Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11"

Transcript

1 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 1 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 2 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 3 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 4 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 5 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 6 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 7 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 8 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ)-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ KAI ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΚΑΒΑΛΑ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ KAI ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΚΑΒΑΛΑ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 31 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 32 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 33 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 34 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 35 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 36 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 37 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 38 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TE (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TE (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΣΕ (ΡΕΘΤΜΝΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ & ΘΡΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 497 ΕΛΙΔΑ 1

2 13. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 57 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 58 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 59 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 60 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 61 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 62 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 63 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 64 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TE (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TE (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ ()- (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΣΟΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΡΣΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Τ ΣΕ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΠΑΡΣΗ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΣΕ (ΡΕΘΤΜΝΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ TE (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕ () ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 507 ΕΛΙΔΑ 2

3 14. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 95 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 96 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 97 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 98 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 99 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 100 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 101 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 102 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ () -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 2.ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΣΡΙΚΑΛΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ) 109 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ( ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ) 110 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (KΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 115 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 116 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 117 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 118 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 119 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 120 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 121 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 122 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 125 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ TE (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ)-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕ () ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TE (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ TE (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 477 ΕΛΙΔΑ 3

4 16. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 145 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 146 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 147 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ ΣΕ (ΚΑΡΔΙΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 592 (1) 151 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 521 (1) 152 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 517 (1) 153 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 519 (1) 154 ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 518 * 156 ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ TE (ΚΑΣΟΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 741 (1) 159 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ)-ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ TE Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΣΡΙΚΑΛΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 602 ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 163 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΤΡΓΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 756 (1) Εξετάηονται στα ειδικά μακιματα "ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ" 21. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 164 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 165 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 166 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 167 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 168 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 169 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 170 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 171 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 3.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ΘΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ () -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ)- (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΠΑΡΣΗ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Τ ΣΕ 3.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΡΣΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Τ ΣΕ 3.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΣΟΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕ & ΘΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ () ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ 713 ΕΛΙΔΑ 4

5 22. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 194 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 195 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 196 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 197 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 198 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 199 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 200 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 201 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 870 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 202 Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ () - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ( ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ) 777 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ () -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 207 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙOIΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ 715 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΙΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 210 Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΕΡΡΕ) -( ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 593 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 213 Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) -ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 3.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) 219 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2.ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 751 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 220 Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ 764 Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) 222 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 734 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 223 Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (KΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 591 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 225 Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 609 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 226 (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 602 ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 227 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΖΑΝΗ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ () ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ) ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΕΡΡΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 575 (ΤΝΕXIΖΕΣΑΙ) ΕΛΙΔΑ 5

6 22. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ 238 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΤΡΓΟ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) (1) 242 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ)-ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ TE Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ () ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ (ΚΑΣΟΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ () - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΡΟΔΟΤ ΑΣΕΡ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΗΣΗ ΑΣΕΑΝ 614 (1) Εξετάηονται στα ειδικά μακιματα "ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ" Εξετάηονται στο ειδικό μάκθμα Ξζνθς Γλώσσας 23. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 251 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 252 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 253 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 254 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 255 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 256 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 257 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 258 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) -ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ)-ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ () ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ () ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ () ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 616 * 275 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 620 * 276 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ () ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ () ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔA ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ () ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ () 639 ΕΛΙΔΑ 6

7 24. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 295 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 296 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 297 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 298 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 299 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 300 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 301 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 302 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ () ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ () ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ- ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ) Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ () - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 3. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 549 ΕΛΙΔΑ 7

8 31. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 328 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 329 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 330 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 331 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 332 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 333 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 334 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 335 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 870 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 336 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 337 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ () ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔΙΚΟ * 349 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 865 * 350 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΑ 862 * 351 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΩΜΑΣΑ 863 * 352 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 864 * 353 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 861 * 354 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 817 * 355 Α.Ε.Ν. ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 * 356 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 870 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 357 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 358 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2.ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΕΡΡΕ) - (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ) Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ () ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΠΙΑ) Σ.Ε.Ι. ΠΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 512 ΕΛΙΔΑ 8

9 Α - ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΩΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) Απηφ ην έληππν απνηειεί έλα ππφδεηγκα γηα λα βνεζεζείο ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. Μεραλνγξαθηθφ δειηίν (ΜΓ) κπνξνχλ λα ππνβάινπλ: - Οη καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ απφ ηελ ηειεπηαία ηάμε ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) θαη έιαβαλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) έηνπο 2014, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξηό ηνπο ηνλ Ινύλην ηνπ Οη απφθνηηνη εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α & Β), νη θάηνρνη πηπρίνπ Β θχθινπ ΣΔΔ, ΣΔΛ θαη Ναπηηθψλ Λπθείσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) ηνπ έηνπο 2014, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην ή ην πηπρίν αληίζηνηρα ηνλ Ινύλην ηνπ Οη απφθνηηνη εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α & Β), νη θάηνρνη πηπρίνπ Β θχθινπ ΣΔΔ, ΣΔΛ θαη Ναπηηθψλ Λπθείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) ηα έηε 2012 ή 2013, είλαη ππνςήθηνη ρσξίο λέα εμέηαζε, γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ζε πνζνζηφ 40% ή 60% αληίζηνηρα, κε ηε βαζκνινγία πνπ ζεκείσζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α) ηα έηε 2012 ή Πξέπεη λα μέξεηο φηη: 1. ην Μ.Γ εκθαλίδνληαη ηκήκαηα αιιά θαη εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ηκεκάησλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ θσδηθφ θαη παίξλνπλ μερσξηζηφ αξηζκφ εηζαθηέσλ. Γηα παξάδεηγκα: ΚΩΔ. 715: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ΚΩΔ. 604: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Ο ΚΩΓ. 715 είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ΚΩΓ. 604, αθνχ πξφθεηηαη γηα 2 δηαθνξεηηθέο εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ θαη ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ην Μ.Γ. κπνξείο λα επηιέμεηο κφλν ην 715 ή κφλν ην 604 ή θαη ηα δχν, σο δχν αλεμάξηεηεο πξνηηκήζεηο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη εληφο παξελζέζεσλ θαηεπζχλζεηο πξνρσξεκέλνπ εμακήλνπ, νη νπνίεο ζνπ δείρλνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα κπνξείο λα αθνινπζήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα: ΚΩΔ. 715: ζε πξνρσξεκέλν εμάκελν ζπνπδψλ ππάξρνπλ 2 δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο (1.ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ), κηα απφ ηηο νπνίεο ζα επηιέμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζνπ. 2. Έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα επηζθέπηεζαη φζν ζπρλά ζέιεηο ηελ ηζηνζειίδα θαη λα ηξνπνπνηείο ην ειεθηξνληθφ κεραλνγξαθηθφ δειηίν ζνπ απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάξηεζεο ηνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ζα αλαθνηλσζεί. 3. Η νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζνπ ζα γίλεη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαλέλα κεραλνγξαθηθό δειηίν δελ γίλεηαη δεθηό νύηε αιιάδεη νύηε αληηθαζίζηαηαη ωο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ηωλ ηκεκάηωλ θαη ηε ζεηξά απηώλ. 4. Ωο ππνςήθηνο κπνξείο λα δειψζεηο φζεο ζρνιέο επηζπκείο, απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα επηινγήο ζνπ. 5. Τπνςήθηνο Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ δελ έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη Αλώηεξεο ηξαηηωηηθέο ρνιέο Τπαμηωκαηηθώλ θαη ρνιέο Αζηπθπιάθωλ. 6. ηε ζηήιε εηξά Πξνηίκεζεο ζα ζπκπιεξψζεηο κε αχμνπζα ζεηξά ηηο πξνηηκήζεηο ζνπ γηα ηα ηκήκαηα ή ηηο εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ επηζπκείο. Πρ. Γηα ζπλνιηθά 10 πξνηηκήζεηο ζνπ, ν αξηζκφο 1 δειψλεη φηη απηφ είλαη ην πξψην ηκήκα πνπ επηζπκείο λα εηζαρζείο θαη ν αξηζκφο 10 δειψλεη φηη απηφ είλαη ην ηειεπηαίν ηκήκα πνπ επηζπκείο λα εηζαρζείο. Δλλνείηαη φηη ζηηο πξνηηκήζεηο ζνπ κπνξείο λα ζπκπεξηιάβεηο ηκήκαηα ή/θαη εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, φπσο εζχ επηζπκείο. Η ζεηξά ηωλ πξνηηκήζεώλ ζνπ πξέπεη λα εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθή ζνπ επηζπκία, δειαδή πξψηα λα δειψλεηο ηε ζρνιή πνπ πξαγκαηηθά επηζπκείο λα εηζαρζείο, άζρεηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ ζνπ, θαη κεηά ηηο ινηπέο. Γελ εηζάγεζαη ζε ζρνιή γηα ηελ νπνία δελ δήιωζεο πξνηίκεζε. Αλ κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζνπ εηζάγεζαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζρνιέο απφ απηέο πνπ έρεηο δειψζεη πξνηίκεζε, ηφηε ζα εηζαρζείο ζε απηήλ πνπ έρεηο δειψζεη κε πξνγελέζηεξε πξνηίκεζε. ΕΛΙΔΑ 9

10 - ύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη λα δειώζεηο ηκήκα, ζην νπνίν είζαη ήδε ζπνπδαζηήο από πξνεγνύκελν έηνο. 7. ε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο κε ηνλ ηειεπηαίν εηζαγφκελν ζε ζρνιή πνπ δήισζεο πξνηίκεζε, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη επηηχρεη κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκνινγίαο ζηα δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Δάλ θαη πάιη ηζνβαζκείηε, εηζάγεζηε φινη νη ηζνβαζκνχληεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηξά πνπ ηε δήισζε ν θαζέλαο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ππνςήθησλ κε ηνλ ηειεπηαίν εηζαγφκελν ζηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ θαη ηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη κεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο βαζκνινγίαο ζην άζξνηζκα καζεκάησλ εηδηθφηεηαο, εηζάγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ δήισζε ηε ζρνιή απηή κε πξνγελέζηεξε ζεηξά πξνηίκεζεο. 8. Οξηζκέλα ηκήκαηα ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη γη απηφ ν ππνςήθηνο γηα ηα ηκήκαηα απηά απαηηείηαη λα εμεηάδεηαη πξφζζεηα ζε έλα ή δχν εηδηθά καζήκαηα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα ηκήκαηα κε ηελ έλδεημε (1) απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν εηδηθά καζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα εηδηθά καζήκαηα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ θαη ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ θαη γηα ηα ηκήκαηα κε ηελ έλδεημε απαηηείηαη εμέηαζε ζε κία ΜΟΝΟ απφ ηηο μέλεο γιψζζεο: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ιηαιηθή. 9. Γηα λα είλαη θάπνηνο ππνςήθηνο γηα ηηο Αλώηεξεο ηξαηηωηηθέο ρνιέο Τπαμηωκαηηθώλ, ρνιέο Αζηπθπιάθωλ θαη ρνιέο ηωλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, πξέπεη λα έρεη θξηζεί ηθαλφο ζηηο νηθείεο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο (πγεηνλνκηθέο, αζιεηηθέο, ςπρνηερληθέο) πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαηά πεξίπησζε (γηα ηηο Α.Δ.Ν. απαηηείηαη κφλν πγεηνλνκηθή εμέηαζε). Όζνη ζπνπδαζηέο εηζαρζνχλ ζηηο ΑΔΝ/Πινηάξρσλ θαη Μεραληθψλ εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α δηδαθηηθνχ εμακήλνπ ζηε γλψζε θνιχκβεζεο. Γηα φζνπο απνηχρνπλ δηαθφπηεηαη ε θνίηεζε κέρξη επηηπρνχο επαλεμέηαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηηο ΑΔΝ θαη ζηηο πξναγσγηθέο/απνιπηήξηεο εμεηάζεηο νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνχληαη ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα κε γξαπηέο εμεηάζεηο ή κε γξαπηέο/πξνθνξηθέο/πξαθηηθέο εμεηάζεηο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ θάζε καζήκαηνο. O ηξφπνο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο ηζρχεη γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπνπδαζηέο (ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ πνπδψλ θαη ηα σξνιφγηα/ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο). Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε. Η ρνιή Αζηπθπιάθωλ, θαζψο θαη νη ρνιέο Πινηάξρωλ θαη Μεραληθώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, ιεηηνπξγνχλ κε παξαξηήκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη φζνη εηζάγνληαη ζε απηέο θαηαλέκνληαη ζηα παξαξηήκαηα κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ, θαηά πεξίπησζε θαη κε θξηηήξην ηε δήισζε πξνηίκεζεο πνπ ζα ππνβάινπλ ζην αληίζηνηρν Τπνπξγείν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο. ΗΜΔΙΩΗ: ΟΙ (ΙΓΙΩΣΔ) ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΣΙ ΥΟΛΔ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη πξνηίκεζε γηα: -Σκήκαηα Λνγνζεξαπείαο, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ παξνπζηάδεη θψθσζε - βαξεθνΐα, δπζαξζξία, ηξαπιηζκφ, εγθεθαινπάζεηα πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ιφγνπ-άξζξσζεο ή παζνινγηθή θσλή. Όζνη εηζάγνληαη ζηα ηκήκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο κε επζχλε ηνπ ηκήκαηνο θαη, αλ δηαπηζησζεί φηη θάπνηνο παξνπζηάδεη κηα απφ ηηο παξαπάλσ παζήζεηο, δηαγξάθεηαη απφ ην ηκήκα απηφ. -Σν Σκήκα Λαϊθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ Σ.Δ.Ι. Ηπείξνπ, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ δελ έρεη θαηαθηεκέλν ήδε έλα θαιφ επίπεδν κνπζηθήο δεμηνηερλίαο ζε θάπνην απφ ηα ειιεληθά ιατθά παξαδνζηαθά φξγαλα. Β - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΟΜΔΝΩΝ Κξηηήξην επηινγήο είλαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ πξνθχπηεη σο αθνινχζσο: θάζε κάζεκα βαζκνινγείηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο ζε θιίκαθα Γξαπηφο βαζκφο καζήκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ ή ην άζξνηζκα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ βαζκψλ ζε πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ, ν γξαπηφο βαζκφο θάζε καζήκαηνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηνπ καζήκαηνο, πνπ είλαη ελάκηζε (1,5) γηα θάζε έλα απφ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο (Ν. Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά) θαη ηξηάκηζη (3,5) γηα θάζε έλα απφ ηα δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα ζην αλσηέξσ ζχλνιν κνξίσλ πξνζηίζεληαη θαη ηα κφξηα ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο, κε ζπληειεζηή δχν. Π.ρ. Αλ ππνηεζεί φηη θάπνηνο ππνςήθηνο εκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ. ηεο νκάδαο Α έρεη πεηχρεη βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά 150, ζηε Ν. Γιψζζα 120, ζην έλα κάζεκα εηδηθφηεηαο 130, ζην άιιν κάζεκα εηδηθφηεηαο 170, ζηα Αγγιηθά 150, ζην Διεχζεξν ρέδην 125 θαη ζην Γξακκηθφ ρέδην 135, ηα κφξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή είλαη: 1) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δελ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζα πξνθχςεη σο εμήο: α) Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ = 150 x 1,5= 225 β) Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ηεο Νενει. Γιψζζαο = 120 x 1,5= 180 γ) Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο = 130 x 3,5= 455 δ) Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο = 170 x 3,5= 595 ΕΛΙΔΑ 10

11 πλνιηθόο αξηζκόο κνξίωλ: = 1455 (κε κέγηζην ηα 2000 κφξηα). 2) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε μέλε γιψζζα π.ρ. Αγγιηθά ζην αλσηέξσ ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο : Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ = 150 x 2 = 300 πλνιηθόο αξηζκόο κνξίωλ: = 1755 (κε κέγηζην ηα 2400 κφξηα). 3) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην ζην αλσηέξσ ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο : Διεχζεξν ρέδην 125 Γξακκηθφ ρέδην 135 πλνιηθόο αξηζκόο κνξίωλ: = 1715 (κε κέγηζην ηα 2400 κφξηα). Μέζνο φξνο x 2 = 130 x 2 =260 εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο ππνςήθηνπο εζπεξηλνύ ΔΠΑΛ πνπ εμεηάδνληαη ζηα δχν καζήκαηα γεληθήο παηδείαο κε ηελ ίδηα βαζκνινγία ην ζχλνιν κνξίσλ πξνθχπηεη σο εμήο: Μαζεκαηηθά:150Υ1,5=225 Νενειιεληθή γιψζζα:120υ1,5=180 πλνιηθόο αξηζκόο κνξίωλ: =405 (κε κέγηζην ηα 600 κφξηα) Γηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθά καζήκαηα (μέλε γιψζζα) ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ δηακνξθψλεηαη ζε =705 θαη κε εμέηαζε ζηα ζρέδηα =665 (κε κέγηζην ηα 1000 κφξηα). Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο: Γ - ΔΚΓΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 1. Λήςε απνιπηεξίνπ κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ πκκεηνρή ζηηο γξαπηέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 3. Γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εηδηθφ κάζεκα, είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθέληξσζε ηνπ κηζνχ ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο (αλ απαηηνχληαη δχν εηδηθά καζήκαηα, ηφηε ν πεξηνξηζκφο ηνπ κηζνχ ηεο κεγίζηεο βαζκνινγίαο ηζρχεη ζην θαζέλα ρσξηζηά). Η επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή ησλ ππνςεθίσλ. Σα απνηειέζκαηα εηζαγσγήο ζα εθδνζνχλ κέρξη ην ηέινο Απγνχζηνπ θαη ζα αλαθνηλσζνχλ ζην ΔΠΑ.Λ. απφ ην νπνίν νη ππνςήθηνη έιαβαλ ηνλ θσδηθφ αζθαιείαο ηνπο. Η εγγξαθή ζηε ζρνιή επηηπρίαο γίλεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. ΕΛΙΔΑ 11

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1 Καλοδήμος Δ.

http://sep4u.gr 1 Καλοδήμος Δ. ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ 2013 2012 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)- ΔΙΟΙΚΗΣΗ 603 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1363 667 696 104% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) 2013 & 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ (2013) (2012) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ 599 ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 21 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΤΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr T.Ε.Ι.

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΤΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr T.Ε.Ι. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑΣ 3 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΑΣΤΕ 1 5 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013

ΕΠΑΛ(Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΛ(Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 20 1,102

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΤΕΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ. ΕΞΕΛΙΞΗ - 2106129412 www.exelixi.edu.gr 1/6

ΒΑΣΕΙΣ 2005 - ΤΕΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ. ΕΞΕΛΙΞΗ - 2106129412 www.exelixi.edu.gr 1/6 ΚΩ ΙΚ Ο ΧΟΛ ΒΑΕΙ 2005 - ΤΕΕ ΜΕΡΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΑ ΧΟΛ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ ΕΙΑ ΕΙΒ ΜΕΤΑΦ ΕΠΙΤ ΙΟΒ ΚΕΝΑ 639 ΑΙΘΤΙΚ & ΚΟΜΤΟΛΟΓΙΑ TEI ΘΕ/ΝΙΚ 17 17 17 1856 188 1683 195 637 ΑΙΘΤΙΚ & ΚΟΜΤΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΑΘΝΑ 21

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΠΑΛ(Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΛ(Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ * 1 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) 865 * 2 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ 862

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ * 1 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) 865 * 2 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ 862 ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.), ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 11. Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ * 1 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) 865 * 2 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ 862

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ * 1 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) 865 * 2 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ 862 ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.), ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 11. Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 327 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

2ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 327 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 327 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.693 12.454 239 1.9% ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 327 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 49 16.121 1.787 14.968 14.083 14.062 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΤΜΗΜΑ Γ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Μαρούσι, 7--203 Αρ. Πρωτ.68488/Ε5 Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Αποκ/νης ιοίκησης ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 Σχολή Επιτυχίας Πλήθος ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 4 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νικη 14211 13403 6 12 637 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνα 13626 13804 5 10

639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νικη 14211 13403 6 12 637 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνα 13626 13804 5 10 ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2014 2013 2014 2013 639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νικη 14211 13403

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009 ΕΞΕΛ ΤΕΙ Α/Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2013 2012 2013 2012 639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νίκη 12570 12719

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής 4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.838 20.364-526 20.193-355 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.578 19.625-1.047 19.170-592 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

16.183 15.235 948 6.2% 255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.178 15.338 840 5.5% ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 246 (ΑΘΗΝΑ)

16.183 15.235 948 6.2% 255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.178 15.338 840 5.5% ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 246 (ΑΘΗΝΑ) 2ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ EΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.245 17.392 853 4.9% 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.057 17.253 804 4.7% 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.671

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα