ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών αποφάσεων 31 Κεφάλαιο 3: Ο προσδιορισµός των χρηµατικών ροών 49 Κεφάλαιο 4: Ειδικές επενδυτικές αποφάσεις 63 Κεφάλαιο 5: Η ανάλυση εναλλακτικών αβέβαιων καταστάσεων 75 Κεφάλαιο 6: Χρηµατοδοτική διάρθρωση και προεξοφλητικό επιτόκιο 93 Κεφάλαιο 7: ιαχείριση χαρτοφυλακίου και το µοντέλο τιµολόγησης πάγιων στοιχείων Ασκήσεις προς Επίλυση ΜΕΡΟΣ Β: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κεφάλαιο 8: Βασικά πρότυπα συµπεριφοράς και λειτουργίας των αγορών 151 Κεφάλαιο 9: Το ενοποιηµένο πλαίσιο των διεθνών χρηµατοπιστωτικών αγορών και συναλλαγών 167 ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 10: Η ανάλυση ενός υποδείγµατος στρατηγικής διοίκησης στην τραπεζική διαχείριση Κεφάλαιο 11: Τιµολόγηση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων Κεφάλαιο 12: Η χρήση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Συγκέντρωση κεφαλαίων, διαχείριση κινδύνου και επιτόκια Κεφάλαιο 13: Χρηµατοοικονοµική διοίκηση και διαµόρφωση χαρτοφυλακίου

3 Κεφάλαιο 14: ιαχείριση ενεργητικού- Παθητικού ενός τραπεζικού ιδρύµατος 297 Κεφάλαιο 15: Η αξιολόγηση της διαχείρισης ενός τραπεζικού συστήµατος 305 Κεφάλαιο 16: ιαχείριση των κινδύνων του τραπεζικού χαρτοφυλακίου 313 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 331

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Στο 1 ο Κεφάλαιο περιέχονται ασκήσεις που αφορούν: τη διαδικασία διαχείρισης χρηµατορροών, διαδικασία λήψεως χρηµατοδοτικών και ιδιαίτερα επιχειρηµατικών αποφάσεων, το θεωρητικό υπόβαθρο της επιλογής µεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης, που αποτελεί και τον θεµέλιο λίθο της διαδικασίας λήψεως επενδυτικών αποφάσεων, της χρονικής αξίας του χρήµατος και των αποφάσεων µεγέθυνσης της επιχειρηµατικής µονάδας, έννοια της επένδυσης ως χρηµατοοικονοµικής ροής, γεγονός που θα επιτρέψει τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών ροών για την εφαρµογή των τεχνικών προεξόφλησης.

5 Μέρος Α: Αποτίµηση Κινδύνου και Επενδύσεων Άσκηση 1 Υποθέστε ότι η χρονική αξία του χρήµατος είναι 0,05. Να βρεθεί η Παρούσα Αξία (PV) ποσού 100: i) Σε 1 χρόνο από τώρα. ii) Αµέσως. iii) Στο τέλος των 5 χρόνων. iv) Στην αρχή του 6 ου χρόνου. v) Στο τέλος 50 χρόνων από τώρα. vi) Στο τέλος των 50 χρόνων, αν η χρονική αξία του χρήµατος είναι 0,10. i) Σε ένα χρόνο από τώρα: (1 + 0,05) = 95,24 ii) Αµέσως: 100 (1+ 0, 05) 0 = 100,00 iii) Σε πέντε χρόνια από τώρα: 100 (1+ 0, 05) 5 = 78,35 iv) Στην αρχή του 6ου χρόνου: 14

6 Κεφ.1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος 100 (1+ 0, 05) 5 = 78,35 v) Σε πενήντα χρόνια από τώρα: 100 (1+ 0, 05) 50 = 8,72 vi) Σε πενήντα χρόνια από τώρα, µε τόκο 0,10: 100 (1 + 0,10) 50 = 0,85 Άσκηση 2 Ας υποθέσουµε ότι η χρονική αξία του χρήµατος είναι 15%. Ποια είναι η δόση που πρέπει να καταβάλλουµε στο τέλος του κάθε χρόνου και, για 20 χρόνια από σήµερα, για να εισπράξουµε νοµισµατικές µονάδες (ν.µ.) στο τέλος του 20 ου χρόνου; Σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο, έχουµε: ΜΑ.. ΠΑ.. = (1 + r) Π. Α=. 20 (1+ 0,15) ΠΑ.. = , 279 n 15

7 Μέρος Α: Αποτίµηση Κινδύνου και Επενδύσεων Άρα, ,279 ν.µ. πρέπει να καταβάλλουµε στο τέλος του κάθε χρόνου και, για 20 χρόνια από σήµερα, για να εισπράξουµε ν.µ. στο τέλος του 20ου χρόνου. Άσκηση 3 Ας υποθέσουµε ότι η χρονική αξία του χρήµατος είναι 10%. Εξηγήστε αν θα πρέπει ένας επενδυτής να είναι αδιάφορος µεταξύ του να επενδύσει ένα ποσόν ν.µ. ή όχι, για κάθε µία από τις δύο παρακάτω επενδυτικές επιλογές: i) Σε µια πενταετή οµολογία, που θα πληρώσει τόκο 100 ν.µ. το χρόνο και για πέντε χρόνια και, ν.µ. στην λήξη της. ii) Να έχει τα χρήµατά του (1.000 ν.µ.) στην τράπεζα µε 10% το χρόνο. i) Έτη Ροές Συντ/στής προεξ. Π.Α , , , , , , , , , ,013 Σύνολο Π.Α.: Ο επενδυτής είναι αδιάφορος µεταξύ της επένδυσης (πενταετή οµολογία) και της µη επένδυσης. 16

8 Κεφ.1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος ii) Έτη Ροές Συντ/στής προεξ. Π.Α , , , , , , ,1 0, , ,41 0, ,83 Σύνολο Π.Α.: 1075,47 Ο επενδυτής επιλέγει να επενδύσει (χρήµατα στη τράπεζα) διότι, έχει κέρδος: Κέρδος = 1.075, = 75,47 ν.µ. Άσκηση 4 Υποθέστε ότι, η χρονική αξία του χρήµατος είναι 10%. Αναφέρετε ποια επένδυση θα προτιµούσε ένας επενδυτής: i) σήµερα ή κάθε χρόνο και «για πάντα» (Πρώτη καταβολή στο τέλος της πρώτης περιόδου); ii) σήµερα ή κάθε χρόνο και «για πάντα» (Πρώτη καταβολή στο τέλος της πρώτης περιόδου); iii) σήµερα ή 900 κάθε χρόνο και «για πάντα» (Πρώτη καταβολή στην αρχή της πρώτης περιόδου); i) Σύµφωνα µε τον τύπο: Μ. Α. ΠΑ.. = r 17

9 Μέρος Α: Αποτίµηση Κινδύνου και Επενδύσεων έχουµε: ΠΑ.. = = ,10 Ο επενδυτής είναι αδιάφορος διότι, η Παρούσα Αξία (Π.Α.) των είναι ii) έχουµε: Σύµφωνα µε τον τύπο: Μ. Α. ΠΑ.. = r ΠΑ.. = = ,10 Επειδή, η Παρούσα Αξία (Π.Α.) των είναι , ο επενδυτής θα προτιµούσε να εισπράττει κάθε χρόνο. iii) Σύµφωνα µε τον τύπο: Μ. Α. ΠΑ.. = r έχουµε: 900 ΠΑ.. = = ,10 Επειδή, η Παρούσα Αξία (Π.Α.) των 900 είναι 9.000, ο επενδυτής θα προτιµούσε να εισπράξει σήµερα. 18

10 Κεφ.1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Μια εναλλακτική λύση είναι, ο επενδυτής να εισπράξει τα σήµερα και να δαπανήσει τα 900. Στη συνέχεια, να επενδύσει τα 9.100, κερδίζοντας µε αυτό τον τρόπο 910 ( 9.100/0,10) κάθε χρόνο. Άσκηση 5 i) Ποια είναι η Παρούσα Αξία (Π.Α.) µιας χρηµατοροής που αποδίδει ν.µ. το χρόνο, για τα δέκα πρώτα χρόνια και, ν.µ. για τα επόµενα είκοσι χρόνια; ii) Με την χρήση των δεδοµένων του πρώτου ερωτήµατος, να βρεθεί η Μελλοντική Αξία (Μ.Α.) αν, η χρηµατοροή ήταν ν.µ., για τριάντα χρόνια και, η Παρούσα Αξία (Π.Α.) εάν, η χρηµατοροή των ν.µ. ήταν έπ άπειρον. Η χρονική αξία του χρήµατος είναι 10%. i) Η Παρούσα Αξία µας αποτελείται από δύο ράντες. Η πρώτη είναι µε ν.µ. το χρόνο, για 30 έτη ενώ, η δεύτερη, µε ν.µ. το χρόνο, για 20 έτη, µε ταυτόχρονη µεταφορά στην περίοδο µηδέν. Έχουµε: ΠΑ.. = [ ΜΑ.. ( nr, )] + [ ΜΑ.. ( nr, ) Bnr (, )] 1 2 ΠΑ.. = [ (30,10%)] + [ (20,10%) B(10,10%)] ΠΑ.. = [ , 4269] + [ ,5136 0,3855] ΠΑ.. = ,38 19

11 Μέρος Α: Αποτίµηση Κινδύνου και Επενδύσεων Η Παρούσα Αξία (Π.Α.) της χρηµατοροής είναι ,38 ν.µ. ii) Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πρώτου ερωτήµατος, για την πρώτη περίπτωση έχουµε: Μ. Α=ΠΑ... Anr (, ) ΜΑ.. =ΠΑ.. A(30,10%) Μ. Α= ,38 17, 4494 ΜΑ.. = , 674 Η Μελλοντική Αξία (Μ.Α.) της χρηµατοροής, για τριάντα χρόνια, είναι ,674 ν.µ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πρώτου ερωτήµατος, για την δεύτερη περίπτωση έχουµε: Π. Α=ΜΑ... ( nr, ) +ΜΑ.. r 1 2 Π. Α= (10,10%) ,1 ΠΑ.. = , ,1 ΠΑ.. = , 0133 Άσκηση 6 Έχετε την δυνατότητα να επενδύσετε ν.µ., για 15 χρόνια, µε τους εξής τρεις τρόπους: i) Με ετήσιο επιτόκιο 10%, ii) Με ετήσιο επιτόκιο 9,8%, ανατοκιζόµενο δύο φορές το χρόνο, iii) Με ετήσιο επιτόκιο 9,4%, ανατοκιζόµενο τέσσερις φορές το χρόνο. Ποια από τις τρεις περιπτώσεις θα επιλέγατε; 20

12 Κεφ.1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Η µελλοντική αξία δίνεται από τον τύπο: q n V = [ P (1 + r q ) ] rn, 0 όπου: V r,n : Τελικό ποσό ανατοκισµού. P ο : Παρούσα αξία. r : Επιτόκιο. q : Ο αριθµός των ανατοκισµών µέσα στο χρόνο. n : Η διάρκεια ζωής ενός επενδυτικού προγράµµατος. i) V V V %,15 = [ (1 + 0,1 1) 10%,15 10%,15 = (4,1772) = , 08 ii) V V V 215 9,8%,15 = (1 + 0, 098 2) 9,8%,15 9,8%,15 = (4, ) = ,25 iii) V V V 415 9,4%,15 = (1 + 0, 094 4) 9,4%,15 9,4%,15 = (4, 02968) = , 21 Συνεπώς, επιλέγουµε την περίπτωση (ii). 21

13 Μέρος Α: Αποτίµηση Κινδύνου και Επενδύσεων Άσκηση 7 Θέλετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο του οποίου η τιµή είναι ν.µ., προκαταβάλλοντας το 35% της αξίας αυτού και συµφωνώντας να καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό σε δεκαοχτώ (18) ίσες µηνιαίες δόσεις, που θα περιλαµβάνουν χρεολύσιο πλέον µε τόκο προς 1,711% µηνιαίως, ανατοκιζόµενο στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του ποσού (δηλαδή, µηνιαίος ανατοκισµός). Πόσο θα είναι το ύψος των µηνιαίων δόσεων ( C ); Προκαταβάλλουµε το 35% της αξίας (δηλαδή, x 0,35= ). Για το υπόλοιπο ποσό, έχουµε : Π. Α=. C ( n, r) ΠΑ.. C = (18,1, 711%) C = 15,38 C = ,89 ν.µ. Εποµένως, το ύψος των µηνιαίων δόσεων είναι ,89 ν.µ.. Το (18, 1,711%) βρέθηκε από τον τύπο (n,r)= [1-1/(1+r) n ]/r. Άσκηση 8 Η τράπεζα K Bank χορηγεί δάνειο στην εταιρεία ABC ύψους το οποίο θα αποπληρωθεί σε τέσσερις ετήσιες ίσες δόσεις 22

14 Κεφ.1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος ενώ, η πρώτη καταβολή, θα είναι σε ένα χρόνο από τη σύναψη του δανείου. Εάν το κόστος του χρήµατος είναι 10%, να βρεθεί: i) Ποια θα πρέπει να είναι η ετήσια καταβολή; ii) Ποιο θα πρέπει να είναι το ύψος των τεσσάρων ίσων καταβολών αν η 1 η καταβολή πληρωθεί αµέσως; i) Η ετήσια καταβολή δίνεται από τον παρακάτω τύπο: Π. Α=. C ( n, r) C =ΠΑ.. ( n, r) 1 ΠΑ.. C1 = (4,10%) C1 = C = , 74 1 Το ύψος της ετήσιας καταβολής είναι, εποµένως, ,74. ii) Αν η 1 η καταβολή πληρωθεί αµέσως, τότε, το ύψος της ετήσιας καταβολής, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του (i) ερωτήµατος, είναι: C C C = (1 + r) = (1 + 0,10) C = ,85 23

15 Μέρος Α: Αποτίµηση Κινδύνου και Επενδύσεων Σε αυτή την περίπτωση, η ετήσια δόση διαµορφώνεται στο ύψος των ,85. Άσκηση 9 Ποιο ποσό πρέπει να καταβάλλει ένας αποταµιευτής, στο τέλος κάθε χρόνου και, για 40 χρόνια έτσι, ώστε, να εισπράττει κάθε χρόνο και «για πάντα»; Η πρώτη λήψη ξεκινά το 41 ο χρόνο. Ο συντελεστής προεξόφλησης είναι 10%. Αρχικά, βρίσκουµε την παρούσα αξία των : Μ. Α. Π. Α=. (1 + r) n ΠΑ.. = = 220,95 40 (1 + 0,10) Στην συνέχεια, βρίσκουµε την ετήσια καταβολή, σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: Π. Α. Π. Α=. C ( n, r) C = ( nr, ) ΠΑ.. 220,95 C = C = (40,10%) 9, 779 C = 22,59 Εποµένως, η ετήσια καταβολή (C) είναι 22,59. 24

16 Κεφ.1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Άσκηση 10 Χρειάζεστε ν.µ. µετά από δεκαπέντε (15) χρόνια (τέλος 15 ου έτους), για να εξασφαλίσετε τις σπουδές του παιδιού σας. Η καλύτερη δυνατή και, µε βεβαιότητα, επιλογή που έχετε σκεφτεί είναι, να καταθέτετε ίσα ποσά κάθε χρόνο σε έναν τραπεζικό λογαριασµό που αποδίδει τόκο 10%, µε ετήσιο ανατοκισµό. Η πρώτη σας κατάθεση θα γίνει σήµερα (δηλαδή στην αρχή του πρώτου χρόνου). i) Τι ποσό πρέπει να καταθέτετε κάθε χρόνο, για να έχετε συγκεντρώσει στο τέλος του 15 ου έτους το ποσό αυτό; ii) Εάν ο ανατοκισµός ήταν εξαµηνιαίος, πώς θα διαµορφωνόταν η κατάθεσή σας; iii) Εάν θελήσετε να µη κάνετε ετήσιες καταθέσεις, αλλά να καταθέσετε σήµερα µόνο ένα ποσό ώστε, µετά από 15 χρόνια, να πάρετε το ποσό των ν.µ. που χρειάζεστε, ποιο θα είναι αυτό το ποσό σήµερα; i) Υπολογίζουµε την Παρούσα Αξία των ν.µ.: ΜΑ.. ΠΑ.. = (1 + r) Π. Α=. 15 (1 + 0,10) ΠΑ.. = ,49 n 25

17 Μέρος Α: Αποτίµηση Κινδύνου και Επενδύσεων Το ποσό που πρέπει να καταθέτετε (C), για να έχετε συγκεντρώσει, στο τέλος του 15 ου έτους, το ποσό των ν.µ., δίνεται από τον τύπο: ΠΑ.. = C ( n, r) ΠΑ.. C = (15,10%) , 49 C = 7, 6061 C = , 769 ii) Εάν ο ανατοκισµός ήταν εξαµηνιαίος τότε, η κατάθεση ( C ), θα διαµορφωνόταν ως εξής: Π. Α=. C ( n, r) ΠΑ.. C = (30,5%) ,5 C = = ,964 ν.µ. 15,3724 iii) Υπολογίζουµε την Παρούσα Αξία των ν.µ.: Μ. Α. ΠΑ.. = (1 + r) ΠΑ.. = 15 (1 + 0,10) ΠΑ.. = ,74 Το ποσό που πρέπει να κατατεθεί σήµερα είναι, εποµένως, ,74 ν.µ.. n 26

18 Κεφ.1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Άσκηση 11 Η επικεφαλίδα µιας εφηµερίδας γράφει: «Ο ποδοσφαιριστής Χ υπέγραψε συµβόλαιο για 2 χρόνια, ύψους !!!!!!». Όταν διαβάσετε το άρθρο θα ανακαλύψετε ότι, ο παίκτης θα εισπράττει το χρόνο, για έξι χρόνια. Στη συνέχεια, θα εισπράττει κάθε χρόνο και για 20 χρόνια. Υποθέτοντας ότι το κόστος του χρήµατος, σήµερα, είναι 10%, ποια είναι η Παρούσα Αξία (Π.Α.) του συµβολαίου του; Παρατηρούµε ότι: 6 χρόνια x χρόνια x = Αρχικά, θα βρούµε την Παρούσα Αξία των : ΠΑ.. = C (20,10%) ΠΑ.. = ,5136 ΠΑ.. = ,55 Παρατηρούµε ότι, ,55 είναι η παρούσα αξία, µε έτος µηδέν το 6 ο έτος, των τα οποία καταβάλλονται από το 6 ο ως το 26 ο έτος. Στη συνέχεια, πρέπει να βρούµε την παρούσα αξία των ,55: ΜΑ.. ΠΑ.. = (1 + r) ,55 ΠΑ.. 1 = 6 (1 + 0,10) ΠΑ.. = ,39 1 n 27

19 Μέρος Α: Αποτίµηση Κινδύνου και Επενδύσεων Οπότε η παρούσα αξία των είναι, ,39. Στη συνέχεια, θα βρούµε την παρούσα αξία των : ΠΑ.. = C (6,10%) ΠΑ.. = , ΠΑ.. = ,07 2 Οπότε, η Παρούσα Αξία (Π.Α.) του συµβολαίου είναι: ΠΑ.. 1+ΠΑ.. 2 = , , 07 = , 461 Άσκηση 12 Ένας επενδυτής σκέφτεται να αγοράσει µια οµολογία µε ν.µ.. Εάν την αγοράσει, θα εισπράξει δέκα ετήσιες δόσεις των ν.µ. η κάθε µία και η πρώτη δόση καταβάλλεται σε ένα χρόνο από σήµερα. Ποια είναι η απόδοση της οµολογίας; Όταν η χρονική ροή αποτελείται από ισόποσα µεγέθη (ράντες), τότε η Παρούσα Αξία (Π.Α.) όλης της χρονικής ροής δίνεται από τον τύπο: Π. Α=. C ( n, r) όπου, (n,r) είναι η παρούσα αξία µιας ράντας, δηλαδή 1 νοµισµατικής µονάδας, όταν το επιτόκιο είναι r και υπάρχουν n ετήσιες πληρωµές. Η Παρούσα Αξία (Π.Α.) των τόκων που θα πληρωθούν για n χρόνια µε επιτόκιο r, για µία νοµισµατική µονάδα, είναι: 28

20 Κεφ.1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος r ( n, r) και η Παρούσα Αξία µιας νοµισµατικής µονάδας που θα πληρωθεί στο τέλος της n περιόδου είναι, (1 + r) n. συνεπώς: Έχουµε: Γνωρίζουµε, όµως, από παραπάνω, ότι: r ( n, r) + (1 + r) n = 1 n ( nr, ) = [1 (1 + r) ] r Οι λεγόµενοι πίνακες δίνουν τις τιµές (n,r) για όλα τα n και r. ΠΑ.. = C ( n, r) ( nr, ) =ΠΑ.. C (10, r) = (10, r) = 8, 6207 Ανατρέχοντας στο πίνακα βρίσκουµε ότι, r 3%. Συνεπώς, η απόδοση της οµολογίας είναι, περίπου, 3%. Άσκηση 13 Η επιχείρηση L συνάπτει δάνειο στην τράπεζα B Bank ύψους Η εξόφληση του δανείου θα πραγµατοποιηθεί σε 36 τετραµηνιαίες ισόποσες δόσεις. Αν το επιτόκιο χορηγήσεως του δανείου είναι 9%, να βρεθεί το ύψος της τετραµηνιαίας καταβολής αν η πρώτη δόση καταβληθεί σε ένα τετράµηνο από την σύναψη του δανείου. Το τετραµηνιαίο επιτόκιο είναι: 29

21 Μέρος Α: Αποτίµηση Κινδύνου και Επενδύσεων 9% 3% 3 = Η εξόφληση του δανείου θα πραγµατοποιηθεί σε 36 µήνες δηλαδή, σε 3 χρόνια ή σε = τετράµηνα. Οπότε: Π. Α=. C ( n, r) ΠΑ.. C = (12, 3%) C = 9,954 C = , 06 Η τετραµηνιαία καταβολή (C) θα είναι, ,06. Άσκηση 14 Ένας επενδυτής σκέφτεται να επιλέξει από το Χρηµατιστήριο Αθηνών δύο µετοχές που έχουν και οι δύο τρέχουσα τιµή 100 ν.µ.. Αν ο επενδυτής γνωρίζει ότι, σε διάρκεια 5 ετών, η διακύµανση της τιµής των δύο µετοχών θα έχει ως εξής: 0 έτος 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος 4 ο έτος 5 ο έτος 1 η µετοχή η µετοχή Ποια από τις δύο µετοχές θα επιλέξει; 30

22 Κεφ.1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Εάν η επένδυση έχει χρονικό ορίζοντα έως και τέσσερα έτη, ο επενδυτής θα επιλέξει την 1 η µετοχή γιατί έχει µεγαλύτερη τιµή. Εάν ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης είναι πέντε έτη, τότε θα επιλέξει την 2 η µετοχή γιατί έχει µεγαλύτερη τιµή. 31

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.1 Μια Πρώτη Γεύση Η αλήθεια είναι ότι οι επενδύσεις μοιάζουν με ένα ταξίδι. Πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και περίπου πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσουμε στον

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα