ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1936

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1856-1893 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1936"

Transcript

1 ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΩΣΣΙΟΥ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1936 Ανέκδοτες στιγµές της ιστορίας τους Προλογίζει ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Σύρου ωρόθεος Β ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ ΚΙΛΚΙΣ 2009

2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από τους συγγραφείς Kάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από τους συγγραφείς Για επικοινωνία με τους συγγραφείς: Θεόδωρος Χριστοφορίδης Αικατερίνη Ρώσσιου Στέρνας 3, Κιλκίς, Τ.Κ τηλ - fax οικίας εργασίας κινητό s: ISBN skype: hristoforidisth krossiou urls: Copyright: Χριστοφορίδης Θεόδωρος, Ρώσσιου Αικατερίνη, Εκδόσεις Ζήτη, Ιανουάριος 2009, Κιλκίς ISBN Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε Copyright: τρόπο Χριστοφορίδης ή μέσο αντιγραφή, Θεόδωρος, φωτοανατύπωση Ρώσσιου Αικατερίνη, και εν γένει Εκδόσεις αναπαραγωγή, Ζήτη, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, Ιανουάριος διασκευή, 2009, Κιλκίς αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί Φωτοστοιχειοθεσία Π. ZHTH & Σια OE πνευματικής Eκτύπωση ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται 18ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, T.Θ φωτοανατύπωση Περαία Θεσσαλονίκης και εν T.K. γένει 570 αναπαραγωγή, 19 εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, Tηλ.: αναμετάδοση - Fax: στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Bιβλιοπωλείο EKΔOΣEIΣ ZHTH Aρμενοπούλου Θεσσαλονίκη Φωτοστοιχειοθεσία Tηλ. Π. ZHTH , & Σια OE Fax Eκτύπωση 18ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας T.Θ Περαία Θεσσαλονίκης T.K Tηλ.: Fax: Bιβλιοπωλείο EKΔOΣEIΣ ZHTH Aρμενοπούλου Θεσσαλονίκη Tηλ , Fax

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἐπί τετρακόσια ἔτη ἡ Ἐκκλησία, ἀγωνιζομένη και διαθέτουσα ἅπαντα τά ἑαυτῆς, ἔτρεφε μέ τό ἱερό της μάνα τόν τήν ἔρημο τῆς δουλείας διερχόμενο περιούσιο λαό, ὁ ὁποῖος ἐδρόσιζε τήν ὀδύνη καί τόν πόνο τοῦ μαρτυρίου του μέ τά θρησκευτικά και ἐθνικά νάματα, ἀέναους κρουνούς τῶν ὁποίων ἀποτελοῦσαν οἱ Ἱερές Μονές καί τά τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει ἱερά καθιδρύματα. Μέ τή στοργική τῆς Ἐκκλησίας πρωτοβουλία καί μέ δικές της, ὡς ἐπί το πλεῖστον δαπάνες, κατέστη δυνατόν, ὥστε στήν κατεχόμενη Ἑλληνική γῆ νά ὑπάρχουν καί νά λειτουργοῦν πλεῖστα ὅσα ἀξιόλογα Σχολεῖα, τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί τῆς θύραθεν παιδείας. Ἔτσι, δημιουργήθηκαν καί οἱ προϋποθέσεις, ὥστε στόν πυρίκαυστο Ἑλληνικό χῶρο, μετά τήν ἡφαιστειώδη ἔκρηξη τοῦ 1821, κρατῆρες τῆς ὁποίας ὑπῆρξαν ἡ Ἁγία Λαύρα καί τό Μέγα Σπήλαιο, λάβα δε ἡ ἀσυγκράτητη ὁρμή τῆς ἐξεγερθείσης Ἑλληνικῆς ψυχῆς, καί ἀφοῦ ὑπό τόν αἴθριον Ἑλληνικό οὐρανό ἔπνευσεν ἡ ζείδωρος τῆς ἐλευθερίας αὔρα, οἱ ὑπάρχουσες Σχολές και τά ποικίλης μορφῆς πνευματικά κέντρα να ἀποτελέσουν τό προγεφύρωμα, ἐπί τοῦ ὁποίου πλεῖστοι ὅσοι ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες μετά τῶν ἐπανελθόντων φιλογενῶν λογίων νά βροῦν τό ἔρεισμα καί νά θέσουν τίς βάσεις τῆς Παιδείας τοῦ ἀνασυγκροτουμένου Ἔθνους, σέ κάθε πόλη καί ἰδιαίτερα στήν «προσφυγούπολη» Ἑρμούπολη, τήν πόλη πού γέννησε, ὡς ἄλλη Λητώ περιπλανωμένη και ὠδίνουσα, ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἐάν ἡ Ἑρμούπολη κατέστη «ἡ ἀξιολογωτέρα τῶν Ἑλληνίδων πόλεων» κατά τό πρῶτο μισό τοῦ 19ου αἰῶνα, εἶναι διότι οἱ πρῶτοι οἰκιστές της, ἀφοῦ ξέφυγαν τή φωτιά καί τό μαχαίρι και βρῆκαν καταφύγιο στήν ἄγονη ἀκτή τῆς ἀσήμαντης τότε Σύρου, μιμήθηκαν στή γενναιότητα τούς ἀγωνιζόμενους στά πεδία τῶν μαχῶν ὁμογενεῖς τους καί ἐπιδόθηκαν μέ τό ἴδιο πνεῦμα γενναιότητας στήν εἰρηνική προσπάθεια, μέσα στις φλόγες τοῦ Ἀγῶνα, μιᾶς πόλης, ἡ ὁποία ἔμελλε να διαδραματίσει σημαντικώτατο ρόλο στήν οἰκονομική καί κοινωνική ἀποκατάσταση τοῦ Ἔθνους. Διαπνεόμενοι οἱ πρῶτοι Ἑρμουπολῖτες ἀπό διορατικότητα καί εὑρύτητα ἀντιλήψεων, θεώρησαν ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο νά «λατρέψουν» ἐκτός ἀπό τόν IEΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

4 Κερδῶο Ἑρμῆ, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔδωσαν στήν νέα πόλη τό 1824, καί τόν Λόγιο, πολύ σωστά πιστεύοντας ὅτι ἡ ανάπτυξη τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν προϋποθέτει πνευματική ἁλκή και μόρφωση. Ἤδη, μέχρι το 1829, στήν πόλη λειτουργοῦσαν δύο ἀλληλοδιδακτικά σχολεῖα, ἕνα ἀρρένων με 263 μαθητές και ἕνα θηλέων με 161 μαθήτριες, τά ὁποῖα συντηροῦνταν ἀπό τό Κοινό τῆς πόλεως, δεδομένου ὅτι Δῆμος Ἑρμουπόλεως δέν ὑπῆρχε τότε, ἀλλ ἱδρύθηκε τό 1833, τρία «ἰδιαίτερα», ἰδιωτικά δηλαδή, ἀλληλοδιδακτικά δύο ἀρρένων και ἕνα θηλέων, καθώς και πέντε ἰδιαίτερα «Ἑλληνικά Σχολεῖα», τέσσερα ἀρρένων και ἕνα θηλέων, την δέ 6η Ὀκτωβρίου 1833 ἄρχισαν τά μαθήματα τοῦ πρώτου Γυμνασίου τῆς σύγχρονης Ἑλλάδος, ὑπό τή γενική ἐπιστασία τοῦ Διδασκάλου τοῦ Γένους Νεοφύτου Βάμβα, τό ὁποῖο ἀναγνώρισε ἡ Κυβέρνηση το 1835, μαζί μέ τό τότε συσταθέν Γυμνάσιο Ναυπλίου. Τό ἀνά χεῖρας πόνημα τῶν Ἐλλογιμωτάτων κας Αἰκατερίνης Ρώσσιου και κ. Θεόδωρου Χριστοφορίδη, Καθηγητῶν τῆς Δευτεροβάθμιας & Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, φωτίζει δύο ἄγνωστες πτυχές τῆς Ἐκπαιδευτικῆς ἱστορίας τῆς Ἑρμουπόλεως, πού ἀποδεικνύουν ὅτι καί στόν τομέα αὐτό ἡ ναυσικλυτή ἕδρα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως βρέθηκε στήν πρωτοπορία καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ ἵδρυση τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Σύρου, πού συνεστήθη τῷ 1856, κατ ἐφαρμογήν τοῦ νόμου ΤΞΖ (368), τῆς 27ης Σεπτεμβρίου, «περί συστάσεως τριῶν ἱερατικῶν σχολείων», τῆς ὁποίας τά ἐγκαίνια ἔγιναν τήν 9η Ἀπριλίου 1862 καί λειτούργησε μέχρι τό 1893 στό κτίριο τοῦ σημερινοῦ ὀστεοφυλακείου τοῦ Κοιμητηρίου τοῦ Ἀγίου Γεωργίου Ἑρμουπόλεως, τήν ὁποία ὡς Ἀρχιμανδρίτης διηύθυνε ἀπό τό 1874 μέχρι τό 1881 ὁ ἀείμνηστος Προκάτοχός μας Μεθόδιος (Παπαναστασόπουλος). Δεύτερη, εἶναι ἡ Προπαρασκευαστική Ἐκκλησιαστική Σχολή Σύρου, πού συνέστησε τό 1936 ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Σύρου Φιλάρετος (Ἰωαννίδης) γιά τήν ἐπιμόρφωση τῶν Ἐφημερίων τῆς πόλης. Ἐγκαρδίως συγχαίρουμε τούς συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, τόσο γιά τήν φιλέρευνο διάθεσή τους στόν τομέα τῆς Ἐκκλησιαστικής Ἐκπαιδεύσεως καί ἰδαίτερα τούς εὐχαριστοῦμε διότι μέ τήν παροῦσα ἐργασία τους ἀνέσυραν ἀπό τό βυθό τῆς λήθης ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα ἀπό τήν ἐκπαιδευτική καί ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς Ἑρμούπολης. Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β 6 αθεοδωροσ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΩΣΣΙΟΥ

5 Η ΑΝΤΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ μελέτη αυτή αποτυπώνει τη γενεσιακή και εξελικτική πορεία δύο άγνωστων στο ευρύ κοινό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή του Αιγαίου και συγκεκριμένα στην Ερμούπολη της Σύρου. Πρόκειται για την Ιερατική Σχολή Σύρου ( ) και την Προπαρασκευαστική Εκκλησιαστική Σχολή Σύρου (1936). Η εμφάνιση, ο θεσμικός ρόλος, η δραστηριότητα και η λειτουργία των Εκκλησιαστικών Σχολών παρότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της Ελληνικής Εκπαίδευσης δεν έτυχε ανάλογου ιστορικού ενδιαφέροντος και δεν απασχόλησε την ελληνική αλλά και ξένη ιστοριογραφία στο παρελθόν. Για τις ιερατικές σχολές δεν έχουν γραφεί παρά ελάχιστα κείμενα και για τις συγκεκριμένες δύο Σχολές ακόμα και μέχρι σήμερα αγνοείται η ύπαρξή τους. Η αναδίφηση σε αριθμητικά δεδομένα του ανθρώπινου δυναμικού είναι σχεδόν απαγορευτική, εξαιτίας της έλλειψης των αντίστοιχων στοιχείων και η εξελικτική διαδρομή σε αρκετές περιπτώσεις εξάγεται συμπερασματικά από δευτερογενείς πηγές αμφίβολης κάποιες φορές αξιοπιστίας. Παρόλα αυτά όμως η διάσωση και καταγραφή των ιστοριών των ιδρυμάτων αυτών, των οποίων η σπουδαιότητα υπήρξε αδιαμφισβήτητη, λειτουργεί ως συναρμοστικός κρίκος των κομματιών ενός σχεδίου τα οποία τοποθετούμενα σωστά σχηματίζουν εκ νέου την εικόνα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, εξερευνά διάφορες πτυχές της εκπαίδευσης στη χώρα μας αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα εκπόνησης παρόμοιων μελετών υποστηρίζοντας τη σκοπιμότητα διερεύνησης του χώρου αυτού. Ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης ευχαριστίες εκ βάθους καρδίας επιθυμούμε να απευθύνουμε σε μια σειρά ανθρώπων που επικούρησαν στη μελέτη μας. Αρχικά στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο Β, ο οποίος τιμώντας μας από την αρχή της συγγραφής την περιέβαλλε με αγάπη και την προλόγισε. Στην κ. Καλή Αλυσανδράτου, Διευθύντρια της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, για τις ιδέες και την εμπνοή της. Στην κυρία Τάϊνα Χιέταλα, ταξινόμο των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Νομό Κυκλάδων, η οποία υπερέβαλε εαυτόν προκειμένου να συνδράμει στην ολοκλήρωση της εργασίας μας τιμώντας τη θέση την οποία κατέχει. IEΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

6 Στην κυρία Αγγελική Ψιλοπούλου, Προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Νομό Κυκλάδων. Στον Αρχιερατικό Επίτροπο της Καθολικής Εκκλησίας Βορείου Ελλάδος (Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης) και Καθηγητή Δογματικής Θεολογίας του Ινστιτούτου Οικουμενικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Antonianum της Ρώμης, Δρ. Ιωάννη Ασημάκη. Στον π. Δωρόθεο Γάγγο, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου. Στο προσωπικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ερμούπολης. Στο γραμματέα της Ι. Μητρόπολης Σύρου κ. Αλέξανδρο Μαρκουΐζο για το συντονισμό της προσπάθειας έως της εκδόσεως. Στο φωτογραφείο Photopolis, Χίου 47, Πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη και στον κ. Αναστάσιο Μαυροθαλασσίτη. Στις εκδόσεις Ζήτη για την επιμελημένη εργασία τους. Ρώσσιου Αικατερίνη, Χριστοφορίδης Θεόδωρος, Κιλκίς, Ιανουάριος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΩΣΣΙΟΥ

7 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιερατικό Σχολείο Σύρου Ίδρυση του Ιερατικού Σχολείου Σύρου Από την Εκκλησιαστική, Πολιτειακή & Εκπαιδευτική Ιστορία της Σύρου Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου Νεκροταφείο Αγίου Γεωργίου Οστεοφυλάκιο Επιτροπείο Λειτουργία του Ιερατικού Σχολείου Σύρου Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου περί της Σχολής Ανθρώπινο Δυναμικό της Σχολής 42 Εκπαιδευτικό Βοηθητικό Προσωπικό Εφορευτική Επιτροπή 42 Μαθήματα - Μαθητές Παύση Λειτουργίας της Σχολής 58 ΜΕΡΟΣ Β Προπαρασκευαστική Σχολή Σύρου Προπαρασκευαστικές Σχολές Προπαρασκευαστικές Εκκλησιαστικές Σχολές Μητροπόλεων Προπαρασκευαστικές Σχολές Ιερατικών Σχολών Προπαρασκευαστική Εκκλησιαστική Σχολή Σύρου Η Τελετή της Απονομής των Διπλωμάτων των Αποφοίτων της Ιερατικής Σχολής 72 Επίλογος 74 Βιβλιογραφία 75 Πίνακας Εικόνων 78 IEΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

Βασίλης Κ. Παπαζάχος. Ταξίδι στο παρελθόν μου

Βασίλης Κ. Παπαζάχος. Ταξίδι στο παρελθόν μου Βασίλης Κ. Παπαζάχος Ταξίδι στο παρελθόν μου EΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2009 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-186-5

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-353-1 Copyright: Π. Δ. Τσαχαγέας, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-348-7 Copyright: Α. Γ. Καπανιάρης, Ε. Μ. Παπαδημητρίου, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Με το συγγραφέα μπορείτε να επικοινωνήσετε: kpapado@uom.gr ISBN 960-431-956-6 Copyright, 2005, Eκδόσεις ZHTH, Kώστας Παπαδόπουλος Tο παρόν έργο πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θωµαΐδης. Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γιάννης Θωµαΐδης. Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γιάννης Θωµαΐδης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Επικοινωνία με το συγγραφέα: gthom@otenet.gr ISBN 978-960-456-181-0 Copyright,

Διαβάστε περισσότερα

www.ziti.gr ISBN 978-960-456-076-9 (c) Copyright: Ε. Λιβιεράτος, Εκδόσεις Ζήτη, Νοέμβριος 2007, Θεσσαλονίκη

www.ziti.gr ISBN 978-960-456-076-9 (c) Copyright: Ε. Λιβιεράτος, Εκδόσεις Ζήτη, Νοέμβριος 2007, Θεσσαλονίκη Ο Ευάγγελος Λιβιεράτος είναι από το 1979 καθηγητής της ανωτέρας γεωδαισίας και χαρτογραφίας στην πολυτεχνική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε με ερευνητικά ιδρύματα και

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-349-4 Copyright: Α. Γ. Καπανιάρης, Ε. Μ. Παπαδημητρίου, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Καρυπίδης Φίλιππος, Eκδόσεις Zήτη, Σεπτέμβριος 2008

Copyright: Καρυπίδης Φίλιππος, Eκδόσεις Zήτη, Σεπτέμβριος 2008 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-???? Copyright: Καρυπίδης Φίλιππος, Eκδόσεις Zήτη, Σεπτέμβριος 2008 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN: 978-960-456-287-9 Copyright: 2011, Eκδόσεις ZHTH, B. Δ. Μάνος Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τις υπογραφές των συγγραφέων. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Α. Γιαγκοπούλου, K. Παπαχατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τις υπογραφές των συγγραφέων. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Α. Γιαγκοπούλου, K. Παπαχατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τις υπογραφές των συγγραφέων ISBN 978-960-456-328-9 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Α. Γιαγκοπούλου, K. Παπαχατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-352-4

ISBN 978-960-456-352-4 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-352-4 Copyright, Οκτώβριος 2012, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ὲνα χωριό στον εμφύλιο

Ὲνα χωριό στον εμφύλιο Σωτήρη Κάσσου - Ανδρέα Τακαλιού Ὲνα χωριό στον εμφύλιο O Πεντάλοφος και ο Βυθός Βοΐου Κοζάνης στον εμφύλιο πόλεμο 1946-1949 EKΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Kάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από τους συγγραφείς ISBN 978-960-456-159-9

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Καστάνης: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη, nioka@math.auth.gr

Ν. Καστάνης: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη, nioka@math.auth.gr 2 Γ. Θωμαΐδης: T.Θ. 400 29, 564 04, Θεσσαλονίκη, gthom@otenet.gr Ν. Καστάνης: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη, nioka@math.auth.gr Κ. Τζανάκης: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η Φ.Ε. ιδρύει το πρώτο σχολείο θηλέων Το πρώτο σχολείο θηλέων Ίδρυση νηπιαγωγείου Ίδρυση βιβλιοθήκης Η πρώτη αναγνώριση Το

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-278-7

ISBN 978-960-456-278-7 ISBN 978-960-456-278-7 Copyright: Δ. Iωαννίδης, Eκδόσεις Zήτη, Μάϊος 2011, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Μοναστηριακές Βιβλιοθήκες στην Κύπρο». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Για κάθε διευκρίνιση, υπόδειξη ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο συγγραφέα του βιβλίου: Δ.Κ.ΦΑΡΜΑΚΗΣ 2310 281450 ISBN 978-960-456-228-2 Copyright,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Γ.Ε. Ι.Γ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Γ.Ε. Ι.Γ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Γ.Ε. Ι.Γ.Ε. Α Βιβλιογραφικός Κατάλογος ΕΚΔΟΣΗ Α Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών Φίλοι του Δάσους Συγγρού ΑΘΗΝΑ 2015 Εκδόσεις Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών Λ. Κηφισίας 182, T.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 17-18 Σεπτ. 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 17-18 Σεπτ. 2010 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 17-18 Σεπτ. 2010 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Νικολάου Ρουδομέτωφ Το Copyright ανήκει στο Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας. Οι συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 Θεσσαλονίκη, 03/12/2010 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... Error!

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Τιστορική αναδρομή

Σύντομη Τιστορική αναδρομή Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων τα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» έδωσαν το βήμα στα Μουσεία του νομού με σκοπό να σκιαγραφήσουν την ταυτότητά τους, το όραμα τους, την αποστολή τους αλλά και τα μέσα τα οποία αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως ISBN 978-960-456-225-1 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Μ. Πετροπούλου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Γ. Ι. Κιτσοπανίδης, Θεσσαλονίκη 2012

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Γ. Ι. Κιτσοπανίδης, Θεσσαλονίκη 2012 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-307-4 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Γ. Ι. Κιτσοπανίδης, Θεσσαλονίκη 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου

Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο, πανελλήνιο επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Tο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-784-9 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Χτο Ενημερωτικό Δελτίο, αρ. 20, Δεκέμβριος 1997, είχε αναγγελθεί η εκπόνηση ενός

Χτο Ενημερωτικό Δελτίο, αρ. 20, Δεκέμβριος 1997, είχε αναγγελθεί η εκπόνηση ενός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996 Επιστημονικός υπεύθυνος: Λούκια Δρούλια Συντονίστρια έργου: Γιούλα Κουτσοπανάγου ΕΠΕΤ II, Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης 1996 Χτο Ενημερωτικό Δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ()- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: FOUNDATIONS Giuseppe Arcimboldo The Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Τεύχος 5 Μάιος 2015 Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., κ. Λ. Βρυζίδη Ενίσχυση υποστηλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα