Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΟ 3D ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Εύα Τσιλιάκου*, Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ, Έφη Δημοπούλου, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ Κτηματολόγιο, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ

2 Η ανάγκη για 3D απεικόνιση στα κτηματολογικά συστήματα κατανόηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην κάθετη συνιστώσα κατανομή της κατοχής και τον καταμερισμό του γεωχώρου σε όρους δικαιωμάτων. Στην αστική προσομοίωση της εικονικής πόλης η έμφαση δίνεται στην λεπτομερή περιγραφή και μοντελοποίηση του αστικού περιβάλλοντος. Ωστόσο Οι ΣΓΠ χρήστες απαιτούν πλέον ακριβή τρισδιάστατα μοντέλα της πραγματικότητας, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον ένα υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και ποιότητας. Πρωτότυπα της 3D απεικόνισης των RRRs με τη χρήση χωρικών βάσεων δεδομένων, σε συνδυασμό Ηλεκτρονικής Σχεδίασης (CAD) και ΣΓΠ front-ends.

3 Η 3D μοντελοποίηση είναι μια διαδικασία δημιουργίας 3D περιγραφών των οντοτήτων της πραγματικότητας και των φαινομένων, που χρησιμοποιείται ευρέως σε αστικές εφαρμογές. Η 3D μοντελοποίηση των αστικών δομών χρησιμοποιεί διαδικασίες για την κατασκευή 3D γεωμετρίας καθώς και διαχείρισης εικόνας, μέσω διαφορετικών συνόλων δεδομένων και τεχνικών μοντελοποίησης: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 3D ΜΟΝΤΕΛΑ 3D ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 2D vector δεδομένα, DTM, LIDAR δεδομένα, Ορθοφωτοχάρτες, Αεροφωτογραφίες, κτλ. Μοντελοποίηση βάση εικόνων(ibm), Φωτογραμμετρία (3D Scanning), Τεχνικές Αυτόματης μοντελοποίησης, Παραμετρική Μοντελοποίηση, κτλ. Γεωμετρικά μοντέλα Τοπολογικά μοντέλα Σημασιολογικά μοντέλα VRML, X3D, IFC, CityGML, KML, SHP, DXF, COLLADA, 3D PDF

4 Αφορά ποικίλες τεχνικές στα γραφικά υπολογιστών: L-systems, fractals, γενεσιουργός μοντελοποίηση Αναφέρεται σε αλγοριθμική δημιουργία. Συγκεκριμένα Οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν ένα σύνολο κανόνων (procedure), το οποίο δημιουργεί 3D περιεχόμενο (κτηριακό μοντέλο) αυτόματα, παρά να δημιουργήσουν το μοντέλο χειρωνακτικά. Δημιουργεί λεπτομερή 3D μοντέλα από σύνολα κανόνων (γραμματική): Shape grammar, Split grammar, CGA grammar, κ.α. Χαρακτηρίζεται από ενίσχυση των βάσεων καθώς: Λίγοι κανόνες παράγουν μεγάλες σκηνές σε ελάχιστο χρόνο Περιλαμβάνει μία ποικιλία από 3D πακέτα λογισμικού που βασίζονται στην αρχή ότι όλα τα αντικείμενα, ακολουθούν κανόνες στη δομή τους: Vue, Bryce, Terragen, Grome, Softimage, 3ds Max, CityEngine, κ.ά.

5 Ο γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι είναι διάσημος για την εργασία του σχετικά με τις Τυπικές Γραμματικές (Formal Grammars) το 1956, που αρχικά εφευρέθηκαν ως μοντέλο για την αγγλική γλώσσα, αλλά τελικά βρήκαν εφαρμογή στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και στους μεταγλωττιστές. Ο Ούγγρος βιολόγος Aristid Lindenmayer όρισε το 1968 τα L-συστήματα που είναι ένα παράλληλο σύστημα επανεγγραφής κοντά στις Formal Grammars, για την κυτταρική εξέλιξη και μοντελοποίηση της ανάπτυξης των φυτών. Οι γραμματικές σχήματος (shape grammars), ορίστηκαν από τον George Stiny και τον James Gips το 1971, και περιέχουν ένα σύνολο κανόνων παραγωγής (production rules-shape rules) και μια μηχανή που κινεί την κανονιστική παραγωγή των 3D γεωμετρικών σχημάτων, με έναρξη μια αρχική 2D γεωμετρία (αξίωμα). Το 2003, ο Peter Wonka επανεξέτασε τις γραμματικές σχήματος και εισήγαγε την έννοια της Γραμματικής Διάσπασης (Split Grammar), που επιτρέπει την δημιουργία γεωμετρικών λεπτομερειών προσόψεων σε μεμονωμένα κτήρια. Το 2006, ο Pascal Müller επέκτεινε τις Split Grammars και όρισε μια γραμματική με συμφραζόμενα (context-sensitive set grammar), την CGA (Computer Generated Architecture) που αποτελεί τη βάση για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση των αρχιτεκτονικών κτηρίων με γραμματικές.

6 CityEngine: χρησιμοποιεί ένα σύστημα CGA γραμματικής σχήματος για παραμετρικά μοντέλα, με το οποίο: Η διαχείριση των σχημάτων γίνεται με τη διάσπασή τους κατά μήκος των αξόνων x και y σε πολλές μορφές Η δημιουργία χαρακτηρίζεται από ιεραρχία αντικειμένων και προσαρμοστική γεωμετρική αναπαράσταση Αυξάνεται η πολυπλοκότητα της δημιουργίας των κτηρίων Ποικίλα αρχιτεκτονικά στυλ μπορούν να απεικονιστούν σε μεγάλη κλίμακα Δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων μεγάλων σκηνών.

7 Ροή δημιουργίας αστικού περιβάλλοντος: 1. Η δημιουργία του 3D μοντέλου ξεκινά με τη δημιουργία των οδικών δικτύων, 2. Δημιουργούνται οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία υποδιαιρούνται σε γεωτεμάχια και στη συνέχεια γίνεται η ανίχνευση των περιγραμμάτων των κτηρίων, 3. Τα 3D μοντέλα των κτηρίων δημιουργούνται με την εφαρμογή αρχείων κανόνων σε επιλεγμένα περιγράμματα.

8 Τα λεπτομερή 3D μοντέλα των κτηρίων δημιουργούνται: Με CGA γραμματική σχήματος με bottom-up λογική, Ο χρήστης δημιουργεί τους κανόνες που κατασκευάζουν τη γεωμετρία. fac~>subdiv( Y,3.5,0.3,3,3,3){ floor ledge floor floor floor } Η δημιουργία των κανόνων χαρακτηρίζεται από ιεραρχία: 1. Κάθε όψη διασπάται σε ορόφους και πλάκες 2. Περαιτέρω μορφοποίηση πλακών υλοποιείται με τη διάσπαση των πλακών σε μικρότερες περιοχές.

9 Κανόνες

10

11 Με τον Facade Wizard (top-down διαδικασία): Αυτή η τεχνική κατασκευάζει προσόψεις με το συνδυασμό εικόνων και δημιουργία αρχείων κανόνων. Τα δεδομένα εισόδου είναι μια ορθοανηγμένη εικόνα (υφή) ενός κτηρίου: 1. Η δομή της πρόσοψης αναγνωρίζεται με εντοπισμό συμμετρίας, 2. Κάθε όψη διασπάται περαιτέρω σε ορόφους και πλάκες, 3. Περαιτέρω μορφοποίηση πλακών υλοποιείται με τη διάσπαση των πλακών σε μικρότερες περιοχές με εντοπισμό ακμών (edge detection), 4. Η πρόσοψη που προκύπτει μπορεί να εξαχθεί ως αρχείο κανόνων στον CGA επεξεργαστή.

12 Η μετάβαση των 2D δεδομένων σε ένα 3D μοντέλο εφαρμόστηκε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αποτελείται από 9 σχολές, τις εστίες, εγκαταστάσεις διοίκησης, και λοιπές εγκαταστάσεις Περιλαμβάνει 4 ξεχωριστά κτηματολογικά τεμάχια τα οποία έχουν καταγραφεί σε 2D, και τους έχουν αποδοθεί διαφορετικοί κτηματολογικοί αριθμοί στο Ελληνικό κτηματολογικό μοντέλο. Τοπογραφικό σχέδιο της Πολυτεχνειούπολης με γεωαναφορά στο AutoCAD, Το Ψηφιακό Μοντέλο Επιφανείας, Ορθοφωτοχάρτες για την περιοχή ενδιαφέροντος, Excel Αρχείο για τα Κτήρια της Πολυτεχνειούπολης Υφές όλων των εγκαταστάσεων από Bing maps Bird s Eye Υφές των εγκαταστάσεων από φωτογραφίες εδάφους. Για τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο για όλους τους ορόφους του κτηρίου Βέη και οι τομές τους, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο για όλους τους ορόφους του κτηρίου Λαμπαδαρίου και οι τομές τους, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο των επεκτάσεων στο κτήριο Λαμπαδάριο.

13 Μεθοδολογικά στάδια: A. Ανάγλυφο: Εισαγωγή DTM Εισαγωγή αντίστοιχου ορθοφωτοχάρτη Το διαθέσιμο DEM μετατράπηκε σε DTM, αφαιρώντας τις υψομετρικές τιμές των κτηρίων (σημεία)

14 Μεθοδολογικά στάδια: B. Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης: Τα 2D δεδομένα εισήχθησαν ως shapefile. Τα περιγράμματα των κτηρίων προέκυψαν από τα τοπογραφικό σχέδιο της Πολυτεχνειούπολης σε Ε.Γ.Σ.Α. 87. Η ροή της δημιουργίας των 3D γεωμετριών: Εφαρμόζεται κανόνας εξώθησης σε επιλεγμένα περιγράμματα κτηρίων(π.χ. Lot --> extrude(height) ) Ο όγκος των περιγραμμάτων εξωθείται σύμφωνα με τις τιμές του ύψους στον πίνακα ιδιοτήτων. Επιλέγεται η λειτουργία generate, Δημιουργία των τελικών 3D σχημάτων Αποδίδονται υφές στις όψεις των 3D αντικειμένων Για μια περισσότερο ρεαλιστική όψη

15 Μεθοδολογικά στάδια: Γ. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: Για το σχεδιασμό των κτηρίων: 1. Δημιουργήθηκαν νέα αρχεία CGA για την απόδοση υψηλότερου επιπέδου λεπτομέρειας στον τελικό όγκο των κτηρίων Ο κανόνας façade διασπά την πρόσοψη κατά τον άξονα y Facade --> split(y){ 2: Wall subfloor_height : Subfloor groundfloor_height : Groundfloor 0.75 : Wall {~floor_height : Floor}* ~1 : Wall } Floor --> split(x){ 0.5 : Wall { ~tile_width : Tile}* 0.5 : Wall } Tile --> split(x){ windowfloor_width : split(y){ 1 : Wall 1.4 : Window ~1: Wall } ~1 : Wall } Το ύψος κάθε ορόφου καθορίζεται στο αρχείο GCA στο πεδίο με τις ιδιότητες * Δηλώνει επανάληψη του στοιχείου και το~ προσαρμογή σε διαφορετική κλίμακα Κάθε πλάκα διασπάται στον άξονα x και στον άξονα y για την κατασκευή του παραθύρου Tο πεδίο με /* Attributes *********************************/ τις ιδιότητες attr floor_height = 3.5 attr door_width = 2

16 Ο κανόνας EntranceTile διασπά Μεθοδολογικά Στάδια: την πλάκα της εισόδου στα Γ. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: στοιχεία της EntranceTile --> split(x){ ~ 0.5: Wall door_width : split(y){ 2.5 : Door 0.60:Wall ~2: Wall } ~ 0.5 : Wall } Window --> s('1,'1,0.2) t(0,0,-0.3) Στο διάνυσμα θέσης t στο tz καθορίζεται το βάθος των παραθύρων Groundfloor --> s('1,'1,0.4) t(0,0,-2.0) split(x){ 0.5: Wall { ~tile2_width : Tile2 }* 2.28 : Wall door_width : EntranceTile Στο διάνυσμα θέσης t 2.28 : Wall στο tz καθορίζεται το { ~tile1_width : Tile1 βάθος }* του ισογείου στο 0.5: Wall } Λαμπαδάριο Wall --> texture(wall_tex) projectuv(2) Ο κανόνας Wall εφαρμόζει την υφή του κτηρίου σε όλες τις πλάκες σε επίπεδο UV

17 Γ. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: 2. Τα νέα αρχεία CGA περιέχουν τις διαφορετικές υφές των τοίχων, παραθύρων, θυρών, κτλ και τα αντιστοιχούν στην κατάλληλη γεωμετρία μέσω ενός συνδέσμου στο σύνολο των κανόνων, // textures frontdoor_tex wall_tex roof_tex = "textures/doors/door1.jpg" = "textures/walls/wall_la1.jpg" = "textures/walls/roof_1. JPG" 3. Δημιουργούνται τα τελικά 3D μοντέλα με την επιλογή generate και προσαρμόζονται στο έδαφος

18 Το τελικό 3D μοντέλο της Πολυτεχνειούπολης μπορεί να εξαχθεί ως ένα νέο αρχείο γεωβάσης και να εισαχθεί σε περιβάλλον ΣΓΠ αφού το CityEngine υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα: Στο ArcScene ως χαμηλής ανάλυσης μοντέλο για την υλοποίηση ανάλυσης σκιάς και την επικύρωση οικοδομικών κανονισμών κτλ, Στο ArcGlobe ως υψηλής ανάλυσης μοντέλο για διαδραστική θέαση και προήγηση.

19 Τα 3D μοντέλα εξάγονται ως γεωμετρία Multipatch μέσα στη νέα γεωβάση, χωρίς τις προκαθορισμένες ιδιότητες τους, Νέες ιδιότητες πρέπει να επαναπροσδιοριστούν μέσω ArcCatalog. Οι εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από ποικιλότητα στα αρχιτεκτονικά μοτίβα, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία πολλών αρχείων κανόνων. Η κανονιστική μοντελοποίηση λειτουργεί καλύτερα σε αυστηρά αστικά περιβάλλοντα με υψηλή επαναληπτικότητα στις προσόψεις.

20 Η κανονιστική μοντελοποίηση και οι εμπειρίες από την εφαρμογή των γραμματικών σχήματος αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους σε διαφορετικές κλίμακες του 3D σχεδιασμού και απεικόνισης τρισδιάστατων γεωμετριών, Το CityEngine προσφέρει δυνατότητες μοντελοποίησης μέσω κανόνων και του εσωτερικού των κτηρίων συνοδευόμενα από semantics, Μελλοντικές εξελίξεις υιοθετούν την ιδέα της ενοποίησης ΣΓΠ, CAD και ΣΔΒΔ σε μια ενιαία πλατφόρμα, που θα ωφελούσε ανάγκες σε 3D Κτηματολογικά Συστήματα παγκοσμίως, Στις έρευνες που έχουν γίνει για την υποστήριξη 3D κτηματολογικής απεικόνισης, εντοπίζονται ελλείψεις Ενός πλήρως υποστηριζόμενου συστήματος απεικόνισης για 3D Κτηματολόγιο, Σαφών και συμφωνημένων απαιτήσεων για συστήματα 3D κτηματολογικής απεικόνισης

21

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2010 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτορεαλισμός και απόδοση

Φωτορεαλισμός και απόδοση Φωτορεαλισμός και απόδοση Κοροβέσης Χαράλαμπος Επιβλέπων Καθηγητής:Νικόλαος Μπιλάλης Χανιά 2011 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Τι είναι φωτορεαλισμός. 1.2 Χρήσεις του φωτορεαλισμού. 1.3 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη και σχεδιασμός κιβωτίου ταχυτήτων μηχανουργικού μηχανήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Νίκος Μπιλάλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Δρ Νίκος Μπιλάλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΪΟΝΤΩΝ CAD Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Δρ Νίκος Μπιλάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝιΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σαριγιάννη Σουλτάνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού.

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού. 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ -CAD Ως σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ «Σύγχρονες Μέθοδοι Αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπου Υπολογιστή και Εικονική Πραγματικότητα» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πετρούλα Φ. Άτσαλου Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ντεσισλάβα Μίντσεβα Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μεταπτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ Σμαράγδα Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΣΤΩΡ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΜΑΪΣΤΩΡ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΜΑΪΣΤΩΡ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ευθύµης Φριτζαλάς Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, εκέµβριος 1999 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003 c Copyright υπό τον Μάρκο

Διαβάστε περισσότερα