ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ"

Transcript

1 1 ΘΡΕΨΗΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ. Στυλιανίδης 1, Θ. Σωτηρόπουλος 2, Α. Ισαακίδης Εγνατία 5, Βέροια, 2. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Τ.Θ. 122, Νάουσα. Η ακτινιδιά, µια καλλιέργεια σχετικά πρόσφατη, αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια, µε πρώτο και κυριότερο κέντρο το Ν. Πιερίας. Αν και καταρχήν υπήρξε καλλιέργεια εντελώς άγνωστη, ωστόσο υπήρξε επιτυχής σε βαθµό ικανοποιητικό. Βεβαίως στον τοµέα της θρέψης και λίπανσης παρουσιάστηκαν τα σοβαρότερα προβλήµατα στους καλλιεργητές µε προεξέχοντα τα προβλήµατα που προέκυπταν από την ανεπάρκεια του σιδήρου, που στα πρώτα χρόνια ήταν ένα γενικό φαινόµενο. Αλλά και σήµερα τα προβλήµατα θρέψης και λίπανσης παραµένουν σε µεγάλο βαθµό σοβαρά. Η ακτινιδιά αν και θεωρείται υποτροπικό είδος, καλλιεργείται σε µεγάλη έκταση στη Β. Ελλάδα. Έτσι πολλές χρονιές υπέστη σοβαρές ζηµιές και ξηράνσεις πρέµνων, ενώ η καταστροφή της καρποφορίας είναι ένα συνηθισµένο φαινόµενο. Από την άλλη πλευρά η ευπάθεια της στις υψηλές θερµοκρασίες αποτελεί µια δεύτερη αδυναµία. Κατά την εφαρµογή της λίπανσης, επιβάλλεται οι αδυναµίες αυτές να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, όπου τουλάχιστον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Πριν προχωρήσουµε στο θέµα της θρέψηςλίπανσης, κρίνεται σκόπιµη η αναφορά σε ένα θέµα, στο οποίο δεν δίνεται µεγάλη έµφαση, ωστόσο έχει µεγάλη σηµασία κυρίως για το µέγεθος των καρπών, ίσως δε και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών. Έτσι λοιπόν, το µέγεθος του καρπού δεν εξαρτάται µόνο από τη σωστή λίπανση, αλλά και από τον αριθµό των σπερµάτων (σπόρων), που µε τη σειρά του εξαρτάται από την γονιµοποίηση των ωαρίων της ωοθήκης (21). Ο αριθµός των σπόρων που πρέπει να έχει ο κάθε καρπός είναι πάνω από 800, ενώ ο µέγιστος αριθµός είναι γύρω στους Για να µπορέσει ένας καρπός να φθάσει τα 80 γρ. πρέπει να έχει πάνω από 1000 σπόρους, ενώ για να φθάσει τα 100 γρ. πρέπει να έχει περίπου το µέγιστο αριθµό σπόρων ήτοι 1400 ( ιάγραµµα 1). Ο µεγάλος όµως αυτός αριθµός σπόρων δεν επιτυγχάνεται µόνο µε τον αέρα όπως επιστεύετο παλαιότερα. Χρειάζεται να υπάρξει και επέµβαση µελισσών. Αν και αναφέρονται και άλλα έντοµα που κάνουν την επικονίαση, η µέλισσα θεωρείται το πιο βασικό γι αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται µια κυψέλη για κάθε στρέµµα.

2 2 Βάρος καρπού (g) Σχέση µεταξύ αριθµού σπόρων και βάρους καρπού στην ποικιλία ακτινιδιάς Hayward (Τυροβολά, 1985) Αριθµός σπόρων ιάγραµµα 1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στον πίνακα 1 δίνονται οι ποσότητες σε χιλιόγραµµα ανά στρέµµα και ανά έτος που προσλαµβάνονται από την ακτινιδιά στις διάφορες ηλικίες και µε τις αντίστοιχες παραγωγές ανά στρέµµα. Πίνακας 1. Ηλικία Παραγωγή N P K Mg Ca S Cl (έτη) καρπών (τόνοι/στρέµµα) 3 1,0 7,4 1 9,6 1,3 7 1,3 2,9 4 2,0 12,6 1,6 16 2,1 11,7 2,1 4,8 > ,4 1,2 13,3 1,4 9,3 1,5 4,3 >5 3,0 12,9 1,7 18,2 2,1 12,7 2,2 5,9 >5 4,0 16,5 2,2 23,1 2,7 16,2 2,8 7,5 Πηγή : (16) Smith, Buwalda & Clark (1989). Από τον πίνακα, εκείνο που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η σχέση που υπάρχει µεταξύ των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων. Έτσι φαίνεται πως το κάλιο είναι το πρώτο στοιχείο και του οποίου οι προσλαµβανόµενες ποσότητες είναι µεγαλύτερες και αυτού του αζώτου, πράγµα που συµβαίνει µόνο στη βερικοκιά και δαµασκηνιά από όλα τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα (20).

3 3 Το δεύτερο αξιοπρόσεχτο στοιχείο είναι το ασβέστιο. Βλέπουµε ότι οι ποσότητες που προσλαµβάνονται από τα φυτά ακτινιδιάς είναι περίπου ίδιες µε αυτές του αζώτου. Το τρίτο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το χλώριο. Το στοιχείο αυτό, ενώ είναι εξαιρετικά τοξικό για τα άλλα είδη φυλλοβόλων δένδρων, στα οποία εκτός των άλλων υποβαθµίζει την ποιότητα των καρπών, η ακτινιδιά το προσλαµβάνει σε ποσότητα µεγαλύτερη ακόµη και εκείνης του φωσφόρου και του µαγνησίου. στοιχείο. Τέλος το θείο είναι ένα επίσης σε σηµαντικό βαθµό απαραίτητο θρεπτικό Με βάση τα στοιχεία του πίνακα αυτού, τα θρεπτικά στοιχεία κατατάσσονται κατά σειρά σπουδαιότητας ως κατωτέρω: K>Ν>Ca>Cl >S>Mg>P>µικροθρεπτικά (ιχνοστοιχεία). Οι τιµές επάρκειας των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα της ακτινιδιάς όπως προσδιορίστηκαν από διάφορους ερευνητές παρουσιάζονται στον πίνακα 2. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Η λίπανση της ακτινιδιάς χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Σ αυτή που εφαρµόζεται πριν την εγκατάσταση του ακτινιδεώνα και σ αυτή που εφαρµόζεται κάθε χρόνο µετά την εγκατάσταση. Πριν από την εγκατάσταση είναι σκόπιµη η ενσωµάτωση µε όργωµα στο έδαφος οργανικής ουσίας (κοπριά), φωσφορικών και καλιούχων λιπασµάτων. Οι ποσότητες είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και κυρίως των φυσικών ιδιοτήτων και της χηµικής σύστασης του εδάφους. Για το λόγο αυτό πριν από κάθε εγκατάσταση ακτινιδεώνα πρέπει να προηγείται εδαφολογική ανάλυση (20). Μετά την εγκατάσταση και κατά τα έτη νεαρής ηλικίας τα δενδρύλλια της ακτινιδιάς, εφόσον υπάρχει διαθέσιµο άζωτο και κάλιο, έχουν την τάση να προσλαµβάνουν τα στοιχεία αυτά σε ποσότητες αυξηµένες έναντι των ώριµων δένδρων, ακόµη και αν έχουν το ίδιο φορτίο καρπών (10). Έτσι, τα δένδρα αυτά µπορούν να έχουν κατά 50% περισσότερο άζωτο και κατά 22% περισσότερο κάλιο. Νεαρά όµως δενδρύλλια µε τόσο υψηλό επίπεδο αζώτου κινδυνεύουν, ιδίως στη Β. Ελλάδα από χαµηλές θερµοκρασίες, αλλά και από µυκητολογικές προσβολές.

4 4 Κατά γενική σχεδόν παραδοχή, όλα τα λιπάσµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του αζώτου, πρέπει να δίνονται κατά την έναρξη έκπτυξης των οφθαλµών µέχρι το άνοιγµα των περισσοτέρων ανθέων. Σε ακτινιδεώνες µεγαλύτερους των τριών ετών, τα λιπάσµατα πρέπει να διασκορπίζονται σε ολόκληρη την επιφάνεια του ακτινιδεώνα. Άζωτο (N) Το είδος των αζωτούχων λιπασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, σχετίζεται µε την οξύτητα (ph) του εδάφους. Το άριστο ph του εδάφους για την ακτινιδιά είναι Το ενεργό ασβέστιο το οποίο κυρίως διαµορφώνει τις τιµές του ph, πρέπει να είναι κάτω του 5% (5). Σε εδάφη µε αυτό το ph δίνονται λιπάσµατα ασβεστούχα όπως η ασβεστούχος νιτρική αµµωνία και η νιτρική άσβεστος. Αν όµως τα εδάφη είναι αλκαλικά (ph >7) και το ασβέστιο υψηλότερο του 5% τότε χρησιµοποιούνται λιπάσµατα όξινα, όπως η θειϊκή αµµωνία και η νιτρική αµµωνία (20). Η ποσότητα του αζώτου φυσικά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μια ενδεικτική τιµή είναι 1520 κιλά /στρέµµα από το οποίο το 65% περίπου στο σκάσιµο των οφθαλµών και το υπόλοιπο σε µια ή δυο δόσεις τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο (4). Στις µετανθηκές λιπάνσεις πρέπει να αποφεύγεται η χρήση όξινων λιπασµάτων όπως θειική αµµωνία και ουρία γιατί υφίσταται έντονος ανταγωνισµός µε το ασβέστιο µε κίνδυνο να µαλακώσουν οι καρποί κατά τη συντήρηση (20). Στόχος είναι πάντοτε να επιτευχθεί στα φύλλα ένα επίπεδο το οποίο στη Ν. Ζηλανδία (17) και Ιταλία (10) θεωρούν ότι πρέπει να είναι 2,42,8% ενώ στην Ελλάδα 2,33,1% (3). Συµπτώµατα ανεπάρκειας αζώτου εκδηλώνονται όταν το επίπεδο στα φύλλα πέσει κάτω από 1,5%. Η περίσσεια αζώτου είναι πιο σύνηθες φαινόµενο στη χώρα µας µε σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα και κυρίως στη συντηρησιµότητα των καρπών καθώς και στην ευπάθεια των δένδρων στις χαµηλές θερµοκρασίες. Υψηλά επίπεδα αζώτου µειώνουν το επίπεδο της βιταµίνης C (12). Τα συµπτώµατα της ανεπάρκειας αλλά και της τοξικότητας αζώτου παρουσιάζονται στις εικόνες 1 και 2.

5 5 Εικόνα 1. Συµπτώµατα έλλειψης αζώτου (Smith et al. 1997). Εικόνα 2. Συµπτώµατα τοξικότητας αζώτου (Smith et al. 1997). Φωσφόρος (P) Αναφέρθηκε ότι πριν από την εγκατάσταση του ακτινιδεώνα ενσωµατώνεται µε το όργωµα στο έδαφος µια ποσότητα φωσφόρου, ανάλογα µε την περιεκτικότητα του εδάφους σε φωσφόρο. Ένα έδαφος θεωρείται ιδανικό από πλευράς φωσφόρου όταν η περιεκτικότητα του είναι 4050ppm. Προτιµάται η ενσωµάτωση του φωσφόρου πριν από τη φύτευση, γιατί µετά τη φύτευση ο φωσφόρος δεσµεύεται στα επιφανειακά στρώµατα του εδάφους και µόνο µικρές ποσότητες προσλαµβάνονται από τα φυτά (20). Συµπτώµατα καθαρά ανεπάρκειας φωσφόρου δεν συναντώνται συχνά στην πράξη. Μπορεί να φανεί µια καχεξία (καθυστέρηση στην αύξηση) µε βλαστούς λεπτούς. Τέτοια συµπτώµατα εκδηλώνονται συνήθως όταν το επίπεδο του στοιχείου στα φύλλα είναι κάτω από 0,12%. Τα συµπτώµατα ανεπάρκειας φωσφόρου στα φύλλα της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στην εικ. 3.

6 6 Εικόνα 3. Συµπτώµατα έλλειψης φωσφόρου (Smith et al. 1997). Οι τιµές επάρκειας που δίνονται για το φωσφόρο από διάφορους ερευνητές διαφέρουν µεταξύ τους. Στις άλλες χώρες επικρατούν οι τιµές 0,180,22% (10,17), στη χώρα µας ο Βελεµής δίνει τιµές 0,200,50% (3). Υψηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου στο έδαφος δεσµεύουν κυρίως τα στοιχεία σίδηρο και ψευδάργυρο. Για το λόγο αυτό εδάφη στα οποία τα φυτά εκδηλώνουν χλώρωση σιδήρου, η λίπανση µε φωσφόρο (απλά ή σύνθετα λιπάσµατα) επιδεινώνει τη χλώρωση. Η χρήση αραιού φωσφορικού λιπάσµατος του τύπου 0200, προτιµάται, ιδίως στα όξινα και φτωχά σε ασβέστιο εδάφη, γιατί δίνεται συγχρόνως στα φυτά και το πολύτιµο γι αυτά στοιχείο ασβέστιο (20). Σε µια ανεπτυγµένη φυτεία ακτινιδιάς µια ενδεικτική ποσότητα φωσφόρου κατά στρέµµα είναι 6 κιλά/έτος (17). Η χρήση µυκορίζων βοηθάει πολύ στην αντιµετώπιση των προβληµάτων ανεπάρκειας φωσφόρου. Επίσης, οι διαφυλλικοί ψεκασµοί µε ειδικά σκευάσµατα, ιδίως φωσφορικού καλίου, αν και δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα σε περιπτώσεις µεγάλης ανεπάρκειας, ωστόσο βοηθούν την όλη κατάσταση, ιδίως σε περιπτώσεις µικρής ανεπάρκειας (20). Από έρευνα που έγινε στο νοµό Ηµαθίας σε 48 ακτινιδεώνες, βρέθηκε ποσοστό 60% µε χαµηλό επίπεδο φωσφόρου (8). Κάλιο (K) Από όλες τις τροφοπενίες, η πιο συχνή είναι αυτή του καλίου, δεδοµένου ότι το στοιχείο αυτό προσλαµβάνεται από την ακτινιδιά σε ποσότητα µεγαλύτερη κάθε άλλου στοιχείου (14). Συµπτώµατα ανεπάρκειας εκδηλώνονται αµέσως µετά το άνοιγµα των βλαστοφόρων οφθαλµών. Αργότερα εκδηλώνεται περιφερειακή χλώρωση στα φύλλα.

7 7 Σύνηθες φαινόµενο είναι, ιδίως κατά τις θερµές ώρες της ηµέρας, ή την πνοή των ξηρών ανέµων, η συστροφή των άκρων του φύλλου προς την επάνω επιφάνεια (εικ. 4). Ο κανονικός εφοδιασµός των δένδρων ακτινιδιάς µε κάλιο είναι απαραίτητος για την αντιµετώπιση έλλειψης νερού ή έντονες ξηροθερµικές καταστάσεις αλλά και για την άµυνα κατά των χαµηλών θερµοκρασιών. Εικόνα 4. Συµπτώµατα έλλειψης καλίου (Smith et al. 1997). Όπως προαναφέρθηκε, σκόπιµο είναι, µια ποσότητα καλιούχου λιπάσµατος, ανάλογα µε την περιεκτικότητα του εδάφους, να ενσωµατώνεται στο έδαφος πριν από τη φύτευση. Στο έδαφος το επίπεδο καλίου πρέπει να είναι ppm (7). Το επίπεδο του καλίου στα φύλλα κατ άλλους πρέπει να είναι 1,82,2% (17, 14) ενώ κατά τον Βελεµή 1,83,5% (3). Όταν το επίπεδο είναι κάτω από 1,5 % είναι δυνατόν να εκδηλωθούν συµπτώµατα, όπως εκείνο της συστροφής των φύλλων. Η επίδραση της έλλειψης καλίου στην παραγωγικότητα των πρέµνων και στη συντηρησιµότητα των καρπών παρουσιάζεται στον πίνακα 3. Στην χώρα µας το καλιούχο λίπασµα που χρησιµοποιείται είναι το θειϊκό κάλιο, καθώς και σύνθετα λιπάσµατα διαφόρων τύπων. Σε άλλες χώρες γίνεται µεγάλη χρήση και του χλωριούχου καλίου που περιέχει το στοιχείο χλώριο το οποίο είναι επίσης απαραίτητο για την ακτινιδιά (20). Αναφέρεται µάλιστα ότι το κάλιο προσλαµβάνεται καλύτερα µε τη µορφή του χλωριούχου καλίου. Αναφέρεται επίσης ότι από τη χρήση του χλωριούχου καλίου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση µε το θειϊκό κάλιο (10). Ωστόσο η χρήση του χλωριούχου καλίου πρέπει να γίνεται µε προσοχή γιατί δεν είναι χωρίς κινδύνους. Έτσι η ποσότητα του χλωρίου στο έδαφος πρέπει να είναι µικρή, µικρότερη από 150ppm και το έδαφος να µην είναι φτωχό σε άζωτο. Άρα πριν

8 8 χρησιµοποιηθεί χλωριούχο κάλιο, καλό είναι να προηγηθεί σχετική ανάλυση εδάφους. Μια ενδεικτική ποσότητα καλίου ανά στρέµµα 1525 κιλά (µονάδες) ανά διετία εφαρµόζεται στην Ιταλία (10). Στη χώρα µας η ποσότητα αυτή κρίνεται ανεπαρκής και προτείνεται διπλάσια ποσότητα ενδεικτική πάντα (20). Το κάλιο µπορεί επίσης να δοθεί και µε διαφυλλικούς ψεκασµούς. Κυκλοφορούν διάφορα σκευάσµατα. Το νιτρικό κάλιο στην κρυσταλλική του µορφή είναι ενδεδειγµένο για τη χρήση αυτή. Για να µην υπάρξουν φαινόµενα ανταγωνιστικά από τη χρήση του καλίου, τόσο µε το µαγνήσιο, όσο και κυρίως µε το ασβέστιο, συνιστάται το κάλιο να δίνεται σε δύο τουλάχιστον δόσεις οι οποίες να απέχουν ένα µήνα η µια από την άλλη. Πρέπει να επιδιώκεται η διατήρηση της σχέσης Ν/Κ λίγο κάτω από τη µονάδα γιατί η αποτελεσµατικότητα του ενός στοιχείου εξαρτάται από την ποσότητα του άλλου (20). Σε 48 ακτινιδεώνες του Ν. Ηµαθίας που έγιναν σχετικές µετρήσεις, βρέθηκε ποσοστό 58% µε χαµηλό επίπεδο καλίου (8). Μαγνήσιο (Mg) Το µαγνήσιο είναι ένα θρεπτικό στοιχείο το οποίο δεν λείπει από τα ελληνικά εδάφη. Μόνο ένα ποσοστό 8% της Β. Ελλάδας είναι φτωχά σε µαγνήσιο (13). Αλλά και από τις αναλύσεις φύλλων που γίνονται στα διάφορα είδη δένδρων, σπάνια διαπιστώνονται ελλείψεις του στοιχείου. Σε χρονιές που επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις κατά τον χειµώνα και την άνοιξη παρατηρούνται οι περισσότερες περιπτώσεις ανεπάρκειας µαγνησίου (9). Ανεπάρκεια του στοιχείου µπορεί επίσης να προκληθεί από τη χρήση µεγάλων ποσοτήτων καλιούχων λιπασµάτων. Γι αυτό, όπως προαναφέρθηκε, όταν γίνεται χρήση µεγάλων ποσοτήτων καλιούχων λιπασµάτων αυτά να δίνονται σε 23 δόσεις και σε µηνιαία βάση. Τα συµπτώµατα ανεπάρκειας µαγνησίου στα φύλλα της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στην εικ. 5. Η επίδραση της έλλειψης µαγνησίου στην παραγωγικότητα των πρέµνων και στη συντηρησιµότητα των καρπών παρουσιάζεται στον πίνακα 3.

9 9 Η αντιµετώπιση της ανεπάρκειας του στοιχείου γίνεται είτε από εδάφους, είτε µε διαφυλλικούς ψεκασµούς. Αρκεί ένας διαφυλλικός ψεκασµός αµέσως µετά την συγκοµιδή των καρπών µε νιτρικό µαγνήσιο σε συγκέντρωση 0,15% (20). Στο Ν. Ηµαθίας, σε 48 ακτινιδεώνες που µελετήθηκε η θρεπτική κατάσταση, σε κανέναν δεν βρέθηκε ανεπάρκεια µαγνησίου (8). Εικόνα 5. Συµπτώµατα έλλειψης µαγνησίου µε διάφορη ένταση (Smith et al. 1997). Ασβέστιο (Ca) Το ασβέστιο είναι το στοιχείο εκείνο που µε την υψηλή περιεκτικότητα του στο έδαφος δηµιουργεί τις χλωρώσεις σιδήρου οι οποίες αποτελούν το πλέον σύνηθες φαινόµενο ορατής τροφοπενίας. Από την άλλη πλευρά όµως είναι το τρίτο µετά το κάλιο στοιχείο που προσλαµβάνουν από το έδαφος τα φυτά της ακτινιδιάς. Η αντοχή ωστόσο των φυτών της ακτινιδιάς είναι µεγάλη, ακόµη και σε πολύ χαµηλά επίπεδα ασβεστίου. εν συµβαίνει όµως το ίδιο και µε τους καρπούς. Το ασβέστιο είναι το κυριότερο στοιχείο συντηρησιµότητας των καρπών. Καρποί µε χαµηλό επίπεδο ασβεστίου δεν συντηρούνται καλά, µαλακώνουν και υποβαθµίζονται γρήγορα, ενώ είναι και ευπαθείς στις διάφορες µυκητολογικές προσβολές (20). Μεταξύ της βλάστησης και των καρπών υπάρχει ισχυρός ανταγωνισµός στην πρόσληψη του ασβεστίου. Όταν η βλάστηση είναι ισχυρή και πλούσια και η

10 10 καρποφορία µικρή, τότε το ασβέστιο οδεύει προς τα φύλλα και τους βλαστούς, ενώ αν η καρποφορία είναι µεγάλη και η βλάστηση περιορισµένη, το ασβέστιο οδεύει στους καρπούς. Η ισορροπία µεταξύ βλάστησης και καρποφορίας συντελεί και στην ισόρροπη κατανοµή του στοιχείου µεταξύ βλαστών και καρπών (20). Αυστηρά χειµερινά κλαδέµατα που ωθούν σε ισχυρή βλάστηση, στερούν τους καρπούς από το στοιχείο. Αντίθετα, θερινά κλαδεύµατα που περιορίζουν και σταµατούν την βλάστηση, ωθούν το ασβέστιο στους καρπούς (20). Τα συµπτώµατα ανεπάρκειας ασβεστίου στα φύλλα και τους βλαστούς της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στις εικ. 6 και 7 αντίστοιχα. Φωτογραφία 6. Συµπτώµατα έλλειψης ασβεστίου στα φύλλα (Smith et al. 1997). Φωτογραφία 7. Συµπτώµατα έλλειψης ασβεστίου σε βλαστούς (σχηµατισµός ροζέττας) (Smith et al. 1997).

11 11 Ισχυρή αζωτούχος λίπανση αυξάνει τη βλάστηση και µειώνει την περιεκτικότητα ασβεστίου των καρπών. Το κάλιο και το µαγνήσιο δρουν επίσης ανταγωνιστικά στο ασβέστιο και γι αυτό ισχυρή λίπανση µε κάλιο ή µαγνήσιο επηρεάζει δυσµενώς τη συντηρησιµότητα των καρπών. Για το λόγο αυτό όπως προαναφέρθηκε, ισχυρές λιπάνσεις µε κάλιο πρέπει να γίνονται σε περισσότερες της µιας δόσεις. Το ασβέστιο προσλαµβάνεται κυρίως από το έδαφος, είτε από τα υπάρχοντα αποθέµατά του είτε από αυτό που ενσωµατώνεται µε τα λιπάσµατα και κυρίως µε τα απλά φωσφορικά του τύπου 0200, της ασβεστούχου νιτρικής αµµωνίας και της νιτρικής ασβέστου. Μικρές ποσότητες, της τάξεως του 1520% µπορούµε να δώσουµε µε ψεκασµούς των φύλλων και καρπών µε ασβεστούχα σκευάσµατα και κυρίως µε το χλωριούχο ασβέστιο σε µια συγκέντρωση 0,30,5% ανάλογα µε την εποχή της εφαρµογής. Με το σκεύασµα δίνεται και µια ποσότητα χλωρίου. Ψεκασµοί µε χλωριούχο ασβέστιο ίσως θα µπορούσαν να περιορίσουν το πρόβληµα της Alternaria το οποίο τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται συχνά σε φυτείες ακτινιδιάς (20). Το χλώριο δρά κατά των µυκήτων και το ασβέστιο ισχυροποιεί την άµυνα των φυτών. Στο Ν. Ηµαθίας, όπου µελετήθηκε η θρεπτική κατάσταση 48 ακτινιδεώνων, βρέθηκε ότι σε ποσοστό 70% υπήρχε χαµηλό επίπεδο ασβεστίου στα φύλλα (8). Χορήγηση ασβεστούχων υλικών στο έδαφος γίνεται µόνο όταν το ph είναι πολύ χαµηλό, κάτω του 5,5. Μαγγάνιο (Mn) Αν και στη βιβλιογραφία δεν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο στοιχείο µαγγάνιο, εντούτοις σε έρευνα στο Ν. Ηµαθίας, βρέθηκε ότι ποσοστό 25% των οπωρώνων που εξετάστηκαν είχε χαµηλό επίπεδο µαγγανίου (8). Η ανεπάρκεια του µαγγανίου εκδηλώνεται περισσότερο σε αλκαλικά εδάφη (ph υψηλό) και σε χαλικώδη, ενώ σε όξινα εδάφη συνήθως δεν παρατηρείται ανεπάρκεια, αντίθετα µπορεί να παρατηρηθεί τοξικότητα (2). Χαµηλό επίπεδο µαγγανίου παρατηρήθηκε σε φύλλα κίτρινα από ανεπάρκεια σιδήρου. Ενώ τα πράσινα φύλλα είχαν 103 ppm τα εντελώς κίτρινα είχαν µόνο 49 ppm. Για το λόγο αυτό όταν γίνεται δειγµατοληψία φύλλων για ανάλυση πρέπει να αποφεύγονται τα κίτρινα φύλλα (20).

12 12 Επίσης όταν γίνεται χρήση οργανικού (χηλικού) σιδήρου, πάλι το επίπεδο του µαγγανίου στα φύλλα πέφτει. Σε πειράµατα που έγιναν στη ροδακινιά έδειξαν ότι στα δένδρα που δεν χρησιµοποιήθηκε οργανικός σίδηρος, το µαγγάνιο ήταν 54,9 ppm ενώ σε δένδρα που χρησιµοποιήθηκαν 150 γρ/δένδρο, το µαγγάνιο έπεσε στα 20,3 ppm. Έτσι είναι δυνατό να δηµιουργηθεί τροφοπενία µαγγανίου (1). Τα συµπτώµατα ανεπάρκειας µαγγανίου στα φύλλα της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στην εικ. 8. Η επίδραση της έλλειψης µαγγανίου στην παραγωγικότητα των πρέµνων και στη συντηρησιµότητα των καρπών παρουσιάζεται στον πίνακα 3. Η αντιµετώπιση της ανεπάρκειας µαγγανίου µπορεί να γίνει µε διαφυλλικούς ψεκασµούς µε θειϊκό µαγγάνιο 0,3%, εξουδετερωµένο µε ασβέστη. Επίσης, µπορεί να γίνει µε χειµερινό ψεκασµό µε σκέτο θειικό µαγγάνιο 2% πριν αρχίσουν τα κλαδεύµατα. Οργανικέςχηλικές µορφές Mn φαίνεται ότι έχουν αποτέλεσµα όταν εφαρµόζονται πολύ νωρίς, αµέσως µετά την άνθηση (20). Εικόνα 8. Συµπτώµατα έλλειψης µαγγανίου στα φύλλα (Smith et al. 1997). Βόριο (B) Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Ν. Ηµαθίας, βρέθηκε ότι µόνο ένα ποσοστό 10% των περιπτώσεων που εξετάσθηκαν είχαν χαµηλό επίπεδο βορίου (8). Γενικά, ανεπάρκεια βορίου παρατηρείται περισσότερο στα όξινα εδάφη, στα ελαφρά από πλευράς µηχανικής σύστασης και στα φτωχά σε οργανική ουσία (20). Επίσης, όπως και στο µαγγάνιο, το επίπεδο του βορίου µπορεί να πέσει ύστερα από χρήση οργανικού (χηλικού) σιδήρου (1). Κατά τη χρήση των βοριούχων σκευασµάτων χρειάζεται προσοχή γιατί ανάµεσα στην επάρκεια και την τοξικότητα υπάρχει µικρή

13 13 απόσταση (15). Για την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας βορίου πρέπει να γίνεται χρήση βοριούχων σκευασµάτων τόσο στο έδαφος όσο και µε διαφυλλικούς ψεκασµούς. Στο έδαφος χρησιµοποιείται ο βόρακας. Τα συµπτώµατα ανεπάρκειας βορίου στα φύλλα της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στην εικ. 9. Η επίδραση της έλλειψης βορίου στην παραγωγικότητα των πρέµνων και στη συντηρησιµότητα των καρπών παρουσιάζεται στον πίνακα 3. Εικόνα 9. Συµπτώµατα έλλειψης βορίου στα φύλλα (Smith et al. 1997). Για τους ψεκασµούς το πλέον κατάλληλο σκεύασµα είναι αυτό µε την ονοµασία Solubor. Η ποσότητα στο έδαφος που δίνεται υπό µορφή βόρακα πρέπει να είναι µικρή γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, εκτός των άλλων, να επιδράσει και στους καρπούς (µαλάκωµα). Οι διαφυλλικοί ψεκασµοί µπορούν να γίνουν σε όλη τη βλαστική περίοδο. Ο φθινοπωρινός όµως ψεκασµός, µετά τη συγκοµιδή µε δόση 0,3% µε βόρακα είναι ο πιο ασφαλής αλλά και πιο αποτελεσµατικός και οικονοµικός. Μια τροφοπενία βορίου πολλές φορές δεν διορθώνεται πλήρως από τον πρώτο χρόνο. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάσθηκαν τρία χρόνια (20). Εκτός από την τροφοπενία, δεν είναι ασύνηθες και το φαινόµενο της τοξικότητας. Τοξικότητα προκαλείται συνήθως από χρήση νερών άρδευσης που περιέχουν υψηλή συγκέντρωση βορίου. Αλλά και από κακή χρήση βοριούχων σκευασµάτων υπήρξαν πολλές φορές τοξικά φαινόµενα, δεδοµένου ότι η ακτινιδιά παρουσιάζει ευπάθεια στην τοξικότητα. Πολλές φορές τα συµπτώµατα της τοξικότητας βορίου στα φύλλα προσοµοιάζουν µε εκείνα της ανεπάρκειας µαγνησίου. Τα συµπτώµατα τοξικότητας βορίου στα φύλλα της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στην εικ. 10.

14 14 Εικόνα 10. Συµπτώµατα τοξικότητας βορίου στα φύλλα (Στυλιανίδης κ.α. 1982). Η αντιµετώπιση της τοξικότητας βορίου επιτυγχάνεται κυρίως µε την χρήση χλωριούχου ασβεστίου στο έδαφος (19). Στην πράξη χρησιµοποιήθηκε και η νιτρική άσβεστος στο έδαφος µε αποτελέσµατα που οι παραγωγοί τα έκριναν ικανοποιητικά. Ακόµη, αναφέρεται σαν αντίδοτο και το µαγνήσιο το οποίο εισέρχεται στο µηχανισµό µεταβολισµού του βορίου και το καθιστά ακίνδυνο. Ακόµη, υψηλά επίπεδα αζώτου αµβλύνουν τα συµπτώµατα της τοξικότητας (20). Σε περιπτώσεις τοξικότητας, η άρδευση των χωραφιών µε µεγάλες ποσότητες καλής ποιότητας νερού συντελεί σε µείωση της περιεκτικότητας του εδάφους σε βόριο (18). Σε περιπτώσεις έντονης τοξικότητας θα ήταν δυνατό για αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της να γίνει συνδυασµός χρήσης από εδάφους ενός από τα προαναφερθέντα ασβεστούχα σκευάσµατα και από φυλλώµατος ενός µαγνησιούχου σκευάσµατος, κατά προτίµηση νιτρικού µαγνησίου 0,5%. Σίδηρος (Fe) Η ανεπάρκεια του σιδήρου (χλώρωση κιτρίνισµα) είναι η πιο ορατή τροφοπενία. Το φαινόµενο είναι πιο έντονο σε εδάφη µε µεγάλη περιεκτικότητα ασβεστίου και ως εκ τούτου µε υψηλό ph. Αλλά και σε εδάφη µε χαµηλό ph µπορεί να εκδηλωθεί χλώρωση από διάφορες καλλιεργητικές επεµβάσεις, όπως η χρήση µεγάλων ποσοτήτων φωσφόρου, οι πρώιµες αρδεύσεις µε πολύ νερό σε εδάφη βαριάς µηχανικής σύστασης, η χρήση µεγάλων ποσοτήτων νιτρικών λιπασµάτων, ιδιαίτερα

15 15 µετά την άνθηση, η χρήση κοπριάς όχι καλά χουµοποιηµένης και η έντονη κατεργασία του εδάφους (20). Τα συµπτώµατα ανεπάρκειας σιδήρου στα φύλλα της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στην εικ. 11. Η ανάλυση των φύλλων ακτινιδιάς πολλές φορές δεν αποτελεί αξιόπιστη µέθοδο για τη διάγνωση των αναγκών της ακτινιδιάς σε σίδηρο (3). Ο λόγος της συγκέντρωσης σιδήρου των µίσχων των φύλλων προς τη συγκέντρωση σιδήρου των νεύρων φαίνεται ότι αποτελεί την πλέον αξιόπιστη µέθοδο προσδιορισµού των αναγκών της ακτινιδιάς σε σίδηρο (6). Εικόνα 11. Συµπτώµατα ανεπάρκειας σιδήρου (Στυλιανίδης κ.α. 1982). Η αντιµετώπιση της χλώρωσης γίνεται στη πράξη µε την χρήση οργανικών (χηλικών) ενώσεων σιδήρου και κυρίως του τύπου FeEDDHA. Η ποσότητα οργανικού σιδήρου εξαρτάται από το µέγεθος των πρεµνών και από το βαθµό χλώρωσης, µπορεί να φθάσει και τα 50 γρ/πρέµνο (5). Η ανάµειξη δύο ή περισσοτέρων ενώσεων σιδήρου δίνει καλύτερα αποτελέσµατα από ότι η χρήση καθενός ξεχωριστά. Παράδειγµα FeEDTA και FeEDDHA ή FeEDTA και FeSO 4 ή FeEDDHA και FeSO 4. Η ερµηνεία που δίνεται σ αυτόν τον συνεργισµό είναι ότι επιµηκύνεται η διάρκεια δράσης τους, καθώς ο ένας παράγοντας δανείζει σίδηρο στον άλλο και έτσι ανακυκλώνεται η δράση του (20). Η εφαρµογή του, πάντοτε µε νερό, κατά προτίµηση µε ειδικούς εγχυτήρες, πρέπει να γίνεται περίπου µε την έναρξη της βλάστησης πριν από την άνθηση. Πάντοτε θα λαµβάνεται υπόψη ότι η χρήση οργανικού σιδήρου συνεπάγεται την µείωση της συγκέντρωσης µαγγανίου στα φύλλα. Η χρήση όξινων φερτών υλών, όπως τα στέµφυλα (βρασµένα τσίπουρα) αλλά και διάφορα φυτοχώµατα από

16 16 αποξηρανθείσες λίµνες µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στη αντιµετώπιση της χλώρωσης όταν γίνεται χρήση επί σειρά ετών. Η κάλυψη του εδάφους µε φερτές ύλες γύρω από τον κορµό των πρεµνών, µπορεί να συµβάλει επιπλέον και στην καλύτερη πρόσληψη και του καλίου. Η κάλυψη µε φερτές ύλες µπορεί ακόµα και να διπλασιάσει το επίπεδο του καλίου στα φύλλα (20). Η εµπειρία που υπάρχει µέχρι τώρα από την εφαρµογή διαφυλλικών ψεκασµών για την αντιµετώπιση της χλώρωσης δεν είναι ενθαρρυντική. ύο Ιταλοί επιστήµονες παρασκεύασαν δύο σκευάσµατα τα οποία όπως αναφέρεται δίνουν πολύ καλά αποτελέσµατα µε ψεκασµούς. Τα σκευάσµατα αυτά έχουν τις ονοµασίες Carbomin iron µε 12% σίδηρο και Carbomin blend µε 3,9% σίδηρο και 4,3% µαγγάνιο (22). εν δοκιµάστηκαν όµως στη χώρα µας. Ψευδάργυρος (Zn) Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Ν. Ηµαθίας (9) διαπιστώθηκε ότι µόνο σε ένα ποσοστό 10% υπήρχε χαµηλό επίπεδο ψευδαργύρου. Έτσι, ενώ το πρόβληµα του ψευδαργύρου στα άλλα είδη δένδρων είναι οξύ, στην ακτινιδιά δεν είναι τόσο σοβαρό. Τα συµπτώµατα ανεπάρκειας ψευδαργύρου στα φύλλα της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στην εικ. 12. Η αντιµετώπιση της ανεπάρκειας ψευδαργύρου γίνεται κυρίως µε ψεκασµούς. Στο έδαφος εφαρµογή, κυρίως θειϊκού ψευδαργύρου, µπορεί να γίνει µόνο σε εδάφη όξινα και ελαφράς µηχανικής σύστασης (5). Ψεκασµοί µπορούν να γίνουν κατά την χειµερινή περίοδο, πριν από τα κλαδεύµατα µε σκέτο θειϊκό ψευδάργυρο 22,5% ή την άνοιξη µετά την απόκτηση αρκετού φυλλώµατος µε οργανικό ψευδάργυρο ή θειϊκό ψευδάργυρο εξουδετερωµένο µε ασβέστη (20). Εικόνα 12. Συµπτώµατα ανεπάρκειας ψευδαργύρου στα φύλλα (Smith et al. 1997).

17 17 Χλώριο (Cl) Το χλώριο αν και εντάσσεται στα µικροθρεπτικά στοιχεία, ωστόσο από την ακτινιδιά χρησιµοποιείται σε µεγάλες ποσότητες όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα. Το χλώριο εκτός από θρεπτικό στοιχείο, δρα και κατά πολλών ασθενειών επιβραδύνοντας την ανάπτυξή τους. Η επίδραση του χλωρίου πάνω στις διάφορες ασθένειες αποδίδεται είτε στην καταστροφή του παθογόνου, είτε στην αύξηση της αντοχής των φυτών. Θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η µεγάλη αντοχή της ακτινιδιάς σε µυκητολογικές και βακτηριακές προσβολές, οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά της σε χλώριο (20). Πρόβληµα όµως αποτελεί ο τρόπος χορήγησης του στα φυτά. Η χρήση του χλωριούχου καλίου, η οποία είναι πολλαπλώς αποτελεσµατική, µπορεί να γίνει µόνο κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, όπως το επίπεδο του στοιχείου στο έδαφος να είναι κάτω από 150 ppm και το έδαφος να µην είναι φτωχό σε άζωτο. Ένας δεύτερος τρόπος, ίσως όχι πολύ αποτελεσµατικός, αλλά µε ελάχιστους κινδύνους όταν χρησιµοποιούνται χαµηλές συγκεντρώσεις, είναι η εφαρµογή διαφυλλικών ψεκασµών µε χλωριούχο ασβέστιο σ όλη της διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Με τους ψεκασµούς αυτούς δίνεται συγχρόνως και το άλλο απαραίτητο στοιχείο, το ασβέστιο. Μετά τη συγκοµιδή των καρπών, εφόσον υπάρχει φύλλωµα κατάλληλο, οι ψεκασµοί µπορούν να γίνουν και µε υψηλότερες συγκεντρώσεις (0,7%) (20). Τα συµπτώµατα ανεπάρκειας χλωρίου στα φύλλα της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στην εικ. 13. Εικόνα 13. Συµπτώµατα ανεπάρκειας χλωρίου στα φύλλα (Smith et al. 1997). Η περιεκτικότητα του εδάφους σε χλώριο, εκπεφρασµένη σε γραµµάρια ανά χιλιόγραµµο εδάφους πρέπει να είναι 26γρ. ενώ στα φύλλα 8,20 γρ. ανά χιλιόγραµµο ξηράς ουσίας (20).

18 18 Θείον (S) Το στοιχείο «θείον», όπως και το χλώριο, ελάχιστα µελετήθηκε. Ανεπάρκειες του στοιχείου µε βάση συµπτώµατα στα φύλλα δεν αναφέρονται γιατί δύσκολα µπορούν να διακριθούν από αυτά του αζώτου. Πιστεύεται γενικά ότι προβλήµατα µε το θείον δεν υπάρχουν γιατί οι πηγές από τις οποίες το παίρνουν είναι πολλές. Προσλαµβάνεται από το έδαφος, από πολλά λιπάσµατα και κυρίως από την θειϊκή αµµωνία και το θειϊκό κάλιο, από φάρµακα µυκητοκτόνα και εντοµοκτόνα που ψεκάζονται και τέλος από την ατµόσφαιρα όπου σε πολλές περιοχές αφθονεί, λόγω της καύσης των πετρελαιοειδών αλλά και άλλων υλικών. Το θείον είναι το µόνο στοιχείο το οποίο προσλαµβάνεται και από την ατµόσφαιρα µέσω του φυλλώµατος. Ωστόσο, η χρήση θείου στο έδαφος συνήθως αποβαίνει ευεργετική, γιατί εκτός των άλλων κατεβάζει και το ph του εδάφους (4). Τα συµπτώµατα ανεπάρκειας θείου στα φύλλα της ακτινιδιάς παρουσιάζονται στην εικ. 14. Εικόνα 14. Συµπτώµατα ανεπάρκειας θείου στα φύλλα (Smith et al. 1997).

19 19 Πίνακας 2. Τιµές επάρκειας θρεπτικών στοιχείων σε φύλλα ακτινιδιάς (20). Πηγή % ξηρής ουσίας ppm N P K Ca Mg B Zn Mn Fe Cu Ferguson and Eiseman 2,20 2,95 0,21 0,22 2,26 2,94 2,03 (1983) Smith et al. (1987) 4,98 2,27 0,23 0,27 2,13 2,80 3,48 4,09 0,38 0, Smith et al. (1987) 1,98 2,27 4, Bergmann 2,50 0,20 1,80 3,00 0, (1988) Velemis et al. (1995) 4,50 2,20 2,95 0,40 0,20 0,60 3,60 2,00 3,70 3,50 2,10 5,00 0,50 0,55 0, στοιχείο στα φύλλα καρπών ανά πρέµνο καρπού (γραµµάρια) Πίνακας 3. Επίδραση διαφόρων ελλείψεων θρεπτικών στοιχείων στην παραγωγικότητα των πρέµνων και στη συντηρησιµότητα των καρπών. Θρεπτικό Συγκέντρωση Αριθµός Βάρος Παραγωγι ιαλυτά Συνεκτικό κότητα (κιλά πρέµνο) ανά στερεά (%)* Κάλιο 2 % ξ.β ,6 % ξ.β Μαγνήσιο 0,33 % ξ.β ,10 % ξ.β Μαγγάνιο 38 µg/g ξ.β µg/g ξ.β Βόριο 55 µg/g ξ.β µg/g ξ.β *Μετά από συντήρηση 10 εβδοµάδων στους 0,5 0 C. Πηγή: Smith, Asher & Clark (1997) τητα σάρκας (κιλά)*

20 20 Τέλος, στις εικ. 15, 16 και 17 παρουσιάζονται τα συµπτώµατα υδατικής καταπόνησης, προσβολής από το βακτήριο Pseudomonas viridflava, και της αλατότητας αντίστοιχα, καθώς προσοµοιάζουν µε ορισµένες ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων. Εικόνα 15. Συµπτώµατα υδατικής καταπόνησης σε φύλλα ακτινιδιάς (Smith et al. 1997). Εικόνα 16. Συµπτώµατα προσβολής από το βακτήριο Pseudomonas viridflava σε φύλλα ακτινιδιάς (Smith et al. 1997). Εικόνα 17. Συµπτώµατα αλατότητας στην ακτινιδιά (Smith et al. 1997).

21 21 H αναδηµοσίευση των εικόνων έγινε από την εργασία των: Smith G.S., Asher, C.J., C.J. Clark. Kiwifruit nutrition. Diagnosis of nutritional disorders, κατόπιν άδειας του εκδοτικού οίκου HortResearch (Νέα Ζηλανδία). Βιβλιογραφία (1) Aλµαλιώτης,., Χολέβας, Κ. Η αποτελεσµατικότητα χηλικού σιδήρου για τη θεραπεία της τροφοπενίας σιδήρου της ροδακινιάς (ποικ. Red Haven). Χρονικά Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 161:107113, (2) Asher, C.J., Smith, G.S., Clark, C.J., Brown, N.S. Manganese deficiency of kiwifruit. Journal of Plant Nutrition 7: , (3) Βελεµής,. Ορθολογική λίπανση ακτινιδιάς. Εκτίµηση της θρεπτικής κατάστασης και συσχέτιση µε τη διατηρησιµότητα των καρπών της ποικιλίας Hayward. ΓεωργίαΚτηνοτροφία 2:2136, (4) Blakemore, L.C., Metson, A.J. Sulphur in New Zealand soils. 2. Sulphur levels in New Zealand soil groups. New Zealand Journal of Science. 23:225228, (5) Θεριός, Ι. Ανόργανη θρέψη και λιπάσµατα. Εκδόσεις εδούση, Θεσ/κη (6) Isaakidis, Α., T. Sotiropoulos, A. Asimakopoulou, D. Stylianidis. Methods to improve reliability of leaf analysis results for iron deficiency in kiwifruit Agrochimica Vol. XLVIN. 34, , (7) Kapusta, E.C. Potassium fertiliser technology. In: The role of potassium in agriculture. Eds. Kilmer, V.J., Younts, S.E., Brady, N.C. American Society of Agronomy. p (8) Καραγιαννίδης, Ν. Θρεπτική επισκόπηση των οπωρώνων του Ν. Ηµαθίας. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών. Τόµος 5, , (9) Metson, A.J., Gibson, E.J. Magnesium in New Zealand Soils. V. Distribution of exchangeable reserve and total magnesium in some representative soil profiles. New Zealand Journal of Agricultural Research. 20: , (10) Ministero dell agricoltura e delle foreste consiglio superiore. Studio conoscipivo sull actinidia in Italia. Presso Typolitografia. Roma (11) Παλούκης, Σ., Ο. Ντινόπουλος. Ακτινιδιά. Εκδόσεις Πεταλωτή, Θεσ/κη

Εγχειρίδιο Λίπανσης Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Εγχειρίδιο Λίπανσης Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Εγχειρίδιο Λίπανσης Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα Οι γενικές αρχές λίπανσης...... αξιοποιούνται μαζί με τις Εδαφολογικές και Φυλλοδιαγνωστικές Αναλύσεις και τα στοιχεία από τα Ερωτηματολόγια Λίπανσης για την έκδοση των Οδηγιών Λίπανσης στο κάθε αγροτεμάχιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae)

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Σταυρινός Ελευθέριος Δρ Γεωπόνος - Εδαφολόγος Μέλος του ΔΣ Εδαφολογικής Εταιρείας www.edafologiki.gr Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα co2 και ελλείψεις θρεπτικών micro macro στοιχείων.

Έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα co2 και ελλείψεις θρεπτικών micro macro στοιχείων. Άρθρο του Νίκου Παπανικόλα (nicpapa) Είναι δύσκολη η διάγνωση των ελλείψεων, μιας και παίζουν παρά πολλοί παράγοντες ρόλο σε ένα ενυδρείο. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε φυτά σε ένα ενυδρείο, θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε;

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε; Θρέψη φυτού Θρέψη αζώτου: τον Χειμώνα όχι πρόσληψη Ν, Άνοιξη έως και άνθιση έδαφος ψυχρό και απαιτήσεις μηδαμινές άρα ελάχιστη πρόσληψη Ν, με εκβλάστηση μεγάλες απαιτήσεις από αποθηκευμένο Ν και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι καρποπτώσεις των δένδρων ροδακινιάς και οι σχέσεις των µε τα. ανόργανα θρεπτικά στοιχεία

Οι καρποπτώσεις των δένδρων ροδακινιάς και οι σχέσεις των µε τα. ανόργανα θρεπτικά στοιχεία Οι καρποπτώσεις των δένδρων ροδακινιάς και οι σχέσεις των µε τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία.κ. Στυλιανίδης, Επ. /ντής Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ένδρων. Εγνατία 5, 59100 Βέροια Εισαγωγή Οι καρποπτώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟKIOY ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ To καλαμπόκι ευδοκιμεί σε εδάφη μέσης σύστασης, βαθιά, καλώς αποστραγγιζόμενα, με υψηλ περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙΖΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Γραφεία Αθηνών: Έδρα: Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11 Τ.Κ. 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2130 175700 Fax: 210 9211533 e-mail: headoffices@elfegroup.eu Εργοστάσιο Καβάλας: Ν.Καρβάλη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς

Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς «Τσεχελίδης» & «Hayward» Αριθμός και μέγεθος των σπερμάτων, μέγεθος των γυρεοκκόκων, συγκέντρωση των καρπών σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και επίδραση αυτών στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά φρούτα. πληροφορίες και προτάσεις για τη λίπανση των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Ποιοτικά φρούτα. πληροφορίες και προτάσεις για τη λίπανση των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Ποιοτικά φρούτα πληροφορίες και προτάσεις για τη λίπανση των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 1.0 Οικονομική σημασία εξέλιξη της καλλιέργειας των κυριότερων φυλλοβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η πατάτα είναι καλλιέργεια πολύ απαιτητική ως προς τις εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά,

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη με το όνομα της

Η θρέψη με το όνομα της Η θρέψη με το όνομα της Εισαγωγή Σύγκριση Nutri-Leaf με άλλα Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα Για πάνω από 60 χρόνια η εταιρεία Miller (Η.Π.Α) πρωτοπορεί στην παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων με τη σειρά Nutri-Leaf.

Διαβάστε περισσότερα

οπωροφόρων» Χρήστος Α. Χατζησαββίδης Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ορεστιάδα

οπωροφόρων» Χρήστος Α. Χατζησαββίδης Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ορεστιάδα «O ρόλος του βορίου στην θρέψη των οπωροφόρων» Χρήστος Α. Χατζησαββίδης Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ορεστιάδα Ηµερίδα Η σηµασία της ορθολογικής θρέψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Soil Fertility & Plant Nutrition

Soil Fertility & Plant Nutrition Soil Fertility & Plant Nutrition E. Katsalirou Spring 2015 Γονιμότητα Εδάφους & Θρέψη Φυτών Εισαγωγή Στόχοι Πως βασικές εδαφικές ιδιότητες& λειτουργίες επηρεάζουν την διαθεσιμότητα των απαραίτητων θρεπτικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση

υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση Καλλιεργήστε την υπεροχή σας στην υδρολίπανση 40 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Εδώ και 40 χρόνια, η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρό έως µεγάλο µέγεθος. Καταγωγή: Ασία

ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρό έως µεγάλο µέγεθος. Καταγωγή: Ασία Καταγωγή: Ασία ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus amygdalus (Prunus communis, Amygdalus communis). Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρό έως µεγάλο µέγεθος Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή, οδοντωτά,

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Από: Κατερινόπουλο, Α. & Σταματάκη, Μ. 1995. Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία Πετρολογία. Τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα και οι Χρήσεις τους. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΚΕΡΑΣΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus avium Prunus mahaleb(µαχαλέπιος κερασιά) Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2

PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2 PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2 PO 4 ), είναι η τελευταία λέξη στα ειδικά λιπάσµατα, κατάλληλο για υδρολίπανση, διαφυλλικές εφαρµογές και παρασκευή σύνθετων λιπασµάτων. Είναι πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Δεδομένα για την καλλιέργεια στο Δήμο Τεμπών, Σύντομη περιγραφή καλλιέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολίπανση λαχανικών

Υδρολίπανση λαχανικών Υδρολίπανση λαχανικών Σκοπιμότητα υδρολίπανσης Αφορά την παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά σε δόσεις μετά την εγκατάστασή τους στον χώρο καλλιέργειας. Αποσκοπεί στην αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Δράσης. Ιδιότητες. Κυριότερα Πλεονεκτήματα

Τρόπος Δράσης. Ιδιότητες. Κυριότερα Πλεονεκτήματα Η αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων εξαρτάται από την αρμονική και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των φυτών θρέψη. Για την εξασφάλιση της ιδανικής θρεπτικής

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙΖΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπτωμα Διάγνωση Αιτία Λύση

Σύμπτωμα Διάγνωση Αιτία Λύση Σύμπτωμα Διάγνωση Αιτία Λύση Τα φυτά παραμένουν μικρά και αναπτύσσονται αργά σε σχέση με αυτά που λιπαίνονται με CO2. Αποσταθεροποίηση του ph, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την άνοδό του. Εμφανή ιζήματα ασβεστίου

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Η καλλιέργεια της ελιάς Η καλλιέργεια της ελιάς Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 3 Καλλιεργητική τεχνική ελαιοδένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Α Σ Π Αγίου Αθανασίου ράµας Καλλιέργεια της Ροδιάς H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Νικόλας Κ. Παπακωνσταντίνου Γεωπόνος Φεβρουάριος 2013 Είναι ανατολή ή ηλιοβασίλεµα? Σίγουρα είναι ένα εντυπωσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές)

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές) ΛΗΘΑΡΓΟΣ Το χειμώνα σταμάτημα της βλάστησης, πτώση φύλλων στα φυλλοβόλα ώστε να προσαρμοστούν στις επικείμενες δύσκολες συνθήκες Λήθαργος = ορατή αδρανή κατάσταση Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία

Διαβάστε περισσότερα

Λαχανικά ποιότητας. Συμβουλές όσον αφορά στην λίπανση Καλίου, Μαγνησίου και Θείου

Λαχανικά ποιότητας. Συμβουλές όσον αφορά στην λίπανση Καλίου, Μαγνησίου και Θείου Λαχανικά ποιότητας Λαχανικά ποιότητας Συμβουλές όσον αφορά στην λίπανση Καλίου, Μαγνησίου και Θείου Η λίπανση στα κηπευτικά 2 Τα ποιοτικά λαχανικά πρέπει να ανταποκρίνονται σε πλήθος απαιτήσεων όπως: Η

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΤΟ Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 ΝΙΚΑΙΑ «Ορθή Διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφυλλική εφαρμογή. για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά

Διαφυλλική εφαρμογή. για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά Διαφυλλική εφαρμογή για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά Μαγνήσιο & θείο Δύο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία 2 Έλλειψη μαγνησίου στο σιτάρι Έλλειψη Θείου στο σιτάρι. Μαγνήσιο: Είναι βασικό συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΡΕΨΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΡΕΨΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΡΕΨΗΣ Σκοπός: Να εξοικειωθούν και να εκπαιδευτούν οι σπουδαστές στο να συνδυάζουν τις γνώσεις τους από διαφορετικά αντικείμενα ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την. λίπανση της πατάτας. Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας. Η καλλιέργεια της Πατάτας. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Πληροφορίες για την. λίπανση της πατάτας. Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας. Η καλλιέργεια της Πατάτας. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας Η καλλιέργεια της Πατάτας H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Παραγωγή και Ποιότητα: Παράμετροι που εξαρτώνται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικές εργασίες εσπεριδοειδών

Καλλιεργητικές εργασίες εσπεριδοειδών Καλλιεργητικές εργασίες εσπεριδοειδών Άρδευση Λίπανση εσπεριδοειδών Αθανάσιος Μολασιώτης Επίκουρος καθηγητής Καλλιεργητικές εργασίες εσπεριδοειδών Κλάδευμα Άρδευση Λίπανση Περιεχόμενα διάλεξης Κλάδευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΔΙΚΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΔΙΚΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΡΑΔΙΚΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΜονόκλωνογραµµικό σύστηµαδιαµόρφωσηςτων δένδρωνκερασιάς. Καζαντζής Κωνσταντίνος Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων Νάουσας www.pomologyinstitute.

ΤοΜονόκλωνογραµµικό σύστηµαδιαµόρφωσηςτων δένδρωνκερασιάς. Καζαντζής Κωνσταντίνος Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων Νάουσας www.pomologyinstitute. ΤοΜονόκλωνογραµµικό σύστηµαδιαµόρφωσηςτων δένδρωνκερασιάς Καζαντζής Κωνσταντίνος Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων Νάουσας www.pomologyinstitute.gr Προϋποθέσεις εφαρµογής του συστήµατος Καλή στράγγιση του εδάφους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 1. Ποιές πληροφορίες σχετικά µε τη θρέψη των φυτών βρίσκουµε στους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΙΑΦΥΛΛΙΚΗΛΙΠΑΝΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ Θ.Σωτηρόπουλος, P. Brown Η διαφυλλική λίπανση έχει υιοθετηθεί και εφαρµόζεται στη σύγχρονη γεωργία για να εξασφαλίσει την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά Λιπάσματα ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

Υγρά Λιπάσματα ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Sun Protect Νέας τεχνολογίας λίπασμα βασισμένο στο βόριο. Προάγει την ανθεκτικότητα των φυτικών ιστών σε συνθήκες καύσωνα και αυξημένης ηλιακής ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ. αµασκηνιά - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες P. domestica Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη.

ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ. αµασκηνιά - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες P. domestica Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη. Καταγωγή: ---- ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus domestica (Ευρωπαϊκή αµασκηνιά), P. salicina (Ιαπωνική αµασκηνιά), P. insitita (Κοροµηλιά) Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Γονιμότητα εδάφους. Ένα γόνιμο έδαφος χαρακτηρίζεται από:

Γονιμότητα εδάφους. Ένα γόνιμο έδαφος χαρακτηρίζεται από: Λίπανση λαχανικών Γονιμότητα εδάφους Ένα γόνιμο έδαφος χαρακτηρίζεται από: Υψηλή διαθεσιμότητα νερού Ικανοποιητική αεροπερατότητα Υψηλή ανταλλακτική ικανότητα Κατάλληλο ph Υψηλή βιολογική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη:

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 7-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20928 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Ροδιά: Μια δυναµική καλλιέργεια

Ροδιά: Μια δυναµική καλλιέργεια Ροδιά: Μια δυναµική καλλιέργεια Καλλιέργεια, Κλάδεµα, Λίπανση και Προστασία της Ροδιάς Νικόλας Κ.Παπακωνσταντίνου Γεωπόνος (Θήβα, 04.04. 2012) πέστε µου, είναι η τρελή ροδιά που ξεφωνίζει την καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η ελιά ευδοκιμεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών και προσαρμόζεται εύκολα στις ξηροθερμικές συνθκες της χώρας μας. Προτιμάει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους Δασική Εδαφολογία Χημικές ιδιότητες του εδάφους Χημικές ιδιότητες εδάφους Εδαφικά κολλοειδή Ηλεκτρικά φορτία των ανόργανων κολλοειδών Εναλλακτική ικανότητα του εδάφους Βαθμός κορεσμού με βάσεις Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

Θρέψη και λίπανση γιγαρτόκαρπων οπωροφόρων

Θρέψη και λίπανση γιγαρτόκαρπων οπωροφόρων Θρέψη και λίπανση γιγαρτόκαρπων οπωροφόρων Θωμάς Σωτηρόπουλος Αναπληρωτής ερευνητής, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, thosotir@otenet.gr Στο άρθρο παρουσιάζονται τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδη Θρεπτικά Συστατικά. Αέρας και Νερό. Ν, Ρ, S, K, Ca, Mg, B, Cl Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Ni

Θεμελιώδη Θρεπτικά Συστατικά. Αέρας και Νερό. Ν, Ρ, S, K, Ca, Mg, B, Cl Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Ni Θεμελιώδη Θρεπτικά Συστατικά Αέρας και Νερό Έδαφος Ο, Η, C Ν, Ρ, S, K, Ca, Mg, B, Cl Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Ni ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ανάλυση εδάφους: Προ της φύτρωσης και κατόπιν κάθε 2-3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών. ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες

Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών. ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες Παυλίνα ρογούδη, αναπλ. ερευνήτρια Ανθούλα έλλα, γεωπόνος MSc Γεώργιος Παντελίδης, µεταδιδακτορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1 ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Κατάλογος 2012 ΔΡ. ΧΑΡΑΛΝΤ Χ. ΛΕΤΙΖΙ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ) σελ. 1 Eutrofit και Orgazot S... και τα φυτά δυναμώνουν! Σειρά βιολογικών οργανικών αζωτούχων λιπασμάτων: χαμηλή δόση και μεγάλη απόδοση Eutrofit

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ Επιλογή τοποθεσίας Εποχικές Θερμοκρασίες Θερμοκρασία σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών για διακοπή λήθαργου Ελάχιστες θερμοκρασίες Ημέρες απαλλαγμένες παγετού Επίδραση υδάτινων όγκων

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΛΑΧΑΝΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΩΝ - ΣΤΑΥΡΑΝΘΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται ΛIΠANΣH Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν ανάγκη από τρία είδη θρεπτικών ουσιών: οργανικές ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. Tα φυτά έχουν την ικανότητα να συνθέτουν τις οργανικές ενώσεις μέσω της φωτοσύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου µεγέθους αλλά ταχείας ανάπτυξης Βραχύβιο.

ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου µεγέθους αλλά ταχείας ανάπτυξης Βραχύβιο. Καταγωγή: Ασία ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus persica Prunus persica var. nucipersica (Μηλοροδακινιάς) Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΛΑ ΙΑ ΑΧΛΑ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά.

ΑΧΛΑ ΙΑ ΑΧΛΑ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά. ΑΧΛΑ ΙΑ Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς, αλλά υπάρχουν και τριπλοειδείς και τετραπλοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: 1. Οι εδαφικές ιδιότητες μεταβάλλονται: Α. Κατά μήκος των τριών αξόνων (x, y, z) Β. Με το πέρασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Ποιοτικό κρασί Ποιοτικό κρασί Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Βασικές αρχές 3 Σαν βασική αρχή, όλα τα φυτά απορροφούν τα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σενάρια Βέλτιστης Διαχείρισης Υδροπονικών Συστημάτων

Σενάρια Βέλτιστης Διαχείρισης Υδροπονικών Συστημάτων Σενάρια Βέλτιστης Διαχείρισης Υδροπονικών Συστημάτων στo πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ» HYDROFLIES

Διαβάστε περισσότερα