Τηλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

2 Προετοιµασία µηχανής Σηµαντικό: Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµα το οποίο καλύπτει τη µηχανή. Τοποθέτηση χειρολαβής εν απαιτούνται εξαρτήµατα. Προσοχή!! Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή µπορεί να καταστρέψετε τα καλώδια, και να µη λειτουργεί σωστά η µηχανή. Προσοχή στα καλώδια όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή. Εάν καταστραφεί το καλώδιο, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 3. Τοποθετείστε και σφίξτε τις ασφάλειες τις οποίες αφαιρέσατε στο βήµα 1 (εικόνα 3). Γέµισµα οχείου Λαδιού εν απαιτούνται εξαρτήµατα. Σηµαντικό: Η µηχανή δεν περιέχει λάδι. Πριν βάλετε µπροστά τη µηχανή, γεµίστε το τεπόζιτο λαδιού. Μέγιστο γέµισµα: (0,59 L), τύπος: SAE 30. Σηµείωση: Όταν το δοχείο είναι άδειο, γεµίστε µέχρι τα ¾ και µετά ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: 1. Τοποθετήστε τη µηχανή σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (εικόνα 4) 1. Αφαιρέστε τις ασφάλειες (εικόνα 3) Σηµαντικό: Τα καλώδια πρέπει να είναι στην εξωτερική πλευρά των ασφαλειών καθώς τοποθετείτε τη χειρολαβή. εικόνα 4 1. είκτης λαδιού 3. Σκουπίστε το δείκτη µε ένα καθαρό πανί. 4. Τοποθετήστε το δείκτη λαδιού µέσα στο δοχείο και µετά αφαιρέστε το. 5. Ελέξγτε το επίπεδο λαδιού. εικόνα 3 2. Τοποθετείστε τη χειρολαβή σε θέση λειτουργίας. Σηµείωση: Εάν το επίπεδο λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη Add, ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να είναι στην ένδειξη Full (εικόνα 4)

3 Σηµαντικό: Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε λάδι. Σταγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι ο δείκτης λαδιού να είναι στην ένδειξη Full. 6. Τοποθετείστε το δείκτη στο δοχείο λαδιού και ασφαλίστε το. Σηµαντικό: Αλλάξτε τα λάδια µετά από τις 5 πρώτες ώρες λειτουργίας, κατόπιν η αλλαγή λαδιών θα γίνεται µια φορά το χρόνο. είτε: Αλλαγή λαδιού. Περιγραφή εικόνα 5 1. Χειρολαβή 2. Ράβδος ελέγχου κοπτικής λεπίδας 3. ιακόπτης λειτουργίας (ηλεκτρικά µοντέλα µόνο) 4. Τάπα δοχείου καυσίµου 5. είκτης δοχείου λαδιού 6. Θύρα έκπλυσης (δεν φαίνεται) 7. Μπουζί 8. Μοχλός ύψους κοπής (4) 9. Φίλτρο αέρα 10. Εκτροπέας πλευρικής εναπόθεσης 11. Μοχλός συλλογής χόρτου κατ απαίτηση 12. Ασφάλεια χειρολαβής (2) 13. Κορδονιέρα Προδιαγραφές Μοντέλο Βάρος Μήκος Πλάτος Ύψος kg 150cm 58cm 107cm Λειτουργία Γέµισµα δοχείου βενζίνης ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ!! Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΕΚΤΗ!! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚΡΗΞΗ!! Πριν γεµίσετε µε βενζίνη το ντεπόζιτο, η µηχανή δεν πρέπει να είναι πάνω σε όχηµα ούτε πάνω σε κάποιο αντικείµενο. Πρέπει να είναι στο έδαφος. Γεµίζετε το ντεπόζιτο σε έξωτερικό χώρο, όταν η µηχανή είναι κρύα. Σκουπίζετε εάν χυθεί βενζίνη. Μη καπνίζετε. Αποθηκεύστε τη βενζίνη σε ειδικό δοχείο καυσίµου, µακριά από παιδιά. Γεµίστε το δοχείο βενζίνης µε καλής ποιότητας ΑΜΟΛΥΒ Η βενζίνη (εικόνα 7) Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε µεθανόλη, βενζίνη που περιέχει µεθανόλη ή βενζίνη που να περιέχει περισσότερο από 10% αιθανόλη γιατί µπορεί να καταστρέψει το σύστηµα καυσίµου. Μην αναµιγνύετε λάδι µε βενζίνη. Σηµαντικό: Για να µην έχετε προβλήµατα κατά την εκκκίνηση της µηχανής, προσθέστε βελτιωτικό καυσίµου αναµιγνύοντας το µε τη βενζίνη. Η βενζίνη να µην χρησιµοποιείται εάν έχουν περάσει πάνω από 30 ηµέρες. εικόνα 6 1. Κάδος συλλογής χόρτου 2. Εκτροπή πλευρικής εναπόθεσης 3

4 4. Τοποθετείστε το δείκτη λαδιού µέσα στο δοχείο. 5. Αφαιρέστε τον δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη. Σηµείωση: Εάν η στάθµη του λαδιού είναι κάτω από από την ένειξη Add ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να φτάσει στην ένδειξη Full. εικόνα 7 Έλεγχος επιπέδου λαδιού Σέρβις: Μετά από κάθε χρήση ή καθηµερινά. Μέγιστο γέµισµα: (0,59 L), τύπος: SAE Μεταφέρετε τη µηχανή σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (εικόνα 8). εικόνα 8 1. είκτης λαδιού 3. Σκουπίστε το δείκτη λαδιού µε ένα καθαρό πανί. Σηµαντικό: Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε λάδι. Στραγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι η στάθµη του λαδιού να είναι στην ένδειξη Full. 6. Τοποθετείστε το δείκτη στο δοχείο λαδιού και ασφαλίστε. Ρύθµιση ύψους κοπής Προειδοποίηση!! Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του ύψους κοπής µπορεί να ακουµπήσετε κινούµενη λεπίδα, και µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε µέχρι να σταµατήσουν όλα τα κινούµενα µέρη. Μην βάζετε τα δάχτυλα σας κάτω από το προστατευτικό κάλυµµα κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του ύψους κοπής. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Εάν η µηχανή είναι σε λειτουργία, το κάλυµµα έχει ζεσταθεί και αν το ακουµπήσετε µπορεί να δηµιουργηθεί έγκαυµα. Ρυθµίστε το ύψος κοπής όσο επιθυµείτε. Ρυθµίστε τους µπροστινούς τροχούς στο ίδιο ύψος όπως µε τους πίσω (εικόνα 9). 4

5 Σηµείωση: Για να σηκώσετε τη µηχανή, µετακινήστε τους µπροστινούς µοχλούς ύψους κοπής προς τα πίσω και τους µπροστινούς προς τα εµπρός. Για να χαµηλώσει η µηχανή, µετακινήστε τους µπροστινούς µοχλούς ύψους κοπής προς τα εµπρός και τους πίσω µοχλούς προς τα πίσω. Εκκίνηση της µηχανής 1. Κρατήστε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού µαζί µε τη χειρολαβή. εικόνα 9 1. Ρύθµιση ύψους κοπής προς τα πάνω. 2. Ρύθµιση ύψους κοπής προς τα κάτω. Σηµείωση: Οι ρυθµίσεις ύψους κοπής είναι 25mm; 35mm; 44mm; 54mm; 64mm; 73mm; 83mm; 92mm; και 102mm. εικόνα Μπάρα ελέγχου µαχαιριού Όταν τραβήξετε την κορδονιέρα, τραβήξτε τη ελαφρά µέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Κατόπιν τραβήξτε την απότοµα (εικόνα 11). Αφήξτε την κορδονιέρα σιγά-σιγά. εικόνα 11 Σηµείωση: Εάν η µηχανή δεν ξεκινήσει µετά από αρκετές προσπάθειες, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 5

6 Λειτουργία αυτόµατης κίνησης Για να µπει σε λειτουργία η αυτόµατη κίνηση, κρατήστε µαζί τη χειρολαβή και τη µπάρα λειτουργίας αυτόµατης κίνησης (εικόνα 12). µοχλό στη θέση ανακύκλωσης (δείτε τη λειτουργία συλλογή χόρτου κατ απαίτηση) πριν να ανακυκλώσετε το χόρτο. Εάν ο αγωγός πλευρικής εναπόθεσης είναι στη µηχανή, αφαιρέστε τον (δείτε αφαίρεση αγωγού πλευρικής εναπόθεσης) πριν να ανακυκλώσετε το χόρτο. Αποθήκευση χόρτου Χρησιµοποιήστε το κάδο συλλογής χόρτου όταν θέλετε να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο. εικόνα 12 Σηµείωση: Εάν η µηχανή δεν προχωρά εύκολα προς τα πίσω, µετά την αυτοπροώθηση, σταµατήστε το περπάτηµα, και αφήστε τη µηχανή να κυλήσει µερικά εκατοστά προς τα εµπρός για να απεµπλακεί ο τροχός. Εάν η µηχανή συνεχίζει να µην πηγαίνει προς τα πίσω εύκολα, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. ιακοπή λειτουργίας της µηχανής Για να σταµατήσει η µηχανή, αφήστε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού. Σηµαντικό: Όταν αφήσετε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού, η µηχανή και το µαχαίρι θα σταµατήσουν µέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Εάν δεν σταµατήσουν, µη χρησιµοποιήσετε άλλο τη µηχανή και επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Ανακυκλώνοντας το κοµµένο χόρτο Η µηχανή είναι έτοιµη από το εργοστάσιο να ανακυκλώσει το κοµµένο χόρτο. Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι τοποθετηµένος και ο µοχλός είναι στη θέση συλλογής χόρτου, µετακινήστε το ΠΡΟΣΟΧΗ!! Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι φθαρµένος µπορεί να πεταχτούν έξω κοµµένα χόρτα µικρές πέτρες και µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός σε παρευρισκόµενους ή στο χειριστή. Να ελέγχετε συχνά το κάδο. Εάν έχει καταστραφεί αντικαταστήστε τον µε καινούργιο. Εάν ο αγωγός πλευρικής εναπόθεσης είναι τοποθετηµένος στη µηχανή αφαιρέστε τον (δείτε αφαίρεση αγωγού πλευρικής εναπόθεσης), πριν να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο. Εάν ο µοχλός συλλογής χόρτου είναι στη θέση ανακύκλωσης, µετακινήστε τον στη θέση για τον κάδο (δείτε Λειτουργία συλλογής χόρτου κατ απαίτηση). ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή, και µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 6

7 Τοποθέτηση του κάδου συλλογής χόρτου 1. Σηκώστε και κρατήστε προς τα πάνω το πλαστικό κάλυµµα (εικόνα 13) Αφαίρεση κάδου συλλογής χόρτου Για να αφαιρέσετε τον κάδο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα αντίστροφα. Λειτουργία µοχλού κατ απαίτηση (bag-on-demand) Ο µοχλός λειτουργίας κατ απαίτηση σας επιτρέπει να συλλέξετε ή να ανακυκλώσετε το κοµµένο χόρτο ενώ ο κάδος είναι τοποθετηµένος στη µηχανή. Για να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο, πιέστε τον µοχλό και µετακινήστε τον προς τα εµπρός. (εικόνα 14) εικόνα Μοχλός λειτουργίας κατ απαίτηση (bag-on-demand) εικόνα Εγκοπή 2. Πλαστικό κάλυµµα 3. Περόνη κάδου 2. Τοποθετήστε τον κάδο, προσέχοντας οι περόνες να έχουν µπει στις εγκοπές της χειρολαβής. 3. Χαµηλώστε το κάλυµµα. Για να ανακυκλώσετε το κοµµένο χόρτο πιέστε το µοχλό προς τα πίσω. Σηµαντικό: Για την σωστή λειτουργία, αφαιρέστε υπολείµµατα χόρτου ή σκουπιδιών από την είσοδο του µοχλού λειτουργίας επιλογής κατ απαίτηση (bag-on-demand) και το άνοιγµα (εικόνα 15) πριν τοποθετήσετε το µοχλό από τη µια θέση στην άλλη. 7

8 ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, και µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Επίσης εάν παραµείνει ανοικτό το πίσω µέρος της µηχανής, µπορεί να πεταχτούν µικρά πετραδάκια ή άλλα σκουπίδια και να τραυµατίσουν τον χειριστή ή παρευρισκόµενους. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν πριν καθαρίσετε την είσοδο του µοχλού λειτουργίας κατ επιλογή (bag-on-demand). Τοποθέτηση της χοάνης για την πλαϊνή εναπόθεση Σηκώστε το πλαϊνό κάλυµµα και τοποθετείστε τη χοάνη (εικόνα 16). εικόνα Καθαρίστε αυτό το σηµείο Πλευρική εναπόθεση του κοµµένου χόρτου Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο πλευρικής εναπόθεσης όταν θέλετε να κουρέψετε πολύ ψηλό χόρτο. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν όταν δεν θέλετε να την χρησιµοποιήσετε άλλο. εικόνα 16 8

9 Αφαίρεση της χοάνης πλαϊνής εναπόθεσης Για να αφαιρέσετε τη χοάνη, σηκώστε το πλαινό κάλυµµα και αφαιρέστε τη. Κατόπιν κατεβάστε το κάλυµµα. Συµβουλές για την καλή λειτουργία του µηχανήµατος Καθαρίστε το χώρο από ξυλαράκια, πέτρες, καλώδια, κλαριά και άλλα σκουπίδια στα οποία µπορεί να χτυπήσει το µαχαίρι. Μη χτυπάτε το µαχαίρι πάνω σε στερεά σώµατα. Μη κουρεύετε σκόπιµα πάνω από οποιοδήποτε αντικείµενο. Εάν η µηχανή χτυπήσει πάνω σε κάποιο αντικείµενο ή ξεκινήσει να έχει κραδασµούς, σταµατήστε αµέσως τη µηχανή και ελέγξτε για τυχόν πρόβληµα. Για την καλύτερη λειτουργία της µηχανής, τοποθετείστε καινούργιο µαχαίρι πριν ξεκινήσει η καινούργια εποχή κουρέµατος. Αντικαταστήστε το µαχαίρι (λεπίδα) µε γνήσιο της TORO. Κούρεµα χλοοτάπητα Κουρεύετε µόνο στο 1/3 του µαχαιριού τη φορά. Μην κουρεύετε κάτω από 54mm εκτός και αν ο χλοοτάπητας είναι αραιός ή όταν είναι τέλος του φθινοπώρου που η ανάπτυξη του χλοοτάπητα µειώνεται. είτε: Ρύθµιση ύψους κοπής. Όταν ο χλοοτάπητας είναι πάνω από 15cm ψηλός, ξεκινήστε να κουρεύετε από το ψηλότερο σηµείο κοπής περπατώντας αργά. Μετά κουρέψτε ξανά ρυθµίζοντας χαµηλότερα το ύψος κοπής για την καλύτερη εµφάνιση του χλοοτάπητα. Να κουρεύετε όταν ο χλοοτάπητας είναι στεγνός. Όταν ο χλοοτάπητας είναι υγρός κατά το κούρεµα, σχηµατίζεται µια συµπαγής µάζα και φράζει η µηχανή ή µπλοκάρει ο κινητήρας. Προσοχή!! Μπορεί να προκληθεί ατύχηµα όταν το χόρτο είναι βρεγµένο µπορεί να γλιστρίσετε και να ακουµπήσετε το µαχαίρι. Κουρεύετε µόνο όταν ο χλοοτάπητας είναι στεγνός. Να είστε προσεκτικοί σε περίπτωση πιθανής φωτιάς όταν υπάρχει ξηρασία, συµορφωθείτε µε τις προειδοποιήσεις που έχουν δοθεί και καθαρίστε τη µηχανή από τα ξερά χόρτα και υπολείµµατα φύλλων. Να εναλλάσετε την φορά του κουρέµατος. Αυτό βοηθά στον καλύτερο διασκορπισµό του κοµµένου χόρτου στο χλοοτάπητα και στη σωστότερη λίπανση του. Εάν κατά το τέλος της κοπής του χλοοτάπητα το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό τότε... - Αντικαταστήστε το µαχαίρι ή ακονίστε το. - Να περπατάτε ποιό σιγά καθώς κουρεύετε. 9

10 - Ανεβάστε το ύψος κοπής της µηχανής. - Κουρεύετε συχνότερα το χλοοτάπητα. - Κατά τη διάρκεια του κουρέµατος να γίνεται αλληλοκάλυψη των λωρίδων κοπής. - Ρυθµίστε το ύψος κοπής στις µπροστινές ρόδες µια εγκοπή χαµηλότερα σε σχέση µε τις πίσω. Παράδειγµα: Ρυθµίστε τις µπροστινές ρόδες στα 54mm και τις πίσω ρόδες στα 64mm. Κοπή φύλλων Αφού κουρέψετε τον χλοοτάπητα, να ελέξγτε εάν ο χλοοτάπητας είναι εµφανής µετά την εναπόθεση των κοµµένων φύλλων. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κι άλλο ένα πέρασµα πάνω από τα κοµµένα φύλλα. Εάν υπάρχουν περισσότερο από 13cm από φύλλα στο χλοοτάπητα, ρυθµίστε τις µπροστινές ρόδες µια ή δυο εγκοπές ψηλότερα από το πίσω ύψος κοπής. Μειώστε τη ταχύτητα όταν κουρεύετε στην περίπτωση που η µηχανή δεν κουρεύει ικανοποιητικά. Συντήρηση Σηµείωση: Προσδιορίστε την αριστερή και την δεξιά πλευρά της µηχανής από τη θέση λειτουργίας. Προτεινόµενο Πρόγραµµα Συντήρησης Εργασίες συντήρησης Μετά από τις 5 πρώτες ώρες Πριν από κάθε χρήση ή καθηµερινά Κάθε 25 ώρες Πριν την αποθήκευση Ετησίως ιαδικασία συντήρησης Αλλαγή λαδιών Έλεγχος επιπέδου λαδιού. Να γίνεται έλεγχος άν η µηχανή σταµατάει µέσα σε 3 δευτερόλεπτα από τη στιγµή που θα αφήσετε τη µπάρα κίνησης του µαχαιριού. Καθαρίστε τη µηχανή. Αντικασταστήστε το φίλτρο αέρα. Αν οι συνθήκες λειτουργίας είναι δυσκολότερες αντικαταστήστε το φίλτρο συχνότερα. Αδειάστε το δοχείο καυσίµου πριν από οποιαδήποτε επισκευή και πριν την ετήσια αποθήκευση. Αλλάξτε τα λάδια. Αντικαταστήστε τη λεπίδα ή ακονίστε τη. Καθαρίστε το σύστηµα ψύξης αέρα. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες ετήσιες διαδικασίες συντήρησης δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της µηχανής. Σηµαντικό: Για οποιεσδήποτε πρόσθετες ετήσιες διαδικασίες συντήρησης δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της µηχανής. 10

11 Προετοιµασία για την συντήρηση 1. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από του σπινθηριστή (µπουζί) πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης (εικόνα 17) Αντικατάσταση φίλτρου αέρα Χρόνος συντήρησης: Κάθε 25 ώρες. 1. Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε το κάλυµµα του φίλτρου (εικόνα 18) εικόνα 18 εικόνα Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα (εικόνα 19) 3. Μετά τη συντήρηση συνδέστε ξανά το καλώδιο του σπινθηριστή (µπουζί). Σηµαντικό: Πριν γύρετε τη µηχανή για να αλλάξετε λάδι ή να αντικαταστήσετε τη λεπίδα, καταναλώστε πλήρως το καύσιµο. Εάν πρέπει να γύρετε τη µηχανή πριν τελειώσει το καύσιµο, χρησιµοποιήστε µια αντλία καυσίµου για να το αφαιρέσετε. Πάντοτε να πλαγιάζετε τη µηχανή από την αντίθετη πλευρά έτσι ώστε το φίλτρο αέρα να είναι επάνω. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Πλαγιάζοντας τη µηχανή µπορεί να τρέξει καύσιµο. Η βενζίνη είναι εύφλεκτη και µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. ουλέψτε τη µηχανή µέχρι να τελειώσει η βενζίνη ή αφαιρέστε το καύσιµο µε µια αντλία χειρός. Ποτέ µην αδειάζετε τη βενζίνη σε σιφόνι. εικόνα Τοποθετείστε το κάλυµµα 11

12 Αλλαγή Λαδιών Χρόνος Συντήρησης: Μετά από τις πρώτες 5 ώρες Ετησίως ουλέψτε τη µηχανή για λίγα λεπτά για να ζεσταθεί πριν αλλάξετε τα λάδια. Όταν ζεσταθεί το λάδι ρέει καλύτερα και παρασύρει µαζί του περισσότερα υπολείµµατα. 1. Τοποθετείστε τη µηχανή σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Ακολουθείστε τις διαδικασίες προετοιµασίας συντήρησης. 3. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (εικόνα 20) εικόνα Γυρίστε τη µηχανή σε θέση λειτουργίας. 6. Γεµίστε µε λάδι περίπου στα ¾. 7. Σκουπίστε το δείκτη λαδιού µε ένα καθαρό πανί. 8. Τοποθετείστε ξανά το δείκτη στο δοχείο. 9. Βγάλτε το δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού. Σηµείωση: Εάν η στάθµη του λαδιού είναι κάτω από από την ένειξη Add ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να φτάσει στην ένδειξη Full. 1. είκτης λαδιού εικόνα Γυρίστε τη µηχανή στο πλάι µε το φίλτρο επάνω για να αδειάσετε το λάδι (εικόνα 21) Σηµαντικό: Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε λάδι. Σταγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι η στάθµη του λαδιού να φθάσει στην ένδειξη Full. 10. Τοποθετείστε το δείκτη λαδιού και κλείστε το δοχείο. 11. Ανακυκλώστε το χρησιµοποιηµένο λάδι σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. 12

13 Αντικατάσταση λεπίδας Χρόνος Συντήρησης: Ετήσιος Σηµαντικό: Θα χρειαστείτε ένα γαλλικό κλειδί για να τοποθετήσετε το µαχαίρι σωστά. Εάν δεν έχετε γαλλικό κλειδί ή δεν µπορείτε να αλλάξετε το µαχαίρι επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 4. Αφαιρέστε το µαχαίρι και φυλάξτε τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης (εικόνα 22) 5. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα και τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης (εικόνα 23) Να ελέγχετε το µαχαίρι κάθε φορά που τελειώνει η βενζίνη. Εάν το µαχαίρι έχει φθαρεί ή ραγίσει αντικαταστήστε το αµέσως. Εάν η άκρη του µαχαιριού δεν κόβει να το ακονίσετε ή να το αντικαταστήσετε. Προσοχή!! στην επαφή µε το µαχαίρι. Μπορεί να τραυµατισθείτε. Κατά τη συντήρηση του µαχαιριού να φοράτε γάντια. 1. είτε τη διαδικασία προετοιµασίας για τη συντήρηση. 2. Γυρίστε τη µηχανή στο πλάι µε το φίλτρο επάνω. 3. Χρησιµοποιήστε ένα ξύλο για να κρατήσετε το µαχαίρι σταθερό (εικόνα 22). εικόνα 23 Σηµαντικό: Τοποθετείστε την κυρτή µεριά της λεπίδας προς το περίβληµα της µηχανής. 6. Χρησιµοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί για να σφίξετε το παξιµάδι του µαχαιριού. Ρύθµιση του καλωδίου της αυτοκίνησης Μπορείτε να ρυθµίσετε το καλώδιο για την αυτοκίνηση όταν είναι καινούργιο ή όταν έχει χάσει τη ρύθµιση του. εικόνα 22 13

14 1. Χαλαρώστε το παξιµάδι (εικόνα 24) Να παραµένετε πάντοτε πίσω από τη µηχανή όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Να µην υπάρχουν παρευρισκόµενοι στο σηµείο που βρίσκεστε. Για καλύτερα αποτελέσµατα, καθαρίστε αµέσως τη µηχανή µόλις τελειώσετε. εικόνα Τραβήξτε το περίβληµα του καλωδίου προς τα κάτω µέχρι να απελευθερωθεί από τη βάση (εικόνα 25) 1. Κατεβάστε τη µηχανή στο χαµηλότερο σηµείο κοπής. είτε τις οδηγίες ρύθµισης ύψους κοπής. 2. Τοποθετείστε τη µηχανή σε πλακόστρωτο σηµείο. 3. Ξεπλένετε το πίσω κάλυµµα από κάτω, και το σηµείο γύρω από τη χοάνη προς το κάδο συλλογής χόρτου. Σηµείωση: Όταν ξεπλένετε το σηµείο αυτό ο µοχλός επιλογής κατ απαίτηση (bag-on-demand), να είναι στη θέση προς τα εµπρός και στη θέση προς τα πίσω. εικόνα Σφίξτε το παξιµάδι Καθάρισµα χλοοκοπτικού 4. Τοποθετείστε ένα λάστιχο ποτίσµατος το οποίο να είναι συνδεδεµένο µε τη βρύση, στη θύρα έκπλυσης που βρίσκεται στο κάλυµµα της µηχανής (εικόνα 26). Χρόνος συντήρησης: Πριν από κάθε χρήση ή καθηµερινά. Προσοχή!! Μπορεί να πεταχτούν κοµµάτια χόρτου τα οποία είναι κάτω από το καπάκι. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά. εικόνα Θύρα έκπλυσης 14

15 5. Ανοίξτε το νερό. 6. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε τη να δουλεύει για να φύγει η βρωµιά και τα υπολείµµατα του κοµµένου χόρτου. 7. Σταµατήστε τη µηχανή. 8. Κλείστε το νερό και αποσυνδέστε το λάστιχο από τη µηχανή. 9. Βάλτε µπροστά τη µηχανή και αφήστε τη να δουλέψει για λίγο για να στεγνώσει το κάλυµµα έτσι ώστε να µην σκουριάσει. 10. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε σε κλειστό χώρο. Αποθήκευση Αποθηκεύστε τη µηχανή σε καθαρό και χωρίς υγρασία χώρο. Προετοιµασία της µηχανής για αποθήκευση Προσοχή!! Αναθυµιάσεις από τη βενζίνη µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Μην αποθηκεύετε τη βενζίνη για περισσότερο από 30 ηµέρες. Μην αποθηκεύετε τη µηχανή κοντά σε εστία φωτιάς. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. 1. Κατά το τελευταίο ετήσιο γέµισµα µε βενζίνη, προσθέστε και βελτιωτικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2. Πετάξτε το καύσιµο που δεν έχει χρησιµοποιηθεί. Ανακυκλώστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες ανακύκλωσης. Σηµείωση: Εάν υπάρχει καύσιµο στη µηχανή που έχει να χρησιµοποιηθεί καιρό, η µηχανή δεν παίρνει εύκολα µπροστά. Μην αποθηκεύετε καύσιµο χωρίς βελτιωτικό για περισσότερο από 30 ηµέρες και µην αποθηκεύετε καύσιµο µε βελτιωτικό για περισσότερο από 90 ηµέρες. 3. Βαλτε µπροστά τη µηχανή και αφήστε τη να δουλέψει µέχρι να τελειώσει το καύσιµο. 4. Βάλτε µπροστά τη µηχανή ξανά. 5. Αφήστε τη µηχανή να δουλέψει µέχρι να σταµατήσει από µόνη της. Όταν δεν µπορείτε πλέον να την ξαναβάλετε µπροστά, τότε έχει τελειώσει η βενζίνη. 6. Αποσυνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή (µπουζί). 7. Αφαιρέστε το µπουζί και προσθέστε 30ml λάδι στην υποδοχή και τραβήξτε την κορδονιέρα αργά, αρκετές φορές για να πάει το λάδι σε όλο τον κύλινδρο έτσι ώστε να µη διαβρωθεί όσο καιρό δεν χρησιµοποιείται. 8. Τοποθετείστε το µπουζί. 9. Σφίξτε όλα τα παξιµάδια και τις βίδες. ίπλωµα χειρολαβής Προσοχή!! ιπλώνοντας και ξεδιπλώνοντας τη χειρολαβή µε λάθος τρόπο, µπορεί να καταστρέψετε τα καλώδια και να δηµιουργήσετε πρόβληµα στη λειτουργία της µηχανής. Προσέξτε να µην καταστρέψετε τα καλώδια όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή Εάν καταστραφεί κάποιο καλώδιο, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 15

16 1. Χαλαρώστε τις ασφάλειες έτσι ώστε να κινείται η χειρολαβή ελεύθερα. 2. ιπλώστε τη χειρολαβή προς τα εµπρός όπως φαίνεται στην εικόνα 27 εικόνα Για να ξεδιπλώσετε τη χειρολαβή, επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα αντίστροφα. Προετοιµασία µηχανής για χρήση µετά την αποθήκευση 1. Συνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή (µπουζί). Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm Οδηγίες Χρήσεως Tr Recycler 50cm & 55 cm Γεωµηχανική Αθηνών www.gemechaniki.gr inf@gemechaniki.gr Πριν από την εκκίνηση ΓΕΝΙΚΑ Το χλοοκοπτικό Recycler της TORO στηρίζεται σε µία επαναστατική τεχνική κοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Αγαπητέ πελάτη, θέλουμε καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που δείξατε στα προϊόντα μας και ευχόμαστε η χρήση του νέου σας

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

CS2138. Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού

CS2138. Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού R CS2138 Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού Italiano Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare la motosega. Nederlands Lees deze handleiding

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

545123539 Rev. 2 1/31/07 BRW

545123539 Rev. 2 1/31/07 BRW R 2250 2450 2550 IT LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare la motosega. Conservare per ulteriore consultazione. NL HANDLEIDING BELANGRIJKE

Διαβάστε περισσότερα

115378826 Rev. 1 6/1/10 BRW

115378826 Rev. 1 6/1/10 BRW R FI KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. SE DK BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna

Διαβάστε περισσότερα

115163526 Rev. 1 7/15/09 BRW

115163526 Rev. 1 7/15/09 BRW IT LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare la motosega. Conservare per ulteriore consultazione. NL HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS:

Διαβάστε περισσότερα

137/142. Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού. ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊSE Ελληνας

137/142. Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού. ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊSE Ελληνας Libretto d Istruzioni Handleiding Manual do Operador Εγχειρίδιο Χειρισμού Italiano Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare la motosega. R 137/142 ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊSE

Διαβάστε περισσότερα

LIBRETTO D ISTRUZIONI

LIBRETTO D ISTRUZIONI IT NL PT GR LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Siete pregati di leggere attentamente questo istruzioni e prendere dimestichezza con il prodotto prima di usario. Mantenga queste istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Scooter LIKE 50(2T/4T)/125 MOTOTREND A.E.:

Οδηγίες χρήσης. Scooter LIKE 50(2T/4T)/125 MOTOTREND A.E.: Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχημα.

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων Κωδ: ΤΟΥΙΝΕΡ Προσοχή: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το εργαλείο, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLE-One 125i. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco.gr

PEOPLE-One 125i. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco.gr Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης!

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης! ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο κατόχου/χειριστή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξοικειώσει το χειριστή με τις διάφορες λειτουργίες και τα εξαρτήματα του εξοπλισμού και να σας βοηθήσει κατά τη λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

AGILITY 16 PLUS 50-4Τ/125/200i

AGILITY 16 PLUS 50-4Τ/125/200i Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

SUPER-8 50-4T/125. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco.

SUPER-8 50-4T/125. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco. Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

XCITING 400i. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco.gr

XCITING 400i. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco.gr Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

XCITING 400i/400i ABS

XCITING 400i/400i ABS Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1.4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ...3 1.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πρόγραµµα Συντήρησης......................... 7-2 Πρόγραµµα Περιοδικής Συντήρησης............... 7-2 Συνιστώµενη Συντήρηση σε ύσκολες Συνθήκες Οδήγησης...................

Διαβάστε περισσότερα

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV160 GCV190 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DW7 61 S. Πλυντήριο Πιάτων

Οδηγίες Χρήσεως DW7 61 S. Πλυντήριο Πιάτων Οδηγίες Χρήσεως DW7 61 S Πλυντήριο Πιάτων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για

Διαβάστε περισσότερα

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33019216 Edition 3 2010-09

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά Models: 56413006(BR1100S), 56413007(BR1100S C / w/sweep system) 56413010(BR1300S), 56413011(BR1300S C / w/sweep system) Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

545196756 Rev. 1 12/15/08 BRW

545196756 Rev. 1 12/15/08 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Κωδ: ΑΜΠΑΙΚ-IN A-bike Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ Είναι πολύ σηµαντικό να χρησιµοποιείτε και να συντηρείτε το ποδήλατο σωστά, για να αποφύγετε την

Διαβάστε περισσότερα

K-XCT 125i/300i-ABS. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco.

K-XCT 125i/300i-ABS. Οδηγίες χρήσης. Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025 web site: www.kymco.gr email: info@kymco. Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα