ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46SE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46SE"

Transcript

1 ROYAL 46SE ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46SE HU Üzemeléi Kézikönyv Gondon olv el z Üzemeléi kézikönyvet, é feltétlenül imerje meg nnk trtlmát, mielőtt hználni kezdené fűnyírót. RO Mnul de intrucțiuni Ininte ă foloiți mșin de tun pentru prim oră, citiți cu tenție mnulul de intrucțiuni pentru -i înțelege conținutul. BU. GR Εγχειρίδιο Χρήστη ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το περιεχ µενο χροτο χρησιµοποιήσετε τη θεριστική µηχανή

2 Műzki dtok Dte tehnice Τεχνικά δεδοµένα ROYAL 46 ROYAL 46 ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46S ROYAL 46SE 1.78 kw Brigg & Strtton 375 Sprint 1.78 kw Brigg & Strtton Quttro kw Brigg & Strtton Quttro 40 + CAT 1.78 kw Brigg & Strtton 375 Sprint 1.78 kw Brigg & Strtton Quttro 40 + CAT 1.78 kw Brigg & Strtton ES 40 + CAT 1kg 28 Kg 28 Kg 28 Kg 30 Kg 30 Kg 30 Kg 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm mm mm mm mm mm mm 96dB 96dB 96dB 96dB 96dB 96dB Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2 Leq 5.10 m/ 2

3 HU Fonto! Gondon olv el hználti utítát, mielőtt hználni kezdené fűnyírót. Tölte fel oljjl motort. RO IMPORTANT! Citiți intrucțiunile de foloire cu tenție îninte ă foloiți mșin de tun. Fceți plinul l ulei. A gyártó fenntrtj jogot termék minden előzete érteíté nélküli módoítáár. Producătorul îți rezervă dreptul, c fără nicio înștiințre prelbilă, ă ducă modificări produului. Grnci, reklmáció A grnciáli é reklmáció kérdéek kezelée z Áruforglmzái Törvény értelmében történik. További dtokt ezzel kpcoltbn kerekedőjétől, vgy zállítótól kpht. Grnție, reclmții Problemele de grnție și reclmții unt rezolvte conform legii referitore l vânzre de bunuri. Informții uplimentre pot fi obținute de l furnizor. BU! GR ΠΡΟΣΟXΗ! ιαβάστε προσεκτικά τις λειτουργικές οδηγίες προτο χρησιµοποιήσετε τη θεριστική σας µηχανή. Γεµίστε τη µηχανή µε λάδι. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να κάνει τροποποιήσεις στο προϊ ν χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Εγγ ηση, παράπονα. Θέµατα εγγ ησης και παραπ νων χειρίζονται σ µφωνα µε τον περί Πωλήσεως Αγαθών N µο, Μπορείτε να λάβετε περισσ τερες πληροφορίες απ τον αντιπρ σωπ σας ή τον προµηθευτή σας.

4 HU - TARTALOM 1. Fogntyú zerelvény 2. Fűgyűjtő doboz 3. Egy plck olj 4. Hználti utítá 5. OPC mnuáli fogntyá 6. A motoro meghjtá kpcolókrj (Royl 46S/SE) 7. Műzki dtokt hordozó címke 8. Figyelmeztető címke 9. Indító / Strt kulc (Royl 46SE) 10. Akkumulátor töltő kábel (Royl 46SE) R O - CUPRINS 1. Amblre mânerelor 2. Colectorul de irbă 3. Sticl de ulei 4. Mnul de intrucțiuni 5. Mnet\ OPC 6. Mnetă de utopropulre (Royl 46S/SE) 7. Plăcuț indictore crcteriticilor tehnice 8. Plăcuț de vertizre 9. Pornire l cheie (Royl 46SE) 10. Cblul de limentre bteriei de cumultor (Royl 46SE) BU K OPC 6. (Royl 46S/SE) ( Royl 46SE) 10. K ( Royl 46SE) GR - ΠΕΡIΕΧΟΜΕNΑ 1. Συναρµολ γηση Λαβή 2. Kιβώτιο Γρασιδιο 3. Μπουκάλι λάδι 4. Εχειρίδιο Οδηγιών 5. OPC µοχλ ς 6. Ηλεκτροκίνητος Μοχλ ς (Royl 46S/SE) 7. Ετικέτα βαθµολ γησης 8. Ετικέτα προειδοποίησης 9. Kλειδί Εκκίνησης (Royl 46SE) 10. Kαλώδιο Φορτιστή Μπαταρίας (Royl 46SE)

5 (HU) C A ROYAL 46SE ROYAL 46S 6 9 ROYAL UK ONLY 3 4 ROYAL 46SE

6 BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A fûnyírógép nem rendeltetézerû hznált vezélye! Ilyen eetben kezelő é máok i komoly érüléeket zenvedhetnek. Ezért zigorún be kell trtni figyelmeztető é biztonági előíráokt hhoz, hogy gép hznált ézerű, biztonágo é htékony legyen. A gép kezelője felelő z ebben kézikönyvben leírt figyelmeztető é biztonági útmuttáok betrtááért. Soh ne hználj fűnyírót mindddig, míg gyártó áltl biztoított fűgyűjtő trtály vgy védőborítát ninc helyén. A benzinmotoro forgókée fűnyírór vontkozó jelképek mgyrázt STOP F i g y e l m e z t e t é F i g y e l m e e n o l v e l h z n á l t i u t í t á t v e z é r l ő b e r e n d e z é é n n k m ű k ö d é é n e k m e g é r t é é h e z. F ű n y í r á k ö z b e n g é p e t m i n d i g t r t f ö l d ö n. A f ű n y í r ó MAGYAR - 1

7 Előkézíté 1. N e n y í r j f ü v e t m e z í t l á b v g y z n d á l b n. M i n d i g c é l n k m e g f e l e l ő ö l t ö z e t e t, k e z t y ű t é v t g c i p ő t v i e l j e n. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 2. G y ő z ő d j ö n m e g r r ó l, h o g y p á z i t f d r b o k t ó l, k ö v e k t ő l, h u z l o k t ó l é m i n d e n n e m ű t ö r m e l é k t ő l m e n t e - e ; e z e k e t k é z ó r h t j z é t. 2 - MAGYAR

8 Termékminőítéi címke B Termékzám... Modell... Sorozt... Váárlá dátum... Váárlá helye... Kérjük őrizze meg váárlá bizonyítékként Az Ön áltl váárolt termék egyedi ezüt é fekete zínű termékminőítő címkével zonoíthtó. Ahhoz, hogy Ön elegendő é megfelelő információt kpjon, mikor lktrézeket vgy tnácot kér hivtlo zervizközpontjinktól, vgy érintkezébe kíván lépni vevőzolgálti oztályunkkl, fonto, hogy z B ábrán feltüntetett rézbe bejegyezze megkívántkt. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ A fogntyú zerelvény 1. Állít fűnyíró hátó kerekeit mximáli vágái mgágb. 2. Ctlkozt z ábr zerint fogntyú ló zárát. (C1, C2 é C3) 3. Illeze helyükre belülről cvrokt, kívülről pedig rögzíte z nyák zoror húzáávl. FIGYELEM! Ne feledkezzen meg z látétekről. C1 C2 C3 5. Ctlkozt fogntyú felő zárát (C5). 6. Belülről illeze helyükre cvrokt(c5). FIGYELEM!: A zárnyny é fogntyú közé látétet kell helyezni. 7. Ellenőrizze fojtózelep kezelőzervének mozgáát. Rugóerő indító 1. Húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 2. Húzz meg z OPC fogntyút fék kioldáához. (D1 - ROYAL 46) (D2 - ROYAL 46S/SE) 3. Fűzze át húzózinórt fogntyú ló zárán elhelyezett megvezető fülön. (C4). 4. Fűzze át húzózinórt fogntyú felő zárán elhelyezett megvezető fülön. (D3) C5 D1 ROYAL 46 D2 ROYAL 46S/SE 4. Szerelje fel húzózinórt megvezető fület fogntyú ló zárár. Alulról cvrj rá z ellennyát, mjd húzz meg zoron (C4) C4 A zinór kihúzá elõtt z OPC fogntyú meghúzáávl kell kioldni féket. D3 MAGYAR - 3

9 ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ E1 A fűgyűjtő zerelvény 1. Illeze bele z célkeretet gyűjtőzákb (E1). 2. A műnyg íneket pttint rá z célkeretre. 3. A fűgyűjtő jobb-, é bloldli rögzítőcpjit ctlkozáukr zolgáló fülekbe kell illezteni fűgyűjtő elülő rézén. Az R trtókpcokkl rögzíteni kell őket. (E2) 4. Emelje fel biztonági cpójtót. Helyezze fűgyűjtőt z ürítő grt fölé. Engedje le fűgyűjtő egyéget, míg z fennkd fogntyú ló zárán, biztonági cpójtót pedig hjt viz fűgyűjtő elejére. (E3) E2 E3 A fűgyűjtő doboz kiürítée 1. A fűgyűjtő kiürítééhez zt le kell emelni fűnyíróról, fel kell nyitni cpójtót, é ki kell önteni z özegyűjtött füvet. (E4) E4 Megjegyzé:- Ügyeljen rr, hogy biztonági terelőlp é fűgyűjtő között ne mrdjon emmi hézg. Abbn z eetben, h fű gyűjtéére ninc zükég, hználhtj nyírógépet trtály nélkül i. Győződjön meg rról, hogy biztonági lp teljeen zárt legyen. 4 - MAGYAR

10 MOTORRAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK Olj 1. Időnként é minden öt órá működteté után ellenőrizze z oljzintet. 2. Annyi oljt dgoljon hozzá, hogy mérőpálcán FULL (tele) jelzéig érjen. 3. Jó minőégű SAE 30 négyütemű motorhoz vló oljt hználjon. 4. Tölté:- ) Vegye le z oljbeöntő nyílá F1 fedelét.(f1) b) Tölte tele mérőpálcán láthtó FULL jelzéig.(f2) 5. Cerélje ki z oljt z elő öt órá működteté után, mjd minden 25 munkór elteltével. 6. Mindig kkor cerélje z oljt, mikor motor még meleg, de nem forró. Soh ne próbáljon motorkrbntrtát, mikor motor forró. F2 Benzin 1. Hználjon tizt, normál, ólommente benzint. 2. SOHASEM SZABAD ÓLMOZOTT BENZINT HASZNÁLNI! Ólmozott benzin hznált füt keletkezéét okozz kipufogó rendzerben, é helyrehozhttlnul károítj ktlizátorrl felzerelt motort. G1 3. Ne tnkoljon, mikor motor még forró. 4. Ne tnkoljon cigrettázá közben. 5. Ne tnkoljon motor működée közben.(g1) 6. Töröljön le minden fűmrdékot é kozt z oljbeöntő nyílá fedeléről, mielőtt zt G2 lecvrná. Ezzel elkerülheti, hogy koz kerüljön z üzemnygtrtályb.(g2) 7. Jvolt, hogy zűrő tölcéren kereztül tölte meg trtályt. 8. Törölje le kiloccnt benzint. Kérjük, hogy ügyeljen: beindítá előtt mindig vigye fűnyírót rrébb ttól helytől, hol feltöltötte üzemnyggl. INDÍTÁS - A MOTOR BEGYÚJTÁSA Megjegyzé: Az elő lklomkor történő beindítá előtt z Olj é Benzin rézben leírtk lpján tölte be z oljt é benzint. Az üzemnyg-dgolá áltlábn zükégtelen még meleg motor újrindítákor. Hideg időben zonbn lehet, hogy z dgolát meg kell imételni. A motor beindítá elő lklomml 1. Tolj motor fordultzám-zbályzóját FAST (gyor) pozíciób, hogy zt Hznált - beindítá é leállítá c. fejezet ábráj i muttj. 2. Ötzör htározottn nyomj meg z üzemnyg-dgoló gombot. (H). 3. Kövee Hznált - beindítá é leállítá c. fejezetben zereplő utítáokt. 4. H húzózinór H háromzori meghúzá után em lendül be motor, kkor nyomj meg háromzor z üzemnyg-dgoló gombot, mjd imételje meg 3. lépét. A motor továbbikbn történő beindítá 1. Tolj motor fordultzám zbályzóját FAST pozíciób, é háromzor htározottn nyomj meg z üzemnygdgoló gombot, mielőtt beindítná motort (h motor leáll, mert elfogyott z üzemnyg, kkor tölte fel üzemnyggl, é háromzor nyomj meg z üzemnyg-dgoló gombot. MAGYAR - 5

11 Royl 46 típu beindítá é leállítá Beindítá 1. Ctlkozt gyújtávezeték dugóját hálóztb. 2. A beindítá előtt tolj motor fordultzám zbályzóját FAST pozíciób. (J1) 3. Húzz meg z OPC (gépkezelő jelen) kezelőzervet, hogy kioldj motoron é pengén féket (J2). 4. Addig húzz rugóerő indítót mg felé, míg nem érzi telje ellenállát. Ln engedje viz krt, mjd erőteljeen, telje mértékig húzz krt mg felé. (J3) 5. A motor beindulá után engedje, hogy még 30 máodpercig fuon, mielőtt tovább hználná. Leállítá 1. Oldj ki z OPC krt.(j2) FOJTÓSZELEP- SZABÁLYOZÓ (h be vn zerelve) 1. Az J4 ábrán FAST (működteté) pozíció láthtó. 2. Az J5 ábrán SLOW (nem működik) pozíció láthtó. Royl 46S típu beindítá é leállítá Beindítá 1. A Royl 46 típu eetében kövee z 1-2 lépéeket. 2. Húzz meg z OPC (gépkezelő jelen) kezelőzervet, hogy kioldj motoron é pengén féket (J6). 3. A Royl 46 típu eetében kövee z 4-5 lépéeket. A hjtómű ctlkozttá 1. Az előremozgát kr tetején tlálhtó gépi hjtáú fognty vl lehet be/kikpcolni (J7). 2. A gépi hjtáú fogntyú kiengedéével z előremozgá utomtikun megzünik. Leállítá 1. Oldj ki motoro meghjtá krját. (J7) 2. Oldj ki z OPC krt. (J6) J1 J2 J3 Rugóerő indító J4 J5 J6 J7 ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46S HASZNÁLAT A Royl 46SE típu beindítá é leállítá Beindítá 1. A Royl 46S típu eetében kövee z 1-3 lépéeket. 2. Fordít el kulcot é ddig trt ilyen helyzetben, míg motor be nem indul (J8). Elengedé után kulc vizfordul eredeti pozíciójáb. 3. Amennyiben kulc elfordítá után motor nem indul be, lehetége, hogy z kkumulátort fel kell tölteni. (lád 7) A hjtómű ctlkozttá - Lád Royl 46S fejezet Leállítá - Lád Royl 46S fejezet A fűnyírá módj A motorkenéi korlátozáok mitt nem zbd 30 fokonál meredekebb lejtőn hználni ezt fűnyírót. (K) 1. A fűnyírát pázit külő zélétől kezdje, ávokbn, váltkozó iránybn. 2. A fű gyor növekedéének zezonjábn kétzer egy héten nyírj füvet. A pázitnk nem kedvez, h több mint egyhrmdát vágj le egyzerre, mi nyírá utáni fűgyűjtét i nehezítheti (L). Megjegyzé:- Ne terhelje túl fûnyírógépet. Mg é űrű füve területen előzőr állít be mximum vágómgágot (Lád Vágómgág réz). Ez cökkenti motor túlterheléét é megkdályozz, hogy fűnyíró gépe megrongálódjon. A vágái mgág beállítá 1. Állít be kívánt vágái mgágot fűnyíró jobb oldlán lévő kr egítégével. (M). J8 K L M 6 - MAGYAR

12 FONTOS: Soh ne hználjon vizet. Ne tiztít gépet vegyzerekkel (beleértve benzint vgy oldózereket) - fonto műnyg rézeket rongálhtnk meg! Tiztítá Házz ki gyájtávezeték dugóját hálóztból. Fordít gépet z oldlár kipufogóvl legfelül. 1. Kefével távolít el fűzálkt borító lól.(n1 nd N2). 2. Puh ecettel távolít el fűzál mrdványokt motorról, légbezívó nyíláokról, é kipufogóból (N3), vlmint vágái mgág-beállító, kerekek (N4), é fűgyűjtő doboz környékéről. 3. Szárz ruhávl törölje át fűnyíró gép felületét. Vágóelemek A ké eltávolítá Házz ki gyájtávezeték dugóját hálóztból. Fordít gépet z oldlár kipufogóvl legfelül. 1. Villákulc ór járáávl ellentéte irányb forgtáávl lzít ki két trtó cvrt. (P) 2. Távolít el két trtó cvrt, é terelőlp-látétkrikát 3. Ellenőrizze, hogy minden tizt-e é nem rengálódott-e. A ké bezerelée 1. Úgy zerelje két gépre, hogy z éle rézek géptől távolódó irányb nézzenek. 2. Szerelje öze két trtó cvrt kéen é terelőlp-látétkrikán kereztül. 3. Trt erően é villákulccl házz meg cvrt. A cvrt ne házz tál! FONTOS! Ne kíéreljen meg emmilyen krbntrtái műveletet fűnyírón, míg nnk forró motorj. A kéel mindig óvton bánjon - z élek bleetet okozhtnk! HASZNÁLJON KESZTYÛT 50 munkór, vgy két év nyírá (melyik hmrbb történik) elteltével cerélje ki két, függetlenül z elhználódá mértékétől. Cerélje ki két, h z repedt vgy megrongálódott. Soh ne hználjon olyn két trtó cvrt, melynek zigetelt fejréze megrongálódott, elrepedt vgy hiányzik. MAGYAR - 7 KARBANTARTÁS FONTOS! Engedje ki mnuáli vezérlőkrt (OPC) gép leállítáához, várjon ddig, míg kéek megálltk é húzz ki gyújtávezetéket ctlkozóljztból;- - mielőtt eldugzolódát tiztít; - mielőtt ellenőrzi, tiztítj gépet vgy zon dolgozik N1 N3 N2 N4 P A teleptölté módj (46SE) 1. Állít meg fűnyíró gépet. 2. Házz ki gyájtávezeték dugóját hálóztból. 3. Vegye le kupkot kábelcomó lján lévő tötéi bemeneti nyíláról (Q). 4. A töltő kábel dugóját ctlkozt z kkumulátortelep kábeléhez (Q). 5. A töltő kábel dugóját ctlkozt hálózti konnektorb. 6. A tölté elkezdődik. 7. A tölté 24 óráig trton. Q Kábelcomó kupk kkumulátor helyepoint 8. Tölté után húzz ki töltő kábelénel dugóját konnektorból é telep töltéi bemeneti nyíláából (Q). 9. Tegye viz kupkot (Q). 10.A gép hználtr kéz. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK Az Electrolux zbdtéri termékeket (Electrolux Outdoor Product) z ISO Környezetgzdálkodái Rendzer előíráink megfelelően gyártják, é mennyire z megvlóíthtó, z lktrézeket válllti eljáráok zerint, lehető legkörnyezetbrátbb módon kézítik, z újrhznoítá kéőbbi lehetőégét i figyelembe véve. A comgolá újrhznoíthtó é műnyg lkotórézek (hol megvlóíthtó) z újrhznoíthtó címkével vnnk ellátv. Az elhználódott termék megemmiítéekor vegye figyelembe környezeti tényezőket. Szükég eetén további hulldékártlmtlnítái információt kpht helyi htóágoktól. AKKUMULÁTORHASZNOSÍTÁS Az elhználódott kkumulátortelepet vgy hivtlo zervizközpontb vgy helyi újrhznoító telepre kell vinni. SOHA ne dobj el z elhználódott kkumulátort háztrtái hulldékkl! Az ólom/v kkumulátor vezélye é ezért z európi zbályoknk eleget téve, ck elimert újrhznoítái módzerrel kártlníthtó. Az kkumulátort TILOS vízbe dobni! TILOS égetni! ÜZEMANYAGOK ÉS KENŐOLAJAK ELTAKARÍTÁSA Üzemnygok é kenőoljk kezeléénél vieljen védőruháztot. Vigyázzon, hogy z nygok ne érintenek bőrfelületet. A benzint é motoroljt távolít el termék zállítá előtt. Érdeklődjön helyi htóágoktól legközelebbi újrhznoító/hulldékeltkrító helyről. TILOS hznált üzemnygot/oljt háztrtái hulldékkl eldobni! A hznált üzemnyg/olj vezélye, de elimert úrhznoítái módzerekkel kártlníthtó. A hznált üzemnygot/oljt TILOS vízbe dobni! TILOS égetni!

13 Akkumulátorcere 1. Az kkumulátor fedél ltt, motor mögött tlálhtó. 2. Állít meg fűnyíró gépet é húzz ki gyájtávezeték dugóját hálóztból. 3. Vegye ki borító cvrjit. 4. Vegye le borítót, hogy hozzáférheen z kummulátorhoz. FONTOS:- A ceretelepeket hznált előtt fel kell tölteni. Győződjön meg rról, hogy em töltő, em z kkumulátor ninc kitéve nedveégnek. Az kkumulátorcomg kicerélééhez kpcolj le z kkumulátort tokjáról, mjd húzz ki telepvezetékeket. Áltláno átmuttó z ájrtöltéhez 1. A töltéi idő 24 ór. 2. Normál hznált orán z kkumulátor ájrtöltődik gép motor közben. 3. Ahhoz, hogy z kkumulátor jó állpotbn mrdjon, leglább ht hvont egyzer kell ájrtölteni. 4. A töltéi idő tállépée megrövidítheti z kkumulátor élettrtmát. 5. Védje z elektromo kábelt. Soh ne hordozz töltőt ck kábelen lógvtv. 6. H hozn trtó hznált után z kkumulátor gyorn kimerül (telje 24 órá tölté után), vlózínüleg ki kell cerélni. 7. Soh ne próbálj kinyitni trtótokot. 8. Ck tizt, zárz ruhávl tiztít. 9. Soh ne hználjon nedve ruhát vgy gyálékony folydékot, pl. benzint, vegyvizgáló benzint, higítót, tb. 10.Vezélytelenül dobj el régi telepeket. A motorfék kábelét mindig úgy kell beállítni, hogy z gépet 3 máodpercen belül leállít. VIGYÁZAT! Ehhez beállítához kérje márkzerviz egítégét. A fűnyírái zezon végén 1. Szükég eetén cerélje ki két é cvrokt. 2. Tiztít meg lpon fűnyíró gépet. 3. Kérje meg helyi Szervizközpontot, hogy tiztíták meg légzűrőt, é hjtnk végre minden zükége jvítómunkát. 4. Üríten ki minden mrdék oljt é benzint. A fűnyíró gép tárolá 1. Közvetlen hznált után ne tegye el gépet. 2. Várjon, míg motor le nem hűlt, nehogy tűz keletkezzen. 3. Tiztít meg gépet. 4. Tárolj hűvö, zárz helyen, hol nem érheti károodá. Jvoljuk z Ön áltl váárolt termék leglább évente egyzeri, de hivtáo lklmzá eetén még többzöri zervizeléét. Motorkrbntrtái ütemterv Attól függően, hogy melyik vn előbb, kövee z óri vgy nptári züneteket. Kedvezőtlen munkfeltételek mellett gykoribb zervizelére vn zükég. Elő 5 munkór - Oljcere. Minden 5 órábn, vgy npont - Ellenőrizze z oljzintet. Tiztít meg z ujjvédőt é hngtompító környékét. Minden 25 ór elteltével vgy minden évzkbn - Cerélje ki z oljt, h gép túlterhelének, vgy mg hőmérékleti vizonyoknk vn kitéve. Szervizeltee légtiztítót. Minden 50 ór elteltével vgy minden évzkbn - Oljcere. Ellenőrizze zikrfogót (h be vn zerelve). KARBANTARTÁS Minden 100 ór elteltével vgy minden évzkbn - Tiztít meg hűtőrendzert*. Cerélje ki gyújtógyertyát. * Gykrbbn tiztíton poro körülmények között, h ok légzennyeződé vgy h hozbb ideig vágott mg é zárz pázitot. Motorzervizelé é Grnci A fűnyíró gépébe zerelt motort gyártó zvtolj. További felvilágoítá érdekében forduljon kerekedőhöz. Hibkereé A motor nem indul be 1. Bizonyoodjon meg ról, hogy z OPC kr indítái pozícióbn legyen. 2. Ellenőrizze, hogy zbályzókr RUN (működteté) pozicióbn vn. 3. Ellenőrizze, hogy elegendő üzemnyg vn trtálybn é tető légtelenítő zelepe zenyeződétől mente. 4. Távolít el é zárít ki gyújtógyertyát. 5. A benzin megáporodht. Ilyenkor cerélje ki. 6. Ellenőrizze, hogy két trtó cvr meg vn-e húzv. H lz, kkor z indítá nehézzé válht. 7. H motor nem indul be, zonnl húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 8. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL. A motor nem fordul meg (ck elektromo indítánál).(46se only) 1. Bizonyoodjon meg ról, hogy z OPC kr indítái pozícióbn legyen. 2. Az kkumulátor kimerült - mnuálin indít be fűnyíró gépet. 3. H motor még mindig nem fordul, zonnl húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 4. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL. Alcony motorteljeítmény/vgy túlmelegedé 1. Ellenőrizze, hogy zbályzókr NORMÁL helyzetben vn. 2. Húzz ki gyújtóvezeték dugóját hálóztból é hgyj lehűlni motort. 3. Távolít el fűdrbokt é hulldékot motor é levegőbevezetéek környékén, vlmint fedél belő felületén, beleértve gyűjtőcövet é ventilátort i. 4. Tiztít meg motor légzűrőjét (kérje meg helyi hivtlo Szervizközpontot, hogy lpon tiztíták át motor légzűrőjét). 5. A benzin megáporodht. Ilyenkor cerélje ki. 6. H motornk teljeítménye ngyon lcony é/vgy túlmelegedik, zonnl húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 7. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL. Erő vibráció 1. Húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 2. Ellenőrizze, hogy ké megfelelően vn-e bezerelve (lád 7.). 3. H ké megrongálódott vgy elhználódott, cerélje ki ájr. 4. H vibráció továbbr i fennáll, zonnl húzz ki gyújtávezeték dugóját hálóztból. 5. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL MAGYAR

14 K. K,.,..,,. O nj : Huqvrn Royl 46, 46S & 46SE....,,...,,. P. STOP,. 1.,.. 2.,. 3.,,,,. 4.. K , (ROYAL 46SE) , , , ,

15 K 1..,. 2.,, ;. 3.,., , ( ) , , K.. 9.,,., OPC,, , K OPC : OPC, : - -, -., ( ).,. 1.,, ,,,. 5., ,,,. 8., K

16 B * * -..,,,. B (C1, C2 C3). 3.. :. 4.. (C4). K - 3 C1 C2 C3 C4 5.. (C5) 6. (C5). : OPC,. (D1- ROYAL 46 ) (D2- ROYAL 46S/SE) 3. (C4). 4. (D3)., OPC. C5 D1 ROYAL 46 D2 ROYAL 46S/SE D3

17 E1 1.. (E1). E R- (E2) (E3). E3 1.,,. (E4). E4 :. K, K

18 , FULL ( ). 3. F1 SAE : / (F1) / FULL F2 ( ).(F2) ( ) G (G1) 6. G2,.(G2) 7.,. 8.. : - - :,, FAST, E (H). H , FAST. (,.) K - 5

19 Royl FAST (J1). 3. (OPC),. (J2) 4...(J3) OPC (J2). ( ) 1.. J4 FAST ( ). 2.. J5 SLOW ( ). Royl 46S Royl (OPC),. (J6) Royl (J7) (J7). 2. OPC (J6). J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 K ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46S Royl 46SE Royl 46S. 2. (J8).. 3.,.(.7) - Royl 46S. - Royl 46S. K, - 30 (K). 1.,,. 2. K. - 1/3..(L) : (M). J8 K L M 6 - K

20 !., (N1 nd N2). 2. K,, (N3),, (N4). 3.. O.. 1,,,. 2., ,, K ,.,,.! OPC, : - -, N1 N3 K - 7 N2 N4 P K (46SE) (Q) 4..(Q) (Q) 9..(Q) Electrolux Outdoor (ISO 14001).,,, -,. *. ( ),. *. * * *. * /. *. * *. * *. * -. * *,,. *. * Q

21 ,. :, , , ,, K, 3.!. 1.,,, , , , , , *.. * - ;..,. -, -. Brigg Strtton - Brigg Strtton. 1. OPC Run ,. 8. K ( ) (46SE only) 1. OPC ,. 4. K / , ( ) /,. 7. K ,. 4.,. 5. K. 8 - K

22 Intruc iuni de Protec ie Dc\ nu ete foloit\ corect m in de tun irb pote fi periculo\! M in de tun pote cuz leziuni utiliztorului u celor din jur, de cee vertimentele i intruc iunile de igurn \ trebuiec repectte pentru igur o protec ie i o eficien corepunz\tore în timpul lucrului cu m inii de tun gzonul. Utiliztorul ete reponbil de repectre vertimentelor i m\urilor de protec ie flte în cet mnul u imbolizte pe m in de tun gzonul. Nu foloi i m in dc\ cuti de colectt irb u dipozitivele de protec ie prev\zute de produc\tor nu unt în pozi ie corect\. Interpretre imbolurilor flte pe: Huqvrn Royl 46, 46S & 46SE Avertiment Citi i cu ten ie intruc iunile de utilizre pentru în elege comenzile I cee ce e relizez\ prin executre lor. ªine i întotdeun, în timpul func ion\rii, m in de tun gzon l nivelul olului. Aplecre ei u ridicre ei în timpul oper iunii pote duce l proiectre de pietre. Rug i pe cei prezen i c pecttori \ p\treze ditn. Nu pune i în func iune m in dc\ unt perone prezente în pecil copii u nimle în zon de tun irb\. Ave i grij\ \ nu v\ t\i i degetele de l mân\ u picior. Nu pune i mân u piciorul prope de lm de t\it când cet ete în mi cre. Decupl i buji îninte de oper iunile de între inere, cur\ ire u jutre, u tunci când l\ i m in de tun neuprveghet\ pentru o period\. Lm continu\ \ e învârte chir dup\ ce m in fot co\ din priz\. Nu tinge i nici un component l m inii pân\ când STOP tote ubnmblele nu -u oprit. Generlit\ i 1. Nu permite i niciodt\ copiilor u peronelor neutorizte \ pun\ în func iune m in. Se pot dopt reguli locle de limitre vârtei opertorului. 2. Foloi i m in de tun irb\ numi în modul i pentru func iile decrie în cete intruc iuni. 3. Nu foloi i m in de tun irb\ tunci când unte i oboit, bolnv u ub influen lcoolului, drogurilor u medicmentelor. 4. Opertorul u cel cre foloe te m in ete r\punz\tor pentru ccidente u pericole l cre unt expue lte perone u propriette cetor. Securitte combutibilului ATENªIE - benzin ete u or inflmbil\ - P\tr i combutibilul l loc rece, în continere pecile. In generl, continerele din mteril pltic nu unt recomndte. - Fce i plinul întotdeun fr\ în er liber i nu fum i în timpul cet. - Ad\ug i combutibilul INAINTE de porni motorul. Nu cote i cpcul de l rezervorul de combutibil u nu fce i plinul în timp ce motorul ete în tre de func ionre u când motorul ete fierbinte. - Nu porni i motorul tunci când v\r i benzin\ ccidentl; mut i m in din zon repectiv\ i evit i \ produce i orice ur\ de incendiu îninte c vporii de benzin\ \ e fi evport. - Pune i l loc cpcele de l rezervorul de benzin\ i continerul de benzin\. - Îninte de porni motorul, mut i m in din zon unde i f\cut plinul. Norme de igurn \ l înc\rcre bteriei (ROYAL 46SE) 1. V e r i f i c ț i c b l u l ed l i m e n t r e l i n t e r v l e r e g u l t e ed t i m p, p e n t r u d e p i t d e t e r i o r r e u d e f e c t r e c e t u i LIMBA ROMÂN^ - 1

23 Preg\tire 1. Nu foloi i m in tunci când unte i decul u înc\l t cu ndle. Purt i întotdeun îmbr\c\minte corepunz\tore, m\nu I i înc\l \minte robut\. 2. Gzonul trebuie \ fie cur\ t de be e, pietre, oe, ârme i returi; cete pot fi proiectte de lm în mi cre. 3. Întotdeun inpect i vizul m in îninte de foloire i verific i dc\ dipozitivul de t\iere (lm, uportul de lm\, bulonele de prindere) nu unt uzte u vrite. Înlocui i lmele uzte u vrite împreun\ cu bulonele de fixre în eturi, pentru p\tr echilibrre. 4. Inlocui i mortizorele de zgomot vrite. 5. S e r e c o m n d ă f o l o i r e c ă ș tilor de p r o t e c ț i e î m p o t r i v z g o m o t u l u i. Foloire 1. Nu pune i în func iune motorul într-un p iu retrân, colo unde e pot cumul gzele de evcure (monoxid de crbon). 2. Foloi i m in de tun irb\ numi l lumin zilei, u colo unde exit\ lumin\ rtificil\ corepunz\tore. 3. Dc\ ete poibil, evit i \ foloi i m in de tun tunci când irb ete ud\. 4. Ave i grij\ \ nu lunec i pe irb ud\. 5. Pe pnte, ve i grij\ cum p\ i i, purt i înc\l \minte cre nu lunec\. 6. T\i i irb întotdeun dintr-o prte în cellt pntei i niciodt\ de u în jo. 7. Ave i mre grij\ când chimb i direc i pe pnt\. 8. T\itul ierbii pe mluri i pnte ete forte periculo. Nu încerc i \ t\i i irb pe mlurile i pntele brupte. 9. Nu merge i cu ptele când coi i, v\ pute i împiedic. Intotdeun merge i l p i nu fugi i. 10. Nu trge i niciodt\ m in c\tre dumnevotr\ c \ t\i i irb. Intruc iuni de Protec ie 11. D i drumul mnetei de igurn \ (Opertor Preence Control - OPC) pentru opri motorul îninte \ împinge i m in pe lte uprfe e decât cele de irb\ i tunci când trnport i m in c\tre u de l por iune de tun irb\. 12. Nu foloi i niciodt\ m in de tun irb\ f\r\ dipozitivele de protec ie u cu ele vrite. 13. Nu uprtur i motorul i nu deregl i dipozitivul de limitre l uprtur ii. Vitez exceiv\ ete periculo\ i curtez\ durt de func ionre m inii. 14. Decupl i cu itul t\ietor i curelele de trnmiie îninte de pornire. 15. Intotdeun porni i motorul cu ten ie, vând grij\ c piciorele \ te deprte de lme. 16. Nu înclin i m in când porni i motorul. 17. Nu pune i mân în dreptul orificiului de evcure ierbii tunci când motorul func ionez\. 18. Nu ridic i u nu trnport i niciodt\ m in de tun irb\ tunci când motorul func ionez\. 19. Fi de bujie pote fi fierbinte - mânui i cu grij\. 20. Nu încerc i \ execut i între inere m inii în timp ce motorul ete fierbinte. 21. Sl\bi i mnet de igurn \ (OPC) pentru opri motorul i tept i pân\ ce lm - oprit. - îninte de l\ m in neuprveghet\ pentru o period\ de timp; - îninte de fce plinul. 22. D i drumul mnetei de igurn \, pentru opri motorul, tept i pân\ ce lm - oprit i deconect i fi bujiei: - îninte de cur\ dipozitivele de blocre; - îninte de verificre, cur\ re u îninte de lucr l m in\; - dc\ lovi i un obiect. Nu foloi i m in de tun irb\ dc\ nu unte i igur c\ m in ete în întregime în condi ii igure de func ionre; - dc\ m in începe \ vibreze norml. Verific i imedit. V i b r ț i i l e e x c e i v e p o t c u z l e z i u n i. 23. Reduce i tur i motorului prin c ionre pârghiei de cceler ie îninte de oprire motorului i dc\ motorul ete prev\zut cu ventil de închidere, opri i limentre cu combutibil când i termint de t\it irb. Intre inere i depozitre 1. Men ine i tote bulonele i uruburile cu piuli e bine trâne pentru c m in de tun \ fie în igurn \ de lucru. 2. Verific i de colectorul pentru contt eventulele uzuri u deterior\ri. 2 - LIMBA ROMÂN^

24 B Pl\cu indictore crcteriticilor tehnice produului Produ num\r... Model... Seri... Dt chizi ion\rii... Locul chizi ion\rii... P\tr i c dovd\ de cump\rre Produul ete u or de identifict printr-o pl\cu \, rgintie cu negru, indictore crcteriticilor tehnice produului. C \ v\ igur i c\ ve i inform ii complete referitore l produ tunci când ob ine i piee de chimb u recomnd\ri de l unul din centrele notre recunocute de repr ii u dc\ dori i \ contct i deprtmentul de deervire clien ilor trebuie \ v\ not i în p iul prev\zut inform iile indicte în figur B. Amblre mânerelor C1 INSTRUCªIUNI DE ASAMBLARE C5 C2 ț i r o ț i l e D1 1. C3 d i n p D2 ROYAL 46 ROYAL 46S/SE F i x C4 D3 Trebuie \ decupl i frân prin trgere mnetei OPC c\tre mâner îninte de trge nurul demror. LIMBA ROMÂN^ - 3

25 INSTRUCªIUNI DE ASAMBLARE E1 Amblre colectorului de irbă 1. Introduceți cdrul de oțel în pung colectore (E1). 2. Fixțiți brele de pltic l cdrul de oțel. 3. Fixți diblurile drept și tâng flte pe cdrul colectorului în pțiile prevăzute în jumătte nterioră colectorului. Prindeți cu clemele R. (E2) 4. Ridicți clpet de igurnță. Plți colectorul pete jghebul de evcure. Coborâți colectorul până când e prijină pe ecțiunile mânerului inferior și plți clpet de igurnță pete prte nterioră colectorului. (E3) E2 E3 Golire colectorului 1. Pentru goli colectorul, demontți-l de l mșin de tun, dechideți clpet și îndepărtți irb. (E4) E4 Not i: Nu trebuie \ r\mân\ nici un p iu între clpet de igurn \ i colector. Acolo unde nu ete nevoie \ e colecteze irb pute i foloi m in de tun f\r\ colector. Cpcul deflector trebuie \ fie închi complet. 4 - LIMBA ROMÂN^

26 Ulei 1. Verific i nivelul uleiului l intervle regulte i dup\ fiecre cinci ore de func ionre. 2. Ad\ug i ulei tfel încât nivelul \ fie p\trt l emnul de PLIN de pe tij de nivel de ulei. 3. Foloi i ulei de bun\ clitte pentru motor în ptru timpi SAE Pentru fce plinul l ulei: F1 ) Indep\rt i bu onul de ulei.(f1) b) Umple i pân\ l emnul de PLIN de pe tij de nivel.(f2) 5. Schimb i uleiul dup\ primele cinci ore de func ionre ir dup\ cee l fiecre 25 ore de lucru. 6. Schimb i uleiul numi F2 când motorul ete cld - nu fierbinte - nu încerc i niciodt\ \ efectu i oper ii de între inere în timp ce motorul ete fierbinte. INFORMAªII DESPRE MOTOR Benzin\ 1. Foloi i benzin\ prop\t\ tndrd fr\ plumb. 2. NU FOLOSIȚI BENZINĂ ETILATĂ F o l o i r e b e n z i n e i G1 G2 e t i l t e d u c e l Notți:- îninte de -l porni, coteți produul din zon de limentre cu combutibil PORNIRE - PORNIREA MOTORULUI Not i: Atunci când porni i motorul pentru prim dt\, fce i plinul cu benzin\ i ulei cum ete decri în cpitolul Ulei i benzin\. Amorre nu ete de obicei necer\ tunci când porni i din nou un motor cld. Oricum, pe timp rece - r pute \ fie nevoie \ e repete morre. Pornire pentru prim oră motorului 1. F i x ț i î n t r e r u p ă t o r u l ed H c c e l e r ț i e î n p o z i ț i R A P I D, ș c u m e t e i l u t r t LIMBA ROMÂN^ - 5

27 Royl 46 - Pornire + Oprire Pornire 1. Conect i fi de bujie. 2. J1 FOLOSIRE J8 J2 J3 ROYAL 46 Dipozitiv de pornire cu recul I n i n t e ă p o r n i ț i m o t o r u l, f i x ț i î K J4 L J5 J6 J7 ROYAL 46S n t r e r u p Not i: Nu uprînc\rc i m in de tun irb\. Atunci când t\i i irb\ lung\ i gro\ o prim\ coire cu în\l ime de t\iere jutt\ l trept ce mi de u, vede i In\l imi de t\iere, v\ v jut \ reduce i uprolicitre motorului i \ preveni i deteriorre m inii de tun irb\. M ROYAL 46S 6 - LIMBA ROMÂN^

28 IMPORTANT Nu foloi i niciodt\ p\ c \ cur\ i m in de tun irb\. Nu foloi i ubtn e chimice, incluiv benzin\, u olven i - unele ubtn e pot ditruge pieele importnte confec ionte din mteril pltic. Cur\ re Decupl i buji. Răturnți mșin pe o prte, cu tubul de evcure în u 1. Scote i irb de ub iu cu o perie (N1 nd N2). 2. Foloiți o perie mole pentru îndepărt firele de irbă din tubul de pirție și de evcure (N3), zon de reglre înălțimii de tăiere, din jurul roților (N4) și colector. 3. terge i m in de tun cu o cârp\ uct\. Sitemul de t\iere Indep\rtre lmei i ventiltorului Decupl i buji. Răturnți mșin pe o prte, cu tubul de evcure în u 1. Foloi i chei de piuli e \ l\bi i urubul de fixre lmei printr-o mi cre în en inver celor de ceornic. 2. Indep\rt i urubul de fixre lmei, lm i ib de ditn re. 3. Verific i dc\ exit\ vreo vrie i cur\ i, dc\ ete necer. Montre lmei 1. Mont i lm l m in\ cu t\i ul pre exteriorul m inii. 2. Rembl i urubul de fixre prin lm\ i ib de ditn re. 3. ªine i în pozi ie i trânge i bine urubul de fixre cu chei de piuli e. Nu trânge i pre tre. IMPORTANT Nu executți nici o operțiune de întreținere mșinii în timp ce motorul ete fierbinte. Intotdeun mnipul i lm cu grij\ - mrginile cu ite pot produce leziuni. FOLOSIªI M^NU I. Inlocui i lm de metl dup\ 50 ore de coit u 2 ni depinde cre ete mi devreme - i indiferent de tre ei de uzur\. Dc\ lm ete cr\pt\ u deteriort\ înlocui i-o cu lt nou\. Nu foloi i urub de fixre lmei ete deteriort, cr\pt u dc\ lipe te. LIMBA ROMÂN^ - 7 INTREªINERE IMPORTANT D i drumul mnetei de igurn \, pentru opri motorul, tept i pân\ ce lm - oprit i deconect i fi bujiei: - îninte de cur\ dipozitivele de blocre; - îninte de verificre, cur\ re u îninte de lucr l m in\ N1 N3 N2 N4 P Cum e încrc\ cumultorul (49SE) 1. Opri i m in de tun gzon. 2. Decupl i buji. 3. Scote i cpcul de l punctul de înc\rcre itut în prte de jo cblului flexibil electric (Q). 4. Conect i cblul de limentre intl iei de înc\rcre în priz cumultorului.(q) 5. Conect i intl i de înc\rcre cumultorului l priz\. 6. Incepe limentre. 7. Inc\rc i timp de 24 ore. 8. Dup\ înc\rcre, cote i intl i de înc\rcre din priz\ i din punctul de înc\rcre.(q) 9. Pune i l loc cpcul l punctul de înc\rcre.(q) 10. Unitte ete gt de foloire. INFORMAȚII LEGATE DE MEDIUL INCONJURĂTOR Electrolux Outdoor Product unt fbricte conform normelor itemului de control mediului mbint - Environmentl Mngement Sytem - (ISO 14001) foloind, în limit poibilului, componente fbricte întro mnieră cre repectă mediul, conform metodelor tehnice proprii compniei, cu potențil de reciclre l uzre/cre produelor. Ambljul ete reciclbil, ir componentele din mteril pltic u fot etichette (unde ete poibil) pentru reciclre clifictă. Trebuie ă e țină cont de mediul înconjurător tunci când e runcă un produ ct. Contctți utoritățile locle pentru informții legte de ditrugere/reciclre produelor uzte. ARUNCAREA BATERIEI Bteri trebuie duă l un centru utorizt de deervire u l tți loclă de reciclre. NU runcți bteri foloită l gunoiul menjer. Bteriile cu plăci de plumb și cid ulfuric unt periculoe și trebuiec due l tții de reciclre pecil menjte, conform regulmentului europen. NU runcți bteri în pă. A NU e inciner EVACUAREA COMBUSTIBILILOR ȘI A ULEIURILOR LUBRIFIANTE Purtți îmbrăcăminte de protecție tunci când lucrți cu combutibili și lubrifinți. Evitți contctul cu piele. Goliți benzin și uleiul de motor îninte de trnport produul. Contctți utoritățile locle pentru informții legte de ce mi propită tție de reciclre/depozitre. NU runcți combutibilul/uleiurile foloite împreună cu gunoiul menjer. Combutibilul/uleiurile foloite unt periculoe, dr pot fi reciclte și trebuiec due l tții pecil menjte în cet cop. NU runcți combutibilul/uleiurile foloite în pă. A NU e inciner Q tubultur\ flexibile electric\ punct de înc\rcre cpc

29 Inlocuire cumultorului 1. Acumultorul e fl\ ub un cpc în ptele motorului. 2. Opri i m in de tun irb\ i decupl i buji. 3. Indep\rt i uruburile cpcului. 4. Indep\rt i cpcul pentru cce l cumultor. IMPORTANT: Acumultorul de chimb trebuie înc\rct îninte de prim foloire. Intl i de limentre i cumultorul trebuiec ferite de umezel\. Acumultorul ete înlocuit prin defcere clmelor i cotere cumultorului din crc\ i decuplre nmblului de cumultor de l conexiuni. No iuni generle depre cumultorele cre e pot reânc\rc 1. Timpul de înc\rcre ete de 24 ore. 2. In condi ii de foloire norml\ cumultorul e încrc\ în timpul func ion\rii motorului. 3. Pentru men ine cumultorul în condi ie bun\, cet trebuie înc\rct cel pu in o dt\ l e luni. 4. Inc\rcre l periode mi lungi de timp curtez\ vi cumultorului. 5. Protej i cblurile electrice. Nu trnport i niciodt\ intl i de înc\rcre inând-o de cblul electric. 6. Dc\, dup\ foloire îndelungt\, cumultorul e decrc\ repede, dup\ o period\ complet\ de înc\rcre de 24 ore, tunci ete nevoie de înlocuire cumultorului. 7. Nu încerc i \ dechide i crc principl\. 8. Cur\ i cu o cârp\ uct\ i mole. 9. Nu foloi i niciodt\ cârp\ umed\ u lichide inflmbile c benzin\, pirt lb, dilunte etc. 10.Depozit i cumultorele vechi într-un loc igur. Cblul de frânre trebuie reglt \ oprec\ motorul în 3 ecunde. ATENªIE! Pentru reglre, contct i un telier de deervire utorizt. L fâr itul ezonului de coit 1. Inlocui i lm, bulonele, piuli ele u uruburile, dc\ ete nevoie. 2. Cur\ i bine m in de tun irb\. 3. Cere i l centrul locl de între inere \ cure e filtrul de er i \ efectueze repr iile necere. 4. Scote i uleiul i petrolul din motor. P\trre m inii de tun gzon 1. Nu pune i l loc m in de tun gzon imedit dup\ foloire. 2. A tept i pân\ ce motorul - r\cit pentru evit decln re ccidentl\ unui incendiu. 3. Cur\ i m in de tun gzon. 4. P\tr i m in intr-un loc rece i uct unde ete protejt\ de deterior\ri. Recomndăm revizuire produului și executre reprțiilor curente cel puțin o dtă pe n, mi de în czul plicțiilor de pecilitte. Progrm de între inere motorului Repect i grficul orr u clendritic de func ionre, pretbilit. Ete necer\ o verificre mi frecvent\ dc\ e lucrez\ în condi ii nefvorbile. Primele 5 ore - chimb i uleiul. L fiecre 5 ore u zilnic - verific i nivelul uleiului. Cur\ i dipozitivul de protec ie pentru degete. Cur\ i în jurul tobei de e pment. L fiecre 25 ore u în fiecre ezon - chimb i uleiul dc\ func ionez\ în condi ii grele de lucru u l temperturi înlte. Cur\ i filtrul de er. L fiecre 50 ore u în fiecre ezon - chimb i INTREªINERE uleiul. Control i cmer de cântei, colo unde exit\. L fiecre 100 ore u în fiecre ezon - cur\ i itemul de r\cire*. Inlocui i buji. * Cur\ i mi de dc\ oper i în condi ii de prf, dc\ de eurile unt ntrente de curen i de er u dc\ oper iile de tundere ierbii înlte i ucte durez\ un timp îndelungt. Motorul m inii de tun gzonul ete grntt de Produc\torul motorului. Pentru ob ine inform ii uplimentre contct i furnizorul, men iont mi jo. Adre celui mi propit furnizor utorizt Brigg i Strtton o g\i i în pginile glbene Yellow Pge. Depitre defec iunilor Motorul nu porne te 1. Aigur i-v\ c\ mnet OPC ete în pozi ie de pornire. 2. Verific i c mnet de control \ fie în pozi ie de func ionre. 3. Verific i \ ve i uficient combutibil în rezervor i cpcul filtrului de er \ fie curt. 4. Scote i i uc i buji. 5. Benzin pote fi veche. Inlocui i-o. 6. Verific i c uruburile de fixre lmei \ fie trân bine. Dc\ ete l\bit pote duce l dificult\ i de pornire. 7. Dc\ motorul nu porne te, deconect i fi de bujie. 8. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. Motorul nu decln ez\ rotire (Numi pentru pornire cu demror electric) (49SE) 1. Aigur i-v\ c\ mnet OPC ete în pozi ie de pornire. 2. Acumultor mort - porni imnul m in de tun gzonul. 3. Dc\ motorul tot nu decln ez\ rotire, decupl i imedit fi de bujie. 4. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. Motorul nu re putere i/u e uprînc\lze te 1. Verific i c mnet de control \ fie în pozi i norml. 2. Decupl i fi de bujie i l\ i motorul \ e r\cec\. 3. Cur\ i firele de irb\ i returile din jurul motorului i de ub iu incluzând gur de evcure ierbii i ventiltorul. 4. Cur\ i filtrul de er l motorului (cere i cet lucru l centrul locl utorizt de deervire). 5. Benzin pote fi veche, chimb i-o. 6. Dc\ motorul înc\ nu re putere i/u ete uprânc\lzit, decupl i de îndt\ fi de bujie. 7. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. Vibr ii exceive 1. Deconect i fi de bujie. 2. Verific i c lm \ fie corect montt\, vezi pgin Dc\ lm ete deteriort\ u uzt\, înlocui i-o cu un nou\. 4. Dc\ vibr iile perit\, deconect i de îndt\ fi de bujie. 5. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. 8 - LIMBA ROMÂN^

30 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η λανθασµένη χρήση του µηχανήµατος δηµιουργεί κινδ νους. Το χλοοκοπτικ µπορεί να προκαλέσει σοβαρ τραυµατισµ σε εσάς τον χειριστή και σε άλλους, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ. Ο χειριστής είναι υπε θυνος γιά την τήρηση των οδηγειών ασφαλείας. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα χωρίς το συλλέκτη χ ρτου ή τους προφυλακτήρες. Eπεξηγήσε ς Συµβ λων στη συσκευπ σας: Huqvrn Royl 46, 46S, 46SE Προειδοποίηση ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη για να βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε λους τους ρυθµιστές και τι κάνουν. Πάντα να διατηρείτε το χλοοκοπτικ επάνω στο έδαφος ταν εργάζεστε. Πέτρες µπορεί να εκσφενδονιστο ν εάν γέρνετε ή σηκώνετε το µηχάνηµα. Να κρατάτε τους παρισταµένους µακρυά. Να µην εργάζεστε ταν βρίσκονται στην περιοχή εργασίαςάλλα άτοµα, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Ποτέ µην πλησιάζετε τα χέρια σας ή τα π δια σας στα µαχαίρια κοπής. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρο τραυµατισµο. Πάντα να αποσυνδέετε το µπουζί πρίν κάνετε κάποια εργασία συντήρησης, καθαρισµο ή ρ θµισης του µηχανήµατος ή εάν το αφήσετε απαρακολο θητο γιά κάποιο χρονικ διάστηµα. Η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται ταν σβήσει η µηχανή. Περιµένετε µέχρις του STOP λα τα µέρη έχουν πλήρως σταµατήσει προτο τα αγγίξετε. Γενικά 1. Ποτέ να µην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε αυτές τις οδηγίες να χρησιµοποιο ν το χλοοκοπτικ. Οι τοπικοί κανονισµοί µπορεί να περιορίζουν την ηλικία του χειριστή. 2. Να χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ µ νο σ µφωνα µε τον τρ πο και τις λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές. 3. Ποτέ να µην εργάζεστε µε το χλοοκοπτικ ταν είστε κουρασµένοι, άρρωστοι ή υπ την επήρρεια αλκο λ, ή φαρµάκων. 4. Ο χειριστής είναι υπε θυνος για τυχ ν ατυχήµατα ή κινδ νους που επισυµβαίνουν σε άλλα άτοµα ή στην περιουσία τους. ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 1 Ασφάλεια µε τα κα σιµα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ - Η Βενζίνη είναι πολ ε φλεκτο υλικ - Να αποθηκε ετε τα κα σιµα σε ψυχρ µέρος σε δοχείο είδικά κατασκευασµένο για τον σκοπ αυτ. Γενικά, τα πλαστικά δοχεία είναι ακατάλληλα. - Να κάνετε ανεφοδιασµ καυσίµων έξω και µην καπνίζετε ταν κάνετε ανεφοδιασµ. - Να προσθέτετε κα σιµα ΠΡΙΝ να ξεκινήσετε τον κινητήρα. Ποτέ µην αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου καυσίµων ή να προσθέτετε κα σιµα ταν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ζεστ ς. - Εάν κατά τον ανεφοδιασµ χυθεί βενζίνη, µην δοκιµάσετε να ξεκινήσετε τον κινητήρα. Μετακινήστε το χλοοκοπτικ απ την περιοχή διαρροής και αποφ γετε τη δηµιουργία σπινθήρα µέχρι να εξατµισθεί η βενζίνη. - Να βιδώνετε καλά τα καπάκια των δοχείων του µηχανήµατος. - Πάντα να µετακινείτε το χλοοκοπτικ απ την περιοχή ανεφοδιασµο πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα. ιαδικασίες Ασφαλείας ταν Φορτίζεται η Μπαταρία (ROYAL 46SE) 1. Nα φορτίζετε τακτικά το καλώδιο φ ρτισης για τυχ ν βλάβη ή παλαι τητα λ γω ηλικίας. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη θεριστική σας µηχανή αν το καλώδιο φ ρτισης δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 3. Μη δοκιµάζετε να φορτίσετε άλλα προϊ ντα µε τον φορτιστή εκτ ς απ αυτή τη συσκευή. 4. Μη δοκιµάζετε να χρησιµοποιήσετε την µπαταρία αυτή µε οποιονδήποτε άλλον φορτιστή. 5. Η φ ρτιση να διεξάγεται µ νο σε ασφαλείς συνθήκες που ο τε η µπαταρία ο τε το καλώδιο φ ρτισης να είναι ελαττωµατικά. 6. Η τοποθεσία θα πρέπει να έχει καλ εξαερισµένη. 7. Κατά τη διάρκεια της φ ρτισης, ο φορτιστής της µπαταρίας ζεσταίνεται. Αυτ είναι κανονικ και σηµαίνει τι ο φορτιστής λειτουργεί κανονικά. 8. Μη καλ πτετε τον φορτιστή της µπαταρίας µε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της φ ρτισης. 9. Βεβαιωθείτε τι ο τε ο φορτιστής ο τε η µπαταρία δεν είναι εκτεθειµένα στην υγρασία. 10.Να αποφε γετε τις υπερβολικές θερµοκρασίες. 11.Ο φορτιστής δεν θα λειτουργήσει κάτω απ το σηµείο ψήξεως ο τε πάνω των 40 βαθµών Κελσίου. 12. Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της µπαταρίας.

31 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προετοιµασία 1. Μην εργάζεστε ξυπ λυτοι ή φορώντας σανδάλια. Πάντοτε να φοράτε κατάλληλο ρουχισµ, γάντια και σκληρά παπο τσια. 2. Να βεβαιώνεστε τι το γρασίδι είναι καθαρ απ ξ λα, πέτρες, κ κκαλα, και σ ρµατα γιατί αυτά µπορεί να εκσφενδονισθο ν απ τη λεπίδα. 3. Πάντα να ελέγχετε εάν τα µαχαίρια κοπής, τα µπουλ νια των µαχαιριών και ο µηχανισµ ς κοπής παρουσιάζουν κάποια φθορά ή βλάβη. Εάν υπάρχει φθορά, πάντα να αντικαθιστάτε τα µαχαίρια µαζί µε τα µπουλ νια τους γιά τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας. 4. Πάντα να αντικαθιστάτε τις ελαττωµατικές εξατµίσεις. 5. Συνιστάται προστασία των αυτιών. Χρήση 1. Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστο ς - εσωτερικο ς χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν µονοξείδιο του άνθρακος και είναι πολ επικίνδυνα. 2. Να χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ µ νο µε πολ καλ φωτισµ. 3. Να αποφε γετε να λειτουργείτε το χλοοκοπτικ σε βρεγµένο γρασίδι, ταν είναι δυνατ. 4. Να προσέχετε ταν είστε σε βρεγµένο γρασίδι, µπορεί να γλιστρίσετε. 5. Πάνω σε πλαγιές, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε το περπάτηµά σας και να φοράτε αντιολισθητικά παπο τσια. 6. Οταν εργάζεστε σε πλαγιές να κινείστε σε πλάγια πορεία, ποτέ κάθετα πάνω ή κάτω. 7. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ταν αλλάζετε κατε θυνση πάνω σε πλαγιές. 8. Είναι επικίνδυνο να εργάζεστε σε άκρες ή πλαγιές. Ποτέ µην εργάζεστε στις άκρες ή σε απ τοµες πλαγιές. 9. Να µην περπατάτε προς τα πίσω ταν εργάζεστε, µπορεί να σκοντάψετε. Να περπατάτε και ποτέ να µην τρέχετε. 10.Ποτέ να µην κ βετε γρασίδι τραβώντας το χλοοκοπτικ προς το µέρος σας. 11.Οταν θέλετε να µετακινήσετε το χλοοκοπτικ πάνω απ έδαφος χωρίς γρασίδι, ελευθερώστε το µοχλ του χειριστή γιά να σταµατήσετε τον κινητήρα του µηχανήµατος. 12.Ποτέ να µη λειτουργείτε το χλοοκοπτικ µε χαλασµένους προφυλακτήρες ή χωρίς οι προφυλακτήρες να είναι στη θέση τους. 13.Μην λειτουργείτε τον κινητήρα στις µέγιστες στροφές και µην αλλάζετε τις ρυθµίσεις του. Η υπερβολική ταχ τητα είναι επικίνδυνη και µικραίνει τη διάρκεια ζωής του χλοοκοπτικο. 14.Βεβαιωθείτε τι λοι οι µοχλοί λειτουργίας των µαχαιριών και της κίνησης εµπρ ς είναι αποσυνδεδεµένοι ( στη θέση STOP ) πριν ξεκινήσετε το µηχάνηµα. 15.Πάντοτε να ξεκινάτε το χλοοκοπτικ προσεκτικά, µε τα π δια σας αρκετά µακρυά απ τα µαχαίρια. 16.Να έχετε πάντα σε οριζ ντια θέση ( χωρίς κλίση ) το χλοοκοπτικ ταν ξεκινάτε τον κινητήρα. 17. Μην βάζετε τα χέρια σας κοντά ή µέσα στον συλλέκτη χ ρτου ταν λειτουργεί ο κινητήρας. 18.Ποτέ µην σηκώνετε ή µεταφέρετε το χλοοκοπτικ µε τον κινητήρα σε λειτουργία. 19.Το καλώδιο του µπουζί µπορεί να είναι ζεστ - να το χειρίζεστε µε προσοχή. 20. Να µη δοκιµάζετε να κάνετε συντήρηση πάνω στο χλοοκοπτικ ταν ο κινητήρας είναι ζεστ ς. 21.Αποδεσµε σατε τον µοχλ του Χειριστή, για να σταµατήσετε τον κινητήρα, και περιµένετε µέχρις του η λεπίδα έχει σταµατήσει: - προτο αφήσετε τη θεριστική µηχανή απαρακολο θητη για οποιαδήποτε περίοδο, - προτο κάνετε ανεφοδιασµ καυσίµων. 22.Αποδεσµε σατε τον µοχλ του Χειριστή, για να σταµατήσετε τον κινητήρα, και περιµένετε µέχρις του η λεπίδα έχει σταµατήσει και αποσυνδέστε το καλώδιο του µπουζί: - προτο καθαρίσετε τυχ ν έµφραγµα, - προτο ελέγξετε, καθαρίσετε ή εργασθείτε πάνω στη συσκευή, - αν κτυπήσατε πάνω σε κάποιο αντικείµενο. Μην χρησιµοποιείτε τη θεριστική σας µηχανή µέχρις του βεβαιωθείτε τι ολ κληρη η θεριστική µηχανή βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση, - αν η θεριστική µηχανή αρχίζει να δονείται αντικανονικά. Ελέγξατε αµέσως. H υπερβολική δ νηση θα προκαλέσει τραυµατισµ. 23.Ελαττώστε το γκάζι καθώς σβ νετε τον κινητήρα, και κλείστε και τον διακ πτη καυσίµων, εάν διαθέτει ο κινητήρας, ταν τελειώσετε την εργασία σας. Συντήρηση και αποθήκευση 1. Να ελέγχετε εάν λα τα παξιµάδια, τα µπουλ νια, και οι βίδες είναι σφιχτά βιδωµένα και εάν το χλοοκοπτικ είναι σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση. 2. Να ελέγχετε συχνά το συλλέκτη χ ρτου γιά τυχ ν φθορές. 3. Να αλλάζετε τα κατεστραµµένα ή χαλασµένα εξαρτήµατα για λ γους ασφαλείας. 4. Να χρησιµοποιείτε µ νο τα ανταλλακτικά µαχαίρια, το µπουλ νι των µαχαιριών, το διαχωριστικ και τον εξωθητήρα που είναι σχεδιασµένα γιά το προϊ ν αυτ. 5. Ποτέ µην αποθηκε ετε το χλοοκοπτικ µε κα σιµα στο ρεζερβουάρ µέσα σε κτίρια που οι αναθυµιάσεις καυσίµου µπορεί να έρθουν σε επαφή µε φλ γα ή φωτιά. 6. Να αφήνετε τον κινητήρα να κρυώσει πρίν αποθηκε σετε το µηχάνηµα σε κλειστ χώρο. 7. Γιά να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαϊάς, να διατηρείτε πάντα τον κινητήρα, την εξάτµιση, την µπαταρία και το ρεζερβουάρ καθαρά απ φ λλα, χ ρτα ή γράσσο. 8. Εάν πρέπει να αδειάσετε τη βενζίνη απ το ρεζερβουάρ, αυτ πρέπει να το κάνετε σε εξωτερικ χώρο. 9. Να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της ρ θµισης του µηχανήµατος ώστε να µην πιαστο ν τα δάχτυλα σας στα µαχαίρια κοπής. 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

32 B Αριθµ ς Προϊ ντος... Μοντέλο... Α ξων Αριθµ ς... Ηµεροµηνία Αγοράς... Τ πος Αγοράς... Παρακαλώ κρατήστε το ως Τεκµήριο Αγοράς Ετικέτα Απ δοσης Προϊ ντος Το προϊ ν σας διαθέτει µοναδική αναγνώριση µε αργυρή και µα ρη ετικέτα απ δοσης προϊ ντος. Για να εξασφαλίσετε τι έχετε πλήρεις πληροφορίες του προϊ ντος ταν παίρνετε ανταλλακτικά ή συµβουλές απ ένα απ τα εγκεκριµένα κέντρα εξυπηρέτησης ή, αν χρειάζεστε να έχετε επικοινωνία µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, θα πρέπει να γράψετε µια σηµείωση στον χώρο που παρέχεται στις πληροφορίες που φαίνονται στην Εικ να B. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Συναρµολ γηση Λαβής 1. Ρυθµίστε τους οπίσθιους τροχο ς της θεριστικής µηχανής στο ανώτατο ριο του ψους κοπής. 2. Προσδέστε το κάτω µέρος του στα πηδάλια δικ κλων, πως φαίνεται. (C1, C2 & C3) 3. Τοποθετήστε τους κοχλίες απ µέσα και σφίγζτε τα παζιµάδια απ τα έζω. ΣΗΜΕIΩΣΗ: µην ζεχάσετε τις ροδέλες. 4. Στερεώστε τον οδηγ καλωδίου τραβήγµατος στην κάτω πλευρά της λαβής. Bιδώστε το παφιµάδι απ τα κάτω και σφίγφτε το (C4). ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 3 C1 C2 C3 C Προσδέστε το πάνω πηδάλιο δικ κλων. (C5) 6. Εισάζετε τους κοχλίες απ µέσα (C5). ΣΗΜΕIΩΣΗ: βάλτε τη ροδέλα µεταζ του περικοχλίου µαί µε πτερ γιο και του πηδαλίου δικ κλων. 7. Ελέγζατε την κίνηση του ρυθµιστή του πενταλιο. Σχοινί Εκκίνησης 1. Αποσυνδέστε το σ ρµα του µπουζί. 2. Τραβήξτε τον µοχλ του χειριστή για να ελευθερώσετε το φρένο στον κινητήρα. (D1 - ROYAL 46) (D2 - ROYAL 46S/SE) 3. Τοποθετήστε το καλώδιο στον οδηγ τραβήγµατος καλωδίου στην κάτω λαβή (C4) 4. Τοποθετήστε το καλώδιο στον οδηγ τραβήγµατος καλωδίου στην πάνω λαβή (D3) Πρέπει να ελευθερώσετε το φρένο τραβώντας τον µοχλ του χειριστή προς τη χειρολαβή προτο να τραβήξετε το σχοινί προς τα έξω. C5 D1 D2 D3 ROYAL 46 ROYAL 46S/SE

33 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E1 Συναρµολ γηση Συλλέκτη Γρασιδιο 1. Εισάζτε το χαλ βδινο πλαίσιο µέσα στη σακο λα συλλογής του γρασιδιο (E1). 2. Προσδέστε τα πλαστικά κιγκλιδώµατα στο χαλ βδινο πλαίσιο. 3. Εφαρµ στε το δεφι και το αριστερ καρφί του πλαισίου του συλλέκτη γρασιδιο στα αντίστοιχα ωτία στο εµπρ σθιο µέρος του συλλέκτη γρασιδιο. Στερεώστε µε συνδετήρες "R". (E2) 4. Ανασηκώστε το καπάκι ασφαλείας. Τοποθετήστε τον συλλέτη γρασιδιο πάνω απ τον σωλήνα απ ρριψης. Χαµηλώστε τον συλλέυη γρασιδιου µέχρις του να υποστηρίεται απ τα τµήµατα της κάτω λαβής και βάλτε το καπάκι ασφαλείας πάνω απ το εµπρ σθιο µέρος του συλλέκτη. (E3) E2 E3 Αδειάζοντας τον συλλέκτη του γρασιδιο 1. Για να αδειάσετε τον συλλέκτη του γρασιδιο, αφαιρέστε τον απ τη θεριστική µηχανή, ανοίζτε το καπάκι και αφαιρέστε το γρασίδι. (E4) E4 Παρακαλώ Σηµειώστε: Βεβαιωθείτε τι δεν παραµένει κεν διάστηµα ανάµεσα στο πτερ γιο ασφάλειας και το συλλέκτη χ ρτου Εκεί που δεν απαιτείται συλλογή γρασιδιο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το χλοοκοπτικ χωρίς το συλλέκτη. Βεβαιωθείτε τι το πτερ γιο ασφαλείας είναι πλήρως κλειστ. 4 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ROYAL 53S ROYAL 53SE

ROYAL 53S ROYAL 53SE ROYAL 53SE ROYAL 53S ROYAL ROYAL 53S 53SE HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV135 GCV160 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000)

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 12121212 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: 2104178451,

Διαβάστε περισσότερα

GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3GZ0M604 00X3G-Z0M-6040 Honda Motor Co., Ltd. 2008 1 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν κινητήρα Honda. Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm Οδηγίες Χρήσεως Tr Recycler 50cm & 55 cm Γεωµηχανική Αθηνών www.gemechaniki.gr inf@gemechaniki.gr Πριν από την εκκίνηση ΓΕΝΙΚΑ Το χλοοκοπτικό Recycler της TORO στηρίζεται σε µία επαναστατική τεχνική κοπή

Διαβάστε περισσότερα

BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΠΙΓΚΦ-Μ, ΜΠΙΓΚΦ-Π Πριν από την χρήση του αναδιπλούµενου ποδηλάτου Bigfish, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και εξοικειωθείτε µε τη διαδικασία αναδίπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV160 GCV190 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER-PA10/ER-PA11 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Καθαρισμός της

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΣNΗ ΔYNAMH ΕΓΓΥΗΣNΗ ΔYNAMH ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. www.2helpu.com. Εγγύηση και σέρβις ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΡΒΙΣ

ΕΓΓΥΗΣNΗ ΔYNAMH ΕΓΓΥΗΣNΗ ΔYNAMH ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. www.2helpu.com. Εγγύηση και σέρβις ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΡΒΙΣ Εγγύηση και σέρβις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Παρακαλούμε ανατρέξτε στους τρέχοντες όρους και προποθέσεις που προσφέρονται στην αγορά σας. Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ DEWALT:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH M (7974-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας 98648-008-13 Sartorius PMA Models Ηλεκτρονική ζυγαριά µείξης χρωµάτων για περιοχές που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας Περιεχ µενα Χρήση 124 Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή σώματος

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή σώματος (Οικιακή) Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή σώματος Αριθμός μοντέλου ER-GY50/ER-GY30 Πριν τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική σας αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

MP-9. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και όλες τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το πιστόλι. Εγχειρίδιο οδηγιών

MP-9. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και όλες τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το πιστόλι. Εγχειρίδιο οδηγιών Εγχειρίδιο οδηγιών MP-9 Μοντέλο ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και όλες τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το πιστόλι. 2013 Gamo Outdoor, SL www.gamo.com Κανόνες ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το προϊόν µας ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΑ * χρειάζεται επιτήρηση ενήλικα στη συναρµολόγηση *χρειάζεται επιτήρηση ενήλικα για τα παιδία που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

2010 Honda Motor Co., Ltd.

2010 Honda Motor Co., Ltd. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σκούτερ και πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά στο προϊόν που ήταν διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

B F A D G C I E H B C F A D E 5

B F A D G C I E H B C F A D E 5 Kωδ.: ΕΛΙΚΟΠ SKY WATCHER ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ιαβάστε προσεκτικά µέχρι το τέλος το παρόν φυλλάδιο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίζετε. Φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο για µελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Συντήρηση... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB made in Italy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 3.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα