Η Ευρώπη στο σταυροδρόµι: Χρηµατοπιστωτική αστάθεια και η επιβίωση του ενιαίου νοµίσµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ευρώπη στο σταυροδρόµι: Χρηµατοπιστωτική αστάθεια και η επιβίωση του ενιαίου νοµίσµατος"

Transcript

1 2015 / 1 Η Ευρώπη στο σταυροδρόµι: Χρηµατοπιστωτική αστάθεια και η επιβίωση του ενιαίου νοµίσµατος Του Jan Kregel Για πολλούς, η επιµονή της Γερµανίας να συνεχίσει η νέα ελληνική κυβέρνηση την εφαρµογή της πολιτικής της λιτότητας ενόψει του ταχέως αυξανόµενου ποσοστού της ανεργίας και της διόγκωσης του χρέους φαίνεται να αψηφά την οικονοµική λογική. Ωστόσο, µια σύντοµη γνωριµία µε την ιστορική διαδροµή για τη δηµιουργία του ενιαίου νοµίσµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ρίχνει λίγο φως στη λογική της στρατηγικής της γερµανικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη και την αρνητική απάντησή της στο αίτηµα της Ελλάδας για µια εναλλακτική οικονοµική πολιτική. Με δεδοµένη τη συνεχιζόµενη απόκλιση ανάµεσα στην πρόοδο στον τοµέα της νοµισµατικής και της πολιτικής ολοκλήρωσης στη ζώνη του ευρώ, το ενδιαφέρον της Γερµανίας σχετικά µε την επιβολή της λιτότητας µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει µια προσπάθεια για την επιτάχυνση της προόδου προς την πολιτική ένωση, η πρόοδος της οποίας θεωρείται από τη Γερµανία ως προϋπόθεση για την επιτυχία της νοµισµατικής ενοποίησης. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο αναγκαία µπορεί να φαίνεται η πολιτική της λιτότητας στο πλαίσιο της ατελούς ευρωπαϊκής πολιτικής Ο Jan Kregel είναι ανώτερος ερευνητής και διευθυντής του προγράµµατος Νοµισµατική Πολιτική και Χρηµατοοικονοµική Δοµή στο Levy Economics Institute. Είναι καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο του Ταλίν και κατέχει τον τίτλο του Διακεκριµένου Καθηγητή Έρευνας στο Πανεπιστήµιο του Μιζούρι-Κάνσας Levy Economics Intitute of Bard College.

2 2 ολοκλήρωσης, η συγκεκριµένη πολιτική είναι τελικά µη βιώσιµη. Η επιβίωση και σταθερότητα του ευρώ, εν απουσία περαιτέρω προόδου στον τοµέα της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, απαιτούν παραδόξως είτε παρατεταµένη οικονοµική στασιµότητα ή τη διατήρηση ενός σχήµατος χρηµατοδότησης µε τη µορφή «πόνζι». Καµία από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις δεν είναι οικονοµικά ή πολιτικά βιώσιµη. Δύο δρόµοι προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση Υπήρχαν πάντα δύο διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης αυτή των «οικονοµολόγων» και των «στρουκτουραλιστών». Με βάση τη στρουκτουραλιστική προσέγγιση, η ενοποίηση ήταν µια διαδικασία δηµιουργίας κατάλληλων θεσµών, που βασιζόταν στην υπόθεση ότι η συµπεριφορά των κρατών-µελών θα µπορούσε ενδεχοµένως να προσαρµοστεί στο πλαίσιο της επιθυµητής δοµής. Ένα παράδειγµα αυτής της στρατηγικής αποτελεί η κοινή γεωργική πολιτική, η οποία ενσωµάτωσε µια σιωπηρή δοµή σταθερής συναλλαγµατικής ισοτιµίας, που υποτίθεται ότι θα απέφερε την απαιτούµενη σταθερότητα συναλλαγµατικής ισοτιµίας που θα επέτρεπε στη συνέχεια την εισαγωγή ενός κοινού νοµίσµατος. Από την άλλη πλευρά, η «οικονοµική» προσέγγιση υποστήριζε ότι η λειτουργία των διαδικασιών της αγοράς θα οδηγούσε σε πραγµατική οικονοµική σύγκλιση, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να δηµιουργήσει τις συνθήκες που θα επέτρεπαν την εισαγωγή ενός κοινού νοµίσµατος και το οποίο θα αποτελούσε την «κορωνίδα» των επιτευγµάτων του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος. Ωστόσο, ήταν γενικώς αποδεκτό ότι, ανεξάρτητα από την όποια προσέγγιση, το τελικό αποτέλεσµα θα ήταν η ίδρυση των Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης, µια οντότητα που θα διέθετε ένα κοινό νόµισµα παρόµοιο µε το δολάριο στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η ποικιλοµορφία που έχει επικρατήσει στις ξεχωριστές πολιτείες των ΗΠΑ φάνηκε να υποστηρίζει την «στρουκτουραλιστική» άποψη, ενώ η ύπαρξη ενός ισχυρού οµοσπονδιακού κράτους που θα αντιστάθµιζε την περιφερειακή ποικιλοµορφία προσέφερε υποστήριξη προς την «οικονοµική» άποψη, η οποία υπογράµµιζε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει µε την υλοποίηση ολοκληρωµένων πολιτικών δοµών προτού υιοθετήσει ένα κοινό νόµισµα. Ο έκθεση Werner τον Οκτώβρη του 1970 είχε προβάλει τα προβλήµατα σχετικά µε την εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ), αλλά η κατάρρευση του συστήµατος του Bretton Woods µετά την αποτυχία της Smithsonian Agreement για την αποκατάσταση των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών απέσπασε την προσοχή από το όλο ζήτηµα. Η πορεία προς το ενιαίο νόµισµα είχε συλληφθεί στη βάση ενός κόσµου σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και η ΕΟΚ προσπάθησε να διατηρήσει το σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών µέσω µιας σειράς ελιγµών έως ότου έγινε φανερό ότι οι κυµαινόµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες αποτελούσαν το νέο παγκόσµιο πρότυπο. Η ώθηση για την ταχεία δηµιουργία ενός ενιαίου νοµίσµατος ξεθώριασε, καθώς και η σταθερότητα του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ενώπιον της αστάθειας στις τιµές της ενέργειας, του πληθωρισµού και της στάσιµης οικονοµικής ανάπτυξης στη δεκαετία του 1970.

3 3 Οι προτάσεις για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986, που έφεραν ξανά στο προσκήνιο την ιδέα ενός ενιαίου νοµίσµατος, είχαν κατά κύριο λόγο σχεδιαστεί ως µέτρα για την ανανέωση της διαδικασίας της πολιτικής ενσωµάτωσης, η οποία είχε «κωλώσει» γύρω από το ζήτηµα του εµπορίου. Η ταχεία ολοκλήρωση των εµπορικών ροών µέσω ενός κοινού εξωτερικού δασµολογίου, που αντιπροσώπευε τους πρώτους καρπούς της Κοινής Αγοράς, επιβραδύνθηκε από την κατάσταση της οικονοµικής στασιµότητας της δεκαετίας του 1970 και δεν επέτρεψε πολλά περιθώρια για περαιτέρω µέτρα προς την ολοκλήρωση. Η έκθεση Cecchini, που δηµοσιεύθηκε το 1988 και έφερε τον τίτλο, «Ευρώπη 1992: Η γενική πρόκληση», είχε ως στόχο να παράσχει πρόσθετη στήριξη προς την ολοκλήρωση υπό τη µορφή µιας ανοικτής «ενιαίας αγοράς». Η εκτίµηση της έκθεσης ήταν ότι ο αντίκτυπος µιας πιο ολοκληρωµένης αγοράς θα ήταν µια αύξηση της τάξης του 5% στο ΑΕΠ της ΕΟΚ. Το πλεονέκτηµα αυτής της πρότασης ήταν ότι στηριζόταν για την αύξηση της ανάπτυξης σε µέτρα ενθάρρυνσης της προσφοράς. Δεν υπήρχε ανάγκη για (πληθωριστικά) νοµισµατικά µέτρα τόνωσης ή ελλειµµατικές δαπάνες. Η πρόβλεψη της έκθεσης ήταν ότι η πλήρης κατάργηση των διασυνοριακών εµποδίων στις εµπορικές συναλλαγές θα οδηγούσε σε µείωση των τιµών κατά 6%, σε βελτίωση των δηµοσιονοµικών ισολογισµών κατά 2,2% του ΑΕΠ και σε βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου κατά 1% του ΑΕΠ όλα αυτά ως αποτέλεσµα µιας διοικητικής εντολής για τη µείωση των εµποδίων στην εξέλιξη της διαδικασίας του ανταγωνισµού µεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, η έκθεση Cecchini έπεσε έξω στην πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης στην ΕΕ συνέχισε να συρρικνώνεται από 3,2% τη δεκαετία του 1970 σε 2.25% τη δεκαετία του 1980 και κάτω από το 2% τη δεκαετία του Η καθιέρωση της ενιαίας αγοράς συνέπεσε µε τη µείωση των ρυθµών πληθωρισµού, από άνω του 10% στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 σε λιγότερο από 2% τη δεκαετία του 1990, αν και οι επικριτές παρατήρησαν επίσης µια παρόµοια πτώση στους ρυθµούς του πληθωρισµού σε χώρες µη-µέλη της ΕΟΚ στις οποίες δεν είχαν σηµειωθεί αυξηµένες τάσεις προς την ολοκλήρωση της αγοράς. Η µείωση του πληθωρισµού οφειλόταν κατά πάσα πιθανότητα στις περιοριστικές πολιτικές της ζήτησης και στη συνδεόµενη απογοητευτική έκβαση της ανάπτυξης, καθώς και στη µείωση των τιµών της ενέργειας. Η αποτυχία της πρωτοβουλίας της ενιαίας αγοράς για την ανανέωση της διαδικασίας της ολοκλήρωσης έστρεψε την προσοχή στη νοµισµατική ολοκλήρωση, η έλλειψη της οποίας θεωρείτο ως ένα από τα σηµαντικά εµπόδια για την υλοποίηση των πλεονεκτηµάτων της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Ως εκ τούτου, για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της «ενιαίας εσωτερικής αγοράς», η ΕΕ επιτάχυνε την ώθηση για τη νοµισµατική ενοποίηση. Ακολουθώντας τα πρότυπα της ευρωπαϊκής πολιτικής, η επιτάχυνση δεν σήµαινε κατ' ανάγκη ταχεία κίνηση και έλαβε χώρα σταδιακά µέσα από µια σειρά µέτρων. Κατ' αρχάς, το 1978, η διακήρυξη στα ευρωπαϊκά συµβούλια της Βρέµης και των Βρυξελλών που πρότεινε την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος ενσωµατώθηκε στο άρθρο 20 της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης ως βάση της ΟΝΕ. Στη συνέχεια, η Συνθήκη του Μάαστριχτ έκανε λόγο για ένα «κοινό νόµισµα για την κοινή αγορά» µέσω ενός ευρώ χρονοδιαγράµµατος, προσδιόρισε τις προϋποθέσεις

4 4 υιοθέτησης του κοινού νοµίσµατος και καθόρισε τη θεσµική δοµή για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ως την τράπεζα έκδοσης για το κοινό νόµισµα. Αν και η µετάβαση προς το ενιαίο νόµισµα δεν ήταν καθόλου γρήγορη διαδικασία, καθώς χρειάστηκαν περίπου 30 χρόνια για την εισαγωγή του, το κρίσιµο σηµείο είναι ότι η επιτάχυνση του υπό το πρίσµα της Συνθήκης του Μάαστριχτ έκανε τη νοµισµατική ολοκλήρωση πολύ πιο γρήγορη από την κίνηση προς την πολιτική ενοποίηση, η οποία, κατά την άποψη των «οικονοµολόγων», θα έπρεπε κανονικά να συνοδεύεται από τη δηµιουργία µιας ενιαίας νοµισµατικής µονάδας. Είναι αυτό το «χάσµα» µεταξύ νοµισµατικής και πολιτικής ένωσης που στοιχειώνει την επίλυση της κρίσης δηµόσιου χρέους στην ΕΕ και το οποίο έχει καταστήσει την Ελλάδα σε κρίσιµο πολιτικό πιόνι στο παιχνίδι σκακιού που παίζεται στην ΕΕ γύρω από το ζήτηµα της πολιτικής ενοποίησης και το επίπεδο της συγκεντροποίησης των εξουσιών. Με πιο απλά λόγια, η συζήτηση µεταξύ οικονοµολόγων και στρουκτουραλιστών έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο αναφορικά µε την επιβολή της λιτότητας ως λύση στα προβλήµατα χρέους στην ΕΕ. Πράγµατι, αυτό το «χάσµα» κατοχυρώθηκε µε την επιβολή της «µεταβλητής ταχύτητας» που εισήχθη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ ως µηχανισµός για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο συγκεκριµένο σηµείο βασίστηκε ο Otmar Issing, ένα από τα πιο ισχυρά µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Bundesbank τη δεκαετία του 1990 και τελικά επικεφαλής οικονοµολόγος της ΕΚΤ. Σε µια αναφορά του για τη διαδικασία του Μάαστριχτ, τόνισε ότι «η ιστορική εµπειρία δείχνει ότι συµπίπτουν τα εθνικά εδάφη και η νοµισµατική κυριαρχία... [και ότι] η σχετική νοµοθεσία καθορίζει σε γενικές γραµµές τη νοµισµατική κυριαρχία σε σχέση µε την εθνική επικράτεια... Σε αντίθεση µε τον συνήθη κανόνα, η Συνθήκη του Μάαστριχτ περιλαµβάνει έναν σαφή διαχωρισµό ανάµεσα στην πολιτική ολοκλήρωση και την νοµισµατικήν ενοποίηση».(issing 1996, σελ., 14 15). Έτσι, τουλάχιστον για την Bundesbank, ήταν ξεκάθαρο ότι η Συνθήκη του Μάαστριχτ είχε συλλάβει τη διαδικασία ολοκλήρωσης από την ανάποδη πλευρά. Η πολιτική ολοκλήρωση καθόριζε τα όρια για τη νοµισµατική ένωση και τη δηµιουργία ενός ενιαίου νοµίσµατος. Ο Hans Tietmeyer, ο πρόεδρος της Bundesbank, έθεσε το ζήτηµα µε τον εξής τρόπο: «Μετά από ένα ορισµένο σηµείο, δεν είναι ρεαλιστικό να προχωρήσει περαιτέρω η οικονοµική ολοκλήρωση χωρίς την προοπτική περαιτέρω προόδου στον τοµέα της πολιτικής. Η µεταβίβαση ενός στοιχειώδους κυριαρχικού δικαιώµατος όπως της νοµισµατικής πολιτικής σε µια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανώς το καθοριστικό σηµείο» (Issing 1996, σελ., 16). Με άλλα λόγια, ένα διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ που απαρτίζεται από τους διοικητές των διαφόρων κεντρικών τραπεζών των µελών-χωρών της ΕΕ δεν διαθέτει, ελλείψει αντίστοιχων πολιτικών θεσµών, επαρκή εξουσία για τον καθορισµό των στόχων της ευρωπαϊκής νοµισµατικής πολιτικής. Ο Issing και άλλοι γερµανοί οικονοµολόγοι κατέστησαν σαφές γιατί θεωρούσαν την πολιτική ένωση ως προϋπόθεση της νοµισµατικής ενοποίησης και της µεταβίβασης του ελέγχου της νοµισµατικής πολιτικής από τις εθνικές κυβερνήσεις. Υποστήριζαν ότι µε τη δηµιουργία ενός συστήµατος ενιαίου νοµίσµατος, η υποτίµηση δεν θα είναι πλέον

5 5 διαθέσιµη ως πολιτική απάντηση στους εξωτερικούς κραδασµούς ή στις αποτυχίες της εσωτερικής πολιτικής, όπως ίσχυε κάτω από το καθεστώς του Bretton Woods. Σύµφωνα µε το κοινό νόµισµα, η µόνη διαθέσιµη πολιτική απάντηση θα είναι η εσωτερική προσαρµογή των µισθών και των τιµών και ιδίως η αύξηση (προς τα κάτω) της ευελιξίας των µισθών και των συνθηκών στις αγορές εργασίας. Λόγω του γεγονότος ότι η εναρµόνιση των υφιστάµενων εθνικών δικτύων κοινωνικής ασφάλειας εντός της ΕΕ ήταν πιθανό να συγκλίνει προς πιο γενναιόδωρα κοινωνικά µέτρα και στήριξης του εισοδήµατος, η απαιτούµενη αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και η καθοδική διαδικασία στην προσαρµογή των µισθών θα εκµηδενιστούν. Το κοινό νόµισµα θα σήµαινε ότι τα υπάρχοντα κράτη πρόνοιας θα πρέπει να διαλυθούν και να επανασχεδιαστούν τα κατάλληλα µέτρα µε στόχο την παροχή ευέλικτων µισθών και την προσαρµογή των τιµών. Πράγµατι, αν η ενοποίηση της Γερµανίας θεωρηθεί ως ένας εξωτερικός κραδασµός, αυτή ακριβώς είναι η πολιτική που ακολουθήθηκε: µείωση των κοινωνικών προγραµµάτων και µείωση στους ρυθµούς αύξησης των µισθών ως προς τους ρυθµούς αύξησης της παραγωγικότητας. Επιπλέον, από αυτή την άποψη της λειτουργίας της ΕΕ χωρίς εκτεταµένη πολιτική ολοκλήρωση, η νοµισµατική ένωση θα περιόριζε τα κίνητρα των επιµέρους κυβερνήσεων να εφαρµόσουν συνετή δηµοσιονοµική πολιτική εν γένει, και ιδίως την πολιτική της λιτότητας, για την αντιµετώπιση των εξωτερικών κλυδωνισµών. Κάτω από ένα καθεστώς ενιαίου νοµίσµατος δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος της κρίσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και η οποιαδήποτε έλλειψη προσαρµογής σε δηµοσιονοµικά µέτρα θα έχει µικρό αντίκτυπο στα εγχώρια επιτόκια, καθώς θα µπορούσε να απορροφηθεί εν µέρει από το ενιαίο επιτόκιο του ευρώ που καθορίζεται από την ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ ως σύνολο. Η λειτουργία αυτής της επίδρασης παρατηρήθηκε κατά την περίοδο µετά την εισαγωγή του ευρώ, όταν, παρά τις ευρέως αποκλίνουσες δηµοσιονοµικές πολιτικές και τις επιδόσεις αναφορικά µε το δηµόσιο χρέος και τα ελλείµµατα, απουσίαζε κάθε αγοραία προσαρµογή που θα αντικατόπτριζε τις διαφορές κινδύνου µεταξύ των χωρών-µελών. Από τη γερµανική σκοπιά, το αποτέλεσµα των εγγενών εθνικών διαφορών ως προς την ανεργία και τη δέσµευση για δηµοσιονοµική σύνεση θα παράγει πολιτική πίεση για δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις από τις πλουσιότερες ή λιγότερο χρεωµένες χώρες προς τις φτωχότερες ή περισσότερο χρεωµένες περιοχές, θα υποσκάψει την πολιτική της αλληλεγγύης και θα υπονοµεύσει την στήριξη για µια κοινή νοµισµατική πολιτική. Πράγµατι, θα µπορούσε να υπονοµεύσει ακόµη και την ικανότητα της ΕΚΤ να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας τιµών που, για τη Γερµανία, ήταν η προϋπόθεση για την καθιέρωση του ευρώ ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι των υφιστάµενων εθνικών νοµισµάτων. Μόνο ένα ισχυρό πολιτικό κέντρο θα είναι σε θέση να αντισταθεί σε αυτές τις πιέσεις και, ως εκ τούτου, η σύγκλιση πολιτικής και η ολοκλήρωση θεωρήθηκαν τα υποχρεωτικά πρώτα βήµατα για τη δηµιουργία ενός ενιαίου νοµίσµατος. Αυτά τα επιχειρήµατα υπέρ της πολιτικής ολοκλήρωσης πριν από την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές της Γερµανίας κάτω από το

6 6 καθεστώς του ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, η απάντηση προς την ενοποίηση της Γερµανίας και τα αυξηµένα µεταβιβαστικά µέτρα που απαιτούνταν από την πλούσια Δυτική Γερµανία προς τη φτωχή Ανατολική Γερµανία ήταν η εφαρµογή µέτρων για τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, τη διάλυση του γερµανικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας (που παρείχε επιδόµατα ανεργίας και συντάξεις προς το εργατικό δυναµικό της Ανατολικής Γερµανίας σε επίπεδα που αντιστοιχούσαν µε αυτά της Δυτικής Γερµανίας) και την αύξηση της ευελιξίας στις αγορές εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των επίσηµων συµφωνιών για τη διατήρηση της αύξησης των µισθών κάτω από τα επίπεδα της αύξησης της παραγωγικότητας, καθώς η παραγωγή µεταφέρθηκε υπό τη µορφή outsourcing στις χώρες δορυφόρους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µε εξαιρετικά χαµηλούς µισθούς. Πράγµατι, ήταν ενόψει της απουσίας του επιθυµητού επιπέδου πολιτικής ολοκλήρωσης και ελέγχου που οδήγησε τη Γερµανία στην επιµονή της για την ενσωµάτωση µέτρων στις διάφορες συνθήκες της ΕΕ που θα περιόριζαν το µέγεθος των κρατικών προϋπολογισµών. Τα µέτρα αυτά ελήφθησαν ως υποκατάστατα για την έλλειψη µιας πραγµατικής πολιτικής ολοκλήρωσης. Τα µεγάλα παραδείγµατα είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο ευρώ και το άρθρο 104 της Συνθήκης του Μάαστριχτ για τον αποκλεισµό δανεισµού από την ΕΚΤ προς τις κυβερνήσεις. Με βάση αυτούς του όρους, τα κράτη δεν µπορούν να χρηµατοδοτούν τους εαυτούς τους µέσω της δηµιουργίας εγχώριας ρευστότητας, οπότε οι προϋπολογισµοί θα εξαρτιόνται από δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα ή από τον δανεισµό από ιδιωτικές αγορές. Αλλά ακόµα και η προσφυγή προς τις ιδιωτικές αγορές απαιτεί από τις κυβερνήσεις να τρέχουν δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για την εξυπηρέτηση του χρέους και τη διατήρηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας σε βαθµό «ΑΑΑ» (αν και οι κανόνες στάθµισης κινδύνου της Βασιλείας παρείχαν σιωπηρώς πιστοληπτική ικανότητα σε βαθµό «ΑΑΑ» ανεξάρτητα από τα επίπεδα χρέους και ελλειµµάτων). Έτσι, η λογική του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι να επιβάλει τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα κάτω από το ενιαίο νόµισµα ως υποκατάστατο ενός ισχυρού κεντρικού ελέγχου. Το πρόβληµα είναι να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος που δηµιουργείται από το «χάσµα» µεταξύ της νοµισµατικής και της πολιτικής ενοποίησης. Έτσι, ενώ οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο ευρώ είναι αυστηροί και η αποτυχία της εκπλήρωσής τους αποκλείει την ένταξη στο ευρώ, µια χώρα, µετά την ένταξής στο ευρώ αντιµετωπίζει λίγες δεσµευτικές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν µπορέσει να διατηρήσει τις προϋποθέσεις ένταξης. Μια χώρα δεν µπορεί να εκδιωχθεί και το σύστηµα των χρηµατικών ποινών δεν φαίνεται να αποτελεί ικανό κίνητρο για την προσαρµογή, όπερ και η ανάγκη για αδιάσειστα στοιχεία πριν από την ένταξη και οι σκληρές κυρώσεις µετά την ένταξη ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του χρέους και του ελλείµµατος. Όµως, οι κυρώσεις απαιτούν ισχυρή πολιτική ενοποίηση, κάτι που αποτελεί τώρα τον γερµανική στόχο για την επίλυση της κρίσης του ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, η βάση της γερµανικής προσέγγισης είναι ότι το ευρώ ισοδυναµεί µε ένα σταθερό σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών, χωρίς τη δυνατότητα για αλλαγή της

7 7 ισοτιµίας. Όµως, σε αντίθεση µε το σύστηµα του Bretton Woods, δεν υπάρχει κράτος που να εκδίδει αποθεµατικό νόµισµα. Αυτό σηµαίνει ότι το δηµόσιο χρέος των εθνικών κυβερνήσεων δεν είναι διαφορετικό από ό, τι τα χρέη του ιδιωτικού τοµέα. Η αποπληρωµή του ιδιωτικού χρέους απαιτεί από τις επιχειρήσεις (νοικοκυριά) να αποκοµίζουν κέρδη (µισθούς), να µετακυλύουν το χρέος µέσω πρόσθετου δανεισµού ή να πουλούν περιουσιακά στοιχεία, ενώ η αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους απαιτεί φόρους µεγαλύτερους από τις δαπάνες, δανεισµό ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Ακριβώς όπως οι ιδιώτες δανειολήπτες έχουν διαφορετικούς πιστωτικούς κινδύνους, τα κράτη έχουν επίσης διαφορετικούς πιστωτικούς κινδύνους, αλλά το γεγονός ότι πραγµατοποιούνται σε ένα κοινό νόµισµα που εκδίδεται από µία ενιαία κεντρική τράπεζα οδήγησε τις χρηµατοπιστωτικές αγορές στο να αγνοήσουν εντελώς αυτές τις διαφορές κινδύνου στα πρώτα 10 χρόνια της ύπαρξης του ευρώ. Η µέριµνα για τη διασφάλιση των όρων για δηµοσιονοµική ισορροπία είναι συνεπώς κατανοητή, επειδή είναι ο µόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κρατική χρεοκοπία και να διατηρηθεί η ακεραιότητα του ευρώ. Η αποτυχία της υπόλοιπης ΕΕ να εφαρµόσει αυτές τις πολιτικές παρήγαγε ακριβώς το είδος της πολιτικής πίεσης που είχαν προβλέψει οι Γερµανοί εµπειρογνώµονες το 1996, µε τη Γερµανία να καλείται να διασώσει τους υπερχρεωµένους Έλληνες, Ιταλούς, Πορτογάλους, Ισπανούς και ενδεχοµένως Γάλλους εργαζόµενους, οι οποίοι κατάφεραν να καθιερώσουν εβδοµάδα εργασίας 35 ωρών όταν οι Γερµανοί εργαζόµενοι αντιµετώπιζαν περιορισµούς στις αυξήσεις των µισθών και µειώσεις στις κοινωνικές δαπάνες. Εποµένως, δεν θα πρέπει να αποτελεί καµία έκπληξη το γεγονός ότι η Γερµανία αρνείται τώρα να δεχθεί µείωση του χρέους και καλεί την Ελλάδα να εφαρµόσει παρόµοιες πολιτικές και την υπόλοιπη ΕΕ να δεχθεί µια βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση, προκειµένου να διατηρηθεί το ευρώ και να δοθεί λύση στη κρίση του δηµόσιου χρέους. Πρόκειται για µια επιστροφή σε πολιτικές που η Γερµανία θεωρούσε ανέκαθεν ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή δηµιουργία του ενιαίου νοµίσµατος. Έτσι, η Ελλάδα γίνεται το παράδειγµα υπέρ των επιχειρηµάτων της Γερµανίας σχετικά µε την ανάγκη της εφαρµογής των δικών της πολιτικών. Στο βαθµό που η Ελλάδα αρνείται να υπακούσει και να απειλεί µε έξοδο από το ευρώ, η θέση της Γερµανίας είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η πολιτική ενοποίηση µε βάση τις δικές της προτάσεις, προκειµένου να ενδυναµωθεί περαιτέρω το εγχείρηµα του ευρώ. Το παράδοξο της σταθερότητας του ευρώ και η αστάθεια της εθνικής διακυβέρνησης Αυτές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και την επιτυχία του ευρώ από τη σκοπιά της Γερµανίας. Από την άποψη του Hayman Minsky, ωστόσο, οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις αποτελούν πηγή οικονοµικής αστάθειας για τη ζώνη του ευρώ. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ανάλυση του Minsky για την χρηµατοπιστωτική αστάθεια (µε βάση τις θέσεις αντιστάθµισης, κερδοσκοπίας και «πόνζι») για να δούµε το παράδοξο της γερµανικής θέσης.

8 8 Για τη Γερµανία, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να έχουν πάντα θέσεις αντιστάθµισης (δηλαδή να δηµιουργούν δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για την εξυπηρέτηση του χρέους), δεδοµένου ότι δεν έχουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση από την ΕΚΤ, κάτι που θα επέτρεπε την κερδοσκοπική χρηµατοδότηση (δηλαδή την µετακύληση του χρέους), ενώ οι τρέχουσες συνθήκες που αντιµετωπίζει η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της περιφέρειας είναι αυτές του σχήµατος χρηµατοδότησης «πόνζι», όπου πρέπει να δανείζονται για να καλύψουν την εξυπηρέτηση του χρέους. Για το σκοπό αυτό, η Γερµανία εισήγαγε νόµο περί ισοσκελισµένων προϋπολογισµών και ενδυνάµωσε το Σύµφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας µε διάφορες τροποποιήσεις. Ωστόσο, η πολιτική της χρηµατοδότησης τύπου αντιστάθµισης ως µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική περιέχει ένα παράδοξο, καθώς και ένα εικονικό θεώρηµα αδυνατότητας για τις χώρες που σήµερα έχουν επίπεδα χρέους και ελλείµµατος πάνω από τα όρια του Συµφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας, καθώς αυτό απαιτεί αυξανόµενα επίπεδα δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος που µπορεί να επιτευχθούν µόνο µέσω ενός συνδυασµού υψηλότερων ρυθµών ανάπτυξης και υψηλότερης φορολογίας. Δεδοµένου ότι οι κυβερνήσεις δεν µπορούν να παράγουν τους απαιτούµενους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µέσω ελλειµµατικών δαπανών, οι ρυθµοί ανάπτυξης θα πρέπει να προέρθουν είτε από την εγχώρια κατανάλωση και τις επενδύσεις ή από την εξωτερική ζήτηση. Αλλά η αύξηση των εγχώριων δαπανών δεν µπορεί να προκύψει από τη µείωση των κρατικών δαπανών ή από την αύξηση των φόρων για τη δηµιουργία του απαιτούµενου δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος, καθώς αυτό απλά µειώνει την εγχώρια ζήτηση. Επιπλέον, αυτοί οι στόχοι έχουν γίνει πιο δύσκολοι από την εσφαλµένη κατεύθυνση των επενδύσεων, η οποία έχει την τάση να ενισχύει την πραγµατική απόκλιση µεταξύ των χωρών. Αυτό φαίνεται από τη διαφορική επίδραση των ροών κεφαλαίων στη ζώνη του ευρώ. Οι βόρειες οικονοµίες προσελκύουν ροές ξένων επενδύσεων σε «παραγωγικές» τοµείς, αυξάνοντας την παραγωγικότητα σε σχέση µε τους µισθούς, ενώ οι νότιες οικονοµίες προσελκύουν επενδύσεις σε ακίνητα και σε άλλες µη-παραγωγικές δραστηριότητες όσον αφορά την αύξηση της ανάπτυξης, ενώ την ίδια στιγµή οι µισθοί τείνουν να αυξάνονται µε βάση το µέσο όρο της ΕΕ, µειώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους. Συνεπώς, υπάρχει µια θετική σχέση µεταξύ των άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και του εµπορικού ισοζυγίου για τις χώρες του Βορρά και αρνητική σχέση για τις χώρες του Νότου. Από το 1999 και µετά υπάρχει µια σηµαντική αύξηση στην καθαρή εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ που τείνει να ενισχύει αυτήν την απόκλιση. Στο επίπεδο της βιοµηχανίας υπήρξε θετική σχέση µεταξύ ΑΞΕ στον µεταποιητικό τοµέα και στο εµπορικό ισοζύγιο για τις χώρες του Βορρά και αρνητική σχέση µεταξύ ΑΞΕ στον µη-µεταποιητικό τοµέα και το εµπορικό ισοζύγιο στις χώρες του Νότου. Όταν οι εισροές ΑΞΕ διοχετεύονται στον παραγωγικό/εµπορεύσιµο (αντιπαραγωγικό/µη εµπορεύσιµο) τοµέα, αυτό οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση (επιδείνωση) της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Για τον Minsky, η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα είναι παρόµοια µε τις απαιτήσεις του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης: χρηµατοδότηση αντιστάθµισης για το κράτος. Αυτό προϋποθέτει ότι τα φορολογικά έσοδα είναι µεγαλύτερα από τις δαπάνες (Τ >> G).

9 9 Όµως, τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα εν απουσία υψηλότερων ρυθµών ανάπτυξης απαιτούν από τον ιδιωτικό τοµέα να καταβάλει υψηλότερες πληρωµές φόρων, οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µε τη µείωση της κατανάλωσης και την αύξηση της αποταµίευσης. Έτσι, η ικανότητα του ιδιωτικού τοµέα να αυξήσει τις πληρωµές φόρων και να εξοφλήσει το υφιστάµενο χρέος απαιτεί από τον ιδιωτικό τοµέα να δαπανά λιγότερο από το εισόδηµά του. Έτσι, αν τα νοικοκυριά έχουν καθαρή αποταµίευση (YC >> 0) και οι επιχειρήσεις αποκοµίζουν καθαρά κέρδη > 0, αυτό σηµαίνει ότι για τον ιδιωτικό τοµέα στο σύνολό του, η αποταµίευση ξεπερνά τις επενδύσεις (S > Ι). Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την προϋπόθεση για τη µακροοικονοµική ισορροπία: τα δηµόσια οικονοµικά αντιστάθµισης απαιτούν πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης (TG >> 0 ή Τ >> G), ενώ η χρηµατοδότηση αντιστάθµισης του ιδιωτικού τοµέα απαιτεί πλεόνασµα εκ µέρους του ιδιωτικού τοµέα (YC > 0 ή SI > 0). Και ξέρουµε ότι για να διατηρηθούν τα επίπεδα παραγωγής σε ένα κλειστό σύστηµα, η µακροοικονοµική ισορροπία απαιτεί 0 = (SI) + (TG). Έτσι, για να εκπληρωθούν οι όροι του άρθρου 104, S < Ι, και ο ιδιωτικός τοµέας καθίσταται ολοένα και πιο χρεωµένος. Σε ένα κλειστό σύστηµα, δεν είναι δυνατόν τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας να συµµετέχουν ταυτόχρονα σε µια χρηµατοδότηση αντιστάθµισης. Το Σχήµα 1 δείχνει τις χρηµατοοικονοµικές θέσεις αλά Minsky για τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα. Σχήµα 1 Ιδιωτικός τοµέας Δηµόσιος τοµέας 1. Αντιστάθµιση: S > I 1. Αντιστάθµιση: T > G Όµως η µακροοικονοµική ισορροπία απαιτεί 0 = (S I) + (T G): οπότε αν T > G, τότε S < I και: οπότε αν S > I, τότε T < G και: 2. Κερδοσκοπική: λίγο περισσότερο χρέος ή 2. Κερδοσκοπική: λίγο περισσότερο χρέος ή 3. Πόνζι: S < I περισσότερο χρέος, 3. Πόνζι: S < I περισσότερο χρέος, πώληση περιουσιακών στοιχείων πώληση περιουσιακών στοιχείων Υπάρχει διέξοδος από αυτό το παράδοξο; Η απάντηση βρίσκεται στον εξωτερικό τοµέα, όπου η µακροοικονοµική ισορροπία απαιτεί 0 = (SI) + (TG) - (ΧΜ) και είναι εφικτό τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δηµόσιο τοµέα να τρέχουν πλεόνασµα (S > I και T > G), αν και µόνο αν υπάρχει πλεόνασµα τρεχουσών συναλλαγών (Χ > Μ). Αυτό σηµαίνει ότι οι όροι του άρθρου 104 µπορούν να επιτευχθούν µόνο εάν η ΕΕ διαθέτει ένα εξωτερικό πλεόνασµα αρκετά µεγάλο για να αντισταθµίσει τις αποταµιεύσεις του Δηµοσίου τοµέα και του ιδιωτικού τοµέα και ότι το ευρώ µπορεί να επιβιώσει µόνο εάν η ΕΕ διαθέτει εξωτερικό πλεόνασµα. Αλλά αυτό σηµαίνει ότι η χρηµατοπιστωτική αστάθεια, οι ελλειµµατικές δαπάνες και η αύξηση του χρέους έχουν µετατοπιστεί στον εξωτερικό τοµέα, σε αυτή την περίπτωση προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, οι οποίες προσπαθούν να µειώσουν το ρόλο τους ως ο παγκόσµιος οφειλέτης της έσχατης καταφυγής.

10 10 Σχήµα 2 1. Δηµόσιος τοµέας (άρθρο 104) Ιδιωτικός τοµέας Αντιστάθµιση T G > 0 S I < 0 (περισσότερο χρέος) 2. Αντιστάθµιση ιδιωτικού τοµέα Άρθρο 104 (δηµοσιονοµική παραβίαση) S I < 0 T G > 0 (περισσότερο χρέος) 3. Ιδιωτική και Δηµόσια αντιστάθµιση Εξωτερικό πόνζι S I > 0 και T G > 0 X M > 0 Δανεισµός προς τους ξένους X M = (S I) + (T G) Δανεισµός από τους ξένους Το Σχήµα 2 συνοψίζει τα παραπάνω επιχειρήµατα. Οι ίδιες ιδέες παρουσιάζονται σε γραφική παράσταση µε τη βοήθεια του διαγράµµατος 45 µοιρών του Robert Parenteau (βλ Parenteau 2010), προκειµένου να δοθεί µια εικόνα του προβλήµατος που αντιµετωπίζει η ζώνη του ευρώ και η Ελλάδα (Σχήµα 3). Ο κάθετος άξονας δείχνει την οικονοµική θέση του συνολικού ιδιωτικού τοµέα, µε το πλεόνασµα αποταµίευσης να αντιπροσωπεύεται από ένα θετικό πρόσηµο (πάνω από την οριζόντια γραµµή) και η ελλειµµατική θέση από τη αύξησης του χρέους µε αρνητικό πρόσηµο (κάτω από την οριζόντια γραµµή). Ο οριζόντιος άξονας δείχνει το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως θετικό πρόσηµο (στα δεξιά της κάθετης γραµµής) και το έλλειµµα ως αρνητικό πρόσηµο (στα αριστερά της κάθετης γραµµής). Η γραµµή 45 µοιρών δείχνει, εποµένως, το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα και τις θέσεις του εξωτερικού τοµέα να είναι συµβατά µε την δηµοσιονοµική ισορροπία του κράτους. Figure 3 Financial Balances: Government Balance II Fiscal Deficit T<G Private Sector Surplus S>I Ib Fiscal Deficit Fiscal Surplus T>G Ia Current Account Deficit X<M Current Account Surplus X>M Fiscal Balance = 0 Fiscal Deficit IIIb Fiscal Surplus IIIa Fiscal Surplus IV Private Sector Deficit S<I Αρχικά τόσο ο ιδιωτικός τοµέας όσο και ο εξωτερικός τοµέας βρίσκονται σε ισορροπία, οπότε και ο Δηµόσιος τοµέας είναι επίσης σε ισορροπία. Σε οποιοδήποτε σηµείο κατά µήκος της γραµµής 45 µοιρών, το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο είναι θετικό, αποδίδοντας µια

11 11 θέση αντιστάθµισης για τον Δηµόσιο τοµέα. Ωστόσο, ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να έχει καθαρές αποταµιεύσεις και χρηµατοδότηση αντιστάθµισης µαζί µε τον Δηµόσιο τοµέα στο τεταρτηµόριο Ια, στο οποίο το εξωτερικό πλεόνασµα υπερβαίνει το πλεόνασµα του ιδιωτικού τοµέα. Στο τεταρτηµόριο Ib, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν είναι αρκετά µεγάλο για να αντισταθµίσει την ιδιωτική αποταµίευση και ο Δηµόσιος τοµέας είναι ελλειµµατικός. Figure 4 Financial Balances: Increase in Fiscal Surplus Private Sector Surplus S>I +1.5% Current Account Deficit X<M -1% +1% +2% Current Account Surplus X>M -2% Increasing Fiscal Surplus Fiscal Surplus = 0% Fiscal Surplus = 2% Fiscal Surplus = 4% Private Sector Deficit S<I Η αύξηση του δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος, όπως απαιτείται από τις χώρες που υπερβαίνουν τα όρια του Συµφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας, απεικονίζεται στο Σχήµα 4 µε τη µετατόπιση της γραµµής 45 µοιρών προς τα κάτω για να δεξιά. Δείχνει επίσης ότι ην περιοχή στο τεταρτηµόριο IV είναι συµβατή µε δηµοσιονοµικό πλεόνασµα, µε την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό πλεόνασµα είναι αρκετά µεγάλο για να αντισταθµίσει το έλλειµµα του ιδιωτικού τοµέα. Αυτό είναι που απαιτείται για χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, οι οποίες έχουν πολύ µεγάλα ποσοστά αναλογίας χρέους που πρέπει να µειωθούν. Τα Σχήµατα 5 και 6 δείχνουν την ίδια άσκηση, τώρα από την άποψη του ιδιωτικού τοµέα, µε τη γραµµή 45 µοιρών να δείχνει S = I για τον ιδιωτικό τοµέα. Έτσι, η µετατόπιση στη γραµµή 45 µοιρών δείχνει ένα αυξανόµενο πλεόνασµα του ιδιωτικού τοµέα (Σχήµα 5) που εκπροσωπεί την αποπληρωµή του χρέους από τον ιδιωτικό τοµέα. Με δεδοµένη την κατάρρευση του τραπεζικού τοµέα, είναι απίθανο ότι ο ιδιωτικός τοµέας θα είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει ελλειµµατικές δαπάνες, έτσι ώστε οι βιώσιµες θέσεις του βρίσκονται στα τεταρτηµόρια Ια, IV και IIIa. Για άλλη µια φορά, αν ο δηµόσιος τοµέας παραµείνει σε χρηµατοδότηση αντιστάθµισης, η µόνη δυνατή θέση είναι στο τεταρτηµόριο Ia, µε ένα πλεόνασµα τρεχουσών συναλλαγών που επαρκεί για να αντισταθµίσει τη συνδυασµένη καθαρή αποταµίευση του Δηµόσιου τοµέα και του ιδιωτικού τοµέα. Φυσικά, το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν ο εξωτερικός τοµέας µπορεί να επεκταθεί στα επίπεδα που απαιτούνται για τη στήριξη της ισορροπίας.

12 12 Figure 5 Financial Balances: Private Sector Balance II Private Sector Deficit S<I Current Account Deficit X<M Fiscal Surplus T>G Ib Private Sector Deficit Ia Private Sector Surplus S>I Current Account Surplus X>M IIIb Private Sector Deficit Private Sector Surplus Private Sector Financial Balance = 0 Private Sector Surplus IIIa Fiscal Deficit T<G IV Figure 6 Financial Balances: Private Sector Delevers Fiscal Surplus Current Account Deficit -1% -2% +1% +2% Current Account Surplus Increasing Private Sector Surplus Fiscal Deficit Private Sector Surplus = 0% Private Sector Surplus = 2% Private Sector Surplus = 4% Είναι όµως αυτή η λύση οικονοµικά εύρωστη; Στη δεκαετία του 1940, οι Ηνωµένες Πολιτείες εξέτασαν µια πολιτική στήριξης της εγχώριας ζήτησης µέσω ενός µόνιµου πλεονάσµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ο Evsey Domar έδειξε ότι ένα σταθερό µερίδιο του εξαγωγικού πλεονάσµατος προς το ΑΕΠ ήταν εφικτό και σταθερή υπό έναν όρο: ο ρυθµός αύξησης του εξωτερικού δανεισµού να είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε το επιτόκιο των δανείων. Αλλά αυτό είναι ο ορισµός του σχήµατος χρηµατοδότησης «πόνζι»! Και η µείωση στους µισθούς αποδοτικότητας και η νοµισµατική υποτίµηση που απαιτούνται για τη διατήρηση του πλεονάσµατος θα αποδυναµώσει την εγχώρια ζήτηση,

13 13 παράγοντας οικονοµική στασιµότητα. Η επιβίωση του ευρώ φαίνεται να απαιτεί τη µόνιµη διατήρηση ενός σχήµατος χρηµατοδότησης «πόνζι» ή στασιµοπληθωρισµό. Αυτό αφήνει την εξωτερική ζήτηση ως τη µόνη λύση για την επιβίωση του ευρώ, δεδοµένης της γερµανικής εµµονής µε τη δηµοσιονοµική σταθερότητα. Αλλά χωρίς τη δυνατότητα να βελτιωθεί η εξωτερική ανταγωνιστικότητα µέσω της προσαρµογής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, θα απαιτηθεί εσωτερική υποτίµηση µέσω της µείωσης των µισθών ή αυξήσεις της παραγωγικότητας πριν από τις µισθολογικές αυξήσεις. Ωστόσο, αυτό είναι επίσης µια πολιτική που µειώνει την εγχώρια ζήτηση, αντισταθµίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την αύξηση της εξωτερικής ζήτησης. Και εδώ είναι το παράδοξο: όλες οι προτεινόµενες πολιτικές για την αύξηση των εισοδηµάτων και τη δηµιουργία δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων έχουν τελικά αρνητικό αντίκτυπο στην αύξηση του εισοδήµατος. Keynes αποκάλεσε αυτό το παράδοξο της αποταµίευσης εδώ όµως είναι το παράδοξο της επιβίωσης του ευρώ. Ιστορικά, ο αποπληθωρισµός έχει προκαλέσει χρηµατοοικονοµικές κρίσεις τόσο εύκολα όσο και πληθωρισµό. Τη στιγµή που η Γερµανία τάσσεται υπέρ µια µεγαλύτερης µορφής πολιτικής ολοκλήρωσης και ελέγχου, η ΕΕ µπορεί να διαλυθεί εξαιτίας της πολιτικής αντίδρασης που προκαλεί η παρατεταµένη στασιµότητα. Σηµείωση 1. Το παρόν κείµενο πολιτικής αντλεί από την ανάλυση που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο του Levy Institute στην Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2014, µε τον τίτλο «Η Ευρώπη στο σταυροδρόµι: Ένωση λιτότητας ή αναπτυξιακής σύγκλισης;» Πηγές Issing, O Europe: Political Union through Common Money? Occasional Paper 98. London: Institute of Economic Affairs. Parenteau, R Minsky and the Eurozone Predicament: Transcending the Dismal Science. Presented at the 19 th Annual Hyman P. Minsky Conference, After the Crisis Planning a New Financial Structure, New York, N.Y., April 15.

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση 2012 / 10 Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση Του Jan Kregel 1. Οι νοµισµατικές ζώνες δεν λύνουν το πρόβληµα των ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωµών Τα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει η ευρωζώνη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις

Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις 2011 / 5 Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις Του Stuart Holland 1. Επισκόπηση Ένας από τους λόγους για την αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Συγκριτική ανάλυση βασικών οικονομικών δεδομένων Φεβρουάριος 2013 Σύνοψη Συμπέρασμα 1 Α. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2012 / 6 Οι λάθος κίνδυνοι Τι µας λένε οι απώλειες που προήλθαν από παράγωγα στο κεντρικό γραφείο επενδύσεων της JPMorgan Chase για τις αδυναµίες του νόµου Dodd-Frank Του Jan Kregel Τι µπορούµε να διδαχθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της»

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της Επιμέλεια κειμένου Τσιρώνης

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ LEVY ECONOMICS INSTITUTE OF BARD COLLEGE (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΣΕΕ) Δηµήτρης Β. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2009 COM(2009) 34 τελικό Τόµος I Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» «Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» Άγγελος Κότιος Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ηράκλειο Κρήτης 25 Φεβρουαρίου 2014 Τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας και η Εξάρτησή της από την Ακολουθούμενη Πολιτική και τις Εξελίξεις των Οικονομιών των Χωρών στη Νομισματική Ένωση Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ 1 2013 / 4 Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ Του Jan Kregel Ποιο είναι το κακό µε τη φορολόγηση των τραπεζικών καταθέσεων; Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Βουλευτή Α Αθηνών κ. Γ. Αλογοσκούφη σε εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία μετά τη Μεταπολίτευση, η Κρίση και η Οικονομική Πολιτική»

Ομιλία του Βουλευτή Α Αθηνών κ. Γ. Αλογοσκούφη σε εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία μετά τη Μεταπολίτευση, η Κρίση και η Οικονομική Πολιτική» Ομιλία του Βουλευτή Α Αθηνών κ. Γ. Αλογοσκούφη σε εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία μετά τη Μεταπολίτευση, η Κρίση και η Οικονομική Πολιτική» Αθήνα, 28 Μαΐου 2009 Η εκδήλωση της διεθνούς κρίσης τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Η λιτότητα που δεν υπήρξε ποτέ; Τα κράτη της Βαλτικής και η κρίση

Η λιτότητα που δεν υπήρξε ποτέ; Τα κράτη της Βαλτικής και η κρίση 2012 / 5 Η λιτότητα που δεν υπήρξε ποτέ; Τα κράτη της Βαλτικής και η κρίση Των Rainer Kattel και Ringa Raudla Οι οικονοµίες της Βαλτικής παρουσιάζονται συχνά ως παράδειγµα ενός επιτυχηµένου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα