Τηλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

2 Προετοιµασία µηχανής Σηµαντικό: Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµα το οποίο καλύπτει τη µηχανή. Τοποθέτηση χειρολαβής εν απαιτούνται εξαρτήµατα. Προσοχή!! Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή µπορεί να καταστρέψετε τα καλώδια, και να µη λειτουργεί σωστά η µηχανή. Προσοχή στα καλώδια όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή. Εάν καταστραφεί το καλώδιο, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 3. Τοποθετείστε και σφίξτε τις ασφάλειες τις οποίες αφαιρέσατε στο βήµα 1 (εικόνα 3). Γέµισµα οχείου Λαδιού εν απαιτούνται εξαρτήµατα. Σηµαντικό: Η µηχανή δεν περιέχει λάδι. Πριν βάλετε µπροστά τη µηχανή, γεµίστε το τεπόζιτο λαδιού. Μέγιστο γέµισµα: (0,59 L), τύπος: SAE 30. Σηµείωση: Όταν το δοχείο είναι άδειο, γεµίστε µέχρι τα ¾ και µετά ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: 1. Τοποθετήστε τη µηχανή σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (εικόνα 4) 1. Αφαιρέστε τις ασφάλειες (εικόνα 3) Σηµαντικό: Τα καλώδια πρέπει να είναι στην εξωτερική πλευρά των ασφαλειών καθώς τοποθετείτε τη χειρολαβή. εικόνα 4 1. είκτης λαδιού 3. Σκουπίστε το δείκτη µε ένα καθαρό πανί. 4. Τοποθετήστε το δείκτη λαδιού µέσα στο δοχείο και µετά αφαιρέστε το. 5. Ελέξγτε το επίπεδο λαδιού. εικόνα 3 2. Τοποθετείστε τη χειρολαβή σε θέση λειτουργίας. Σηµείωση: Εάν το επίπεδο λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη Add, ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να είναι στην ένδειξη Full (εικόνα 4)

3 Σηµαντικό: Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε λάδι. Σταγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι ο δείκτης λαδιού να είναι στην ένδειξη Full. 6. Τοποθετείστε το δείκτη στο δοχείο λαδιού και ασφαλίστε το. Σηµαντικό: Αλλάξτε τα λάδια µετά από τις 5 πρώτες ώρες λειτουργίας, κατόπιν η αλλαγή λαδιών θα γίνεται µια φορά το χρόνο. είτε: Αλλαγή λαδιού. Περιγραφή εικόνα 5 1. Χειρολαβή 2. Ράβδος ελέγχου κοπτικής λεπίδας 3. ιακόπτης λειτουργίας (ηλεκτρικά µοντέλα µόνο) 4. Τάπα δοχείου καυσίµου 5. είκτης δοχείου λαδιού 6. Θύρα έκπλυσης (δεν φαίνεται) 7. Μπουζί 8. Μοχλός ύψους κοπής (4) 9. Φίλτρο αέρα 10. Εκτροπέας πλευρικής εναπόθεσης 11. Μοχλός συλλογής χόρτου κατ απαίτηση 12. Ασφάλεια χειρολαβής (2) 13. Κορδονιέρα Προδιαγραφές Μοντέλο Βάρος Μήκος Πλάτος Ύψος kg 150cm 58cm 107cm Λειτουργία Γέµισµα δοχείου βενζίνης ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ!! Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΕΚΤΗ!! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚΡΗΞΗ!! Πριν γεµίσετε µε βενζίνη το ντεπόζιτο, η µηχανή δεν πρέπει να είναι πάνω σε όχηµα ούτε πάνω σε κάποιο αντικείµενο. Πρέπει να είναι στο έδαφος. Γεµίζετε το ντεπόζιτο σε έξωτερικό χώρο, όταν η µηχανή είναι κρύα. Σκουπίζετε εάν χυθεί βενζίνη. Μη καπνίζετε. Αποθηκεύστε τη βενζίνη σε ειδικό δοχείο καυσίµου, µακριά από παιδιά. Γεµίστε το δοχείο βενζίνης µε καλής ποιότητας ΑΜΟΛΥΒ Η βενζίνη (εικόνα 7) Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε µεθανόλη, βενζίνη που περιέχει µεθανόλη ή βενζίνη που να περιέχει περισσότερο από 10% αιθανόλη γιατί µπορεί να καταστρέψει το σύστηµα καυσίµου. Μην αναµιγνύετε λάδι µε βενζίνη. Σηµαντικό: Για να µην έχετε προβλήµατα κατά την εκκκίνηση της µηχανής, προσθέστε βελτιωτικό καυσίµου αναµιγνύοντας το µε τη βενζίνη. Η βενζίνη να µην χρησιµοποιείται εάν έχουν περάσει πάνω από 30 ηµέρες. εικόνα 6 1. Κάδος συλλογής χόρτου 2. Εκτροπή πλευρικής εναπόθεσης 3

4 4. Τοποθετείστε το δείκτη λαδιού µέσα στο δοχείο. 5. Αφαιρέστε τον δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη. Σηµείωση: Εάν η στάθµη του λαδιού είναι κάτω από από την ένειξη Add ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να φτάσει στην ένδειξη Full. εικόνα 7 Έλεγχος επιπέδου λαδιού Σέρβις: Μετά από κάθε χρήση ή καθηµερινά. Μέγιστο γέµισµα: (0,59 L), τύπος: SAE Μεταφέρετε τη µηχανή σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (εικόνα 8). εικόνα 8 1. είκτης λαδιού 3. Σκουπίστε το δείκτη λαδιού µε ένα καθαρό πανί. Σηµαντικό: Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε λάδι. Στραγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι η στάθµη του λαδιού να είναι στην ένδειξη Full. 6. Τοποθετείστε το δείκτη στο δοχείο λαδιού και ασφαλίστε. Ρύθµιση ύψους κοπής Προειδοποίηση!! Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του ύψους κοπής µπορεί να ακουµπήσετε κινούµενη λεπίδα, και µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε µέχρι να σταµατήσουν όλα τα κινούµενα µέρη. Μην βάζετε τα δάχτυλα σας κάτω από το προστατευτικό κάλυµµα κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του ύψους κοπής. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Εάν η µηχανή είναι σε λειτουργία, το κάλυµµα έχει ζεσταθεί και αν το ακουµπήσετε µπορεί να δηµιουργηθεί έγκαυµα. Ρυθµίστε το ύψος κοπής όσο επιθυµείτε. Ρυθµίστε τους µπροστινούς τροχούς στο ίδιο ύψος όπως µε τους πίσω (εικόνα 9). 4

5 Σηµείωση: Για να σηκώσετε τη µηχανή, µετακινήστε τους µπροστινούς µοχλούς ύψους κοπής προς τα πίσω και τους µπροστινούς προς τα εµπρός. Για να χαµηλώσει η µηχανή, µετακινήστε τους µπροστινούς µοχλούς ύψους κοπής προς τα εµπρός και τους πίσω µοχλούς προς τα πίσω. Εκκίνηση της µηχανής 1. Κρατήστε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού µαζί µε τη χειρολαβή. εικόνα 9 1. Ρύθµιση ύψους κοπής προς τα πάνω. 2. Ρύθµιση ύψους κοπής προς τα κάτω. Σηµείωση: Οι ρυθµίσεις ύψους κοπής είναι 25mm; 35mm; 44mm; 54mm; 64mm; 73mm; 83mm; 92mm; και 102mm. εικόνα Μπάρα ελέγχου µαχαιριού Όταν τραβήξετε την κορδονιέρα, τραβήξτε τη ελαφρά µέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Κατόπιν τραβήξτε την απότοµα (εικόνα 11). Αφήξτε την κορδονιέρα σιγά-σιγά. εικόνα 11 Σηµείωση: Εάν η µηχανή δεν ξεκινήσει µετά από αρκετές προσπάθειες, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 5

6 Λειτουργία αυτόµατης κίνησης Για να µπει σε λειτουργία η αυτόµατη κίνηση, κρατήστε µαζί τη χειρολαβή και τη µπάρα λειτουργίας αυτόµατης κίνησης (εικόνα 12). µοχλό στη θέση ανακύκλωσης (δείτε τη λειτουργία συλλογή χόρτου κατ απαίτηση) πριν να ανακυκλώσετε το χόρτο. Εάν ο αγωγός πλευρικής εναπόθεσης είναι στη µηχανή, αφαιρέστε τον (δείτε αφαίρεση αγωγού πλευρικής εναπόθεσης) πριν να ανακυκλώσετε το χόρτο. Αποθήκευση χόρτου Χρησιµοποιήστε το κάδο συλλογής χόρτου όταν θέλετε να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο. εικόνα 12 Σηµείωση: Εάν η µηχανή δεν προχωρά εύκολα προς τα πίσω, µετά την αυτοπροώθηση, σταµατήστε το περπάτηµα, και αφήστε τη µηχανή να κυλήσει µερικά εκατοστά προς τα εµπρός για να απεµπλακεί ο τροχός. Εάν η µηχανή συνεχίζει να µην πηγαίνει προς τα πίσω εύκολα, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. ιακοπή λειτουργίας της µηχανής Για να σταµατήσει η µηχανή, αφήστε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού. Σηµαντικό: Όταν αφήσετε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού, η µηχανή και το µαχαίρι θα σταµατήσουν µέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Εάν δεν σταµατήσουν, µη χρησιµοποιήσετε άλλο τη µηχανή και επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Ανακυκλώνοντας το κοµµένο χόρτο Η µηχανή είναι έτοιµη από το εργοστάσιο να ανακυκλώσει το κοµµένο χόρτο. Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι τοποθετηµένος και ο µοχλός είναι στη θέση συλλογής χόρτου, µετακινήστε το ΠΡΟΣΟΧΗ!! Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι φθαρµένος µπορεί να πεταχτούν έξω κοµµένα χόρτα µικρές πέτρες και µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός σε παρευρισκόµενους ή στο χειριστή. Να ελέγχετε συχνά το κάδο. Εάν έχει καταστραφεί αντικαταστήστε τον µε καινούργιο. Εάν ο αγωγός πλευρικής εναπόθεσης είναι τοποθετηµένος στη µηχανή αφαιρέστε τον (δείτε αφαίρεση αγωγού πλευρικής εναπόθεσης), πριν να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο. Εάν ο µοχλός συλλογής χόρτου είναι στη θέση ανακύκλωσης, µετακινήστε τον στη θέση για τον κάδο (δείτε Λειτουργία συλλογής χόρτου κατ απαίτηση). ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή, και µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 6

7 Τοποθέτηση του κάδου συλλογής χόρτου 1. Σηκώστε και κρατήστε προς τα πάνω το πλαστικό κάλυµµα (εικόνα 13) Αφαίρεση κάδου συλλογής χόρτου Για να αφαιρέσετε τον κάδο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα αντίστροφα. Λειτουργία µοχλού κατ απαίτηση (bag-on-demand) Ο µοχλός λειτουργίας κατ απαίτηση σας επιτρέπει να συλλέξετε ή να ανακυκλώσετε το κοµµένο χόρτο ενώ ο κάδος είναι τοποθετηµένος στη µηχανή. Για να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο, πιέστε τον µοχλό και µετακινήστε τον προς τα εµπρός. (εικόνα 14) εικόνα Μοχλός λειτουργίας κατ απαίτηση (bag-on-demand) εικόνα Εγκοπή 2. Πλαστικό κάλυµµα 3. Περόνη κάδου 2. Τοποθετήστε τον κάδο, προσέχοντας οι περόνες να έχουν µπει στις εγκοπές της χειρολαβής. 3. Χαµηλώστε το κάλυµµα. Για να ανακυκλώσετε το κοµµένο χόρτο πιέστε το µοχλό προς τα πίσω. Σηµαντικό: Για την σωστή λειτουργία, αφαιρέστε υπολείµµατα χόρτου ή σκουπιδιών από την είσοδο του µοχλού λειτουργίας επιλογής κατ απαίτηση (bag-on-demand) και το άνοιγµα (εικόνα 15) πριν τοποθετήσετε το µοχλό από τη µια θέση στην άλλη. 7

8 ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, και µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Επίσης εάν παραµείνει ανοικτό το πίσω µέρος της µηχανής, µπορεί να πεταχτούν µικρά πετραδάκια ή άλλα σκουπίδια και να τραυµατίσουν τον χειριστή ή παρευρισκόµενους. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν πριν καθαρίσετε την είσοδο του µοχλού λειτουργίας κατ επιλογή (bag-on-demand). Τοποθέτηση της χοάνης για την πλαϊνή εναπόθεση Σηκώστε το πλαϊνό κάλυµµα και τοποθετείστε τη χοάνη (εικόνα 16). εικόνα Καθαρίστε αυτό το σηµείο Πλευρική εναπόθεση του κοµµένου χόρτου Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο πλευρικής εναπόθεσης όταν θέλετε να κουρέψετε πολύ ψηλό χόρτο. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν όταν δεν θέλετε να την χρησιµοποιήσετε άλλο. εικόνα 16 8

9 Αφαίρεση της χοάνης πλαϊνής εναπόθεσης Για να αφαιρέσετε τη χοάνη, σηκώστε το πλαινό κάλυµµα και αφαιρέστε τη. Κατόπιν κατεβάστε το κάλυµµα. Συµβουλές για την καλή λειτουργία του µηχανήµατος Καθαρίστε το χώρο από ξυλαράκια, πέτρες, καλώδια, κλαριά και άλλα σκουπίδια στα οποία µπορεί να χτυπήσει το µαχαίρι. Μη χτυπάτε το µαχαίρι πάνω σε στερεά σώµατα. Μη κουρεύετε σκόπιµα πάνω από οποιοδήποτε αντικείµενο. Εάν η µηχανή χτυπήσει πάνω σε κάποιο αντικείµενο ή ξεκινήσει να έχει κραδασµούς, σταµατήστε αµέσως τη µηχανή και ελέγξτε για τυχόν πρόβληµα. Για την καλύτερη λειτουργία της µηχανής, τοποθετείστε καινούργιο µαχαίρι πριν ξεκινήσει η καινούργια εποχή κουρέµατος. Αντικαταστήστε το µαχαίρι (λεπίδα) µε γνήσιο της TORO. Κούρεµα χλοοτάπητα Κουρεύετε µόνο στο 1/3 του µαχαιριού τη φορά. Μην κουρεύετε κάτω από 54mm εκτός και αν ο χλοοτάπητας είναι αραιός ή όταν είναι τέλος του φθινοπώρου που η ανάπτυξη του χλοοτάπητα µειώνεται. είτε: Ρύθµιση ύψους κοπής. Όταν ο χλοοτάπητας είναι πάνω από 15cm ψηλός, ξεκινήστε να κουρεύετε από το ψηλότερο σηµείο κοπής περπατώντας αργά. Μετά κουρέψτε ξανά ρυθµίζοντας χαµηλότερα το ύψος κοπής για την καλύτερη εµφάνιση του χλοοτάπητα. Να κουρεύετε όταν ο χλοοτάπητας είναι στεγνός. Όταν ο χλοοτάπητας είναι υγρός κατά το κούρεµα, σχηµατίζεται µια συµπαγής µάζα και φράζει η µηχανή ή µπλοκάρει ο κινητήρας. Προσοχή!! Μπορεί να προκληθεί ατύχηµα όταν το χόρτο είναι βρεγµένο µπορεί να γλιστρίσετε και να ακουµπήσετε το µαχαίρι. Κουρεύετε µόνο όταν ο χλοοτάπητας είναι στεγνός. Να είστε προσεκτικοί σε περίπτωση πιθανής φωτιάς όταν υπάρχει ξηρασία, συµορφωθείτε µε τις προειδοποιήσεις που έχουν δοθεί και καθαρίστε τη µηχανή από τα ξερά χόρτα και υπολείµµατα φύλλων. Να εναλλάσετε την φορά του κουρέµατος. Αυτό βοηθά στον καλύτερο διασκορπισµό του κοµµένου χόρτου στο χλοοτάπητα και στη σωστότερη λίπανση του. Εάν κατά το τέλος της κοπής του χλοοτάπητα το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό τότε... - Αντικαταστήστε το µαχαίρι ή ακονίστε το. - Να περπατάτε ποιό σιγά καθώς κουρεύετε. 9

10 - Ανεβάστε το ύψος κοπής της µηχανής. - Κουρεύετε συχνότερα το χλοοτάπητα. - Κατά τη διάρκεια του κουρέµατος να γίνεται αλληλοκάλυψη των λωρίδων κοπής. - Ρυθµίστε το ύψος κοπής στις µπροστινές ρόδες µια εγκοπή χαµηλότερα σε σχέση µε τις πίσω. Παράδειγµα: Ρυθµίστε τις µπροστινές ρόδες στα 54mm και τις πίσω ρόδες στα 64mm. Κοπή φύλλων Αφού κουρέψετε τον χλοοτάπητα, να ελέξγτε εάν ο χλοοτάπητας είναι εµφανής µετά την εναπόθεση των κοµµένων φύλλων. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κι άλλο ένα πέρασµα πάνω από τα κοµµένα φύλλα. Εάν υπάρχουν περισσότερο από 13cm από φύλλα στο χλοοτάπητα, ρυθµίστε τις µπροστινές ρόδες µια ή δυο εγκοπές ψηλότερα από το πίσω ύψος κοπής. Μειώστε τη ταχύτητα όταν κουρεύετε στην περίπτωση που η µηχανή δεν κουρεύει ικανοποιητικά. Συντήρηση Σηµείωση: Προσδιορίστε την αριστερή και την δεξιά πλευρά της µηχανής από τη θέση λειτουργίας. Προτεινόµενο Πρόγραµµα Συντήρησης Εργασίες συντήρησης Μετά από τις 5 πρώτες ώρες Πριν από κάθε χρήση ή καθηµερινά Κάθε 25 ώρες Πριν την αποθήκευση Ετησίως ιαδικασία συντήρησης Αλλαγή λαδιών Έλεγχος επιπέδου λαδιού. Να γίνεται έλεγχος άν η µηχανή σταµατάει µέσα σε 3 δευτερόλεπτα από τη στιγµή που θα αφήσετε τη µπάρα κίνησης του µαχαιριού. Καθαρίστε τη µηχανή. Αντικασταστήστε το φίλτρο αέρα. Αν οι συνθήκες λειτουργίας είναι δυσκολότερες αντικαταστήστε το φίλτρο συχνότερα. Αδειάστε το δοχείο καυσίµου πριν από οποιαδήποτε επισκευή και πριν την ετήσια αποθήκευση. Αλλάξτε τα λάδια. Αντικαταστήστε τη λεπίδα ή ακονίστε τη. Καθαρίστε το σύστηµα ψύξης αέρα. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες ετήσιες διαδικασίες συντήρησης δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της µηχανής. Σηµαντικό: Για οποιεσδήποτε πρόσθετες ετήσιες διαδικασίες συντήρησης δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της µηχανής. 10

11 Προετοιµασία για την συντήρηση 1. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από του σπινθηριστή (µπουζί) πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης (εικόνα 17) Αντικατάσταση φίλτρου αέρα Χρόνος συντήρησης: Κάθε 25 ώρες. 1. Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε το κάλυµµα του φίλτρου (εικόνα 18) εικόνα 18 εικόνα Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα (εικόνα 19) 3. Μετά τη συντήρηση συνδέστε ξανά το καλώδιο του σπινθηριστή (µπουζί). Σηµαντικό: Πριν γύρετε τη µηχανή για να αλλάξετε λάδι ή να αντικαταστήσετε τη λεπίδα, καταναλώστε πλήρως το καύσιµο. Εάν πρέπει να γύρετε τη µηχανή πριν τελειώσει το καύσιµο, χρησιµοποιήστε µια αντλία καυσίµου για να το αφαιρέσετε. Πάντοτε να πλαγιάζετε τη µηχανή από την αντίθετη πλευρά έτσι ώστε το φίλτρο αέρα να είναι επάνω. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Πλαγιάζοντας τη µηχανή µπορεί να τρέξει καύσιµο. Η βενζίνη είναι εύφλεκτη και µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. ουλέψτε τη µηχανή µέχρι να τελειώσει η βενζίνη ή αφαιρέστε το καύσιµο µε µια αντλία χειρός. Ποτέ µην αδειάζετε τη βενζίνη σε σιφόνι. εικόνα Τοποθετείστε το κάλυµµα 11

12 Αλλαγή Λαδιών Χρόνος Συντήρησης: Μετά από τις πρώτες 5 ώρες Ετησίως ουλέψτε τη µηχανή για λίγα λεπτά για να ζεσταθεί πριν αλλάξετε τα λάδια. Όταν ζεσταθεί το λάδι ρέει καλύτερα και παρασύρει µαζί του περισσότερα υπολείµµατα. 1. Τοποθετείστε τη µηχανή σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Ακολουθείστε τις διαδικασίες προετοιµασίας συντήρησης. 3. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (εικόνα 20) εικόνα Γυρίστε τη µηχανή σε θέση λειτουργίας. 6. Γεµίστε µε λάδι περίπου στα ¾. 7. Σκουπίστε το δείκτη λαδιού µε ένα καθαρό πανί. 8. Τοποθετείστε ξανά το δείκτη στο δοχείο. 9. Βγάλτε το δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού. Σηµείωση: Εάν η στάθµη του λαδιού είναι κάτω από από την ένειξη Add ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να φτάσει στην ένδειξη Full. 1. είκτης λαδιού εικόνα Γυρίστε τη µηχανή στο πλάι µε το φίλτρο επάνω για να αδειάσετε το λάδι (εικόνα 21) Σηµαντικό: Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε λάδι. Σταγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι η στάθµη του λαδιού να φθάσει στην ένδειξη Full. 10. Τοποθετείστε το δείκτη λαδιού και κλείστε το δοχείο. 11. Ανακυκλώστε το χρησιµοποιηµένο λάδι σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. 12

13 Αντικατάσταση λεπίδας Χρόνος Συντήρησης: Ετήσιος Σηµαντικό: Θα χρειαστείτε ένα γαλλικό κλειδί για να τοποθετήσετε το µαχαίρι σωστά. Εάν δεν έχετε γαλλικό κλειδί ή δεν µπορείτε να αλλάξετε το µαχαίρι επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 4. Αφαιρέστε το µαχαίρι και φυλάξτε τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης (εικόνα 22) 5. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα και τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης (εικόνα 23) Να ελέγχετε το µαχαίρι κάθε φορά που τελειώνει η βενζίνη. Εάν το µαχαίρι έχει φθαρεί ή ραγίσει αντικαταστήστε το αµέσως. Εάν η άκρη του µαχαιριού δεν κόβει να το ακονίσετε ή να το αντικαταστήσετε. Προσοχή!! στην επαφή µε το µαχαίρι. Μπορεί να τραυµατισθείτε. Κατά τη συντήρηση του µαχαιριού να φοράτε γάντια. 1. είτε τη διαδικασία προετοιµασίας για τη συντήρηση. 2. Γυρίστε τη µηχανή στο πλάι µε το φίλτρο επάνω. 3. Χρησιµοποιήστε ένα ξύλο για να κρατήσετε το µαχαίρι σταθερό (εικόνα 22). εικόνα 23 Σηµαντικό: Τοποθετείστε την κυρτή µεριά της λεπίδας προς το περίβληµα της µηχανής. 6. Χρησιµοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί για να σφίξετε το παξιµάδι του µαχαιριού. Ρύθµιση του καλωδίου της αυτοκίνησης Μπορείτε να ρυθµίσετε το καλώδιο για την αυτοκίνηση όταν είναι καινούργιο ή όταν έχει χάσει τη ρύθµιση του. εικόνα 22 13

14 1. Χαλαρώστε το παξιµάδι (εικόνα 24) Να παραµένετε πάντοτε πίσω από τη µηχανή όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Να µην υπάρχουν παρευρισκόµενοι στο σηµείο που βρίσκεστε. Για καλύτερα αποτελέσµατα, καθαρίστε αµέσως τη µηχανή µόλις τελειώσετε. εικόνα Τραβήξτε το περίβληµα του καλωδίου προς τα κάτω µέχρι να απελευθερωθεί από τη βάση (εικόνα 25) 1. Κατεβάστε τη µηχανή στο χαµηλότερο σηµείο κοπής. είτε τις οδηγίες ρύθµισης ύψους κοπής. 2. Τοποθετείστε τη µηχανή σε πλακόστρωτο σηµείο. 3. Ξεπλένετε το πίσω κάλυµµα από κάτω, και το σηµείο γύρω από τη χοάνη προς το κάδο συλλογής χόρτου. Σηµείωση: Όταν ξεπλένετε το σηµείο αυτό ο µοχλός επιλογής κατ απαίτηση (bag-on-demand), να είναι στη θέση προς τα εµπρός και στη θέση προς τα πίσω. εικόνα Σφίξτε το παξιµάδι Καθάρισµα χλοοκοπτικού 4. Τοποθετείστε ένα λάστιχο ποτίσµατος το οποίο να είναι συνδεδεµένο µε τη βρύση, στη θύρα έκπλυσης που βρίσκεται στο κάλυµµα της µηχανής (εικόνα 26). Χρόνος συντήρησης: Πριν από κάθε χρήση ή καθηµερινά. Προσοχή!! Μπορεί να πεταχτούν κοµµάτια χόρτου τα οποία είναι κάτω από το καπάκι. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά. εικόνα Θύρα έκπλυσης 14

15 5. Ανοίξτε το νερό. 6. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε τη να δουλεύει για να φύγει η βρωµιά και τα υπολείµµατα του κοµµένου χόρτου. 7. Σταµατήστε τη µηχανή. 8. Κλείστε το νερό και αποσυνδέστε το λάστιχο από τη µηχανή. 9. Βάλτε µπροστά τη µηχανή και αφήστε τη να δουλέψει για λίγο για να στεγνώσει το κάλυµµα έτσι ώστε να µην σκουριάσει. 10. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε σε κλειστό χώρο. Αποθήκευση Αποθηκεύστε τη µηχανή σε καθαρό και χωρίς υγρασία χώρο. Προετοιµασία της µηχανής για αποθήκευση Προσοχή!! Αναθυµιάσεις από τη βενζίνη µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Μην αποθηκεύετε τη βενζίνη για περισσότερο από 30 ηµέρες. Μην αποθηκεύετε τη µηχανή κοντά σε εστία φωτιάς. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. 1. Κατά το τελευταίο ετήσιο γέµισµα µε βενζίνη, προσθέστε και βελτιωτικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2. Πετάξτε το καύσιµο που δεν έχει χρησιµοποιηθεί. Ανακυκλώστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες ανακύκλωσης. Σηµείωση: Εάν υπάρχει καύσιµο στη µηχανή που έχει να χρησιµοποιηθεί καιρό, η µηχανή δεν παίρνει εύκολα µπροστά. Μην αποθηκεύετε καύσιµο χωρίς βελτιωτικό για περισσότερο από 30 ηµέρες και µην αποθηκεύετε καύσιµο µε βελτιωτικό για περισσότερο από 90 ηµέρες. 3. Βαλτε µπροστά τη µηχανή και αφήστε τη να δουλέψει µέχρι να τελειώσει το καύσιµο. 4. Βάλτε µπροστά τη µηχανή ξανά. 5. Αφήστε τη µηχανή να δουλέψει µέχρι να σταµατήσει από µόνη της. Όταν δεν µπορείτε πλέον να την ξαναβάλετε µπροστά, τότε έχει τελειώσει η βενζίνη. 6. Αποσυνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή (µπουζί). 7. Αφαιρέστε το µπουζί και προσθέστε 30ml λάδι στην υποδοχή και τραβήξτε την κορδονιέρα αργά, αρκετές φορές για να πάει το λάδι σε όλο τον κύλινδρο έτσι ώστε να µη διαβρωθεί όσο καιρό δεν χρησιµοποιείται. 8. Τοποθετείστε το µπουζί. 9. Σφίξτε όλα τα παξιµάδια και τις βίδες. ίπλωµα χειρολαβής Προσοχή!! ιπλώνοντας και ξεδιπλώνοντας τη χειρολαβή µε λάθος τρόπο, µπορεί να καταστρέψετε τα καλώδια και να δηµιουργήσετε πρόβληµα στη λειτουργία της µηχανής. Προσέξτε να µην καταστρέψετε τα καλώδια όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή Εάν καταστραφεί κάποιο καλώδιο, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 15

16 1. Χαλαρώστε τις ασφάλειες έτσι ώστε να κινείται η χειρολαβή ελεύθερα. 2. ιπλώστε τη χειρολαβή προς τα εµπρός όπως φαίνεται στην εικόνα 27 εικόνα Για να ξεδιπλώσετε τη χειρολαβή, επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα αντίστροφα. Προετοιµασία µηχανής για χρήση µετά την αποθήκευση 1. Συνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή (µπουζί). Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm Οδηγίες Χρήσεως Tr Recycler 50cm & 55 cm Γεωµηχανική Αθηνών www.gemechaniki.gr inf@gemechaniki.gr Πριν από την εκκίνηση ΓΕΝΙΚΑ Το χλοοκοπτικό Recycler της TORO στηρίζεται σε µία επαναστατική τεχνική κοπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV135 GCV160 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact Οδηγίες Χρήσης LB Compact Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB Compact. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr T4032

www.fisher-price.gr T4032 www.fisher-price.gr T4032 Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Μέρη ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από πτώση, μην κάθεστε ποτέ όρθιοι επάνω στο προϊόν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV160 GCV190 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜOY ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ GLA01 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Αγ.Σαράντα 45, 18346 Μοσχάτο, Τηλ. 2104823421, 2104838270, Fax: 2104820580 ΣΚΟΠΟΣ Η πραγματοποίηση και παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑLANCE SX ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΒΑLANCE SX ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑLANCE SX 44836 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Συνδέστε το διάδρομο σε πρίζα σούκο, χωρίς τη μεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΛΗΝ8337 Οδηγίες ασφαλείας Σωστή χρήση Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό, έγκαυµα και ηλεκτροπληξία. Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ASTM D 3370 & ISO/FDIS 19458 ) ΔΟΚΙΜΕΣ Αρ. πιστ. 154

ASTM D 3370 & ISO/FDIS 19458 ) ΔΟΚΙΜΕΣ Αρ. πιστ. 154 Πρακτικές δειγµατοληψίας νερού για µικροβιολογική ανάλυση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ (Οδηγία εργασίας βασισµένη στα πρωτόκολλα ASTM D 3370 & ISO/FDIS 19458 ) ΔΟΚΙΜΕΣ Αρ. πιστ. 154 Υλικά και µέσα για µια σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ espresso D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο H2O MOP ULTRA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η2Ο MOP ULTRA + ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ + ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤOY ΤΟΙΧΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤOY ΤΟΙΧΟΥ www.houseart.gr Τηλ.: 801.11.19200 E-mail: info@houseart.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤOY ΤΟΙΧΟΥ Η εφαρμογή (επικόλληση) του αυτοκόλλητου τοίχου είναι μια απλή και διασκεδαστική διαδικασία, αρκεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τρόµπα Βενζινης. Εικ1.Mikuni DF-52.Αντλία από το African. Queens.

Τρόµπα Βενζινης. Εικ1.Mikuni DF-52.Αντλία από το African. Queens. Η πηγή του αρχικού κειµένου είναι από το αγγλικό Africa Twin Club (http://www.xrv.org.uk/).η µετάφραση έγινε από το Africa Twin Club of Hellas to 2006. Τρόµπα Βενζινης Queens. Εικ1.Mikuni DF-52.Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Πρώτα πρώτα σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΣΕΙΠ-ΚΑ, ΕΣΕΙΠ-ΚΟ, ΕΣΕΙΠ-ΜΑ, ΕΣΕΙΠ-ΠΟ Πριν την χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά για σωστή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BIG FISH ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΠΙΓΚΦ-Μ, ΜΠΙΓΚΦ-Π Πριν από την χρήση του αναδιπλούµενου ποδηλάτου Bigfish, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και εξοικειωθείτε µε τη διαδικασία αναδίπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER CITRUSPERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CITRUS JUICER GUIDE TO EXPERT RESULTS PRESSE-AGRUMES GUIDE DU CONNAISSEUR ZITRUSPRESSE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE SPREMIAGRUMI GUIDA PER OTTENERE RISULTATI

Διαβάστε περισσότερα

N3160. www.fisher-price.gr

N3160. www.fisher-price.gr N3160 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "ΑΑ" (περιλαμβάνονται) για τη λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000)

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

2 8 8 6 7 5 4 3 9 6 2 9 8 6 5 2 22 20 24 23 2 5 4 3 9 6 8 6 7 2 8 2 0 2 2 2 3 2 8 5 9 2 4 6 Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 12121212 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: 2104178451,

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DQ-90 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DQ-90 Instructions Manual Kitchen Hoods DQ-90 Manuel d instructions Hottes aspirantes DQ-90 Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ON/OFF SWITCH(SPEED BLENDER MOTOR PART 2) 1) SHAFT WHISK CHOPPER KNIFE SUPPORT SHREDDING POWER CORD SLICING GEAR BOX WHISKING BLADE BLADE BLADE MIXING SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH M (7974-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα