ΜΥΪΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΥΪΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ"

Transcript

1 ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Εργοφυσιολόγος Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΜΥΪΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ Ο µυϊκός ιστός καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του ανθρώπινου σώµατος. Αντιπροσωπεύει το 40% του συνολικού βάρους του και είναι οργανωµένος σε πολλές υποµονάδες, που ονοµάζουµε µυς. Είναι διασπαρµένοι στο ανθρώπινο σώµα, έχοντας ένα συγκεκριµένο έργο ο καθένας, συµβάλλοντας έτσι στην πολυπλοκότητα των κινήσεων που εµφανίζει το ανθρώπινο σώµα. Κάθε µυς αποτελείται από έναν ικανό αριθµό µυϊκών ινών που εκτείνονται από τον ένα τένοντα του µυός µέχρι τον άλλο. Για να µπορέσούµε να κατανοήσουµε την απόδοση του µυός, είναι πρωταρχικής σηµασίας να γνωρίζουµε τη µηχανική συµπεριφορά της µεµονωµένης µυϊκής ίνας. Η πρόοδος των εργαστηριακών τεχνικών µας επιτρέπει να διερευνήσουµε, µε αρκετή ακρίβεια, τη µηχανική συµπεριφορά της αποµονωµένης µυϊκής ίνας, η οποία προηγουµένως έχει προπαρασκευασθεί ανάλογα. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η εργαστηριακή διερεύνηση (αποµονωµένη µυϊκή ίνα) προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης σε σταθερό µήκος σαρκοµερίου, παράµετρο µε µεγάλη συµβολή στην ορθότητα των αποτελεσµάτων. Η παρουσίαση αναφέρεται στην αρχιτεκτονική κατασκευή του µυός, στον τρόπο µε τον οποίο παράγεται η τάση στο εσωτερικό του, στις κινητικές µονάδες και τα χαρακτηριστικά τους και τέλος σε παραµέτρους που διαφοροποιούν την εξωτερική παραγωγή δύναµης ανάλογα µε τις συνθήκες συστολής του( εγκάρσια διατοµή του µυός και διάταξη των µυϊκών ινών, µηχανικό µοντέλο του µυός, τύποι µυϊκής συστολής, µηκοδυναµική ικανότητα, ελαστικά στοιχεία του µυός και ηλεκτροµηχανική καθυστέρηση, η ταχοδυναµική ικανότητα.) Αρχιτεκτονική κατασκευή του µυός Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, ένας µυς αποτελείται από αρκετές µυϊκές ίνες τοποθετηµένες σε παράλληλη διάταξη µεταξύ τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, κάθε µυϊκή ίνα αποτελείται από πολλές υποµονάδες που ονοµάζονται µυοϊνίδια και έχουν την ίδια διάταξη µε αυτή των µυϊκών ινών στο µυ (σχήµα 1). Τα µυοϊνίδια περιέχουν τα

2 συσταλτά στοιχεία του µυός και για το λόγο αυτό είναι τα υπεύθυνα όργανα για την ενεργητική συστολή και κατ επέκταση την παραγωγή της δύναµης. Βασική λειτουργική µονάδα του µυοϊνιδίου είναι το σαρκοµέριο. Πολλά σαρκοµέρια µαζί τοποθετηµένα σε διάταξη «εν σειρά», σχηµατίζουν το µυοϊνίδιο

3 Βασικά στοιχεία του σαρκοµερίου είναι δυο ζεύγη νηµατίων, µε διαφορετικό πάχος και τέλεια οργάνωση στη διάταξη τους (σχήµα 1). Η τµηµατική διάταξη τους στο σαρκοµέριο είναι τέτοια, ώστε, ανάλογα µε την επικάλυψη τους, να εµφανίζουν σκούρες και ανοιχτόχρωµες περιοχές στο µυοϊνίδιο. Οι διαγραµµίσεις αυτές είναι υπεύθυνες για την ονοµασία του σκελετικού µυός και ως γραµµωτού. Το παχύτερο νηµάτιο καταλαµβάνει τις σκούρες περιοχές και αποτελείται από ινώδη πρωτεΐνη, που ονοµάζεται µυοσίνη (σχήµα 2) (Hanson and Huxley, 1953; Hasselbach, 1953). Το δεύτερο ζεύγος νηµατίων αποτελείται κυρίως από σφαιρική πρωτεΐνη, την ακτίνη. Ή αλληλεπίδραση των νηµατίων αυτών είναι υπεύθυνη για τη συστολή του µυός και κατ επέκταση την παραγωγή της δύναµης. Ο βαθµός αλληλεπίδρασης τους καθορίζεται από την τροποµυοσίνη και την τροπονίνη, που βρίσκονται τοποθετηµένες επάνω στο νηµάτιο της ακτίνης, όπως φαίνεται στο σχήµα 3. Υπόθεση ολίσθησης των µυονηµατίων Η γνώση µας για την αρχιτεκτονική κατασκευή του σαρκοµερίου, όπως αυτή αναφέρθηκε παραπάνω και παρουσιάσθηκε στα σχήµατα 1,2 και 3. προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις εργασίες των H.E. Huxley και J. Hanson (Hanson and Huxley, 1953; Huxley, 1953, Hanson and Huxley, 1954). Η παρατήρηση τους ότι το λεπτό και παχύ νηµάτιο του σαρκοµερίου διατηρούν το µήκος τους κατά τη µυϊκή συστολή, ενώ

4 η περιοχή της αλληλοεπικάλυψης τους αλλάζει µε το µήκος της µυϊκής ίνας, τους οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η µυϊκή συστολή στηρίζεται στην ολίσθηση των νηµατίων. Στις ηµέρες µας η υπόθεση αυτή έχει τύχει γενικής αποδοχής. Σύµφωνα µε την παραπάνω υπόθεση, η δύναµη για την ολίσθηση αυτή προέρχεται από την δράση των εγκάρσιων γεφυρών της µυοσίνης, στην περιοχή όπου τα δύο νηµάτια αλληλεπικαλύπτονται (σχήµα 4). Σύµφωνα µε τα πειραµατικά δεδοµένα, οι εγκάρσιες γέφυρες έχουν επαναλαµβανόµενες επαφές µε το νηµάτιο της ακτίνης και κάθε µία από αυτές συµβάλλει στην παραγωγή δύναµης κατά τη συστολή. Η παραπάνω διαδικασία αρχίζει όταν η συγκέντρωση ασβεστίου γύρω από το µυοϊνίδιο αυξάνεται πάνω από ένα ορισµένο επίπεδο. Η ενέργεια για τη συνέχιση της δραστηριότητας των εγκάρσιων γεφυρών της µυοσίνης προέρχεται από την αποδόµηση της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP). Κινητικές µονάδες Το µικρότερο µέρος του µυός το οποίο µπορεί να ελεγχθεί ονοµάζεται κινητική µονάδα και αποτελείται από τον κινητικό νευρώνα και τις µυϊκές ίνες που νευρώνονται από αυτόν. Ο αριθµός των µυϊκών ινών µιας κινητικής µονάδας ποικίλλει (από ) ανάλογα µε το είδος των κινήσεων που εκτελούν. Οι µύες των δακτύλων, του προσώπου και των µατιών έχουν λιγότερες και βραχύτερες µυϊκές ίνες, ενώ µεγάλοι µύες όπως αυτοί των ποδιών, έχουν περισσότερες και µε µεγαλύτερος µήκος.

5 Ένας µυς αποτελείται από πολλές κινητικές µονάδες, που καθεµία νευρώνεται από διαφορετική νευρική απόληξη µε διαφορετικό επίπεδο διεγερσιµότητας. Άλλες κινητικές µονάδες απαιτούν ισχυρά ερεθίσµατα για να διεγερθούν ενώ άλλες όχι. Ανεξάρτητα µε το αν το επίπεδο διεγερσιµότητας είναι χαµηλό ή υψηλό, όταν το ερέθισµα το ξεπεράσει, τότε διεγείρονται όλες οι µυϊκές ίνες που αποτελούν την κινητική µονάδα. Ακολουθείται δηλαδή ο νόµος «όλον ή ουδέν». Η αύξηση της τάσης του µυός µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: α) την αύξηση της συχνότητας ερεθισµού µιας κινητικής µονάδας και β) τη διέγερση νέων κινητικών µονάδων µε υψηλότερο επίπεδο διεγερσιµότητας. Η επιστράτευση των κινητικών µονάδων ακολουθεί την «αρχή του µεγέθους», σύµφωνα µε την οποία οι µικρές κινητικές µονάδες διεγείρονται πρώτα και ακολουθούν οι µεγαλύτερες (Henneman, 1974) (σχήµα 5). Για το λόγο αυτό, κινήσεις µεγάλης ακρίβειας µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µε µικρή παραγωγή δύναµης, ενώ αντίθετα, σε κινήσεις που δεν απαιτούν µεγάλη ακρίβεια, παρουσιάζεται υψηλό επίπεδο παραγωγής δύναµης που προέρχεται από τη διέγερση µεγάλων κινητικών µονάδων. Όλες οι κινητικές µονάδες διεγείρονται και δέχονται νευρικά ερεθίσµατα σε µέγιστη συχνότητα κατά την εκούσια συστολή. Η ελάττωση της τάσης µέσα στο µυ ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Πρώτα ελαττώνεται η συχνότητα και η λειτουργία των µεγαλύτερων κινητικών µονάδων και ακολουθούν κατά τον ίδιο τρόπο οι µικρότερες ( Milner-Brown and Stein, 1975). Οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες κινητικών µονάδων µέσα σε κάθε µυ. Πρώτη κατηγορία είναι οι µικρές κινητικές µονάδες, βραδείας συστολής, που καλούνται και τονικές (τύπος I ). Από µεταβολικής πλευράς αποτελούνται από µυϊκές ίνες πλούσιες σε µιτοχόνδρια, ενώ

6 αιµατώνονται από ένα πλούσιο δίκτυο αιµοφόρων αγγείων. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να αποδίδουν έργο αερόβια. Από την πλευρά της µηχανικής απόδοσης, παράγουν συστολές µε µικρή τάση, ενώ χρειάζονται µεγάλο χρονικό διάστηµα για την παραγωγή µέγιστης δύναµης (60 έως 120 msec). Αντίθετα, οι µεγάλες κινητικές µονάδες αποτελούνται από µυϊκές είναι που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να παράγουν έργο αναερόβια. Παράγουν υψηλές τάσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (10 έως 50 msec, ταχείας συστολής) ενώ ονοµάζονται και φασικές κινητικές µονάδες (τύπος II ). Ανάλογα µε τη χηµική τους επεξεργασία, ο τύπος II χωρίζεται σε υποµονάδες (IIα και IIβ ) (Burke and Edgerton, 1975). Οι επιστήµονες διαθέτουν αρκετούς τρόπους για τη διερεύνηση του τύπου των µυϊκών ινών. Με την εισαγωγή της µυϊκής βιοψίας (Bergstrom, 1962), µικρά δείγµατα µυός µπορούν να αναλυθούν µε ειδική χηµική κατεργασία για το διαχωρισµό των µυϊκών ινών στους παραπάνω τύπους. Ακόµη, ερευνητές του τοµέα της βιοµηχανικής χρησιµοποιούν την παραγωγή της δύναµης (Milner-Brown και συν.,1973) και την ηλεκτροµυογραφία (Warmolts and Engel, 1973; Milner-Brown και συν., 1975) για να κατατάξουν τις µυϊκές ίνες στους παραπάνω τύπους. Η περιεκτικότητα ενός µυός σε ίνες βραδείας και ταχείας συστολής επηρεάζει τη µηχανική συµπεριφορά του. Ο µυς στον οποίο υπερτέρουν οι ίνες ταχείες συστολής διαθέτει βραχύτερη ηλεκτρονική καθυστέρηση, ταχύτερη ανάπτυξη της δύναµης και συντοµότερο χρόνο επαναφοράς στην ηρεµία. Άτοµα που διαθέτούν µυς µε υψηλά ποσοστά περιεκτικότητας σε ίνες ταχείας συστολής, παράγουν υψηλότερες µέγιστες ταχύτητες και υψηλότερα επίπεδα δύναµης για συγκεκριµένες ταχύτητες συστολής. Εγκάρσια διατοµή του µυός και διάταξη των µυϊκών ινών Η δύναµη ορίζεται ως η µέγιστη τάση που µπορεί να παράγει ένας µυς στη διάρκεια µιας συστολής. Στο µικροκατασκευαστικό επίπεδό του µυός, αυτό σχετίζεται µε τον αριθµό των εγκάρσιων γεφυρών της µυοσίνης, σε παράλληλη διάταξη, που µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε την ακτίνη και να παράγουν τάση. Κάθε εγκάρσια γέφυρα είναι ένας αποµονωµένος παράγοντας παραγωγής τάσης. Σύµφωνα µε την υπόθεση ολίσθησης των µυονηµατίων, µε την παρουσία ATP και τη δραστηριοποίηση τους από τα ιόντα ασβεστίου, οι εγκάρσιες γέφυρες εµπλέκονται σε µια κυκλική διαδικασία σύνδεσης µε την ακτίνη, παραγωγή τάσης και κατόπιν αποδέσµευσης. Η κυκλική αυτή διαδικασία παραγωγής τάσης δεν είναι η ίδια για τους διαφορετικούς τύπους µυών (εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον τύπο της βαριάς µεροµυοσίνης των εγκάρσιων γεφυριών). Υπάρχούν επίσης ερευνητικά στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν ότι δεν παράγουν την ίδια τάση όλοι οι τύποι των εγκάρσιων γεφυρών. Ακόµα και κατά τη µέγιστη συστολή, ένα µέρος µόνο των εγκάρσιων γεφυρών δραστηριοποιείται κάθε στιγµή. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι παράγοντες, που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν προσπαθούµε να εξηγήσόυµε τη µέγιστη παραγωγή τάσης στο αρχικό κατασκευαστικό επίπεδο του µυός. Πρακτικά µπορούµε να συσχετίσουµε τη µέγιστη παραγωγή τάσης ενός µυός µε την εγκάρσια διατοµή των µυϊκών ινών του (Morris, Tricker, 1967, Ikai and Futunaga, 1968, Ikai and Futunaga, 1970, Norman, 1977). Υποθέτοντας ότι ο αριθµός των µυοϊνιδίων των µυϊκών ινών δεν διαφέρει σηµαντικά, ο τρόπος αυτός είναι αρκετά ακριβής για την πρόβλεψη της τάσης που µπορεί να παράγει ένας µυς. Θα πρέπει βέβαια να υπολογίζουµε ότι ο εξωκυττάριος χώρος και η διάταξη των µυϊκών ινών διαφέρει από µυ σε µυ. Ως κύρια προσαρµογή σε προπονητικά προγράµµατα αύξησης της δύναµης, παρατηρούµε την αύξηση της

7 διαµέτρου της µυϊκής ίνας σε βάρος του εξωκυττάριου χώρου. Στην περίπτωση αυτή έχουµε αύξηση της εγκάρσιας διατοµής της µυϊκής ίνας, χωρίς όµως αυτή να φαίνεται και ως αύξηση της εγκάρσιας διατοµής του µυός. Όσον αφορά την διάταξη των µυϊκών ινών, αυτή διαφέρει ανάλογα µε το αν ο µυς είναι κατασκευασµένος για παραγωγή µέγιστης τάσης ή για παραγωγή υψηλού ρυθµού συστολής. Για παράδειγµα, για να αυξηθεί η ωφέλιµη εγκάρσια διατοµή, ορισµένοι µύες έχουν διάταξη µυϊκών ινών που αναφέρεται ως πτεροειδής ή πολυπτεροειδής. Η αναγκαστική επίπτωση µιας τέτοιας διάταξης των µυϊκών ινών είναι ότι το µήκος τους θα είναι βραχύτερο και αυτό σηµαίνει ότι ο µυς θα έχει ένα χαµηλότερο ρυθµό συστολής (Frost, 1973). Μηχανικό µοντέλο του µυός Στο µηχανικό µοντέλο του µυός (σχήµα 6) εµφανίζονται τρία κυρίως στοιχεία τα οποία επιδρούν στη µηχανική συµπεριφορά τόυ και διαµορφώνουν το τελικό αποτέλεσµα της συστολής. Αυτά είναι τα συσταλτά στοιχεία (Fc) και τα ελαστικά στοιχεία (Fc και Fp ). Το µοντέλο του µυός µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην ερµηνεία των δυναµικών ιδιοτήτων του µυός, όπως επίσης και στην κατανόηση της µηχανικής συµπεριφοράς του.

8 Τα συσταλτά στοιχεία (Fc) είναι η απεικόνιση των µυϊκών ινών, που είναι το ενεργητικό στοιχείο του µυός και κυρίως υπεύθυνο για την παραγωγή της δύναµης. Τα παράλληλα ελαστικά στοιχεία (Fp) αντιπροσωπεύουν τον συνδετικό ιστό που περιβάλλει κάθε µυϊκή ίνα, οµάδες µυϊκών ινών καθώς και ολόκληρο το µυ και επίσης της ελαστικότητα των εγκάρσιων γεφυρών (Huxley, 1974). Αντιστέκονται σε κάθε διάταση, συµπεριφέρονται δηλαδή όπως ένα ελατήριο. Τα ελαστικά στοιχεία σε σειρά (Fc) αναφέρονται κυρίως στους τένοντες των µυών που βρίσκονται σε διάταση «εν σειρά», τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα συσταλτά και παράλληλα ελαστικά στοιχεία του µυός. Τέλος η τριβή (Τ), που συµβολίζεται µε ένα έµβολο στο µοντέλο, αντιπροσωπεύει την αντίσταση που αναπτύσσεται στον µυ, σε κάθε κίνηση των µυϊκών ινών του και η οποία προέρχεται κυρίως από το ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο υγρό των µυϊκών κυττάρων. Τύποι µυϊκής συστολής Ανάλογα µε το εξωτερικό µηχανικό έργο ή τη διεύθυνση της δράσης, η µυϊκή συστολή δέχεται διαφορετικούς χαρακτηρισµούς. Όταν παρουσιάζεται εξωτερικό

9 µηχανικό έργο (κίνηση), η συστολή ονοµάζεται ισοτονική, ενώ όταν δεν παρουσιάζεται, αν και αναπτύσσεται εσωτερική τάση στο µυ, ονοµάζεται ισοµετρική. Η ισοτονική συστολή χωρίζεται σε δύο επιµέρόυς κατηγορίες, ανάλογα µε τη διεύθυνση του εξωτερικού έργου που παράγει. Στη µειοµετρική συστολή τα άκρα του µυός πλησιάζουν, καθώς συστέλλεται και για το λόγο αυτό το µηχανικό έργο χαρακτηρίζεται θετικό. Αντίθετα στη πλειοµετρική συστολή, τα άκρα του µυός αποµακρύνονται στη διάρκεια της συστολής. Στην περίπτωση αυτή το εξωτερικό µηχανικό έργο ονοµάζεται αρνητικό. Στην ισοµετρική συστολή τα άκρα του µυός µένουν αµετακίνητα και το εξωτερικό µηχανικό έργο είναι µηδενικό. Ένας µυς που συστέλλεται πλειο-µετρικά παράγει τη µεγαλύτερη δύναµη του σε σύγκριση µε τους άλλους δύο τύπους συστολής. Ή µειοµετρική συστολή παράγει τη µικρότερη δύναµη ενώ η ισοµετρική βρίσκεται στο ενδιάµεσο των δύο άλλων. Μηκοδυναµική ικανότητα του µυός Η βασική αυτή ικανότητα αναφέρεται στην παραγωγή της δύναµης του µυός σε σχέση µε το αρχικό µήκος του πριν από τη συστολή. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 7 (ισοµετρική συστολή), ένας µυς παράγει τη µεγαλύτερη δύναµη του περίπου στο µήκος ηρεµίας του (Io ) και ίσως λίγο δεξιότερα (µικρή διάταση). Η εξήγηση για το σχήµα της καµπύλης βρίσκεται στις αλλαγές του σαρκοµερίου µέσα σε κάθε µυοϊνίδιο (Gordon και συν. 1966). Στο µήκος ηρεµίας, περίπου 2.0 µm µπορεί να λειτουργήσει ο µέγιστος αριθµός εγκάρσιων γεφυρών και έτσι υπάρχει η δυνατότητα µέγιστης παραγωγής δύναµης. Όσο ο µυς διατείνεται, η ακτίνη και η µυοσίνη αποµακρύνονται και ο αριθµός των εγκάρσιων γεφυρών που µπορούν να λειτουργήσουν ελαττώνεται µε αποτέλεσµα την πτώση της παραγωγής δύναµης. Σε πλήρη διάταση, περίπου 3,5 µm, σχεδόν καµία από τις εγκάρσιες γέφυρες δεν µπορεί να βρει τη θέση σύνδεσης της στην ακτίνη και έτσι η δύναµη πέφτει στο µηδέν. Αντίθετα, όσο ο µυς συσπειρώνεται (µήκος µικρότερο της ηρεµίας), παρουσιάζεται επικάλυψη των εγκάρσιων γεφυρών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται παρεµβολή στη δράση τους και εποµένως πτώση της παραγωγής δύναµης. Η πλήρης επικάλυψη έρχεται όταν το σαρκοµέριο έχει µήκος περίπου 1.5µm, οπότε παρουσιάζεται δραµατική πτώση της παραγωγής δύναµης, χωρίς όµως να φθάνει ποτέ σε µηδενική τιµή.

10 Στο ανθρώπινο σώµα, το διαφορετικό αρχικό µήκος του µυός αντιπροσωπεύει διαφορετικές γωνίες της άρθρωσης. Όταν η άρθρωση βρίσκεται σε πλήρη έκταση, οι εκτείνοντες µύες της άρθρωσης βρίσκονται σε θέση συσπείρωσης ενώ αντίθετα οι καµπτήρες σε θέση διάτασης. Ενδιάµεσες γωνίες της άρθρωσης δίνουν και διαφορετικό µήκος στους µυς. Το γεγονός αυτό, αν συνδυασθεί µε την µηκοδυναµική ικανότητα του µυός, δίνει διαφορετική δύναµη σε ένα µυ µε τη γωνία της άρθρωσης. Το γεγονός αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπ όψη στη προπόνηση δύναµης. Ένα σταθερό βάρος δε φορτίζει το µυ κατά τον ίδιο τρόπο σε όλο το εύρος της άρθρωσης. Στις αρχικές και τελικές µοίρες του εύρους τροχιάς της άρθρωσης επιβαρύνει περισσότερο το µυ σε σχέση µε τις µεσαίες µοίρες ή αντίστοιχα το βάρος φαίνεται «ελαφρύτερο» στις µεσαίες µοίρες. Για το λόγο αυτό έχουν επινοηθεί ειδικές τροχαλίες στα µηχανήµατα προπόνησης (σχήµα 8) οι οποίες µε αλλαγές στον άξονα εφαρµογής της δύναµης, εναλλάσσουν τεχνητά την εφαρµοζόµενη επιβάρυνση ώστε να προσφέρουν οµοιοµορφία φόρτισης σε όλο το εύρος της άρθρωσης. Το πρόβληµα αυτό φυσικά δεν εµφανίζεται στα ισοκινητικά δυναµόµετρα. Εκεί ο δοκιµαζόµενος εφαρµόζει πάντοτε µέγιστη δύναµη και η εναλλαγή της επιβάρυνσης γίνεται µε τη διαφοροποίηση της γωνιακής ταχύτητας.

11 Στην περίπτωση της ισοτονικής συστολής, η µηκοδυναµική ικανότητα του µυός µεταβάλλεται από τη δράση των παράλληλων ελαστικών στοιχείων του µυός (Fp). Η συµπεριφορά τους µοιάζει µε αυτή ενός ελατηρίου ή ενός ελαστικού επιδέσµου. Έτσι όταν ο µυς βρίσκεται σε ηρεµία, καµία επίδραση δεν εµφανίζεται από την πλευρά των παράλληλων ελαστικών στοιχείων. Στην περίπτωση όµως διάτασης του µυός, αναπτύσσεται τάση στα Fp και η ενέργεια αυτή αθροίζεται στη δράση των συσταλτών στοιχείων µε αποτέλεσµα την αλλαγή της µηκοδυναµικής καµπύλης του µυός (σχήµα 9). Η καµπύλη Ft αντιπροσωπεύει την αθροιστική ενέργεια που παράγεται από την συνδυασµένη δράση των συσταλτών και παράλληλων ελαστικών στοιχείων. ιαφορετική από τη γραµµική σχέση (µέχρι ενός σηµείου) µήκους-δύναµης που παρουσιάζουν τα ελατήρια, είναι η µηκοδυναµική σχέση των παράλληλων ελαστικών στοιχείων, που φαίνεται να µην ακολουθεί τη γραµµικότητα αυτή (σχήµα 9, καµπύλη Fp). Η παθητική αυτή προσφορά ενέργειας, από την πλευρά των παράλληλων ελαστικών στοιχείων, παρουσιάζεται πάντα, αλλά η ενεργητική παραγωγή δύναµης από τα συσταλτά στοιχεία ελέγχεται βουλητικά. Η καµπύλη που παρουσιάσθηκε στο σχήµα 9 αντιπροσωπεύει τη µέγιστη εκούσια συστολή. Στο σχήµα 10 παρουσιάζονται οι καµπύλες της µηκοδυναµικής ικανότητας του µυός σε διαφορετικά ποσοστά της µέγιστης βουλητικής συστολής.

12 Ελαστικά στοιχεία σε σειρά και ηλεκτροµηχανική καθυστέρηση Η σχετική ταχύτητα επιµήκυνσης των ελαστικών στοιχείων σε σειρά (ΕΣΣ) φαίνεται να είναι κύριος παράγοντας εµφάνισης της ηλεκτροµηχανικής καθυστέρησης (ΗΜΚ) του µυός, που ορίζεται ως η χρονική διαφορά που παρουσιάζεται µεταξύ της εµφάνισης της ηλεκτροµυογραφικής δραστηριότητας και της τάσης του µυός. Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν είναι η µεταβίβαση του ηλεκτρικού δυναµικού του µυός από το Τ-σύστηµα σωληνίσκων, η απελευθέρωση του ασβεστίου από το σαρκοπλασµατικό δίκτυο και ο σχηµατισµός των εγκάρσιων γεφυρών µεταξύ ακτίνης και µυοσί-νης, παράγοντες όµως που υπολείπονται κατά πολύ σε σπουδαιότητα σε σύγκριση µε την επίδραση των ΕΣΣ. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 11, στην ισοµετρική συστολή η παραγωγή της δύναµης είναι αποτέλεσµα της συστολής των συσταλτών στοιχείων του µυός που µεταβιβάζεται στα ΕΣΣ τα οποία και διατείνονται (Braunwald και συν., 1967). Σε ισοτονική συστολή, πρώτα πραγµατοποιείται µια ισοµετρική συστολή µικρής χρονικής διάρκειας. Αφού τα ΕΣΣ διαταθούν, ακολουθεί η µετακίνηση του φορτίου που βρίσκεται στο άκρο του µυός, µόνο όταν η δύναµη έλξης των συσταλτών στοιχείων επάνω στα ΕΣΣ γίνει ίση ή µεγαλύτερη του βάρους του φορτιού. Η ηλεκτροµηχανική καθυστέρηση είναι µικρότερη στη πλειοµετρική συστολή σε σύγκριση µε τη µειοµετρική (Komi, 1973, Komi και Cavanagh, 1977). Αυτό

13 εξηγείται µε το ότι στην πλειοµετρική συστολή η φορά της ταχύτητας διάτασης των ΕΣΣ είναι η ίδια µε αυτή της δράσης των συσταλτών στοιχείων ενώ αντίθετη είναι στη µειοµετρική. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους η πλειοµετρική συστολή αποδίδει µεγαλύτερη παραγωγή δύναµης. Ταχοδυναµική ικανότητα του µυός Είναι µια από τις βασικότερες µηχανικές ιδιότητες του µυός και παρουσιάζει τη σχέση που υπάρχει µεταξύ της παραγωγής δύναµης και της ταχύτητας συστολής του µυός. Από το σχήµα 12 φαίνεται ότι η δύναµη που παράγει ένας µυς µειοµετρικά ή πλειοµετρικά, εξαρτάται από την ταχύτητα συστολής του. Επίσης, ενώ κατά τη µειοµετρική συστολή όσο αυξάνεται η ταχύτητα βράχυνσης, ελαττώνεται η παραγωγή δύναµης, το αντίθετο συµβαίνει µε την πλειοµετρική συστολή (Komi, 1973). Στο σχήµα 13 παρουσιάζεται η διαµόρφωση της ταχυδυναµικής καµπύλης ανάλογα µε το ποσοστό της έντασης της συστολής. Κατά τη µειοµετρική συστολή, η ελάττωση της παραγωγής δύναµης οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρωταρχικός φαίνεται να είναι η πτώση της τάσης καθώς οι εγκάρσιες γέφυρες, στο συσταλτό µέρος του µυός, αποδεσµεύονται και κατόπιν σχηµατίζονται πάλι σε θέση µεγαλύτερης συσπείρωσης του µυός. Ένας δεύτερος παράγοντας φαίνεται να είναι η εσωτερική τριβή που παρουσιάζεται από τα υγρά που υπάρχουν στο µυ, στα συσταλτά αλλά και τα ελαστικά στοιχεία του. Η εσωτερική αυτή τριβή απαιτεί εσωτερική δύναµη για να υπερνικηθεί, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µικρότερη δύναµη στον τένοντα. Λίγες έρευνες έχουν διερευνήσει την πλειοµετρική συστολή σε σχέση µε τη δύναµη που παράγει στις διάφορες ταχύτητες συστολής. Ο λόγος είναι η δυσκολία αλλά και η επικινδυνότητα της πειραµατικής διαδικασίας και όχι η µικρότερη σπουδαιότητα της σε σχέση µε την απόδοση. Οι λόγοι για τους οποίους η δύναµη

14 αυξάνει µε την αύξηση της ταχύτητας της πλειοµετρικής συστολής, είναι περίπου οι ίδιοι µε αυτούς της µειοµετρικής. Η δύναµη η οποία απαιτείται για το διαχωρισµό των εγκάρσιων γεφυρών είναι µεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για να συγκρατήσει στη σταθερή θέση σύζευξης, όπως στην ισοµετρική συστολή και η δύναµη αυτή αυξάνει µε την αύξηση της ταχύτητας επιβράδυνσης. Επίσης και στη πλειοµετρική συστολή η τριβή υπάρχει πάλι. Επειδή όµως η φορά της συστολής έχει αντιστραφεί, πρέπει να αναπτύσσεται µεγαλύτερη δύναµη στο τένοντα για να υπερνικήσει τη τριβή αυτή. Η ταχοδυναµική καµπύλη που παρουσιάσθηκε στο σχήµα 12 έχει διαµορφωθεί πριν από πολλές δεκαετίες, από πειράµατα σε αποµονωµένο µυ (Hill, 1983). Στην περίπτωση όπου πολλές µυϊκές οµάδες συµβάλλουν στην κίνηση (όπως συµβαίνει πράγµατι στο ανθρώπινο σώµα) ερευνητές αναφέρουν ότι το σχήµα της ταχοδυναµικής καµπύλης παραµένει όµοιο µε αυτό του αποµονωµένου µυός είτε µε εναλλασσόµενο ταχύτητα (Wikie, 1950) είτε µε σταθερή (Komi, 1973;Thorstensson και συν., 1976.Το 1978 οι Perrine και Edgerton διερεύνησαν την ταχοδυναµική ικανότητα του µυός (εκτείνοντες της κνήµης), χρησιµοποιώντας ισοκινητικό δυναµόµετρο, και παρουσιάζουν διαφορετική καµπύλη (σχήµα 14, διακεκοµµένη γραµµή) στην οποία φαίνεται ότι η µέγιστη δύναµη που µπορεί να παράγει µια οµάδα µυών είναι περίπου το 50% της µέγιστης που παρουσιάζεται σε πειράµατα από αποµονωµένο µυ. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο περιορισµός αυτός της παραγωγής δύναµης οφείλεται σε αυξηµένη νευρική προστασία.

15 Συµπεράσµατα Στην παρουσίαση αυτή έγινε µία προσπάθεια αναφοράς στις βασικότερες µηχανικές ιδιότητες του µυός. Παράλληλα, στηριζόµενοι στη µέχρι σήµερα υπάρχουσα βιβλιογραφία, παρουσιάσθηκαν εξηγήσεις των λόγων για τους οποίους ο µυς ακολουθεί αυτή τη συµπεριφορά επηρεαζόµενος από τους παράγοντες που αναλύθηκαν.

16 Φαίνεται λοιπόν ότι η εξωτερική παραγωγή δύναµης από ένα µυ, διαφοροποιείται από ορισµένους κατασκευαστικούς µηχανικούς παράγοντες όταν αυτοί ισχύουν. Η γνώση των παραγόντων αυτών είναι πρωταρχικής σηµασίας για το σχεδιασµό αποδοτικών προγραµµάτων προετοιµασίας του µυός για αθλητική απόδοση ή γενικά για την ανάπτυξη της αποτελεσµατικότητας του κατά τη µυϊκή συστολή. Όταν λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό προπονητικών προγραµµάτων οι παραπάνω παράγοντες, περιορίζεται επίσης σηµαντικά και η πιθανότητα τραυµατισµού. Ο τραυµατισµός, ακόµη και ο ελαφρύτερος σε έκταση ή σηµαντικότητα, επιφέρει συνήθως καταστροφικά αποτελέσµατα στην απόδοση των προπονητικών προγραµµάτων, για λόγους που δεν συµπεριλαµβάνονται στους σκοπούς της παρουσίασης. Τέλος ο αυτοσχεδιασµός του προπονητή επάνω σε αυτούς τους παράγοντες και ανάλογη αξιοποιήση τους κατά περίπτωση, βοηθούν προς την κατεύθυνση της πολύπλευρης προετοιµασίας του µυός µε αποτέλεσµα τη µεγιστοποιήση της συνολικής ανάπτυξης του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bergstrom J. (1962): Muscle electrolytes in man, Scan.J.Clin.Lab.Invest., Suppl.68 Braunwald E., J.Ross and E.H.Sonnenblick (1967): Mechanisms of contraction of normal and failing heart, New England J.Mead., 277: Burke R.E and V.R. Edgerton (1975): Motor unit properties and selective involvement nt in movement, Exer.Sports Sci.Rev., 3: Di Prampero, P.E. (1985): Metabolic and circulatory limitations to VO2max at the whole animal level.j.of Experimental Biology, 115, Ebashi, S. (1980): Regulation of muscle contraction, Proceeding of the Royal Society B., 207, Edman, K.A.P. (1988): Double hyperbolic force-velocity relation in frog muscle fibers, J.of Physiology, 404, Frost H.M. (1973): Orthopaedic Biomechanics, Charles C. Thomas, Springfield, IL. Gordon A.M., A.F.Huxley and F.J.Julian (1966): The variation in isometric tension with sarcomere length in vertebrate muscle fibers, J. Physiol., 184:170 Henneman E. (1974): Organization of the spinal cord. In medical Physiology Ed. By Y.B. Mountcastle, 13 th ed., Vol.1. CY.Mosby, St. Louis. Hanson J. and Huxley H.E. (1953): The structural basis of the cross-striations in muscle, Nature, Hasselbach WL. (1953): Elektronmikroskopische Untersuchungen an Muskelfibrillen bei totaler und partieller Extraktion des L-Myosins, Zeitschrift für Naturforschung. 8b, Hill A.V. (1938): The heat of shortening and the dynamic constants of muscle, Proc.R.Soc.Lond.,126B:

17 Huxley A.F. (1953): Electron-microscope studies of the organization of the filaments in striated muscle, Biochimica et Biophysica Acta, 12,387. Huxley H.E. ans Hanson J. (1954): Changes in the cross striations of muscle during contraction and stretch and their structural interpretation, Nature, 173, Huxley A.F. (1974): Muscular contraction, J.Physiol. (London) 243:1-43 Ikai M.and Fukunaga T. (1968): Calculation of muscle (strength per unit crosssectional area of human muscle by means) of ultrasonic measurement, Int Z. angew. Physiol., 26, Ikai M.and Fukunaga T. (1970): A study of training effect on strength per unit cross-sectional of muscle by means of ultrasonic measurement, Int.Z.argew. Physiol., 28, Komi P.V. (1973): Measurement of the force-velocity relationships in human muscle under concentric and eccentric contractions, In Biomechanics III, Ed.by S. Cergniglini, Karger, Basel, Komi P.V. and P.R.Cavanagh (1977): Electromechanical delay in human skeletal muscle, Med.Sci.Sports, 9:49. Komi P.V. (1979): Neuromuscular performance: Factors influencing force and speed production, Scand.J.Sci., 1:2-25. Milner-Brown H.S., R.B.Stein and R.Yemm (1973): The orderly recruitment of human motor units during voluntary isometric contractions, J.Physiol.., 230: Milner-Brown H.S., R.B.Stein (1975): The relation between the surface electrotomyogram ad muscular force, J.Physiol., 246: Moris C.B. (1949): The measurement of the strength of the muscle relative to its cross section, Res.Q.20, Norman R.W. (1977): The use of electromyography in the calculation of dynamic joint torque, (Doct.thesis), Pennlylanamia State University, State College, PA Perrine J.J. and V.R.Edgerton (1978): Muscle force-velocity and power-velocity relationships under isokinetic loading, Med.Sci.Sports, 10(3): Singh M. and V.Karpovich (1966): Isotonic and isometric forces of forearm flexors and extensors, J. Appl.Physiol., 21:1435 Thorstensson A., G.Grimby and J.Karlsson (1976): Force-velocity relations and fiber composition in human knee extensor muscles,j.appl.physiol. 40(1):12-16 fiber. Tricker R.A.R and Tricker B.J.K. (1967): The science of movement, Mills and Boon, London.

18 Warmolts J.R and W.K.Engel (1973): Correlation of motor unit behaviour with histochemical myofiber type in human by open biopsy electromyography, In New Developments in Electromyography and Clinical Neurophysiology, Ed.by J.E.Eesmedt,Vol. 1.,Karger,Basel. Wikie D.R, (1950): The relation between force and velocity in human muscle, J.Physiol, 110: Winter D.A. (1979): Biomechanics of human movements, John Wiley and Sons, New York.

Εισαγωγή στην άσκηση με αντίσταση. Ισομετρική Ενδυνάμωση. Δρ. Φουσέκης Κων/νος. Καθηγητής Εφαρμογών. Kων/νος Φουσέκης, Καθηγητης Εφ.

Εισαγωγή στην άσκηση με αντίσταση. Ισομετρική Ενδυνάμωση. Δρ. Φουσέκης Κων/νος. Καθηγητής Εφαρμογών. Kων/νος Φουσέκης, Καθηγητης Εφ. Εισαγωγή στην άσκηση με αντίσταση Ισομετρική Ενδυνάμωση Δρ. Φουσέκης Κων/νος. Καθηγητής Εφαρμογών Άσκηση με αντίσταση Αντίσταση με αντίσταση είναι μια ενεργητική εκγύμναση (δυναμική ή στατική μυϊκή συστολή)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης 1 Φυσιολογία της Άσκησης Μυϊκό σύστημα Δομή & λειτουργία Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος Διατροφολόγος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημονικός συν. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Αντικείμενο της φυσιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που συμβάλλουν στην παραγωγή Ισχύος και Δύναμης

Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που συμβάλλουν στην παραγωγή Ισχύος και Δύναμης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εργαστήριο Κλασικού Αθλητισμού - Γυμναστήριο Μυϊκής Ενδυνάμωσης Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΜΥΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι. Φυσιολογία Μυών. Κων/νος Παπαθεοδωρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής * Εργαστήριο Φυσιολογίας 2015

TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι. Φυσιολογία Μυών. Κων/νος Παπαθεοδωρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής * Εργαστήριο Φυσιολογίας 2015 TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Φυσιολογία Μυών Κων/νος Παπαθεοδωρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής * Εργαστήριο Φυσιολογίας 2015 ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ ΜΥΣ ΜΥΕΣ ΜΥΪΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (ΜΥΪΚΗ ΙΝΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 1. Μυϊκά. 2. Μυοεπιθηλιακά. 3. Περικύτταρα. 4. Μυοϊνοβλάστες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 1. Μυϊκά. 2. Μυοεπιθηλιακά. 3. Περικύτταρα. 4. Μυοϊνοβλάστες ΣΥΣΤΑΛΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Μυϊκά 2. Μυοεπιθηλιακά 3. Περικύτταρα 4. Μυοϊνοβλάστες ΜΥΙΚΑ 1. Γραμμωτά μυϊκά κύτταρα 2. Καρδιακά μυϊκά κύτταρα 3. Λεία μυϊκά κύτταρα ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΜΥΣ 1. Μύς 2. Μυϊκή δέσμη

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σημειώσεις Ανατομίας - Φυσιολογίας Ι Σκοπός της λειτουργίας του νευρικού συστήματος Προσαρμόζει τις λειτουργίες του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

+ - - εκπολώνεται. ΗΛΕΚΤΡΟMYΟΓΡΑΦΗΜΑ

+ - - εκπολώνεται. ΗΛΕΚΤΡΟMYΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟMYΟΓΡΑΦΗΜΑ Στόχοι Κατανόησης: -Να σας είναι ξεκάθαρες οι έννοιες πόλωση, εκπόλωση, υπερπόλωση, διεγερτικό ερέθισμα, ανασταλτικό ερέθισμα, κατώφλιο δυναμικό, υποκατώφλιες εκπολώσεις, υπερκατώφλιες

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Εμβιομηχανική Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Λειτουργία των σκελετικών μυών Γραμμή έλξης Γωνία πρόσφυσης Είδη συστολής Επίδραση της βαρύτητας Μηκοδυναμική σχέση Ταχοδυναμική σχέση Ελαστικές ιδιότητες Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ. Λήδα Μαδεμλή Επικ. Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ. Λήδα Μαδεμλή Επικ. Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ Λήδα Μαδεμλή Επικ. Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Μυϊκή δύναμη, αντοχή, ισχύς Ορισμός Μυϊκή δύναμη Η δύναμη που παράγεται από τη συστολή ενός μυός που τείνει να πλησιάσει

Διαβάστε περισσότερα

K. I. Boυμβουράκης Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

K. I. Boυμβουράκης Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ K. I. Boυμβουράκης Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ κατάσταση ετοιμότητος του μυός ενός βαθμού μόνιμης σύσπασης που διατηρούν οι μύες στην ηρεμία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κινητικής μονάδας

Η έννοια της κινητικής μονάδας Η έννοια της κινητικής μονάδας Ταξινόμηση των μυϊκών ινών με βάση τις συσταλτές τους ιδιότητες και την αντίσταση στην κόπωση Χαρακτηριστικά Ταξινόμηση των μυϊκών ινών με βάση τα συνολικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική Μύες Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική κινητικότητα, την σπλαχνική κινητικότητα και τη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία σκελετικών μυών Χαρακτηριστικά τεχνητών μυών Εφαρμογές Διάταξη

Δομή και λειτουργία σκελετικών μυών Χαρακτηριστικά τεχνητών μυών Εφαρμογές Διάταξη Δομή και λειτουργία σκελετικών μυών Χαρακτηριστικά τεχνητών μυών Εφαρμογές Διάταξη Ελέγχονται συνειδητά σε αντίθεση με τους λείους μύες (βρίσκονται σε τοιχώματα αγγείων, δέρμα, κτλ...) Βιολογικός ιστός

Διαβάστε περισσότερα

Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας

Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας 1. Καμπύλη μήκους-τάσεως Schmidt RF, Thews G: Human Physiology, 2nd ed. Springer, 1989 Bray JJ, Cragg PA, Macknight ADC, Mills RG,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 2η Διάλεξη: «Μεθοδολογία προπόνησης μέγιστης δύναμης» Methods of training maximal strength

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 2η Διάλεξη: «Μεθοδολογία προπόνησης μέγιστης δύναμης» Methods of training maximal strength ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φυσιολογία Ι Μυϊκή συστολή Διδάσκων: Αν. Καθηγήτρια Πατρώνα Βεζυράκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία. Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT

Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία. Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Η αντίσταση κατά τη διάρκεια της άσκησης μπορεί να εφαρμοστεί: Σε δυναμική ή Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ Σχετικά με το μάθημα ιαφάνειες Σημειώσεις users.auth.gr/~lmademli/ Κ303 Ανάλυση μυϊκής δύναμης Αξιολόγηση Γραπτές εξετάσεις Συμμετοχή Ερωτήσεις 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Γραμμωτοί-σκελετικοί μύες Αποτελούν το 40-50% του Σ.Β. Ιστολογική

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) ΜΥΣ Οι μύες είναι όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Σχηματίζονται από μυϊκό ιστό. Μαζί με τους τένοντες συμβάλουν στην κίνηση των οστών. Είδη των μυών Ο μυς της καρδιάς, Οι λείοι, και Οι γραμμωτοί. Ο μυς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» ιαφάνεια 4 Ας θυµηθούµε τι είναι η ροπή. Στο σχήµα έχουµε µια ράβδο, η οποία µπορεί να περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo.

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo. ΜΥIΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Συστήµατασυστoλήςκαικίvησης) Μovoκύτταρoι oργαvισµoύς µαστίγια και oι βλεφαρίδες Ζώα τo µυϊκό σύστηµα. Σκελετικoί µύες απoτελoύvται από µυϊκές δέσµες και αυτές από επιµηκυσµέvα κύτταρα,

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα φοιτητή/φοιτήτριας:

Όνομα φοιτητή/φοιτήτριας: ΠΡΟΟΔΟΣ 2: Δυναμικό Ενεργείας-Ηλεκτροφυσιολογικές Καταγραφές -Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι ερωτήσεις είναι του τύπου "σωστό ή λάθος". Κωδικοποιήστε τις απαντήσεις σας ως εξής: "1"= Σωστό, "0"=Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρύθμιση Της Λειτουργίας Της Καρδιάς. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας

Η Ρύθμιση Της Λειτουργίας Της Καρδιάς. Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Η Ρύθμιση Της Λειτουργίας Της Καρδιάς Κ. Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας 1.Συσταλτικές ιδιότητες του μυοκαρδίου 1.1. Καμπύλη μήκουςτάσεως Schmidt RF, Thews G: Human Physiology, 2nd ed. Springer, 1989 Bray

Διαβάστε περισσότερα

Εργοφυσιολογία. Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc-MSc. Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ Κατηγορίας 2014

Εργοφυσιολογία. Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc-MSc. Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ Κατηγορίας 2014 Εργοφυσιολογία Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc-MSc Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ Κατηγορίας 2014 Εισαγωγή στην Εργοφυσιολογία Περιεχόμενα Τίτλος Στόχοι Αντικείμενα Παρουσίαση Βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Power. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Power. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΣTAΛTA KYTTAPA. Tα συσταλτά κύτταρα παράγουν > δυνάµεις κίνησης µε την αλληλεπίδραση > ακτίνης. & µυοσίνης

ΣYΣTAΛTA KYTTAPA. Tα συσταλτά κύτταρα παράγουν > δυνάµεις κίνησης µε την αλληλεπίδραση > ακτίνης. & µυοσίνης ΣYΣTAΛTA KYTTAPA Tα συσταλτά κύτταρα παράγουν > δυνάµεις κίνησης µε την αλληλεπίδραση > ακτίνης µυοσίνης υπάρχουν 4 κατηγορίες κυττάρων > µυϊκά > που σχηµατίζουν > γραµµωτό µυϊκό ιστό καρδιακό µυϊκό ιστό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ανάλυση της μυϊκής δύναμης και ισχύος

Αξιολόγηση και ανάλυση της μυϊκής δύναμης και ισχύος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση και ανάλυση της μυϊκής δύναμης και ισχύος Ενότητα 1: Βασικές αρχές παραγωγής δύναμης και ισχύος Τίτλος: Μηκοδυναμική και ταχοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της ταχυδύναμης Εισήγηση 1: Ταχυδύναμη Γεροδήμος Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

30/11/2016. Επίδραση της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις στην αλτική ικανότητα. Αλτικότητα- «εκρηκτική δύναμη»-μυϊκή ισχύς

30/11/2016. Επίδραση της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις στην αλτική ικανότητα. Αλτικότητα- «εκρηκτική δύναμη»-μυϊκή ισχύς 3/11/216 2 ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Σ.Ε.Φ.Α.Α, ΑΠΘ Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής Αλτικότητα- «εκρηκτική δύναμη»-μυϊκή ισχύς Επίδραση της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ορισμός ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της ροπής που ασκείται σε μια άρθρωση κατά την κίνησή της (περιστροφική) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Εισηγητής: Πήδουλας Γεώργιος Msc. 1 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Βελτιώνει την κεντρική και περιφερική ροή αίματος και ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα. Κυκλοφορικό Σύστημα. Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα. Κυκλοφορικό Σύστημα. Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα Κυκλοφορικό Σύστημα Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΛΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. Μυϊκά 2. Μυοεπιθηλιακά 3. Περικύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατική άσκηση και υγεία Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οφέλη ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Οι ασκήσεις κατηγοριοποιούνται γενικά σε τρεις τύπους

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημεία Τροφίμων Ι. Ενότητα 2 η Κρέας και ψάρι II. Όνομα καθηγητή: Έφη Τσακαλίδου. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

Βιοχημεία Τροφίμων Ι. Ενότητα 2 η Κρέας και ψάρι II. Όνομα καθηγητή: Έφη Τσακαλίδου. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου Βιοχημεία Τροφίμων Ι Ενότητα 2 η Κρέας και ψάρι II Όνομα καθηγητή: Έφη Τσακαλίδου Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου Στόχοι ενότητας Κατανόηση της δομής του σαρκομερούς Κατανόηση της δομής

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: ΚΕ1001 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: ΚΕ1001 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: ΚΕ1001 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. Μέρος Πρώτο Νέες πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό αύξησης της μυϊκής μάζας και του ρόλου των

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης Φυσιολογία της Άσκησης Βασικές αρχές προπόνησης Νευρομυϊκές προσαρμογές Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος Διατροφολόγος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημονικός συν. Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση Βασικά Στοιχεία και Έννοιες της Άσκησης µε Βάρη Φυσική Κατάσταση Το σύνολο των φυσικών ικανοτήτων που καθορίζουν την επίδοση Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Μαζικός Αθλητισµός Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ Βράπι Ιρένα Επιβλέπων ΚαθπνπτΓκ: Βασίλης Πασχάλης, PhD Τρίκαλα 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου της μεμβράνης τείνει να συγκρατήσει τα θετικά φορτισμένα ιόντα.

Η βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου της μεμβράνης τείνει να συγκρατήσει τα θετικά φορτισμένα ιόντα. Τα ιόντα χλωρίου βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό του κυττάρου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται παθητικό ρεύμα εισόδου τους στο κύτταρο. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΥΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

8. ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΥΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 8. ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΥΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Το σύνολο των μυών του σώματος αποτελεί το μυϊκό σύστημα, του οποίου ο βασικότερος ι- στός είναι ο μυϊκός. Χαρακτηριστική ιδιότητα των κυττάρων του μυϊκού ιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I) Γιάννης Τσούγκος ΓΕΝΙΚΑ:...πολλούς αιώνες πριν μελετηθεί επιστημονικά ο ηλεκτρισμός οι άνθρωποι γνώριζαν

Διαβάστε περισσότερα

15. Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης στη πετοσφαίριση

15. Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης στη πετοσφαίριση 15. Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης στη πετοσφαίριση 15.1. Προπονητικές ασκήσεις Μιλώντας για τις προπονητικές ασκήσεις στην πετοσφαίριση εννοούμε όλες εκείνες τις ασκήσεις που χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Στόχοι της διάλεξης Να καταλάβουµε πως η προπόνηση µπορεί να µεγιστοποιιήσει τις δυνατότητες των ενεργειακών µας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Στόχοι της διάλεξης Να καταλάβουµε πως η προπόνηση µπορεί να µεγιστοπιήσει τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΗΣ. Ορισµοί: Ποια από τις ικανότητες βελτιώνεται περισσότερο και πιο γρήγορα;

ΥΝΑΜΗΣ. Ορισµοί: Ποια από τις ικανότητες βελτιώνεται περισσότερο και πιο γρήγορα; ΕΠΕΑΕΚ: : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ρύθµιση και καθοδήγηση της φυσικής ικανότητας της ύναµης Ορισµός της δύναµης Γενικά χαρακτηριστικά της δύναµης και σηµεία προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

Νευρομυϊκές Προσαρμογές με την προπόνηση αντιστάσεων. Εισηγητής Πήδουλας Γ.,

Νευρομυϊκές Προσαρμογές με την προπόνηση αντιστάσεων. Εισηγητής Πήδουλας Γ., Νευρομυϊκές Προσαρμογές με την προπόνηση αντιστάσεων Εισηγητής Πήδουλας Γ., ΕΕΔΙΠ/Ι Φυσικής Αγωγής Σ.Ι. 1 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 2 ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝΕΣ

ΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝΕΣ 3. ΜΥΪ ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝΕΣ Οι βλάβες ενός κινητικού νευρώνα έχει βαρειές συνέπειες για τις μυϊκές ίνες που νευρώνει. Α: Φυσιολογική νευρική

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη; Ημικάθισμα Smith Ισοκίνηση - Ισομετρία Βάρος του σώματος Ρίψη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Θωμάς Μεταξάς,

Διαβάστε περισσότερα

στοιχεία Βιο-μηχανική:

στοιχεία Βιο-μηχανική: : ορισμός Ως δύναμη ορίζεται η επίδραση, η οποία ασκούμενη σε ένα σώμα προκαλεί είτε μεταβολή στην κινητική του κατάσταση, είτε ταυτόχρονα και μεταβολή στην μορφή του. επιταχύνουν ή/και παραμορφώνουν σώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες 9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

94 Η χρήση των νευρωνικών µοντέλων για την κατανόηση της δοµής και λειτουργίας τού εγκεφάλου. = l b. K + + I b. K - = α n

94 Η χρήση των νευρωνικών µοντέλων για την κατανόηση της δοµής και λειτουργίας τού εγκεφάλου. = l b. K + + I b. K - = α n Nευροφυσιολογία Η μονάδα λειτουργίας του εγκεφάλου είναι ένας εξειδικευμένος τύπος κυττάρου που στη γλώσσα της Νευροφυσιολογίας ονομάζεται νευρώνας. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει ότι ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση, θεραπεία και αποκατάσταση µυϊκών κακώσεων

Αξιολόγηση, θεραπεία και αποκατάσταση µυϊκών κακώσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αξιολόγηση, θεραπεία και αποκατάσταση µυϊκών κακώσεων Επιµέλεια: Στυλιανός Εµ. Φουντουλάκης Αλκιβιάδης N. Κάλτσιος Εισηγητής: Πορφυριάδου Ανθούλα Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. κωδ. μαθήματος Ν314. Τίτλος 11ης Διάλεξης. Εισήγηση: Χατζηνικολάου Α.,Επίκουρος Καθηγητής

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. κωδ. μαθήματος Ν314. Τίτλος 11ης Διάλεξης. Εισήγηση: Χατζηνικολάου Α.,Επίκουρος Καθηγητής ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ κωδ. μαθήματος Ν314 Τίτλος 11ης Διάλεξης ΜΥΙΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ Εισήγηση: Χατζηνικολάου Α.,Επίκουρος Καθηγητής Μέρος Πρώτο Νέες πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό αύξησης της μυϊκής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 22 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ άββατο, 12 Απριλίου, 2008 Ώρα: 11:00-14:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από οκτώ (8) θέµατα. 2) Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα. 3) Να

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετικός Μυς. Εγκάρσια διατοµή ζώνηςα. Σκελετικός µυς: οµή. οµή λεπτώνκαιπαχιώννηµατίων. Μυοϊνίδιο. Μυϊκές ίνες

Σκελετικός Μυς. Εγκάρσια διατοµή ζώνηςα. Σκελετικός µυς: οµή. οµή λεπτώνκαιπαχιώννηµατίων. Μυοϊνίδιο. Μυϊκές ίνες Σκελετικός µυς: οµή Σκελετικός Μυς Μυϊκή ίνα: µυοκύτταρο Μυς: µυϊκές ίνες συνδεδεµένες µε συνδετικό ιστό Οι µυϊκές ίνες είναι προσανατολισµένες στον επιµήκη άξονα του µυός οµή λεπτώνκαιπαχιώννηµατίων Μυϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ροπή δύναµης ως προς άξονα περιστροφής

Α. Ροπή δύναµης ως προς άξονα περιστροφής Μηχανική στερεού σώµατος, Ροπή ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ Α. Ροπή δύναµης ως προς άξονα περιστροφής Έστω ένα στερεό που δέχεται στο άκρο F Α δύναµη F όπως στο σχήµα. Στο Ο διέρχεται άξονας περιστροφής κάθετος στο στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης 1 Φυσιολογία της Άσκησης Επίδραση της άσκησης στις μυϊκές ίνες Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος Διατροφολόγος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημονικός συν. Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Λειτουργική Ανατομική Μηχανική της κίνησης 2. ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Μαγνητικό πεδίο Νίκος Ν. Αρπατζάνης Μαγνητικοί πόλοι Κάθε μαγνήτης, ανεξάρτητα από το σχήμα του, έχει δύο πόλους. Τον βόρειο πόλο (Β) και τον νότιο πόλο (Ν). Μεταξύ των πόλων αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης 1 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1 Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης Η µεταφορά ενέργειας στο σώµα διαφέρει ανάλογα µε το είδος της άσκησης, τη διάρκεια, την ένταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βιοφυσική - Βιοφυσικός μηχανισμός της μυϊκής συστολής

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βιοφυσική - Βιοφυσικός μηχανισμός της μυϊκής συστολής ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βιοφυσική - Βιοφυσικός μηχανισμός της μυϊκής συστολής Ακαδ. έτος 2008-2009 - Διδάσκουσα: Μυρσίνη Μακροπούλου Μηχανικά φαινόμενα και συστολή των μυών

Διαβάστε περισσότερα

Μπερδέματα πάνω στην κεντρομόλο και επιτρόχια επιτάχυνση.

Μπερδέματα πάνω στην κεντρομόλο και επιτρόχια επιτάχυνση. Μπερδέματα πάνω στην κεντρομόλο και επιτρόχια επιτάχυνση. Τις προηγούµενες µέρες έγινε στο δίκτυο µια συζήτηση µε θέµα «Πόση είναι η κεντροµόλος επιτάχυνση;» Θεωρώ αναγκαίο να διατυπώσω µε απλό τρόπο κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΝΑΜΗ ΤΑΧΥ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΝΑΜΗ ΤΑΧΥ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΜ: ΚΕ1001 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κ.Ε. «Ανάπτυξη ταχύτητας και ευλυγισίας» 4η

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Α' Μέρος. Μελέτη των ιδιοτήτων του σκελετικού μυός

Α' Μέρος. Μελέτη των ιδιοτήτων του σκελετικού μυός 1 Μάθημα: Φυσιολογία Zώων Ονοματεπώνυμο.Α. Μ.. Τμήμα:... Αριθμός ομάδας Άσκηση 3 Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του μυός Α. Γραμμωτός μυς- Β. Λείος μυς Σκοπός της άσκησης Α' Μέρος. Μελέτη των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα