1. Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης"

Transcript

1 Ηµερίδα του ΤΕΕ µε θέµα Η Οικονοµική κρίση και το σύστηµα παραγωγής ηµοσίων Έργων Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων (ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ) Εισήγηση κ. Εµµ. Βράιλα Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης Σήµερα στην παραγωγή των δηµοσίων έργων στην Ελλάδα : - Υφίστανται 18 Παλιά Αναλυτικά Τιµολόγια (ΠΑΤ) εκδοθέντα από το 1975 µέχρι το 2005, επίσηµα και ανεπίσηµα, που δεν ανταποκρίνονται: α) στις σύγχρονες κατασκευαστικές µεθόδους, β) στα ισχύοντα πρότυπα, γ) στα σύγχρονα µηχανήµατα, υλικά και αποδόσεις. - Υφίστανται 7 νέα Ενιαία Τιµολόγια (ΝΕΤ), που καθορίζουν, χωρίς ανάλυση τιµής, τις ανώτατες τιµές µονάδος εργασιών και που αντικαθιστούν από το 2004 ισάριθµα παλιά αναλυτικά τιµολόγια (ΠΑΤ), χωρίς να καλύπτουν όλες τις απαιτούµενες εργασίες, µε 22 (!!) µέχρι σήµερα αποσπασµατικές «συµπληρώσεις και βελτιώσεις». - Στους προϋπολογισµούς των έργων, οι τιµές µονάδος διαµορφώνονται, για άλλες εργασίες (π.χ. οικοδοµικές) µε βάση τα ΝΕΤ και για άλλες (π.χ. Η/Μ εργασίες) µε βάση τα ΠΑΤ. - Λειτουργεί (?) ένας παρωχηµένος και αναποτελεσµατικός µηχανισµός διαπίστωσης βασικών τιµών: ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων, που όµως δεν έχει εξελιχθεί τα τελευταία 35 χρόνια!!! - Επίσης λειτουργούν, δυστυχώς υποχρεωτικά για τη ηµόσια ιοίκηση, λόγω της υφιστάµενης απαρχαιωµένης νοµοθεσίας, διαδικασίες καθορισµού νέων τιµών και υπολογισµού των συντελεστών αναθεώρησης για τα δηµόσια έργα, που στηρίζονται στα παραπάνω παρωχηµένα συστήµατα. - Οι εκδοθείσες νέες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι ανεπαρκέστατες και αµφιβόλου εγκυρότητας, ενώ έχει δηµιουργηθεί µία χαώδης κατάσταση ως προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα συµβατικά Τεύχη ΕΣΥ ΤΣΥ, γεγονός που υποθάλπει και συντηρεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού και διαφθοράς και µπορεί να οδηγήσει στην αµφισβήτηση από την ΕΕ της νοµιµότητας των δηµοσίων συµβάσεων που αυτή χρηµατοδοτεί. - Στην αγορά συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανεµπόδιστα και ανεξέλεγκτα πληθώρα µη-σύµµορφων υλικών, µε σοβαρές επιπτώσεις τόσο ως προς τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού όσο και ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων. 2. ιαπιστώσεις Αποτέλεσµα Εύλογα διαπιστώνει κάποιος που συµµετέχει στην παραγωγή Τεχνικών Έργων ότι ο τοµέας στην Ελλάδα στερείται τα τελευταία 35 χρόνια ενός ολοκληρωµένου, ενιαίου και συνεκτικού, αξιόπιστου και δυναµικού συστήµατος αποτίµησης των συντελεστών παραγωγής, τιµολόγησης των τεχνικών έργων και τεκµηρίωσης της δαπάνης κατασκευής τους. Επίσης δεν υπάρχει σε λειτουργία µηχανισµός παραγωγής και διαρκούς ενηµέρωσης, ενός πλήρους συστήµατος σύγχρονων και εναρµονισµένων τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο να υποστηρίζει τον κλάδο παραγωγής Τεχνικών Έργων και τη ηµόσια ιοίκηση. Ενδεικτικά θα αναφέρω τι δεν γίνεται σήµερα:

2 - εν υπάρχουν σύγχρονες προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών (τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των έργων) και ο καθορισµός των απαιτήσεων ποιοτικής παραλαβής κάθε εργασίας εξαρτάται από τον επάρκεια των αναδόχου / επιβλέποντα, - εν τεκµηριώνεται στον προϋπολογισµό των έργων η συµβολή των διαφόρων συντελεστών κόστους ανά µονάδα εργασίας (πώς αναλύεται το κόστος κάθε µονάδας και πώς επηρεάζεται αυτό από τη µεταβολή του κόστους κάθε συντελεστή παραγωγής), - εν προδιαγράφεται ο τρόπος επιµέτρησης των εργασιών (τι επιµετράται στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας και τι θεωρείται ότι αποζηµιώνεται µε αυτήν, π.χ. τα υλικά, η εργασία, τα λαµβανόµενα µέτρα υγείας και ασφάλειας, η χρησιµοποιούµενη ενέργεια, η αποθήκευση, οι σταλίες του εξοπλισµού κλπ), - εν τεκµηριώνεται η βασική τιµή κάθε συντελεστή κόστους, η τιµή µονάδος κάθε εργασίας και ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου. - εν υπάρχει τυποποίηση του περιεχοµένου και της δοµής των συµβατικών τευχών και σαφής καθορισµός της ιεραρχίας τους, ώστε να αποφεύγονται αυθαιρεσίες και σύγχυση κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων (για παράδειγµα, περιγραφικά άρθρα τιµολογίων λειτουργούν ως τεχνικές προδιαγραφές, ενώ στην ΕΣΥ περιλαµβάνονται όροι που αλλοιώνουν τόσο το τιµολόγιο όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές). Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες διόρθωσης της κατάστασης (π.χ. πρόταση ΥΠΕΧΩ Ε προς Ε.Ε. το 2002 και Action Plan) αυτές είναι όµως περιστασιακές, δεν ολοκληρώνονται, δεν επικαιροποιούνται, υιοθετούνται µερικώς ή/και εγκαταλείπονται, περιπλέκοντας ακόµη περισσότερο την κατάσταση. Το 2004 η κατάσταση έγινε ακόµη χειρότερη αφού µε απόφαση του τ.υπεχω Ε ανεστάλη η εφαρµογή των αναλυτικών τιµολογίων για τον υπολογισµό των τιµών µονάδος των εργασιών κατά τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού µελέτης των.ε,. παρά τις σχετικές προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας, και έκτοτε εφαρµόζονται τα λεγόµενα «Ενιαία Τιµολόγια Εργασιών» µε προκαθορισµένες από το ΥΠΥΜΕ Ι τιµές µονάδος εργασιών, µε εξαίρεση τις Η/Μ εργασίες! Η διαιώνιση του ελλείµµατος ενός ολοκληρωµένου συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Τεχνικών Έργων έχει ως αποτέλεσµα το ηµόσιο να στερείται της δυνατότητας ορθολογικού σχεδιασµού, αξιόπιστου προγραµµατισµού και αποτελεσµατικού ελέγχου των διατιθέµενων πόρων για τα δηµόσια έργα µε συνακόλουθο αποτέλεσµα την αναποτελεσµατική κατανοµή και διαχείριση των περιορισµένων δηµοσίων πόρων. Παράλληλα, εµποδίζεται η ανάδειξη και επιβράβευση ορθών επιχειρηµατικών επιλογών και πρακτικών, στοιχεία απαραίτητα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των αλλοδαπών. 3. Αναγκαιότητα δράσης (Γιατί τώρα?) - Στόχος Η Ελληνική Πολιτεία διέρχεται µια περίοδο έντονης οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης. Η στενότητα των διατιθέµενων πόρων επιβάλλουν τον βέλτιστο δυνατό σχεδιασµό προκειµένου µε τη σειρά του να µεγεθυνθεί και το αναµενόµενο από τη διάθεσή τους αποτέλεσµα. Τα έργα που θα περιληφθούν στη νέα προγραµµατική περίοδο πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σύµφωνα µε σύγχρονες και εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές και µε τη συνδροµή ενός αξιόπιστου και επιστηµονικά τεκµηριωµένου συστήµατος τιµολόγησης, το οποίο θα επιτρέψει στο Ελληνικό ηµόσιο να υποβοηθήσει την προσαρµογή του τοµέα παραγωγής τεχνικών έργων της Ελλάδας σε εναρµονισµένα µε τις κοινοτικές απαιτήσεις επίπεδα ποιότητας και διαδικασίες, βοηθώντας έτσι στην κατά υγιή τρόπο ανάκαµψη της δραστηριότητας του κατασκευαστικού τοµέα της χώρας. Ταυτόχρονα, θα µπορέσει να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων για την υλοποίηση άρτιων από λειτουργική και τεχνική άποψη υποδοµών για τη χώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους καθίσταται πλέον επιτακτική και κρίσιµη η κάλυψη αυτού του µείζονος σηµασίας ελλείµµατος, και επιβάλλεται η συγκρότηση, η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός εθνικού, ολοκληρωµένου συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Τεχνικών Έργων, µε επιστηµονικά έγκυρο και οικονοµικά βιώσιµο και ανταποδοτικό τρόπο, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε πολιτικές και οικονοµικές συγκυρίες. Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων - Εισήγηση κ. Εµµ. Βράιλα 2

3 4. Προηγηθείσες σχετικές ενέργειες Α Εργοληπτικές Οργανώσεις: Πρόσφατη συµβολή για τη δηµιουργία ενός ενιαίου και ολοκληρωµένου συστήµατος τιµολόγησης και κοστολόγησης των έργων είναι και η πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις (Ε.Ο.) µε τη χρηµατοδότηση της υλοποίησης σχετικού πιλοτικού έργου, την περίοδο Το πιλοτικό αυτό έργο των Ε.Ο., υποβλήθηκε και στην αρµόδια επιτροπή του ΥπΥΜΕ Ι για έλεγχο και κρίση αλλά και στην πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕ Ι και αποτελεί ένα ολοκληρωµένο υπόδειγµα, που περιλαµβάνει: Ενιαία µεθοδολογία για τη σύνταξη των αναλύσεων τιµών µε βάση τη σύνθεση και τη απόδοση του συνεργείου (activity based estimating), και υποδείγµατα τυποποιηµένων αναλύσεων, Ενιαίες µεθοδολογίες προσδιορισµού των µισθωµάτων µηχανηµάτων και των µέσων ωροµισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού, πλήρως εναρµονισµένες µε τη διθενή πρακτική Βάση µηχανηµάτων, µισθωµάτων και ηµερήσιας δαπάνης µηχανικού εξοπλισµού, Βάση δοµικών υλικών, ιαδικτυακή εφαρµογή υποστήριξης του συστήµατος και Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) για την σύσταση Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων Β Υπουργείο Υποδοµών α. Τον Αύγουστο 2010 µε απόφαση του τότε Υπουργού ΥΜΕ Ι συνεστήθη πολυµελής Επιτροπή µε αντικείµενο τη «ιαρκή παρακολούθηση και βελτίωση τροποποίηση του συστήµατος τιµολόγησης και αναθεώρησης τιµών των εργασιών Ε». Στο πλαίσιο των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής, συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς το ΥΠΥΜΕ Ι το εκέµβριο του 2010 Πρόταση Πλαίσιο κοινής αποδοχής για τις αναγκαίες δράσεις εκσυγχρονισµού και βελτίωσης του συστήµατος τιµολόγησης των.ε. Στις προτεινόµενες από την Επιτροπή αναγκαίες δράσεις εκσυγχρονισµού περιλαµβάνεται και η επιτακτική ανάγκη αναβάθµισης χωρίς κρατική επιβάρυνση της λειτουργίας και της εγκυρότητας της Επιτροπής ιαπίστωσης Τιµών ηµοσίων Έργων (Ε Τ Ε) και της αρµόδιας υπηρεσίας, που λειτουργούν µέχρι σήµερα στη ΓΓ Ε. Η αναβάθµιση αυτή προτείνεται να γίνει µέσω ενός «Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων», το οποίο οφείλει να λειτουργεί ανταποδοτικά, χωρίς καµία επιβάρυνση, αλλά και εξάρτηση, από τον κρατικό προϋπολογισµό, στο πλαίσιο µιας βιώσιµης, ανεξάρτητης, µη-κυβερνητικής, µηκερδοσκοπικής, πολύ-συµµετοχικής, κλαδικής δοµής, κατ αναλογία µε αντίστοιχους οργανισµούς που λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση την Πρόταση-Πλαίσιο της εν λόγω Επιτροπής, οι ΕΟ, µε δική τους δαπάνη, ολοκλήρωσαν το πιλοτικό έργο που αναφέρθηκε προηγουµένως, ενώ επίσης µε δαπάνη τους, ανέθεσαν σε εξειδικευµένο διεθνή οίκο και την κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) για τη σύσταση του προτεινόµενου Παρατηρητηρίου. Το ολοκληρωµένο πιλοτικό έργο των ΕΟ κοινοποιήθηκε στην ως άνω Επιτροπή στις 16/2/2012, καθώς και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΥΜΕ Ι στις 23/2/2012, προκειµένου η προτεινόµενη από τις ΕΟ µεθοδολογία και η διαδικτυακή εφαρµογή να αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω ανάπτυξης του νέου συστήµατος, µετά από σχετικό έλεγχο, σχολιασµό και διαβούλευση. β. υστυχώς, οι προτάσεις της Επιτροπής για µια ακόµα φορά δεν αξιοποιήθηκαν και η όλη εισήγηση παραµένει στα συρτάρια του Υπουργείου αναξιοποίητη. Η Επιτροπή που συνεστήθη το 2010 ασχολήθηκε και µε την επικαιροποίηση των εφαρµοζόµενων για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δηµοσίων έργων «Ενιαίων Τιµολογίων» (ΝΕΤ) και µε την εναρµόνισή τους µε τις νέες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ωστόσο τόσο στις προηγούµενες όπως και Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων - Εισήγηση κ. Εµµ. Βράιλα 3

4 στην νέα έκδοση των ΝΕΤ που τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 2013, οι «αναπροσαρµοσµένες» τιµές µονάδος των εργασιών δεν συνοδεύονται και πάλι από αντίστοιχη «ανάλυση της τιµής». Έτσι οι τιµές µονάδες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά για την τιµολόγηση των εργασιών και τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού των Ε, συνεχίζουν να στερούνται οιασδήποτε τεκµηρίωσης, ως προς τη δαπάνη των συντελεστών παραγωγής (εργατικά, υλικά, µηχανικός εξοπλισµός) που συµµετέχουν σε αυτές και που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση κάθε εργασίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των νέων ΕΤΕΠ. Για αυτήν την ατεκµηρίωτη θέσπιση ο ΣΤΕΑΤ µε την υποστήριξη και του ΣΑΤΕ έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης προς το ΣτΕ. γ. Η έγκριση και θέση σε ισχύ - αρχικά από τον Οκτώβριο του 2012 και εν συνεχεία από τον Μάρτιο του των νέων 440 Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), αποτελεί επίσης µία σηµαντική προσπάθεια γεφύρωσης της µεγάλης υστέρησης που παρουσιάζει ο κλάδος ως την τεχνική του εναρµόνιση µε σύγχρονες µεθόδους κατασκευής και σύγχρονα υλικά, µε τις υποχρεώσεις εφαρµογής των Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και µε την χρήση σύµµορφων υλικών µε σήµανση CE. Το γεγονός όµως ότι από την αρχική σύνταξη των νέων ΕΤΕΠ µέχρι την πρόσφατη θέση τους σε ισχύ, έχει ήδη παρέλθει για γραφειοκρατικούς λόγους µία 10ετία (!!), χωρίς να έχει γίνει εν τω µεταξύ οιαδήποτε επικαιροποίησή τους, µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές να είναι ήδη παρωχηµένες (π.χ. η πρόσφατη απόσυρση της ΕΤΕΠ για τα κουφώµατα αλουµινίου) καταδεικνύει την αδυναµία των υφιστάµενων µηχανισµών και διαδικασιών να συντηρούν, να επικαιροποιούν και να συµπληρώνουν έγκαιρα µία εθνική βάση έγκυρων Τεχνικών Προδιαγραφών και επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη συγκρότησης ενός αποτελεσµατικότερου ανάλογου µηχανισµού. 5. Η πρόταση: «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων (ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ)» 5.1 Σχεδιασµός Γενικές Αρχές Οι γενικές αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν τον σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος τεχνικών προδιαγραφών και τιµολόγησης των τεχνικών έργων είναι οι ακόλουθες: 1. Ένα τέτοιο σύστηµα δεν µπορεί να είναι στατικό, αφού διεθνώς αναγνωρίζεται η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης, συµπλήρωσης, ενηµέρωσης και διορθώσεων. 2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του συστήµατος οφείλουν να είναι πλήρως τεκµηριωµένα και διαθέσιµα σε όλους όσοι συµµετέχουν στην διαδικασία παραγωγής τεχνικών έργων. 3. Οι παρεχόµενες από το σύστηµα υπηρεσίες θα πρέπει να υποστηρίζουν τον κλάδο των Τεχνικών Έργων και την Εγχώρια Βιοµηχανία οµικών Υλικών, έτσι ώστε να προωθείται η συνεχής βελτίωση των διατιθεµένων στην αγορά υλικών, των εκπονούµενων µελετών και συναφών υπηρεσιών και των εφαρµοζόµενων µέσων και µεθόδων κατασκευής. 4. Οι διαδικασίες δηµιουργίας και συντήρησης του συστήµατος πρέπει να είναι ανοικτές, διαφανείς, και να προσδίδουν σε αυτό την απαιτούµενη αναγνωρισιµότητα και καλή µαρτυρία αξιοπιστίας και εγκυρότητας Ειδικές Απαιτήσεις 1. Η αποτελεσµατική λειτουργία του εθνικού συστήµατος ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ, δεν µπορεί να διασφαλιστεί µέσα από υπηρεσιακές δοµές της Γενικής ιοίκησης και δεν είναι σκόπιµο να διασπαστεί. 2. Τα αντικείµενα του Έργου (scope of work) είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν, να οριοθετηθούν, να ποσοτικοποιηθούν και να συµφωνηθούν, ως απαιτήσεις και γενικές κατευθύνσεις. 3. Προκειµένου να µην αναλωθούν πόροι «εν ανεπαρκεία» και κρίσιµος χρόνος για τον επαναπροσδιορισµό και την επανεπίλυση ήδη απαντηµένων ζητηµάτων, για την υλοποίηση του έργου, ως προς το σκέλος της αναλυτικής τιµολόγησης των εργασιών, θα πρέπει να αξιοποιηθεί Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων - Εισήγηση κ. Εµµ. Βράιλα 4

5 πλήρως το σχετικό πιλοτικό έργο των Εργοληπτικών Οργανώσεων, ενώ ως προς το σκέλος των τεχνικών προδιαγραφών θα αξιοποιηθούν οι υφιστάµενες ΕΤΕΠ και ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε. 4. Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει σε φάσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άµεση επικύρωση και θέση σε εφαρµογή του νέου συστήµατος σταδιακά, παράλληλα µε τις απαιτούµενες θεσµικές και οργανωτικές παρεµβάσεις και αλλαγές. 5.2 Υλοποίηση Άξονες ράσης Προτείνονται οι παρακάτω άξονες δράσης, οι οποίοι απαιτούν σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία και βούληση της Πολιτείας. Ι. Καθιέρωση ενιαίας δόκιµης & εναρµονισµένης µεθοδολογίας αντικειµενικού προσδιορισµού των µισθωµάτων και της ηµερήσιας δαπάνης των ΜΕ, µε βάση τη µέση αξία κτήσης, λαµβάνοντας υπόψη έγκριτους καταλόγους, ανεξάρτητους από συγκεκριµένους κατασκευαστές, και µε δυνατότητα αυτόµατης αναπροσαρµογής µέσω επίσηµων στατιστικών δεικτών. ΙΙ. Καθιέρωση ενιαίου τυποποιηµένου τρόπου ανάλυσης των στοιχείων άµεσου κόστους της τιµής µονάδος κάθε εργασίας (ανάλυση τιµής), µε βάση τα µέσα παραγωγής που συµµετέχουν σε αυτήν (εργατικά, υλικά, µηχανήµατα) και την απόδοση της τυπικής οµάδας εργασίας. III. Καθιέρωση ενιαίων αρχών και κανόνων για τη σύνταξη των περιγραφικών άρθρων. IV. Καθιέρωση της υποχρέωσης υποστήριξης των ανωτέρω µε τη χρήση του διαδικτύου. V. Σύσταση επιχειρησιακού σχήµατος για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαρκή υποστήριξη του συστήµατος (Παρατηρητήριο) ως αστική µη-κερδοσκοπική εταιρία µε την ισότιµη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων κλαδικών φορέων και της Πολιτείας Ενέργειες Ι. Ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα από τις ΕΟ 1. Έχει διαµορφωθεί ενιαίος τυποποιηµένος τρόπος ανάλυσης των στοιχείων άµεσου κόστους της τιµής µονάδος κάθε εργασίας (ανάλυση τιµής), µε βάση: Α) τα µέσα παραγωγής που συµµετέχουν σε αυτήν (εργατικά, υλικά, µηχανήµατα) και Β) την απόδοση της αντίστοιχης οµάδας εργασίας 2. Υπάρχουν έτοιµα επεξεργασµένα στοιχεία αναλύσεων τιµών για 200 περίπου άρθρα εργασιών οδοποιίας, οικοδοµικών έργων και εργασιών εγκατάστασης εργοταξίου µε βάση την προτεινόµενη µεθοδολογία και αναρτηµένα σε προσωρινή ιστοσελίδα του συστήµατος 3. Έχει διαµορφωθεί ενιαίο σύστηµα ταξινόµησης και κωδικοποίησης των µηχανηµάτων έργων (ΜΕ) εναρµονισµένο µε τον κατάλογο BGL-EUROLISTE. Όπου είναι δυνατόν, για λόγους σύνδεσης µε το υφιστάµενο σύστηµα προτείνεται αντιστοιχία µε τους κωδικούς των ΜΕ που αναφέρονται στα παλιά αναλυτικά τιµολόγια. 4. Έχει διαµορφωθεί ενιαία δόκιµη & εναρµονισµένη µεθοδολογία αντικειµενικού προσδιορισµού των µισθωµάτων και της ηµερήσιας δαπάνης των ΜΕ, (ανεξάρτητο από κατασκευαστές µηχανηµάτων) λαµβάνοντας υπόψη τον κατάλογο BGL-EUROLISTE και τον αντίστοιχο µηνιαίο δείκτη αναπροσαρµογής της αξίας κτήσης. 5. Υπάρχουν έτοιµα επεξεργασµένα στοιχεία για 200 περίπου ΜΕ, µε δυνατότητα αυτόµατης αναπροσαρµογής ανά τρίµηνο, αναρτηµένα και στην προσωρινή ιστοσελίδα του συστήµατος (Καλύπτονται όλα τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στις παλιές αναλύσεις ΟΙΚ και Ο Ο και περιλαµβάνονται πολλά νέα.). Ο κατάλογος ΜΕ είναι επεκτάσιµος. 6. Υπάρχει έτοιµο ενιαίο σύστηµα ταξινόµησης και κωδικοποίησης των διαφόρων κατηγοριών εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα Τεχνικά Έργα. Όπως και για τους κωδικούς των µηχανηµάτων υπάρχει πρόταση για την αντιστοιχία µε τους κωδικούς που χρησιµοποιούνται στα παλιά αναλυτικά τιµολόγια. Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων - Εισήγηση κ. Εµµ. Βράιλα 5

6 7. Υπάρχει έτοιµη διαµορφωµένη ενιαία δόκιµη & εναρµονισµένη µεθοδολογία αντικειµενικού προσδιορισµού των µέσων ηµεροµισθίων του εργατοτεχνικού προσωπικού µε βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, για έναν στατιστικά «µέσο» εργαζόµενο κάθε κατηγορίας. 8. Υπάρχουν έτοιµα επεξεργασµένα στοιχεία για 10 κατηγορίες εργαζόµενων, µε δυνατότητα αυτόµατης αναπροσαρµογής ανά τρίµηνο. 9. Υπάρχει διαµορφωµένη πρόταση για το αντικείµενο και το βασικό πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου βασικών Συντελεστών Παραγωγής ΤΕ (Υλικά, Εργατικά, Μηχανικός Εξοπλισµός) µε τη µορφή αστικής µη-κερδοσκοπικής εταιρίας και µε την ισότιµη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων κλαδικών φορέων. 10. Υπάρχει διαµορφωµένη πρόταση για τον τρόπο διαπίστωσης της βασικής τιµής καυσίµων και ασφάλτου, σε ηµερήσια βάση µέσω του επίσηµου παρατηρητηρίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 11. Υπάρχει διαµορφωµένη πρόταση για τον υπολογισµό της δαπάνης µεταφορών, που δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος των εργασιών, καθώς και της δαπάνης των δοκιµών και ελέγχων. 12. Υπάρχει διαµορφωµένη πρόταση για την ανάπτυξη ειδικής κατηγορίας άρθρων εργασιών για την εγκατάσταση του εργοταξίου. 13. Υπάρχει διαµορφωµένη πρόταση για τυποποιηµένη διαµόρφωση του προϋπολογισµού µελέτης και για τον τρόπο επικαιροποίησής του µέχρι τη δηµοπράτηση του έργου. 14. Υπάρχει διαµορφωµένη πρόταση για ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ τρόπο υπολογισµού των συντελεστών αναθεώρησης για τα έργα που έχουν δηµοπρατηθεί µε βάση τα ΝΕΤ, για όσο καιρό θα απαιτείται (2-3 χρόνια το πολύ). ΙΙ. Απαιτούµενες ενέργειες: Απαιτείται άµεση νοµοθετική πρωτοβουλία προκειµένου να απαλλαγούµε από τις νοµοθετικές στρεβλώσεις του παρελθόντος και στις οποίες οφείλεται εν πολλοίς η όλη κακοδαιµονία του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων: α) Να αποσυρθούν όλα τα Παλαιά Αναλυτικά Τιµολόγια και οι Τιµοκατάλογοι ΝΕΤ β) Να γίνει η σταδιακή αντικατάσταση τους µε νέα σύγχρονη σειρά Περιγραφικών & Αναλυτικών Τιµολογίων, εναρµονισµένων µε τα ισχύοντα Πρότυπα και τις Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών γ) Να καθιερωθεί µία σύγχρονη σειρά καταλόγων Βασικών Τιµών (Ηµεροµισθίων, Υλικών, Αξίας µηχανηµάτων) δ) Να καθιερωθεί νέα µεθοδολογία προσδιορισµού των µισθωµάτων και της ηµερήσιας δαπάνης των ΜΕ και αντίστοιχου καταλόγου, µε βάση τη µέση αξία κτήσης των ΜΕ ε) Να αναπτυχθεί σταδιακά, λαµβάνοντας υπόψη την µέχρι σήµερα εργασία επί του θέµατος που περιέγραψα προηγουµένως, ΝΕΟ σύστηµα µε ΕΝΙΑΙΕΣ αρχές και κανόνες, και εφαρµογή του για ΟΛΕΣ τις κατηγορίες έργων και εργασιών για: Την τιµολόγηση και την σύνταξη του προϋπολογισµού της δαπάνης των έργων Την σύνταξη Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών Τον υπολογισµό των συντελεστών αναθεώρησης στ) Να θεσµοθετηθεί και να συγκροτηθεί το συντοµότερο δυνατό το επιχειρησιακό σχήµα ανάπτυξης, λειτουργίας, εποπτείας και διαχείρισης του ως άνω συστήµατος. Σας ευχαριστώ. Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων - Εισήγηση κ. Εµµ. Βράιλα 6

Τα ορόσημα ενός εκσυγχρονισμού που δεν έγινε ποτέ

Τα ορόσημα ενός εκσυγχρονισμού που δεν έγινε ποτέ Τα ορόσημα ενός εκσυγχρονισμού που δεν έγινε ποτέ Ιστορικό μιας χαμένης 10-ετίας και κάμποσων εκατ. για Τεχνικές Προδιαγραφές και Αναλύσεις Τιμών Μάνος Βράϊλας Αντιπρόεδρος ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ 26/03/12 1 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων Τον Αύγουστο του 2010 συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ Επιτροπή διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 2054/571/779/20525/2260 Αθήνα

Αριθ. Πρωτ. 2054/571/779/20525/2260 Αθήνα Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ' αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣ ΤΠ&ΤΙΜ ΤΕ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣ ΤΠ&ΤΙΜ ΤΕ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣ ΤΠ&ΤΙΜ ΤΕ) Οδικός Χάρτης απαιτούμενων Ενεργειών και Ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών Τιμολόγησης - Κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της ποιότητας των Μελετών ηµοσίων Εργων - ιασφάλιση Ποιότητας»

«Βελτίωση της ποιότητας των Μελετών ηµοσίων Εργων - ιασφάλιση Ποιότητας» Σ ΜΕ Ε ΚΕ Μ ΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΡΓΩΝ ΝΤΡΙΚΗΣ ΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ζεύξιδος 8 546.22 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310-537.310, FAX 2310-537.609 «Βελτίωση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι.Ο.Κ. «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι.Ο.Κ. «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τ.Ε.Ε. ΣΤΕΑΤ ΣΑΤΕ - ΠΕΔΜΗΕΔΕ «Ανάπτυξη νέου Συστήματος Αναλύσεων Τιμών για τον Προϋπολογισμό και την Αναθεώρηση Τιμών Δημοσίων Έργων, και Σύσταση Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 1 16 Ιουλίου 2004 Προτάσεις Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών για την Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Τυποποίηση Υλικών και Εργασιών στα ηµόσια Έργα

Η Τυποποίηση Υλικών και Εργασιών στα ηµόσια Έργα Εσσππεερρί ίδδαα 3311..0033..22000088 Η Τυποποίηση Υλικών και Εργασιών στα ηµόσια Έργα 1. Το γενικότερο έλλειµµα τυποποίησης Βασική προϋπόθεση για την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση ενός Τεχνικού Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις και Προτάσεις Για την «ατζέντα» θεμάτων που θα πρέπει να απασχολήσουν τη νέα Επιτροπή (και όχι μόνον αυτήν )

Σκέψεις και Προτάσεις Για την «ατζέντα» θεμάτων που θα πρέπει να απασχολήσουν τη νέα Επιτροπή (και όχι μόνον αυτήν ) Σκέψεις και Προτάσεις Για την «ατζέντα» θεμάτων που θα πρέπει να απασχολήσουν τη νέα Επιτροπή (και όχι μόνον αυτήν ) Αθήνα Ιούνιος 2010 Έκδοση 2 η Αρχείο: memo-cwg-01-ver2.doc Σελίδα: 2 από 12 1. Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων (κατ αλαφαβητική σειρά) 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΤΕ ΠΕΔΜΗΕΔΕ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Στην ενημερωτική εκδήλωση για το νέο σύστημα αναλύσεως τιμών.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΤΕ ΠΕΔΜΗΕΔΕ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Στην ενημερωτική εκδήλωση για το νέο σύστημα αναλύσεως τιμών. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΑΤ ΣΑΤΕ ΠΕΔΜΗΕΔΕ Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Στην ενημερωτική εκδήλωση για το νέο σύστημα αναλύσεως τιμών. Θέμα : «Σύστημα Αναλύσεων Τιμών για τον Προϋπολογισμό & την Αναθεώρηση Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ»

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» Εθνικό Σύστημα Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-05 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 05 Αγκύρια Συνεχούς Πάκτωσης ιαστελλοµένου Χαλυβδοσωλήνα (Τύπου Swellex)

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Αθανάσιος Μπόγδης, Μηχ.- Ηλ/γος Μηχανικός 1. Εισαγωγή Η εισήγηση επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο από τις πολλές που συνδέονται με τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

3η ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 "ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ.Ε. "

3η ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ.Ε. Είναι κοινή, πιστεύουμε η πεποίθηση ότι έχουν ωριμάσει οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την παραγωγή των δημοσίων έργων στην χώρα μας. Το υπάρχον έχει κάνει το κύκλο του

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ»

«ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» 1Τεχνικές Προδιαγραφές Η ύπαρξη πλήρων και εκσυγχρονισμένων Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΤΠ) για όλους τους τομείς των Δ.Ε. αποτελεί βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε ΤΕΕ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Η «επίβλεψη» των ηµοσίων Έργων γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της απελθούσας την ιοίκησης της Κτηµατολόγιο ΑΕ

ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της απελθούσας την ιοίκησης της Κτηµατολόγιο ΑΕ ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της απελθούσας την 9.4.2013 ιοίκησης της Κτηµατολόγιο ΑΕ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 Σαράντα µήνες µετά την ανάληψη της ευθύνης διοίκησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και µετά την απόφαση για ορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ»

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» Σέργιος Λαμπρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κύρια κατεύθυνση του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ Ε) της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων

ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων (κατ αλαφαβητική σειρά) 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή. Κυρίες & Κύριοι,

Α. Εισαγωγή. Κυρίες & Κύριοι, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛ/ΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ) ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 106 80 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 3614978 (6 ΓΡΑΜΜΕΣ) FAX : 210 3641402 website : www.pedmede.gr e-mail : info@pedmede.gr ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Σχόλια και προτάσεις ΤΕΕ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Σχόλια και προτάσεις ΤΕΕ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Σχόλια και προτάσεις ΤΕΕ ΕΣΠΑ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ιϋπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων (ΥΠΟΙΟ) Ετήσια ιάσκεψη Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-08-01-00 12 Σήραγγες 08 Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης 01 Σύστηµα Μέτρησης Συγκλίσεων Επιφανειών και Επένδυσης υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δελτίο Τύπου 06 Φεβρουαρίου 2018 Νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισμό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ολοκλήρωσε την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Προτάσεις ΣΕΣΜΑ επί του Σχεδίου Νόμου Ανάθεσης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ιούλιος 2016 Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται από οργανωμένες επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Ολοκλήρωσης Θεσµικού Πλαισίου

Πρόγραµµα Ολοκλήρωσης Θεσµικού Πλαισίου ΣΜΕ - ΣΕΕΓΜ - ΣΜ Ε Κεντρικής Μακεδονίας 22-23 Σεπτεµβρίου 2009 Ισχύον Πλαίσιο Μελετών ηµοσίου Εφαρµογή - Προβληµατισµοί Βελτιώσεις Πρόγραµµα Ολοκλήρωσης Θεσµικού Πλαισίου ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ ρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρ. 227 επ. σε συνδ. µε άρθρ. 238 του Ν. 3852/2010) Tου. υπαλλήλου της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ΚΑΤΑ Της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-14-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 14 Σύστηµα µέτρησης σύγκλισης

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-04-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 04 Βάθρα µέτρησης επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων

Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΓΕΝΙΚΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ιωάννης Πατίρης Ι ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2332360-14/07/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Η σχέση µεταξύ της οδηγίας 98/34/ΕΚ και του κανονισµού αµοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016. Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων.

Εγκύκλιος /2016. Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων. Εγκύκλιος 1038856/2016 Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ΣΑΤΕ για την κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο, 17 Οκτωβρίου 2018

Εκδήλωση ΣΑΤΕ για την κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο, 17 Οκτωβρίου 2018 www.segm.gr Εκδήλωση ΣΑΤΕ για την κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο, 17 Οκτωβρίου 2018 Ο ΣΑΤΕ, έχοντας κι αυτός διαπιστώσει τις σηµαντικές αρρυθµίες στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, που εκκινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την παρούσα πολιτική αναθεωρήσεων η οποία καθορίζει τυποποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Δημόσια Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Δημόσια Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 ΕΣΠΑ / ΕΠ ΜΑΚ ΘΡΑΚ 2007-2013 Έγκριση του Προγράμματος: CCI 2007GR161PO008

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και βελτίωση σχολικών ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ κτιρίων δήµου Σερρών έτους 2017 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 200.000,00 Αριθµ. Μελέτης 58/2017 ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9 - Σελίδα 1 9. 10 Περιεχόμενα Π9.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...3 Π9.2 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...4 Π9.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QA/QC)...6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / 09 / 2009 IΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / 09 / 2009 IΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 22 23 / 09 / 2009 IΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ «Επισηµάνσεις του Συνδέσµου Μελετητών ΥδραυλικώνΈργων και ιαχείρισης Υδατικών Πόρων από τη µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώα Οικονοµικών Φορέων υπό τον 4412/2016

Μητρώα Οικονοµικών Φορέων υπό τον 4412/2016 ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΛΟΥΡΙΚΑΣ Πολιτικός Μηχανικός Μέλος Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. Εµπειρία από την εφαρµογή του 4412/2016: ΚρίσιµαΝοµοθετικά Ζητήµατα & Μεταρρυθµίσεις Μητρώα Οικονοµικών Φορέων υπό τον 4412/2016 Ηµερίδα Σ.Α.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην. Ανεξάρτητης Αρχής για την παρουσίαση της ειδικής

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην. Ανεξάρτητης Αρχής για την παρουσίαση της ειδικής Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής για την παρουσίαση της ειδικής έκθεσης για τα έσοδα των ΟΤΑ και το Κράτος Δικαίου. Η σημερινή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δ5 Διαδικασία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού

Δ5 Διαδικασία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού Δ5 Διαδικασία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του Δικαιούχου/Συνδικαιούχου να υλοποιήσει την Πράξη Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Λογιστικές Υπηρεσίες - Φορολογικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Μισθοδοσίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Accounting Consulting Tax SERVICES Επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα,

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, 22-3-2017 Αναστασία Ζαχαροπούλου Δρ. Χημικός Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδ/φών για την Προμήθεια Αγαθών Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Μητροπόλεως 14 59100, Βέροια τηλ:2331075131 fax:2331075132 Βέροια 12-12- 2007 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

T.Σ.Υ. TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

T.Σ.Υ. TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 100.000,00 Αριθµ. Μελέτης 37/2017 ΧΡ/ΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2017 στοιχείων οδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/30-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΚΑΤ-031 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ Γ 06/06/2005 3 Η EΚ ΟΣΗ ΓΙΑ EΦΑΡΜΟΓΗ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Αθήνα, 15/04/2009 ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αποτέλεσµα είναιµεγάλη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού

Το αποτέλεσµα είναιµεγάλη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού Σύστηµα παρακολούθησης της διακίνησης φαρµάκων και υγειονοµικών υλικών, µε στόχο τον εξορθολογισµό τωνδηµόσιων δαπανών, την αναβάθµιση της δυνατότητας διοικητικής παρέµβασης και εν τέλει, µέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα