ROYAL 47RC. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROYAL 47RC. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή. 5118978-02"

Transcript

1 ROYAL 47RC HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual de instrucţiuni Inainte să folosiţi mașina de tuns pentru prima oară, citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni pentru a-i înţelege conţinutul. BU. GR Εγχειρίδιο Χρήστη ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το περιεχ µενο χροτο χρησιµοποιήσετε τη θεριστική µηχανή

2 Műszaki adatok Date tehnice Τεχνικά δεδοµένα ROYAL 47RC MAX V 1kg 32 Kg 46 cm mm Lw 81.1 db(a) Leq 0.41 m/s 2

3 HU Fontos! Gondosan olvassa el a használati utasítást, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. Töltse fel olajjal a motort. RO IMPORTANT! Citiţi instrucţiunile de folosire cu atenţie înainte să folosiţi mașina de tuns. Faceţi plinul la ulei. A gyártó fenntartja a jogot a termék minden előzetes értesítés nélküli módosítására. Producătorul îţi rezervă dreptul, ca fără nicio înștiinţare prealabilă, să aducă modificări produsului. Garancia, reklamáció A garanciális és reklamációs kérdések kezelése az Áruforgalmazási Törvény értelmében történik. További adatokat ezzel kapcsolatban kereskedőjétől, vagy a szállítótól kaphat. Garanţie, reclamaţii Problemele de garanţie și reclamaţii sunt rezolvate conform legii referitoare la vânzarea de bunuri. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la furnizor. BU! GR ΠΡΟΣΟXΗ! ιαβάστε προσεκτικά τις λειτουργικές οδηγίες προτο χρησιµοποιήσετε τη θεριστική σας µηχανή. Γεµίστε τη µηχανή µε λάδι. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να κάνει τροποποιήσεις στο προϊ ν χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Εγγ ηση, παράπονα. Θέµατα εγγ ησης και παραπ νων χειρίζονται σ µφωνα µε τον περί Πωλήσεως Αγαθών N µο, Μπορείτε να λάβετε περισσ τερες πληροφορίες απ τον αντιπρ σωπ σας ή τον προµηθευτή σας.

4 HU - TARTALOM 1. Fogantyú szerelvény 2. Fűgyűjtő doboz 3. Akkumulátortöltő 4. Használati utasítás 5. 2 Sigurnosni klju#evi (1 rezervni) 6. OPC manuális fogantyá 7. Műszaki adatokat hordozó címke 8. Figyelmeztető címke RO - CUPRINS 1. Asamblarea mânerelor 2. Colectorul de iarbă 3. Instalaţia de încărcare a acumulatorului 4. Manual de instrucţiuni 5. 2 chei de siguranţă (1 de rezervă) 6. Manet\ OPC 7. Plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice 8. Plăcuţa de avertizare BU K OPC GR - ΠΕΡIΕΧΟΜΕNΑ 1. Συναρµολ γηση Λαβή 2. Kιβώτιο Γρασιδιο 3. Φορτιστής Μπαταρίας 4. Εχειρίδιο Οδηγιών 5. 2 κλειδιά ασφαλείας (1 εφεδρικ )] 6. OPC µοχλ ς 7. Ετικέτα βαθµολ γησης 8. Ετικέτα προειδοποίησης

5 (HU) CSOMAGTARTALOM (RO) CONŢINUTUL CUTIEI (BU) K (GR) ΠΕΡIΕΧΟΜΕNΑ ΧΑΡΤΟKIBΩΤIΟΥ

6 BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A fûnyírógép nem rendeltetésszerû használata veszélyes! Ilyen esetben a kezelő és mások is komoly sérüléseket szenvedhetnek. Ezért szigorúan be kell tartani a figyelmeztető és biztonsági előírásokat ahhoz, hogy a gép használata ésszerű, biztonságos és hatékony legyen. A gép kezelője felelős az ebben a kézikönyvben leírt figyelmeztető és biztonsági útmutatások betartásáért. Soha ne használja a fűnyírót mindaddig, míg a gyártó által biztosított fűgyűjtő tartály vagy védőborítást nincs a helyén. A Husqvarna Royal 47RC - on lévő jelzések magyarázata STOP Figyelmeztetés Figyelmesen olvassa el a használati utasítást a vezérlő berendezés és annak működésének megértéséhez. Fűnyírás közben a gépet mindig tartsa a földön. A fűnyíró oldalra billentése vagy felemelése esetleges kődarab-kiszóródást eredményezhet. A szemlélődőket tartsa távol. Ne nyírja a füvet, míg emberek, különösen gyermekek vagy dédelgetett háziállatok vannak a nyírandó területen. Zárja el a gépet! Húzza ki a töltőberendezés vezetékét a hálózatból beállítás és tisztítás előtt, valamint ha a vezeték összekuszálódott vagy megrongálódott. Vigyázzon, hogy a vezetékhez ne érjen a kés. Távolítsa el a biztonsági kulcsot mielőtt bármi karbantartási munkát, tisztítást vagy beállítást végezne, valamint ha akármeddig felügyelet nélkül hagyja a fűnyírót. Vigyázzon, nehogy lábujjait vagy kezeit megvágja. Ne tegye a kezét vagy lábát a forgó kés közelébe A kés a berendezés lekapcsolás után is forog még egy darabig. Mielőtt a berendezés alkatrészeihez hozzányúlna, várjon, amíg a gép valamennyi mozgásban lévő komponense leáll! Tilos esőben a fűnyírót használni vagy a gépet a szabadban hagyni az esőben! Általános tudnivalók 1. Soha ne engedje meg, hogy gyermekek vagy az utasításokat nem ismerő felnőttek használják a gépet. A megengedett kezelői korhatár helyenként változhat. 2. Csak az ebben a kezelési útmutató leírtak szerint használja a fűnyírót. 3. Soha ne használja a gépet, ha fáradt, beteg vagy alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt van. 4. A gép kezelője felelős az esetleges, másoknak vagy más tulajdonában okozott balesetekért és károkért. Előkészítés 1. Ne nyírja a füvet mezítláb vagy szandálban. Mindig a célnak megfelelő öltözetet, kesztyűt és vastag cipőt viseljen. 2. Használat előtt mindig vizsgálja meg, hogy a kések, a kést tartó csavarok és vágószerkezet nincsenek elhasználódva vagy megrongálódva. Cserélje ki az elhasználódott vagy megrongálódott késeket a kellékekkel együtt. 3. Cserélje ki a hibás hangtompítókat. Elektromossági biztonsági előírások 1. Rendszeresen ellenőrizze a töltőberendezés kábelét, hogy nem rongálódott-e meg vagy használódott-e el. 2. Ne használja a fűnyíró gépet, ha a töltőberendezés kábele rossz állapotban van. 3. Gyermekeket távol kell tartani a géptől, amikor az áram alatt van, pl. újratöltéskor vagy szabályos működés alatt. 4. Ha a kés kemény tárgyba ütközik, állítsa le a gépet és vegye ki a biztonsági kulcsot. Ellenőrizze, hogy a kés nyele nem hajlott-e el. Ez ugyanis komoly vibrációt okozhat, és meglazíthatja a kést. Tegye rendbe a fűnyíró gépet, mielőtt azt újra használná. 5. Bármi jellegű javítás vagy beállítás előtt állítsa le a gépet és vegye ki a biztonsági kulcsot. 6. Soha ne hagyja a fűnyíró gépet őrizetlenül úgy, hogy a biztonsági kulcs a helyén marad. MAGYAR - 1

7 Akkumulátortelepek biztonságossága 1. A telepek lezárt, maróhatású savat tartalmazó ólomakkumulátorok. Ha a sav véletlenül a bőrére vagy a szemébe kerülne, azonnal mossa le és forduljon orvoshoz. 2. Az elhasználódott telepeket egy célnak megfelelő eltakarító helyre kell vinni. Használat 1. Csak nappali világosságban vagy kellően megvilágított környezetben használja a fűnyírót. 2. Lehetőleg ne nyírjon nedves füvet. 3. Vigyázzon, ha vizes a fű, mert ilyenkor megcsúszhat. 4. Lejtős helyeken fokozott óvatossággal lépkedjen és csúszásmentes lábbelit hordjon. 5. Mindig keresztirányban nyírja a füvet a lejtős felületen. 6. A lejtőn történő irányváltoztatás fokozott elővigyázatosságot igényel. 7. Töltésen és lejtőn veszélyes lehet a fűnyírás. Ne nyírjon füvet töltéseken vagy meredek lejtőkön. 8. Ne lépkedjen hátrafelé nyírás közben, mert könnyen megbotolhat. Soha ne fusson, csak sétáljon! 9. Soha ne nyírja a füvet maga felé házva a gépet. 10. Mielőtt nem füves, egyéb felületen mozgatja, vagy ha a nyírandó területre/ről szállítja a fűnyírót, állítsa le a gépet és távolítsa el a biztonsági kulcsot. 11. Soha ne működtesse a gépet megrongálódott vagy helytelenül beillesztett védőborítással. 12. Beindításkor vigyázzon arra, hogy a lábai ne kerüljenek a kések közelébe. 13. Vigyázzon, hogy ne billentse oldalra a gépet míg a motor üzemel, kivéve beindításkor és leállításkor és csak annyira amennyire feltétlen szükséges, csak a kezelőtől távol eső részt emelve meg. Győződjön meg arról minden egyes alkalommal, hogy kezei a megfelelő munkahelyzetben vannak mielőtt visszateszi a gépet a földre. 14. A motor beindításánál ne álljon a fűgyűjtőcső elé. 15. Ne tegye a kezét a fűgyűjtőcső közelébe, míg a motor megy. 16. Soha ne vegye fel vagy hordozza a gépet, míg a motor üzemel. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 17. Állítsa le a fűnyíró gépet és vegye ki a biztonsági kulcsot: - mielőtt bármennyi ideig is őrizetlenül hagyja a nyírógépet; - mielőtt eldugaszolódást tisztít; - mielőtt ellenőrzi, tisztítja a gépet vagy azon dolgozik; - ha nekiütközik valaminek. Mindaddig ne használja a fűnyírót, amíg meg nem győződött arról, hogy a gép teljesen biztonságosan működtethető; - ha a fűnyíró gép a szokásostól eltérően vibrál. Azonnal ellenőrizze. A túlzott vibráció balesetet okozhat. Ha a biztonsági kulcsot nem távolítja el, az akkumulátortöltő jelzőlámpája kétszer ismétlődve, körülbelül egy percig villog. Karbantartás és tárolás 1. Minden csavar legyen erősen rögzítve, hogy a fűnyíró biztonságosan és akadálymentesen működjön. 2. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő tartály nem rongálódott-e meg vagy használódott-e el. 3. A biztonság kedvéért cserélje ki az elhasználódott vagy megrongálódott alkatrészeket. 4. Csak az erre a termékre előírt pótkéseket, kést rögzítő csavart, térközállítót és járókereket használja cseréhez. 5. Hagyja a motort lehűlni mielőtt zárt helységben tárolja a gépet. 6. Tűzveszély elkerülése végett vigyázzon, hogy a motorba, akkumulátorházba és tároló részbe fű, levelek vagy túl sok zsír ne kerüljön. 7. Vigyázzon arra, hogy a gép beállításánál ujjai nehogy beszoruljanak a mozgó kések és rögzített részek közé. Szállítási biztonságosság 1. Távolítsa el a biztonsági kulcsot. Ezzel megakadályozza a véletlen beindulást. 2. Óvatosan hajlítsa a kart a gépre. 3. Győződjön meg arról, hogy a vezeték nehogy beakadjon valamibe. 2 - MAGYAR

8 Termékminősítési címke B Termékszám... Modell... Sorozat... Vásárlás dátuma... Vásárlás helye... Kérjük őrizze meg a vásárlás bizonyítékaként Az Ön által vásárolt termék egyedi ezüst és fekete színű termékminősítő címkével azonosítható. Ahhoz, hogy Ön elegendő és megfelelő információt kapjon, amikor alkatrészeket vagy tanácsot kér hivatalos szervizközpontjainktól, vagy érintkezésbe kíván lépni vevőszolgálati osztályunkkal, fontos, hogy az B ábrán feltüntetett részbe bejegyezze a megkívántakat. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ A kezelőkarok összeszerelése 1. Az Ön által vásárolt terméken átvételkor a karok össze vannak hajtva. (C1) 2. Mindkét oldalon lazítsa ki a karbeállítókat (C2) és emelje fel a tolókarösszeállítást. 3. Állítsa be a tolókarösszeállítást a lehető legkényelmesebb működtetés alatti helyzetbe (C3), majd mindkét oldalon erősítse rá a karbeállítókat. (C2) C1 C2 C3 karbeállító A fűgyűjtő doboz felszerelése 1. Emelje fel a biztonsági csapóajtót. 2. Helyezze a fűgyűjtő dobozt az ürítő garat D1 fölé. 3. Engedje le a fűgyűjtő doboz egységet, amíg az alja a fogantyú alsó szárán nem nyugszik, majd helyezze a biztonsági csapóajtót a fűgyűjtő doboz elülső nyílása fölé. (D1) A fűgyűjtő doboz kiürítése 1. Emelje fel az ábra szerint a rögzítő kallantyút. (D2) Akassza ki a horgot a kallantyúból. D2 2. Nyissa fel a fűgyűjtő doboz tetejét, és távolítsa el a levágott füvet. (D2) 3. A hátsó ürítőnyílásra a terelőlap választható kiegészítő. (D3) 4. Győződjön meg arról, hogy az áramvezető kábel nehogy a karok vagy a karbeállítók közé akadjon. Megjegyzés:- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági terelőlap és a fűgyűjtő között ne maradjon semmi hézag. Abban az esetben, ha a fű gyűjtésére nincs szükség, használhatja a nyírógépet a tartály nélkül is. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági lap teljesen zárt legyen. MAGYAR - 3

9 AZ AKKUMULÁTORT FEL KELL TÖLTENI Az első alkalommal történő használat előtt Ha a fűnyíró gépét több mint egy hónapja nem használta Használat után MINDEN ALKALOMMAL azonnal töltse fel az akkumulátortelepet! 1. Vegye ki a biztonsági kulcsot. (E) (Ha a biztonsági kulcsot nem távolítja el, az akkumulátortöltő jelzőlámpája kétszer ismétlődve, körülbelül egy percig villog.) 2. Csatlakoztassa a töltőberendezés kábelét a csatlakozóaljazatba. (F) 3. Csatlakoztassa a töltőberendezés kábelét a hálózatba és kapcsolja be. 4. AMIT A JELZŐLÁMPA MUTAT TÖLTÉSNÉL (G): Villogó piros fény = Teleptöltés 0 5% Állandó sárga fény = Teleptöltés 5-30% Villogó zöld fény = Teleptöltés 30-60% Állandó zöld fény = Teleptöltés % Megközelítőleg 16 órás teljes töltés A feltöltött telep már használható, amikor a lámpa állandóan vagy villogóan zöld A töltés befejeztével kapcsoljuk ki a főkapcsolót, majd húzzuk ki a töltőberendezés kábelét a csatlakozóaljazatból. (F) JEGYEZZE MEG! A Royal 47RC állandóan a töltőberendezéshez kapcsolva hagyható, míg a berendezés be van kapcsolva. Ez nem jelenti a túltöltés veszélyét. E F AKKUMULÁTORTÖLTÉS G FÉNYJELZÉS 5. AMIT A JELZŐLÁMPA MUTAT FŰNYĺRÁS KÖZBEN (G): Állandó zöld fény = Teleptöltés 100% - 60% Villogó zöld fény = Teleptöltés 60% - 35% Állandó sárga fény = Teleptöltés 35% - 10% Villogó piros fény = Teleptöltés 10% - 0% 6. FOLYAMATOSAN PIROS FÉNY NYĺRÁS KÖZBEN Beindításnál, míg a motor be nem áll a normál sebességre Leállításnál, amikor a fék működésbe jön. A fűnyíró gép motorja túl van terhelve lásd A nyírás módja. Az akkumulátortelepet fel kell tölteni. Használat után MINDEN ALKALOMMAL azonnal töltse újra a telepet a maximális élettartam eléréséhez. 4 - MAGYAR

10 A fűnyíró gép beindítása 1. Győződjön meg arról, hogy a töltőberendezés kábele ki legyen húzva a hálózatból és a fűnyírón található csatlakozóaljazatból. 2. A nyírást mindig H rövid füvön vagy sík felületen kezdje el. 3. Helyezze be a biztonsági kulcsot a megfelelő nyílásba. (H) 4. Húzza meg az OPC J (manuális vezérlés) fogantyút. (J) 5. Tartsa az OPC fogantyút a helyén és nyomja meg a kapcsolólapon lévő indítógombot. (K) HASZNÁLAT BEINDĺTÁS ÉS LEÁLLĺTÁS A fűnyíró leállítása 1. Engedje ki az OPC fogantyút. (L) 2. Vegye ki a biztonsági kulcsot, nehogy a gép magától véletlenül beinduljon. (M) 3. Az akkumulátortelepet használat után minden alkalommal azonnal töltse újra! L M K INDĺTÓGOMB 6. Engedje el az indítógombot és továbbra is fogja az OPC fogantyút, hogy a motor ne álljon le. (J) 7. Elkezdheti a fűnyírást amint a motor eléri a normál sebességet. MAGYAR - 5

11 HASZNÁLAT FŰNYÍRÁS A fűnyírás módja N 1. A fűnyírást a pázsit külső szélétől kezdje, sávokban, váltakozó irányban (N). 2. A fű gyors növekedésének szezonjában kétszer egy héten nyírja a füvet. A pázsitnak nem kedvez, ha több mint egyharmadát vágja le egyszerre, ami a nyírás utáni fűgyűjtést is nehezítheti. A fűgyűjtőcső tisztítása 1. Ha a fűgyűjtőcső eltömődik, az alábbiakat kell végrehajtani: 2. Vegye ki a P biztonsági kulcsot, nehogy a gép véletlenül beinduljon. 3. Távolítsa el a fűgyűjtő tartályt és tisztítsa ki a fűgyűjtőcsövet. (P) Megjegyzés:- Ne terhelje túl a fûnyírógépet. Magas és sűrű füves területen előszőr állítsa be a maximum vágómagasságot (Lásd Vágómagasság rész). Ez csökkenti a motor túlterhelését és megakadályozza, hogy fűnyíró gépe megrongálódjon. Szállítás 1. Vegye ki a biztonsági kulcsot, nehogy a gép véletlenül beinduljon. 2. Óvatosan hajtsa össze a kart. 3. Vigyázzon, hogy a vezeték és a kijelző ne sérüljenek meg. A vágási magasság beállítása 1. Állítsa be a kívánt vágási magasságot a fűnyíró jobb oldalán lévő kar segítségével. (O). O 6 - MAGYAR

12 FIGYELEM! Tisztítás, szervizelés vagy javítás előtt MINDEN ALKALOMMAL távolítsa el a biztonsági kulcsot, nehogy a gép véletlenül beinduljon. Győződjön meg arról, hogy a töltőberendezés kábele ki van-e húzva a foglalatból. FONTOS Soha ne használjon vizet. Ne tisztítsa a gépet vegyszerekkel (beleértve a benzint vagy oldószereket) - fontos műanyag részeket rongálhatnak meg! KARBANTARTÁS Vágóelemek (R) A kés eltávolítása 1. Villáskulcs óra járásával ellentétes irányba forgatásával lazítsa ki a kést tartó csavart. 2. Távolítsa el a kést tartó csavart és a kést. 3. Ellenőrizze, hogy minden tiszta-e és nem rengálódott-e. R Tisztítás 1. Kefével távolítsa el a fűszálakat a borító alól.(q1,q2). Q1 Q2 A kés beszerelése 1. Úgy szerelje a kést a gépre, hogy az éles részek a géptől távolódó irányba nézzenek. 2. Szerelje össze a kést tartó csavart a késen keresztül. 3. Tartsa erősen és a villáskulccsal házza meg a csavart. A csavart ne házza tál! 2. Egy puha kefével tisztítsa meg a fedelet (Q3), vágómagasság-beállító területet, fűgyűjtő tartályt és gyűjtőcsövet (Q4) a rákerült fűszálaktól. Q3 Q4 Akkumulátorcsere 1. Forduljon a helyi hivatalos szervizközponthoz, ha akkumulátorcserére van szükség. 2. Ne próbálja házilag kicserélni a telepeket! 3. A telepek lezárt, maróhatású savat tartalmazó ólomakkumulátorok. Ha a sav véletlenül a szemébe kerülne, azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Ha a sav a bőrére kerül, mossa le alaposan bő vízzel és vigyázzon, hogy nehogy a szemébe fröcskölődjön. 3. Száraz ruhával törölje át a fűnyíró gép felületét. A késsel mindig óvatosan bánjon - az élek balesetet okozhatnak! HASZNÁLJON KESZTYÛT 50 munkaóra, vagy két év nyírás (amelyik hamarabb történik) elteltével cserélje ki a kést, függetlenül az elhasználódás mértékétől. Cserélje ki a kést, ha az repedt vagy megrongálódott. Soha ne használjon olyan kést tartó csavart, melynek a szigetelt fejrésze megrongálódott, elrepedt vagy hiányzik. MAGYAR - 7

13 A fűnyírási szezon végén 1. Szükség esetén cserélje ki a kést és a csavarokat. 2. Tisztítsa meg alaposan a fűnyíró gépet. A fűnyíró gép tárolása 1. Közvetlen használat után ne tegye el a gépet. 2. Várjon míg a motor lehűlt. így elkerüli az esetleges tűzveszélyt. 3. Tisztítsa meg a gépet. 4. Tárolja hűvös, száraz helyen, ahol nem érheti károsodás. Hibakeresés A fűnyíró gép nem indul be 1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az OPC kar indítási pozícióban legyen. 2. A biztonsági kulcs megfelelően van-e behelyezve? 3. Kimerült az akkumulátor? Töltse újra. lásd 4.oldal 4. Ellenőrizze, hogy a kést tartó csavar meg van-e húzva. Ha laza, akkor az indítás nehézzé válhat. 5. Ha a fűnyíró gép még mindig nem indul be - távolítsa el a biztonsági kulcsot. 6. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL. Alacsony a motor teljesítőképessége és/vagy túlmelegszik 1. Engedje ki az OPC fogantyút és távolítsa el a biztonsági kulcsot. 2. Kimerült az akkumulátor? Töltse újra. lásd 4.oldal 3. Tisztítsa le a fűszálakat és bármi hulladékot a motor körül, a légbeszívó nyílásokról és a fedél belső feléről. a fűgyűjtőcsövet is beleértve. 4. Ha a gép még mindig nem kielégítően teljesít és/vagy túlmelegszik távolítsa el a biztonsági kulcsot. 5. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL. Erős vibráció 1. Engedje ki az OPC fogantyút és távolítsa el a biztonsági kulcsot. 2. Ellenőrizze, hogy a kés megfelelően van-e beszerelve (lásd 7.). 3. Ha a kés megrongálódott vagy elhasználódott, cserélje ki ájra. 4. Ha a vibráció nem szűnik azonnal távolítsa el a biztonsági kulcsot. 5. KÉRJEN TANÁCSOT A HELYI HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTTÓL. KARBANTARTÁS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK Az Electrolux szabadtéri termékeket (Electrolux Outdoor Products) az ISO Környezetgazdálkodási Rendszer előírásainak megfelelően gyártják, és amennyire az megvalósítható, az alkatrészeket a vállalati eljárások szerint, a lehető legkörnyezetbarátabb módon készítik, az újrahasznosítás későbbi lehetőségét is figyelembe véve. A csomagolás újrahasznosítható és a műanyag alkotórészek (ahol megvalósítható) az újrahasznosítható címkével vannak ellátva. Az elhasználódott termék megsemmisítésekor vegye figyelembe a környezeti tényezőket. Szükség esetén további hulladékártalmatlanítási információt kaphat a helyi hatóságoktól. AKKUMULÁTORHASZNOSÍTÁS Az elhasználódott akkumulátortelepet vagy a hivatalos szervizközpontba vagy a helyi újrahasznosító telepre kell vinni. SOHA ne dobja el az elhasználódott akkumulátort a háztartási hulladékkal! Az ólom/savas akkumulátor veszélyes és ezért az európai szabályoknak eleget téve, csak elismert újrahasznosítási módszerrel kártalanítható. Az akkumulátort TILOS vízbe dobni! TILOS égetni! 8 - MAGYAR

14 K. K,.,..,,. O nj : Husqvarna Royal 47RC... 1.,.. 2.,. 3.,,,,. 4.. STOP.,,.! nj.. nj, nj... P.,.. 1..,. 2.,., nj. 2.,. 3.,,,. 4., nj,. 6.,. K - 1

15 K 1.,. A,. 2.,,, , , K.. 8.,,., , ,. 13.,.,,.. 14., : - - -, -., Ako,. 1.,, ,,,. 5. nj. 6.,, nj K

16 B * * -..,,,. B. HCTP 3A C OS BAHE 1. nj ( 1). 2. ( 2) nj. 3. (C3) (C2) nj. C1 C2 C D1 3.. (D1). 1.. (D2). D (D2). 3. (D3). :. K,.. K - 3

17 : - - -! G 1. ( ). (Ako E,.) 2. (F). F (G): = 0-5% = 5-30% = 30-60% = % ,. -, (F). - Royal 47RC. 5. (G): = % = 60-35% = 35-10% = 10-0% 6. -, -, ,! 4 - K

18 - B H. 3. (H). 4. J (J). 5. nj (K). K C 1. L (L). 2., M nj (M). 3.! 6. (J). 7.. K - 5

19 : K N 1.,, (N). 2. K. - 1/3.. : , : 2. P. 3. ( ). T (O). O 6 - K

20 !,, B..!., (Q1, Q2). Q1 Q2 (R) O 1.,,, C R 2. (Q3),, (Q4). Q3 Q ,.,., K ,.,,. K - 7

21 1.,,, ,. 1. OPC. 2.? 3.? K / ? ,. 4. / K , K Electrolux Outdoor (ISO 14001).,,, -,. *. ( ),. *. * *. / K

22 Instruc iuni de Protec ie Dac\ nu este folosit\ corect ma ina de tuns iarba poate fi periculoas\! Ma ina de tuns poate cauza leziuni utilizatorului sau celor din jur, de aceea avertismentele i instruc iunile de siguran \ trebuiesc respectate pentru a asigura o protec ie i o eficien a corespunz\toare în timpul lucrului cu ma inii de tuns gazonul. Utilizatorul este responsabil de respectarea avertismentelor i a m\surilor de protec ie aflate în acest manual sau simbolizate pe ma ina de tuns gazonul. Nu folosi i ma ina dac\ cutia de colectat iarba sau dispozitivele de protec ie prev\zute de produc\tor nu sunt în pozi ie corect\. Interpretarea simbolurilor aflate pe: Husqvarna Royal 47RC STOP Avertisment Citi i cu aten ie instruc iunile de utilizare pentru a în elege comenzile I ceea ce se realizeaz\ prin executarea lor. ªine i întotdeauna, în timpul func ion\rii, ma ina de tuns gazon la nivelul solului. Aplecarea ei sau ridicarea ei în timpul opera iunii poate duce la proiectarea de pietre. Ruga i pe cei prezen i ca spectatori s\ p\streze distan a. Nu pune i în func iune ma ina dac\ sunt persoane prezente în special copii sau animale în zona de tuns iarb\. Inchideţi de la întrerupător! Scoateţi cablul de alimentare din priză înainte să reglaţi, curăţaţi sau atunci când cablul este încâlcit sau deteriorat. Ţineţi cablul la distanţă de lama de tăiere. Scoateţi cheia de siguranţă înainte să executaţi orice operaţie de întreţinere, curăţire sau reglare, sau atunci când intenţionaţi să lăsaţi mașina de tuns neînsoţită pentru orice perioadă de timp. Ave i grij\ s\ nu v\ t\ia i degetele de la mân\ sau picior. Nu pune i mâna sau piciorul aproape de lama de t\iat când aceasta este în mi care. Lama continu\ s\ se învârte chiar dup\ ce ma ina a fost scoas\ din priz\. Nu atinge i nici un component al ma inii pân\ când toate subansamblele nu s-au oprit. Nu tundeţi iarba pe ploaie și nu lăsaţi mașina de tuns afară în ploaie. Generalit\ i 1. Nu permite i niciodat\ copiilor sau persoanelor neautorizate s\ pun\ în func iune ma ina. Se pot adopta reguli locale de limitare a vârstei operatorului. 2. Folosi i ma ina de tuns iarb\ numai în modul i pentru func iile descrise în aceste instruc iuni. 3. Nu folosi i ma ina de tuns iarb\ atunci când sunte i obosit, bolnav sau sub influen a alcoolului, drogurilor sau medicamentelor. 4. Operatorul sau cel care folose te ma ina este r\spunz\tor pentru accidente sau pericole la care sunt expuse alte persoane sau proprietatea acestora. Preg\tire 1. Nu folosi i ma ina atunci când sunte i descul sau înc\l at cu sandale. Purta i întotdeauna îmbr\c\minte corespunz\toare, m\nu I i înc\l \minte robust\. 2. Întotdeauna inspecta i vizual ma ina înainte de folosire i verifica i dac\ dispozitivul de t\iere (lama, suportul de lam\, buloanele de prindere) nu sunt uzate sau avariate. Înlocui i lamele uzate sau avariate împreun\ cu buloanele de fixare în seturi, pentru a p\stra echilibrarea. 3. Inlocui i amortizoarele de zgomot avariate. Siguranţa electrică 1. Verificaţi cablul de alimentare la intervale regulate de timp, pentru a depista defecţiuni sau deteriorări datorate vechimii. 2. Nu folosiţi mașina de tuns dacă cablul de alimentare nu este în condiţie corespunzătoare de funcţionare. 3. Nu lăsaţi copiii în apropierea mașinii de tuns, atunci când aceasta este în priză, ex. în timpul alimentării sau a operaţiilor normale de lucru. 4. Dacă lama lovește un obiect dur, opriţi mașina și scoateţi cheia de siguranţă. Verificaţi ca axul lamei să nu se fi îndoit. Aceasta poate cauza vibraţii puternice și poate duce la slăbirea lamei. Reparaţi orice defecţiune înainte să folosiţi din nou mașina de tuns. 5. Inainte de a executa orice reparaţii sau reglări, opriţi motorul și scoateţi cheia de siguranţă. 6. Nu lăsaţi niciodată mașina nesupravegheată, cu cheia de siguranţă în contact. LIMBA ROMÂN^ - 1

23 Siguranţa bateriei 1. Bateriile sunt acumulatori etanși cu plăci de plumb care conţin acizi corozivi. Dacă acidul vine în contact cu pielea sau dacă intră în ochi, spălaţi imediat cu apă și cereţi sfatul medicului. 2. Bateriile care nu mai sunt în uz, trebuiesc duse la un centru de reciclare/depozitare a acestora. Folosire 1. Folosi i ma ina de tuns iarb\ numai la lumina zilei, sau acolo unde exist\ lumin\ artificial\ corespunz\toare. 2. Dac\ este posibil, evita i s\ folosi i ma ina de tuns atunci când iarba este ud\. 3. Ave i grij\ s\ nu aluneca i pe iarba ud\. 4. Pe pante, ave i grij\ cum p\ i i, purta i înc\l \minte care nu alunec\. 5. T\ia i iarba întotdeauna dintr-o parte în cealalta a pantei i niciodat\ de sus în jos. 6. Ave i mare grij\ când schimba i direc ia pe pant\. 7. T\iatul ierbii pe maluri i pante este foarte periculos. Nu încerca i s\ t\ia i iarba pe malurile i pantele abrupte. 8. Nu merge i cu spatele când cosi i, v\ pute i împiedica. Intotdeauna merge i la pas i nu fugi i. 9. Nu trage i niciodat\ ma ina c\tre dumneavoastr\ ca s\ t\ia i iarba. 10. Opriţi mașina de tuns și scoateţi cheia de siguranţă înainte să deplasaţi mașina pe alte suprafeţe decât cea de iarbă și atunci când transportaţi mașina către, sau de la locul de tuns. 11. Nu folosi i niciodat\ ma ina de tuns iarb\ f\r\ dispozitivele de protec ie sau cu ele avariate. 12. Intotdeauna porni i motorul cu aten ie, având grij\ ca picioarele s\ stea departe de lame. 13. Nu înclinaţi mașina atunci când motorul funcţionează, cu excepţia cazului când porniţi sau opriţi mașina, în care caz nu înclinaţi mai mult decât este necesar și ridicaţi doar partea care este mai departe de operator. Aveţi grijă ca, înainte să lăsaţi mașina la sol, ambele mâini să fie întotdeauna în poziţie de operare. 14. Nu staţi în faţa jgheabului de evacuare a ierbii atunci când porniţi motorul. 15. Nu puneţi mâna lângă jgheabul de evacuare a ierbii atunci când porniţi motorul. 16. Nu ridicaţi, sau nu transportaţi niciodată mașina de tuns în timp ce motorul funcţionează. Instruc iuni de Protec ie 17. Opriţi mașina de tuns și scoateţi cheia de siguranţă: - înainte de a l\sa ma ina nesupravegheat\ pentru o perioad\ de timp; - înainte de a cur\ a dipozitivele de blocare; - înainte de verificare, cur\ are sau înainte de a lucra la ma in\; - dac\ lovi i un obiect. Nu folosi i ma ina de tuns iarb\ dac\ nu sunte i sigur c\ ma ina este în întregime în condi ii sigure de func ionare; - dac\ ma ina începe s\ vibreze anormal. Verifica i imediat. Vibraţiile excesive pot cauza leziuni. Dacă cheia de siguranţă este în contact, indicatorul luminos de alimentare a acumulatorului va da un semnal luminos intermitent dublu, pentru aprozimativ un minut. Intre inere i depozitare 1. Men ine i toate buloanele i uruburile cu piuli e bine strânse pentru ca ma ina de tuns s\ fie în siguran \ de lucru. 2. Verificaţi colectorul de iarbă la intervale regulate de timp pentru uzură sau defecţiuni. 3. Pentru o bun\ siguran \ înlocui i piesele uzate sau deteriorate. 4. Folosi i numai lama, buloanele ( uruburile) de fixare a lamei, distan ierul i rotorul de schimb specificate pentru acest produs. 5. Lăsaţi motorul să se răcească înainte de-a duce mașina de tuns la loc. 6. Pentru a reduce pericolul de foc, păstraţi motorul, compartimentul bateriei și locul unde ţineţi mașina curate, fără fire de iarbă, frunze sau exces de unsoare. 7. Ave i grij\ în timpul ajust\rii ma inii, pentru a preveni prinderea degetelor între lamele în mi care i p\r ile fixe ale ma inii. Siguranţa de transport 1. Scoateţi cheia de siguranţă pentru a preveni pornirea accidentală. 2. Pliaţi cu grijă mânerul pe mașina de tuns. 3. Verificaţi cablul de alimentare să nu fie prins. 2 - LIMBA ROMÂN^

24 B Pl\cu a indicatoare a caracteristicilor tehnice a produsului Produs num\r... Model... Seria... Data achizi ion\rii... Locul achizi ion\rii... P\stra i ca dovad\ de cump\rare Produsul este u or de identificat printro pl\cu \, argintie cu negru, indicatoare a caracteristicilor tehnice a produsului. Ca s\ v\ asigura i c\ ave i informa ii complete referitoare la produs atunci când ob ine i piese de schimb sau recomand\ri de la unul din centrele noastre recunoscute de repara ii sau dac\ dori i s\ contacta i departamentul de deservire a clien ilor trebuie s\ v\ nota i în spa iul prev\zut informa iile indicate în figura B. Asamblarea mânerelor 1. Produsul este furnizat cu mânerele pliate pe produs. (C1) 2. Slăbiţi dispozitivul de reglare a mânerelor (C2) de pe ambele părţi ale produsului și ridicaţi ansamblul mânerelor. INSTRUCªIUNI DE ASAMBLARE C1 C2 Montarea colectorului 1. Ridicaţi clapeta de siguranţă. 2. Plasaţi colectorul peste jgheabul de eliminare. D1 3. Coborâţi colectorul până când se sprijină pe secţiunile inferioare ale mânerului și plasaţi clapeta de siguranţă peste secţiunea frontală a colectorului. (D1) 3. Reglaţi ansamblul mânerelor pe ambele părţi ale produsului, în poziţia cea mai confortabilă de operare (C3), și strângeţi dispozitiuele de reglare a mânerelor (C2) de pe ambele pârţi ale produsului. dispozitiv de reglare a mânerelor C3 Golirea colectorului 1. Ridicaţi clema ca în figura (D2). Slăbiţi cârligul din clemă. D2 2. Basculaţi partea de sus a colectorului și îndepărtaţi iarba. (D2) 3. Deflectorul posterior de evacuare este la alegere. (D3) 4. Verificaţi ca firul de alimentere să nu fie prins între mânere sau între dispozitivele de reglare a mânerelor. Nota i: Nu trebuie s\ r\mân\ nici un spa iu între clapeta de siguran \ i colector. Acolo unde nu este nevoie s\ se colecteze iarba pute i folosi ma ina de tuns f\r\ colector. Capacul deflector trebuie s\ fie închis complet. LIMBA ROMÂN^ - 3

25 INCĂRCAŢI BATERIA Inainte de prima folosire Dacă mașina de tuns nu este folosită pentru mai mult de o lună INTOTDEAUNA imediat după folosire! INCĂRCAREA BATERIEI G LUMINA 1. Scoateţi cheia de siguranţă (E) (Dacă cheia de siguranţă este în contact, indicatorul luminos de alimentare a acumulatorului va da un semnal luminos intermitent dublu, pentru aprozimativ un minut.) 2. Conectaţi cablul de alimentare (F) la mașina de tuns E F 5. CE INDICĂ LUMINA LA TUNS (G): Lumină verde constantă = baterie % Lumină verde intermitentă = baterie 60-35% Lumină galbenă constantă = baterie 35-10% Lumină roșie intermitentă = baterie 10-0% 3. Puneţi în priză și porniţi. 4. CE INDICĂ LUMINA PE TIMPUL ALIMENTĂRII (G): Lumină roșie intermitentă = baterie 0-5% Lumină galbenă constantă = baterie 5-30% Lumină verde intermitentă = baterie 30-60% Lumină verde constantă = baterie % Aproximativ 16 ore pentru încărcare completă. Există o anumită capacitate de folosire atunci când indicatorul luminos este verde constant sau intermitent. Când alimentarea este completă, închideţi de la priză și scoateţi cablul de alimentare din soclul mașinii (F). NOTAŢI Royal 47RC poate fi lăsat permanent conectat la acumulator, cu acumulatorul de baterie deschis, fără risc de supraalimentare. 6. LUMINA ROȘIE CONSTANTĂ LA TUNDERE La pornirea mașinii, până când motorul atinge viteza normală. La oprirea mașinii, când este acţionată frâna. Motorul este supraîncărcat vezi Cum se tunde iarba. Bateria trebuie încărcată. Pentru prelungirea la maximum a duratei de funcţionare a bateriei, încărcaţi bateria INTOTDEAUNA imediat după folosire! 4 - LIMBA ROMÂN^

26 Pornirea mașinii de tuns 1. Verificaţi ca firul de alimentare să fie scos din priză și din soclul mașinii 2. Incepeţi întotdeauna operaţiunea de tuns acolo unde iarba este mică sau H pe o suprafaţă plană. 3. Introduceţi cheia de siguranţă în spaţiul prevăzut (H). 4. Trageţi maneta de siguranţă (maneta OPC) (J). J 5. Continuaţi să ţineţi maneta de siguranţă OPC în poziţie și apăsaţi butonul de pornire (K), de pe panoul de comandă. K BUTON DE PORNIRE FOLOSIRE PORNIRE ȘI OPRIRE Oprirea mașinii de tuns 1. Slăbiţi maneta L OPC. (L) 2. Scoateţi cheia de siguranţă pentru a preveni pornirea accidentală a mașinii, atunci când plecaţi de lângă aceasta. (M) M 3. Intotdeauna încărcaţi bateria imediat după folosire! 6. Eliberaţi butonul de pornire și continuaţi să ţineţi maneta OPC pentru a menţine motorul în turaţie. (J) 7. Incepeţi tunsul atunci când motorul atinge viteza normală. LIMBA ROMÂN^ - 5

27 FOLOSIRE OPERAŢIUNEA DE TUNDERE Cum se cose te N 1. Incepe i s\ cosi i de la marginea exterioar\ a gazonului, pe fâ ii în direc ii alternative (N). 2. Cosi i de dou\ ori pe s\pt\mân\ în sezonul de cre tere, gazonul o s\ sufere dac\ mai mult de o treime din lungimea ierbii este t\iat\ i aceasta poate duce la rezultate nu prea bune de colectare a ierbii. Curăţarea jgheabului de evacuare 1. Dacă jgheabul de evacuare se blochează, atunci: 2. Scoateţi cheia de siguranţă pentru a preveni pornirea P accidentală. 3. Scoateţi colectorul de iarbă și curăţaţi jgheabul de evacuare. (P) Nota i: Nu supraînc\rca i ma ina de tuns iarb\. Atunci când t\ia i iarb\ lung\ i groas\ o prim\ cosire cu în\l imea de t\iere ajustat\ la treapta cea mai de sus, vede i In\l imi de t\iere, v\ va ajuta s\ reduce i suprasolicitarea motorului i s\ preveni i deteriorarea ma inii de tuns iarb\. Transport 1. Scoateţi cheia de siguranţă pentru a preveni pornirea accidentală. 2. Pliaţi cu grijă mânerul. 3. Evitaţi deteriorarea cablului și a afișajului. Reglarea înălţimii de tăiere 1. Reglaţi înălţimea de tăiere dorită cu ajutorul manetei aflate pe partea dreaptă a mașinii. (O) O 6 - LIMBA ROMÂN^

28 ATENŢIE! Scoateţi INTOTDEAUNA cheia de siguranţă înainte de curăţarea, deservirea sau repararea mașinii de tuns, pentru a preveni pornirea accidentală a acesteia. Verificaţi ca firul de alimentare să nu fie în priză. IMPORTANT Nu folosi i niciodat\ ap\ ca s\ cur\ a i ma ina de tuns iarb\. Nu folosi i substan e chimice, inclusiv benzin\, sau solven i - unele substan e pot distruge piesele importante confec ionate din material plastic. Cur\ are 1. Scoate i iarba de sub asiu cu o perie (Q1, Q2). Q1 Q2 INTREªINERE Sistemul de t\iere (R) Indep\rtarea lamei i ventilatorului 1. Folosi i cheia de piuli e s\ sl\bi i urubul de fixare a lamei printr-o mi care în sens invers acelor de ceasornic. 2. Indepărtaţi șurubul de fixare a lamei și lama. 3. Verifica i dac\ exist\ vreo avarie i cur\ a i, dac\ este necesar. Montarea lamei 1. Monta i lama la ma in\ cu t\i ul spre exteriorul ma inii. 2. Repoziţionaţi șurubul de fixare a lamei prin orificiul lamei. 3. ªine i în pozi ie i strânge i bine urubul de fixare cu cheia de piuli e. Nu strânge i prea tare. R 2. Cu o perie moale îndepărtaţi firele de iarbă de pe șasiu (Q3), zona de reglare a înălţimii de tăiere, colectorul de iarbă și jgheabul de evacuare (Q4). Q3 Q4 3. terge i ma ina de tuns cu o cârp\ uscat\. Schimbarea bateriei 1. Contactaţi centrul local autorizat de deservire atunci când bateria trebuie înlocuită. 2. Nu schimbaţi bateria dumneavoastră personal. 3. Bateriile sunt acumulatori etanși cu plăci de plumb care conţin acizi corozivi. Dacă acidul intră conîn ochi spălaţi imediat cu apă din abundenţă și cereţi sfatul medicului. Dacă acidul vine în contact cu pielea, spălaţi imediat cu apă din abundenţă, având grijă să nu vă sară în ochi. Intotdeauna manipula i lama cu grij\ - marginile ascu ite pot produce leziuni. FOLOSIªI M^NU I Inlocui i lama de metal dup\ 50 ore de cosit sau 2 ani depinde care este mai devreme - i indiferent de starea ei de uzur\. Dac\ lama este cr\pat\ sau deteriorat\ înlocui i-o cu alta nou\. Nu folosi i urub de fixare a lamei este deteriorat, cr\pat sau dac\ lipse te. LIMBA ROMÂN^ - 7

29 La sfâr itul sezonului de cosit 1. Inlocui i lama, buloanele, piuli ele sau uruburile, dac\ este nevoie. 2. Cur\ a i bine ma ina de tuns iarb\. P\strarea ma inii de tuns gazon 1. Nu pune i la loc ma ina de tuns gazon imediat dup\ folosire. 2. Pentru a evita orice pericol de foc, așteptaţi ca motorul să se răcească. 3. Cur\ a i ma ina de tuns gazon. 4. P\stra i ma ina intr-un loc rece i uscat unde este protejat\ de deterior\ri. Depistarea defecţiunilor Mașina de tuns nu pornește 1. Verificaţi ca maneta OPC să fie în poziţie de pornire. 2. Este cheia de siguranţă corect localizată? 3. Este bateria descărcată? Incărcaţi bateria vezi pagina Verifica i ca uruburile de fixare a lamei s\ fie strâns bine. Dac\ este sl\bit poate duce la dificult\ i de pornire. 5. Dacă mașina tot nu pornește scoateţi cheia de siguranţă. 6. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. Motorul nu are putere și/sau se supraîncălzește 1. Eliberaţi maneta OPC și scoateţi cheia de siguranţă. 2. Este bateria descărcată? Incărcaţi bateria vezi pagina Curăţaţi firele de iarbă și orice deșeuri din jurul motorului, tuburilor de aspiraţie și de sub șasiu, incluzând jgheabul de evacuare. 4. Dacă mașina tot nu are putere și/sau se supraîncălzește scoateţi cheia de siguranţă. 5. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. Vibra ii excesive 1. Eliberaţi maneta OPC și scoateţi cheia de siguranţă. 2. Verifica i ca lama s\ fie corect montat\, vezi pagina Dac\ lama este deteriorat\ sau uzat\, înlocui i-o cu una nou\. 4. Dacă vibraţia persistă, scoateţi imediat cheia de siguranţă. 5. CONSULTAªI CENTRUL AUTORIZAT DE DESERVIRE LOCAL. INTREªINERE INFORMAŢII LEGATE DE MEDIUL INCONJURĂTOR Electrolux Outdoors Products sunt fabricate conform normelor sistemului de control a mediului ambiant - Environmental Management System - (ISO 14001) folosind, în limita posibilului, componente fabricate într-o manieră care respectă mediul, conform metodelor tehnice proprii companiei, cu potenţial de reciclare la uzarea/casarea produselor. Ambalajul este reciclabil, iar componentele din material plastic au fost etichetate (unde este posibil) pentru reciclare clasificată. Trebuie să se ţină cont de mediul înconjurător atunci când se aruncă un produs casat. Contactaţi autorităţile locale pentru informaţii legate de distrugerea/reciclarea produselor uzate. ARUNCAREA BATERIEI Bateria trebuie dusă la un centru autorizat de deservire sau la staţia locală de reciclare. NU aruncaţi bateria folosită la gunoiul menajer. Bateriile cu plăci de plumb și acid sulfuric sunt periculoase și trebuiesc duse la staţii de reciclare special amenajate, conform regulamentului european. NU aruncaţi bateria în apă. A NU se incinera 8 - LIMBA ROMÂN^

30 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η λανθασµένη χρήση του µηχανήµατος δηµιουργεί κινδ νους. Το χλοοκοπτικ µπορεί να προκαλέσει σοβαρ τραυµατισµ σε εσάς τον χειριστή και σε άλλους, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ. Ο χειριστής είναι υπε θυνος γιά την τήρηση των οδηγειών ασφαλείας. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα χωρίς το συλλέκτη χ ρτου ή τους προφυλακτήρες. Eπεξηγήσε ς Συµβ λων στη συσκευπ σας: Husqvarna Royal 47RC STOP ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 1 Προειδοποίηση ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη για να βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε λους τους ρυθµιστές και τι κάνουν. Πάντα να διατηρείτε το χλοοκοπτικ επάνω στο έδαφος ταν εργάζεστε. Πέτρες µπορεί να εκσφενδονιστο ν εάν γέρνετε ή σηκώνετε το µηχάνηµα. Να κρατάτε τους παρισταµένους µακρυά. Να µην εργάζεστε ταν βρίσκονται στην περιοχή εργασίαςάλλα άτοµα, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Σβήστε τη σνσκευή! Aφαιρέστε τον φορτιστή απ την κεντρική παροχή ρε µατος προτο να ρ Θµίσετε, να καθαρίσετε ή αν το καλώδιο είναι µπερδεµένο ή κατεστραµµένο. αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας προτο δοκιµάσετε τυχ ν συντήρηση, καθάρισµα ή ρ Θµιση, ή αν πρ κειται να αφήσετε απαρακολο Θητη τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο για κάποια χρονική περίοδο. Ποτέ µην πλησιάζετε τα χέρια σας ή τα π δια σας στα µαχαίρια κοπής. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρο τραυµατισµο. Η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται ταν σβήσει η µηχανή. Περιµένετε µέχρις του λα τα µέρη έχουν πλήρως σταµατήσει προτο τα αγγίξετε. Nα µη Θερίζετε κάτω απ τη βροχή και να µην αφήνετε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο στο παιθρο ταν βρέχει. Γενικά 1. Ποτέ να µην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε αυτές τις οδηγίες να χρησιµοποιο ν το χλοοκοπτικ. Οι τοπικοί κανονισµοί µπορεί να περιορίζουν την ηλικία του χειριστή. 2. Να χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ µ νο σ µφωνα µε τον τρ πο και τις λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές. 3. Ποτέ να µην εργάζεστε µε το χλοοκοπτικ ταν είστε κουρασµένοι, άρρωστοι ή υπ την επήρρεια αλκο λ, ή φαρµάκων. 4. Ο χειριστής είναι υπε θυνος για τυχ ν ατυχήµατα ή κινδ νους που επισυµβαίνουν σε άλλα άτοµα ή στην περιουσία τους. Προετοιµασία 1. Μην εργάζεστε ξυπ λυτοι ή φορώντας σανδάλια. Πάντοτε να φοράτε κατάλληλο ρουχισµ, γάντια και σκληρά παπο τσια. 2. Πάντα να ελέγχετε εάν τα µαχαίρια κοπής, τα µπουλ νια των µαχαιριών και ο µηχανισµ ς κοπής παρουσιάζουν κάποια φθορά ή βλάβη. Εάν υπάρχει φθορά, πάντα να αντικαθιστάτε τα µαχαίρια µαζί µε τα µπουλ νια τους γιά τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας. 3. Πάντα να αντικαθιστάτε τις ελαττωµατικές εξατµίσεις. Hλεκτρική Aσφάλεια 1. Nα ελέγχετε τακτικά το καλώδιο του φορτιστή για τυχ ν βλάβη ή φθορά λ γω πεπαλαίωσης. 2. Nα µην χρησιµοποιείτε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο αν το καλώδιο φ ρτισης δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 3. Να κρατάτε τα παιδιά µακριά απ τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο ταν είναι συνδεδεµένη µε την παροχή ρε µατος, π.χ. κατά τη διάρκεια επαναφ ρτισης και της κανονικής λειτουργίας. 4. Aν η λεπίδα κτυπήσει σε σκληρ αντικείµενο, σταµατήστε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Eλέγξτε ώστε ο άξονας της λεπίδας δεν έχει λυγίσει. Aυτ Θα προκαλέσει σοβαρή ταλάντευση και µπορεί να προκ ψει στη χαλάρωση της λεπίδας. Eπισκευάστε τυχ ν βλάβες προτο χρησιµοποιήσετε ξανά τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο. 5. Προτο εκτελέσετε τυχ πν επισκευές ή ρυθµίσεις, σταµατήστε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. 6. Ποτέ να µην αφήνετε απαρακολο Θητη τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο µε το κλειδί ασφαλείας στη Θέση του.

31 Aσφάλεια Μπαταρίας 1. λι µπαταρίες είναι σφραγισµένοι µολ βδινοι συσσωρευτές που περιέχουν διαβρωτικ οξ. Aν πάει οξ πάνω στο δέρµα σας ή στα µάτια σας, ξεπλ νετέ το αµέσως, και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 2. Μπαταρίες που δεν είναι πια χρήσιµες πρέπει να µεταφέρονται σε τοποθεσία διάθεσης άχρηστων µπαταριών. Χρήση 1. Να χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ µ νο µε πολ καλ φωτισµ. 2. Να αποφε γετε να λειτουργείτε το χλοοκοπτικ σε βρεγµένο γρασίδι, ταν είναι δυνατ. 3. Να προσέχετε ταν είστε σε βρεγµένο γρασίδι, µπορεί να γλιστρίσετε. 4. Πάνω σε πλαγιές, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε το περπάτηµά σας και να φοράτε αντιολισθητικά παπο τσια. 5. Οταν εργάζεστε σε πλαγιές να κινείστε σε πλάγια πορεία, ποτέ κάθετα πάνω ή κάτω. 6. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ταν αλλάζετε κατε θυνση πάνω σε πλαγιές. 7. Είναι επικίνδυνο να εργάζεστε σε άκρες ή πλαγιές. Ποτέ µην εργάζεστε στις άκρες ή σε απ τοµες πλαγιές. 8. Να µην περπατάτε προς τα πίσω ταν εργάζεστε, µπορεί να σκοντάψετε. Να περπατάτε και ποτέ να µην τρέχετε. 9. Ποτέ να µην κ βετε γρασίδι τραβώντας το χλοοκοπτικ προς το µέρος σας. 10.Σταµατήστε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας µετακινώντας τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο κατά µήκος των επιφανειών εκτ ς του γρασιδιο και ταν µετακινείτε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιτ προς και απ τον χώρο για Θέρισµα. 11. Ποτέ να µη λειτουργείτε το χλοοκοπτικ µε χαλασµένους προφυλακτήρες ή χωρίς οι προφυλακτήρες να είναι στη θέση τους. 12.Πάντοτε να ξεκινάτε το χλοοκοπτικ προσεκτικά, µε τα π δια σας αρκετά µακρυά απ τα µαχαίρια. 13. Μην σηκώνετε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο ταν λειτουργεί το µηχάνηµα, εκτ ς ταν ξεκινά και σταµατά. Σ αυτή την περίπτωση, µην ανασηκώνετε περισσ τερο απ,τι χρειάζεται και να σηκώνετε µ νο το µέρος που είναι µακριά απ τον χειριστή. Πάντοτε να εξασφαλίζετε τι και τα δυο σας χέρια βρίσκονται στη Θέση λειτουργίας προτο επιστρέψετε τη συσκευή στο έδαφος. 14.Nα µη στέκεστε µπροστά απ το κουτί αφαίρεσης του γρασιδιο ταν ξεκινήσετε το µηχάνηµα. 15.Nα µη βάζετε τα χέρια σας κοντά στο κουτί αφαίρεσης του γρασιδιο ταν λειτουργεί το µηχάνηµα. 16.Ποτέ να µην µαζε ετε ή να µεταφέρετε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο ενώ λειτουργεί το µηχάνηµα. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 17. Σταµατήστε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. - προτο αφήσετε τη θεριστική µηχανή απαρακολο θητη για οποιαδήποτε περίοδο, - προτο καθαρίσετε τυχ ν έµφραγµα, - προτο ελέγξετε, καθαρίσετε ή εργασθείτε πάνω στη συσκευή, - αν κτυπήσατε πάνω σε κάποιο αντικείµενο. Μην χρησιµοποιείτε τη θεριστική σας µηχανή µέχρις του βεβαιωθείτε τι ολ κληρη η θεριστική µηχανή βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση, - αν η θεριστική µηχανή αρχίζει να δονείται αντικανονικά. Ελέγξατε αµέσως. H υπερβολική δ νηση θα προκαλέσει τραυµατισµ. Eάν δεν αφαιρεθεί το κλειδί ασφαλείας, το φως του είκτη τον φορτιστή Μπαταρίας Θα αναβοσβήσει επανειληµµένα δ ο φορές για περίπου 1 λεπτ Συντήρηση και αποθήκευση 1. Να ελέγχετε εάν λα τα παξιµάδια, τα µπουλ νια, και οι βίδες είναι σφιχτά βιδωµένα και εάν το χλοοκοπτικ είναι σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση. 2. Nα ελέγχετε συχνά το κουτί γρασιδιο / τη σακο λα γρασιδιο για τυχ ν ζηµιά ή φθορά. 3 Να αλλάζετε τα κατεστραµµένα ή χαλασµένα εξαρτήµατα για λ γους ασφαλείας. 4. Να χρησιµοποιείτε µ νο τα ανταλλακτικά µαχαίρια, το µπουλ νι των µαχαιριών, το διαχωριστικ και τον εξωθητήρα που είναι σχεδιασµένα γιά το προϊ ν αυτ. 5. Aφήστε τη µηχανή να κρυώσει προτο την αποθηκε σετε σε κλειστ χώρο. 6. Για τη µείωση του κινδ νου, να τηρείτε τη µηχανή, το κουτί της µπαταρίας και τον χώρο αποθήκευσης χωρίς γρασίδι, χωρίς φ λλα και χωρίς υπερβολικ γράσο. 7. Να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της ρ θµισης του µηχανήµατος ώστε να µην πιαστο ν τα δάχτυλα σας στα µαχαίρια κοπής. Aσφάλεια Μεταφοράς 1. Aφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας για να παρεµποδίσετε τυχαίο ξεκίνηµα. 2. Να διπλώνετε προσεκτικά τη λαβή επάνω στο µηχάνηµα. 3. BεβαιωΘείτε τι το καλώδιο δεν είναι µπλεγµένο. 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

32 B Αριθµ ς Προϊ ντος... Μοντέλο... Α ξων Αριθµ ς... Ηµεροµηνία Αγοράς... Τ πος Αγοράς... Παρακαλώ κρατήστε το ως Τεκµήριο Αγοράς Συναρµολ γηση της Λαβής 1. H συσκευή σας παρέχεται µε τις λαβές που είναι διπλωµένες πάνω στη συσκευή (C1). 2. Xαλαρώστε τους ρυθνµιστές λαβής (C2) και στις δ ο πλευρές της συσκευής και σηκώστε προς τα πάνω τη συναρµολ γηση της λαβής. 3. ΡυΘµίστε τη συναρµολ γηση της λαβής στην πιο άνετη λειτουργική Θέση (C3) και σφίξτε τους ρυθµιστές της λαβής (C2) και στις δ ο πλευρές της συσκευής. 3. BεβαιωΘείτε τι το καλώδιο ενεργείας δεν είναι µπλεγµένο ανλαµεσα στις λαβές ή στοςε ρυθµιστές της λαβής. Ετικέτα Απ δοσης Προϊ ντος Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ C1 C2 ρυθµιστής λαβής C3 Το προϊ ν σας διαθέτει µοναδική αναγνώριση µε αργυρή και µα ρη ετικέτα απ δοσης προϊ ντος. Για να εξασφαλίσετε τι έχετε πλήρεις πληροφορίες του προϊ ντος ταν παίρνετε ανταλλακτικά ή συµβουλές απ ένα απ τα εγκεκριµένα κέντρα εξυπηρέτησης ή, αν χρειάζεστε να έχετε επικοινωνία µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, θα πρέπει να γράψετε µια σηµείωση στον χώρο που παρέχεται στις πληροφορίες που φαίνονται στην Εικ να B. Εφαρµογή του συλλέκτη γρασιδιο 1. Σηκώστε το καπάκι γρασιδιο. 2. Τοποθετήστε τον συλλέκτη γρασιδιο πάνω απ τον σωλήνα µεταφοράς του D1 συλλέκτη. 3. Χαµηλώστε τον συλλέκτη του γρασιδιο µέχρις του να υποστηρίεται απ τα τµήµατα της κάτω λαβής και βάλτε το καπάκι ασφαλείας πάνω απ το µπροστιν µέρος του συλλέκτη του γρασιδιο (D1). Αδειάζοντας τον συλλέκτη του γρασιδιο 1. Σηκώστε τον σφιγκτήρα, πως φαίνεται στο (D2). Αποδεσµε σατε το άγγιστρο απ τον D2 σφιγκτήρα 2. Ανοίζτε την κορυφή του συλλέκτη του γρασιδιο και αφαιρέστε το γρασίδι (D2) 3. Ο οπίσθιος µηχανισµ ς παρέκλισης για αφαίρεση είναι προαιρετικ ς (D3) Παρακαλώ Σηµειώστε: Βεβαιωθείτε τι δεν παραµένει κεν διάστηµα ανάµεσα στο πτερ γιο ασφάλειας και το συλλέκτη χ ρτου Εκεί που δεν απαιτείται συλλογή γρασιδιο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το χλοοκοπτικ χωρίς το συλλέκτη. Βεβαιωθείτε τι το πτερ γιο ασφαλείας είναι πλήρως κλειστ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 3

33 φορτiσtσ THN MΠATAPIA Προτο χρησιµοποιήσρετε για πρώτη φορά Aν η Θεριστική µηχανή γρασιδιο σας δεν χρησιµοποιηθεί πέραν του εν ς µήνα. ΠANTOTE να φορτίζετε την µπαταρία αµέσως µετά απ τη χρήση! 1. Aφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας (E). (Eάν δεν αφαιρεθεί το κλειδί ασφαλείας, το φως του είκτη τον φορτιστή Μπαταρίας Θα αναβοσβήσει επανειληµµένα δ ο φορές για περίπου 1 λεπτ ) 2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στη Θηλυκή πρίζα. ( F) 3. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην παροχή της κεντρικής παροχής και ανάψτε τη συσκευή. 4. TI EIXNEI TO ΦΩΣ OTAN ΦOPTIZETE (G): Tο K κκινο φως αναβοσβήνει = Μπαταρία 0-5% ΣταΘερ Κεχριµπαρένο φως = Μπαταρία 5-30% Tο Πράσινο φως Aναβοσβήνει = Μπαταρία 30-60% ΣταΘερ Πράσινο = Μπαταρία % Περίπου 16 ώρες µέχρι πλήρους φ ρτισης. Υπάρχει ε χρηστη φ ρτιση ταν το φως είναι σταθερ πράσινο ή πράσινο που αναβοσβήνει Oταν η φ ρτιση είναι πλήρης. Σβήστε απ την κεντρική παροχή ρε µατος και αφαιρέστε το καλώδιο του φορτιστή απ τη Θηλυκή πρίζα ( F). ΣHMEIΩΣH Tο Royal 47RC µπορεί να αφεθεί συνδεδεµένο µ νιµα στον φορτιστή, µε αναµµένο τον φορτιστή, χωρίς το κλινδυνο υπερφ ρτισης. E F ΦΟΡΤIΣH MΠATAPIAΣ G φωσ 5. TI EIXNEI TO ΦΩΣ OTAN ΘEPTIZETE (G): ΣταΘερ Πράσινο φως = Μπαταρία % Tο Πράσινο φως αναβοσβήνει = Μπαταρία 60-35% ΣταΘερ Kεχριµπαρένο φως = Μπαταρία 35-10% Tο K κκινο φως αναβοσβήνει = Μπαταρία 10-0% 6. ΣTAΘEPO KOKKINO ΦΩΣ :OTAN ΘEPIZETE Oταν ξεκινήσετε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο, ενώ η µηχανή φτάσει στην κανονική της ταχ τητα. Oταν σταµατήσετε τη Θεριστική µηχανή γρασιδιο σας, ταν είναι κρατηµένο το φρένο. Tο µηχάνηµα της Θεριστικής µηχανής γρασιδιο είναι υπερφορτωµένο - βλέπε το µέρος Πώς να Θερίσετε. H µπαταρίοα χρειάζεται να φορτισθεί. ια ανώτατο ριο διάρκειας ζωής. ΠANTOTE να φορτίζετε την µπαταρία αµέσως µετά απ τη χρήση! 4 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ROYAL 49SC. HU Gondosan olvassa el az. feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni 5118525-02

ROYAL 49SC. HU Gondosan olvassa el az. feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni 5118525-02 ROYAL 49SC HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual de instrucțiuni Inainte să folosiți

Διαβάστε περισσότερα

Master 46. HU Gondosan olvassa el az. feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni 5118763-02

Master 46. HU Gondosan olvassa el az. feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni 5118763-02 Master 46 HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual de instrucțiuni Inainte să folosiți

Διαβάστε περισσότερα

ROYAL 53S ROYAL 53SE

ROYAL 53S ROYAL 53SE ROYAL 53SE ROYAL 53S ROYAL ROYAL 53S 53SE HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual

Διαβάστε περισσότερα

Master 46. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή. 5118763-03(12/01)

Master 46. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή. 5118763-03(12/01) Master 46 HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual de instrucţiuni Inainte să folosiţi

Διαβάστε περισσότερα

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo...

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo... W0088_20IVZ.fm DH 330 115 171 1126 / 4309-2.0 SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........28 Izvirna navodila za uporabo............42

Διαβάστε περισσότερα

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.8.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 235/3 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG C 16/10 (korábbi NN 22/10) számú

Διαβάστε περισσότερα

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Είναι επαρκή τα δηµοσιονοµικά µέτρα ώστε να... ο στόχος µείωσης του ελλείµµατος. A. επιτεθεί B. επιτευχθεί C. επιστραφεί

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ SPRING User s Manual Air Purifier with Ionizer Εγχειρίδιο Χρήστη Ιονιστής/Καθαριστής αέρα Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR. Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18

EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ...6 4. ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46SE

ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46SE ROYAL 46SE ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46 ROYAL 46S ROYAL 46SE HU Üzemeléi Kézikönyv Gondon olv el z Üzemeléi kézikönyvet, é feltétlenül imerje meg nnk trtlmát, mielőtt hználni kezdené fűnyírót. RO Mnul de

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P INVMCF99A INVMCF142A Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Chest Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 16 RO Manual de utilizare 30 Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB36101WA ZRB36101XA Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια _ 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Sandık Tipi Dondurucu ECN26109W 2 electrolux ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

KGS 305. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...17 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...32 Izvirna navodila za uporabo...

KGS 305. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...17 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...32 Izvirna navodila za uporabo... A0337_30IVZ.fm KGS 305 SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi..........17 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........32 Izvirna navodila za uporabo............48 115 171

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Συντήρηση... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

KGS 303 Plus. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...17 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...32. A0271_30IVZ.

KGS 303 Plus. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...17 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...32. A0271_30IVZ. A0271_30IVZ.fm KGS 303 Plus Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi..........17 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........32 115 168 7594 / 0110-3.0 D DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Διαβάστε περισσότερα

Instrucøiuni de montaj μi exploatare. GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Instrucøiuni de montaj μi exploatare. GasMultiBloc cu regim de funcøionare în douå trepte Tip MB-ZR (DLE) B01 Diametre nominale Rp 1/2 - Rp 1 1/4 Инструкции за монтаж и експлоатация Instrucøiuni de montaj μi exploatare Működési leírás és szerelési utasítás Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης GasMultiBloc с двустъпално действие Тип MB-ZR (DLE)

Διαβάστε περισσότερα

NM 120 MEAT GRINDER ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ MASINA DE TOCAT CARNE МЕСОМЕЛАЧКА INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE INTRUCTIUNI ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

NM 120 MEAT GRINDER ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ MASINA DE TOCAT CARNE МЕСОМЕЛАЧКА INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE INTRUCTIUNI ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NM 120 MEAT GRINDER ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ MASINA DE TOCAT CARNE МЕСОМЕЛАЧКА GB GR RO BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE INTRUCTIUNI ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 4 GR FRANÇAIS... 8 FR ROMANA...

Διαβάστε περισσότερα

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

RAC 171. OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM Ø 4,8* 7,8** SZEGECSEKHEZ (*kizárólag alumíniumból **csak alumíniumból) HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK

RAC 171. OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM Ø 4,8* 7,8** SZEGECSEKHEZ (*kizárólag alumíniumból **csak alumíniumból) HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ Ø 4,8* 7,8** (*Εξαιρούμενα αλουμινίου **Μόνο αλουμινίου) FARBOLT, MAGNA-LOK, MONOBOLT (3/16-1/4 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM

Διαβάστε περισσότερα

HC 260 C. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Izvirna navodila za uporabo...29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...

HC 260 C. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Izvirna navodila za uporabo...29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας... HC 260 C SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Izvirna navodila za uporabo............29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........41 115 171 7299 / 4809-3.0

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29. preciz.hu

EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29. preciz.hu EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8 4. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY EKG51150OW EL HU ΚΟΥΖΊΝΑ TŰZHELY ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE EDH3686GDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS45A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI GLASS PANEL HEATER. Model/Μοντζλο: G2INV-20A 2000W/1000W ΓΤΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI GLASS PANEL HEATER. Model/Μοντζλο: G2INV-20A 2000W/1000W ΓΤΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ GLASS PANEL HEATER ΓΤΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂ TERMOREZISTENTĂ Model/Μοντζλο: G2INV-20A 2000W/1000W WHITE/BLACK - ΛΕΤΚΟ/ΜΑΤΡΟ - ALB/NEGRU USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930 Ghid rapid Γρήγορη έναρξη Nokia Lumia 930 9263287 2.0 RO EL RM-1045 Află mai multe... Nokia Lumia 930 9263287 Ediția 2.0 RO Tastele și componentele Important: Pentru informații importante despre utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română INVMS85A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe EL HU RO Οδηγίες Χρήσης 2 Használati útmutató 20 Manual de utilizare 38 Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe ZWY 61004WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3

Διαβάστε περισσότερα

BAS 260 Swift. www.metabo.com 115 172 2071 / 4814-2.1 SLO

BAS 260 Swift. www.metabo.com 115 172 2071 / 4814-2.1 SLO BAS 260 Swift 115 172 2071 / 4814-1 SLO Originál használati utasítás.......................................... 4 Oryginalna instrukcja obsługi.......................................16 Πρωτότυπο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K EL HU LV LT Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K 2 19 35 51 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS210 P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator User s Manual Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното ръководство

Διαβάστε περισσότερα

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Unealtă multifuncţională Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

AKAI. Ø 255 mm MANUAL DE UTILIZARE CUPTOR CU MICROUNDE AM 720 CDM

AKAI. Ø 255 mm MANUAL DE UTILIZARE CUPTOR CU MICROUNDE AM 720 CDM AKAI MANUAL DE UTILIZARE CUPTOR CU MICROUNDE AM 720 CDM Cititi aceste instructinui cu atentie inainte de folosirea aparatului si pastrati-le in siguranta pentru folosire ulterioara. Respectand instructiunile

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτό το Power Bank περιέχει μπαταρία Ιόντων Λιθίου. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση. 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

SZÁLLÁS - ΔΙΑΜΟΝΗ. Θέλω ένα δωμάτιο. Egyágyast vagy kétágyast? Μονόκλινο ή δίκλινο; Kétágyast. Δηλαδή για τρεις νύχτες; Igen. Mennyibe kerül?

SZÁLLÁS - ΔΙΑΜΟΝΗ. Θέλω ένα δωμάτιο. Egyágyast vagy kétágyast? Μονόκλινο ή δίκλινο; Kétágyast. Δηλαδή για τρεις νύχτες; Igen. Mennyibe kerül? SZÁLLÁS - ΔΙΑΜΟΝΗ Jó napot kívánok! Mit parancsol? Καλημέρα! Τι θέλετε, παρακαλώ; Szeretnék egy szobát. Θέλω ένα δωμάτιο. Egyágyast vagy kétágyast? Μονόκλινο ή δίκλινο; Kétágyast. Δίκλινο. Franciaágyast

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Model : RISE 8Lt Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Desiccant Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE...

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... CUPRINS PENTRU INSTALATOR SOLO - DUETTO ROMANA 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 INSTALAREA... 49 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... 57 IMPORTANT Inainte de punerea in functiune

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71 English... 2 Ελληνικά... 19 Română... 37 Български... 54 Deutsch... 71 V 1.16 Table of Contents Trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 5 Safety

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ...

Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ... Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ PEDELEC (PAS)...6 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ...6 ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones 2 19 36 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 12121212 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: 2104178451,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH Ε (7975-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *Μπορεί να εκπαιδεύση έως 3 σκυλιά από ένα τηλεχειρηστήριο. *Είναι αδιάβροχο. *Εμβέλεια 1000 μέτρων. *Έχει 3 λειτουργίες:προειδοποιητικό ήχο, δόνηση και στατική διέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ Α HXD Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD (Το Ελληνικό κείµενο είναι µετάφραση του ξενόγλωσσου εγχειριδίου της Enerpac. Οι αναφορές σε σχήµατα και παραγράφους αντιστοιχούν στο ξενόγλωσσο).

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB made in Italy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 3.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ÑÏÕÌÁÍÉÁ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Η Δημοκρατία της Ρουμανίας έχει έκταση 238.000 χλμ² και πληθυσμό ο οποίος ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια κατοίκους. Το επίσημο νόμισμά της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 47056V EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 5 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ. 2.. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató SCT71800S1 EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 26 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................. 3 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................

Διαβάστε περισσότερα