ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΤΙΟΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΚΤΟΝ Παραγωγή και εμπορία εκπαιδευτικών παιγνιδιών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΛΚΤΟΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΣΤΡΟ, Τουριστικές και Ξενοδο χειακές Επιχειρήσεις, Ανώνυμος Εταιρεία» Eταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜH ΣΥΝΕΤΑIΡΙ ΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΑΫΓΕ ΤΟΣ ΣΥ.ΦΑΡΜ. Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΑΝΙΑΤIS HOTEL» την επωνυμία «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΔΥ ΡΟΥ» με δ.τ. «ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ A.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» την επωνυμία «OLYMPIA STROM A.E.B.E.» την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» δ.τ. «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.» την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΦOI ΠΑΝΑΓIΩΤΟ ΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (INTERNET), ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» με δ.τ. «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ΙΝΤΕRΝΕΤ), ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» με δ.τ. «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» με το δ.τ. «PDERIA MEDICAL A.E. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ» την επωνυμία «ΒΗ ΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΗ ΤΕΧ ΑΤΕ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται ριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΤΙΟΝ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡ ΤΙΟΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 47472/92/Β/00/24 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης οι εξής: α) α) ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ αριθμός αδείας Ο.Ε β) ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ αριθμός αδείας Ο.Ε β) α) ΜΑΜΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ αριθμός αδείας Ο.Ε β) ΖΕΝΕΜΠΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΣΩΝΑ αριθμός αδείας Ο.Ε Κέρκυρα, 8 Αυγούστου 2007 Η Διευθύντρια Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ (2) Εται επωνυμία «ΕΛΚΤΟΝ Παραγωγή και εμπορία εκπαι δευτικών παιγνιδιών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΛ ΚΤΟΝ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το Πρακτικό No 1/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΚΤΟΝ Παραγωγή και εμπορία εκ παιδευτικών παιγνιδιών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΛ ΚΤΟΝ Α.Ε.» και Αριθμό Μητρώου 63984/55/Β/07/11, από το οποίο προκύπτει ότι αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παύλου και της Σοφί ας,, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός, που γεν νήθηκε στο Γκουμπάτι Τσαλκας Γεωργίας το έτος 1952, κάτοικος Θες/νικης Αμβροσίου 12 κάτοχος του ΑΔΤ Φ / του AT. Πλ. Δημοκρατίας Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ ΔΟΥ Θ Θεσ/νίκης. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ σύζυγος ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΥΒΟΝΗΣ ΚΙΑΤΙΠΙΔΗ, εισοδη ματίας εικαστικός καλλιτέχνης που γεννήθηκε στη Θεσ/ νικη το έτος 1953, κάτοικος Θεσ/νίκης Κ. Σνοκ 1 κάτο χος του ΑΔΤ Τ / του ΑΤ.Α. Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ Ζ ΔΟΥ Θεσ/νίκης. Μέλος. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου και της Χριστί νας, Σύμβουλος Πολιτιστικού Σχεδιασμού, που γεννή θηκε στο Ν. Πετρίτσι Σερρών το έτος 1956, κάτοικος Θες/νίκης Νικολάου Μάνου 20Α κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ / του ΑΤΑ Θες/νίκης και με ΑΦΜ Η ΔΟΥ Θες/νίκης. Μέλος. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΣΚΑΝΕΓΚΩΦ του Βασιλείου και της Ευθυμίας, Ασφαλιστικές Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες Αντιπροσωπείες, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1973, κάτοικος Πολίχνης Θεσ/νίκης Κωνσταντινουπό λεως 10 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ / του ΤΑ Σταυρούπολης Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ Β ΔΟΥ Θες/νίκης. Μέλος. ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ σύζυγος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, διακοσμή τρια, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη το έτος 1974, κά τοικος Θεσ/νίκης Μακεδονίας 15 κάτοχος του ΑΔΤ Ρ / του AT Πλατ. Δημοκρατίας Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ ΣΤ ΔΟΥ Θεσ/νίκης. Μέλος Η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή του κάτω από την εταιρική επωνυμία Ο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παύλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της. Κιλκίς, 8 Αυγούστου 2007 Η Προϊσταμένη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΓΓΟΥ (3) Εται επωνυμία «ΑΣΤΡΟ, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Ανώνυμος Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟ, Τουρι στικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Ανώνυμος Εται ρεία» και αριθμό μητρώου 22164/81/Β/90/29 ήτοι : 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 2007 οι εξής: Ιωάννης Μουτσάτσος του Γεωργίου, γεννημένος το έτος 1979, κάτοικος Φηρών Θήρας, πτυχιούχος Τμήμα τος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλμα τος , Ευάγγελος Ζώρζος του Δημητρίου, γεννημένος το έτος 1957, κάτοικος Πύργου Θήρας, πτυχιούχος Ανω τάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλ ματος

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Ιωάννης Νανούρης του Δημητρίου, γεννημένος το έτος 1962, κάτοικος Φηρών Θήρας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βι ομηχανικής Σχολής Πειραιά με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος , Ευδοκία Λυσιμάχου του Γεωργίου, γεννημένη το έτος 1962, κάτοικος Φηρών Θήρας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιο μηχανικής Σχολής Πειραιά, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος Ερμούπολη, 6 Αυγούστου 2007 Ο Προϊστάμενος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ (4) Eταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜH ΣΥΝΕΤΑIΡΙ ΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΑΫΓΕ ΤΟΣ ΣΥ.ΦΑΡΜ. Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΣΥ.ΦΑΡΜ. Α.Ε.» και αρ. Μ.Α.Ε /25/ Β/03/07: Το πρακτικό ν.4/ της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οικο νομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 και εκλέγονται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής για την τρέχουσα χρήση οι εξής: Τακτικός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΑΣ του Γεωργίου (ορκωτός ελεγκτής) A.M. ΣΟΕΛ 12101, κάτοικος Αθηνών, Φωκ.Νέγρη 3, ΑΔΤ Π Αναπληρωματικός: ΠΑΝΤΕΛΗΣ Θ. ΧΑΡΙΤΟΣ (ορκωτός ελεγκτής) Α.Μ. ΣΟΕΛ 15151, κάτοικος Αθηνών, Φωκ.Νέγρη 3, ΑΔΤΑΒ (5) την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΑΝΙΑΤIS HOTEL». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανίονύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΝΙΑΤIS HOTEL» και αρ. Μ.Α.Ε /25/Β/02/08: Το πρακτικό ν.4/ της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οικο νομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 και εκλέγονται τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές για την τρέ χουσα εταιρική χρήση οι εξής: 1. ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κων/νου, οικονομολόγος, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Κων/νου Παλαιο λόγου 14, ΑΔΤ Λ , πτυχιούχος της Σχολής Οι κονομικών Επιστημών του Ν.Υ. COLLEGE των ΗΠΑ, μέ λος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με Α.Μ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, ΑΔΤ Κ /1977 Α.Τ. Βρεσθένων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ λάδος με Α.Μ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παύλου, λογιστής, κάτοικος Κοκκινόραχης Σπάρτης, ΑΔΤ Ν /1987, πτυχιούχος της Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου, λυγιστής, κά τοικος Συκιάς Λακωνίας, ΑΔΤ Μ /1984 Α.Τ. Βρε σθένων, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος Νομικής Αθηνών, Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου (6) Εται επωνυμία «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΔΥΡΟΥ» με δ.τ. «ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ Α.Ε.». Ο ΝΟΜAΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΝ DYROY A.E.» με δ.τ. «ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ Α.Ε.» και αρ. Μ.Α.Ε /25/Β/04/03: Το από Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 και εκλέγο νται τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση οι εξής: 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου (ΑΒΣΠ), κάτοικος Μακρυνάρας Λακωνίας, ΑΔΤ Ν , Α.Μ. Οικ. Επιμ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναργύρου, ελλη νικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, λογιστής, πτυχιούχος Παντείου Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, Βάλτου 31, ΑΔΤ Χ /2003, αρ. αδείας Οικ. Επιμ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ του Ελευθερίου, ελληνι κής ιθαγένειας και υπηκοότητας, λογιστής, προχιού χος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Μπουζίκη 61, ΑΔΤ Π , αρ. αδείας Οικ. Επιμ ΑΝΝΑ ΛΙΑΠΗ του Φωτίου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, λογίστρια, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αθηνών, οδός Μπουζίκη 61, ΑΔΤ Θ , αρ. αδείας Οικ.Επιμ (7) Εται επω νυμία «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ A.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Τ ην καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και Αρ. Μ.Α.Ε /25/Β/95/10: Το υπ αριθμ. 12/ πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της και εκλέγονται δυο τακτικοί και δυο αναπληρωματικοί ελεγκτές για τη διανυόμενη χρήση οι εξής: 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Λεωνίδα, λογι στής, κάτοικος Σπάρτης, οδός Άγιδος 77, με αρ. ασκ. οικ. επ , Α.Δ.Τ. Π / Τμ. Ασφ. Σπάρτης, πτυχιούχος ΑΒΣ Πειραιώς, αρ. Μ.14834, αρ. αδ. Ο.Ε.Ε Α τάξης. 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΜΠΟΥ του Kων/νου, λογίστρια, κάτοικος Σπάρτης, πτυχιούχος ΑΒΣ Θεσ/κης, αρ. Μ ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΚΕΤΟΣ του Κων/νου, κάτοικος Πειραιά, οδός Συγγρού 196, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ., Α.Δ.Τ. Μ / , Γ Παρ. Ασφ. Πειραιά. 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ του Γεωργίου, κάτοι κος Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 141, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣ Πειραιά με Α.Δ.Τ. Κ / , Α Παρ. Ασφ. Πειραιά. (8) Εται επωνυμία «OLYMPIA STROM A.E.B.E.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIA STROM A.E.B.E.» και Αρ. Μ.Α.Ε /25/Β/86/12: Το πρακτικό ν. 31/ της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οι κονομικές καταστάσεις της και εκλέγονται δυο τακτικοί και δυο αναπληρωματικοί ελεγκτές για τη διανυόμενη χρήση οι εξής: ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ του Ιωάννη, αρ. αδείας οικον. επιμελητηρίου , κάτοικος Αμαρουσίου, Βασ. Κων/νου 31, ΑΔΤ Π ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ του Νικολάου, αρ. αδεί ας οικον. επιμελητηρίου , κάτοικος Αγ. Πα ρασκευής Αττικής, Διγενή 31, ΑΔΤ Π ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΙΜΙΚΟΣ του Ιωάννη, αρ. αδείας οικον. επιμελητηρίου , κάτοικος Ν. Ηρακλείου Ατ τικής, Μακεδονίας 36, ΑΔΤ Ρ ΤΡΑΜΠΑΔΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Βασιλείου, αρ. αδείας οικον. επιμελητηρίου , κάτοικος Πε ριστερίου Αττικής, Τσιμισκή 83, ΑΔΤ Ρ (9) Εται επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.». ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕ ΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ BIOMΗXANIKΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.» και αρ. Μ.Α.Ε /25/Β /02/01: Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οικο νομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 και εκλέγονται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής νια τη διανυόμενη χρήση οι εξής: Τακτικός: ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΑΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΜ/ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: ΒΕΡΓΗΣ Κ. ΒΑΛΑΣΑΣ με ΑΜ/ΣΟΕΛ της εταιρείας «ΣΟΛ Α. Ε.». (10) Εται επω νυμία «ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΟ ΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ Α.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε /25/Β / 00 /07: Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οικο νομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 και εκλέγονται τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές για την τρέ χουσα εταιρική χρήση οι εξής: Τακτικός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ , ΑΔΤ ΑΒ Α.Τ. Ελευσίνας. Αναπληρωματικός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΗΣ του Ζαχαρία, AM Σ.Ο.Ε.Λ , ΑΔΤ Ι /1974 Α.Τ. Στυλίδας. (11) την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΦOI ΠΑΝΑΓIΩΤΟΠΟΥ ΛΟΙ ΑΕΒΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΑΚΩΝΙΑΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» και Αρ. Μ.Α.Ε /Β/03/08: Το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με το οποίο εγκρίνονται οι οι κονομικές καταστάσεις της και εκλέγονται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής για τη χρήση οι εξής: Α) Τακτικός: ΧΡΗΣΤΟΣ Αντ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ με ΑΜ/ΣΟΕΛ Β) Αναπληρωματικός: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιωάν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με ΑΜ/ΣΟΕΑ Αμφότεροι ανήκουν στην εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.». (12) Εται επωνυμία «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑ ΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (INTERNET), ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» με δ.τ. «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η. ΤΣΟΥΚΑ ΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟ ΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (INTERNET) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» δ.τ. «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε /25/Β/06/03: Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης με το οποίο εγκρίνονται οι οικονομικές κα ταστάσεις της και εκλέγονται τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές για τη διανυόμενη χρήση, οι εξής: 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΑΚΗΣ του Βασιλείου, που γεννή θηκε το 1958, ελεγκτής, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 85, ΑΔΤ ΑΒ , Έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ Αθηνών, αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9993/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΚΑΣ του Σπυρίδωνα, που γεννή θηκε το 1969, ελεγκτής, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θεσσα λονίκης 43, ΑΔΤ Ρ , Έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9997/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΡΑΒΑΛΟΣ του Γεωργίου, που γεν νήθηκε το 1960, ελεγκτής, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Ζησιμοπούλου 101, ΑΔΤ Ν , Έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. αρ. αδείας οικονομολογικού επαγ γέλματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ του Αντωνίου, που γεν νήθηκε το 1979, ελεγκτής, κάτοικος Νέας Ιωνίας, Αλα μάνας 45, ΑΔΤ Ρ , Έλληνας υπήκοος, πτυχιού χος Παντείου Πανεπιστημίου τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος (13) Εται επω νυμία «SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPARTA CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αρ. Μ.Α.Ε /25/Β/99/10: Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οι κονομικές καταστάσεις της και εκλέγονται τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές για τη διανυό μενη χρήση οι εξής: 1. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στη Σπάρτη το 1959, κάτοικος Σπάρτης, οδός Λεωνίδου 40, ΑΔΤ Π /1992 Α.Τ. Σπάρτης, αρ. αδείας ΟΕΕ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2. ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη, έτος γέννησης 1952, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.,γεννημένη στο Δαφνί Λακωνί ας το 1963, κάτοικος Δαφνίου, ΑΔΤ Λ /1979 Α.Τ. Κροκεών, αρ. αδείας ΟΕΕ Π XPONΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένη στη Σπάρτη Λακωνίας το 1965, κάτοικος Ξη ροκαμπίου Λακωνίας, ΑΔΤ Λ /1981 Τ.Α. Σπάρτης, Αρ. Μητρ. ΟΕΕ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου, πτυ χιούχος Π.Α.Σ.Π.Ε., γεννημένος στη Σπάρτη Λακωνίας το 1967, κάτοικος Μαγούλας Μυστρά Λακωνίας, ΑΔΤ Μ /1984 Τ.Α. Σπάρτης, αρ. ΟΕΕ (14) Εται επωνυμία «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑ ΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ΙΝΤΕRΝΕΤ), ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» με δ.τ. «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε.». : α. το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης και β. το 25/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ΙΝΤΕRΝΕΤ), ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ», δ.τ. «Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε /Β/06/03 και έδρα τον Πύρ γο Διρού του Δήμου Οιτύλου Λακωνίας, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας. Η σύνθεσή του έχει ως εξής: 1) ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ του Σταύρου και της Κασσιανής, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Σπάρτη Λακωνίας το 1973, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Στρ. Καραϊσκά κη, αριθμός 27, κάτοχος του υπ αριθμόν Π δελτί ου Ταυτότητας με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Αρεόπολης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΖΑΝΗ του Ευάγγελου και της Ολυ μπίας, ιδιωτική υπάλληλος γεννημένη στην Αθήνα το 1956, κάτοικος Δραπετσώνας, οδός, Κ. Παλαμά 90, ΑΔΤ Σ του Α.Τ. Δραπετσώνας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ε Πειραιά, Αντιπρόεδρος. 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ του Ηλία και της Μαρίας, καθηγητής φυσικής αγωγής, γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής το 1963, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αρ καδίου 32α, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ /1995 δελτί ου ταυτότητας του Α.Τ. Περιστερίου, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Μέλος. 4) ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ του Ηλία και της Γιαννούλας, αρτοποιός, γεννημένος στον Πύργο Διρού Λακωνίας το 1943, κάτοικος Πύργου Διρού Λακωνίας, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /1993 δελτίου ταυτότητας του AT Αρεό πολης, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Αρεόπολης. Μέλος. 5) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΛΥΜΗ του Δημητρίου και της Ειρήνης, δικηγόρος, γεννημένη στο Περιστέρι Αττικής, το 1969, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Στρ. Καραϊσκάκη, αριθ μός 27, κάτοχος του υπ αριθμόν Τ δελτίου ταυτό τητας, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών. Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΗΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους. Όταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει τα κα θήκοντα του ασκεί η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΖΑΝΗ και αν απουσιάζει ή κωλύεται αυτή, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμ φωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Ηλία Τσουκαλά και μόνο σ αυτόν.στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπο γραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και τη σφραγίδα της εταιρείας, να εκπροσω πεί την εταιρεία σε όλες τις ενδεικτικά και όχι περιορι στικά αναφερόμενες στο άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας αρμοδιότητες και ενέργειες του Δ.Σ. 3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Ηλίας Τσουκα λάς ρητά ορίζεται, ότι δύναται να παρέχει την αρμοδι ότητα σε μέλος του Δ.Σ. υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτο, είτε δι απλής εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από την αρμόδια αστυνο μική αρχή είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις και μόνο αυτές: i. Nα υπογράφει επιταγές τρίτων ανεξαρτήτως πο σού. ii. Να υπογράφει επιταγές εκδόσεως της εταιρείας μέχρι του ποσού των iii. Να υπογράφει συμβάσεις με τους πελάτες της εταιρείας. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα όπως με ειδική κατά περίπτωση απόφαση του αναθέτει την εκτέλεση συγκε κριμένων πράξεων που ανάγονται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ. υπαλλή λους της εταιρείας ή και τρίτους. (15) Εται επω νυμία «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΕΣ & ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 12 /

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», και Αρ. Μ.Α.Ε /25 /Β /95 /10, από το οποίο προκύπτει ότι εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για την επόμενη διετία (έως την ) και η σύνθεση του έχει όπως παρακάτω: 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου, κάτοικος Σπάρτης, οδός Βρασίδου 111, ΑΔΤ Π / Αστ. Τμ. Σπάρτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, κάτοικος Σπάρτης, οδός Βρασίδου 111, ΑΔΓ Γ / Αστ. Τμ. Σπάρτης, Α Αντιπρόεδρος. 3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, κάτοι κος Σπάρτης, οδός Βρασίδου 111, ΑΔΤ Α / Γ Παρ. Ασφ. Αθηνών, Β Αντιπρόεδρος. 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου, κά τοικος Σπάρτης, παρ. Πλατανιστά, ΑΔΤ Τ / Αστ. Τμ. Σπάρτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος. 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάν νου, κάτοικος Σπάρτης, ΑΔΤ Γ / 1963 Αστ. Τμ. Σπάρτης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ νων Σύμβουλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: α. Εκπροσωπεί την εταιρεία, παρίσταται σε όλα τα πολιτικά, ποινικά, διοικητικά δικαστήρια παντός βαθμού και πάσης δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. β. Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλίσεις, εγείρει αγω γές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικώς ή εξωδίκως. γ. Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά δάνεια ενυπόθηκα ή μη καθώς και κάθε είδους συμβάσεις. δ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογα ριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές και άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο εις διαταγή ή εις τον κομιστή. ε. Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών στο όνομα της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε δι αγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λπ. και παρέχει εγγυήσεις στα τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται. στ. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, ει σπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιω τικού δικαίου, οργανισμό, αρχή ή το δημόσιο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώ νει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Εντε ταλμένος Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ. (16) Εται επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» με το δ.τ. «PDERIA MEDICAL A.E. ΜΑ ΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «PDERIA MEDICAL A.E. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑ ΦΟΣ» και αριθμό μητρώου 57150/58/Β/04/008. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμός, έκ θεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 2007 οι εξής: 1. Μάρκου Θωμάς του Δημητρίου, που γεννήθηκε το 1954 στα Καλαμίτσι Γρεβενών και κατοικεί στα Γρεβενά (Κ. Ταλιαδούρη 23), οικονομολόγος πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε κάτοχος του υπ αριθ. Θ δελτίου ταυτότητας. 2. Κρυζαλιώτης Γεώργιος του Θεόδωρου, που γεν νήθηκε το 1966 στο Κίτρος Πιερίας και κατοικεί στο Λιτόχωρο Πιερίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Ο.Π.Ε Θεσ/νίκης αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε κάτοχος του υπ αριθ. Μ δελτίου ταυτότητας. 1. Καρατόλιος Γρηγόριος του Αποστόλου, που γεννή θηκε το 1950 στην Κατερίνη και κατοικεί στην Κατερίνη (Αργ. Παρδαλού 12), οικονομολόγος πτυχιούχος Ο.Π.Ε Θεσ/νίκης αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε κάτοχος του υπ αριθ. Α δελτίου ταυτότητας. 2. Ζησόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, που γεν νήθηκε το 1970 στο Λόφο Πιερίας και κατοικεί στην Κατερίνη (Εμμ. Παππά 14), οικονομολόγος πτυχιούχος Ν.Ο.Ε Θεσ/νίκης αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε κάτοχος του υπ αριθ. Ν δελτίου ταυτότητας. Κατερίνη, 8 Αυγούστου 2007 Η Προϊσταμένη κ.α.α. ΕΛ. ΠΡΟΒΙΔΑ (17) την επωνυμία «ΒΗ ΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΗ ΤΕΧ ΑΤΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας, τα παρακάτω στοιχεία της Aνώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΗ ΤΕΧ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΗ ΤΕΧ ΑΤΕ» ΑΡΜΑΕ: 54976/15/Β/03/01. 1) Η έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμ βουλίου, για την χρήση 1.1 έως και ) Το προσάρτημα Ισολογισμού της και 3) Η υπ αριθ. 3/ απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης που εγκρίνει τις οικον. κατ/σεις 2006 και εκλέγει ελεγκτές για το 2007: 1. Μπακογιάννης Δημήτριος του Αντωνίου, κάτοικος

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καισαριανής Αττικής Ευφρονίου 34, Α.Δ.Τ. Τ , πτυχ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Έλληνας υπήκοος, αρ. αδ. ΟΕΕ Μούτσιος Νικόλαος του Σπυρίδωνα, κάτοικος Και σαριανής Αττικής Ευφρονίου 34, Α.Δ.Τ. Μ , πτυχ. του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, αρ. αδ. ΟΕΕ Μπακογιάννης Γεώργιος του Αντωνίου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής Ανδριτσαίνης 68Α, γενν. 1954, Α.Δ.Τ. Θ , πτυχ. ΑΒΣΠ, αρ. αδ. ΟΕΕ Μπακογιάννης Ηρώδης του Αντωνίου, κάτοικος Καισαριανής Αττικής Ευφρονίου 34, πτυχ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α.Δ.Τ. ΑΒ , Έλληνας υπήκοος, αρ. αδ. ΟΕΕ Άμφισσα, 18 Ιουλίου 2007 Ο Προϊστάμενος Κ. ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7785 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9528 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11715 9 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3243 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7247 14 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11288 2 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα