Τηλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

2 Προετοιµασία µηχανής Σηµαντικό: Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµα το οποίο καλύπτει τη µηχανή. Τοποθέτηση χειρολαβής εν απαιτούνται εξαρτήµατα. Προσοχή!! Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή µπορεί να καταστρέψετε τα καλώδια, και να µη λειτουργεί σωστά η µηχανή. Προσοχή στα καλώδια όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή. Εάν καταστραφεί το καλώδιο, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 3. Τοποθετείστε και σφίξτε τις ασφάλειες τις οποίες αφαιρέσατε στο βήµα 1 (εικόνα 3). Γέµισµα οχείου Λαδιού εν απαιτούνται εξαρτήµατα. Σηµαντικό: Η µηχανή δεν περιέχει λάδι. Πριν βάλετε µπροστά τη µηχανή, γεµίστε το τεπόζιτο λαδιού. Μέγιστο γέµισµα: (0,59 L), τύπος: SAE 30. Σηµείωση: Όταν το δοχείο είναι άδειο, γεµίστε µέχρι τα ¾ και µετά ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: 1. Τοποθετήστε τη µηχανή σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (εικόνα 4) 1. Αφαιρέστε τις ασφάλειες (εικόνα 3) Σηµαντικό: Τα καλώδια πρέπει να είναι στην εξωτερική πλευρά των ασφαλειών καθώς τοποθετείτε τη χειρολαβή. εικόνα 4 1. είκτης λαδιού 3. Σκουπίστε το δείκτη µε ένα καθαρό πανί. 4. Τοποθετήστε το δείκτη λαδιού µέσα στο δοχείο και µετά αφαιρέστε το. 5. Ελέξγτε το επίπεδο λαδιού. εικόνα 3 2. Τοποθετείστε τη χειρολαβή σε θέση λειτουργίας. Σηµείωση: Εάν το επίπεδο λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη Add, ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να είναι στην ένδειξη Full (εικόνα 4)

3 Σηµαντικό: Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε λάδι. Σταγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι ο δείκτης λαδιού να είναι στην ένδειξη Full. 6. Τοποθετείστε το δείκτη στο δοχείο λαδιού και ασφαλίστε το. Σηµαντικό: Αλλάξτε τα λάδια µετά από τις 5 πρώτες ώρες λειτουργίας, κατόπιν η αλλαγή λαδιών θα γίνεται µια φορά το χρόνο. είτε: Αλλαγή λαδιού. Περιγραφή εικόνα 5 1. Χειρολαβή 2. Ράβδος ελέγχου κοπτικής λεπίδας 3. ιακόπτης λειτουργίας (ηλεκτρικά µοντέλα µόνο) 4. Τάπα δοχείου καυσίµου 5. είκτης δοχείου λαδιού 6. Θύρα έκπλυσης (δεν φαίνεται) 7. Μπουζί 8. Μοχλός ύψους κοπής (4) 9. Φίλτρο αέρα 10. Εκτροπέας πλευρικής εναπόθεσης 11. Μοχλός συλλογής χόρτου κατ απαίτηση 12. Ασφάλεια χειρολαβής (2) 13. Κορδονιέρα Προδιαγραφές Μοντέλο Βάρος Μήκος Πλάτος Ύψος kg 150cm 58cm 107cm Λειτουργία Γέµισµα δοχείου βενζίνης ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ!! Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΕΚΤΗ!! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚΡΗΞΗ!! Πριν γεµίσετε µε βενζίνη το ντεπόζιτο, η µηχανή δεν πρέπει να είναι πάνω σε όχηµα ούτε πάνω σε κάποιο αντικείµενο. Πρέπει να είναι στο έδαφος. Γεµίζετε το ντεπόζιτο σε έξωτερικό χώρο, όταν η µηχανή είναι κρύα. Σκουπίζετε εάν χυθεί βενζίνη. Μη καπνίζετε. Αποθηκεύστε τη βενζίνη σε ειδικό δοχείο καυσίµου, µακριά από παιδιά. Γεµίστε το δοχείο βενζίνης µε καλής ποιότητας ΑΜΟΛΥΒ Η βενζίνη (εικόνα 7) Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε µεθανόλη, βενζίνη που περιέχει µεθανόλη ή βενζίνη που να περιέχει περισσότερο από 10% αιθανόλη γιατί µπορεί να καταστρέψει το σύστηµα καυσίµου. Μην αναµιγνύετε λάδι µε βενζίνη. Σηµαντικό: Για να µην έχετε προβλήµατα κατά την εκκκίνηση της µηχανής, προσθέστε βελτιωτικό καυσίµου αναµιγνύοντας το µε τη βενζίνη. Η βενζίνη να µην χρησιµοποιείται εάν έχουν περάσει πάνω από 30 ηµέρες. εικόνα 6 1. Κάδος συλλογής χόρτου 2. Εκτροπή πλευρικής εναπόθεσης 3

4 4. Τοποθετείστε το δείκτη λαδιού µέσα στο δοχείο. 5. Αφαιρέστε τον δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη. Σηµείωση: Εάν η στάθµη του λαδιού είναι κάτω από από την ένειξη Add ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να φτάσει στην ένδειξη Full. εικόνα 7 Έλεγχος επιπέδου λαδιού Σέρβις: Μετά από κάθε χρήση ή καθηµερινά. Μέγιστο γέµισµα: (0,59 L), τύπος: SAE Μεταφέρετε τη µηχανή σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (εικόνα 8). εικόνα 8 1. είκτης λαδιού 3. Σκουπίστε το δείκτη λαδιού µε ένα καθαρό πανί. Σηµαντικό: Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε λάδι. Στραγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι η στάθµη του λαδιού να είναι στην ένδειξη Full. 6. Τοποθετείστε το δείκτη στο δοχείο λαδιού και ασφαλίστε. Ρύθµιση ύψους κοπής Προειδοποίηση!! Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του ύψους κοπής µπορεί να ακουµπήσετε κινούµενη λεπίδα, και µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε µέχρι να σταµατήσουν όλα τα κινούµενα µέρη. Μην βάζετε τα δάχτυλα σας κάτω από το προστατευτικό κάλυµµα κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του ύψους κοπής. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Εάν η µηχανή είναι σε λειτουργία, το κάλυµµα έχει ζεσταθεί και αν το ακουµπήσετε µπορεί να δηµιουργηθεί έγκαυµα. Ρυθµίστε το ύψος κοπής όσο επιθυµείτε. Ρυθµίστε τους µπροστινούς τροχούς στο ίδιο ύψος όπως µε τους πίσω (εικόνα 9). 4

5 Σηµείωση: Για να σηκώσετε τη µηχανή, µετακινήστε τους µπροστινούς µοχλούς ύψους κοπής προς τα πίσω και τους µπροστινούς προς τα εµπρός. Για να χαµηλώσει η µηχανή, µετακινήστε τους µπροστινούς µοχλούς ύψους κοπής προς τα εµπρός και τους πίσω µοχλούς προς τα πίσω. Εκκίνηση της µηχανής 1. Κρατήστε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού µαζί µε τη χειρολαβή. εικόνα 9 1. Ρύθµιση ύψους κοπής προς τα πάνω. 2. Ρύθµιση ύψους κοπής προς τα κάτω. Σηµείωση: Οι ρυθµίσεις ύψους κοπής είναι 25mm; 35mm; 44mm; 54mm; 64mm; 73mm; 83mm; 92mm; και 102mm. εικόνα Μπάρα ελέγχου µαχαιριού Όταν τραβήξετε την κορδονιέρα, τραβήξτε τη ελαφρά µέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Κατόπιν τραβήξτε την απότοµα (εικόνα 11). Αφήξτε την κορδονιέρα σιγά-σιγά. εικόνα 11 Σηµείωση: Εάν η µηχανή δεν ξεκινήσει µετά από αρκετές προσπάθειες, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 5

6 Λειτουργία αυτόµατης κίνησης Για να µπει σε λειτουργία η αυτόµατη κίνηση, κρατήστε µαζί τη χειρολαβή και τη µπάρα λειτουργίας αυτόµατης κίνησης (εικόνα 12). µοχλό στη θέση ανακύκλωσης (δείτε τη λειτουργία συλλογή χόρτου κατ απαίτηση) πριν να ανακυκλώσετε το χόρτο. Εάν ο αγωγός πλευρικής εναπόθεσης είναι στη µηχανή, αφαιρέστε τον (δείτε αφαίρεση αγωγού πλευρικής εναπόθεσης) πριν να ανακυκλώσετε το χόρτο. Αποθήκευση χόρτου Χρησιµοποιήστε το κάδο συλλογής χόρτου όταν θέλετε να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο. εικόνα 12 Σηµείωση: Εάν η µηχανή δεν προχωρά εύκολα προς τα πίσω, µετά την αυτοπροώθηση, σταµατήστε το περπάτηµα, και αφήστε τη µηχανή να κυλήσει µερικά εκατοστά προς τα εµπρός για να απεµπλακεί ο τροχός. Εάν η µηχανή συνεχίζει να µην πηγαίνει προς τα πίσω εύκολα, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. ιακοπή λειτουργίας της µηχανής Για να σταµατήσει η µηχανή, αφήστε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού. Σηµαντικό: Όταν αφήσετε τη µπάρα ελέγχου του µαχαιριού, η µηχανή και το µαχαίρι θα σταµατήσουν µέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Εάν δεν σταµατήσουν, µη χρησιµοποιήσετε άλλο τη µηχανή και επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Ανακυκλώνοντας το κοµµένο χόρτο Η µηχανή είναι έτοιµη από το εργοστάσιο να ανακυκλώσει το κοµµένο χόρτο. Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι τοποθετηµένος και ο µοχλός είναι στη θέση συλλογής χόρτου, µετακινήστε το ΠΡΟΣΟΧΗ!! Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι φθαρµένος µπορεί να πεταχτούν έξω κοµµένα χόρτα µικρές πέτρες και µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός σε παρευρισκόµενους ή στο χειριστή. Να ελέγχετε συχνά το κάδο. Εάν έχει καταστραφεί αντικαταστήστε τον µε καινούργιο. Εάν ο αγωγός πλευρικής εναπόθεσης είναι τοποθετηµένος στη µηχανή αφαιρέστε τον (δείτε αφαίρεση αγωγού πλευρικής εναπόθεσης), πριν να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο. Εάν ο µοχλός συλλογής χόρτου είναι στη θέση ανακύκλωσης, µετακινήστε τον στη θέση για τον κάδο (δείτε Λειτουργία συλλογής χόρτου κατ απαίτηση). ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή, και µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 6

7 Τοποθέτηση του κάδου συλλογής χόρτου 1. Σηκώστε και κρατήστε προς τα πάνω το πλαστικό κάλυµµα (εικόνα 13) Αφαίρεση κάδου συλλογής χόρτου Για να αφαιρέσετε τον κάδο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα αντίστροφα. Λειτουργία µοχλού κατ απαίτηση (bag-on-demand) Ο µοχλός λειτουργίας κατ απαίτηση σας επιτρέπει να συλλέξετε ή να ανακυκλώσετε το κοµµένο χόρτο ενώ ο κάδος είναι τοποθετηµένος στη µηχανή. Για να συλλέξετε το κοµµένο χόρτο, πιέστε τον µοχλό και µετακινήστε τον προς τα εµπρός. (εικόνα 14) εικόνα Μοχλός λειτουργίας κατ απαίτηση (bag-on-demand) εικόνα Εγκοπή 2. Πλαστικό κάλυµµα 3. Περόνη κάδου 2. Τοποθετήστε τον κάδο, προσέχοντας οι περόνες να έχουν µπει στις εγκοπές της χειρολαβής. 3. Χαµηλώστε το κάλυµµα. Για να ανακυκλώσετε το κοµµένο χόρτο πιέστε το µοχλό προς τα πίσω. Σηµαντικό: Για την σωστή λειτουργία, αφαιρέστε υπολείµµατα χόρτου ή σκουπιδιών από την είσοδο του µοχλού λειτουργίας επιλογής κατ απαίτηση (bag-on-demand) και το άνοιγµα (εικόνα 15) πριν τοποθετήσετε το µοχλό από τη µια θέση στην άλλη. 7

8 ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, και µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Επίσης εάν παραµείνει ανοικτό το πίσω µέρος της µηχανής, µπορεί να πεταχτούν µικρά πετραδάκια ή άλλα σκουπίδια και να τραυµατίσουν τον χειριστή ή παρευρισκόµενους. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν πριν καθαρίσετε την είσοδο του µοχλού λειτουργίας κατ επιλογή (bag-on-demand). Τοποθέτηση της χοάνης για την πλαϊνή εναπόθεση Σηκώστε το πλαϊνό κάλυµµα και τοποθετείστε τη χοάνη (εικόνα 16). εικόνα Καθαρίστε αυτό το σηµείο Πλευρική εναπόθεση του κοµµένου χόρτου Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο πλευρικής εναπόθεσης όταν θέλετε να κουρέψετε πολύ ψηλό χόρτο. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν όταν δεν θέλετε να την χρησιµοποιήσετε άλλο. εικόνα 16 8

9 Αφαίρεση της χοάνης πλαϊνής εναπόθεσης Για να αφαιρέσετε τη χοάνη, σηκώστε το πλαινό κάλυµµα και αφαιρέστε τη. Κατόπιν κατεβάστε το κάλυµµα. Συµβουλές για την καλή λειτουργία του µηχανήµατος Καθαρίστε το χώρο από ξυλαράκια, πέτρες, καλώδια, κλαριά και άλλα σκουπίδια στα οποία µπορεί να χτυπήσει το µαχαίρι. Μη χτυπάτε το µαχαίρι πάνω σε στερεά σώµατα. Μη κουρεύετε σκόπιµα πάνω από οποιοδήποτε αντικείµενο. Εάν η µηχανή χτυπήσει πάνω σε κάποιο αντικείµενο ή ξεκινήσει να έχει κραδασµούς, σταµατήστε αµέσως τη µηχανή και ελέγξτε για τυχόν πρόβληµα. Για την καλύτερη λειτουργία της µηχανής, τοποθετείστε καινούργιο µαχαίρι πριν ξεκινήσει η καινούργια εποχή κουρέµατος. Αντικαταστήστε το µαχαίρι (λεπίδα) µε γνήσιο της TORO. Κούρεµα χλοοτάπητα Κουρεύετε µόνο στο 1/3 του µαχαιριού τη φορά. Μην κουρεύετε κάτω από 54mm εκτός και αν ο χλοοτάπητας είναι αραιός ή όταν είναι τέλος του φθινοπώρου που η ανάπτυξη του χλοοτάπητα µειώνεται. είτε: Ρύθµιση ύψους κοπής. Όταν ο χλοοτάπητας είναι πάνω από 15cm ψηλός, ξεκινήστε να κουρεύετε από το ψηλότερο σηµείο κοπής περπατώντας αργά. Μετά κουρέψτε ξανά ρυθµίζοντας χαµηλότερα το ύψος κοπής για την καλύτερη εµφάνιση του χλοοτάπητα. Να κουρεύετε όταν ο χλοοτάπητας είναι στεγνός. Όταν ο χλοοτάπητας είναι υγρός κατά το κούρεµα, σχηµατίζεται µια συµπαγής µάζα και φράζει η µηχανή ή µπλοκάρει ο κινητήρας. Προσοχή!! Μπορεί να προκληθεί ατύχηµα όταν το χόρτο είναι βρεγµένο µπορεί να γλιστρίσετε και να ακουµπήσετε το µαχαίρι. Κουρεύετε µόνο όταν ο χλοοτάπητας είναι στεγνός. Να είστε προσεκτικοί σε περίπτωση πιθανής φωτιάς όταν υπάρχει ξηρασία, συµορφωθείτε µε τις προειδοποιήσεις που έχουν δοθεί και καθαρίστε τη µηχανή από τα ξερά χόρτα και υπολείµµατα φύλλων. Να εναλλάσετε την φορά του κουρέµατος. Αυτό βοηθά στον καλύτερο διασκορπισµό του κοµµένου χόρτου στο χλοοτάπητα και στη σωστότερη λίπανση του. Εάν κατά το τέλος της κοπής του χλοοτάπητα το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό τότε... - Αντικαταστήστε το µαχαίρι ή ακονίστε το. - Να περπατάτε ποιό σιγά καθώς κουρεύετε. 9

10 - Ανεβάστε το ύψος κοπής της µηχανής. - Κουρεύετε συχνότερα το χλοοτάπητα. - Κατά τη διάρκεια του κουρέµατος να γίνεται αλληλοκάλυψη των λωρίδων κοπής. - Ρυθµίστε το ύψος κοπής στις µπροστινές ρόδες µια εγκοπή χαµηλότερα σε σχέση µε τις πίσω. Παράδειγµα: Ρυθµίστε τις µπροστινές ρόδες στα 54mm και τις πίσω ρόδες στα 64mm. Κοπή φύλλων Αφού κουρέψετε τον χλοοτάπητα, να ελέξγτε εάν ο χλοοτάπητας είναι εµφανής µετά την εναπόθεση των κοµµένων φύλλων. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κι άλλο ένα πέρασµα πάνω από τα κοµµένα φύλλα. Εάν υπάρχουν περισσότερο από 13cm από φύλλα στο χλοοτάπητα, ρυθµίστε τις µπροστινές ρόδες µια ή δυο εγκοπές ψηλότερα από το πίσω ύψος κοπής. Μειώστε τη ταχύτητα όταν κουρεύετε στην περίπτωση που η µηχανή δεν κουρεύει ικανοποιητικά. Συντήρηση Σηµείωση: Προσδιορίστε την αριστερή και την δεξιά πλευρά της µηχανής από τη θέση λειτουργίας. Προτεινόµενο Πρόγραµµα Συντήρησης Εργασίες συντήρησης Μετά από τις 5 πρώτες ώρες Πριν από κάθε χρήση ή καθηµερινά Κάθε 25 ώρες Πριν την αποθήκευση Ετησίως ιαδικασία συντήρησης Αλλαγή λαδιών Έλεγχος επιπέδου λαδιού. Να γίνεται έλεγχος άν η µηχανή σταµατάει µέσα σε 3 δευτερόλεπτα από τη στιγµή που θα αφήσετε τη µπάρα κίνησης του µαχαιριού. Καθαρίστε τη µηχανή. Αντικασταστήστε το φίλτρο αέρα. Αν οι συνθήκες λειτουργίας είναι δυσκολότερες αντικαταστήστε το φίλτρο συχνότερα. Αδειάστε το δοχείο καυσίµου πριν από οποιαδήποτε επισκευή και πριν την ετήσια αποθήκευση. Αλλάξτε τα λάδια. Αντικαταστήστε τη λεπίδα ή ακονίστε τη. Καθαρίστε το σύστηµα ψύξης αέρα. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες ετήσιες διαδικασίες συντήρησης δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της µηχανής. Σηµαντικό: Για οποιεσδήποτε πρόσθετες ετήσιες διαδικασίες συντήρησης δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της µηχανής. 10

11 Προετοιµασία για την συντήρηση 1. Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από του σπινθηριστή (µπουζί) πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης (εικόνα 17) Αντικατάσταση φίλτρου αέρα Χρόνος συντήρησης: Κάθε 25 ώρες. 1. Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε το κάλυµµα του φίλτρου (εικόνα 18) εικόνα 18 εικόνα Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα (εικόνα 19) 3. Μετά τη συντήρηση συνδέστε ξανά το καλώδιο του σπινθηριστή (µπουζί). Σηµαντικό: Πριν γύρετε τη µηχανή για να αλλάξετε λάδι ή να αντικαταστήσετε τη λεπίδα, καταναλώστε πλήρως το καύσιµο. Εάν πρέπει να γύρετε τη µηχανή πριν τελειώσει το καύσιµο, χρησιµοποιήστε µια αντλία καυσίµου για να το αφαιρέσετε. Πάντοτε να πλαγιάζετε τη µηχανή από την αντίθετη πλευρά έτσι ώστε το φίλτρο αέρα να είναι επάνω. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Πλαγιάζοντας τη µηχανή µπορεί να τρέξει καύσιµο. Η βενζίνη είναι εύφλεκτη και µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. ουλέψτε τη µηχανή µέχρι να τελειώσει η βενζίνη ή αφαιρέστε το καύσιµο µε µια αντλία χειρός. Ποτέ µην αδειάζετε τη βενζίνη σε σιφόνι. εικόνα Τοποθετείστε το κάλυµµα 11

12 Αλλαγή Λαδιών Χρόνος Συντήρησης: Μετά από τις πρώτες 5 ώρες Ετησίως ουλέψτε τη µηχανή για λίγα λεπτά για να ζεσταθεί πριν αλλάξετε τα λάδια. Όταν ζεσταθεί το λάδι ρέει καλύτερα και παρασύρει µαζί του περισσότερα υπολείµµατα. 1. Τοποθετείστε τη µηχανή σε επίπεδη επιφάνεια. 2. Ακολουθείστε τις διαδικασίες προετοιµασίας συντήρησης. 3. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (εικόνα 20) εικόνα Γυρίστε τη µηχανή σε θέση λειτουργίας. 6. Γεµίστε µε λάδι περίπου στα ¾. 7. Σκουπίστε το δείκτη λαδιού µε ένα καθαρό πανί. 8. Τοποθετείστε ξανά το δείκτη στο δοχείο. 9. Βγάλτε το δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού. Σηµείωση: Εάν η στάθµη του λαδιού είναι κάτω από από την ένειξη Add ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να φτάσει στην ένδειξη Full. 1. είκτης λαδιού εικόνα Γυρίστε τη µηχανή στο πλάι µε το φίλτρο επάνω για να αδειάσετε το λάδι (εικόνα 21) Σηµαντικό: Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε λάδι. Σταγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι η στάθµη του λαδιού να φθάσει στην ένδειξη Full. 10. Τοποθετείστε το δείκτη λαδιού και κλείστε το δοχείο. 11. Ανακυκλώστε το χρησιµοποιηµένο λάδι σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. 12

13 Αντικατάσταση λεπίδας Χρόνος Συντήρησης: Ετήσιος Σηµαντικό: Θα χρειαστείτε ένα γαλλικό κλειδί για να τοποθετήσετε το µαχαίρι σωστά. Εάν δεν έχετε γαλλικό κλειδί ή δεν µπορείτε να αλλάξετε το µαχαίρι επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 4. Αφαιρέστε το µαχαίρι και φυλάξτε τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης (εικόνα 22) 5. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα και τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης (εικόνα 23) Να ελέγχετε το µαχαίρι κάθε φορά που τελειώνει η βενζίνη. Εάν το µαχαίρι έχει φθαρεί ή ραγίσει αντικαταστήστε το αµέσως. Εάν η άκρη του µαχαιριού δεν κόβει να το ακονίσετε ή να το αντικαταστήσετε. Προσοχή!! στην επαφή µε το µαχαίρι. Μπορεί να τραυµατισθείτε. Κατά τη συντήρηση του µαχαιριού να φοράτε γάντια. 1. είτε τη διαδικασία προετοιµασίας για τη συντήρηση. 2. Γυρίστε τη µηχανή στο πλάι µε το φίλτρο επάνω. 3. Χρησιµοποιήστε ένα ξύλο για να κρατήσετε το µαχαίρι σταθερό (εικόνα 22). εικόνα 23 Σηµαντικό: Τοποθετείστε την κυρτή µεριά της λεπίδας προς το περίβληµα της µηχανής. 6. Χρησιµοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί για να σφίξετε το παξιµάδι του µαχαιριού. Ρύθµιση του καλωδίου της αυτοκίνησης Μπορείτε να ρυθµίσετε το καλώδιο για την αυτοκίνηση όταν είναι καινούργιο ή όταν έχει χάσει τη ρύθµιση του. εικόνα 22 13

14 1. Χαλαρώστε το παξιµάδι (εικόνα 24) Να παραµένετε πάντοτε πίσω από τη µηχανή όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Να µην υπάρχουν παρευρισκόµενοι στο σηµείο που βρίσκεστε. Για καλύτερα αποτελέσµατα, καθαρίστε αµέσως τη µηχανή µόλις τελειώσετε. εικόνα Τραβήξτε το περίβληµα του καλωδίου προς τα κάτω µέχρι να απελευθερωθεί από τη βάση (εικόνα 25) 1. Κατεβάστε τη µηχανή στο χαµηλότερο σηµείο κοπής. είτε τις οδηγίες ρύθµισης ύψους κοπής. 2. Τοποθετείστε τη µηχανή σε πλακόστρωτο σηµείο. 3. Ξεπλένετε το πίσω κάλυµµα από κάτω, και το σηµείο γύρω από τη χοάνη προς το κάδο συλλογής χόρτου. Σηµείωση: Όταν ξεπλένετε το σηµείο αυτό ο µοχλός επιλογής κατ απαίτηση (bag-on-demand), να είναι στη θέση προς τα εµπρός και στη θέση προς τα πίσω. εικόνα Σφίξτε το παξιµάδι Καθάρισµα χλοοκοπτικού 4. Τοποθετείστε ένα λάστιχο ποτίσµατος το οποίο να είναι συνδεδεµένο µε τη βρύση, στη θύρα έκπλυσης που βρίσκεται στο κάλυµµα της µηχανής (εικόνα 26). Χρόνος συντήρησης: Πριν από κάθε χρήση ή καθηµερινά. Προσοχή!! Μπορεί να πεταχτούν κοµµάτια χόρτου τα οποία είναι κάτω από το καπάκι. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά. εικόνα Θύρα έκπλυσης 14

15 5. Ανοίξτε το νερό. 6. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε τη να δουλεύει για να φύγει η βρωµιά και τα υπολείµµατα του κοµµένου χόρτου. 7. Σταµατήστε τη µηχανή. 8. Κλείστε το νερό και αποσυνδέστε το λάστιχο από τη µηχανή. 9. Βάλτε µπροστά τη µηχανή και αφήστε τη να δουλέψει για λίγο για να στεγνώσει το κάλυµµα έτσι ώστε να µην σκουριάσει. 10. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε σε κλειστό χώρο. Αποθήκευση Αποθηκεύστε τη µηχανή σε καθαρό και χωρίς υγρασία χώρο. Προετοιµασία της µηχανής για αποθήκευση Προσοχή!! Αναθυµιάσεις από τη βενζίνη µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Μην αποθηκεύετε τη βενζίνη για περισσότερο από 30 ηµέρες. Μην αποθηκεύετε τη µηχανή κοντά σε εστία φωτιάς. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. 1. Κατά το τελευταίο ετήσιο γέµισµα µε βενζίνη, προσθέστε και βελτιωτικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2. Πετάξτε το καύσιµο που δεν έχει χρησιµοποιηθεί. Ανακυκλώστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες ανακύκλωσης. Σηµείωση: Εάν υπάρχει καύσιµο στη µηχανή που έχει να χρησιµοποιηθεί καιρό, η µηχανή δεν παίρνει εύκολα µπροστά. Μην αποθηκεύετε καύσιµο χωρίς βελτιωτικό για περισσότερο από 30 ηµέρες και µην αποθηκεύετε καύσιµο µε βελτιωτικό για περισσότερο από 90 ηµέρες. 3. Βαλτε µπροστά τη µηχανή και αφήστε τη να δουλέψει µέχρι να τελειώσει το καύσιµο. 4. Βάλτε µπροστά τη µηχανή ξανά. 5. Αφήστε τη µηχανή να δουλέψει µέχρι να σταµατήσει από µόνη της. Όταν δεν µπορείτε πλέον να την ξαναβάλετε µπροστά, τότε έχει τελειώσει η βενζίνη. 6. Αποσυνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή (µπουζί). 7. Αφαιρέστε το µπουζί και προσθέστε 30ml λάδι στην υποδοχή και τραβήξτε την κορδονιέρα αργά, αρκετές φορές για να πάει το λάδι σε όλο τον κύλινδρο έτσι ώστε να µη διαβρωθεί όσο καιρό δεν χρησιµοποιείται. 8. Τοποθετείστε το µπουζί. 9. Σφίξτε όλα τα παξιµάδια και τις βίδες. ίπλωµα χειρολαβής Προσοχή!! ιπλώνοντας και ξεδιπλώνοντας τη χειρολαβή µε λάθος τρόπο, µπορεί να καταστρέψετε τα καλώδια και να δηµιουργήσετε πρόβληµα στη λειτουργία της µηχανής. Προσέξτε να µην καταστρέψετε τα καλώδια όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή Εάν καταστραφεί κάποιο καλώδιο, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 15

16 1. Χαλαρώστε τις ασφάλειες έτσι ώστε να κινείται η χειρολαβή ελεύθερα. 2. ιπλώστε τη χειρολαβή προς τα εµπρός όπως φαίνεται στην εικόνα 27 εικόνα Για να ξεδιπλώσετε τη χειρολαβή, επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα αντίστροφα. Προετοιµασία µηχανής για χρήση µετά την αποθήκευση 1. Συνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή (µπουζί). Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ

Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637. Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr

Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637. Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637 Οδηγίες χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr ΓΕΝΙΚΑ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την καλύτερη λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm

Οδηγίες Χρήσεως Toro Recycler 50cm & 55 cm Οδηγίες Χρήσεως Tr Recycler 50cm & 55 cm Γεωµηχανική Αθηνών www.gemechaniki.gr inf@gemechaniki.gr Πριν από την εκκίνηση ΓΕΝΙΚΑ Το χλοοκοπτικό Recycler της TORO στηρίζεται σε µία επαναστατική τεχνική κοπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ Fax

Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ Fax Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 Fax 210 9350973 www.geomechaniki.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του µηχανήµατος (εικόνα 2) πρέπει πρώτα να εξοικειωθείτε µε τον χειρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

HM-1020 7 in 1 σετ ανδρικής περιποίησης Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να τηρείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης - 1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείται τις βασικές προφυλάξεις καθώς και να τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr T4032

www.fisher-price.gr T4032 www.fisher-price.gr T4032 Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Μέρη ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από πτώση, μην κάθεστε ποτέ όρθιοι επάνω στο προϊόν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο Πολυμηχάνημα LE DPS

Βενζινοκίνητο Πολυμηχάνημα LE DPS Οδηγίες Χρήσης Βενζινοκίνητο Πολυμηχάνημα LE 26326 DPS 1 MADE IN CHINA ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο σκοπό έχουν να προσελκύσουν την προσοχή σας σε πιθανούς κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV135 GCV160 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοροφή: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Αρ. εγγράφου: Ηµεροµηνία:

Ηλιοροφή: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Αρ. εγγράφου: Ηµεροµηνία: Λειτουργία της ηλιοροφής 1. Πίνακες χειρισµού (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις) Ηλεκτρικές εκδόσεις Οι εκδόσεις Hollandia 300 DeLuxe χωρίς συρόµενη αντιηλιακή προστασία (µε ή χωρίς ρολό ηλίου), Hollandia

Διαβάστε περισσότερα

Swivel Sweeper Max Το μυστικό; Swivel Sweeper Max Swivel Sweeper Max

Swivel Sweeper Max Το μυστικό; Swivel Sweeper Max Swivel Sweeper Max Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την Ασύρματη Swivel Sweeper Max, τη γρήγορη και ευέλικτη σκούπα που σας επιτρέπει να καθαρίσετε σκόνη και βρωμιά από χαλιά και πατώματα πιο γρήγορα και πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ BCA5201 ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσεως. Διατηρείστε το σε καλή κατάσταση. ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ! Όσες οδηγίες περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα