ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, Αθήνα. Ιανουάριος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012"

Transcript

1 Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, Αθήνα Ιανουάριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

2 Μέρος Α 3 1. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α.Ε..Α.Κ Θεµατοφύλακας Χρηµατοοικονοµικός Όµιλος Ορκωτοί Ελεγκτές Αρµόδια Εποπτική Αρχή Νοµικό πλαίσιο 3 2. Eurobank Αµοιβαία Κεφάλαια Κράτος σύστασης ιάρκεια ιαχειριστής των Eurobank Αµοιβαίων Κεφαλαίων ίκτυα προώθησης Προµήθειες Αµοιβές Έξοδα είκτες Φορολογικό Καθεστώς Κέρδη Αµοιβαίων Κεφαλαίων Απόδοση Αµοιβαίων Κεφαλαίων Παράγοντες κινδύνου Πορεία Αποδόσεων Αµοιβαίων Κεφαλαίων 7 3. Ενηµέρωση Εξυπηρέτηση Μεριδιούχων 7 Μέρος Β 8 1. EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8 2. EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ 30 2

3 Μέρος Α 1. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο 1.1 Α.Ε..Α.Κ. Επωνυµία: Eurobank EFG Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (κατωτέρω «Eurobank EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.») Έδρα: Σταδίου 10, Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/96/40 Τηλέφωνα: Fax: Σύσταση: Η EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. συστάθηκε στις υπό την πρώην επωνυµία «HANWHA HELLAS Α.Ε..Α.Κ.» (υπ αριθµ. Κ2-8012/ απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, ΦΕΚ A.E. και E.Π.Ε. 6459/ ), κατόπιν της υπ αριθµ. 79/5/ άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 597/ ). Η επωνυµία Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.) εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. Κ2-6961/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η σηµερινή επωνυµία της εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. Κ2-9325/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της. Μετοχικό κεφάλαιο: ,04 Μέτοχοι: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (10) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Φωκίων Καραβίας του Χρήστου Μιχαήλ Βλασταράκης του Γεωργίου Κωνσταντίνος Μοριανός του Κων/ντίνου Μέλη Ιωάννης Κοντόπουλος του Θεοδοσίου ηµοσθένης Αρχοντίδης του Ιωάννη Ελένη Λάσκαρη του Φιλίππου Νικήτας Πιττής του Γρηγορίου Piergiorgio Pradelli του Giorgio Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης του Γεωργίου Ισίδωρος Πάσσας του Σταµατίου 1.2 Θεµατοφύλακας Καθήκοντα θεµατοφύλακα των Eurobank Αµοιβαίων Κεφαλαίων ασκεί η ανώνυµη τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία» µε έδρα την Αθήνα (οδός Όθωνος 8, Αθήνα) και µε αρ. Μητρώου Α.Ε. 6068/06/Β/86/ Χρηµατοοικονοµικός Όµιλος Η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ., ο Θεµατοφύλακας και τα δίκτυα προώθησης των Eurobank Αµοιβαίων Κεφαλαίων ανήκουν στον Όµιλο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 1.4 Ορκωτοί Ελεγκτές - Ορκωτοί Ελεγκτές της Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ.: «ΠραϊςγουοωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία», Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. - Ορκωτοί Ελεγκτές των Eurobank Αµοιβαίων Κεφαλαίων: «Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα. 1.5 Αρµόδια Εποπτική Αρχή Αρµόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 1.6 Νοµικό πλαίσιο Τα Eurobank Αµοιβαία Κεφάλαια διέπονται από το ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α 210/ ), τις σχετικές 3

4 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισµό τους. 2. Eurobank Αµοιβαία Κεφάλαια Η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. µέσα από ένα καλάθι ποικίλων αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται (βλέπε παρακάτω) προσφέρει µεγάλη δυνατότητα επιλογής από ένα ευρύ φάσµα εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά και ταυτόχρονα διασφαλίζει την επαγγελµατική διαχείριση των κεφαλαίων των µεριδιούχων από µία οµάδα στελεχών µε σηµαντική εµπειρία στις αγορές κεφαλαίου και χρήµατος. Έτσι, ο µεριδιούχος απαλλάσσεται από την ανάγκη καθηµερινής παρακολούθησης των αγορών, δραστηριότητα που προϋποθέτει επαρκή γνώση, σηµαντικό διαθέσιµο χρόνο και κόστος. Τα Eurobank Αµοιβαία Κεφάλαια (ανά κατηγορία) Αµοιβαία Κεφάλαια Χρηµαταγοράς ιαχειρίσεως ιαθεσίµων EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 71/ (ΦΕΚ Β 17/ ) Ηµεροµηνία αλλαγής ονοµασίας, κατηγορίας και τροποποίησης επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 98/ Ηµεροµηνία έναρξης: Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 195/ (ΦΕΚ Β 1212/ ) Ηµεροµηνία αλλαγής κατηγορίας: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 19/583/ (ΦΕΚ Β 1168/ ) Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας/ επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 4/880/ Ηµεροµηνία έναρξης: Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 12/362/ (ΦΕΚ Β 1115/ ) Ηµεροµηνία έναρξης: EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 134/ (ΦΕΚ Β 92/ ). Ηµεροµηνία έναρξης: Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας/ επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 4/880/ EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 179/ (ΦΕΚ Β 457/ ). Ηµεροµηνία έναρξης: Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 4/880/ EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 134/ (ΦΕΚ Β 92/ ) Ηµεροµηνία έναρξης: , Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας/επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. 29/572/ (ΦΕΚ Β 1024/ ) ). Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας / επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 4/880/ Αµοιβαία Κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια (Funds of Funds) EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 223/ (ΦΕΚ Β 579/ ) Ηµεροµηνία έναρξης: Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 4/880/ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 223/ (ΦΕΚ Β 579/ ) Ηµεροµηνία έναρξης: Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 4/880/ Σύνθετα Αµοιβαία Κεφάλαια EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 46/487/ (ΦΕΚ Β 804/ ). Ηµεροµηνία αλλαγής ονοµασίας, κατηγορίας και τροποποίησης επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 98/ Ηµεροµηνία έναρξης: EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 4/512/ (ΦΕΚ Β 1463/ ). Ηµεροµηνία αλλαγής ονοµασίας, κατηγορίας και τροποποίησης επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 98/ Ηµεροµηνία έναρξης: EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 21/665/ (ΦΕΚ Β 703/ ). Ηµεροµηνία αλλαγής ονοµασίας, κατηγορίας και τροποποίησης επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 98/ Ηµεροµηνία έναρξης: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 5/568/ (ΦΕΚ Β 826/ ). Ηµεροµηνία αλλαγής ονοµασίας, κατηγορίας και τροποποίησης επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 98/ Ηµεροµηνία έναρξης: Κράτος σύστασης Ελλάδα 2.2 ιάρκεια Τα Eurobank Αµοιβαία Κεφάλαια έχουν αόριστη διάρκεια. 2.3 ιαχειριστής των Eurobank Αµοιβαίων Κεφαλαίων Την διαχείριση των Eurobank Αµοιβαίων Κεφαλαίων ασκεί η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. 2.4 ίκτυα προώθησης Τα µερίδια των Eurobank Αµοιβαίων Κεφαλαίων διατίθενται και εξαγοράζονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε, καθώς και µέσω της ιστοσελίδας Η διαδικασία διάθεσης και εξαγοράς µεριδίων περιγράφεται συνοπτικά κατωτέρω: 4

5 ιάθεση Μεριδίων Πριν από τη σύναψη σύµβασης για την απόκτηση µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ., παραδίδει δωρεάν (είτε από οποιοδήποτε κατάστηµά της είτε από την ιστοσελίδα σε όποιον επιθυµεί να καταστεί µεριδιούχος το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ύστερα από αίτησή του το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο, τον κανονισµό και την τελευταία δηµοσιευθείσα ετήσια ή εξαµηνιαία έκθεση αυτού. Η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. ή/και η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. υποχρεούται να ενηµερώνει για το δικαίωµα αυτό τον εκάστοτε υποψήφιο µεριδιούχο. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση για την απόκτηση µεριδίων συγκεκριµένου Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή αντίστοιχη αίτηση σε ηλεκτρονική µορφή εφόσον επιλέγει τη διαδικασία συναλλαγών µέσω της ιστοσελίδας να αποδεχθεί τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και να καταβάλει το σύνολο της αξίας των µεριδίων. Τα µερίδια διατίθενται στην τιµή διάθεσης που ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής της ανωτέρω αίτησης. Η τιµή διάθεσης υπολογίζεται κάθε εργάσιµη ηµέρα, προσδιορίζεται µε βάση την καθαρή τιµή του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου της ίδιας ηµέρας πλέον τυχόν προµήθειας διάθεσης και δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο της µεθεπόµενης ηµέρας. Εξαγορά Μεριδίων Για την εξαγορά µεριδίων, ο µεριδιούχος πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση εξαγοράς και να παραδώσει προς ακύρωση τον τίτλο των µεριδίων που εξαγοράζονται, εφόσον έχει εκδοθεί ενσώµατος τίτλος. Εφόσον επιθυµεί την εξαγορά µερικών µόνο µεριδίων (µερική εξαγορά), στην ανωτέρω αίτηση αναγράφει τον ακριβή αριθµό των µεριδίων που επιθυµεί να εξαγοραστούν ή µπορεί να ορίσει το ποσό που επιθυµεί να εξαγοράσει. Επίσης, ο µεριδιούχος που επιλέγει την διαδικασία εξαγοράς µεριδίων µέσω της ιστοσελίδας υποβάλει αίτηση εξαγοράς σε ηλεκτρονική µορφή στην οποία µπορεί να ορίσει είτε τα εξαγοραζόµενα µερίδια είτε ποσό εξαγοράς. Τα µερίδια εξαγοράζονται στην τιµή εξαγοράς που ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής της ανωτέρω αίτησης. Η τιµή εξαγοράς υπολογίζεται κάθε εργάσιµη ηµέρα, προσδιορίζεται µε βάση την καθαρή τιµή του µεριδίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου της ίδιας ηµέρας µείον τυχόν προµήθειας εξαγοράς και δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο της µεθεπόµενης ηµέρας. Η αξία των εξαγορασθέντων µεριδίων καταβάλλεται στον µεριδιούχο σε µετρητά µέσα σε πέντε ηµέρες από την ηµέρα υποβολής της αίτησής του για την εξαγορά. Οι τίτλοι των εξαγορασθέντων µεριδίων (εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι) ακυρώνονται από την Eurobank EFG Asset ManagementΑ.Ε..Α.Κ. Σε περίπτωση µερικής εξαγοράς, η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. µπορεί να εκδώσει νέο τίτλο µεριδίων για τον αριθµό των µη εξαγορασθέντων µεριδίων. Η εξαγορά µεριδίων δεν επιτρέπεται για όσο διάστηµα ισχύει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστολή της εξαγοράς τους η οποία δηµοσιεύεται (όπως και η λήξη ή η ανάκλησή της) σε δύο ηµερήσιες πολιτικές και δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών. 2.5 Προµήθειες Αµοιβές Έξοδα Ι. Το ενεργητικό κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνεται αποκλειστικά µε τις κατωτέρω προµήθειες, αµοιβές και λοιπά έξοδα : α) Προµήθεια διαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία προσδιορίζεται σε ποσοστό ετησίως, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ως προς το ύψος του ποσοστού, βλέπε Μέρος Β. β) Προµήθεια θεµατοφυλακής του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία προσδιορίζεται σε ποσοστό ετησίως, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην προµήθεια θεµατοφυλακής περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή του Θεµατοφύλακα όσο και η αµοιβή κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο ο Θεµατοφύλακας έχει τυχόν αναθέσει τη φύλαξη του συνόλου ή µέρους των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ως προς το ύψος του ποσοστού, βλέπε Μέρος Β. γ) Αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3283/2004. δ) Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ε) Έξοδα των προβλεπόµενων από τον ν. 3283/2004 υποχρεωτικών δηµοσιεύσεων, που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. στ) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. II. Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται αποκλειστικά µε τις ακόλουθες προµήθειες: α) Προµήθεια διάθεσης µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία προσδιορίζεται σε ποσοστό επί της καθαρής τιµής του µεριδίου και καταβάλλεται από τον µεριδιούχο στην Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. κατά την απόκτηση των µεριδίων. Ως προς το ύψος του ποσοστού, βλέπε Μέρος Β. β) Προµήθεια εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία προσδιορίζεται σε ποσοστό επί της καθαρής τιµής του µεριδίου και καταβάλλεται από τον µεριδιούχο στην Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. κατά την εξαγορά των µεριδίων. Ως προς το ύψος του ποσοστού, βλέπε Μέρος Β. 2.6 είκτες Η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ., σύµφωνα µε τους όρους της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθµ. 8/335/ (ΦΕΚ Β 614/ ), ορίζει για κάθε Αµοιβαίο Κεφάλαιο το είκτη Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) το σύνθετο.σ.ε. σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνει την επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3283/2004 το είκτη Εναλλαγής του Χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (.Ε.Χ.) και Το είκτη Αναφοράς (benchmark), ανάλογα µε την επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Συγκεκριµένα: 1. Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνονται Η προµήθεια διαχείρισης Η προµήθεια θεµατοφυλακής Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών Τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από τον ν.3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και 5

6 Τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν περιλαµβάνονται Το κόστος συναλλαγών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (περιλαµβανοµένων των αµοιβών, των φόρων και των πάσης φύσεως επιβαρύνσεων που αφορούν τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές) Οι τόκοι δανείων Οι πληρωµές που καταβάλλονται για τη χρήση παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων Οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς µεριδίων καθώς και Οποιαδήποτε άλλη προµήθεια ή αµοιβή καταβάλλεται άµεσα από τον επενδυτή. Επίσης, για τον υπολογισµό του.σ.ε. του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαµβάνονται υπόψιν οι φορολογικές ελαφρύνσεις του. 2. Ο σύνθετος.σ.ε. Αµοιβαίου Κεφαλαίου ισούται µε το πηλίκο του σύνθετου συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το καθαρό ενεργητικό του. Το σύνθετο συνολικό λειτουργικό κόστος ισούται µε το λειτουργικό κόστος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου πλέον όλων των στοιχείων κόστους που το βαρύνουν στο πλαίσιο επένδυσής του σε άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια ή/και οργανισµούς συλλογικής επένδυσης, περιλαµβανοµένων των προµηθειών διάθεσης και εξαγοράς µεριδίων τους. Τα στοιχεία κόστους των άλλων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή/και οργανισµών συλλογικής επένδυσης που περιλαµβάνονται στο.σ.ε. είναι σταθµισµένα µε βάση την ποσοστιαία συµµετοχή τους στο καθαρό ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 3. Ο.Ε.Χ. του Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω:.ε.χ. = (Σύνολο 1 µείον Σύνολο 2) / Μ επί 100. Όπου: α) Σύνολο 1 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά το προηγούµενο έτος β) Σύνολο 2 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο. γ) Μ είναι ο µέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο.Ε.Χ. του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο µε βάση την οποία υπολογίζεται ο.σ.ε. 4. Η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. ορίζει για κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο, ανάλογα µε την επενδυτική του πολιτική, ανεξάρτητο και κοινά αποδεκτό δείκτη αναφοράς (benchmark) για λόγους σύγκρισης της απόδοσης του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ως προς την τιµή των.σ.ε. και.ε.χ. για κάθε Αµοιβαίο Κεφάλαιο καθώς και τους δείκτες αναφοράς τους, βλέπε Μέρος Β. 2.7 Φορολογικό Καθεστώς Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, η πράξη σύστασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η διάθεση και η εξαγορά των µεριδίων του απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3522/2006, τα εισοδήµατα από κινητές αξίες που αποκτούν τα Αµοιβαία Κεφάλαια από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήµατος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους των οµολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει µε την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ηµέρες από πριν από το χρόνο που έχει οριστεί η πληρωµή των τοκοµεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι τόκοι αυτοί φορολογούνται κανονικά βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 και 54 του κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος όπως ορίζεται στο νόµο 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α ). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται κάθε φορολογική 6 υποχρέωση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των µεριδιούχων του για τα εισοδήµατα αυτά. Η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (1) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανόµενου ως ακολούθως, ανάλογα µε την κατηγορία κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου βάσει της υπ αριθ. 1/317/ απόφασης του διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1746 Β / ), όπως εκάστοτε ισχύει: α) για Αµοιβαία Κεφάλαια διαχειρίσεως διαθεσίµων καµία προσαύξηση, β) για οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της µονάδας (0,25), γ) για µικτά Αµοιβαία Κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της µονάδας (0,5), δ) για µετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια και για κάθε άλλο τύπο αµοιβαίων κεφαλαίων πλην των αναφερόµενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά µία (1) µονάδα. Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του. Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνοµα και για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων µερισµάτων, καθώς και του φόρου δέκα τοις εκατό (1) επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγµένων µετοχών κάθε διαχειριστικής χρήσης, ο φόρος αυτός συµψηφίζεται µε τον φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την ΑΕ ΑΚ εντός του µηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλογο µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τις επόµενες δηλώσεις. Σε περίπτωση Αµοιβαίου Κεφαλαίου (Funds of Funds) το οποίο επενδύει το ενεργητικό του σε µερίδια άλλων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (άρθρο 23 του Ν. 3283/2004), ο οφειλόµενος φόρος υπολογίζεται ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο αυτό µε βάση την ανωτέρω απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο φόρος ο οποίος αναλογεί επί των επιµέρους Αµοιβαίων Κεφαλαίων και έχει καταβληθεί εκπίπτεται µέχρι του ποσού του οφειλόµενου φόρου από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο του παρόντος εδαφίου. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή της κατάταξης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των µεριδιούχων του. Η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ ωφελεία των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από την εξαγορά µεριδίων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, η φορολόγηση του εισοδήµατος ή της υπεραξίας που αποκτούν οι επενδυτές εξαρτάται από τη φορολογική νοµοθεσία στην οποία υπόκειται κάθε επενδυτής. Οι επενδυτές, σε περίπτωση που έχουν αµφιβολίες ως προς τη φορολογική νοµοθεσία στην οποία υπόκεινται, οφείλουν να ζητούν συµβουλές ή/και πληροφορίες από το νοµικό ή φορολογικό τους σύµβουλο. 2.8 Κέρδη Αµοιβαίων Κεφαλαίων Οι πρόσοδοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους, µερίσµατα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο µπορούν να διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διανέµονται στους µεριδιούχους, κατά την κρίση της Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ., στο µέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από κεφαλαιακές ζηµίες που τυχόν έλαβαν χώρα µέχρι το τέλος της χρήσης. Η διανοµή των κερδών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται,

7 εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσης, σε όλους όσοι είναι µεριδιούχοι κατά την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής χρήσης (31 η εκεµβρίου) εντός της οποίας προέκυψαν τα κέρδη. Κατά την καταβολή των κερδών παρακρατούνται οι αναλογούντες φόροι, όπως ο νόµος εκάστοτε ορίζει. 2.9 Απόδοση Αµοιβαίων Κεφαλαίων Παράγοντες κινδύνου Απόδοση Αµοιβαίων Κεφαλαίων Οι τοποθετήσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου υλοποιούνται στα πλαίσια που θέτει ο νόµος 3283/2004, καθώς και ο σκοπός, η επενδυτική πολιτική και οι επενδυτικοί περιορισµοί όπως αυτοί περιγράφονται στον κανονισµό του. Η µελλοντική απόδοση όµως ενός Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί εκ των προτέρων. Κι αυτό, γιατί η πορεία των αγορών στις οποίες απευθύνεται κατά κύριο λόγο ένα Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι επίσης αδύνατο να εκτιµηθεί επακριβώς εκ των προτέρων. Έτσι, η αξία της επένδυσης του ενεργητικού κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξοµειωθεί, αφού εξαρτάται τόσο από τα ίδια τα χαρακτηριστικά των αγορών, όσο και από τις τρέχουσες συγκυρίες όπου εκάστοτε παρουσιάζονται και κατ επέκταση τις ανάλογες διακυµάνσεις που αυτές εµφανίζουν. Γενικά, µια επένδυση σε Αµοιβαία Κεφάλαια υπόκειται σε διαφορετικά είδη κινδύνων του χαρτοφυλακίου τους, µε αποτέλεσµα η απόδοση κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου να είναι ανάλογη του βαθµού κινδύνου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ : Ως προς την απόδοση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων ισχύει ο ακόλουθος γενικός κανόνας: ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Η ανωτέρω αυξοµείωση της αξίας του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συνεπάγεται αυτοµάτως και αντίστοιχη αυξοµείωση της αξίας κάθε µεριδίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το ενδεχόµενο να επιστραφεί στους µεριδιούχους, κατά την εξαγορά των µεριδίων, ποσό µικρότερο από την αρχική τους επένδυση. Για το λόγο αυτό, κάθε µεριδιούχος κατά την επιλογή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο οποίο προτίθεται να επενδύσει, πρέπει να συνεκτιµά ποικίλους παράγοντες (π.χ. προσωπική οικονοµική επιφάνεια, χρονικό ορίζοντα συµµετοχής, µελλοντική πορεία βασικών οικονοµικών µεγεθών, κ.ο.κ.). Παράγοντες επενδυτικού κινδύνου Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις σε Αµοιβαία Κεφάλαια είναι οι εξής : α) κίνδυνος αγοράς: ο κίνδυνος υποχώρησης του επιπέδου των τιµών της αγοράς συνολικά ή ορισµένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο επακόλουθος επηρεασµός της τιµής των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, β) πιστωτικός κίνδυνος: o κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ µέρους ενός εκδότη κινητών αξιών στις οποίες έχει επενδύσει το Αµοιβαίο κεφάλαιο ή ενός αντισυµβαλλόµενου κατά τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, γ) κίνδυνος διακανονισµού: ο κίνδυνος να µην ολοκληρωθεί οµαλά ο διακανονισµός συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων ειδικά εάν ο αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλει χρήµατα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του για την εκκαθάριση συναλλαγών, δ) κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναµίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου έγκαιρα και σε εύλογη τιµή, ε) συναλλαγµατικός κίνδυνος: ο κίνδυνος επηρεασµού αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου λόγω της διακύµανσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, στ) κίνδυνος θεµατοφυλακής: ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του θεµατοφύλακα ή ακόµη λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας 7 ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί µέρους στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καταστεί αφερέγγυος, ζ) κίνδυνος διασποράς: ο κίνδυνος που απορρέει από την περιορισµένη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η) κίνδυνος απόδοσης: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη διακύµανση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε συνδυασµό µε την τυχόν παροχή εγγύησης επί του συνόλου ή µέρους του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυµα, θ) κίνδυνος µείωσης ενεργητικού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη µείωση του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είτε λόγω εξαγοράς ή ακύρωσης µεριδίων του είτε λόγω της διανοµής µεριδίων του η αξία των οποίων είναι µεγαλύτερη από τα επιτευχθέντα κέρδη του κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης, ι) κίνδυνος πληθωρισµού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη µείωση της απόδοσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε σταθερές τιµές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή, και ια) κίνδυνος κράτους: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε το θεσµικό και το κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ιβ) κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου: ο κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ µέρους του αντισυµβαλλόµενου κατά τη διενέργεια των συναλλαγών. Ως προς τους κινδύνους που αφορούν κάθε ένα από τα Eurobank Αµοιβαία Κεφάλαια, βλέπε Μέρος Β. Αποτίµηση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων Ο αντισυµβαλλόµενος µε τον οποίο έχει συναφθεί εξωχρηµατιστηριακό παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο υποχρεούται σε καθηµερινή αποτίµησή του. Επιπλέον, η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ., για την παρακολούθηση της ακριβούς και αντικειµενικής αποτίµησης των εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων στα οποία επενδύει για λογαριασµό των παρακάτω Αµοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται Eurobank Click Σύνθετο Eurobank Double Click Σύνθετο Eurobank Win-Win Σύνθετο Eurobank All Weather Σύνθετο έχει µεριµνήσει για: α) την αποτίµηση του αποτελέσµατος των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων µέσω ανεξάρτητου πιστωτικού ιδρύµατος του εξωτερικού β) την εγκατάσταση µηχανογραφικής εφαρµογής "MONIS", υποστηριζόµενη από την εταιρεία "SunGard Trading and Risk Systems" (25 Canada Square, London E14 5LQ, +44 (0) ), η οποία επιτρέπει την αποτίµηση των εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοοικο-νοµικών µέσων από την Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ Πορεία Αποδόσεων Αµοιβαίων Κεφαλαίων Η απόδοση του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται επί της καθαρής τιµής του µεριδίου του σε ετήσια βάση. Ως προς την απόδοση καθενός από τα Eurobank Αµοιβαία Κεφάλαια βλ. Μέρος Β όπου : απεικονίζεται, µέσω διαγράµµατος, η ετήσια απόδοση κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα τελευταία δέκα πλήρη συνεχόµενα έτη ή (αν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει συµπληρώσει δέκα έτη από την χορήγηση άδειας σύστασής του ή από την ηµεροµηνία αλλαγής κατηγορίας) µε βάση τα διαθέσιµα ετήσια στοιχεία του περιλαµβάνονται, µέσω διαγράµµατος, συγκριτικά στοιχεία της απόδοσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου έναντι της απόδοσης του δείκτη αναφοράς του (benchmark) για χρονικό διάστηµα τριετίας και πενταετίας τουλάχιστον. 3. Ενηµέρωση Εξυπηρέτηση Μεριδιούχων

8 Τα στοιχεία των Αµοιβαίων Κεφαλαίων που αφορούν το ενεργητικό, τα κυκλοφορούντα µερίδια και τις τιµές διαθέσεως και εξαγοράς τους δηµοσιεύονται καθηµερινά στον ηµερήσιο τύπο. Η Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. συντάσσει για κάθε Αµοιβαίο Κεφάλαιο και θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή (µέσω της ιστοσελίδας : εξαµηνιαία έκθεση στο τέλος του πρώτου εξαµήνου κάθε διαχειριστικής χρήσης, ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, πίνακα επενδύσεων στο τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, ποσοστιαία ηµερήσια διάρθρωση του καθαρού ενεργητικού στο τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και το είκτη Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.), το σύνθετο.σ.ε. και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ.). Επίσης, στο τέλος κάθε χρήσης δηµοσιεύονται σε ηµερήσιες εφηµερίδες συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού, τα αποτελέσµατα και η διάθεση κερδών κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε να παραλάβει δωρεάν τόσο το απλοποιηµένο όσο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο, τον Κανονισµό και την τελευταία δηµοσιευµένη ετήσια ή εξαµηνιαία έκθεση κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικώς µε τα Eurobank Αµοιβαία Κεφάλαια, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στην Eurobank EFG Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών και ικτύων, Σταδίου 10, 3 ος όροφος, Αθήνα , ώρες λειτουργίας 09:00-17:00, τηλέφωνο , φαξ , ή σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ή στην τηλεφωνική 24ωρη εξυπηρέτηση Europhone Banking (τηλέφωνο , ή από κινητό ) ή να συµβουλεύεται την ιστοσελίδα Μέρος Β 1. EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Άδεια σύστασης: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 71/ (ΦΕΚ Β 17/ ) Τροποποιήσεις: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ- 41/ (ΦΕΚ Β 135/ ). Ηµεροµηνία αλλαγής κατηγορίας και τροποποίησης επενδυτικού σκοπού: Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 98/ Ηµεροµηνία έναρξης: Επενδυτικές πληροφορίες Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων µε τις αποδόσεις στις χρηµαταγορές, µέσω της επένδυσης κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του) σε µέσα χρηµαταγοράς υψηλής ποιότητας (µε βάση τον χαρακτηρισµό τους από την ΑΕ ΑΚ σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία) και της τοποθέτησης του ενεργητικού του σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύµατα (εκφρασµένα σε δολάριο ΗΠΑ ή άλλα νοµίσµατα συνδεόµενα µε αυτό). Περαιτέρω, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε επενδύσεις εκφρασµένες σε ολάριο ΗΠΑ ή άλλα νοµίσµατα συνδεόµενα µε αυτό: (α) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που συµφωνούν µε την επενδυτική στρατηγική του, (β) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε υποκείµενη αξία συνάλλαγµα µόνο για λόγους 8 αντιστάθµισης, (γ) χρεωστικούς τίτλους εκφρασµένους σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα βάσης του αµοιβαίου κεφαλαίου (non-base currency securities), υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση στο συνάλλαγµα είναι πλήρως αντισταθµισµένη (δ) οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου, (ε) µέσα χρηµαταγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθµισης (investment grade)που εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από µια κεντρική ή περιφερειακή αρχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρική τράπεζα κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, (στ) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, εφόσον έχουν υπολειπόµενη διάρκεια ζωής έως και δύο (2) έτη και το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται µέχρι την επόµενη ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να συνδέεται µε επιτόκιο µέσων χρηµαταγοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ηµέρες, (ζ) άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια ιαχείρισης ιαθεσίµων και Αµοιβαία Κεφάλαια ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ιαθεσίµων, καθώς και ΟΣΕΚΑ ιαχείρισης ιαθεσίµων και ΟΣΕΚΑ ιαχείρισης Βραχυπρόθεσµων ιαθεσίµων οι οποίοι πληρούν τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραµµών της CERS. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, άµεσα ή έµµεσα, σε: (α) µετοχές ή εµπορεύµατα, και (β) σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε υποκείµενες αξίες µετοχές ή εµπορεύµατα. Το χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου έχει σταθµισµένη µέση ληκτότητα έως έξι (6) µήνες και σταθµισµένη µέση διάρκεια ζωής έως δώδεκα (12) µήνες. Ως σταθµισµένη µέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η µέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείµενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου, σταθµισµένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. Ως ληκτότητα χρηµατοπιστωτικού µέσου κυµαινόµενου επιτοκίου νοείται ο χρόνος που αποµένει έως την επόµενη αναπροσαρµογή του επιτοκίου του. Ως σταθµισµένη µέση διάρκεια ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η µέση υπολειπόµενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείµενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου, σταθµισµένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. Για τον υπολογισµό της σταθµισµένης µέσης ληκτότητας και της σταθµισµένης µέσης διάρκειας ζωής του χαρτοφυλακίου Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς λαµβάνεται υπόψη η επίπτωση των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, των καταθέσεων και των τεχνικών αποτελεσµατικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επενδυτική πολιτική Το Α/Κ δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του και δύναται να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Α/Κ από παρακολουθεί σε µεγάλο βαθµό το καλάθι αναφοράς το οποίο απαρτίζεται κατά 9 από τον δείκτη US Dollar Libor 6 month και κατά 1 από τον δείκτη Merrill Lynch Greek Government Bonds 1-3 years (Euro Hedged). Πού απευθύνεται Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιθυµούν επενδύσεις που συνδέονται µε ολάριο Η.Π.Α. και ταυτόχρονα επιδιώκουν να συνδυάσουν ικανοποιητική βραχυπρόθεσµη απόδοση και άµεση ρευστότητα. Οι επενδυτές αναλαµβάνουν τον εκάστοτε συναλλαγµατικό κίνδυνο στο µέτρο που οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου πραγµατοποιούνται σε διαφορετικό νόµισµα από το Ευρώ.

9 Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου καθώς και ο κίνδυνος παραγώγων µέσων στην περίπτωση που γίνεται χρήση αυτών. Αναλυτικά, οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι: 5% 4% 3% 2% 1% εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11-1% -2% ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΡΙΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ Παραγώγων: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ* * Στην περίπτωση που γίνεται χρήση παραγώγων µέσων υνητική ζηµιά (VaR) Αναµένεται ότι µόνο σε ένα από 100 µήνες µπορεί το Α/Κ να καταγράψει ζηµιά µεγαλύτερη από την υπολογισµένη δυνητική ζηµιά. Ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων συνυπολογίζεται στη δυνητική ζηµιά του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ είκτης Αναφοράς µέχρι 31/3/2008: USD Libid 1Y Μέχρι 30/6/2008: US Dollar Libor Overnight Μέχρι 30/4/2010 : US Dollar Libor 6 month Συγκριτικά στοιχεία 5ετίας ( ) -3% -4% -5% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% VaR Α/Κ: 0,3% VaR δείκτη αναφοράς: 2.8% Πορεία αποδόσεων Ετήσιες αποδόσεις αµοιβαίου κεφαλαίου 2,89% 3,85% Eurobank Dollar Plus 3,19% 2,52% 1,38% 1,45% 1,61% εκ-06 εκ-07 εκ-08 εκ-09 εκ-10 εκ-11 EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ : 10.55% ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 6.46% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ είκτες 1..Σ.Ε: 0,35% 2..Ε.Χ.: -21,009% Οι δείκτες αφορούν το χρονικό διάστηµα από έως Οικονοµικές πληροφορίες Προµήθειες Συγκριτικά στοιχεία 3ετίας ( ) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (άρθρο 10): α) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται µε - Προµήθεια ιαχείρισης: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Θεµατοφυλακής: µέχρι 0,3 κατ ανώτατο όριο β) Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε - Προµήθεια ιάθεσης: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Εξαγοράς: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο. 9

10 2. EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 195/ (ΦΕΚ Β 1212/ ) Τροποποιήσεις: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 41/ (ΦΕΚ Β 135/ ), 19/583/ (ΦΕΚ Β 1168/ ), 4/880/ Ηµεροµηνία αλλαγής κατηγορίας: (Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 19/583/ ) Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας και τροποποίησης επενδυτικού σκοπού: Ηµεροµηνία έναρξης: Επενδυτικές πληροφορίες Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος (όπως κυβερνητικές οµολογίες και εταιρικά οµόλογα) εξωτερικoύ. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση του κινδύνου των υποκείµενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόµου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει µέχρι 1 του καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές. Παραγώγων: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ* ΜΕΤΡΙΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ * Στην περίπτωση που γίνεται χρήση παραγώγων µέσων υνητική ζηµιά (VaR) Αναµένεται ότι µόνο σε ένα από 100 µήνες µπορεί το Α/Κ να καταγράψει ζηµιά µεγαλύτερη από την υπολογισµένη δυνητική ζηµιά. Ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων συνυπολογίζεται στη δυνητική ζηµιά του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. VaR Α/Κ: 3.2% VaR δείκτη αναφοράς:3.1% Πορεία αποδόσεων Ετήσιες αποδόσεις αµοιβαίου κεφαλαίου 2,07% 1,12% 2,21% 1,65% 3,19% Eurobank Global Bond Επενδυτική πολιτική Το Α/Κ δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. Το αµοιβαίο κεφάλαιο λαµβάνει περιορισµένη έκθεση σε µετοχικό ρίσκο. Το αµοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί από σε µεγάλο βαθµό το καλάθι αναφοράς που απαρτίζεται από τους εξής επιµέρους δείκτες: 7 Merrill Lynch EMU Broad Market Index 3-5 years + 3 Merrill US Treasuries. Πού απευθύνεται Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι µέτριου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν απόδοση συνδεδεµένη µε την καµπύλη επιτοκίων οµολογιών εξωτερικού, αναλαµβάνοντας ανάλογο βαθµό κινδύνου, δεδοµένου ότι η απόδοση των οµολογιακών τίτλων συνδέεται και µε τα εκάστοτε τρέχοντα και εκτιµώµενα επίπεδα επιτοκίων που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την αξία των τίτλων αυτών. -12,43% Ηµεροµηνία αλλαγής κατηγορίας: Συγκριτικά στοιχεία 3ετίας ( ) 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου καθώς και ο κίνδυνος παραγώγων µέσων στην περίπτωση που γίνεται χρήση αυτών. Αναλυτικά, οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΡΙΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11-2% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ: 7.21% ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 13.18% είκτης Αναφοράς έως : 95% Merrill Lynch EMU Broad Market Index 3-5 years + 5% DJ Eurostoxx 50 Συγκριτικά στοιχεία 5ετίας ( ) 2% -4% 10

11 25% 2 15% 1 5% εκ-06 εκ-07 εκ-08 εκ-09 εκ-10 εκ-11-5% -1-15% -2 EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ: -5.07% ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 22.03% είκτης Αναφοράς έως : 95% Merrill Lynch EMU Broad Market Index 3-5 years + 5% DJ Eurostoxx 50 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ είκτες 1..Σ.Ε.: 0,69% 2..Ε.Χ.: 146,823% Οι δείκτες αφορούν το χρονικό διάστηµα από έως Οικονοµικές πληροφορίες Προµήθειες Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (άρθρο 10): α) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται µε - Προµήθεια ιαχείρισης: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Θεµατοφυλακής: µέχρι 0,3 κατ ανώτατο όριο β) Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε - Προµήθεια ιάθεσης: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Εξαγοράς: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο. 11

12 3. EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 134/ ,( ΦΕΚ Β 92/ ) Τροποποιήσεις: Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 165/ , 35/ ,154/ , 162/ και 41/ , 29/572/ (ΦΕΚ Β 906/ , ΦΕΚ Β 1025/ , 2216/ , 337/ και ΦΕΚ Β 135/ , 1024/ αντιστοίχως), 4/880/ Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας/επενδυτικού σκοπού: Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας/επενδυτικού σκοπού: Ηµεροµηνία έναρξης A/K: Επενδυτικές πληροφορίες Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε µετοχές εταιριών και άλλους τίτλους εξοµοιούµενους µε αυτές, που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην ελληνική αγορά ή σε µετοχές εταιριών και άλλους τίτλους εξοµοιούµενους µε αυτές, µε έδρα την Ελλάδα ή που σε µεγάλο βαθµό δραστηριοποιούνται σε αυτήν. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήµατος, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση του κινδύνου των υποκείµενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόµου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επενδυτική πολιτική Η επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και η διαχείρισή του βασίζεται κυρίως σε µακροχρόνιες τοποθετήσεις των στοιχείων ενεργητικού και σε µικρό βαθµό σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις. Ο επενδυτικός χαρακτήρας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι γενικά µακροπρόθεσµος και δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. Ως δείκτης αναφοράς του Α/Κ από έχει καθοριστεί ο Γενικός είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η σύνθεση του µετοχικού χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να αποκλίνει σε σχέση µε τον προαναφερόµενο δείκτη αναφοράς, ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου καθώς και ο κίνδυνος παραγώγων µέσων στην περίπτωση που γίνεται χρήση αυτών. Αναλυτικά, οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Παραγώγων: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ* * Στην περίπτωση που γίνεται χρήση παραγώγων µέσων υνητική ζηµιά (VaR) Αναµένεται ότι µόνο σε ένα από 100 µήνες µπορεί το Α/Κ να καταγράψει ζηµιά µεγαλύτερη από την υπολογισµένη δυνητική ζηµιά. Ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων συνυπολογίζεται στη δυνητική ζηµιά του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. VaR Α/Κ: 20.2% VaR δείκτη αναφοράς: 22.8% Πορεία αποδόσεων Ετήσιες αποδόσεις αµοιβαίου κεφαλαίου Eurobank Greek Equities 25,07% 21,55% 20,29% 17,51% 15,5-65,42% 15,55% -26,72% -49, Πού απευθύνεται Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη µέσω της συµµετοχής τους στο διευρυµένο χαρτοφυλάκιο των ανωτέρω µετοχών. Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι ο πιστωτικός 12

13 Συγκριτικά στοιχεία 3ετίας ( ) εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ: % ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: % -8 Συγκριτικά στοιχεία 5ετίας ( ) 4 2 εκ-06 εκ-07 εκ-08 εκ-09 εκ-10 εκ EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ: % ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: % είκτης αναφοράς έως : FTSE/ASE 20 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ είκτες 1..Σ.Ε.: 2, 4% 2..Ε.Χ.: 244,274% Οι δείκτες αφορούν το χρονικό διάστηµα από έως Οικονοµικές πληροφορίες Προµήθειες Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (άρθρο 10): α) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται µε - Προµήθεια ιαχείρισης: µέχρι 5,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Θεµατοφυλακής: µέχρι 0,3 κατ ανώτατο όριο β) Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε - Προµήθεια ιάθεσης: µέχρι 4,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Εξαγοράς: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο. 13

14 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 12/362/ , (ΦΕΚ Β 1115/ ) Τροποποιήσεις: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 41/ (ΦΕΚ Β 135/ ). Ηµεροµηνία έναρξης: Επενδυτικές πληροφορίες Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε µετοχές εταιριών µεγάλης κεφαλαιοποίησης και άλλους τίτλους εξοµοιούµενους µε αυτές, που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην ελληνική αγορά, και κυρίως µετοχικούς τίτλους που παρουσιάζουν ικανοποιητικούς οικονοµικούς δείκτες και προοπτική αξιόλογης κερδοφορίας και κατέχουν δεσπόζουσα θέση στον κλάδο τους. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήµατος, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, Επενδυτική πολιτική Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται κυρίως σε µετοχές εταιρειών εσωτερικού που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. και ανήκουν στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και η διαχείρισή του βασίζεται κυρίως σε µακροχρόνιες τοποθετήσεις των στοιχείων ενεργητικού και σε µικρό βαθµό σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις. Ο επενδυτικός χαρακτήρας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι γενικά µακροπρόθεσµος και δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. Ως δείκτης αναφοράς του α/κ έχει καθοριστεί ο Γενικός είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η σύνθεση του µετοχικού χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να αποκλίνει σε σχέση µε τον προαναφερόµενο δείκτη αναφοράς, ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Παραγώγων: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ* * Στην περίπτωση που γίνεται χρήση παραγώγων µέσων υνητική ζηµιά (VaR) Αναµένεται ότι µόνο σε ένα από 100 µήνες µπορεί το Α/Κ να καταγράψει ζηµιά µεγαλύτερη από την υπολογισµένη δυνητική ζηµιά. Ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων συνυπολογίζεται στη δυνητική ζηµιά του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. VaR Α/Κ: 20.4% VaR δείκτη αναφοράς: 22.8% Πορεία αποδόσεων Ετήσιες αποδόσεις αµοιβαίου κεφαλαίου 20,61% 20,22% Eurobank Θεσµικών Χαρτοφυλακίων 30,87% 22,61% 15,14% -63,02% 23,19% -29,38% -52,02% Πού απευθύνεται Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται κυρίως σε θεσµικούς επενδυτές, όπως ασφαλιστικά ταµεία, οργανισµούς κοινής ωφέλειας κ.α., που επιθυµούν να συµµετέχουν σε διευρυµένο χαρτοφυλάκιο µετοχικών τίτλων ελληνικών εταιριών µεγάλης κεφαλαιοποίησης, µε στόχο την επίτευξη, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, κερδών από την υπεραξία και τις µερισµατικές αποδόσεις των τίτλων αυτών. Συγκριτικά στοιχεία 3ετίας ( ) εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου καθώς και ο κίνδυνος παραγώγων µέσων στην περίπτωση που γίνεται χρήση αυτών. Αναλυτικά, οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι: 14 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ: -58,26% ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: % -6-8

15 Συγκριτικά στοιχεία 5ετίας ( ) 4 2 εκ-06 εκ-07 εκ-08 εκ-09 εκ-10 εκ EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ: % ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: % -10 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ είκτες 1..Σ.Ε.: 2, 69% 2..Ε.Χ.: 43,233% Οι δείκτες αφορούν το χρονικό διάστηµα από έως Οικονοµικές πληροφορίες Προµήθειες Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (άρθρο 10): α) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται µε - Προµήθεια ιαχείρισης: µέχρι 5,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Θεµατοφυλακής: µέχρι 0,3 κατ ανώτατο όριο β) Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε - Προµήθεια ιάθεσης: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Εξαγοράς: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο. 15

16 5. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 134/ (ΦΕΚ Β 92/ ) Τροποποιήσεις: Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 165/ , 17/2-4-96, 35/ ,154/ , 230/ και 41/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 906/ , ΦΕΚ Β 623/ , ΦΕΚ Β 1025/ , ΦΕΚ Β 2216/ , ΦΕΚ Β 337/ και ΦΕΚ Β 135/ αντιστοίχως), και Απ. ΕΚ 4/880/ Ηµεροµηνία αλλαγής επωνυµίας/επενδυτικού σκοπού: , Απ. ΕΚ υπ αριθµ 4/880/ Ηµεροµηνία έναρξης: Επενδυτικές πληροφορίες Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε µετοχές εταιριών και άλλους τίτλους εξοµοιούµενους µε αυτές, που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο εξωτερικό. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήµατος, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση του κινδύνου των υποκείµενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόµου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επενδυτική πολιτική Το χαρτοφυλάκιο µετοχικών τίτλων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνει µια ευρεία επιλογή µετοχών εταιριών εξωτερικού ευρείας κλαδικής διασποράς µε δυναµικές προοπτικές ανάπτυξης Η επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και η διαχείρισή του βασίζεται κυρίως σε µακροχρόνιες τοποθετήσεις των στοιχείων ενεργητικού και σε µικρό βαθµό σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις. Ο επενδυτικός χαρακτήρας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι γενικά µακροπρόθεσµος και δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. Ο δείκτης αναφοράς του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από έχει καθοριστεί ως εξής: 4 STOXX Europe DJ Industrial Average ( ) + 1 Nikkei 225 ( ) Ο βαθµός παρακολούθησης του εν λόγω δείκτη ενδέχεται να παρουσιάζει εύλογη διακύµανση αναλόγως των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς. Πού απευθύνεται Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, που επιδιώκουν υψηλά κέρδη συµµετέχοντας σε ένα διευρυµένο χαρτοφυλάκιο µετοχικών τίτλων εταιριών ευρείας κλαδικής διασποράς µε δυναµικές προοπτικές ανάπτυξης. Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου καθώς και ο κίνδυνος παραγώγων µέσων αυτών. στην περίπτωση που γίνεται χρήση Αναλυτικά, οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Παραγώγων: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ* * Στην περίπτωση που γίνεται χρήση παραγώγων µέσων υνητική ζηµιά (VaR) Αναµένεται ότι µόνο σε ένα από 100 µήνες µπορεί το Α/Κ να καταγράψει ζηµιά µεγαλύτερη από την υπολογισµένη δυνητική ζηµιά. Ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων συνυπολογίζεται στη δυνητική ζηµιά του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. VaR Α/Κ: 16% VaR δείκτη αναφοράς: 14.2% Πορεία αποδόσεων Ετήσιες αποδόσεις αµοιβαίου κεφαλαίου 21,63% 19,26% 19,38% 17,06% 2002 Eurobank Global Equities -1,53% -43,76% 15,34% 8,56% -1,86% Συγκριτικά στοιχεία 3ετίας ( ) εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ: % ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: %

17 Συγκριτικά στοιχεία 5ετίας ( ) 2 1 εκ-06 εκ-07 εκ-08 εκ-09 εκ-10 εκ EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ: % ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: % -7 - είκτης Αναφοράς έως : DJ Stoxx MID Index (MCXP) - είκτης Αναφοράς από έως 31/03/2010: 5 STOXX Europe DJ Industrial Average ( ) + 1 Nikkei 225 ( ) - είκτης Αναφοράς από 01/04/2010: 4 STOXX Europe DJ Industrial Average ( ) + 1 Nikkei 225 ( ) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ είκτες 1..Σ.Ε.: 2, 74% 2..Ε.Χ.: 222,91 Οι δείκτες αφορούν το χρονικό διάστηµα από έως Οικονοµικές πληροφορίες Προµήθειες Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (άρθρο 10): α) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται µε - Προµήθεια ιαχείρισης: µέχρι 5,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Θεµατοφυλακής: µέχρι 0,3 κατ ανώτατο όριο β) Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε - Προµήθεια ιάθεσης: µέχρι 4,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Εξαγοράς: µέχρι 2,0 κατ ανώτατο όριο. 17

18 6. EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 179/ (ΦΕΚ Β 457/ ) Τροποποιήσεις: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 4/880/ Ηµεροµηνία έναρξης: Επενδυτικές πληροφορίες Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Aµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε µετοχές εταιριών και άλλους τίτλους εξοµοιούµενους µε αυτές, που διαπραγµατεύονται σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διαπραγµατεύονται σε λοιπά αλλοδαπά χρηµατιστήρια δύνανται να αποτελούν εναλλακτική επιλογή. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς και τίτλους σταθερού εισοδήµατος, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση του κινδύνου των υποκείµενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόµου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επενδυτική πολιτική Η επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και η διαχείρισή του βασίζεται κυρίως σε µακροχρόνιες τοποθετήσεις των στοιχείων ενεργητικού και σε µικρό βαθµό σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις. Ο επενδυτικός χαρακτήρας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι γενικά µακροπρόθεσµος και δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο από παρακολουθεί σύνθετο δείκτη αποτελούµενο από τους δείκτες: 9 MSCI Emerging Europe Index ( ) + 1 Eonia TR Index, χωρίς αυτό όµως να αποκλείει την απόκλιση από τον δείκτη κατά ένα εύλογο ποσοστό ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς (µέχρι το καλάθι αναφοράς του Α/Κ ήταν το εξής: 9 MSCI Emerging Europe Index ( ) week Euribid). Πού απευθύνεται Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές, µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, που επιδιώκουν πρόσβαση στα χρηµατιστήρια των ανωτέρω χωρών, µε συµµετοχή σε διευρυµένο χαρτοφυλάκιο µετοχικών τίτλων, µε στόχο την επίτευξη κερδών από την υπεραξία και τις µερισµατικές αποδόσεις των τίτλων αυτών. Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου καθώς και ο κίνδυνος παραγώγων µέσων στην περίπτωση που γίνεται χρήση αυτών. Αναλυτικά, οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΡΙΟΣ Παραγώγων: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ* ΜΕΤΡΙΟΣ * Στην περίπτωση που γίνεται χρήση παραγώγων µέσων υνητική ζηµιά (VaR) Αναµένεται ότι µόνο σε ένα από 100 µήνες µπορεί το Α/Κ να καταγράψει ζηµιά µεγαλύτερη από την υπολογισµένη δυνητική ζηµιά. Ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων συνυπολογίζεται στη δυνητική ζηµιά του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. VaR Α/Κ: 21.3% VaR δείκτη αναφοράς: 19.6% Πορεία αποδόσεων Ετήσιες αποδόσεις αµοιβαίου κεφαλαίου 20,47% 25,12% Eurobank Emerging Europe -61,34% 61,98% 26,68% -22,17% Συγκριτικά στοιχεία 3ετίας ( ) εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11-2 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ: 59.71% είκτης Αναφοράς: 60.07% Συγκριτικά στοιχεία 3ετίας ( )

19 εκ-06 εκ-07 εκ-08 εκ-09 εκ-10 εκ Eurobank Emerging Europe:+19,58% είκτης Αναφοράς:+12,34% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ είκτες 1..Σ.Ε.: 2, 69% 2..Ε.Χ.: 44,942% Οι δείκτες αφορούν το χρονικό διάστηµα από έως Οικονοµικές πληροφορίες Προµήθειες Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (άρθρο 10): α) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται µε - Προµήθεια ιαχείρισης: µέχρι 4,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Θεµατοφυλακής: µέχρι 0,3 κατ ανώτατο όριο β) Οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται µε - Προµήθεια ιάθεσης: µέχρι 5,0 κατ ανώτατο όριο - Προµήθεια Εξαγοράς: µέχρι 3,0 κατ ανώτατο όριο. 19

20 7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 223/ (ΦΕΚ Β 579/ ) Τροποποιήσεις: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 4/880/ Ηµεροµηνία έναρξης: Επενδυτικές πληροφορίες Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004 («Ο.Σ.Ε.Κ.Α.»), εσωτερικού και εξωτερικού, που επενδύουν σε µετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήµατος και/ή οµόλογα, µέσα χρηµαταγοράς και παράγωγα προϊόντα ενώ σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 1 είναι τοποθετηµένο σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν πρωτίστως σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και/ή οµόλογα. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε µερίδια άλλων αµοιβαίων κεφαλαίων ή Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σε καταθέσεις και σε µέσα χρηµαταγοράς. Επενδυτική πολιτική Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε µερίδια άλλων αµοιβαίων κεφαλαίων µετοχικού και οµολογιακού χαρακτήρα. Το Α/Κ δεν ακολουθεί στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. Το Αµοιβαίο κεφάλαιο επιτρέπεται να αποκτά τα εν λόγω µερίδια µέχρι είκοσι της εκατό (2) του καθαρού ενεργητικού του ανά αµοιβαίο κεφάλαιο ή ανά οργανισµό συλλογικών επενδύσεων. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο παρακολουθεί σύνθετο δείκτη αναφοράς αποτελούµενο από από τους δείκτες: 3 MSCI AC World + 65% ML EMU Broad Index + 5% DJ Wilshire REITS TR Index, χωρίς αυτό όµως να αποκλείει την απόκλιση από τον δείκτη κατά ένα εύλογο ποσοστό ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς. Πού απευθύνεται Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι µετρίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυµούν να συµµετέχουν σε αµοιβαίο κεφάλαιο το χαρτοφυλάκιο του οποίου αποτελείται από µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ευρείας διασποράς και ποικιλίας επενδυτικών στόχων, ενώ επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ενεργητική διαχείριση αυτών των αµοιβαίων κεφαλαίων. Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας καθώς και ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. Αναλυτικά, οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι: υνητική ζηµιά (VaR) Αναµένεται ότι µόνο σε ένα από 100 µήνες µπορεί το Α/Κ να καταγράψει ζηµιά µεγαλύτερη από την υπολογισµένη δυνητική ζηµιά. Ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων συνυπολογίζεται στη δυνητική ζηµιά του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. VaR Α/Κ: 4.1% VaR δείκτη αναφοράς: 6.8% Πορεία αποδόσεων Ετήσιες αποδόσεις αµοιβαίου κεφαλαίου 1,2 0,36% Eurobank Balanced Blend FoF -12,59% 11,2 8,86% -4,88% Συγκριτικά στοιχεία 3ετίας ( ) εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ-11 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ: 15.14% είκτης Αναφοράς: 24.8 Συγκριτικά στοιχεία 5ετίας ( ) εκ-06 Ιουν-07 εκ-07 Ιουν-08 εκ-08 Ιουν-09 εκ-09 Ιουν-10 εκ-10 Ιουν-11 εκ % 2 15% 1 5% -5% % 1 5% -5% ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΡΙΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ Παραγώγων: Ν/Α EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ: 1,02% είκτης Αναφοράς: 13,56% -1-15% -2 20

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

ING Αµοιβαία Κεφάλαια

ING Αµοιβαία Κεφάλαια ING Αµοιβαία Κεφάλαια ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ING Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΜΑΕ. 22671/06/Β/90/27, Αποφ. ΥΠΕΘΟ 38476/Β 1288/13.09.1990) Καρνεάδου 25, 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούνιος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Θεματοφύλακας:

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων

Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ενηµερωτικό ελτίο EUROBANK NTT Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιούλιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Αύγουστος 2012

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Αύγουστος 2012 Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αύγουστος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2012 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (Άρθρο 31 Ν. 3283/2004) Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Οι κ.κ Ευάγγελος Σοφός, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34 Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Mάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. εκέµβριος 2013

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. εκέµβριος 2013 Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα εκέµβριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα