοποιημένα έγγραφα των παλαιοτέρων φακέλων των ασθενών, βάσει των εργασιών της ψηφιοποίησης του παρόντος έργου. Η λειτουργικότητα του Ιατρικού φακέλου να είναι τέτοια ώστε μελλοντικές ψηφιοποιήσεις εγγράφων, αυτόματα να ενημερώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή. Το σύστημα που θα προσφερθεί θα πρέπει να διαθέτει ενότητες δεδομένων που σταδιακά θα μειώνουν τις απαιτούμενες εργασίες ψηφιοποίησης εγγράφων και θα αυξάνουν τις κωδικοποιημένες πληροφορίες που τίθενται στο φάκελο του ασθενή. Επιτυχές θεωρείται το αποτέλεσμα: Όλα τα δεοδμένα του φακέλου του ασθενή που «γεννώνται» κατά τη διάρκεια νοσηλείας του, να τίθενται κωδικοποιημένα στο φάκελο του ασθενή Τυχόν έγγραφα που προσκομίζονται από τον ασθενή στην είσοδο και έχουν δημιουργηθεί εκτός Νοσοκομείου, να σκανάρονται και να τίθεται στον ηλεκτρονικό του φάκελο. Η τελική λειτουργικότητα του φακέλου, θα αποφασισθεί κατά τη μελέτη του έργου. [20]

21 6.4.2 Σύστημα Ψηφιοποίησης & Διαχείρισης Αντιγράφων Φ. Ασθενών (ΓΝ Σάμου και ΓΝ Ικαρίας) Το σύστημα ψηφιοποίησης φακέλων ασθενών διακρίνεται σε: 1) Σύστημα Ψηφιοποίησης Φακέλων Ασθενών και αφορά τους παλαιούς φακέλους των ασθενών και αποτελεί εξοπλισμό (scanner) και λογισμικό ώστε να γίνει ψηφιοποίηση των εντύπων και 2) Σύστημα δημιουργίας αντιγράφου φακέλου ασθενή και εγγραφή σε ψηφιακό μέσο (CD) ή άλλο μέσο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1: Ψηφιοποίηση Φακέλων ασθενών Για την ενσωμάτωση των δεδομένων των παλαιών φακέλων των ασθενών, στα πλαίσια του έργου, προτείνεται η δημιουργία υποδομών και λογισμικού ώστε μέσω scanning να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες νοσηλείες των ασθενών, στοιχεία από φακέλους του αρχείου όπως: - Σημείωμα Εξόδου - Πρακτικό Χειρουργείου - Ιατρικό Πόρισμα Νοσηλείας - Ιατρικό Πόρισμα Απεικονιστικής Εξέτασης και η απεικονιστική εξέταση αν είναι δυνατόν. - Εργαστηριακές Εξετάσεις Εκτός Νοσοκομείου - Οτιδήποτε υπάρχει στους φυσικούς φάκελους ασθενών και θα κρίνει η (επιτροπή επιλογής φακέλων προς ψηφιοποίηση) ότι θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί Οι φάκελοι Νοσηλείας για το έτος 2013 για το ΓΝ Σάμου είναι 4200 και οι φάκελοι νοσηλείας για το έτος 2013 για το ΓΝ Ικαρίας είναι Στα πλαίσια του έργου θα ζητηθεί η ψηφιοποίηση: φακέλων για το ΓΝ Σάμου φακέλων για το ΓΝ Ικαρίας Οι οποίοι θα επιλεχθούν από το προσωπικό του Νοσοκομείου ώστε να εξαιρεθούν οι θανόντες και φάκελοι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Όλα τα ψηφιοποιημένα έγγραφα, θα αποθηκευθούν στην υφιστάμενη κεντρική βάση δεδομένων του Νοσοκομείου, σε αντιστοίχιση με τους Φακέλους των ασθενών, δηλαδή σε [21]

22 αντιστοίχιση με το υφιστάμενο μητρώο ασθενών και στις συγκεκριμένες νοσηλείες που ανήκουν. Στα πλαίσια της Μελέτης του έργου θα αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα σχετικά με το έργο της Ψηφιοποίησης: Ο όγκος των εγγράφων που θα συμπεριληφθούν στο έργο. Μεθοδολογία ελέγχου των παραδοτέων και των εγκαταστάσεων καθώς και μεθοδολογία ελέγχου ποιότητας του ψηφιακού υλικού. Σχεδιασμός και αποτύπωση της αρχιτεκτονικής και της διασυνδεσιμότητας υλικών συστατικών (μηχανήματα εξοπλισμός, δίκτυα) που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου καθώς και τη διαδικασία εγκατάστασης του υλικού. Επακριβής καθορισμός και τυποποίηση των διαδικασιών και ροών εργασίας για τη ψηφιοποίηση του αρχείου και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με νέο περιεχόμενο. Μεθοδολογία συνεχούς ενημέρωσης του φακέλου και των ψηφιοποιημένων νέων εγγράφων Η ψηφιοποίηση των φακέλων τόσο για το Νοσοκομείο της Σάμου όσο και για της Ικαρίας, θα πρέπει να γίνει με άτομο ή ομάδα ατόμων, πλήρους απασχόλησης για το έργο, και αυστηρά και μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου. Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα διεξάγονται μόνο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες των διοικητικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων, λόγω του ότι μόνο σε αυτές τις ώρες είναι δυνατή η τροφοδότηση του Αναδόχου με φακέλους ασθενών προς Ψηφιοποίηση. Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τα άτομα και το χρόνο απασχόλησης στο έργο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2: Ψηφιακό Αντίγραφο Φακέλου CD ή άλλο μέσο. Ο σχεδιασμός του παρόντος έργου, έχει πάντα σαν γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες αυτών των περιοχών, δεδομένου ότι λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, ΔΕΝ δύναται να έχουν τα οφέλη πολιτών που ζουν σε μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής Χώρας. Σήμερα τόσο στο νησί της Σάμου, όσο και στο νησί της Ικαρίας, υπάρχουν Ιατρικές ειδικότητες που υφίστανται μόνο στον Ιδιωτικό χώρο. Για παράδειγμα στη Σάμο Ιατροί όπως: Γαστρεντερολόγος, ΩΡΛ, Ψυχίατρος και Ρευματολόγος, είναι ειδικότητες που εξυπηρετούνται ΜΟΝΟ από ιδιώτες Ιατρούς, καθώς οι θέσεις του Νοσοκομείου παραμένουν ακάλυπτες. [22]

23 Οι πολίτες εξυπηρετούνται από το Νοσοκομείο σε απαιτήσεις εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, τις οποίες πρέπει να προσκομίσουν στον Ιδιώτη Ιατρό. Πέραν αυτού πληθυσμός μετακινείται από τα νησιά Ικαρίας και Φούρνων προς τη Σάμο, αφού αποτελεί το πληρέστερο Ιατρικό κέντρο στην περιοχή, αλλά φεύγοντας από το Νοσοκομείο δεν μπορούν ή αμελούν να πάρουν αντίγραφο του φακέλου τους. Η διαδικασία λήψης αντιγράφου φακέλου σήμερα, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα (ΜΟ 3 ημέρες για ασθενή με νοσηλεία και χειρουργείο στο ΓΝ Σάμου) καθώς για ένας κάτοικο Ικαρίας πρέπει: 1. να μετακινηθεί με το πλοίο της γραμμής από την Ικαρία και να μεταβεί στη Σάμο ώστε να καταθέσει την αίτηση του. 2. να επιστρέψει στην Ικαρία 3. να μεταβεί στη Σάμο όταν ολοκληρωθεί η φωτοτύπηση ώστε να λάβει το αντίγραφο 4. να επιστρέψει στην Ικαρία με το αντίγραφο του φακέλου. Πέραν αυτής της χρονοβόρας διαδικασίας, πολλά στοιχεία δεν μεταφέρονται προφορικά όπως πρέπει στους Ιδιώτες Ιατρούς οι οποίες λόγω έλλειψης αντιγράφων, ενδέχεται να ζητούν επανάληψη εξετάσεων, γεγονός που επιβαρύνει τον ασθενή αλλά και το κόστος περίθαλψης συνολικά. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της παρούσας πρότασης ζητείται η πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας ως εξής: - Δημιουργία ενός portal ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος νοσηλευόμενος, να μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του για έκδοση αντιγράφου φακέλου - Η επιβεβαίωση της ταυτότητας του Συναλλασσόμενου, θα γίνεται με SMS. - Η λήψη της αίτησης ηλεκτρονικά από το Νοσοκομείο η πρωτοκόλληση και η έγκριση αυτής, χωρίς να απαιτούνται έντυπα και εκτυπώσεις. - Η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος, για δημιουργία αντιγράφου φακέλου, στο αρμόδιο τμήμα. - Η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων του φακέλου, σε μια μορφή που μπορεί ευρέως να αναγνωσθεί πχ PDF. Και η εγγραφή αυτών σε ψηφιακό μέσο. - Η ενημέρωση του αιτούντα, ότι το αντίγραφο του φακέλου είναι έτοιμο και μπορεί να το λάβει, θα γίνεται με sms. - Κατά την παράδοση του CD θα τηρείται υπογραφή αιτούνται και ταυτοποίηση του λήπτη με ταυτότητα ή εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής. Μέσω της λειτουργίας αυτής θα γίνουν εφικτές οι παρακάτω υπηρεσίες: [23]

24 Πρόσβαση, εντός του νοσοκομείου στο ιατρικό και εξουσιοδοτημένο προσωπικό στο ιστορικό αρχείο. Επιτάχυνση της διαδικασίας αντιγράφου φακέλου ασθενή Δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου φακέλου, ικανού να αξιοποιηθεί και εκτός Νοσοκομείου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3: Λογισμικό Παράδοσης - Παραλαβής Φακέλων από το Αρχείο Για την ορθή διαχείριση των φακέλων των ασθενών και προκειμένου να μην υφίστανται κενά πληροφόρησης στη διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων αυτών, είναι απαραίτητο να γίνεται διαχείριση του φυσικού φακέλου του ασθενή. Με την εισαγωγή του ασθενή στο Νοσοκομείο και την ολοκλήρωση της αποθήκευσης του εισιτηρίου, θα εκδίδεται ετικέτα για τη σήμανση του φακέλου, η οποία θα φέρει με σήμανση γραμμωτού κώδικα το αριθμό νοσηλείας. Στο αρχείο φακέλων θα πρέπει να παραδοθεί με την έξοδο του ασθενή (οθόνη: εκκρεμότητες φακέλων προς παράδοση, ασθενών που έχουν εξέλθει). Στο αρχείο ασθενών επίσης πρέπει να τηρείται ημερολόγιο εξόδου και εισόδου ενός φακέλου, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Κλινική ή άλλο τμήμα. Ο αρμόδιος υπάλληλος του αρχείο θα πρέπει να αξιοποιεί την ετικέτα του φακέλου κατά την έξοδο και επανείσοδο αυτού στο αρχείο. Το σύστημα θα καταγράφει αυτόματα ημερομηνία και ώρα, εξόδου και εισόδου ενώ χειροκίνητα θα τίθενται ο αποδέκτης του φακέλου σε επίπεδο Ιατρού Κλινικής ή Εργαστηρίου Portal Υποβολής Αιτημάτων Ασθενών Η γεωγραφική ιδιομορφία του Νομού Σάμου, δεν επιτρέπει την άμεση πρόσβαση του πληθυσμού στο Νοσοκομείο της Σάμου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί σε διοικητικές διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της παρούσας πρότασης για ψηφιοποίηση του φακέλου ασθενή, θεωρούμε ότι θα υπάρξει μεγάλη ωφέλεια στους πολίτες εάν δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλονται από απόσταση οι αιτήσεις των Νοσηλευθέντων για αντίγραφο φακέλου. Αλλά και όφελος προς το Νοσοκομείο, η παράδοση του φακέλου σε ψηφιακό μέσο CD, αφού θα υπάρξει εξοικονόμηση χρόνου, κόπου και των αναλωσίμων που απαιτούνται. Για το λόγο αυτό στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνεται η δημιουργία Portal ώστε μέσα από αυστηρές διαδικασίες ταυτοποίησης, θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος: να ζητά αντίγραφο του φακέλου του, να ενημερώνεται αυτόματα ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να παραλάβει το αντίγραφο. Μελλοντικά το συγκεκριμένο Portal θα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες διαδικασίες προς όφελος του ασθενή. [24]

25 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον 6 μήνες φιλοξενεία για την εν λόγο εφαρμογή, σε κέντρο (Host Center) της επιλογής του, το οποίο θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας. 7 Διαλειτουργικότητα Στην υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές και οι κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΗΔ) το οποίο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Σημειώνεται ότι η απαίτηση για διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω διαστάσεις: Οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων, ή/και Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του Φορέα, ή/και Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με εξωτερικά συστήματα τρίτων Φορέων. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι κατευθύνσεις διαλειτουργικότητας που αφορούν τη: Διασυνδεσιμότητα (Interconnection). Η διασυνδεσιμότητα στην παρούσα Διακήρυξη ορίζεται ως εξής: Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών του προτεινόμενου συστήματος που θα αναπτυχθούν. Διασυνδεσιμότητα με τις υπηρεσίες και τα δεδομένα της διαδικτυακής πύλης Δυνατότητα Διασυνδεσιμότητας με Βάσεις Δεδομένων που ο Δήμος τηρεί, μελλοντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εφαρμογές θα πρέπει να υλοποιηθούν με πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής η οποία θα προσφέρει τις κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interfaces-APIs), για την ολοκλήρωση και διασύνδεση που απαιτείται για τα δύο παραπάνω επίπεδα διασυνδεσιμότητας, αλλά και για τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων διασυνδέσεων στο μέλλον. Οι εφαρμογές θα υποστηρίζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες (XML, Web Services, Java RMI, Enterprise Service Bus ή ισοδυνάμων), ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση και επικοινωνία τους στο πλαίσιο λειτουργίας τους. [25]

26 8 Ανοιχτά δεδομένα ανοιχτά πρότυπα 8.1 Ανοιχτά δεδομένα Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή» Θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες διεπαφές (APIs) για διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Για να είναι δυνατή η διασύνδεση με άλλα συστήματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν τεχνολογίες που ακολουθούν διεθνή και ανοιχτά πρότυπα όπως XML και web services (UDDI, SOAP, WSDL). Επίσης είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας» (www.egif.gov.gr). 8.2 Ανοικτά Πρότυπα Για το παρόν έργο προβλέπεται η χρήση ανοιχτών προτύπων τα οποία διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και παρέχουν διεξόδους για ισότητα στην πληροφόρηση και τη γνώση, και εν τέλει, για ισότητα ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους. Έτσι εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενιαίας αξιοποίησης των ψηφιακών υποβάθρων από πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα ή αυτοτελώς. Η γενική φιλοσοφία του συστήματος που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards) που διασφαλίζουν: την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών την μέσω δικτύων συνεργασία και εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα την μεταφερτότητα των εφαρμογών την ολοκλήρωση με εφαρμογές τρίτων που ακολουθούν τα standards εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών μελλοντική υποστήριξη συστημάτων και εφαρμογών Με βάση τα παραπάνω η φυσική και λογική αρχιτεκτονική των εφαρμογών θα έχουν ως βασικό άξονα τη δημιουργία ενός ενιαίου και πολυεπίπεδου συστήματος το οποίο ενσωματώνει τεχνολογίες διαδικτύου καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένα και γενικής αποδοχής πρότυπα. Ειδικότερα θα ακολουθηθούν οι εξής βασικές πρακτικές: Αρχιτεκτονική εφαρμογών o Αρθρωτή ανάπτυξη των εφαρμογών [26]

27 o Υλοποίηση συστήματος βασισμένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-tier architecture), η οποία περιλαμβάνει κατ ελάχιστο, το επίπεδο των πελατών (client tier), το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier) και το επίπεδο των δεδομένων (data tier). o Υποστήριξη και συμβατότητα με πολλαπλά λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Unix, Linux o Εγκατάσταση σε ανοιχτού κώδικα (open source) διακομιστές εφαρμογών, όπως Apache Tomcat, Jboss o Επεκτασιμότητα και υποστήριξη μέσω των Web Services o Database agnostic πρόσβαση στα δεδομένα o Υποστήριξη single sign-on πρόσβασης Πρότυπα λειτουργίας & συμβατότητα με διεθνή πρότυπα o Χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων, όπως για παράδειγμα οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστικών συστημάτων. o AJAX και JSON o Ανοικτή πλατφόρμα με υποστήριξη για XML, XSL, REST, RMI, WebDAV o Open Portlet Specification πχ JSR-168 o Web Services for Remote Portlets 1.0 (WSRP) Δυνατότητες επέκτασης- Διασφάλιση επένδυσης Θα ακολουθείται χρήση ανοικτής βαθμωτής πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών ώστε να υπάρχει δυνατότητα εύκολης προσθήκης νέων εφαρμογών και προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού. Επιπλέον, η χρήση διεθνών προτύπων ανάπτυξης θα παρέχει ανεξαρτησία από τον προμηθευτή και άρα υψηλό βαθμό διασφάλισης της επένδυσης. Τέλος τα πρότυπα δεδομένων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι: Περιγραφή προτύπου CPV Common Procurement Vocabulary Σημασία / Χρήση στο πλαίσιο του Έργου Τα είδη / υπηρεσίες προς προμήθεια από το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών πρέπει να κωδικοποιούνται κατά CPV 9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων, δεδομένων και Υποδομών με σύγχρονες τεχνικές ασφαλείας. [27]

28 Επίσης, θα πρέπει να συνδυάσει και να ολοκληρώσει τις δράσεις αυτές με τις άλλες ενέργειες που προβλέπονται από το έργο. Για την ασφάλεια του συστήματος θα πρέπει να αναπτυχθούν λειτουργίες για την πιστοποίηση του κάθε χρήστη και την δημιουργία ρόλων χρηστών και την κατηγοριοποίηση των χρηστών ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστημα. Μέσω του συστήματος, οι διαχειριστές θα μπορούν να επεξεργαστούν όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης. Οι διαχειριστές θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των χρηστών του συστήματος καθώς και των επιπέδων ασφαλείας ανά πάσα στιγμή. Το σύστημα είναι σε θέση να: Δημιουργεί νέους χρήστες και κωδικούς ασφαλείας (με τήρηση κανόνα ελάχιστων χαρακτήρων κωδικού) Αποθηκεύει τα στοιχεία των χρηστών σε βάση δεδομένων με κρυπτογραφημένο τον κωδικό πρόσβασης. Διαχειρίζεται τους κωδικούς πρόσβασης (με δυνατότητα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, αλλαγής με ασφαλές τρόπο και δημιουργία νέου) 10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Η φιλικότητα των συστημάτων εφαρμογών προς τον χρήστη θα υποστηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία και διαδικασίες: Πλήρως ελληνοποιημένο user interface. Το σύστημα καταλόγων επιλογών και οθονών για όλους τους χρήστες και όλες τις λειτουργίες θα είναι απόλυτα ομοιογενές και μοναδικό. Τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής δεδομένων (default entry schemes και default values): Κάθε διαδικασία εισαγωγής δεδομένων θα υποστηρίζεται από τυποποιημένες φόρμες, στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, ορισμένα πεδία θα συμπληρώνονται αυτόματα με default τιμές. Τα προσφερόμενα συστήματα εφαρμογών θα χρησιμοποιούν γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με τον χρήστη. Αναλυτικότερα, οι διάλογοι με τον χρήστη θα χρησιμοποιούν τα γνωστά GUI objects που έχουν καθιερωθεί διεθνώς, όπως message boxes, dialog boxes, action bars, pull-down menus, cascaded pull down menus, scroll bars, check boxes, list boxes, pushbuttons, radio buttons, spin buttons, entry fields, combination boxes, drop down combination boxes, κ.α. 11 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 11.1 Χρονοδιάγραμμα Έργου Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου βασίζεται στο διαχωρισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, σε φάσεις, ώστε αυτές να παρακολουθούνται αποτελεσματικότερα και να προσδιορίζεται ο σχετικός χρόνος υλοποίησής τους με σκοπό τον [28]

29 αποδοτικότερο χρονοπρογραμματισμό του έργου. Για κάθε επιμέρους φάση, αλλά και για το σύνολο του έργου, θα πρέπει να εφαρμόζονται αποδοτικές και αναγνωρισμένες τεχνικές παρακολούθησης έργου και διασφάλισης της ποιότητάς του. Το σύνολο της διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 8 μήνες Φάσεις Υλοποίησης Έργου Στο παρόν έργο προβλέπεται η υλοποίηση ενός υποέργου, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις φάσεις που περιγράφονται παραπάνω και θα έχει τα παραδοτέα όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Α Μελέτη Εφαρμογής Φάση Ν ο 1 Τίτλος Μελέτη Εφαρμογής Εβδομάδα Έναρξης 1η Εβδομάδα Λήξης 4η Στόχοι : Αποτύπωση Επιχειρησιακών Αναγκών Περιγραφή Υλοποίησης: Μελέτη Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένου του Ανασχεδιασμού των Επιχειρησιακών Διαδικασιών η οποία πρέπει να παραδοθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Παραδοτέα Παραληφθέν Μελέτης Εφαρμογής Β. Προμήθεια Εφαρμογής Φάση Ν ο 2 Τίτλος Ανάλυση, Παραμετροποίηση και Πιλοτική Λειτουργία Παρεχόμενων Υπηρεσιών Εβδομάδα Έναρξης 5η Εβδομάδα Λήξης 20η Στόχοι : Θέση σε λειτουργία της Εφαρμογής και περίοδο πιλοτικής λειτουργίας όπου θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται οι τιθέμενες προδιαγραφές. Περιγραφή Υλοποίησης: Συλλογή και Ψηφιοποίηση για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, Παραμετροποίηση, λειτουργική ετοιμότητα και παραλαβή ελεγμένου λογισμικού βάσει των όρων της διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. [29]

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες ΑΡΙΔΑΙΑ 28/01/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ)

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και η πλατφόρμα η-υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ Τάγαρης Τάσος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ ΑΕ Λίγα λόγια για την Η/Σ Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαδραστικό Εργαστήριο Οργάνωση Ομάδων o Παρουσίαση Προβλημάτων o Επεξεργασία και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων o Επεξήγηση σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συστάθηκε με τον 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και ως Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου που ανήκει στις Δημόσιες Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Αναθέσεων Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 7/12/2010 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289 Unified Information

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 18-4-16 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΣΗΔΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΠ Αναθέτουσες Αρχές Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS»

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Το Σύστημα Praxis της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για την διαχείριση ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισμού. Το σύστημα αφορά στην καταγραφή, κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

πλήρως σε σύνθετες ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις οποιουδήποτε Νοσοκοµείου.

πλήρως σε σύνθετες ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις οποιουδήποτε Νοσοκοµείου. Το SDC - InfoHealth είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα στο χώρο της Yγείας, το οποίο αναπτύσσεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Νοσοκοµείων. Σχεδιάζεται µε πρότυπο το Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ",

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016 1 α/α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Α) Το τιμολόγιο που εκδίδεται πρέπει να εσωκλείεται στο φάκελο ή στην κούτα; Β) Οι συμβεβλημένοι ιατροί, με συμβάσεις επισκέψεων, δεν καταχωρούσαν ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα ΤΚ 17671 ΑΦΜ : 090165896 Δ.Ο.Υ. Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Μπαλιάν Αράµ Ph.D. ιευθυντής /νση Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης & Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98% Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αρχική υλοποίηση από την ΗΔΙΚΑ, που αφορούσε στην καταχώρηση των ιατρικών επισκέψεων και την

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 09/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/29.04.2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 233/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση πίστωσης ποσού 61.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για τη διαχείριση όλων των διεργασιών ενός τυπικού πρωτοκόλλου για Δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας Περιγραφή: Το ΟΠΣ που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η απογραφή και καταγραφή των δεδομένων των σημείων του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα