Nuclear Medicine: Applications in otorhinolaryngology

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Nuclear Medicine: Applications in otorhinolaryngology"

Transcript

1 Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 42, October - November - December 2010, pages REVIEW Nuclear Medicine: Applications in otorhinolaryngology Εφαρμογές της πυρηνικής ιατρικής στην ωτορινολαρυγγολογία Christoforidis Th., Balaris V., Iakovou I. 3rd Nuclear Medicine Department, Aristotle University, Papageorgiou Hospital, Thessaloniki, Greece Θ. Χριστοφορίδης, Β. Μπάλαρης, Ι. Ιακώβου Γ Πανεπιστημιακό τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη Συγγραφέας αλληλογραφίας: Ι. Ιακώβου, Επίκ. Καθηγητής, Γ Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝ Παπαγεωργίου, Ευκαρπία, Περιφ. οδός, Θεσσαλονίκη, Abstract Nuclear medicine s applications in Otorhinolaryngology are not widely known in details by physicians. Nevertheless the use of radioisotopes offers significant advantages in the management of common diseases. Salivary glands pathology, osteomyelitis, bone metastases from head and neck cancer, investigation of anosmia, can be diagnosed by a scintigraphic evaluation. Nowadays the use of positron emission tomography (PET) is a very popular method in staging and evaluation of head neck cancer being a significant and effective weapon in the treatment strategy of these malignancies. Key words: Nuclear medicine, head neck cancer, anosmia, metastasis, PET, SPECT Περίληψη Η ευρεία εφαρμογή των εξετάσεων της Πυρηνικής Ιατρικής στην καθημερινή πρακτική της Ωτορινολαρυγγολογίας δεν είναι διαδεδομένη στη χώρα μας. Ωστόσο η χρήση των ραδιοϊσοτόπων προσφέρει σημαντικές διεξόδους στην διάγνωση και στην αξιολόγηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης παθήσεων της ειδικότητας. Έτσι διερεύνηση οστικής συμμετοχής σε νεοπλασίες τραχήλου και κεφαλής, παθήσεις των σιελογόνων αδένων, φλεγμονές των οστών του προσωπικού κρανίου καθώς και διαταραχές της όσφρησης, είναι δυνατόν να διαγνωσθούν με τη χρήση των σπινθηρογραφημάτων. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια η χρήση της ποζιτρονιακής τομογραφίας (PET) παρουσιάζει ευρεία διάδοση στη σταδιοποίηση και στην αξιολόγηση της θεραπείας κακοηθειών της κεφαλής και του τραχήλου και αποτελεί όπλο πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση των νόσων αυτών. Λέξεις κλειδιά: Πυρηνική Ιατρική, όγκοι κεφαλής και τραχήλου, ανοσμία, μετάσταση, PET, SPECT Εισαγωγή: Η Πυρηνική Ιατρική είναι η ειδικότητα που χρησιμοποιεί τις ενεργειακές ιδιότητες του πυρήνα των διαφόρων ατόμων για να αξιολογήσει διαγνωστικά αλλά και για να θεραπεύσει παθολογικές καταστάσεις στον άνθρωπο με βάση την ανατομική και τη φυσιοπαθολογία. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιούνται τα ραδιοφάρμακα, ουσίες ραδιενεργές που κατανέμονται στους ιστούς του οργανισμού και εκπέμπουν ανιχνεύσιμη ενέργεια με τη μορφή φωτονίων. Τα βασικά διαγνωστικά συστήματα της Πυρηνικής ιατρικής είναι η επίπεδη γ-camera, η τομογραφική γ-camera (SPECT) που συνδυάζεται και με τον αξονικό τομογράφο (SPECT/CT) και η ποζιτρονιακή Camera εκπομπής (Positron Emission Tomography, PET) που επίσης συνδυάζεται και με αξονικό τομογράφο (PET/CT) (1-2). Στις μέρες μας οι διαγνωστικές εξετάσεις της Πυρηνικής ιατρικής, τα σπινθηρογραφήματα, αξιοποιούνται από το σύνολο σχεδόν των ιατρικών ειδικοτήτων. Στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου στεγάζεται το Γ Πανεπιστημιακό τμήμα Πυρηνικής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πραγματοποιούνται ετησίως 6000 διαγνωστικές εξετάσεις με τεράστια εφαρμογή κυρίως στους τομείς της ογκολογίας και της καρδιολογίας ενώ ακολουθούν η ορθοπεδική, η ενδοκρινολογία, η νεφρολογία και η νευρολογία. 15

2 Εικ. 1: Συγκριτική εικόνα αξονικής τομογραφίας, PET και PET/CT. Διακρίνεται όγκος αριστερής παρίσθμιας αμυγδαλής, παθολογία που δεν ήταν διακριτή στην αξονική τομογραφία. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ραδιοεπισημασμένο ανάλογο είναι η γλυκόζη FDG (18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose) και στην περίπτωση των νεοπλασμάτων της κεφαλής και του τραχήλου παρουσιάζει ευρεία εφαρμογή μια και πρόκειται για όγκους που παρουσιάζουν μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση γλυκόζης. (3) Η απεικονιστική διερεύνηση των παθήσεων που καλύπτει το πεδίο της ωτορινολαρυγγολογίας πραγματοποιείται ως επί το πλείστο με την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία. Ωστόσο σημαντική θέση στον διαγνωστικό αλγόριθμο κάθε ωτορινολαρυγγολόγου πρέπει να έχουν οι εξετάσεις της Πυρηνικής ιατρικής που μπορούν να δώσουν απαντήσεις και να τροποποιήσουν τη θεραπεία σε παθήσεις των σιελογόνων (σύνδρομο Sjogren, λιθιάσεις, νεοπλασίες), στους όγκους κεφαλής και τραχήλου καθώς και στη διερεύνηση ασθενών με ανοσμία. Όγκοι Κεφαλής και Τραχήλου Οι καρκίνοι της κεφαλής και του τραχήλου μπορούν να διακριθούν ανάλογα με την προέλευση τους σε αυτούς που προέρχονται από: 1. στοματική κοιλότητα 2. ρινοφάρυγγα 3. λάρυγγα 4. υποφάρυγγα 5. παραρρινικούς κόλπους 6. σιελογόνους αδένες Στα καρκινικά κύτταρα πραγματοποιούνται σημαντικές τροποποιήσεις που αφορούν την χρήση της γλυκόζης, τη σύνθεση του DNA, την αιμάτωση καθώς και τη σύνθεση και σύσταση της κυτταρικής μεμβράνης τους. Η τεχνολογία του PET έχει αναπτύξει διάφορα ραδιοεπισημασμένα ανάλογα μου μιμούνται βιολογικές ουσίες και έτσι είναι δυνατή η απεικόνιση της κατανομής τους στο σώμα κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας (στην προκειμένη περίπτωση μιας κακοήθειας) και οι μεταβολές της καθήλωσης αυτής πριν και μετά τη θεραπεία. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ραδιοεπισημασμένο ανάλογο είναι η γλυκόζη FDG (18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose) και στην περίπτωση των νεοπλασμάτων της κεφαλής και του τραχήλου παρουσιάζει ευρεία εφαρμογή μια και πρόκειται για όγκους που παρουσιάζουν μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση γλυκόζης. (3) Η θεραπεία των κακοηθειών της κεφαλής και του τραχήλου εξαρτάται από τη σταδιοποίηση τους και περιλαμβάνει συνδυασμό χειρουργείου, τοπικής ακτινοβόλησης και χημειοθεραπειών Και ενώ μέχρι σήμερα η αξονική και η μαγνητική τομογραφία αποτελούσαν τον κύριο τρόπο διερεύνησης τους, οι μεταβολικές πληροφορίες που προσφέρει το PET από μόνο του αλλά και σε συνδυασμό με το CT (PET/CT) έχουν αποδειχθεί πιο χρήσιμες στην ακριβή περιγραφή της έκτασης της βλάβης, στην απάντηση της νόσου στη θεραπεία καθώς και στην εμφάνιση ή όχι υποτροπής της νόσου σε σχέση με την απλή ανατομική περιγραφή που προσφέρει το CT και το MRI (4-6). Επίσης ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εφαρμογή του PET/CT στη διερεύνηση των λεμφαδενικών μεταστάσεων στον τράχηλο με ευαισθησία 70% για αυτούς που είναι μικρότεροι από 1cm και 83% - 100% για αυτούς που είναι μεγαλύτεροι από 1cm (7). Ευρεία χρήση παρουσιάζει το PET/CT στη διερεύνηση των μεταστάσεων των καρκίνων της κεφαλής και του τραχήλου που παρουσιάζουν και δεύτερη πρωτοπαθή εντόπιση σε ποσοστό 4% και μάλιστα με το 30% από αυτά να βρίσκεται εκτός της κεφαλής και του τραχήλου (8). Εξαιρετικά εντυπωσιακή είναι η συμβολή του ΡΕΤ/CT στην τροποποίηση της σταδιοποίησης των καρκίνων της κεφαλής 16

3 και του τραχήλου με πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια να υπολογίζουν το ποσοστό των ασθενών, στους οποίους άλλαξε το αρχικό στάδιο της νόσου τους, από 22%-57% (9-11). Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη δυνατότητα του PET να βρίσκει παθολογικούς λεμφαδένες που ανατομικά φαινόταν απόλυτα φυσιολογικοί και διατηρούσαν φυσιολογικό μέγεθος. Για τη λεμφαδενική σταδιοποίηση μάλιστα των καρκίνων της κεφαλής και του τραχήλου η ευαισθησία και η ειδικότητα του ΡΕΤ αγγίζει το 87% και το 94% και ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό το CT και το MRI που παρουσιάζουν 65%-88%, 41% - 47% αντίστοιχα (12). Στο αποτέλεσμα της θεραπείας και στην εμφάνιση τυχόν υποτροπής το ΡΕΤ έχει μεγάλη προγνωστική αξία (13-14), αρκεί να πραγματοποιηθεί στους 2 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας, και παρουσιάζει ευαισθησία και ειδικότητα 86% και 73% σε σύγκριση με 56% και 59% που παρουσιάζουν το CT και το MRI αντίστοιχα (15). Περιορισμοί στη διαγνωστική του ικανότητα παρουσιάζονται σε βλάβες μικρότερες από 6mm λόγω φυσιολογικών παραλλαγών, καθώς και επί ύπαρξης φλεγμονής. Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ειδικότερα στο Γ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ έχει ήδη δρομολογηθεί η προμήθεια PET/CT για το έτος 2011/12. Παθήσεις Σιελογόνων αδένων Η λειτουργία αλλά και η αποχετευτική οδός των παρωτίδων κυρίως αλλά και των υπόλοιπων σιελογόνων αδένων μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ενδοφλέβια χορήγηση Tc99m. Η εξέταση διαρκεί συνολικά 30min και χωρίζεται σε δύο φάσεις ίδιας διάρκειας. Κατά την πρώτη, συγκεντρώνονται πληροφορίες για το σχήμα το μέγεθος και τυχόν τοπικές ανωμαλίες λειτουργικότητας ενώ η έναρξη της δεύτερης φάσης σηματοδοτείται από τη χορήγηση χυμού λεμονιού που προκαλεί έκκριση σιέλου και έτσι καθίσταται δυνατή η μελέτη της αποχετευτικής μοίρας των σιελογόνων αδένων. (φυσιολογικές εικόνες) Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του σπινθηρογραφήματος των σιελογόνων αδένων σε σχέση με τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους, είναι ότι μελετώνται ταυτόχρονα και η παρεγχυματική αλλά και η αποχετευτική λειτουργία όλων των σιελογόνων αδένων με μία και μόνο μελέτη. (16) Σε γενικές γραμμές μειωμένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου συμμετρικά και στις δύο παρωτίδες παρατηρούμε στο σύνδρομο Sjogren ενώ αντίθετα αυξημένη καθήλωση και στις δύο παρωτίδες αποτελεί εύρημα της σαρκοείδωσης. Εστιακά μειωμένη, φωτοπενική περιοχή, πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου είναι χαρακτηριστικό κύστης η συνήθως μικτού όγκου ενώ εστιακά αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου αποτελεί χαρακτηριστικό λοίμωξης, αποστήματος και του όγκου του Warthin. (17) Για τον έλεγχο της αποχετευτικής μοίρα, υπολογίζονται οι κρούσεις σε κάθε αδένα πριν και μετά τη χρήση του χυμού λεμονιού. Διερεύνηση οστικής συμμετοχής σε όγκους και σε φλεγμονές Με το σπινθηρογράφημα των οστών και χρησιμοποιώντας Tc 99 MDP (διφωσφονικά) μπορεί να πραγματοποιηθεί η σταδιοποίηση ενός όγκου και να ερευνηθούν οι τυχόν οστικές μεταστάσεις σε κακοήθειες της κεφαλής και του τραχήλου. Παράλληλα μεγάλη είναι η αξία του σπινθηρογραφήματος των οστών στη διερεύνηση της οστικής φλεγμονής (οστεομυελίτιδας). Η αυξημένη αιμάτωση και ο αυξημένος μεταβολισμός που παρουσιάζει ο φλεγμένων οστικός ιστός διακρίνονται Εικ. 2: Σπινθηρογράφημα φυσιολογικών σιελογόνων αδένων Στο αποτέλεσμα της θεραπείας και στην εμφάνιση τυχόν υποτροπής το ΡΕΤ έχει μεγάλη προγνωστική αξία (13-14), αρκεί να πραγματοποιηθεί στους 2 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας, και παρουσιάζει ευαισθησία και ειδικότητα 86% και 73% σε σύγκριση με 56% και 59% που παρουσιάζουν το CT και το MRI αντίστοιχα (15) 17

4 Εικ. 4: Σύνδρομο Sjogren Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του σπινθηρογραφήματος των σιελογόνων αδένων σε σχέση με τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους, είναι ότι μελετώνται ταυτόχρονα και η παρεγχυματική αλλά και η αποχετευτική λειτουργία όλων των σιελογόνων αδένων με μία και μόνο μελέτη. (16) Εικ. 3: Aπόφραξη στην αποχετευτική οδό της δεξιάς παρωτίδας πολύ εύκολα με τη σπινθηρογραφική μελέτη γεγονός που την καθιστά ένα χρησιμότατο διαγνωστικό εργαλείο. H ειδικότητα της όλης διαγνωστικής διαδικασίας μπορεί να αυξηθεί με χρήση ειδικότερων σπινθηρογραφικών μελετών με 67Ga, αυτόλογα λευκά αιμοσφαίρια επισημασμένα με 99mTc-HMPAO και σπινθηρο-γράφημα μυελού των οστών. Τέλος ιδιαίτερα σε χρόνιες ρινοκολπίτιδες, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει φλεγμονή του βλεννογόνου αλλά μόνο οστική συμμετοχή, το σπινθηρογράφημα των οστών πλεονεκτεί στην ανάδειξη της φλεγμονής αυτής υπερτερώντας την απεικόνισης που προσφέρει η αξονική τομογραφία. Διερεύνηση Ανοσμίας Οι διαταραχές της όσφρησης παρουσιάζουν συχνότητα η οποία φτάνει το 0,9% του γενικού πληθυσμού σε ηλικίες κάτω των 65 ετών, ενώ σε άτομα άνω των 65 ετών το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατακόρυφα στο 50% περίπου. Παρά την ευρεία βιβλιογραφία για την κλινική χρησιμότητα των κλινικών τεστ (τέστ Sniffin sticks) οι δοκιμασίες αυτές έχουν ένα σημαντικό περιορισμό. Βασίζονται στην συνεργασία του ασθενή και για τον λόγο αυτό σε περίπτωση αδυναμίας συνεργασίας η πραγματοποίηση του ελέγχου είναι πάρα πολύ δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ασθενείς που υποκρίνονται, σε ασθενείς με νοητική στέρηση, σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις ή σε παιδιά. Η ανάγκη για περισσότερο αντικειμενική και λεπτομερή εξέταση της οσφρητικής λειτουργίας οδήγησε στην ανάπτυξη απεικονιστικών μεθόδων με ταυτόχρονη χορήγηση οσφρητικών και τριδυμικών ερεθισμάτων διαφορετικής ποιότητας και έντασης σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως η λειτουργική μαγνητική τομογραφία (FMRI) με καταγραφή περιοχών ενεργοποίησης και καταστολής του εγκεφάλου κατά την χορήγηση οσφρητικών ερεθισμάτων αλλά και τομογραφία εκπομπής ποσιτρονίων (PET), και απεικόνιση πηγής βιομαγνητικών πεδίων (MSI). Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Γ Πυρηνική ΑΠΘ υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής ενεργοποίησης περιοχών του εγκεφάλου με SPECT κατά την χορήγηση οσφρητικών ερεθισμάτων (18). Η πρακτική αυτή αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο αντικειμενική οσφρησιομετρίας μια και η λειτουργική μαγνητική τομογραφία είναι ακριβότερη και πολυπλοκότερη στον προγραμματισμό και υλοποίηση μέθοδο (19). Βιβλιογραφία 1.Πυρηνική ιατρική. Πρακτικές εφαρμογές σε 15 Ιατρικές ειδικότητες. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Θεσσαλονίκη Πυρηνική ιατρική. Μέθοδοι, Τεχνικές και Οδηγίες στους Εξεταζόμενους. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Θεσσαλονίκη Bailet JW, Abemayor E, Jabour BA, et al. Positron emission tomography: a new, precise imaging modality for detection of primary head and neck tumors and assessment of cervical adenopathy. Laryngoscope 1992;102(3):

5 4. von Schulthess GK. Positron emission tomography versus positron emission tomography/ computed tomography: from unclear to new-clear medicine. Mol Imaging Biol 2004;6(4): Cerfolio RJ, Ojha B, Bryant AS, et al. The accuracy of integrated PET-CT compared with dedicated PET alone for the staging of patients with nonsmall cell lung cancer. Ann Thorac Surg 2004;78(3): Rusthoven KE, Koshy M, Paulino AC. The role of PET-CT fusion in head and neck cancer. Oncology (Huntingt) 2005;19(2): Brink I, Klenzner T, Krause T, et al. Lymph node staging in extracranial head and neck cancer with FDG PET appropriate uptake period and sizedependence of the results. Nuklearmedizin 2002; 41: Leon X, Quer M, Diez S, et al. Second neoplasm in patients with head and neck cancer. Head Neck 1999;21(3): Letizia Deantonio, Debora Beldì, Giuseppina Gambaro1, Gianfranco Loi, Marco Brambilla2, Eugenio Inglese and Marco Krengli. FDG-PET/CT imaging for staging and radiotherapy treatment planning of head and neck carcinoma 10. Koshy M, Paulino AC, Howell R, Schuster D, Halkar R, Davis LW: F- 18FDG-PET/CT fusion in radiotherapy treatment planning for head and neck cancer. Head and Neck 2005, 27: Wang D, Schultz CJ, Jursinic PA, Bialkowski M, Zhu XR, Brown WD, Rand SD, Michel MA, Campbell BH, Wong S, Li XA, Wilson JF: Initial experience of FDG-PET/CT guided IMRT of head and neck carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006, 65: Kau RJ, Alexiou C, Laubenbacher C, et al. Lymph node detection of head and neck squamous cell carcinomas by positron emission tomography with fluorodeoxyglucose F 18 in a routine clinical setting. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999;125(12): Lonneux M, Lawson G, Ide C, et al. Positron emission tomography with fluorodeoxyglucose for suspected head and neck tumor recurrence in the symptomatic patient. Laryngoscope 2000; 110: Anzai Y, Carroll WR, Quint DJ, et al. Recurrence of head and neck cancer after surgery or irradiation: prospective comparison of 2-deoxy-2- [F-18]fluoro-D-glucose PET and MRimaging diagnoses. Radiology 1996; 200: Klabbers BM, Lammertsma AA, Slotman BJ (2003) The value of positron emission tomography for monitoring response to radiotherapy in head and neck cancer. Mol Imaging Biol 5: S. Klutmann, K.H. Bohuslavizki, S. Kro ger, C. Bleckmann,W. Brenner, J. Mester and M. Clausen. Quantitative Salivary Gland Scintigraphy. JNMT 1999 ; 27 (1) 17. Essentials of nuclear medicine imaging. SAUNDERS-ELSEVIER. 5th edition Di Nardo W, Di Girolamo S, Galli A, Meduri G, PaludettiG, De Rossi G. Olfactory function evaluated by SPECT. American Journal of Rhinology 2000; 14: I. Konstantinidis, E. Tsakiropoulou, I. Iakovou, A. Douvantzi S. Metaxas. Anosmia after general anaesthesia: a case report. Anaesthesia 2009; 64,

Oκαρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο τύπο καρκίνου στο γυναικείο πληθυσμό. Εισαγωγή

Oκαρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο τύπο καρκίνου στο γυναικείο πληθυσμό. Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού Ιωάννης Ιακώβου 1 MD, PhD, Ευανθία Γιαννούλα 2 MD Περίληψη Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο τύπο καρκίνου στο γυναικείο πληθυσμό παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Θέσεις Αντιθέσεις Διάγνωση και θεραπεία του βρογχογενούς καρκίνου Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Διευθυντής Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Octreoscan, του MIBG και του ΡΕΤ-scan στη διάγνωση των Νευροενδοκρινικών όγκων

Η συμβολή του Octreoscan, του MIBG και του ΡΕΤ-scan στη διάγνωση των Νευροενδοκρινικών όγκων Η συμβολή του Octreoscan, του MIBG και του ΡΕΤ-scan στη διάγνωση των Νευροενδοκρινικών όγκων 47 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Η συμβολή του Octreoscan, του MIBG και του ΡΕΤ-scan στη διάγνωση των Νευροενδοκρινικών όγκων Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Χρήση του Petscan στη Διάγνωση Λοιμώξεων Εξέταση Πολυτελείας ή Διαγνωστικό Εργαλείο ;

3. Η Χρήση του Petscan στη Διάγνωση Λοιμώξεων Εξέταση Πολυτελείας ή Διαγνωστικό Εργαλείο ; 113 3. Η Χρήση του Petscan στη Διάγνωση Λοιμώξεων Εξέταση Πολυτελείας ή Διαγνωστικό Εργαλείο ; Κολοκυθά Σταυρούλα Κλινική Εντατικής Θεραπείας Πνευμονολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

This conclusion should however be confirmed by larger studies. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 33 - Τεύχος 1

This conclusion should however be confirmed by larger studies. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 33 - Τεύχος 1 Τσίλης Ν Κορρές Γ Παπαδημητρίου Ν Κόμις Α Γεωργαντάς Η Μαραγκουδάκης Π Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθήνας. Διευθυντής Καθ. Δ. Κανδηλώρος Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ PET ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ PET ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 75 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ PET ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Δημήτρης Μαϊντάς Ινστιτούτο Ισοτοπικών Μελετών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Η ΡΕΤ με το ευρύ φάσμα ραδιοφαρμάκων που είναι διαθέσιμα και που είναι ειδικά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Το δερματικό μελάνωμα, οι διαγνωστικές τεχνικές και η αξιολόγησή τους στη διάγνωση και χαρτογράφηση των φρουρών λεμφαδένων

Το δερματικό μελάνωμα, οι διαγνωστικές τεχνικές και η αξιολόγησή τους στη διάγνωση και χαρτογράφηση των φρουρών λεμφαδένων Το δερματικό μελάνωμα, οι διαγνωστικές τεχνικές και η αξιολόγησή τους στη διάγνωση και χαρτογράφηση των φρουρών λεμφαδένων Περίληψη Το κακόηθες δερματικό μελάνωμα (ΔΜ) αποτελεί το 4% όλων των κακοήθων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ 99mTc DEPREOTIDE

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ 99mTc DEPREOTIDE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Ι.ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 Γ. Παπαχαραλάμπους 1 Α. Χρυσοβέργης 2 Γ. Κότσης 1 Ελ. Παπαδοπούλου 1 Δ. Νταβίλης 1 Σ. Κορρές 2 1 - Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Πυρηνική Ιατρική? Ιστορική Αναδροµή Τι κάνει η Πυρηνική Ιατρική? Πως δουλεύει η γ-camera? Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα Παν/µίου Θεσσαλίας ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπισης του Ν0 τραχήλου στον καρκίνο του λάρυγγα

αντιμετώπισης του Ν0 τραχήλου στον καρκίνο του λάρυγγα 04_00_PROIKAS-7:MASTER ORL 09/02/2010 12:23 ΜΜ Page 160 Κ. Προίκας Ν. Παπαδημητρίου Δ. Ιωσήφ Μ. Τζαγκαρουλάκης Δ. Ασημακόπουλος Θ. Νικολόπουλος Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας, Αττικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένα συστήματα τομογραφικής γ-κάμερα υψηλής διακριτικής ικανότητας, οι εφαρμογές τους και οι σχετικές ελληνικές μελέτες

Εξειδικευμένα συστήματα τομογραφικής γ-κάμερα υψηλής διακριτικής ικανότητας, οι εφαρμογές τους και οι σχετικές ελληνικές μελέτες 1 Εξειδικευμένα συστήματα τομογραφικής γ-κάμερα υψηλής διακριτικής ικανότητας, οι εφαρμογές τους και οι σχετικές ελληνικές μελέτες Λούντος Γεώργιος 1, Αλεξάνδρα Βαρβαρήγου 2 1. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες κακοήθων όγκων πνεύμονα Αποτελέσματα και επιπλοκές

Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες κακοήθων όγκων πνεύμονα Αποτελέσματα και επιπλοκές ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):35-35 Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες κακοήθων όγκων πνεύμονα Αποτελέσματα και επιπλοκές Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η συνηθέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση 11 ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση Αντώνιος Γ. Αγγουλές 1, Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος 2 1. Δ Ορθοπαιδικό Τμήμα «Ασκληπιείο» Βούλας. 2. Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α

Διαβάστε περισσότερα

30. Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων

30. Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων . Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων Δέσποινα Κατσώχη, Σοφία Κοσμίδη, Κατερίνα Φωτοπούλου, Χρύσα Παρασκευοπούλου Τα λεμφώματα είναι όγκοι αναπτυσσόμενοι σε όργανα του λεμφικού ιστού, όπως οι λεμφαδένες, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ... 5 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 7-14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ... 5 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 7-14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ... 5 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 7-14 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ... 15-18 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνωμα Ιγμορείου Άντρου. Παρουσίαση Περιστατικού

Καρκίνωμα Ιγμορείου Άντρου. Παρουσίαση Περιστατικού Καρκίνωμα Ιγμορείου Άντρου. Παρουσίαση Περιστατικού Τσιάμης Χρήστος 1, Διαμαντόπουλος Βασίλειος 2, Ζαργογιάννη Χρυσούλα 3 1 Ακτινολογικό Τμήμα, Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας 2 Γενικός Ιατρός, Κέντρο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Πανοραμικής Ακτινογραφίας Δοντιών από Αξονικές Τομογραφίες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακατασκευή Πανοραμικής Ακτινογραφίας Δοντιών από Αξονικές Τομογραφίες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανακατασκευή Πανοραμικής Ακτινογραφίας Δοντιών από Αξονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY. Επίσημο περιοδικό της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος

ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY. Επίσημο περιοδικό της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Official Journal of the Hellenic Society of Medical Oncology Επίσημο περιοδικό της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Volume 8(B), Issue 3-4, July

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν. Μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Ο ρόλος του νοσηλευτή στο διαγνωστικό τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής της Βλάχμπεη Μαρίας Ιούνιος 2014 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 46, October - November - December 2011, pages 12-20 review Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I Υπερηχοτομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Ανασκόπηση Σταδιοποίηση μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Αναζήτηση της στρατηγικής με την ιδανική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας Βασίλειος Σ. Σκούρας 1,2, Nicholas J. Pastis 1, Βλάσης Πολυχρονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ)

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 30, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007, σελίδες 24-32 Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) 1 η Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα