ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

2 2

3 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία» Πηγή : Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 6 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 Εισαγωγή 8 Ιστορική Διαδρομή 8 Οικονομικά Στοιχεία 9 Εταιρική Φιλοσοφία / Το Όραμα / Οι Αξίες 10 Βραβεία, Διακρίσεις, Αξιολογήσεις 10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 13 Εισαγωγή 15 Εθελοντισμός 15 Η Επιχειρηματική Ηθική & Διαφάνεια 15 Η Επικοινωνία και οι Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους 15 Στόχοι & Αποτελέσματα ΕΚΕ Το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) 19 Η Εξωστρέφεια της Εταιρείας 22 Στόχοι ΕΚΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 23 Εισαγωγή 24 Μετοχική Σύνθεση / Οργανόγραμμα / Δ.Σ. 25 Κώδικες Δεοντολογίας & Ηθικής 26 Εσωτερικός Έλεγχος - Δεσμεύσεις 26 Στρατηγικός Σχεδιασμός 26 Συμμορφώσεις 27 Τρόπος αμοιβής 28

5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 29 Εισαγωγή 30 Προϊόντα & Υπηρεσίες 30 Δίκτυα Διανομής 30 Προμηθευτές 30 Πολιτική Ανάπτυξης 31 Υπεύθυνες Πωλήσεις 31 Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Παράπονα Έρευνα Ικανοποίησης 31 Οργάνωση Εκδηλώσεων / Αρθρογραφία / Έρευνες 32 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 35 Εισαγωγή 36 Πολιτική Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Στοιχεία Εργαζομένων 36 Εκπαίδευση 36 Αξιολόγηση & Ανταμοιβή Εργαζομένων 37 Εσωτερική Επικοινωνία 37 Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 38 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 39 Εισαγωγή 40 Περιγραφή δράσεων μείωσης Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος 40 Μέτρηση εξοικονόμησης ενέργειας 41 Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 45 Εισαγωγή 46 Δράσεις για τις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 46 Δράσεις για τον Πολιτισμό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 49 Στοιχεία του Απολογισμού 50 Πίνακας Αρχών και Δεικτών κατά GRI 50 Δείκτες Οικονομικής Επίδοσης 52 Χρησιμοποιούμενοι Ορισμοί / Ορολογία 57 Επεξηγήσεις των επωνυμιών 58 Έντυπο Αξιολόγησης Κοινωνικών Εταίρων 61

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Μήνυμα του Δ/νοντος Συμβούλου Αγαπητοί Συμμέτοχοι, Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον 3ο Κοινωνικό Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που έχετε στα χέρια σας. Περιγράφει τους στόχους, τις δραστηριότητες και την απόδοση της εταιρείας στην Αειφόρο Βιωσιμότητα. O ρόλος των επιχειρήσεων στο σημερινό επιχειρείν, μεσούσης της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσεως, απαιτεί πρώτιστα επαναπροσδιορισμό της εταιρικής φιλοσοφίας, από την οποία απορρέει η πρόθεση μας να λειτουργούμε με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που θεωρούνται άξονες αειφορίας δηλαδή Εργαζόμενοι, Αγορά, Κοινωνία, Περιβάλλον. Η Comergon παρ όλο που προετοιμάσθηκε και σφυρηλάτησε τις εταιρικές δομές της, δεν απέφυγε τις επιπτώσεις από την ύφεση, που αντικατοπτρίζουν ένα ποσοστό της τάξης του 10%, ενώ η πολιτική αναταραχή της Αιγύπτου επηρέασε και την δραστηριότητά της Comergon Egypt, η οποία συρρικνώθηκε σημαντικά. Παρά τις συντονισμένες μας προσπάθειες εντός του 2011, κατέστη προφανές ότι ο χώρος των Διαμεσολαβούντων Ιδιωτικής Ασφάλισης, στον οποίο ανήκει η Comergon με την ιδιότητα του Μεσίτη, δεν ήταν δυνατόν να μείνει ανεπηρέαστη από την κρίση. Ως αντίδραση στα νέα δεδομένα, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ριζικές αλλαγές στην εταιρική μας διακυβέρνηση, οι οποίες θα συμβάλλουν στην διαφάνεια, την αξιοπιστία και την επιχειρηματική ηθική, προκειμένου να αναβαθμισθούν ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η βέλτιστη απόδοση και επίδοση της Comergon και θα λειτουργήσει ως άμυνα στη διατήρηση του κύκλου εργασιών, αλλά και θα αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης. Η εταιρεία μας, μπροστά στις συγκεκριμένες προκλήσεις, έχει διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο την πορεία της ώστε να δώσει «αξία» σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους της, εναρμονιζόμενη με τις αρχές του Global Compact του ΟΗΕ και αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της σε όφελος της κοινωνίας. Σημαντικότατη λοιπόν θέση εντός των εταιρικών ενδιαφερόντων μας έχουν οι εργαζόμενοι με στόχο την ανάπτυξη, ανταμοιβή και ένα εργασιακά υγιές περιβάλλον, η κοινωνία με προσφορά στις ασθενείς ομάδες, το περιβάλλον με περιορισμένο όμως εύρος δράσεων λόγω και των ήπιων επιδράσεων από την λειτουργία της σε αυτό, η αγορά με συστηματικές δράσεις διάχυσης εξειδικευμένης γνώσης στην διαμόρφωση της ασφαλιστικής συνείδησης σε επαγγελματικές ομάδες. Όλες αυτές οι εστιάσεις κορυφώνονται στους ασφαλιζόμενους, αφένός με την παροχή ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προτάσεων, φιλικών και προσαρμοσμένων με τις ανάγκες τους, που συνδυάζονται με συνετή διαχείριση των συμφερόντων και αποζημιώσεών τους και με σημαία την καινοτομία που αποτελεί προστιθέμενη αξία για αυτούς και μοχλό ανάπτυξης για την Comergon και αφέτέρου με αναβαθμισμένες πρακτικές ποιοτικής Εξυπηρέτησης τους. Στόχοι της εταιρείας για το 2012 αποτελούν η αναβάθμιση του Εσωτερικού Ελέγχου, η επιμονή στην Διαφάνεια διαδικασιών και συμπεριφορών προς τους Κοινωνικούς Εταίρους, η πλήρης υιοθέτηση του προσφάτως δημοσιευθέντος Κώδικα Δεοντολογίας της Εποπτικής Αρχής της Τραπέζης της Ελλάδος (ΔΕΙΑ) για την αναβάθμιση του επαγγέλματος των Διαμεσολαβούντων και τέλος η βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, για τους οποίους η διοίκηση δεσμεύεται στην υλοποίηση τους. Γιώργος Δ. Ζαφειρίου Διευθύνων Σύμβουλος

7 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ > > Εισαγωγή > > Ιστορική Διαδρομή > > Οικονομικά Στοιχεία > > Εταιρική Φιλοσοφία / Το Όραμα / Οι Αξίες > > Βραβεία, Διακρίσεις, Αξιολογήσεις 7

8 Εισαγωγή Η Comergon ιδρύθηκε το 1997 ως εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα την Αθήνα και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το Αποτελεί δε μία Μεσιτική Εταιρεία παροχής Ασφαλιστικών, Συμβουλευτικών και Διαχειριστικών Υπηρεσιών, αμιγούς Ελληνικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Τα πλήρη στοιχεία της Comergon είναι: Comergon SA Risk Managers Insurance Brokers Μπραχαμίου 9, Μαρούσι Τηλ.: (+30) , Fax: (+30) ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών Web: Από το 2008 αναπτύσσεται σε 2 ξένες αγορές, αυτές της Κύπρου και της Αιγύπτου. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ιστορική Διαδρομή Οι κυριότεροι σταθμοί στην πορεία της μέχρι σήμερα είναι: 1997 Ίδρυση της Comergon ΕΠΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων, από την Αικατερίνη, τον Δημήτρη & τον Γιώργο Ζαφειρίου Μέλη: ΕΕΑ, ΣΕΜΑ, EEL το 2006, ΕΕΒΨ το 2008, ΕΔΕΚΕ το 2010, ΕΙΕΠ, ΣΕΣΑΕ, United Nation Global Compact, Global Compact Network Hellas, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, Μητρώο Συμβούλων Εξαγωγών, και Δικτύου QNF το Εκπροσωπήσεις: WING TRC το 2005, WBN και UNISON το 2006, CIRCLES το 2008, ΕURIBRON το 2009 και EQUITY RISK το Φορολογικοί Αντιπρόσωποι: UNIQA GENERAL, UNIQA LIFE το 2002, GAN EUROCOUTRAGE το 2009 και FISCAL REPS το Μετατροπή της Comergon ΕΠΕ σε Comergon ΑΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων 2002 Αγορά Ιδιόκτητων Γραφείων στο Μαρούσι Ιδιόκτητα Γραφεία Comergon SA Μαρούσι 2008 Ίδρυση της Comergon Holding Ventures Ltd, Λευκωσία-Κύπρος και της Comergon Egypt Risk Managers Insurance Brokers 2009 Μετονομασία της εταιρείας σε COMERGON S.A. Risk Managers Insurance Brokers Δημοσίευση 1 ου Κοινωνικού Απολογισμού ΕΚΕ, θα ακολουθήσουν ο 2 ος το 2010 και ο 3 ος το 2011.

9 2009- Περιβαλλοντικές Συνεργασίες: Αρκτούρος, ΑΦΗΣ, Vodafone, Reisswolf, Ανακύκλωση Συσκευών, Poyeco το 2009, Aρχέλων, Seal the Deal, WWF το Κοινωνικοί Υποστηρικτές: Εταιρεία Νόσου Alzheimer, UNICEF, GoPetition το 2010, Γραμμή Ζωής, Χαμόγελο του Παιδιού, Παιδικά Χωριά SOS, Μαζί για το Παιδί, Ζωγραφική με το Πόδι, Ίδρυμα Africa Tikkun, Inner Wheel Ελλάδος, Το Εργαστήρι, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων το Συμμετοχή σε Έρευνες: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών, ΕΙΑΣ, Πανεπιστημίο Αιγαίου, CSR Europe, United Nations Global Compact, Ελληνικό Δίκτυο για ΕΚΕ, Global Reporting Initiative (Οι επεξηγήσεις των επωνυμιών αποδίδονται στη σελ.58) Κτίρια Ενοικιαζόμενων Γραφείων Comergon Egypt Κάιρο, Αίγυπτος Comergon Egypt Risk Managers-Insurance Brokers 246 Beverly Hills Compound, Floor 2, Flat 21 Sheikh Zayed Entrance 6, 6th October City, Cairo, Egypt Telephone: Comergon Cyprus Λευκωσία, Κύπρος Comergon Holding Ventures Ltd Risk Managers - Insurance Brokers GREG Tower, 6th Floor 7 Florinis Str., Nicosia 1065, Cyprus Telephone: Οικονομικά Στοιχεία Η Comergon διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της περισσότερους από 400 retail και 150 corporate accounts, διαχειριζόμενη περισσότερα από ασφάλιστρα, ασφαλίσεων προσώπων (ζωής, υγείας, συνταξιοδοτικών κλπ) και εμπραγμάτων ασφαλίσεων (παγίων, εξοπλισμών, εμπορευμάτων, οχημάτων, ευθύνης κλπ). Αναλυτικά Στοιχεία Ισοζυγίου 2011: 2011 Λειτουργικά Έξοδα: ,07 Έσοδα: ,74 Προμήθειες: ,59 Αμοιβές: ,35 Ίδια Κεφάλαια: ,00 Σύνολο Ενεργητικού: ,16 Κέρδη προ Φόρων: ,65 Καθαρά Κέρδη: ,37 Η διαχείριση των αποζημιώσεων στο 2011, αφορούσε συνολικά σε 609 φακέλους ζημιών, εκ των οποίων «έκλεισαν» οι 499 με καταβληθείσες αποζημιώσεις και οι 105 είναι ακόμη ανοιχτές. Ποσοτικά οι περισσότερες αποζημιώσεις ανήκουν στα Ομαδικά συμβόλαια (206), έπεται ο Κλάδος Αυτοκινήτων (195), μετά τα νοσοκομειακά συμβόλαια (37), αυτά των μεταφορών εμπορευμάτων (22), του κλάδου πυρός και λοιπών κινδύνων (14) κλπ. Με διαρκή στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών της, την ενίσχυση της διατηρησιμότητας και αποτελεσματι- 9

10 κότητας των ασφαλισμένων και τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, η εταιρεία εκπονεί ανελλιπώς ένα profitability plan, προκειμένου να παρακολουθεί όλους τους σχετικούς δείκτες. Εταιρική Φιλοσοφία / Το Όραμα / Οι Αξίες Διαμορφώσαμε την επιχειρηματική μας φιλοσοφία που αποτελείται από τις Αξίες, τα Πιστεύω, τις Αρχές, τις Παραδοχές και τους Κανόνες που προσδιορίζουν την συμπεριφορά και τις διαδικασίες επικοινωνίας μας με τους Κοινωνικούς Εταίρους. Με κοινωνική ευαισθησία και επιχειρηματική ηθική διασφαλίζουμε την εταιρική μας αειφορία, παρέχοντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία στους ασφαλισμένους μας. Μετά από 40 και πλέον χρόνια αναπτυξιακής πορείας, με παρουσία σε 3 χώρες (Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο) και συνεργασίες σε 65 χώρες, διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την οργάνωση, ώστε να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε το σημερινό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Ισόβιο στόχο και διαχρονική αξία για την Comergon, αποτελεί η παροχή ποιοτικών, υπεύθυνων και αξιόπιστων ασφαλιστικών, συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές και προσωπικές ανάγκες των ασφαλιζόμενων, προστατεύοντας τους από τις οικονομικές επιπτώσεις που προέρχονται από την επέλευση οποιουδήποτε φυσικού ή οικονομικού κινδύνου παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους Κοινωνικούς Εταίρους με διαφάνεια και επιχειρηματική ηθική. Στοχεύουμε η Comergon να αποτελέσει Στρατηγικό Σύμμαχο και πρωταρχική επιλογή σε όλο το εύρος διαχείρισης κινδύνων του Επιχειρηματία και Ιδιώτη Ασφαλισμένου, εξαρτώντας τη βιώσιμο και αειφόρο ανάπτυξη της στην παροχή προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για αυτόν. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Βραβεία Διακρίσεις Αξιολογήσεις H Comergon τιμήθηκε: Mε την συμμετοχή επί μία 10ετία στο ΔΣ του ΣΕΜΑ (Μέλος, Γ.Γ. και Αντιπρόεδρος), του Δ. Ζαφειρίου Επίτιμου σήμερα Προέδρου ( ) Με την συμμετοχή στο ΔΣ του Διεθνούς Δικτύου Μεσιτών της WING, του Γ. Ζαφειρίου, CEO σήμερα ( ) Με την βράβευσή «Για την πολύτιμη Προσφορά του στο ΣΕΜΑ & τον θεσμό του Μεσίτη Ασφαλίσεων», στο πρόσωπο του ιδρυτή και Επ. Προέδρου Δ. Ζαφειρίου (2011) Ως Finalist στην ανάδειξη του «Manager της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών», ετήσιο διαγωνισμό του ΕΙΕΠ, στο πρόσωπο του Δ/ντος Συμβούλου Γ. Ζαφειρίου (2011) και του Δ. Ζαφειρίου ως μέλους της Κριτικής Επιτροπής. Με συγχαρητήριο Επιστολή του Δ.Σ του ΣΕΜΑ για την στρατηγική προσήλωση της και πρωτοπορία στις αρχές της Ε.Κ.Ε. 10

11 1. 11

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

13 2. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ COMERGON > > Εισαγωγή > > Εθελοντισμός > > Η Επιχειρηματική Ηθική & Διαφάνεια > > Η Επικοινωνία και οι Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους > > Στόχοι & Αποτελέσματα ΕΚΕ 2011 > > Το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) > > Η Εξωστρέφεια της Εταιρείας > > Στόχοι ΕΚΕ

14 We can and must shape a future where robust markets, sustainable development and a healthy planet become the new status quo. In this pursuit, the greatest contribution by business is the integration of environmental, social and governance issues into their strategies and operations. The UN Global Compact s Blueprint for Corporate Sustainability Leadership provides a much needed roadmap for all companies to step-up their work and achieves the next level of sustainability performance. H.E. Ban Ki-moon, UN Secretary- General ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

15 Εισαγωγή H Εταιρεία, έχοντας αποδεχθεί την συμβολή της ΕΚΕ στην αειφόρο ανάπτυξη, έχει ενσωματώσει στην στρατηγική της ποικίλες δράσεις που αφορούν την Εταιρική Διακυβέρνηση. Έχει αποδειχθεί στη σύγχρονη οικονομία ότι επιχειρήσεις, οργανωμένες κοινωνίες και άνθρωποι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. 2. Ο Εθελοντισμός Το κίνημα του Εθελοντισμού, αν και ενισχύεται συνεχώς, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία δυναμική ανάπτυξης του δεδομένου ότι μεσοσταθμικά μόνο 3/10 Ευρωπαίους είναι ενεργοί εθελοντικά, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ με μόνο 18% εθελοντών (Αυστρία 60%, Ολλανδία 55% κλπ). Κι αυτό παρόλο που ο εθελοντισμός έχει συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και αποτελεί πεδίο αναπτυξιακών ευκαιριών συμβάλλοντας και στο ΑΕΠ, που για την Ελλάδα ανέρχεται σε 0,1% (στην Αυστρία συμβάλει περίπου στο 3% του ΑΕΠ). Η Comergon το 2011, για πρώτη φορά διαμόρφωσε εθελοντικές δράσεις με την συμμετοχή των εργαζομένων που αφορούσαν: 1. την αποστολή οικονομικής βοήθειας στα «Παιδικά Χωριά SOS». 2. την συμμετοχή ως δωρητές σώματος στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων 3. την αποστολή ρούχων και παιχνιδιών στα Carrefour και για τον Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ». 4. την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, με την μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση κλπ., συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος. Επιχειρηματική Ηθική & Διαφάνεια Επιχειρηματική Ηθική & Διαφάνεια Η βιώσιμη εμπορική επιτυχία μιας εταιρείας, έχει σαν προϋπόθεση την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα της που διασφαλίζεται με αμοιβαία κατανόηση, διαφάνεια και υπεύθυνη συμπεριφορά που απορρέει από την Εταιρική Διακυβέρνηση. Η Comergon διαθέτει στον DNA της εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαχέουν την Επιχειρηματική Ηθική όπως ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, σεβασμό στον άνθρωπο, αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, ενώ οι συμμορφώσεις κλπ δεσμεύσεις διασφαλίζουν την διαφάνεια. Οι στοχοποιημένες δράσεις της Comergon για την Ηθική Επιχειρηματικότητα, επικεντρώνονται στους τομείς της Ηθικής Επένδυσης (οικονομικές υπηρεσίες που συνδυάζουν τους οικονομικούς στόχους με την αντιστοιχία για τα κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά και ηθικά θέματα), του Ηθικού Εμπορίου - Ηθικών Προϊόντων και του Green Marketing (στην οποία όμως ουδεμία δυνατότητα πρόσβασης έχουμε) και των Ηθικών Πρακτικών (που αφορούν δράσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχιας και της προστασίας του περιβάλλοντος). Η Επικοινωνία και οι Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους Η αμφίδρομη αποτελεσματική επικοινωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, ώστε να ενισχύονται οι μηχανισμοί διαφανούς και αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας, αποτελεί σημαντικό δείκτη εταιρικής υπευθυνότητας, για την επιτυχία της οποίας η εταιρεία έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες πολιτικές, ακλουθώντας τις οδηγίες και αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, το GRI-G3 όπως παρουσιάζεται αναλυτικά μαζί με την σχέση επικοινωνίας και τις προσδοκίες τους: 15

16 Ασφαλιζόμενοι Μέτοχοι Εργαζόμενοι ΜΜΕ COMERGON Προμηθευτές Αρχές Κοινωνία Αγορά ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ Την επιλέγουν και την εμπιστεύονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Η Comergon αμείβεται με προμήθεια ή/ και αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της News Letter Ιστοσελίδα Αποστολή εντύπων και Brochure Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών & Διαχείρισης παραπόνων Έρευνες ικανοποίησης πελατών Αρθρογραφία, οργάνωση και συμμετοχή σε επαγγελματικές εκδηλώσεις Παροχή ανταγωνιστικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών & σταθερή εξυπηρέτηση αναγκών (αποζημιώσεων / ανανεώσεων κ.λ.π.) Ευελιξία, διαφάνεια, φερεγγυότητα, αξιοπιστία, διάχυση γνώσεων Αμεσότητα στην διαχείριση θεμάτων και επίλυση παραπόνων Να καταστεί Στρατηγικός Σύμμαχος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Παρέχουν την εργασία τους και τις υπηρεσίες τους Ανταμείβονται με μισθούς, πρόσθετες παροχές και έχουν τη δυνατότητα ιεραρχικής εξέλιξης Παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα λαμβάνοντας αμοιβή Άμεση επικοινωνία με τη Διοίκηση Τακτικά meetings Ιστοσελίδα Newsletter Αποτελεσματική επικοινωνία Διαδικασία αξιολόγησης, κριτήρια επιλογής Θέματα αξιολόγησης, αναγνώρισης, συνεχούς εκπαίδευσης Συμμετοχή σε Συνέδρια / Ημερίδες Υγεία Ασφάλεια στους χώρους εργασίας Εθελοντικές δράσεις Ενημέρωση για τους στόχους της εταιρείας Αξιοκρατική και αντικειμενική αξιολόγηση Αντιμετωπίζονται με ίση μεταχείριση, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, εντιμότητα

17 ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η Comergon δραστηριοποιείται αντλώντας πόρους από εργαζόμενους / προμηθευτές Συμβάλει στην ενίσχυση των κοινωνικών πόρων και του εθελοντισμού Ιστοσελίδα Συμμετοχή στις δράσεις ΜΚΟ Συμμετοχή σε δίκτυα για την αειφόρο ανάπτυξη Υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών φορέων Υποστήριξη ΜΚΟ Μείωση Περιβαλλοντολογικού Αποτυπώματος 2. Συνεργάζεται χορηγικά με Μ.Κ.Ο. ΑΓΟΡΑ Κατανόηση των αναγκών επαγγελματικών ομάδων Παροχή υπηρεσιών με στόχο το αμοιβαίο όφελος Συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις Συμμετοχή σε συναντήσεις, ημερίδες θεσμών & οργάνων Αρθρογραφία Προώθηση του θεσμού των Μεσιτών Ασφαλίσεων Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Συμβολή στην Διαφάνεια Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Ιδιωτ. Ασφάλισης ΑΡΧΕΣ Παροχή από την Πολιτεία του Καταστατικού Πλαισίου Λειτουργίας Δέχεται φόρους και κοινωνικά προϊόντα από την λειτουργία της Συμμετοχή και συναντήσεις με επαγγελματικές οργανώσεις & φορείς Συμμετοχή σε Συνέδρια κλαδικού ενδιαφέροντος Συμμόρφωση με το Νομοθετικό πλαίσιο και κανονισμούς Στήριξη δράσεων πολιτείας Κεφαλαιακή επάρκεια Πιστοποιημένες Υπηρεσίες ΜΜΕ Επικοινωνία για τις υπηρεσίες, προϊόντα & δραστηριότητες Επιδιώκεται θετική δημοσιότητα Συνεχή ενημέρωση / πληροφόρηση με ιστοσελίδες και press release Συνεντεύξεις / Αρθρογραφία Καταχωρίσεις, Ανακοινώσεις, διαφημιστικές καμπάνιες Συνεχή σταθερή ενίσχυση μας στους τομείς δράσεις & ΕΚΕ Δημοσιεύσεις Συνεντεύξεων Δημιουργία προστιθέμενης αξίας ΜΕΤΟΧΟΙ Έχουν επενδύσει κεφάλαια Συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων Λαμβάνουν μερίσματα από τα κέρδη Ετήσια Γενική Συνέλευση & συμμετοχή σε ΔΣ Έκδοση Ετήσιου Οικονομικού Ισολογισμού & Κοινωνικού Απολογισμού Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Διαφάνεια & Επιχειρηματική Ηθική Ορθή Διαχείριση Κινδύνων Ιστοσελίδα 17

18 Στόχοι και Αποτελέσματα της ΕΚΕ το 2011 Για την υλοποίηση των στόχων της, το 2011, για το οποίο η εταιρεία διέθεσε το 4% των εσόδων της, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: * Διαφάνεια Αμοιβών των Μεσιτών Ασφαλίσεων Η Comergon συμμετείχε στην Διαβούλευση για τον Νέο Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Ε.Ι.Α. (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) μέσω του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.), συμβάλλοντας και υποστηρίζοντας την διαφάνεια του επαγγέλματος των Διαμεσολαβούντων. Σε σχέση δε με τους Κοινωνικούς Εταίρους, και κυρίως με τους Ασφαλισμένους, προώθησε και εφάρμοσε την διαφάνεια των εσόδων της από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο στο επίπεδο προμηθειών όσο και σε αυτό των αμοιβών. * Προσαρμογή στο GRI Αποτιμήθηκε ο τρόπος σύνταξης του Κοινωνικού Απολογισμού των ετών 2009 και 2010 και τέθηκε ως στόχος η σύνταξη του Κοινωνικού Απολογισμού του 2011 να ακολουθήσει το πρότυπο αναφοράς GRI G3 του Global Reporting Initiative. Για την διασφάλιση της ποιότητας του απολογισμού, η εταιρεία προέβη στην υποβολή της Φόρμας Σηματοδότησης του Απολογισμού του 2009 (1ος Απολογισμός) στην Quality Net Foundation στα πλαίσια του Θεσμού BRAVO και με την ευκαιρία συμμετοχής της στα Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης. Βαθμολογήθηκε με 50,33% στην Προσέγγιση ουσιαστικών θεμάτων, 41,07% στην Προσέγγιση Stakeholder, 40,97% στην Περιβαλλοντολογική Διαχείριση, 44,25% στις Εργασιακές Συνθήκες Προσωπικού, 38,40% στα θέματα Αγοράς, 41,37% στην ισορροπία προσέγγισης οικονομίας κοινωνίας περιβάλλοντος και 36,98% στο Καλύτερο Πρώτο Απολογισμό όπου κατέλαβε την 5η θέση. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Ο θεσμός «BRAVO» συμβάλλει στο συνεχή διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μεταξύ των οργανισμών που δημοσιοποιούν απολογισμούς και των βασικών τους συμμετόχων με γνώμονα την αντίληψη και την κατανόηση των τελευταίων σε ότι αφορά την πληρότητα των θεμάτων που παρουσιάζονται στον Απολογισμό, σε σχέση πάντα με τον εκάστοτε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας. Στο θεσμό, καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες όπως ακαδημαϊκοί, θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τύπου και διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων. * Κοινωνικά Υπεύθυνος Οργανισμός H Comergon έχει συνυπογράψει τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και συμμορφώθηκε πλήρως με τους στόχους που τίθενται ενώ καλλιέργησε συστηματικά με συγκεκριμένες δράσεις τον Εθελοντισμό στους εργαζόμενους. 18

19 Το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) Σκοπός της δημιουργίας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), είναι να ελέγχει την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση και να αποδεικνύει συνεχώς, τόσο στους εργαζομένους, όσο και στους λοιπούς Συμμέτοχους, πως η δέσμευση μιας εταιρείας για υπεύθυνες συμπεριφορές και δράσεις αποτελεί στρατηγική και λειτουργική της προτεραιότητα. Στο Οικουμενικό Σύμφωνο συμμετέχουν περισσότερες από επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε πάνω από 130 χώρες. Η τόσο μεγάλη συμμετοχή εταιρειών και οργανισμών στο UN Global Compact του δίνει τα πρωτεία ως τη μεγαλύτερη διεθνή εθελοντική πρωτοβουλία. Κάθε μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ οφείλει να: Ανακοινώνει δημόσια την πρόοδο της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου για να την επικοινωνεί σε όλους τους Συμμέτοχους (καταναλωτές, εργαζόμενους, κοινωνία, επενδυτές, ΜΜΕ, κυβερνητικούς φορείς) Πραγματοποιεί αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί, ώστε το Οικουμενικό Σύμφωνο και οι δέκα Αρχές του να ενσωματωθούν στην στρατηγική, την φιλοσοφία και τις καθημερινές του εργασίες. Διαδίδει ευρύτερα το Οικουμενικό Σύμφωνο και τις Αρχές του, μέσω των διαύλων επικοινωνίας που διαθέτει. Πίνακας Αρχών Οικουμενικού Συμφώνου / Υλοποίηση Στόχων Ο καθορισμός των δέκα αρχών που διέπουν το Οικουμενικό Σύμφωνο έγινε βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων, όπως έχουν διαμορφωθεί από τα Κράτη και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και αφορούν τέσσερις: 2. Α. ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) Αρχή 1 η : Αρχή 2 η : Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την Comergon οι Αρχές 1 και 2 αποτελούν αυτονόητες αξίες, τις οποίες διατηρούμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, συμπεριφερόμενοι με δικαιοσύνη, σεβασμό, αντικειμενικότητα, καλή πίστη, αξιοκρατία, ενώ το εργασιακό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από διακρίσεις και παρενοχλήσεις και παρέχονται ίσες ευκαιρίες. Τηρούμε τις Αρχές Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, έχοντας σχετική πιστοποίηση από την Αρμόδια Αρχή (Αρ. Αδείας 1140/37/ , 102/ , 75ΓΝ/ , ΓΝ/ΕΞ//29-1/ ) 19

20 Β. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διακήρυξη Αρχών & Δικαιωμάτων στην Εργασία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας) Αρχή 3 η : Αρχή 4 η : Αρχή 5 η : Αρχή 6 η : Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση. Η εταιρεία σέβεται και στηρίζει τα διεθνώς διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα καθιερώνοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ίσων ευκαιριών, αξιοκρατίας και σεβασμού της διαφορετικότητας, εφαρμόζοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ανταποκρινόμενη πλήρως και στις διακηρύξεις του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ. Παρέχει πλήρη διασφάλιση των συλλογικών εργασιακών συμβάσεων, τηρώντας όλους τους κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας. Γ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αρχές Οικουμενικού Συμφώνου από την Διακήρυξη του Ρίο, για το περιβάλλον) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Αρχή 7 η : Αρχή 8 η : Αρχή 9 η : Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Η Comergon, για τις αρχές αυτές, διαμόρφωσε Δράσεις που στηρίζονται στην οικονομική βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική Προστασία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη Η εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών (μπαταριών και συσκευών), συμμετείχε ενεργά για μια ακόμη χρονιά την παγκόσμια δράση «Ώρα της Γης», διέχυσε την τεχνογνωσία της σε ασφαλιστικά προϊόντα περιβαλλοντικής ευθύνης, υποστήριξε την βιοποικιλότητα με την διάδοση ύπαρξης του φυτού micromeria acropolitana, την προστασία της θαλάσσιας χελώνας μέσω του «Αρχέλων», του ΑΡΚΤΟΥ- ΡΟΥ στην προστασία της άγριας φύσης, στήριξε την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και τέλος ξεκίνησε πρόγραμμα αντικατάστασης των εταιρικών αυτοκινήτων με υβριδικά. Επίσης, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες αντικατάστασης όλων των λαμπτήρων με αυτούς χαμηλής κατανάλωσης. 20

21 Δ. Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (Συνθήκη Ηνωμένων Εθνών) 2. Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για τις διαδικασίες που τηρεί στην αποφυγή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαδικασίες που ελέγχονται από την Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ τηρείται και Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΕΜΑ και της ΔΕΙΑ. Ουδέποτε υπήρξε Περιστατικό Διαφθοράς. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: Η Comergon το 2010, τήρησε τους στόχους, αναφορικά με τις αρχές του Global Compact, χωρίς ουδεμία παραβίαση οποιουδήποτε απ αυτούς. 21

22 Η Εξωστρέφεια της Εταιρείας Η Εξωστρέφεια αποτελεί μέσο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Comergon. Έτσι η εταιρεία, έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός από την Ελλάδα, στην Κύπρο και την Αίγυπτο, με την ίδρυση της Comergon Holding Ventures Ltd το 2008 και της Comergon Egypt Risk Managers. Insurance Brokers το Η δραστηριότητα της Comergon Egypt έχει περιορισθεί σημαντικά μετά τα πολιτικά γεγονότα της χώρας το Γενάρη του 2011, αλλά διατηρούμε την παρουσία μας εις αναμονή εξελίξεων εξυπηρετώντας στην Αίγυπτο μόνο πολυεθνικούς λογαριασμούς. Άλλη δράση για την εξωστρέφεια της εταιρείας αποτελεί η αποκλειστική εκπροσώπηση για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, 5 Διεθνών Δικτύων Μεσιτών Ασφαλίσεων, της Wing, της TRC, της Unison της WBN, της Euribron που αντιπροσωπεύουν συνολικά περί τούς 400 Μεσίτες, από 80 χώρες παγκοσμίως και της Circle και Equity Risk Partners Global, διαχειριστές κινδύνων. Με την συμμετοχή μας στα δίκτυα Μεσιτών, είμαστε σε θέση αφ ενός μεν να διαχειρισθούμε όλα τα ασφαλιστικά συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών που έχουν στην μητρική τους εταιρεία Μεσίτη των Δικτύων και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο και αφ ετέρου να διαμορφώνουμε Global ασφαλιστικά προγράμματα με τα οποία διαχειριζόμαστε τα ασφαλιστικά συμφέροντα των Ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν θυγατρικές εταιρείες σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και τέλος να αποκτούμε μία συνεχή τεχνογνωσία και γνώση των εξελίξεων, από τις προηγμένες ασφαλιστικά χώρες. TRC ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Στόχοι ΕΚΕ 2012 Στόχος της Comergon για το 2012 αποτελεί η συνέχιση της συστηματικής ανάπτυξης στρατηγικών Ε.Κ.Ε. Για την πραγματοποίηση του στόχου αυτού, η εταιρεία θα διαθέσει το 50% των πόρων του 2011, λόγω των οικονομικών συγκυριών. Αναλυτικά οι στόχοι συνίστανται: 1. Στην αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων, που αποτελεί στρατηγικής σημασίας Project για την ηλεκτρονική διαχείριση των εταιρικών εγγράφων και κατάργηση σταδιακά των εγγράφων αρχείων και εκτυπώσεων που προκαλούν σημαντικό λειτουργικό, οικονομικό και περιβαλλοντολογικό κόστος, ενώ αυξάνουν την ασφαλή επικοινωνία, ελευθερώνουν τον εργασιακό χώρο, αυξάνουν την απόδοση των εργαζομένων με την εξοικονόμηση εργατοωρών και δίδουν δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως. 2. Την συνέχιση της πολιτικής υπεύθυνων επιχειρηματικών δράσεων με τους Κοινωνικούς Εταίρους 3. Την μεγιστοποίηση δράσεων εθελοντισμού των εργαζομένων 4. Την διάχυση της Ε.Κ.Ε στο χώρο των Διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση και ιδιαίτερα των Μεσιτών Ασφαλίσεων και 5. Την ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών προώθησης των ασφαλιστικών, διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διασφάλιση της αειφορίας της εταιρείας. 22

23 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ > > Εισαγωγή > > Μετοχική Σύνθεση / Οργανόγραμμα / Δ.Σ. > > Κώδικες Δεοντολογίας & Ηθικής > > Εσωτερικός Έλεγχος - Δεσμεύσεις > > Στρατηγικός Σχεδιασμός > > Συμμορφώσεις > > Τρόπος αμοιβής 23

24 Εισαγωγή Η ελληνική κρίση, επήλθε ως αποτέλεσμα συνδυασμού: της οικονομικής ύφεσης ένεκα του δημοσιονομικού ελλείμματος, της εκτόξευσης του δημόσιου χρέους και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που επέφερε επιβάρυνση του κόστους δανεισμού και υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας και είχε σαν αποτέλεσμα την προσφυγή μας στον μηχανισμό στήριξης (ΔΝΤ, Ε.Ε & Ε.Κ.Τ) της Ελληνικής Οικονομίας, με επακόλουθο σοβαρότατη ύφεση, μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και μείωση της εγχώριας ζήτησης, με τον κύκλο να μην έχει φτάσει ακόμη στο ναδίρ. Αναπόφευκτα επηρεάστηκε αρνητικά και η ελληνική ασφαλιστική αγορά, σημαντικός κρίκος της οποίας είναι και οι Μεσίτες Ασφαλίσεων, στους εξής τομείς: την μείωση της ζήτησης ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες ασφαλιστικές εργασίες, άρα την ελαχιστοποίηση νέων εργασιών με επακόλουθο την έλλειψη νέων εσόδων την ανάδειξη των λειτουργικών και δομικών αδυναμιών των διαμεσολαβούντων, σε συνδυασμό με την ελλειμματική εποπτεία και την έλλειψη διαφάνειας την συρρίκνωση της αγοράς από τις πτωχεύσεις και μειώσεις του τζίρου των επιχειρήσεων και των απολαβών των ιδιωτών, με αποτέλεσμα την μείωση των παραγομένων ασφαλίστρων, άρα και των εσόδων την μείωση των ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρείες, λόγω ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων και την αύξηση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των διαμεσολαβούντων Ειδικότερα για την Comergon, στη παρούσα συγκυρία, παρουσιάζονται προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης που προέρχονται από την 45ετή πορεία των μετόχων και αφορούν στην φήμη, την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την οργάνωση και την εξωστρέφεια, πλεονεκτήματα που με την προσθήκη της πράσινης ανάπτυξης και των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, θα προσδώσουν μία ουσιαστική δυναμική ανάπτυξης. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες...

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες... 03 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 05 Εισαγωγή στον Αειφόρο Απολογισμό 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 07 Η Εταιρεία 08 Το Ιστορικό 09 Η Δομή της εταιρείας 10 Η Στρατηγική και Ανάλυση 11 Η Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Μάιος 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: Αλεξάκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς 02Περιεχόμενα #03 Μήνυμα Διοίκησης Νέα φιλοσοφία για τη νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46 Κάθε µας ταξίδι γίνεται... µε προορισµό εσάς Απολογισµός Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2010 με προορισμό εσάς Περιεχόμενα Μήνυμα ιευθύνοντος Συμβούλου... 04 O Όμιλος Attica Group... 06-08 Ιστορικό Oμίλου...

Διαβάστε περισσότερα