H Μαθηματική Γνώση Προσδιοριστικός Παράγων του Ρυθμού Mεγέθυνσης και Ανάπτυξης της Οικονομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Μαθηματική Γνώση Προσδιοριστικός Παράγων του Ρυθμού Mεγέθυνσης και Ανάπτυξης της Οικονομίας"

Transcript

1 H Μαθηματική Γνώση Προσδιοριστικός Παράγων του Ρυθμού Mεγέθυνσης και Ανάπτυξης της Οικονομίας Δρ. Κώστας Π. Τσαμαδιάς Μαθηματικός - Οικονομολόγος Μετ/πτχ.Ειδ. Οργάνωση - Διοίκηση Διδάκτωρ Οικονομικής της Εκπαίδευσης Περίληψη H θετική συμβολή της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογίας στη μεγέθυνση και ανάπτυξη της οικονομίας έχει αναγνωρισθεί από παλαιά, ενώ θεωρητικά και εμπειρικά αποδείχθηκε τα τελευταία 50 περίπου χρόνια. O κεντρικός ρόλος των μαθηματικών επιστημών στις διαδικασίες της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας είναι διαπιστωμένος. Οι επιστήμες και η τεχνολογία εμπεριέχουν, ενσωματώνουν και χρησιμοποιούν διαχρονικά όλο και περισσότερη μαθηματική γνώση. Η δυναμική αλληλεπίδρασή τους είναι επιβεβαιωμένη. Επομένως, το μέσο επίπεδο της μαθηματικής γνώσης - του μαθηματικού κεφαλαίου - των πολιτών ενός κοινωνικού συνόλου αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της μεγέθυνσης και ανάπτυξης της οικονομίας του. Είναι αυτονόητο ότι η κεφαλαιώδους σημασίας αυτή σχέση αναφέρεται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προφανώς δε αφορά και την Ελλάδα. Η κατανόησή της από την ελληνική κοινωνία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χάραξη τοπικής, περιφερειακής και εθνικής στρατηγικής για την Ελλάδα του 21 ου αιώνα στο ραγδαία διαμορφούμενο περιβάλλον της νέας παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.

2 1 1. Εισαγωγή Είναι σαφές ότι, διαβαίνοντας την πύλη του 21 ου αιώνα και της 3 ης χιλιετίας, βιώνουμε μια ιδιαίτερη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Κατ αυτήν, ένας πολιτισμός παραδίδει τη σκυτάλη σ ένα καινούργιο. Και όπως ο Τόφλερ (1982) σημειώνει: «...οι πολιτισμοί δεν διαδέχονται ο ένας τον άλλο με οριακή ακρίβεια. Εμπεριέχονται, μέχρις ενός σημείου, ο προηγούμενος στον επόμενο. Ζούν παράλληλα για ένα διάστημα, συγκρούονται, προκαλούν σύγχυση και τελικά ο νεότερος επικρατεί...». Σήμερα, είναι καθολικά αποδεκτό ότι ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη ραγδαία διαμόρφωση των νέων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών και λειτουργιών είναι οι «πληροφορίες», και η «γνώση». Σε τελική ανάλυση, ο βασικός συντελεστής της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης είναι το «ανθρώπινο κεφάλαιο». Έχει διαπιστωθεί ότι η μαθηματική γνώση σε κάθε ιστορική περίοδο αποτέλεσε, σε τελική ανάλυση τον πυρήνα των επιστημονικών, τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών εξελίξεων. Σήμερα είναι περισσότερο εμφανές από κάθε προηγούμενη φορά, ότι στο επίκεντρο των καταιγιστικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών μετασχηματισμών, βρίσκεται η πληροφορία, η εν γένει γνώση και ειδικότερα η μαθηματική γνώση. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον ρόλο και την σημασία της μαθηματικής γνώσης στο ρυθμό της μεγέθυνσης και ανάπτυξης της οικονομίας. Οικονομία ενός κοινωνικού συνόλου είναι το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων των ατομικών και συλλογικών οικονομικών υποκειμένων του, που αναπτύσσονται προς εξασφάλιση των μέσων ικανοποίησης των αναγκών τους. Στη βάση της οικονομικής δραστηριότητας βρίσκεται το πρόβλημα της κατανομής των σπανιζόντων συντελεστών παραγωγής, μεταξύ των διάφορων εναλλακτικών τους χρήσεων.

3 2 Είναι γνωστό ότι κάθε οικονομία καλείται να επιλύσει τα ακόλουθα κοινά, βασικά, γενικά, «λειτουργικά» προβλήματα.: τι θα παραχθεί και πόσο; πώς θα παραχθεί; πώς θα διανεμηθεί; πώς θα επιτευχθεί πλήρης απασχόληση των συντελεστών παραγωγής και τέλος κατά ποιόν τρόπο θα επεκταθεί η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας; Το τελευταίο από τα προαναφερθέντα προβλήματα είναι αυτό της οικονομικής μεγέθυνσης. Η επιστήμη που ασχολείται με την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων είναι η Οικονομική. Επειδή πολλές φορές οι όροι «μεγέθυνση» και «ανάπτυξη» της οικονομίας χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα, ενώ αναφέρονται σε διαφορετικά φαινόμενα, επιχειρούμε συνοπτική εννοιολογική διευκρίνηση. Η Οικονομική Μεγέθυνση (economic growth) ορίζεται ως η συνεχής αύξηση, κατά την διάρκεια μιάς μακράς χρονικής περιόδου, του συνολικού ή του κατά κεφαλήν προϊόντος της οικονομίας και υποδηλώνει την ικανοποιητική λειτουργία των βασικών μηχανισμών στο πλαίσιο μιάς δεδομένης οικονομικής διάρθρωσης. Η Οικονομική Ανάπτυξη (economic development) είναι ευρύτερη ως έννοια. Εμπερικλείει τις ποσοτικές συνέπειες της μεγεθυντικής διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα έχει και ποιοτική διάσταση. Περιέχει νέες ιδέες και προτιμήσεις. Ενσωματώνει δομικές αλλαγές. Υποδηλώνει βελτίωση της κατανομής των παραγόμενων αγαθών. Σε τελική ανάλυση, σημαίνει γενική ανύψωση του βιοτικού και πολιτισμικού επιπέδου. Η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι ουδέτερη και το περιεχόμενό της βασίζεται σε ένα σύστημα αξιών που πηγάζει από τις συγκεκριμένες κοινωνικές πραγματικότητες στις οποίες αναφέρεται. Συμπερασματικά, η έννοια της μεγέθυνσης είναι μερική και ποσοτική, ενώ η έννοια της ανάπτυξης είναι συνθετική, ποσοτική και πρώτιστα ποιοτική.

4 3 2. Εκπαίδευση, Γνώση, Τεχνολογία και Οικονομική Ανάπτυξη Το πρόβλημα της μεγέθυνσης-ανάπτυξης της οικονομίας απασχολεί από παλαιά, τόσο σε επίπεδο οικονομικής σκέψης, όσο και σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας. Το ενδιαφέρον αυξήθηκε σημαντικά μετά τον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο. Κεντρικό ζήτημα υπήρξε ο προσδιορισμός και η διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στο ρυθμό μεγέθυνσης- ανάπτυξης της οικονομίας. Η θετική επίδραση της εκπαίδευσης στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσηςανάπτυξης είχε σημειωθεί ήδη από τον Πλάτωνα και συστηματικότερα αναπτύχθηκε από τον A.Smith. Οι κλασικοί οικονομολόγοι [Malthus, Ricardo, Mill] προσδιόρισαν τρείς κυρίως πηγές οικονομικής μεγέθυνσης-ανάπτυξης: α. Την μεγέθυνση στο εργατικό δυναμικό και στο πάγιο κεφάλαιο, β. Τις βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα της σχέσης κεφαλαίου - εργασίας μέσω της διεύρυνσης της κατανομής των έργων και της τεχνολογικής βελτίωσης και γ. Την διεύρυνση της αγοράς που προκαλεί το εξωτερικό εμπόριο ενισχύοντας έτσι τις δύο άλλες πηγές μεγέθυνσης-ανάπτυξης. Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι πρόσφατα το παράδειγμα που κυριάρχησε στη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης βασίζεται στο «νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης» του οποίου εμπνευστής υπήρξε ο R. Solow. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό, η μεγέθυνση-ανάπτυξη μιάς οικονομίας ελεύθερης αγοράς, ανεξάρτητα από τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις της, τείνει μονοτονικά σε μια κατάσταση κατά την οποία η κατά κεφαλή κατανάλωση αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Ο ρυθμός αυτός είναι συνάρτηση αποκλειστικά και μόνον εξωγενών τεχνολογικών παραγόντων, όπως ο ρυθμός απόκτησης καινούργιας γνώσης. Το παράδειγμα αυτό έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει τα περισσότερα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των οικονομιών της ελεύθερης αγοράς:

5 4 α. Το κατά κεφαλή προϊόν (παραγωγικότητα) αυξάνει διαρκώς, β. Το κατά κεφαλή φυσικό κεφάλαιο αυξάνει διαρκώς, γ. Ο λόγος φυσικού κεφαλαίου προϊόντος παραμένει σταθερός, δ. Το ποσοστό απόδοσης του φυσικού κεφαλαίου παραμένει σταθερό, ε. Τα μερίδια του συνολικού εισοδήματος που αντιστοιχούν στο φυσικό κεφάλαιο και στην εργασία παραμένουν σταθερά. Στο πλαίσιο της νεοκλασικής οικονομικής ανεπτύχθη προβληματισμός για τη συμβολή της εκπαίδευσης στην παραγωγικότητα και κατ επέκταση στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης-ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ο Solow (1956, 1957) διετύπωσε τη θέση ότι το ανεξήγητο μέρος του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης-ανάπτυξης μιας χώρας οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο. Ο Schultz (1961), θεμελιωτής της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, στη θέση της τεχνολογίας πρότεινε την εκπαίδευση, η οποία συνδέεται άμεσα με την έρευνα και την ανάπτυξη στην τεχνολογία. Οι Schultz (1962) και Lewis (1962) επέστησαν την προσοχή στη βελτίωση των βασικών ανθρώπινων εισροών της παραγωγικής διαδικασίας όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Ο Denison (1962), προσπάθησε να εξηγήσει το ρυθμό της τεχνολογικής αλλαγής. Ο Abramovitz (1962) άσκησε κριτική στις τότε οικονομετρικές μεθόδους μέτρησης της οικονομικής μεγέθυνσης-ανάπτυξης, ισχυριζόμενος ότι το «υπόλοιπο» αποτελεί τον «συντελεστή της άγνοιάς μας» και οι Becker (1964), Griliches (1970), Mincer (1974) και άλλοι χρησιμοποίησαν τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου σε εμπειρικές αναλύσεις για τον έλεγχο υποθέσεων που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο και την επίδρασή του στη μεγέθυνση-ανάπτυξη μιας οικονομίας. Απεδείχθη έτσι ότι η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει σημαντική επίδραση στη συνολική παραγωγικότητα, η οποία προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλει θετικά στην μεγέθυνση- ανάπτυξη μιας οικονομίας. Η επίδραση αυτή ενδέχεται να είναι άμεση, καθώς το ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να θεωρηθεί ως συντελεστής παραγωγής ή έμμεση μέσω των τεχνολογικών αλλαγών και της παραγωγικής αποτελεσματικότητας.

6 5 To επίπεδο μόρφωσης του απασχολούμενου στην παραγωγική διαδικασία ανθρώπινου δυναμικού σχετίζεται θετικά με τον ρυθμό υιοθέτησης και διάχυσης των τεχνολογικών αλλαγών, την τεχνική και διανεμητική αποτελεσματικότητα της παραγωγής [Huffman (1977)], την αποδοτική χρησιμοποίηση του πάγιου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και το ρυθμό προσαρμογής του συντελεστή εργασία στις μακροχρόνιες συνθήκες ισορροπίας μετά από τυχόν βραχυπρόθεσμες αναταράξεις. Οι μεταβλητές αυτές με τη σειρά τους επηρεάζουν θετικά το ρυθμό μεταβολής της παραγωγικότητας που συνακόλουθα επηρεάζει θετικά το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης-ανάπτυξης. Βάση της νεοκλασικής προσέγγισης απετέλεσε ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων. Οι διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης και την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου εξηγούν ένα μεγάλο μέρος των διαφορών που παρατηρούνται στους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι διαφορές ως προς το επίπεδο του διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου εξηγούν και ενδοπεριφερειακές διαφορές στην αύξηση της παραγωγικότητας και συνακόλουθα του ρυθμού της τοπικής ή περιφερειακής οικονομικής μεγέθυνσης-ανάπτυξης [Huffman (1981)]. Με το πέρασμα του χρόνου, γίνοταν όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι το νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης-ανάπτυξης είχε σοβαρές δυσκολίες να εξηγήσει ζητήματα όπως οι σχετικά μεγάλες διαφορές στους μέσους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης-ανάπτυξης μιάς χώρας μεταξύ μεγάλων χρονικών περιόδων και το γεγονός ότι οι σχετικά φτωχές χώρες δεν αναπτύσσονται με ρυθμούς ταχύτερους από τις σχετικά πλούσιες, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται οικονομική σύγκλιση μεταξύ τους. Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε οδήγησε σε νέες προσεγγίσεις. Το νέο παράδειγμα προέκυψε από τις ανεξάρτητες εργασίες των R. Lucas και P. Romer στο πανεπιστήμιο του Σικάγο, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Οι Romer (1986) και Lucas (1988) θεμελίωσαν τη νέα θεωρία της μεγέθυνσης παραμερίζοντας το νόμο των φθινουσών

7 6 αποδόσεων. Ο ρυθμός της μεγέθυνσης-ανάπτυξης μιας οικονομίας γίνεται συνάρτηση της κατανομής των οικονομικών πόρων της, δηλαδή καθορίζεται ενδογενώς. Στα υποδείγματα αυτά η γνώση είναι ενσωματωμένη στους παραγωγικούς συντελεστές. Δηλαδή, στο ανθρώπινο κεφάλαιο κατά τον Lucas και στο φυσικό κεφάλαιο κατά τον Romer, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι συντελεστές αυτοί να χαρακτηρίζονται από εξωτερικές οικονομίες που οδηγούν σε φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας για τους κατ ιδίαν οικονομικούς παράγοντες και αύξουσες αποδόσεις κλίμακας για το σύνολο της οικονομίας. Έδωσαν έμφαση στο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου, τονίζοντας ιδιαίτερα το ρόλο της εκπαίδευσης, ερμηνεύοντάς την ευρύτερα, ώστε να περιέχει, εκτός από την εκπαίδευση στα τυπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, και εκείνη στο χώρο της εργασίας. Η εκπαίδευση δημιουργεί θετικές εξωτερικές οικονομίες με ευεργετική επίδραση σε όλους τους συντελεστές παραγωγής. Δηλαδή, συμβάλλει με δύο τρόπους στην οικονομική μεγέθυνση-ανάπτυξη. Ως κοινός συντελεστής παραγωγής (πρώτο κύμα της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου) αλλά και ως πολλαπλασιαστικός συντελεστής, αφού το μέσο επίπεδο της εκπαίδευσης επιδρά στην αποτελεσματικότητα όλων των άλλων συντελεστών παραγωγής. Η διαδικασία της ενδογενούς δυναμικής μπορεί να ενισχυθεί από νέες πηγές ανάπτυξης όπως είναι η έρευνα και η διάχυση των αποτελεσμάτων της. Ο Lucas (1990) εξηγεί επίσης ότι το φυσικό κεφάλαιο αποτυγχάνει να κατευθυνθεί στις φτωχές χώρες εξαιτίας του χαμηλού συγκριτικού πλεονεκτήματός τους σε ανθρώπινο κεφάλαιο (συμπληρωματικοί παράγοντες). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την εμπειρική διακρατική ανάλυση των Benhabib and Spiegel (1994). Επαληθεύθηκε η υπόθεση ότι ένα μορφωμένο εργατικό δυναμικό, σε σχέση με ένα μη μορφωμένο, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, όσον αφορά την εκμάθηση, τη δημιουργία, την υιοθέτηση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών με επακόλουθο την προαγωγή της ανάπτυξης. Γι αυτό οι αποδόσεις των επενδύσεων στην εκπαίδευση, που σε κάθε περίπτωση έχει εμπειρικά αποδειχθεί ότι είναι ικανοποιητικές, τείνουν να αυξηθούν, όταν η τεχνολογία

8 7 αλλάζει γρήγορα, υπό τον όρο ότι τα εκπαιδευμένα άτομα εργάζονται σε κατάλληλες θέσεις. O Romer (1990) υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό έρευνας και ανάπτυξης και ότι οι οικονομίες με μεγαλύτερο απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου γνωρίζουν ταχύτερη ανάπτυξη. Οι Αzariadis και Drazen (1990) υποστηρίζουν την ύπαρξη «κατωφλίου», που θα πρέπει να περάσει μία χώρα, όσον αφορά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού της συστήματος, προτού η οικονομία της αρχίσει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. O Romer (1993) υποστηρίζει επίσης ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι προαπαιτούμενο για τη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο Garlino (1995) υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, αφού επηρεάζει την οικονομία πολλαπλά: αυξάνει τα προσόντα και τις ικανότητες των ανθρώπων, τους βοηθά στην υιοθέτηση νέων μεθόδων παραγωγής και τεχνολογικών μέσων καθώς και στην προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. Ο Mc Mahon (1999) εξετάζει το ενδεχόμενο της ολοένα αυξανόμενης απόδοσης του φυσικού κεφαλαίου που οφείλεται στην παραγωγικότητα της εργασίας, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της εκπαίδευσης. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι ο προωθητικός ρόλος της εκπαίδευσης, της έρευνας, της γνώσης, της τεχνολογίας στη διαδιακασία της οικονομικής μεγέθυνσηςανάπτυξης έχει θεωρητικά εδραιωθεί και εμπειρικά επιβεβαιωθεί. Η εμπειρική επιβεβαίωση αφορά πολλές χώρες και την Ελλάδα. 3. Μαθηματικά και Οικονομική Ανάπτυξη Στη συνέχεια επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε το ρόλο της μαθηματικής εκπαίδευσης, της μαθηματικής έρευνας και γνώσης στη διαδικασία της μεγέθυνσης-ανάπτυξης της οικονομίας. Προς τούτο επισημαίνονται:

9 8 α. Η εκπαίδευση στα μαθηματικά αποτελεί διαχρονικά τον θεμελιώδη πυλώνα της εκπαίδευσης των πολιτών. Προς επίρρωση του ισχυρισμού επικαλούμεθα την επιγραφή στη σχολή του Πλάτωνα: «Μηδείς άγεωμέτρητος είσίτω» και τη ρήση του Ampere: «η μαθηματική είναι η επιστήμη με την οποία αρμόζει να αρχίζει η σειρά των ανθρώπινων γνώσεων». Από την οπτική της οικονομικής επιστήμης μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία απόκτησης μαθηματικών γνώσεων διαμέσου της εκπαίδευσης αποτελεί κατανάλωση, υπό την έννοια ότι συντελεί στην πληρέστερη «απόλαυση» των κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών πλευρών της ζωής και επένδυση με την έννοια ότι βοηθά τους ανθρώπους να συνδιαμορφώνουν και να λειτουργούν αποτελεσματικά μέσα στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, αυξάνει τη μελλοντική παραγωγικότητα άρα και την αμοιβή από την εργασία των μαθηματικά εκπαιδευμένων ατόμων και τη συνολική παραγωγή του κοινωνικού συνόλου. Η εμπειρική εκτίμηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων, ιδιωτικών και κοινωνικών, στη μαθηματική εκπαίδευση αποτελεί ένα ανοικτό πρόβλημα β. Οι μαθηματικές μέθοδοι και τεχνικές αποτελούν αναγκαία εργαλεία για τη θεωρητική και εμπειρική έρευνα σε όλα σχεδόν τα πεδία της επιστήμης και ταυτόχρονα την ατμομηχανή της εξέλιξής τους. Οι διασυνδέσεις των μαθηματικών με τους άλλους τομείς της επιστήμης οδηγούν στον αμοιβαίο εμπλουτισμό του περιεχομένου τους. Ειδικότερα η προϊούσα συμβολή των μαθηματικών επιστημών στη διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών επιστημών είναι σήμερα πραγματικότητα καθολικά παραδεκτή. Οι μεθοδολογίες και οι τεχνικές των μαθηματικών επιστημών αποτελούν εκ των «ών ούκ άνευ» εργαλεία ανάλυσης των οικονομικών φαινομένων και επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων που με την σειρά τους πυροδοτούν την πρόοδο των μαθηματικών επιστημών. Η διαδικασία της μαθηματικοίησης της γνώσης εντείνεται διαχρονικά και τις τελευταίες δεκαετίες έγινε ιδιαίτερα πλατιά και ορμητική. Η επέκταση της περιοχής

10 9 εφαρμογών των μαθηματικών στην επιστημονική γνωστική διαδικασία είναι νομοτελειακή. Υπήρχε και εκδηλωνόταν πάντοτε στη διάρκεια όλης της ιστορίας του ανθρώπινου πολιτισμού. Υπάρχει διαχρονικά πρόοδος στη Μαθηματική Επιστήμη και μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι όποτε έχουμε αυθεντική πρόοδο στα μαθηματικά προκύπτει ένας νέος τρόπος σκέψης, αναδεικνύεται νέα οπτική θεώρησης του πραγματικού κόσμου. Μπορούμε να μιλάμε για εξουσία των μαθηματικών. Μια διανοητική εξουσία, η οποία φέρεται ως αδιαμφισβήτητη, ως μαζική και βεβαίως όπως κάθε εξουσία δεν παύει να είναι πολύμορφη. Σε επίρρωση των ανωτέρω ισχυρισμών επικαλούμεθα την αναγραφή στο μουσείο επιστημών στο Παρίσι: «Η μαθηματική γίνεται προοδευτικά το κάδρο όλης της επιστημονικής γνώσης, τελειοποιώντας ακατάπαυστα το δικό της πεδίο και στηρίζοντας με τις μεθόδους της και τα αποτελέσματά της την πρόοδο της επιστήμης». γ. Η τεχνολογία ενσωματώνει διαχρονικά όλο και περισσότερη και πιο σύγχρονη μαθηματική γνώση. Η διαδικασία της μαθηματικοποίησης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας συνειδητοποιείται ως τμήμα της γενικότερης διαδικασίας της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης. Ο ισχυρισμός ότι το επίπεδο της μαθηματικής γνώσης των χρηστών της νέας τεχνολογίας βρίσκεται σε θετική σχέση με το βαθμό προσαρμογής τους σ αυτή και την ωφελιμότητα που αντλούν από τη χρήση της αναμένει εμπειρική επιβεβαίωση. Υπό την έννοια αυτή αποτελεί ανοικτό πρόβλημα. δ. H νέα παγκοσμιοποιούμενη οικονομία γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακή οικονομία, οικονομία του internet. Επομένως μιλάμε πια για προϊούσα μαθηματικοποίηση της πραγματικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η αποτελεσματικότητά της θα επηρεάζεται από το μέσο επίπεδο της μαθηματικής γνώσης των υποκειμένων της. Συμπερασματικά, μπορούμε να ισχυριστούμε βάσιμα ότι το μαθηματικό κεφάλαιο που αποτελεί τη βασική συνιστώσα του ανθρώπινου κεφαλαίου και της τεχνολογίας

11 10 αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα του ρυθμού μεγέθυνσης-ανάπτυξης της οικονομίας. Βέβαια ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει εμπειρικά επιβεβαιωθεί. Αποτελεί ως εκ τούτου ανοικτό πρόβλημα η κατασκευή εξειδικευμένων υποδειγμάτων που θα μας επιτρέψουν τη μέτρηση της συμβολής του μαθηματικού κεφαλαίου στο ρυθμό μεγέθυνσης-ανάπτυξης της οικονομίας.επιπρόσθετα σημειώνεται ότι εφεξής οι διαφορές στην ποσότητα και την ποιότητα του ανθρώπινου και ειδικότερα του μαθηματικού κεφαλαίου θα επηρεάζουν τις ανισότητες ανάμεσα στους πολίτες, τις περιοχές και τις χώρες. Ήδη σήμερα και ακόμη πιο πολύ στα χρόνια που έρχονται οι ιεραρχίες στην οικονομία και την κοινωνία θα οικοδομούνται και θα αναπαράγονται με κριτήριο το γνωσιακό και ειδικότερα, το μαθηματικό κεφάλαιο. Τούτο βέβαια θα απαιτεί συνεχή εμπλουτισμό και συσσώρευση. Το μαθηματικό κεφάλαιο που θα παραμένει ανενεργό και δεν θα ανανεώνεται θα απαξιώνεται με γρήγορο ρυθμό. Στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης οι μαθηματικά και ευρύτερα τεχνογνωσιακά αναλφάβητοι πολίτες θα κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση περισσότερο από τους αναλφάβητους του χθες. Το μέσο επίπεδο της μαθηματικής γνώσης των πολιτών θα αποτελεί: «ένα παράθυρο στην ανθρωπότητα, ένα μέσο που θα βοηθά στην καλύτερη συνεννόηση ανάμεσα στους λαούς» [Frank Swetz] και «θα προσδιορίζει τον βαθμό πολιτισμού μιας χώρας» [ A.Lichnerowitz]. 4. Στρατηγική Επιλογή για την Ελλάδα της Νέας Εποχής Τούτων δοθέντων, ως ελληνική κοινωνία, οφείλουμε ευρέως να συνειδητοποιήσουμε ότι το μέλλον της πατρίδας μας πρέπει να το σχεδιάσουμε και να το προετοιμάσουμε με ενόραση και λογισμό. Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να συνεκτιμά τις ευκαιρίες και τις

12 11 απειλές του περιβάλλοντος, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της χώρας. Ειδικότερα σε σχέση με το θέμα μας πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι: α. Το νέο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον καθορίζεται από την πληροφορία, τη γνώση και τη μάθηση. Oι εξελίξεις στις επιστήμες και στην τεχνολογία, η παγκοσμιοποίηση της νέας ψηφιακής οικονομίας και οι τάσεις απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας απαιτούν την άμεση συνειδητοποίηση ότι την πιό αξιόπιστη συνιστώσα για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της Ελλάδος αποτελούν οι πολίτες της. Αυτοί χρειάζονται την άριστη διά βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση. β. Η δημιουργία του ανθρώπινου και ειδικότερα του μαθηματικού κεφαλαίου, με την ενσωμάτωση γνώσεων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, πραγματοποιείται κυρίως, αλλά όχι μόνο, στο πλαίσιο του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συνάμα, η αξιοποίηση του ανθρώπινου και ειδικότερα του μαθηματικού κεφαλαίου, τόσο από το κράτος όσο και από τους ιδιώτες, πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιολογείται το υψηλό κοινωνικό και ιδιωτικό κόστος της επένδυσης στο ανθρώπινο και ειδικότερα το μαθηματικό κεφάλαιο. Για τους λόγους αυτούς, αποτελεί βασική προτεραιότητα η αποτελεσματική οργάνωση των δομών και των διαδικασιών για τη δημιουργία του ανθρώπινου και ειδικότερα του μαθηματικού κεφαλαίου, καθώς και η μεγιστοποίηση της ωφέλειας από τη χρησιμοποίησή του στην παραγωγική, με την ευρεία έννοια, δραστηριότητα. Για να καταστεί δυνατή η δημιουργική συμμετοχή της Ελλάδος στις παγκόσμιες ανακατατάξεις θα χρειασθεί να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της εκπαίδευσης και ειδικά της μαθηματικής σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο επίπεδο της τριτοβάθμιας διότι αυτό ανατροφοδοτεί όλη την εκπαιδευτική αλυσίδα. Θα πρέπει να αυξήσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και την ευρύτερη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Το πρόβλημα πού και πώς θα παράγονται τα μαθηματικά, πόσα, ποιά, πού και πώς θα διδάσκονται είναι διαχρονικά ανοικτό και επιζητεί συνεχώς ανανεούμενες τεκμηριωμένες λύσεις.

13 12 γ. Με δεδομένο ότι οι δύο μέχρι σήμερα κυρίαρχες πολιτικές για τη μεγέθυνσηανάπτυξη της οικονομίας, η νομισματική και η δημοσιονομική, ουσιαστικά κλειδώνονται στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σχεδιασθεί και να εφαρμοσθεί άλλο μίγμα πολιτικών με υψηλή προτεραιότητα στη συσσώρευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η μαζική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αναδεικνύεται σε αναγκαία πλέον προϋπόθεση για τη μελλοντική κοινωνική και οικονομική ανταγωνιστικότητα της χώρας μας στον παγκόσμιο στίβο. Η άρτια προετοιμασία μιας διαχρονικής πολιτικής προς την κατεύθυνση που σκιαγραφήσαμε, θα πρέπει να έχει υψηλή προτεραιότητα στην επιστημονική, κοινωνική και πολιτική ατζέντα. Βιβλιογραφία: Ελληνική Αγγελόπουλος, Αγγ. (1989), «Οικονομική Ανάπτυξη: θεωρία και πολιτική», εκδ. Πιτσιλός, Αθήνα. Βαϊτσος, Κ. (1980), «Σημειώσεις για το μάθημα : Οικονομική Ανάπτυξη», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Δημάκος, Γ. (1996), «Εκπαίδευση-Παραγωγικότητα: Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδος», Διδακτορική Διατριβή, Παιδαγωγικό τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κολλίντζας, Τ. (2000), «Η αδράνεια του Status Quo και άλλα παθογόνα αίτια της Ελληνικής Οικονομίας», εκδ. Κριτική, Αθήνα.

14 13 Μέργος, Γ. και Καραγιάννης, Γ. (1997), «Θεωρητική Ανάλυση και Μέτρηση της Παραγωγικότητας: Μεθοδολογία και Εφαρμογή», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Πετράκης, Π. (1999), «Κίνδυνος και Ανάπτυξη: Η Ελληνική Περίπτωση», Προδημοσίευση Ερευνητικής Εργασίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α Rybnikov, K. (1986), «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Μαθηματικών» στο «Επιστήμη και Κοινωνία», Θεσσαλονίκη Σαϊτη, Α. (2000), «Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη», εκδ. Δαρδανός, Αθήνα Τσαμαδιάς, Κ. (1982), «Η Μαθηματική και ο Ρόλος της. Η Κατάσταση στην Ελλάδα», εκδ. Λαμιακή, Λαμία Tσαμαδιάς, Κ. (2000), «Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση», Διδακτορική Διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τσουκαλάς, Κ. (2000), «Γνώση, Εκπαίδευση και Ίσες Ευκαιρίες», εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 18 Ιουνίου 2000 Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999), «Οικονομική της Εκπαίδευσης», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Ξενόγλωσση Abramovitz, M. (1962). «Economic Growth in the United States», American Economic Review, vol 52, September, pp Azariadis, C. and Drazen, A. (1990). «Threshold Externalities in Economic Development», Quarterly Journal of Economics, CV(2), May 1990, pp Becker,G. (1964). «Human Capital», Princeton University Press Benhabib,J. and Spiegel, M. (1994). «The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data», Journal of Monetary Economics, vol. 34, pp Choi, Κ.S. (1993). «Technological Change and Educational Wage Differentials in Korea»,Yale University, Economic Growth Center, CenterD.P., Series N 698. Denison, E. (1962). «The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before us», New York. Committee for Economic Development Garlino, G. (1995). «Do Education and Training Lead to Faster Growth in Cities?», Federal Reserve Bank of Philadelphia, Business Review, Jan.-Febr., pp Griliches, Z. (1970), «Notes on the Role of Education in Production Functions and Growth Accounting» in Hansen, W.L. ed. Education, Income and Human Capital. Columbia University Press

15 14 Huffman, W.E. (1977). «Allocative Efficiency: The Role of Human Capital», Quarterly Journal of Economics, vol.91, pp Huffman, W.E.. (1981). «Black-White Human Capital Differences: Impact on Agricultural Productivity in the US South», American Economic Review, vol.71, pp Κindleberger, Ch and Herrick, B. (1983), «Oικονομική Ανάπτυξη», μετ. Φ. Διαμαντόπουλος, εκδ. Παπαζήση, Aθήνα. Kuznets, S. (1965), «Σύγχρονος Οικονομική Ανάπτυξις», επιμ. Δ. Καράγιωργας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. Lewis, W.A (1962), «Education and Economic Development», International Social Science Journal, Vol. 14, pp Lucas, R. (1988), «On the Mechanics of Economic Development», Journal of Monetary Economics, Vol. 22(1), July, pp Lucas, R. (1990), «Why Doesn t Capital Flow from Rich to Poor Countries», American Economic Review, vol.80, pp Mac Mahon (1999), «Education and Development: Measuring the Social Benefits», New York, Oxford University Press Mincer, J. (1974). «Schooling Experience and Earnings», Columbia University Press, New York Psacharopoulos, G. (1991), «The Economic Impact of Education:Lessons for Policy Markets», San Francisco Press, San Francisco. Psacharopoulos, G. (1999), «The Opportunity Cost of Child Labor: A Review of the Benefits of Education», University of Athens, (Mimeo) Romer, P. (1986), «Increasing Returns and Long- run Growth», Journal of Political Economy, Vol. 94, pp Romer, P. (1990), «Endogenous Technological Change», Journal of Political Economy, Vol. 89(5) part 2, October, pp Romer, P. (1993), «Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development», Prepared for the World Bank Conference:How Do National Policies Affect Long Run Growth? Feb.7-8. Schultz, T. (1961), «Investment in Human Capital», American Economic Review, Vol. 51 Solow, R. (1956), «A contributions to the theory of Economic Growth», Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, pp Solow, R. (1957), «Technical Change and the Aggregate Production Function», Review of Economics and Statistics, vol.39, pp

16 15 Abstract The positive contribution of education, training, research, science and technology in the growth-development of the economy has been supported long ago. However it has been proved, theoretically and empirically, during the last 50 years. The role of mathematical sciences in education, training and research is central. The sciences and the technology embody and use more and more mathematical knowledge. The dynamic interaction is assured. So the average level of mathematical knowledge, the mathematical capital, of the citizens of a social group is an important determinant factor of growth-development of the economy. It is clear that this essential relation refers to local, regional and national level and obviously it has also to do with the Greek case. Its understanding from the Greek society is a prerequisite for the planning of local, regional and national strategy in the fast mooving environment of the new global digit economy.

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Οικονομικά της Εκπαιδευσης Ακαδημαικό έτος 2013-2014 Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Εισαγωγικά Οικονομική επιστημη και εκπαίδευση Τα οικονομικά της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο:

Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο: 1 Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο: Η Περίπτωση των Αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας και των Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Economics of education)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Economics of education) ΟΡΙΣΜΟΣ Η οικονομική αντιμετώπιση των φαινομένων που απασχολούν την παιδαγωγική-εκπαιδευτική διαδικασία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Economcs of educaton) ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Αθανάσιος Κατσής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος*, Σταϊκούρας Χρήστος**, Πέγκας Παναγιώτης*** * Μον. Επικ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (ctsamad@hua.

Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος*, Σταϊκούρας Χρήστος**, Πέγκας Παναγιώτης*** * Μον. Επικ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (ctsamad@hua. To Απόθεμα του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, οι Συσχετίσεις και οι Αιτιώδεις Σχέσεις του με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το Διαθέσιμο Εισόδημα και τις Ιδιωτικές Καταθέσεις στις Περιφέρειες της Ελλάδας, την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ενότητα 6: Παραγωγή. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μικροοικονομική. Ενότητα 6: Παραγωγή. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μικροοικονομική Ενότητα 6: Παραγωγή Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ Μαθηματικός Οικονομολόγος (Ph. D), Αγ.Αναργύρων 28, Γαλάτσι, 1146 Π. ΧΑΝΗΣ Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση για εκπαιδευση

Ζήτηση για εκπαιδευση Ζήτηση για εκπαιδευση Έστω, ότι η ζωή ενός ατόμου i, i = 1,, n, χωρίζεται σε δυο περιόδους, t και t + 1. Η πρώτη περίοδος αφορά την εφηβεία και η δεύτερη περίοδος αφορά την ενηλικίωση. Το άτομο αφιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...xiii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...xv ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xvii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 7: Θεωρίες Διαπεριφερειακού Εμπορίου

ΔΙΑΛΕΞΗ 7: Θεωρίες Διαπεριφερειακού Εμπορίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 7: Θεωρίες Διαπεριφερειακού Εμπορίου Δρ. Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

2 Σκεφτόµενοιως Οικονοµολόγοι Σκεφτόµενοι ως Οικονοµολόγοι Κάθε επιστήµη έχει τη δική της τεχνολογία Μαθηµατικά Ολοκληρώµατα αξιώµατα διανυσµατικοί χώροι Ψυχολογία Εγώ ταυτότητα γνωστική ασυµφωνία Νοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002)

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002) Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002) Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς 1, Χρήστος Σταϊκούρας 2 1 2 Μαθηματικός - Οικονομολόγος (PhD) Λέκτορας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (TFP) Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE. ΔΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου Κριτική της

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

2o Μάθηµα. Χαράλαµπος Χρήστου 1/7 Σηµειώσεις: ηµόσια Οικονοµική Ι/2 ο Μάθηµα

2o Μάθηµα. Χαράλαµπος Χρήστου 1/7 Σηµειώσεις: ηµόσια Οικονοµική Ι/2 ο Μάθηµα 2o Μάθηµα Αναφέραµε στο πρώτο µάθηµα τρόπους µε τους οποίους το κράτος επηρεάζει την οικονοµική συµπεριφορά µας. (νοµικό πλαίσιο, το κράτος αγοράζει και παράγει αγαθά και υπηρεσίες, ρυθµίζει τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μικροοικονομική. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μικροοικονομική Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ενότητα 3: Ο καταναλωτής επιλέγει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μικροοικονομική. Ενότητα 3: Ο καταναλωτής επιλέγει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μικροοικονομική Ενότητα 3: Ο καταναλωτής επιλέγει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης Το κύριο αντικείμενο της μακροοικονομικής είναι το συνολικό εισόδημα και ο καθορισμός του. Το εισόδημα αποτελεί το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Κώστας Τσεκούρας Περίγραμμα Η Schumpeterian Υπόθεση Το τεχνολογικό περιβάλλον Καινοτομικότητα και μέγεθος Καινοτομικότητα: SMEs

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισοδήματος και οι περιφερειακοί λογαριασμοί εισροών-εκροών είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Αποταµιεύσεις, Επενδύσεις και Οικονοµική Μεγέθυνση

Κεφάλαιο 1 Αποταµιεύσεις, Επενδύσεις και Οικονοµική Μεγέθυνση Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2014 Κεφάλαιο 1 Αποταµιεύσεις, Επενδύσεις και Οικονοµική Μεγέθυνση Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατευόµαστε την σχέση µεταξύ αποταµιεύσεων, επενδύσεων, συσσώρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα