Διπλωματική Εργασία Μελέτη Μετατροπέων Δέλτα Σίγμα (ΣΔ-DAC/ADC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική Εργασία Μελέτη Μετατροπέων Δέλτα Σίγμα (ΣΔ-DAC/ADC)"

Transcript

1 Διπλωματική Εργασία Μελέτη Μετατροπέων Δέλτα Σίγμα (ΣΔ-DAC/ADC) Τσιατούρας Κωνσταντίνος

2 Δομή Παρουσίασης Δομή του Δέλτα Σίγμα DAC Θόρυβος Κβαντισμού Η έννοια του Oversampling Η έννοια του Noise Shaping DAC/ADC Delta Sigma Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Topologies Delta sigma DAC Idle Tones και Dither signal Μελέτη Ευστάθειας Το Interpolation Φίλτρο Εξομοίωση ενός δευτέρου βαθμού Delta sigma DAC (MATLAB) Διαδικασία Εύρεσης Συντελεστών του Διαμορφωτή 2

3 3 Δέλτα Σίγμα DAC

4 Θόρυβος Κβαντισμού Κβαντισμός (Quantization) είναι η διαδικασία της προσέγγισης ενός αναλογικού συνεχούς σήματος από με ένα σύνολο πεπερασμένων αριθμών, n bits, Η ακρίβεια μετατροπής εξαρτάται από τον αριθμό των bits του ψηφιακού σήματος εξόδου Το λάθος μετατροπής στον ιδανικό μετατροπέα δεν είναι μεγαλύτερο από την τάση που αντιστοιχεί στο 1/2 του LSB Όπου Vref Μέγιστη τάση Μετατροπής 4

5 Θόρυβος Κβαντισμού Το λάθος μετατροπής εισάγει έναν θόρυβο, που είναι γνωστός ως θόρυβος κβαντισμού (quantization noise). Ο θόρυβος κβαντισμού είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στο διάστημα [- Q/2, + Q/2] 5

6 Θόρυβος Κβαντισμού όπου 2 Αείναιηpeak to peak τιμή του αναλογικού σήματος εισόδου To SNR (Signal to Noise) με μονάδες μέτρησης db που είναι: SNR 2 σ x = 10log db 2 σ e 6

7 Θόρυβος Κβαντισμού Έστω ότι έχουμε σαν είσοδο ένα συνημίτονο x( t) = Acos( ωt) Η (RMS) τιμή της ισχύος τουαναλογικούσήματος εισόδου είναι To SNR (Signal to Noise) 7

8 Θόρυβος Κβαντισμού 2 A SNR = 6n + 10log 2 = 6n ( db) 2 ( 2A) 12 Παρατηρούμε ότι για κάθε 1 bit (resolution) που προσθέτουμε έχουμε 6 db κέρδος σε SNR. Αυτή η σχέση ισχύει για τον ιδανικό DAC/ADC και δίνει την σχέση SNR του σήματος με το resolution του μετατροπέα 8

9 Oversampling H τεχνική της υπερδηγματοληψίας (Oversampling) έχει ως σκοπό να δειγματοληψησει το προς μετατροπή αναλογικό ή ψηφιακό σήμα με ρυθμό μεγαλύτερο από τον ρυθμό δειγματοληψίας κατά Nyquist κατά ένα παράγοντα K φορές που ονομάζεται και OSF (Oversampling Factor) με σκοπό να μειώσει τον θόρυβο λόγο κβάντισης (Quantization Noise) που βρίσκεται στο φασματικό περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει. 9

10 Oversampling Όταν το OSF=1 τότε ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι ίσος με τον ρυθμό κατά Nyquist. f = f = 2 s Nyquist f B Το OSF υπολογίζεται σύμφωνα με την σχέση: OSF = f 2 f s B 10

11 Oversampling Υπάρχουν κυρίως δύο λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται στη μετατροπή D/A ή A/D. Το αναλογικό anti-aliasing φίλτρο απλοποιείται σ ένα απλό παθητικό RC φίλτρο. Ο θόρυβος κβαντοποίησης μετατοπίζεται έκτός του bandwidth του σήματος. 11

12 12 Oversampling

13 Oversampling Ο θόρυβος λόγο κβαντισμου διανέμεται ομοιόμορφα στο διάστημα [ -fs +fs] και εξαρτάται από την συχνότητα δειγματοληψίας fs σύμφωνα από τον τύπο Ο θόρυβος που βρίσκεται μέσα στο φασματικό περιεχόμενα που μας ενδιαφέρει θα είναι N + fb 2 0 = P e( f ) df = 2 fb f f s b σ 2 e = σ 2 e OSF Ο θόρυβος που βρίσκεται μέσα στο bandwidth που μας ενδιαφέρει θα είναι 13 Διαπιστώνουμε ότι για κάθε διπλασιασμό του OSF θα έχουμε 3 db κέρδος σε SNR που ισοδυναμεί με αύξηση του resolution κατά 0.5 bits

14 14 Oversampling

15 15 Oversampling

16 Noise Shaping Noise Shaping είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να μεταφέρουμε τον θόρυβο που δημιουργείται λόγω κβαντισμου κατά την μετατροπή ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό ή αντίστροφα και που εγκλωβίζεται μέσα στο φασματικό περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει, σε μεγαλύτερες συχνότητες ώστε να πετύχουμε καλύτερο λόγο σήματος προς θορύβου SNR άρα και καλύτερο Resolution στους A/D και D/A Converts. 16

17 Noise Shaping Την ιδιότητα αυτή την έχουν οι μετατροπείς που χρησιμοποιούν την Oversampling Delta sigma τεχνική διαμόρφωσης. Την πετυχαίνουν λόγου του ότι χρησιμοποιούν σύστημα ανατροφοδότησης (Feedback techniques ) Οι Oversampling Delta Sigma Modulators πετυχαίνουν τόση καλή ακρίβεια λόγο των εξής δυο μηχανισμών,oversampling και Noise Shaping.Στο σχήμα που ακολουθεί βλέπουμε την απόκριση του θορύβου κβαντισμου σε έναν A/D μετατροπέα που δεν χρησιμοποιεί την τεχνική Noise Shaping και έναν αντίστοιχο που χρησιμοποιεί 17

18 Noise Shaping Παρακάτω παρουσιάζονται δυο διαγράμματα στο μεν πρώτο δείχνεται η μείωση του θορύβου κβαντισμου λόγου της υπερδηγματοληψίας και στο δεύτερο λόγου της μετατόπισης του θορύβου (Noise Shaping) σε μεγαλύτερες συχνότητες 18

19 DAC/ADC Delta Sigma Εδώ θα αναφερθούμε στους A/D και D/A converter ως προς την κύρια αρχιτεκτονική τους,ποιες είναι οι διαφορές τους και πια είναι ακριβώς η διαδικασία που ακολουθεί το σήμα ως προς μετατροπή. Ακόμη θα κάνουμε διαχωρισμό ποια από τα μέρη αυτά υλοποιούνται ψηφιακά και ποια αναλογικά. 19

20 DAC/ADC Delta Sigma DAC 20

21 DAC/ADC Delta Sigma ADC 21

22 22 DAC/ADC Delta Sigma

23 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Delta Sigma Modulation Ένα πρότυπο του διαμορφωτή δημιουργείται με το χωρισμό του σήματος εισαγωγής και του θορύβου κβαντοποίησης σε δύο αυθαίρετες συναρτήσεις μεταφοράς Συνάρτηση μεταφοράς θορύβου (NTF) Συνάρτηση μεταφοράς σήματος (STF) Είναι ένα μη γραμμικό σύστημα λόγω της κβαντοποίησης που εισέρχεται στο σύστημα, που είναι μη γραμμική λειτουργία, Είναι και δυναμικό λόγω της μνήμης στον ολοκληρωτή, και ως εκ τούτου η ανάλυσή του είναι ένας δύσκολος μαθηματικός στόχος 23

24 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Delta Sigma Modulation Η απλή ποσοτική κατανόηση της λειτουργίας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός γραμμικού discrete time προτύπου, όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω αντικαθιστώντας το κβαντιστή ως μια είσοδο e(n) που εισάγει το θόρυβο. Έτσι έχουμε ένα σύστημα δύο εισόδων μίας εξόδου 24

25 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Delta Sigma Modulation Από το σύστημα παραπάνω υπολογίζουμε την συνάρτηση μεταφοράς κάθε εισόδου μηδενίζοντας κάθε φορά την αντίστοιχη είσοδο Μπορούμε επίσης να γράψουμε το σήμα Εξόδου Y(z) ως συνδυασμό του σήματος εισόδου και του σήματος θορύβου, με κάθε ένα να φιλτράρεται από την αντίστοιχη συνάρτηση μεταφοράς (3). 25

26 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Delta Sigma Modulation Επιλέγοντας την H(z) κατάλληλα η συνάρτηση μεταφοράς του σήματος εισόδου (STF) δεν θα επηρεάζει το σήμα εισόδου μέχρι την συχνότητα ενδιαφέροντος fb και θα κόβει τις συχνότητες πέρα από αυτή, ενώ η συνάρτηση μεταφοράς θορύβου (NTF) θα μειώνει το σήμα θορύβου, συχνότητας μικρότερη από την fb και θα ενισχύει στις υψηλές. 26

27 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου First Order Delta Sigma H NTF έχει συμπεριφορά με ένα υψηλοπερατό φίλτρο (High Pass Filter), και έτσι ο θόρυβος λόγο κβαντισμού φιλτράρεται υψηλοπερατά Η STF έχει συμπεριφορά ενός χαμηλοπερατού φίλτρου. 1 ( ) = z H z 1 1 z = 1 z 1 27

28 28 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου First Order Delta Sigma Κ=1

29 29 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου First Order Delta Sigma Κ=2

30 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου First Order Delta Sigma Κάνοντας αντικατάσταση όπου z = e jωτ και όπου ω=2πf,t=1/fs έχουμε Παρατηρούμε ότι αυξάνεται 20 db ανά δεκάδα 30

31 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου First Order Delta Sigma Τώρα θα υπολογίσουμε τον θόρυβο που βρίσκεται μέσα στο πεδίο συχνοτήτων [ fo<f<+fo] όπου fo μέγιστη συχνότητα σήματος εισόδου. 31

32 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου First Order Delta Sigma Διαπιστώνουμε ότι για κάθε διπλασιασμό του OSR θα έχουμε 9 db κέρδος σε SNR άρα σύμφωνα με τον τύπο: 32

33 33 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου First Order Delta Sigma

34 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Second Order Delta Sigma Η συνάρτηση μεταφοράς H(z) είναι: 1 z 1 H ( z) = = 1 1 z z 1 Αποτελείται από δύο ολοκληρωτές,έναν κβαντιστη και από ένα κέρδος ανάδρασης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του συστήματος 34

35 35 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Second Order Delta Sigma Η συνάρτηση της απόκρισης του συστήματος δίνεται από τον τύπο: ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( z E z N z U z S z Y TF TF + = = 2 2 1) ( ) ( ) ( ) ( k kz z z z z E k kz z z z U z Y + + = = = ) ( ) ( ) ( 2 0 ) ( k kz z z z U z Y z S z E TF + + = = = 2 2 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( k kz z z z z E z Y z N z U TF Βάζοντας ανάδραση k=2 παίρνουμε ) ( 1 ) ( ) ( ) ( = = = = z z z U z Y z S z E TF ) ( ) (1 1) ( ) ( ) ( ) ( = = = = z z z z E z Y z N z U TF

36 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Second Order Delta Sigma Κάνοντας αντικατάσταση όπου z= e jωτ και όπου ω=2πf,t=1/fs έχουμε N TF ( f ) = (1 e j2πf fs ) 2 e = j2πf fs e 2 j j2πf fs 2 je j2πf fs 2 2πf = sin( fs )2 je j2πf fs 2 Και το μέτρο τις είναι Παρατηρούμε ότι αυξάνετε 40 db ανά δεκάδα 36

37 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Second Order Delta Sigma Τώρα θα υπολογίσουμε τον θόρυβο που βρίσκεται μέσα στο πεδίο συχνοτήτων [ fo<f<+fo] όπου fo μέγιστη συχνότητα σήματος εισόδου. 37

38 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Second Order Delta Sigma Διαπιστώνουμε ότι για κάθε διπλασιασμό του OSF θα έχουμε 15 db κέρδος σε SNR άρα σύμφωνα με τον τύπο 38

39 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Στην τοπολογία αυτή παρατηρούμε τα εξής, όσο αφορά την συνάρτηση μεταφοράς του θορύβου και ανάλογα με τον βαθμό (L)του διαμορφωτή θα μεταβάλετε ως εξής L Y ( z) ( z 1) 1 N TF( z) U ( z) = 0 = = = (1 z ) L E( z) z L 39 Παρατηρούμε ότι για κάθε αύξηση του βαθμού (L) κατά ένα έχουμε αύξηση της κλίσης της χαρακτηριστικής κατά 20 db

40 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Η γενική έκφραση του λόγου σήματος προς θορύβου συνάρτηση του βαθμού L του διαμορφωτή και OSF 2L π SNR = log( ) + 10 (2 L + 1) log( OSR) 2 L Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεγάλου βαθμού διαμορφωτές που έχουν μεγαλύτερο κέρδος. Όμως διαμορφωτής μεγαλύτερος από δεύτερου βαθμού παρουσιάζει αστάθεια. Θα αρχίσει να ταλαντεύεται αν η είσοδος υπερβεί μια ορισμένη τιμή. Κατά συνέπεια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική NTF, αλλάζοντας τους συντελεστές στην ανάδραση.

41 Ανάλυση Γραμμικού Μοντέλου Αν κάνουμε χρήση του ορισμού Effective Number of Bits (ENOB) που είναι το μέγεθος που εκφράζει την ακρίβεια ενός A/D ή D/A σε Bit ανάλογα το SNR που παρουσιάζουν σαν να ήταν ιδανική. Υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση SNR 1.76 ENOB =

42 Single-Loop Topologies Ο σίγμα δέλτα διαμορφωτής πρώτου βαθμού ( first-order) είναι και ο ποιο απλούστερος του μονού βρόχου τοπολογίας (single loop topology) που αποτελείται από μόνο έναν ολοκληρωτή και ένα Bit κβαντιστή. Διαπιστώσαμε ότι για κάθε διπλασιασμό του Oversampling (OSR), το SNR αυξάνει κατά 9 db ή ισοδύναμα 1.5 Bit. Προκειμένου να επιτευχθεί μια ανάλυση 16 Bit για τα ακουστικά σήματα ζώνης συχνότητας,fb= 20 khz, η απαραίτητη συχνότητα δειγματοληψίας για έναν first-order σίγμα δέλτα διαμορφωτή αποδεικνύεται ότι είναι περίπου MHz 42

43 Single-Loop Topologies Έτσι είναι αναγκαίο να καταφύγουμε σε υψηλότερου βαθμού δέλτα σίγμα που απαιτείται μικρότερο OSR για την ίδια ακρειβια Bit που επιθυμούμε Υψηλότεροι βαθμού διαμορφωτές δέλτα σίγμα μπορούν να πραγματοποιηθούν, με την τοπολογία μονού βρόχων με την προσθήκη περισσότερων ολοκληρωτών σε σειρά,. Η γενική μορφή της τοπολογίας L βαθμού παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της τοπολογίας διαμορφωτών είναι ότι απαιτείται μόνο ένας κβαντιστής ανεξάρτητα από το βαθμό του. 43

44 Single-Loop Topologies Πλεονεκτήματα Μείωση του θορύβου κβαντισμου Λιγότερο ευαίσθητη σε σε Idle Tones Γιαναλάβουμε16 Bit resolution για τα ακουστικά σήματα, ο δευτέρου και τρίτου βαθμού διαμορφωτής θα απαιτούσε τις συχνότητες 6,12 MHz και 1,92 MHz αντίστοιχα. 44

45 Single-Loop Topologies Μειονεκτήματα Η αστάθεια που προκαλείται λόγο υπερφόρτωσης του κβαντιστή Η σταθερότητα είναι εξαρτημένη από σήμα εισόδου Η μέγιστη είσοδος πρέπει να περιοριστεί για να εξασφαλισθεί σταθερότητα Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει σύστημα εντοπισμού αστάθειας δηλαδή υπερφόρτισης με αποτέλεσμα να επαναφέρουμε το σύστημα πάλι σε κανονική λειτουργία Γιανααποφύγουμεαυτάταπρόβλημα, έχουν προταθεί πολλές προσεγγίσεις. Οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν :α) Τον περιορισμό του επιπέδου του σήματος εισόδου. Να χρησιμοποιηθούν άλλες τοπολογίες διαμορφωτών για να αποφύγουμε τα προβλήματα σταθερότητας, και να παρέχουν την μέγιστη δυναμική περιοχή και να καταστείλετε το πλαστούς των Idle Tones στο in band 45

46 Multi-Bit Τοπολογίες Ένας L τάξης διαμορφωτής μονού βρόχου δεν διαφέρει από έναν σε multi-bit τοπολογία, εκτός από τον single-bit κβαντιστή που έχει αντικατασταθεί από έναν multi-bit κβαντιστή Βελτίωση σε SNR ίση με SNR N ( Im provemen) ( db) = 20 log10 ( 2 1) 46

47 Multi-Bit Τοπολογίες Για την επίτευξη 16 bit ανάλυσης για ένα ηχητικό σήμα χρησιμοποιώντας δεύτερης τάξης 5-bit μετατροπέα, η απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψίας πλέον είναι 1.53 MHz αντί των 6.12MHz που απαιτούνται στην περίπτωση που χρησιμοποιείται single-bit κβαντιστής. Η χρησιμοποίηση multi-bit κβαντιστή επιπλέον αυξάνει την ευστάθεια ενός 2ης τάξης διαμορφωτή με αποτέλεσμα οι συντελεστές, που θέτουν το κέρδος των ολοκληρωτών να μπορούν να αυξηθούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αστάθειας. Με αυτό τον τρόπο ο θόρυβος εντός μπάντας μειώνεται, αυξάνοντας έτσι το SNR και το DR του διαμορφωτή. Η υλοποίηση ενός υψηλής τάξης διαμορφωτών είναι τώρα δυνατή χωρίς την χρησιμοποίηση κυκλωμάτων εντοπισμού αστάθειας.διαμορφωτές που χρησιμοποιούν multi-bit κβαντιστές εμφανίζουν εξασθένιση των in-band Idle Tones από τους διαμορφωτές πρώτης και δεύτερης τάξης που χρησιμοποιούν single-bit κβαντιστές 47

48 Multi-Bit Τοπολογίες Πλεονεκτήματα μιας Multi Bit DAC αρχιτεκτονικής 1. Ποιο ευσταθές υψηλότερη κέρδος στην NTF 2. Μεγαλύτερο διάστημα εισόδου (ευσταθές) 3. Λιγότερος θόρυβος κβαντοποίησης που εισάγεται 4. Λιγότεροι idle tones 5. Μετατροπείς D/A ανάγκης να είναι ιδιαίτερα γραμμικοί 6. Στους D/A δέλτα σίγμα λόγο του ότι εισάγεται λιγότερος θόρυβος κβαντοποίησης έχει σαν αποτέλεσμα να απαιτείται λιγότερο πολύπλοκο αναλογικό φίλτρο εξόδου 48

49 Cascaded Topologies / Multi-Stage Noise-Shaping (MASH) Οι διαμορφωτές υψηλότερου βαθμού μπορούν να υλοποιηθούν με σειριακή ένωση από ανεξάρτητα στάδια διαμορφωτών Μπορούμε έτσι να πετύχουμε μεγαλύτερη μετατόπιση του in band θορύβου έχοντας εξασφαλίσει ευστάθεια και μεγαλύτερη δυναμική περιοχή του σήματος εισόδου. Η σειριακήένωση πολλαπλών σταδίων παρουσιάζετε με το όνομα MASH και μια ακολουθία από αριθμούς. Ένας τρίτου βαθμού διαμορφωτής μπορεί να υλοποιηθεί ως MASH 1-1-1, MASH 2-1, MASH

50 Cascaded Topologies / Multi-Stage Noise-Shaping (MASH) Το μπλοκ διάγραμμα για έναν cascaded MASH φαίνεται παρακάτω 50

51 Cascaded Topologies / Multi-Stage Noise-Shaping (MASH) STF Για κάθε επίπεδο η συνάρτηση μεταφοράς του σήματος είναι 1 Η συνάρτηση μεταφοράς του θορύβου είναι NTF Η κάθε έξοδο κάθε σταδίου είναι: = (1 z 1 ) = z Χρησιμοποιώντας τη λογική διορθώσεων που παρουσιάζεται δεξιά του διαμορφωτή, παίρνουμε:: Κάνοντας χρήση των παραπάνω τύπων έχουμε 51

52 Cascaded Topologies / Multi-Stage Noise-Shaping (MASH) Παρατηρούμε ότι λάθος κβαντισμου των δυο πρώτον σταδίων καταργήθηκε τελείως και παρουσιάζει μια συνάρτηση μεταφοράς μετατοπίσεις του θορύβου ίση σαν να είχαμε ενός σταδίου 3 διαμορφωτή με συνάρτηση μεταφοράς θορύβου NTF = (1 z 1 ) Οι MASH αρχιτεκτονικές είναι παραδοσιακά δημοφιλείς στους DAC μετατροπείς, και όχι τόσο δημοφιλείς στους ADC μετατροπείς. Λόγου του γεγονότος ότι η NTF και η STF εξαρτώνται από το αναλογικό ταίριασμα των στοιχείων του κυκλώματος. Εάν δεν επιτυγχάνεται το τέλειο ταίριασμα, e1 και e2 θα διαρρεύσουν στην έξοδο. Λόγο αυτής της διαρροή είναι απαραίτητοι να εφαρμοστούν αλγόριθμοι διορθώσεων. Σε ένα DAC, ο διαμορφωτής είναι ψηφιακός και ο κακός συνδυασμός των συντελεστών δεν είναι πρόβλημα. 52

53 53 Συμπεράσματα Τοπολογιών

54 Idle Tones και Dither signal Εάν εφαρμόσουμε στην είσοδο την DC τιμή 1/3, θα διαπιστώσουμε ότι η έξοδος y[n] θα είναι ( ) παράγει την σωστή rms τιμή αλλά έχει ένα ισχυρό φασματικό περιεχόμενο σε fs/3.παρεμβάλλοντας άλλες τιμές θα δείξει ότι η έξοδος έχει την τονική συμπεριφορά σε fs/k. Το ευτύχημα είναι ότι είναι έξω από το φασματικό περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει πάντα για όλες τις τιμές Οι idle tones θα παραχθούν όποτε η εισαγωγή είναι στάσιμη ή μεταβάλετε αργά. Πρόβλημα στις χαμηλές συχνότητες εισόδου. 54

55 55 Idle Tones και Dither signal

56 Idle Tones και Dither signal Παράδειγμα έστω το εύρος συχνοτήτων που μας ενδιαφέρει είναι fb=100 Hz και ο συντελεστής υπερδηγματοληψίας OSR=50 και έχουμε πρώτου βαθμού διαμορφωτή DAC με σήμα εισαγωγής 8 bit που κυμαίνεται από 0 ως 256.Αν εφαρμόσουμε την τιμή 1 τότε θα έχουμε στην έξοδο έναν άσσο στους 256 παλμούς με συχνότητα 2 f B OSR f 2 f OSR B Idle _ Tones= = Hz 56 Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα μιας και αυτές οι συχνότητες είναι ανεπιθύμητες. Η μια λύση είναι να πάμε σε μεγαλύτερους δέλτα σίγμα βαθμού αλλά και εκεί υπάρχει αυτό το πρόβλημα όχι τόσο έντονο. Αυστηρή μαθηματική ανάλυση της τονικής συμπεριφοράς σε μεγαλύτερους δέλτα σίγμα βαθμού δεν υπάρχει ολοκληρωμένη.

57 Idle Tones και Dither signal Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τους Idle Tones που βρίσκονται μέσα και έξω από φάσμα συχνοτήτων που μας ενδιαφέρει 57

58 Idle Tones και Dither signal Δεύτερη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο που ονομάζετε Dithering για να αλλάξει την περιοδικότητα που εμφανίζεται. Προσθέτετε ένα ψευδοτυχαίο σήμα στο διαμορφωτή, πριναπότοκβαντιστή, και θα γίνει και αυτό noise shaped και μεγάλο dither μπορεί να προστεθεί. Ανάλογα αν έχουμε A/D η D/A δέλτα σίγμα εφαρμόζεται ως εξής A/D Λίγα bit απαιτούντα να προστεθούν στον μετατροπέα D/A D/A Λίγα bit απαιτούντα να προστεθούν πριν τον κβαντιστη Θα έχει επιπτώσεις στη σταθερότητα του διαμορφωτή 58

59 Idle Tones και Dither signal Ο κατάλληλος αλγόριθμος του Dithering εξαρτάτε από το αν εφαρμόζετε σε A/D ή D/A δέλτα σίγμα. Το πρόβλημα είναι ότι ο προστιθέμενος θόρυβος (Dithering) σημαίνει ένα υψηλότερο εύρος στην είσοδο του κβαντιστή. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις σταθερότητας είναι περαιτέρω περιορισμένες. Η δυναμική περιοχή στην είσοδο μειώνεται.. Αντιμετώπιση των προβλημάτων Λεπτομερή προσομοίωση και σχεδιασμό πιο συντηρητικών προδιαγραφών Κάποιος μπορεί επίσης να μειώσει το εύρος του dither Στους DAC δέλτα σίγμα τα πράγματα είναι ποιο απλά, ένα απλός αλγόριθμος Dithering, είναι να επηρεάσουμε το λιγότερο LSB στην είσοδο του κβαντιστή αλλά και στην έξοδο του Interpolation Όταν έχουμε multibit τοπολογία μας είναι ποίο εύκολο να εφαρμόσουμε το Dithering χωρίς τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα 59

60 Ευστάθεια του Δέλτα Σίγμα Η Ευστάθεια του Δέλτα Σίγμα δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από τα γραμμικά πρότυπα και τις συναρτήσεις μεταφοράς (η συνάρτηση μεταφοράς μπορεί να είναι ευσταθές ενώ ο διαμορφωτής δεν είναι) αυτό οφείλεται στον κβαντιστή Ένας άλλος κανόνας βασισμένος στην εκτενή προσομοίωση γίνεται αποδεκτός ευρέως. Ο κανόνας που αποκαλείται Lee's Rule λέει ότι ένας Δέλτα Σίγμα διαμορφωτής με κβαντιστή του ενός bit θα είναι γενικά ευσταθείς αν τηρείτε το εξής NTF ( f ) 1. 6 db Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κανόνας είναι βασισμένος στις προσομοιώσεις και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της αστάθειας και δεν τη αποκλείει τελείως. Η ανάπτυξη για την ανάλυση της ευστάθειας και της βελτιστοποίηση του δέλτα σίγμα διαμορφωτών είναι τρέχων τομέας της έρευνας 60

61 Ευστάθεια του Δέλτα Σίγμα Έτσιμιαγενικήσκέψηγιαναέχουμεευστάθειαείναι, να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του κβαντιστή Να σχεδιάζονται με πολύ αυστηρές προδιαγραφές NTF<1.5 Μπορούμε να έχουμε ποιο μεγάλη σταθερότητα αν βάλουμε τους πόλους της NTF ποιο κοντά στα μηδενικά, Να αποφεύγεται να εισάγουμε σήμα εισόδου που θα ήταν βέβαιο ότι θα πάμε σε αστάθεια Η αστάθεια μπορεί να γίνει αντιληπτή με την επίβλεψη της εισόδου του κβαντιστη,και στο αν παρατηρηθούν πολύ μεγάλης διάρκειας παλμοί στο 0 ή 1.Αν ανιχνευθεί αστάθεια πρέπει να γίνεται reset 61

62 Ευστάθεια του Δέλτα Σίγμα Παρακάτω βλέπουμε δυο NTF (την αλλάζουμε μέσα από τους συντελεστές) 62

63 Ευστάθεια του Δέλτα Σίγμα Στο σχήμα παρακάτω βλέπουμε έναν διαμορφωτή ο οποίος έχει σχεδιαστεί με τον κανόνα Lee's Rule εισάγοντας τους συντελεστές (δεξιά) εναντίον ενός που έχει 1 3 σχεδιαστεί με την συνάρτηση μεταφοράς θορύβου ίση με. NTF = (1 z ) 63

64 Ευστάθεια του Δέλτα Σίγμα Στη έξοδο του πρώτου βαθμού δέλτα σίγμα υπάρχει έντονα το φαινόμενο των idle Tones, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευστάθεια και απλή υλοποίηση. Η έξοδος του δεύτερου είναι έντονα καλύτερη από την καταπόνηση τον idle tones έχει μια κλίση μεγαλύτερη από του πρώτου και είναι ικανοποιητικά ευσταθές. Του τρίτου βαθμού είναι σαφώς καλύτερα από Idle Tones και από μετατόπιση του θορύβου, εξαρτάτε όμως η ευστάθεια του έντονα από την είσοδο για αυτό αυτήν την μορφή την πετυχαίνουμε συνήθως με άλλες αρχιτεκτονικές τύπου MASH. 64

65 Interpolation Το Oversampling πετυχαίνεται σε γενικές γραμμές μέσα από δύο διαδικασίες. Ο πρώτος πρόκειται να αυξήσει το ρυθμό δειγματοληψίας με την παρεμβολή μηδενικών μεταξύ των υπαρχόντων δειγμάτων, καλείται και zero stuffing. Κατόπιν, γίνεται περιορισμός στην ζώνη του σήματος χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό φίλτρο χαμηλής διέλευσης. Αυτά συνδυάζονται χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο παρεμβολής(interpolation Filter).Η διαδικασία για ένα interpolation με oversampling ίσο με δύο φαίνεται παρακάτω 65

66 Interpolation Παρατηρούμε ότι παρεμβάλλοντας τα μηδενικά αυξήσαμε τον ρυθμό χωρίς να επηρεάσουμε το φασματικό περιεχόμενο του σήματος, παρεμβάλλοντας όμως ένα φίλτρο παρεμβολής έχουμε την καταστολή του ενός ειδώλου 66 Τα ιδανικό φίλτρο παρεμβολής έχει μια συνάρτηση μεταφοράς H L f si 1 0< f > 2 ( f) = f si Lf 0 < f > 2 2 Η κρουστική απόκριση που δίνεται από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Furrier είναι 1 hn [ ] = sin cn [ ] n <, > L Μια άπειρη κρουστική απόκριση δεν είναι φυσικά εφικτή, και τα πραγματικά φίλτρα σχεδιάζονται βασισμένά στην ιδανική αυτή χαρακτηριστική με μια ανεχθείσα απόκλιση. Οι συνηθισμένες αποκλίσεις περιλαμβάνουν passbandripple, stopband και ζώνη μετάβασης (δηλ. κλίση του φίλτρου). si

67 Interpolation Πρέπει να σημειωθεί, ότι η ζώνη μετάβασης αυξάνεται μερικές φορές στους υψηλούς ρυθμούς δειγματοληψίας εφαρμογές και έτσι επιτρέπει να εφαρμοστούν ποιο απλά φίλτρα παρεμβολής με λιγότερους συντελεστές. Πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει συνήθως μια ομοιόμορφη απαίτηση μείωσης stopband μέχρι το άπειρο. Στις υψηλές συχνότητες, ο διαμορφωτής έχει ένα υψηλό θόρυβο και η απόσβεση από το αναλογικό φίλτρο θα είναι επίσης σημαντική. Αυτό μειώνει την απαίτηση για την μείωση των εικόνων στις συχνότητες πολύ υψηλότερες από passband και έτσι χρησιμοποιούνται αποδοτικότερα φίλτρα 67

68 Interpolation Πολυσταδιακή Υλοποίηση του interpolation. Ο λόγος που επιθυμούμε πολυσταδιακή υλοποίηση ενός συστήματος αλλαγής ρυθμού, όπως θα γίνει φανερό στη συνέχεια, είναι επειδή επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας σε σχέση με αυτή που απαιτεί η μονοσταδιακή υλοποίηση 68

69 Interpolation Αν το υλοποιήσουμε κατευθείαν αυτό το φίλτρο (FIR) θα απαιτούνταν τουλάχιστον 1900 συντελεστές και θα είχαμε και μια μείωση κατά 6.5 db στην ζώνη μετάβασης όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 69

70 Interpolation Ένας τρόπος να μειωθεί ο αριθμός υπολογισμών είναι να χρησιμοποιηθούν διάφορα φίλτρα σε σειρά. Αυτό μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους εμείς εδώ θα επιλέξουμε τρία στάδια, τα δύο πρώτα θα έχουν ρυθμό αύξησης δύο και το τρίτο θα έχει 20 δηλαδή 2*2*20=80. Ο τύπος τον φίλτρων σε κάθε ένα στάδιο έχει σημασία τα φίλτρα με μεγαλύτερη ακρειβια τοποθετούνται πρώτα,συνήθως το τελευταίο φίλτρο που έχει και το μεγαλύτερο ρυθμό είναι απλό στην υλοποίηση όπως το CIC φίλτρο που δούμε στην συνέχεια ή ένα Zero order Interpolation ή ακόμα και το Linear Interpolation. Με την βοήθεια της Matlab βρίσκουμε τους κατάλληλους συντελεστές των δυο πρώτων φίλτρων ενώ το τελευταίο είναι ένα CIC interpolation 70

71 71 Interpolation

72 Interpolation Στάδιο δεύτερο είναι Compensation FIR filter και χρησιμοποιείτε για διορθώσει την passband διαστρέβλωση του CIC φίλτρου στην έξοδο του φίλτρου θα έχουμε μια συχνότητα 100 KHz 72

73 Interpolation Το τρίτο στάδιο είναι ένα CIC Interpolation φίλτρο με αύξηση ρυθμού κατά 20 η χαρακτηριστική φαίνεται παρακάτω 73

74 Interpolation Το αποτέλεσμα αν συνθέσουμε αυτά τα τρία σταδία είναι το ακόλουθο 74

75 Interpolation Παρατηρούμε ότι έχουμε μια πολύ μικρή απόσβεση στα 12.5 KHz. Καταφέραμε και φτιάξαμε ένα φίλτρο παρεμβολής πολύ κοντά στις προδιαγραφές μας με μόλις 80 συντελεστές 75

76 Υλοποίηση ενός δευτέρου βαθμού Delta sigma DAC Εδώ θα εξετάσουμε την υλοποίηση ενός δεύτερου βαθμού DAC πάνω στον οποίο μπορούμε να στηριχτούμε για να κατασκευάσουμε και μεγαλύτερους βαθμούς. Παρακάτω δίνετε ο αλγόριθμος με βάση τον οποίον βρίσκουμε τους συντελεστές του διαμορφωτή ανάλογα με της προδιαγραφές μας που είναι ο βαθμός,το OSR. 76

77 77 Υλοποίηση ενός δευτέρου βαθμού Delta sigma DAC

78 78 Τρίτου βαθμού DAC

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων Διάλεξη 12: Δειγματοληψία και ανακατασκευή (IV) Παρεμβολή (Interpolation) Γενικά υπάρχουν πολλοί τρόποι παρεμβολής, π.χ. κυβική παρεμβολή (cubic spline

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ενότητα 7: Μετατροπή Σήματος από Αναλογική Μορφή σε Ψηφιακή Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό Είδη Δειγματοληψίας: Ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ.

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. 1 Εισαγωγή Αναλογικό σήμα (analog signal): συνεχής συνάρτηση στην οποία η ανεξάρτητη μεταβλητή και η εξαρτημένη μεταβλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό ΗΜΥ 429 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό 1 (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό 2 Βασικά μέρη συστήματος ΨΕΣ Φίλτρο αντι-αναδίπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Γεώργιος Αλέξανδρος

Σίσκος Γεώργιος Αλέξανδρος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός και Υλοποίηση ενός Μετατροπέα Αναλογικού Σήµατος σε Ψηφιακό, τύπου Σίγµα έλτα, βασισµένου σε καινοτόµο Φίλτρο Αντιστάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Δρ. Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 5 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ψηφιακές Επικοινωνίες Εργαστήριο 4 ο : Κβάντιση-Κωδικοποίηση Βασική Θεωρία Κβάντιση Κατά την μετατροπή ενός αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 3 ο : Πολυπλεξία με διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 3 ο : Κβάντιση-Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ.

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Αρμονική ταλάντωση και επειδή Ω=2πF Περιοδικό με βασική περίοδο Τ p =1/F Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. 1 Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Σύμφωνα με την ταυτότητα του Euler Το ημιτονοειδές σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Εργαστήριο 7 ο : Δειγματοληψία και Ανασύσταση Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες. Ενότητα 5: Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σημάτων. Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τηλεπικοινωνίες. Ενότητα 5: Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σημάτων. Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 5: Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σημάτων Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων. Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων. (Κεφ & 4.6,4.8)

Διάλεξη 3. Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων. Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων. (Κεφ & 4.6,4.8) University of Cyprus Biomedical Imaging & Applied Optics Διάλεξη 3 Δειγματοληψία και Ανακατασκευή (Κεφ. 4.0-4.3 & 4.6,4.8) Περιοδική δειγματοληψία (periodic sampling) Περίοδος (sampling period) T Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Μετάδοση Βασικές έννοιες Διαμόρφωση ορισμός είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 9 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Σήμα FM Η ακόλουθη εξίσωση δίδει την ισοδύναμη για τη διαμόρφωση συχνότητας έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM (ΜΕΡΟΣ Α)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM (ΜΕΡΟΣ Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM (ΜΕΡΟΣ Α) 3.1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της εργαστηριακής αυτής άσκησης είναι η μελέτη της παλμοκωδικής διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI Διαφορική Παλμοκωδική Διαμόρφωση + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/ +

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης Καθηγητής Ι. Τίγκελης itigelis@phys.uoa.gr ΚΒΑΝΤΙΣΗ Διαδικασία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 7 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 5

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 Α. Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων Β. Φίλτρα FIR Σχετικές εντολές του Matlab: fir, sinc, freqz, boxcar, triang, hanning, hamming, blackman, impz, zplane, kaiser. Α. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙςΤΗΜΗς & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑς ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΔΕ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα Διάλεξη 2 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst233

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 10: Γραμμικά Φίλτρα. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής

Σήματα και Συστήματα. Διάλεξη 10: Γραμμικά Φίλτρα. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Σήματα και Συστήματα Διάλεξη 10: Γραμμικά Φίλτρα Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Γραμμικά Φίλτρα 1. Ιδανικά Γραμμικά Φίλτρα Ιδανικό Κατωδιαβατό Φίλτρο Ιδανικό Ανωδιαβατό Φίλτρο Ιδανικό Ζωνοδιαβατό

Διαβάστε περισσότερα

24-Μαρ-2009 ΗΜΥ Φίλτρα απόκρισης πεπερασμένου παλμού (FIR)

24-Μαρ-2009 ΗΜΥ Φίλτρα απόκρισης πεπερασμένου παλμού (FIR) 4-Μαρ-009 ΗΜΥ 49 5. Φίλτρα απόκρισης πεπερασμένου παλμού FIR 5. FIR Φίλτρα Ειδικά θέματα σχεδιασμού FIR: Half-bad FIR 4-Μαρ-009 Σχεδόν οι μισοί συντελεστές 0 μείωση υπολογιστικού κόστους κατά. Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Ασκήσεις για το μάθημα: «Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών»

Ενδεικτικές Ασκήσεις για το μάθημα: «Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών» Ενδεικτικές Ασκήσεις για το μάθημα: «Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών» Άσκηση 1 Τα φίλτρα Butterworth χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα, η συνάρτηση απόκρισής τους να είναι ιδιαίτερα επίπεδη στην περιοχή διέλευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Διάλεξη 10: Παλμοκωδική Διαμόρφωση, Διαμόρφωση Δέλτα και Πολύπλεξη Διαίρεσης Χρόνου Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στις ψηφιακές επικοινωνίες

Εφαρμογή στις ψηφιακές επικοινωνίες Δειγματοληψία Εφαρμογή στις ψηφιακές επικοινωνίες Γεννήτρια σήματος RF, (up converter Ενισχυτής) Προενισχυτής down-converter Ψηφιοποιητής σήματος RF Μονάδα ψηφ. επεξεργασίας Μονάδα ψηφ. επεξεργασίας 100

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ψηφιοποίησης (1/2)

Διαδικασία Ψηφιοποίησης (1/2) Διαδικασία Ψηφιοποίησης (1/2) Η διαδικασία ψηφιοποίησης περιλαμβάνει: Φιλτράρισμα και δειγματοληψία Κβαντισμό και κωδικοποίηση Φιλτράρισμα και δειγματοληψία Κβαντισμός και κωδικοποίηση Κβαντισμός Τα αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ Καραβίτης Κωνσταντίνος Α.Μ: 5030 Επιβλέπων Καθηγητής: Κ.Ευσταθίου Συνεπιβλέπων Καθηγητής: Γ.Παπαδόπουλος ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εφαρμογές της Ανάλυσης Fourier Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

27/4/2009. Για την υλοποίηση τέτοιων αλγορίθμων επεξεργασίας απαιτείται η χρήση μνήμης. T η περίοδος δειγματοληψίας. Επίκ. Καθηγητής.

27/4/2009. Για την υλοποίηση τέτοιων αλγορίθμων επεξεργασίας απαιτείται η χρήση μνήμης. T η περίοδος δειγματοληψίας. Επίκ. Καθηγητής. Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Διάλεξη 6 η : «Επεξεργαστές με Μνήμη (Mέρος ΙI)» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Από προηγούμενο μάθημα... Αναπαράσταση καθυστέρησης ενός δείγματος η περίοδος δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα δειγματοληψίας

Θεώρημα δειγματοληψίας Δειγματοληψία Θεώρημα δειγματοληψίας Ένα βαθυπερατό σήμα πεπερασμένης ενέργειας που δεν περιέχει συχνότητες μεγαλύτερες των W Hertz μπορεί να περιγραφθεί πλήρως από τις τιμές του σε χρονικές στιγμές ισαπέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΔΕ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα Διάλεξη 6 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Σήμα FM Η ακόλουθη εξίσωση δίδει την ισοδύναμη για τη διαμόρφωση συχνότητας έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Κεφάλαιο 7-8 : Συστήματα Δειγματοληψία Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Κεφάλαιο 7-8 : Συστήματα Δειγματοληψία Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 7-8 : Συστήματα Δειγματοληψία Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Κεφάλαιο 7 ο Ταξινόμηση Συστημάτων Κρουστική Απόκριση Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM) I + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/ + Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα φίλτρα είναι ηλεκτρικά δικτυώματα που αφήνουν να περνούν απαραμόρφωτα ηλεκτρικά σήματα μέσα σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων και ταυτόχρονα μηδενίζουν κάθε άλλο ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier (ΜF). Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν έμμεσοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Σήματος. Νόκας Γιώργος

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Σήματος. Νόκας Γιώργος Εισαγωγή στην Επεξεργασία Σήματος Νόκας Γιώργος Βιβλιογραφία στον εύδοξο 1. Γ. Β. Μουστακίδης, Βασικές Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Συστημάτων, εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε., Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων Διάλεξη 13: Ανάλυση ΓΧΑ συστημάτων (Ι) Περιγραφές ΓΧΑ συστημάτων Έχουμε δει τις παρακάτω πλήρεις περιγραφές ΓΧΑ συστημάτων: 1. Κρυστική απόκριση (impulse

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ412 Ανάλυση & Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων. Διάλεξη 6. Άγγελος Μπλέτσας ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης, Φθινόπωρο 2016

ΤΗΛ412 Ανάλυση & Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων. Διάλεξη 6. Άγγελος Μπλέτσας ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης, Φθινόπωρο 2016 ΤΗΛ412 Ανάλυση & Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων Διάλεξη 6 Άγγελος Μπλέτσας ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης, Φθινόπωρο 2016 1 Διάλεξη 6 Αρχιτεκτονικές Δεκτών (συνέχεια) Προηγούµενες διαλέξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 4 : Δειγματοληψία και κβάντιση (Sampling and Quantization) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 9 ο : Δειγματοληψία και Ανασύσταση

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

10-Μαρτ-2009 ΗΜΥ Παραθύρωση Ψηφιακά φίλτρα

10-Μαρτ-2009 ΗΜΥ Παραθύρωση Ψηφιακά φίλτρα -Μαρτ-9 ΗΜΥ 49. Παραθύρωση Ψηφιακά φίλτρα . Παραθύρωση / Ψηφιακά Φίλτρα -Μαρτ-9 Είδη παραθύρων Bartlett τριγωνικό: n, n Blacman: πn 4πn.4.5cos +.8cos, n < . Παραθύρωση / Ψηφιακά Φίλτρα -Μαρτ-9 3 Hamming:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Διάλεξη 1: Χωρητικότητα Καναλιών Το θεώρημα Shannon - Hartley Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Δυαδική σηματοδοσία 2. Μορφές δυαδικής σηματοδοσίας 3.

Διαβάστε περισσότερα

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation)

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η εκμάθηση της αρχής λειτουργίας της ψηφιακής διαμόρφωσης συχνότητας (Frequency Shift Keying, FSK) και της αποδιαμόρφωσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εργαστήριο 8 ο. Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εργαστήριο 8 ο. Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εργαστήριο 8 ο Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα Βασική Θεωρία Σε ένα σύστημα μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝΝ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝΝ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡOΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝΝ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Τελεστικοί Ενισχυτές Ο Τελεστικός Ενισχυτής (ΤΕ) αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος ενισχυτή, το οποίο έχει ευρύτατη αποδοχή ως δομικό στοιχείο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η μεγάλη του δημοτικότητα οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

20-Μαρ-2009 ΗΜΥ 429. Προηγμένες τεχνικές DSP

20-Μαρ-2009 ΗΜΥ 429. Προηγμένες τεχνικές DSP 20-Μαρ-2009 ΗΜΥ 429 Προηγμένες τεχνικές DSP 1 Μετατροπή συχνότητας δειγματοληψίας: Πολυρυθμική επεξεργασία (multirate processing) 20-Μαρ-2009 Τεχνική για αποδοτική αλλαγή της συχνότητας δειγματοληψίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν ηλεκτρικά σήματα χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

1) Να σχεδιαστούν στο matlab οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω ακολουθιών στο διάστημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις delta και step.

1) Να σχεδιαστούν στο matlab οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω ακολουθιών στο διάστημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις delta και step. 1) Να σχεδιαστούν στο matlab οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω ακολουθιών στο διάστημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις delta και step. Α) Β) Ε) F) G) H) Ι) 2) Αν το διακριτό σήμα x(n) είναι όπως στην

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 3: Θεωρία Ψηφιοποίησης

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 3: Θεωρία Ψηφιοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 3: Θεωρία Ψηφιοποίησης Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε Κάντε

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) 2η Γραπτή Εργασία

Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) 2η Γραπτή Εργασία Θ.Ε. ΠΛΗ22 (2012-13) 2η Γραπτή Εργασία Στόχος: Η 2 η εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση των συστατικών στοιχείων των αναλογικών διαμορφώσεων, της δειγματοληψίας, και της μετατροπής του αναλογικού σήματος

Διαβάστε περισσότερα

20-Μαρ-2009 ΗΜΥ Φίλτρα απόκρισης πεπερασμένου παλμού (FIR)

20-Μαρ-2009 ΗΜΥ Φίλτρα απόκρισης πεπερασμένου παλμού (FIR) ΗΜΥ 429 14. Φίλτρα απόκρισης πεπερασμένου παλμού (FIR) 1 Γενικά βήματα για σχεδιασμό φίλτρων (1) Προσδιορισμός χαρακτηριστικών του φίλτρου: Χαρακτηριστικά σήματος (π.χ. μέγιστη συχνότητα) Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 8: Δειγματοληψία - Διαμόρφωση παλμών Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ BER ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ QPSK, π/8 PSK, 16QAM, 64- QAM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ BER ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ QPSK, π/8 PSK, 16QAM, 64- QAM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ BER ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ QPSK, π/8 PSK, 16QAM, 64- QAM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ» ΟΛΓΑ ΛΑΔΑ Α.Ε.Μ. 2572 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΟΝΗ Α.Ε.Μ 1802 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Τελεστικοί Ενισχυτές Ενισχυτές-Γενικά: Οι ενισχυτές είναι δίθυρα δίκτυα στα οποία η τάση ή το ρεύμα εξόδου είναι ευθέως ανάλογη της τάσεως ή του ρεύματος εισόδου. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη ενισχυτών:

Διαβάστε περισσότερα

3-Απρ-2009 ΗΜΥ Φίλτρα απόκρισης άπειρου παλμού (IIR)

3-Απρ-2009 ΗΜΥ Φίλτρα απόκρισης άπειρου παλμού (IIR) 3-Απρ-009 ΗΜΥ 49. Φίλτρα απόκρισης άπειρου παλμού IIR 3-Απρ-009 5. IIR φίλτρα Βασικά χαρακτηριστικά Βασικό IIR φίλτρο χαρακτηρίζεται ς: όπου h: κρουστική απόκριση φίλτρου θερητικά άπειρη, b & a : συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

x[n] = e u[n 1] 4 x[n] = u[n 1] 4 X(z) = z 1 H(z) = (1 0.5z 1 )(1 + 4z 2 ) z 2 (βʹ) H(z) = H min (z)h lin (z) 4 z 1 1 z 1 (z 1 4 )(z 1) (1)

x[n] = e u[n 1] 4 x[n] = u[n 1] 4 X(z) = z 1 H(z) = (1 0.5z 1 )(1 + 4z 2 ) z 2 (βʹ) H(z) = H min (z)h lin (z) 4 z 1 1 z 1 (z 1 4 )(z 1) (1) Ασκήσεις με Συστήματα στο Χώρο του Ζ Επιμέλεια: Γιώργος Π. Καφεντζης Δρ. Επιστήμης Η/Υ Πανεπιστημίου Κρήτης Δρ. Επεξεργασίας Σήματος Πανεπιστημίου Rennes 1 7 Νοεμβρίου 015 1. Υπολόγισε τον μετ. Ζ και την

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες.

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. 7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. Ρόλος του δέκτη είναι να ενισχύει επιλεκτικά και να επεξεργάζεται το ωφέλιμο φέρον σήμα που λαμβάνει και να αποδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ. Κατηγορίες Φίλτρων

ΦΙΛΤΡΑ. Κατηγορίες Φίλτρων ΦΙΛΤΡΑ Τα φίλτρα είναι στοιχείο ή διάταξη που μπορεί να επιτρέπει τη διέλευση ή να ανακόπτει ή να διαχρίζει σε μέρη ένα φάσμα συχνοτήτν, δηλ. μια συγκεκριμένη ομάδα συχνοτήτν. Μια από τις πιο συνηθισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων

Συμπίεση Δεδομένων Συμπίεση Δεδομένων 2013-2014 Κωδικοποίηση ζωνών συχνοτήτων Δρ. Ν. Π. Σγούρος 2 Φαινόμενο Μπλόκ (Blocking Artifact) Η χρήση παραθύρων για την εφαρμογή των μετασχηματισμών δημιουργεί το φαινόμενο μπλόκ Μειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER Ανάλυση σημάτων και συστημάτων Ο μετασχηματισμός Fourier (DTFT και DFT) είναι σημαντικότατος για την ανάλυση σημάτων και συστημάτων Εντοπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 8 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του.

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του. Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το χρονικό διάστημα που μηδενίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 3 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Kρήτης TMHMA MHXANOΛOΓIAΣ. Δρ. Φασουλάς Γιάννης

Τεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Kρήτης TMHMA MHXANOΛOΓIAΣ. Δρ. Φασουλάς Γιάννης Τεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Kρήτης TMHMA MHXANOΛOΓIAΣ Δρ. Φασουλάς Γιάννης jfasoulas@staff.teicrete.gr Θα μάθετε: Έννοιες που σχετίζονται με την μετατροπή μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών σημάτων Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται από γραµµικές εξισώσεις διαφορών µε σταθερούς συντελεστές

Συστήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται από γραµµικές εξισώσεις διαφορών µε σταθερούς συντελεστές Συστήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται από γραµµικές εξισώσεις διαφορών µε σταθερούς συντελεστές x h γραµµική εξίσωση διαφορών µε σταθερούς συντελεστές της µορφής x µπορεί να θεωρηθεί ως ένας αλγόριθµος υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Σήματα και πληροφορία Βασικές έννοιες 2 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα Στις τηλεπικοινωνίες συνήθως χρησιμοποιούμε περιοδικά αναλογικά σήματα και

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι σχεδίασης παλμών (Μορφοποίηση παλμών)

Παράμετροι σχεδίασης παλμών (Μορφοποίηση παλμών) Παράμετροι σχεδίασης παλμών (Μορφοποίηση παλμών) Κύριοι παράμετροι στη σχεδίαση παλμών είναι (στο πεδίο συχνοτήτων): Η Συχνότητα του 1ου μηδενισμού (θέλουμε μικρό BW). H ελάχιστη απόσβεση των πλαγίων λοβών

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε Ιατρικά Ηλεκτρονικά Δρ. Π. Ασβεστάς Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio127/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio101/

Διαβάστε περισσότερα

Ο μετασχηματισμός Fourier

Ο μετασχηματισμός Fourier Ο μετασχηματισμός Fourier είναι από τα διαδεδομένα εργαλεία μετατροπής δεδομένων και συναρτήσεων (μιας ή περισσοτέρων διαστάσεων) από αυτό που ονομάζεται περιοχή χρόνου (time domain) στην περιοχή συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 8 ο : Προσαρμοσμένα Φίλτρα Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 4: Μετατροπή Αναλογικών Σημάτων σε Ψηφιακά Μαθιόπουλος Παναγιώτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιγραφή ενότητας Δειγματοληψία: Ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Διάλεξη 3: Εισαγωγή στην Έννοια της Διαμόρφωσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Η ανάγκη για διαμόρφωση 2. Είδη διαμόρφωσης 3. Διαμόρφωση με ημιτονοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση σήματος PCM

Μετάδοση σήματος PCM Μετάδοση σήματος PCM Συγχρονισμός ΌπωςσεόλατασυστήματαTDM, απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη Εάν τα ρολόγια στον πομπό και τον δέκτη διαφέρουν, αυτό θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 7 ο : Διαμόρφωση Θέσης Παλμών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Έλεγχος. 12 η διάλεξη Ψηφιακός έλεγχος τεχνητού χεριού. Ψηφιακός Έλεγχος 1

Ψηφιακός Έλεγχος. 12 η διάλεξη Ψηφιακός έλεγχος τεχνητού χεριού. Ψηφιακός Έλεγχος 1 Ψηφιακός Έλεγχος 1 η διάλεξη Ψηφιακός έλεγχος τεχνητού χεριού Ψηφιακός Έλεγχος 1 Θέλουμε να κάνουμε έλεγχο τεχντητού χεριού που πιάνει και μεταφέρει εύθραστα γυάλινα δοχεία διαφόρων μεγεθών. Ο στόχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) 2η Γραπτή Εργασία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) 2η Γραπτή Εργασία Θ.Ε. ΠΛΗ 0-3 η Γραπτή Εργασία Στόχος: Η η ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση των συστατικών στοιχείων των αναλογικών διαμορφώσεων, της δειγματοληψίας, και της μετατροπής του αναλογικού σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 5 ο : Προσαρμοσμένα Φίλτρα Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Έλεγχος. 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης. Ψηφιακός Έλεγχος 1

Ψηφιακός Έλεγχος. 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης. Ψηφιακός Έλεγχος 1 Ψηφιακός Έλεγχος 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης Ψηφιακός Έλεγχος Μέθοδος μετατόπισης ιδιοτιμών Έστω γραμμικό χρονικά αμετάβλητο σύστημα διακριτού χρόνου: ( + ) = + x k Ax k Bu k Εφαρμόζουμε γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ. Ενότητα 4: Δειγματοληψία και Κβάντιση Εικόνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ. Ενότητα 4: Δειγματοληψία και Κβάντιση Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ενότητα 4: Δειγματοληψία και Κβάντιση Εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3...2 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ...2 3.1 Απόκριση συχνότητας ενισχυτών...2 3.1.1 Παραμόρφωση στους ενισχυτές...5 3.1.2 Πιστότητα των ενισχυτών...6 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

6-Μαρτ-2009 ΗΜΥ Μετασχηματισμός z

6-Μαρτ-2009 ΗΜΥ Μετασχηματισμός z 6-Μαρτ-29 ΗΜΥ 429. Μετασχηματισμός . Μετασχηματισμός 6-Μαρτ-29 Μετασχηματισμός Μέθοδος εκπροσώπησης, ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων και σημάτων διακριτού χρόνου. Ό,τι είναι η μέθοδος Lplce στο συνεχή

Διαβάστε περισσότερα