για τις ανάγκες λειτουργίας της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για τις ανάγκες λειτουργίας της"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ Τηλ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ.Θ,του Δ.Ο.Θ. & της Δ.Ε.Υ.Α Θ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ30.240,59 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ Τηλ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Θηβαίων του Συμβουλευτικού Κέντρου Καταπολέμησης της Βίας των Γυναικών Δ.Θ, του Δ.Ο.Θ., & της ΔΕ.ΥΑΘ Προϋπολογισμός:30.240,59 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για της ανάγκες του Δήμου Θήβας, του Συμβουλευτικού Κέντρου Καταπολέμησης της Βίας των Γυναικών Δ.Θ, του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας (Δ.Ο.Θ) της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης (ΔΕ.ΥΑΘ) για διάρκεια ενός έτους. Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με της διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» σε συνδυασμό με την Υπ. Απόφαση 11389/93 «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φ.Ε.Κ. 185/Β (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τον Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με την αρ. 2 εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου, του Συμβουλευτικού Κέντρου Καταπολέμησης της Βίας των Γυναικών Δ.Θ, του ΔΟΘ & της ΔΕΥΑΘ ύστερα από εντολή του υπεύθυνου για την προμήθεια, αλλά χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού μελέτης. Η σύναψη των συμβάσεων εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά της τιμές της μελέτης η οποία θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού καλύπτουν της τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Θήβα, 3/6/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΝΑΣΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 2

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ.Θ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού την εμπορική ονομασία των προϊόντων που προσφέρουν, καθώς και της παρασκευάστριας εταιρείας τους, στο φύλλο προσφοράς της υπηρεσίας. Όλα τα προς προμήθεια είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή τους, αναγνωρισμένης μάρκας, και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανσή τους, θα είναι σύμφωνη με τους Νόμους της Ευωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1.Αποσμητικό υγρό λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 2.Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα 3. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία κουτιά ανά 100. Να φέρει σήμανση CE. 4.Πιγκάλ για wc με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι 5.Κάδοι συλλογής απορριμμάτων εσωτερικού χώρου, 13 λίτρων μεταλλικοί 6. Κάδοι συλλογής απορριμμάτων εσωτερικού χώρου, 20 λίτρων μεταλλικοί 7.Καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό μονό χωρητικότητας 25lt με χρωμιωμένο σκελετό, μεταλλικό χερούλι και μεταλλική πρέσα, (κομπλέ με κουβά) 8.Κατσαριδοκτόνο,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 9.Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc, διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % (κεζάπ) συσκ. 350 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 10.Κοντάρι για σφουγγαρίστρες επαγγελματικές ξύλινες, διαστάσεις 1,30 μέτρα 11.Κοντάρια για σκούπες και σφουγγαρίστρες μεταλλικά με πλαστική επένδυση και βίδωμα,διαστάσεις 1,30 μέτρα. 12.Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας 13.Οινόπνευμα φωτιστικό 350 ml τύπου μπλέ 14.Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού σε ρολό 1,5 μέτρο ( τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα 15.Πανάκια ξεσκονίσματος τύπου φανέλα σε διάφορα χρώματα 16.Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεγάλες) ενδεικτικών διαστάσεων 0,80Χ1,10 εκ, σε πακέτα των 10 τεμαχίων με ανθεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον υλικό. 17.Σακούλα απορριμμάτων γραφείου- τουαλέτας σε συσκευασία των 40 τεμαχίων διαστάσεων 50Χ50 εκ. σε διάφορα χρώματα 18.Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι 500gr 3

4 19.Σκούπες με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί 20.Οι σκούπες θα είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό(ψάθασάρωσης) με ενισχυμένη στήριξη. 21.Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων Νο 1005 εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη. 22. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές, βάρους περίπου 400 γρ.. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί 23.Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 gr. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 24. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι.nα έχει ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 25. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με σύστημα ψεκασμού. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 gr. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 26. Σαπούνι χεριών υγρό με απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων, για την ευκολότερη αποθήκευση και χρήση του. 27. Καθαριστικό ειδών μπάνιου για άλατα (βάνες,μπαταρίες κτλ) για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 500 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 28. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό με λάστιχο με ορθοστατικό βραχίονα 29. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό με λάστιχο 30.Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία βάρους περίπου 800 γρ / ρολό, & απορροφητικό 31. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον περίπου 125 γρ /ρολό (σε συσκευασίες των 8 τεμ.) 32.Χλώριο απολυμαντικό με διακριτικό άρωμα και έντονη ευχάριστη οσμή,ώστε να χρησιμοποιείται για απολύμανση χώρων με έντονες οσμές. 33.Η παχύρευστη μορφή χλωρίνης (υποχλωριώδες Νάτριο) πρέπει να περιέχει τριπολυφωσφορικό Na Min 10% να περιέχει καυστικό Na Min 0,3% και να έχει το δυνατόν ευχάριστη & διακριτική οσμή σε συσκευασία 1 lit 34.Τζαμοκαθαριστής πλαστικός με σφουγγάρι & λάστιχο 25 εκ. 35.Πρέσα σφουγγαρίσματος για κουβά 25lit 36.Παρκετέζα κομπλέ με κοντάρι 80 εκ. 37.Παρκετίνη 5 κιλών 38.Ξεραχνιάστρα με κοντάρι τηλεσκοπικό 39.Ανταλλακτικά παρκετέζας 4

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΘ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100m 2. Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. 3. Απολυμαντικό υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο SPREY συσκευασίας 4 σε 1 4. Αποφρακτική σκόνη σε φακελάκια των 60γρ περίπου για νιπτήρα 5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία κουτιά ανά 100. Να φέρει σήμανση CE. 6. Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα 7. Εντομοκτόνο,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 8.Καθαριστικό φούρνου 9..Καθαριστικό χαλιών 10. Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινένιο 11. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας 12. Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός χωρητικότητας 25lt με χρωμιωμένο σκελετό, μεταλλικό χερούλι και μεταλλική πρέσα, (κομπλέ με κουβά) 13.Κρεμοσάπουνο δοχείο 4 λίτρα 14. Λευκαντικό ρούχων 10 κιλών 15. Μαλακτικό ρούχων 4 κιλών 16. Ξεσκονίστρα με μεταλλικό κοντάρι αυξομειούμενου μήκους 17. Ξεσκονίστρα με μεταλλικό κοντάρι επαγγελματική 18. Οινόπνευμα φωτιστικό 350 ml 19. Πανάκια καθαρισμού πατώματος 20Χ30cm (τύπου swiffer) 40τεμ. 20. Παρκετέζα επαγγελματική 80 cm 21..Παρκετίνη 5 κιλών 22. Πιάτα πλαστικά μεσαία Μιας χρήσης μεγάλα, ρηχά σε συσκευασία των 20 τμχ 23. Ποτήρια πλαστικά νερού μιας χρήσεως (50τμχ) 24. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) ενδεικτικών διαστάσεων 80 Χ 1,10 εκ, ενδεικτικού χρώματος μαύρου σε πακέτα των 10 τεμαχίων 25. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενδεικτικών διαστάσεων 55 Χ 75 εκ, σε πακέτα των 10 τεμαχίων 26. Σακούλες απορριμμάτων ΜΙΝΙ 50 τμχ. 27.Σακούλες τροφίμων μικρές διαστάσεων 17Χ24 των 50τμχ. 28.Σακούλες τροφίμων μικρές διαστάσεων 30Χ40των 50τμχ. 29. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων (20 κιλών) 30. Απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι σε μορφή σκόνης σε συσκευασία 1 κιλού 31. Σκούπες με κοντάρι με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας 32. Σκούπες με κοντάρι επαγγελματική 33. Απορροφητική σπογγοπετσέτα καθαρισμού σε ρολό 14 μέτρ ( τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα 34. Σπόγγος με σύρμα 35.Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων δοχείο 4 κιλών 5

6 36. Σύρμα για τα πιάτα (κάλτσα ασυσκευαστο) 37. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές με κοντάρι 400γρ. 38. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές (ανταλλακτικό), βάρους περίπου 400 γρ.. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί 39.Σφουγγαρίστρες σούπερ γίγας 40. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων (τύπου fairy) 41. Αποσμητικό υγρό λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 42.Καθαριστικό ειδών μπάνιου για άλατα (βάνες,μπαταρίες κτλ) για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 500 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 43.Αποφρακτικό υγρό 1000gr 44. Καθαριστικό υγρό πατώματος. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 45. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 4 lit.nα είναι συμπυκνωμένο με ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4lit. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 46.Υγρό πλυντηρίου πιάτων δοχείο 13lit 47. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό τζαμιών Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 λίτρου 48. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό τζαμιών Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων 49. Ακουά Φόρτε 50. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων πλαστικό με εργονομικό βραχίονα 51. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων με κοντάρι (ορθοστατικό) 52. Φιάλες μικρές υγραερίου για γκαζάκι 53. Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία βάρους περίπου 5000 γρ / ρολό, & απορροφητικό 54. Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία βάρους περίπου 1000 γρ / ρολό, & απορροφητικό 55. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον περίπου 125 γρ /ρολό (σε συσκευασίες των 8 τεμ.) 56. Χαρτομάντηλα αυτοκινήτου σε χάρτινη συσκευασία από μαλακό χαρτί. 57. Χαρτοπετσέτας 30Χ Χαρτοπετσέτας Εστιατορίου 24χ Χειροπετσέτες σε κυτίο από χαρτόνι, τύπου Ζικ Ζακ (τεμάχιο) 60. Η παχύρευστη μορφή χλωρίνης (υποχλωριώδες Νάτριο) πρέπει να περιέχει τριπολυφωσφορικό Na Min 10% να περιέχει καυστικό Na Min 0,3% και να έχει το δυνατόν ευχάριστη & διακριτική οσμή σε συσκευασία 750 lit 61. Η παχύρευστη μορφή χλωρίνης (υποχλωριώδες Νάτριο) πρέπει να περιέχει τριπολυφωσφορικό Na Min 10% να περιέχει καυστικό Na Min 0,3% και να έχει το δυνατόν ευχάριστη & διακριτική οσμή σε συσκευασία 4 lit 6

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔEΥΑΘ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία βάρους περίπου 1000 γρ / ρολό, & απορροφητικό 2. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον περίπου 125 γρ /ρολό (σε συσκευασίες των 12τεμ) 3.Χειροπετσέτες τύπου Ζικ Ζακ, κατά προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, των 200Φ. 4. Σακούλα απορριμμάτων λευκές σε συσκευασία των 20 τεμαχίων διαστάσεων 46Χ56 εκ. 5.Σακούλα απορριμμάτων μπλέ σε συσκευασία των 10 τεμαχίων διαστάσεων 70Χ95 εκ. 6.Ήπιο αντισηπτικό κρεμοσάπουνο με άρωμα λεμόνι 5ΛΙΤ. 7. Ήπιο αλκοολούχο αντισηπτικό τζελ χεριων 500ml 8. Ήπιο αλκοολούχο αντισηπτικό τζελ χεριων 5ΛΙΤ. 9. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι με άρωμα λεμονιού. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. 10.Καθαριστικό υγρό τζαμιών με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό τζαμιών Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων 11.Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, με άρωμα λεμόνι. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 12.Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 5 λίτρων με άρωμα λεμόνι. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 13.Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές, βάρους περίπου 400 γρ.με χοντρό κρόσι 14. Σφουγγαρίστρα τύπου WETTEX 300 GR 15. Πλαστική κεφαλή μάπας (Συνδετήρας) Επαγγ. Σφουγγαρίστας. 16. Κοντάρι για σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αλουμινίου, πτυσσόμενο διαστάσεις 1,5χ3=4,5 μέτρα 17.Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων Νο 7 εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη σε συσκευασία των 6τμχ. 18.Κατσαριδοκτόνο άοσμο να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 19.Εντομοκτόνο,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 20.Καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό μονό χωρητικότητας 25lt με χρωμιωμένο σκελετό, μεταλλικό χερούλι και μεταλλική πρέσα, (κομπλέ με κουβά) 21.Φαράσι συλλογής απορριμμάτων με κοντάρι 22.Φαράσι συλλογής απορριμμάτων με εργονομικό βραχίονα πλαστικό με λάστιχο 23.Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας 15 λίτρων. 24.Κάδοι χαρτιών υγείας (wc) 155 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού 7

8 25.Πιγκάλ για wc με λαβή από πλαστικό και με κλειστό κορμό όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι υψους 37cm διάμετρο 13,5cm 26. Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε μέγεθος Νο 7-7,5 27. Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε μέγεθος Νο 8-8,5 28.Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 1KG 30X30 cm 29.Οινόπνευμα φωτιστικό 420 ml 30.Ταπέτο πλαστικό 80Χ100 cm 31.Κάδοι συλλογής απορριμμάτων,120 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού και 2 ρόδες. 32.Κάδος σταχτοδοχείου δαπέδου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΘ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους τουλάχιστον περίπου 125 γρ /ρολό (σε συσκευασίες των 8τεμ) 2.Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία βάρους περίπου 1000 γρ / ρολό, & απορροφητικό 3.Ήπιο αντισηπτικό κρεμοσάπουνο 4ΛΙΤ 4.Καθαριστικό υγρό πατώματος. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 5. Η παχύρευστη μορφή χλωρίνης (υποχλωριώδες Νάτριο) πρέπει να περιέχει τριπολυφωσφορικό Na Min 10% να περιέχει καυστικό Na Min 0,3% και να έχει το δυνατόν ευχάριστη & διακριτική οσμή σε συσκευασία 2 lit 6. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι με άρωμα λεμονιού. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. 7.Καθαριστικό υγρό τζαμιών με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό τζαμιών Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων 8.Καθαριστικό μοκέτας 9. Ακουά Φόρτε 10. Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων Νο 1005 εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του με σύρμα στην μία όψη. 11. Απορροφητική σπογγοπετσέτα καθαρισμού σε ρολό ( τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα 12. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές με κοντάρι 400γρ 13. Σκούπες με κοντάρι με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας 14. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων με εργονομικό βραχίονα πλαστικό με λάστιχο 15. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας 16. Εντομοκτόνο,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται 17.Καμφορές 8

9 18. Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα 19. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) ενδεικτικών διαστάσεων 80 Χ 1,10 εκ, ενδεικτικού χρώματος μαύρου σε πακέτα των 10 τεμαχίων 20. Σακούλες απορριμμάτων ΜΙΝΙ 50χ50 (50 τμχ.) 21.Καλαμάκια συσκευασία 1000 τμχ 22. Χαρτοπετσέτας 30Χ30 23.Βούρτσα πλυσίματος 24.Σακούλα χάρτινη μικρό μεσαίο μέγεθος (ΠΟΠ-ΚΟΡΝ) 25. Ποτήρια πλαστικά νερού μιας χρήσεως (50τμχ) 26. Ποτήρια πλαστικά μικρό (κρασιού) μιας χρήσεως (50τμχ 27.Φίλτρα καφέ (40τμχ) 28.Παγοκυψέλες 29.Φιάλη για γκαζάκι 30.Πιάτα πλαστικά μεσαία Μιας χρήσης μεγάλα, ρηχά σε συσκευασία των 20 τμχ 31.Ξεραχνιάστρα Θήβα 3/6/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΤΑΝΑΣΗ 9

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ Η ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΥΓΡΟ (Τύπου παπί) ΤΜΧ 100 1,70 170,00 2 ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΧ 100 1,45 145,00 3 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (100 ΖΕΥΓΗ) TMX 10 6,40 64,00 4 ΘΗΚΗ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ WC (ΠΙΓΚΑΛ) ΤΜΧ 4 2,40 9,60 5 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 13lit ΤΜΧ 4 8,20 32,80 6 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 20lit ΤΜΧ 10 9,80 98,00 7 ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΜΧ 3 85,00 255,00 8 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΤΜΧ 6 3,80 22,80 9 ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΠΟΤΑΣΑ ΤΜΧ 30 2,20 66,00 10 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΜΧ 30 0,50 15,00 11 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕΤΤΑΛΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ & ΒΙΔΩΜΑ ΤΜΧ 30 1,70 51,00 12 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΦΥΓΚΤΗΡΑ ΑΠΛΟΣ ΤΜΧ 15 3,50 52,50 13 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΤΜΧ 70 0,85 59,50 14 ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΌ ΤΜΧ 200 3,00 600,00 15 ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΛΑ ΤΜΧ 210 1,50 315,00 16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 0,80Χ1,10 ΤΜΧ 210 1,80 378,00 17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ50 ΤΜΧ 420 0,80 336,00 18 ΑΠΟΡ. ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (500 gr) ΤΜΧ 3 1,40 4,20 19 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕ ΒΙΔΩΝΑ Νο 301 ΤΜΧ 30 1,50 45,00 20 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΑΡΙΝΕΣ ΤΜΧ 180 4,00 720,00 21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ν 1005 ΤΜΧ 50 0,50 25,00 22 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΑΠΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΙΑ 400gr ΤΜΧ 55 3,30 181,50 23 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΔΑΠΕΔΟΥ 750gr ΤΜΧ 300 2,20 660,00 24 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 750gr ΤΜΧ 70 2,00 140,00 25 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 500gr ΤΜΧ 250 1,40 350,00 26 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 4ΛΙΤ ΤΜΧ 150 4,20 630,00 27 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 500γρ ΤΜΧ 200 2,65 530,00 28 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΜΧ 70 1,80 126,00 29 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15 1,06 15,90 30 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΧ 310 2,60 806,00 31 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 125 gr 8 τμχ ΤΜΧ 500 4, ,00 32 ΧΛΩΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 2 ΛΙΤ. (ΧΛΩΡΙΝΗ) ΤΜΧ , ,00 10

11 33 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΜΧ 350 1,80 630,00 34 ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ & ΛΑΣΤΙΧΟ 25εκ. ΤΜΧ 10 3,50 35,00 35 ΠΡΕΣΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ 25lit 10 26,00 260,00 36 ΠΕΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 80εκ. TMX 2 24,90 49,80 37 ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΜΧ 10 18,60 186,00 38 ΞΕΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΧ 20 5,50 110,00 39 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΤΜΧ 4 7,00 28,00 ΚΟΣΤΟΣ ,60 Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.760, ,20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Θ Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ Η ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ. ΤΕΜ 4 8,90 35,60 2 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΜ 8 2,20 17,60 3 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ KLINEX SPREY 4ΣΕ1 ΤΕΜ 10 4,90 49,00 4 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΣ (TUBOFLO) ΤΕΜ 10 0,70 7,00 5 ΓΑΝΤΙΑ LATEX 100. ΤΕΜ ΤΕΜ 40 5,40 216,00 6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ DIVA ΤΕΜ 0 1,45 0,00 7 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΤΕΜ 8 4,90 39,20 8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΕΜ 3 2,60 7,80 9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ ΤΕΜ 2 4,00 8,00 10 ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 6,10 6,10 11 ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ 4 3,50 14,00 12 ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜ 4 18,50 74,00 13 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 20 4,20 84,00 14 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 10 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 0 40,90 0,00 15 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟ 4 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 1 5,60 5,60 16 ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΤΕΜ 0 3,90 0,00 17 ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜ 5 7,50 37,50 18 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 350 ML ΤΕΜ 10 10,00 100,00 19 ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙ 40 ΤΕΜ. ΤΕΜ 1 3,99 3,99 20 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ Νο80 ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΜ 3 24,90 74,70 11

12 21 ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 1 18,60 18,60 22 ΠΙΑΤΟ ΛΕΥΚΟ 20ΑΔΑ ΤΕΜ 0 1,20 0,00 23 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΝΕΡΟΥ 50 ΤΕΜ. ΤΕΜ 0 0,82 0,00 24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. 80*110 10ΤΕΜ. ΤΕΜ 20 2,40 48,00 25 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΚΟΡΔΟΝΙ 52*75 10ΤΕΜ. ΤΕΜ 80 1,15 92,00 26 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ 50 ΤΕΜ. ΤΕΜ 40 0,80 32,00 27 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νο1 17*24 50Φ ΤΕΜ 6 0,90 5,40 28 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νο3 30*40 50Φ ΤΕΜ 15 0,99 14,85 29 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΓ. 20 ΚΙΛΑ ΤΕΜ 2 44,80 89,60 30 ΣΚΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ 0 2,50 0,00 31 ΣΚΟΥΠΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 0 2,70 0,00 32 ΣΚΟΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΕΜ 10 7,90 79,00 33 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΛΟ 14Μ ΤΕΜ 10 11,40 114,00 34 ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΕΜ 30 0,50 15,00 35 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 4 L ΤΕΜ 0 15,50 0,00 36 ΣΥΡΜΑ ΚΑΛΤΣΑ ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ 40 ΓΡΜ. ΤΕΜ 30 0,50 15,00 37 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ 10 15,50 155,00 38 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 400 ΓΡΜ (ΑΝΤΑΛ.) ΤΕΜ 10 3,30 33,00 39 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 14 3,20 44,80 40 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΤΕΜ 4 4,35 17,40 41 ΥΓΡΟ W.C. ΦΙΑΛΗ 750ml ΤΕΜ 0 2,40 0,00 42 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΣΠΡΕΙ 500 ΤΕΜ 10 2,40 24,00 43 ΥΓΡΟ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜ 2 4,90 9,80 44 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 45 5,80 261,00 45 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ QUESTO ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 4 LT ΤΕΜ 20 5,80 116,00 46 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ QUESTO ΔΟΧ. 13 LT ΤΕΜ 8 55,50 444,00 47 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜ 0 1,70 0,00 48 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 25 4,80 120,00 49 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) ΦΙΑΛΗ 500 ml ΤΕΜ 15 0,65 9,75 50 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 5 1,60 8,00 51 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΜ 5 3,20 16,00 52 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ 4 5,10 20,40 53 ΧΑΡΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 5 ΚΙΛΑ ΤΕΜ 40 13,50 540,00 54 ΧΑΡΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 15 2,60 39,00 55 ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 8ΑΡΙ ΤΕΜ 120 3,70 444,00 56 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ FACIAL ENDLESS ΤΕΜ 30 1,40 42,00 57 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (30Χ30) ΤΕΜ 200 0,40 80,00 58 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 24*24 ΤΕΜ 15 3,00 45,00 59 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ 310*230 ΤΕΜ 250 1,30 325,00 60 ΧΛΩΡΕΞ ULTRA QUESTO ΦΙΑΛΗ 750ML ΤΕΜ 0 1,25 0,00 12

13 61 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 55 5,80 319,00 ΚΟΣΤΟΣ 4.416,69 Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.015, ,53 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ ΣΥΝΟΛΟ Η 1 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΣΠΡΟ 1kg ΤΜΧ 160 2,00 320,00 2 ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟ 190 GR (12 ΡΟΛΑ) ΤΜΧ 120 5,00 600,00 3 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 200 Φ ΤΜΧ 20 13,50 270,00 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ ΡΟΛΟ 46Χ56 cm 20 ΤΜΧ 90 0,60 54,00 ΤΕΜ 5 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΠΛΕ ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΤΜΧ 110 5,00 550,00 (70Χ95) 10ΤΕΜ 6 ΗΠΙΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΜΧ 14 18,00 252,00 ΛΕΜΟΝΙ 5ΛΙΤ 7 ΗΠΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ 500 ml ΤΜΧ 10 3,50 35,00 8 ΗΠΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ 5 ΤΜΧ 2 15,00 30,00 ΛΙΤΡΩΝ 9 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 4ΛΙΤ ΤΜΧ 4 3,60 14,40 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΜΧ 17 9,00 153,00 4ΛΙΤ 11 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ ΤΜΧ 15 4,00 60,00 4ΛΙΤ 12 ΥΓΡΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 5ΛΙΤ ΤΜΧ 17 12,00 204,00 13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400 ΓΡ. ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ ΚΡΟΣΙ. ΤΜΧ 2 3,30 6,60 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX 300 GR ΤΜΧ 4 2,50 10,00 15 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΠΑΣ (ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ) ΕΠΑΓΓ. ΤΜΧ 2 3,50 7,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ. 16 ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΙΔΩΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ μήκους ΤΜΧ 2 4,50 9,00 1,5χ 3= 4,5 μ. 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 7 ΜΕΣΑΙΟ ΣΕΤ ΤΜΧ 10 3,50 35,00 6 ΤΕΜ 18 ΣΠΡΕΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ml ΤΜΧ 20 4,00 80,00 19 ΣΠΡΕΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ml ΤΜΧ 20 2,50 50,00 20 ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑ 25 ΤΜΧ 2 86,05 172,10 ΛΙΤ 21 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 1 4,00 4,00 22 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΜΧ 1 2,00 2,00 23 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 15 ΛΙΤ ΤΜΧ 1 8,50 8,50 24 ΚΑΛΑΘΙ WCΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 155 ΤΜΧ 2 6,00 12,00 25 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΥΨ. 37 CM ΔΙΑΜΕΤΡ. 13,5 CM ΤΜΧ 2 2,50 5,00 13

14 26 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7-7,5 ΖΕΥΓΗ 10 1,00 10,00 27 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8-8,5 ΖΕΥΓΗ 2 1,00 2,00 28 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1KG 30Χ30 CM ΤΜΧ 2 5,50 11,00 29 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 420 ML 930 ΤΜΧ 30 1,10 33,00 30 ΤΑΠΕΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 80Χ100 CM ΤΜΧ 1 72,00 72,00 31 ΚΑΔΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ 2 ΤΜΧ 1 60,00 60,00 ΡΟΔΕΣ 120 LT 32 ΚΑΔΟΣ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΜΧ 1 35,00 35,00 ΚΟΣΤΟΣ 3.166,60 ΦΠΑ 23% 728,32 ΣΥΝΟΛΟ 3.894,92 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.H.K.Ε.Θ Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ ΣΥΝΟΛΟ Η 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 125gr 8 τμχ ΤΜΧ 614 3, ,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟ ΤΜΧ 300 2,80 840,00 3 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4L ΤΜΧ 30 5,00 150,00 4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4L ΤΜΧ 39 2,67 103,97 5 ΧΛΩΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 2L(ΧΛΩΡΙΝΗ) ΤΜΧ 246 1,34 330,62 6 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4L ΤΜΧ 8 3,00 24,00 7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L ΤΜΧ 40 4,00 160,00 8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΚΕΤΑΣ ΤΜΧ 10 3,99 39,90 9 ΥΔΡΟΧΛ. ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) ΤΜΧ 19 0,50 9,50 10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΜΧ 20 0,60 12,00 11 ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ WETTEX ΤΜΧ 20 3,10 62,00 12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 20 3,80 76,00 13 ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΛΗ -ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 10 2,60 26,00 14 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ ΤΜΧ 8 1,25 10,00 15 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΜΧ 10 3,75 37,50 16 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΤΜΧ 60 3,00 180,00 17 ΚΑΜΦΟΡΕΣ ΤΜΧ 11 0,90 9,90 18 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ ΖΕΥΓΗ 15 1,30 19,50 19 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ 0,80Χ1,10 ΤΜΧ 356 1,19 425,06 20 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΝΙ 50Χ50 ΤΜΧ 150 0,80 120,00 21 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 τμχ ΤΜΧ 10 3,50 35,00 14

15 22 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΜΧ 40 0,60 24,00 23 ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΜΧ 3 1,50 4,50 24 ΣΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΠΟΠ-ΚΟΡΝ) ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΟ ΚΙΛΟ 15 3,50 52,50 ΜΕΓΕΘΟΣ 25 ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (50 τμχ) ΤΜΧ 250 0,80 200,00 26 ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΡΑΣΙΟΥ(50τμχ) ΤΜΧ 20 0,70 14,00 27 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ (40 τμχ) ΤΜΧ 40 1,20 48,00 28 ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ ΤΜΧ 50 1,20 60,00 29 ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΓΚΑΖΑΚΙ ΤΜΧ 15 0,80 12,00 30 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (20τμχ) ΤΜΧ 50 1,20 60,00 31 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΤΜΧ 3 4,00 12,00 ΚΟΣΤΟΣ 4.999,96 Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.149, ,94 Θήβα, 3/6/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΤΑΝΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείμενο 15

16 Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί από το Δήμο Θηβαίων, η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για της ανάγκες του Δήμου Θήβας, του Συμβουλευτικού Κέντρου Καταπολέμησης της Βίας των Γυναικών Δ.Θ, του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας (Δ.Ο.Θ), & της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης (ΔΕ.ΥΑΘ) Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η ανάθεση της προμήθειας των ειδών αυτών θα γίνει διακριτά για τον κάθε φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορές για κάθε φορέα και για κάθε κατηγορία προμήθειας ξεχωριστά. Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: i) Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185 τεύχος Β /23-93), υπουργικές αποφάσεις 11389/93. i) Του Ν /2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» iii) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» iv) Του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ τεύχος Α ) Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ, του άρθρου 103 παρ. 2δ ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 6ο : Σύμβαση Θα συναφθούν περισσότερες συμβάσεις μεταξύ του Δήμου,των νομικών προσώπων και των αναδόχων των διαφόρων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 7ο : Παράδοση - Παραλαβή προϊόντων Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι, να παραδίδουν τα είδη που θα τους ανατεθούν, στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών που θα τους υποδειχθούν από τον αναθέτοντα φορέα. Άρθρο 8ο: Εγγυήσεις Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και καθορίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε ανάδοχος, χωρίς τον Φ.Π.Α. παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 16

17 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι υπόκεινται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Άρθρο 10ο : Λοιπές διατάξεις Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ. ΘΗΒΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΤΑΝΑΣΗ 17

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. 20/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TOΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/15 Κ.Α 20.6634 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 24.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 27909

Διαβάστε περισσότερα