ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ» Υποέργο 1. MIS Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων Διάρκεια Διαβούλευσης 10/11/2014 έως 24/11/2014 Φορέας (Αναθέτουσα Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Αρχή) Ονοματεπώνυμο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχε η εταιρεία. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας). Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1 Η διακήρυξη του συγκεκριμένου έργου δομείται με βασικό άξονα τη σύσταση ενός ολοκληρωμένου ιατρικού φακέλου για κάθε ασθενή που προσέρχεται για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης στις νοσηλευτικές μονάδες της ευθύνης σας, με στόχο την επίτευξη των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο Α.1 της διακήρυξης. Ενώ λοιπόν η σύλληψη της ιδέας του έργου είναι απολύτως σωστή και η υλοποίηση του θα συμβάλλει στην παροχή ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών, η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης αυτού ξεκινά Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση Απάντησης X Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ DICCOM. TO ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΙΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία )

2 από λάθος σημείο. Δηλαδή, στην διακήρυξη αναφέρεται ότι το έργο αφορά την προμήθεια λογισμικού για την δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ενώ, όπως γνωρίζετε, στο νοσοκομείο υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικό Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ιατρικού Φακέλου Ασθενών, το οποίο διατέθηκε στο Γ.Ν Λακωνίας στα πλαίσια του έργου «Δίκτυο Υγείας Πε.Σ.Υ.Π Πελοποννήσου» (έργο ΕΣΠΑ). 2 Το υφιστάμενο σύστημα Ιατρικού Φακέλου εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που βρίσκεται εγκατεστημένο στις νοσηλευτικές μονάδες της ευθύνης σας περιλαμβάνει τα παρακάτω διακριτά υποσυστήματα: Διαχείριση εξωτερικών ιατρείων, Ιατρικά πρωτόκολλα, Ιατρικά πορίσματα, Ιατρικές πράξεις και παραγγελίες, Υποσύστημα διαγνώσεων, Ιατρικό ιστορικό, Νοσηλευτική υπηρεσία. Μέσα από τα παραπάνω υποσυστήματα, επιτυγχάνεται η λεπτομερής παρακολούθηση της πορείας υγείας του ασθενούς με δυνατότητα ανάκλησης και επισκόπησης των πληροφοριών αυτών σε οποιοδήποτε χρόνο, τόσο κατά την διάρκεια της νοσηλείας, όσο και μετά την ολοκλήρωση του περιστατικού. Ο βαθμός χρήσης αυτών από το προσωπικό των ΝΜ Σπάρτης και ΝΜ Μολάων εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Είναι προφανές ότι τα Νοσοκομεία ευθύνης σας δε μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ για ίδιο αντικείμενο που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί. Συνεπώς, πρέπει να αλλάξει η διατύπωση, όπου υπάρχει, για προμήθεια συστήματος ιατρικού φακέλου και να αντικατασταθεί από εκφράσεις όπως «ενοποίηση με τον υφιστάμενο ιατρικό φάκελο», «ολοκλήρωση με τον υφιστάμενο ιατρικό φάκελο». 3 Από το κείμενο της διακήρυξης διαφαίνεται ότι μέσω του έργου θα προκύψουν δύο ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα διατηρούν δεδομένα ασθενών. Η μια βάση θα συντηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα που εγκαταστάθηκε στο ΓΝ Λακωνίας μέσω του έργου «Δίκτυο Υγείας Πε.Σ.Υ.Π Πελοποννήσου» και η δεύτερη στο πληροφοριακό σύστημα που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος του έργου «Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων». Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει κατακερματισμός της ιατρικής πληροφορίας κάθε ασθενούς, αφού Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ DICCOM, ΕΝΩ TO ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΙΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ. ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ DICCOM. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΩ ΔΙΕΠΑΦΩΝ HL7 ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

3 με την σύνθεση του ιατρικού φακέλου κάθε ασθενούς πρέπει να συνδυάζετε τα δεδομένα δύο διακριτών βάσεων δεδομένων. Στόχος του έργου πρέπει να αποτελεί η ολοκληρωμένη διαχείριση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, ο οποίος δομείται ήδη στ Πληροφοριακό Σύστημα ΓΝ Λακωνίας και ο εμπλουτισμός κάθε περιστατικού αυτού με τα αρχεία που θα ψηφιοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό, ο ιατρικός φάκελος κάθε ασθενούς θα είναι ολοκληρωμένος σε επίπεδα ανάλυσης περιστατικού και μητρώου ασθενούς, ώστε η ιατρική πληροφορία να είναι ουσιαστικά αξιοποιήσιμη από το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου για την επισκόπηση, τεκμηρίωση και διαμόρφωση ενός ορθού πλάνου περίθαλψης κάθε ασθενούς που προσέρχεται στο νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραμέτρων της υγείας του ασθενούς. Επιπρόσθετα, ο ολοκληρωμένος πλέον ιατρικός φάκελος θα είναι διαθέσιμος και σε άλλες Μονάδες Υγείας, μέσω του Συστήματος Ενιαίου Ιατρικού Φακέλου, που έχει εγκατασταθεί το Γ.Ν Λακωνίας, ώστε να υποστηριχθεί η φροντίδα υγείας του ατόμου εφ όρου ζωής, να προωθηθεί η πρόσβαση και ο διαμοιρασμός πληροφοριών στους επαγγελματίες υγείας με φιλικό τρόπο. 4 Στην παράγραφο Α της διακήρυξης αναφέρεται ότι «το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου παρέχει κυρίως Λογιστική και Διοικητική υποστήριξη ενώ σε ότι αφορά τον ιατρικό φάκελο έχει περιορισμένες δυνατότητες που αφορούν κυρίως δημογραφικά δεδομένα και εργαστηριακές εξετάσεις», αναφορά η οποία δεν ισχύει και πρέπει να περιγραφεί σωστά. 5 Στη συνέχεια αναφέρεται ότι «δε δίνει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου καθώς και των τρεχόντων ιατρικών φακέλων», αναφορά η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς το Πληροφοριακό Σύστημα διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται στην υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Υγείας Πε.Σ.Υ.Π Πελοποννήσου» και για το λόγο αυτό δεν ενεργοποιήθηκε στο ΓΝ Λακωνίας. Επομένως στην παράγραφο αυτή πρέπει ν αναφερθεί ότι «το Πληροφοριακό Σύστημα που έχει εγκατασταθεί μέσω του έργου ΟΠΣΥ Πελοποννήσου παρέχει Λογιστική, Διοικητική υποστήριξη καθώς και δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης του ιατρικού φακέλου ασθενών. Επίσης, υποστηρίζει πλήρως την δυνατότητα Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ

4 επέκτασης του για την ενσωμάτωση σε αυτό ψηφιοποιημένων αρχείων ιστορικού αρχείου καθώς και των τρεχόντων ιατρικών φακέλων». Αυτό άλλωστε πρέπει να αποτελεί και αντικείμενο του έργου της διακήρυξης. Η ίδια διόρθωση πρέπει να γίνει και στην παράγραφο Α στην ενότητα Α (Διεπαφή HL7). 6 Στη Νοσηλευτική Μονάδα των Μολάων στα πλαίσια του έργου του ΟΠΣΥ Πελοποννήσου εγκαταστάθηκαν τα ακόλουθα υποσυστήματα: Υποσυστήματα ERP, Υποσυστήματα HIS, Υποσυστήματα LIS. Επομένως, πρέπει να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στις παραγράφους Α και Α της διακήρυξης. 7 Η παράγραφος Α σχετικά με το αντικείμενο του έργου πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: «το έργο στοχεύει στη ολοκλήρωση υποδομών ηλεκτρονικής διαχείρισης ιατρικών φακέλων ασθενών η οποία αποτελεί ισχυρή προϋπόθεση για την ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών προς την κοινωνία του Ν. Λακωνίας καθώς και στην ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου συμβάλλοντας στην απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών του δημοσίου τομέα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νοσοκομείο». 8 Στην παράγραφο Α , στ σελίδα 14 αναφέρεται ότι «ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του ασθενή είναι ένας ψηφιακά αποθηκευτικός φάκελος με σκοπό να υποστηριχτεί η φροντίδα υγείας του ατόμου εφ όρου ζωής, προωθεί την έρευνα και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και βοηθά στην πρόσβαση και στο διαμοιρασμό πληροφοριών στους επαγγελματίες υγείας με φιλικό τρόπο καθώς ελέγχεται και η ασφάλεια δεδομένων». Το σημείο αυτό πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: «ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του ασθενή είναι ένας ψηφιακά αποθηκευτικός φάκελος που διατηρείται ήδη στο Πληροφοριακό Σύστημα που εγκαταστάθηκε στο ΓΝ Λακωνίας, μέσω του έργου «Δίκτυο Υγείας Πε.Σ.Υ.Π Πελοποννήσου» και θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση ψηφιοποιημένων αρχείων, με σκοπό να υποστηριχθεί η φροντίδα υγείας του ατόμου εφ όρου ζωής, προωθεί την έρευνα και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και βοηθά στην πρόσβαση και στο διαμοιρασμό πληροφοριών στους επαγγελματίες υγείας με φιλικό τρόπο καθώς ελέγχεται και η ασφάλεια των δεδομένων». Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχετε τη συγκέντρωση της Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑ «ΔΙΑ ΜΕΣΩ» ΑΥΤΟΥ

5 ιατρικής πληροφορίας στο πρωτεύων σύστημα ενημέρωσης του νοσοκομείου και τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης αυτού. 9 Στην παράγραφο Α , στη σελίδα 18 αναφέρεται ότι το υποσύστημα του ιατρικού αρχείου θα περιλαμβάνει: «Υποσύστημα λογισμικού επισκόπησης έξυπνων φορητών συσκευών (tablets/ smartphones): λογισμικό που επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση και προβολή τις ιατρικές εικόνες μέσω πλοηγού διαδικτύου». Το σημείο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «υποσύστημα λογισμικού επισκόπησης έξυπνων φορητών συσκευών (tablets/ smartphones): λογισμικό που επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση και προβολή του συνόλου της ιατρικής πληροφορίας κάθε ασθενούς μέσω πλοηγού διαδικτύου» ώστε ανά πάση στιγμή το προσωπ0ικό του νοσοκομείου να έχει πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων του ασθενούς και όχι μόνο στα ψηφιοποιημένα έγγραφα. 10 Στην παράγραφο Α στην ενότητα περιγραφής της Διαδικασίας Αποϋλοποίησης, αναφέρεται ότι «τα δεδομένα που θα ψηφιοποιηθούν θα είναι εφικτό να οργανωθούν ανά ασθενή, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς, ο οποίος θα περιλαμβάνει εξετάσεις που υπάρχουν σήμερα σε έντυπη μορφή ή film στο Νοσοκομείο». Η διατύπωση αυτή είναι λανθασμένη καθώς τα δεδομένα που θα ψηφιοποιηθούν πρέπει να αντιστοιχούν με κάθε περιστατικό ασθενούς, ώστε η πληροφορία να είναι ουσιαστικά αξιοποιήσιμη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, αφού η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας κάθε περιστατικού είναι διακριτή και συνθέτει τη γενικότερη εικόνα της υγείας κάθε ασθενούς σε επίπεδο μητρώου. Τα δεδομένα που θα ψηφιοποιηθούν πρέπει να αντιστοιχούν με κάθε περιστατικό που υπάρχει καταχωρημένο στο Πληροφοριακό Σύστημα που βρίσκεται στο ΓΝ Λακωνίας, ώστε να δομηθεί ο ιατρικός φάκελος κάθε ασθενούς εμπλουτισμένος πλέον και με ψηφιοποιημένα αρχεία. Επομένως, το σημείο αυτό πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «τα δεδομένα που θα ψηφιοποιηθούν θα είναι εφικτό να οργανωθούν ανά περιστατικά ασθενούς, όπως αυτά δομούνται στο υφιστάμενο σύστημα ιατρικού φακέλου του ΓΝ Λακωνίας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς, ο οποίος θα περιλαμβάνει εξετάσεις σε έντυπη μορφή ή film στο Νοσοκομείο». Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 10 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ «τα δεδομένα που θα ψηφιοποιηθούν θα είναι εφικτό να οργανωθούν ανά περιστατικά ασθενούς, και θα διασυνδεθούν στο υφιστάμενο σύστημα ιατρικού φακέλου του ΓΝ Λακωνίας μέσω διεπαφής HL7»

6 11 Στην παράγραφο Α στην ενότητα περιγραφής της Διαδικασίας Αποϋλοποίησης, αναφέρεται ότι «Το σύστημα του Ιατρικού Φακέλου ασθενούς θα ενσωματώνει το υποσύστημα του Ιατρικού Αρχείου το οποίο θα περιέχει τα ψηφιοποιημένα αρχεία, θα στηρίζεται σε πρότυπα HL7 & DICOM και να είναι ανεξάρτητου λειτουργικού συστήματος προκειμένου να υποστηριχθεί η μελλοντική διασύνδεση του με άλλες εφαρμογές του Νοσοκομείου στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας», ώστε μέσω του έργου να επιτευχθεί η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος ιατρικού φακέλου που διαθέτει το ΓΝ Λακωνίας. 12 Στην παράγραφο Α στην ενότητα περιγραφής του Πληροφοριακού Συστήματος Ιατρικού Αρχείου (σελίδα 21) αναφέρεται «το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τις εντολές πραγματοποίησης εξέτασης (ORDERS) από το σύστημα HIS και να τις προωθεί στα τυχόν υφιστάμενα συστήματα LIS/RIS/PACS, εφόσον αυτά είναι συμβατά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του φορέα ΙΗΕ, όπου θα δημιουργεί την αντίστοιχη λίστα εργασιών DICOM. Επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τις ιατρικές εξετάσεις από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τα δημογραφικά και λοιπά στοιχεία των ασθενών καθώς και να μπορεί να συντελεστεί η διασύνδεση των ιατρικών εξετάσεων με τις αντίστοιχες αναφορές- διαγνώσεις. Τέλος θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα προβολής, επεξεργασίας και διάγνωσης των ιατρικών εξετάσεων μέσω μιας πλήρους ειδικευμένης σειράς εργαλείων για κάθε εξέταση». Αυτή η περιγραφή που πραγματοποιείται αφορά στη λειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος του ΓΝ Λακωνίας, η οποία είναι ήδη εγκατεστημένη και σε παραγωγική λειτουργία. Επομένως, προτείνουμε την αφαίρεση αυτής της αναφοράς, η οποία άλλωστε έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο της ενότητας, στην οποία αναφέρεται ότι «το σύστημα ηλεκτρονικού Ιατρικού Αρχείου ψηφιοποίησης αρχειοθέτησης, διανομής και επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων, θα δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώνει στη ροή εργασίας του νοσοκομείου καθώς το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας ΟΠΣΥ που διαθέτει είναι συμβατό με HL7» 13 Στην παράγραφο Β.3 Πίνακες συμμόρφωσης, στην ενότητα C , πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις : Στο σημείο 6 αναφέρεται ότι Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 11 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 12 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 13 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7 «ενσωμάτωση του Συστήματος Ιατρικού Αρχείου με όλα τα τυχόν υφιστάμενα νοσοκομειακά συστήματα πληροφοριών ( HIS,LIS,RIS/PACS Κ.Λ.Π) εφόσον είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα το φορέα ΙΗΕ». Το σημείο αυτό πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής: ενσωμάτωση στα υφιστάμενα νοσοκομειακά συστήματα πληροφοριών τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στο νοσοκομείο (HIS,LIS, κλπ) και είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα του φορέα ΙΗΕ του Συστήματος Ιατρικού Αρχείου». 14 Στην παράγραφο Β.3 Πίνακες συμμόρφωσης, στην ενότητα C , πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Στο σημείο 10 αναφέρεται «δυνατότητα μελλοντικής ολοκλήρωσης του συστήματος Ιατρικού Αρχείου με το Νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα (ΗΙS),», ενώ αντικείμενο του έργου πρέπει να αποτελεί η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος HIS που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νοσοκομείο με την ενσωμάτωση σε αυτό των ψηφιοποιημένων αρχείων. Οπότε το σημείο αυτό πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «Δυνατότητα ολοκλήρωσης του Νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος (HIS) με το σύστημα του ιατρικού Αρχείου η ολοκλήρωση αυτή αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.» 15 Στην παράγραφο Β.3 Πίνακες συμμόρφωσης, στην ενότητα C , πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Στο σημείο 17 αναφέρεται «Τα δεδομένα που θα ψηφιοποιηθούν θα οργανωθούν ανά ασθενή, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς, ο οποίος θα περιλαμβάνει εξετάσεις που υπάρχον σήμερα σε έντυπη μορφή ή film στο Νοσοκομείο». Η διατύπωση αυτή πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «τα δεδομένα που θα ψηφιοποιηθούν θα οργανωθούν ανά περιστατικό ασθενούς, σύμφωνα με τη δομή του εγκατεστημένου πληροφοριακού συστήματος HIS του νοσοκομείου διαμορφώνοντας σε αυτό ένα ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς, ο οποίος θα περιλαμβάνει εξετάσεις που υπάρχουν σήμερα σε έντυπη μορφή ή film στο Νοσοκομείο» 16 Στην παράγραφο Β.3 Πίνακες συμμόρφωσης, στην ενότητα C , πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Στην ενότητα «σταθμοί εργασίας κλινικής επισκόπησης και διάγνωσης» δε διευκρινίζεται αν ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα δοθεί από το ΓΝ Λακωνίας ή αποτελεί υποχρέωση του ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 14 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 15 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ «τα δεδομένα που θα ψηφιοποιηθούν θα οργανωθούν ανά περιστατικό ασθενούς, και θα αλληλεπιδρούν με το υφιστάμενο πληροφοριακό συστήμα HIS του νοσοκομείου μέσω διεπαφήε HL7 διαμορφώνοντας σε αυτό ένα ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς, ο οποίος θα περιλαμβάνει εξετάσεις που υπάρχουν σήμερα σε έντυπη μορφή ή film στο Νοσοκομείο» Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 16 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

8 Αναδόχου. Αν ναι, να οριστεί ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός. 17 Στην παράγραφο Β.3 Πίνακες συμμόρφωσης, στην ενότητα C , πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Στην ενότητα «σταθμοί εργασίας κλινικής επισκόπησης και διάγνωσης» στην υποενότητα «φορητά τερματικά λογισμικά- τερματικά λογισμικά για φορητές συσκευές και σταθμούς εργασίας», στο σημείο 63 αναφέρεται ότι απαιτούνται 6 άδειες χρήσης για την επισκόπηση του ιατρικού φακέλου. Επισημαίνουμε ότι ο αριθμός των ιατρών των Νοσηλευτικών Μονάδων Σπάρτης και Μολάων είναι σαφώς μεγαλύτερος και δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών του νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια του έργου «δίκτυο Υγείας Πε.Σ.Υ.Π Πελοποννήσου» είχαν δοθεί άδειες χρήσης του υποσυστήματος του ιατρικού φακέλου στο σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου με τη διαβάθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης που υποδείχθηκαν από ο ΓΝ Λακωνίας. Συνεπώς οι έξι άδειες χρήσης πρέπει να γίνουν απεριόριστες. 18 Η περιγραφή των προτεινόμενων υποσυστημάτων παραπέμπει σε λύση RIS/PACS. Παρακαλούμε να ξεκαθαριστεί αν αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια συστήματος RIS/PACS. 19 Από τον τρόπο γραφής του Μέρους Β της Διακήρυξης (ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, συναφή έργα, ομάδα έργου, κριτήρια αξιολόγησης, προτεινόμενη δομή τεχνικής προσφοράς) δε φαίνεται ότι το υπό προκήρυξη έργο αποτελεί ένα σημαντικό έργο ιατρικής πληροφορικής, αλλά ένα απλό έργο ιατρικής πληροφορικής, αλλά ένα απλό έργο ψηφιοποίησης. Δεν είναι σαφές αν ένας υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα από τα δύο υποέργα και κατ επέκταση αν τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι για κάθε υποέργο ξεχωριστά και αν μπορεί να γίνει ανάθεση σε διαφορετικούς αναδόχους των δύο διακριτών υποέργων. Στο κεφάλαιο Β.11.2.Α- Τεχνική Ικανότητα» πρέπει να προστεθεί η εμπειρία σε έργα υλοποίησης ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων και σε έργα διασύνδεσης ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων. Έτσι, η σχετική παράγραφος προτείνεται να αναδιαμορφωθεί ως εξής: Α. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 17 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΟΣΜΟΥ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 18 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 19 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9 γεγονός ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 5 έτη έργα τα οποία αθροιστικά να καλύπτουν τα παρακάτω αντικείμενα. 20 Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση εφαρμογών πληροφορικής σε φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ένα (1) τουλάχιστον έργο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ολοκληρωμένο ή σε φάση παραγωγικής λειτουργίας, υποστηριζόμενο από τον υποψήφιο κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, συμβατικής αξίας τουλάχιστον όσο και ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου. Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης εγγράφων σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (κατ ελάχιστον σελίδες). Ειδικότερα, πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ένα (1) τουλάχιστον έργο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ολοκληρωμένο ή σε φάση παραγωγικής λειτουργίας, υποστηριζόμενο από τον υποψήφιο κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, συμβατικής αξίας τουλάχιστον όσο και ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου. 21 Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση εφαρμογών πληροφορικής σε φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ένα (1) τουλάχιστον έργο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ολοκληρωμένο ή σε φάση παραγωγικής λειτουργίας, υποστηριζόμενο από τον υποψήφιο κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, συμβατικής αξίας τουλάχιστον όσο και ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου και με συμμετοχή τουλάχιστον 50%. 22 Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας, πρέπει να έχει εμπειρία στην υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης. Ειδικότερα, πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ένα (1) τουλάχιστον έργο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ολοκληρωμένο ή σε φάση παραγωγικής λειτουργίας, υποστηριζόμενο από τον υποψήφιο κατά την τελευταία πενταετία πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, συμβατικής αξίας τουλάχιστον όσο ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου. 23 Συμμετοχή στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία (ΟΠΣΥ) και συγκεκριμένα σε νοσοκομεία. Ειδικότερα, πρέπει να έχει συμμετάσχει σε δύο (2) τουλάχιστον έργα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ολοκληρωμένα ή σε Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 20 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 21 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 22 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 23 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

10 φάση παραγωγικής λειτουργίας, υποστηριζόμενα από τον υποψήφιο κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, συμβατικής αξίας τουλάχιστον όσο και ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου και με συμμετοχή τουλάχιστον 50%. Στο συγκεκριμένο έργο πρέπει να έχει υλοποιηθεί Ιατρικός Φάκελος και να έχει γίνει διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων με την χρήση του πρωτοκόλλου HL7. 24 Υλοποίηση έργων που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την υποστήριξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε κεντρικό επίπεδο στο χώρο το δημοσίου τομέα, υπό το πλαίσιο συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών (SLA)και υπό το πλαίσιο της φιλοξενίας εξοπλισμού και λογισμικού (hosting). 25 Στο Κεφάλαιο Β.11.2.Β πρέπει να προστεθούν επιπρόσθετες ελάχιστες προϋποθέσεις για την ομάδα έργου, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου και η εμπειρία σε συναφή έργα. Έτσι, η σχετική παράγραφος προτείνεται να αναδιαμορφωθεί ως εξής: «Κάθε υποψήφιος για την παραδεκτή συμμετοχή του στο διαγωνισμόπρέπει να διαθέτει ομάδα έργου που να καλύπτει το αντικείμενο και τους στόχους του διαγωνισμού. Ειδικότερα να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.» 26 Να αφαιρεθεί ο όρος «είναι αποδεκτό το ίδιο φυσικό πρόσωπο να έχει περισσότερους από έναν ρόλους, αρκεί να διαθέτει συνολικά τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία» Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 24 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 25 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 26 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ 27 Στο κεφάλαιο Β.11.2.Γ να προστεθεί ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και ISO 27001:2005 ή αντίστοιχο σε θέματα ασφαλείας ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων και φιλοξενίας υποδομών. Άλλωστε η απαίτηση αυτή περιγράφεται στη σελίδα 21 του Μέρους Α1 της διακήρυξης. Πρόκειται για ένα έργο πολύ κρίσιμο σε επίπεδο ασφάλειας και ιδιαιτερότητας δεδομένων (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που απαιτούν ειδική διαχείριση) 28 Στο κεφάλαιο 12, σελ «Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς»: Στο κεφάλαιο 1 πρέπει να προστεθεί ειδικό υποκεφάλαιο που να Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 27 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

11 αναφέρεται στη διαλειτουργικότητα με το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα Στο κεφάλαιο 2 Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 28 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ -τα υποσυστήματα δε συνάδουν με την περιγραφή του Μέρους Α -πρέπει να προστεθούν τα πρόσθετα υποσυστήματα που απαιτούνται για την ενοποίηση ολοκλήρωση του Π.Σ Στο κεφάλαιο 3 πρέπει να προστεθεί ειδικό υποκεφάλαιο που να αφορά στις υπηρεσίες διασύνδεσης 29 Στο κεφάλαιο 22- Πίνακας 3- σελ. 99 «Βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς» : Απουσιάζει εντελώς η βαθμολόγηση των υποσυστημάτων που απαιτούνται για την ενοποίηση με τον υφιστάμενο Ιατρικό Φάκελο. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 15% συμμετοχή στην τελική βαθμολογία Η βαθμολογία στα υποσυστήματα δε συνάδει με αυτά που περιγράφονται στο Μέρος Α της διακήρυξης Απουσιάζει εντελώς η βαθμολόγηση των υπηρεσιών ψηφιοποίησης. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 15% συμμετοχή στην τελική βαθμολογία Απουσιάζει εντελώς βαθμολόγηση για τις υπηρεσίες διασύνδεσηςολοκλήρωσης (το πιο σημαντικό κομμάτι για την επιτυχία του έργου). Πρέπει να έχει τουλάχιστον 15% συμμετοχή στην τελική βαθμολογία Χ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 29 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα