Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου ομή των οδηγιών ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποποίηση ευθύνης Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Προβλεπόμενη χρήση Μεταφορά Τοποθέτηση / συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση Ασφαλής αποσύνδεση Έναρξη χρήσης / λειτουργία Επιθεώρηση / Συντήρηση Γενικές προδιαγραφές Περιοχές τάσεων εισόδου Ονομασία τύπου Ικανότητα υπερφόρτωσης Λειτουργίες προστασίας Εγκατάσταση Γενικές υποδείξεις Μηχανολογική εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Έναρξη χρήσης ιεπαφή χρήστη Απλή έναρξη χρήσης Έναρξη χρήσης μέσω του fieldbus Έναρξη χρήσης με χαρακτηριστική καμπύλη 87 Hz Λειτουργία Κατάσταση του μετατροπέα και κωδικοί σφαλμάτων Αντιμετώπιση σφάλματος Μνήμη σφαλμάτων Κωδικοί σφαλμάτων Τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 3

4 Περιεχόμενα 8 Παράμετροι Βασικές παράμετροι ιευρυμένες παράμετροι P-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικών εισόδων Παράμετροι για την παρακολούθηση των δεδομένων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο (μόνο για ανάγνωση) Τεχνικά στοιχεία Συμμόρφωση Πληροφορίες περιβάλλοντος Ισχύς εξόδου και ικανότητα ηλεκτρικού φορτίου χωρίς φίλτρο Ισχύς εξόδου και ικανότητα ηλεκτρικού φορτίου με φίλτρο Λίστα διευθύνσεων Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

5 Γενικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου 1 1 Γενικές υποδείξεις 1.1 Χρήση του εγχειριδίου Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνει σημαντικές υποδεί ξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες, εγκατάστασης, έναρξης χρήσης και συντήρησης στο προϊόν. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE. 1.2 ομή των οδηγιών ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για οδηγίες ασφαλείας, προειδοποιήσεις σχετικά με την πρόκληση υλικών ζημιών καθώς και για άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Άμεσος κίνδυνος ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Ελαφριοί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟ ΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: ιευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης ομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέρ γεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου ομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 5

6 1 Γενικές υποδείξεις Αξιώσεις παροχής εγγύησης 1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος και για την παροχή εγγύησης είναι η τήρηση του εγχειριδίου λειτουργίας. Γι' αυτό, προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας! 1.4 Αποποίηση ευθύνης Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιο τήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για τραυματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2012 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 1.6 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 6 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

7 Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 2 Οδηγίες ασφαλείας 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των βασικών οδηγιών ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αφορούν κυρίως στη χρήση συσκευών MOVIPRO. Εάν χρησιμοποιείτε και άλλες συσκευές της SEW ανατρέξτε και στις πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας αυτών των συσκευών που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η συσκευή ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας της, να διαθέτει ηλεκτροφόρα, γυμνά ή ακόμα και κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και καυτές επιφάνειες. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, τοποθέτηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας, τις πινακίδες προειδοποίησης και ασφάλειας στη συσκευή, όλα τα υπόλοιπα έγγραφα του έργου, τις οδηγίες έναρξης χρήσης και τα διαγράμματα συνδεσμολογίας, τις διατάξεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και τις εθνικές και τις περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων. Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιών, θα πρέπει να υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανε πίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, τη μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και από τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα παρακάτω κεφάλαια. 2.3 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμέ νους τεχνικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των εγχειριδίων θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανολογική εγκατάσταση, την επιδιόρθωση βλαβών και τη συντήρηση του προϊόντος και που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση αυτού του εγχειριδίου. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 7

8 2 Οδηγίες ασφαλείας Προβλεπόμενη χρήση Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των εγχειριδίων θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, την αντιμετώπιση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση αυτού του εγχειριδίου. Αυτά τα άτομα θα πρέπει ακόμη να είναι εξοικειωμένα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και τις νομικές διατάξεις, και ειδικότερα με τις απαιτήσεις του βαθμού απόδοσης σύμφωνα με το DIN EN ISO καθώς και τις λοιπές οδηγίες, πρότυπα και νόμους που περιέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο. Οι προαναφερόμενοι πρέπει να έχουν τη ρητή άδεια από την εταιρία για την έναρξη της λειτουργίας, τον προγραμματισμό, την παραμετροποίηση, την επικόλληση επισημάνσεων και τη γείωση των συσκευών, των συστημάτων και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα για τα συστήματα ασφαλείας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. 2.4 Προβλεπόμενη χρήση Οι μετατροπείς συχνότητας αποτελούν εξαρτήματα για τον έλεγχο ασύγχρονων τριφασικών ηλεκτροκινητήρων. Οι μετατροπείς συχνότητας προορίζονται για την τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Μη συνδέετε καθόλου χωρητικά φορτία στους μετατροπείς συχνότητας. Η λειτουργία με χωρητικά φορτία μπορεί να προκαλέσει υπερβολικές τάσεις και καταστροφή της συσκευής. Εάν οι μετατροπείς συχνότητας χρησιμοποιούνται σε χώρες της ΕΕ / ΕΖΕΣ, τότε ισχύουν τα παρακάτω πρότυπα: Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη χρήσης των μετατροπέων συχνότητας (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ (οδηγία περί μηχανημάτων). Θα πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN H έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο εάν τηρηθεί η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ. Οι μετατροπείς συχνότητας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ. Για τους μετατροπείς συχνότητας εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς EN /DIN VDE T105 σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN /VDE 0660, Μέρος 500 και EN 60146/VDE Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα στοιχείων και στα εγχειρίδια λειτουργίας και πρέπει να τα τηρείτε. 2.5 Μεταφορά Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρεία. Κατά περίπτωση ίσως να μην πρέπει να γίνει έναρξη χρήσης. Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις: Πριν από τη μεταφορά συνδέστε τα παρεχόμενα προστατευτικά πώματα στις υποδοχές σύνδεσης. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τοποθετείτε τη συσκευή μόνο πάνω στα πτερύγια ψύξης ή σε μια πλευρά χωρίς βύσματα. 8 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

9 Οδηγίες ασφαλείας Τοποθέτηση / συναρμολόγηση 2 Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η συσκευή δεν επιτρέπεται να δέχεται καθόλου μηχανικά χτυπήματα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς, επαρκούς αντοχής, εάν χρειάζεται. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, αφαιρέστε τους ασφαλιστικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά. Τηρείτε τις οδηγίες σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες που περιέχονται στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". 2.6 Τοποθέτηση / συναρμολόγηση Η τοποθέτηση και η ψύξη της συσκευής πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανονι σμούς του παρόντος εγχειριδίου. Η συσκευή θα πρέπει να προστατεύεται από ανεπίτρεπτη καταπόνηση. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται κατά τη μεταφορά ή τη μεταχείριση να παραμορφωθούν τα διάφορα εξαρτήματα ή να τροποποιηθούν οι αποστάσεις μόνωσης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση μηχανικών ζημιών και η καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. εν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: Η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων. Η χρήση σε περιβάλλοντα με επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατμούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. Η χρήση σε εφαρμογές, στις οποίες εκδηλώνονται μηχανικές καταπονήσεις από ταλαντώσεις και κτυπήματα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Τηρείτε τις υποδείξεις του κεφαλαίου "Μηχανολογική εγκατάσταση". 2.7 Ηλεκτρολογική σύνδεση Κατά τις εργασίες στη μονάδα ελέγχου κινητήρα που είναι υπό ηλεκτρική τάση, θα πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. διατομές καλωδίων, ασφάλειες, σύνδεση αγωγού γείωσης). Στα εγχειρίδια περιέχονται ανάλογες πρόσθετες υποδείξεις. Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά μέτρα και τα προστατευτικά συστήματα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN ). Τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα είναι: Τρόπος της μεταφοράς ενέργειας Μέτρα προστασίας Απευθείας ηλεκτρική τροφοδοσία Προστατευτική γείωση 2.8 Ασφαλής αποσύνδεση Η συσκευή πληροί όλες τις απαιτήσεις για την ασφαλή αποσύνδεση μεταξύ των συνδέσεων αγωγών ρεύματος και ηλεκτρονικών σύμφωνα με το πρότυπο EN Για να διασφαλιστεί η ασφαλής αποσύνδεση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεμένα κυκλώματα να καλύπτουν επίσης τις απαιτήσεις για την ασφαλή αποσύνδεση. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 9

10 2 Οδηγίες ασφαλείας Έναρξη χρήσης / λειτουργία 2.9 Έναρξη χρήσης / λειτουργία ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Οι επιφάνειες της συσκευής και των συνδεδεμένων στοιχείων, π.χ. αντιστάσεις πέδησης, μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Κίνδυνος εγκαυμάτων. Η συσκευή και οι εξωτερικές πρόσθετες δυνατότητες πρέπει να κρυώσουν πριν την έναρξη των εργασιών. Ούτε και κατά τις δοκιμές δεν επιτρέπεται να θέτετε εκτός λειτουργίας τα συστήματα επι τήρησης και προστασίας. Αν εμφανισθούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (όπως αυξημένη θερμοκρασία, θόρυβος, κραδασμοί) θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας εάν αμφιβάλλετε. Εντοπίστε την αιτία και αν χρειάζεται επικοινωνήστε με την εταιρία SEW-EURODRIVE. Οι εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί αυτές οι συσκευές, θα πρέπει ενδεχομένως να εξοπλίζονται με πρόσθετα συστήματα επιτήρησης και προστασίας σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, όπως π.χ. τη νομοθεσία περί τεχνικών μέσων λειτουργίας και τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Σε εφαρμογές με αυξημένο κίνδυνο ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστα σίας. Μετά από κάθε αλλαγή στη βασική διάρθρωση πρέπει να ελέγχετε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων προστασίας. Οι υποδοχές σύνδεσης που δεν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να καλύπτονται με τα παρεχόμενα προστατευτικά πώματα. Μετά την αποσύνδεση της συσκευής από την τάση τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται το άγγιγμα αμέσως, αφού ενδεχομένως ορισμένα μέρη ή συνδέσεις μπορεί να φέρουν ακόμη τάση λόγω ύπαρξης φορτίου στους πυκνωτές. Τηρείτε τον ελάχιστο χρόνο απενεργοποίησης των 10 λεπτών. Λαμβάνετε επίσης υπόψη τις πινακίδες επισήμανσης που υπάρχουν επάνω στη συσκευή. Στην ενεργοποιημένη κατάσταση παρουσιάζονται επικίνδυνες τάσεις σε όλες τις υπο δοχές ισχύος και στα εκεί συνδεδεμένα καλώδια και στους ακροδέκτες κινητήρα. Αυτό συμβαίνει επίσης, όταν η συσκευή είναι σε φραγή και ο κινητήρας ακινητοποιημένος. Το σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας και των άλλων στοιχείων ένδειξης δεν αποτελεί ένδειξη ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο και ότι δεν βρίσκεται υπό τάση. Μηχανική εμπλοκή ή εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της μονάδας μπορεί να επιφέ ρουν σταμάτημα του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήματος ή μια επαναφορά του συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από μόνος του σε λειτουργία. Αν για λόγους ασφαλείας αυτό δεν επιτρέπεται για το συνδεδεμένο μηχάνημα, τότε πριν αρχίσετε με τον εντοπισμό και την επισκευή της βλάβης θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα Επιθεώρηση / Συντήρηση ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τα μη προστατευμένα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα στη συσκευή. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Το άνοιγμα της συσκευής απαγορεύεται. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνον από την SEW-EURODRIVE. 10 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

11 Γενικές προδιαγραφές Περιοχές τάσεων εισόδου 3 3 Γενικές προδιαγραφές 3.1 Περιοχές τάσεων εισόδου Ανάλογα με το μοντέλο και την ονομαστική ισχύ, οι μετατροπείς έχουν σχεδιαστεί για την απευθείας σύνδεση με τις παρακάτω πηγές τάσης: MOVITRAC LTE-B, μέγεθος 1, 2 (τάση εισόδου 115 V): 115 V ± 10 %, μονοφασικό, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B, μέγεθος 1, 2 και 3s ( V): 200 V 240 V ± 10 %, μονοφασικό* / τριφασικό, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B, μέγεθος 1, 2 και 3s ( V): 380 V 480 V ± 10 %, τριφασικό, Hz ± 5 % * ΥΠΟ ΕΙΞΗ: Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης του μονοφασικού μετατροπέα MOVITRAC -LTE-B σε δύο φάσεις ενός τριφασικού ηλεκτρικού δικτύου V. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα με τριφασική πηγή τάσης έχουν σχεδιαστεί για μία μέγιστη ανισορροπία φάσεων 3 %. Για πηγές τάσης με ανισορροπία φάσεων μεγαλύτερη από 3 % (όπως συνηθίζεται στην ινδική χερσόνησο, σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας και στην Κίνα), η SEW-EURODRIVE προτείνει τη χρήση πηνίων εισόδου. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 11

12 3 Γενικές προδιαγραφές Ονομασία τύπου 3.2 Ονομασία τύπου MC LTE 1 B (60 Hz) 60 Hz Μόνο στην αμερικανική έκδοση Τύπος 00 = Τυπικό περίβλημα IP20 10 = Περίβλημα IP55 / NEMA 12 χωρίς διακόπτη 20 = Περίβλημα IP55 / NEMA 12 με διακόπτη 30 = Περίβλημα IP66 / NEMA 4X χωρίς διακόπτη 40 = Περίβλημα IP66 / NEMA 4X με διακόπτη 1 = 1Q (χωρίς τρανζίστορ πέδησης) Τεταρτημόρια 4 = 4Q Τύπος σύνδεσης 1 = Μονοφασικός 3 = Τριφασικός Καταστολή παρεμβολών στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου Τάση ηλεκτρικού δικτύου Συνιστούμενη ισχύς κινητήρα 0 = Κατηγορία 0 A = Κατηγορία A B = Κατηγορία B 1 = 115 V 2 = V 5 = V 0015 = 1,5 kw Έκδοση Κινητήρας B 1 = μόνο μονοφασικοί κινητήρες Τύπος προϊόντος MC LTE 12 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

13 Γενικές προδιαγραφές Ικανότητα υπερφόρτωσης Ικανότητα υπερφόρτωσης Όλα τα μοντέλα MOVITRAC LTE-B έχουν την παρακάτω ικανότητα υπερφόρτωσης: 150 % για 60 δευτερόλεπτα 175 % για 2 δευτερόλεπτα Σε μια συχνότητα εξόδου κάτω των 10 Hz, η ικανότητα υπερφόρτωσης μειώνεται σε 150 % για 7,5 δευτερόλεπτα. Για την προσαρμογή της υπερφόρτωσης κινητήρα ανατρέξτε στην παράμετρο P-08 στο κεφάλαιο "Βασικές παράμετροι" ( σελίδα 43). 3.4 Λειτουργίες προστασίας Βραχυκύκλωμα στην έξοδο, φάση-φάση, φάση-γείωση Υπερβολικό ρεύμα στην έξοδο Προστασία υπερφόρτωσης Ο μετατροπέας αποδίδει το 150 % του ονομαστικού ρεύματος κινητήρα για 60 δευτερόλεπτα Απόζευξη σε περίπτωση υπερβολικής τάσης Ρύθμιση στο 123 % της μέγιστης ονομαστικής τάσης τροφοδοσίας του μετατροπέα Απόζευξη σε περίπτωση ελλιπούς τάσης Απενεργοποίηση λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας Απενεργοποίηση λόγω χαμηλής θερμοκρασίας Απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση ενεργοποίησης κάτω από -10 C ιακοπή φάσης ηλεκτρικού δικτύου Εάν μία φάση της τριφασικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας διακοπεί για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα, τότε ο μετατροπέας που βρίσκεται σε λειτουργία απενεργοποιείται. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 13

14 4 Εγκατάσταση Γενικές υποδείξεις 4 Εγκατάσταση 4.1 Γενικές υποδείξεις Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε προσεκτικά τον μετατροπέα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές. Αποθηκεύστε τον μετατροπέα στην κούτα του μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε καθαρή και στεγνή κατάσταση σε θερμοκρασία περιβάλ λοντος μεταξύ -40 C και +60 C. Εγκαταστήστε τον μετατροπέα επάνω σε μία επίπεδη, κατακόρυφη, άφλεκτη και χωρίς κραδασμούς επιφάνεια, μέσα σε έναν κατάλληλο ηλεκτρολογικό πίνακα. Εάν απαιτείται ένας ειδικός βαθμός προστασίας (IP), τότε ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο EN Τα εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τον μετατροπέα. Αποτρέψτε την εισχώρηση αγώγιμων ή εύφλεκτων ξένων σωμάτων. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ανέρχεται σε 50 C για μετατροπείς IP20 και σε 40 C για μετατροπείς IP55 και IP66. Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία είναι -10 C. Τηρείτε τους ειδικούς βαθμούς προστασίας που παρατίθενται στο κεφάλαιο "Πληροφορίες περιβάλλοντος" ( σελίδα 52). Η σχετική υγρασία αέρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 95 % (χωρίς υγροποίηση). Οι συσκευές MOVITRAC LTE-B μπορούν να εγκατασταθούν ακριβώς η μία δίπλα στην άλλη. Σε αυτήν τη διάταξη υπάρχει επαρκής χώρος ανάμεσα στις συσκευές για τον αερισμό. Αν ο μετατροπέας εγκατασταθεί πάνω σε έναν άλλο μετατροπέα ή πάνω σε μία άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα, τότε η ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση ανέρχεται σε 150 mm. Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να αερίζεται εξωτερικά ή να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να μπορεί να αποβάλλει από μόνος του τη θερμότητα, βλέπε κεφάλαιο "Περίβλημα IP20: Συναρμολόγηση και διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα" ( σελίδα 19). Το σετ DIN για ράγες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους μετατροπείς μεγέθους 1 και 2 (IP20). 4.2 Μηχανολογική εγκατάσταση Εκδόσεις περιβλήματος και διαστάσεις Εκδόσεις περιβλήματος Το MOVITRAC LTE-B διατίθεται σε τρεις εκδόσεις περιβλήματος: IP66 / NEMA 4X IP55 / NEMA 12K Περίβλημα IP20 για την τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικούς πίνακες Το περίβλημα IP55 / NEMA 12K και IP66 / NEMA 4X προστατεύεται από την υγρασία και τη σκόνη. Γι' αυτό, αυτοί οι μετατροπείς μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σε περιβάλλοντα με σκόνη / υγρασία. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των μετατροπέων είναι ίδια. ιαφέρουν μόνο όσο αναφορά τις διαστάσεις περιβλήματος και το βάρος. Στο βαθμό προστασίας IP55 και IP66, οι μετατροπείς διατίθενται επίσης με σύστημα πρόσθετου διακόπτη που αποτελείται από γενικό διακόπτη, διακόπτη φοράς περιστροφής και ποτενσιόμετρο. 14 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

15 Εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση 4 ιαστάσεις περιβλήματος IP66/NEMA 4X (LTE xxx -30 και -40) b a b A d B C c ιαστάσεις Μέγεθος 1 Μέγεθος 2 Μέγεθος 3 Ύψος (A) Πλάτος (Β) Βάθος (C) Βάρος a b c d Ροπή σύσφιξης για ακροδέκτες ισχύος mm in 9,13 10,12 12,20 mm ,5 in 6,34 7,4 8,29 mm ,5 228,7 in 7,05 7,34 9 kg 2,8 4,6 7,4 lb 6,2 10,1 16,3 mm 148, ,5 in 5,85 6,93 7,78 mm 6,25 6 6,5 in 0,25 0,24 0,26 mm 25 28,5 33,4 in 0,98 1,12 1,31 mm ,5 in 7,44 7,87 9,9 Nm lb.in 8,85 8,85 8,85 Ροπή σύσφιξης για Nm 0,5 0,5 0,5 ακροδέκτες ελέγχου lb.in 4,43 4,43 4,43 Προτεινόμενο μέγεθος βιδών 4 M4 4 M4 4 M4 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 15

16 4 Εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση ιαστάσεις περιβλήματος IP55 / NEMA 12 (LTE xxx -10 και -20) b a b Z A X Y X d B c C ιαστάσεις Μέγεθος 1 Μέγεθος 2 Μέγεθος 3 Ύψος (A) Πλάτος (Β) Βάθος (C) Βάρος a b c d Ροπές σύσφιξης των ακροδεκτών ισχύος mm in 7,9 12,2 12,2 mm in 5,5 6,5 8,31 mm in 6,5 6,9 9,45 kg 2,3 4,5 7,4 lb 5,1 9,9 12,4 mm in 5 6 7,72 mm in 0,23 0,23 0,28 mm in 0,98 0,98 0,98 mm in 5,6 9,9 9,88 Nm lb.in 8,85 8,85 8,85 Ροπές σύσφιξης των Nm 0,5 0,5 0,5 ακροδεκτών ελέγχου lb.in 4,43 4,43 4,43 Προτεινόμενο μέγεθος βιδών 2 M4 4 M4 4 M4 16 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

17 Εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση 4 ιαστάσεις περιβλήματος IP20 L1/L L2/N L3 d c a c A b U V W B ιαστάσεις Μονάδα Μέγεθος 1 Μέγεθος 2 Μέγεθος 3 Ύψος (A) mm in 6,85 8,66 10,28 Πλάτος (Β) mm in 3,11 4,10 4,96 Βάθος (C) mm 122, in 4,83 5,90 7,01 Βάρος kg 1,1 2 4,5 lb 2,43 4,40 10,0 a mm in 1,97 2,48 3,15 b mm ,0 247 in 6,38 8,23 9,72 c mm ,5 in 0,63 0,91 1,02 d mm 5 5,25 7,25 in 0,2 0,21 0,29 Ροπές σύσφιξης Nm των ακροδεκτών ισχύος lb.in 8,85 8,85 8,85 Ροπές σύσφιξης Nm 0,5 0,5 0,5 των ακροδεκτών ελέγχου lb.in 4,43 4,43 4,43 Προτεινόμενες βίδες 4 M4 4 M4 4 M4 C d Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 17

18 4 Εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση Κλείδωμα των συσκευών IP55/66 με λειτουργία ζεύξης Στο μηχανισμό κίνησης ζεύξης μπορείτε να κλειδώσετε τον κύριο διακόπτη απομό νωσης στη θέση "OFF" με μία τυπική κλειδαριά 20 mm. Η κλειδαριά δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης. Για να μπορέσετε να αναρτήσετε την κλειδαριά πρέπει να πιέσετε στο κέντρο του δια κόπτη Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

19 Εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση Περίβλημα IP20: Συναρμολόγηση και διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα Για τις εφαρμογές που απαιτούν έναν υψηλότερο βαθμό προστασίας IP από τον βαθμό IP20, ο μετατροπέας θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα. Προσέξτε ταυτόχρονα τις παρακάτω απαιτήσεις: Ο ηλεκτρολογικός πίνακας πρέπει να αποτελείται από ένα θερμοαγώγιμο υλικό, εκτός κι αν αερίζεται εξωτερικά. Εάν χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρολογικός πίνακας με ανοίγματα αερισμού, τότε αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στην επάνω και κάτω πλευρά του μετατροπέα, ώστε να εξασφαλίζεται μια καλή κυκλοφορία αέρα. Ο αέρας πρέπει να εισέρχεται από το κάτω μέρος του μετατροπέα και να εξέρχεται από το επάνω. Εάν το εξωτερικό περιβάλλον είναι βεβαρημένο με σωματίδια ρύπων (π.χ. σκόνη), τότε πρέπει να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο φίλτρο σωματιδίων στα ανοίγματα αερι σμού και στο εξωτερικό σύστημα αερισμού. Το φίλτρο θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία ή συγκέντρωση αλάτων και χημικών πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος κλειστός ηλεκτρολογικός πίνακας (χωρίς ανοίγματα αερισμού). ιαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα χωρίς ανοίγματα αερισμού Στοιχεία ισχύος Μέγεθος 1 Μέγεθος 1 Μέγεθος 2 Μέγεθος V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 0,75 kw, 1,5 kw 115 V: 1,1 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 1,5 kw, 2,2 kw 230 V: 2,2 kw 400 V: 4,0 kw Στεγανός ηλεκτρολογικός πίνακας A B C D mm in mm in mm in mm in , , , , , , , , , , , , , , , ,94 C B D A D Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 19

20 4 Εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση ιαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα με ανοίγματα αερισμού Στοιχεία ισχύος Μέγεθος 1 Μέγεθος 1 Μέγεθος V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 0,75 kw, 1,5 kw 115 V: 1,1 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 1,5 kw, 2,2 kw ιαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα με εξωτερικό σύστημα αερισμού Ηλεκτρολογικός πίνακας με ανοίγματα αερισμού A B C D mm in mm in mm in mm in , , , , , , , , , , , ,36 Μέγεθος V: 2,2 kw 400 V: 4,0 kw , , , ,94 Μέγεθος 3 Όλες οι περιοχές ισχύος , , , ,91 Στοιχεία ισχύος Μέγεθος 1 Μέγεθος 1 Μέγεθος V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 0,75 kw, 1,5 kw 115 V: 1,1 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 1,5 kw, 2,2 kw Ηλεκτρολογικός πίνακας με εξωτερικό σύστημα αερισμού A B C D mm in mm in mm in mm in Ροή αέρα , , , ,97 > 15 m 3 /h , , , ,95 > 15 m 3 /h , , , ,94 > 45 m 3 /h Μέγεθος V: 2,2 kw 400 V: 4,0 kw , , , ,94 > 45 m 3 /h Μέγεθος 3 Όλες οι περιοχές ισχύος , , , ,91 > 80 m 3 /h Στυπειοθλίπτες καλωδίων Χρησιμοποιείτε κατάλληλους στυπειοθλίπτες καλωδίων, για να επιτύχετε την αντίστοιχη ταξινόμηση IP/NEMA. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ανοίξετε αντίστοιχες τρύπες. Για τις προτεινόμενες διαστάσεις ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα. ιαστάσεις Μέγεθος 1 Μέγεθος 2 Μέγεθος 3 X mm 22,3 28,2 28,2 in 0,88 1,11 1,11 PG PG13,5 / M20 PG16 / M22 PG16 / M22 Y 1) mm in 0,87 0,87 0,87 PG PG13,5 / M20 PG13,5 / M20 PG13,5 / M20 Z 1) mm in 0,67 0,67 - PG PG9 / M16 PG9 / M16-1) Οι διελεύσεις καλωδίων Y και Z είναι προχαραγμένες 20 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

21 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Κατά την εγκατάσταση προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας του κεφα λαίου 2! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Στους ακροδέκτες και στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να υπάρχουν υψηλές τάσεις, ακόμα και 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Η συσκευή πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία και να έχει μονωθεί τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από τη διεξαγωγή εργασιών στο MOVITRAC LTE-B. Οι μετατροπείς MOVITRAC LTE πρέπει να εγκαθιστούνται από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές και εθνικές διατάξεις και τους κανονισμούς. Το MOVITRAC LTE-B ανήκει στην κατηγορία προστασίας IP20. Αν απαιτείται υψηλότερη κατηγορία προστασίας, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο περίβλημα ή την έκδοση IP55 / NEMA 12 ή IP66 / NEMA 4X. Εάν η ηλεκτρική τροφοδοσία του μετατροπέα γίνεται μέσω βύσματος και ρευματο δότη ή συνδέσμου, αποσυνδέστε το βύσμα δέκα λεπτά μετά την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι οι μετατροπείς έχουν γειωθεί σωστά. Βλέπε σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας στο κεφάλαιο "Σύνδεση μετατροπέα και κινητήρα" ( σελίδα 25). Το καλώδιο γείωσης θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί για το μέγιστο ρεύμα διαφυγής της πηγής τάσης, το οποίο περιορίζεται κανονικά από τις ασφάλειες ή τον προστατευτικό διακόπτη ηλεκτροκινητήρα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης του ανυψωτικού. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Ο μετατροπέας MOVITRAC -LTE-B δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν διάταξη ασφαλείας σε εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων. Χρησιμοποιήστε ως διάταξη ασφαλείας τα συστήματα εποπτείας ή τις μηχανικές διατάξεις προστασίας Πριν από την εγκατάσταση Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας, η συχνότητα και ο αριθμός των φάσεων (μονοφασικός ή τριφασικός) ανταποκρίνεται στις ονομαστικές τιμές του μετατροπέα MOVITRAC κατά την παράδοση. Μεταξύ της τροφοδοσίας τάσης και του μετατροπέα πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης απομόνωσης ή ένα παρόμοιο εξάρτημα απομόνωσης. Η τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να συνδεθεί με τους ακροδέκτες εξόδου U, V ή W του μετατροπέα MOVITRAC -LTE-B. Τα καλώδια προστατεύονται μόνο από αδρανείς ασφάλειες υψηλής απόδοσης ήμέσω ενός προστατευτικού διακόπτη κινητήρα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Επιτρεπτά ηλεκτρικά δίκτυα τάσης" ( σελίδα 23). Μην κάνετε εγκατάσταση αυτόματου ρελέ μεταξύ μετατροπέα και κινητήρα. Στις θέσεις όπου υπάρχει πυκνή καλωδίωση μεταξύ αγωγών ελέγχου και αγωγών ισχυρού ρεύματος πρέπει να τηρείται μία ελάχιστη απόσταση 100 mm και σε διασταυρώσεις καλωδίων μία γωνία 90. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 21

22 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Βεβαιωθείτε ότι οι θωρακίσεις και οι μονώσεις των καλωδίων ισχύος έχουν πραγμα τοποιηθεί σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα στο κεφάλαιο "Σύνδεση μετατροπέα και κινητήρα" ( σελίδα 25). Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ακροδέκτες έχουν σφιχτεί με την αντίστοιχη ροπή σύσφιξης. Ακροδέκτες ελέγχου: 0,5 Nm Ακροδέκτες ισχύος: 1 Nm Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος IP55 μεγέθη 1 και 2 Για να λύσετε το μπροστινό κάλυμμα, τοποθετήστε το κατσαβίδι μέσα στην οπή όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα IP55 μέγεθος 3 και IP66 όλα τα μεγέθη Αφαιρέστε τις δύο βίδες στην μπροστινή πλευρά του μετατροπέα, για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα. [1] [1] [1] Βίδες του μπροστινού καλύμματος Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Στο περίβλημα IP20, το συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας βρίσκεται σε ένα ξεχωριστό συρτάρι πάνω από την οθόνη. Στο περίβλημα IP55/IP66, το συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας έχει στερεωθεί στην εσωτερική πλευρά του μπροστινού καλύμματος. 22 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

23 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Εγκατάσταση Συνδέστε το μετατροπέα σύμφωνα με τα παρακάτω διαγράμματα συνδεσμολογίας. Προσέξτε τη σωστή συνδεσμολογία στο κουτί ακροδεκτών του κινητήρα. Γενικά, εδώ γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε δύο βασικές συνδέσεις: Σύνδεση αστέρα και σύνδεση τριγώνου. Πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει συνδεθεί με την πηγή τάσης με τέτοιο τρόπο ώστε αυτός να τροφοδοτείται με τη σωστή τάση λειτουρ γίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχήμα του κεφαλαίου "Συνδεσμολογία στο κουτί ακροδεκτών κινητήρα" ( σελίδα 24). Ως καλώδιο ισχύος προτείνεται η χρήση ενός θωρακισμένου καλωδίου 4 κλώνων με μόνωση από PVC. Αυτό πρέπει να περαστεί σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του κλάδου και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Για τη σύνδεση του καλωδίου ισχύος στο μετατροπέα απαιτούνται περιδεσμικοί συνδετήρες. Ο ακροδέκτης γείωσης κάθε μετατροπέα MOVITRAC -LTE-B πρέπει να έχει συνδεθεί μεμονωμένα και απευθείας στη ράγα γείωσης (γείωση) της θέσης εργασίας (εάν υπάρχει, μέσω ενός φίλτρου), όπως απεικονίζεται. Οι συνδέσεις γείωσης του μετατροπέα MOVITRAC -LTE-B δεν επιτρέπεται να δημιουργούν βρόχους από μετατροπέα σε μετατροπέα. Επίσης δεν επιτρέπεται η δημιουργία βρόχων από άλλους μετατροπείς προς τους μετατροπείς. Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος γείωσης πρέπει να ανταποκρίνεται στους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας του κλάδου. Η τήρηση των διατάξεων UL προϋποθέτει την εκτέλεση όλων των συνδέσεων γείωσης με πέδιλα καλωδίου με δακτύλιο που παρατίθενται στον κανονισμό UL. Επιτρεπτά ηλεκτρικά δίκτυα τάσης Ηλεκτρικά δίκτυα τάσης με γειωμένο σημείο αστέρα Ο μετατροπέας MOVITRAC LTE-B προβλέπεται για λειτουργία σε δίκτυα τάσης TN και TT με απευθείας γειωμένο σημείο αστέρα. Ηλεκτρικά δίκτυα τάσης με μη γειωμένο σημείο αστέρα Η λειτουργία σε ηλεκτρικά δίκτυα με μη γειωμένο σημείο αστέρα (π.χ. δίκτυα IT) επιτρέπεται επίσης. Για αυτήν την περίπτωση, η SEW-EURODRIVE προτείνει τη χρήση ενός αισθητήρα εποπτείας μόνωσης που λειτουργεί με την αρχή της μεθόδου μέτρησης παλμού-κώδικα. Με τη χρήση αυτών των συσκευών αποφεύγεται η λανθασμένη διέγερση του αισθητήρα εποπτείας μόνωσης λόγω της ελλιπούς χωρητικότητας προς τη γείωση του μετατροπέα. ίκτυα τάσης με γειωμένο εξωτερικό αγωγό Οι μετατροπείς επιτρέπεται να λειτουργούν σε ηλεκτρικά δίκτυα μόνο με μέγιστη εναλλασσόμενη τάση φάσης προς τη γείωση 300 V. Ρελέ ηλεκτρικού δικτύου και ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου Ρελέ ηλεκτρικού δικτύου Χρησιμοποιείτε μόνο ρελέ εισόδου της κατηγορίας χρήσης AC-3 (EN ). Βεβαιωθείτε ότι τηρείται το ελάχιστο χρονικό διάστημα των 120 δευτερολέπτων ανάμεσα σε δύο ενεργοποιήσεις ηλεκτρικού δικτύου. Ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου Τύποι ασφαλειών: Τύποι προστασίας καλωδίων της κατηγορίας λειτουργίας gl./ gg: Ονομαστική τάση ασφάλειας Ονομαστική τάση ηλεκτρικού δικτύου Το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας πρέπει, ανάλογα με τη χρήση του μετατροπέα, να αντιστοιχεί στο 100 % του ονομαστικού ρεύματος του μετατροπέα. Προστατευτικός διακόπτης καλωδίων με τα χαρακτηριστικά B, C: Ονομαστική τάση του προστατευτικού διακόπτη Ονομαστική τάση ηλεκτρικού δικτύου Το ονομαστικό ρεύμα του προστατευτικού διακόπτη καλωδίων θα πρέπει να μεγαλύτερο από το ονομαστικό ρεύμα του μετατροπέα κατά 10 %. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 23

24 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Συνδεσμολογία στο κουτί ακροδεκτών κινητήρα Τους τύπους σύνδεσης για κινητήρες αποτελούν η σύνδεση αστέρα, τριγώνου, διπλού αστέρα ή αστέρα κατά NEMA. Στην πινακίδα τύπου του κινητήρα αναφέρεται η ονομαστική τάση για τον τύπο σύνδεσης, η οποία πρέπει να συμφωνεί με την τάση λειτουργίας του μετατροπέα MOVITRAC -LTE-B. R13 W2 U2 V2 W2 U1 U2 V1 V2 W1 U1 V1 W1 U V W Χαμηλή τάση U V W Υψηλή τάση Õ R76 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 T7 T8 U3 V3 W3 T1 T2 T3 U1 V1 W1 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 U1 T7 V1 T8 W3 U3 V3 T1 T2 T3 W1 L1 L2 L1 Χαμηλή τάση Õ Õ L1 L2 L1 Υψηλή τάση Õ DR/DT/DV T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 U1 V3 T1 T2 T3 V1 W3 W1 T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 T1 T2 T3 U1 V3 V1 W3 W1 U V W Χαμηλή τάση Õ Õ U V W Υψηλή τάση Õ 24 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

25 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση 4 Σύνδεση μετατροπέα και ηλεκτροκινητήρα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Αν ο μετατροπέας δεν έχει συνδεθεί σωστά μπορεί να υπάρχουν υψηλές τάσεις. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Κατά τη σύνδεση θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθεί η σειρά των συνδέσεων που απεικονίζεται παρακάτω. F11/F12/F13 L1 L2/N όχι μονοφασικό 230 V PE K10 (AC-3) [1] L1 L2 L3 Δυνατότητα ND.. Στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρικού δικτύου L1' L2' L3' V AC V DC BMV V AC BMK V AC Δυνατότητα IP55 / IP66 Μόνο με διακόπτη (MC LT xxx 20 / -40) F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 [2] K11 (AC-3) K11 (AC-3) V+ K11 (AC-3) Τμήμα ισχύος [V+] 10 V+ 11 [4] 10 [4] K12 GND K12 (AC-3) (AC-3) [3] [3] GND GND U V W BR + BW.. / BW..-T Σύνδεση αντίστασης πέδησης* * 1 white BG 2 red 3 BGE BMK 4 blue 5 BMV DR/DT/DV/D: Απενεργοποίηση στην πλευρά συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος red white blue white 1 BG 2 red 3 BGE 4 blue 5 DR/DT/DV/D: Απενεργοποίηση στην πλευρά του εναλλασσομένου ρεύματος M Τριφασικός BW [1] Ρελέ ηλεκτρικής τροφοδοσίας στο μετατροπέα [2] Ηλεκτρική τροφοδοσία στον ανορθωτή φρένου, σύνδεση μέσω K10 [3] Ρελέ ελέγχου/ρελέ για την ηλεκτρική τροφοδοσία του ανορθωτή φρένου. Έλεγχος μέσω της επαφής ρελέ [4] στο μετατροπέα. [4] Επαφές ρελέ άνευ δυναμικού στο μετατροπέα [V+] Εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία AC 250 V / DC 30 V το πολύ για 5 A * Μόνο μεγέθη 2 και 3 V DC BMV Τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος BMV V AC BMK Τροφοδοσία εναλλασσομένου ρεύματος BMK Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 25

26 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση ΥΠΟ ΕΙΞΗ Συνδέστε τον ανορθωτή φρένου με ένα ξεχωριστό καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία μέσω της τάσης του ηλεκτροκινητήρα δεν επιτρέπεται. Στις ακόλουθες εφαρμογές απενεργοποιείτε πάντοτε το φρένο στην πλευρά AC και DC: σε όλες τις εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων σε εφαρμογές που απαιτούν ένα γρήγορο χρόνο απόκρισης φρένου Θερμική προστασία κινητήρα (TF/TH) Σύστημα πολλών κινητήρων / ομάδα κινητήρων Οι κινητήρες με εσωτερικό αισθητήρα υπερβολικής θερμοκρασίας (TF, TH ή παρόμοιο) μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο MOVITRAC LTE-B. Κατά περίπτωση, προβάλλεται ένα σφάλμα στον μετατροπέα. Ο αισθητήρας συνδέεται στον ακροδέκτη 1 (+24 V) και τη δυαδική είσοδο 3, βλέπε κεφάλαιο "Επισκόπηση ακροδεκτών σήματος" ( σελίδα 26). Για τη λήψη των σημάτων απενεργοποίησης λόγω υπερθέρμανσης, η παράμετρος P-15 πρέπει να ρυθμιστεί στην εξωτερική είσοδο σφάλματος. Η στάθμη απενεργοποίησης έχει ρυθμιστεί σε 2,5 kω. Το συνολικό ονομαστικό ρεύμα κινητήρα δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ονομαστικό ρεύμα του μετατροπέα, βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" ( σελίδα 52). Η ομάδα κινητήρων περιορίζεται σε πέντε κινητήρες και οι κινητήρες μιας ομάδας δεν επιτρέπεται να διαφέρουν μεταξύ τους πάνω από τρία μεγέθη. Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος καλωδίου για την ομάδα έχει περιοριστεί στις τιμές της μεμονωμένης σύνδεσης, βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" ( σελίδα 52). Για ομάδες με περισσότερους από 3 κινητήρες, η SEW-EURODRIVE προτείνει τη χρήση ενός στραγγαλιστικού πηνίου εξόδου Επισκόπηση ακροδεκτών σήματος IP20 και IP55 IP55 και IP66 με πρόσθετο διακόπτη +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Δυναμικό αναφοράς ρελέ Επαφή ρελέ +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Δυναμικό αναφοράς ρελέ Επαφή ρελέ FWD REV Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

27 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση 4 Το μπλοκ ακροδεκτών σήματος διαθέτει τις παρακάτω συνδέσεις σήματος: Αρ. ακροδέκτη Σήμα Σύνδεση Περιγραφή V ref out Έξοδος +24 V, τάση αναφοράς Τάση αναφοράς για την ενεργοποίηση του DI1 DI3 (το πολύ 100 ma) 2 DI 1 υαδική είσοδος 1 Θετική λογική διάταξη 3 DI 2 υαδική είσοδος 2 4 DI V 6 AI / DI υαδική είσοδος 3 / επαφή θερμίστορ Έξοδος +10 V, τάση αναφοράς Αναλογική είσοδος (12 bit) υαδική είσοδος V 0 V υναμικό αναφοράς 8 AO / DO Αναλογική έξοδος (10 bit) υαδική έξοδος 9 0 V 0 V υναμικό αναφοράς 10 υναμικό αναφοράς ρελέ υναμικό αναφοράς ρελέ 11 Επαφή ρελέ Επαφή ρελέ "Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 30 V "Λογική τιμή 0" περιοχής τάσης εισόδου: DC 0 2 V Συμβατό με αίτημα PLC όταν έχουν συνδεθεί 0 V στον ακροδέκτη 7 ή 9. Τάση αναφοράς 10 V για την αναλογική είσοδο (τροφοδοσία δυναμικού +, το πολύ 10 ma, το λιγότερο 1 K Ω) 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma "Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 30 V υναμικό αναφοράς 0 V για την αναλογική είσοδο (τροφοδοσία δυναμικού -) 0 10 V, το πολύ 20 ma αναλογικά 0/24 V, το πολύ 20 ma ψηφιακά υναμικό αναφοράς 0 V για την αναλογική έξοδο Κανονικά ανοικτή επαφή (AC 250 V / DC 30 5 A) Όλες οι δυαδικές είσοδοι ενεργοποιούνται από μια τάση εισόδου στην περιοχή +8 V 30 V, δηλ. είναι συμβατές με τάση +24 V. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Με την εφαρμογή τάσεων πάνω από 30 V στους ακροδέκτες ελέγχου ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στη μονάδα ελέγχου. Η τάση που εφαρμόζεται στους ακροδέκτες ελέγχου δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 30 V. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Οι ακροδέκτες 7 και 9, βλέπε κεφάλαιο "Επισκόπηση ακροδεκτών σήματος" ( σελίδα 26) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονομαστική τιμή γείωσης, αν το MOVITRAC LTE-B ελέγχεται μέσω SPS/PLC. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 27

28 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Υποδοχή επικοινωνίας RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [1] Ελεύθερο [2] Ελεύθερο [3] +24 V [4] Εσωτερικός δίαυλος 1) [5] Εσωτερικός δίαυλος [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus 1) Η μορφή bit καθορίζεται ως εξής: 1 bit εκκίνησης, 8 bit δεδομένων, 1 bit διακοπής, καμία ισοτιμία 2) To P-12 θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο 3 ή 4 για την επικοινωνία SBus Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

29 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις: Οι μετατροπείς μπορούν να τεθούν σε λειτουργία στις παρακάτω θερμοκρασίες περιβάλλοντος: Βαθμός προστασίας IP Θερμοκρασία περιβάλλοντος IP66 / NEMA 4X -10 C έως 40 C IP55 / NEMA C έως 40 C IP20-10 C έως 50 C Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά χάλκινα καλώδια σύνδεσης, τα οποία είναι κατάλληλα για θερμοκρασίες έως και 75 C. Για τους ακροδέκτες ισχύος του MOVITRAC LTE-B ισχύουν οι ακόλουθες επιτρεπτές ροπές σύσφιξης: Μέγεθος Ροπή σύσφιξης 1, 2 και 3 1 Nm / 8,9 lb.in Συσκευές V Συσκευές V Οι μετατροπείς MOVITRAC LTE-B είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε δίκτυα τάσης με γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα TN και TT), τα οποία μπορούν να παρέχουν μέγιστο ρεύμα δικτύου και μέγιστη τάση σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Τα στοιχεία προστασίας στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη προστασία του αντίστοιχου μετατροπέα. Χρησιμοποιήστε μόνον ασφάλειες τήξης. Χρησιμοποιήστε ως εξωτερική πηγή τροφοδοσίας 24 VDC μόνο ελεγμένες συσκευές με περιορισμένη τάση εξόδου (U max = DC 30 V) και περιορισμένο ρεύμα εξόδου (I 8 A). Η πιστοποίηση UL δεν ισχύει για τη λειτουργία σε ηλεκτρικά δίκτυα με μη γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα ΙΤ). MOVITRAC LTE... Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης Μέγιστη τάση ηλεκ. δικτύου Ασφάλειες τήξης 0004 AC 5000 A AC 240 V AC 6 A / 250 V 0008 AC 5000 A AC 240 V AC 10 A / 250 V 0015 AC 5000 A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 240 V AC 32 A / 250 V MOVITRAC LTE... Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης Μέγιστη τάση ηλεκ. δικτύου Ασφάλειες τήξης 0008, 0015 AC 5000 A AC 480 V AC 15 A / 600 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC 5000 A AC 480 V AC 60 A / 600 V 0110 AC 5000 A AC 480 V AC 110 A / 600 V Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 29

30 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Η σειρά των μετατροπέων συχνότητας MOVITRAC LTE-B έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μηχανήματα και συστήματα μετάδοσης κίνησης. Οι μετατροπείς καλύπτουν το πρότυπο προϊόντων ΗΜΣ EN για ηλεκτροκινητήρες με μεταβλητές στροφές. Για την εγκατάσταση του συστήματος μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ), θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 2004/108/EΚ (ΗΜΣ). Αντοχή στις παρεμβολές Εκπομπή παρεμβολών Η σειρά MOVITRAC LTE-B ικανοποιεί τις οριακές τιμές του προτύπου EN αναφορικά με την αντοχή στις παρεμβολές και για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για βιομηχανική, όσο και για ιδιωτική χρήση (ελαφρά βιομηχανία). Το MOVITRAC LTE-B ικανοποιεί τις οριακές τιμές των προτύπων EN και EN αναφορικά με την εκπομπή παρεμβολών και, για το λόγο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για βιομηχανική όσο και για ιδιωτική χρήση (ελαφρά βιομηχανία). Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, οι ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Εγκατάσταση" ( σελίδα 23). Ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσετε, ώστε οι συνδέσεις γείωσης των μετατροπέων να γίνονται σωστά. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την εκπομπή παρεμβολών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια ηλεκτροκινητήρα. Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση του MOVITRAC LTE-B σε εφαρμογές ηλεκτροκινητήρων: Τύπος μετατροπέα 230 V, μονοφασική LTEB xxxx 2B1-x-xx 230 V / 400 V, τριφασικό LTEB xxxx 2A3-x-xx LTEB xxxx 5A3-x-xx Κατηγορία C1 (κατηγορία B) Κατηγορία C2 (κατηγορία Α) Κατηγορία C3 εν απαιτείται πρόσθετο φιλτράρισμα Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ηλεκτροκινητήρα Χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό φίλτρο τύπου NF LT 5B3 0xx. εν απαιτείται πρόσθετο φιλτράρισμα Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ηλεκτροκινητήρα Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που ισχύουν για μετατροπείς χωρίς εσωτερικό φίλτρο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα εξωτερικό φίλτρο και ένα θωρακισμένο καλώδιο ηλεκτροκινητήρα: Τύπος μετατροπέα 230 V, μονοφασική LTEB xxxx 201-x-xx 230 V, τριφασική LTEB xxxx 203-x-xx 400 V, τριφασική LTEB xxxx 503-x-xx Κατηγορία C1 (κατηγορία B) Κατηγορία C2 (κατηγορία Α) Κατηγορία C3 Χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό φίλτρο τύπου NF LT 2B1 0xx. Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ηλεκτροκινητήρα Χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό φίλτρο τύπου NF LT 5B3 0xx. Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ηλεκτροκινητήρα 30 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

31 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση 4 Απενεργοποίηση του βαρίστορ φίλτρου ΗΜΣ (IP20) Οι μετατροπείς IP20 που έχουν εξοπλιστεί με φίλτρο ΗΜΣ (π.χ. MOVITRAC LTE-B xxxx xaxx 00 ή MOVITRAC LTE-B xxxx xbxx 00) έχουν ένα υψηλότερο ρεύμα διαρροών γείωσης απ' ότι οι συσκευές χωρίς φίλτρο ΗΜΣ. Στις εφαρμογές μπορεί να εμφανιστούν σφάλματα στους δείκτες βραχυκυκλώματος γείωσης αν θέσετε σε λειτουργία περισσότερα από ένα MOVITRAC LT. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να αφαιρέσετε τη βίδα ΗΜΣ στο πλάι της συσκευής, για να αποσυνδέσετε το φίλτρο ΗΜΣ. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Στους ακροδέκτες και στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να υπάρχουν υψηλές τάσεις, ακόμα και 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Αποσυνδέστε τον μετατροπέα από την ηλεκτρική τροφοδοσία και μονώστε τον τουλάχιστον 10 λεπτά προτού αφαιρέσετε τη βίδα ΗΜΣ στο MOVITRAC LTE-B. [1] [2] [1] Βίδα ΗΜΣ [2] Βίδα VAR Οι μετατροπείς MOVITRAC LTE-B έχουν εξοπλιστεί με εξαρτήματα τα οποία εμποδίζουν τις διακυμάνσεις στην τάση εισόδου. Τα εξαρτήματα αυτά χρησιμεύουν επίσης στην προστασία των εισόδων ισχύος από αιχμές τάσης οι οποίες προκαλούνται από κεραυνό ή άλλες συσκευές στο ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά τη διεξαγωγή ενός ελέγχου υψηλής τάσης (δοκιμή Flash) σε ένα σύστημα κίνησης, ο έλεγχος ενδέχεται να αποτύχει εξαιτίας των εξαρτημάτων για τον περιορισμό των αιχμών τάσης. Για να μπορέσετε να εκτελέσετε ελέγχους υψηλής τάσης στο σύστημα, θα πρέπει να αφαιρέσετε και τις δύο βίδες στο πλάι της συσκευής, ώστε να αποσυνδεθούν αυτά τα εξαρτήματα. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος υψηλής τάσης, αντικαταστήστε τις δύο βίδες και επαναλάβετε τον έλεγχο. Ο έλεγχος θα πρέπει τώρα να αποτύχει. Αυτό σημαίνει ότι το κύκλωμα φέρει τώρα πάλι προστασία ενάντια σε αιχμές τάσης. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B 31

32 5 I 0 Έναρξη χρήσης ιεπαφή χρήστη 5 Έναρξη χρήσης 5.1 ιεπαφή χρήστη Χειριστήριο Όλοι οι μετατροπείς MOVITRAC -LTE-B έχουν εξοπλιστεί από το εργοστάσιο με ένα χειριστήριο, το οποίο καθιστά δυνατή τη λειτουργία και τη ρύθμιση του μετατροπέα χωρίς τη χρήση πρόσθετων συσκευών. Το πληκτρολόγιο διαθέτει 5 πλήκτρα με τις εξής λειτουργίες: Πλήκτρο Έναρξη / Εκτέλεση ιακοπή / Επαναφορά Λειτουργία Ενεργοποίηση κινητήρα Αλλαγή φοράς περιστροφής, εάν στο πληκτρολόγιο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δύο κατευθύνσεων Ακινητοποίηση του κινητήρα Ακύρωση ενός σφάλματος Πλοήγηση Ένδειξη των πληροφοριών πραγματικού χρόνου Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο, για να μεταβείτε ή να κλείσετε τη λειτουργία τροποποίησης παραμέτρων Αποθήκευση των τροποποιήσεων παραμέτρων Επάνω Αύξηση στροφών στη λειτουργία πραγματικού χρόνου Αύξηση των τιμών παραμέτρων στη λειτουργία τροποποίησης παραμέτρων Κάτω Μείωση στροφών στη λειτουργία πραγματικού χρόνου Μείωση των τιμών παραμέτρων στη λειτουργία τροποποίησης παραμέτρων Τα πλήκτρα <Start>/<Stopp> (εκκίνηση/διακοπή) του πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένα, όταν έχουν επιλεγεί οι εργοστασιακές ρυθμίσεις των παραμέτρων. Για να ενεργοποιηθεί η χρήση των πλήκτρων <Start>/<Stopp> του πληκτρολογίου, η παράμετρος P-12 πρέπει να οριστεί σε "1" ή "2", βλέπε κεφάλαιο "Βασικές παράμετροι" ( σελίδα 43). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για την αλλαγή των παραμέτρων μόνο από το πλήκτρο <Πλοήγηση> [4]. Για την εναλλαγή ανάμεσα στα μενού για την αλλαγή παραμέτρων και την ένδειξη πραγματικού χρόνου (στροφές λειτουργίας / ρεύμα λειτουργίας): Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Για την εναλλαγή ανάμεσα στις στροφές λειτουργίας και το ρεύμα λειτουργίας του μετατροπέα που βρίσκεται σε λειτουργία: Πιέστε για λίγο το πλήκτρο (λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο). [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] [1] Οθόνη [4] Πλοήγηση [2] Εκκίνηση [5] Επάνω [3] ιακοπή / Επαναφορά [6] Κάτω ΥΠΟ ΕΙΞΗ Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, πιέστε τα πλήκτρα <Επάνω>, <Κάτω> και < ιακοπή> ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "P-deF". Πιέστε ξανά το πλήκτρο < ιακοπή> για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή και να μηδενίσετε το μετατροπέα. 32 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων GR BU 0240 NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων Εγχειρίδιο NORDAC SK 200E Οδηγίες ασφαλείας Μετατροπέας συχνοτήτων N O R D A C SK 200E Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για μετατροπείς κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Μονάδα διάγνωσης DUO10A Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw. Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02. Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0

SIEMENS. MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw. Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02. Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0 SIEMENS MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02 Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0 2 Έντυπα MICROMASTER 440 Οδηγός εκκίνησης Για γρήγορη θέση σε λειτουργία με οθόνη SDP και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα