Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα ΙΙ. Ανασκόπηση Κεφαλαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα ΙΙ. Ανασκόπηση Κεφαλαίου"

Transcript

1 Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα ΙΙ Εισαγωγή στα Ολο. Κυκλ. Βασική Φυσική MOS Ενισχυτές ενός σταδίου Διαφορικοί Ενισχυτές Καθρέφτες Ρεύματος Απόκριση Συχνότητας Ηλεκτρικός Θόρυβος Ανατροφοδότηση Σχεδιασμός Τελεστικών Ενισχυτών (ΤΕ Ευστάθεια και Αντιστάθμιση Κυκλώματα Αναφοράς Required Text: esig of Aalog OS tegrated Circuits Behzad Razavi Copyrighted ages reproduced with kid perissio of The McGraw-Hill Copaies, c. Ανασκόπηση Κεφαλαίου Αναθεώρηση απλής και διαφορικής λειτουργίας Περιγραφή και ανάλυση του διαφορικού ζευγαριού Εισαγωγή στο «Λόγο Απόρριψης Κοινού Σήματος» Μελέτη διαφορικών ζευγών με διάφορα φορτία

2 Απλή και Διαφορική Λειτουργία (Sigle eded ad ifferetial Operatio Στη απλή λειτουργία το σήμα μετριέται σε σχέση με μία σταθερή τάση π.χ. με γείωση Στη διαφορική λειτουργία το σήμα ορίζεται ως η τάση (ή ρεύμα μεταξύ δυο σημείων που έχουν ίσες αλλά αντίθετες παρεκτροπές από μια κοινή τάση (ή ρεύμα 3 Πλεονέκτημα Διαφορικής Λειτουργίας Ανοσία σε Θορυβώδης Γειτονικά Σήματα! Χρονιστής 4

3 Πλεονέκτημα Διαφορικής Λειτουργίας Ανοσία Σε Θορυβώδης Τροφοδοσία & Μεγαλύτερο Σήμα dd > out >( gs - T [ dd > out >( gs - T ] Εκ πρώτης όψης φαίνεται ότι παίρνει τον διπλάσιο χώρο αλλά λόγω της ανοχής στον θόρυβο δεν χρειάζονται μεγάλες ζώνες μόνωσης θορύβου (Guard rigs 5 Το Διαφορικό Ζευγάρι Αλλαγή στο κοινό επίπεδο του σήματος εισόδου ( σημαίνει αλλαγή πόλωσης Όταν δεν υπάρχει διαφορικό σήμα / (ανεξάρτητα από το επίπεδο της κοινής τάσης εισόδου g μc 6 3

4 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Διαφορικού Ζευγαριού Η τάση εξόδου είναι ανεξάρτητη από το κοινό σήμα εισόδου Το κέρδος μικρού σήματος είναι μέγιστο όταν το διαφορικό σήμα εισόδου είναι μικρό! Η γραμμικότητα ισχύει μόνο εντός κάποιων ορίων Όταν i i λέμε ότι το κυκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας 7 Χαρακτηριστικά Κοινού Σήματος του Διαφορικού Ζευγαριού GS 3 TH 3 + GS i i R + TH, (, 8 4

5 Περίπου Πως Αλλάζει Το Διαφορικό Κέρδος των Μικρών Σημάτων; Μ 3 σε περιοχή τριοδική Μ,,3 σε περιοχή κορεσμού Μ,,3 σε περιοχή τριοδική 9 Τι Περιορισμοί Υπάρχουν Στο Σήμα Εξόδου; Το i, παίρνει την πιο χαμηλή τιμή που κρατά την πηγή ρεύματος κορεσμένη για να μεγιστοποιήσει την επιτρεπτή διακύμανση εξόδου (Εάν το προηγούμενο στάδιο δεν έχει επιπρόσθετους περιορισμούς 0 5

6 Ποσοτική Ανάλυση του Διαφορικού Ζεύγους ( out R out R Εάν R R R out out R ( ( GS TH λ0 & S S P μc i i GS GS μ C GS + TH i i μ C μ C Ποσοτική Ανάλυση του Διαφορικού Ζεύγους ( i i μ C μ C ( i i μ C μ C + μ C C μ μc μ C μ C [( + ] [ ] ( i i 6

7 Ποσοτική Ανάλυση του Διαφορικού Ζεύγους (3 4 μc ( i i 4 ( μc ( i i μc ( i i + 4 όμως... 4 ( + ( Ι ( Τετραγωνίζουμε τις δυο μεριές Αντικατάσταση του ( μc ( i i μc ( i i + ( μc ( ( i i 4 μ C i i Συγυρίζουμε και παίρνουμε την τετραγωνική ρίζα στις δυο μεριές 3 Ποσοτική Ανάλυση του Διαφορικού Ζεύγους (4 μc ( ( i i 4 μ C i i Περιττή Συνάρτηση (Odd fuctio Όταν η είσοδος είναι 0 τότε είναι και η έξοδος 0 Σε μικρές αυξήσεις του i - i ο δεύτερος όρος είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον πρώτο και έτσι αυξάνεται και το - 4 ( Θεωρητικά για τιμές όπου i i μc, - 0 αλλά αυτό δεν στέκει γιατί το ένα από τα τρανζίστορ δεν θα είναι κορεσμένο 4 7

8 Η Διαγωγιμότητα του Διαφορικού Ζεύγους ( Δ μc 4 ( ( i i i i μ C Δ i i i G Δ Δ i μ C 4 μ C 4 μ C Δ / Δ / i i Κοντά στο Δ i 0 G ax μ C A G R μ C. R 5 Η Διαγωγιμότητα του Διαφορικού Ζεύγους ( G Δ Δ i μ C 4 Δ μ C / 4 Δ μ C / i i G 0 Δ /( μ C / i G ax μ C / Δ i G -ax Δ i G -ax 6 8

9 Η Διαγωγιμότητα Μικρού Σήματος Σε Διαφορικό Ενισχυτή G ax μ C Πρέπει να ισχύει για μικρά σήματα M, G μ ax g C M, Δηλαδή όπως αυτή σε τοπολογία κοινής πηγής 7 Απόδειξη Με Θεώρημα Υπέρθεσης ( (Proof by Superpositio A vx X i R / g + R S (Κοινή πηγή με αντίσταση εκφυλισμού R / g + / g 8 9

10 Απόδειξη Με Θεώρημα Υπέρθεσης ( (Proof by Superpositio Αφού είναι σταθερό τότε: Δ Υ -Δ Χ R X i / g + / g R Y i / g + / g Από Συμμετρία X X Y λόγω i Y λόγω i R / g g + / R / g ( X i + / Y συνολικό i g g i i R g R i g R i + 9 Απόδειξη Με Μέθοδο «Μισού Κυκλώματος» Λήμμα: Σε ένα συμμετρικό κύκλωμα όπου και αποτελούν στοιχεία με τρεις ακροδέκτες, εάν η τάση i αλλάξει από 0 σε 0 +Δv i και η τάση i αλλάξει από 0 σε 0 - Δv i, τότε η τάση P μένει σταθερή (Με την προϋπόθεση ότι το κύκλωμα μένει γραμμικό Απόδειξη: Δείτε σελ. 4 Μέθοδος Α T + g +g Μέθοδος Β Με το Θεώρημα του Thevei 0 0

11 Παράδειγμα Με Μέθοδο «Μισού Κυκλώματος» Βρείτε το διαφορικό κέρδος με λ 0 X -g (R r o. i Y -g (R r o. (- i Εάν r o r o r o ( X - Y / i -g (R r o Απόκριση Κοινού Σήματος Σε Διαφορικό Ενισχυτή (Coo ode respose Στη πραγματικότητα: Τα τρανζίστορς στο διαφορικό ζευγάρι δεν είναι τέλεια συνταιριασμένα Η αντιστάσεις του φορτίου δεν είναι τέλεια συνταιριασμένες Η πηγή ρεύματος δεν είναι ιδανική

12 Απόκριση Κοινού Σήματος Λόγο Μη-ιδανικής Πηγής Από πεπερασμένη αντίσταση εξόδου MOSFET A v, out i, R /(g / + R gr + g R Όταν Rss A v, 0 3 Παράδειγμα R (/, 5/0.5, μ C 50μΑ/, TH 0.6, λγ0, 3 α Τι κοινό σήμα εισόδου δίνει 0.5 δια του R ; β Βρείτε τι τιμή του R δίνει κέρδος τάσης 5 γ Τι γίνεται στη έξοδο όταν το κοινό επίπεδο τάσης εισόδου αυξηθεί κατά 50 πέραν αυτού στο α; Λύση α 0. 5A GS GS + TH.3 μc i, GS Η τιμή του R είναι 0.5/500Ω 4

13 Παράδειγμα R (/, 5/0.5, μ C 50μΑ/, TH 0.6, λγ0, 3 α Τι κοινό σήμα εισόδου δίνει 0.5 δια του R ; β Βρείτε τι τιμή του R δίνει κέρδος τάσης 5 γ Τι γίνεται στη έξοδο όταν το κοινό επίπεδο τάσης εισόδου αυξηθεί κατά 50 πέραν αυτού στο α; Λύση β g μ C ( / / 63Ω Av g R R 5 / g 3. 6kΩ Ελέγχουμε ότι η βασική υπόθεση που κάναμε, ότι το Μ και Μ είναι κορεσμένα, στέκει! S GS T ( k Και έχουμε περιθώριο 90!! 5 Παράδειγμα R (/, 5/0.5, μ C 50μΑ/, TH 0.6, λγ0, 3 α Τι κοινό σήμα εισόδου δίνει 0.5 δια του R ; β Βρείτε τι τιμή του R δίνει κέρδος τάσης 5 γ Τι γίνεται στη έξοδο όταν το κοινό επίπεδο τάσης εισόδου αυξηθεί κατά 50 πέραν αυτού στο α; Λύση γ Δ i, 50 g / 63Ω R R 3. 6kΩ 500Ω R / Δout Δi, 96 /(g + R Το περιθώριο κορεσμού ακόμα στέκει, αν και μειωμένο κατά 50+96! 6 3

14 Απόκριση Κοινού Σήματος Λόγο Μηιδανικής Πηγής και Ατελείς Συνταίριασμα Στο Φορτίο Δ Δ X i, Δ Δ Y i, gr + g R g( R + ΔR + g R Ένα θορυβώδης κοινό σήμα εισόδου μετατρέπεται σε διαφορικό σήμα εξόδου μέσο του ατελής φορτίου 7 Απόκριση Κοινού Σήματος Λόγο Μηιδανικής Πηγής με Παρασιτική Χωρητικότητα Αναλόγως της συχνότητας του κοινού σήματος, αλλάζει η εμπέδηση της πηγής ρεύματος. Έτσι το κοινό σήμα διαπερνά πιο εύκολα στη έξοδο στις πιο ψηλές συχνότητες A v, out i, gr + g Z 8 4

15 Απόκριση Κοινού Σήματος Λόγο Ατελείς Συνταίριασμα Του Διαφορικού Ζεύγους( g ( i, g( i, P P P R [( g + g( i, P ] R ( g + g R P i, ( g + g R + Συγυρίζουμε για P στη αριστερή πλευρά 9 Απόκριση Κοινού Σήματος Λόγο Ατελείς Συνταίριασμα Του Διαφορικού Ζεύγους( ( g + g R P i, ( g + g R + X g ( i, P R R. i, ( g + g R + Y g ( i, P R R. i, ( g + g R + g g 30 5

16 Απόκριση Κοινού Σήματος Λόγο Ατελείς Συνταίριασμα Του Διαφορικού Ζεύγους A M g X Y i ( g g, + R + g R A -M Coo ode to ifferetial ode Gai Κέρδος από Κοινό σε Διαφορικό Σήμα 3 Λόγο Απόρριψης Κοινού Σήματος Για να μπορούμε να συγκρίνουμε την ακρίβεια και ευρωστία μεταξύ των διαφορικών κυκλωμάτων χρειάζεται απτός βαθμός ποιότητας RR A A M M Διαφορικό Κέρδος RR Κερδος απο Κοινό Σε Διαφορικό Σήμα 3 6

17 Διαφορικό Ζεύγος Με Φορτίο ΜΟS ( A v g N ( g P r on r op A g v N ( ron rop A v g g N P 33 Διαφορικό Ζεύγος Με Φορτίο ΜΟS ( Με δίοδο ως φορτίο έχουμε μειωμένα περιθώρια διακύμανσης για την τάση εξόδου. Με τα Μ5 & Μ6, αυξάνουμε τα περιθώρια τάσης, και το κέρδος τάσης συνολικά ro g μ C ( / GS + μ C TH 34 7

18 Διαφορικό Ζεύγος Με Φορτίο ΜΟS (3 Αυξάνουμε το κέρδος τάσης με κασκωδικό φορτίο A g [( g 3ro 3ro ( g 5ro 5ro 7 ] 35 8

Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα ΙΙ. Εισαγωγή σε Ενισχυτές

Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα ΙΙ. Εισαγωγή σε Ενισχυτές Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα ΙΙ Εισαγωγή στα Ολο. Κυκλ. Βασική Φυσική MO Ενισχυτέςενόςσταδίου Διαφορικοί Ενισχυτές Καθρέφτες Ρεύματος Απόκριση Συχνότητας Ηλεκτρικός Θόρυβος Ανατροφοδότηση Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΒ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΒ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΒ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ηλεκτρονική και Η/Υ Βασίλειος Παπαγεωργίου M.Sc Ηλεκτρονική και Η/Υ Σπυρίδων Βλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Ενισχυτής τάξης AD ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Παναγάκου

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 7 ΤΟ MOSFET ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 7 ΤΟ MOSFET ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 7 ΤΟ MOSFET ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 7. Εισαγωγή Το MOS τρανζίστορ ή MOSFET είναι ένα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, (Field Effect Tranitor), όπως δηλώνει το δεύτερο συνθετικό του ονόματός του. Είναι τρανζίστορ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της μεταπτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός ολοκληρωμένου κυκλώματος τάσης αναφοράς, τεχνολογίας CMOS 0.18μm»

«Σχεδιασμός ολοκληρωμένου κυκλώματος τάσης αναφοράς, τεχνολογίας CMOS 0.18μm» Π.Μ.Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή Κοσμίδη Ιωάννη (Α.Ε.Μ.: 11197) με θέμα «Σχεδιασμός ολοκληρωμένου κυκλώματος τάσης αναφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Ηλεκτρονική. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Ηλεκτρονική Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Σχετικά με το μάθημα... Στόχος είναι η εξοικείωση με βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Θέμα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διάταξης Ενίσχυσης Ακουστικών Σημάτων Υψηλής Απόδοσης και Πιστότητας. Ίνεγλης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πασχαλέρης Βασίλειος ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γεωργίου Θεόδωρος Κατσιρντή Άννα ΣΕΡΡΕΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές ΗΥ121-Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Γιώργος ηµητρακόπουλος Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές 1 Εισαγωγή Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένας ενισχυτής τάσης µε πολύ µεγάλο κέρδος. Το κέρδος µπορεί να παίρνει πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ pg ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Καλαϊτζή Κωνσταντίνου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα ρακάκη Μαρία Επιστηµονική Συνεργάτιδα Θεσσαλονίκη 2007 ευχαριστίες 1 Πρόλογος Στην

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 Εισαγωγή Για την υλοποίηση των λογικών πυλών χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ηλεκτρονικές λυχνίες κενού και στη συνέχεια κρυσταλλοδίοδοι και διπολικά τρανζίστορ. Τα ολοκληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συστήματος SiGe BiCMOS Ανάγνωσης Ακτινοβολίας Από Ανιχνευτές Μεγάλης Χωρητικότητας

Σχεδιασμός Συστήματος SiGe BiCMOS Ανάγνωσης Ακτινοβολίας Από Ανιχνευτές Μεγάλης Χωρητικότητας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) AUTH Σχεδιασμός Συστήματος SiGe BiCMOS Ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ CONSTRUCTION OF DIGITAL VOLTMETER ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΤΟΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Α.Ε.Μ 4037 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ CONSTRUCTION OF DIGITAL VOLTMETER ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΤΟΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Α.Ε.Μ 4037 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ CONSTRUCTION OF DIGITAL VOLTMETER ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ICL7106... 7 2.2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Τελεστικοί Ενισχυτές

Ενότητα 3. Τελεστικοί Ενισχυτές Ενότητα 3 Τελεστικοί Ενισχυτές 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συχνά παρουσιάζεται η ανάγκη κατασκευής απλών ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, που σε συνδυασµό µε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και όργανα µετρήσεων, µπορούν να εξυπηρετήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΡΛΙ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 9 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Τελεστικοί Ενισχυτές Κυκλώµατα Πειραµατικές Μετρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΥ

ΠΜΣ Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΥ Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΠΜΣ Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονική Ι Εαρινό εξάµηνο 2005 Πρακτική ανάλυση ενισχυτή κοινού εκποµπού Τransstors βασικές αρχές Τι κάνουν τα transstors Πώς αναλύoνται τα κυκλώµατα των transstors Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 Βασικές Έννοιες Ψηφιακών Κυκλωµάτων.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης Πίνακας Περιεχοµένων. 1.1 Ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώµατα....2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI A. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ καθηγητής Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Διαλέξεις 4 και 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. Ηλίας Κυριακίδης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα