ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46SE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46SE"

Transcript

1 ROYAL 46SE ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46SE HU Üzemeléi Kézikönyv Gondon olv el z Üzemeléi kézikönyvet, é feltétlenül imerje meg nnk trtlmát, mielőtt hználni kezdené fűnyírót. RO Mnul de intrucțiuni Ininte ă foloiți mșin de tun pentru prim oră, citiți cu tenție mnulul de intrucțiuni pentru -i înțelege conținutul. BU. GR Εγχειρίδιο Χρήστη ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το περιεχ µενο χροτο χρησιµοποιήσετε τη θεριστική µηχανή

2 Műzki dtok Dte tehnice Τεχνικά δεδοµένα ROYAL 46 ROYAL 46 ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46S ROYAL 46SE 1.78 kw Brigg & Strtton 375 Sprint 1.78 kw Brigg & Strtton Quttro kw Brigg & Strtton Quttro 40 + CAT 1.78 kw Brigg & Strtton 375 Sprint 1.78 kw Brigg & Strtton Quttro 40 + CAT 1.78 kw Brigg & Strtton ES 40 + CAT 1kg 28 Kg 28 Kg 28 Kg 30 Kg 30 Kg 30 Kg 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm mm mm mm mm mm mm 96dB 96dB 96dB 96dB 96dB 96dB Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2

3 HU Fonto! Gondon olv el hználti utítát, mielőtt hználni kezdené fűnyírót. Tölte fel oljjl motort. RO IMPORTANT! Citiți intrucțiunile de foloire cu tenție îninte ă foloiți mșin de tun. Fceți plinul l ulei. A gyártó fenntrtj jogot termék minden előzete érteíté nélküli módoítáár. Producătorul îți rezervă dreptul, c fără nicio înștiințre prelbilă, ă ducă modificări produului. Grnci, reklmáció A grnciáli é reklmáció kérdéek kezelée z Áruforglmzái Törvény értelmében történik. További dtokt ezzel kpcoltbn kerekedőjétől, vgy zállítótól kpht. Grnție, reclmții Problemele de grnție și reclmții unt rezolvte conform legii referitore l vânzre de bunuri. Informții uplimentre pot fi obținute de l furnizor. BU! GR ΠΡΟΣΟXΗ! ιαβάστε προσεκτικά τις λειτουργικές οδηγίες προτο χρησιµοποιήσετε τη θεριστική σας µηχανή. Γεµίστε τη µηχανή µε λάδι. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να κάνει τροποποιήσεις στο προϊ ν χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Εγγ ηση, παράπονα. Θέµατα εγγ ησης και παραπ νων χειρίζονται σ µφωνα µε τον περί Πωλήσεως Αγαθών N µο, Μπορείτε να λάβετε περισσ τερες πληροφορίες απ τον αντιπρ σωπ σας ή τον προµηθευτή σας.

4 HU - TARTALOM 1. Fogntyú zerelvény 2. Fűgyűjtő doboz 3. Egy plck olj 4. Hználti utítá 5. OPC mnuáli fogntyá 6. A motoro meghjtá kpcolókrj (Royl 46S/SE) 7. Műzki dtokt hordozó címke 8. Figyelmeztető címke 9. Indító / Strt kulc (Royl 46SE) 10. Akkumulátor töltő kábel (Royl 46SE) R O - CUPRINS 1. Amblre mânerelor 2. Colectorul de irbă 3. Sticl de ulei 4. Mnul de intrucțiuni 5. Mnet\ OPC 6. Mnetă de utopropulre (Royl 46S/SE) 7. Plăcuț indictore crcteriticilor tehnice 8. Plăcuț de vertizre 9. Pornire l cheie (Royl 46SE) 10. Cblul de limentre bteriei de cumultor (Royl 46SE) BU K OPC 6. (Royl 46S/SE) ( Royl 46SE) 10. K ( Royl 46SE) GR - ΠΕΡIΕΧΟΜΕNΑ 1. Συναρµολ γηση Λαβή 2. Kιβώτιο Γρασιδιο 3. Μπουκάλι λάδι 4. Εχειρίδιο Οδηγιών 5. OPC µοχλ ς 6. Ηλεκτροκίνητος Μοχλ ς (Royl 46S/SE) 7. Ετικέτα βαθµολ γησης 8. Ετικέτα προειδοποίησης 9. Kλειδί Εκκίνησης (Royl 46SE) 10. Kαλώδιο Φορτιστή Μπαταρίας (Royl 46SE)

5 (HU) C A ROYAL 46SE ROYAL 46S 6 9 ROYAL UK ONLY 3 4 ROYAL 46SE

6 BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A fûnyírógép nem rendeltetézerû hznált vezélye! Ilyen eetben kezelő é máok i komoly érüléeket zenvedhetnek. Ezért zigorún be kell trtni figyelmeztető é biztonági előíráokt hhoz, hogy gép hznált ézerű, biztonágo é htékony legyen. A gép kezelője felelő z ebben kézikönyvben leírt figyelmeztető é biztonági útmuttáok betrtááért. Soh ne hználj fűnyírót mindddig, míg gyártó áltl biztoított fűgyűjtő trtály vgy védőborítát ninc helyén. A benzinmotoro forgókée fűnyírór vontkozó jelképek mgyrázt STOP F i g y e l m e z t e t é F i g y e l m e e n o l v e l h z n á l t i u t í t á t v e z é r l ő b e r e n d e z é é n n k m ű k ö d é é n e k m e g é r t é é h e z. F ű n y í r á k ö z b e n g é p e t m i n d i g t r t f ö l d ö n. A f ű n y í r ó MAGYAR - 1

7 Előkézíté 1. N e n y í r j f ü v e t m e z í t l á b v g y z n d á l b n. M i n d i g c é l n k m e g f e l e l ő ö l t ö z e t e t, k e z t y ű t é v t g c i p ő t v i e l j e n. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 2. G y ő z ő d j ö n m e g r r ó l, h o g y p á z i t f d r b o k t ó l, k ö v e k t ő l, h u z l o k t ó l é m i n d e n n e m ű t ö r m e l é k t ő l m e n t e - e ; e z e k e t k é z ó r h t j z é t. 2 - MAGYAR

8 Termékminőítéi címke B Termékzám... Modell... Sorozt... Váárlá dátum... Váárlá helye... Kérjük őrizze meg váárlá bizonyítékként Az Ön áltl váárolt termék egyedi ezüt é fekete zínű termékminőítő címkével zonoíthtó. Ahhoz, hogy Ön elegendő é megfelelő információt kpjon, mikor lktrézeket vgy tnácot kér hivtlo zervizközpontjinktól, vgy érintkezébe kíván lépni vevőzolgálti oztályunkkl, fonto, hogy z B ábrán feltüntetett rézbe bejegyezze megkívántkt. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ A fogntyú zerelvény 1. Állít fűnyíró hátó kerekeit mximáli vágái mgágb. 2. Ctlkozt z ábr zerint fogntyú ló zárát. (C1, C2 é C3) 3. Illeze helyükre belülről cvrokt, kívülről pedig rögzíte z nyák zoror húzáávl. FIGYELEM! Ne feledkezzen meg z látétekről. C1 C2 C3 5. Ctlkozt fogntyú felő zárát (C5). 6. Belülről illeze helyükre cvrokt(c5). FIGYELEM!: A zárnyny é fogntyú közé látétet kell helyezni. 7. Ellenőrizze fojtózelep kezelőzervének mozgáát. Rugóerő indító 1. Húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 2. Húzz meg z OPC fogntyút fék kioldáához. (D1 - ROYAL 46) (D2 - ROYAL 46S/SE) 3. Fűzze át húzózinórt fogntyú ló zárán elhelyezett megvezető fülön. (C4). 4. Fűzze át húzózinórt fogntyú felő zárán elhelyezett megvezető fülön. (D3) C5 D1 ROYAL 46 D2 ROYAL 46S/SE 4. Szerelje fel húzózinórt megvezető fület fogntyú ló zárár. Alulról cvrj rá z ellennyát, mjd húzz meg zoron (C4) C4 A zinór kihúzá elõtt z OPC fogntyú meghúzáávl kell kioldni féket. D3 MAGYAR - 3

9 ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ E1 A fűgyűjtő zerelvény 1. Illeze bele z célkeretet gyűjtőzákb (E1). 2. A műnyg íneket pttint rá z célkeretre. 3. A fűgyűjtő jobb-, é bloldli rögzítőcpjit ctlkozáukr zolgáló fülekbe kell illezteni fűgyűjtő elülő rézén. Az R trtókpcokkl rögzíteni kell őket. (E2) 4. Emelje fel biztonági cpójtót. Helyezze fűgyűjtőt z ürítő grt fölé. Engedje le fűgyűjtő egyéget, míg z fennkd fogntyú ló zárán, biztonági cpójtót pedig hjt viz fűgyűjtő elejére. (E3) E2 E3 A fűgyűjtő doboz kiürítée 1. A fűgyűjtő kiürítééhez zt le kell emelni fűnyíróról, fel kell nyitni cpójtót, é ki kell önteni z özegyűjtött füvet. (E4) E4 Megjegyzé:- Ügyeljen rr, hogy biztonági terelőlp é fűgyűjtő között ne mrdjon emmi hézg. Abbn z eetben, h fű gyűjtéére ninc zükég, hználhtj nyírógépet trtály nélkül i. Győződjön meg rról, hogy biztonági lp teljeen zárt legyen. 4 - MAGYAR

10 MOTORRAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK Olj 1. Időnként é minden öt órá működteté után ellenőrizze z oljzintet. 2. Annyi oljt dgoljon hozzá, hogy mérőpálcán FULL (tele) jelzéig érjen. 3. Jó minőégű SAE 30 négyütemű motorhoz vló oljt hználjon. 4. Tölté:- ) Vegye le z oljbeöntő nyílá F1 fedelét.(f1) b) Tölte tele mérőpálcán láthtó FULL jelzéig.(f2) 5. Cerélje ki z oljt z elő öt órá működteté után, mjd minden 25 munkór elteltével. 6. Mindig kkor cerélje z oljt, mikor motor még meleg, de nem forró. Soh ne próbáljon motorkrbntrtát, mikor motor forró. F2 Benzin 1. Hználjon tizt, normál, ólommente benzint. 2. SOHASEM SZABAD ÓLMOZOTT BENZINT HASZNÁLNI! Ólmozott benzin hznált füt keletkezéét okozz kipufogó rendzerben, é helyrehozhttlnul károítj ktlizátorrl felzerelt motort. G1 3. Ne tnkoljon, mikor motor még forró. 4. Ne tnkoljon cigrettázá közben. 5. Ne tnkoljon motor működée közben.(g1) 6. Töröljön le minden fűmrdékot é kozt z oljbeöntő nyílá fedeléről, mielőtt zt G2 lecvrná. Ezzel elkerülheti, hogy koz kerüljön z üzemnygtrtályb.(g2) 7. Jvolt, hogy zűrő tölcéren kereztül tölte meg trtályt. 8. Törölje le kiloccnt benzint. Kérjük, hogy ügyeljen: beindítá előtt mindig vigye fűnyírót rrébb ttól helytől, hol feltöltötte üzemnyggl. INDÍTÁS - A MOTOR BEGYÚJTÁSA Megjegyzé: Az elő lklomkor történő beindítá előtt z Olj é Benzin rézben leírtk lpján tölte be z oljt é benzint. Az üzemnyg-dgolá áltlábn zükégtelen még meleg motor újrindítákor. Hideg időben zonbn lehet, hogy z dgolát meg kell imételni. A motor beindítá elő lklomml 1. Tolj motor fordultzám-zbályzóját FAST (gyor) pozíciób, hogy zt Hznált - beindítá é leállítá c. fejezet ábráj i muttj. 2. Ötzör htározottn nyomj meg z üzemnyg-dgoló gombot. (H). 3. Kövee Hznált - beindítá é leállítá c. fejezetben zereplő utítáokt. 4. H húzózinór H háromzori meghúzá után em lendül be motor, kkor nyomj meg háromzor z üzemnyg-dgoló gombot, mjd imételje meg 3. lépét. A motor továbbikbn történő beindítá 1. Tolj motor fordultzám zbályzóját FAST pozíciób, é háromzor htározottn nyomj meg z üzemnygdgoló gombot, mielőtt beindítná motort (h motor leáll, mert elfogyott z üzemnyg, kkor tölte fel üzemnyggl, é háromzor nyomj meg z üzemnyg-dgoló gombot. MAGYAR - 5

11 Royl 46 típu beindítá é leállítá Beindítá 1. Ctlkozt gyújtávezeték dugóját hálóztb. 2. A beindítá előtt tolj motor fordultzám zbályzóját FAST pozíciób. (J1) 3. Húzz meg z OPC (gépkezelő jelen) kezelőzervet, hogy kioldj motoron é pengén féket (J2). 4. Addig húzz rugóerő indítót mg felé, míg nem érzi telje ellenállát. Ln engedje viz krt, mjd erőteljeen, telje mértékig húzz krt mg felé. (J3) 5. A motor beindulá után engedje, hogy még 30 máodpercig fuon, mielőtt tovább hználná. Leállítá 1. Oldj ki z OPC krt.(j2) FOJTÓSZELEP- SZABÁLYOZÓ (h be vn zerelve) 1. Az J4 ábrán FAST (működteté) pozíció láthtó. 2. Az J5 ábrán SLOW (nem működik) pozíció láthtó. Royl 46S típu beindítá é leállítá Beindítá 1. A Royl 46 típu eetében kövee z 1-2 lépéeket. 2. Húzz meg z OPC (gépkezelő jelen) kezelőzervet, hogy kioldj motoron é pengén féket (J6). 3. A Royl 46 típu eetében kövee z 4-5 lépéeket. A hjtómű ctlkozttá 1. Az előremozgát kr tetején tlálhtó gépi hjtáú fognty vl lehet be/kikpcolni (J7). 2. A gépi hjtáú fogntyú kiengedéével z előremozgá utomtikun megzünik. Leállítá 1. Oldj ki motoro meghjtá krját. (J7) 2. Oldj ki z OPC krt. (J6) J1 J2 J3 Rugóerő indító J4 J5 J6 J7 ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46S HASZNÁLAT A Royl 46SE típu beindítá é leállítá Beindítá 1. A Royl 46S típu eetében kövee z 1-3 lépéeket. 2. Fordít el kulcot é ddig trt ilyen helyzetben, míg motor be nem indul (J8). Elengedé után kulc vizfordul eredeti pozíciójáb. 3. Amennyiben kulc elfordítá után motor nem indul be, lehetége, hogy z kkumulátort fel kell tölteni. (lád 7) A hjtómű ctlkozttá - Lád Royl 46S fejezet Leállítá - Lád Royl 46S fejezet A fűnyírá módj A motorkenéi korlátozáok mitt nem zbd 30 fokonál meredekebb lejtőn hználni ezt fűnyírót. (K) 1. A fűnyírát pázit külő zélétől kezdje, ávokbn, váltkozó iránybn. 2. A fű gyor növekedéének zezonjábn kétzer egy héten nyírj füvet. A pázitnk nem kedvez, h több mint egyhrmdát vágj le egyzerre, mi nyírá utáni fűgyűjtét i nehezítheti (L). Megjegyzé:- Ne terhelje túl fûnyírógépet. Mg é űrű füve területen előzőr állít be mximum vágómgágot (Lád Vágómgág réz). Ez cökkenti motor túlterheléét é megkdályozz, hogy fűnyíró gépe megrongálódjon. A vágái mgág beállítá 1. Állít be kívánt vágái mgágot fűnyíró jobb oldlán lévő kr egítégével. (M). J8 K L M 6 - MAGYAR

12 FONTOS: Soh ne hználjon vizet. Ne tiztít gépet vegyzerekkel (beleértve benzint vgy oldózereket) - fonto műnyg rézeket rongálhtnk meg! Tiztítá Házz ki gyájtávezeték dugóját hálóztból. Fordít gépet z oldlár kipufogóvl legfelül. 1. Kefével távolít el fűzálkt borító lól.(n1 nd N2). 2. Puh ecettel távolít el fűzál mrdványokt motorról, légbezívó nyíláokról, é kipufogóból (N3), vlmint vágái mgág-beállító, kerekek (N4), é fűgyűjtő doboz környékéről. 3. Szárz ruhávl törölje át fűnyíró gép felületét. Vágóelemek A ké eltávolítá Házz ki gyájtávezeték dugóját hálóztból. Fordít gépet z oldlár kipufogóvl legfelül. 1. Villákulc ór járáávl ellentéte irányb forgtáávl lzít ki két trtó cvrt. (P) 2. Távolít el két trtó cvrt, é terelőlp-látétkrikát 3. Ellenőrizze, hogy minden tizt-e é nem rengálódott-e. A ké bezerelée 1. Úgy zerelje két gépre, hogy z éle rézek géptől távolódó irányb nézzenek. 2. Szerelje öze két trtó cvrt kéen é terelőlp-látétkrikán kereztül. 3. Trt erően é villákulccl házz meg cvrt. A cvrt ne házz tál! FONTOS! Ne kíéreljen meg emmilyen krbntrtái műveletet fűnyírón, míg nnk forró motorj. A kéel mindig óvton bánjon - z élek bleetet okozhtnk! HASZNÁLJON KESZTYÛT 50 munkór, vgy két év nyírá (melyik hmrbb történik) elteltével cerélje ki két, függetlenül z elhználódá mértékétől. Cerélje ki két, h z repedt vgy megrongálódott. Soh ne hználjon olyn két trtó cvrt, melynek zigetelt fejréze megrongálódott, elrepedt vgy hiányzik. MAGYAR - 7 KARBANTARTÁS FONTOS! Engedje ki mnuáli vezérlőkrt (OPC) gép leállítáához, várjon ddig, míg kéek megálltk é húzz ki gyújtávezetéket ctlkozóljztból;- - mielőtt eldugzolódát tiztít; - mielőtt ellenőrzi, tiztítj gépet vgy zon dolgozik N1 N3 N2 N4 P A teleptölté módj (46SE) 1. Állít meg fűnyíró gépet. 2. Házz ki gyájtávezeték dugóját hálóztból. 3. Vegye le kupkot kábelcomó lján lévő tötéi bemeneti nyíláról (Q). 4. A töltő kábel dugóját ctlkozt z kkumulátortelep kábeléhez (Q). 5. A töltő kábel dugóját ctlkozt hálózti konnektorb. 6. A tölté elkezdődik. 7. A tölté 24 óráig trton. Q Kábelcomó kupk kkumulátor helyepoint 8. Tölté után húzz ki töltő kábelénel dugóját konnektorból é telep töltéi bemeneti nyíláából (Q). 9. Tegye viz kupkot (Q). 10.A gép hználtr kéz. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK Az Electrolux zbdtéri termékeket (Electrolux Outdoor Product) z ISO Környezetgzdálkodái Rendzer előíráink megfelelően gyártják, é mennyire z megvlóíthtó, z lktrézeket válllti eljáráok zerint, lehető legkörnyezetbrátbb módon kézítik, z újrhznoítá kéőbbi lehetőégét i figyelembe véve. A comgolá újrhznoíthtó é műnyg lkotórézek (hol megvlóíthtó) z újrhznoíthtó címkével vnnk ellátv. Az elhználódott termék megemmiítéekor vegye figyelembe környezeti tényezőket. Szükég eetén további hulldékártlmtlnítái információt kpht helyi htóágoktól. AKKUMULÁTORHASZNOSÍTÁS Az elhználódott kkumulátortelepet vgy hivtlo zervizközpontb vgy helyi újrhznoító telepre kell vinni. SOHA ne dobj el z elhználódott kkumulátort háztrtái hulldékkl! Az ólom/v kkumulátor vezélye é ezért z európi zbályoknk eleget téve, ck elimert újrhznoítái módzerrel kártlníthtó. Az kkumulátort TILOS vízbe dobni! TILOS égetni! ÜZEMANYAGOK ÉS KENŐOLAJAK ELTAKARÍTÁSA Üzemnygok é kenőoljk kezeléénél vieljen védőruháztot. Vigyázzon, hogy z nygok ne érintenek bőrfelületet. A benzint é motoroljt távolít el termék zállítá előtt. Érdeklődjön helyi htóágoktól legközelebbi újrhznoító/hulldékeltkrító helyről. TILOS hznált üzemnygot/oljt háztrtái hulldékkl eldobni! A hznált üzemnyg/olj vezélye, de elimert úrhznoítái módzerekkel kártlníthtó. A hznált üzemnygot/oljt TILOS vízbe dobni! TILOS égetni!

13 Akkumulátorcere 1. Az kkumulátor fedél ltt, motor mögött tlálhtó. 2. Állít meg fűnyíró gépet é húzz ki gyájtávezeték dugóját hálóztból. 3. Vegye ki borító cvrjit. 4. Vegye le borítót, hogy hozzáférheen z kummulátorhoz. FONTOS:- A ceretelepeket hznált előtt fel kell tölteni. Győződjön meg rról, hogy em töltő, em z kkumulátor ninc kitéve nedveégnek. Az kkumulátorcomg kicerélééhez kpcolj le z kkumulátort tokjáról, mjd húzz ki telepvezetékeket. Áltláno átmuttó z ájrtöltéhez 1. A töltéi idő 24 ór. 2. Normál hznált orán z kkumulátor ájrtöltődik gép motor közben. 3. Ahhoz, hogy z kkumulátor jó állpotbn mrdjon, leglább ht hvont egyzer kell ájrtölteni. 4. A töltéi idő tállépée megrövidítheti z kkumulátor élettrtmát. 5. Védje z elektromo kábelt. Soh ne hordozz töltőt ck kábelen lógvtv. 6. H hozn trtó hznált után z kkumulátor gyorn kimerül (telje 24 órá tölté után), vlózínüleg ki kell cerélni. 7. Soh ne próbálj kinyitni trtótokot. 8. Ck tizt, zárz ruhávl tiztít. 9. Soh ne hználjon nedve ruhát vgy gyálékony folydékot, pl. benzint, vegyvizgáló benzint, higítót, tb. 10.Vezélytelenül dobj el régi telepeket. A motorfék kábelét mindig úgy kell beállítni, hogy z gépet 3 máodpercen belül leállít. VIGYÁZAT! Ehhez beállítához kérje márkzerviz egítégét. A fűnyírái zezon végén 1. Szükég eetén cerélje ki két é cvrokt. 2. Tiztít meg lpon fűnyíró gépet. 3. Kérje meg helyi Szervizközpontot, hogy tiztíták meg légzűrőt, é hjtnk végre minden zükége jvítómunkát. 4. Üríten ki minden mrdék oljt é benzint. A fűnyíró gép tárolá 1. Közvetlen hznált után ne tegye el gépet. 2. Várjon, míg motor le nem hűlt, nehogy tűz keletkezzen. 3. Tiztít meg gépet. 4. Tárolj hűvö, zárz helyen, hol nem érheti károodá. Jvoljuk z Ön áltl váárolt termék leglább évente egyzeri, de hivtáo lklmzá eetén még többzöri zervizeléét. Motorkrbntrtái ütemterv Attól függően, hogy melyik vn előbb, kövee z óri vgy nptári züneteket. Kedvezőtlen munkfeltételek mellett gykoribb zervizelére vn zükég. Elő 5 munkór - Oljcere. Minden 5 órábn, vgy npont - Ellenőrizze z oljzintet. Tiztít meg z ujjvédőt é hngtompító környékét. Minden 25 ór elteltével vgy minden évzkbn - Cerélje ki z oljt, h gép túlterhelének, vgy mg hőmérékleti vizonyoknk vn kitéve. Szervizeltee légtiztítót. Minden 50 ór elteltével vgy minden évzkbn - Oljcere. Ellenőrizze zikrfogót (h be vn zerelve). KARBANTARTÁS Minden 100 ór elteltével vgy minden évzkbn - Tiztít meg hűtőrendzert*. Cerélje ki gyújtógyertyát. * Gykrbbn tiztíton poro körülmények között, h ok légzennyeződé vgy h hozbb ideig vágott mg é zárz pázitot. Motorzervizelé é Grnci A fűnyíró gépébe zerelt motort gyártó zvtolj. További felvilágoítá érdekében forduljon kerekedőhöz. Hibkereé A motor nem indul be 1. Bizonyoodjon meg ról, hogy z OPC kr indítái pozícióbn legyen. 2. Ellenőrizze, hogy zbályzókr RUN (működteté) pozicióbn vn. 3. Ellenőrizze, hogy elegendő üzemnyg vn trtálybn é tető légtelenítő zelepe zenyeződétől mente. 4. Távolít el é zárít ki gyújtógyertyát. 5. A benzin megáporodht. Ilyenkor cerélje ki. 6. Ellenőrizze, hogy két trtó cvr meg vn-e húzv. H lz, kkor z indítá nehézzé válht. 7. H motor nem indul be, zonnl húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 8. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL. A motor nem fordul meg (ck elektromo indítánál).(46se only) 1. Bizonyoodjon meg ról, hogy z OPC kr indítái pozícióbn legyen. 2. Az kkumulátor kimerült - mnuálin indít be fűnyíró gépet. 3. H motor még mindig nem fordul, zonnl húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 4. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL. Alcony motorteljeítmény/vgy túlmelegedé 1. Ellenőrizze, hogy zbályzókr NORMÁL helyzetben vn. 2. Húzz ki gyújtóvezeték dugóját hálóztból é hgyj lehűlni motort. 3. Távolít el fűdrbokt é hulldékot motor é levegőbevezetéek környékén, vlmint fedél belő felületén, beleértve gyűjtőcövet é ventilátort i. 4. Tiztít meg motor légzűrőjét (kérje meg helyi hivtlo Szervizközpontot, hogy lpon tiztíták át motor légzűrőjét). 5. A benzin megáporodht. Ilyenkor cerélje ki. 6. H motornk teljeítménye ngyon lcony é/vgy túlmelegedik, zonnl húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 7. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL. Erő vibráció 1. Húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 2. Ellenőrizze, hogy ké megfelelően vn-e bezerelve (lád 7.). 3. H ké megrongálódott vgy elhználódott, cerélje ki ájr. 4. H vibráció továbbr i fennáll, zonnl húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 5. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL MAGYAR

14 K. K,.,..,,. O nj : Huqvrn Royl 46, 46S & 46SE....,,...,,. P. STOP,. 1.,.. 2.,. 3.,,,,. 4.. K , (ROYAL 46SE) , , , ,

15 K 1..,. 2.,, ;. 3.,., , ( ) , , K.. 9.,,., OPC,, , K OPC : OPC, : - -, -., ( ).,. 1.,, ,,,. 5., ,,,. 8., K

16 B * * -..,,,. B (C1, C2 C3). 3.. :. 4.. (C4). K - 3 C1 C2 C3 C4 5.. (C5) 6. (C5). : OPC,. (D1- ROYAL 46 ) (D2- ROYAL 46S/SE) 3. (C4). 4. (D3)., OPC. C5 D1 ROYAL 46 D2 ROYAL 46S/SE D3

17 E1 1.. (E1). E R- (E2) (E3). E3 1.,,. (E4). E4 :. K, K

18 , FULL ( ). 3. F1 SAE : / (F1) / FULL F2 ( ).(F2) ( ) G (G1) 6. G2,.(G2) 7.,. 8.. : - - :,, FAST, E (H). H , FAST. (,.) K - 5

19 Royl FAST (J1). 3. (OPC),. (J2) 4...(J3) OPC (J2). ( ) 1.. J4 FAST ( ). 2.. J5 SLOW ( ). Royl 46S Royl (OPC),. (J6) Royl (J7) (J7). 2. OPC (J6). J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 K ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46S Royl 46SE Royl 46S. 2. (J8).. 3.,.(.7) - Royl 46S. - Royl 46S. K, - 30 (K). 1.,,. 2. K. - 1/3..(L) : (M). J8 K L M 6 - K

20 !., (N1 nd N2). 2. K,, (N3),, (N4). 3.. O.. 1,,,. 2., ,, K ,.,,.! OPC, : - -, N1 N3 K - 7 N2 N4 P K (46SE) (Q) 4..(Q) (Q) 9..(Q) Electrolux Outdoor (ISO 14001).,,, -,. *. ( ),. *. * * *. * /. *. * *. * *. * -. * *,,. *. * Q

21 ,. :, , , ,, K, 3.!. 1.,,, , , , , , *.. * - ;..,. -, -. Brigg Strtton - Brigg Strtton. 1. OPC Run ,. 8. K ( ) (46SE only) 1. OPC ,. 4. K / , ( ) /,. 7. K ,. 4.,. 5. K. 8 - K

22 Intruc iuni de Protec ie Dc\ nu ete foloit\ corect m in de tun irb pote fi periculo\! M in de tun pote cuz leziuni utiliztorului u celor din jur, de cee vertimentele i intruc iunile de igurn \ trebuiec repectte pentru igur o protec ie i o eficien corepunz\tore în timpul lucrului cu m inii de tun gzonul. Utiliztorul ete reponbil de repectre vertimentelor i m\urilor de protec ie flte în cet mnul u imbolizte pe m in de tun gzonul. Nu foloi i m in dc\ cuti de colectt irb u dipozitivele de protec ie prev\zute de produc\tor nu unt în pozi ie corect\. Interpretre imbolurilor flte pe: Huqvrn Royl 46, 46S & 46SE Avertiment Citi i cu ten ie intruc iunile de utilizre pentru în elege comenzile I cee ce e relizez\ prin executre lor. ªine i întotdeun, în timpul func ion\rii, m in de tun gzon l nivelul olului. Aplecre ei u ridicre ei în timpul oper iunii pote duce l proiectre de pietre. Rug i pe cei prezen i c pecttori \ p\treze ditn. Nu pune i în func iune m in dc\ unt perone prezente în pecil copii u nimle în zon de tun irb\. Ave i grij\ \ nu v\ t\i i degetele de l mân\ u picior. Nu pune i mân u piciorul prope de lm de t\it când cet ete în mi cre. Decupl i buji îninte de oper iunile de între inere, cur\ ire u jutre, u tunci când l\ i m in de tun neuprveghet\ pentru o period\. Lm continu\ \ e învârte chir dup\ ce m in fot co\ din priz\. Nu tinge i nici un component l m inii pân\ când STOP tote ubnmblele nu -u oprit. Generlit\ i 1. Nu permite i niciodt\ copiilor u peronelor neutorizte \ pun\ în func iune m in. Se pot dopt reguli locle de limitre vârtei opertorului. 2. Foloi i m in de tun irb\ numi în modul i pentru func iile decrie în cete intruc iuni. 3. Nu foloi i m in de tun irb\ tunci când unte i oboit, bolnv u ub influen lcoolului, drogurilor u medicmentelor. 4. Opertorul u cel cre foloe te m in ete r\punz\tor pentru ccidente u pericole l cre unt expue lte perone u propriette cetor. Securitte combutibilului ATENªIE - benzin ete u or inflmbil\ - P\tr i combutibilul l loc rece, în continere pecile. In generl, continerele din mteril pltic nu unt recomndte. - Fce i plinul întotdeun fr\ în er liber i nu fum i în timpul cet. - Ad\ug i combutibilul INAINTE de porni motorul. Nu cote i cpcul de l rezervorul de combutibil u nu fce i plinul în timp ce motorul ete în tre de func ionre u când motorul ete fierbinte. - Nu porni i motorul tunci când v\r i benzin\ ccidentl; mut i m in din zon repectiv\ i evit i \ produce i orice ur\ de incendiu îninte c vporii de benzin\ \ e fi evport. - Pune i l loc cpcele de l rezervorul de benzin\ i continerul de benzin\. - Îninte de porni motorul, mut i m in din zon unde i f\cut plinul. Norme de igurn \ l înc\rcre bteriei (ROYAL 46SE) 1. V e r i f i c ț i c b l u l ed l i m e n t r e l i n t e r v l e r e g u l t e ed t i m p, p e n t r u d e p i t d e t e r i o r r e u d e f e c t r e c e t u i LIMBA ROMÂN^ - 1

23 Preg\tire 1. Nu foloi i m in tunci când unte i decul u înc\l t cu ndle. Purt i întotdeun îmbr\c\minte corepunz\tore, m\nu I i înc\l \minte robut\. 2. Gzonul trebuie \ fie cur\ t de be e, pietre, oe, ârme i returi; cete pot fi proiectte de lm în mi cre. 3. Întotdeun inpect i vizul m in îninte de foloire i verific i dc\ dipozitivul de t\iere (lm, uportul de lm\, bulonele de prindere) nu unt uzte u vrite. Înlocui i lmele uzte u vrite împreun\ cu bulonele de fixre în eturi, pentru p\tr echilibrre. 4. Inlocui i mortizorele de zgomot vrite. 5. S e r e c o m n d ă f o l o i r e c ă ș tilor de p r o t e c ț i e î m p o t r i v z g o m o t u l u i. Foloire 1. Nu pune i în func iune motorul într-un p iu retrân, colo unde e pot cumul gzele de evcure (monoxid de crbon). 2. Foloi i m in de tun irb\ numi l lumin zilei, u colo unde exit\ lumin\ rtificil\ corepunz\tore. 3. Dc\ ete poibil, evit i \ foloi i m in de tun tunci când irb ete ud\. 4. Ave i grij\ \ nu lunec i pe irb ud\. 5. Pe pnte, ve i grij\ cum p\ i i, purt i înc\l \minte cre nu lunec\. 6. T\i i irb întotdeun dintr-o prte în cellt pntei i niciodt\ de u în jo. 7. Ave i mre grij\ când chimb i direc i pe pnt\. 8. T\itul ierbii pe mluri i pnte ete forte periculo. Nu încerc i \ t\i i irb pe mlurile i pntele brupte. 9. Nu merge i cu ptele când coi i, v\ pute i împiedic. Intotdeun merge i l p i nu fugi i. 10. Nu trge i niciodt\ m in c\tre dumnevotr\ c \ t\i i irb. Intruc iuni de Protec ie 11. D i drumul mnetei de igurn \ (Opertor Preence Control - OPC) pentru opri motorul îninte \ împinge i m in pe lte uprfe e decât cele de irb\ i tunci când trnport i m in c\tre u de l por iune de tun irb\. 12. Nu foloi i niciodt\ m in de tun irb\ f\r\ dipozitivele de protec ie u cu ele vrite. 13. Nu uprtur i motorul i nu deregl i dipozitivul de limitre l uprtur ii. Vitez exceiv\ ete periculo\ i curtez\ durt de func ionre m inii. 14. Decupl i cu itul t\ietor i curelele de trnmiie îninte de pornire. 15. Intotdeun porni i motorul cu ten ie, vând grij\ c piciorele \ te deprte de lme. 16. Nu înclin i m in când porni i motorul. 17. Nu pune i mân în dreptul orificiului de evcure ierbii tunci când motorul func ionez\. 18. Nu ridic i u nu trnport i niciodt\ m in de tun irb\ tunci când motorul func ionez\. 19. Fi de bujie pote fi fierbinte - mânui i cu grij\. 20. Nu încerc i \ execut i între inere m inii în timp ce motorul ete fierbinte. 21. Sl\bi i mnet de igurn \ (OPC) pentru opri motorul i tept i pân\ ce lm - oprit. - îninte de l\ m in neuprveghet\ pentru o period\ de timp; - îninte de fce plinul. 22. D i drumul mnetei de igurn \, pentru opri motorul, tept i pân\ ce lm - oprit i deconect i fi bujiei: - îninte de cur\ dipozitivele de blocre; - îninte de verificre, cur\ re u îninte de lucr l m in\; - dc\ lovi i un obiect. Nu foloi i m in de tun irb\ dc\ nu unte i igur c\ m in ete în întregime în condi ii igure de func ionre; - dc\ m in începe \ vibreze norml. Verific i imedit. V i b r ț i i l e e x c e i v e p o t c u z l e z i u n i. 23. Reduce i tur i motorului prin c ionre pârghiei de cceler ie îninte de oprire motorului i dc\ motorul ete prev\zut cu ventil de închidere, opri i limentre cu combutibil când i termint de t\it irb. Intre inere i depozitre 1. Men ine i tote bulonele i uruburile cu piuli e bine trâne pentru c m in de tun \ fie în igurn \ de lucru. 2. Verific i de colectorul pentru contt eventulele uzuri u deterior\ri. 2 - LIMBA ROMÂN^

24 B Pl\cu indictore crcteriticilor tehnice produului Produ num\r... Model... Seri... Dt chizi ion\rii... Locul chizi ion\rii... P\tr i c dovd\ de cump\rre Produul ete u or de identifict printr-o pl\cu \, rgintie cu negru, indictore crcteriticilor tehnice produului. C \ v\ igur i c\ ve i inform ii complete referitore l produ tunci când ob ine i piee de chimb u recomnd\ri de l unul din centrele notre recunocute de repr ii u dc\ dori i \ contct i deprtmentul de deervire clien ilor trebuie \ v\ not i în p iul prev\zut inform iile indicte în figur B. Amblre mânerelor C1 INSTRUCªIUNI DE ASAMBLARE C5 C2 ț i r o ț i l e D1 1. C3 d i n p D2 ROYAL 46 ROYAL 46S/SE F i x C4 D3 Trebuie \ decupl i frân prin trgere mnetei OPC c\tre mâner îninte de trge nurul demror. LIMBA ROMÂN^ - 3

25 INSTRUCªIUNI DE ASAMBLARE E1 Amblre colectorului de irbă 1. Introduceți cdrul de oțel în pung colectore (E1). 2. Fixțiți brele de pltic l cdrul de oțel. 3. Fixți diblurile drept și tâng flte pe cdrul colectorului în pțiile prevăzute în jumătte nterioră colectorului. Prindeți cu clemele R. (E2) 4. Ridicți clpet de igurnță. Plți colectorul pete jghebul de evcure. Coborâți colectorul până când e prijină pe ecțiunile mânerului inferior și plți clpet de igurnță pete prte nterioră colectorului. (E3) E2 E3 Golire colectorului 1. Pentru goli colectorul, demontți-l de l mșin de tun, dechideți clpet și îndepărtți irb. (E4) E4 Not i: Nu trebuie \ r\mân\ nici un p iu între clpet de igurn \ i colector. Acolo unde nu ete nevoie \ e colecteze irb pute i foloi m in de tun f\r\ colector. Cpcul deflector trebuie \ fie închi complet. 4 - LIMBA ROMÂN^

26 Ulei 1. Verific i nivelul uleiului l intervle regulte i dup\ fiecre cinci ore de func ionre. 2. Ad\ug i ulei tfel încât nivelul \ fie p\trt l emnul de PLIN de pe tij de nivel de ulei. 3. Foloi i ulei de bun\ clitte pentru motor în ptru timpi SAE Pentru fce plinul l ulei: F1 ) Indep\rt i bu onul de ulei.(f1) b) Umple i pân\ l emnul de PLIN de pe tij de nivel.(f2) 5. Schimb i uleiul dup\ primele cinci ore de func ionre ir dup\ cee l fiecre 25 ore de lucru. 6. Schimb i uleiul numi F2 când motorul ete cld - nu fierbinte - nu încerc i niciodt\ \ efectu i oper ii de între inere în timp ce motorul ete fierbinte. INFORMAªII DESPRE MOTOR Benzin\ 1. Foloi i benzin\ prop\t\ tndrd fr\ plumb. 2. NU FOLOSIȚI BENZINĂ ETILATĂ F o l o i r e b e n z i n e i G1 G2 e t i l t e d u c e l Notți:- îninte de -l porni, coteți produul din zon de limentre cu combutibil PORNIRE - PORNIREA MOTORULUI Not i: Atunci când porni i motorul pentru prim dt\, fce i plinul cu benzin\ i ulei cum ete decri în cpitolul Ulei i benzin\. Amorre nu ete de obicei necer\ tunci când porni i din nou un motor cld. Oricum, pe timp rece - r pute \ fie nevoie \ e repete morre. Pornire pentru prim oră motorului 1. F i x ț i î n t r e r u p ă t o r u l ed H c c e l e r ț i e î n p o z i ț i R A P I D, ș c u m e t e i l u t r t LIMBA ROMÂN^ - 5

27 Royl 46 - Pornire + Oprire Pornire 1. Conect i fi de bujie. 2. J1 FOLOSIRE J8 J2 J3 ROYAL 46 Dipozitiv de pornire cu recul I n i n t e ă p o r n i ț i m o t o r u l, f i x ț i î K J4 L J5 J6 J7 ROYAL 46S n t r e r u p Not i: Nu uprînc\rc i m in de tun irb\. Atunci când t\i i irb\ lung\ i gro\ o prim\ coire cu în\l ime de t\iere jutt\ l trept ce mi de u, vede i In\l imi de t\iere, v\ v jut \ reduce i uprolicitre motorului i \ preveni i deteriorre m inii de tun irb\. M ROYAL 46S 6 - LIMBA ROMÂN^

28 IMPORTANT Nu foloi i niciodt\ p\ c \ cur\ i m in de tun irb\. Nu foloi i ubtn e chimice, incluiv benzin\, u olven i - unele ubtn e pot ditruge pieele importnte confec ionte din mteril pltic. Cur\ re Decupl i buji. Răturnți mșin pe o prte, cu tubul de evcure în u 1. Scote i irb de ub iu cu o perie (N1 nd N2). 2. Foloiți o perie mole pentru îndepărt firele de irbă din tubul de pirție și de evcure (N3), zon de reglre înălțimii de tăiere, din jurul roților (N4) și colector. 3. terge i m in de tun cu o cârp\ uct\. Sitemul de t\iere Indep\rtre lmei i ventiltorului Decupl i buji. Răturnți mșin pe o prte, cu tubul de evcure în u 1. Foloi i chei de piuli e \ l\bi i urubul de fixre lmei printr-o mi cre în en inver celor de ceornic. 2. Indep\rt i urubul de fixre lmei, lm i ib de ditn re. 3. Verific i dc\ exit\ vreo vrie i cur\ i, dc\ ete necer. Montre lmei 1. Mont i lm l m in\ cu t\i ul pre exteriorul m inii. 2. Rembl i urubul de fixre prin lm\ i ib de ditn re. 3. ªine i în pozi ie i trânge i bine urubul de fixre cu chei de piuli e. Nu trânge i pre tre. IMPORTANT Nu executți nici o operțiune de întreținere mșinii în timp ce motorul ete fierbinte. Intotdeun mnipul i lm cu grij\ - mrginile cu ite pot produce leziuni. FOLOSIªI M^NU I. Inlocui i lm de metl dup\ 50 ore de coit u 2 ni depinde cre ete mi devreme - i indiferent de tre ei de uzur\. Dc\ lm ete cr\pt\ u deteriort\ înlocui i-o cu lt nou\. Nu foloi i urub de fixre lmei ete deteriort, cr\pt u dc\ lipe te. LIMBA ROMÂN^ - 7 INTREªINERE IMPORTANT D i drumul mnetei de igurn \, pentru opri motorul, tept i pân\ ce lm - oprit i deconect i fi bujiei: - îninte de cur\ dipozitivele de blocre; - îninte de verificre, cur\ re u îninte de lucr l m in\ N1 N3 N2 N4 P Cum e încrc\ cumultorul (49SE) 1. Opri i m in de tun gzon. 2. Decupl i buji. 3. Scote i cpcul de l punctul de înc\rcre itut în prte de jo cblului flexibil electric (Q). 4. Conect i cblul de limentre intl iei de înc\rcre în priz cumultorului.(q) 5. Conect i intl i de înc\rcre cumultorului l priz\. 6. Incepe limentre. 7. Inc\rc i timp de 24 ore. 8. Dup\ înc\rcre, cote i intl i de înc\rcre din priz\ i din punctul de înc\rcre.(q) 9. Pune i l loc cpcul l punctul de înc\rcre.(q) 10. Unitte ete gt de foloire. INFORMAȚII LEGATE DE MEDIUL INCONJURĂTOR Electrolux Outdoor Product unt fbricte conform normelor itemului de control mediului mbint - Environmentl Mngement Sytem - (ISO 14001) foloind, în limit poibilului, componente fbricte întro mnieră cre repectă mediul, conform metodelor tehnice proprii compniei, cu potențil de reciclre l uzre/cre produelor. Ambljul ete reciclbil, ir componentele din mteril pltic u fot etichette (unde ete poibil) pentru reciclre clifictă. Trebuie ă e țină cont de mediul înconjurător tunci când e runcă un produ ct. Contctți utoritățile locle pentru informții legte de ditrugere/reciclre produelor uzte. ARUNCAREA BATERIEI Bteri trebuie duă l un centru utorizt de deervire u l tți loclă de reciclre. NU runcți bteri foloită l gunoiul menjer. Bteriile cu plăci de plumb și cid ulfuric unt periculoe și trebuiec due l tții de reciclre pecil menjte, conform regulmentului europen. NU runcți bteri în pă. A NU e inciner EVACUAREA COMBUSTIBILILOR ȘI A ULEIURILOR LUBRIFIANTE Purtți îmbrăcăminte de protecție tunci când lucrți cu combutibili și lubrifinți. Evitți contctul cu piele. Goliți benzin și uleiul de motor îninte de trnport produul. Contctți utoritățile locle pentru informții legte de ce mi propită tție de reciclre/depozitre. NU runcți combutibilul/uleiurile foloite împreună cu gunoiul menjer. Combutibilul/uleiurile foloite unt periculoe, dr pot fi reciclte și trebuiec due l tții pecil menjte în cet cop. NU runcți combutibilul/uleiurile foloite în pă. A NU e inciner Q tubultur\ flexibile electric\ punct de înc\rcre cpc

29 Inlocuire cumultorului 1. Acumultorul e fl\ ub un cpc în ptele motorului. 2. Opri i m in de tun irb\ i decupl i buji. 3. Indep\rt i uruburile cpcului. 4. Indep\rt i cpcul pentru cce l cumultor. IMPORTANT: Acumultorul de chimb trebuie înc\rct îninte de prim foloire. Intl i de limentre i cumultorul trebuiec ferite de umezel\. Acumultorul ete înlocuit prin defcere clmelor i cotere cumultorului din crc\ i decuplre nmblului de cumultor de l conexiuni. No iuni generle depre cumultorele cre e pot reânc\rc 1. Timpul de înc\rcre ete de 24 ore. 2. In condi ii de foloire norml\ cumultorul e încrc\ în timpul func ion\rii motorului. 3. Pentru men ine cumultorul în condi ie bun\, cet trebuie înc\rct cel pu in o dt\ l e luni. 4. Inc\rcre l periode mi lungi de timp curtez\ vi cumultorului. 5. Protej i cblurile electrice. Nu trnport i niciodt\ intl i de înc\rcre inând-o de cblul electric. 6. Dc\, dup\ foloire îndelungt\, cumultorul e decrc\ repede, dup\ o period\ complet\ de înc\rcre de 24 ore, tunci ete nevoie de înlocuire cumultorului. 7. Nu încerc i \ dechide i crc principl\. 8. Cur\ i cu o cârp\ uct\ i mole. 9. Nu foloi i niciodt\ cârp\ umed\ u lichide inflmbile c benzin\, pirt lb, dilunte etc. 10.Depozit i cumultorele vechi într-un loc igur. Cblul de frânre trebuie reglt \ oprec\ motorul în 3 ecunde. ATENªIE! Pentru reglre, contct i un telier de deervire utorizt. L fâr itul ezonului de coit 1. Inlocui i lm, bulonele, piuli ele u uruburile, dc\ ete nevoie. 2. Cur\ i bine m in de tun irb\. 3. Cere i l centrul locl de între inere \ cure e filtrul de er i \ efectueze repr iile necere. 4. Scote i uleiul i petrolul din motor. P\trre m inii de tun gzon 1. Nu pune i l loc m in de tun gzon imedit dup\ foloire. 2. A tept i pân\ ce motorul - r\cit pentru evit decln re ccidentl\ unui incendiu. 3. Cur\ i m in de tun gzon. 4. P\tr i m in intr-un loc rece i uct unde ete protejt\ de deterior\ri. Recomndăm revizuire produului și executre reprțiilor curente cel puțin o dtă pe n, mi de în czul plicțiilor de pecilitte. Progrm de între inere motorului Repect i grficul orr u clendritic de func ionre, pretbilit. Ete necer\ o verificre mi frecvent\ dc\ e lucrez\ în condi ii nefvorbile. Primele 5 ore - chimb i uleiul. L fiecre 5 ore u zilnic - verific i nivelul uleiului. Cur\ i dipozitivul de protec ie pentru degete. Cur\ i în jurul tobei de e pment. L fiecre 25 ore u în fiecre ezon - chimb i uleiul dc\ func ionez\ în condi ii grele de lucru u l temperturi înlte. Cur\ i filtrul de er. L fiecre 50 ore u în fiecre ezon - chimb i INTREªINERE uleiul. Control i cmer de cântei, colo unde exit\. L fiecre 100 ore u în fiecre ezon - cur\ i itemul de r\cire*. Inlocui i buji. * Cur\ i mi de dc\ oper i în condi ii de prf, dc\ de eurile unt ntrente de curen i de er u dc\ oper iile de tundere ierbii înlte i ucte durez\ un timp îndelungt. Motorul m inii de tun gzonul ete grntt de Produc\torul motorului. Pentru ob ine inform ii uplimentre contct i furnizorul, men iont mi jo. Adre celui mi propit furnizor utorizt Brigg i Strtton o g\i i în pginile glbene Yellow Pge. Depitre defec iunilor Motorul nu porne te 1. Aigur i-v\ c\ mnet OPC ete în pozi ie de pornire. 2. Verific i c mnet de control \ fie în pozi ie de func ionre. 3. Verific i \ ve i uficient combutibil în rezervor i cpcul filtrului de er \ fie curt. 4. Scote i i uc i buji. 5. Benzin pote fi veche. Inlocui i-o. 6. Verific i c uruburile de fixre lmei \ fie trân bine. Dc\ ete l\bit pote duce l dificult\ i de pornire. 7. Dc\ motorul nu porne te, deconect i fi de bujie. 8. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. Motorul nu decln ez\ rotire (Numi pentru pornire cu demror electric) (49SE) 1. Aigur i-v\ c\ mnet OPC ete în pozi ie de pornire. 2. Acumultor mort - porni imnul m in de tun gzonul. 3. Dc\ motorul tot nu decln ez\ rotire, decupl i imedit fi de bujie. 4. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. Motorul nu re putere i/u e uprînc\lze te 1. Verific i c mnet de control \ fie în pozi i norml. 2. Decupl i fi de bujie i l\ i motorul \ e r\cec\. 3. Cur\ i firele de irb\ i returile din jurul motorului i de ub iu incluzând gur de evcure ierbii i ventiltorul. 4. Cur\ i filtrul de er l motorului (cere i cet lucru l centrul locl utorizt de deervire). 5. Benzin pote fi veche, chimb i-o. 6. Dc\ motorul înc\ nu re putere i/u ete uprânc\lzit, decupl i de îndt\ fi de bujie. 7. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. Vibr ii exceive 1. Deconect i fi de bujie. 2. Verific i c lm \ fie corect montt\, vezi pgin Dc\ lm ete deteriort\ u uzt\, înlocui i-o cu un nou\. 4. Dc\ vibr iile perit\, deconect i de îndt\ fi de bujie. 5. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. 8 - LIMBA ROMÂN^

30 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η λανθασµένη χρήση του µηχανήµατος δηµιουργεί κινδ νους. Το χλοοκοπτικ µπορεί να προκαλέσει σοβαρ τραυµατισµ σε εσάς τον χειριστή και σε άλλους, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ. Ο χειριστής είναι υπε θυνος γιά την τήρηση των οδηγειών ασφαλείας. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα χωρίς το συλλέκτη χ ρτου ή τους προφυλακτήρες. Eπεξηγήσε ς Συµβ λων στη συσκευπ σας: Huqvrn Royl 46, 46S, 46SE Προειδοποίηση ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη για να βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε λους τους ρυθµιστές και τι κάνουν. Πάντα να διατηρείτε το χλοοκοπτικ επάνω στο έδαφος ταν εργάζεστε. Πέτρες µπορεί να εκσφενδονιστο ν εάν γέρνετε ή σηκώνετε το µηχάνηµα. Να κρατάτε τους παρισταµένους µακρυά. Να µην εργάζεστε ταν βρίσκονται στην περιοχή εργασίαςάλλα άτοµα, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Ποτέ µην πλησιάζετε τα χέρια σας ή τα π δια σας στα µαχαίρια κοπής. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρο τραυµατισµο. Πάντα να αποσυνδέετε το µπουζί πρίν κάνετε κάποια εργασία συντήρησης, καθαρισµο ή ρ θµισης του µηχανήµατος ή εάν το αφήσετε απαρακολο θητο γιά κάποιο χρονικ διάστηµα. Η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται ταν σβήσει η µηχανή. Περιµένετε µέχρις του STOP λα τα µέρη έχουν πλήρως σταµατήσει προτο τα αγγίξετε. Γενικά 1. Ποτέ να µην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε αυτές τις οδηγίες να χρησιµοποιο ν το χλοοκοπτικ. Οι τοπικοί κανονισµοί µπορεί να περιορίζουν την ηλικία του χειριστή. 2. Να χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ µ νο σ µφωνα µε τον τρ πο και τις λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές. 3. Ποτέ να µην εργάζεστε µε το χλοοκοπτικ ταν είστε κουρασµένοι, άρρωστοι ή υπ την επήρρεια αλκο λ, ή φαρµάκων. 4. Ο χειριστής είναι υπε θυνος για τυχ ν ατυχήµατα ή κινδ νους που επισυµβαίνουν σε άλλα άτοµα ή στην περιουσία τους. ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 1 Ασφάλεια µε τα κα σιµα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ - Η Βενζίνη είναι πολ ε φλεκτο υλικ - Να αποθηκε ετε τα κα σιµα σε ψυχρ µέρος σε δοχείο είδικά κατασκευασµένο για τον σκοπ αυτ. Γενικά, τα πλαστικά δοχεία είναι ακατάλληλα. - Να κάνετε ανεφοδιασµ καυσίµων έξω και µην καπνίζετε ταν κάνετε ανεφοδιασµ. - Να προσθέτετε κα σιµα ΠΡΙΝ να ξεκινήσετε τον κινητήρα. Ποτέ µην αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου καυσίµων ή να προσθέτετε κα σιµα ταν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ζεστ ς. - Εάν κατά τον ανεφοδιασµ χυθεί βενζίνη, µην δοκιµάσετε να ξεκινήσετε τον κινητήρα. Μετακινήστε το χλοοκοπτικ απ την περιοχή διαρροής και αποφ γετε τη δηµιουργία σπινθήρα µέχρι να εξατµισθεί η βενζίνη. - Να βιδώνετε καλά τα καπάκια των δοχείων του µηχανήµατος. - Πάντα να µετακινείτε το χλοοκοπτικ απ την περιοχή ανεφοδιασµο πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα. ιαδικασίες Ασφαλείας ταν Φορτίζεται η Μπαταρία (ROYAL 46SE) 1. Nα φορτίζετε τακτικά το καλώδιο φ ρτισης για τυχ ν βλάβη ή παλαι τητα λ γω ηλικίας. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη θεριστική σας µηχανή αν το καλώδιο φ ρτισης δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 3. Μη δοκιµάζετε να φορτίσετε άλλα προϊ ντα µε τον φορτιστή εκτ ς απ αυτή τη συσκευή. 4. Μη δοκιµάζετε να χρησιµοποιήσετε την µπαταρία αυτή µε οποιονδήποτε άλλον φορτιστή. 5. Η φ ρτιση να διεξάγεται µ νο σε ασφαλείς συνθήκες που ο τε η µπαταρία ο τε το καλώδιο φ ρτισης να είναι ελαττωµατικά. 6. Η τοποθεσία θα πρέπει να έχει καλ εξαερισµένη. 7. Κατά τη διάρκεια της φ ρτισης, ο φορτιστής της µπαταρίας ζεσταίνεται. Αυτ είναι κανονικ και σηµαίνει τι ο φορτιστής λειτουργεί κανονικά. 8. Μη καλ πτετε τον φορτιστή της µπαταρίας µε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της φ ρτισης. 9. Βεβαιωθείτε τι ο τε ο φορτιστής ο τε η µπαταρία δεν είναι εκτεθειµένα στην υγρασία. 10.Να αποφε γετε τις υπερβολικές θερµοκρασίες. 11.Ο φορτιστής δεν θα λειτουργήσει κάτω απ το σηµείο ψήξεως ο τε πάνω των 40 βαθµών Κελσίου. 12. Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της µπαταρίας.

31 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προετοιµασία 1. Μην εργάζεστε ξυπ λυτοι ή φορώντας σανδάλια. Πάντοτε να φοράτε κατάλληλο ρουχισµ, γάντια και σκληρά παπο τσια. 2. Να βεβαιώνεστε τι το γρασίδι είναι καθαρ απ ξ λα, πέτρες, κ κκαλα, και σ ρµατα γιατί αυτά µπορεί να εκσφενδονισθο ν απ τη λεπίδα. 3. Πάντα να ελέγχετε εάν τα µαχαίρια κοπής, τα µπουλ νια των µαχαιριών και ο µηχανισµ ς κοπής παρουσιάζουν κάποια φθορά ή βλάβη. Εάν υπάρχει φθορά, πάντα να αντικαθιστάτε τα µαχαίρια µαζί µε τα µπουλ νια τους γιά τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας. 4. Πάντα να αντικαθιστάτε τις ελαττωµατικές εξατµίσεις. 5. Συνιστάται προστασία των αυτιών. Χρήση 1. Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστο ς - εσωτερικο ς χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν µονοξείδιο του άνθρακος και είναι πολ επικίνδυνα. 2. Να χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ µ νο µε πολ καλ φωτισµ. 3. Να αποφε γετε να λειτουργείτε το χλοοκοπτικ σε βρεγµένο γρασίδι, ταν είναι δυνατ. 4. Να προσέχετε ταν είστε σε βρεγµένο γρασίδι, µπορεί να γλιστρίσετε. 5. Πάνω σε πλαγιές, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε το περπάτηµά σας και να φοράτε αντιολισθητικά παπο τσια. 6. Οταν εργάζεστε σε πλαγιές να κινείστε σε πλάγια πορεία, ποτέ κάθετα πάνω ή κάτω. 7. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ταν αλλάζετε κατε θυνση πάνω σε πλαγιές. 8. Είναι επικίνδυνο να εργάζεστε σε άκρες ή πλαγιές. Ποτέ µην εργάζεστε στις άκρες ή σε απ τοµες πλαγιές. 9. Να µην περπατάτε προς τα πίσω ταν εργάζεστε, µπορεί να σκοντάψετε. Να περπατάτε και ποτέ να µην τρέχετε. 10.Ποτέ να µην κ βετε γρασίδι τραβώντας το χλοοκοπτικ προς το µέρος σας. 11.Οταν θέλετε να µετακινήσετε το χλοοκοπτικ πάνω απ έδαφος χωρίς γρασίδι, ελευθερώστε το µοχλ του χειριστή γιά να σταµατήσετε τον κινητήρα του µηχανήµατος. 12.Ποτέ να µη λειτουργείτε το χλοοκοπτικ µε χαλασµένους προφυλακτήρες ή χωρίς οι προφυλακτήρες να είναι στη θέση τους. 13.Μην λειτουργείτε τον κινητήρα στις µέγιστες στροφές και µην αλλάζετε τις ρυθµίσεις του. Η υπερβολική ταχ τητα είναι επικίνδυνη και µικραίνει τη διάρκεια ζωής του χλοοκοπτικο. 14.Βεβαιωθείτε τι λοι οι µοχλοί λειτουργίας των µαχαιριών και της κίνησης εµπρ ς είναι αποσυνδεδεµένοι ( στη θέση STOP ) πριν ξεκινήσετε το µηχάνηµα. 15.Πάντοτε να ξεκινάτε το χλοοκοπτικ προσεκτικά, µε τα π δια σας αρκετά µακρυά απ τα µαχαίρια. 16.Να έχετε πάντα σε οριζ ντια θέση ( χωρίς κλίση ) το χλοοκοπτικ ταν ξεκινάτε τον κινητήρα. 17. Μην βάζετε τα χέρια σας κοντά ή µέσα στον συλλέκτη χ ρτου ταν λειτουργεί ο κινητήρας. 18.Ποτέ µην σηκώνετε ή µεταφέρετε το χλοοκοπτικ µε τον κινητήρα σε λειτουργία. 19.Το καλώδιο του µπουζί µπορεί να είναι ζεστ - να το χειρίζεστε µε προσοχή. 20. Να µη δοκιµάζετε να κάνετε συντήρηση πάνω στο χλοοκοπτικ ταν ο κινητήρας είναι ζεστ ς. 21.Αποδεσµε σατε τον µοχλ του Χειριστή, για να σταµατήσετε τον κινητήρα, και περιµένετε µέχρις του η λεπίδα έχει σταµατήσει: - προτο αφήσετε τη θεριστική µηχανή απαρακολο θητη για οποιαδήποτε περίοδο, - προτο κάνετε ανεφοδιασµ καυσίµων. 22.Αποδεσµε σατε τον µοχλ του Χειριστή, για να σταµατήσετε τον κινητήρα, και περιµένετε µέχρις του η λεπίδα έχει σταµατήσει και αποσυνδέστε το καλώδιο του µπουζί: - προτο καθαρίσετε τυχ ν έµφραγµα, - προτο ελέγξετε, καθαρίσετε ή εργασθείτε πάνω στη συσκευή, - αν κτυπήσατε πάνω σε κάποιο αντικείµενο. Μην χρησιµοποιείτε τη θεριστική σας µηχανή µέχρις του βεβαιωθείτε τι ολ κληρη η θεριστική µηχανή βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση, - αν η θεριστική µηχανή αρχίζει να δονείται αντικανονικά. Ελέγξατε αµέσως. H υπερβολική δ νηση θα προκαλέσει τραυµατισµ. 23.Ελαττώστε το γκάζι καθώς σβ νετε τον κινητήρα, και κλείστε και τον διακ πτη καυσίµων, εάν διαθέτει ο κινητήρας, ταν τελειώσετε την εργασία σας. Συντήρηση και αποθήκευση 1. Να ελέγχετε εάν λα τα παξιµάδια, τα µπουλ νια, και οι βίδες είναι σφιχτά βιδωµένα και εάν το χλοοκοπτικ είναι σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση. 2. Να ελέγχετε συχνά το συλλέκτη χ ρτου γιά τυχ ν φθορές. 3. Να αλλάζετε τα κατεστραµµένα ή χαλασµένα εξαρτήµατα για λ γους ασφαλείας. 4. Να χρησιµοποιείτε µ νο τα ανταλλακτικά µαχαίρια, το µπουλ νι των µαχαιριών, το διαχωριστικ και τον εξωθητήρα που είναι σχεδιασµένα γιά το προϊ ν αυτ. 5. Ποτέ µην αποθηκε ετε το χλοοκοπτικ µε κα σιµα στο ρεζερβουάρ µέσα σε κτίρια που οι αναθυµιάσεις καυσίµου µπορεί να έρθουν σε επαφή µε φλ γα ή φωτιά. 6. Να αφήνετε τον κινητήρα να κρυώσει πρίν αποθηκε σετε το µηχάνηµα σε κλειστ χώρο. 7. Γιά να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαϊάς, να διατηρείτε πάντα τον κινητήρα, την εξάτµιση, την µπαταρία και το ρεζερβουάρ καθαρά απ φ λλα, χ ρτα ή γράσσο. 8. Εάν πρέπει να αδειάσετε τη βενζίνη απ το ρεζερβουάρ, αυτ πρέπει να το κάνετε σε εξωτερικ χώρο. 9. Να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της ρ θµισης του µηχανήµατος ώστε να µην πιαστο ν τα δάχτυλα σας στα µαχαίρια κοπής. 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

32 B Αριθµ ς Προϊ ντος... Μοντέλο... Α ξων Αριθµ ς... Ηµεροµηνία Αγοράς... Τ πος Αγοράς... Παρακαλώ κρατήστε το ως Τεκµήριο Αγοράς Ετικέτα Απ δοσης Προϊ ντος Το προϊ ν σας διαθέτει µοναδική αναγνώριση µε αργυρή και µα ρη ετικέτα απ δοσης προϊ ντος. Για να εξασφαλίσετε τι έχετε πλήρεις πληροφορίες του προϊ ντος ταν παίρνετε ανταλλακτικά ή συµβουλές απ ένα απ τα εγκεκριµένα κέντρα εξυπηρέτησης ή, αν χρειάζεστε να έχετε επικοινωνία µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, θα πρέπει να γράψετε µια σηµείωση στον χώρο που παρέχεται στις πληροφορίες που φαίνονται στην Εικ να B. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Συναρµολ γηση Λαβής 1. Ρυθµίστε τους οπίσθιους τροχο ς της θεριστικής µηχανής στο ανώτατο ριο του ψους κοπής. 2. Προσδέστε το κάτω µέρος του στα πηδάλια δικ κλων, πως φαίνεται. (C1, C2 & C3) 3. Τοποθετήστε τους κοχλίες απ µέσα και σφίγζτε τα παζιµάδια απ τα έζω. ΣΗΜΕIΩΣΗ: µην ζεχάσετε τις ροδέλες. 4. Στερεώστε τον οδηγ καλωδίου τραβήγµατος στην κάτω πλευρά της λαβής. Bιδώστε το παφιµάδι απ τα κάτω και σφίγφτε το (C4). ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 3 C1 C2 C3 C Προσδέστε το πάνω πηδάλιο δικ κλων. (C5) 6. Εισάζετε τους κοχλίες απ µέσα (C5). ΣΗΜΕIΩΣΗ: βάλτε τη ροδέλα µεταζ του περικοχλίου µαί µε πτερ γιο και του πηδαλίου δικ κλων. 7. Ελέγζατε την κίνηση του ρυθµιστή του πενταλιο. Σχοινί Εκκίνησης 1. Αποσυνδέστε το σ ρµα του µπουζί. 2. Τραβήξτε τον µοχλ του χειριστή για να ελευθερώσετε το φρένο στον κινητήρα. (D1 - ROYAL 46) (D2 - ROYAL 46S/SE) 3. Τοποθετήστε το καλώδιο στον οδηγ τραβήγµατος καλωδίου στην κάτω λαβή (C4) 4. Τοποθετήστε το καλώδιο στον οδηγ τραβήγµατος καλωδίου στην πάνω λαβή (D3) Πρέπει να ελευθερώσετε το φρένο τραβώντας τον µοχλ του χειριστή προς τη χειρολαβή προτο να τραβήξετε το σχοινί προς τα έξω. C5 D1 D2 D3 ROYAL 46 ROYAL 46S/SE

33 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E1 Συναρµολ γηση Συλλέκτη Γρασιδιο 1. Εισάζτε το χαλ βδινο πλαίσιο µέσα στη σακο λα συλλογής του γρασιδιο (E1). 2. Προσδέστε τα πλαστικά κιγκλιδώµατα στο χαλ βδινο πλαίσιο. 3. Εφαρµ στε το δεφι και το αριστερ καρφί του πλαισίου του συλλέκτη γρασιδιο στα αντίστοιχα ωτία στο εµπρ σθιο µέρος του συλλέκτη γρασιδιο. Στερεώστε µε συνδετήρες "R". (E2) 4. Ανασηκώστε το καπάκι ασφαλείας. Τοποθετήστε τον συλλέτη γρασιδιο πάνω απ τον σωλήνα απ ρριψης. Χαµηλώστε τον συλλέυη γρασιδιου µέχρις του να υποστηρίεται απ τα τµήµατα της κάτω λαβής και βάλτε το καπάκι ασφαλείας πάνω απ το εµπρ σθιο µέρος του συλλέκτη. (E3) E2 E3 Αδειάζοντας τον συλλέκτη του γρασιδιο 1. Για να αδειάσετε τον συλλέκτη του γρασιδιο, αφαιρέστε τον απ τη θεριστική µηχανή, ανοίζτε το καπάκι και αφαιρέστε το γρασίδι. (E4) E4 Παρακαλώ Σηµειώστε: Βεβαιωθείτε τι δεν παραµένει κεν διάστηµα ανάµεσα στο πτερ γιο ασφάλειας και το συλλέκτη χ ρτου Εκεί που δεν απαιτείται συλλογή γρασιδιο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το χλοοκοπτικ χωρίς το συλλέκτη. Βεβαιωθείτε τι το πτερ γιο ασφαλείας είναι πλήρως κλειστ. 4 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ROYAL 53S ROYAL 53SE

ROYAL 53S ROYAL 53SE ROYAL 53SE ROYAL 53S ROYAL ROYAL 53S 53SE HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRINA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ АЗОНОКОСИЛКАОСИЛКА MA INA ELECTRIC^ PENTRU TUNS GAZONUL ELEKTROMOS FORGÓKÉSES F NYÍRÓ ELEKTRYCZNA

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE EDH3686GDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY EKG51150OW EL HU ΚΟΥΖΊΝΑ TŰZHELY ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Διαβάστε περισσότερα

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 47056V EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 5 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ. 2.. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 16 RO Manual de utilizare 30 Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB36101WA ZRB36101XA Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια _ 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones 2 19 36 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

A0346IVZ.fm KGT 300. Kezelési utasítás...3 Instrukcja obsługi...18 Οδηγίες Χρήσης...33 115 170 4111 / 4704-1.1

A0346IVZ.fm KGT 300. Kezelési utasítás...3 Instrukcja obsługi...18 Οδηγίες Χρήσης...33 115 170 4111 / 4704-1.1 A0346IVZ.fm KGT 300 Kezelési utasítás.....................3 Instrukcja obsługi....................18 Οδηγίες Χρήσης...................33 115 170 4111 / 4704-1.1 U2A0338.fm D KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K EL HU LV LT Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K 2 19 35 51 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) ΔΕΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ RB517 RB397 RB217 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

137/142. Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού. ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊSE Ελληνας

137/142. Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού. ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊSE Ελληνας Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού Italiano Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare la motosega. R 137/142 ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊSE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων Εγχειρίδιο Χρήστη Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Περιεχόμενα Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Θέμα Σελίδα 1 Κανονισμοί ασφαλείας... 3 2 Περιγραφή λειτουργιών... 6 3 Προφυλάξεις πριν από την εκκίνηση...

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Λειτουργίας και Συντήρησης

Βιβλίο Λειτουργίας και Συντήρησης 31200391 10 Ιουλίου..2007 Greek Βιβλίο Λειτουργίας και Συντήρησης Τηλεσκοπικός παντοφορτωτής TH580B S/N TBJ 00100 & επάνω Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο µε τη µηχανή πάντα. Σηµαντικές Πληροφορίες Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα