ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη"

Transcript

1 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη uiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdf 6/1/2010 ghjklzxcηvbnαςφδmqwertαςδyuiopa Πηγές: 1. Ελλημογμωζία Ελλημικά γράμμαηα 2. σμηακηικό Αζωμίηη sdfαςδφγθμκxcvυξςφbnmςφγqwθeξ τςδφrtyuφγσοιopaαςδφsdfghjklzxcv αςδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgαςργκο ϊτbnmqwertyςδφγuiopasςδφγdfghjk lzxςδδγςφγcvbnmqwertyuioβκςλπp asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαε ορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργ

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛΙΔΑ ΡΗΜΑΣΑ 4 ΑΠΡΟΩΠΕ ΕΚΦΡΑΕΙ 6 ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 7 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 8 ΚΑΣΗΓΟΡΟΤΜΕΝΟ 12 ΜΕΣΟΥΗ 13 ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΟ 20 ΓΕΝΙΚΗ 23 ΔΟΣΙΚΗ 27 ΔΟΣΙΚΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ 31 ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ 32 ΕΣΕΡΟΠΣΩΣΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΙ 33 ΟΜΟΙΟΠΣΩΣΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΙ 37 2

3 ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΙ 40 ΕΜΠΡΟΘΕΣΟΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΙ 46 ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΙΔΙΚΕ 55 ΕΝΔΟΙΑΔΣΙΚΕ 56 ΠΛΑΓΙΕ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ 57 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕ 58 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΕ 60 ΣΕΛΙΚΕ 61 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΕ / ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΕ 63 ΕΝΑΝΣΙΩΜΑΣΙΚΕ 64 ΥΡΟΝΙΚΕ 65 ΤΠΟΘΕΣΙΚΕ 66 3

4 ΡΗΜΑΣΑ Μεταβατικά ρήματα λέγονται εκείνα που σημαίνουν ότι η ενέργεια του υποκειμένου τους μεταβαίνει (πηγαίνει) σ ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο του ρήματος: Οἱ δέ καθεῖλκον τάς τριήρεις. Βλάπτει τόν ἄνδρα θυμός. Αμετάβατα ρήματα λέγονται εκείνα που σημαίνουν ότι η ενέργεια του υποκειμένου τους δε μεταβαίνει (πηγαίνει) σ ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα, αλλά απλώς παραμένει στο ίδιο το υποκείμενο. Σα αμετάβατα ρήματα δεν έχουν αντικείμενο. Ὁ δέ Ἐτεόνικος εἰς τήν ἄκραν ἀποφεύγει. 1. Μέσα αυτοπαθή (ή ευθέα) λέγονται τα μέσα ρήματα που σημαίνουν ότι η ενέργεια του υποκειμένου επιστρέφει άμεσα και απευθείας στο ίδιο το υποκείμενο: Ὁ παῖς λούεται. υχνά αντί για τα μέσα αυτοπαθή χρησιμοποιείται το ενεργητικό ρήμα με αντικείμενο την αυτοπαθή αντωνυμία: γυμνάζομαι γυμνάζω ἐμαυτόν. 2. Μέσα πλάγια λέγονται τα μέσα ρήματα που σημαίνουν ενέργεια του υποκειμένου η οποία επιστρέφει σ αυτό έμμεσα και πλάγια. Σα μέσα πλάγια διαιρούνται σε: α) Μέσα διάμεσα, όσα σημαίνουν ότι η ενέργεια γίνεται από το υποκείμενο στον εαυτό του ή σε ό,τι του ανήκει διαμέσου άλλου: Ὁ πατήρ τούς παῖδας παιδεύεται (εκπαιδεύει τα παιδιά με τον δάσκαλο). β) Μέσα περιποιητικά (ή μέσα ωφελείας), όσα σημαίνουν ενέργεια που εκτελεί το υποκείμενο για δική του χρήση ή ωφέλεια: Οἰκοδομοῦμαι οἰκίαν. Σα μέσα περιποιητικά ισοδυναμούν με ενεργητικά ρήματα που έχουν αντικείμενο αυτοπαθή αντωνυμία σε δοτική: Οἰκοδομοῦμαι ἐμαυτ οἰκίαν. γ) Μέσα αλληλοπαθή, όσα σημαίνουν μια κοινή ενέργεια, δύο ή περισσοτέρων υποκειμένων, η οποία πηγαίνει αμοιβαία από το ένα στο άλλο: Συμβαλόντες τάς ἀσπίδας ἐωθοῦντο. Σα αλληλοπαθή ρήματα βρίσκονται κανονικά στον πληθυντικό αριθμό και μπορούν να αναλύονται σε ενεργητικά ρήματα με αντικείμενο την αλληλοπαθή αντωνυμία: Ἐωθοῦντο = ἐώθουν ἀλλήλους. δ) Μέσα δυναμικά, όσα σημαίνουν ότι το υποκείμενο ενεργεί χρησιμοποιώντας όλες τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις του: 4

5 ποιοῦμαι πόλεμον= πολεμώ, λύομαι αἰχμάλωτον = ελευθερώνω. Σα παθητικά ρήματα φανερώνουν ότι το υποκείμενο δέχεται μια ενέργεια από κάποιο άλλο πρόσωπο ή πράγμα, δηλαδή παθαίνει κάτι. Αυτά βρίσκονται συνήθως στη μέση αλλά και στην ενεργητική φωνή: Ἐπράχθη οὐδέν ἀπό τῶν τυράννων ἔργον ἀξιόλογον. Ἀπέθανε μισούμενος ὑπό πάντων. Σο ρήμα που συνδέει το υποκείμενο με το κατηγορούμενο λέγεται συνδετικό ρήμα. υνδετικά ρήματα είναι: α) Σο εἰμί και άλλα με συγγενική σημασία, όπως: γίγνομαι (γίνομαι) καθίσταμαι (γίνομαι) ἀποβαίνω (γίνομαι, καταντώ) ἐκβαίνω (αποβαίνω) συμβαίνω (αποβαίνω, καταντώ) διατελῶ (είμαι συνεχώς): Ἀνυπόδητος καί ἀχίτων διατελεῖς. τυγχάνω (τυχαίνει να είμαι) ὑπάρχω (είμαι από την πρώτη στιγμή) ἔφυν (γεννήθηκα) πέφυκα (είμαι από τη φύση μου) β) Σα δοξαστικά: λέγομαι (θεωρούμαι) εὑρίσκομαι (θεωρούμαι) ἁλίσκομαι (πιάνομαι, θεωρούμαι) νομίζομαι (θεωρούμαι): Κῦρος πάντων κράτιστος ἐνομίζετο. ἡγοῦμαι (θεωρώ) κρίνομαι (θεωρούμαι) ὑπολαμβάνομαι (θεωρούμαι) λαμβάνομαι (πιάνομαι, θεωρούμαι) γ) Σα κλητικά: ὀνομάζομαι καλοῦμαι (ονομάζομαι): Ὁ τόπος οὗτος Ἀρμενία καλεῖται. λέγομαι (ονομάζομαι) προσαγορεύομαι (ονομάζομαι) ἀκούω (αποκαλούμαι - σπάνια): Ἀντί γάρ φίλων καί ξένων νῦν κόλακες καί θεοῖς ἐχθροί ἀκούουσιν. δ) Σα προχειριστικά, δηλ. όσα σημαίνουν εκλογή, διορισμό: αἱροῦμαι (εκλέγομαι): Ξενοφῶν Ἡρέθη ἄρχων. λαγχάνω (εκλέγομαι με λαχνό) χειροτονοῦμαι (εκλέγομαι με ανάταση του χεριού) ἀποδείκνυμαι (διορίζομαι, αναδεικνύομαι) διορίζομαι 5

6 ε) Σα δηλωτικά: φαίνομαι: Χαλεπόν ἐστιν ἐκ πλουσίου πένητα γενέσθαι καί ἐκ βασιλέως ἰδιώτην φανναι. δοκῶ (φαίνομαι, θεωρούμαι) δηλοῦμαι. ΑΠΡΟΩΠΕ ΕΚΥΡΑΕΙ Οι απρόσωπες εκφράσεις σχηματίζονται: α) Με το ρήμα ἐστί και ένα ουσιαστικό ή το ουδέτερο ενός επιθέτου ή μετοχής, λ.χ. ἀνάγκη ἐστί, καιρός ἐστί, ἄξιον ἐστί, ῥάδιον ἐστί, διδακτέον ἐστί, πρέπον ἐστί, εἰκός ἐστί κτλ.: Σύ δέ ἀρνῆ τήν δόσιν, ἀδύνατον εἶναι λέγων ἐπαρκεῖν τοῖς αἰτοῦσι. β) Με το ρήμα ἔχει και κάποιο επίρρημα, λ.χ. ἀναγκαίως ἔχει, καλῶς ἔχει, ῥᾳδίως ἔχει κτλ.: Ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Οι απρόσωπες εκφράσεις αυτές παίρνουν ως υποκείμενο: 1. Ένα άναρθρο απαρέμφατο ειδικό ή τελικό: Ὥρα ἐστίν ἀπιέναι. Ἡγοῦμαι κράτιστον εἶναι πείθεσθαι αὐτ. 2. Μια δευτερεύουσα ονοματική πρόταση, ειδική, πλάγια ερωτηματική ή ενδοιαστική: Δλον γάρ ἐστί τοῖς Ὀλυνθίοις ὅτι νῦν οὐ περί δόξης πολεμοῦσι. 3. Ένα ουσιαστικό σε ονομαστική πτώση, το οποίο όμως θα έχει την ίδια έννοια με το ρήμα που πηγαίνει ή θα είναι από την ίδια ρίζα: Μεταμέλεια ἦν αὐτ. Επίσης παίρνουν συνήθως έναν προσδιορισμό σε δοτική, που δείχνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το ρήμα και λέγεται δοτική προσωπική: Ταῦτα οὐ δυνατόν ἐστίν ἀνθρώποις εὑρεῖν. Μερικά ρήματα λέγονται απρόσωπα ή τριτοπρόσωπα, γιατί βρίσκονται συνήθως, ή μόνο, στο γ ενικό πρόσωπο και δεν έχουν ως υποκείμενο ένα πρόσωπο ή πράγμα. Μερικά από τα πιο συχνά είναι: δεῖ, χρή, προσήκει, πρέπει, ἐγχωρεῖ, ἐστί, ἔξεστι, ἔνεστι, πάρεστι, δοκεῖ, μέλλει, λέγεται, ὁμολογεῖται, ἀγγέλλεται, νομίζεται κτλ. Μερικά από τα απρόσωπα ρήματα χρησιμοποιούνται και ως προσωπικά, λ.χ. δεῖ και δέω, δοκεῖ και δοκῶ, λέγεται και λέγομαι. Σα ρήματα αυτά παίρνουν ως υποκείμενο: 1. Άναρθρο απαρέμφατο ειδικό ή τελικό: Δεῖ γράμματα μαθεῖν καί μαθόντα νοῦν ἔχειν. Λέγεται γάρ κύκλῳ τόν τόπον ἐκεῖνον περιρρεῦσαι τό πῦρ καί σωθναι τούτους μόνους. 6

7 2. Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση, ειδική, πλάγια ερωτηματική ή ενδοιαστική: Λέγεται ὅτι Κῦρος τέθνηκε. Λέγεται δέ ὥς ποτ ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι τῶν (ὄντων). 3. Ουσιαστικό σε ονομαστική πτώση, το οποίο όμως θα έχει την ίδια έννοια με το ρήμα που πηγαίνει ή θα είναι από την ίδια ρίζα: Καί τοῖς Ἀθηναίοις μετεμέλησεν (εννοείται ως υποκείμενο το ουσιαστικό η μεταμέλεια). Επίσης παίρνουν συνήθως έναν προσδιορισμό σε δοτική που δείχνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το ρήμα και λέγεται δοτική προσωπική: Ἔδοξεν αὐτοῖς πορεύεσθαι. (Ως υποκείμενο στο απαρέμφατο θα εννοήσουμε την αιτιατική της δοτικής προσωπικής: αὐτούς). Δεῖ δή αὐτοῖς ἀνάγκην προσεῖναι καί ζημίαν. ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ Αττική σύνταξη Σα ουδέτερα ρήματα, δηλαδή αυτά που φανερώνουν ότι το υποκείμενο ούτε ενεργεί ούτε δέχεται καμιά ενέργεια, αλλά βρίσκεται απλώς σε μια κατάσταση, είναι κυρίως ενεργητικά αμετάβατα, όπως: ζῶ, ὑγιαίνω, σωφρονῶ, νοσῶ, εὐδαιμονῶ κτλ.: Οἱ πολέμιοι ἡσυχάζουσι. Όταν το υποκείμενο του ρήματος είναι όνομα ουδέτερου γένους πληθυντικού αριθμού, τότε το ρήμα συνήθως μπαίνει όχι σε πληθυντικό αλλά σε ενικό (γ ενικό). Η σύνταξη αυτή συναντάται στους αττικούς συγγραφείς, γι αυτό και ονομάζεται αττική σύνταξη: Τά παιδία παίζει. Καί τά χρήματα αὐτοῦ δημόσια ἔστω. Ετεροπροσωπία Όταν το υποκείμενο του απαρεμφάτου δεν είναι ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος, η σύνταξη λέγεται ετεροπροσωπία ή απαρεμφατική. Σο υποκείμενο του απαρεμφάτου στην ετεροπροσωπία μπαίνει σε αιτιατική. τα απρόσωπα ρήματα και στις απρόσωπες εκφράσεις που δέχονται υποκείμενο απαρέμφατο έχουμε πάντα ετεροπροσωπία, γιατί είναι αδύνατο το απαρέμφατο που είναι υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος ή της απρόσωπης έκφρασης να είναι και υποκείμενο του εαυτού του. την περίπτωση της ετεροπροσωπίας, όταν το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι γενικό και αόριστο και παραλείπεται, τότε εννοείται ως υποκείμενο του απαρεμφάτου η αιτιατική τινά ή τινάς. Σην αιτιατική, όταν είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου, τη μεταφράζουμε πάντοτε με ονομαστική: 7

8 Μαιεύεσθαί με ὁ θεός ἀναγκάζει. Θεόπομπος ὁ Χῖος τήν ἄμπελον ἱστορεῖ εὑρεθναι ἐν Ὀλυμπίᾳ παρά τόν Ἀλφειόν. Οἱ στρατιῶται ηὔχοντο εὐτυχσαι αὐτόν. Κίνδυνος ἐστί ἀπόλλυσθαι πολλούς. Σαυτοπροσωπία Όταν το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος από το οποίο εξαρτάται, η σύνταξη λέγεται ταυτοπροσωπία. Σο υποκείμενο του απαρεμφάτου μπαίνει σε πτώση ονομαστική: Ἅ πολλοί ἐπώλουν διά τό νομίζειν μή δύνασθαι ἄν φέρειν αὐτά καί τρέφειν. Πάντες δέ ᾤοντο ἀπολωλέναι, ὡς ἑαλωκυίας τς πόλεως. Κῦρος ὑπέσχετο δώσειν πέντε μνᾶς. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ τα δίπτωτα ρήματα το αντικείμενο στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος λέγεται άμεσο, ενώ το το αντικείμενο το οποίο καθορίζει ή συμπληρώνει την έννοια του ρήματος λέγεται έμμεσο. Άμεσο είναι το αντικείμενο σε αιτιατική: Μίσει τούς δειλούς. Εάν έχουμε δύο αιτιατικές, άμεσο θα είναι η αιτιατική που δηλώνει πρόσωπο: Διδάσκουσι τούς παῖδας (άμεσο) σωφροσύνην (έμμεσο). τα δίπτωτα ρήματα το αντικείμενο το οποίο καθορίζει ή συμπληρώνει την έννοια του ρήματος λέγεται έμμεσο, ενώ το αντικείμενο στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος λέγεται άμεσο. Σο έμμεσο αντικείμενο είναι σε γενική ή δοτική και το άμεσο σε αιτιατική: Οἱ στρατηγοί ἐδίδοσαν μισθόν τοῖς στρατιώταις. Ἐπεί καί τοῖς πατράσιν ὑπ ἐξουσίαν δεδώκασι τά τέκνα. Εάν έχουμε δύο αιτιατικές, άμεσο θα είναι η αιτιατική που δηλώνει πρόσωπο: Ἡ μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις (έμμεσο) κακά (άμεσο). Εξωτερικό αντικείμενο: Έτσι ονομάζεται το αντικείμενο που υπάρχει εξαρχής, δηλ. πριν ενεργήσει το υποκείμενο του ρήματος. Επάνω σ αυτό 8

9 το αντικείμενο φθάνει η ενέργεια του υποκειμένου, επιδρά και μεταβάλλει ή όχι την προηγούμενη κατάστασή του: Ὁ ἥλιος θερμαίνει τήν γν. Οἱ σοφισταί οὐδένα ὠφελοῦσι. Σο εσωτερικό αντικείμενο του αποτελέσματος δεν υπάρχει εξαρχής, αλλά προέρχεται (δημιουργείται) από την ίδια την ενέργεια του υποκειμένου. Αυτού του είδους το αντικείμενο δέχονται τα ρήματα που σημαίνουν τη δημιουργία κάποιου πράγματος που δεν υπήρχε, πριν ενεργήσει το υποκείμενο του ρήματος. Αυτά τα ρήματα κυρίως είναι τα εξής: κατασκευάζω, ὀρύσσω, γράφω, ποιῶ, ὑφαίνω κ.ά.: Θίβρων ὑπόνομον ὤρυττεν. Φίλιππος γέγραφε τήν ἐπιστολήν. Ἀγησίπολις τεῖχος περί τήν πόλιν Ὠκοδόμησεν. Κυρίως εσωτερικό ή σύστοιχο αντικείμενο. Έτσι ονομάζεται το αντικείμενο που προέρχεται ετυμολογικά από την ίδια ρίζα του ρήματος της πρότασης ή από τη ρίζα συγγενούς ρήματος. Είναι δηλαδή το ίδιο περιεχόμενο της ρηματικής ενέργειας, γι αυτό σύστοιχο αντικείμενο μπορεί να δεχθεί σχεδόν κάθε ρήμα οποιασδήποτε διάθεσης: Πάσχουσι μέγα πάθος. Νοσοῦσι μεγάλας νόσους. Καί οὐδενί πώποτε οὔτε ἡμεῖς οὔτε ἐκεῖνος δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα. Ἐστρατευμένος ἁπάσας τάς ἐφ' ἡλικίας στρατείας. Σο σύστοιχο αντικείμενο κανονικά συνοδεύεται από ομοιόπτωτο επιθετικό προσδιορισμό. Πολλές φορές όμως το σύστοιχο αντικείμενο μπορεί να παραλείπεται και να μένει μόνο ο επιθετικός προσδιορισμός, σε ουδέτερο γένος, συνήθως πληθυντικού αριθμού: Νοσοῦσι μεγάλα. Η αιτιατική είναι η κύρια πτώση του αντικειμένου και αυτή είναι που εκφράζει κυρίως το άμεσο αντικείμενο των μεταβατικών ρημάτων. Ἀνήρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Με αντικείμενο σε γενική συντάσσονται τα μονόπτωτα ρήματα που σημαίνουν: 1. Μνήμη ή λήθη, όπως μέμνημαι, ἐπιλανθάνομαι, μνημονεύω κ.τ.ό.: Οὐχ οὕτω τς ἀρχς μνημονεύομεν. Ἄνθρωπος ὤν μέμνησο τς κοινς τύχης. Ἐπελαθόμην ἐμαυτοῦ. 9

10 2. Υροντίδα, επιμέλεια, φειδώ και τα αντίθετά τους, όπως κήδομαι (φροντίζω), ἐπιμελοῦμαι, ἀμελῶ, ὀλιγωρῶ, φείδομαι, ἀφειδῶ κ.τ.ό.: Χρόνου φείδου. Τς χώρας ἐπεμελοῦντο. Σωκράτης οὐκ ἠμέλει τοῦ σώματος. 3. Φωρισμό, απομάκρυνση, αποχή, απαλλαγή, όπως χωρίζομαι, ἀφίσταμαι, ἀφίεμαι, ἀπέχω, ἀπαλλάττομαι κ.τ.ό.: Ἀφίεται τοῦ δόρατος. 4. Απόλαυση, επιθυμία εκτός από τα ρήματα ἀγαπῶ, ποθῶ, φιλῶ, που συντάσσονται με αιτιατική, όπως στη Ν.Ε. όπως ἀπολαύω, ἐρῶ (αγαπώ με πάθος), ἐφίεμαι (επιθυμώ πολύ), ὀρέγομαι κ.τ.ό.: Οἱ θεοί ἀπολαύουσιν εὐδαιμονίας. Πάντες τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμοῦσι. 5. υμμετοχή σε κάτι, πλησμονή (αφθονία) ή το αντίθετο, στέρηση, όπως μετέχω, βρίθω, στερῶ, ἀπέχω κ.τ.ό.: Πόνων πλείστων μετέσχον. Ἐνεπλήσθη ὁ λόφος ἱππέων. Ὁ λιμήν ἔγεμε πλοίων. Ἐπεί ἐκείνων μέν ἁπάντων μάχη ἐστερήμεθα. 6. Απόπειρα, επιτυχία ή αποτυχία, όπως πειρῶμαι, ἐπιτυγχάνω, ἀποτυγχάνω, ἀξιοῦμαι, ἁμαρτάνω (σφάλλω, αποτυγχάνω), ψεύδομαι (εξαπατώμαι) κ.τ.ό.: Πολλῶν κακῶν πεπειράμεθα. Ἐψεύσθησαν τῶν ἐλπίδων. Ἁμαρτάνω γνώμης. 7. Εξουσία, όπως ἄρχω, κρατῶ, βασιλεύω, τυραννῶ, ἡγοῦμαι, στρατηγῶ, ἡγεμονεύω, δεσπόζω κ.τ.ό.): Θυμοῦ κράτει. Ἦρχε τς νήσου. 8. ύγκριση, διαφορά, υπεροχή, όπως διαφέρω, πλεονεκτῶ, ὑπερτερῶ, προέχω, ὑπερέχω, ἀριστεύω, πρωτεύω, ὑπολείπομαι, ὑστερῶ, μειονεκτῶ, ἡττῶμαι, προτιμῶ κ.τ.ό.: Ἀγαθός ἄρχων οὐδέν διαφέρει πατρός ἀγαθοῦ. Τοσοῦτον ἡ ἡμετέρα πόλις διήνεγκε (υπήρξε ανώτερη) τῶν ἄλλων. 9. Αίσθηση, αντίληψη (εκτός από το ὁρῶ=βλέπω), όπως ἀκούω, ἅπτομαι, ψαύω, γεύομαι, ὀσφραίνομαι, αἰσθάνομαι, ἀκροῶμαι κ.τ.ό.: Μή μου ἅπτου. Κρεῶν ἐγεύσαντο. Τῶν μαρτύρων ἀκηκόατε. Κρομμύων ὀσφραίνομαι. 10. Έναρξη ή λήξη, όπως ἄρχω, ἄρχομαι, λήγω, παύομαι κ.τ.ό.: 10

11 Ἔληξε τς θήρας. Ἐπαύσατο τοῦ ἔργου. 11. Επίσης με γενική συντάσσονται και πολλά ρήματα σύνθετα με τις προθέσεις ἀπό, ἐκ, κατά, πρό, ὑπέρ: Ἄνθρωπος ξυνέσει ὑπερέχει τῶν ἄλλων. Πολλοῖς ἡ γλῶττα προτρέχει τς διανοίας. Τά Μέγαρα ἀφέστηκε τῶν Ἀθηναίων. (Σα Μέγαρα αποστάτησαν από τους Αθηναίους). Με αντικείμενο σε δοτική συντάσσονται τα ρήματα που σημαίνουν: 1. Υιλική ή εχθρική διάθεση ή ενέργεια, όπως ἀρέσκω, εὐνοῶ, ἁμιλλῶμαι, διαμιλλῶμαι, βοηθῶ, ἀμύνω, τιμωρῶ, λυσιτελῶ (ωφελώ), ἐπιτιμῶ, ἀπειλῶ, πολεμῶ, ἐπιτιμῶ, μάχομαι, ἐναντιοῦμαι, μέμφομαι, ὀργίζομαι, φθονῶ κ.τ.ό.: Ἀμύνω τῆ πόλει. Βεβοηθήκαμεν Εὐβοεῦσι. ημείωση. Εκτός από το ρήμα λυσιτελῶ, τα ρήματα που σημαίνουν ωφέλεια ή βλάβη συντάσσονται με αιτιατική. 2. Ευπείθεια ή υποταγή και τα αντίθετά τους, όπως πείθομαι, δουλεύω (είμαι δούλος), πιστεύω, ὑπακούω, ὑπηρετῶ, ἀπειθῶ, ἀπιστῶ κ.τ.ό.: Δαίδαλος Μίνῳ εδούλευε. 3. Προσέγγιση, ακολουθία, διαδοχή, επικοινωνία ή μείξη, όπως ἕπομαι, πελάζω (πλησιάζω), κοινωνῶ, ἐπικοινωνῶ, μείγνυμαι, ὁμιλῶ (συναναστρέφομαι), χρῶμαι (χρησιμοποιώ), τυγχάνω, συντυγχάνω, ἐντυγχάνω (συναντώ) κ.τ.ό.: Ὁ νεανίας εἵπετο τ νεαρ (Ο νέος ακολουθούσε τον λοχαγό). Τῆ ἀχαριστίᾳ ἕπεται ἡ ἀναισχυντία. Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεί πελάζει. Χρῶ τοῖς βελτίστοις. Σοφοῖς ὁμιλῶν καὐτός ἐκβήσει σοφός. 4. «Πρέπει», «ταιριάζει», όπως ἁρμόττει, πρέπει, προσήκει: Ὁ κόθορνος ἁρμόττει τοῖς ποσίν ἀμφοτέροις (Ο κόθορνος ταιριάζει και στα δύο πόδια). Προσήκει μάλιστα ἐλευθέρῳ ἡ ἱππική. Βασιλεῖ τοῦτο πρέπει. ημείωση. Όταν τα ρήματα αυτά είναι απρόσωπα, η δοτική είναι δοτική προσωπική: 5. Ομοιότητα, ισότητα ή συμφωνία, όπως ἰσοῦμαι, ὁμοιάζω, ὁμοιοῦμαι, ἔοικα (μοιάζω), συνᾴδω (συμφωνώ), συμφωνῶ, ὁμολογῶ, ὁμονοῶ κ.τ.ό.: Φιλοσόφῳ ἔοικας. Τά ἔργα οὐ συμφωνεῖ τοῖς λόγοις. 11

12 Ἑξήκοντα μναῖ ἰσοῦνται ταλάντῳ. 6. Έριδα ή συμφιλίωση, όπως ἀμφισβητῶ, ἐρίζω, διαλλάττομαι, σπένδομαι (συνθηκολογώ) κ.τ.ό.: Ἀμφισβητοῦσιν οἱ φίλοι τοῖς φίλοις. Ἐρίζουσι δέ οἱ ἐχθροί ἀλλήλοις. 7. Επίσης με δοτική συντάσσονται και πολλά ρήματα που είναι σύνθετα με τις προθέσεις: ἐν, σύν, ὑπό, ἐπί, παρά, περί, πρός, και το επίρρημα ὁμοῦ: Ἐμμείνατε τοῖς ὅρκοις. Ὀρθῶς μοι ἐπέπληξας. ΚΑΣΗΓΟΡΟΤΜΕΝΟ Με τα ρήματα που σημαίνουν εξέλιξη, όπως αὐξάνομαι, αἴρομαι, τρέφομαι, ῥέω, πνέω κ.τ.ό. το κατηγορούμενο λέγεται προληπτικό ή κατηγορούμενο του αποτελέσματος, γιατί προλαμβάνει και αποδίδει στο υποκείμενο από πριν μια ιδιότητα που δεν την έχει αποκτήσει ακόμη, αλλά πρόκειται να την αποκτήσει, όταν πραγματοποιηθεί εκείνο που σημαίνει το ρήμα. Σο προληπτικό κατηγορούμενο ισοδυναμεί με συμπερασματική (αποτελεσματική) πρόταση: Εἷς ὑπό του δήμου ἐτράφη μέγας. (Ένας ανατράφηκε από τον λαό, ώστε έγινε μέγας). Ὁ ποταμός ἐρρύη μέγας (Σο ποτάμι πλημμύρισε και έγινε μεγάλο). Διά τούτων Φίλιππος ἤρθη μέγας. Κατέστησαν αὐτούς κοινωνούς τς οὐσίας. Καί μή λόγῳ μέν αὐτονόμους ἀφιῶμεν. Καί ᾔρετο τό ὕψος τοῦ τείχους μέγα. Όταν το κατηγορούμενο είναι ουσιαστικό, πολλές φορές δεν μπαίνει σε ονομαστική, σύμφωνα με τον κανόνα, αλλά σε γενική που λέγεται γενική κατηγορηματική. Γενική κατηγορηματική διαιρετική: φανερώνει ένα σύνολο, από το οποίο ένα μέρος είναι το υποκείμενο: Σόλων τῶν ἑπτά σοφῶν ἐκλήθη. Γενική κατηγορηματική κτητική: φανερώνει τον κτήτορα: Ἡ ἡγεμονία ἐστί τς πόλεως. Ὡς ὑμῖν δίδωσιν ἑαυτοῦ οὖσαν. Γενική κατηγορηματική της ιδιότητας: Ἐγώ δέ ἀγαθοῦ τρόπου εἰμί. Γενική κατηγορηματική της ύλης: Πάντα ἐστί χρυσοῦ. 12

13 Γενική κατηγορηματική της αξίας: Ἡ οἰκία ἐστίν εἴκοσι μνῶν. Εἰ μηδενός ἀξίου πράγματος οὖσαν αὐτήν μετά πολλς σπουδς ἐμάνθανον. Επιρρηματικό κατηγηγορούμενο του χρόνου: Ἐπανελθών οἴκαδε γηραιός ἐν τῆ αὑτοῦ πατρίδι ἀποθανεῖται. Επιρρηματικό κατηγορούμενο του σκοπού: Πέμπουσιν οὖν Ἀγησίλαον πρεσβευτήν πρός τούς Μαντινέας. Επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου: Οἱ στρατιῶται εἵποντο ἄσμενοι. Θηβαῖοι ἑκόντες ἐπολέμησαν. Επιρρηματικό κατηγορούμενο του τόπου: Οἱ στρατιῶται ἐσκήνουν ὑπαίθριοι. Κατηγορούμενο αντικειμένου Ὅστις αὐτόν σοφόν ποιήσει. ΜΕΣΟΧΗ άρνηση οὐ). Η αιτιολογική μετοχή αναλύεται σε αιτιολογική πρόταση και πολλές φορές παίρνει τα: ἅτε, οἷον, οἷα, όταν ή αιτία είναι πραγματική, και το ὡς, όταν η αιτία παρουσιάζεται ως υποκειμενική (και μεταφράζεται: γιατί δήθεν, γιατί κατά τη γνώμη< κτλ.): Χαλεπῶς ἐπορεύοντο οἷα δή ἐν νυκτί καί ἐν φόβῳ ἀπιόντες. Εὐδοκιμῶν δέ δημοσίᾳ καί θαυμαζόμενος οὐχ ἧττον ἰδίᾳ τούς πολλούς κατεδημαγώγει. Ἐχθρόν μέν οὐδένα ἡγούμενος πολίτην, ἐπαινεῖν δέ πάντας ἐθέλων, σῴζεσθαι δέ πάντας κέρδος νομίζων, ζημίαν δέ τιθείς. ΑΝΑΛΤΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ Δανειζόμαστε έναν αιτιολογικό σύνδεσμο και προσθέτουμε την ανάλογη έγκλιση: οριστική ύστερα από ρήμα αρκτικού χρόνου και ευκτική πλάγιου λόγου ύστερα από ρήμα ιστορικού χρόνου. Προσέχουμε επίσης. α. Αν προηγείται ρήμα ψυχικού πάθους, τότε η εισαγωγή πρέπει να γίνει με το ὅτι, αν πρόκειται για πραγματική αιτιολογία και με το εἰ, αν πρόκειται για υποτιθέμενη. β. Όταν η μετοχή συνοδεύεται με τα ἅτε, οἷον, οἷα (δή), τότε η αιτιολογία είναι πραγματική και πρέπει να την αποδώσουμε με ἐπεί + οριστική. γ. Όταν συνοδεύεται με το ὡς, η αιτιολογία είναι υποκειμενική και πρέπει να αποδοθεί με ὡς + οριστική ή ευκτική πλάγιου λόγου. Π.χ. «ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες πολλά ἀνδράποδα ἔλαβον». Η μετοχή θα αναλυθεί σε «ἐπειδή ἐξαίφνης ἐπέπεσον». Δε θα βάλουμε ευκτική πλάγιου 13

14 λόγου, γιατί πρέπει να αποδώσουμε μια πραγματική αιτιολογία με οριστική. «Χαίρουσι εἰδότες ὅτι σώζονται». Σο χαίρουσι είναι ρήμα ψυχικού πάθους, πρόκειται για αντικειμενική αιτιολογία και θα αναλύσουμε τη μετοχή εισαγόμενη με το ὅτι «ὅτι ἴσασι». Η εναντιωματική ή παραχωρητική ή ενδοτική μετοχή μπορεί να βρίσκεται σε όλους τους χρόνους εκτός από μέλλοντα και δηλώνει παραχώρηση σε σχέση μ αυτό που εκφράζει το ρήμα της πρότασης. Πολλές φορές παίρνει το καί ή τα καίπερ, καίτοι. Ισοδυναμεί με παραχωρητική ή εναντιωματική πρόταση και μεταφράζεται με τα «κι αν ακόμη, ακόμη κι αν, αν και, μολονότι, ενώ, παρόλο που» + οριστική ή με το «και να» + υποτακτική. Συμβουλεύω σοι καίπερ νεώτερος ὤν. Σύ δέ ἄνθρωπος ὤν, θηρίου γίνῃ χαλεπώτερος. Ὅτι δυνατώτατος ὤν ἐν τῆ πόλει φανερός ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων. Εἰ σύ τοιοῦτος ὤν τήν ἰδέαν καί πρός τούτῳ τήν ψυχήν σωφρονέστατος. ΑΝΑΛΤΗ ΕΝΑΝΣΙΩΜΑΣΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ Αναλύεται σε εναντιωματική πρόταση. Όταν δηλώνει πως η εναντίωση γίνεται σε κάτι το πραγματικό, τότε θα αναλυθεί σε εἰ + οριστική ή σπάνια σε ἄν + υποτακτική. Όταν δηλώνει πως η εναντίωση γίνεται σε κάτι το μη πραγματικό ή απίθανο, θα αναλυθεί σε καί εἰ + οριστική ή καί ἄν + υποτακτική. Σέλος όταν η πρόταση στην οποία ανήκει η εναντιωματική μετοχή έχει άρνηση, τότε θα αναλυθεί σε οὐδ εἰ + οριστική ή οὐδ ἐάν + υποτακτική. επιθετική ή αναφορική μετοχή Η μετοχή που χρησιμοποιείται ως επιθετικός προσδιορισμός ουσιαστικού, όπως κάθε επίθετο, λέγεται επιθετική ή αναφορική μετοχή. Η επιθετική μετοχή μεταφράζεται με αναφορική πρόταση: Ὁ τρέχων ἵππος (Σο άλογο που τρέχει). Οἱ ἐκπλέοντες ἐκ του λιμένος ἔμποροι (Οι έμποροι οι οποίοι φεύγουν από το λιμάνι). Τράγος δέ δίψῃ συνεχόμενος (ο οποίος) ἐγένετο κατά τό αὐτό φρέαρ. Η επιθετική μετοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, ως: 14

15 1. Κατηγορούμενο κοντά στα ρήματα εἰμί, ὑπάρχω, γίγνομαι. την περίπτωση αυτή η μετοχή με το ρήμα αποτελεί περίφραση που είναι ισοδύναμη με το απλό ρήμα, αλλά δείχνει μεγαλύτερη έμφαση: Ἦν τό δεῖπνον πεποιημένον ἐν Θήβαις. 2. Κατηγορηματικός προσδιορισμός και εκφράζει, όπως ακριβώς το επίθετο, μιαν ιδιότητα του ουσιαστικού όχι μόνιμη αλλά παροδική: Οἱ στρατιῶται εἶχον τάς ἀσπίδας ἐγκεκαλυμμένας. 3. Ουσιαστικό: η έναρθρη επιθετική μετοχή μπορεί να χρησιμοποιείται και ως ουσιαστικό, όπως το επίθετο. υνήθως χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά οι μετοχές: ὁ λέγων = ο ρήτορας, ὁ διώκων = ο μηνυτής, ὁ νικῶν = ο νικητής, ὁ φεύγων = ο εξόριστος. υχνά το ουδέτερο έναρθρης μετοχής έχει τη σημασία αφηρημένου ουσιαστικού, π.χ. τό λυσιτελοῦν = η ωφέλεια, τό βουλόμενον = η βούληση, τό δεδιός = ο φόβος, τό θαρσοῦν = το θάρρος, τό ἡσυχάζον = η ησυχία, τό νοσοῦν = η νόσος. Η επιθετική μετοχή έχει πάντα το άρθρο της εκτός από τις εξής τρεις περιπτώσεις: 1. Όταν το υποκείμενο της μετοχής προηγείται: Ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ. 2. Όταν το όνομα που προσδιορίζει η μετοχή δεν έχει άρθρο: Σύνειμι ἀνθρώποις δυναμένοις ἀναλίσκειν. 3. Όταν η επιθετική μετοχή είναι κατηγορούμενο ή κατηγορηματικός προσδιορισμός. ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ Η επιθετική μετοχή που συνοδεύεται από άρθρο (ή χωρίς αυτό) αναλύεται σε μια δεικτική αντωνυμία (οὗτος, ἐκεῖνος) στο ίδιο γένος, την ίδια πτώση και τον ίδιο αριθμό με τη μετοχή) + αναφορική πρόταση εισαγόμενη με αναφορική αντωνυμία σε ονομαστική πτώση ενικού ή πληθυντικού αριθμού. Εκφέρεται συνήθως με οριστική ή σπάνια με ευκτική του πλάγιου λόγου. Π.χ. Δύναμαι συνεῖναι ἀνθρώποις δυναμένοις ἀναλίσκοις (ἐκείνοις οἵ δύνανται<) 15

16 Κατηγορηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμεύει ως κατηγορούμενο ή κατηγορηματικός προσδιορισμός του υποκειμένου ή του αντικειμένου ενός ρήματος. Η μετοχή αυτή δεν έχει ποτέ άρθρο, δέχεται άρνηση οὐ και μεταφράζεται με: «να, ότι, που, και». Μεταφράζεται όμως και με άλλους τρόπους, ανάλογα με την κατηγορία του ρήματος του οποίου προσδιορίζει το υποκείμενο ή το αντικείμενο. Με κατηγορηματική μετοχή συντάσσονται τα εξής ρήματα: 1. Tο ρήμα εἰμί και όσα έχουν συγγενική σημασία μ αυτό, όπως: τυγχάνω, λανθάνω, φαίνομαι, οἴχομαι, διατελῶ, φθάνω, φανερός εἰμί, δλος εἰμί κ.τ.ό. Με τα ρήματα αυτά η μετοχή μπορεί πολλές φορές να μεταφραστεί με ρήμα και το ρήμα με επίρρημα: Ὅτι τυγχάνει οὖσα θεοφιλής (Επειδή τυχαίνει να είναι αγαπητή στους θεούς). Ἐλάνθανε τρεφόμενον τό στράτευμα. Καί ἔλαθον τελευτήσαντες αὑτούς. Ὅσοι δέ ἔνδον ἐτύγχανον ὄντες. Εὐθύς δλός ἐστι παρεσκευασμένος οὐδέν ποιήσειν τῶν δεόντων. 2. Tα ρήματα που σημαίνουν έναρξη, λήξη, καρτερία και κόπο όπως: ἄρχω, παύω, ἀνέχομαι, κάμνω κ.τ.ό.: Ἀγησίλαος οὔποτε ἔληγε θύων. Φίλιππος γάρ ἄρχεται περί Ἁλοννήσου λέγων. Τότε ὑμεῖς τε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περί τῶν τειχῶν τς κατασκαφς. 3. Tα ρήματα εὖ ἤ κακῶς ποιῶ, ἀδικῶ, χαρίζομαι, νικῶ, λείπομαι κ.τ.ό.: Εὖ ἐποίησας ἀναμνήσας με. Ἠδίκουν ἄν οὐκ ἀγανακτῶν τ θανάτῳ. 4. Tα ρήματα που σημαίνουν αίσθηση, γνώση, μάθηση και μνήμη όπως: αἰσθάνομαι, ὁρῶ, ἀκούω, εὑρίσκω, γιγνώσκω, ἀγνοῶ, μανθάνω, μέμνημαι κ.τ.ό.: Ἴσθι ἀνόητος ὤν. Ὡς ἑώρων ἀποθνῄσκοντας ἐν τ ἱερ. 16

17 Ὁρῶ γάρ ἔγωγε τήνδε τήν ὀρχηστρίδα ἐφεστηκυῖαν. Ἐπεί δέ Ἠσθάνετο Ξενοφῶν χαλεπῶς φέροντας τούς στρατιώτας. Ὅσην οὐδείς πω πρότερον μέμνηται γεγονυῖαν. Εἰ αἴσθοιτο καταλελειμμένα παιδάρια μικρά ἐμπόρων. (Σα ρήματα αἰσθάνομαι και ἀκούω συντάσσονται: α) με γενική και κατηγορηματική μετοχή όταν δηλώνουν άμεση αντίληψη, β) με αιτιατική και κατηγορηματική μετοχή όταν δείχνουν έμμεση αντίληψη, γ) με αιτιατική και ειδικό απαρέμφατο όταν δείχνουν ένα αβέβαιο γεγονός). 5. Tα ρήματα που σημαίνουν δείξη, αγγελία και έλεγχο, όπως: δείκνυμι, δηλῶ, ἀγγέλλω, ἐλέγχω κ.τ.ό.: Σωκράτης ἐδείκνυ τοῖς ξυνοῦσιν ἑαυτόν καλόν κἀγαθόν ὄντα. Ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτ τούς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας. 6. Tα ρήματα που σημαίνουν ψυχικό πάθος, όπως: χαίρω, ἥδομαι, βαρέως ή χαλεπῶς φέρω, ἀγανακτῶ, ἄχθομαι, αἰσχύνομαι κ.τ.ό.: Ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα. Με τα ρήματα αυτά η μετοχή χαρακτηρίζεται και ως αιτιολογική, γιατί δείχνει την αιτία της ψυχικής κατάστασης. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΗΓΟΡΗΜΑΣΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ Μια κατηγορηματική μετοχή ισοδυναμεί με ειδική πρόταση του πλάγιου λόγου κρίσης εξαρτώμενη όμως μόνο από ρήματα αισθητικά, γνωστικά, δεικτικά, αγγελίας. τις άλλες περιπτώσεις δεν αναλύεται. την ανάλυση ακολουθούμε την εκφορά των ειδικών προτάσεων (ὅτι + οριστική ή ὅτι + ευκτική πλάγιου λόγου ή σπάνια, όταν είναι δυνητική, σε δυνητική ευκτική ή οριστική): Ἤσθοντο αὐτούς ἀδικοῦντα: «ὅτι αὐτοί ἀδικοῖεν». ( άρνηση μή). Η τελική μετοχή βρίσκεται σε χρόνο μέλλοντα και συνήθως με ρήματα που δείχνουν κίνηση ή και με άλλα ρήματα, και συχνά με το ὡς. Αναλύεται σε τελική πρόταση: Ἀρταξέρξης πείθεται καί συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν. Ὅτι περί τῶν μεγίστων ἥκετε δικάσοντες. 17

18 Ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τόν υἱόν μαχούμενον. ΑΝΑΛΤΗ ΣΕΛΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ Η τελική μετοχή απαντά κατά κανόνα σε χρόνο μέλλοντα μαζί με ρήματα κίνησης. Μπορούμε να την αναλύσουμε σε τελική πρόταση με ἵνα + υποτακτική ενεστώτα ή αορίστου ή ακόμα σε ἵνα + ευκτική του πλάγιου λόγου. Αν τυχόν η μετοχή συνοδεύεται με το ὡς (σπάνια), τότε θα κρατήσουμε το ὡς + την ανάλογη έγκλιση. Π.χ «ἔπεμψε τινά ἐροῦντα». Σο ἐροῦντα είναι μια τελική μετοχή χρόνου μέλλοντα. τη μετατροπή όμως πρέπει να προσέξουμε να την αποδώσουμε είτε με ἵνα + ευκτική αορίστου ή με ἵνα + υποτακτική αορίστου, επειδή ο μέλλοντας δεν έχει υποτακτική. Άρα μπορεί να γίνει «α. ἵνα εἴποι ή β. ἵνα εἴπῃ». Ἐπορεύοντο κατοψόμενοι τούς πολεμίους (<ἵνα κατίδοιεν). (άρνηση οὐ). Η τροπική μετοχή βρίσκεται συνήθως σε χρόνο ενεστώτα και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια πράξη. Μπορεί να μεταφραστεί μ έναν από τους εξής τρόπους: με νεοελληνική τροπική μετοχή, με επίρρημα, με εμπρόθετο προσδιορισμό, με ρήμα που συνοδεύεται με το καί. Εἰσί δέ τινες τῶν Χαλδαίων οἵ λῃζόμενοι ζῶσιν (ζουν ληστεύοντας). Καί τῶν βασιλικῶν δικαστῶν ἐποίησεν ἕνα, εἰπών... Καί πολλοί τούς σφετέρους ἀπολέσαντες παρ ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν. Τέως μέν οὖν αὐτόν κατεῖχον παραμυθούμενος. Οι τροπικές μετοχές: ἄγων, ἔχων, λαβών, φέρων, όταν βρίσκονται κοντά σε ρήμα που φανερώνει κίνηση, μεταφράζονται με το: με + αιτιατική: Ἦλθεν ἔχων ναῦς ὀλίγας. (άρνηση μή). Η υποθετική μετοχή αναλύεται σε υποθετική πρόταση. Μπορεί να βρίσκεται σε κάθε χρόνο εκτός από μέλλοντα. Μεταφράζεται με το αν, εάν + οριστική ή αν, εάν + υποτακτική. Όταν μια μετοχή βρίσκεται κοντά σε δυνητική έγκλιση ή εξαρτημένο δυνητικό απαρέμφατο ή κοντά σε οριστική μέλλοντα, τότε η μετοχή αυτή, αν είναι επιρρηματική, είναι κατά κανόνα υποθετική: Αἰσχύνοιντο ἄν μή ἀποδιδόντες χάριτας. Καί ὁ μέν μέτοικος ἤ ξένος εἰς προεδρίαν τῶν ἀγώνων καλείσθω βοηθῶν. Ἐάν δέ καταψηφισάμενοι θανάτου τιμήσητε. ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΟΘΕΣΙΚΗ/ΦΡΟΝΙΚΟΫΠΟΘΕΣΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ 18

19 Εδώ θα ακολουθήσουμε τις 6 κατηγορίες των υποθετικών λόγων ξεκινώντας πάντα απ το σχήμα της απόδοσης ή απ το ρήμα της πρότασης στο οποίο ανήκει η μετοχή. α. Αν έχω απόδοση που να ταιριάζει στο πραγματικό, θα προσαρμόσω ανάλογα και την υπόθεση (ταῦτα ἔχων ἅπαντα ἔχω «εἰ ἔχω ταῦτα - ἅπαντα ἔχω». β. Αν έχω απόδοση δυνητική οριστική, θα αναλύσω τη μετοχή σε εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου: (οὐκ ἄν ἦλθον δεῦρο, ὑμῶν μή κελευσάντων. «<εἰ ὑμεῖς μή ἐκελεύσατε»). γ. ἀφανεῖς ὄντες, οὐκ ἄν ὑμνηθεῖμεν «εἰ εἶμεν ἀφανεῖς». Έχουμε απλή σκέψη του ομιλητή. δ. Νικήσαντες ἁπάντων τούτων κύριοι ἔσεσθε. Η ανάλυση: «ἄν νικήσετε». Έχουμε απόδοση οριστική μέλλοντα (ἔσεσθε), άρα ο υποθετικός λόγος που θα σχηματισθεί θα δηλώνει το προσδοκώμενο. ε. Ἐλθόντος τοῦ θανάτου, οὐδείς βούλεται ἀποθανεῖν. (Η απόδοση θα αναζητηθεί στο βούλεται επομένως θα είναι της αόριστης επανάληψης στο παρόν και μέλλον: «<ὅταν ἔλθῃ ὁ θάνατος... Η μετοχή ως χρονικοϋποθετική). στ. Οἱ Σπαρτιται στρατευόμενοι ἔθυον. (Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη πράξη στο παρελθόν. Αναλύοντας τη μετοχή θα την κάνουμε χρονικοϋποθετική πρόταση με επαναληπτική ευκτική: «ὁπότε στρατεύοιντο<»σο είδος είναι της αόριστης επανάληψης στο παρελθόν). (άρνηση οὐ ή μή). Η χρονική μετοχή αναλύεται σε χρονική πρόταση και πολλές φορές παίρνει κάποιο χρονικό επίρρημα, όπως: ἅμα, εὐθύς, αὐτίκα, ἔτι, μεταξύ κ.τ.ό.: Ἅμα ταῦτα εἰπών ἀνέστη. Ταῦτα ἀκούσας Ἀρταξέρξης ἐπῄνεσε μέν τόν ἄνδρα. Τοῦτον ἐκπέμπει πρός τόν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν... Ταῦτα δ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος. Ἀμφιεσάμενος δέ γυναικείαις ἀμπεχόναις καί ὁμοιωθείς κόρῃ συνεθήρα αὐτῆ. ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΟΝΙΚΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ Μια χρονική μετοχή συνήθως βρίσκεται σε χρόνο αόριστο (όταν δηλώνει το προτερόχρονο). Μπορεί να συναντηθεί και σε ενεστώτα (σπάνια) όταν δηλώνει το σύγχρονο. Δε συναντάται ποτέ σε μέλλοντα. τη μετατροπή επιλέγουμε τον κατάλληλο σύνδεσμο μαζί με οριστική. Η ευκτική του πλάγιου λόγου σπανίζει στις χρονικές προτάσεις. 19

20 Μια χρονική μετοχή διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες, όπως άλλωστε και οι χρονικές προτάσεις: σύγχρονο (ὅτε, ὁπότε, ἐν ᾦ + οριστική ενεστώτα/παρατατικού): «Ἐκ δέ τῶν Ἀθηναίων κρυξ πορευόμενος ἀπαντᾶ κήρυκι Βοιωτ». Ανάλυση μετοχής «ἐν ᾧ ή ὅτε ἐπορεύετο». προτερόχρονο (ἐπεί, ἐπειδή, ὡς + οριστική): «Μετά ταῦτα ἀναστάντες εἰς τήν αὐλήν περιῆμεν». Ανάλυση μετοχής: «ἐπεί ἀνέστημεν<» υστερόχρονο (ἕως, μέχρι + οριστική): «Ταῦτα ἐποίουν γενομένου σκότους». Ανάλυση «μέχρι ἐγένετο σκότος». Οι χρονικοϋποθετικές μετοχές ακολουθούν τη σύνθεση των υποθετικών λόγων. Γενική απόλυτη ονομάζεται η μετοχή που βρίσκεται σε πτώση γενική και το υποκείμενό της δεν είναι όρος της πρότασης: Δρυός πεσούσης πς ἀνήρ ξυλεύεται. Ὥσπερ γάρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τό ὅλον (Όπως ακριβώς βέβαια όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του). Αὕτη προαποθανόντος αὐτῆ τοῦ ἀνδρός. Αιτιατική απόλυτη ονομάζεται η μετοχή (επιρρηματική) που βρίσκεται σε πτώση αιτιατική και το υποκείμενό της δεν είναι όρος της πρότασης. ε αιτιατική πτώση εκφέρεται η απόλυτη μετοχή των απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων: Πολλάκις πλεονεκτσαι ὑμῖν ἐξόν οὐκ ἠθελήσατε. Παρόν αὐτοῖς Ἕλλησι συμμαχεῖν, βαρβάροις δουλεύουσιν. Ἄδηλον ὄν ὁπότε σφίσιν αὐτοῖς ξυρράσουσι (Είναι άγνωστο πότε αυτοί θα συγκρουστούν). Όταν το υποκείμενο της μετοχής είναι ένας από τους όρους της πρότασης, τότε η μετοχή λέγεται συνημμένη. Τά περιττά δή ποιήσωμεν χρήσιμα, τόν πολύν προέμενοι πλοῦτον. ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ Σο έναρθρο απαρέμφατο, δηλαδή το απαρέμφατο με άρθρο, αντιστοιχεί με όνομα ουσιαστικό και έτσι μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκείμενο, αντικείμενο ή προσδιορισμός. Σο έναρθρο απαρέμφατο μεταφράζεται κανονικά ως τελικό απαρέμφατο ή με το αντίστοιχό του ουσιαστικό: Τό λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν (υποκείμενο). Ἐν γάρ τ κρατεῖν ἐστι καί τό λαμβάνειν τά τῶν ἡττόνων (υποκείμενο). 20

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΡΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΡΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ΤΝΟΠΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. 1 α. Η Πρόταση σχετικά με το Περιεχόμενό και το ποιόν της

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. 1 α. Η Πρόταση σχετικά με το Περιεχόμενό και το ποιόν της Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝTAΚΤΙΚΟΥ - ETΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Στην ενότητα Πρόταση θα εξετάσουμε τους ακόλουθους όρους : 1. Είδη Προτάσεων: 1α) Βάσει περιεχομένου 1β) Βάσει των όρων της 1 α. Η Πρόταση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1 4 Α. Μετάφραση Είναι λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπίσουμε νόμους για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στους εμφύλιους πολέμους όλα είναι αξιοθρήνητα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στους εμφύλιους πολέμους όλα είναι αξιοθρήνητα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 Στους εμφύλιους πολέμους όλα είναι αξιοθρήνητα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο αξιοθρήνητο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές

Διαβάστε περισσότερα

A. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

A. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ A. ΚΕΙΜΕΝΟ Πρὸς πάντα ὅσα πράττουσιν ἄνθρωποι χρήσιμον τὸ σῶμά ἐστιν ἐν πάσαις δὲ ταῖς τοῦ σώματος χρείαις πολὺ διαφέρει ὡς βέλτιστα τὸ σῶμα ἔχειν ἐπεὶ καὶ ἐν ᾧ δοκεῖ ἐλαχίστη σώματος χρεία εἶναι, ἐν τῷ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Β6, 4 10

Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Β6, 4 10 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Β6, 4 10 Ἐν παντί δή συνεχεῖ καί διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τό μέν πλεῖον τό δʹ ἔλαττον τό δʹ ἴσον,

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ. Θεωρία και ασκήσεις Συντακτικού

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ. Θεωρία και ασκήσεις Συντακτικού 1 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρία και ασκήσεις Συντακτικού Σχολικό Έτος 2014-2015 Υπεύθυνοι μαθήματος Αλέξανδρος Μητσέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙΟ φροντιστήριο

ΚΟΡΥΦΑΙΟ φροντιστήριο ΚΟΡΥΦΑΙΟ φροντιστήριο Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οὗτος δὲ ὁ παρέχων κοινὸν ἑαυτὸν τοῖς συμμάχοις, οὐδὲν τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἕξειν μὲν αὐτούς ὅ,τι λέξουσι περὶ τοῦ νόμου καὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων

Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων 28 Μαΐου 2012 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Α1. Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β, 1, 4-7

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β, 1, 4-7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ :ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Να μεταφράσετε το κείμενο που σας δίνεται. Ότι λοιπόν δεν είναι δίκαιο οι ισχυροί να εξουσιάζουν τους αδύναμους, και σε εκείνα τα χρόνια τυχαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κείμενο. Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν. τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ

1ο Κείμενο. Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν. τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ 1ο Κείμενο Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνησιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ κινδύνων; οὐ γὰρ μόνον φανεῖται τοὺς ἄλλους πολέμους, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 Α1. Μετάφραση Η αρετή λοιπόν αναφέρεται σε συναισθήματα και πράξεις, στις οποίες η υπερβολή και η έλλειψη αποτελούν λάθος και

Διαβάστε περισσότερα

Ι, 30-32. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Ι, 30-32. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Ι, 30-32 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος σύµφωνα µε τη διήγηση του Ξενοφώντα σ αυτές τις παραγράφους;

Διαβάστε περισσότερα

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική.

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. ΑΡΙΟΣΕΛΟΤ «ΠΟΛΙΣΙΚΑ» Κ ε ί μ ε ν ο Ενότητα 11η Επειδή ὁρῶμεν πᾶσαν πόλιν οὖσαν κοινωνίαν τινά και συνεστηκυῖαν ἕνεκα ἀγαθοῦ τινος (πάντες γάρ πράττουσι πάντα χάριν τοῦ δοκοῦντος εἶναι ἀγαθόν), δῆλον ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση 91 (15 ) Στοιχεία µαθητή Ονοµατεπώνυµο:... Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µάθηµα κατεύθυνσης) Τάξη:... Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖς κατηγόροις, εἰδότας ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ. 1) Στις παρακάτω φράσεις: α) να χαρακτηρίσετε τα απαρέμφατα, β) να

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ. 1) Στις παρακάτω φράσεις: α) να χαρακτηρίσετε τα απαρέμφατα, β) να ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 1) Στις παρακάτω φράσεις: α) να χαρακτηρίσετε τα απαρέμφατα, β) να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο, γ) να βρείτε το υποκείμενό τους και να επισημάνετε πού υπάρχει ταυτοπροσωπία

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 /2/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΚΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 /2/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΚΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 /2/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΚΙΚΗ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ρήτορας Ισοκράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι )

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 26 05 2010 Α. Εξάλλου, η αρετή αναφέρεται σε συναισθήματα και σε πράξεις, στα οποία η υπερβολή και η έλλειψη αποτελούν σφάλμα και

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ ἐπιτειχίσματα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: K ε ί μ ε ν ο 18 19 Οὐδεμιᾶς τοίνυν τῶν ἄλλων στρατειῶν και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή:

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή: Ας πούμε και κάτι για τις δύσκολες μέρες που έρχονται Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein 1879-1955 Πηγή: http://www.cognosco.gr/gnwmika/ 1 ΚΥΚΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Μετάφραση 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επομένως η ηθική αρετή κινείται γύρω από τις ηδονές και τις λύπες, αφού κάνουμε τα τιποτένια εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Το κείμενο αναφέρεται στο διάλογο ανάμεσα στο Σωκράτη και τον Αθηναίο Επιγένη σχετικά με τη σημασία της υγείας του σώματος. Πρὸς πάντα ὅσα πράττουσιν ἄνθρωποι χρήσιμον τὸ σῶμά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα 17 Ευρωπαϊκά παράγωγα 17.1 Ευρωπαϊκά δικαιώματα Ορισμός 17.1. 1) Ευρωπαϊκό δικαίωμα αγοράς σε μία μετοχή είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή από τον εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 12 16 Ἡ δ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται ταῦτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Όταν είμαστε κοντά στο στόμιο και επρόκειτο να βγούμε επάνω, και αφού είχαμε υποστεί όλες τις δοκιμασίες, είδαμε ξαφνικά από ψηλά και εκείνον και άλλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Επειδή όμως η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το καθένα τους είναι ένα όλον, αποτελούμενο όμως από πολλά μέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ pro quo immensam pecuniam acceperunt: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Capitolium, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quo pro quo: εμπρόθετη εισαγωγή, εκφέρεται με οριστική. qui diu

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. α. Ξέχασες πάλι, φίλε μου, είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται γι

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. α. Ξέχασες πάλι, φίλε μου, είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται γι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. α. Ξέχασες πάλι, φίλε μου, είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται γι αυτό, πώς δηλαδή μια κάποια κοινωνική τάξη θα ευτυχήσει υπερβολικά μέσα στην πόλη, αλλά προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (1/12/2013)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (1/12/2013) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (1/12/2013) ΚΕΙΜΕΝΟ (Βιβλίο 2 ο, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι: 16 19) 16. Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2 ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Yπεύθυνοι καθηγητές Μπουρμπούλιας Βασίλης - φιλόλογος Τσατσούλα Μαρία - φυσικός 1 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Η Μεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική επιμέλεια : Αναστασία Γεωργίου, φιλόλογος. Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά της Α Λυκείου. Α. Κείμενο

Φιλολογική επιμέλεια : Αναστασία Γεωργίου, φιλόλογος. Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά της Α Λυκείου. Α. Κείμενο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά της Α Λυκείου Α. Κείμενο ΞΕΝΟΦΩΝ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,2 20 23 Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Ἐξ οὗ καὶ δῆλον< ἄλλως ἂν ἐθισθείη» και «Μαρτυρεῖ δὲ< πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης». Βλέπετε βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

[18] Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ ἄλλων. Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο

[18] Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ ἄλλων. Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Ημερομηνία: 07/01/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Εξεταζόμενο μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Καλουπτσή Πασχαλιά Διδαγμένο Κείμενο [18] Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ ἄλλων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. B & Γ Λυκείου

Θεµατογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. B & Γ Λυκείου Αντώνης Μπιτσιάνης Θεµατογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Πρωτότυπη µέθοδος επεξεργασίας του αδίδακτου κειµένου B & Γ Λυκείου Περιλαµβάνει: επιλεγµένα κείµενα ανά συντακτικό φαινόµενο, µε δοµική αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων.

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. A A N A B P Y T A Άρθρο στους Μιγαδικούς Αριθμούς 9 5 0 Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος, Μαθηματικός Εισαγωγή Το άρθρο αυτό γράφεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, επιζητά το μέσο και αυτό επιλέγει, το μέσο όχι από καθαρά ποσοτική

Α. Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, επιζητά το μέσο και αυτό επιλέγει, το μέσο όχι από καθαρά ποσοτική ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

... A. Να βρείτε τα ουσιαστικά της πρώτης κλίσης στις προτάσεις που ακολουθούν και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

... A. Να βρείτε τα ουσιαστικά της πρώτης κλίσης στις προτάσεις που ακολουθούν και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: Ημερομηνία : 12/10/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος : 120' Αρχαία Ελληνικά Β Λυκείου (Αδίδακτο) Ονοματεπώνυμο... μαθητή: Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καλουπτσή Πασχαλιά A. Να βρείτε τα ουσιαστικά της πρώτης κλίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα 2011 11 3 2011 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Προτεινόμενα Θέματα 2011 11 3 2011 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 15 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις.

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα

Συναρτήσεις. Σημερινό μάθημα Συναρτήσεις Σημερινό μάθημα C++ Συναρτήσεις Δήλωση συνάρτησης Σύνταξη συνάρτησης Πρότυπο συνάρτησης & συνάρτηση Αλληλο καλούμενες συναρτήσεις συναρτήσεις μαθηματικών Παράμετροι συναρτήσεων Τοπικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές στην κίνηση Brown

Εφαρμογές στην κίνηση Brown 13 Εφαρμογές στην κίνηση Brown Σε αυτό το κεφάλαιο θέλουμε να κάνουμε για την πολυδιάστατη κίνηση Brown κάτι ανάλογο με αυτό που κάναμε στην Παράγραφο 7.2 για τη μονοδιάστατη κίνηση Brown. Δηλαδή να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία 1 Εισαγωγικά 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία Στη θεωρία μέτρου, όταν δουλεύει κανείς σε έναν χώρο X, συνήθως έχει διαλέξει μια αρκετά μεγάλη σ-άλγεβρα στον X έτσι ώστε όλα τα σύνολα που εμφανίζονται να ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»

Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ A1. Επομένως ούτε εκ φύσεως ούτε όμως και

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296) ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 Pointers 1 Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 1 Μνήμη μεταβλητών Κάθε μεταβλητή έχει διεύθυνση Δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;).

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 31-38 (Τοιαῦτά φασι... ἐσθλῶν κακή).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 31-38 (Τοιαῦτά φασι... ἐσθλῶν κακή). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα