Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς"

Transcript

1 Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς «Τσεχελίδης» & «Hayward» Αριθμός και μέγεθος των σπερμάτων, μέγεθος των γυρεοκκόκων, συγκέντρωση των καρπών σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και επίδραση αυτών στο μέγεθος των καρπών Δήμου Μαρία 1, Σωτηρόπουλος Θωμάς 2, Στρίκος Γιώργος 3, Ψωμά Πολυξένη 3, Αλμαλιώτης Δημήτριος 4, Θεριός Ιωάννης 5, Στυλιανίδης Δημήτριος 6 1. Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας, Σχολή Γεωπονίας Α.Π.Θ., Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θέρμη Θεσσαλονίκης 2. Αναπληρωτής ερευνητής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Σ.Σ. Νάουσας 38, Νάουσα 3. ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, , Θέρμη Θεσσαλονίκης 4. τ. ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης 5. Oμότιμος Καθηγητής Δενδροκομίας, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 6. Επίτιμος Διευθυντής Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων, Εγνατία 5, Βέροια. 68

2 Ακτινίδιο, σύγκριση ποικιλιών Σ ε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ακτινιδεώνες του Αιγινίου Πιερίας διαπιστώθηκε ότι οι καρποί της ποικιλίας «Hayward» είχαν περισσότερα σπέρματα σε σχέση με αυτούς της ποικιλίας «Τσεχελίδης». Επίσης βρέθηκε ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού σπερμάτων και του βάρους του καρπού και για τις δύο ποικιλίες. Επιπλέον, από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η επιφάνεια, η περίμετρος, το μήκος και το πλάτος των σπερμάτων της ποικιλίας ακτινιδιάς «Τσεχελίδης» ήταν σημαντικά μεγαλύτερα, από τα αντίστοιχα της ποικιλίας «Hayward». Όσον αφορά τις διαστάσεις των γυρεοκόκκων, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στο εμβαδόν, την περίμετρο και το μήκος μεταξύ των δύο ποικιλιών. Στο άρθρο παρουσιάζονται, τέλος, αποτελέσματα αναλύσεων καρπών, τριών κατηγοριών μεγέθους, των δύο ποικιλιών ως προς τις συγκεντρώσεις των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στη σάρκα και στο φλοιό. Εισαγωγή H ακτινιδιά είναι δίοικο, ανεμόφιλο και εντομόφιλο φυτό. Τα άνθη στα θηλυκά φυτά είναι μορφολογικά ερμαφρόδιτα και φυσιολογικά θηλυκά. Οι καρποί της ποικιλίας «Hayward» περιέχουν μέχρι σπέρματα. Έχει εκτιμηθεί ότι για να γίνει καλή επικονίαση, πρέπει να φτάσουν στο στίγμα του υπέρου κάθε θηλυκού άνθους γυρεόκοκκοι κάτω από ιδανικές συνθήκες (Ηopping, 1990). Ο αρσενικός κλώνος Matua παράγει περίπου 2 εκατομμύρια γυρεόκοκκους ανά άνθος και 4 φορές περισσότερα άνθη από την «Hayward». Για καλή καρποφορία είναι απαραίτητη η φύτευση φυτών και των δύο φύλων τα οποία να έχουν σύγχρονη άνθηση. Για καλή επικονίαση φυτεύονται αρσενικά φυτά, με συνηθέστερη αναλογία αρσενικά/θηλυκά 1/7 ή 1/6. Επίσης, είναι απαραίτητο να τοποθετείται μια κυψέλη μελισσών ανά 3-4 στρέμματα (Παλούκης και Ντινόπουλος, 1989). Η ακτινιδιά θεωρείτο κατ αρχήν ανεμόφιλο φυτό και η επικονίαση των ανθέων στηριζόταν στην πνοή του ανέμου και μόνο. Η άπνοια φυσικά δεν βοηθούσε στη διασπορά των γυρεοκκόκων και την επικονίαση των ανθέων, ενώ οι ισχυροί άνεμοι διασκόρπιζαν τη γύρη και πέραν της φυτείας. Η τοποθέτηση μελισσών συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της επικονίασης των ανθέων και σήμερα τείνει να γενικευθεί. Η σωστή φύτευση των επικονιαστών ώστε ο άνεμος να μεταφέρει τη γύρη προς όλα τα θηλυκά άνθη, αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή επικονίαση. Στη Νέα Ζηλανδία η επικονίαση γίνεται τεχνητά με τη χρήση ειδικών συσκευών σε ευρεία κλίμακα. Η παραλλακτικότητα στο μέγεθος των καρπών ακτινιδιάς από έτος σε έτος δημιουργεί ορισμένες δυσκολίες στη διαχείριση των πρέμνων και στην εμπορία των καρπών. Σε μια περίοδο 3 ετών, έχει αναφερθεί παραλλακτικότητα 20 γραμμαρίων στο μέσο βάρος καρπού σε πρέμνα της ποικιλίας «Hayward» που είχαν παρόμοια παραγωγή και δέχτηκαν τις ίδιες καλλιεργητικές φροντίδες (Cooper και Marshall, 1990). Παρόμοια παραλλακτικότητα σε περίοδο 2 ετών, 17 γραμμαρίων στο μέσο βάρος καρπού, έχει αναφερθεί από τους Snelgar et al. (1986). Σε πολλές χώρες, ένα ποσοστό καρπών της ποικιλίας «Hayward» δεν αποκτά το ελάχιστο μέγεθος για να καταστεί εμπορεύσιμο (70 γρ.) παρά μόνο αν υπάρχουν σπέρματα (Clinch, 1984) και ο μέγιστος αριθμός σπερμάτων παρατηρείται όταν γίνεται καλή επικονίαση. Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών της ποικιλίας «Hayward» πραγματοποιείται ψεκασμός με φυτορυθμιστικές ενώσεις όπως το forchlorfenuron, thidiazuron κ.α. (Famiani et al., 2007). Tο μέγεθος και η ποιότητα των ανθέων καθορίζουν το τελικό μέγεθος των καρπών. Συνήθως τα άνθη που εκπτύσσονται πρώτα έχουν μεγαλύτερες ωοθήκες και δίνουν καρπούς μεγαλύτερου μεγέθους από τα οψιμότερα (Cruz-Castillo et al., 1991). Το μέγεθος των ακτινιδίων καθορίζεται από τον αριθμό και το μέγεθος των κυττάρων και το βαθμό τάνυσης αυτών. Συνεπώς οι παράγοντες που τα τεύχος 9/2012 Γεωργία Κτηνοτροφία l 69

3 επηρεάζουν επιδρούν σημαντικά κατά την προ-ανθική και την μετα-ανθική περίοδο. Σε αντίθεση με τα περισσότερα φυλλοβόλα οπωροφόρα που η διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών λαμβάνει χώρα κατά το προηγούμενο έτος, στην ακτινιδιά αυτό συμβαίνει 3 εβδομάδες πριν από την έκπτυξη των οφθαλμών (Snowball and Walton, 1992). Οι φυσιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά το διάστημα των πρώτων 7 εβδομάδων της αύξησης του καρπού επίσης επηρεάζουν το μέγεθος των καρπών. Μια καλλιεργητική τεχνική που επηρεάζει τον αριθμό των σπερμάτων είναι ο επαρκής εφοδιασμός σε βόριο. Ειδικότερα, διαφυλλικοί ψεκασμοί κατά την περίοδο της ανθοφορίας με 500 mg/l βορικού οξέος συντέλεσαν στην παραγωγή 44% περισσότερων σπερμάτων στους καρπούς σε σχέση με τα αψέκαστα δένδρα. Το βάρος των σπερμάτων δεν επηρεάστηκε (Sotomayor et al., 2010). Επιβεβαιώνεται έτσι η θετική επίδραση του βορίου στη βλάστηση της γύρης και την ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα κατά τη διαδικασία της γονιμοποίησης. Υλικά και Μέθοδοι 1 2 τσεχελίδης Εικόνα 1. Άνθη των δύο ποικιλιών. Εικόνα 2: Γυρεόκοκκος ακτινιδιάς (χρώση με φουξίνη). Hayward Κατά την περίοδο συγκομιδής των ακτινιδίων, από ακτινιδεώνες του Αιγινίου Πιερίας συλλέχθηκαν δείγματα καρπών από τις ποικιλίες ακτινιδιάς «Τσεχελίδης» και «Hayward». Επελέγησαν πέντε πρέμνα, από κάθε δε πρέμνο συνελέγησαν πέντε καρποί για κάθε κατηγορία μεγέθους: 60-80, και γραμμάρια. Συνολικά συνελέγησαν 75 καρποί. Μετρήθηκαν οι εξής παράμετροι: αριθμός σπερμάτων, επιφάνεια, περίμετρος, μήκος και πλάτος αυτών. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Image-ProPlus 3.1. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ του αριθμού των σπερμάτων και του μεγέθους των καρπών. Κατά την περίοδο της ανθοφορίας συλλέχθηκαν γυρεόκοκκοι και μετρήθηκε το μήκος τους, η περίμετρός τους και το εμβαδόν τους με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Image-ProPlus 3.1. Κατά την περίοδο της συγκομιδής των καρπών, οι καρποί των δύο ποικιλιών ταξινομήθηκαν σε 3 κατηγορίες (μεγάλοι, μεσαίοι, μικροί), διαχωρίστηκαν σε δύο τμήματα Γράφημα 1. Αριθμός σπερμάτων των καρπών των ποικιλιών ακτινιδιάς «Τσεχελίδης» και «Hayward» σε σχέση με το μέγεθός τους. Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα, για κάθε ταξινόμηση των καρπών δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Duncan s multiple range test, P 0,05). (φλοιός και σάρκα) και μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων. Το άζωτο προσδιορίστηκε με τη μέθοδο Kjeldahl, ο φώσφορος με τη μέθοδο του φωσφοβαναδομολυβδαινικού αμμωνίου, το βόριο με τη μέθοδο της αζωμεθίνης-η και τα στοιχεία K, Ca, Mg, Fe, Mn και Zn με τη μέθοδο της φασματοφωτομετρίας της ατομικής απορρόφησης (Page et al., 1982, Wolf, 1974). Για την στατιστική επεξεργασία, χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων. Η σύγκριση των μέσων όρων έγινε με το κριτήριο Duncan s Multiple Range Test (P 0,05). Για τον προσδιορισμό των συσχετίσεων μεταξύ του αριθμού των σπερμάτων και του μεγέθους των καρπών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Spearman s & Pearson Correlation. Αποτελέσματα και Συζήτηση Οι καρποί της ποικιλίας «Hayward» είχαν περισσότερα σπέρματα σε σχέση με αυτούς της ποικιλίας «Τσεχελίδης» για όλες τις κατηγορίες μεγέθους (Γράφημα 1). Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων βρέθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση (p<0,001) μεταξύ του αριθμού σπερμάτων και του βάρους του καρπού και για τις δύο ποικιλίες. Υψηλό συντελεστή συσχέτισης μεταξύ του βάρους των καρπών και του αριθμού των σπερμάτων έχουν επίσης βρει οι McPherson et al. (2001). Από άλλους ερευνητές έχει αναφερθεί αύξηση στο βάρος των καρπών μεταξύ 3,6 και 5,6 γρ./100 σπέρματα (Hopping, 1990, Snelgar and Martin, 1997). Άλλες μελέτες έδειξαν θετική συσχέτιση μεταξύ του βάρους και των διαστάσεων της ωοθήκης με το μέγεθος των καρπών (Lai et al., 1990). Μελέτη στην ποικιλία μηλιάς «Granny Smith» έδειξε ότι το μέγεθος των σπερμάτων συσχετίζεται με το μέγεθος του καρπού (Στυλιανίδης κ.α., 2004). Ο αριθμός των σπερμάτων επηρεάζει εκτός από το μέγεθος και το σχήμα των καρπών, το οποίο τείνει να γίνει σφαιρικό όταν οι καρποί περιέχουν μικρό αριθμό σπερμά- 70

4 Ακτινίδιο, σύγκριση ποικιλιών Πίνακας 1. Επιφάνεια, περίμετρος, μήκος και πλάτος των σπερμάτων των ποικιλιών ακτινιδιάς «Τσεχελίδης» και «Hayward». Ποικιλία Επιφάνεια (mm 2 ) Περίμετρος Μήκος Πλάτος Hayward 2,70 b* 5,85 b 2,22 b 1,49 b Τσεχελίδης 3,87 a 7,11 a 2,72 a 1,75 a *Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Mann-Whitney test; P < 0,001). Πίνακας 2. Εμβαδόν, περίμετρος και μήκος γυρεοκόκκων των ποικιλιών ακτινιδιάς «Τσεχελίδης» και «Hayward». Ποικιλία Εμβαδόν (mm 2 ) Μήκος Περίμετρος Hayward 451,04 a* 24,71 a 77,26 a Τσεχελίδης 460,22 a 24,85 a 76,56 a *Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα στην ίδια στήλη δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Fisher s F; P < 0,05). Πίνακας 3. Περιεκτικότητα των καρπών ακτινιδιάς διαφόρων μεγεθών των δύο ποικιλιών σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία (Α, Β, Γ: καρποί μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους αντίστοιχα). ΦΛΟΙΟΣ N % P % K % Ca % Mg % Fe ppm Zn ppm Mn ppm B ppm ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ Α 0,66 a* 0,12 a 2,96 b 0,12 b 0,07 b 163,00 a 8,00 b 8,00 b 21,00 b HAYWARD Α 0,56 b 0,14 a 3,08 a 0,22 a 0,10 a 140,00 b 12,00 a 17,00 a 26,0 a ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ Β 0,64 a 0,11 a 2,88 b 0,13 a 0,09 a 117,00 a 9,00 a 8,00 a 20,00 a HAYWARD Β 0,63 a 0,12 a 2,97 a 0,13 a 0,09 a 108,00 b 9,00 a 8,00 a 19,00 a ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ Γ 0,55 a 0,13 a 3,06 a 0,24 b 0,09 a 113,00 a 12,00 a 18,00 a 25,00 a HAYWARD Γ 0,57 a 0,12 a 2,90 b 0,31 a 0,11 a 118,00 a 10,00 a 21,00 a 27,00 a ΣΑΡΚΑ N % P % K % Ca % Mg % Fe ppm Zn ppm Mn ppm B ppm ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ Α 0,65 b 0,13 a 1,94 a 0,15 b 0,09 b 34,00 b 7,00 b 7,00 b 20,00 a HAYWARD Α 0,79 a 0,14 a 1,78 b 0,26 a 0,11 a 44,00 a 13,00 a 11,00 a 20,00 a ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ Β 0,71 b 0,11 b 2,01 a 0,15 b 0,09 b 33,00 b 8,00 b 6,00 b 19,00 a HAYWARD Β 0,83 a 0,16 a 1,81 b 0,24 a 0,11 a 37,00 a 12,00 a 9,00 a 21,00 a ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ Γ 0,75 b 0,13 a 2,04 a 0,17 b 0,10 a 34,00 b 9,00 b 8,00 b 20,00 a HAYWARD Γ 0,84 a 0,14 a 1,81 b 0,25 a 0,11 a 38,00 a 13,00 a 10,00 a 22,00 a *Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα στην ίδια στήλη, για κάθε ταξινόμηση των καρπών (Α,Β,Γ) δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Duncan s multiple range test, P 0,05). των. Σε περιπτώσεις κακής γονιμοποίησης, βρέθηκε μικρότερος αριθμός κυττάρων και βραδύτερος ρυθμός αύξησης των καρπών. Είναι πιθανόν ότι τα σπέρματα δρουν ως ρυθμιστές της κυτταροδιαίρεσης που συμβαίνει στο μετα-ανθικό στάδιο για περίπου 50 ημέρες αλλά και του ορμονικού ισοζυγίου, τα οποία καθορίζουν ως ένα βαθμό το τελικό μέγεθος του καρπού (McPherson et al., 2001). Η επιφάνεια, η περίμετρος, το μήκος και το πλάτος των σπερμάτων της ποικιλίας ακτινιδιάς «Τσεχελίδης» ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερα, από τα αντίστοιχα της ποικιλίας «Hayward» (Πίνακας 1). Άνθη των δύο ποικιλιών και γυρεόκοκκοι παρουσιάζονται στις Eικόνες 1 και 2 αντίστοιχα. Όσον αφορά τις διαστάσεις των γυρεοκόκκων, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στο εμβαδόν, το μήκος και την περίμετρο μεταξύ των δύο ποικιλιών (Πίνακας 2). Αναλύσεις φλοιού και σάρκας Στο φλοιό των καρπών μεγάλου μεγέθους, στην ποικιλία «Τσεχελίδης» βρέθηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Ν και Fe, μικρότερες συγκεντρώσεις Κ, Ca, Mg, Zn, Mn και Β, ενώ η συγκέντρωση Ρ δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά σε σχέση με την ποικιλία «Hayward». Στους καρπούς μεσαίου ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ τεύχος 9/2012 Γεωργία Κτηνοτροφία 71

5 μεγέθους, στην ποικιλία «Τσεχελίδης» βρέθηκε υψηλότερη συγκέντρωση Fe, χαμηλότερη Κ, ενώ οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων δεν διέφεραν σημαντικά σε σχέση με την ποικιλία «Hayward». Στους καρπούς μικρού μεγέθους, στην ποικιλία «Τσεχελίδης» βρέθηκε υψηλότερη συγκέντρωση Κ, χαμηλότερη συγκέντρωση Ca, ενώ οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά σε σχέση με την ποικιλία «Hayward» (Πίνακας 3). Στη σάρκα των καρπών μεγάλου αλλά και μικρού μεγέθους, στην ποικιλία «Τσεχελίδης» βρέθηκε υψηλότερη συγκέντρωση Κ, χαμηλότερες συγκεντρώσεις Ν, Ca, Mg, Fe, Zn, και Mn, ενώ οι συγκεντρώσεις Ρ και Β δεν διέφεραν σημαντικά σε σχέση με την ποικιλία «Hayward». Στους καρπούς μεσαίου μεγέθους, στην ποικιλία «Τσεχελίδης» βρέθηκε υψηλότερη συγκέντρωση Κ, χαμηλότερες συγκεντρώσεις Ν, Ρ, Ca, Mg, Fe, Zn, και Mn, ενώ η συγκέντρωση Β δεν διέφερε σημαντικά σε σχέση με την ποικιλία «Hayward» (Πίνακας 3). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Clinch, P.G Kiwifruit pollination by honey bees 1. Tauranga observation New Zealand Journal of Experimental Agriculture 12: Cooper, K. and R. Marshall Improving fruit size through croploading and canopy management. New Zealand Kiwifruit Special Publication No. 3: Cruz-Castillo, J.G., Lawes, G.S., and D.J. Woolley The influence of the time of anthesis, seed factors, and the application of a growth regulator mixture on the growth of kiwifruit. Acta Horticulturae 297: Famiani, F., Proietti, P. and M. Pilli Effects of application of thidiazuron (TDZ), gibberellic acid (GA3) and dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) on fruit size and quality of Actinidia deliciosa Hayward. New Zealand. Journal of Crop and Horticultural Science 35: Hopping, M.E Floral biology, pollination and fruit set. In: Warrington I.J., Weston, G.C (ed). Kiwifruit science and management. Auckland, Ray Richards. Pp Lai, R., Wooley, D.J. and G.S. Lawes The effect of inter-fruit competition, type of fruiting lateral and time of anthesis on fruit growth of kiwifruit. Journal of Horticultural Science. 65: McPherson, H.G., Richardson, A.C., Snelgar, W.P., Patterson K.J. and M.B. Curie Flower quality and fruit size in kiwifruit (Actinidia deliciosa). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 29: Page, A.L., R.H. Miller, and D.R. Keeney Chemical and Microbiological Properties. In Methods of Soil Analysis. (Page, A. L., Miller, R. H. & Keeney, D. R., eds), pp ASA-SSSA, Madison, WI. 9. Παλούκης, Σ. και Ο. Ντινόπουλος Ακτινιδιά. Εκδόσεις Πεταλωτή, Θεσσαλονίκη. Σελ Snelgar, W.P., Thorpe, T.G. and K.J. Patterson Optimal leaf:fruit ratios for fruit growth in kiwifruit. Acta Horticulturae 175: Snelgar, W.P. and P.J. Martin Relationship between leaf area index and fruit size of kiwifruit. Acta Horticulturae 444: Snowball, A.M. and E.F. Walton Flowering in kiwifruit. New Zealand Kiwifruit Special Publication No. 4: Sotomayor, C., Norambuena, P. and R. Ruiz Boron dynamics related to fruit growth and seed production in kiwifruit (Actinidia deliciosa cv. Hayward). Ciencia e Envestigation Agraria. 37: Στυλιανίδης, Δ.Κ., Αλμαλιώτης Δ.Δ., Ψωμά, Π.Α. και Χ.Α. Χατζησαββίδης Η επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής στο μέγεθος και σε άλλα χαρακτηριστικά των καρπών της ποικιλίας μηλιάς Granny Smith. Γεωργία-Κτηνοτροφία. 5: Wolf, B Improvements in the azomethine-h method for the determination of boron. Communications in Soil Science and Plant Analysis 5: h 72

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων 1) Επίδραση στην ποιότητα των καρπών Θ. Σωτηρόπουλος 1, Α. Πετρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ

ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ 1 ΘΡΕΨΗΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ. Στυλιανίδης 1, Θ. Σωτηρόπουλος 2, Α. Ισαακίδης 2. 1. Εγνατία 5, 59100 Βέροια, 2. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Τ.Θ. 122, 59200 Νάουσα. Η ακτινιδιά, µια καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Θρέψη και λίπανση γιγαρτόκαρπων οπωροφόρων

Θρέψη και λίπανση γιγαρτόκαρπων οπωροφόρων Θρέψη και λίπανση γιγαρτόκαρπων οπωροφόρων Θωμάς Σωτηρόπουλος Αναπληρωτής ερευνητής, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, thosotir@otenet.gr Στο άρθρο παρουσιάζονται τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΝΓΚΟ» ΧΑΡΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΝΓΚΟ» ΧΑΡΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of CRETE DEPARTMENT of CROPE SCIENCE ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΟ ΕΣΗ, ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΠΩΝ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΙΑΦΥΛΛΙΚΗΛΙΠΑΝΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ Θ.Σωτηρόπουλος, P. Brown Η διαφυλλική λίπανση έχει υιοθετηθεί και εφαρµόζεται στη σύγχρονη γεωργία για να εξασφαλίσει την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ Ρ, ΤΟΥ Ν ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΠΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Οικογένεια των Κολοκυνθιδών

Γενικά για την Οικογένεια των Κολοκυνθιδών 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικά για την Οικογένεια των Κολοκυνθιδών 1 Εισαγωγή Τα είδη φυτών της οικογένειας των κολοκυνθιδών ή κολοκυνθωδών (Cucurbitaceae) που χρησιμοποιούνται ως λαχανικά έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. 2410 671290, Fax 2410 671321, E-mail: secretary@ismc.gr Website: http//www.ismc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μάιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια ερευνήτρια 1 Καθηγητής Μιλτιάδης Βασιλακάκης 2 Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 11 H ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ.Ν. Σκαράκης Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Η ανάγκη ανάπτυξης του γεωργικού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 162 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ F 2 ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΡΑΣ Χ. Γκόγκας, Μ. Κούτσικα Σωτηρίου Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ARTIS AgriFood Research & Technological Innovation Specialists ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελ. 0 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΜΗΛΕΩΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ [475]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ [475] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ [475] ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΑ ΜΗΛΙΑΣ Αικατερίνη Αγγελοπούλου 1, Θεοφάνης Γέμτος 1, Γεώργιος Νάνος 2, Αnnamaria

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ & Γεώργιος Νάνος Εργαστήριο Δενδροκομίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η αμυγδαλιά ήταν μια σημαντική καλλιέργεια για τη χώρα μας αλλά λόγω του μικρού κέρδους που έδινε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Συγκριτική μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας «Επίδραση του συστήματος εδαφοκατεργασίας και της λίπανσης με κομπόστ στην ανάπτυξη και στην απόδοση βιολογικής καλλιέργειας κουινόας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 23 ου συνεδρίου ΕΕΕΟ

Πρακτικά 23 ου συνεδρίου ΕΕΕΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ, ΣΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia)

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia) ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÔÇÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑÉÊÇ ÄÉÁÔÑÉÂÇ ÌÅËÅÔÇ ÔÙÍ ÅÐÉÄÑÁÓÅÙÍ ÔÇÓ ÅËËÅÉÌÌÁÔÉÊÇÓ ÁÑÄÅÕÓÇÓ ÓÅ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÂÁÌÂÁÊÉÏÕ )Gossypium hirsutum

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΥΔΙΆ Η ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΆ ΤΗΣ

Η ΚΑΡΥΔΙΆ Η ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΆ ΤΗΣ & Δρ Δήμος Ρούσκας Γεωπόνος Δενδροκόμος Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η ΚΑΡΥΔΙΆ Η ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΆ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γνωστοποίηση της ευεργετικής δράσης των καρυδιών στην ανθρώπινη υγεία, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν A του έτους 2013 Νάουσα, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1. Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της

Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της 1 Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της Δρ. Σπύρος M. Λιονάκης, Γεωπόνος Ομότιμος Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Κρήτης Πρώην Τακτικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα