Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/ Το αρ. 3339/ έγγραφο του Π.Ι.Σ. µε το οποίο εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη του. 4. Τις αρ. 296 και 315 αποφάσεις του.σ. του ΙΚΑ που λήφθηκαν στις αρ. 30/ και 31/ συνεδριάσεις του αντίστοιχα. 5. Το γεγονός ότι από το περιεχόµενο της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού του ΙΚΑ, αποφασίζουµε: 1. Εγκρίνουµε Κανονισµό, µε τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωµατική ή πνευµατική εξασθένηση ή η συνδυασµένη εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, που θα λαµβάνονται υπόψη από τις Υγειονοµικές Επιτροπές του ΙΚΑ, όταν κρίνουν την αναπηρία των ασφαλισµένων και συνταξιούχων. Ο Κανονισµός περιλαµβάνει οκτώ (8) κεφάλαια κατά πάθηση και δύο (2) παραρτήµατα ως εξής: 2. Η ισχύς του παραπάνω Κανονισµού αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1993 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΣΙΟΥΦΑΣ (Συστηµατικά νοσήµατα - Λοιµώδη - Μεταβολικά - Νοσήµατα συνοδευτικά ιστού) 1.1. ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Οφείλεται στον ανθρώπινο ρετροϊό HIV. Με ειδικό ένζυµο δρα µε ανάστροφη µεταγραφή στο RNA και πολυµερίζοντας το DNA κατασκευάζει όµοιά του στο κύτταρο ξενιστή. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι ανοσοκαταστολή του οργανισµού διότι καταστρέφει τα κύτταρα υποδοχείς.

2 Τρεις είναι οι παθοφυσιολογικοί χαρακτήρες της νόσου: ανοσοκαταστολή, αυτοάνοσοι εκδηλώσεις (λεµφική διάµεσος πνευµονία, ανοσολογική θροµβοκυτοπενία, κ.λ.π.) και νευρολογικές εκδηλώσεις. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα 1. Φορείς χωρίς συµπτώµατα. 2. Νοσούντες µε γενικά συµπτώµατα ως πυρετός, νυκτερινοί ιδρώτες, απώλεια βάρους, περιοδικές διάρροιες, µυρµηκιάσεις µε εικόνα περιφερικής νευρίτιδας και για εβδοµάδες αλλαγή της προσωπικότητας. Παρακλινικά ευρήµατα Αναιµία, λευκοπενία (λεµφοπενία), θροµβοκυτοπενία, πολυκλωνική υπεργαµµασφαιριναιµία και υποχοληστεριναιµία. Ανωµαλία των Τ λεµφοκυττάρων αρχικά και προοδευτική µείωση των CD4 λεµφοκυττάρων είναι χαρακτηριστικά HIV µολύνσεως. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ υνητική παρέµβαση σε ό,τι αφορά τα συµπτώµατα µε µικρή ανταπόκριση % 2 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Οι εκδηλώσεις από το δέρµα και τους βλεννογόνους ως λευκοπλακία, σάρκωµα Kaposi, βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα κ.λ.π. είναι προµηνύµατα οργανικών βλαβών. Παρακλινικά ευρήµατα Τα του πρώτου σταδίου. Η επικράτηση του αντιγόνου P24 αυξάνει την πιθανότητα εξελίξεως της νόσου. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Μη αναστρέψιµη βλάβη η χρήση του ΑΖΤ δυνατόν να αναστείλει την εξέλιξη της νόσου, εφόσον οι παρενέργειες εκ της θεραπείας δεν κυριαρχήσουν % 3 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Προεξάρχει η βαρειά καχεξία και οι εκδηλώσεις από τα διάφορα συστήµατα: Αναπνευστικό, ΚΝΣ, ΠΝΣ, γαστρεντερικό, µυοσκελετικό κ.λ.π. Παρακλινικά ευρήµατα Ανυπαρξία ανοσοποιητικού αµυντικού µηχανισµού και όλο το φάσµα των φθοροποιών νόσων. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Κατάσταση εξαιρετικώς βαρειά µε ταχεία κατάληξη.

3 100% Γρίππη Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Υπό την ευρεία έννοια του κοινού κρυολογήµατος (common cold) και µε τη συµµετοχή κάποιου εκ των 30 και πλέον τυποποιηµένων ιών ως Influenza, Parainfluenza, Αδενοϊών, Coxsackie, Mycoplasma κ.λ.π. αποτελούν µια νόσο εποχιακή και ενίοτε µε χαρακτήρα επιδηµικό. Προσβάλει το ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα και ενίοτε το γαστρεντερικό. Τοπική φλεγµονή ρινοφάρυγγα. Πυρετός έως 40 ο C, καταρροή, κεφαλαλγίες - ιάρκεια κύκλου ως 4 ηµέρες. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Πυρετός, καταρροή, κεφαλαλγία, βήχας, αδενίτιδα. Παρακλινικά ευρήµατα Πιθανή λευµφοκυττάρωση. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Καλή πρόγνωση µε ολιγοήµερη αποχή από την εργασία. 5-10% [1 εβδοµάδα] 2 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Επιπλοκές από τους πνεύµονες, την καρδιά, το ΚΝΣ, κ.λ.π. Επί λοιµώδους µονοπυρηνώσεως - συµµετοχή ήπατος-σπληνός. Παρακλινικά ευρήµατα Α/α θώρακος: πνευµονίτιδα - περικαρδίτιδα, υπερχολερυθριναιµία, τρανσαµινασαιµία. Μεταβολή του λευκοκυτταρικού τύπου σε πολυµορφοπυρηνικό. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Επιπλοκές αναστρέψιµες µε θεραπεία και αποχή από την εργασία % [1 µήνα] Ρευµατικός πυρετός Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Ανοσοβιολογική φλεγµονώδης αντίδραση του συνδετικού ιστού έναντι των λυσινών του β-αιµολυτικού στρεπτοκόκκου της οµάδας Α. 1. Χωρίς καρδίτιδα 2. Με καρδίτιδα 1 ο Επίπεδο

4 Κλινικά ευρήµατα Πυρετός, υποδόριοι όζοι, αρθρίτιδες (µεταναστευτικού τύπου). Παρακλινικά ευρήµατα ASTO άνω των 200 µ. Todd και µε τάση ανόδου, ΤΚΕ υψηλή ως τριψήφια, µικρά αναιµία και ενίοτε λευκοπενία. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Νόσος µε καλή πρόγνωση ανταποκρινόµενη καλά στη θεραπευτική αγωγή. - Οξεία φάση % [3 µήνες] - Με συνεχιζόµενη θεραπεία % [3 µήνες] 2 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Τα του πρώτου επιπέδου συν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (χορεία) κατά παροξυσµούς. Παρακλινικά ευρήµατα Τα του πρώτου επιπέδου και ενίοτε ΗΕ Γραφικές ενδείξεις. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Πρόγνωση σχετικώς καλή. Η πρώιµη διάγνωση ακολουθείται από την καλή θεραπευτική ανταπόκριση της νόσου. - Συχνότητα παροξυσµών µεγαλύτερη του µηνός και χωρίς αρθρίτιδες 20-25% - Συχνότητα παροξυσµών µικρότερη του µηνός 25-50% - Μόνιµη χορεία % 3 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Από την καρδιά µε ή χωρίς τα συµπτώµατα του πρώτου επιπέδου. - από το περικάρδιο µικτή καρδιοπάθεια - από το µυοκάρδιο µικτή καρδιοπάθεια - από το ενδοκάρδιο µικτή καρδιοπάθεια Παρακλινικά ευρήµατα Τα του πρώτου επιπέδου συν: ΗΚ Γραφικές αλλοιώσεις (PQ, QRS). Αιµοδυναµικές διαφοροποιήσεις. Ακτινολογικά ευρύµατα. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Νόσος αρκούντως σοβαρή. Συνήθως επιδιώκεται η καλύτερη συντήρηση και η ταχύτατη αποκατάσταση της φλεγµονώδους φάσεως. -Περικαρδίτιδα Οξεία φάση % [3 µήνες] Φάση αποκατάστασης % [12 µήνες] - Μυοκαρδίτιδα - Ενδοκαρδίτιδα (βαλβιδοπάθεια)

5 - Μικτή (παγκαρδίτιδα) Ανάλογα µε το βαθµό επηρεασµού της καρδιακής λειτουργίας Χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια 35-50% Με καρδιακή ανεπάρκεια (βλ. παθήσεις κυκλοφορικού συστήµατος) Τυφοειδής πυρετός Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Μολυσµατική νόσος οφειλόµενη στη Salmonella typhi (οµάδας Ο). Εκδηλώσεις από: - Γαστρεντερικό (κυρίως) - Οστά - µυελό των οστών - Χοληδόχο κύστη - Ουροποιητικό - ΚΝΣ Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Πυρετός, κακουχία, διάρροια, πόνοι στην κοιλιά, σχετική βραδυκαρδία, σπληνοµεγαλία, ερυθρές κηλίδες γύρω από τον οµφαλό µετά την πρώτη εβδοµάδα (τυφική ροδάνθη). Παρακλινικά ευρήµατα Η διάγνωση κυρίως τίθεται µε τις ορολογικές εξετάσεις. Η καλλιέργεια των κοπράνων µπορεί και να µη βαίνει παράλληλα µε τη νόσο. Αιµοκαλλιέργεια. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Η νόσος ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία και σε διάστηµα 3-4 εβδοµάδων επέρχεται ίαση % [2 µήνες] 2 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα 30% παρουσιάζουν επιπλοκές από: έντερο (αιµορραγίες), ΚΝΣ (µηνιγγίτιδα), οστά, µυελό (οστεοµυελίτιδα), χοληδόχο κύστη (χολοκυστίτιδα), ουροποιητικό (νεφρίτιδα). Παρακλινικά ευρήµατα Η θετική αιµοκαλλιέργεια και η θετική καλλιέργεια µυελού των οστών ως και των ούρων προµηνύουν επιπλοκή ή χρονιότητα. - Αιµορραγίες από το έντερο: καλή ανταπόκριση στη θεραπεία % [2 µήνες] - Από ΚΝΣ: ανατρέψιµη επιπλοκή.80-87% [3 µήνες] - Οστεοµυελίτιδα: Οξεία φάση % Χρονία εξέλιξη 15-20% - Ουροποιητικό: Οξεία φάση % [2 µήνες]

6 Χρονία εξέλιξη 35-50% Αφροδίσιο λεµφοκοκκίωµα Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Νόσος οφειλόµενη στα χλαµύδια του τραχώµατος (C. trachomatis) (τύπος L1-L3) και µεταδίδεται µε σεξουαλική επαφή. Εκδηλώσεις από τα έξω γεννητικά όργανα στον άνδρα και από τους σύστοιχους λεµφαδένες ως και από την περιοχή του πρωκτού στους οµοφυλόφιλους. Στις γυναίκες προσβάλλονται και περιφερικοί αδένες. Εκδηλώσεις από τους πνεύµονες, ΚΝΣ και τους οφθαλµούς. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Πυρετός, τοπικά έλκη, διόγκωση των αδένων, πρωκτίτιδα. Παρακλινικά ευρήµατα Ορολογικές αντιδράσεις και ιδίως η ανεύρεση χλαµυδίων επιβεβαιώνει τη νόσο. Εξέταση µε ανοσοφθορισµό της IgM ανοσοσφαιρίνης προσδιορίζει την οξεία φλεγµονή. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Νόσος ανταποκριµένη καλώς στη θεραπευτική αγωγή % [3 µήνες] 2 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Από τις αρθρώσεις, το δέρµα (κνίδωση), τους οφθαλµούς (ιρίτιδα) το ΚΝΣ (κεφαλαλγία, ερεθισµός µηνίγγων), τους πνεύµονες (πνευµονία). Παρακλινικά ευρήµατα Τα του πρώτου σταδίου και επιπλέον τα εκ των διαφόρων συστηµάτων. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Αρχικώς καλή ανταπόκριση στη θεραπεία. Οι επιπλοκές ακολουθούν την ύφεση της οξείας φάσεως της νόσου. - Αρθρώσεις, δέρµα.15-20% [3 µήνες] - Οφθαλµοί % - ΚΝΣ (οξεία φάση)..60% [1 χρόνο] - ΚΝΣ (υπολείµµατα) % [δια βίου] - Πνεύµονες (οξεία φάση) % [1 χρόνο] - Πνεύµονες (υπολείµµατα) 10-15% [δια βίου] 1.2. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

7 Θαλασσαιµία Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Κληρονοµική ανωµαλία οµόζυγος ή ετερόζυγος. Χαρακτηρίζεται από ελάττωση ή σµίκρυνση των αλύσεων της σφαιρίνης (α και β). Ανάλογα δε µε την ποσοτική και ποιοτική συµµετοχή των Α, Α 2, F και Η αιµοσφαιρίνης στο ερυθροκύτταρο η θαλασσαιµία διακρίνεται: Β-Θαλασσαιµία µείζων ή µεσογειακή αναιµία ή νόσος Cooley Β-Θαλασσαιµία ελάσσων Α-Θαλασσαιµία (στίγµα) και θαλασσαιµία Η. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Β-Θαλασσαιµία ή ελάσσων ή ετερόζυγη. Κλινικά ευρήµατα ιατρέχει κυρίως ασυµπτωµατικά και χωρίς ειδικά κλινικά γνωρίσµατα. Παρακλινικά ευρήµατα Ο Ht κυµαίνεται από 28-40%, ο MCV fl και ο αριθµός των ερυθροκυττάρων συνήθως φυσιολογικός. Η ηλεκτροφόρηση της Hb δίνει: Α=80-95%, Α 2 =4-8%, F=1-5%. Πέραν της ελαφράς υποχρωµίας και των µικροκυττάρων, η παρουσία βασεοφίλου στίξεως και δικτυοκυττάρων την διακρίνει από την α-θαλασσαιµία-στίγµα (alpha thalassemia trait) και στην οποία συνήθως δεν ανευρίσκεται διαταραχή των αιµοσφαιρινών. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Πρόγνωση και πορεία άριστη. - Άνευ κρίσεων αιµολύσεως 0-5% - Σε περίπτωση κρίσεων αιµολύσεων κάτω από ορισµένες συνθήκες (φάρµακα, υποξία κ.λ.π.)..35% [2 µήνες] 2 ο Επίπεδο Β-Θαλασσαιµία µείζων ή Μεσογειακή αναιµία ή νόσος του Cooley - οµόζυγος µορφή. Κλινικά ευρήµατα Αναιµία, ωχρότητα προσώπου, ειδικό προσωπείο, διαταραχές ανάπτυξης κυρίως µετά τον 6 ο µήνα, σπληνοµεγαλία, ηπατοµεγαλία, καρδιοµυοπάθεια, παραµόρφωση οστών, νεφρική ανεπάρκεια. Παρακλινικά ευρήµατα Ο Ht είναι γύρω στο 10%. Στο επίχρισµα περιφερικού αίµατος έχουµε ποικιλοκυττάρωση, υποχρωµία, µικροκυττάρωση, στοχοκύτταρα, βασεόφιλο στίξη και εµπύρηνα ερυθρά (Bizzare). Στην ηλεκτροφόρηση της Hb η Α έχει µικρή παρουσία ή

8 απουσιάζει τελείως, η Α 2 υποσηµαίνεται και κυρίαρχη παρουσία έχει η F αιµοσφαιρίνη: Α=0-1%, Α 2 =4-10%, F=90-96%. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Νόσος εξαιρετικά βαριά. Αναλόγως της διαταραχής των αιµοσφαιρινών έχουµε: 1) Θνησιγενή έµβρυα 2) Θάνατο εντός του πρώτου έτους 3) Επιβίωση έως 30 έτη. - Στην περίπτωση (3) ανάλογα της κλινικής εικόνας και του ρυθµού µεταγγίσεων...έως 70% - Επί συνυπάρξεως καρδιακής ή νεφρικής βλάβης.100% Λοιπές αιµοσφαιρινοπάθειες Οι λοιπές αιµοσφαιρινοπάθειες απλές ή µικτές εντάσσονται σε ένα φάσµα κλινικών και εργαστηριακών ευρηµάτων ανάλογων µε τις 2 προηγούµενες. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Η πρόγνωση και η εξέλιξη τους εξαρτάται από την ποσοτική και την ποιοτική συµµετοχή των παθολογικών αιµοσφαιρινών % ρεπανοκυτταρική αναιµία Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Αιµολυτική αναιµία κληρονοµική, οµόζυγος ή ετερόζυγος, χαρακτηριζόµενη από την παρουσία αιµοσφαιρίνης S στο ερυθροκύτταρο. Αποτελεί ένα κλασικό παράδειγµα µετάλλαξης της αλύσεως των αµινοξέων στο DNA (βαλίνη γλουταµίνη στην 6 η θέση της αλύσεως της β-σφαιρίνης). Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο: Ετερόζυγος Κλινικά ευρήµατα Νόσος διατρέχουσα ασυµπτωµατικά. Σε ορισµένες ακραίες περιπτώσεις υπερπροσπάθειας, σωµατικής άσκησης ή έκθεσης σε µεγάλο ύψος και αποσυµπίεσης αεροσκάφους δυνατόν να προκληθεί αίσθηµα διόγκωσης και πίεσης στη νεφρική χώρα µε δυσουρικά φαινόµενα. Παρακλινικά ευρήµατα Σε ηλεκτροφορητικό διάγραµµα η ανεύρεση αιµοσφαιρίνης S. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Νόσος µε καλή πορεία και πρόγνωση δεν επηρεάζει τη γενική οικονοµία του οργανισµού.

9 .0-5% 2 ο Επίπεδο: Οµόζυγος Κλινικά ευρήµατα Η νόσος µπορεί να εκδηλωθεί από το πρώτο έτος της ηλικίας όταν η HbF κατέλθει σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Προεξάρχουν τα συµπτώµατα από το σπλήνα, τα οστά, τους πνεύµονες και τον εγκέφαλο λόγω των µικροαγγειακών αποφράξεων και της υποξίας. Ο ίκτερος, η σπληνοµεγαλία και τα έλκη των άκρων ακολουθούν τις πολλαπλές και µακροχρόνιες κρίσεις. Οι εκδηλώσεις από τον εγκέφαλο συνήθως υποδηλούν και το τελικό στάδιο. Παρακλινικά ευρήµατα Ο Ht ευρίσκεται µεταξύ 20-30%. Στο περιφερικό αίµα τα δρεπανοκύτταρα ανευρίσκονται σε ποσοστό 5-50%, τα δικτυοκύτταρα 10-25% και τα λευκά αιµοσφαίρια κ.κ.χ. Επισηµαίνεται η παρουσία χολερυθριναιµίας και απουσία απτοσφαιρίνης. Οι µέθοδοι απεικονιστικής διαγνωστικής αποκαλύπτουν βλάβες στα διάφορα όργανα. - Σπάνιες κρίσεις αιµολύσεων..50% - Συχνές κρίσεις και ανάλογα της πορείας και της προσβολής οργάνων % - Επί θροµβώσεως εγκεφαλικών αγγείων...100% Κληρονοµική σφαιροκυττάρωση (ή συγγενής αιµολυτική αναιµία ή συγγενής αιµολυτικός ίκτερος) Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Αιµολυτική νόσος οφειλόµενη σε διαταραχή της µεµβράνης των ερυθρών µε αποτέλεσµα αυξηµένη ενδοκυτταρική συγκέντρωση Na, αυξηµένη ευθραυστότητα και σφαιρικά κύτταρα. Νόσος κληρονοµουµένη µε επικρατές σωµατικό γονίδιο. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Ήπια µορφή: Συνήθως ασυµπτωµατική και διαγιγνώσκεται τυχαίως ή στα πλαίσια οικογενειακού ελέγχου. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Πρόγνωση καλή...15% 2 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Συνήθης µορφή

10 1. Εκδηλώσεις αναιµίας 2. Ίκτερος 3. Σπληνοµεγαλία Παρακλινικά ευρήµατα Ορθόχρωµη αναιµία Ευρήµατα αιµόλυσης: - Πτώση απτοσφαιρινών - Αύξηση σιδήρου - Αύξηση εµµέσου χολερυθρίνης Σφαιροκύτταρα στο αίµα. Μείωση αντιστάσεως ερυθρών αιµοσφαιρίων σε υπότονα διαλύµατα. Coombs αρνητική. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ: Οξείες αιµολυτικές κρίσεις. Παροδικές ερυθροβλαστοπενικές κρίσεις. Καθυστέρηση σωµατικής αναπτύξεως σε βαρείες και πρώιµες µορφές. Έλκη κνηµών (σπάνια). Ανεπάρκεια φυλλικού οξέος. Χολολιθίαση. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Πρόγνωση καλή µετά σπληνεκτοµή. - Προ της σπληνεκτοµής...55% - Μετά τη σπληνεκτοµή 25% Νυκτερινή παροξυσµική αιµοσφαιρινουρία Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Νόσος σπάνια, αγνώστου αιτιολογίας, χαρακτηριζόµενη από επίκτητο ανωµαλία στη µεµβράνη του ερυθροκυττάρου τα οποία ευαισθητοποιούνται, συγκολλώνται και αιµολύονται. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Ασταθής αναιµία. Οι ασθενείς αναφέρουν επεισόδια πρωινής αιµοσφαιρινουρίας και κόκκινα ή καφέ ούρα λόγω της ήπιας νυκτερινής αναπνευστικής οξεώσεως. Η θρόµβωση των µεσεντερίων και ηπατικών φλεβών είναι συνήθης. Παρακλινικά ευρήµατα Ασταθής αναιµία και πιθανή δικτυοκυττάρωση. Η παρουσία µακρο-ελλειπτοκυττάρων, η µείωση της αιµοσφαιρίνης, η αύξηση της LDH, το test αιµοσφαιρίνης στα ούρα είναι αξιόπιστα στοιχεία. Το έλλειµµα σιδήρου προµηνύει χρόνια ενδαγγειακή αιµόλυση καθώς και η αυξηµένη κατανάλωση του παράγοντα C3b του συµπληρώµατος. - Μικρές κρίσεις ανταποκρινόµενες στη θεραπεία.35-50% - Μεγάλες κρίσεις µε ενδαγγειακή αιµόλυση και

11 θροµβώσεις.. > 67% - Εξέλιξη σε απλαστική αναιµία ή µυελική λευχαιµία 67-80% ιαταραχές πήξεως (Αιµορροφιλία Α, Αιµορροφιλία Β και άλλες) Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Φυλοσύνδετος κληρονοµική νόσος µεταβιβαζόµενη µε τον ελλειπόµενο χαρακτήρα στα άρρενα τέκνα. Οφείλεται σε έλλειψη ή µείωση των παραγόντων πήξεως VIII και IX αντιστοίχως. Εφόσον η διαταραχή αφορά ένα παράγοντα η κληρονοµικότητα είναι δεδοµένη. Αντιθέτως, αν η διαταραχή αφορά περισσότερους παράγοντες η νόσος δύναται να είναι και δευτεροπαθής λόγω µη παραγωγής τους στο ήπαρ και αφορά τους παράγοντες II, VII, V, IX, και X και προσβάλλει και τα δύο φύλλα. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Το πλέον χαρακτηριστικό εύρηµα είναι οι αυτόµατες αιµορραγίες στις αρθρώσεις, εντός των µυών και στο γαστρεντερικό. Οι αυτόµατες αιµορραγίες είναι τόσο χαρακτηριστικές της σοβαρότητας της Αιµορροφιλίας που θα αποτελούσαν µοναδικό διαγνωστικό σηµείο. Παρακλινικά ευρήµατα Μερικός χρόνος θροµβοπλαστίνης παρατεταµένος ενώ όλες οι άλλες παράµετροι, ως χρόνος προθροµβίνης, χρόνος ροής και επίπεδα ινωδογόνου, είναι φυσιολογικά. Απαραίτητη η εξέταση για AIDS λόγω των µεταγγίσεων. Τα επίπεδα των παραγόντων VIII και IX είναι αντίστοιχα ελαττωµένα. Επίσης ελαττωµένα επίπεδα παραγόντων και πιθανές διαταραχές στο περιφερικό αίµα και στο ινωδογόνο υπάρχουν για τις λοιπές µορφές αιµορροφιλίας. - Νόσος βαριά µη ιάσιµη και ανάλογα µε το ποσοστό του παράγοντα και τον αριθµό µεταγγίσεων % - Για την έλλειψη των λοιπών παραγόντων και ανάλογα µε τις αιµορραγίες και τις µεταγγίσεις % - Ιδιαίτερα για τις γυναίκες πέραν της πιθανής ηπατικής βλάβης, από την έναρξη της περιόδου µέχρι και το πέρας της κλιµακτηρίου, παρά την ορµονική παρέµβαση, την υστερεκτοµή ή την αδρανοποίηση των ωοθηκών µε τα παρεπόµενά τους δεν φαίνεται να προδικάζεται βελτίωση της υγείας...> 67% Λοιπές διαταραχές αιµόστασης Είναι αποτελέσµατα ατελειών, όπως του αριθµού των αιµοπεταλίων, της λειτουργικότητας αυτών ή του σχηµατισµού του θρόµβου. Κλινικά ευρήµατα Κοινά ευρήµατα είναι: επίσταξη, αιµορραγίες από τα ούλα, µηνορραγίες, αιµορραγίες γαστρεντερικού, πορφύρα και πετέχειες. Παρακλινικά ευρήµατα

12 Τα κύρια για κάθε νόσο: 1. Ιδιοπαθής θροµβοκυτοπενική πορφύρα (νόσος του Werlhof) - Μειωµένα θροµβοκύτταρα - Φυσιολογικός µυελός οστών ή µε αυξηµένα µεγακαρυοκύτταρα - Πιθανή αύξηση του επιπέδου της IgG στα αιµοπετάλια - Καλή ανταπόκριση στη θεραπεία ή και αυτόµατη ίαση...67% [6 µήνες] - Συχνά επεισόδια αιµορραγιών....>67% - Σε ύφεση...35% 2. Θροµβωτική θροµβοκυτοπενική πορφύρα - Αιµόλυση και αναιµία - Μικροαγγειοπάθειες - Θροµβοκυτοπενία - Ουδετεροφιλία - Αυξηµένη χολερυθρίνη - Αυξηµένη LDH - απουσία απτοσφαιρίνης - έµµεσος Coombs αρνητική χρόνος προθροµβίνης - χρόνος µερικής θροµβοπλαστίνης (PTT) και ινωδογόνο είναι φυσιολογικά. Η θρόµβωση των τριχοειδών και µικρών αγγείων από υαλοειδείς θρόµβους προδικάζει εγκεφαλική βλάβη. - Βαρεία και δραµατική εξέλιξη της νόσου % - Κατά τη φάση της υφέσεως και όσο διαρκεί, χωρίς συµπτώµατα από το ΚΝΣ.55-67% 3. Συγγενείς ποιοτικές ανωµαλίες των αιµοπεταλίων α) Θροµβασθένεια του Glanzmann: Μορφολογία και αριθµός αιµοπεταλίων φυσιολογικός αλλά ο χρόνος ροής σηµαντικά επιµηκυσµένος. Αδυναµία συνάθροισης και συγκολλήσεως των αιµοπεταλίων παρουσία ADP ή κολλαγόνων ινών. - Εφ' όσον δεν αναπτυχθούν ετεροαντισώµατα στα αιµοπετάλια % - Επί αναπτύξεως αντισωµάτων > 67% β) Σύνδροµο Bernard-Soulier: Πιθανή θροµβοκυτοπενία όµως τα θροµβοκύτταρα στο επίχρισµα περιφερικού αίµατος είναι µεγάλα και ο χρόνος ροής επιµηκυσµένος. Η συνάθροιση των αιµοπεταλίων είναι φυσιολογική αλλά αδυνατούν να συγκολληθούν. Πλήρης ανταπόκριση στη θεραπεία % γ) Νόσος του von Willebrand: Συγγενής µείωση ή έλλειψη του παράγοντος von Willebrand (vwf) ενδιαµέσου για τη συγκόλληση των αιµοπεταλίων. Ο αριθµός και η µορφολογία τους είναι φυσιολογικά, όµως ο χρόνος ροής είναι παρατεταµένος ή παρατείνεται µε τη χορήγηση ασπιρίνης.

13 Οι αιµορραγίες είναι συνεχείς και ήπιες. Επειδή όµως επιδεινώνονται ταχέως και από πολλούς παράγοντες % Απλαστική αναιµία Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Αναιµία συνοδευόµενη συνήθως από λευκοπενία και θροµβοπενία λόγω µειωµένης δραστηριότητας του µυελού. Ενοχοποιούνται: 1. Φάρµακα (κυτταροστατικά-χλωραµφενικόλη-φαινυλοβουταζόνη-χρυσόςυδαντοΐνες-κολχικίνη κ.λ.π.). 2. Τοξικές ουσίες (βενζόλιο-τολουόλιο-εντοµοκτόνα-χρωστικές-βαφές). 3. Λοιµώξεις (κυρίως ηπατίτιδα-σηψαιµία από Gram αρνητικούς µικροοργανισµούς-φυµατίωση). 4. Ακτινοβολία. 5. Ιδιοπαθής. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα - Εκδηλώσεις αναιµίας (καταβολή, ωχρότητα, κ.λ.π.). - Εκδηλώσεις λευκοπενίας (λοιµώξεις). - Εκδηλώσεις θροµβοπενίας (αιµορραγίες). Παρακλινικά ευρήµατα - Αναιµία, λευκοπενία, θροµβοκυτοπενία χωρίς αύξηση των ΕΚ. - Σίδηρος ορού συχνά αυξηµένος. - Πρόωρη καθήλωση του ραδιενεργού σιδήρου στο ήπαρ, βραδεία κάθαρση αυτού από το πλάσµα µε µειωµένη πρόσληψή του από το µυελό. - Ο µυελός των οστών (δια παρακεντήσεως) είναι πτωχός. Η οστεοµυελική βιοψία είναι απαραίτητη για επιβεβαίωση της διαγνώσεως και αποκλεισµό διηθήσεως του µυελού των οστών από παθολογικό ιστό. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Η πρόγνωση της νόσου είναι κακή και συνήθως διαρκεί λίγους µήνες % Οξεία λευχαιµία Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Οι οξείες λευχαιµίες είναι παθήσεις στις οποίες υπάρχει αναξέλεγκτος πολλαπλασιασµός των αρχέγονων αιµοποιητικών οργάνων (βλαστών) στο µυελό των οστών και αντικατάσταση από βλάστες των φυσιολογικών µυελικών κυττάρων. Μερικές φορές διαπιστώνεται η σχέση της πάθησης µε πιθανούς λευχαιµογόνους παράγοντες (ιονίζουσα ακτινοβολία, ιοί, γενετικοί παράγοντες, χηµικές ουσίες).

14 Οι οξείες λευχαιµίες διακρίνονται στην οξεία λεµφοβλαστική (κυρίως σε παιδιά) και στην οξεία µυελοβλαστική (κυρίως σε ενήλικους). Η διάκριση µεταξύ των δύο τύπων έχει µεγάλη σηµασία επειδή τόσο η φυσική πορεία όσο και η θεραπεία τους διαφέρουν. Βασίζεται δε στη µορφολογία του µυελού των οστών αλλά και σε ιστοχηµικές χρώσεις και σε γνωρίσµατα (δείκτες) του κυτταροπλάσµατος και της επιφάνειας των βλαστών. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Τα συµπτώµατα προέρχονται από την αντικατάσταση του µυελού από βλάστες και είναι: 1. Αιµορραγίες. 2. Αναιµία. 3. Λοιµώξεις. Μη ειδικά συµπτώµατα: 1. Αδυναµία, ανορεξία, απώλεια βάρους. 2. Οστικοί πόνοι. 3. Αρθρίτιδα. 4. Κεφαλαλγία. Παρακλινικά ευρήµατα ΣΗΜΕΙΑ: 1. Αναιµία. 2. Αιµορραγίες δέρµατος, βλεννογόνων, αµφιβληστροειδούς, πεπτικού. 3. Πυρετός, εξελκώσεις στοµατικής κοιλότητας. 4. ερµατικές βλάβες. 5. Ίκτερος. 6. ιόγκωση λεµφαδένων-αµυγδαλών. 7. Σπληνοµεγαλία. 8. Υπερπλασία ούλων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Α. Γενική αίµατος: 1. Αναιµία. 2. Αυξηµένος αριθµός λευκοκυττάρων (µερικές φορές φυσιολογικός ή χαµηλός). 3. Παρουσία βλαστών (όχι πάντα απαραίτητη). 4. Θροµβοκυτοπενία. Β. Μυελός οστών: Αφθονία βλαστών. Μειωµένα τα ώριµα στοιχεία. - Τα τελευταία χρόνια η πρόγνωση της οξείας λεµφοβλαστικής λευχαιµίας των παίδων µε θεραπεία σε ειδικά κέντρα θεωρείται καλή. Γίνεται προσπάθεια για ίαση και όχι αύξηση του χρόνου επιβίωσης % - Η πρόγνωση όµως της οξείας µυελοβλαστικής λευχαιµίας των ενηλίκων θεωρείται κακή. Η µεταµόσχευση µυελού των οστών και η χρησιµοποίηση µονοκλωνικών αντισωµάτων έχει ενθαρρυντικά αποτελέσµατα και στις δύο περιπτώσεις % Χρόνια µυελογενής λευχαιµία Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Η νόσος προσβάλλει άτοµα µέσης ηλικίας παρ' όλο που υπάρχει και νεανική µορφή. Κατατάσσεται στα µυελοϋπερπλαστικά σύνδροµα επειδή έχουµε ανεξέλεγκτη αύξηση όλων των µυελικών στοιχείων. Υπάρχουν 2 στάδια στην εξέλιξη της νόσου.

15 Το 1 ο το οποίο διαρκεί 3-5 έτη. Στο στάδιο αυτό έχουµε ανταπόκριση στη θεραπεία (µείωση λευκοκυττάρων και σπληνοµεγαλία, και Το 2 ο ή βλαστικό στάδιο το οποίο διαρκεί 3-6 µήνες και δεν έχουµε καµία ανταπόκριση στη θεραπεία. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα - Η έναρξη είναι συνήθως ύπουλη και πολλές φορές αποκαλύπτεται τυχαία. - Μη ειδικά συµπτώµατα (αδυναµία, λήθαργος). - Συµπτώµατα αναιµίας. - Συµπτώµατα αυξηµένου µεταβολισµού (απώλεια βάρους, εφιδρώσεις). Παρακλινικά ευρήµατα - Ακαθόριστη ενόχληση στην κοιλιά (οφείλεται σε σπληνοµεγαλία ή σπληνικό έµφρακτο). - Παθολογική αιµορραγία (από παθολογική λειτουργία των αιµοπεταλίων). ΣΗΜΕΙΑ: Αναιµία, σπληνοµεγαλία, ηπατοµεγαλία, παθολογική αιµορραγία. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 1. Αναιµία. 2. Τα λευκοκύτταρα είναι αυξηµένα µε εκτροπή του τύπου προς τα αριστερά (προ- µετα- και µυελοκύτταρα). Αύξηση βασεοφίλων. 3. Στην αρχή θροµβοκυττάρωση. 4. Μυελός οστών. Υπερπλασία της κοκκιώδους σειράς-µεγακαρυοκυττάρωση. 5. Στον καρυότυπο βρίσκεται το παθολογικό χρωµατόσωµα Philadelphia (εξάλειψη τµήµατος του µακρού σκέλους του χρωµοσώµατος 22 και µετάθεση στη θέση 5). 6. Η αλκαλική φωσφατάση των λευκοκυττάρων είναι ελαττωµένη. 7. Η βιταµίνη Β 12 του ορού είναι αυξηµένη. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Η πρόγνωση του σταδίου αυτού είναι καλή. Ικανοποιητική ανταπόκριση στη θεραπεία. - Μέχρις ότου επιτευχθεί ύφεση...80% - Κατά τη διάρκεια των υφέσεων..67% 2 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Το βλαστικό στάδιο εµφανίζει: 1. Συµπτώµατα αναιµίας και αιµορραγίας 2. Έντονη και επίµονη σπληνοµεγαλία. Παρακλινικά ευρήµατα

16 - Αναιµία. - Θροµβοπενία. - Ανθεκτική λευκοκυττάρωση µε παρουσία βλαστών στην περιφέρεια. - Στο 20% των περιπτώσεων οι βλάστες φέρουν γνωρίσµατα (δείκτες) λεµφογενούς προέλευσης, π.χ. το ένζυµο δεσοξυνουκλεοτιδική τρανσφεράση (Tdt). Το εύρηµα αυτό έχει µεγάλη σηµασία από θεραπευτική άποψη επειδή ανευρίσκεται στις βλαστικές κρίσεις λεµφικού τύπου (Tdt θετικές). Μπορεί να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για νεοπλασίες του λεµφικού ιστού (όπως η βινκριστίνη). ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Πρόγνωση κακή. Επιβίωση 3-4 µήνες. Ελπιδοφόρα εµφανίζεται η µεταµόσχευση του µυελού των οστών % Χρόνια λεµφογενής λευχαιµία Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Λίαν περιεκτικός ορισµός της νόσου εδόθη από τον William Damesher. "Αθροιστική νόσος από λεµφοκύτταρα χωρίς ανοσολογικές ικανότητες". Είναι πάθηση των ηλικιωµένων. Η απουσία ανοσοποιητικών ικανοτήτων από τον αυξηµένο λεµφοκυτταρικό πληθυσµό εκδηλώνεται µε υπογαµµασφαιριναιµία (προδιάθεση σε λοιµώξεις) και µε την εµφάνιση φαινοµένων αυτοανοσίας (αιµολυτιή αναιµία µε θετική Coombs). Τα νεοπλασµατικά λεµφοκύτταρα της ΧΛΛ προέρχονται από κλωνική υπερπλασία των Β λεµφοκυττάρων και στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη έχουν µόρια ανοσοσφαιρίνης IgM και IgD. Τα λεµφοκύτταρα Β της ΧΛΛ εκφράζουν το αντιγόνο Ia, τον υποδοχέα C3 και τον υποδοχέα του τµήµατος Fc της ανοσοσφαιρίνης. Σε 1% των περιπτώσεων ΧΛΛ τα λεµφοκύτταρα είναι τύπου Τ χωρίς ανοσοσφαιρίνες στη µεµβράνη. Η διάκριση έχει προγνωστική σηµασία. Οι ΧΛΛ-Τα προελεύσεως έχουν κακή πρόγνωση και µη ανταπόκριση στη θεραπεία. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα - Συχνά κανένα. Ανακαλύπτεται τυχαία. - Συµπτώµατα αναιµίας. - Γενικά (κακουχία, απώλεια βάρους). - ιόγκωση λεµφαδένων. - Υποτροπή λοιµώξεων. - Λεµφαδενοπάθεια. - Σπληνοµεγαλία. - Σηµεία λοίµωξης (δερµατικής, πνευµονικής, συχνός ο έρπης ζωστήρας). - ιόγκωση σιελογόνων αδένων. - Πλευριτική συλλογή.

17 Εργαστηριακές εξετάσεις: 1. Γενική αίµατος: Λεµφοκυττάρωση. Σε µεταγενέστερα στάδια αναιµία, θροµβοπενία αρχικά είναι φυσιολογικά. 2. Ο µυελός των οστών διηθηµένος από λεµφοκύτταρα. 3. Η βιοψία του λεµφαδένα δείχνει αντικατάσταση της φυσιολογικής λεµφαδενικής υφής από µικρά λεµφοκύτταρα. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο Rai και οι συνεργ. όρισαν τα παρακάτω κριτήρια κλινικής σταδιοποίησης της ΧΛΛ που έχουν προγνωστική σηµασία. - ΣΤΑ ΙΟ 0: Μονολεµφοκυττάρωση..40% - ΣΤΑ ΙΟ Ι: Λεµφοκυττάρωση+διόγκωση λεµφαδένων.50% - ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ: Λεµφοκυττάρωση+σπληνοµεγαλία - ηπατοµεγαλία. 60% - ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ: Λεµφοκυττάρωση+αναιµία.70% - ΣΤΑ ΙΟ IV: Λευκοκυττάρωση και θροµβοκυτοπενία 80% Μυελοσκλήρυνση Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Η πάθηση αυτή χαρακτηρίζεται από αντικατάσταση του µυελού των οστών από ινώδη συνδετικό ιστό και από ανάπτυξη νέου οστού. Υπάρχει λευκοερυθροβλαστική αναιµία µε εξωµυελική αιµοποίηση στο σπλήνα και το ήπαρ. Η µυελοσκλήρυνση αποτελεί το τελικό στάδιο της ιδιοπαθούς πολυερυθραιµίας ή θροµβοκυττάρωσης. 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα - Τα της αναιµίας. - Κοιλιακή διάταση (οφείλεται στη σπληνοµεγαλία). - Κοιλιακό άλγος (οφείλεται σε σπληνικά έµφρακτα). - Ιδρώτες και απώλεια βάρους από τον αυξηµένο µεταβολισµό. - Αιµορραγία (οφείλεται σε παθολογικά αιµοπετάλια ή θροµβοπενία). ΣΗΜΕΙΑ: Αναιµία, σπληνοµεγαλία, αιµορραγία (παθολογική). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 1. Η εικόνα του περιφερικού αίµατος είναι εκείνη της λευκοερυθροβλαστικής αναιµίας, δηλ. υπάρχει αναιµία µαζί µε άωρα ερυθρά και λευκά. 2. Η παρακέντηση του µυελού είναι ανεπιτυχής ("κενός µυελός"). Η διάγνωση γίνεται µε οστεοµυελική βιοψία. 3. Η βιοψία ήπατος-σπλήνος δείχνει εξωµυελική αιµοποίηση.

18 4. εν υπάρχει χρωµατόσωµα Philadelphia και η αλκαλική φωσφατάση των λευκοκυττάρων είναι φυσιολογική ή αυξηµένη. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Η πρόγνωση είναι κακή. Η θεραπεία και η µεταµόσχευση µυελού µε πενιχρά αποτελέσµατα...80% Μακροσφαιριναιµία Waldenstrom Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Η µακροσφαιριναιµία του Waldenstrom οφείλεται σε µονοκλωνική πλασµατοκυττάρωση κατά την οποία εκκρίνονται IgM ανοσοσφαιρίνες. Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα - Συµπτώµατα αναιµίας. - Συµπτώµατα υπεργλοιότητας. - Αιµορραγίες αµφιβληστροειδούς. - Οίδηµα θηλών. - Αίµα (αιµορραγικές εκδηλώσεις). - Νευρικό (κεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγοι, σύγχυση, κώµα). - Κυκλοφορικό (καρδιακή ανεπάρκεια). - Κρυοσφαιριναιµία. - υσανεξία στο ψύχος. - Φαινόµενο Raynaud. - Εξελκώσεις. - Γάγγραινα. Παρακλινικά ευρήµατα Τα εργαστηριακά ευρήµατα είναι τα ίδια των άλλων υπερπαραπρωτεϊναιµιών. ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΟΨΗ Πρόγνωση κακή. Μέση επιβίωση 3 έτη....> 67% Πολλαπλούν µυέλωµα Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Κακοήθης νεοπλασία χαρακτηριζόµενη από αυξηµένη µονοκλωνική διήθηση από πλασµατοκύτταρα, τα οποία αφ' ενός εκτοπίζουν τα φυσιολογικά στοιχεία του µυελού και αφ' ετέρου υπερπαράγουν µία από τις ανοσοσφαιρίνες (IgG, IgA, IgM, IgD και IgE).

19 Η υπερπαραγόµενη ανοσοσφαιρίνη καλείται παραπρωτεΐνη. Η υπερπαραγωγή µπορεί να αφορά όλο το µόριο της ανοσοσφαιρίνης ή τµήµα αυτής (βαρειά ή ελαφρά άλυσο). Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Κλινικά ευρήµατα Συµπτώµατα από το νεόπλασµα (αναιµία, οστικοί πόνοι, κατάγµατα, παραπληγία). Συµπτώµατα από την παραπρωτεϊνη. 1. Σύνδροµο υπεργλοιότητας. 2. Κρυοσφαιριναιµία. Συµπτώµατα από τους νεφρούς (από λευκωµατουρία µέχρι νεφρική ανεπάρκεια). Αµυλοείδωση. Αιµορραγικές εκδηλώσεις. Λοιµώξεις. Εργαστηριακά ευρήµατα Αναιµία, αυξηµένη ΤΚΕ. Χηµικός προσδιορισµός λευκώµατος (αύξηση σφαιρινών, µείωση λευκωµατινών). Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού (στενή και έντονη ταινία στην περιοχή των γ- σφαιρινών). Ανοσοηλεκτροφόρηση λευκωµάτων για καθορισµό του τύπου του µυελώµατος. Σπινθηρογράφηµα οστών (οστεολύσεις στα µακρά κυρίως οστά). Βιοψία µυελού: Αυξηµένα και ανώµαλα πλασµατοκύτταρα. ΠΡΟΓΝΩΣΗ-ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Αν υπάρχει: 1. Αναιµία. 2. Υπερασβεστιαιµία. 3. Ελάττωση νεφρικής λειτουργίας. 4. Μεγάλα µονοκλωνικά επάρµατα στην ανοσοηλεκτροφόρηση. 5. Πολλαπλές οστεολύσεις. Η πρόγνωση θεωρείται κακή (< 2 ετών επιβίωση). 80% Εάν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, η πρόγνωση είναι καλύτερη (επιβίωση έως 7 έτη). 67% Λεµφώµατα

20 Νόσος του Hodgkin Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Ορισµός Τα λεµφώµατα είναι νεοπλασίες του λεµφοδικτυωτού ιστού, µε ποικίλουσα κακοήθεια, που ξεκινούν από οµάδα λεµφαδένων, επεκτείνονται σε άλλους αδένες και εν συνεχεία σε άλλες περιοχές εκτός του λεµφοδικτυωτού συστήµατος (οστά δέρµα, νευρικό σύστηµα). Ταξινόµηση Με ιστολογικά και κλινικά κριτήρια τα λεµφώµατα διακρίνονται σε Hodgkin και µη Hodgkin λεµφώµατα. Ιστολογική ταξινόµηση των Hodgkin λεµφωµάτων: 1. Λεµφοκυτταρικός. 2. Οζώδης ινοσκληρυντικός. 3. Μεικτός. 4. Λεµφοπενικός Β. ΕΠΙΠΕ Α ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 ο Επίπεδο Συµπτώµατα 1)Πυρετός, 2)Αδυναµία, απώλεια βάρους, νυχτερινοί ιδρώτες. 3)Κνησµός. Σηµεία 1)Λεµφαδενοπάθεια (διόγκωση χωρίς πόνο). 2) Ηπατοµεγαλία. 3) Σπληνοµεγαλία. 4) Αναιµία, ίκτερος. 5) Πλευρίτιδα, ατελεκτασία, ασκίτης. 6) ερµατικές βλάβες. 7) Προσβολή ΚΝΣ (παραπληγία). ιάγνωση Βιοψία λεµφαδένων (κυρίως), ήπατος, σπληνός, δέρµατος. Χαρακτηριστική η παρουσία σε ειδική κυτταρική επίστρωση των κυττάρων Reed Sternberg. Σταδιοποίηση Με γενικές εξετάσεις αίµατος, ακτινογραφία θώρακος, τοµογραφίες θώρακος κοιλίας, λεµφαγγειογραφία, βιοψία µυελού θα γίνει η σταδιοποίηση του λεµφώµατος στα εξής στάδια. ΣΤΑ ΙΟ Ι: Προσβολή µιας αδενικής εστίας ή µιας µονήρους εξωλεµφικής. ΣΤΑ ΙΟ ΙΙ: Προσβολή 2 ή περισσοτέρων αδενικών εστιών άνωθεν ή κάτωθεν του διαφράγµατος. Η προσβολή ενός ή περισσοτέρων αδενικών εστιών άνωθεν ή κάτωθεν του διαφράγµατος και µονήρους εξωλεµφικής εστίας. ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ: Προσβολή αδένων άνωθεν και κάτωθεν του διαφράγµατος µετά µιας εξωλεµφικής εστίας ή σπληνός, ή αµφοτέρων.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νόσοι θυρεοειδούς Υποθυρεοειδισμός Υπερθυρεοειδισμός Υπερπλασία θυρεοειδούς : βρογχοκήλη (διάχυτη) οζώδης Νεοπλάσματα θυρεοειδούς Υπερπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις Ενδοκρινών Αδένων. C.D.A. Εβδ.5 01/29

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις Ενδοκρινών Αδένων. C.D.A. Εβδ.5 01/29 01/29 Ανατοµία _Φυσιολογία Ενδοκρινείς Αδένες Εβδ.9 Σύστηµα ενδοκρινών αδένων: 1. Υπόφυση 2. Επίφυση 3. Θυρεοειδής αδένας 4. Παραθυρεοειδής αδένες 5. Επινεφρίδια 6. Πάγκρεας 7. Ωοθήκες 8. Όρχεις 9. Θύµος

Διαβάστε περισσότερα

Θυρεοειδικά νοσήματα. Ζ. Μούσλεχ Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Διευθυντής Πολυιατρείου ΕΟΠΥΥ Ανάληψης Θεσσαλονίκη

Θυρεοειδικά νοσήματα. Ζ. Μούσλεχ Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Διευθυντής Πολυιατρείου ΕΟΠΥΥ Ανάληψης Θεσσαλονίκη Θυρεοειδικά νοσήματα Ζ. Μούσλεχ Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Διευθυντής Πολυιατρείου ΕΟΠΥΥ Ανάληψης Θεσσαλονίκη Θυρεοειδής Mοιάζει με θυρεό Μπροστά από την τραχεία Μεγαλύτερος ενδοκρινικός αδένας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο θυρεοειδής αδένας;

Τί είναι ο θυρεοειδής αδένας; Τί είναι ο θυρεοειδής αδένας; Ο θυρεοειδής είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αδένες του ενδοκρινικού μας συστήματος. Βρίσκεται στο λαιμό ακριβώς μπροστά από το θυρεοειδή χόνδρο του λάρυγγα (γνωστό και

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KAI ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νικόλαος Χ. Σύρμος ANAΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο άνθρωπος αναπαράγεται με αμφιγονική αναπαραγωγή. Δύο γαμετικά κύτταρα,το ωάριο (θηλυκό)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15 1.Γενικά περί Ρευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ 1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ Μήπως τελευταία νιώθετε υποτονικά, ή βρίσκεστε συνεχώς σε υπερένταση; Νυστάζετε συνεχώς και ενώ δεν έχετε αλλάξει τις διατροφικές σας συνήθειες, παίρνετε πολύ εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Φαρμακα. Θυροξίνη (Τ 4 ), Τριιωδοθυρονίνη (Τ 3 ) Αντιθυρεοειδικά

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Φαρμακα. Θυροξίνη (Τ 4 ), Τριιωδοθυρονίνη (Τ 3 ) Αντιθυρεοειδικά ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Φαρμακα Θυροξίνη (Τ 4 ), Τριιωδοθυρονίνη (Τ 3 ) Αντιθυρεοειδικά Θυροειδής Πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια Κύτταρα θυρεοειδούς κολλοειδές ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

φροντιστήρια επίγνωση

φροντιστήρια επίγνωση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια θεμάτων: Εμμανουέλα Μαθιουδάκη, Βιολόγος ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Εργαστήριο Κλινικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών για εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ενημερωτικός οδηγός για τον ασθενή και την οικογένεια Ο θυρεοειδής αδένας: έχει σχήμα πεταλούδας, βρίσκεται στο λαιμό ακριβώς μπροστά από το λάρυγγα και αποτελείται από δύο λoβούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Δρ Μαίρη Βαρβουτσή-Κωνσταντινίδη Παιδίατρος- Ογκολόγος, Δ/ντρια Ογκολογικού Τμ. Νοσ. Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» Τα κακοήθη νεοπλάσματα της

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία. Διαφορική Διάγνωση

Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία. Διαφορική Διάγνωση Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία Διαφορική Διάγνωση Γεροβασίλη Βίκυ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής ιευθ: Αθανάσιος Σκουτέλης ΣτοιχείαΑπόΚλινικήΕικόνα Πρόσφατη έναρξη Απορρύθμιση Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2015 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Οντότητες μη Hodgkin λεμφωμάτων που θα αναφερθούν Πρωτοπαθές Β-λέμφωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 27-02-2015 Κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές αιμόστασης Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ STRESS ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (ASI) Τα επινεφρίδια είναι δυο µικροί αδένες. Βρίσκονται πάνω από τα νεφρά και ο καθένας τους ζυγίζει 3 έως 5 γραµµάρια. Τους χαρακτηρίζει ο γοργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ Μεταβολισμός της κορτιζόλης Η κορτιζόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Στην συνέχεια οι μεταβολίτες συζευγνύνται με γλυκουρονιδικές και θειικές ομάδες, γίνονται υδατοδιαλυτά, εισέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. Λέκτορας Παθολογίας

Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. Λέκτορας Παθολογίας Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Λέκτορας Παθολογίας Σπειροειδής ζώνη Στηλιδωτή ζώνη ικτυωτή ζώνη ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ιεγείρει το νεφρικό σωληνάριο να επαναρροφήσει Να και να απεκκρίνει Κ Προστατεύει έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία ΙΙ Αιματολογία Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Αλέξανδρος Α. Δρόσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία. 2. Βασικές αρχές Φυσικής. 3. Επιλογή του θεραπευτικού µηχανήµατος και της τεχνικής

Περιεχόµενα. 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία. 2. Βασικές αρχές Φυσικής. 3. Επιλογή του θεραπευτικού µηχανήµατος και της τεχνικής Περιεχόµενα 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία 1.1. O ογκολογικός ασθενής... 17 1.2. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην αντινεοπλασµατική αγωγή... 21 1.3. ιαγνωστική και θεραπευτική στρατηγική... 23 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ( Η.Π.Α ) Νόσοι πεπτικού και ήπατος : 50 εκατοµµύρια επισκέψεις σε : Ιατρούς Νοσοκοµεία Τµήµατα επειγόντων Πιο συχνές διαγνώσεις : Τροφικές γαστρεντερίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ποια είναι η αιτιολογία της σιδηροπενικής αναιµίας; (Μονάδες 8) Β. Τι είναι το «ερεθισµαταγωγό σύστηµα» (Μονάδες 4) και από ποια µέρη αποτελείται; (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ca ΝΕΦΡΟΥ Κλαµπάτσας Αθανάσιος Ουρολόγος Επ. Α Ουρολογικό-Ογκολογικό Τµήµα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Άνδρας ασθενής ηλικίας 64 ετών Με ατοµικό αναµνηστικό ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Εφαρμογής. Πρόληψη και Παράγοντες Κινδύνου

Πεδίο Εφαρμογής. Πρόληψη και Παράγοντες Κινδύνου Εξετάσεις λειτουργίας του θυρεοειδούς: διάγνωση και παρακολούθηση των διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Πεδίο Εφαρμογής Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes_ protect our future.mp4

Diabetes_ protect our future.mp4 Diabetes_ protect our future.mp4 14/11 Γενέθλια του νομπελίστα γιατρού Φρέντερικ Μπάντινγκ 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη 2007:επίσημη Ημέρα από τα Ηνωμένα Έθνη Θέμα 2009 2013: Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ -- ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δείκτες βλάβης ηπατοκυττάρων Δείκτες χολόστασης Δείκτες ηπατικής δυσλειτουργίας ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ καταστροφή µυελίνης αποκλείονται παθολογικές καταστάσεις από αποτυχία σχηµατισµού µυελίνης (δυσµυελίνωση) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ; ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Πρόκειται για το συχνότερο καρκίνο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Η συχνότητά του αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Αίμα Πλάσμα Ιόντα-πρωτεΐνες Έμμορφα Συστατικά Ερυθρά Αιμοσφαίρια Λευκά Αιμοσφαίρια Αιμοπετάλια Κοκκιοκύτταρα Λεμφοκύτταρα Μονοκύτταρα Πλασματοκύτταρα 1 ΑΝΑΙΜΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία Άρης Πολύζος Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθήνα Επιδηµιολογία -Αιτιοπαθογένεια Α) Κάπνισµα:Ένοχο για το 85-90% των καρκίνων πνεύµονος x 30vs

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Διαβήτης. Ακούμε καθημερίνα γύρω μας πως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία. Όμως, τι πραγματικά είναι αυτό; Τι ειναι ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Αναπαραγωγικής Υγείας στην Προεφηβεία & Εφηβεία. Φλώρα Μπακοπούλου Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής

Θέματα Αναπαραγωγικής Υγείας στην Προεφηβεία & Εφηβεία. Φλώρα Μπακοπούλου Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής Θέματα Αναπαραγωγικής Υγείας στην Προεφηβεία & Εφηβεία Φλώρα Μπακοπούλου Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής Ενήβωση - Εφηβεία Puberty - Adolescence Puberty vs. Adolescence Ενήβωση vs. Εφηβεία 12-15 y 12- >>15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67%

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤΜΗΜΑ Συν/τής /ντής ρ. ΜουσούληςΓ. ΕΜΠΥΡΕΤΟΣ ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ ΜΠΑΪΡΑΜ ΤΖΙΧΑΤ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Παρούσα νόσος: Γυναίκα, 57 ετών, διακοµίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του καρκίνου του

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες:

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες: Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, επηρεάζοντας κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως των χωρών του δυτικού κόσμου. Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Αιμοπετάλια Φυσιολογικός αριθμός: 150-400.000/μL Ζουν περίπου 4 μέρες To μικρότερο (2-3 μ) απύρηνο κύτταρο του περιφερικού αίματος Παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr Πολλες από τις ρευματικες παθησεις των ενηλικων προσβαλουν και τα παιδια,αν και σε μικροτερη συχνοτητα. Επιπλεον καποιες παθησεις όπως είναι ο συστηματικης έναρξης ή ο ολιγοαρθρικος τυπος εναρξης της Νεανικης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ

Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ Ο ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Ο ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Ο ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία Κίττυ Παυλάκη Jeanne Calment Κάπνιζε µέχρι τα 117 Πέθανε στα 122 Η σωστή λειτουργία των οργανισµών απαιτεί τη δυνατότητα προσαρµογής των κυττάρων και κατά συνέπεια και των

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400',' 320','7.0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf', {file:'http://www.aretaieio-obgyn.com/images/stories/videos/emino.flv',width:'400',height:'

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Σημαντικά Δεδομένα Περίπου 60% ηλικιωμένων με κοιλιακό πόνο που προσέρχονται στο ΤΕΠ με κοιλιακό πόνο χρήζουν εισαγωγής και 40% χρήζουν χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού: Αποφρακτικός ίκτερος. Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδ.Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Παρουσίαση περιστατικού: Αποφρακτικός ίκτερος. Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδ.Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού: Αποφρακτικός ίκτερος Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδ.Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού Ασθενής 94 ετών Ίκτερική χροιά δέρματος-επιπεφυκότων με

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ενδοκρινών Αδένων

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ενδοκρινών Αδένων Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ενδοκρινών Αδένων Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα