ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΙΑΦΥΛΛΙΚΗΛΙΠΑΝΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ Θ.Σωτηρόπουλος, P. Brown

2 Η διαφυλλική λίπανση έχει υιοθετηθεί και εφαρµόζεται στη σύγχρονη γεωργία για να εξασφαλίσει την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών, ότανη παροχή των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος είναι ανεπαρκής. Η πρακτική αυτή προσφέρει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη χρήση λιπασµάτων εδάφους. Σε ορισμένα είδη υψηλής οικονομικής αξίας η δαπάνη των διαφυλλικών λιπασμάτων υπερβαίνει αυτή των λιπασμάτων εδάφους. 2

3 H πρώτηπροσπάθεια χορήγησηςθρεπτικώνστοιχείων διαφυλλικά αναφέρεταιαπότον Grisτοέτος 1843 (χορήγησησιδήρουστηνάµπελο)

4 Παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων απότα φύλλα -Περιβάλλον Φωτισµός θερµοκρασία Σχετική υγρασία -Γενότυπος Είδος, ποικιλία Ηλικία φύλλου, φυλλική επιφάνεια Στάδιο ανάπτυξης Κινητικότητα µέσω της ηθµώδους µοίρας -Ψεκαστικό διάλυµα Συγκέντρωση ph Χηµική µορφή Προσκολλητικές/επιφανειοδραστικές ενώσεις Σηµείο υγροποίησης χηµικής ένωσης 4

5 5

6 Συνθήκες που συνιστούν τη χορήγηση των λιπασµάτων διαφυλλικά 1) Όταν οι ανάγκες των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία υπερβαίνουν κατά πολύ την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστηµα. Συνήθως παρατηρείται όταν οι εδαφικές συνθήκες είναι τέτοιες που περιορίζουν τη διαλυτότητα των θρεπτικών στοιχείων ήτην απορρόφησή τους από τις ρίζες, 6

7 π.χ. λόγω ακραίων τιµών ph, (π.χ. αντιµετώπιση έλλειψης Fe σε αλκαλικά εδάφη) της χηµικής µορφής µε την οποία υφίστανται τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος (Fe 2+, Fe 3+ ), λόγω υψηλής συγκέντρωσης ανταγωνιστικών ιόντων (π.χ. K, Ca, Mg), από την ύπαρξη συνθηκών που προκαλούν παρεµπόδιση στην ανάπτυξη και λειτουργία των ριζών (π.χ. αντίξοες συνθήκες εδαφικής θερµοκρασίας και υγρασίας, έλλειψη οξυγόνου, κ.α.)..). 7

8 2) Όταν οι δυνατότητες απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων είναι περιορισµένες συναρτήσει του σταδίου ανάπτυξης των φυτών και των συνθηκών του εδάφους. Για παράδειγµα κατά την έναρξη της άνοιξης, όταν πολλά οπωροφόρα δένδρα ανθίζουν κατά τη διάρκεια περιόδων µε χαµηλές θερµοκρασίες εδάφους. π.χ. αναφορικά µε το Κ, ο ρυθµός απελευθέρωσης διαθέσιµου Κ στα εδάφη περίπου διπλασιάζεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας εδάφους κατά 10 0 C. 8

9 3) Σε περιόδους µε έντονη ζήτηση για θρεπτικά στοιχεία και όταν οι ανάγκες των φυτών δε µπορούν να ικανοποιηθούν ακόµη και σε εδάφη που έχουν δεχθεί ικανοποιητική λίπανση. 9

10 π.χ. στη δαμασκηνιά (Prunus domestica L.) Υψηλές αποδόσεις απομακρύνουν >30 kg K/στρέμμα στρέμμα/έτος. Η μεγαλύτερη ανάγκη σε Κ παρατηρείται σε διάστημα 50 ημερών (0,4-0, 0,88 kg K/στρέμμα στρέμμα/ημέρα) Διαφυλλικοί ψεκασμοί Κ βοηθούν στην αντιμετώπιση του προβλ βλήματος 10

11 4) Όταν η αναδιανοµή των θρεπτικών στοιχείων µέσα στο φυτό δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στα διάφορα κέντρα κατανάλωσης. Σχετίζεται γενικά µετην εντοπισµένη, υψηλή απαίτηση σε θρεπτικά στοιχεία (ιδιαίτερα Ν, Κ) ή µπορεί να είναι αποτέλεσµα της χαµηλής κινητικότητας συγκεκριµένων στοιχείων (π.χ. Ca,Β). 11

12 5) Όταν οι καιρικές συνθήκες προκαλούν τη µειωµένη αποτελεσµατικότητα των λιπασµάτων εδάφους ή απλώς παρεµποδίζουν την εφαρµογή τους. π.χ. α) περίοδοι µε ξηρασία ή υπερβολική υγρασία µπορούν να περιορίσουν την ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που κινείται από τη ρίζα προς τα υπέργεια µέρη µέσω του ρεύµατος της διαπνοής (π.χ. 1989, 1993, 2005 ελάχιστη βροχόπτωση 150 mmαπό Οκτώβριο µέχρι καιτο Μάρτιο). 12

13 β) Σε άλλες περιπτώσεις η εµφάνιση κατά την άνοιξη υγρών και ψυχρών συνθηκών λίγο πριν από την έναρξη της ανθοφορίας µπορεί να προκαλέσει παροδική έλλειψη δυσκίνητων θρεπτικών στοιχείων (Ca, Β, Cu και Zn) τα οποία όµως διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη βλάστηση της γύρης και στη γονιµοποίηση των ανθέων. 13

14 Ορισµένεςπεριπτώσεις περιπτώσειςπουπου εφαρµόζεταιηδιαφυλλική διαφυλλικήλίπανσηλίπανση Για την εξασφάλιση του αζώτου στα άνθη πραγµατοποιούνται ψεκασµοί το φθινόπωρο µε ουρία 3-4 εβδοµάδες πριν από την έναρξη πτώσης των φύλλων, µε συγκέντρωση 5% στις µηλιές (επίσης, αντιµετώπιση φουζικλαδίου).

15 Όσον αφορά το φώσφορο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία στροφή προς τη χρήση διαφυλλικών ψεκασµών, οι οποίοι βέβαια δε λύνουν το πρόβληµα της ανεπάρκειας αλλά συµβάλλουν στην άµβλυνση των συνεπειών της (κοντά στην ανθοφορία και κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου)

16 Περιεκτικότητα εδαφών σε ψευδάργυρο

17 Η αντιµετώπιση της έλλειψης ψευδαργύρου σε µηλιές και ροδακινιές. Συνήθως πριν από την ανθοφορία η πρόσληψη του Zn αλλά και άλλων θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος είναι πολύ µικρή, οπότε τα αποθέµατα Zn του δέντρου παίζουν σηµαντικό ρόλο. (Ρόλος µετασυλλεκτικής λίπανσης) Γενικά, η κινητικότητα του Zn διαφέρει στα διάφορα είδη φυτών. Στη ροδακινιά καιτη µηλιά η κινητικότητα του Zn εντός του δένδρου θεωρείται περιορισµένη. Λιγότερο από το 5% της ποσότητας που εφαρµόζεται µεταφέρεται πέρα από τα φύλλα που ψεκάστηκαν (κόστος, περιβάλλον) 17

18 Στις πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες µε βαθύ ριζικό σύστηµα, η από εδάφους χορήγηση Zn συνήθως έχει µικρή αποτελεσµατικότητα ιδιαίτερα όταν το έδαφος είναι αλκαλικό καιγι γι αυτό εφαρµόζονται κυρίως ψεκασµοί. Σε διάφορες χώρες προτείνονται ψεκασµοί στις εξής περιόδους: α) το φθινόπωρο σε στάδιο όπου τα φύλλα είναι ακόµη µεταβολικά ενεργά (τέλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου) µε σκοπό τη µεταφορά του στοιχείου απότα φύλλα στους βλαστούς και την αποθήκευσή του στο σκελετό του δέντρου, β) το χειµώνα λίγο πριν από την έκπτυξη των οφθαλµών και γ) την άνοιξη στη νεαρή βλάστηση. 18

19 Για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται τα σταθεροποιηµένα ισοτόπα Zn ( 68 Zn). Όταν ο ψευδάργυρος χορηγήθηκε σε δέντρα ροδακινιάς και µηλιάς την περίοδο του Φθινοπώρου ως θειικός ψευδάργυρος ( 68 Zn), το 5% περίπου της ποσότητας εντοπίστηκε στη νεαρή βλάστηση την επόµενη άνοιξη. 19

20 Ψεκασµοί τη χειµερινή περίοδο είχαν παρόµοια αποτελεσµατικότητα στον εφοδιασµό των ανθοφόρων οφθαλµών και των νεαρών φύλλων την άνοιξη. Οι ψεκασµοί αυτοί (ροδακινιές 2-3%, µηλιές 3-5%) 5%)όταν επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο έχουν αποτελεσµατικότητα. 20

21 Όµως υπάρχουν είδη όπως η καρυδιά καιη Ιαπωνική δαµασκηνιά που δεν αντιδρούν στο θειικό Zn. Επίσης, το δένδρο της κερασιάς έχει µικρές δυνατότητες πρόσληψης του ψεκαζόµενου κατά τη χειµερινή περίοδο Zn. 21

22 Ο ψεκασµός την περίοδο της άνοιξης (προ κ µετα- ανθικό στάδιο για τις µηλιές) αυξάνει σηµαντικά το περιεχόµενο του Zn των φύλλων τα οποία έρχονται σε επαφή µετο ψεκαστικό διάλυµα αλλά δεδοµένης της µικρής κινητικότητας του στοιχείου, µικρή ποσότητα µεταφέρεται στους ιστούς που θα σχηµατιστούν την επόµενη περίοδο. Στην περίπτωση έλλειψης, απαιτείται και δεύτερος ψεκασµός 3-4 εβδοµάδες αργότερα. Συνεργιστική επίδραση Β-Zn 22

23 Πρόσληψη ψευδαργύρου από νεαρά σπορόφυτα ροδακινιάς (φθινοπωρινός ψεκασµός 500 ppm Zn) Θειικός ψευδάργυρος Νιτρικός ψευδάργυρος 68 Znστηνέα βλάστηση (µg) 12,9 a 11,4 a 68 Zn στις ρίζες (µg) 1,6 a 1,4 a 68 Zn πρόσληψη (%) 14,5 a 12,9 a Χλωριούχος ψευδάργυρος 11,5 a 1,8 a 13,4 a Οξείδιο ψευδαργύρου 6,5 b 0,1 b 6,6 b Ψευδάργυρος EDTA 5,2 b 0,1 b 5,3 b

24 Αποτελεσµατικότητα σκευασµάτων ψευδαργύρου σε νεαρά σπορόφυτα ροδακινιάς (φθινοπωρινός ψεκασµός 500 ppm Zn) Ταξινόµηση Σκεύασµα Φυτοτοξικότητα Α Β Χλωριούχος ψευδάργυρος Νιτρικός ψευδάργυρος (1000 ppm Zn) Υψηλή Υψηλή Γ Θειικός ψευδάργυρος Zn- πολυαµίνη Μέτρια Μέτρια Ε Zn-EDTA ΟξυθειικόςΖn Οξείδιο Zn Φωσφονικός Zn Χαµηλή Καµία Καµία Χαµηλή

25 Ανάκτηση 68 Zn εφαρµοζόµενου στις αρχές Οκτωβρίου σε νεκταρινιές Summer Fire 15 ετών (860 ppm) 68 Zn θειικός 68 Zn νιτρικός 68 Znστα άνθη (µg) 18 a 17.8 a 68 Znστα νέα φύλλα (µg) 7.3 a 5.5 a Συνολικός 68 Znπου ανακτήθηκε (µg) 25.3 a 23.3 a Ποσοστό του εφαρµοζόµενου (%) 0.03 a 0.03 a

26 Control 68 ZnSO 4 68 ZnCl 2 68 Zn(NO 3 ) 2 Control 68 ZnSO 4 68 ZnCl 2 68 Zn(NO 3 ) 2 Tian and Brown (unpublished) 26

27 Βαθµός ευκινησίας των θρεπτικών στοιχείων στην ηθµώδη µοίρα Ευκίνητα Άζωτο Ενδιάµεση κινητικότητα Σίδηρος υσκίνητα Ασβέστιο Φώσφορος Κάλιο Μαγνήσιο Θείο Χλώριο Μαγγάνιο Ψευδάργυρος Χαλκός Μολυβδαίνιο Bόριο (σε ορισµένα είδη π.χ. ακτινιδιά, καρυδιά, συκιά, φιστικιά) Πυρίτιο Βόριο (σε ορισµένα είδηπ.χ. πυρηνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα) 27

28 - Foliar Zn + Foliar Zn 28

29 H επίδραση του πυριτίου στη θρέψη των δένδρων δεν έχει µελετηθεί επαρκώς. Πάντως, το πυρίτιο επηρεάζει τη φυσιολογία των φυτών καθώς εναποθέτεται εσωτερικά στα λιγνιτοποιηµένα κυτταρικά τοιχώµατα και επίσης ρυθµίζει τη βιοσύνθεσητηςλιγνίνης. ΣεπειραµατικόπουπραγµατοποιήθηκεστοΙΦ, η διαφυλλική χορήγηση ασβεστίου και πυριτίου µείωσε σηµαντικά το ποσοστό σχισίµατος καρπών κερασιάς.

30 Σηµείο υγρο οίησης (%) Ορίζεται ως η τιµή της ατµοσφαιρικής υγρασίας κάτω από την οποία το άλας κρυσταλλοποιείται πάνω στην φυλλική επιφάνεια και συνεπώς δεν είναι σε αφοµοιώσιµη µορφή από τα φυτά. 30

31 Χηµική ένωση Σηµείο υγροποίησης (%) CaCl 2 6H 2 O 33 Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O 56 Ca-προπιονικό προπιονικό H 2 O 95 Ca-οξικό

32 Χηµική ένωση Σηµείο υγροποίησης (%) K 2 CO 3 2H 2 O 44 KCl 86 K 2 HPO 4 92 (όξινο φωσφορικό κάλιο) KNO 3 95 KH 2 PO 4 (δισόξινο φωσφορικό κάλιο) 95 K 2 SO

33 Εντοπισμός Κ και Zn στους ανθήρες των ανθέων (Φασματοσκοπία με Φθορισμό των Ακτίνων Χ ) Zn µ XRF analysis Merge K Localized accumulation of Zn in pollen 300µm Tian and Brown (unpublished) 33

34 Spatial imaging of Zn, Ca and K in Stigma of Almond Flower indicates Spatial imaging of Zn, Ca and K in Stigma of Almond Flower indicates Strong Zn Mobilization at at Pollination K Συνδυασμός Zn Zn Ca Ca Kµ XRF analysis Merge Pre fertilization 500µm 5 hours postfertilization 60% increase in Zn 34 Tian and Brown (unpublished)

35 Foliar Zn Transport and Imaging Image area Site of application Foliar Zn Sulfate was applied as droplet to upper epidermis then leaf imaged at 48 hours at Stanford Synchotron using µxrf. Beam size 2*2 µm. Step 5 µm. Phloem Zn loading and transport. Xylem K + Ca delivery to leaf. Zn Tian and Brown (unpublished) 300µm 35 K Ca

36 Η εφαρµογή των θρεπτικών στοιχείων διαφυλλικά παρουσιάζει ωστόσο και ένα σηµαντικό κόστος (ανά κιλό χορηγούµενου θρεπτικού στοιχείου) και γι αυτό απαιτεί την προσεκτική µελέτη του σχετικού της οφέλους µεταξύ των διαφόρων τύπων λιπασµάτων. 36

37 Περιορισµοί της διαφυλλικής λίπανσης Μικρός βαθµός διείσδυσης των θρεπτικών στοιχείων ειδικά σε φύλλα µε παχιές εφυµενίδες και στρώµα κηρών. Απορροήαπόταφύλλα. Έκπλυσηαπότηβροχή. Γρήγοροστέγνωµατουψεκαστικούδιαλύµατος. Μικρόςβαθµόςµεταφοράςορισµένωνθρεπτικών. Μπορεί να χορηγηθεί µικρή ποσότητα µακροθρεπτικών. Φυτοτοξικότητα υπό προυποθέσεις. Αυξηµένοκόστοςπολλαπλώνεφαρµογών.

38 Μελλοντικές έρευνες Ζητήµατα που αφορούν τη βιολογία: 1) Παροδικές ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων 1) Κατανόηση της βιολογικής βάσης τους 2) Ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών για διαφυλλική εφαρµογή Mηχανιστικές απαντήσεις: 1) Ορισµένες αρχές της διαφυλλικής λίπανσης δεν είναι πλήρως κατανοητές 1) Βελτίωση πρόσληψης (ενώσεις που µειώνουν το σηµείο υγροποίησης της χηµικής ένωσης, ενώσεις που αυξάνουν τον ρυθµό πρόσληψης, επιφανειοδραστικές, προσκολλητικές ενώσεις κ.α) 38

39 2. Πως συµπεριφέρονται τα θρεπτικά στοιχεία όταν βρεθούν στον αποπλάστη (οδός κυτταρικών τοιχωµάτων) και τον συµπλάστη (δια µέσω του κυτοπλάσµατος). 2.1 Επίδραση καταπονήσεων, επίδρασή ψεκασµών στην ικανότητα πρόσληψης των ριζών κ.α. 3. Εάν υπάρχει τρόπος βελτίωσης της κινητικότητας και της χρονικής διάρκειας δράσης των θρεπτικών στοιχείων µέσω της διαφυλ. λίπανσης 4. Βελτίωση πειραµατικών µεθόδων, τεχνολογίας 39

40 Ηδιαφυλλικήλίπανσηδενµπορεί νααντικαταστήσει αντικαταστήσειαλλάµπορεί ναχρησιµοποιηθεί χρησιµοποιηθείως συµπληρωµατική τηςλίπανσης απότο τοέδαφος 40

41 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 41

42 Η ρόσληψη του ασβεστίου και του βορίου α ό τα ο ωροφόρα δένδρα. Το ασβέστιο µεταφέρεται στα φύλλα αρχικά µέσω της ξυλώδους µοίρας κυρίως µε παθητική µεταφορά µέσω του ρεύµατος της διαπνοής. Σε µελέτες που έγιναν σε ακτινιδιές βρέθηκε ότι οι καρποί προσλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος του ασβεστίου µέχρι το τέλος της κυτταροδιαίρεσης και την αρχή της τάνυσης των κυττάρων (0-60 ηµέρες από την πλήρη άνθηση). 42

43 Επίσης, το µεγαλύτερο µέρος του ασβεστίου που βρίσκεται στους καρπούς µηλιάς, φτάνει σε αυτούς από την έναρξη της κυκλοφορίας των χυµών µέχρι το καρπίδιο να φτάσει σε βάρος τα 30 γραµ. περίπου. Έπειτα, η µεταφορά του γίνεται κυρίως µέσω της ηθµώδους µοίρας και οι ποσότητες ασβεστίου που φτάνουν στους καρπούς είναι πολύ µικρές επειδή το ασβέστιο δεσµεύεται στα κυτταρικά τοιχώµατα και γίνεται δυσκίνητο για ανακυκλοφορία στην ηθµώδη µοίρα. 43

44 Προανθικοί ψεκασµοί βορίου σε καλλιέργειες φυλλοβόλων οπωροφόρων. Επαρκείς ποσότητες βορίου χρειάζονται τα δένδρα στην αρχή της βλαστικής περιόδου µέχρι 3-4 εβδοµάδες µετά την άνθηση. Αν κατά την περίοδο αυτή η πρόσληψη του βορίου δεν είναι ικανοποιητική τότε µπορεί να υπάρξει µείωση της παραγωγής και ποιοτική της υποβάθµιση, ακόµη καιαν αντη µετέπειτα περίοδο η πρόσληψη του βορίου είναι επαρκής καιτο επίπεδό του στα φύλλα κριθεί ικανοποιητικό µε βάση τη φυλλοδιαγνωστική. 44

45 Σε πολλές περιπτώσεις όταν το διαθέσιµο βόριο στο έδαφος βρίσκεται κοντά στο ελάχιστο κρίσιµο επίπεδο, τα συµπτώµατα της έλλειψής του στα δένδρα δεν είναι ευδιάκριτα. Ηχρήση των διαφυλλικών ψεκασµών είναι η πιο αποτελεσµατική µέθοδος για τη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας βορίου για τα άνθη και για την αντιµετώπιση παροδικών ελλείψεων κατά το κρίσιµο αυτό στάδιο. 45

46 Μεταξύ των άλλων ρόλων του βορίου στα φυτά, πολύ σηµαντική είναι η επίδρασή του στη βλάστηση της γύρης, στη γονιµοποίηση των ανθέων, στην καρπόδεση και στην ανάπτυξη του καρπιδίου κατά τα πρώτα στάδια. Ψεκασµοί βορίου αποδείχθηκαν αποτελεσµατικοί στην αύξηση της περιεκτικότητας σε βόριο των οφθαλµών και των ανθέων σε καλλιέργειες γιγαρτοκάρπων και πυρηνοκάρπων. 46

47 Ενώ το βόριο είναι απαραίτητο σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης των δένδρων, το πιο κρίσιµο στάδιο είναι αυτό της ανθοφορίας. Το καταλληλότερο στάδιο για διαφυλλικό ψεκασµό στις µηλιές είναι αυτό της ροζ κορυφής. 47

48 Σηµαντικές ποσότητες Κ, Ρ, Mg και µικροστοιχείων που είχαν αποθηκευτεί την προηγούµενη χρονιά στα µόνιµα όργανα των δένδρων µεταφέρονται στη νεαρή βλάστηση µετά την έκπτυξη των οφθαλµών καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις της νεαρής βλάστησης. Επίσης, για τα περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, περισσότερο από το 65% της ετήσιας ποσότητας στα φύλλα συγκεντρώνεται τις πρώτες 10 εβδοµάδες µετά την έκπτυξη των οφθαλµών. 48

49 Συνεπώς, η λιπαντική τακτική (ποσότητα, εποχή εφαρµογής) που ακολουθήθηκε την προηγούµενη χρονιά επηρεάζει άµεσα τη θρεπτική κατάσταση των δένδρων την επόµενη καλλιεργητική περίοδο. Μετασυλλεκτική χορήγηση Ν, Ρ, Κ και µικροστοιχείων εφαρµόζεται σε διάφορα είδη δένδρων για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 49

50 Αποτελεσµατικότητα διαφόρων ενώσεων ψευδαργύρου (Συγκέντρωση 400 ppm) Χηµική ένωση Αποτελεσµατικότητα 1= χαµηλή, 10= υψηλή Σηµείο υγροποίησης Οξείδιο ψευδαργύρου 1 99 Φωσφορικός 3 99 ψευδάργυρος/οξείδιο Σύµπλοκο ψευδαργύρου µε 4 93 φουλβικά οξέα Θειικός ψευδάργυρος 5 90 Χηλικός ψευδάργυρος 6 93 Σύµπλοκο ψευδαργύρου µε 7,2 90 αµινοξέα Κιτρικός ψευδάργυρος 7,3 90 Νιτρικός ψευδάργυρος 7 43 Νιτρικός ψευδάργυρος µε 8,4 43 ουρία Σύµπλοκο ψευδαργύρου µε 9 43 υδατάνθρακες Χλωριούχος ψευδάργυρος

51 Ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί ως προς την αντιµετώπιση ανωµαλιών της φυσιολογίας των καρπών είναι οι ψεκασµοί µε ασβέστιο (µπορεί να συνδυαστεί και µε ποσότητα βοριούχου σκευάσµατος για την αντιµετώπιση π.χ. της πικρής κηλίδωσης στα µήλα). Όσον αφορά την αντιµετώπιση τροφοπενιών βορίου την καλύτερη αποτελεσµατικότητα παρουσιάζουν διαφυλλικοί ψεκασµοί την άνοιξη και το φθινόπωρο σε συνδυασµό µε τη χορήγησή του απότο έδαφος. 51

52 Boron (and Ca) deficiency in apple Boron Deficient Soil B only Boron adequate (Soil B + Foliar B) 1.6 ppm B in the fruit. Cracking and necrotic spots. Brown,

53 Χηµικήµορφή µορφήιόντος Αναφορικά µετα κατιόντα, όσο µεγαλύτερο το σθένος τους τόσο µικρότερη είναι η ικανότητά τους να µεταφερθούν εντός των κυττάρων. Για κατιόντα µετο ίδιο σθένος, ηδιαπερατότητά τους δια µέσου ουτης φυλλικής επιφάνειας µειώνεται µετο µέγεθος του ενυδατωµένου ιόντος Έτσι, ηπρόσληψη κατιόντων από την εφυµενίδα µειώνεται κατά την εξής σειρά: NH 4+ > K+ > Na+ >Ca 2+ > Mg 2+.

54 Χηµική ένωση Σηµείο υγροποίησης (%) MgCl 2 6H 2 O 33 Mg(NO 3 ) 2 6H 2 O 56 MgSO 4 90 Mn(NO 3 ) 2 4H 2 O 42 MnCl 2 4H 2 O 60 54

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκοµία πραγµατεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάµνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ & Γεώργιος Νάνος Εργαστήριο Δενδροκομίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η αμυγδαλιά ήταν μια σημαντική καλλιέργεια για τη χώρα μας αλλά λόγω του μικρού κέρδους που έδινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΝΑΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας»

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Ιακωβίδης Μηνάς Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωγραφική θέση του Νησιού, η διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Γραφεία Αθηνών: Έδρα: Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11 Τ.Κ. 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2130 175700 Fax: 210 9211533 e-mail: headoffices@elfegroup.eu Εργοστάσιο Καβάλας: Ν.Καρβάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μάιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια ερευνήτρια 1 Καθηγητής Μιλτιάδης Βασιλακάκης 2 Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών 2 EL/04/B/F/PP-148258 Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή πληροφοριών για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΝΓΚΟ» ΧΑΡΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΝΓΚΟ» ΧΑΡΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of CRETE DEPARTMENT of CROPE SCIENCE ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο ΧΙΙ ΛΙΠΑΝΣΗ από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Μπρουσοβάνα, Ν., 1986)

κεφάλαιο ΧΙΙ ΛΙΠΑΝΣΗ από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Μπρουσοβάνα, Ν., 1986) κεφάλαιο ΧΙΙ ΛΙΠΑΝΣΗ από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Μπρουσοβάνα, Ν., 1986) α) Γενικά Για να διατηρήσουµε τον φιστικεώνα µας σε καλή βλαστική και παραγωγική κατασταση θα πρέπει να προσέξουµε, παράλληλα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφικός Κατάλογος

Περιγραφικός Κατάλογος Περιγραφικός Κατάλογος COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αιγιαλείας 54, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 211 1769, FAX 211 1769 150 www.compo-expert.gr compohellas@compo.com SCAN TO FIND OUR WEBSITE Compo Expert Hellas Application

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την. λίπανση της πατάτας. Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας. Η καλλιέργεια της Πατάτας. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Πληροφορίες για την. λίπανση της πατάτας. Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας. Η καλλιέργεια της Πατάτας. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας Η καλλιέργεια της Πατάτας H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Παραγωγή και Ποιότητα: Παράμετροι που εξαρτώνται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Καταγωγή της κερασιάς. Υφιστάμενη κατάσταση στον κόσμο. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Καταγωγή της κερασιάς. Υφιστάμενη κατάσταση στον κόσμο. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς 3 Καταγωγή της κερασιάς Κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά για τον τόπο καταγωγής της κερασιάς, ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι προερχόταν από τη Μικρά Ασία και

Διαβάστε περισσότερα

EL/2004/B/F/PP-148258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού

EL/2004/B/F/PP-148258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εκμάθηση τρόπων βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

ΤΟ ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η κατανάλωση των µικρών φρούτων (νωπά ή µεταποιηµένων) σε συνδυασµό µε άλλες φυτικές τροφές φαίνεται ότι αυξάνει την αίσθηση της ευηµερίας: Τα µεγάλα πλεονεκτήµατα της καλλιέργειας των µικρών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ARTIS AgriFood Research & Technological Innovation Specialists ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελ. 0 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να

Διαβάστε περισσότερα