Εφαρµογές Πληροφοριακών Συστηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογές Πληροφοριακών Συστηµάτων"

Transcript

1 Εφαρµογές Πληροφοριακών Συστηµάτων P. Loucopoulos Gr. Chondrocoukis

2 Σκοπός της παρουσίασης Παρουσίαση της δοµής και του περιεχοµένου του µαθήµατος Παρουσίαση των µελετών Εισαγωγή στην τεχνολογία των πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη ενός πλαισίου για την µελέτη εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων 2

3 Πρόοδος της παρουσίασης Εισαγωγή Γενικά για το µάθηµα οµή του µαθήµατος Μελέτες Επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήµατα Περιγραφή των πληροφοριακών συστηµάτων Θεώρηση των πληροφοριακών συστηµάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες Επιχειρησιακή γνώση 3

4 οµή του µαθήµατος Το µάθηµα είναι οργανωµένο ως εξής: Παραδόσεις - παρουσιάσεις Συζητήσεις σε οµάδες Βασικά σηµεία Σχέση µεταξύ επιχειρησιακών διαδικασιών και πληροφοριακών συστηµάτων Πλαίσιο για την περιγραφή τόσο της «διαδικασίας» όσο και του «προιόντος» Γλώσσες για την περιγραφή προδιαγραφών (designs) Παραδείγµατα από µελέτες σε πραγµατικές επιχειρήσεις 4

5 Μερικά βασικά σηµεία Ο όρος πληροφοριακά συστήµατα περιλαµβάνει: όλο το φάσµα δραστηριοτήτων, από την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, µέχρι την υποστήριξη των επιχειρησιακών στρατηγικών Οι σύγχρονες επιχειρήσεις βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στα πληροφοριακά τους συστήµατα,, για να υποστηρίξουν Εξέλιξη Καινούριοϋς τρόποϋς εργασίας Ολοκλήρωση Eπανασχεδιασµό To µάθηµα θα µελετήσει τρόπους εναρµόνισης των δοµών των επιχειρήσεων µε τα πληροφοριακά τους συστήµατα 5

6 Θέµατα του µαθήµατος Εναρµόνιση του κόσµου της επιχείρησης µε τον κόσµο του πληροφοριακού συστήµατος ανάπτυξη απαιτήσεων Επανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών Θεωρητική και τεχνολογική υποδοµή conceptual modelling µέθοδοι σχεδιασµού συστηµάτων data warehousing και data mining διαχείριση ροής εργασίας 6

7 Πρόοδος της παρουσίασης Εισαγωγή Γενικά για το µάθηµα οµή του µαθήµατος Μελέτες Επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήµατα Περιγραφή των πληροφοριακών συστηµάτων Θεώρηση των πληροφοριακών συστηµάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες Επιχειρησιακή γνώση 7

8 Οι µελέτες Οι µελέτες θα χρησιµοποιηθούν για την παρουσίαση του τρόπου χρήσης της µεθοδολογίας σαν βάση για τις εργασίες του µαθήµατος Τρεις τοµείς: Σχεδιασµός Συστήµατος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Επανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών στο χώρο των εταιριών ηλεκτρισµού Ανάπτυξη προφίλ πελατών σε τράπεζες 8

9 Εισαγωγικά για τη βιοµηχανία ηλεκτρισµού... Παραγωγή Λειτουργία Συστήµατος Παροχή Μεταφορά ιανοµή 9

10 Εισαγωγικά για την εφαρµογή... Το πλαίσιο: Επιχειρήσεις παραγωγής και διανοµής ηλεκτρισµού Το πρόβληµα: Οι ταχύτατες αλλαγές στο χώρο του ηλεκτρισµού στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε αυξηµένη δυναµική στις αντίστοιχες εταιρίες. Εξωτερικές δυνάµεις: Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απορρύθµιση της αγοράς ηλεκτρισµού, καθώς και πολιτικές και κοινωνικές τάσεις για µεταρρύθµιση. Ηλύση: Μια δοµηµένη προσέγγιση στη διαχείρηση αλλαγής, που επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση των βέλτιστων πρακτικών από διαφορετικές εταιρίες του χώρου. 10

11 Παρούσα κατάσταση Προσανατολισµός στον πελάτη αντί για προσανατολισµό στον λογαριασµό Το πρόβληµα των υπαρχόντων συστηµάτων (legacy systems) Ευκαιρία για κέρδος από την ανάλυση λειτουργικών δεδοµένων 11

12 Προσέγγιση νέων πελατών Prospect Details Prospects Database Customer Care System Telephone Campaigns External Mailing Agency Mailing Campaigns Customer Records Analysis Tools Business Profitability Warehouse Application Data Application Systems Applicant Scores Agreements Credit Reference Agencies 12

13 Συστήµατα UPL, Revolving Credit Application Input System Accepted UPL Επικάλυψη λειτουργικότητας FTL Application Input System FTL Accepted Revolving Credit Accepted UPL, FTL Marketing Database Customer Data Predictive Dialler Account Maintenance System Επανάληψη δεδοµένων Customer Data Accounts Data Fraud Management System Customer Care System FTL Account Maintenance System Accounts Data Customer Data Accounts Data On-Line Account Queries System Customer responses 13

14 Εισαγωγικά για την περιοχή... DADQ ED BA 039 SK 242 ASD SDD SDFDF FD SDF 14

15 Απαιτήσεις για τα συστήµατα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ΣΤΟΧΟΣ Να διαφυλαχθεί υψηλός βαθµός ασφάλειας Display System ΣΤΟΧΟΣ Να διευκολυνθεί το έργο του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας προϋποθέτει υποστηρίζει ΣΤΟΧΟΣ Να µειωθεί ο κίνδυνος ανθρωπίνου σφάλµατος προϋποθέτει ΣΤΟΧΟΣ Να οπτικοποιηθούν τα σενάρια εναέριας κυκλοφορίας 15

16 Πρόοδος της παρουσίασης Εισαγωγή Γενικά για το µάθηµα οµή του µαθήµατος Μελέτες Επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήµατα Περιγραφή των πληροφοριακών συστηµάτων Θεώρηση των πληροφοριακών συστηµάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες Επιχειρησιακή γνώση 16

17 Ο στόχος των πληροφοριακών συστηµάτων (Π.Σ.) Τα πληροφοριακά συστήµατα είναι µηχανισµοί που βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Ενα υπολογιστικό πληροφοριακό σύστηµα αντανακλά τη συµπεριφορά διαδικασιών µέσα σε ένα συγκεκριµένο εργασιακό περιβάλλον ΕΠΟΜΕΝΩΣ: Υπάρχει στενή σχέση µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων και πραγµατικού κόσµου 17

18 Σχέσεις µεταξύ του πραγµατικού κόσµου και των Π.Σ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ INTERFACES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ letters events paper files... sounds images events Networks and Computer Systems 18

19 Μέρη ενός πληροφοριακού συστήµατος INTERFACE SYSTEM Conceptual Schema Fact Type Definition Constraints Rules of Derivation Information Processor DBMS Transaction Processor INFORMATION SYSTEM Database 19

20 Ζητήµατα στα σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλλοντα ιαθέσιµη γνώση - έντονα αυξητική τάση Πολυπλοκότητα - έντονα αυξητική τάση Όλο και πιο εξειδικευµένα, αλληλοεξαρτούµενα συστήµατα εµφανίζονται υναµική - έντονα αυξητική τάση Το επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από συνεχή αλλαγή 20

21 Τα κύρια σηµεία των πληροφοριακών συστηµάτων Planning Co-ordination ordination Co-operation operation Integration Discovery Deliberation Visualisation 21

22 Στόχοι για την επιχείρηση και το πληροφοριακό σύστηµα Επιχείρηση Πραγµατοποίηση Επιχειρησιακή δοµή και διαδικασίες Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Στόχοι της επιχείρησης Στρατηγική για τη διαχείριση της πληροφορίας Στόχος Πληροφοριακό Σύστηµα 22

23 Το πλαίσιο των πληροφοριακών συστηµάτων Η οπτική του πραγµατικού κόσµου Η οπτική του πληροφοριακού συστήµατος Η οπτική του υπολογιστικού συστήµατος use Info Resource use Processes perform defines rep. of defines rep. of I.S. View Business Info View Business Process View represents automated part of represents automated part of Comp Sys View Comp. Sys. Data View Comp. Sys. Function View Actors defines rep. of Workpractice View Comp. Sys. Arch. View represents implementation of supports represents structuring of Computer System 23

24 Κύκλος ζωής στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων Απαιτήσεις problems informal requirements domain knowledge knowledge acquisition validation specification part of specification to be computerised design verification information system Σχεδιασµός 24

25 Πρόοδος της παρουσίασης Εισαγωγή Γενικά για το µάθηµα οµή του µαθήµατος Μελέτες Επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήµατα Περιγραφή των πληροφοριακών συστηµάτων Θεώρηση των πληροφοριακών συστηµάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες Επιχειρησιακή γνώση 25

26 ιαδικασία και αποτέλεσµα Περιγραφές παρούσας κατάστασης Περιγραφές µελλοντικής κατάστασης Enterprise Modelling Conceptual Model of Enterprise Κοινή κατανόηση Αξιολόγηση αλλαγών Conceptual Model of Existing System Integration & Analysis Conceptual Model of New System Reverse Modelling Application Development Existing System Transition New System 26

27 Οι δύο διαστάσεις της µοντελοποίησης ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ENTERPRISE SUBMODEL determines explains links ref. ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ A Model of CONTEXTS DECISIONS INFORMATION SYSTEM AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS SUBMODEL ref. NON- FUNCTIONAL REQUIREMENTS SUBMODEL ref. ARGUMENTS and ACTIONS about the process of development DESIGN SUBMODEL 27

28 28 Παράδειγµα Παράδειγµα περιγραφής περιγραφής προϊόντος προϊόντος 1,m EMPLOYEE MANAGER STAFFER FREELANCER INVOICE 1,1 1,1 1,1 0,m 1,m supervised_by has allocated submits 1,1 1,1 1,m PUBLIC-TRAN ALLOWANCE has 0,1 EURO invoice_id emp_no supervises is_for authorised_by 2-4 1,1 1,1 DOOR ENGINE CAPACITY CAR has IsPartOf 1,1 is_for TAX_REFERENCE code has 1,1 0,m is_for REG. no has is_for 1,1 1,1 authorises

29 Παράδειγµα περιγραφής διαδικασίας Hypotheses H2.1 Increase efficiency of trouble crew dispatching H2.2 Improve trouble detection Arguments Dispatch time is an important delay factor (+) The trouble detection procedure is extremely naive (+) G2- Accelerate service restoration Action Accept H2.1, H2.2 as Goals G4, G5 (AND) The two hypotheses are synergistic (+) G4 - Increase efficiency of trouble crew dispatching G5 - Improve trouble detection 29

30 Moντελοποίηση Η δοµηµένη περιγραφή απόψεων του πραγµατικού κόσµου µε σκοπό την κατανόηση και την επικοινωνία 30

31 Αναπαράσταση επιχειρησιακής γνώσης blah blah blah Actor 1 Role 1 Actor 2 Role 2 G i,1 G i,2 Actor n... G i,j Role n G i,j+1... G i,n 31

32 Οι Αρχές της I.S.O. The 100% Principle "All laws and rules governing the universe of discourse must be defined within the conceptual schema. None of these laws or rules must become part of of an application program or be distributed among many different application programs. The respective aspects of formulating these rules and of retrieving and manipulating information must be kept strictly separate". The Conceptualisation Principle "The conceptual schema must refer exclusively to rules of the universe of discourse. Rules which govern the implementation of the information system must not be allowed to become part of the conceptual schema". 32

33 Φορµαλισµοί στην ανάπτυξη Π.Σ. Αναπαράσταση του πραγµατικού κόσµου Conceptual Modelling Αναπαράσταση µηχανής Εφαρµογές βάσεων δεδοµένων Προγράµµατα εφαρµογών κ.ά. 33

34 Μεταµοντέλα, µοντέλα και δεδοµένα Language Structures Ανεξάρτητο µεθόδου inst_of L3 The method Definition Model inst_of L2 Ανεξάρτητο επιχείρησης The Application Model L1 inst_of Ειδικό για επιχείρηση The Application Information Component L0 Ειδικό για Π.Σ. 34

35 Παράδειγµα µεταµοντέλου Actor-Role Model Concept ModViews 1..n Actor +OrganisationalDivision : string plays has 1..n requires 1.n Enterprise Role +RoleFrequency : string 1..n involved_in 1..n has 1..n Role Goal Individual Actor Type Group Actor Type Competence +Competence : string Role Relationship requires provides 2..n made_up_of Hierarchical Dependency +Identifier : char = A requires gives Resource Dependency +Identifier : char = R +Resource : string requires gives Intentional Dependency +Identifier : char = I requires gives Enterprise Role ActorRole Enterprise Role ActorRole Enterprise Role ActorRole 35

36 ηµιουργία στιγµιότυπου (instance) Actor Dependency Marketing Department Promotion Department R Direct Product Promotion Determine Way of Promotion Marketing Dept. Provides directions to the Promotion Dept. To research for market needs To select the way of product promotion To create the target customer list I Promotion Dept. awaits completion of Direct Product Promotion To identify specialised needs of specific prospect customer groups Role Goal 36

37 Πρόοδος της παρουσίασης Εισαγωγή Γενικά για το µάθηµα οµή του µαθήµατος Μελέτες Επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήµατα Περιγραφή των πληροφοριακών συστηµάτων Θεώρηση των πληροφοριακών συστηµάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες Επιχειρησιακή γνώση 37

38 Οι 4 κόσµοι στην ανάπτυξη Π.Σ. Πώς χρησιµοποιείται πληροφορία για τον πραγµατικό κόσµο στο Π.Σ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Πώς το Π.Σ. αναπαριστά πληροφορία για τον πραγµατικό κόσµο ΚΟΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Τί user interfaces πρέπει να υποστηρίζει το σύστηµα ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τί κριτήρια καθόρισαν τους στόχους ανάπτυξης ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τί αποφάσεις λήφθηκα για το σχεδιασµό του συστήµατος 38

39 ιαφορετικοί τύποι µοντέλων organisational models business models speech act models actor models ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ behavioural models functional models data models specification models ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ version & configuration models ΑΝΑΠΤΥΞΗ process models product models tool models 39

40 Μοντέλα για βάσεις δεδοµένων και C.A.S.E. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ CONCEPTUAL MODELLING C.A.S.E. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Schema Design Transactions Design Models for the design of database applications Models for the capture of real-world knowledge FR Specification NFR Specification Enterprise Model Process Model ΜΕΘΟ ΟΣ Specification Repositories Models for the design of the repository Metamodels Product Process Method 40

41 Πρόοδος της παρουσίασης Εισαγωγή Γενικά για το µάθηµα οµή του µαθήµατος Μελέτες Επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήµατα Περιγραφή των πληροφοριακών συστηµάτων Θεώρηση των πληροφοριακών συστηµάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες Επιχειρησιακή γνώση 41

42 Τύπος γνώσης Προϊόντα ιαδικασίες Κανόνες Ικανότητες Η γνώση αφορά σε: βοηθώντας έτσι τις εταιρίες... Στόχοι Ρόλοι Συναλλαγές να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες, να αυξήσουν τα κέρδη τους, κ.λπ. 42

43 Επιχειρησιακές τάσεις Συστήµατα Τα προβλήµατα είναι αλληλένδετα ιανοητικά (symbolic) µοντέλα Βασικές αρχές της επιχείρησης Κοινό όραµα Συνεργασία µεταξύ όλων των µελών της οµάδας Οµαδική µάθηση ιάλογος [P. Senge, MIT Center of Organisational Learning] 43

44 Ορισµός της διαχείρισης γνώσης the synergistic combination of data and information processing capacity of I.T., and the creative and innovative Κοινή capacity κατανόηση of human beings [Malhotra, 1997] Εξωτερίκευση της σχετικής γνώσης Υποστήριξη για αλλαγή Βέλτιστες tools επιχειρησιακές for representing, capturing, accumulating and πρακτικές transferring intangible as well as more formalised knowledge about relationships and organisational practices.. The focus is on increasing individual and organisational adaptability and improving feedback loops [IST Programme of the European Commission, 1998] 44

45 Βασικές λειτουργίες της επιχειρησιακής γνώσης (Ε.Γ.) Αναπαράσταση Επικοινωνία Ε.Γ. Συνεργασία ιαπραγµάτευση 45

46 Πλαίσιο για την εναρµόνιση επιχείρησης και Π.Σ. Υπάρχοντα Συστήµατα Πολλαπλά Ανοµοιογενή Επιρροές e-business συγχωνεύσεις απορρύθµιση αυτοµατοποίηση προσανατολισµός στον πελάτη Περιβάλλον Γνώσης Επιχειρησιακές ιαδικασίες Στρατηγική Υποδοµή ολοκλήρωση προσβασιµότητα συνεργασία επικοινωνία Λειτουργικές Οργανωτικές τρόποι σχεδιασµού τρόποι πρόσβασης τρόποι αναπαράστασης τρόποι ολοκλήρωσης τρόποι επικοινωνίας 46

47 Απαιτήσεις για Ε.Γ. Conceptual Definition independent of any storage independent of any presentation mechanisms Methodological Definition interrelate all aspects into a coherent set of procedures describing the way of working with the concepts 47

48 Χρησιµοποίηση επιχειρισιακής γνώσης Ανάπτυξη απαιτήσεων (Requirements Engineering) π.χ. σχεδιασµός Π.Σ. για έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας Επανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR) π.χ. σε σχέση µε την απορρύθµιση της αγοράς ηλεκτρισµού στην Ευρώπη Data Warehousing π.χ. data marts για εφαρµογές OLAP Data Mining π.χ. ανακάλυψη γνώσης από την ανάλυση λειτουργικών δεδοµένων µεγάλης τράπεζας της Βρετανίας 48

49 Χαρακτηριστικά της επιχειρησιακής γνώσης Πηγή: Επιχειρησιακό περιβάλλον Επιχειρησιακή Γνώση Προορισµός Βάσεις εδοµένων Συνδιασµός & των δύο Πίνακες Βάσεων 49

50 ιαχείριση γνώσης µέσω Π.Σ. Επιχειρησιακό Περιβάλλον Models Workflow Μοντελοποίηση Επιχειρησιακής Γνώσης Λειτουργικά εδοµένα Meta models Rules Data Warehouse Data Mining Β Β Β Data Warehousing 50

51 Εργαλεία για την ανάπτυξηα απαιτήσεων Στόχοι, δοµές, διαδικασίες κ.λπ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Data Bases Data Bases Στρατηγική Π.Σ., αρχιτεκτονική Π.Σ. 51

52 Εργαλεία για τον επανασχεδιασµό επιχειρησιακών διαδικασιών Ιεραρχική οργάνωση επιχείρησης Πελατοκεντρική, στοχοκεντρική οργάνωση Research & Development Production Finance Commercial Order Fulfillment Process Leader Team Customer Ανάλυση επιχειρησιακών στόχων Complaint Treatment New Product Introduction Process Leader Process Leader Team Team Customer Customer 52

53 Εργαλεία για την ανάλυση της συµπεριφοράς των πελατών business rules, objects και mappings Επιχειρησιακό περιβάλλον Γνώση Γνώση Περιβάλλον Π.Σ. Data Bases Data Bases Data Bases Clusters, association rules κ.λπ. 53

54 Και τέλος Τα πληροφοριακά συστήµατα είναι απεικονίσεις φαινοµένων του πραγµατικού κόσµου Το επιχειρησιακό περιβάλλον σύνθετης, εκτεταµένης γνώσης είναι πηγή Η αποτελεσµατικότητα ενός Π.Σ. εξαρτάται απο τη σωστή εναρµόνιση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος µε το περιβάλλον του Π.Σ. 54

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Η Ενηµερότητα Ασφάλειας στα Πλαίσια της ιοίκησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων ιδακτορική διατριβή Τσώχου Γ. Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης και ενδεχόµενες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Περιεχόμενα BUSINESS ADMINISTRATION 05 Leadership 06 LDR 1111 / Doing Business In Asia 06 VBN 2600 / Business Plan 07 VBN 2000 / Αποτελεσματικές Διαπραγματευσεις 08

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Technological Impact on Accounting Profession

Technological Impact on Accounting Profession Technological Impact on Accounting Profession Dr Sotiris Nikolopoulos Accounting Department Technological Educational Institute of Larissa s.nikolopoulos@teilar.gr Paraskevi Tsoutsa Accounting Department

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον κλάδο των τροφίμων Η περίπτωση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων (ΠΙΝΔΟΣ)

Χαρτογράφηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον κλάδο των τροφίμων Η περίπτωση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων (ΠΙΝΔΟΣ) ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2010 και Ιουνίου 2011 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα