γηγενών στην αγορά εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γηγενών στην αγορά εργασίας"

Transcript

1 Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Ερευνητής ΚΕΠΕ 1

2 Προέλευση Στηρίζεται σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου Size, profile and labour market analysis of immigration in Greece, υπό δημοσίευση στο ΚΕΠΕ, στη Σειρά Εκθέσεις με συνσυγγραφείς τη Δρα Μαρία Γρέγου και τον Αθανάσιο Πετραλιά 2

3 Αντικείμενο της εργασίας Εάν και κατά πόσο οι μετανάστες επηρεάζουν τις ευκαιρίες απασχόλησης ή την ανεργία των αυτοχθόνων. Ειδικότερα, εάν το % των μεταναστών επηρεάζει την πιθανότητα κάποιος να είναι απασχολούμενος ή άνεργος, ή την πιθανότητα εξόδου από αυτές. 3

4 Αιτιολογία Το ερώτημα παραμένει επίμαχο. Πολλοί Έλληνες φοβούνται τον ανταγωνισμό των μεταναστών στην αγορά εργασίας ως προς τις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και το ύψος του μισθού. Άλλοι τονίζουν την ισχυρή ζήτηση εργασίας για μετανάστες, που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τους Έλληνες. 4

5 Προηγούμενες εργασίες Οι μετανάστες βοηθούν την ελληνική αγορά εργασίας, επειδή αναλαμβάνουν εργασίες που δεν επιθυμούν οι Έλληνες (Fakiolas 1999), Ποσοτικοποίηση της επίδρασης της μετανάστευσης είναι σπάνια, ελλείψει στοιχείων Lianos,, Sarris and Katseli (1996) εκτιμούν ότι η τότε παράνομη μετανάστευση βοηθούσε την τοπική αγορά εργασίας. Ωστόσο οι μετανάστες υποκαθιστούσαν 5.8% των θέσεων εργασίας που εκτελούσαν Έλληνες, ήτοι μικρό ποσοστό. 5

6 Προηγούμενες εργασίες 2 Λιανός (2003) αξιοποιώντας στοιχεία από την ΕΕΔ για την περίοδο εκτιμά 1% αύξηση του ποσοστού των μεταναστών αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό κατά 2,5%. Για τους άνδρες δεν διαπιστώνει επίδραση. Επίσης ο Λιανός συμπεραίνει ότι η παρουσία μεταναστών δεν φαίνεται να επηρεάζει την ανεργία. Καβουνίδη (2006) υποστηρίζει ότι η μετανάστευση υποκατέστησε την απλήρωτη οικιακή εργασία με αμειβόμενους μετανάστες, ενθαρρύνοντας έτσι την είσοδο των Ελληνίδων στην αγορά εργασίας Παρόμοια ευρήματα υπάρχουν για άλλες χώρες 6

7 Λίγη θεωρία Το απλό υπόδειγμα ζήτησης και προσφοράς εργασίας χρησιμοποιείται. Η μετανάστευση αντιπροσωπεύει μια αύξηση της προφοράς εργασίας μετακινώντας την προς τα δεξιά. Το αποτέλεσμα είναι αύξηση της απασχόλησης και μείωση του μισθού.. (οι( ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς εργασίας στο σημείο τομής τους έχουν σημασία για το μέγεθος των αλλαγών). Εάν ληφθούν υπόψη οι μεταβολές (αύξηση) στη ζήτηση εργασίας, το αποτέλεσμα αλλάζει. Η ζήτηση εργασίας αυξάνει αφενός επειδή το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό παρακινεί την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και αφετέρου επειδή οι μετανάστες αυξάνουν τη ζήτηση προϊόντων. Έτσι η όποια πίεση στους μισθούς και την απασχόληση των γηγενών εξουδετερώνεται από την αύξηση της ζήτησης εργασίας τους. 7

8 Αλλαγές σε μισθούς και απασχόληση λόγω μετανάστευσης 8

9 Ελεγκτέα υπόθεση Σε αυτά τα πλαίσια η εξέταση της επίδρασης της μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής γίνεται συγκρίνοντας τις αλλαγές στις τοπικές ή άλλες αγορές εργασίας λόγω της μετανάστευσης. Το ερώτημα εξειδικεύεται εάν οι γηγενείς και οι μετανάστες είναι συμπληρωματικοί (κινούνται παράλληλα) ή υποκατάστατα (κινούνται αντίθετα) στην παραγωγική διαδικασία. 9

10 Χρησιμοποιούμενα στοιχεία Στοιχεία από την ΕΕΔ κατά το β τρίμηνο των ετών επανασχεδιασμός ΕΕΔ. Περιορισμός της ανάλυσης στις παραγωγικές ηλικίες (άνδρες 15-64, γυναίκες 15-59). 59). Από τις παρατηρήσεις, οι αντιστοιχούν σε άτομα που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα. Το ποσοστό των μεταναστών στη συνολική απασχόληση κατά περιφέρεια ή επίπεδο εκπαίδευσης είναι η μεταβλητή που δείχνει την πίεση των μεταναστών στην αγορά εργασίας Πίνακας 1, δείχνει ότι το 4,71% των απασχολούμενων είναι αλλοδαποί. Αυξανόμενο και διαφοροποιημένο κατά περιφέρεια. 10

11 Αλλοδαποί ως % των απασχολούμενων Average East Macedonia Thrace 2,30 2,21 1,66 2,35 2,13 Central Macedonia 4,57 5,26 4,78 5,28 4,97 Western Macedonia 2,12 1,66 1,62 1,60 1,75 Epirus 4,08 3,90 3,55 4,15 3,92 Thessaly 3,93 5,46 4,01 4,02 4,35 Ionian Islands 4,43 7,36 6,09 7,84 6,43 Western Greece 3,54 3,07 4,39 4,00 3,75 Central Greece 4,83 5,56 5,81 7,12 5,83 Attica 10,37 10,24 9,77 9,87 10,06 Peloponnesus 4,82 5,31 5,38 5,58 5,27 North Aegean 2,19 2,08 3,04 2,76 2,52 South Aegean 3,64 4,09 4,62 4,44 4,20 Crete 4,11 6,20 7,06 6,72 6,02 Total 4,23 4,80 4,75 5,06 4,71 Source: Labour Force Survey (2nd quarter) 11

12 Συσχέτιση απασχόλησης αλλοδαπών και απασχόλησης Ελλήνων Η απασχόληση των μεταναστών συσχετίζεται αρνητικά με την ανεργία των Ελλήνων. Όσο περισσότεροι οι απασχολούμενοι μετανάστες σε μια περιοχή, τόσο μικρότερη η πιθανότητα οι Έλληνες να είναι άνεργοι. Δεν φαίνεται να υπάρχει εκτόπιση Ελλήνων από μετανάστες. Η παρουσία μεταναστών συσχετίζεται θετικά με το ποσοστό των Ελλήνων που από άνεργοι καθίστανται απασχολούμενοι. Η ίδια θετική σχέση προκύπτει εάν η ανάλυση περιοριστεί στους νέους Έλληνες (< 30). Το ποσοστό των Ελλήνων που από απασχολούμενοι καθίστανται άνεργοι δεν συσχετίζεται με το ποσοστό των αλλοδαπών απασχολούμενων. 12

13 Συντελεστής συσχέτισης απασχόλησης αλλοδαπών και Ελλήνων Αλλοδαποί απασχολούμενοι στο σύνολο της απασχόλησης All years % ανεργίας Ελλήνων Απασχολούμενοι Έλληνες που ήσαν άνεργοι Απασχολούμενοι Έλληνες που ήσαν άνεργοι (μέχρι 30 ετών) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Άνεργοι Έλληνες που ήσαν απασχολούμενοι Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

14 Εκτιμώμενο υπόδειγμα Εκτιμώνται υποδείγματα προσδιορισμού μεταβλητών της απασχόλησης των γηγενών προσθέτοντας ως ανεξάρτητη μεταβλητή και το ποσοστό των απασχολούμενων που είναι μετανάστες στην περιφέρεια κατοικίας. Οι άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές προβλέπονται από την οικονομική θεωρία, και μετρούν παραγωγικά χαρακτηριστικά των ατόμων, καθώς και ευκαιρίες απασχόλησης. Το επιλεγμένο υπόδειγμα, μιας και η εξηρτημένη μεταβλητή παίρνει τιμές 1 εάν το άτομο απασχολείται και 0 διαφορετικά, είναι το probit P= Fb ( + bs+ ba+ bdfbde + + bfe) i 1 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i Οι πίνακες εμφανίζουν την οριακή επίδραση της κάθε μεταβλητής στην εξεταζόμενη πιθανότητα, υπολογιζόμενης στις μέσες τιμές των μεταβλητών. dpi f ( b bs ba bdf bde bfe) b dfe = i 1 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 6 14

15 Table 6.3: Probability of a native being employed Year of study: All years Gender Age group Family status Third degree education Second degree education First degree education Ratio of employed foreigners 0, , , , ,08348 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 0, , , , ,01545 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 0, , , , ,05605 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 0, , , , ,06861 (0.000) (0.006) (0.152) (0.000) (0.000) 0, , , , ,05243 (0.000) (0.076) (0.585) (0.004) (0.000) 0, , , , ,03143 (0.004) (0.247) (0.995) (0.065) (0.002) 0, , , , ,26308 (0.000) (0.000) (0.000) (0.002) (0.000) Observed probability 0, , , , ,90617 Predicted probability 0, , , , ,92690 Number of observations Wald chi-square prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Pseudo R-squared 0,1002 0,1009 0,0955 0,1003 0,0991 Log pseudolikelihood -9738,2-9028,4-8203,4-7340, ,4 Probit regression model; reporting marginal effects of each regressor; p-values in parenthesis 15

16 Αποτελέσματα: κατά περιφέρεια Τα αποτελέσματα όσο αφορά την επίδραση των εξεταζόμενων μεταβλητών είναι τα αναμενόμενα. Η εκπαίδευση αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησης. Το ίδιο ισχύει για τους παντρεμένους, τους άνδρες και τους πιο ενήλικες. Ο συντελεστής της μεταβλητής ποσοστό μεταναστών στην απασχόληση εμφανίζεται πάντοτε θετικός και στατιστικά σημαντικός στην πιθανότητα απασχόλησης των γηγενών, δείχνοντας ότι οι μετανάστες είναι μάλλον συμπληρωματικοί και όχι υποκατάστατα των Ελλήνων στην παραγωγική διαδικασία. Το περίπου σταθερό μέγεθός του δείχνει ότι μια αύξηση κατά 1% του ποσοστού των μεταναστών, αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησης των Ελλήνων κατά 2,5%. Η παρουσία των μεταναστών επηρεάζει θετικά την πιθανότητα ο γηγενής άνεργος να βρει εργασία το 2004 και για ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο. Έτσι εάν υπάρχει κάποια σχέση αυτή είναι θετική. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν εάν η εξέταση περιοριστεί στα νέα άτομα Η πιθανότητα να καταστεί κάποιος απασχολούμενος άνεργος δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την παρουσία μεταναστών. Έλεγχος ενδογένειας του ποσοστού των μεταναστών απορρίπτεται. 16

17 Αποτελέσματα: κατά εκπαίδευση Πώς η παρουσία μεταναστών με συγκεκριμένα προσόντα (εκπαίδευση και εμπειρία) επηρεάζει την απασχόληση των Ελλήνων με τα ίδια προσόντα; Το ποσοστό των μεταναστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης (4 επίπεδα) και ηλικία (3 ομάδες) χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά ως ανεξάρτητη μεταβλητή στα προηγούμενα υποδείγματα. Τα αποτελέσματα ως προς την επίδραση των μεταναστών στην απασχόληση των Ελλήνων είναι παρόμοια με τα προηγούμενα. Ως προς τις ροές μάλλον εμφανίζονται αβέβαια. 17

18 Επίδραση απασχόλησης μεταναστών στην απασχόληση γηγενών All Employment probability (.017).244 (.000).183 (.000).118 (.004).158 (.000) UE probability (.001) (.869) (.172) (.174) (.003) EU probability (.099) (.147) (.001) (.041) (.000) Notes: P-values in parenthesis. 18

19 Συμπεράσματα Οι εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι η επίδραση των μεταναστών στην απασχόληση των Ελλήνων είναι θετική και σημαντική, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες εργασίες. Δεν βρήκαμε συστηματική σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της προσπάθειας των ανέργων να βρουν εργασία. Δεν προέκυψε κάποια ένδειξη ανταγωνισμού Ελλήνων ανέργων και μεταναστών. Η πιθανότητα οι Έλληνες να μετακινηθούν από την απασχόληση στην ανεργία επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία των μεταναστών, υπονοώντας σχέση συμπληρωματικότητας γηγενών και μεταναστών. 19

20 ΤΕΛΟΣ Ευχαριστώ για την προσοχή σας Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μας σε θέματα μετανάστευσης μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα 20

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής οκίμια Οικονομικής Πολιτικής ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μιχάλης Σ. Μιχαήλ Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κώστας Χατζηγιάννης Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Τρικάλων

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Τρικάλων Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Τρικάλων Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών Οι θεματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση στην Ελλάδα:

Μετανάστευση στην Ελλάδα: Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες - Πολιτικές - Προοπτικές Τόμος Α Επιμέλεια έκδοσης: Τζένη Καβουνίδη Θεόδωρος Λιανός Αντώνης Κόντης Ρωσσέτος Φακιολάς EΚΔΟΣΕΙΣ IMEΠO AΘΗΝΑ 2008 Μετανάστευση στην Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1 ΣΧΟΛΗ: ΔΟΙΗΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 13705 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ,Introduction..σελ.4,5

Διαβάστε περισσότερα

Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2006 1 (1), 67-84 Social Cohesion and Development 2006 1 (1), 67-84 Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 41

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 41 TPAΠEZA THΣ EΛΛA OΣ Eλευθ. Bενιζέλου 21 102 50 Aθήνα www.bankofgreece.gr ιεύθυνση Oικονοµικής Ανάλυσης και Mελετών - Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Μετανάστευσης στην Αγορά Εργασίας και στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Η Επίδραση της Μετανάστευσης στην Αγορά Εργασίας και στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η Επίδραση της Μετανάστευσης στην Αγορά Εργασίας και στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Παπαπανάγος Χαρρυ Κυρκιλής Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα

Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα Διαχρονική εξέλιξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών γυναικών στην Ελλάδα Ευαγγελία Γ. Παπαπέτρου* 22 Μαρτίου 2010 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Hidden Unemployment in Greece

Hidden Unemployment in Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive Hidden Unemployment in Greece Yiorgos Ioannidis November 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52120/ MPRA Paper No. 52120, posted 10. December 2013 14:29 UTC

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων

Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων ρ Λ. Μαράτου-Αλιπράντη και ρ Ε. Γκαζόν, ΕΚΚΕ Περίληψη Από τη δεκαετία του 90, η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλές Αποδοχές για την Ανώτατη Εκπαίδευση Οι Έλληνες Φοιτητές Στερούνται Κινήτρων Απόδοσης

Χαμηλές Αποδοχές για την Ανώτατη Εκπαίδευση Οι Έλληνες Φοιτητές Στερούνται Κινήτρων Απόδοσης Χαμηλές Αποδοχές για την Ανώτατη Εκπαίδευση Οι Έλληνες Φοιτητές Στερούνται Κινήτρων Απόδοσης Βασίλειος Χαρίσκος, Φάμπιαν Κλάινε, Μάνφρεντ Κένινγκσταϊν & Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 1 Περίληψη: Η τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια Μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 6675 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach

Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach Kyriazopoulos Georgios Applicant Professor of Financial Management in the Technological Institution of Education in Western Macedonia Kozani Greece www.kyriazopoulosg@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εμπειρικά δεδομένα, πολιτικές επιλογές

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εμπειρικά δεδομένα, πολιτικές επιλογές Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εμπειρικά δεδομένα, πολιτικές επιλογές Σταύρος Π. Γαβρόγλου Διευθυντής ΕΙΕΑΔ, PhD Ιούλιος 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου Σπουδαστής : Παναγιώτης Αµανατίδης

Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου Σπουδαστής : Παναγιώτης Αµανατίδης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική εργασία µε θέµα: «Οικονοµικές δραστηριότητες µεταναστών και η συµβολή τους στο περιφερειακό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προσδιοριστικοί Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα