Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α Μελέτη της απαιτούµενης επιχειρηµατικής υποδοµής των ψηφιακών κοινοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.1.1 - Μελέτη της απαιτούµενης επιχειρηµατικής υποδοµής των ψηφιακών κοινοτήτων"

Transcript

1 Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α Μελέτη της απαιτούµενης επιχειρηµατικής υποδοµής των ψηφιακών κοινοτήτων 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ AEGEANBIZ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 6 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...11 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ) του Β. Αιγαίου είναι η έλλειψη συνεργασιών και συνεργειών µεταξύ τους. Αυτό αρκετές φορές οφείλεται στο γεγονός ότι απλά δεν γνωρίζονται µεταξύ τους. Για παράδειγµα, µία τοπική τουριστική εταιρία µπορεί να χρησιµοποιεί για τη µηχανογράφησή της κάποια εταιρία πληροφορικής από την Αθήνα, ενώ θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει µια τοπική εταιρία πληροφορικής µε ταυτόσηµη τεχνογνωσία. Ο προφανής αντίκτυπος για την οικονοµία του Β. Αιγαίου είναι ότι τοπικές ΜµΕ δεν έχουν ικανό αριθµό πελατών για να επιβιώσουν, οδηγώντας αλυσιδωτά σε αύξηση ανεργίας, διαφυγή εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, µείωση των εσόδων για την Περιφέρεια, κλπ. Ταυτόχρονα, δηµιουργείται αρνητικό κλίµα για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία (αφού οι τοπικές ΜµΕ ουσιαστικά οδηγούνται εκτός αγοράς), µπαίνοντας έτσι σε έναν φαύλο κύκλο προβληµάτων για την οικονοµία του Β. Αιγαίου. Από την πλευρά των τοπικών ΜµΕ, τα παραπάνω συνοψίζονται στις εξής ανάγκες/στόχους: Ανάγκη για περισσότερες συνεργασίες µεταξύ ΜµΕ του Β. Αιγαίου, τόσο για αλληλοεξυπηρέτηση υπαρχουσών αναγκών τους, όσο και για κοινή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Ανάγκη για ευκολότερη πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και ευκαιριών µεταξύ ΜµΕ. Ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια και πρόσβαση στις υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που προσφέρει η Περιφέρεια (συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, ειδικοί τρόποι χρηµατοδότησης, κλπ). Ανάγκη για µεγαλύτερη επαφή µε εξωτερικούς ειδικούς σε θέµατα επιχειρηµατικότητας ή σε εξειδικευµένα γνωστικά αντικείµενα. Στο πλαίσιο του έργου ERMIS, και για την αντιµετώπιση των παραπάνω αναγκών, σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε πιλοτικά το AegeanBiz: ένα οικοσύστηµα επιχειρήσεων του Β. Αιγαίου, βασισµένο σε µία διεθνή βέλτιστη πρακτική περιφερειακής καινοτοµίας (Ecobiz, Επιµελητήριο Cote d Azur, Γαλλία), και προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες και στις απαιτήσεις των ΜµΕ του Β. Αιγαίου για συνεργασία και εξωστρέφεια. Το κύριο δοµικό στοιχείο του AegeanBiz είναι η επιχειρηµατική κοινότητα : µία οµάδα επιχειρήσεων που έχουν κάποιο κοινό επιχειρηµατικό ενδιαφέρον ή ανάγκη όπως: Επιχειρηµατική λειτουργία (π.χ. µάρκετινγκ υπηρεσιών/προϊόντων) Γεωγραφική στόχευση (π.χ. εξαγωγή προϊόντων/υπηρεσιών στην Κίνα) 3

4 Οικονοµικό κλάδο (π.χ. τουρισµός) Επιχειρηµατική τάση (π.χ. κοινωνική επιχειρηµατικότητα). Το σηµαντικό χαρακτηριστικό µιας επιχειρηµατικής κοινότητας στο AegeanBiz είναι ότι δεν αποτελεί απεικόνιση µιας κάθε φορά συγκεκριµένης επαγγελµατικής ένωσης. Αντιθέτως, αποτελεί µια οριζόντια δοµή θεµατικών ενοτήτων. Η δοµή αυτή τέµνει πολλαπλούς επιχειρηµατικούς κλάδους και ενώσεις, τα µέλη των οποίων µπορεί να έχουν κοινά ενδιαφέροντα ή συµπληρωµατικές ιδέες και θέλουν να τα µοιραστούν µε άλλους επαγγελµατίες, σε άλλους κλάδους. Με αυτόν τον τρόπο, µία επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει σε πολλαπλές επιχειρηµατικές κοινότητες του AegeanBiz που αφορούν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τα επιχειρηµατικά σχέδιά της. Στην πράξη, η υλοποίηση του AegeanBiz θα πρέπει να γίνει µε πρωτοβουλία και υπό την αιγίδα ενός φορέα (π.χ. Περιφέρεια Β. Αιγαίου) ο οποίος θα ορίσει το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς για την εύρυθµη λειτουργία του AegeanBiz, όπως ενδεικτικά περιγράφεται στο παρακάτω σχήµα: Η ανάπτυξη του επιπέδου 3 (δηλαδή µίας επιχειρηµατικής κοινότητας του AegeanBiz) πρέπει να γίνει σε δύο άξονες: διαδικτυακή υπόσταση και δια-ζώσης επαφές. Η διαδικτυακή υπόσταση θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση της γεωγραφικής ασυνέχειας της Περιφέρειας και στη συνεχή επαφή των µελών µιας κοινότητας, ενώ οι δια-ζώσης επαφές είναι απαραίτητες για την έναρξη και διατήρηση µιας ουσιαστικής επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ των µελών µιας κοινότητας. Η υλοποίηση αυτών 4

5 των δύο αξόνων προϋποθέτει τον σχεδιασµό και ανάπτυξη υποδοµών που αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήµα: Σχήµα 1: Ανάπτυξη των επιχειρηµατικών κοινοτήτων του AegeanBiz Σε αυτό το παραδοτέο περιγράφουµε την επιχειρηµατική υποδοµή των επιχειρηµατικών κοινοτήτων, ενώ το Παραδοτέο Α.1.2 αναφέρεται στην τεχνολογική υποδοµή τους. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Μια επιχειρηµατική κοινότητα στο AegeanBiz πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα εξής: Η βιωσιµότητά της εξαρτάται άµεσα από την ενεργή συµµετοχή των µελών της Η επιτυχία της κοινότητας έγκειται στην δηµιουργία επαφών και εν τέλει συνεργασιών µεταξύ των µελών της, για την ευρύτερη δυνατή βελτίωση της επιχειρηµατικής κατάστασης κάθε µέλους Η ανάδειξη της χρησιµότητάς της πρέπει να είναι µια συνεχής διαδικασία, ώστε οι επιχειρήσεις-µέλη της να δουν την κοινότητα ως αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής τους λειτουργίας και όχι ως µια προαιρετική δραστηριότητα στην οποία συµµετέχουν κατά το δοκούν Η πρόσβαση σε αυτήν πρέπει να είναι ανοικτή για όλες τις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου Η λειτουργία της πρέπει να καλύπτει ένα εύρος ενδιαφερόντων των µελών της: από απλή, γενική ενηµέρωση επί θεµάτων µε τα οποία σχετίζεται η κοινότητα, µέχρι εκδηλώσεις επιχειρηµατικών γνωριµιών µεταξύ των µελών της. 5

6 Η πολυπλοκότητα των παραπάνω αναγκών προσδιορίζει και την δοµή λειτουργίας µιας κοινότητας στους εξής άξονες: α) διαβάθµιση/κατηγοριοποίηση των µορφών συνεργασίας µεταξύ των µελών µιας κοινότητας, β) διαβάθµιση της διαχείρισης κοινοτήτων (ενδο-κοινοτική διαχείριση, δια-κοινοτική διαχείριση). 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ AEGEANBIZ Η συνεργασία µεταξύ των µελών µιας επιχειρηµατικής κοινότητας µπορεί να πάρει πολλές µορφές, ανάλογα µε τις εµπειρίες, τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Γι αυτό, ορίζουµε τρεις κατηγορίες κοινοτήτων στο AegeanBiz, που αντικατοπτρίζουν στάδια ωρίµανσης της συνεργασίας µεταξύ των µελών µιας κοινότητας: Κατηγορία 1 Κοινότητες κοινών ενδιαφερόντων. Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε τέτοιες κοινότητες ενδιαφέρονται απλώς για ενηµέρωση σχετικά µε τη θεµατολογία της κοινότητας Κατηγορία 2 Κοινότητες κοινών πρακτικών. Επιπλέον των χαρακτηριστικών της προηγούµενης κατηγορίας, οι µετέχουσες επιχειρήσεις ανταλλάσουν ιδέες, απόψεις κι εµπειρίες σχετικά µε πρακτικές, µεθοδολογίες κι εφαρµογές που αφορούν τη θεµατολογία της κοινότητας Κατηγορία 3 Κοινότητες κοινών έργων. Επιπλέον των χαρακτηριστικών των προηγούµενων κατηγοριών, οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε τέτοιες κοινότητες έχουν φτάσει σε ώριµο επίπεδο συνεργασίας, δηλαδή σε κοινές επιχειρηµατικές δραστηριότητες (π.χ. δηµιουργία κοινής στρατηγική εισόδου στην αγορά της Κίνας). Σκοπός του AegeanBiz πρέπει να είναι η ύπαρξη όσο το δυνατόν περισσότερων κοινοτήτων κατηγορίας 2 ή 3, χωρίς αυτό να υποβαθµίζει την ανάγκη ή την σηµαντικότητα των κοινοτήτων κατηγορίας 1. Για την ακρίβεια, περιµένουµε ότι οι περισσότερες (αν όχι όλες) οι κοινότητες που θα πρωτοδηµιουργηθούν στο AegeanBiz θα αντικατοπτρίζουν δειλά βήµατα των µελών τους σε ένα τέτοια εγχείρηµα δηλαδή, οι περισσότερες κοινότητες θα ξεκινήσουν ως κοινότητες κατηγορίας 1 και όσο ωριµάζουν οι σχέσεις συνεργασίας µεταξύ των µελών, θα γίνεται µετάβαση σε υψηλότερες κατηγορίες. 1.2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκει µία κοινότητα, η υποστήριξή της πρέπει να γίνεται από µία επαγγελµατική οµάδα διαχείρισης της κοινότητας. Τα βασικά στελέχη µιας τέτοιας οµάδας απεικονίζονται στο σχήµα 2 που ακολουθεί: 6

7 Σχήµα 2: ιαχείριση των επιχειρηµατικών κοινοτήτων του AegeanBiz Το ιοικητικό Συµβούλιο της επιχειρηµατικής κοινότητας αποτελεί το βασικό πυλώνα της δοµής της και το πρώτο κύτταρο της δηµιουργίας της. Ο φορέας υλοποίησης του AegeanBiz (π.χ. Περιφέρεια Β. Αιγαίου) θα φέρει γύρω από το ίδιο τραπέζι ειδικούς που σχετίζονται µε το αντικείµενο της κοινότητας επαγγελµατίες του χώρου, πανεπιστηµιακούς µε ειδίκευση στο εν λόγω αντικείµενο, κλπ. Στόχος είναι: α) η διερεύνηση της προοπτικής επιτυχίας της κοινότητας, β) η δηµιουργία της στρατηγικής για την ανάπτυξη της κοινότητας, γ) η επιλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της κοινότητας. Το τελευταίο δεν υποδηλώνει απονοµή τιµητικών τίτλων. Αντιθέτως, αποτελεί δέσµευση για συγκεκριµένη εµπλοκή και συνεισφορά στα δρώµενα της κοινότητας (π.χ. συµµετοχή σε εκδηλώσεις της κοινότητας, δηµιουργία και παρακολούθηση ετήσιου πλάνου δραστηριοτήτων της κοινότητας, µερίδιο ευθύνης στην αποτυχία/επιτυχία µιας κοινότητας, κλπ). Ο ιευθυντής της κοινότητας είνα υπεύθυνος για την καθηµερινή της λειτουργία και για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που θέτει το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο βασικός του ρόλος είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της κοινότητας, τόσο στο ψηφιακό όσο και στο φυσικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πρόκειται λοιπόν για ρόλο-κλειδί που απαιτεί συνεχή δηµιουργικότητα, ενθουσιασµό και διαρκή επαφή τόσο µε τις επιχειρήσεις-µέλη της κοινότητας, όσο και µε τα άλλα στελέχη που απαρτίζουν τη συνολική δοµή της κοινότητας. 7

8 Η Οµάδα Υποστήριξης της κοινότητας αποτελείται από άτοµα (που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της κοινότητας. Σε συνεργασία µε τον ιευθυντή της κοινότητας, ο ρόλος τους είναι να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν τη δυναµική µεταξύ των µελών της κοινότητας, προάγοντας µε διαφόρους τρόπους τη συνεργασία µεταξύ τους: Οργάνωση τακτικών συναντήσεων µεταξύ των µελών της κοινότητας ηµιουργία κοινωνικών επαφών µε τη χρήση της τεχνολογικής πλατφόρµας του AegeanBiz ιαρκής παρατήρηση της συµµετοχής των µελών της κοινότητας στα δρώµενά της, του επιπέδου ενδιαφέροντός τους και της συνεισφοράς τους σε αυτήν Συλλογή παρατηρήσεων, αναγκών και ιδεών από τα µέλη της για την περαιτέρω βελτίωση της κοινότητας. Ανάλογα µε το µέγεθος, τις δραστηριότητες και τις ανάγκες της κοινότητας, η Οµάδα Υποστήριξης µπορεί να υποστηρίζει περισσότερες από µία κοινότητες ή ακόµα και να αποτελεί κεντρική υπηρεσία του AegeanBiz. Οι Εξωτερικοί Ειδικοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα της κοινότητας και άρα στην προσέλκυση νέων µελών σε αυτήν. Μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην ηλεκτρονική πλευρά της κοινότητας (π.χ. παροχή περιεχοµένου, συµµετοχή στα ηλεκτρονικά forum της κοινότητας, κλπ), όσο και στις δια-ζώσης επαφές µεταξύ των µελών της (π.χ. συντονιστής σε ένα στρογγυλό τραπέζι στα πλαίσια συνάντησης των µελών της κοινότητας). Οι Εταίροι (π.χ. χορηγοί) µιας κοινότητας είναι επιχειρήσεις/οργανισµοί/φορείς που στηρίζουν µία κοινότητα, ειδικά σε οικονοµικά ζητήµατα, µε αντάλλαγµα την προβολή τους από την κοινότητα και την εν γένει αναγνώρισή τους ως σηµαντικού πυλώνα επιτυχίας µιας κοινότητας. Η παραπάνω δοµή είναι πολύ ευέλικτη και µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες και στην εξέλιξη µιας κοινότητας. Το ιοικητικό Συµβούλιο και ο ευθυντής αποτελούν την ελάχιστη δοµή διαχείρισης µιας κοινότητας. Όσο η κοινότητα εξελίσσεται ή/και οι ανάγκες της το απαιτήσουν, η δοµή της µπορεί να εµπλουτιστεί µε τις κατηγορίες στελεχών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η προσθήκη στελεχών µπορεί να πάρει δύο µορφές: α) αποκλειστική απασχόληση στην κοινότητα, β) εκ περιτροπής υποστήριξη. Η δεύτερη περίπτωση οδηγεί σε πιθανές οικονοµίες κλίµακας για το AegeanBiz, µε τη δηµιουργία µιας κεντρικής δοµής η οποία προσφέρει οριζόντια υποστήριξη σε όλες τις κοινότητες. Για παράδειγµα, η προώθηση των κοινοτήτων σε επιχειρήσεις που πιθανώς ενδιαφέρονται να συµµετέχουν σε µια κοινότητα του AegeanBiz µπορεί να γίνει από µία κεντρική οµάδα marketing, σε συνεργασία µε τους ιευθυντές των κοινοτήτων. Σε αυτή τη βάση, η διευρυµένη µορφή της επιχειρηµατικής υποδοµής του AegeanBiz απεικονίζεται στο σχήµα 3: 8

9 Σχήµα 3: ιευρυµένη επιιχειρηµατική υποδοµή του AegeanBiz Η κεντρική δοµή υποστήριξης του AegeanBiz µπορεί να προσφέρει µεταξύ άλλων τις παρακάτω υπηρεσίες: Προώθηση/διαφήµιση των κοινοτήτων ιαχείριση εκδηλώσεων (σχεδιασµός, υλοποίηση) Οικονοµική διαχείριση (διαχείριση χορηγιών) Μηχανογράφηση και τεχνική υποστήριξη Σχεδιασµός δραστηριοτήτων συνεργασίας µεταξύ δύο ή περισσότερων κοινοτήτων Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από κοινότητα σε κοινότητα Εν γένει, συµβουλευτικές υπηρεσίες για την επιτυχή ανάπτυξη µιας κοινότητας. Επιπλέον, η οµάδα αυτή καθορίζει τα standards που πρέπει να ακολουθούν όλες οι κοινότητες, π.χ. για τον τρόπο ορθής διαχείρισης περιεχοµένου κάθε κοινότητας ή για την οικονοµική διαχείριση χορηγιών προς τις κοινότητες. 9

10 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η λειτουργία του AegeanBiz πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριµένες διαδικασίες, έτσι ώστε να υπάρχει οµογενοποιηµένη προσέγγιση µε σταθερά σηµεία αναφοράς, για να µπορούν τα στελέχη διαχέιρισης των κοινοτήτων να επικεντρωθούν στις ειδικές ανάγκες της κάθε κοινότητας και στην πορεία προς αυξηµένη συνεργασίας µεταξύ των µελών της. Οι βασικές διαδικασίες είναι οι εξής: α) δηµιουργία κοινότητας, β) παρακολούθηση της πορείας ικανοποίησης των µελών, γ) ενηµέρωση περιεχοµένου κοινότητας. 2.1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η δηµιουργία µιας κοινότητας είναι η βασικότερη διαδικασία λειτουργίας της. Μπορεί να προκύψει σαν ιδέα είτε κάποιου στελέχους του AegeanBiz είτε από κάποια επιχείρηση-µέλος του AegeanBiz. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο βήµα είναι η εκτενής έρευνα αγοράς για την αναγκαιότητα της κοινότητας και την προοπτική επιχειρήσεων να συµµετάσχουν ως µέλη. Στη συνέχεια, η κεντρική οµάδα υποστήριξης του AegeanBiz προσκαλεί σε συνάντηση επιχειρήσεις το αντικείµενο των οποίων σχετίζεται µε το αντικείµενο της προτεινόµενης κοινότητας. Σκοπός αυτής της πρώτης συνάντησης είναι να συµπληρωθεί η έρευνα αγοράς µε απόψεις εταιριών έτσι ώστε να υπάρχει µία εκ των έσω εικόνα για την βιωσιµότητα της προτεινόµενης κοινότητας. Η διάρκεια της συνάντησης πρέπει να είναι σχετικά µικρή (2-3 ώρες) και συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, πρέπει να δίνει (ή όχι) το πράσινο φως για τη δηµιουργία της κοινότητας. Αν η απόφαση είναι θετική, τότε δηµιουργείται το ιοικητικό Συµβούλιο της κοινότητας και επιλέγεται ο ιευθυντής της. Τα στελέχη της νέας κοινότητας πρέπει ακολούθως να εργαστούν στο σχεδιασµό πληθώρας θεµάτων σχετικών µε την κοινότητα, όπως: Επιλογή λοιπών στελεχών Ορισµός του σκοπού και των στόχων της κοινότητας Σχεδιασµός προώθησης/διαφήµισης της κοινότητας (π.χ. λογότυπο, κείµενα επικοινωνίας µε υποψήφια µέλη της νέας κοινότητας, κλπ). Το βήµα αυτό µπορεί να διαρκέσει 1 µήνα και αµέσως µετά πρέπει να γίνει µία συνάντηση µε την κεντρική οµάδα υποστήριξης του AegeanBiz για να οριστικοποιηθούν οι επιλογές, να συµφωνηθεί η τελική µορφή του συνολικού πλαισίου και να καθοριστεί το χρονοδιάγραµµα για την έναρξη λειτουργίας της κοινότητας. 10

11 2.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η δηµιουργία µιας κοινότητας αποτελεί το έναυσµα για να έρθουν κοντά οι επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου που ενδιαφέρονται για τα θέµατα της συγκεκριµένης κοινότητας και να συνεργαστούν για την προώθηση κοινών συµφερόντων, επίλυση κοινών προβληµάτων, κλπ. Για να καταλήξουν σε συνεργασία, τα µέλη µιας κοινότητας πρέπει να είναι ικανοποιηµένα από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, έτσι ώστε να θέλουν να παραµείνουν στην κοινότητα και να συνεισφέρουν ενεργά. Η µέτρηση της ικανοποίησης των µελών µιας κοινότητας είναι µια διαρκής διαδικασία και συµβαίνει σε διάφορα επίπεδα και για κάθε υπηρεσία που προσφέρει το AegeanBiz. Για παράδειγµα, η µέτρηση ικανοποίησης µετά από µία εκδήλωση, συνάντηση, ηµερίδα, κλπ µπορεί να γίνει: α) µε ερωτηµατολόγια, β) µέσω ενός ψηφιακού κουτιού ιδεών βελτίωσης που θα βρίσκεται στον ψηφιακό ιστοχώρο της κοινότητας στην πλατφόρµα AegeanBiz, γ) µέσα από συνεχείς επαφές που έχουν διαρκώς τα στελέχη της κοινότητας µε τα µέλη της. Στη συνέχεια, τα δεδοµένα που συλλέγονται και αξιολογούνται γίνονται αντικείµενο µελέτης από το ιοικητικό Συµβούλιο της κοινότητας ώστε, αν χρειαστεί, να υπάρξουν βελτιώσεις στις δραστηριότητες της κοινότητας. 2.3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ένας από τους βασικούς συνδετικούς κρίκους της κοινότητας µε τα µέλης της (αλλά και των µελών µεταξύ τους) είναι το περιεχόµενο που θα υπάρχει στον ψηφιακό χώρο της κοινότητας. Το περιεχόµενο αυτό αντικατοπτρίζει τη γνώση που παράγεται και ανταλλάσσεται καθώς τα µέλη της κοινότητας επικοινωνούν, ανταλλάζουν ιδέες, παρακολουθούν εκδηλώσεις και εν γένει συνεργάζονται. Η ενηµέρωση και γενικότερα η διαχείριση του περιεχοµένου της κοινότητας είναι ένα από τα σηµαντικότερα καθήκοντα των στελεχών µιας κοινότητας. Το πρώτο βήµα είναι ο καθορισµός των πηγών περιεχοµένου. Οι διαφορετικές µορφές τους περιγράφονται στο Παραδοτέο Α.1.2. Πέρα από το ψηφιακό περιεχόµενο, σηµαντικό µέρος της γνώσης σε µια κοινότητα θα συνεισφέρεται από τους εξωτερικούς ειδικούς, είτε µε τη µορφή συµβουλών σε διάφορα µέλη της κοινότητας είτε µέσω workshops και άλλων εκδηλώσεων, όπου θα παρουσιάζουν ειδικά θέµατα ενδιαφέροντος σχετικού µε την κάθε κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση του περιεχοµένου της κοινότητας θα γίνεται ψηφιακά, σε κοινό χώρο αποθήκευσης και διαµοιρασµού εγγράφων, και µε βάση τα εξής βήµατα που εκτελεί η οµάδα υποστήριξης της κοινότητας: 11

12 Πρώτον, γίνεται η επιλογή του περιεχοµένου το οποίο θα εµφανίζεται στα µέλη της κοινότητας. Σε αυτό το βήµα, η οµάδα υποστήριξης της κοινότητας λειτουργεί σε κάποιο βαθµό ως συντακτική οµάδα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς πηγές πληροφοριών που σχετίζονται µε την κοινότητα (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, κλπ), να γίνεται καταγραφή πρακτικών συναντήσεων ή εκδηλώσεων, καθώς και να καθορίζεται ο βαθµός σηµαντικότητας αυτών των πληροφοριών. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί πρέπει να µετατραπούν σε οµογενοποιηµένο περιεχόµενο, µε βάση τα standards που έχει καθορίσει η κεντρική οµάδα περιεχοµένου για τη µορφή αποθήκευσής τους (indexing), για τα δικαιώµατα ανάκτηση και χρήσης, κλπ. Παράλληλα, πρέπει να αξιολογηθεί η αξία αυτών των δεδοµένων και να συνδυαστεί µε το επιχειρηµατικό µοντέλο που ακολουθεί η κοινότητα ή/και το AegeanBiz (δες Παραδοτέο Α.3.1 Μελέτη βιωσιµότητας). Για παράδειγµα, αν έχουν ορισθεί επίπεδα συνδροµών στο περιεχόµενο, τότε πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα και το νέο περιεχόµενο, να καθορισθούν τα σχετικά δικαιώµατα χρήσης, να πληρωθούν τυχόν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας κλπ). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι πέρα από το οργανωµένο περιεχόµενο, τα µέλη της κοινότητας είναι ελεύθερα να ανεβάζουν περιεχόµενο στα forum της κοινότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρόλος της οµάδας υποστήριξης της κοινότητας είναι να ελέγχει ότι δεν παραβιάζονται πνευµατικά δικαιώµατα και ότι ακολουθούνται γενικά standards που θέτει η κεντρική οµάδα υποστήριξης του AegeanBiz για το είδος και την ποιότητα του περιεχοµένου που µπορεί να υπάρχει στο AegeanBiz. Το επόµενο βήµα είναι η ενηµέρωση των µελών της κοινότητας για την ύπαρξη και τη διαβάθµιση νέου περιεχοµένου. Αυτό µπορεί να γίνεται είτε σε πραγµατικό χρόνο (αποστολή ενηµερωτικού , ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας, κλπ), είτε περιοδικά (π.χ. αποστολή εβδοµαδιαίου/µηνιαίου newsletter). Σε κάθε περίπτωση, και ως τελευταίο βήµα σε αυτήν τη διαδικασία, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ενηµερότητα του περιεχοµένου, δηλαδή η επιστροφή στο πρώτο βήµα και η επανάληψη του κύκλου διαχείρισης του περιεχοµένου. Ο λόγος είναι προφανής τα µέλη της κοινότητας πρέπει να νιώθουν και να είναι µέλη ενός ζωντανού κύκλου συνεργατών, πλήρως ενήµερων για τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέµατα που αφορούν την κοινότητάς τους ώστε να µπορούν να παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις, τόσο για την επιχείρησή τους όσο και για τις συνεργασίες στις οποίες εµπλέκονται ή µπορούν να εµπλακούν µέσω της κοινότητας. 12

13 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 3.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Για την πρόσβαση στον κατάλογο των επιχειρηµατικών κοινοτήτων του AegeanBiz, υπάρχουν δυο τρόποι πρόσβασης: Επιλέγετε από το µενού «ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», την επιλογή «Κατάλογος Επιχειρηµατικών Κοινοτήτων» (Εικ. 1) Επιλέγετε από το κυρίως µενού «ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» (Εικ. 1) Εικ. 1 Επιλογές πρόσβασης στον Κατάλογο Επιχειρηµατικών Κοινοτήτων Και στις δύο περιπτώσεις εµφανίζεται ο κατάλογος Επιχειρηµατικών Κοινοτήτων του «AegeanBiz» (Εικ. 2). 13

14 Εικ. 2 Κατάλογος Επιχειρηµατικών Κοινοτήτων Στον κατάλογο µε τις διαθέσιµες επιχειρηµατικές κοινότητες, µπορείτε να επιλέξετε την κοινότητα που σας ενδιαφέρει, να διαβάσετε την γενική περιγραφή της και εφόσον θέλετε µπορείτε να εισέλθετε σε αυτήν επιλέγοντας «Είσοδος / Εγγραφή» από το µενού «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» που βρίσκεται στα δεξιά του καταλόγου των επιχειρηµατικών κοινοτήτων (Εικ. 2). Επιλέγοντας για παράδειγµα την κοινότητα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν», µπορείτε να διαβάσετε την γενική της περιγραφή και να επιλέξετε «Είσοδος/Εγγραφή» από το µενού «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» που βρίσκεται στα δεξιά της γενικής περιγραφής της κοινότητας που βρίσκεστε (Εικ. 3). Εικ. 3 Γενική περιγραφή κοινότητας ηλεκτρονικού επιχειρείν 14

15 Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή «Είσοδος/Εγγραφή» σας φέρνει στην αρχική σελίδα εισόδου στις επιχειρηµατικές κοινότητες (Εικ. 4). Εικ. 4 Αρχική σελίδα εισόδου στις Επιχειρηµατικές Κοινότητες 3.2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Περίπτωση Α (Έχετε ήδη κωδικό πρόσβασης στο AegeanBiz) Εφόσον διαθέτετε κωδικό πρόσβασης στο AegeanBiz πληκτρολογείτε το «Όνοµα Χρήστη» και τον «Κωδικό Χρήστη» και επιλέγετε «Είσοδος». (Εικ. 5) Εικ. 5 Είσοδος στις Επιχειρηµατικές Κοινότητες του AegeanBiz 15

16 Εφόσον το σύστηµα ταυτοποίησης χρηστών πιστοποιήσει τα στοιχεία που δώσατε, εισέρχεστε στο προσωπικό σας προφίλ στις Επιχειρηµατικές Κοινότητες του AegeanBiz (Εικ. 6). Εικ. 6 Αρχική σελίδα προσωπικού προφίλ κάθε χρήστη Περίπτωση Β ( εν έχετε κωδικό πρόσβασης στο Aegeanbiz) ικαίωµα δηµιουργίας λογαριασµού πρόσβασης στον κατάλογο των επιχειρηµατικών κοινοτήτων του AegeanBiz, έχουν µόνο όσοι ανήκουν σε επιχείρηση ή επιχειρηµατικό φορέα και η καταχώρησή τους υπάρχει ήδη στους επιχειρηµατικούς καταλόγους του AegeanBiz. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε µε τον φορέα ή την επιχείρηση στην οποία ανήκετε, ώστε να ξεκινήσετε την διαδικασία καταχώρησης στους επιχειρηµατικούς καταλόγους του AegeanBiz. Εφόσον υπάρχει ενεργή καταχώρηση επιχειρηµατικού φορέα ή επιχείρησης στους καταλόγους του AegeanBiz, από την αρχική σελίδα εισόδου στις επιχειρηµατικές κοινότητες (Εικ. 4), επιλέγετε «θέλω να εγγραφώ». Στην φόρµα που εµφανίζεται εισάγετε το τηλέφωνο της επιχείρησης ή του επιχειρηµατικού φορέα στον οποίο εργάζεστε (Εικ. 7) 16

17 Εικ. 7 Έλεγχος εγγραφής στους επιχειρηµατικούς καταλόγους του AegeanBiz Εφόσον πιστοποιηθεί το τηλέφωνο και γίνει η αντιστοίχιση στους επιχειρηµατικούς καταλόγους του AegeanBiz, εµφανίζεται η φόρµα δηµιουργίας λογαριασµού χρήστη για τις επιχειρηµατικές κοινότητες (Εικ 8). Εικ. 8 Φόρµα εγγραφής νέου χρήστη στο AegeanBiz Συµπληρώνετε τα στοιχεία και πατάτε «Συνέχεια». Στη συνέχεια συµπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία του προφίλ σας και πατάτε Register στην επόµενη φόρµα (Εικ. 9). 17

18 Εικ. 9 Φόρµα καταχώρησης προσωπικών στοιχείων Στο επόµενο βήµα επιλέγετε αν θέλετε να προσθέσετε φωτογραφία στο προφίλ σας, διαφορετικά επιλέγετε «Ολοκλήρωση ιαδικασίας» (Εικ. 10) Εικ. 10 Προσθήκη φωτογραφίας στο προσωπικό προφίλ 18

19 Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τα βήµατα τότε εµφανίζεται η εικόνα 11, η οποία και σας ενηµερώνει ότι έχετε δηµιουργήσει µε επιτυχία το λογαριασµό σας, και αναµένεται η έγκριση ενεργοποίησης του λογαριασµού σας από τον διαχειριστή του συστήµατος. Εικ. 11 Επιβεβαίωση δηµιουργίας λογαριασµού και αναµονή ενεργοποίησης από τον διαχειριστή του AegeanBiz Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασµός σας θα λάβετε µήνυµα επιβεβαίωσης στο λογαριασµό που δώσατε και θα µπορείτε µετά να εισέλθετε στο AegeanBiz και να διαχειριστείτε το προσωπικό σας προφίλ (Εικ. 6). 3.3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ιαχείριση Προσωπικού Προφίλ Στην επιλογή «ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ» µπορείτε να προσθέσετε στοιχεία για το προσωπικό σας προφίλ, επιλέγοντας το µολύβι στο µενού «ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ». Στην επιλογή αυτή θα ανοίξει η φόρµα που εµφανίζετε στην εικόνα 12. Εικ. 12 Τροποποίηση στοιχείων προφίλ 19

20 Προσέξτε ότι τα πεδία µε αστεράκι (*) είναι υποχρεωτικά για συµπλήρωση. ίπλα σε κάθε πεδίο που συµπληρώνετε υπάρχει η επιλογή για να καθορίσετε αν το συγκεκριµένο πεδίο θα εµφανίζετε στο προφίλ σας. Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιµες επιλογές 1. Public Η πληροφορία είναι διαθέσιµη για όλους 2. Site Members H πληροφορία είναι διαθέσιµη σε όλους τους εγγεγραµµένους χρήστες του AegeanBiz 3. Friends Η πληροφορία είναι διαθέσιµη µόνο στις επαφές σας 4. Only me H πληροφορία είναι διαθέσιµη σε εσάς Μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης των στοιχείων επιλέγετε «αποθήκευση» στο τέλος της συγκεκριµένης φόρµας και επιστρέφετε αυτόµατα στην σελίδα του προσωπικού σας προφίλ (Εικ 6). Επίσης επιλέγοντας το «Προφίλ», µπορείτε να προχωρήσετε και σε άλλες ρυθµίσεις στο προσωπικό σας προφίλ, όπως το να αλλάξετε την φωτογραφία σας (Εικ. 13). Εικ. 13 Αλλαγές από την επιλογή «Προφίλ» Σε κάθε περίπτωση όταν θέλετε να κάνετε αποσύνδεση από τις επιχειρηµατικές κοινότητες, από την κεντρική µπάρα πλοήγησης πατάτε το στρογγυλό κουµπί που βρίσκεται στο δεξί τέλος της µπάρας (Εικ. 14) Εικ. 14 Κεντρική µπάρα πλοήγησης Στην ίδια κεντρική µπάρα πλοήγησης επιλέξτε «Επαφές», ώστε να δείτε τις επαφές σας, καθώς και να προσελκύσετε νέες επαφές. Η πρόσβαση στο µενού επαφές γίνεται και από το µενού δεξιά «ΠΟΙΟΥΣ ΞΕΡΩ», στο οποίο και εµφανίζονται οι επαφές σας. Η 20

21 επιλογή «View all» σας παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο των επαφών σας και στην δυνατότητα διεύρυνσής του µέσω της προσέλκυσης νέων επαφών (Εικ. 15). Εικ. 15 Επιλογές για το δίκτυο επαφών Επιλέξτε «Όλες οι επαφές µου» (Εικ. 15), για να δείτε τις επαφές σας και να προσελκύσετε νέες (Εικ. 16). Εικ. 16 Επιλογές της ενότητας επαφές 21

22 Στην επιλογή «View all», µπορείτε να δείτε όλες τις επαφές σας, και να τους στείλετε προσωπικό µήνυµα, χρησιµοποιώντας την επιλογή «Send message» (Εικ. 16). Προσέξτε πως όσες επαφές είναι ενεργοί χρήστες την δεδοµένη στιγµή που έχετε εισέλθει και εσείς θα εµφανίζετε στα δεξιά η λέξη «ONLINE». Για να δείτε το προφίλ µιας επαφής πατήστε απλά στο όνοµά της. Στην εικόνα 17, έχουµε επιλέξει να δούµε το προφίλ του χρήστη «Test User 2». Εικ. 17 Επιλογή επαφής για προβολή Για να αναζητήσετε νέες επαφές από τις διαθέσιµες που είναι εγγεγραµµένες στο AegeanBiz, χρησιµοποιείστε την επιλογή «Search». (Εικ. 18). Γράψτε το όνοµα της επαφής που θέλετε, πατήστε αναζήτηση και εφόσον η συγκεκριµένη επαφή είναι διαθέσιµη, επιλέξτε Add as Friend (Εικ. 19). Εικ. 18 Αναζήτηση για νέα επαφή 22

23 Εικ. 19 Αποτελέσµατα αναζήτησης Εφόσον η συγκεκριµένη επαφή θέλει να συνεργαστεί µαζί σας, θα λάβει το µήνυµά σας, και αναλόγως θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει την πρόσκληση. Εικ. 20 Ειδοποίηση του χρήστη για την ύπαρξη προσωπικών µηνυµάτων Στην Εικ. 20 µπορείτε να δείτε την µορφή µε την οποία εµφανίζονται τα προσωπικά µηνύµατα στην κεντρική µπάρα πλοήγησης. Προσέξτε τις ειδοποιήσεις που εµφανίζονται µε κόκκινο χρώµα. Επιλέγοντάς την µπορείτε να διαβάσετε το µήνυµα που σας αφορά και να πράξετε αναλόγως ηµιουργία Εκδήλωσης Στην κεντρική µπάρα πλοήγησης, υπάρχει η επιλογή «Εκδηλώσεις», από την οποία δίνεται η δυνατότητα «δηµιουργίας νέας εκδήλωσης». Μπορείτε, συµπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρµα, να ορίσετε την ώρα και τον τόπο συνάντησης, να ορίσετε αν η συνάντηση θα αφορά συγκεκριµένα µέλη, ή αν θα είναι ανοιχτή προς όλα τα µέλη του AegeanBiz, και παράλληλα να ορίσετε µέγιστο αριθµό συµµετοχών. Μετά την 23

24 δηµιουργία της εκδήλωσης, τα µέλη του AegeanBiz, θα ενηµερωθούν µε προσωπικό µήνυµα για την συγκεκριµένη εκδήλωση και εφόσον αυτό απαιτείται θα ζητηθεί να επιβεβαιώσουν την συµµετοχή τους. Θα πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό πως η συγκεκριµένη υπηρεσία δηµιουργίας εκδηλώσεων έχει σαν στόχο να συνδράµει καθαρά στην επικοινωνία και την γενικότερη πληροφόρηση των µελών του AegeanBiz. Για το λόγο αυτό, το περιεχόµενο της εκδήλωσης δηµοσιεύεται και στην αρχική σελίδα του προσωπικού σας προφίλ, επιτρέποντας έτσι άλλες επαφές να εκφράσουν τις απόψεις τους και τα σχόλια τους. Στην εικόνα 21, φαίνεται απόσπασµα της φόρµας που πρέπει να συµπληρώσετε. Εικ. 21 Απόσπασµα της φόρµας δηµιουργίας εκδήλωσης Συµµετοχή στις Επιχειρηµατικές Κοινότητες Στην εικόνα (Εικ. 6) που δείχνει το αρχικό προφίλ του χρήστη υπάρχει στα δεξιά το µενού «ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» το οποίο προσφέρει πληροφορίες αναφορικά µε τις κοινότητες στις οποίες είστε ήδη µέλος. Επιλέγοντας κάποια από τις κοινότητες (εφόσον προφανώς συµµετέχετε ήδη σε κάποια/ες από αυτές) µπορείτε να δείτε την αρχική σελίδα της κάθε κοινότητας που υπάρχει στο AegeanBiz, να διαβάσετε την περιγραφή της κοινότητας και τις πρόσφατες δραστηριότητες της και παράλληλα να δείτε και να επικοινωνήσετε µε τα µέλη της. Στην Εικόνα 22, έχουµε επιλέξει από το µενού «ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» την κοινότητα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν όποτε και βλέπουµε την αρχική σελίδα της κοινότητας. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα είµαστε ήδη µέλη της κοινότητας ηλεκτρονικού επιχειρείν οπότε και έχουµε πρόσβαση στα «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» των οποίων η χρήση θα αναλυθεί στην συνέχεια. 24

25 Εικ. 22 Αρχική σελίδα Κοινότητας Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Για την περίπτωση που δεν είστε µέλος σε κάποια επιχειρηµατική κοινότητα του AegeanBiz µπορείτε να επιλέξετε από την κεντρική µπάρα πλοήγησης την επιλογή «Κοινότητες» και στην συνέχεια «Όλες οι κοινότητες». Στην σελίδα που φορτώνεται (Εικ. 23) µπορείτε να επιλέξετε την κοινότητα που θέλετε αφού διαβάσετε την γενική της περιγραφή και στη συνέχεια αν ενδιαφέρεστε να συµµετέχετε στην συγκεκριµένη κοινότητα, µπορείτε από τα «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» που εµφανίζονται δεξιά να επιλέξετε «Είσοδο στην Κοινότητα» (Εικ. 24). Εφόσον εγκριθεί το αίτηµά σας από τον διαχειριστή της κοινότητας, θα λάβετε ειδοποίηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως το αίτηµά σας για είσοδο στην συγκεκριµένη κοινότητα έγινε δεκτό και πλέον η κοινότητα θα προστεθεί στο µενού «ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» στην αρχική σελίδα του προσωπικού σας προφίλ. 25

26 Εικ. 23 Λίστα µε διαθέσιµες κοινότητες Εικ. 24 Αίτηση εισόδου στην κοινότητα, αφού πατηθεί η επιλογή «Είσοδος στην Κοινότητα» Εκτός από την δυνατότητα για συµµετοχή σε κάποια από τις υπάρχουσες κοινότητες, η επιλογή «Όλες οι κοινότητες», επιτρέπει και την δηµιουργία µιας νέας κοινότητας. Από την επιλογή «ηµιουργία Κοινότητας» (Εικ. 24), έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε µια νέα κοινότητα, συµπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρµα (Εικ. 25). Η κοινότητα θα 26

27 µπορέσει να λειτουργήσει µόνο όταν πάρει την αντίστοιχη έγκριση από τον διαχειριστή του AegeanBiz. Εικ. 25 Φόρµα δηµιουργίας νέας κοινότητας Εργαλεία Κοινότητας Εφόσον είστε µέλος µιας κοινότητας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τα εργαλεία της κοινότητας που δηµιούργησε η οµάδα υλοποίησης του AegeanBiz (Εικ. 26). Επιλέγοντας από τα εργαλεία κοινότητας: «ηµιουργία Συζήτησης», µπορείτε ως µέλος µιας κοινότητας να ανοίξετε ένα νέο θέµα προς συζήτηση και να ζητήσετε την γνώµη και τις απόψεις άλλων µελών της κοινότητας. Με την επιλογή «ηµιουργία Εκδήλωσης», µπορείτε ως µέλος µιας κοινότητας να δηµιουργήσετε µια εκδήλωση και να καλέσετε τα µέλη της κοινότητας σε κάποιο χώρο ώστε να βρεθούν όλοι µαζί, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και να συνεργαστούν για την δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η οµάδα υλοποίησης του AegeanBiz, δηµιούργησε σύστηµα κρατήσεων «reservation system», στο οποίο ως δηµιουργός της εκδήλωσης µπορείτε να ορίσετε τον µέγιστο αριθµό θέσεων και παράλληλα να προσκαλέσετε συγκεκριµένα µέλη της κοινότητας. Παράλληλα, έχετε την δυνατότητα της επιλογής ανάµεσα στην δηµοσίευση ή την απόκρυψη των πρακτικών της εκδήλωσης στην αρχική σελίδα της εν λόγω κοινότητας. 27

28 Εικ. 26 Εργαλεία επιχειρηµατικών κοινοτήτων Επιπλέον εργαλεία που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την διαχείριση των κοινοτήτων είναι τα εξής: υνατότητα δηµιουργίας album φωτογραφιών και video υνατότητα πρόσκλησης νέων µελών στην κοινότητα, µε τον διαχειριστή της κοινότητας να έχει την δυνατότητα µη έγκρισης των συγκεκριµένων προσκλήσεων υνατότητα δηµιουργίας ηµερολογίου εκδηλώσεων και συναντήσεων της κοινότητας, η οποία συνδράµει στην καλύτερη οργάνωση και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της κοινότητας υνατότητα κοινού διαµερισµού αρχείων της κοινότητας, η οποία επιτρέπει στα µέλη της κοινότητας να ανεβάσουν και να ανταλλάξουν αρχεία που αφορούν τις δραστηριότητες και την λειτουργία της κοινότητας που ανήκουν υνατότητα αποχώρησης από την κοινότητα, η οποία επιτρέπει την δυνατότητα σε ένα µέλος να αποχωρήσει από την κοινότητα χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση του διαχειριστή της κοινότητας. Τέλος στην αρχική σελίδα της κάθε κοινότητας υπάρχει ένα module µε τίτλο «ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» (Εικ. 26) στο οποίο φαίνονται τα µέλη που απαρτίζουν την συγκεκριµένη κοινότητα. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα µέλη της κοινότητας και να χρησιµοποιήσετε την δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µαζί του, µέσω ιδιωτικών µηνυµάτων. 28

29 3.3.5 υνατότητες Αλληλεπίδρασης Αναφορικά µε τις λειτουργίες αλληλεπίδρασης η οµάδα υλοποίησης του AegeanBiz δηµιούργησε το µενού «ΘΕΛΩ» στο προσωπικό σας προφίλ (Εικ. 6). Στο µενού αυτό υπάρχουν 2 επιλογές: 1. Συνάντηση 2. Κοινωνική ικτύωση Η επιλογή «συνάντηση» επιτρέπει σε εσάς και στα υπόλοιπα µέλη του AegeanBiz, να συνεργαστείτε και να αλληλεπιδράσετε µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας Vyew. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα σας προσφέρει δυνατότητα συνεργασίας και σχεδιασµού διαδικασιών πάνω σε ηλεκτρονικό καµβά, καθώς και δυνατότητα ανταλλαγής µηνυµάτων τύπου chat. Επίσης σας προσφέρει δυνατότητα online συνοµιλίας και ανταλλαγής απόψεων µε την χρήση µικροφώνου και κάµερας, εκµηδενίζοντας έτσι φυσικά και γεωγραφικά όρια που µπορεί να επηρεάζουν την µεταξύ σας συνεργασία. Στην εικόνα 27, φαίνεται η αρχική σελίδα του λογισµικού συνεργασίας Vyew, στην οποία έρχεστε αυτόµατα εφόσον επιλέξετε «Συνάντηση». Εικ. 27 Αρχική σελίδα λογισµικού συνεργασίας vyew Η επιλογή κοινωνική δικτύωση επιτρέπει σε εσάς και στα µέλη του AegeanBiz, να συνεργαστείτε και να αλληλεπιδράσετε χρησιµοποιώντας τα προφίλ που ενδέχεται να έχετε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η πλατφόρµα imo, ή οποία επιτρέπει την συνεργασία µεταξύ εσάς και των επαφών σας χρησιµοποιώντας τους λογαριασµούς που ήδη έχετε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Στην εικόνα 28 φαίνεται η αρχική σελίδα της πλατφόρµας συνεργασίας imo, στην οποία έρχεστε αυτόµατα εφόσον επιλέξετε «Κοινωνική ικτύωση». 29

30 Εικ. 28 Αρχική σελίδα πλατφόρµας imo 30

Παραδοτέο Α.2.1 Παράρτηµα 2. Εγχειρίδιο χρήσης των βάσεων δεδοµένων του AegeanBiz (επιχειρηµατικοί φορείς, επιχειρήσεις)

Παραδοτέο Α.2.1 Παράρτηµα 2. Εγχειρίδιο χρήσης των βάσεων δεδοµένων του AegeanBiz (επιχειρηµατικοί φορείς, επιχειρήσεις) Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.2.1 Παράρτηµα 2 Εγχειρίδιο χρήσης των βάσεων δεδοµένων του AegeanBiz (επιχειρηµατικοί φορείς, επιχειρήσεις) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας

Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας Portal Επιμελητηρίου Φωκίδας Εγχειρίδιο Χρηστών www.epimelitiriofokidas.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα... 2 Βασικό Οριζόντιο μενού... 3 Αρχική Σελίδα... 3 Το Επιμελητήριο... 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ https://findhome.teicrete.gr Εισαγωγή Πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών ενοικίασης καταλυμάτων σε όλο το νησί που απευθύνονται υποχρεωτικά και σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ενέργειας Οδηγός Σπουδών 2013

Ακαδημία Ενέργειας Οδηγός Σπουδών 2013 Ακαδημία Ενέργειας Οδηγός Σπουδών 2013 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 3 Στόχοι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας... 3 Θεματικές Ενότητες... 3 Εκπαιδευτικό υλικό & επικοινωνία... 4 Ερωτήσεις αξιολόγησης και εργασίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0549-150716 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία για το Edmodo.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Οδηγός Εφαρμογής Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Το ksyla.gr είναι μια κοινότητα αγοραπωλησίας καύσιμου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, κάρβουνα) καθώς επίσης και ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Easy-Booking.gr Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Μέσα από τις παρακάτω οδηγίες οι συνεργάτες μετά από την ορθή αποστολή email θα μπορέσουν να καταχωρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη:

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη: Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος Με την υποστήριξη: Ubifrance UBIFRANCE, ο γαλλικός οργανισμός για τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0548-150714 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ Καλώς ήρθατε στην on-line εφαρμογή του portal www.eeki.gr. Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε την προβολή της επιχείρησης σας, με κείμενα φωτογραφίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4 3. Εισαγωγή στην υπηρεσία...5 4. Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τα εργαλεία του etwinning

Οδηγίες για τα εργαλεία του etwinning Οδηγίες για τα εργαλεία του etwinning Εγγραφή στο etwinning Πρώτο βήµα: Στοιχεία ηλούντος εύτερο βήµα: Προτιµήσεις Αδελφοποίησης Tρίτο βήµα: Στοιχεία του Σχολείου Τέταρτο βήµα: Προφίλ του Σχολείου TwinFinder

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1 / citybeez.gr @ citybeez.gr 1 Τι είναι το citybeez.gr Το citybeez.gr είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής, αποστολής στοχευμένων προσφορών σε πραγματικό χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ERMIS Project. Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

ERMIS Project. Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ERMIS Project Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ERMIS Project Περιγραφή της επίσκεψης στη Sophia-Antipolis (Γαλλία) Παρουσίαση τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ!

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ! Ένας Ενιαίος, Περιεκτικός Διαδικτυακός Χώρος για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο της προσφοράς του προς τον επιχειρηματικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.3.1 - Μελέτη βιωσιμότητας

Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.3.1 - Μελέτη βιωσιμότητας Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.3.1 - Μελέτη βιωσιμότητας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT... 3 2.1 ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.1.2 - Μελέτη της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής των ψηφιακών κοινοτήτων

Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.1.2 - Μελέτη της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής των ψηφιακών κοινοτήτων Effective Reproducible Model of Innovation Systems (ERMIS) Παραδοτέο Α.1.2 - Μελέτη της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής των ψηφιακών κοινοτήτων 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.step.gov.gr δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω της οποίας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα

Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα 1. Πρόσβαση στην εφαρµογή...1 2. Εγγραφή και Είσοδος στον Ιστοχώρο...4 3. Σταθµοί...4 3.1. Πρόσβαση...5 3.2. Λίστα...5 3.3. Σύνθετη Αναζήτηση...5 4. Χάρτης...7 4.1.

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ ΕΞ 0181-150225 ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας ERGASIA.GR Συν-εργαστείτε μαζί μας 1.000.000 επισκέψεις μηνιαίως! Το ergasia.gr ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2014 και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναρριχήθηκε ανάμεσα στις πρώτες ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Sugarworld Αλιπράντης

Δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Sugarworld Αλιπράντης Δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Sugarworld Αλιπράντης Για να δημιουργήσουμε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) της Sugarworld Αλιπράντης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα