ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ"

Transcript

1 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΦΕΚ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Χωροθέτηση (ΒΙΠΑ, κλπ.) ΒΙΟΠΑ ΥΠΕΧΩ Ε ΚΥΑ 15393/2332/2002 1) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 2) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 3) Πολεμικό Ναυτικό 4) Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 5) Νομαρχία 6) ήμος 2 Θετική γνωμοδότηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση ΥΠΕΧΩ Ε / Γενική /νση /νσεις Περιφερειών ΚΥΑ 15393/2332/2002 ΚΥΑ 11014/703/2003/ΦΕΚ104Β/2003 α. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση i. /νση Πολεοδομίας και ii. /νση Αγροτικής Ανάπτυξης iii. /νση Ανάπτυξης (τ. Βιομηχαν. & Ορυκτού Πλούτου) β. Εφορίες Αρχαιοτήτων γ. ΥΕΘΑ δ. ΥΕΝ ε. ΓΕΝ Κατά περίπτωση Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει γνωμοδότηση και από άλλους φορείς εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Τελευταία ενημέρωση 11/11/2008 Σελίδα 1 από 8

2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 1) ΥΠΕΧΩ Ε / Τμήμα Βιομηχανιών ή /νση ΠΕΧΩ ή Οικεία Περιφέρεια/Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2) Υπουργείο Ανάπτυξης 3) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 1) Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') 2) Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α') 3) ΚΥΑ 11014/703/03/Φ104 4) ΚΥΑ 37111/2021/2003 5) ΚΥΑ 69269/5387/90 6) ΚΥΑ 15393/2332/2002 7) ΚΥΑ 11014/703/2003/ΦΕΚ104Β/2003 8) Εγκύκλιος Γ.Γ.ΥΠΕΧΩ Ε / ) / ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩ Ε α. Νομαρχιακό Συμβούλιο (και για την δημοσιοποίηση του Φακέλου) β. /νση Πολεοδομίας & γ. /νση Ανάπτυξης δ. /νση Υγείας & Πρόνοιας (συνήθως ανά 5 έτη) 1) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή τροποποίησης τότε : Εγκύκλιος / του ΥΠΕΧΩ Ε (Περιεχόμενο φακέλλου) 2) Στην Μ.Π.Ε. περιλαμβάνονται και όλες οι θαλάσσιες & υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις. 1) Πολεοδομία / Τμήμα 2) Νομαρχιακό Συμβούλιο / Περιβαλλοντικές ρβ Επιπτώσεις Ενημέρωση Πολιτών Υποθαλάσσιων Αγωγών 3) /νση Υγείας Ομοίως Ομοίως 4) /νση Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας Απόφαση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας (όταν υπάρχει χρήση σε παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις) 1) ιάταγμα 11/ ( ΦΕΚ Αρμόδια για την παραχώρηση 399/Α), χρήσης η Κτηματική Υπηρεσία 2) Α.Ν. 2344/1940, ημοσίου του Υπουργείου 3) Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α) Οικονομίας και Οικονομικών 4) N. 2971/2001 1) ΓΕΝ / Α2 2) ΓΕΝ / Υπηρεσία Φάρων 3) Εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 4) Εφορία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 5) ΥΕΝ / Λιμενική Αστυνομία 6) Λιμεναρχείο 7) /νση Τουρισμού Περιφέρειας 8) Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 3 Τελευταία ενημέρωση 11/11/2008 Σελίδα 2 από 8

3 4 Οριστική Αδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων (προϋποτίθεται για α/α 2) /νση Υγείας της Νομαρχίας 1) Υγειονομική ιάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138 Β') 2) ΚΥΑ 26857/553/88 (Υπόγεια ύδατα-επικίνδυνες ουσίες) (ΦΕΚ 196 Β') 3) ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β')(επιφανειακά νερά) 4) ΚΥΑ 18186/271/88 (ΦΕΚ 126 Β')(Όρια επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα) 5) ΠΥΣ 2/2001 (ΦΕΚ 15 Α')(Όρια ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα νερά) 6) ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β') 7) ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β') (Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα) ) Πυρασφάλεια (Παθητική/Κατασταλτική) Κατά τόπους πυροσβεστικές Υπηρεσίες / γραφεία πυρασφάλειας 1) ΥΠΕΧΩ Ε / Γενική /νση 2) Υπουργείο Ανάπτυξης / Γεν. ΥΑ Π-7086/Φ5.2 (ΦΕΚ /νση Ενέργειας 550/Β/ ) 3) Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 4) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5) Π..Π.Υ. Περιφέρειας Συνήθως ανά 5ετία (έχουν δοθεί και για 3ετία) Η Μελέτη αυτή δεν περιλαμβάνει τα διάφορα κτίσματα των οποίων η πυροπροστασία εντάσσεται στην αντίστοιχη Οικοδομική Άδεια. Μετά απο αυτοψία της τοπικής Πυροσβεστικής Αρχής χορηγείται το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας 5 Σχέδιο και καθορισμός Ομάδας Αντιμετώπισης Πυρκαϊάς Πυροσβεστική Υπηρεσία ΥΑ Π-7086/Φ5.2 (ΦΕΚ 550/Β/ ) Τελευταία ενημέρωση 11/11/2008 Σελίδα 3 από 8

4 Μελέτη SEVEZO Υπουργείο Ανάπτυξης / /νση Εγκατ. Πετρελαιοειδών ΚΥΑ 12044/613/07 (ΦΕΚ 376/Β/ ) 1. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, /νση Συνθηκών Εργασίας 3. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΚΕΠΕΚ Αθηνών & Κρήτης 4. Υπουργείο ημόσιας Τάξης, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 5. Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων 6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, /νση Χωροταξίας & Προστασίας, Τμήμα Γ 7. Γενικό Χημείο του Κράτους, /νση, Τμήμα Β 8. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 9. ΥΠΕΧΩ Ε, Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων Επικαιροποίηση ανά 5ετία (εκτός σημαντικής αλλαγής στη λειτουργία) Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου 1) ΥΠΕΧΩ Ε / /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 2) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / /νση Υγιεινής 3) Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / /νση Συνθηκών Εργασίας 4) Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 5) ΕΚΕΦΕ ημόκριτος Π 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/ ) Μετά από σημαντική λειτουργική αλλαγή 6 Τελευταία ενημέρωση 11/11/2008 Σελίδα 4 από 8

5 Έγκριση εξαμενών και λοιπών συστημάτων εγκαταστάσεων Εγκεκριμένοι ελεγκτικοί φορείς. Νηογνώμων (Lloyds, Bureau Veritas κλπ) Εγκατάσταση VRU - Έλεγχος λειτουργίας του 1) Υπουργείο Ανάπτυξης 2) ΠΕΧΩ Περιφέρειας ΚΥΑ 10245/713/1997 (ΦΕΚ 311 Β') Υπ. ήλωση για διορισμό Υπεύθυνου Φορτοεκφόρτωσης πλοίων Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατά τόπους λιμεναρχεία Κανονισμός Λιμένα Νο.18 (ΦΕΚ 12/Β/ ) Σχέδιο και καθορισμός Ομάδας Αντιρρύπανσης Κατά τόπους λιμεναρχεία Π. 11/2002 (ΦΕΚ 6/Α/ ) Σχέδιο Παραλαβής και ιάθεσης Αποβλήτων Πλοίων ΠΕΧΩ Περιφέρειας KYA 3418/07/2002, (ΦΕΚ 712/Β/ ), MARPOL 73/78 7 Αξιολόγηση και Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 1) ISPS Code, SOLAS Ch. XI-2, 2) Εγκύκλιοι ΥΕΝ (09/03/ ), ΥΕΝ/ΚΝΠ Ε ΑΠΛΕ Γ' /152/05/ , και /44/05/ ) Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 Ανασκόπηση κάθε χρόνο Τελευταία ενημέρωση 11/11/2008 Σελίδα 5 από 8

6 ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ή υγρών Πιστοποιημένοι φορείς 1) ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β') 2)ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β') (Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα) 3) Π στα πλαίσια του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 /Α') Εναλλακτική ιαχείριση (Ορυκτέλαια, συσκευασίες κλπ.) 8 Άδεια φωτοσήμανσης ναυδετων - εν εκδίδεται άδεια Πολεμικό Ναυτικό - Υπηρεσία Φάρων 1) Οδηγίες Υπηρεσίας Φάρων για καινούργια εγκατάσταση ναυδέτου 2) Ν. 1629/51 «Περί Φάρων». 9 Άδεια Ίδρυσης /νση Εγκ/σεων Πετρελαιοειδών Γενική /νση Ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης ή /νσεις Ανάπτυξης (τέως Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου) Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 1) Π.. 78/ /ΦΕΚ 80/ Α/06 2) ΚΥΑ 34628/ /ΦΕΚ 799/Β/ ) Υ.Α. Φ15/ οικ.7815/615/υπαν/φεκ 542/Β/ Η αρμόδια Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί για έκφραση γνώμης σε φορείς εφόσον υπάρχουν ειδικές περιοριστικές διατάξεις για την συγκεκριμένη θέση. 2 χρόνια Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Ερωτηματολόγιο 2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 3. Βεβαίωση χρήσης γης 4. Μελέτη επικινδυνότητας 5. Εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασίας 6. Μελέτη Εγκατάστασης 7. Τεχνικό Υπόμνημα 8. Προϋπολογισμός 9. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα 10. Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της Μελέτης 10 Οικοδομική Άδεια Αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία Γ.Ο.Κ χρόνια Προαπαιτείται η Αδεια Ίδρυσης Τελευταία ενημέρωση 11/11/2008 Σελίδα 6 από 8

7 Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης (όταν υπάρχει είσοδος του γηπέδου σε ΕΟ) Τοπικός ήμος ΕΣΕ (Περιφέρεια) Ε (Περιφέρεια) Αναλόγως με την κατηγορία του αντίστοιχου δρόμου Π. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/ ) 11 Υπ. ηλώσεις Ανάθεσης και Ανάληψης καθηκόντων λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης ιακριβώσεις μετρητικών Οργάνων, ογκομετρικοι πινακες δεξαμενων και σωληνογραμμων Συμβάσεις / Παροχές ιορισμός Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας Υπουργείο Ανάπτυξης / /νση Εγκατ. Πετρελαιοειδών κατά τόπους διευθύνσεις Υπουργείου Ανάπτυξης Πιστοποιημένοι φορείς, Τελωνειακή Υπηρεσία Περιοχής Β 12 (ΦΕΚ 203/Α/ ) ΥΑ 2481/1144/ ) ΕΗ - ΟΤΕ - Υ ΡΕΥΣΗ - ΟΣΕ αδειοδοτημένοι φορείς Τοπικές Υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων Νομαρχία (ΚΕΠΕΚ, Επιθεώρηση Εργασίας) 1) ΚΥΑ 3268/ (ΦΕΚ 84/Β/1959 2) ΑΥΟ Τ.3200/ , ΑΥΟ 1) εξαμενές: Τ.1259/32/ και ΑΥΟ Α. 10ετία ή σε κάθε 21554/37/ γεωμετρική 3) Αγορανομική ιάταξη 14/1989 μεταβολή (ΦΕΚ 343/Β/1989 και ΦΕΚ 2) Λοιπά: : Ετήσια 668/Β/2002) 4) ΑΥΟ Ε.5109/43/ Π 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/ ) 12 Αδεια Λειτουργίας /νση Εγκ/σεων Πετρελαιοειδών Γενική /νση Ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης ή /νσεις Ανάπτυξης (τέως Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου) Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Π.. 78/ /ΦΕΚ80/Α/06 ΚΥΑ 34628/ /ΦΕΚ799/Β/ Υ.Α. Φ15/οικ.7815/615/ΥΠΑΝ/ΦΕΚ542 /Β/ (εκτός αλλαγής Π.Ο) Αναγκαία δικαιολογητικά: 1.Υπεύθυνες ηλώσεις εκπροσώπων του επενδυτή 2.Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας 3.Άδεια διάθεσης αποβλήτων 4.Οικοδομική άδεια 5.Βεβαίωση κατασκευής Κυκλοφοριακής Σύνδεσης 6.Απόφαση παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας 7.Πιστοποιητικό Lloyd's κ.λπ. Τελευταία ενημέρωση 11/11/2008 Σελίδα 7 από 8

8 13 Άδεια φορολογικής αποθήκης Κατά τόπους αρχές τελωνειακές Φ.Ε.Κ. 639/447/ Xρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης Ενημέρωση αρχής Προστασίας εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την τοποθέτηση καμερών ΚΥΑ 1122/ Άδεια χρήσης νερού γεωτρήσεις από Κατά τόπους Νομαρχίες Περιφέρειες ή 1) N. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280Α) 2) ΚΥΑ 47630/ (Φ.Ε.Κ. 1688Β/ ) 3) ΚΥΑ 43504/ (Φ.Ε.Κ Β/ ATEX 137 Συναρμόδια ελέγχου Υπουργεία Π 42/2003 (ΦΕΚ 44/ ) Τελευταία ενημέρωση 11/11/2008 Σελίδα 8 από 8

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 201745 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π. οικ. 152443 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( Ι.Π.Α.) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΖΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΖΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΖΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008): Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008): Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. Ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008): Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Νοέμβριος 2009

Αθήνα, Νοέμβριος 2009 01 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Αναθεωρημένος Αθήνα, Νοέμβριος 2009 Συντάκτης : Ιωάννης Β. Χανδάνος Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, M.Sc. Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα