Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η"

Transcript

1 Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Νέο είδος Emericella από νύχια χεριών ασθενούς µε ονυχόλυση. Νέο ευκαιριακά παθογόνο; Μ. ρογκάρη-απειρανθίτου 1, Α. Τραυλός 2, Α. Τσακρής 3, Γ. Πετρίκκος 1 1 Εργαστήριο Λοιµώξεων, Παθολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2 Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Λαϊκό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περίληψη Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς µε σηµεία ονυχόλυσης στα περισσότερα νύχια των χεριών. Πρόκειται για άνδρα 38 ετών, κατά τα άλλα υγιή, χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες ή κάποια εµφανή ανοσοκαταστολή. Σε καλλιέργεια από ξέσµατα των νυχιών σε Sabouraud άγαρ αναπτύχθηκε µύκητας ο οποίος µικροσκοπικά χαρακτηριζόταν από υφές και άφθονα Hülle cells. Στην ανακαλλιέργεια αναπτύχθηκε µε τη µορφή αναµόρφου (ασπεργίλλου) µε κονιδιοφόρους µε διαφραγµάτια και κεφαλές µε διπλή σειρά φιαλίδων. Μετά από περίπου 4 εβδοµάδες παρατηρήθηκε στο καλλιέργηµα πληθώρα κλειστοθηκίων µε ασκούς που περιείχαν ασκοσπόρια σε σχήµα αστέρα. Η αλληλούχιση των περιοχών ITS, β-τουµπουλίνης και καλµοντουλίνης του γονιδιώµατος έδειξε 100% οµολογία µε τον µύκητα Emericella stella-maris, ένα νέο είδος Emericella που περιγράφηκε µόλις πρόσφατα. Η παρούσα περίπτωση είναι η πρώτη κλινική περίπτωση από την οποία αποµονώθηκε το καινούργιο αυτό είδος Emericella. Ο ρόλος ωστόσο του µύκητα αυτού ως παθογόνου παραµένει αδιευκρίνιστος. 13 Λέξεις κλειδιά ονυχόλυση, ονυχοµυκητίαση, Emericella stella-maris Υπεύθυνος αλληλογραφίας Μ. ρογκάρη-απειρανθίτου Παθολογική Κλινική, Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Ρίµινι 1, Χαϊδάρι Τηλ.: , Fax: ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013

2 Μ. ΡΟΓΚΑΡΗ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΟΥ, Α. ΤΡΑΥΛΟΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Γ. ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ Εισαγωγή Η αιτιολογία της ονυχόλυσης ποικίλλει. Στη διαφορική διάγνωση περιλαµβάνονται κυρίως η ψωρίαση των ονύχων και η ονυχοµυκητίαση. Η ονυχοµυκητίαση είναι µία χρόνια νόσος που θεραπεύεται δύσκολα. Μπορεί να προκληθεί κυρίως από δερµατόφυτα, αλλά και από ζυµοµύκητες, όπως και από µη-δερµατοφυτικούς υφοµύκητες. Τα τελευταία χρόνια αναφέρονται όλο και περισσότερα περιστατικά από µη-δερµατόφυτα. Η επίπτωση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Στην Ελλάδα, το µεγαλύτερο ποσοστό των ονυχοµυκητιάσεων των χεριών οφείλεται σε ζυµοµύκητες (72-82,9%), ενώ τα δερµατόφυτα και µη-δερµατόφυτα ευθύνονται για το 10% και 1,9-5,6% αντίστοιχα. 1,2 Από τα µη-δερµατόφυτα, οι πιό συνηθισµέµοι µύκητες που έχουν ενοχοποιηθεί για ονυχοµυκητιάσεις είναι ο Scopulariopsis brevicaulis, είδη Fusarium και είδη Aspergillus. Τα είδη Aspergillus που αποµονώνονται πιό συχνά είναι: A. versicolor, A. terreus, A. flavus, A. niger, A. fumigatus, A. sydowii και A. unguis. Ασπέργιλλοι που εµφανίζουν και σεξουαλικές µορφές (τελειόµορφα) όπως ο A. nidulans (τελειόµορφο: Emericella nidulans) είναι σπάνιοι 3, ενώ µόνο µία περίπτωση ονυχοµυκητίασης από Emericella quadrilineata (ανάµορφο: Aspergillus tetrazonus) έχει δηµοσιευθεί. 4 Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς µε ονυχόλυση και θετικές καλλιέργειες υφοµύκητα βραδείας ανάπτυξης. Η αλληλούχιση του DNA του µύκητα αυτού έδειξε 100% οµολογία µε Emericella stellamaris, ένα νέο είδος Emericella που περιγράφηκε και δηµοσιεύθηκε από τους Zalar et al. το Η παρούσα περίπτωση είναι η πρώτη κλινική περίπτωση διεθνώς από την οποία αποµονώθηκε αυτό το καινούργιο είδος Emericella. Περιγραφή περίπτωσης Ο ασθενής, άνδρας 38 ετών, βιοτέχνης, εµφάνιζε τυπικά σηµεία ονυχόλυσης στα περισσότερα δάκτυλα των χεριών (Εικόνα 1), κλινική εικόνα παρόµοια µε αυτή της περιφερικής υπωνύχιας ονυχοµυκητίασης. Οι βλάβες εµφανίστηκαν πριν µερικούς µήνες. Κατά τα άλλα ήταν υγιής, χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες ή κάποια εµφανή ανοσοκαταστολή. εν εµφάνιζε άλλα σηµεία δερµατοπάθειας. Ο θεράπων ιατρός του έκανε λήψη ξεσµάτων από τα νύχια και του συνέστησε θεραπεία µε τερµπιναφίνη. Η άµεση εξέταση µε KOH 20% ήταν αρνητική. Τα δείγµατα από νύχια καλλιεργήθηκαν σε Sabouraud dextrose agar (SDA) µε χλωραφενικόλη χωρίς ακτιδιόνη και µετά από 10 µέρες αναπτύχθηκε µια µικρή καφέ-πράσινη αποικία βελούδινης υφής, µαζί µε µία αποικία Aspergillus flavus (Εικόνα 2). 14 Ει κό να 1. Ο ασθενής, άνδρας 38 ετών, εµφάνιζε σηµεία ονυχόλυσης, παρόµοια µε αυτά περιφερικής υπωνύχιας ονυχοµυκητίασης ή ψωρίασης. VOL. 58 ΙSSUE 3, July - September 2013

3 ΝΕΟ ΕΙ ΟΣ EMERICELLA ΑΠΟ ΝΥΧΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΝΥΧΟΛΥΣΗ. ΝΕΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟ; Ει κό να 2. Μετά από 10 µέρες αναπτύχθηκε µια µικρή καφέ-πράσινη αποικία βελούδινης υφής στο Sabouraud, µαζί µε µία αποικία Aspergillus flavus (µεγάλη, ασπρο-κίτρινη αποικία). Στη µικροσκοπική εξέταση της αποικίας παρατηρήθηκαν υφές και πολυάριθµα Hülle cells (Εικόνα 3). Μετά από ανακαλλιέργειες αναπτύχθηκαν κονιδιοφόροι µε διαφραγµάτια και κονιδιακές κεφαλές διπλής σειράς (Εικόνα 4) και αποφασίστηκε η µοριακή ταυτοποίηση του µύκητα εφόσον δεν πληρούσε τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των µέχρι τώρα γνωστών ασπεργίλλων που παράγουν Hülle cells. Οι ανακαλλιέργειες έγιναν σε SDA, Czapek-Dox agar, malt extract agar (MEA) και potato dextrose agar (PDA). Ακολούθησε έλεγχος της ευαισθησίας σε αντιµυκητιακά µε Etest (biomérieux, Marcy l Εtoile, France) και τεστ µικροαραιώσεων ζωµού για τον καθορισµό των MIC, σύµφωνα µε τις συστάσεις του EUCAST. 6 Η αποµόνωση του µυκητιακού DNA έγινε από το MEA και σύµφωνα µε το πρωτόκολλo των Möller et al. 7 Μετά από αλληλούχιση της περιοχής ITS (Internal Transcribed Spacer) και µέρη από τα γονίδια της β- τουµπουλίνης και καλµοντουλίνης, έγινε σύγκριση αλληλουχιών µε BLAST η οποία έδειξε 100% οµολογία µε Emericella stella-maris. Στις καλλιέργειες σε κεκλιµένο PDA µετά από 4-5 εβδοµάδες παρατηρήθηκε πληθώρα κλειστοθηκίων µε ασκούς γεµάτους από ασκοσπόρια σε σχήµα αστέρα. (Εικόνα 5). Ένα µήνα µετά την πρώτη επίσκεψη, ο ασθενής δεν έδειξε βελτίωση, αλλά η συµµόρφωσή του µε τη θεραπεία ήταν ελλειπής. Από νέα λήψη δείγµατος 15 Ει κό να 3. Στη µικροσκοπική εξέταση της αποικίας παρατηρήθηκαν υφές και πολυάριθµα Hülle cells (lactophenol-cotton blue x 400). Ει κό να 4. Μετά από ανακαλλιέργεια, αναπτύχθηκαν κονιδιοφόροι µε διαφραγµάτια και κονιδιακές κεφαλές διπλής σειράς (lactophenol-cotton blue x 400). ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013

4 Μ. ΡΟΓΚΑΡΗ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΟΥ, Α. ΤΡΑΥΛΟΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Γ. ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ Ει κό να 5. Σε καλλιέργειες σε κεκλιµένο PDA µετά από 4-5 εβδοµάδες παρατηρήθηκε πληθώρα κλειστοθηκίων µε ασκούς γεµάτους από ασκοσπόρια σε σχήµα αστέρα. 16 αναπτύχθηκε πάλι µύκητας, ο οποίος µικροσκοπικά χαρακτηριζόταν από υφές και κονιδιακές κεφαλές, όµοιες µε αυτές από την ανακαλλιέργεια της πρώτης αποµόνωσης (Εικόνα 4). Το άµεσο παρασκεύασµα ήταν αρνητικό. Τα δύο στελέχη από τις δύο δειγµατοληψίες είχαν το ίδιο προφίλ ευαισθησίας: ήταν ανθεκτικά στην αµφοτερικίνη B (1.5 µg/ml), κασποφουγκίνη (4 µg/ml), και φλουκοναζόλη (>256 µg/ml). Οι MICs για την ιτρακοναζόλη, ποσακοναζόλη και ανιντουλαφουγκίνη ήταν 0.75, 0.19 and 0.02 µg/ml αντίστοιχα. Ο έλεγχος της ευαισθησίας στην τερµπιναφίνη δεν κατέστη δυνατός. Συστήθηκε η εξέταση του ασθενούς από δερµατολόγο για διερεύνηση πιθανής ψωρίασης, καθώς και τρίτη λήψη δείγµατος µετά από ένα µήνα. Σε πιό ενδελεχή λήψη οικογενειακού ιστορικού ο ασθενής ανέφερε πιθανή ψωρίαση του πατέρα του. Το τρίτο δείγµα ήταν αρνητικό και ως προς την άµεση εξέταση και ως προς την καλλιέργεια, ενώ η κλινική εικόνα παρέµεινε αµετάβλητη. Ο ασθενής δεν είχε επισκεφθεί ακόµη τον δερµατολόγο και κατόπιν χάθηκε στο follow up. Συζήτηση - Συµπεράσµατα Η E. stella-maris έχει αποµονωθεί από νερό αλυκής στην Αδριατική ακτή στη Σλοβενία και απορρίµατα φύλλων ευκαλύπτου στην Τυνησία και περιγράφηκε πρόσφατα σαν νέο είδος Emericella. 3 Τα είδη Emericella φαίνεται να προτιµούν ξηρά υποστρώµατα και ξηρά και ζεστά κλίµατα. εν είναι γνωστό πώς µπορεί να αποικίστηκε ο ασθενής µας. Στο ιστορικό του ανέφερε σαν χόµπυ το ψάρεµα, πράγµα που καθιστά πιθανό το θαλασσινό νερό σαν πηγή της µόλυνσης, εφόσον αυτό το είδος µύκητα µπορεί και επιζεί σε αλ- µυρό περιβάλλον. Η κλινική εικόνα της ονυχοµυκητίασης είναι δύσκολο να διακριθεί από αυτήν της ψωρίασης των ονύχων. Η ονυχοµυκητίαση των χεριών συνήθως οφείλεται σε Candida, ενώ οι υφοµύκητες προσβάλλουν πιό συχνά τα νύχια των ποδιών. Ο ασθενής µας δεν είχε βλάβες στα νύχια των ποδιών, ενώ η ταυτόχρονη προσβολή πολλών ονύχων στα χέρια και σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα ολίγων µηνών είναι ένα σηµείο που καθιστά πιό πιθανή διάγνωση την ψωρίαση. Η ανάπτυξη µυκήτων ευνοείται από το ψωριασικό υπόστρωµα και συχνά αποµονώνονται µη-δερµατόφυτα VOL. 58 ΙSSUE 3, July - September 2013

5 ΝΕΟ ΕΙ ΟΣ EMERICELLA ΑΠΟ ΝΥΧΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΝΥΧΟΛΥΣΗ. ΝΕΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟ; από ψωριασικά νύχια. 8 Η αρνητική άµεση εξέταση µε KOH 20%, όπως στην παρούσα περίπτωση, συνήθως υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για λοίµωξη αλλά µάλλον για σαπροφυτία. υστυχώς ο ασθενής δεν επανήλθε και η ακριβής διάγνωση και µετέπειτα πορεία του παραµένουν άγνωστες. Συµπερασµατικά, η E. stella-maris είναι µύκητας ο οποίος υπάρχει στο περιβάλλον της χώρας µας και µπορεί εύκολα να αποµονωθεί στο εργαστήριο. Σαν νέο είδος που περιγράφηκε µόλις πρόσφατα, δεν είναι γνωστό εάν µπορεί να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο. Ο ασθενής µας αποτελεί την πρώτη κλινική περίπτωση από την οποία αποµονώθηκε E. stella-maris, πλην όµως δεν κατέστη δυνατόν να ενοχοποιηθεί ο µύκητας αυτός για την κατάστασή του. Σε ένα περιβάλλον που µεταβάλλεται συνεχώς και στην εποχή της εξέλιξης και εξάπλωσης της εφαρµογής των µοριακών τεχνικών για την ανίχνευση και ταυτοποίηση των µικροοργανισµών, όλο και περισσότερα είδη µυκήτων θα αναδύονται, πολλά από τα οποία µπορεί να είναι ευκαιριακά παθογόνα για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανοσοκαταστολής. Για τη συσχέτισή τους µε νόσο και πριν την απόφαση χορήγησης αντιµυκητιακών, απαιτείται προσεκτική εκτίµηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς δεδοµένης της τοξικότητας των φαρµάκων αυτών. Το στέλεχος έχει κατατεθεί στη συλλογή του CBS, Utrecht, the Netherlands. Accession Number: CBS Ευχαριστίες Η µοριακή ταυτοποίηση του µύκητα πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο Καλλιεργειών Μυκήτων CBS (Centraal Bureau voor Schimmelcultures, Ουτρέχτη, Ολλανδία) από έναν από εµάς (Μ. -Α). Ευχαριστούµε θερµά τον καθηγητή Sybren De Hoog και τους συνεργάτες του Grit Walther και Janos Varga για την φιλοξενία στο εργαστήριό τους και την εξαίρετη συνεργασία. Summa ry New Emericella species from the nails of a patient with onycholysis. A new opportunist? 17 M. Drogari-Apiranthitou 1, A. Travlos 2, A. Tsakris 3, G. Petrikkos th Dpt of Internal Medicine, University General Hospital Attikon, National and Kapodistrian University of Athents 2 1 st Dpt of Propaedeutic Medicine, General Hospital Laiko, National and Kapodistrian University of Athens 3 Dpt of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens We present a case of a 38 year old individual with signs of onycholysis in most of his fingernails. He had no other complaints and no risk factors or an apparent immune deficiency. A fungus that was microscopically characterized by hyphae and Hülle cells, grew from the culture of nail clippings on Sabouraud agar. After subculture, it grew with the form of the anamorph (Aspergillus) with septate conidiophores and conidial heads with biseriate phialides. After 4 weeks in culture, a plethora of cleistothecia was observed, with asci full of ascospores in the form of a star. Partial sequencing of the ITS, beta-tubulin and calmodulin genes showed 100% homology with Emericella stella-maris, a new species of Emericella described only recently. The presented case is the first clinical case from which this newly described fungus was isolated. However, the role of this fungus as a human pathogen remains to be defined. Key words onycholysis, onychomycosis, Emericella stella-maris ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013

6 Μ. ΡΟΓΚΑΡΗ-ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΟΥ, Α. ΤΡΑΥΛΟΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Γ. ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ Βιβλιογραφία 1. Ioannidou DJ, Maraki S, Krasagakis SK, Tosca A, Tselentis Y. The epidemiology of onychomycoses in Crete, Greece, between 1992 and Eur Acad Dermatol Venereol 2006; 20: Koussidou T, Devliotou-Panagiotidou D, Karakatsanis G, Minas A, Mourellou O, Samara KF. Onychomycosis in Northern Greece during Mycoses 2002; 45: López-Jodra O, Torres-Rodríguez JM. Unusual fungal species causing onychomycosis Rev Iberoam Micol 1999; 16: S11-S Gugnani HC, Vijayan VK, Tyagi P, Sharma S, Stchigel AM, Guarro J. Onychomycosis due to Emericella quadrilineata. J Clin Microbiol 2004; 42: Zalar P, Frisvad, JC, Gunde-Cimerman, N, Varga, J, Samson, RA. Four new species of Emericella from the Mediterranean region of Europe. Mycologia 2008; 100: EUCAST DEFINITIVE DOCUMENT E.DEF 9.1, 2008: Method for the determination of broth dilution minimum inhibitory concentrations of antifungal agents for conidia forming moulds. brary/3publications/eucast_documents/other_documents/eu- CAST_moulds_DEFINITIVE_document_V_ISO_April_08%20fin al.pdf (3 September 2013, date last accessed). 7. Möller EM, Bahnweg G, Sandermann H, Geiger HHA. Simple and efficient protocol for isolation of high molecular weight DNA from filamentous fungi, fruit bodies, and infected plant tissues. NAR 1992; 20: Szepietowski JC, Salomon J. Do fungi play a role in psoriatic nails? Mycoses 2007; 50: VOL. 58 ΙSSUE 3, July - September 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY ΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑCTA MICROBIOLOGICA HELLENICA - Tόµος 58 Τεύχος 3 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Τόµος 58 Τεύχος 3 July - September 2013 Volume 58 Issue

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΕΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΕΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 15, Τεύχος 4, σελ. 174-188 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΕΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τ-Α. ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Kingella kingae: Αίτιο σηπτικής αρθρίτιδας σε υγιές παιδί M. ασκαλάκη 1, Α. Μακρή 1, Ι. Παπαπαρασκευάς 3, Μ. Πετρά 2, Ε. Στάϊκου 1, Ι. Χάγερ 2, Α. Τσακρής 3, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Περιγραφή περίπτωσης µηνιγγίτιδας από Nocardia farcinica Σ. Κανταρτζίδου, 1 Μ. Νέπκα, 1 Ε. Περιβολιώτη, 1 Ε. Πετεινάκη, 2 Σ. Γκολφινοπούλου, 3 Κ. Φουντούλης, 1

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Ονυχοµυκητίαση στα παιδιά: θεραπευτική προσέγγιση. Ε. Σωτηρίου, Χ. Τσοροβά. Α ερµατολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

AΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Ονυχοµυκητίαση στα παιδιά: θεραπευτική προσέγγιση. Ε. Σωτηρίου, Χ. Τσοροβά. Α ερµατολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης AΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ονυχοµυκητίαση στα παιδιά: θεραπευτική προσέγγιση Ε. Σωτηρίου, Χ. Τσοροβά Α ερµατολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Sotiriou E, Tsorova Ch. Onychomycosis in childhood. Α

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2 Α ν α σ κ ό ϖ η σ η, ένα άγνωστο εντεροβακτηριακό: κλινική σηµασία σύγχρονοι βιοχηµικοί και µοριακοί τρόποι διάγνωσης και ταυτοποίησης Μ. Νταλαµάγκα 1, Γ.Π. Σωτηρόπουλος 1,2, Γ. Βρυώνη 3, Α. Τσακρής 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2007-2009 Πρόεδρος: Ε. Μαλάμου-Λαδά Αντιπρόεδρος: Γ. Κατσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική: Ορισμός.

Συστηματική: Ορισμός. Συστηματική: Ορισμός. Είναι η επιστήμη που κατατάσσει τους ζωντανούς οργανισμούς σύμφωνα με ένα σύστημα που αξιολογεί τη φυσική σχέση που έχουν μεταξύ τους. Τοποθετεί δηλαδή στους οργανισμούς σε συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

MYKHTIAΣΕΙΣ. *δίµορφοι µύκητες: στον άνθρωπο έχουν µορφή βλαστοµύκητα στο περιβάλλον και την κ/α µορφή υφοµύκητα

MYKHTIAΣΕΙΣ. *δίµορφοι µύκητες: στον άνθρωπο έχουν µορφή βλαστοµύκητα στο περιβάλλον και την κ/α µορφή υφοµύκητα MYKHTIAΣΕΙΣ Mορφές µε βάση την εντόπιση της λοίµωξης: Επιπολής: ποικιλόχρους πιτυρίαση, πιεδρά, Tinea nigra έρµατος: δερµατοµυκητιάσεις Υποδορίου ιστού: σποροτρίχωση, µυκητώµατα, χρωµοµύκωση Συστηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2013 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 1) Μυκητιακή µηνιγγίτιδα µετά από επισκληρίδια έγχυση µολυσµένου σκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Μεταλλάξεις σχετιζόµενες µε ανάπτυξη αντοχής στην κολιστίνη σε κλινικά στελέχη Acinetobacter baumannii Κ. Νταφοπούλου 1, Α. Πούλου,. Μακρής 3, Χ. Χατζηχριστοδούλου 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ RESEARCH ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION Ευγενία Καπράλου Eugenia Kapralou,1 Δρόσος Καραγεωργόπουλος Drossos

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(25):418-431 Άτυπα μυκοβακτηρίδια Επιδημιολογικά και διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτικές προσεγγίσεις Αν και τα άτυπα μυκοβακτηρίδια ανακαλύφθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Streptococcus pneumoniae ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ SEPTIC ARTHRITIS DUE TO Streptococcus pneumoniae IN A IMMUNOCOMPROMISED

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διευθυντής: Καθηγητής A. Τσακρής Μικράς Ασίας 7, Γουδή Αθήνα 11 27 URL: http://www.uoa.gr Αριστέα Βελεγράκη, PhD, cbiol,

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 18 Aðñßëéïò - Éïýíéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 18 Aðñßëéïò - Éïýíéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 18 Aðñßëéïò - Éïýíéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôéò ÌõêçôéÜóåéò ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας

Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας Α ν α σ κ ό π η σ η Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας Ε. Καλογεροπούλου 1, Σ. Δαμιανίδου 1, Γ. Βρυώνη 2 1 Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ TRICHOPHYTON RUBRUM Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΡ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ TRICHOPHYTON RUBRUM Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΡ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ TRICHOPHYTON RUBRUM Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΡ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ Το ανθρωπόφιλο δερµατόφυτο (Castellani) Sabouraud 1910 πρωτοαποµονώθηκε από µία περίπτωση µυκητίασης των µηρογεννητικών πτυχών στην Ιάβα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π ε ρ ί π τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π ε ρ ί π τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π ε ρ ί π τ ω σ η Περίπτωση ξηράς γάγγραινας δεξιάς άκρας χειρός από Vibrio vulnificus μετά από δήγμα καβουριού Α. Γερογιώκας 1, Ο. Ζαρκωτού 1, Κ. Αυγουλέα 1, Β. Μάμαλη 1, Π. Τσελιώτη

Διαβάστε περισσότερα

O ι εν τω βάθει μυκητιάσεις ταξινομούνται σε. Aνασκόπηση. Εν τω βάθει μυκητιάσεις. Deep Fungal Infections. Ðå ñß ëç øç.

O ι εν τω βάθει μυκητιάσεις ταξινομούνται σε. Aνασκόπηση. Εν τω βάθει μυκητιάσεις. Deep Fungal Infections. Ðå ñß ëç øç. Aνασκόπηση Εν τω βάθει μυκητιάσεις Φ. Διονυσοπούλου Α. Κουρής Χ. Αντωνίου Α. Χατζηϊωάννου Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Oι εν τω βάθει μυκητιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση

Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 66-73 ISSN 1791-9649 Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση Μπιτσιώρη Z. 1 1 ΤΕ Νοσηλεύτρια, Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Επιδηµιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση επιδηµίας γαστρεντερίτιδας από norovirus σε Γενικό Νοσοκοµείο Ε. Κουσούλη 1, Ο. Ζαρκωτού 1,. Καραγεωργόπουλος 1, Ν. Σπανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α ν α σ κ ό π η σ η Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α. Μελίδου, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Ν. Μαλισιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η 1) Σχετιζόµενη µε µετάγγιση λοίµωξη από ιό του υτικού Νείλου Ανοσοκατεσταλµένος ασθενής παρουσίασε εγκεφαλίτιδα από ιό του υτικού Νείλου

Διαβάστε περισσότερα

Of fi cers of the So ci e ty. Οι αναγνώστες του περιοδικού μας μπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ekmed.gr www.scmld.

Of fi cers of the So ci e ty. Οι αναγνώστες του περιοδικού μας μπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ekmed.gr www.scmld. ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξόρυξη δεδομένων και αναγνώριση προτύπων με χρήση γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση

Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση Παιδιατρικ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 7 Α ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικς Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση Λ. Βογιατζ, Ε. Ροηλίδης Γ Παιδιατρικ Κλινικ Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα