Κεφάλαιο T4. Υπέρθεση και στάσιµα κύµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο T4. Υπέρθεση και στάσιµα κύµατα"

Transcript

1 Κεφάλαιο T4 Υπέρθεση και στάσιµα κύµατα

2 Κύµατα και σωµατίδια Τα κύµατα είναι πολύ διαφορετικά από τα σωµατίδια. Τα σωµατίδια έχουν µηδενικό µέγεθος. Τα κύµατα έχουν ένα χαρακτηριστικό µέγεθος το µήκος κύµατος. Διαφορετικά σωµατίδια καταλαµβάνουν διαφορετικά σηµεία του χώρου. Σε ένα σηµείο, µέσα στο ίδιο µέσο διάδοσης, ενδέχεται να συνδυάζονται δύο ή περισσότερα κύµατα τα κύµατα µπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο σηµείο. Εισαγωγή

3 Κβάντωση Όταν τα κύµατα συνδυάζονται σε συστήµατα που υπόκεινται σε οριακές συνθήκες, έχουν συγκεκριµένες συχνότητες. Λέµε ότι οι συχνότητες είναι κβαντισµένες. Η κβάντωση είναι µια θεµελιώδης έννοια της κβαντοµηχανικής, η οποία εξετάζεται στη θεµατική ενότητα της Σύγχρονης φυσικής. Πολλά κβαντικά φαινόµενα εξηγούνται µε την ανάλυση κυµάτων που υπόκεινται σε οριακές συνθήκες. Θα χρησιµοποιήσουµε την κβάντωση για να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά διάφορων µουσικών οργάνων, τα οποία βασίζονται σε χορδές και στήλες αέρα. Τα κύµατα µπορούν να συνδυαστούν ακόµα και όταν έχουν διαφορετικές συχνότητες. Εισαγωγή

4 Αρχή της υπέρθεσης Τα κύµατα µπορούν να συνδυαστούν στην ίδια θέση του χώρου. Μπορούµε να αναλύουµε τέτοιους συνδυασµούς κυµάτων χρησιµοποιώντας την αρχή της υπέρθεσης (ή αρχή της επαλληλίας): Αν σε ένα µέσο διαδίδονται δύο ή περισσότερα κύµατα, η συνισταµένη τιµή της κυµατοσυνάρτησης σε οποιοδήποτε σηµείο είναι το αλγεβρικό άθροισµα των τιµών των κυµατοσυναρτήσεων των επιµέρους κυµάτων. Τα κύµατα που ακολουθούν αυτή την αρχή ονοµάζονται γραµµικά. Στην περίπτωση των µηχανικών κυµάτων, τα γραµµικά κύµατα συχνά έχουν πλάτος πολύ µικρότερο από το µήκος τους. Ενότητα Τ4.1

5 Υπέρθεση και συµβολή Δύο οδεύοντα κύµατα µπορούν να περάσουν το ένα µέσα από το άλλο χωρίς να αλλοιωθούν. Αυτή είναι µία από τις συνέπειες της αρχής της υπέρθεσης. Όταν στην ίδια περιοχή του χώρου συνδυάζονται δύο διαφορετικά κύµατα και παράγουν ένα συνιστάµενο κύµα, το φαινόµενο ονοµάζεται συµβολή. Ο όρος συµβολή έχει πολύ συγκεκριµένη σηµασία στη φυσική. Σηµαίνει ότι τα κύµατα περνούν το ένα µέσα από το άλλο. Ενότητα Τ4.1

6 Παράδειγµα υπέρθεσης Δύο παλµοί διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις (α). Η κυµατοσυνάρτηση του παλµού που κινείται προς τα δεξιά είναι η y 1 και η κυµατοσυνάρτηση του παλµού που κινείται προς τα αριστερά είναι η y 2. Οι παλµοί έχουν ίδιο µέτρο ταχύτητας, αλλά διαφορετικά σχήµατα. Η µετατόπιση των στοιχείων του µέσου είναι θετική και για τους δύο παλµούς. Όταν οι παλµοί αρχίζουν να επικαλύπτονται (β), η συνισταµένη κυµατοσυνάρτηση είναι y 1 + y 2. Ενότητα Τ4.1

7 Παράδειγµα υπέρθεσης (συνέχεια) Όταν συναντώνται οι κορυφές των παλµών (γ), ο συνιστάµενος παλµός έχει µεγαλύτερο πλάτος από εκείνο των αρχικών παλµών. Οι δύο παλµοί χωρίζονται (δ). Συνεχίζουν να κινούνται προς την αρχική τους κατεύθυνση. Το σχήµα τους παραµένει αµετάβλητο. Αυτό το είδος υπέρθεσης ονοµάζεται ενισχυτική συµβολή. Ενότητα Τ4.1

8 Παράδειγµα καταστρεπτικής συµβολής Δύο παλµοί διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Ο ένας παλµός είναι ανεστραµµένος σε σχέση µε τον άλλο. Όταν οι παλµοί επικαλύπτονται, η συνισταµένη κυµατοσυνάρτηση είναι y 1 + y 2. Αυτό το είδος υπέρθεσης ονοµάζεται καταστρεπτική συµβολή. Ενότητα Τ4.1

9 Είδη συµβολής Σύνοψη Ενισχυτική συµβολή συµβαίνει όταν οι µετατοπίσεις που προκαλούν οι δύο παλµοί έχουν την ίδια κατεύθυνση. Το πλάτος του συνιστάµενου παλµού είναι µεγαλύτερο από το πλάτος των επιµέρους παλµών. Καταστρεπτική συµβολή συµβαίνει όταν οι µετατοπίσεις που προκαλούν οι δύο παλµοί έχουν αντίθετες κατευθύνσεις. Το πλάτος του συνιστάµενου παλµού είναι µικρότερο από το πλάτος των επιµέρους παλµών. Ενότητα Τ4.1

10 Μοντέλο ανάλυσης Στην αρχή της υπέρθεσης βασίζεται το µοντέλο ανάλυσης της συµβολής κυµάτων. Βρίσκει εφαρµογή σε πολλές περιπτώσεις. Προκαλούνται ενδιαφέροντα φαινόµενα µε πρακτικές εφαρµογές Ενότητα Τ4.1

11 Υπέρθεση ηµιτονοειδών κυµάτων Υποθέτουµε ότι δύο κύµατα διαδίδονται προς την ίδια κατεύθυνση σε ένα γραµµικό µέσο, και έχουν ίδια συχνότητα, µήκος, και πλάτος. Μόνο η φάση τους είναι διαφορετική: y 1 = A sin(kx ωt) y 2 = A sin(kx ωt + φ) y = y 1 + y 2 = 2A cos(φ /2) sin(kx ωt + φ /2) Η συνισταµένη κυµατοσυνάρτηση y είναι επίσης ηµιτονοειδής. Το συνιστάµενο κύµα έχει ίδια συχνότητα και µήκος κύµατος µε τα αρχικά κύµατα. Το πλάτος του συνισταµένου κύµατος είναι 2A cos(φ /2). Η φάση του συνισταµένου κύµατος είναι φ /2.

12 Ενισχυτική συµβολή ηµιτονοειδών κυµάτων Όταν φ = 0, τότε cos(φ /2) = 1. Το πλάτος του συνισταµένου κύµατος είναι 2A. Οι κορυφές των δύο κυµάτων αντιστοιχούν στα ίδια σηµεία του χώρου. Τα κύµατα βρίσκονται παντού σε φάση. Τα κύµατα συµβάλλουν ενισχυτικά. Γενικά, ενισχυτική συµβολή παρατηρείται όταν cos(φ /2) = ± 1. Δηλαδή, όταν φ = 0, π, 2 π, rad. Η γωνία φ είναι άρτιο πολλαπλάσιο του π. Ενότητα Τ4.1

13 Καταστρεπτική συµβολή ηµιτονοειδών κυµάτων Όταν φ = π, τότε cos(φ /2) = 0. Το ίδιο ισχύει όταν η γωνία ισούται µε οποιοδήποτε περιττό πολλαπλάσιο του π. Το συνιστάµενο κύµα έχει µηδενικό πλάτος. Δείτε την καφέ ευθεία στην εικόνα. Τα κύµατα συµβάλλουν καταστρεπτικά. Ενότητα Τ4.1

14 Ηµιτονοειδή κύµατα, γενική συµβολή Όταν η γωνία φ δεν είναι µηδενική ή ισούται µε κάποιο ακέραιο πολλαπλάσιο του π, το συνιστάµενο κύµα έχει πλάτος µεταξύ 0 και 2A. Και σε αυτή την περίπτωση, οι κυµατοσυναρτήσεις αθροίζονται. Η συµβολή δεν είναι ούτε ενισχυτική ούτε καταστρεπτική. Ενότητα Τ4.1

15 Συµβολή ηµιτονοειδών κυµάτων Σύνοψη Ενισχυτική συµβολή παρατηρείται όταν φ = nπ, όπου το n είναι άρτιος ακέραιος (συµπεριλαµβανοµένου του 0). Το πλάτος του συνισταµένου κύµατος είναι 2A. Καταστρεπτική συµβολή παρατηρείται όταν φ = nπ, όπου το n είναι περιττός ακέραιος. Το πλάτος είναι 0. Η γενική συµβολή παρατηρείται όταν 0 < φ < nπ. Για το πλάτος του συνισταµένου κύµατος ισχύει 0 < A συν. < 2A Ενότητα Τ4.1

16 Συµβολή ηµιτονοειδών κυµάτων µε διαφορετικό πλάτος Ενισχυτική συµβολή παρατηρείται όταν φ = nπ, όπου το n είναι άρτιος ακέραιος (συµπεριλαµβανοµένου του 0). Το πλάτος του συνισταµένου κύµατος είναι ίσο µε το άθροισµα του πλάτους των κυµάτων. Η καταστρεπτική συµβολή παρατηρείται όταν φ = nπ, όπου το n είναι περιττός ακέραιος. Το πλάτος του συνισταµένου κύµατος είναι µικρότερο, αλλά τα κύµατα δεν αλληλοαναιρούνται πλήρως. Ενότητα Τ4.1

17 Συµβολή ηχητικών κυµάτων Ο ήχος ενός ηχείου S µπορεί να φτάσει στον δέκτη R µέσω δύο διαφορετικών διαδροµών. Η απόσταση του δέκτη από το ηχείο κατά µήκος οποιαδήποτε διαδροµής ονοµάζεται µήκος διαδροµής r. Το µήκος r 1 της κάτω διαδροµής είναι σταθερό. Το µήκος r 2 της άνω διαδροµής µπορεί να µεταβληθεί. Όταν Δr = r 2 r 1 = nλ, παρατηρείται ενισχυτική συµβολή. n = 0, 1, Ο δέκτης θα καταγράψει µέγιστη ένταση του ήχου. Ενότητα Τ4.1

18 Συµβολή ηχητικών κυµάτων (2) Όταν Δr = r 2 r 1 = (nλ)/2 (για περιττές τιµές του n), συµβαίνει καταστρεπτική συµβολή. Ο δέκτης δεν ανιχνεύει ήχο. Όταν δύο κύµατα από την ίδια πηγή ακολουθούν διαδροµές διαφορετικού µήκους, µπορεί να αποκτήσουν διαφορά φάσης. Ενότητα Τ4.1

19 Στάσιµα κύµατα Υποθέτουµε ότι δύο κύµατα µε ίδιο πλάτος, συχνότητα, και µήκος διαδίδονται στο ίδιο µέσο προς αντίθετες κατευθύνσεις. Τα κύµατα συνδυάζονται σύµφωνα µε το µοντέλο της συµβολής κυµάτων. y 1 = A sin(kx ωt) και y 2 = A sin(kx + ωt) Συµβάλλουν σύµφωνα µε την αρχή της υπέρθεσης. Ενότητα Τ4.2

20 Στάσιµα κύµατα (συνέχεια) Το συνιστάµενο κύµα είναι y = (2A sin kx) cos ωt. Αυτή η εξίσωση είναι η κυµατοσυνάρτηση ενός στάσιµου κύµατος. Δεν περιέχει κάποιον όρο kx ωt, οπότε δεν περιγράφει οδεύον κύµα. Όταν παρατηρούµε ένα στάσιµο κύµα, δεν αντιλαµβανόµαστε καµία κίνηση στην κατεύθυνση διάδοσης κάποιου από τα αρχικά κύµατα. Ενότητα Τ4.2

21 Παράδειγµα στάσιµου κύµατος Προσέξτε το στάσιµο περίγραµµα που προκύπτει από την υπέρθεση δύο πανοµοιότυπων κυµάτων που διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Το πλάτος της απλής αρµονικής κίνησης κάθε στοιχείου είναι 2A sin kx. Εξαρτάται από τη θέση x του στοιχείου στο µέσο. Κάθε στοιχείο εκτελεί ταλάντωση µε κυκλική συχνότητα ω. Ενότητα Τ4.2

22 Σηµείωση σχετικά µε το πλάτος Για να περιγράψουµε τα κύµατα, χρησιµοποιούµε τρία είδη πλάτους. Το πλάτος των επιµέρους κυµάτων, A. Το πλάτος της απλής αρµονικής κίνησης των στοιχείων του µέσου διάδοσης. Είναι ίσο µε 2A sin kx. Κάθε στοιχείο του στάσιµου κύµατος ταλαντώνεται στο πλαίσιο της περιβάλλουσας συνάρτησης 2A sin kx. Το πλάτος του στάσιµου κύµατος, 2A Ενότητα Τ4.2

23 Στάσιµα κύµατα, ορισµοί Τα σηµεία µηδενικού πλάτους ονοµάζονται δεσµοί ή κόµβοι. Αντιστοιχούν σε τιµές του x που ικανοποιούν τη σχέση nλ x = n = 0, 1, 2, 3, K 2 Τα σηµεία του µέσου στα οποία παρατηρείται µέγιστη µετατόπιση 2A ονοµάζονται κοιλίες ή αντιδεσµοί. Αντιστοιχούν σε τιµές του x που ικανοποιούν τη σχέση nλ x = n = 1, 3, 5, K 4 Ενότητα Τ4.2

24 Χαρακτηριστικά των δεσµών και των κοιλιών Η απόσταση µεταξύ διαδοχικών κοιλιών είναι ίση µε λ/2. Η απόσταση µεταξύ διαδοχικών δεσµών είναι ίση µε λ/2. Η απόσταση µεταξύ ενός δεσµού και της επόµενης κοιλίας είναι ίση µε λ/4. Ενότητα Τ4.2

25 Δεσµοί και κοιλίες (συνέχεια) Στα παραπάνω διαγράµµατα απεικονίζονται τα στάσιµα κύµατα που δηµιουργούν σε διάφορες χρονικές στιγµές δύο κύµατα ίδιου πλάτους, τα οποία διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Σε ένα στάσιµο κύµα, τα στοιχεία του µέσου εναλλάσσονται µεταξύ των ακραίων θέσεων που φαίνονται στα διαγράµµατα (α) και (γ). Ενότητα Τ4.2

26 Δηµιουργία στάσιµων κυµάτων σε χορδές Ας θεωρήσουµε µια χορδή (ή ένα νήµα), η οποία είναι στερεωµένη στα δύο άκρα της. Η χορδή έχει µήκος L. Τα κύµατα διαδίδονται µέσω της χορδής και προς τις δύο κατευθύνσεις. Εποµένως, η συνεχής υπέρθεση των κυµάτων που προσπίπτουν και ανακλώνται στα άκρα δηµιουργεί στάσιµα κύµατα στη χορδή. Τα κύµατα που δηµιουργούνται όµως υπόκεινται σε µια οριακή συνθήκη. Τα άκρα της χορδής είναι υποχρεωτικά δεσµοί. Τα άκρα είναι ακίνητα, οπότε η µετατόπισή τους πρέπει να είναι µηδενική. Ενότητα Τ4.3

27 Δηµιουργία στάσιµων κυµάτων σε χορδές (2) Λόγω αυτής της οριακής συνθήκης, η χορδή έχει πεπερασµένο πλήθος φυσικών κυµατοµορφών, οι οποίες ονοµάζονται κανονικοί τρόποι ταλάντωσης ή ιδιοµορφές. Κάθε κανονικός τρόπος ταλάντωσης έχει µία χαρακτηριστική συχνότητα. Η κατάσταση κατά την οποία υπάρχουν µόνο ορισµένες συχνότητες ταλάντωσης ονοµάζεται κβάντωση. Μπορούµε να περιγράψουµε τους κανονικούς τρόπους ταλάντωσης µιας χορδής επιβάλλοντας τις οριακές συνθήκες ότι τα άκρα πρέπει να είναι δεσµοί, και ότι οι δεσµοί και οι κοιλίες πρέπει να απέχουν απόσταση ίση µε το ένα τέταρτο του µήκους κύµατος µεταξύ τους. Θα ορίσουµε το µοντέλο ανάλυσης των κυµάτων που υπόκεινται σε οριακές συνθήκες. Ενότητα Τ4.3

28 Δηµιουργία στάσιµων κυµάτων σε χορδές (3) Αυτός είναι ο πρώτος κανονικός τρόπος ταλάντωσης που ικανοποιεί τις οριακές συνθήκες. Στα δύο άκρα της χορδής υπάρχουν δεσµοί. Στο µέσο της χορδής υπάρχει µία κοιλία. Ο συγκεκριµένος κανονικός τρόπος ταλάντωσης έχει το µέγιστο µήκος κύµατος: ½λ 1 = L άρα λ 1 = 2L Το τµήµα του στάσιµου κύµατος µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών ονοµάζεται βρόχος. Στον πρώτο κανονικό τρόπο ταλάντωσης, η χορδή σχηµατίζει έναν βρόχο καθώς ταλαντώνεται. Ενότητα Τ4.3

29 Δηµιουργία στάσιµων κυµάτων σε χορδές (4) Κάθε επόµενος κανονικός τρόπος ταλάντωσης έχει έναν επιπλέον βρόχο από τον προηγούµενο. Το τµήµα του στάσιµου κύµατος µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών ονοµάζεται βρόχος. Ο δεύτερος κανονικός τρόπος ταλάντωσης (β) αντιστοιχεί στην περίπτωση λ = L. Ο τρίτος κανονικός τρόπος ταλάντωσης (γ) αντιστοιχεί στην περίπτωση λ = 2L/3. Ενότητα Τ4.3

30 Δηµιουργία στάσιµων κυµάτων σε χορδές Σύνοψη Το µήκος κύµατος των κανονικών τρόπων ταλάντωσης µιας χορδής µήκους L µε σταθερά άκρα είναι λ n = 2L/n, όπου n = 1, 2, 3, Ο δείκτης n αντιστοιχεί στον n-οστό κανονικό τρόπο ταλάντωσης. Αυτοί είναι οι δυνατοί κανονικοί τρόποι ταλάντωσης της χορδής. Οι ιδιοσυχνότητες δίνονται από τη σχέση ƒ n v n T = n = 2 L 2 L µ Είναι γνωστές και ως κβαντισµένες συχνότητες. Ενότητα Τ4.3

31 Κύµατα που διαδίδονται σε χορδές, αρµονική σειρά Η θεµελιώδης συχνότητα προκύπτει για τον πρώτο κανονικό τρόπο ταλάντωσης, δηλαδή για n = 1. Είναι η χαµηλότερη συχνότητα ƒ 1. Οι συχνότητες των υπόλοιπων κανονικών τρόπων ταλάντωσης είναι ακέραια πολλαπλάσια της θεµελιώδους συχνότητας. ƒ n = nƒ 1 Αυτές οι συχνότητες σχηµατίζουν µια αρµονική σειρά. Οι κανονικοί τρόποι ταλάντωσης ονοµάζονται αρµονικές. Ενότητα Τ4.3

32 Μουσικές νότες που παράγονται σε χορδές Μια µουσική νότα καθορίζεται από τη θεµελιώδη συχνότητά της. Μπορούµε να µεταβάλλουµε τη συχνότητα µιας χορδής µεταβάλλοντας είτε την τάση της είτε το µήκος της. Ενότητα Τ4.3

33 Αρµονικές Παράδειγµα Η µεσαία χορδή Ντο ενός πιάνου έχει θεµελιώδη συχνότητα 262 Hz. Ποιες είναι οι επόµενες δύο αρµονικές της χορδής; ƒ 1 = 262 Hz ƒ 2 = 2ƒ 1 = 524 Hz ƒ 3 = 3ƒ 1 = 786 Hz Ενότητα Τ4.3

34 Δηµιουργία στάσιµου κύµατος σε χορδή Παράδειγµα Το ένα άκρο της χορδής είναι στερεωµένο σε ένα έλασµα που ταλαντώνεται. Το άλλο άκρο διέρχεται από µια τροχαλία. Από το άκρο του νήµατος κρέµεται µια σφαίρα. Η αναρτηµένη σφαίρα προκαλεί τάση στο νήµα. Το νήµα ταλαντώνεται στη δεύτερη αρµονική του. Ενότητα Τ4.3

35 Συντονισµός Ένα σύστηµα µπορεί να ταλαντώνεται µε έναν ή περισσότερους κανονικούς τρόπους ταλάντωσης. Ας υποθέσουµε ότι θέτουµε µια χορδή σε κίνηση µε ένα έλασµα που ταλαντώνεται. Αν ασκήσουµε µια περιοδική δύναµη σε ένα τέτοιο σύστηµα, το πλάτος της επακόλουθης κίνησης του νήµατος είναι µέγιστο όταν η συχνότητα εφαρµογής της δύναµης είναι ίση µε µία από τις ιδιοσυχνότητες του συστήµατος. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται συντονισµός. Ενότητα Τ4.4

36 Συντονισµός (συνέχεια) Επειδή το πλάτος της ταλάντωσης είναι µεγάλο όταν ένα σύστηµα διεγείρεται σε κάποια από τις ιδιοσυχνότητές του, αυτές αναφέρονται συχνά και ως συχνότητες συντονισµού. Αν το νήµα δεν ταλαντώνεται µε µία από τις ιδιοσυχνότητές του, οι ταλαντώσεις έχουν µικρό πλάτος και µεταβλητό σχήµα. Ενότητα Τ4.4

37 Στάσιµα κύµατα σε στήλες αέρα Σε στήλες αέρα µπορούν να δηµιουργηθούν στάσιµα κύµατα εξαιτίας της συµβολής διαµήκων ηχητικών κυµάτων που διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Η διαφορά φάσης µεταξύ του προσπίπτοντος και του ανακλώµενου κύµατος εξαρτάται από το αν ο σωλήνας έχει ανοιχτά ή κλειστά άκρα. Μπορούµε να εφαρµόσουµε το µοντέλο των κυµάτων που υπόκεινται σε οριακές συνθήκες. Ενότητα Τ4.5

38 Στάσιµα κύµατα σε στήλες αέρα, κλειστό άκρο Το κλειστό άκρο ενός σωλήνα είναι δεσµός µετατόπισης στο στάσιµο κύµα. Το άκαµπτο φράγµα στο συγκεκριµένο άκρο δεν επιτρέπει τη διαµήκη κίνηση του αέρα. Το κλειστό άκρο αντιστοιχεί σε κοιλία πίεσης. Πρόκειται για ένα σηµείο µέγιστης µεταβολής της πίεσης. Το κύµα πίεσης έχει διαφορά φάσης 90 o από το κύµα µετατόπισης. Ενότητα Τ4.5

39 Στάσιµα κύµατα σε στήλες αέρα, ανοιχτό άκρο Το ανοιχτό άκρο ενός σωλήνα είναι κοιλία µετατόπισης στο στάσιµο κύµα. Καθώς το πύκνωµα εξέρχεται από το ανοιχτό άκρο του σωλήνα, δεν υπάρχει πλέον ο περιορισµός του σωλήνα, οπότε ο συµπιεσµένος αέρας µπορεί να εκτονωθεί ελεύθερα στην ατµόσφαιρα. Το ανοιχτό άκρο αντιστοιχεί σε δεσµό πίεσης. Πρόκειται για ένα σηµείο στο οποίο η πίεση είναι σταθερή. Ενότητα Τ4.5

40 Στάσιµα κύµατα σε σωλήνα µε ανοιχτά άκρα Τα δύο άκρα είναι κοιλίες µετατόπισης. Η θεµελιώδης συχνότητα είναι v/2l. Αυτό αντιστοιχεί στην πρώτη εικόνα. Οι συχνότητες των υψηλότερων αρµονικών δίνονται από τη σχέση ƒ n = nƒ 1 = n(v/2l), όπου n = 1, 2, 3, Σε έναν σωλήνα µε ανοιχτά άκρα, οι ιδιοσυχνότητες της ταλάντωσης συνιστούν µια αρµονική σειρά, η οποία περιλαµβάνει όλα τα ακέραια πολλαπλάσια της θεµελιώδους συχνότητας. Ενότητα Τ4.5

41 Στάσιµα κύµατα σε σωλήνα µε ένα κλειστό άκρο Το κλειστό άκρο είναι δεσµός µετατόπισης. Το ανοιχτό άκρο είναι κοιλία µετατόπισης. Το στάσιµο κύµα για τον θεµελιώδη τρόπο ταλάντωσης καλύπτει απόσταση ¼λ. Οι συχνότητες των υψηλότερων αρµονικών δίνονται από τη σχέση ƒ n = nƒ = n(v/4l), όπου n = 1, 3, 5, Σε έναν σωλήνα µε ένα κλειστό άκρο, οι ιδιοσυχνότητες της ταλάντωσης συνιστούν µια αρµονική σειρά, η οποία περιλαµβάνει µόνο τα περιττά ακέραια πολλαπλάσια της θεµελιώδους συχνότητας. Ενότητα Τ4.5

42 Σηµείωση σχετικά µε τα µουσικά όργανα Καθώς η θερµοκρασία αυξάνεται: Οι ήχοι που παράγουν οι στήλες αέρα γίνονται οξύτεροι. Έχουν υψηλότερη συχνότητα. Η αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί αύξηση της ταχύτητας του ήχου. Οι ήχοι που παράγουν οι χορδές γίνονται πιο βαθείς. Έχουν χαµηλότερη συχνότητα. Η αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί διαστολή των χορδών. Καθώς οι χορδές διαστέλλονται, η τάση τους µειώνεται. Ενότητα Τ4.5

43 Μουσικά όργανα (συνέχεια) Γενικά, τα µουσικά όργανα που βασίζονται σε στήλες αέρα διεγείρονται µε συντονισµό. Η στήλη αέρα δέχεται ένα ηχητικό κύµα µε πολλές συχνότητες. Ο ήχος προέρχεται: Στα ξύλινα πνευστά, από µια γλωττίδα που ταλαντώνεται. Στα χάλκινα πνευστά, από την ταλάντωση των χειλέων του εκτελεστή. Στο φλάουτο, από το φύσηµα στο επιστόµιο του οργάνου. Ενότητα Τ4.5

44 Συντονισµός σε στήλες αέρα Παράδειγµα Τοποθετούµε ένα διαπασών κοντά στην κορυφή του σωλήνα. Όταν το L αντιστοιχεί σε κάποια από τις συχνότητες συντονισµού του σωλήνα, ο ήχος είναι δυνατότερος. Το νερό συµπεριφέρεται όπως το κλειστό άκρο ενός σωλήνα. Μπορούµε να υπολογίσουµε τα µήκη κύµατος από τις τιµές του µήκους του σωλήνα για τις οποίες παρατηρείται συντονισµός. Ενότητα Τ4.5

45 Στάσιµα κύµατα σε ράβδους Μια ράβδος είναι στερεωµένη στο µέσον της. Τρίβεται στο ένα άκρο της κατά τη διαµήκη διεύθυνση. Η ράβδος ταλαντώνεται. Οι ταλαντώσεις των στοιχείων της ράβδου είναι διαµήκεις. Το µέσο της ράβδου είναι δεσµός µετατόπισης επειδή είναι στερεωµένο. Τα άκρα της ράβδου είναι κοιλίες µετατόπισης επειδή ταλαντώνονται ελεύθερα. Ο πρώτος κανονικός τρόπος ταλάντωσης (φαίνεται στην εικόνα) έχει µήκος κύµατος 2L και συχνότητα ƒ = v/2l. Ενότητα Τ4.6

46 Στάσιµα κύµατα σε ράβδους (συνέχεια) Στερεώνοντας τη ράβδο σε διαφορετικά σηµεία, ενδέχεται να πάρουµε άλλους κανονικούς τρόπους ταλάντωσης κατά τη διέγερση της ράβδου. Εδώ, η ράβδος έχει στερεωθεί σε απόσταση L/4 από το ένα άκρο της. Έτσι παράγεται ο δεύτερος κανονικός τρόπος ταλάντωσής της. Ενότητα Τ4.6

47 Στάσιµα κύµατα σε µεµβράνες Σε µια εύκαµπτη µεµβράνη η οποία είναι τεντωµένη πάνω από µια κυκλική στεφάνη µπορούν να διαδοθούν ταλαντώσεις σε δύο διαστάσεις. Ο παραγόµενος ήχος δεν αποτελείται από αρµονικές επειδή τα στάσιµα κύµατα έχουν συχνότητες που δεν είναι ακέραια πολλαπλάσια µιας βασικής συχνότητας. Ο παραγόµενος ήχος µπορεί να περιγραφεί πιο σωστά ως κρότος ή θόρυβος παρά ως µουσική. Ο πρώτος κανονικός τρόπος ταλάντωσης, ο οποίος έχει συχνότητα f 1, περιέχει µόνο µία καµπύλη δεσµού. Ενότητα Τ4.6

48 Χωρική και χρονική συµβολή Χωρική συµβολή συµβαίνει όταν το πλάτος της ταλάντωσης των στοιχείων του µέσου µεταβάλλεται ως προς τη θέση κάθε στοιχείου. Τέτοια φαινόµενα συµβολής µελετήσαµε µέχρι τώρα. Χρονική συµβολή συµβαίνει όταν τα κύµατα άλλοτε βρίσκονται σε φάση και άλλοτε εκτός φάσης. Προκύπτει από την υπέρθεση δύο κυµάτων µε λίγο διαφορετικές συχνότητες. Υπάρχει χρονική εναλλαγή µεταξύ ενισχυτικής και καταστρεπτικής συµβολής. Ενότητα Τ4.7

49 Διακροτήµατα και συχνότητα διακροτηµάτων Το διακρότηµα είναι η περιοδική µεταβολή του πλάτους σε ένα δεδοµένο σηµείο λόγω της υπέρθεσης δύο κυµάτων µε λίγο διαφορετικές συχνότητες. Το πλήθος των µεγίστων του πλάτους που ακούµε ανά δευτερόλεπτο είναι η συχνότητα διακροτηµάτων. Ισούται µε τη διαφορά των συχνοτήτων µεταξύ των δύο πηγών. Η µέγιστη συχνότητα που µπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί είναι περίπου 20 διακροτήµατα το δευτερόλεπτο (beats/sec).

50 Διακροτήµατα, εξισώσεις Το πλάτος του συνισταµένου κύµατος µεταβάλλεται ως προς τον χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση ƒ1 ƒ2 yσυν. = 2Acos2π t 2 Άρα, και η ένταση µεταβάλλεται ως προς τον χρόνο. Η συχνότητα των διακροτηµάτων είναι ƒ διακ. = ƒ 1 ƒ 2. Ενότητα Τ4.7

51 Μη ηµιτονοειδή κύµατα Τα σχήµατα των κυµάτων που παράγει ένα µουσικό όργανο είναι το αποτέλεσµα της υπέρθεσης των διαφόρων αρµονικών. Η ανθρώπινη αντιληπτική απόκριση που µας επιτρέπει να κατατάσσουµε τους ήχους σε µια κλίµακα υψηλού-χαµηλού (πρίµου-µπάσου) ονοµάζεται τονικό ύψος (ή οξύτητα). Τονικό ύψος και συχνότητα Η συχνότητα είναι η φυσική µέτρηση του αριθµού των ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο. Το τονικό ύψος είναι µια ψυχολογική αντίδραση σε έναν ήχο. Η συχνότητα είναι το ερέθισµα και το τονικό ύψος είναι η απόκριση σε αυτό το ερέθισµα. Η ανθρώπινη αντιληπτική απόκριση που συνδέεται µε διάφορους συνδυασµούς αρµονικών είναι η ποιότητα (ή χροιά) του ήχου. Ενότητα Τ4.8

52 Ποιότητα του ήχου Διαπασών Όταν χτυπάµε ένα διαπασών, αυτό παράγει µόνο τη θεµελιώδη συχνότητα. Ενότητα Τ4.8

53 Ποιότητα του ήχου Φλάουτο Η ίδια νότα σε ένα φλάουτο ακούγεται διαφορετικά. Η δεύτερη αρµονική έχει πολύ µεγάλη ένταση. Η τέταρτη αρµονική έχει σχεδόν την ίδια ένταση µε την πρώτη. Ενότητα Τ4.8

54 Ποιότητα του ήχου Κλαρινέτο Η πέµπτη αρµονική έχει πολύ µεγάλη ένταση. Η πρώτη και η τέταρτη αρµονική είναι παρόµοιες, ενώ και η τρίτη δεν έχει µεγάλη διαφορά από αυτές. Ενότητα Τ4.8

55 Ανάλυση µη ηµιτονοειδών κυµάτων Αν το κύµα είναι περιοδικό, µπορούµε να το αναπαραστήσουµε όσο πιστά θέλουµε συνδυάζοντας έναν αρκετά µεγάλο αριθµό ηµιτονοειδών κυµάτων που δηµιουργούν µια αρµονική σειρά. Μπορούµε να αναπαραστήσουµε οποιαδήποτε περιοδική συνάρτηση ως µια σειρά ηµιτονοειδών και συνηµιτονοειδών όρων. Αυτό βασίζεται στη µαθηµατική τεχνική που µας παρέχει το θεώρηµα του Fourier. Το αντίστοιχο άθροισµα των όρων που αναπαριστά το περιοδικό κύµα ονοµάζεται σειρά Fourier. Αν έχουµε µια συνάρτηση y που µεταβάλλεται περιοδικά ως προς τον χρόνο, τότε σύµφωνα µε το θεώρηµα του Fourier µπορούµε να γράψουµε τη συνάρτηση ως: yt () = ( Asin2πƒ t+ Bcos2πƒ t) n ƒ 1 = 1/T και ƒ n = nƒ 1 n n n n Οι συντελεστές A n και B n είναι τα πλάτη των κυµάτων. Ενότητα Τ4.8

56 Δηµιουργία ενός τετραγωνικού κύµατος µε σύνθεση Fourier Στη σύνθεση Fourier, προσθέτουµε διάφορες αρµονικές για να δηµιουργήσουµε ένα συνιστάµενο κύµα συγκεκριµένου σχήµατος. Για να δηµιουργήσουµε ένα τετραγωνικό κύµα µε τη σύνθεση Fourier, προσθέτουµε όλα τα περιττά πολλαπλάσια της θεµελιώδους συχνότητας f. Στο (α), προσθέτουµε αρµονικές µε συχνότητες f και 3f. Στο (β), προσθέτουµε την αρµονική µε συχνότητα 5f. Στο (γ), µε την προσθήκη αρµονικών µε περιττές συχνότητες µέχρι και την 9f, το κύµα προσεγγίζει το τετραγωνικό κύµα. Ενότητα Τ4.8

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Από τον Μεταβαρόνο Isnogood. 1) Γενικά για τα κύματα. Ένα ορισμός που περιγράφει το κύμα είναι αυτός που λέει ότι κύμα είναι μια διαταραχή με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1 Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία Περιεχόμενα. Περιγραφή του Θαλάσσιου περιβάλλοντος... 3. Στρωµατοποίηση του θαλασσινού νερού.... 3. Η επιφάνεια της θάλασσας.... 7.3 Ο πυθµένας της θάλασσας.....4 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση ΦΥΣ 131 - Διαλ.34 1 KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση q Παλµός πάνω σε χορδή: Ένα άκρο της σταθερό (δεµένο) Προσπίπτων Ο παλµός ασκεί µια δύναµη προς τα πάνω στον τοίχο ο οποίος ασκεί µια δύναµη προς τα κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Ονοµατεπώνυµο: Ζυµβρακάκης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : κ.σαββάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΚΟΡΡΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ηλίας Ποταμίτης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΚΟΡΡΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ηλίας Ποταμίτης ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΚΟΡΡΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ηλίας Ποταμίτης Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσης πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ. ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστήµιο Πατρών 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Επιβλέπων καθηγητής : κος Δημήτριος Καραμάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟΝ ΗΧΟ ΕΝΟΣ ΕΓΧΟΡΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση. Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Μαθήµατα Οπτικής

Πόλωση. Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Αυτό που πραγµατικά βλέπουµε µε τα µάτια µας ή ανιχνεύουµε µε αισθητήρες δεν είναι το φως, ως µια ηλεκτροµαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήµατα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σε αυτό το κεφάλαιο και γενικότερα στο βιβλίο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μάθηµα Φυσική-ΙΙΙ (3 ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ) Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-11. Προβλήµατα και Απαντήσεις Β

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μάθηµα Φυσική-ΙΙΙ (3 ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ) Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-11. Προβλήµατα και Απαντήσεις Β ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μάθηµα Φυσική-ΙΙΙ (3 ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ) Ακαδηµαϊκό Έτος 1-11 Προβλήµατα και Απαντήσεις Β 1. Χορδή µε γραµµική πυκνότητα ρ είναι τεντωµένη µε δύναµη Τ. Οταν η χορδή εκτελεί εγκάρσιες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα