Αθήνα 27 Νοεμβρίου ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Διανομής. Αριθ. Πρωτ.: Φ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009. ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Διανομής. Αριθ. Πρωτ.: 61047 Φ. 701.6"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας TΜΗΜΑ 1 ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων Ταχ. Δ/νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ Αθήνα Αρ.Τηλ. (210) / Αρ. FAX (210) / Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Διανομής Αριθ. Πρωτ.: Φ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και τους πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων» ΣΧΕΤ.: α Φ.701.6/ Διαταγή Α.Π.Σ. β.- ΕΛΟΤ EN 2+A1/2005 «Κατηγορίες πυρκαγιών» γ.- ΕΛΟΤ ΕΝ Α1/ Έπειτα από τηλεφωνικά ερωτήματα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων μηχανικών για την ορθή εφαρμογή της παραπάνω (α) σχετικής, σας γνωρίζουμε τα εξής: α.- Σύμφωνα με το (β) σχετικό, στις κατηγορίες πυρκαγιών περιλαμβάνεται και η κατηγορία F, εφόσον εμπλέκονται μαγειρικές συσκευές με φυτικά ή ζωικά λίπη και έλαια. β.- Όπως προκύπτει από το πρότυπο NFPA-12 και τη διεθνή βιβλιογραφία, τα μαγειρικά έλαια έχουν την τάση να επαναφλέγονται μετά την αρχική κατάσβεση και την απομάκρυνση της πηγής θερμότητας. Υλικά που είναι κατάλληλα για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας Β, όπως ξηρή σκόνη και διοξείδιο του άνθρακα, δεν έχουν γενικά αποτελεσματική δράση στην κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας F, επειδή δεν αποτρέπουν την επανάφλεξη και πραγματοποιούν επιφανειακή κατάσβεση χωρίς επαρκή ψύξη ή απομόνωση του οξυγόνου του ατμοσφαιρικού αέρα ή προκαλούν και επέκταση της πυρκαγιάς λόγω της εκτόνωσης του κατασβεστικού υλικού που πραγματοποιείται υπό υψηλή πίεση. γ.- Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17-A, τα υδατικά διαλύματα ανθρακικού καλίου, κιτρικού καλίου και οξικού καλίου, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, αποτελούν τα εγκεκριμένα κατασβεστικά μέσα των αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής σε συνδυασμό με το προωθητικό αέριο. δ.- Για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, ως αποδεκτό κατασβεστικό υλικό εκτός από τα αναφερόμενα στην παρ. 1(γ), θεωρείται και εκείνο, που εφόσον χρησιμοποιηθεί σε πυροσβεστήρα μέχρι 6lt, επιτυγχάνει κατασβεστική ικανότητα 25F, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Α1/ Σήμερα αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι τα συστήματα τοπικής εφαρμογής και ειδικότερα τα συστήματα ξηρής σκόνης όπου το κατασβεστικό υλικό βρίσκεται υπό πίεση εντός του δικτύου των σωληνώσεων, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, λόγω της συσσωμάτωσης του

2 κατασβεστικού υλικού στο δίκτυο των σωληνώσεων, ή της διακοπής της παροχής του κατασβεστικού υλικού λόγω κλεισίματος του βανών του δικτύου. 3.- Σύμφωνα με το Παράρτημα L του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Α1/ , το οποίο έχει καταστεί υποχρεωτικό στη χώρα μας μέσω της εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ Β 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ Β 1218), απαγορεύεται η χρήση ξηρής σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας F, επειδή η χρήση των προαναφερομένων υλικών θεωρείται επικίνδυνη. Τις κατασβεστικές σκόνες πραγματεύεται το πρότυπο ΕΝ 615 «Πυροπροστασία - Κατασβεστικά μέσα - Προδιαγραφές σκονών για πυρκαγιές εκτός κατηγορίας D». 4.- Μέχρι σήμερα, δεν υφίσταται Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής. Κατά συνέπεια, οι γενικές αρχές των εν λόγω συστημάτων πρέπει να διέπονται, κατά το δυνατόν, από το πρότυπο NFPA 17A. Για το λόγο αυτό, τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής θα πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: α.- Δεν επιτρέπεται η χρήση γαλβανισμένων σωληνώσεων ή εξαρτημάτων στο δίκτυο, εκτός αν διαθέτουν την έγκριση του κατασκευαστή. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου και διατομής και αποδεκτές για χώρους παρασκευής φαγητών. β.- Η ενεργοποίηση του συστήματος, πρέπει να πραγματοποιείται χειροκίνητα και αυτόματα. Η χειροκίνητη ενεργοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται μέσω απομακρυσμένου από τις εστίες μηχανισμού όπως ντίζα κλπ. Η αυτόματη ενεργοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται μηχανικά μέσω εύτηκτου συνδέσμου ή με κλειστή κεφαλή ακροφυσίου, είτε ηλεκτρικά μέσω θερμικού ανιχνευτή, είτε με άλλο αποδεκτό μηχανισμό. γ.- Τα ακροφύσια πρέπει να είναι στοχευόμενου ψεκασμού υδρονέφωσης και κατάλληλης διατομής για να παρέχουν επαρκή κατάσβεση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατασβεστικό υλικό δεν πρέπει να εκτονώνεται υπό μορφή συμπαγούς βολής. δ.- Το κατασβεστικό υλικό δεν πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση εντός των σωληνώσεων. Κατά συνέπεια, οι σωληνώσεις του συστήματος πρέπει να είναι κενές, είτε να περιέχουν υπό πίεση μόνο το προωθητικό αέριο. Το κατασβεστικό υλικό πρέπει να περιέχεται αποκλειστικά εντός του δοχείου αποθήκευσης. ε.- Τα κατασβεστικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, πρέπει να διαθέτουν χημική ανάλυση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, που θα αναφέρει κατ ελάχιστον την πυκνότητα, το ph, το χρώμα και τη χημική σύνθεση του κατασβεστικού υλικού, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους εάν απαιτηθεί, ενώ στις συντρέχουσες περιπτώσεις, πρέπει να αναφέρεται η επισήμανση του κατασβεστικού υλικού σε σχέση με την επικινδυνότητά του και να αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας. στ.- Η ποσότητα του κατασβεστικού υλικού στο δοχείο, πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) lit. ζ.- Συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής επιλεκτικής λειτουργίας, δύνανται να καλύπτουν και περισσότερα από ένα (1) μαγειρεία, ενώ συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής καθολικής λειτουργίας, πρέπει να καλύπτουν ένα (1) μαγειρείο. η.- Το υλικό κατάσβεσης για να είναι αποδεκτό από άποψη κατασβεστικής ικανότητας, πρέπει ελεγχόμενο σε πυροσβεστήρα μέχρι έξι (6) lt να επιτυγχάνει κατασβεστική ικανότητα 25F, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Α1/ , εφόσον το σύστημα δεν διαθέτει συμμόρφωση με το πρότυπο NFPA 17-A. 5.- Ύστερα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής που προστατεύουν χώρους μαγειρείων όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων και λιπών, διευκρινίζονται επίσης τα εξής:

3 α.- Όσες επιχειρήσεις διέθεταν εγκεκριμένες μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας, στις οποίες περιγράφονταν αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής για την προστασία χώρων μαγειρείων με χρήση μαγειρικών ελαίων και λιπών και χρησιμοποιούσαν ως κατασβεστικό μέσο ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστικό αφρό, πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα και σε κάθε περίπτωση κατά το στάδιο της ανανέωσης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, οπότε και πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, νέα τεχνική περιγραφή. β.- Σύμφωνα με την παρ. 3 της παραπάνω (α) σχετικής, για την προστασία χώρων μαγειρείων με χρήση μαγειρικών ελαίων και λιπών επιβάλλεται η υποχρεωτική εγκατάσταση ενός (1) τουλάχιστον πυροσβεστήρα κατάλληλου για την κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας F, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 25F ανάλογα με την ποσότητα χρήσης. Εφόσον απαιτείται ένας (1) πυροσβεστήρας του εν λόγω τύπου, δεν θα εγκαθίσταται επιπρόσθετα ως προς τους πυροσβεστήρες που είναι κατάλληλοι για κατάσβεση πυρκαγιών διαφορετικής κατηγορίας. Στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο ανωτέρω εδάφιο (α), δεν απαιτείται η τροποποίηση της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Η απόσταση μεταξύ πυροσβεστήρα και προστατευόμενου εξοπλισμού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εννέα (9) m. γ.- Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν χώρους μαγειρείων με χρήση μαγειρικών ελαίων και λιπών, στις οποίες εγκαθίστανται τα εν λόγω συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, απαιτείται η ενημέρωση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας σε ετήσια βάση κατ ελάχιστον. 6.- Στα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής που συμμορφώνονται με το πρότυπο NFPA 17-A, απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμών διακοπής παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και του καυσίμου (υγραερίου, φυσικού αερίου κ.λ.π.), σε περίπτωση ενεργοποίησης του μηχανισμού κατάσβεσης ώστε να μη μεταδίδεται θερμότητα στον προστατευόμενο εξοπλισμό. Στα συστήματα που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο NFPA 17-A, η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή θα τηρείται με ευθύνη του μελετητή - εγκαταστάτη μηχανικού. Επίσης, ο μελετητής - εγκαταστάτης μηχανικός δύναται να λαμβάνει υπόψη το Παράρτημα Β της παρούσας και γενικά το πρότυπο NFPA 17-A. Επιπροσθέτως δε, είναι υποχρεωτική η τήρηση των απαιτήσεων που άπτονται των κανόνων της τέχνης, της επιστήμης και της πυροσβεστικής δεοντολογίας, όπως η χρήση άκαυστων υλικών, ενώ επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 97/23 της Ε.Ε. σε ότι αφορά τα επιμέρους εξαρτήματα που τελούν υπό πίεση είναι υποχρεωτική. Η μελέτη και κατασκευή του ολοκληρωμένου συστήματος πρέπει να πραγματοποιείται με ευθύνη από έχοντα τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικό. 7.- Στο συνημμένο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, δίδονται ενημερωτικά στοιχεία για τα υλικά κατάσβεσης που έχουν γίνει αποδεκτά μέχρι σήμερα από την Υπηρεσία μας και είναι κατάλληλα για την προστασία χώρων μαγειρείων με χρήση μαγειρικών ελαίων και λιπών. 8.- Στο συνημμένο Παράρτημα Β που επίσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία για τα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NFPA 17-A. 9.- Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι παραγωγοί- αιτούντες των υλικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, παρακαλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί χημική εξέταση δειγμάτων των εν λόγω υλικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

4 του Γενικού Χημείου του Κράτους, με μετέπειτα ενημέρωσή μας, αφού σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία μας θα επανεξετάσει τους ήδη υποβληθέντες φακέλους Οι αποδέκτες υπ αριθ. 1,7 και 8 του Πίνακα Διανομής, παρακαλούνται για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή της παρούσας στις συντρέχουσες περιπτώσεις ενημέρωσης του βιβλίου ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, διενέργειας υδραυλικών δοκιμών σε δοχεία πίεσης κλπ Τέλος, παρακαλούμε για την τήρηση της παρούσας στις συντρέχουσες περιπτώσεις. Ο Αρχηγός Στυλιανός Στεφανίδης Αντιστράτηγος Π.Σ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αποδεκτά υλικά/συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας F α/α Έγγραφο αποδοχής Εμπορική Ονομασία Παρατηρήσεις Φ / AQUA BLUE Σύμφωνα με το από έγγραφο της εταιρίας εισαγωγής, το εν λόγω υλικό έχει αντικατασταθεί από το «KIDDE WET CHEMICAL». Συμμόρφωση με NFPA-17A Φ.701.6/ ANSULEX/ ANSUL Συμμόρφωση με NFPA-17A. R Φ / AMEREX KP-375 Συμμόρφωση με NFPA-17A. RESTAURANT FIRE SUPPRESSION/ WET CHEMICAL Φ / KIDDE WET Συμμόρφωση με NFPA-17A. CHEMICAL Φ.701.6/ BONPET Φ / Φ.701.6/ KERR F-CLASS SOLUTION Φ.701.6/ Κ-SOL Wet Chemical

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενημερωτικά στοιχεία που αναφέρονται στο Πρότυπο NFPA 17A- «Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems» edition Ακροφύσια εκτόξευσης Απαιτείται να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, ορείχαλκο, ή άλλο υλικό που δεν υφίσταται διάβρωση, είτε να προστατεύονται εσωτερικά και εξωτερικά έναντι διάβρωσης. Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι άκαυστα και να αντέχουν την αναμενόμενη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς παραμόρφωση. Επίσης πρέπει να είναι εφοδιασμένα με καλύμματα ή άλλες κατάλληλες διατάξεις προκειμένου να παρεμποδίζεται η είσοδος υγρασίας, ατμών λίπους, είτε άλλων, ξένων σωμάτων στη σωλήνωση. Σύστημα σωληνώσεων Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι άκαυστα και να έχουν φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, συμβατά με το κατασβεστικό διάλυμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση γαλβανισμένων σωλήνων και εξαρτημάτων, εκτός αν έχουν έγκριση από τον κατασκευαστή. Απαιτείται να αντέχει στη μέγιστη αναμενόμενη πίεση του συστήματος. Σήμανση Απαιτείται η ύπαρξη ηχητικής ή οπτικής σήμανσης που θα επισημαίνει την απαίτηση αναγόμωσης ή την ετοιμότητα λειτουργίας. Επίσης, οι απομακρυσμένοι ενεργοποιητές πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα για τον κίνδυνο που προστατεύουν. Λοιπά στοιχεία Το κατασβεστικό υγρό εκτοξεύεται υπό μορφή νέφους και επειδή ενδέχεται να προκαλέσει διάβρωση σε παρακείμενα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή άλλες συσκευές, απαιτείται ο άμεσος καθαρισμός του. Τα διαλύματα υγρού χημικού μέσου είναι σχετικά ακίνδυνα, χωρίς συνεχείς σοβαρές επιδράσεις στο δέρμα, στο αναπνευστικό σύστημα ή στο ρουχισμό. Ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσκαιρο και ήπιας μορφής ερεθισμό, αλλά τα συμπτώματα εξαφανίζονται με τη διακοπή της επαφής. Γενικά, συστήνεται η χρήση νερού, καθώς και η θεραπεία εφόσον ο ερεθισμός είναι παρατεταμένος. Οδηγίες Ο χρήστης του συστήματος, πρέπει να γνωρίζει και να έχει στην κατοχή του, τις οδηγίες λειτουργίας των χειροκίνητων ενεργοποιητών. Χειροκίνητοι ενεργοποιητές Η μέγιστη δύναμη ενεργοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 178 Ν (18kp) και η αντίστοιχη μετατόπιση πρέπει να είναι μέχρι 356 mm. Συσκευές διακοπής Σε περίπτωση ενεργοποίησης οποιουδήποτε συστήματος κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, όλες οι συσκευές παροχής ηλεκτρικής ισχύος ή καυσίμου που προσδίδουν θερμότητα σε όλο τον προστατευόμενο εξοπλισμό, πρέπει να διακόπτουν τη λειτουργία τους.

7 Ο ανωτέρω περιορισμός, ισχύει επίσης για τις συσκευές που χρησιμοποιούν υγραέριο ή φυσικό αέριο και δεν προστατεύονται από το σύστημα, πλην όμως, χρησιμοποιούν το αυτό σύστημα εξαερισμού. Δεν απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμών διακοπής ως προς την παραγωγή ατμού που προέρχεται από εξωτερική πηγή, ή θερμότητας που παράγεται από στερεή καύσιμη ύλη. Απαιτείται η χειροκίνητη επαναφορά των συσκευών διακοπής, πριν την επαναφορά της παροχής του καυσίμου ή της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύστημα Γενικά Οι συσκευές που μπορούν να προστατευτούν από το σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις μαγειρικές συσκευές, τις χοάνες και τους σωλήνες απαγωγής καυσαερίων, τα φίλτρα και τους ελαιοσυλλέκτες. Κάθε προστατευόμενη μαγειρική συσκευή, ανεξάρτητη χοάνη απαγωγής καυσαερίων και σωλήνας απαγωγής καυσαερίων που ενώνεται άμεσα με τη χοάνη, πρέπει να προστατεύονται από ένα (1), ή περισσότερα συστήματα, σχεδιασμένα όμως για ταυτόχρονη λειτουργία. Εάν λόγω εγγύτητας, αναμένεται να εμφανιστούν ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός (1) κίνδυνοι πυρκαγιάς στον προστατευόμενο χώρο, απαιτείται η εγκατάσταση ενός (1) ή περισσότερων ανεξάρτητων συστημάτων κατάσβεσης που θα λειτουργούν συγχρόνως και θα παρέχουν προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς. Ενεργοποίηση συστήματος Κάθε σύστημα κατάσβεσης πρέπει να διαθέτει χειροκίνητη και αυτόματη ενεργοποίηση. Γενικά, ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η πιθανή δυσλειτουργία κάποιου μηχανισμού ενεργοποίησης, δεν πρέπει να επηρεάσει τη λειτουργία κάποιου άλλου. Όλες οι συσκευές που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του συστήματος, πρέπει να λειτουργούν συγχρόνως με το σύστημα. Σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης, δεν πρέπει να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος. Απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλης οπτικής ή ηχητικής σήμανσης που θα επισημαίνει ότι το σύστημα έχει λειτουργήσει, απαιτεί αναγόμωση και εν γένει ανταπόκριση ανθρώπου. Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, απαιτείται η διασύνδεσή του με το σύστημα κατάσβεσης, οπότε, η ενεργοποίηση ενός εκ των δύο (2) συστημάτων, θα προκαλέσει την ενεργοποίηση του άλλου. Ένα (1) μέσο χειροκίνητης ενεργοποίησης, πρέπει να βρίσκεται σε όδευση διαφυγής. Επίσης, εφόσον απαιτείται χειροκίνητη προστασία σε μαγειρικές συσκευές, η αντίστοιχη συσκευή, θα πρέπει να έχει κατάλληλη σήμανση του προστατευόμενου κινδύνου και να βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 1070 και 1200 mm πάνω από το δάπεδο. Γενικά, ο χειροκίνητος ενεργοποιητής πρέπει να βρίσκεται σε επαρκώς απομακρυσμένη θέση εφόσον δεν προστατεύει κοινό αγωγό απαγωγής καυσαερίων.

8 Τα μέσα ενεργοποίησης των μηχανικών ενεργοποιητών πρέπει γενικά να είναι χειροκίνητα και η λειτουργία τους δεν πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ηλεκτρικής ισχύος. Τόπος εγκατάστασης συστήματος Τα δοχεία κατασβεστικού μέσου και οι συσκευές προωθητικού αερίου, πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους εύκολης πρόσβασης και αποδεκτής θερμοκρασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξυπακούεται ότι η θέση πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην μπορούν να υποστούν έκθεση σε ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εφόσον αναμένονται θερμοκρασίες εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη προστασία, προκειμένου η θερμοκρασία να διατηρείται σε αποδεκτά επίπεδα. Ομοίως, τα δοχεία κατασβεστικού μέσου και οι συσκευές προωθητικού αερίου, δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους όπου ενδέχεται να υποστούν μηχανική, χημική, ή άλλου είδους φθορά, είτε να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα. Τέλος, τα ακροφύσια εκτόξευσης πρέπει να εγκαθίσταται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα φθοράς ή απώλειας ευθυγράμμισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ειδικές απαιτήσεις Γενικά, ένας (1) τουλάχιστον εύτηκτος σύνδεσμος ή ανιχνευτής θερμότητας, πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κάθε άνοιγμα απαγωγής καυσαερίων, καθώς και πάνω από κάθε προστατευόμενη μαγειρική συσκευή, με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σύμφωνα με το σχετικό ορισμό, αποδεκτοί είναι και οι μηχανισμοί με αμπούλα θραύσης καθορισμένης θερμοκρασίας. Εφόσον κάποια τέτοια διάταξη εγκαθίσταται μέχρι 305 mm εντός του ανοίγματος της χοάνης απαγωγής καυσαερίων και υπέρ της προστατευόμενης μαγειρικής συσκευής, αυτή θεωρείται επαρκής για την προστασία της συσκευής, εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σημειώνεται ότι οι εύτηκτοι σύνδεσμοι τύπου κράματος μετάλλου, πρέπει να αντικαθίστανται και να καταστρέφονται κατ έτος. Πυροπροστασία κοινού αγωγού απαγωγής καυσαερίων Απαιτείται η ταυτόχρονη λειτουργία όλων των επιμέρους ανεξάρτητων συστημάτων πυροπροστασίας μαγειρικών συσκευών, αγωγών και ανοιγμάτων, είτε η ταυτόχρονη λειτουργία του συστήματος πυροπροστασίας του κοινού αγωγού και ενός (1) τουλάχιστον από τα προαναφερθέντα συστήματα. Ο Δ/ντής Στέφανος Σπανέας Αντιπύραρχος

9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νσεις και Τμήματα Α.Π.Σ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ/ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.- Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών - Συντηρητών και Εμπόρων Ειδών Πυρασφαλείας «Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Περσέως ΑΘΗΝΑ 2.- «Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ.» Α.Ε. Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου ΒΟΛΟΣ 3.- Βureau Veritas (Γραφείο Βέριτας Α.Ε.) Αιτωλικού ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4.- «EUROCERT» Α.Ε. Τατοΐου 73 & Χαρ. Τρικούπη ΚΗΦΙΣΙΑ 5.- Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Τεχν. Ελέγχου Τμήμα Α Πλ. Κάνιγγος ΑΘΗΝΑ 6.- Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας 2 η Δ/νση Κλαδικής Πολιτικής Μεσογείων ΑΘΗΝΑ 7.- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Καρ. Σερβίας 4, ΑΘΗΝΑ 8.- Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Μάρνη 44, ΑΘΗΝΑ 9.- Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας Θειρσίου 6, ΑΘΗΝΑ 10.- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Διεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας Επικούρου 29, ΑΘΗΝΑ

10 11.- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής Βερανζέρου 50, ΑΘΗΝΑ 12.- Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Πετροχημικών Τμήμα Β Αν. Τσόχα 16, ΑΘΗΝΑ 13.- Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/νση Διαμόρφωσης Αρχών & Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων & Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΠΑΔ) Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, ΑΘΗΝΑ 14.- «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» Α.Ε. Αχαρνών 313, ΑΘΗΝΑ 15.- «Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος» Α.Ε. Δωδεκανήσου ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 16.- «Mc Donald s Hellas» S.A. Λ. Κηφισίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ 17.- «Πρόνοια- Α. Βώσσος & Σία» Ο.Ε. Λυσία ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 18.- «Life Solutions» Α.Ε. 25 ης Μαρτίου ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 19.- «ΜΟΒΙΑΚ» Α.Ε. Ακρωτήρι, ΧΑΝΙΑ 20.- «Fire Safety Engineering Solutions» Ε.Π.Ε. Φραγκοπούλου ΑΘΗΝΑ

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3149 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβεβαίωση μεταβίβασης της υπ αριθμ. Υ4ε/24478/ 17.04.2014 άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ

RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ RFS WET CHEMICAL RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 / ΤΑ Σελίδα 1 από 13 RFS-SP WET CHEMICAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Rev. 2.0 Date: Jan 2010 ΣΚΟΠΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88. Σελίδα 1 από 36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αθήνα, 12 /10/1998 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2 Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Τμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ Δ/ξεων ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 Σελίδα 1 από 14 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» α. Του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent

Μόνιμα Συστήματα. Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Μόνιμα Συστήματα Γεννήτριες Αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ / Clean Agent Η τεχνολογία πυρόσβεσης του αερολύματος ΜΟΒΙΑΚ βασίζεται στη χημική αλληλεπίδραση στερεών ενεργειακών υλικών τα οποία, μέσω της καύσης, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: : 2105217374 Fax: : 2105217407

Τηλ: : 2105217374 Fax: : 2105217407 Αθήνα : 04-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθµ. Πρωτ: 65618 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ιεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας. Tµήµα 1ο Πυρ/κών κανονισµών κ /ξεων Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα Αρ.Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β )

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β ) Σελίδα 1 από 101 ΑΠΟΦ. Δ3/148 ΤΗΣ 8.6./1.7.19 (ΦΕΚ 477 Β ) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β) ΣΥΣΤΗΜΑ Β ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Ειδική Έκδοση για την Πυρασφάλεια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 by Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Διασύνδεση Πινάκων Πυρανίχνευσης Βασικά Στοιχεία της Εγκατάστασης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Α. Μ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: MOBIAK AE ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 ΤΟΠΟΣ: ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Το παρών Έντυπο αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία της ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β )

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Σελίδα 1 από 17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα Page 1 of 15 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8 ΤΗΣ 15.7/19.8.1997 (ΦΕΚ 725 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα α. Του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ. 16289/330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα