Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης"

Transcript

1 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης

2 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Σελίδα 2 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικές πληροφορίες για τη βλάστηση και τη χλωρίδα στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη Σχετικό Νομικό Πλαίσιο Στόχοι της παρούσας μελέτης 6 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Συλλογή και προσδιορισμός χλωρίδας Προσδιορισμός Τύπων Οικοτόπων / Τύπων Βλάστησης Περιορισμοί Αβεβαιότητα Συστηματικά σφάλματα (bias) 47 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πληθυσμοί ταξινομικών ομάδων χλωρίδας με ενδιαφέρον διατήρησης εντός της περιοχής μελέτης Προστατευόμενες ταξινομικές ομάδες Ενδημικές Ταξινομικές Ομάδες Σπάνια και Άλλα Σημαντικά είδη και υποείδη Παρουσία των φυτικών ειδών που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ στην Περιοχή Μελέτης Βλάστηση Τύποι Οικοτόπων Θερμόφιλα πευκοδάση (Pinus halepensis subsp. brutia) Φυλλοβόλα δρυοδάση (Quercus spp.) Θαμνώνες Βλάστηση ρεμάτων Λιβάδια 86 4 ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Βασικές ταξινομικές μονάδες φυτών εντός της περιοχής μελέτης Βασικοί τύποι οικοτόπων εντός της περιοχής μελέτης 90 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2-1 Χρήσεις γης / τύποι βλάστησης εντός της περιοχής του Έργου (Θεσσαλονίκη - Κήποι) 8 Πίνακας 2-2 Σημεία δειγματοληψίας για τη χλωρίδα και τη βλάστηση 10 Πίνακας 3-1 Φυτικά taxa που ταυτοποιήθηκαν κατά τις εργασίες υπαίθρου. 48 Πίνακας 3-2 Flora taxa of conservation interest in the Study 61 Πίνακας 3-3 Τύποι Οικοτόπων μέσα στην περιοχή μελέτης 69

3 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Σελίδα 3 από 91 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 3-1 Εξάπλωση του είδους Ruscus aculeatus στην Ευρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου (http://euromed.luomus.fi/euromed_map.php?taxon=515633&size=medium) 60 Σχήμα 3-2 Ruscus aculeatus 64 Σχήμα 3-3 Το προστατευόμενο ορχεοειδές Σπειρανθές σπειροειδές (Spiranthes spiralis) 64 Σχήμα 3-4 Εξάπλωση του Juniperus excelsa 65 Σχήμα 3-5 Το ελληνικό ενδημικό Satureja pilosa subsp. origanita 66 Σχήμα 3-6 Παρουσία των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (1) 71 Σχήμα 3-7 Παρουσία των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (2) 71 Σχήμα 3-8 Παρουσία των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (3) 72 Σχήμα 3-9 Παρουσία των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (4) 72 Σχήμα 3-10 Παρουσία των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (5) 73 Σχήμα 3-11 Παρουσία των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (6) 73 Σχήμα 3-12 Σχήμα 3-13 Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 9540 Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης περικλειόμενων της Pinus mugo και Pinus leucodermis 74 Εμφάνιση του τύπου οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 9540 Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης περικλειόμενων της Pinus mugo και Pinus leucodermis 75 Σχήμα 3-14 Ο Ελληνικός τύπος οικοτόπου 924A Θερμόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής 77 Σχήμα 3-15 Ο τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 9350 βαλανιδιάς Quercus macrolepis 77 Σχήμα 3-16 Εμφάνιση του τύπου οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 9350 βαλανιδιάς Quercus macrolepis 78 Σχήμα 3-17 Ο Ελληνικός τύπος οικοτόπου 5340 Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου 79 Σχήμα 3-18 Ο Ελληνικός τύπος οικοτόπου 5350 Pseudomaquis 80 Σχήμα 3-19 Εμφάνιση του τύπου οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 3280 Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους 83 Σχήμα 3-20 Ο τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 92A0 Στοές με Salix alba και Populus alba 84 Σχήμα 3-21 Εμφάνιση του τύπου οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 92A0 Στοές με Salix alba και Populus alba 84 Σχήμα 3-22 Ο τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 92C0 ανατολικής πλατάνου (Plantanion orientalis) 85 Σχήμα 3-23 Εμφάνιση του τύπου οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 92C0 ανατολικής πλατάνου (Plantanion orientalis) 85 Σχήμα 3-24 Ο Ελληνικός τύπος οικοτόπου 72A0 Καλαμιώνες 86

4 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Σελίδα 4 από 91 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικές πληροφορίες για τη βλάστηση και τη χλωρίδα στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έχουν πλούσια βλάστηση που εκτείνεται από τις πεδινές έως τις ορεινές περιοχές, όπως π.χ. από τυπική μεσογειακή βλάστηση έως ψυχρόβια δάση κωνοφόρων και ψευδαλπικά λιβάδια. Οι πιο κοινοί τύποι βλάστησης είναι οι θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων (μακί ή ψευδομακί), τα παραμεσογειακά δάση πεύκης (Pinus halepensis, P. brutia), τα πεδινά λιβάδια, οι υγρότοποι, οι θαμνώνες φυλλοβόλων πλατύφυλλων (silbjak ή pseudosilbjak), τα δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων (με Quercus και Fagus sylvatica), τα δάση ψυχροβίων κωνοφόρων (Pinus nigra, P. sylvestris, P. leucodermis, Picea excelsa), τα ψευδαλπικά λιβάδια και πολλά άλλα. Εκτιμάται ότι στις ορεινές περιοχές απαντούν περισσότερα από 1000 φυτικά είδη ενώ μόνο στη Ροδόπη έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1500 είδη και υποείδη (Tsiripidis & Athanasiadis 2003, Eleftheriadou & Raus 1996). Επίσης στην περιοχή έχουν καταγραφεί αρκετά σημαντικά (σπάνια ή ενδημικά) είδη (Φοίτος κ.ά., 2009). Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης καλύπτεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις (74%). Η φυσική και ήμι-φυσική βλάστηση καλύπτει το 25% της περιοχής μελέτης, που συνίσταται κυρίως από θαμνώνες και λιβάδια (15%) και δάση πεύκης και δρυός (9%). Παρόλο που σημαντικοί υγρότοποι, όπως οι περιοχές Ramsar Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο-Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και γειτονικές Λιμνοθάλασσες και Δέλτα του Νέστου, βρίσκονται στην περιοχή, μόλις το 0,6% της περιοχής μελέτης καλύπτεται από υγρότοπους. Οι πιο σημαντικές περιοχές είναι οι ποταμοί Κομψάτος και Νέστος, που περιλαμβάνονται στο Μακεδονίας-Θράκης, και οι ποταμοί Φιλιούρης, Έβρος, και τα πευκοδάση του Έβρου. Στα ρέματα και τα ποτάμια που διέρχονται από τις πεδιάδες της περιοχής μελέτης απαντούν κυρίως στοές ιτιάς λεύκης (Salix alba-populus alba) και πλατάνου (Platanus orientalis), οι οποίες είναι επίσης υψηλής οικολογικής αξίας καθώς σχηματίζουν μοναδικούς φυσικούς διαδρόμους συνδέοντας τα θαλάσσια με τα ορεινά οικοσυστήματα. Οι υπόλοιπες εκτάσεις περιλαμβάνουν μικρές ρεματιές και φυτοφράκτες, όπου κυριαρχούν η ημιφυσική και η συνανθρωπική βλάστηση με κυρίαρχα είδη τη φτελιά (Ulmus minor), τη μελικουκιά (Celtis australis), το παλιούρι (Paliurus spina-christi), το βάτο (Rubus ssp) κ.ά. Η χλωριδική ποικιλότητα είναι σχετικά χαμηλή λόγω του ανταγωνισμού των νιτρόφιλων ειδών, ενώ δεν έχουν καταγραφεί

5 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Σελίδα 5 από 91 σημαντικά είδη. Ωστόσο, οι φυτοφράκτες είναι υψηλής οικολογικής σημασίας, αφενός επειδή συγκρατούν τα γεωργικά απόβλητα και αφετέρου επειδή χρησιμεύουν ως ενδιαιτήματα (φωλιές, καταφύγια ή διάδρομοι μετακίνησης) για τα άγρια είδη (πανίδας και χλωρίδας). Τα εγκαταλελειμμένα χωράφια και τα ημιφυσικά λιβάδια φιλοξενούν υψηλή χλωριδική ποικιλότητα, ωστόσο στις περιοχές αυτές απαντούν κυρίως κοινά συνανθρωπικά taxa (είδη και υποείδη), όπως η αψιθιά (Artemisia campestris), η τσουκνίδα (Urtica dioica), η αγριόβρουβα (Sisymbrium officinalis). Επίσης πολλά είδη από αυτές τις περιοχές χαρακτηρίζονται ως είδη επιγενή εισβάλλοντα, όπως π.χ. το Solanum eleagnifolium και το δηλητηριώδες Datura stramonium. Στους λόφους και τις υπώρειες των υψηλών όρεων η βλάστηση φαίνεται να αλλάζει και να κυριαρχεί η δασική βλάστηση. Ο πιο κοινός τύπος δασικής βλάστησης είναι οι θαμνώνες με πουρνάρι (Quercus coccifera), όπου εκτός από το κυρίαρχο είδος, απαντούν και άλλα όπως το φυλλίκι (Phillyrea latifolia), ο φράξος (Fraxinus ornus), ο γαύρος (Carpinus orientalis). Στις υπώρειες του Παγγαίου απαντούν μικρές διάσπαρτες κηλίδες θαμνώνων αείφυλλων πλατύφυλλων με κυρίαρχα είδη το ρείκι (Erica spp.), την κουμαριά (Arbutus spp.), κ.ά. Στους πρόποδες των υψηλών όρεων συναντώνται συστάδες δρυός με κυρίαρχο είδος την πλατύφυλλη δρυ (Quercus frainetto), ενώ στην ίδια περιοχή υπάρχουν αναδασωμένες εκτάσεις με αλλόχθονα είδη. Λόγω του ιστορικού έντονης βόσκησης, παρατηρούνται επίσης, ανάμεσα στη δασική βλάστηση, πολλά ανοίγματα και μικρές κηλίδες ποολίβαδων. 1.2 Σχετικό Νομικό Πλαίσιο Το καθεστώς προστασίας για τη χλωρίδα και για τους τύπους οικοτόπων στην Ελλάδα ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/81 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας» και τον πιο πρόσφατο Νόμο 3937/2011 για τη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας». Το Π.Δ. 67/81, το οποίο αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ 43/A/1981, προβλέπει μέτρα για την προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτικών ειδών. Ο Νόμος 3937/2011 επεκτείνει τα μέτρα προστασίας (απαγόρευση συγκομιδής, συλλογής, κοπής, αφαίρεση ρίζας, κατοχής και μεταφοράς) στα ενδημικά φυτά, χωρίς όμως να περιέχει καταλόγους των επιστημονικών ή κοινών ονομάτων τους ή της ακριβούς κατάστασης ενδημισμού τους (τοπικό, ελληνικό, βαλκανικό ή άλλο). Ο Εθνικός

6 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Σελίδα 6 από 91 κατάλογος με ενδημικά είδη συντάσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι περιοχές Natura 2000 προστατεύονται από το Ν.3937/2011, μετά την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σύμφωνα με τον οποίο οποία απαγορεύονται τυχόν ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε καταστροφή, βλάβη ή αλλοίωση στους τύπους οικοτόπων προτεραιότητας που προκύπτουν από την Οδηγία. Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ έγινε με την πραγματοποίηση του Έργου Διερεύνηση, Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Χαρτογραφική αποτύπωση των τύπων οικοτόπων των ειδών χλωρίδας και πανίδας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, ένας μεγάλος αριθμός άλλων σημαντικών ειδών, που απαντώνται στην Ελλάδα, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, όπως κινδυνεύοντα, σπάνια, ενδημικά και/ή προστατευόμενα είδη από διάφορες διεθνείς συνθήκες, αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν. Τα άλλα σημαντικά είδη ενδιαφέροντος της ελληνικής χλωρίδας (Kokkini et al. 1996) που καταγράφηκαν είναι 1852, τα οποία, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται σε κανένα νομικό καθεστώς προστασίας. 1.3 Στόχοι της παρούσας μελέτης Η αξιολόγηση της χλωρίδας και των τύπων οικοτόπων εστιάζει στον εντοπισμό και: Τον προσδιορισμό των πληθυσμών σημαντικών φυτικών taxa (είδη και υποείδη προστατευόμενα, σπάνια, ή ενδημικά) σε συγκεκριμένους οικοτόπους κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, και Τη χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων (όπως ορίζονται από την Οδηγία 92/43/EΟΚ) κατά μήκος της όδευσης, με στόχο τον εντοπισμό τύπων οικοτόπων ενδιαφέροντος (προτεραιότητας, προστατευόμενοι, σπάνιοι, απειλούμενοι ή οικότοποι που φιλοξενούν σπάνια και προστατευόμενα είδη).

7 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Σελίδα 7 από 91 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Με σκοπό την κατανόηση των οικοτόπων και της χλωρίδας που εμφανίζεται κατά μήκος της προτεινόμενης χάραξης, μια σειρά από εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκε (Σεπτέμβριο 2012, Οκτώβριο 2012 και Μάιο 2013). Η πρώτη και η τελευταία εργασία πεδίου πραγματοποίηθηκε από τον Γιώργο Φωτιάδη (Δρ. Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο) με τη βοήθεια προσωπικού της NCC και της ASPROFOS, ενώ η δεύτερη από την Κέλλυ Παπαπαύλου (Exergia). Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη περιγραφή των υφιστάμενων τύπων οικοτόπων και την αναγνώριση πληθυσμιακών χαρακτηριστικών ειδών χλωρίδας τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον από Διεθνή ή Εθνική σκοπιά. Οι κυριότερες δραστηριότητες περιελάμβαναν τα εξής: Επιτόπια επαλήθευση της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων (από δορυφορικές εικόνες, διορθωμένες αεροφωτογραφίες, δεδομένα ΓΣΠ και στοιχεία από προηγούμενες μελέτες), Λεπτομερή χλωριδική έρευνα των προστατευόμενων περιοχών, Περιγραφή και κατανομή των κύριων τύπων βλάστησης και τύπων οικοτόπων κατά μήκος του αγωγού, και Προσδιορισμό των πληθυσμών κάποιων σημαντικών φυτικών taxa. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη σε μια ζώνη 500 μ. γύρω από την προτεινόμενη όδευση του αγωγού, δηλαδή 250 μ. από κάθε πλευρά του. Στοιχεία από προηγούμενες φάσεις του έργου, που αφορούσαν τη ζώνη 2000 μ. από την προτεινόμενη όδευση του αγωγού (δηλαδή 1000 μ από κάθε πλευρά της όδευσης του αγωγού) επίσης χρησιμοποιήθηκαν. 2.1 Συλλογή και προσδιορισμός χλωρίδας Στο στάδιο του σχεδιασμού των εργασιών πεδίου δύο κύριοι παράγοντες λήφθησαν υπόψη: η καταγραφή περιοχών κατά μήκος της ζώνης των 1000 μ γύρω από τον αγωγό, όπου απαντούν σημαντικά taxa: προστατευόμενα από το ισχύον νομικό πλαίσιο, είδη που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο, τοπικά ή βαλκανικά ενδημικά, ή υψηλής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κλπ., και

8 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Σελίδα 8 από 91 η κατανομή των συλλογών σε όλες τις κατάλληλες περιοχές, σε όλα τα διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα, εντός της ζώνης των 500 μ, ώστε να αποκτηθεί όλη η πληροφορία που απαιτείται για τη σύνθεση του αντίστοιχου χλωριδικού καταλόγου. Για να διερευνηθούν όλα τα μικροπεριβάλλοντα, εφαρμόστηκε η κοινή μέθοδος που εφαρμόζεται στις χλωριδικές έρευνες (Fotiadis & Athanasiadis 2008, Tsiripidis & Athanasiadis 2001, Ελευθεριάδου 1992, Eleftheriadou & Raus 1996). Συγκεκριμένα λήφθησαν υπόψη όλες οι διαφοροποιήσεις στις χρήσεις γης (αγροτικές καλλιέργειες, λιβάδια, θαμνώνες, δάση κ.ά.) και στη γεωμορφολογία (ρεματιές, χαραδρώσεις, κοιλάδες, πλαγιές, εκθέσεις και κλίσεις) (Πίνακας 2-1). Οι πληροφορίες για τις παραπάνω πληροφορίες προήλθαν από χάρτες βλάστησης, τύπων οικοτόπων, δορυφορικές εικόνες και ορθοφωτοχάρτες. Επίσης, εκτιμήθηκε το γεγονός ότι τα σημαντικά taxa δεν είναι εξίσου κατανεμημένα στους οικοτόπους κατά μήκος του αγωγού: Συνήθως οι φυσικοί και ημιφυσικοί τύποι βλάστησης φιλοξενούν πολύ περισσότερα και σημαντικά είδη (Strid 1986, Strid & Tan 1991, 1997, 2002, Ντάφης κ.ά., 2001), ενώ στις γεωργικές και αστικές περιοχές παρατηρούνται λιγότερα (Φοίτος κ.ά., 2009, Kowarik 2011). Επιπρόσθετα για την εύρεση σημαντικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες που παρέχονται από έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Fotiadis & Athanasiadis 2008, Tsiripidis & Athanasiadis 2003, Ελευθεριάδου 1992, Eleftheriadou & Raus 1996, αδημοσίευτα στοιχεία των Τσιριπίδης & Φωτιάδης). Κατά τη διάρκεια των εργασιών υπαίθρου οι θέσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών προσαρμόστηκαν και μπορεί να διαφοροποιήθηκαν με βάση την κρίση του ειδικού. Πίνακας 2-1 Χρήσεις γης / τύποι βλάστησης εντός της περιοχής του Έργου (Κήποι - Θεσσαλονίκη) Χρήσεις γης Βλάστηση εντός του διαδρόμου των 500 μέτρων Έκταση (εκτάρια) κατά μήκος της όδευσης του Έργου Προσπάθεια δειγματοληψίας 1 Καλλιέργειες Αστικοί οικισμοί Λιβάδια Θαμνώνες Αμιγή ή μεικτά δάση Quercus Pinus halepensis ssp. brutia Συστάδες Platanus orientalis 23 8 Στοές Salix alba Populus alba Υδάτινα σώματα και σχετιζόμενα περιβάλλοντα Πηγή: NCC, Κατά τις εργασίες υπαίθρου Μαΐου 2013

9 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Σελίδα 9 από 91 Για την εκτίμηση της παρουσίας και αφθονίας των προστατευόμενων taxa κατά μήκος της όδευσης του αγωγού έγινε στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία, βάσει διαθέσιμων χαρτών (δασικοί, τύπων οικοτόπων, βλάστησης, κλπ). Ακολουθήθηκε η μέθοδος της βέλτιστης κατανομής (optimal allocation), καθώς δεν υπήρχε εκ των προτέρων γνώση της ύπαρξης σημαντικών ειδών, καθώς και του μεγέθους του πληθυσμού τους. Για το λόγο αυτό, αναγνωρίστηκαν οι τύποι οικοτόπων που είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, βάση: (α) της ποικιλότητα τους, (β) τον αριθμό των σημαντικών taxa που θα μπορούσαν να έχουν, βασιζόμενο σε βιβλιογραφικές πηγές (π.χ. Ντάφης κ.ά., 2001) και (γ) της κρίσης του ειδικού. Γι' αυτό και η μέθοδος δειγματοληψίας ακολούθησε τη μέθοδο περιγραφής και προσδιορισμού των τύπων βλάστησης (βλ. ενότητα 2.2). Ο προσδιορισμός των φυτικών taxa κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου είναι επισφαλής για το λόγο αυτό, σε κάθε διαφορετικό τύπο βλάστησης και οικοτόπου, συλλέχθηκαν δείγματα για αναγνώριση.τα ανώτερα φυτά προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια των εξής: Flora Hellenica, vol. Ι, ΙΙ (Strid & Tan 1997, 2002), Med checklist vol. I, III, IV (Greuter et al ), Mountain Flora of Greece vol. I, II (Strid 1986, Strid & Tan 1991) και Flora Europaea (Tutin et al , 1993). Η ονοματολογία ακολούθησε τη βάση δεδομένων Europe+Med Plantbase (http://www.emplantbase.org/home.html), τους Strid & Tan (1997, 2002), Greuter & al. ( ), Strid (1986), Strid & Tan (1991), Tutin & al. ( ) και επιλεγμένη ταξινομική βιβλιογραφία (αναφέρονται οι σχετικές πηγές). Μετά τον προσδιορισμό, ακολούθησε βιβλιογραφική έρευνα για τον καθορισμό των σημαντικών, για την περιοχή μελέτης, ειδών. Οι δειγματοληπτικές επιφάνεις φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα (βλέπε Πίνακας 2-2) Συνολικά έγινε επίσκεψη σε 281 περιοχές και σε 21 διαφορετικούς τύπους βλάστησης. Στη στήλη Λοιπές παρατηρήσεις η ένδειξη «Επιφάνεια» αναφέρεται σε επιφάνειες δειγματοληψίας και ο αστερίσκος (*) υποδεικνύει την παρουσία ταξινομικών ομάδων με υψηλό ενδιαφέρον διατήρησης.

10 Σελίδα 10 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 Πίνακας 2-2 α/α Σημείο GPS Σημεία δειγματοληψίας για τη χλωρίδα και τη βλάστηση Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Έρευνα υπάιθρου Οκτώβριος 2012, Exergia (Κήποι Κομοτηνή) Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 1 FH-207 Νότιος Έβρος Νότια της Θαμνώνες * Συκορράχης 2 FH-208 Νότιος Έβρος Νότια της Θαμνώνες 60,5 219 Επιφάνεια* Συκορράχης 3 FH-209 Νότιος Έβρος Βόρεια της Θαμνώνες Επιφάνεια Ατάρνης 4 FH-211 Πεδιάδες Βορειοανατολικά Θαμνώνες Επιφάνεια* Κομοτηνής - της Ατάρνης 5 FH-212 Πεδιάδες Βορειοανατολικά Θαμνώνες * Έβρου της Ατάρνης 6 FH-213 Νότιος Έβρος Νότια της Κίρκης Μεικτά δάση πεύκων-δρυών Επιφάνεια (Εκτός 7 FH-215 Νότιος Έβρος Νότια της Κίρκης Πευκοδάση Επιφάνεια (Εκτός 8 FH-216 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικά της Υγρότοποι 41 8 * Αμφιτρίτης 9 FH-218 Νότιος Έβρος Αετοχώρι Δρυοδάση Επιφάνεια 10 FH-219 Νότιος Έβρος Ανατολικά του Αετοχωρίου Πευκοδάση 30,5 524 Επιφάνεια (Εκτός 11 FH-222 Νότιος Έβρος Ανατολικά του Πευκοδάση Επιφάνεια Αετοχωρίου 12 FH-223 Νότιος Έβρος Πεύκα Δρυοδάση Επιφάνεια (Εκτός 13 FH-224 Νότιος Έβρος Ανατολικά των Υγρότοποι 26,5 253 * (Εκτός Πεύκων 14 FH-225 Νότιος Έβρος Ανατολικά των Πεύκων Υγρότοποι 26,5 27 *

11 Σελίδα 11 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης 15 FH-226 Νότιος Έβρος Ανατολικά των Πεύκων 16 FH-228 Νότιος Έβρος Ανατολικά των Πεύκων 17 FH-229 Νότιος Έβρος Ανατολικά των Πεύκων 18 FH-230 Νότιος Έβρος Ανατολικά των Πεύκων 19 FH-232 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικά της Πυλέας 20 FH-236 Πεδιάδες Βορειοανατολικά Έβρου του Λοφαρίου 21 FH-239 Πεδιάδες Βορειοανατολικά Έβρου του Λοφαρίου 22 FH-241 Πεδιάδες Νοτιοανατολικά Έβρου των Αρχοντικών 23 FH-244 Πεδιάδες Ανατολικά του Έβρου Λοφαρίου 24 FH-245 Πεδιάδες Δυτικά του Έβρου Αρσάκειου 25 FH-247 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικά της Κίρκης 26 FH-249 Πεδιάδες Νοτιοδυτικά της Έβρου Συκορράχης 27 FH-250 Πεδιάδες Νοτιοδυτικά της Έβρου Συκορράχης 28 FH-251 Πεδιάδες Νοτιοδυτικά της Έβρου Συκορράχης 29 FH-252 Νότιος Έβρος Νότια της Συκορράχης 30 FH-253 Νότιος Έβρος Νότια της Συκορράχης Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Υγρότοποι * Λοιπές παρατηρήσεις Θαμνώνες Επιφάνεια Δρυοδάση Επιφάνεια (Εκτός Υγρότοποι * Υγρότοποι 24 9 * Υγρότοποι 77,5 7 * Υγρότοποι 77,5 26 * Υγρότοποι * Λιβάδια * Λιβάδια * Δρυοδάση * (Εκτός Θαμνώνες Επιφάνεια Θαμνώνες * Θαμνώνες Επιφάνεια* (Εκτός Θαμνώνες Επιφάνεια (Εκτός Θαμνώνες Επιφάνεια (Εκτός

12 Σελίδα 12 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης 31 FH-255 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικά της Κίρκης 32 FH-256 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικά της Κίρκης 33 FH-257 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικά της Κίρκης 34 FH-258 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικά της Κίρκης 35 FH-259 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικά της Κίρκης 36 FH-260 Νότιος Έβρος Βορειοανατολικά της Ατάρνης 37 FH-261 Νότιος Έβρος Βορειοανατολικά της Ατάρνης 38 FH-264 Νότιος Έβρος Βορειοδυτικά της Παλαγίας 40 FH-265 Νότιος Έβρος Βορειοδυτικά της Παλαγίας 41 FH-267 Νότιος Έβρος Βόρεια της Παλαγίας 42 FH-275 Περιοχή Βορειοδυτικά ποταμού του Αδρανίου Έβρου 43 FH-277 Περιοχή ποταμού Έβρου Βορειοδυτικά του Αδρανίου Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Δρυοδάση 55,5 22 * Δρυοδάση * Δρυοδάση 56,5 169 * Δρυοδάση * Δρυοδάση * Δρυοδάση * Λοιπές παρατηρήσεις Δρυοδάση * (Εκτός Θαμνώνες 45, Επιφάνεια (Εκτός Θαμνώνες Επιφάνεια Θαμνώνες 44,5 400 Επιφάνεια (Εκτός Υγρότοποι 13 5 * Θαμνώνες Επιφάνεια (Εκτός 44 FH-278 Νότιος Έβρος Καβησός Θαμνώνες Επιφάνεια (Εκτός 45 FH-279 Νότιος Έβρος Δυτικά του Θαμνώνες 18,5 21 Επιφάνεια Καβησού 46 FH-280 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικά του Καβησού Θαμνώνες Επιφάνεια (Εκτός

13 Σελίδα 13 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 47 FH-281 Νότιος Έβρος Νότια της Πυλαίας Θαμνώνες Επιφάνεια (Εκτός 48 FH-282 Νότιος Έβρος Νοτιοδυτικάτων Πεύκων Δρυοδάση 25,5 599 Επιφάνεια (Εκτός 49 FH-283 Νότιος Έβρος Πεύκα Δρυοδάση 27, Επιφάνεια (Εκτός Εργασίες υπαίθρου Αυγούστου 2012, NCC, Θεσσαλονίκη-Κομοτηνή 1 BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC 1.7 Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Ανατολικά του Μεσοχωρίου Ανατολικά του Μεσοχωρίου Βόρεια του Μεσοχωρίου Βόρεια του Μεσοχωρίου Βόρεια του Μεσοχωρίου Βόρεια του Μεσοχωρίου Βόρεια του Μεσοχωρίου Καταφύγιο Άγριας Ζωής Χατήσιου Καταφύγιο Άγριας Ζωής Χατήσιου Καταφύγιο Άγριας Ζωής Χατήσιου Καταφύγιο Άγριας Ζωής Χατήσιου Καταφύγιο Άγριας Ζωής Χατήσιου Καταφύγιο Άγριας Ζωής Χατήσιου Καταφύγιο Άγριας Ζωής Χατήσιου Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Εγκαταλελειμμένοι αγροί, Διαταραγμένα εδάφη Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Καλλιεργούμενοι και Εγκατελλειμένοι αγροί. Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Εγκαταλελλειμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί. Στοές παρόχθιας βλάστησης (ιτιάς), Διαταραγμένα εδάφη, Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί. 97,0 308,0 Επιφάνεια (Εκτός 97,5 996,0 Επιφάνεια (Εκτός 98,5 1500,0 Επιφάνεια (Εκτός 98,5 96,0 Επιφάνεια Καλλιεργούμενοι αγροί 99,5 378,9 Επιφάνεια (Εκτός Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί. Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί. 99,0 485,9 Επιφάνεια (Εκτός 99,0 90,0 Επιφάνεια

14 Σελίδα 14 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 8 BOTANIC 2a.1 9 BOTANIC 2a BOTANIC 2a.2 11 BOTANIC 2a.3 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Ανατολικά της Γαλήνης Ανατολικά της Γαλήνης Ανατολικά της Γαλήνης Ανατολικά της Γαλήνης Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Χωρίς βλάστηση κοίτες ποταμών, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί και Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες. Χωρίς βλάστηση κοίτες ποταμών και Καλλιεργούμενοι αγροί Χωρίς βλάστηση κοίτες ποταμών, Φυτεμένα δέντρα, Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 112,5 1232,4 Επιφάνεια (Εκτός 111,0 573,0 Επιφάνεια (Εκτός 111,5 1820,3 Επιφάνεια (Εκτός 112,5 365,9 Επιφάνεια (Εκτός

15 Σελίδα 15 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 12 BOTANIC 2a.4 13 BOTANIC 2a.5 14 BOTANIC 2a.6 15 BOTANIC 2a.7 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Ανατολικά της Γαλήνης Ανατολικά της Γαλήνης Δυτικά της Γαλήνης Δυτικά της Γαλήνης Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Χωρίς βλάστηση κοίτες ποταμών, Διαταραγμένα εδάφη, Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Φυτεμένοι και ιθαγενείς θάμνοι και δέντρα. Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί και Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες. Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 112,5 42,1 Επιφάνεια 114,5 1137,9 Επιφάνεια (Εκτός 115,5 843,8 Επιφάνεια (Εκτός 119,0 870,1 Επιφάνεια (Εκτός

16 Σελίδα 16 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 16 BOTANIC 2a.8 17 BOTANIC 2a.9 18 BOTANIC 2b.1 19 BOTANIC 2b BOTANIC 2b.11 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Δυτικά της Γαλήνης Δυτικά της Γαλήνης Νότια του Κοπτερού Νότια των Αμαξάδων Νότια του Σούνιου Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κομψάτου) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Εγκαταλελειμμένοι αγροί, Διαταραγμένα εδάφη Εγκαταλελειμμένοιαγροί, Μερικά ιθαγενή δέντρα, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα εδάφη Κηλίδες με Quercus coccifera, Διαταραγμένα εδάφη, Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 117,0 233,3 Επιφάνεια 117,5 623,0 Επιφάνεια (Εκτός 121,0 169,2 Επιφάνεια 126,0 66,8 Επιφάνεια* 127,0 272,5 Επιφάνεια (Εκτός

17 Σελίδα 17 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 21 BOTANIC 2b BOTANIC 2b.2 23 BOTANIC 2b.3 24 BOTANIC 2b.4 25 BOTANIC 2b.5 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Νότια των Αμαξάδων Νότια του Κοπτερού Νότια του Κοπτερού Δυτικά του Κοπτερού Δυτικά του Κοπτερού Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα εδάφη Χωρίς βλάστηση κοίτες ποταμών, Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί και Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 124,0 268,8 Επιφάνεια (Εκτός * 121,5 47,3 Επιφάνεια 121,0 813,3 Επιφάνεια (Εκτός 122,0 12,7 Επιφάνεια 122,0 732,1 Επιφάνεια (Εκτός

18 Σελίδα 18 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 26 BOTANIC 2b.6 27 BOTANIC 2b.7 28 BOTANIC 2b.8 29 BOTANIC 2b.9 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Ανατολικά των Αμαξάδων Ανατολικά των Αμαξάδων Δυτικά του Κοπτερού Νότια των Αμαξάδων Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠΠ GR Λιμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ζώνη ) Εγκαταλελειμμένοιαγροί, Διαταραγμένα εδάφη, Φυτεμένοι και ιθαγενείς θάμνοι και δέντρα καιημι-φυσικοί Φυτοφράκτες Καλλιεργούμενοι αγροί και Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες Καλλιεργούμενοι αγροί και Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες (συνδυασμός Ημι-φυσικών Φυτοφρακτών και συστάδων Platanus orientalis) Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα εδάφη Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 124,5 711,6 Επιφάνεια (Εκτός 123,0 451,7 Επιφάνεια (Εκτός * 122,5 320,5 Επιφάνεια (Εκτός 125,0 206,5 Επιφάνεια

19 Σελίδα 19 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 30 BOTANIC 2c.1 31 BOTANIC 2c BOTANIC 2c.11 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Δυτικά του Νέου Ξηριά Ανατολικά του Νέου Ξηριά Ανατολικά του Νέου Ξηριά Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν) Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν) Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Παρόχθια δάση, Αμμώδεις ακτές, Διαταραγμένα εδάφη, Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, υπολλειματικά παρόχθια δάση, Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 162,5 164,6 Επιφάνεια 158,0 765,0 Επιφάνεια (Εκτός 157,5 95,7 Επιφάνεια

20 Σελίδα 20 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 33 BOTANIC 2c BOTANIC 2c BOTANIC 2c.14 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Δυτικά της Θαλασσιάς Δυτικά της Θαλασσιάς Δυτικά της Θαλασσιάς Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες και Διαταραγμένα εδάφη Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 155,0 138,1 Επιφάνεια 154,0 26,4 Επιφάνεια 154,5 974,3 Επιφάνεια (Εκτός

21 Σελίδα 21 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 36 BOTANIC 2c BOTANIC 2c.2 38 BOTANIC 2c.3 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Δυτικά της Θαλασσιάς Δυτικά του Νέου Ξεριά Δυτικά του Νέου Ξεριά Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 153,0 279,3 Επιφάνεια (Εκτός 162,5 54,4 Επιφάνεια 162,0 21,6 Επιφάνεια

22 Σελίδα 22 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 39 BOTANIC 2c.4 40 BOTANIC 2c.5 41 BOTANIC 2c.6 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Δυτικά του Νέου Ξεριά Νότια του Νέου Ξηριά Νότια του Νέου Ξεριά Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα εδάφη Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Καλλιεργούμενοι αγροί, συστάδες δρυός, καλαμιώνες, Διαταραγμένα εδάφη Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 161,0 460,6 Επιφάνεια (Εκτός 161,0 604,9 Επιφάνεια (Εκτός * 159,5 494,3 Επιφάνεια (Εκτός *

23 Σελίδα 23 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 42 BOTANIC 2c.7 43 BOTANIC 2c.8 44 BOTANIC 2c.9 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδες Πεδιάδες Πεδιάδες Ανατολικά του Νέου Ξεριά Ανατολικά του Νέου Ξεριά Ανατολικά του Νέου Ξεριά Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Μακεδονίας - Θράκης (GR Δέλτα Νέστου και και Λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, GR Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ζώνη, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοτζά Ορμαν Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Καλλιεργούμενοι αγροί, συστάδες δρυός, καλαμιώνες, Διαταραγμένα εδάφη Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη, Καλλιεργούμενοι αγροί και συστάδες δρυός Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, συστάδες δρυός, Διαταραγμένα εδάφη, Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 159,0 479,0 Επιφάνεια (Εκτός * 159,0 506,7 Επιφάνεια (Εκτός * 158,5 99,0 Επιφάνεια*

24 Σελίδα 24 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 45 BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC 4.6 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Βουνά Καβάλας Βουνά Καβάλας Βουνά Καβάλας Βουνά Καβάλας Βουνά Καβάλας Βουνά Καβάλας Βουνά Καβάλας Πεδινές Περιοχές Βουνά Καβάλας Βουνά Καβάλας Πεδινές Περιοχές Πεδινές Περιοχές Πεδινές Περιοχές Βουνά Καβάλας Πεδινές Περιοχές Ανατολικά του Νέου Ζυγού Ανατολικά του Νέου Ζυγού Ανατολικά του Νέου Ζυγού Ανατολικά του Νέου Ζυγού Ανατολικά του Νέου Ζυγού Ανατολικά του Νέου Ζυγού Ανατολικά των Αντιφιλίππων Ανατολικά των Αντιφιλίππων Ανατολικά των Αντιφιλίππων Δυτικά του Άνω Χορτοκόπι Ανατολικά των Αντιφιλίππων Ανατολικά των Αντιφιλίππων Βόρεια του Άνω Χορτοκόπι Βόρεια του Άνω Χορτοκόπι Βόρεια του Άνω Χορτοκόπι Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άγιος Τιμόθεος - Κιούπια Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άγιος Τιμόθεος - Κιούπια Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άγιος Τιμόθεος - Κιούπια Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άγιος Τιμόθεος - Κιούπια Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άγιος Τιμόθεος - Κιούπια Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άγιος Τιμόθεος - Κιούπια ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) Θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων, Καλλιεργούμενοι αγροί και Διαταραγμένα εδάφη Θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων, Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα εδάφη Υποβαθμισμένοι Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων Λιβάδια, Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων, Διαταραγμένα εδάφη Υποβαθμισμένοι Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων Υποβαθμισμένοι Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων, αναδασώσεις, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων, Διαταραγμένα εδάφη Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων, αναδασώσεις, Διαταραγμένα εδάφη Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 188,0 1507,8 Επιφάνεια (Εκτός * 188,5 1004,3 Επιφάνεια (Εκτός 188,0 657,3 Επιφάνεια (Εκτός 188,5 436,2 Επιφάνεια (Εκτός 189,5 902,8 Επιφάνεια (Εκτός 190,0 900,9 Επιφάνεια (Εκτός 210,0 1080,0 Επιφάνεια (Εκτός * 209,5 564,8 Επιφάνεια (Εκτός 209,0 870,6 Επιφάνεια (Εκτός 208,0 561,8 Επιφάνεια (Εκτός * Δρυοδάση 210,0 486,6 Επιφάνεια (Εκτός * Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα 210,5 261,5 Επιφάνεια (Εκτός εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα 209,0 158,2 Επιφάνεια εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, αναδασώσεις, 208,0 162,3 Επιφάνεια Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Διαταραγμένα 208,5 12,3 Επιφάνεια εδάφη

25 Σελίδα 25 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 60 BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC 5.3 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδινές Περιοχές Πεδινές Περιοχές Πεδινές Περιοχές Πεδινές Περιοχές Πεδινές Περιοχές Πεδιάδα Σερρών Βόρεια του Άνω Χορτοκόπι Βόρεια του Άνω Χορτοκόπι Ανατολικά των Αντιφιλίππων Βόρεια της Νέας Μπάφρας Βόρεια της Νέας Μπάφρας Βόρεια της Νέας Μπάφρας ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) ΕΠΠ GR (Όρος Παγγαίο) Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας - Κάβα - Τζικια - Δερδεμέση Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας - Κάβα - Τζικια - Δερδεμέση Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας - Κάβα - Τζικια - Δερδεμέση Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 209,0 511,3 Επιφάνεια (Εκτός 209,5 699,3 Επιφάνεια (Εκτός 209,5 159,5 Επιφάνεια 228,0 4959,2 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Συμβολής- Σταθμός Λευκοθέας έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης Καλλιεργούμενοι αγροί 234,5 4619,8 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Συμβολής- Σταθμός Λευκοθέας έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης Καλλιεργούμενοι αγροί 234,5 4230,2 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Συμβολής- Σταθμός Λευκοθέας έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης

26 Σελίδα 26 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 66 BOTANIC BOTANIC BOTANIC 5.6 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδα Σερρών Πεδιάδα Σερρών Πεδιάδα Σερρών Βόρεια της Νέας Μπάφρας Βόρεια της Νέας Μπάφρας Βόρεια της Νέας Μπάφρας Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας - Κάβα - Τζικια - Δερδεμέση Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας - Κάβα - Τζικια - Δερδεμέση Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας - Κάβα - Τζικια - Δερδεμέση Καλλιεργούμενοι αγροί, λιβάδια, παρόχθια βλάστηση, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, λιβάδια, Θαμνώνες και Παρόχθια βλάστηση Διαταραγμένα εδάφη, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 234,5 3584,2 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Συμβολής- Σταθμός Λευκοθέας έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης 234,5 4026,2 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Συμβολής- Σταθμός Λευκοθέας έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης 234,5 4745,9 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Συμβολής- Σταθμός Λευκοθέας έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης

27 Σελίδα 27 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 69 BOTANIC BOTANIC BOTANIC 5.9 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδα Σερρών Πεδινές Περιοχές Πεδινές Περιοχές Βόρεια της Νέας Μπάφρας Βόρεια της Νέας Μπάφρας Βόρεια της Νέας Μπάφρας Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας - Κάβα - Τζικια - Δερδεμέση Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας - Κάβα - Τζικια - Δερδεμέση Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λούγκας - Κάβα - Τζικια - Δερδεμέση Διαταραγμένα εδάφη, Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί Διαταραγμένα εδάφη, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί Διαταραγμένα εδάφη, Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 234,5 5004,7 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Συμβολής- Σταθμός Λευκοθέας έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης 228,0 4344,6 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Συμβολής- Σταθμός Λευκοθέας έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης 228,0 4090,0 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Συμβολής- Σταθμός Λευκοθέας έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης

28 Σελίδα 28 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 72 BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC 6.12 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Κρούσσια Όρη Κρούσσια Όρη Κρούσσια Όρη Κρούσσια Όρη Νότια του Ζευγολατειού Νότια του Ζευγολατειού Νότια του Ζευγολατειού Νότια του Ζευγολατειού Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καλλιεργούμενοι αγροί, Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων, Διαταραγμένα εδάφη Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων, Διαταραγμένα εδάφη Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 308,0 5640,6 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης 305,0 8118,0 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης * Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων 305,0 6982,7 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης Μικτά δάση φυλλοβόλων 308,0 7286,7 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης

29 Σελίδα 29 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 76 BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC 6.4 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Κρούσσια Όρη Κρούσσια Όρη Κρούσσια Όρη Κρούσσια Όρη Νότια του Ζευγολατειού Νότια του Ζευγολατειού Νότια του Ζευγολατειού Νότια του Ζευγολατειού Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις Δρυοδάση, Διαταραγμένα εδάφη 307,5 7231,4 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης * Δρυοδάση, Θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων και διάκενα 308,0 6595,0 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης Δρυοδάση 308,0 6929,3 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης. * Μικτά δάση φυλλοβόλων, Διαταραγμένα εδάφη 307,5 7393,2 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης *

30 Σελίδα 30 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 80 BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC 6.8 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Κρούσσια Όρη Κρούσσια Όρη Κρούσσια Όρη Κρούσσια Όρη Νότια του Ζευγολατειού Νότια του Ζευγολατειού Νότια του Ζευγολατειού Νότια του Ζευγολατειού Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις Διαταραγμένα εδάφη, Θαμνώνες 307,5 6850,3 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης Δρυοδάση, Μεικτοί θαμνώνες αειφύλλων, Διαταραγμένα εδάφη Διαταραγμένα εδάφη, Εγκαταλελειμμένοι αγροί και Θαμνώνες Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη 307,0 6961,8 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης * 305,5 7194,1 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης * 300,0 7762,8 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης

31 Σελίδα 31 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 84 BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC 7.17 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Κρούσσια Όρη Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Νότια του Ζευγολατειού Βόρεια του Μελισσοχωρίου Ανατολικά των Καρτερών Δυτικά του Λαχανά Δυτικά του Λαχανά Δυτικά του Λαχανά Δυτικά του Λαχανά Δυτικά του Λαχανά Δυτικά του Λαχανά Δυτικά του Δρυμού Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ζευγολατειό Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Υποβαθμισμένα δάση φυολλοβόλων, καλαμιώνες, λιβάδια, υποβαθμισένα παρόχθια δάση, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 300,0 8096,7 Η όδευση του αγωγού στην περιοχή της Μητρούσι- Λαχανάς έχει επανασχεδιαστεί και είναι εκτός περιοχής μελέτης 349,5 852,6 Επιφάνεια (Εκτός 328,0 581,1 Επιφάνεια (Εκτός 321,5 879,7 Επιφάνεια (Εκτός 321,5 93,2 Επιφάνεια 323,0 37,8 Επιφάνεια 324,5 374,0 Επιφάνεια (Εκτός 320,0 568,8 Επιφάνεια (Εκτός 317,0 1367,5 Επιφάνεια (Εκτός 348,0 77,1 Επιφάνεια*

32 Σελίδα 32 από 91 έργου: Παράρτημα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης GPL00-ASP-642-Y-TAE-0062 α/α Σημείο GPS 94 BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC BOTANIC 7.9 Τμήμα Περιοχή Προστατευόμενη Περιοχή Τύπος βλάστησης Χ.Θ. της όδευσ ης Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Πεδιάδα Γαλλικού Βόρεια της Άσσηρου Δυτικά του Δρυμού Βόρεια του Δρυμού Δυτικά της Ασσήρου Δυτικά της Ασσήρου Δυτικά της Ασσήρου Ανατολικά του Εξαμήλι Ανατολικά του Εξαμήλι Ανατολικά των Καρτερών Έρευνα πεδίου Μαΐου 2013; NCC; Κήποι - Θεσσαλονίκη 1 1 Πεδιάδα Γαλλικού Νοτιοανατολικα του Εξαμήλι 2 2 Κρούσσια Όρη Ανατολικά του Εξαμήλι 3 3 Κρούσσια Όρη Δυτικά της Δορκάδος 4 4 Κρούσσια Όρη Ανατολικά των Καρτερών 5 5 Κρούσσια Όρη Ανατολικά των Καρτερών Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης Εγκαταλελειμμένοι και Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Καλλιεργούμενοι και Εγκαταλελειμμένοι αγροί, Ημι-φυσικοί Φυτοφράκτες, Διαταραγμένα εδάφη Απόστα ση από όδευση αγωγού (μ.) Λοιπές παρατηρήσεις 341,0 552,8 Επιφάνεια (Εκτός 349,5 296,3 Επιφάνεια (Εκτός 345,0 249,7 Επιφάνεια 341,5 687,3 Επιφάνεια (Εκτός 338,0 751,2 Επιφάνεια (Εκτός 339,0 293,8 Επιφάνεια (Εκτός 336,0 36,1 Επιφάνεια 332,0 463,5 Επιφάνεια (Εκτός 329,0 107,6 Επιφάνεια Αρόσιμη γη, Φυσικοί φυτοφράκτες και λιβάδια 329,9 0 Επιφάνεια* Αρόσιμη γη, Φυσικοί φυτοφράκτες και 328,9 130 Επιφάνεια* λιβάδια Δρυοδάση και λιβάδια 325,3 350 Επιφάνεια (Εκτός * ΛιβάδιακαιΠαρόχθια δάση 321,4 110 Επιφάνεια* ΛιβάδιακαιΦυσικοί φυτοφράκτες 319,6 50 Επιφάνεια*

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.6 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.6 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης Σελίδα 2 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Σκοπός της Μελέτης 4 1.2 Επισκόπηση του Έργου 4 1.3 Νομοθετικό και λοιπό πλαίσιο εκπόνησης ΕΟΑ για Περιοχές Natura 2000 5 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 10 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 Χρηματοδότηση Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε υπό τον επιστημονικό συντονισμό και την επιμέλεια του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Τεύχος Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας

Συμπληρωματικό Τεύχος Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Σελίδα 2 από 39 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποιήσεις του Έργου 4 Τροποποιήσεις στην Όδευση του Αγωγού 4 Τροποποιήσεις στη Θέση των Εγκαταστάσεων του Έργου 8 2.2.1 Βαλβιδοστάσια 8 2.2.2 Χώροι Αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα

Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα Page 2 of 186 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 12 0.1 Εισαγωγή 12 0.2 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης"

ΕΡΓΟ Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο Έργου: Σελίδα 2 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Γενικές πληροφορίες για τους πληθυσμούς Spermophilus στην Ευρώπη και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 6 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 7 2.2. ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά: Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεργάστηκαν: (με αλφαβητική σειρά) Στέλλα Βαρελτζίδου (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), Ναταλία Καλεύρα (WWF Ελλάς), Μαριάννα Καρίβαλη (WWF Ελλας), Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.11- Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 έργου: Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 Σελίδα 2 από 88 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» A Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η λίμνη Στυμφαλία, βρίσκεται στο ομώνυμο οροπέδιο σε υψόμετρο 600μ. και περιβάλλεται από τα όρη Κυλλήνης, Μαυροβούνι και Ολίγυρτος.

Η λίμνη Στυμφαλία, βρίσκεται στο ομώνυμο οροπέδιο σε υψόμετρο 600μ. και περιβάλλεται από τα όρη Κυλλήνης, Μαυροβούνι και Ολίγυρτος. υψηλής οικολογικής σημασίας και η αντιληπτική εικόνα συνδυάζεται με την ελληνική μυθολογία, όπου ο Ηρακλής στον έκτο του άθλο, εξολόθρευσε τις Στυμφαλίδες όρνιθες. 28.3.2. Ενδεικτική οριοθέτηση Η λίμνη

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου. Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου. Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης ΝΕΣΤΟΣ Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Εκπόνηση: ΕΚΒΥ Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης Ιούνιος 2005 Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ιατήρηση προστασία της βιοποικιλότητας. Συγκριτική µελέτη των στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα έργου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την Αρκούδα (Ursus Arctos) στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Τοµέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας- Κοιτασµατολογίας, ΑΠΘ

Πηγή: Τοµέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας- Κοιτασµατολογίας, ΑΠΘ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για το σχεδιασµό διαχείρισης των απορριµµάτων σε επίπεδο περιφέρειας εκτός των κριτηρίων και αρχών που πρέπει να πληρούνται, καταλυτικό παράγοντα στο σχεδιασµό παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 5 Στάδιο 1: Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης... 1 1.1: Περιφέρεια Κρήτης. Κατ αρχήν αναγνώριση ζωνών τοπίου... 1 1.2: Περιφέρεια Κρήτης. Τοπία ιδιαίτερης σημασίας... 2 1.2.1:

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Σελίδα 2 από 14 Περιεχόμενα 0 Μη-Τεχνική Περίληψη 3 0.1 Εισαγωγή 3 0.2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 0.3 Τροποποιήσεις του Έργου 4 0.3.1 Αλλαγές στην Όδευση του Αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας PINDOS / GREVENA LIFE7 NAT/GR/91 Action A6 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Περιεχομενα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 II. ΤΟ ΈΡΓΟ LIFE... III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα