Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11"

Transcript

1 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 1 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 2 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 3 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 4 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 5 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 6 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 7 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 8 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ)-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ KAI ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΚΑΒΑΛΑ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ KAI ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΚΑΒΑΛΑ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 31 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 32 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 33 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 34 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 35 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 36 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 37 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 38 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TE (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TE (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΣΕ (ΡΕΘΤΜΝΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ & ΘΡΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 497 ΕΛΙΔΑ 1

2 13. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 57 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 58 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 59 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 60 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 61 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 62 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 63 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 64 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TE (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TE (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ ()- (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΣΟΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΡΣΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Τ ΣΕ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΠΑΡΣΗ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΣΕ (ΡΕΘΤΜΝΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ TE (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕ () ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 507 ΕΛΙΔΑ 2

3 14. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 95 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 96 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 97 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 98 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 99 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 100 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 101 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 102 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ () -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 2.ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΣΡΙΚΑΛΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ) 109 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ( ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ) 110 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (KΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 115 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 116 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 117 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 118 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 119 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 120 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 121 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 122 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 125 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ TE (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ)-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕ () ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TE (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ TE (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 477 ΕΛΙΔΑ 3

4 16. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 145 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 146 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 147 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ ΣΕ (ΚΑΡΔΙΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 592 (1) 151 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 521 (1) 152 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 517 (1) 153 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 519 (1) 154 ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 518 * 156 ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ TE (ΚΑΣΟΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 741 (1) 159 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ)-ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ TE Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΣΡΙΚΑΛΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 602 ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 163 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΤΡΓΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 756 (1) Εξετάηονται στα ειδικά μακιματα "ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ" 21. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 164 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 165 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 166 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 167 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 168 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 169 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 170 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 171 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 3.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ΘΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ () -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ)- (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΠΑΡΣΗ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Τ ΣΕ 3.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΡΣΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Τ ΣΕ 3.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΣΟΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ & ΘΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ () ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ 713 ΕΛΙΔΑ 4

5 22. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 194 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 195 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 196 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 197 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 198 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 199 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 200 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 201 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 870 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 202 Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ () - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ( ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ) 777 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ () -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 207 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙOIΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ 715 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΙΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 210 Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΕΡΡΕ) -( ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 593 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 213 Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) -ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 3.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) 219 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 751 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 220 Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ 764 Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) 222 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 734 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 223 Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (KΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 591 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 225 Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 609 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 226 (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 602 ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 227 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΖΑΝΗ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ () ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ) ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΕΡΡΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 575 (ΤΝΕXIΖΕΣΑΙ) ΕΛΙΔΑ 5

6 22. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ 238 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΤΡΓΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) (1) 242 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ)-ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ TE Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ () ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ (ΚΑΣΟΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ () - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΡΟΔΟΤ ΑΣΕΡ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΗΣΗ ΑΣΕΑΝ 614 (1) Εξετάηονται στα ειδικά μακιματα "ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ" Εξετάηονται στο ειδικό μάκθμα Ξζνθς Γλώσσας 23. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 251 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 252 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 253 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 254 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 255 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 256 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 257 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 258 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) -ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ)-ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ () ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ () ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ () ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 616 * 275 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 620 * 276 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ () ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ () ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔA ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ () ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ () 639 ΕΛΙΔΑ 6

7 24. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 295 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 296 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 297 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 298 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 299 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 300 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 301 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 302 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ () ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ () ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ- ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ () - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 3. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 549 ΕΛΙΔΑ 7

8 31. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 328 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 329 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 330 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 331 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 332 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 333 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 334 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 335 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 870 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 336 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 337 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ () ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 349 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 350 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 351 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 352 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 353 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 354 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 355 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 356 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 870 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 357 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 358 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ () ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 512 ΕΛΙΔΑ 8

9 Α - ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΩΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) Απηφ ην έληππν απνηειεί έλα ππφδεηγκα γηα λα βνεζεζείο ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. Μεραλνγξαθηθφ δειηίν (ΜΓ) κπνξνχλ λα ππνβάινπλ: - Οη καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ απφ ηελ ηειεπηαία ηάμε ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) θαη έιαβαλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) έηνπο 2014, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξηό ηνπο ηνλ Ινύλην ηνπ Οη απφθνηηνη εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α & Β), νη θάηνρνη πηπρίνπ Β θχθινπ ΣΔΔ, ΣΔΛ θαη Ναπηηθψλ Λπθείσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) ηνπ έηνπο 2014, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην ή ην πηπρίν αληίζηνηρα ηνλ Ινύλην ηνπ Οη απφθνηηνη εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α & Β), νη θάηνρνη πηπρίνπ Β θχθινπ ΣΔΔ, ΣΔΛ θαη Ναπηηθψλ Λπθείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) ηα έηε 2012 ή 2013, είλαη ππνςήθηνη ρσξίο λέα εμέηαζε, γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ζε πνζνζηφ 40% ή 60% αληίζηνηρα, κε ηε βαζκνινγία πνπ ζεκείσζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) ηα έηε 2012 ή Πξέπεη λα μέξεηο φηη: 1. ην Μ.Γ εκθαλίδνληαη ηκήκαηα αιιά θαη εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ηκεκάησλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ θσδηθφ θαη παίξλνπλ μερσξηζηφ αξηζκφ εηζαθηέσλ. Γηα παξάδεηγκα: ΚΩΔ. 715: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ΚΩΔ. 604: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Ο ΚΩΓ. 715 είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ΚΩΓ. 604, αθνχ πξφθεηηαη γηα 2 δηαθνξεηηθέο εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ θαη ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ην Μ.Γ. κπνξείο λα επηιέμεηο κφλν ην 715 ή κφλν ην 604 ή θαη ηα δχν, σο δχν αλεμάξηεηεο πξνηηκήζεηο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη εληφο παξελζέζεσλ θαηεπζχλζεηο πξνρσξεκέλνπ εμακήλνπ, νη νπνίεο ζνπ δείρλνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα κπνξείο λα αθνινπζήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα: ΚΩΔ. 715: ζε πξνρσξεκέλν εμάκελν ζπνπδψλ ππάξρνπλ 2 δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο (1.ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ), κηα απφ ηηο νπνίεο ζα επηιέμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζνπ. 2. Έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα επηζθέπηεζαη φζν ζπρλά ζέιεηο ηελ ηζηνζειίδα θαη λα ηξνπνπνηείο ην ειεθηξνληθφ κεραλνγξαθηθφ δειηίν ζνπ απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάξηεζεο ηνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ζα αλαθνηλσζεί. 3. Η νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζνπ ζα γίλεη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαλέλα κεραλνγξαθηθό δειηίν δελ γίλεηαη δεθηό νύηε αιιάδεη νύηε αληηθαζίζηαηαη ωο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ηωλ ηκεκάηωλ θαη ηε ζεηξά απηώλ. 4. Ωο ππνςήθηνο κπνξείο λα δειψζεηο φζεο ζρνιέο επηζπκείο, απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα επηινγήο ζνπ. 5. Τπνςήθηνο Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ δελ έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη Αλώηεξεο ηξαηηωηηθέο ρνιέο Τπαμηωκαηηθώλ θαη ρνιέο Αζηπθπιάθωλ. 6. ηε ζηήιε εηξά Πξνηίκεζεο ζα ζπκπιεξψζεηο κε αχμνπζα ζεηξά ηηο πξνηηκήζεηο ζνπ γηα ηα ηκήκαηα ή ηηο εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ επηζπκείο. Πρ. Γηα ζπλνιηθά 10 πξνηηκήζεηο ζνπ, ν αξηζκφο 1 δειψλεη φηη απηφ είλαη ην πξψην ηκήκα πνπ επηζπκείο λα εηζαρζείο θαη ν αξηζκφο 10 δειψλεη φηη απηφ είλαη ην ηειεπηαίν ηκήκα πνπ επηζπκείο λα εηζαρζείο. Δλλνείηαη φηη ζηηο πξνηηκήζεηο ζνπ κπνξείο λα ζπκπεξηιάβεηο ηκήκαηα ή/θαη εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, φπσο εζχ επηζπκείο. Η ζεηξά ηωλ πξνηηκήζεώλ ζνπ πξέπεη λα εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθή ζνπ επηζπκία, δειαδή πξψηα λα δειψλεηο ηε ζρνιή πνπ πξαγκαηηθά επηζπκείο λα εηζαρζείο, άζρεηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ ζνπ, θαη κεηά ηηο ινηπέο. Γελ εηζάγεζαη ζε ζρνιή γηα ηελ νπνία δελ δήιωζεο πξνηίκεζε. Αλ κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζνπ εηζάγεζαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζρνιέο απφ απηέο πνπ έρεηο δειψζεη πξνηίκεζε, ηφηε ζα εηζαρζείο ζε απηήλ πνπ έρεηο δειψζεη κε πξνγελέζηεξε πξνηίκεζε. ΕΛΙΔΑ 9

10 - ύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη λα δειώζεηο ηκήκα, ζην νπνίν είζαη ήδε ζπνπδαζηήο από πξνεγνύκελν έηνο. 7. ε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο κε ηνλ ηειεπηαίν εηζαγφκελν ζε ζρνιή πνπ δήισζεο πξνηίκεζε, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη επηηχρεη κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκνινγίαο ζηα δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Δάλ θαη πάιη ηζνβαζκείηε, εηζάγεζηε φινη νη ηζνβαζκνχληεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηξά πνπ ηε δήισζε ν θαζέλαο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ππνςήθησλ κε ηνλ ηειεπηαίν εηζαγφκελν ζηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ θαη ηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη κεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο βαζκνινγίαο ζην άζξνηζκα καζεκάησλ εηδηθφηεηαο, εηζάγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ δήισζε ηε ζρνιή απηή κε πξνγελέζηεξε ζεηξά πξνηίκεζεο. 8. Οξηζκέλα ηκήκαηα ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη γη απηφ ν ππνςήθηνο γηα ηα ηκήκαηα απηά απαηηείηαη λα εμεηάδεηαη πξφζζεηα ζε έλα ή δχν εηδηθά καζήκαηα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα ηκήκαηα κε ηελ έλδεημε (1) απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν εηδηθά καζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα εηδηθά καζήκαηα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ θαη ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ θαη γηα ηα ηκήκαηα κε ηελ έλδεημε απαηηείηαη εμέηαζε ζε κία ΜΟΝΟ απφ ηηο μέλεο γιψζζεο: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ιηαιηθή. 9. Γηα λα είλαη θάπνηνο ππνςήθηνο γηα ηηο Αλώηεξεο ηξαηηωηηθέο ρνιέο Τπαμηωκαηηθώλ, ρνιέο Αζηπθπιάθωλ θαη ρνιέο ηωλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, πξέπεη λα έρεη θξηζεί ηθαλφο ζηηο νηθείεο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο (πγεηνλνκηθέο, αζιεηηθέο, ςπρνηερληθέο) πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαηά πεξίπησζε (γηα ηηο Α.Δ.Ν. απαηηείηαη κφλν πγεηνλνκηθή εμέηαζε). Όζνη ζπνπδαζηέο εηζαρζνχλ ζηηο ΑΔΝ/Πινηάξρσλ θαη Μεραληθψλ εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α δηδαθηηθνχ εμακήλνπ ζηε γλψζε θνιχκβεζεο. Γηα φζνπο απνηχρνπλ δηαθφπηεηαη ε θνίηεζε κέρξη επηηπρνχο επαλεμέηαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηηο ΑΔΝ θαη ζηηο πξναγσγηθέο/απνιπηήξηεο εμεηάζεηο νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνχληαη ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα κε γξαπηέο εμεηάζεηο ή κε γξαπηέο/πξνθνξηθέο/πξαθηηθέο εμεηάζεηο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ θάζε καζήκαηνο. O ηξφπνο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο ηζρχεη γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπνπδαζηέο (ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ πνπδψλ θαη ηα σξνιφγηα/ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο). Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε. Η ρνιή Αζηπθπιάθωλ, θαζψο θαη νη ρνιέο Πινηάξρωλ θαη Μεραληθώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, ιεηηνπξγνχλ κε παξαξηήκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη φζνη εηζάγνληαη ζε απηέο θαηαλέκνληαη ζηα παξαξηήκαηα κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ, θαηά πεξίπησζε θαη κε θξηηήξην ηε δήισζε πξνηίκεζεο πνπ ζα ππνβάινπλ ζην αληίζηνηρν Τπνπξγείν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο. ΗΜΔΙΩΗ: ΟΙ (ΙΓΙΩΣΔ) ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΣΙ ΥΟΛΔ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη πξνηίκεζε γηα: -Σκήκαηα Λνγνζεξαπείαο, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ παξνπζηάδεη θψθσζε - βαξεθνΐα, δπζαξζξία, ηξαπιηζκφ, εγθεθαινπάζεηα πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ιφγνπ-άξζξσζεο ή παζνινγηθή θσλή. Όζνη εηζάγνληαη ζηα ηκήκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο κε επζχλε ηνπ ηκήκαηνο θαη, αλ δηαπηζησζεί φηη θάπνηνο παξνπζηάδεη κηα απφ ηηο παξαπάλσ παζήζεηο, δηαγξάθεηαη απφ ην ηκήκα απηφ. -Σν Σκήκα Λαϊθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ Σ.Δ.Ι. Ηπείξνπ, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ δελ έρεη θαηαθηεκέλν ήδε έλα θαιφ επίπεδν κνπζηθήο δεμηνηερλίαο ζε θάπνην απφ ηα ειιεληθά ιατθά παξαδνζηαθά φξγαλα. Β - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΟΜΔΝΩΝ Κξηηήξην επηινγήο είλαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ πξνθχπηεη σο αθνινχζσο: θάζε κάζεκα βαζκνινγείηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο ζε θιίκαθα Γξαπηφο βαζκφο καζήκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ ή ην άζξνηζκα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ βαζκψλ ζε πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ, ν γξαπηφο βαζκφο θάζε καζήκαηνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηνπ καζήκαηνο, πνπ είλαη ελάκηζε (1,5) γηα θάζε έλα απφ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο (Ν. Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά) θαη ηξηάκηζη (3,5) γηα θάζε έλα απφ ηα δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα ζην αλσηέξσ ζχλνιν κνξίσλ πξνζηίζεληαη θαη ηα κφξηα ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο, κε ζπληειεζηή δχν. Π.ρ. Αλ ππνηεζεί φηη θάπνηνο ππνςήθηνο εκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ. ηεο νκάδαο Α έρεη πεηχρεη βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά 150, ζηε Ν. Γιψζζα 120, ζην έλα κάζεκα εηδηθφηεηαο 130, ζην άιιν κάζεκα εηδηθφηεηαο 170, ζηα Αγγιηθά 150, ζην Διεχζεξν ρέδην 125 θαη ζην Γξακκηθφ ρέδην 135, ηα κφξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή είλαη: 1) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δελ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζα πξνθχςεη σο εμήο: α) Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ = 150 x 1,5= 225 β) Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ηεο Νενει. Γιψζζαο = 120 x 1,5= 180 γ) Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο = 130 x 3,5= 455 δ) Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο = 170 x 3,5= 595 ΕΛΙΔΑ 10

11 πλνιηθόο αξηζκόο κνξίωλ: = 1455 (κε κέγηζην ηα 2000 κφξηα). 2) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε μέλε γιψζζα π.ρ. Αγγιηθά ζην αλσηέξσ ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο : Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ = 150 x 2 = 300 πλνιηθόο αξηζκόο κνξίωλ: = 1755 (κε κέγηζην ηα 2400 κφξηα). 3) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην ζην αλσηέξσ ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο : Διεχζεξν ρέδην 125 Γξακκηθφ ρέδην 135 πλνιηθόο αξηζκόο κνξίωλ: = 1715 (κε κέγηζην ηα 2400 κφξηα). Μέζνο φξνο x 2 = 130 x 2 =260 εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο ππνςήθηνπο εζπεξηλνύ ΔΠΑΛ πνπ εμεηάδνληαη ζηα δχν καζήκαηα γεληθήο παηδείαο κε ηελ ίδηα βαζκνινγία ην ζχλνιν κνξίσλ πξνθχπηεη σο εμήο: Μαζεκαηηθά:150Υ1,5=225 Νενειιεληθή γιψζζα:120υ1,5=180 πλνιηθόο αξηζκόο κνξίωλ: =405 (κε κέγηζην ηα 600 κφξηα) Γηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθά καζήκαηα (μέλε γιψζζα) ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ δηακνξθψλεηαη ζε =705 θαη κε εμέηαζε ζηα ζρέδηα =665 (κε κέγηζην ηα 1000 κφξηα). Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο: Γ - ΔΚΓΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 1. Λήςε απνιπηεξίνπ κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ πκκεηνρή ζηηο γξαπηέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 3. Γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εηδηθφ κάζεκα, είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθέληξσζε ηνπ κηζνχ ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο (αλ απαηηνχληαη δχν εηδηθά καζήκαηα, ηφηε ν πεξηνξηζκφο ηνπ κηζνχ ηεο κεγίζηεο βαζκνινγίαο ηζρχεη ζην θαζέλα ρσξηζηά). Η επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή ησλ ππνςεθίσλ. Σα απνηειέζκαηα εηζαγσγήο ζα εθδνζνχλ κέρξη ην ηέινο Απγνχζηνπ θαη ζα αλαθνηλσζνχλ ζην ΔΠΑ.Λ. απφ ην νπνίν νη ππνςήθηνη έιαβαλ ηνλ θσδηθφ αζθαιείαο ηνπο. Η εγγξαθή ζηε ζρνιή επηηπρίαο γίλεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. ΕΛΙΔΑ 11

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα