Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε θα πάρω το κεφάλαιό µου πίσω; Τι απόδοση θα έχει η επένδυσή µου; Τι θα µείνει στην τσέπη µου; Τελικά, αξίζει να αναλάβω το ρίσκο της συγκεκριµένης επένδυσης; 1

2 Απάντηση στα ερωτήµατα Εκτίµηση κόστους επένδυσης και λειτουργίας Εκτίµηση αναµενόµενων εσόδων Σύνταξη πίνακα ταµειακών ροών Αξιολόγηση του ρίσκου της επένδυσης για την επιλογή κρίσιµων παραµέτρων της ανάλυσης Χρήση χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων Όλα υπολογίζονται στη βάση του ιδιωτικού κόστους και οφέλους Αξιολόγηση επενδύσεων 2

3 Βασικοί ορισµοί Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. Τόκος: η απόδοση (αύξηση) του κεφαλαίου για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Επιτόκιο: ο τόκος του κεφαλαίου για µια νοµισµατική µονάδα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Χρήµα και χρόνος Βασικές ιδιότητες του χρήµατος Το χρήµα παράγει χρήµα Το χρήµα χάνει την αξία του Οι δύο αυτές ιδιότητες είναι άµεσα συνυφασµένες µε τον παράγοντα χρόνο Χρονική αξία του χρήµατος (time value of money): - ένα χρηµατικό ποσό σήµερα είναι περισσότερο χρήσιµο από ένα ίσο ποσό που θα είναι διαθέσιµο στο µέλλον. ανθρώπινη προτίµηση αρχές χρηµατο-οικονοµικού συστήµατος 3

4 Η απαξίωση του χρήµατος Εξαιτίας του πληθωρισµού µε το ίδιο χρηµατικό ποσό αγοράζονται σε ένα χρόνο λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. αν δ ο και δ 1 : οι τιµές του δείκτη σήµερα και σε 1 χρόνο, τότε ο συντελεστής πληθωρισµού είναι: f= δ 1 /δ ο - 1 Εξαιτίας του ρίσκου π.χ. διαφορές στα επιτόκια πιστωτικών καρτών και στεγαστικών δανείων. Οι δύο αυτές παράµετροι συνυπολογίζονται στο επιτόκιο προεξόφλησης Ανατοκισµός Ανατοκισµός (compounding) είναι η διαδικασία υπολογισµού της Μέλλουσας Αξίας (FV) ενός ποσού (C) µε βάση ένα επιτοκιο αναγωγής (i). Για το χρόνο (t) ισχύει: FV=C(1+ε) t i: επιτόκιο ανατοκισµού (compound rate) (1+ε) t : συντελεστής ανατοκισµού 4

5 Προεξόφληση Προεξόφληση (discounting) είναι η διαδικασία υπολογισµού της Παρούσας Αξίας (PV) ενός ποσού (C) που θα προκύψει στο χρόνο (t) µε βάση ένα επιτόκιο αναγωγής (i): PV=C(1+ε) -t ε: επιτόκιο προεξόφλησης (discount rate) (1+ε) -t : συντελεστής προεξόφλησης Παράδειγµα 1: Επιλογή προµηθευτή Η επιχείρηση πρόκειται να προµηθευτεί ένα υδρογεωτρύπανο. Απευθύνεται σε δύο προµηθευτές. Ο προµηθευτής Α δίνει προσφορά 5.. Euro αλλά απαιτεί η καταβολή να είναι άµεση. Ο προµηθευτής Β προσφέρει το ίδιο µηχάνηµα στην τιµή των 6.. Euro, µε 5% προκαταβολή και το υπόλοιπο 5% να εξοφληθεί στο τέλος του δεύτερου έτους. Έστω ότι το επιτόκιο προεξόφλησης είναι 8%. Ποια προσφορά είναι πιο συµφέρουσα? 5

6 Παράδειγµα 1: Απάντηση Για την αγορά του µηχανήµατος από τον προµηθευτή Α η επιχείρηση πρέπει να καταβάλει σήµερα 5.. Euro (παρούσα αξία πληρωµής). Εάν το αγοράσει από τον Β, τότε καταβάλει σήµερα 3.. Euro και άλλα 3.. Euro µετά από δύο χρόνια. Εποµένως, για να πραγµατοποιηθεί σύγκριση θα πρέπει να υπολογιστεί η παρούσα αξία της αγοράς από τον Β. Από την εξίσωση 2 προκύπτει: ΠΑ = 3.. * (1+,8) -2 = Euro Άρα η συνολικά παρούσα αξία της πληρωµής στον Β είναι: = Euro Εποµένως, συµφέρει η αγορά από τον προµηθευτή A. Παράδειγµα 2: Αποπληρωµή έργου Η επιχείρηση πρόκειται να κατασκευάσει ένα υδραυλικό έργο σηµερινής αξίας 5.. Euro. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 5 έτη και συµφωνεί µε τον κύριο του έργου να λάβει ως προκαταβολή το 4% της αξίας και το υπόλοιπο 6% µετά την ολοκλήρωση του έργου. Εάν το ετήσιο επιτόκιο απόδοσης εκτιµάται σε 8% πόσα χρήµατα πρέπει να λάβει η επιχείρηση µετά την ολοκλήρωση του έργου ώστε να µην ζηµιωθεί? 6

7 Παράδειγµα 2: Απάντηση Η επιχείρηση λαµβάνει µε την έναρξη των εργασιών το 4% της αξίας ως προκαταβολή, ήτοι: 5.. * 4% = 2.. Euro. Εποµένως, αποµένει ένα ποσό 3.. που θα πληρωθεί µετά την ολοκλήρωση του έργου. Για να µην ζηµιωθεί η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει χρηµατικό ποσό ίσο µε: ΜΑ = 3.. * (1+,8) 5 = Euro Αποσβέσεις Η επιβάρυνση αυτή δεν αποτελεί πραγµατική ταµειακή εκροή (αυτή πραγµατοποιήθηκε το χρόνο της αγοράς) αλλά νόµιµη δυνατότητα µείωσης του φορολογητέου εισοδήµατος. Θεωρητικά επιτρέπει τη σταδιακή ανάκτηση του κόστους αγοράς και την αντικατάσταση του στοιχείου µετά το τέλος της ζωής του. Οι συντελεστές απόσβεσης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος του πάγιου στοιχείου. Υψηλότεροι συντελεστές σε στοιχεία µε µικρό χρόνο ζωής (π.χ..2 για απόσβεση σε 5 χρόνια,.4 για απόσβεση σε 25 χρόνια) Το οικόπεδο δεν αποσβένεται γιατί η γη δεν χάνει την αξία της 7

8 Χρηµατοροές (cash flows) Χρηµατοροή (cash flow): το χρηµατικό ποσό που εισέρχεται ή εξέρχεται από µία οικονοµική µονάδα (επιχείρηση, νοικοκυριό) µία χρονική στιγµή. Θετικές χρηµατοροές: έσοδα Αρνητικές χρηµατοροές: έξοδα Καθαρές χρηµατοροές: η διαφορά θετικών και αρνητικών χρηµατοροών Πίνακας Ταµειακών Ροών Για την κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών είναι απαραίτητη η γνώση των κάτωθι µεγεθών: Του συνολικού κεφαλαίου επένδυσης. Των ετήσιων δαπανών (σταθερά και αναλογικά λειτουργικά έξοδα, τόκοι, χρεολύσια, φόρος εισοδήµατος, επιπρόσθετες εκταµιεύσεις κεφαλαίου, π.χ. για ανανέωση εξοπλισµού). Των ετήσιων εσόδων. Των ετήσιων αποσβέσεων 8

9 Υπολογισµός ετήσιας καθαρής χρηµατοροής στην περίοδο λειτουργίας της επένδυσης (1) Εκταµιεύσεις κεφαλαίου (2) Έσοδα (3) Έξοδα (4) Μεικτά κέρδη = (2) (3) (5) Αποσβέσεις (6) Τόκοι (7) Φορολογητέο εισόδηµα = (4) (5) (6) (8) Φόροι = (7) * Συντ. Φορολόγησης (9) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους = (7) (8) (1) Χρεολύσια (11) Καθαρή Ταµειακή Ροή µετά από φόρους = (9) + (5) (1) (1) Κριτήρια οικονοµικής αξιολόγησης Kριτήρια αξιολόγησης: Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value, NPV) Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (Internal Rate of Return, ΙRR) 9

10 Καθαρή Παρούσα Αξία Εκφράζει την αξία που προκύπτει από την προεξόφληση στο παρόν όλων των ετήσιων καθαρών χρηµατοροών που προβλέπονται σε ολόκληρο το χρονικό ορίζοντα ζωής µίας επένδυσης. ΚΠΑ= ν ΚΤΡτ τ τ= 1 (1+ ε) Ε Καθαρή Παρούσα Αξία Αν NPV >, Αν NPV <, Αν NPV =, οριακή η επένδυση εγκρίνεται η επένδυση απορρίπτεται η απόδοση της επένδυσης είναι Κρίσιµη παράµετρος η επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης 1

11 Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης Εκφράζει το επιτόκιο προεξόφλησης στο οποίο η Καθαρή Παρούσα Αξία µηδενίζεται. Το επιτόκιο αυτό (i) αποδίδει την εσωτερική αποδοτικότητα της επένδυσης (IRR) και υπολογίζεται από την επίλυση της εξίσωσης ν ΚΤΡ τ ΚΠΑ= = Ε τ τ= 1 (1+ ΕΑΚ) Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης Αν IRR >i m η απόδοση της επένδυσης είναι µεγαλύτερη από το επιτόκιο προεξόφλησης και η επένδυση εγκρίνεται. Αν IRR <i m η απόδοση της επένδυσης είναι µικρότερη από το επιτόκιο προεξόφλησης και η επένδυση απορρίπτεται. Αν IRR =i m η απόδοση της επένδυσης είναι οριακή. 11

12 Ένα παράδειγµα... Ένα απλό επενδυτικό σχέδιο (1) Εκταµιεύσεις κεφαλαίου 2 (2) Έσοδα (3) Έξοδα (4) Μεικτά κέρδη = (2) (3) (5) Αποσβέσεις (συντ. απόσβεσης 2%) (6) Τόκοι (7) Φορολογητέο εισόδηµα = (4) (5) (6) (8) Φόροι = (7) * Συντ. Φορολόγησης 25% 5 87, (9) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους = (7) (8) (1) Χρεολύσια (11) Καθαρή Ταµειακή Ροή µετά από φόρους = (9) + (5) (1) (1) Παρούσα αξία ΚΤΡµφ (ε = 8%) Κ.Π.Α. επένδυσης 947 Ε.Β.Α. επένδυσης 23% 12

13 Άλλα κριτήρια Χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου Το κριτήριο του χρόνου ανάκτησης του κεφαλαίου ανήκει στα καλούµενα ατελή κριτήρια. Ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να καλυφθεί η δαπάνη της αρχικής επένδυσης από τις ετήσιες ταµειακές ροές µετά φόρων. Χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου Έστω δύο επενδυτικά σχέδια µε τις ακόλουθες ΤΡ Έτος Σχέδιο Α Καθαρή ΤΡ Αθροιστική ΤΡ Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου: 3 έτη Σχέδιο Β Καθαρή ΤΡ Αθροιστική ΤΡ Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου: 3,1 έτη 13

14 Χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου Ταµειακή ροή (Euro) Καθαρή ΤΡ1 Καθαρή ΤΡ2 Αθροιστική ΤΡ1 Αθροιστική ΤΡ2 Έτος Ετήσιο ισοδύναµο κόστος Για την εφαρµογή του κριτηρίου απαιτείται η αναγωγή όλων των δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των επενδυτικών, σε ετήσια βάση. Εάν υπάρχουν οφέλη, τα οποία διαφοροποιούνται στα δύο σχέδια τότε αυτά συνυπολογίζονται ως «κόστη» προσηµασµένα αρνητικά. Η µετατροπή των επενδυτικών δαπανών σε ετήσιο κόστος επιτυγχάνεται µε τον ακόλουθο τύπο: E. K. E. = E n ε(1+ ε) * n (1+ ε) -1 Ε.Κ.Ε. = ετήσιο κόστος επένδυσης E = κόστος της επένδυσης ε = επιτόκιο προεξόφλησης ανά περίοδο n = εκτιµώµενη διάρκεια σε έτη 14

15 Ετήσιο ισοδύναµο κόστος Το συνολικό ετήσιο ισοδύναµο κόστος υπολογίζεται ως ακολούθως E I. K. = E. n ε(1+ ε) * n + EK (1+ ε) -1 E = κόστος της επένδυσης ε = επιτόκιο προεξόφλησης ανά περίοδο n = εκτιµώµενη διάρκεια σε έτη EK = ετήσια «καθαρά» κόστη (σταθερά για κάθε έτος) Κάποιες λεπτοµέρειες... 15

16 Πληθωρισµός και αξιολόγηση επενδύσεων Επίδραση του πληθωρισµού Γενικά, ο πληθωρισµός: δυσχεραίνει τους απαιτούµενους υπολογισµούς διευκολύνει το «µαγείρεµα» των αποτελεσµάτων, ειδικά όταν εφαρµόζονται διαφορετικοί πληθωριστικοί δείκτες στις επιµέρους κατηγορίες εσόδων κι εξόδων (π.χ. άλλος δείκτης για την τιµή πώλησης των προϊόντων, άλλος για τις πρώτες ύλες, άλλος για τα εργατικά, κ.ο.κ.) δεν βελτιώνει ιδιαίτερα την ακρίβεια των εκτιµήσεων άλλωστε οι αβεβαιότητες από τις εκτιµήσεις για το µέλλον είναι πιο σηµαντικές 16

17 Επίδραση του πληθωρισµού Η επίδραση του πληθωρισµού στη µεταβολή της αξίας χρηµατοροών που προκύπτουν σε µία επένδυση αντιµετωπίζεται µε δύο τρόπους: Μέθοδος σταθερών τιµών: αγνοείται τελείως ο πληθωρισµός θεωρώντας ή ότι δεν επηρεάζει αισθητά τις αξίες των χρηµατοροών ή ότι επηρεάζει στον ίδιο βαθµό όλες τις χρηµατοροές, θετικές και αρνητικές Μέθοδος των τρεχουσών τιµών: Αν ο συντελεστής πληθωρισµού είναι π και η προβλεπόµενη τιµή για το χρόνο t (σε σταθερές τιµές) είναι C j, τότε το ύψος της τιµής σε τρέχουσες τιµές του χρόνου t είναι: C j = C j (1+π) t. Στην πράξη συνήθως εφαρµόζεται η µέθοδος των σταθερών τιµών Επίδραση του πληθωρισµού Προσοχή: Όταν ο πίνακας ταµειακών ροών συντάσσεται σε τρέχουσες τιµές, τα επιτόκια που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι σε ονοµαστικές τιµές Όταν ο πίνακας ταµειακών ροών συντάσσεται σε σταθερές τιµές, τα επιτόκια που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι σε πραγµατικές τιµές, δηλ. να αποπληθωρίζονται 17

18 Αποπληθωρισµός επιτοκίων Συχνά για λόγους απλότητας θεωρείται ότι το ονοµαστικό επιτόκιο είναι το άθροισµα της πραγµατικής απόδοσης και του πληθωρισµού. Αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά ικανοποιητική. Ο ορθός τύπος που συνδέει τα τρία αυτά µεγέθη είναι ο ακόλουθος: ε (1+ εον ) = (1+ π) σ - όπου: ε σ = πραγµατικό επιτόκιο ε ον = ονοµαστικό επιτόκιο π = πληθωρισµός 1 Χρηµατοδότηση επενδύσεων: άνεια 18

19 Χρηµατοδότηση επενδύσεων Το συνολικό κόστος µιας επένδυσης σπάνια (αν όχι ποτέ) καλύπτεται αποκλειστικά από κεφάλαια του επενδυτή (ίδια κεφάλαια) Στην πράξη, ο επενδυτής θα αναζητήσει και άλλες πηγές χρηµατοδότησης: Επιχορηγήσεις (αν υπάρχει για τη συγκεκριµένη επένδυση τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο τέτοια δυνατότητα) άνεια από πιστωτικά ιδρύµατα (και όχι µόνο) γνωστά και «ξένα» ή «δανειακά» κεφάλαια Χρηµατοδότηση επενδύσεων Το κεφάλαιο που δανείζεται κάποιος επιστρέφεται σταδιακά µαζί µε την αµοιβή του δανειστή Χρεολύσιο: η επιστροφή του κεφαλαίου Τόκος: η αµοιβή του κεφαλαίου. Ο τόκος υπολογίζεται βάσει του επιτοκίου δανεισµού και του προς αποπληρωµή κεφαλαίου 19

20 Χρηµατοδότηση επενδύσεων Το ύψος των τόκων και των χρεολυσίων καθορίζεται από το ύψος του δανείου, το επιτόκιο δανεισµού και το χρόνο αποπληρωµής Υπάρχουν δύο µέθοδοι αποπληρωµής ενός δανείου: µε σταθερό τοκοχρεολύσιο (ο πλέον συνηθισµένος) µε σταθερό χρεολύσιο Υπολογισµός τοκοχρεολυσίου Ο υπολογισµός του τοκοχρεολυσίου γίνεται µε τη βοήθεια του ακόλουθου τύπου: ν T ε * (1+ ε).. = Κ (1+ ε) -1 * ν όπου: Τ.. = τοκοχρεολυτική δόση ε = επιτόκιο δανεισµού ν = περίοδοι αποπληρωµής του δανείου (αριθµός δόσεων) Κ = κεφάλαιο δανεισµού Προσοχή: Το επιτόκιο και η περίοδος αποπληρωµής πρέπει να αναφέρονται σε ίδιες χρονικές περιόδους (δηλ. ετήσια δόση µε ετήσιο επιτόκιο, µηνιαία δόση µε µηνιαίο επιτόκιο, κλπ.) 2

21 Υπολογισµός δανείου άνειο 5. Euro, αποπληρωµή σε 5 έτη, επιτόκιο 1% Α. Σταθερό τοκοχρεολύσιο Τοκοχρεολύσιο Χρεολύσιο Τόκοι Υπόλοιπο χρεολυσίου Έτος 5. 1ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Υπολογισµός δανείου άνειο 5. Euro, αποπληρωµή σε 5 έτη, επιτόκιο 1% Β. Σταθερό χρεολύσιο Τοκοχρεολύσιο Χρεολύσιο Τόκοι Υπόλοιπο χρεολυσίου Έτος 5. 1ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος

22 Επενδυτικό σχέδιο µε δάνειο (1) Εκταµιεύσεις κεφαλαίου 1 (2) Έσοδα (3) Έξοδα (4) Μεικτά κέρδη = (2) (3) (5) Αποσβέσεις (συντ. απόσβεσης 2%) (6) Τόκοι (7) Φορολογητέο εισόδηµα = (4) (5) (6) (8) Φόροι = (7) * Συντ. Φορολόγησης 25% ,5 21 (9) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους = (7) (8) ,5 63 (1) Χρεολύσια (11) Καθαρή Ταµειακή Ροή µετά από φόρους = (9) + (5) (1) (1) Παρούσα αξία ΚΤΡµφ (ε = 8%) Κ.Π.Α. επένδυσης 1.14 Ε.Β.Α. επένδυσης 38% 22

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα