ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

2 μήνυμα της Διοίκησης Αγαπητοί συνάδελφοι Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι εθελούσιες ηθικές δεσμεύσεις μας, αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε όλες τις δραστηριότητές της και παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτος. Ο παρών Κώδικας αποτυπώνει και ενδυναμώνει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και δημιουργεί ένα συμφωνημένο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας και συμπεριφορών, το οποίο θα πρέπει να σεβόμαστε τόσο εμείς όσο και οι συνεργάτες, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές μας. Ο Κώδικας θα υπενθυμίζει πάντα σε κάθε έναν από εμάς, αλλά και θα βοηθά κάθε νέο εργαζόμενο ή γενικά συνεργάτη να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο οφείλει να ενσωματωθεί και τη γενικότερη κουλτούρα συνεργασίας με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που θα πρέπει να αναπτύξει. Η ενσυνείδητη αποδοχή και εφαρμογή του ΚΗΔ, δηλαδή του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ισχύει διαχρονικά και διασφαλίζει τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται σε ένα αξιακό σύστημα, το οποίο προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, τη συνεργασία, την αναγνώριση, την ακεραιότητα, τις ίσες ευκαιρίες και κίνητρα προόδου και το οποίο διακρίνει τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, συμβάλλει στο να ξεπερνιούνται προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες, προωθεί την καινοτομία σκέψεων και πράξεων βασιζόμενο στα έως σήμερα επιτεύγματα και τελικά δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και αξιοκρατίας για όλους του εργαζόμενους σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Ο καθένας μας θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να διαβάσει και να κατανοήσει τον Κώδικα και να είναι ενσυνείδητoς πρεσβευτής των αρχών και των αξιών του. Η υποστήριξη και συμβολή του καθενός μας είναι κρίσιμη για τη συνέχιση της πορείας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και των εργαζομένων της και για την επίτευξη όλων των στόχων της Εταιρείας και των ανθρώπων της, έχοντας πάντοτε ως διοίκηση μία αξιωματική και θεμελιώδη άποψη: Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας και το αξιακό μας σύστημα. Ο Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας αποτελεί ηθολογική πηγή συλλογικού πλούτου. 2

3 εισαγωγή γιατί χρειαζόμαστε κώδικα δεοντολογίας Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας αποτελεί το βασικό πλαίσιο Αρχών και Αξιών που πρέπει να χαρακτηρίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των ανθρώπων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως εταιρεία ή ως όμιλος εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, μετά την υιοθέτησή του με σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, και να διέπουν τις σχέσεις μας με τους συναδέλφους μας, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και τους συνεργάτες μας. Η γνώση, ο σεβασμός και η τήρηση του Κώδικα αποτελούν καθήκον όλων και κάθε βαθμίδας εργασίας, από το εργοτάξιο μέχρι τη Διοίκηση. Η εφαρμογή του Κώδικα διασφαλίζει: Τη διαφάνεια στις σχέσεις και τις δραστηριότητες της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών, των χρηστών των έργων μας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που επωφελείται από τα έργα μας και τις υπηρεσίες μας. Τη δημιουργία ενός ασφαλούς, υγιούς και φιλικού περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζομένους μας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες αξίες. Τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας. Το σεβασμό του περιβάλλοντος και τη δραστηριοποίηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Την προστασία των υλικών και πνευματικών περιουσιακών στοιχείων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Τη συμμόρφωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και των θυγατρικών της με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της. Την υιοθέτηση πρακτικών και συμπεριφορών σύμφωνα με τις εθελούσιες δεσμεύσεις που διέπουν την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από την αρχή της ιδρύσεώς της. Ο Κώδικας προστατεύει όλους μας από το να υιοθετήσουμε ή να υποστούμε ανάρμοστη ή παράνομη συμπεριφορά και μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συμπεριφορές αυτού του είδους βάζουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες αξίες και τα συμφέροντα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, των εργαζομένων και της κοινωνίας μας. Το περιεχόμενο του Κώδικα είναι σύμφωνο με τις γενικές αρχές που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς και Συμβάσεις καθώς και από τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 19600, ISO 37001, ISO και SA

4 Ο Κώδικας εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ όπως και όλες οι τροποποιήσεις ή προσθήκες του και αναρτάται στην ιστοσελίδα της. πώς τον χρησιμοποιούμε Ο Κώδικας αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους μας με τέτοιο τρόπο, ώστε: Να μας καθοδηγεί στον τρόπο με τον οποίο εξασκούμε το επάγγελμά μας. Να θέτει το πλαίσιο για να καθορισθούν αναλυτικότεροι κανόνες και τρόποι συμπεριφοράς. Να χρησιμεύει ως απάντηση σε διλήμματα και ερωτήματα που τίθενται κατά την εκτέλεση της εργασίας μας ή σε σχέση με αυτή. Να ανατρέχουμε σε αυτόν, όταν έχουμε αμφιβολίες για το πώς θα πράξουμε. Να αποτελεί έναυσμα θεμελίωσης των αρχών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Ο παρών Κώδικας αφορά όλες τις θυγατρικές και όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της και λαμβάνεται υπόψη στις Συμπράξεις και τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει. Το περιεχόμενο του Κώδικα δεν είναι εξαντλητικό, αλλά περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται και οι οποίες συμπληρώνονται από Πολιτικές, Διαδικασίες κι άλλα εσωτερικά έγγραφα (π.χ. Κανονισμούς, Οδηγίες) της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τα οποία είναι εξίσου δεσμευτικά για όλους μας. οι υποχρεώσεις όλων μας Εργαζόμενοι Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουμε: Να έχουμε διαβάσει και κατανοήσει τον Κώδικα και τις σχετικές Πολιτικές και Διαδικασίες. Να λειτουργούμε και να εργαζόμαστε συμπεριφερόμενοι κατ ελάχιστον με βάση τις Αρχές και τις Αξίες του. Να ενημερώνουμε άμεσα τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε περίπτωση που πέσουν στην αντίληψή μας αποκλίσεις από την εφαρμογή του Κώδικα. Να συμμετέχουμε στις εκπαιδεύσεις που διενεργούνται για τα θέματα του Κώδικα. Διευθυντικά Στελέχη Όλα τα Διευθυντικά Στελέχη οφείλουμε: Να διοικούμε εφαρμόζοντας τις Αρχές και τις Αξίες του Κώδικα. Να επαγρυπνούμε για την ορθή εφαρμογή του Κώδικα στο προσωπικό, στους προμηθευτές και στους συνεργάτες στον τομέα ευθύνης μας. Να ενθαρρύνουμε το προσωπικό μας να συμμετέχει ενεργά στις εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα του Κώδικα, δίνοντας πρώτα εμείς το παράδειγμα. 4

5 Να ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες να αναφέρουν αποκλίσεις ή απορίες επί των θεμάτων του Κώδικα. Να δημιουργούμε εργασιακό περιβάλλον το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κώδικα. Να εξασφαλίζουμε ότι οι Πολιτικές, οι Διαδικασίες και τα υπόλοιπα έγγραφα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συμμορφώνονται με τον Κώδικα. Συνεργάτες και Προμηθευτές Όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ενημερώνονται για την ύπαρξη και το περιεχόμενο του Κώδικα και παροτρύνονται: Να διαβάσουν και να κατανοήσουν τον Κώδικα, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Να συμπεριλαμβάνουν σχετικό άρθρο περί της γνώσης και αποδοχής του Κώδικα σε κάθε σύμβασή τους με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Να λειτουργούν και να εργάζονται με βάση τις Αρχές και τις Αξίες του. Να ενημερώνουν άμεσα τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε περίπτωση που πέσουν στην αντίληψή τους αποκλίσεις από την εφαρμογή του Κώδικα. Αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση η τήρηση του Κανονιστικού Πλαισίου σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, από όλους μας και από τους συνεργάτες και προμηθευτές μας. Άγνοια του Κανονιστικού Πλαισίου δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, ειδικότερα εάν επηρεάζει άμεσα τις εργασίες μας. Η μη ενημέρωση του Διευθυντή μας και του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τυχόν αποκλίσεις σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αποτελεί σημαντική παράβαση στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές μας. παρακολούθηση εφαρμογής Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα είναι ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η εφαρμογή του Κώδικα υποστηρίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και άλλα σχετικά έγγραφα, τα οποία περιγράφουν τους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου του Κώδικα, οι οποίοι είναι οι εξής: Επιθεωρήσεις σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και σε προμηθευτές και συνεργάτες στο μέτρο του εφικτού. Ενθάρρυνση υποβολής αναφορών αποκλίσεων ή ερωτήσεων. Διερεύνηση των παραπάνω αναφορών σε ανώτατο επίπεδο Διοίκησης. Μέτρηση και παρακολούθηση δεικτών ή ενεργειών συμμόρφωσης. Επίσημες αναφορές και απολογισμοί για τα θέματα του Κώδικα σε ανώτατο επίπεδο Διοίκησης. 5

6 ενημέρωση, βοήθεια και συμβουλευτική Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων μέσω της κατάρτισης στοχευμένων εκπαιδευτικών και ενημερωτικών ενεργειών ή και προγραμμάτων καθώς και χρήση πληροφοριακών εργαλείων. Ο Κώδικας γνωστοποιείται στους εργαζομένους κατά την πρόσληψή τους και στους κρίσιμους συνεργάτες, και προμηθευτές κατά την έναρξη της συνεργασίας μαζί μας οπότε και ενημερώνονται ότι είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η αποδοχή του Κώδικα γίνεται με την υπογραφή της εκάστοτε σύμβασης (εργασίας ή συνεργασίας με ελεύθερους επαγγελματίες κάθε ειδικότητας), όπου θα συμπεριλαμβάνεται σχετική παράγραφος. Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή θέλετε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα στο πεδίο δραστηριότητάς σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Προϊστάμενό σας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσετε με τον Προϊστάμενό σας ή εάν δεν ικανοποιηθείτε από τις απαντήσεις του, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει σε κάθε απορία και ανησυχία σας. αναφορές και καταγγελίες Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για τυχόν αποκλίσεις ή ανησυχίες για δυνητικές αποκλίσεις στην εφαρμογή του Κώδικα, που υποπίπτουν στην αντίληψή μας, μέσω επώνυμης, έντυπης επιστολής προς τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Αναφορές για αποκλίσεις ή και ανησυχίες για δυνητικές αποκλίσεις στην εφαρμογή του Κώδικα που αποστέλλονται ανώνυμα ή ηλεκτρονικά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Ο μηχανισμός, μέσω του οποίου μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τις αναφορές μας, αποτυπώνεται στο ακόλουθο Σχήμα. Μπορείς να αναφέρεις την ανησυχία σου στον Προϊστάμενο του Τομέα σου; Όχι Μπορείς να αναφέρεις την ανησυχία σου στο Διευθυντή του Τομέα σου; Όχι Μπορείς να αναφέρεις την ανησυχία σου στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης; Όχι Αποστέλλεις έντυπη επιστολή στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ναι Ναι Ναι Ενημερώνεις τον Προϊστάμενο του Τομέα σου Ενημερώνεις το Διευθυντή του Τομέα σου Ενημερώνεις τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δια των εξουσιοδοτημένων σχετικά προσώπων σε επίπεδο διοίκησης, που είτε έχουν ορισθεί με πρακτικό ΔΣ ή έχουν εξουσιοδοτηθεί με εκτελεστικές αρμοδιότητες, διερευνά και αξιολογεί κάθε καταγγελία που λαμβάνει και καθορίζει, όπου απαιτούνται, διορθωτικές ενέργειες στα πλαίσια της ισχύουσας 6

7 νομοθεσίας και των Πολιτικών της. Είναι ευθύνη όλων μας να συνεργαζόμαστε με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά το στάδιο της διερεύνησης. Η Διοίκηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων κάθε εργαζομένου που προβαίνει σε τέτοιους είδους αναφορές, καθώς επίσης και την προστασία του από τυχόν αντίποινα. καμία ανοχή σε αντίποινα Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν θα δείξει καμία ανοχή σε περιπτώσεις αντιποίνων στους εργαζομένους, που έχουν κάνει αναφορές για τα θέματα του Κώδικα. Ως αντίποινα μπορεί να χαρακτηριστούν οι απειλές, οι εκφοβισμοί, οι αποκλεισμοί, οι εξευτελιστικές συμπεριφορές, τα κακόβουλα σχόλια και συμπεριφορές κλπ. Σε περίπτωση που έχει υποπέσει στην αντίληψή μας τέτοιου είδους συμπεριφορά, την αναφέρουμε αμέσως ακολουθώντας τον μηχανισμό που αναφέρθηκε παραπάνω. συνέπειες - κυρώσεις Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αξιολογεί κάθε απόκλιση που εντοπίζεται στην εφαρμογή του Κώδικα και προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον Κώδικα Εργασίας, όπως διακοπή συνεργασίας, επιβολή προστίμου ή ποινικής ρήτρας, ενεργοποίηση αστικών και ποινικών διαδικασιών κ.α.. Η μη ενημέρωση του Διευθυντή μας και του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τυχόν αποκλίσεις τρίτων σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αποτελεί σημαντική παράβαση στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές μας, η οποία επισύρει τις αντίστοιχες κυρώσεις. συνεχής βελτίωση Η διαρκής ενσωμάτωση νέων απαιτήσεων, απόψεων και αντιλήψεων στις προβλέψεις του Κώδικα κρίνεται κρίσιμη, ώστε ο Κώδικας να ανταποκρίνεται συνεχώς στα νέα δεδομένα και στις προκλήσεις κάθε εποχής. Σε περίπτωση, που έχετε να προτείνετε βελτιώσεις ή να κάνετε παρατηρήσεις για το περιεχόμενο του Κώδικα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Οι αρμοδιότητές του περιγράφονται αναλυτικά στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση ή ως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 7

8 οι αξίες μας ως μέρος της στρατηγικής μας όραμα Όραμά μας είναι να είμαστε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μεγάλων, απαιτητικών και, κατά κύριο λόγο, σύνθετων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στους τομείς της αιολικής ενέργειας, των υδροηλεκτρικών έργων, της ηλιακής ενέργειας, καθώς και της διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, αποβλήτων και βιομάζας. Θέλουμε να είμαστε πάντα υπερήφανοι για το έργο που παραδίδουμε, για την επιδοκιμασία των πολιτών στο αποτέλεσμα και με το έργο μας να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Θέλουμε να δίνουμε αξία στους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας μέσω της κατασκευής έργων, τεχνολογικά προηγμένων, που καλύπτουν τις πλέον απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης. Για να υλοποιήσουμε το Όραμά μας δεσμευόμαστε: Να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο αποτέλεσμα στην ποιότητα των έργων μας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Να διευρύνουμε το πεδίο των δραστηριοτήτων μας. Να εξελίσσουμε συνέχεια τους εργαζομένους μας. Να παρέχουμε στους εργαζομένους μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Να δημιουργούμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας. Να δραστηριοποιούμαστε με όρους αειφορίας και σεβασμού του περιβάλλοντος. Να παρέχουμε κοινωνικό έργο και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε. αξίες Οι Αξίες μας αποτυπώνονται σε πέντε (5) βασικούς άξονες: Οργάνωση Εταιρική Κουλτούρα Πελάτες/ Συνεργάτες/ Προμηθευτές Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον Οι πέντε (5) άξονες αποτυπώνονται στο Σχήμα που ακολουθεί. Για κάθε άξονα αναλύονται οι βασικές αρχές που τηρεί και πρεσβεύει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 8

9 Οργάνωση - Εταιρική κουλτούρα Κοινωνία Αξίες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Πελάτες/ Συνεργάτες/ Προμηθευτές Περιβάλλον Εργαζόμενοι Στη συνέχεια παρατίθενται οι πεποιθήσεις μας και οι βασικές θεματικές ενότητες για κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες των αξιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 9

10 τα έργα μας ποιές είναι οι πεποιθήσεις μας Τα έργα μας και οι δραστηριότητές μας αντικατοπτρίζουν τις Αξίες μας και αποδεικνύουν την προσήλωσή μας στην επιχειρησιακή ηθική. Ως εκ τούτου, τα έργα μας και οι δραστηριότητές μας όχι μόνον ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των πελατών μας, αλλά αποτελούν σημείο αναφοράς για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία τους. Βασικές θεματικές ενότητες εστίαση στις ανάγκες των πελατών και των χρηστών έμφαση στην ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία χρήση των βέλτιστων διεθνών τεχνικών πρακτικών συμβατότητα διεθνών κανονισμών και προτύπων 10

11 οι άνθρωποί μας ποιές είναι οι πεποιθήσεις μας Οι άνθρωποι της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελούν το βασικότερο παράγοντα επιτυχίας της. Γι αυτό έχουμε δημιουργήσει και βελτιώνουμε διαρκώς ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από το σεβασμό, τη διαφάνεια, τις ίσες ευκαιρίες, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Βασικές θεματικές ενότητες ανθρώπινα δικαιώματα: διαφοροποίηση, ακεραιότητα και αξιοπρέπεια εργασιακές σχέσεις και πρακτικές τήρηση ιεραρχίας και οργανογράμματος ίσες ευκαιρίες παρενόχληση στο χώρο εργασίας υγεία και ασφάλεια εργαζομένων σύγκρουση συμφερόντων σχέσεις με πολιτικά κόμματα προσωπικά δεδομένα 11

12 οι πελάτες μας ποιες είναι οι πεποιθήσεις μας Επιδιώκουμε με τους πελάτες μας μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, γιατί αυτοί αποτελούν το λόγο ύπαρξης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Για αυτό το λόγο, όπως τα έργα μας χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία έτσι και οι σχέσεις μας με τους πελάτες χαρακτηρίζονται από τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια και τις ηθικές αρχές. Βασικές θεματικές ενότητες υγιής ανταγωνισμός εντιμότητα δώρα, συναντήσεις, χορηγίες και δωρεές καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις εταιρική εικόνα 12

13 οι συνεργάτες μας ποιές είναι οι πεποιθήσεις μας Οι συνεργάτες μας αποτελούν σημαντική παράμετρο για την βιώσιμη ανάπτυξη της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και τη λειτουργία της με κανόνες επιχειρησιακής ηθικής. Οι συνεργάτες μας επηρεάζουν σε πολλές περιπτώσεις το αποτέλεσμα του έργου μας καθώς και την εταιρική μας εικόνα και φήμη. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θέλει όλες οι σχέσεις με τους συνεργάτες της να είναι διαφανείς και αμοιβαία επωφελείς, ώστε να διασφαλίζεται η υγιής και μακροχρόνια συνεργασία μαζί τους. Βασικές θεματικές ενότητες μέτοχοι και επενδυτές εταίροι συνεργάτες και προμηθευτές επιλογή προμηθευτών και συνεργατών και συνεχής αξιολόγηση βάσει αυστηρών κριτηρίων διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η ΤΕΡΝΑ 13

14 τοπικές αρχές και κοινωνία ποιές είναι οι πεποιθήσεις μας Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αντιμετωπίζει με σεβασμό τις τοπικές κοινωνίες καθώς θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των έργων της. Η αμοιβαία επωφελής σχέση μαζί τους αποτελεί Πολιτική της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Βασικές θεματικές ενότητες συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και οικονομία 14

15 βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον ποιές είναι οι πεποιθήσεις μας Όπου και εάν δραστηριοποιείται η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, λαμβάνει πάντοτε σοβαρά υπόψη της την προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας αυστηρά την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Επίσης, δραστηριοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα και να ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό για το μέλλον των επόμενων γενεών. Βασικές θεματικές ενότητες προστασία περιβάλλοντος κατανάλωση ενέργειας και νερού το χρέος μας στις επερχόμενες γενιές 15

16 προστασία της περιουσίας μας ποιές είναι οι πεποιθήσεις μας Τα περιουσιακά στοιχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελούν βασικό συστατικό για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία της. Στα περιουσιακά στοιχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ περιλαμβάνονται υλικά αντικείμενα όπως κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλέφωνα καθώς και άυλα αντικείμενα όπως υπηρεσίες διαδικτύου, πνευματικά δικαιώματα κ.ά.. Βασικές θεματικές ενότητες σεβασμός και ορθή χρήση περιουσιακών στοιχείων Ορθή και θεσμοθετημένη χρήση του δικτύου, του ενδοδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων ακεραιότητα οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων ασφάλεια εμπιστευτικότητας προστασία δεδομένων ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ICT Operation) εταιρικές κάρτες κάθε είδους (πρόσβασης, οικονομικών συναλλαγών) 16

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κριτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 01 Νοεμβρίου 2016 ΚΙΝΗΤΡΟ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Η BDO GREECE, είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία που ειδικεύεται στην παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση ργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 2. υσιαστικότητα ργανισμός δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ National Bank of Greece ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Full Year 2008 Results March 17th, 2009 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (WHISTLEBLOWING) Πέτρος Φουρτούνης Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2016-2020 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες ενισχύουν την απαίτηση της κοινωνίας, τόσο για αυξημένη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η βάση της επιτυχίας μας

Η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Συμπεριφοράς Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας Η βάση της επιτυχίας μας Έκδοση IV Η εταιρεία μας Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Κοινωνία των Πολιτών: καταπολεμώντας τη διαφθορά για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης

Επιχειρήσεις και Κοινωνία των Πολιτών: καταπολεμώντας τη διαφθορά για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης Συνέδριο με θέμα: Επιχειρήσεις και Κοινωνία των Πολιτών: καταπολεμώντας τη διαφθορά για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 1 η Συνεδρία: «Προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη μέσω της καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007 Παναγιώτης Κυριακόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας Τηρώντας τις βασικές μας αξίες Κώδικας Δεοντολογίας LeasePlan Κώδικας Δεοντολογίας 2 Κώδικας Δεοντολογίας Μήνυμα του Προέδρου 3 1. Η φιλοδοξία μας 5 1.1 Εφαρμόζοντας τις βασικές αξίες μας 5 1.2 Η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας

Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Μια εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20 η Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20 η Δεκεμβρίου 2016 Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20 η Δεκεμβρίου 2016 Δεκέμβριος 2016 1 Περιεχόμενα Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης 1. Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30/06/2015 Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε, Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT www.toyota-forklifts.eu TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT Toyota Material Handling Europe, Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς Πίνακας περιεχομένων Η αποστολή μας Οι βασικές μας αξίες Οδηγίες Η TMHE

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας HEADLINE Univar Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου...3 Το όραμά μας...3 Κατευθυντήριες αρχές...3 Η προσήλωση της Univar στην εντιμότητα Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/10/2017. Στη σημερινή μας ομιλία θα κινηθούμε σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Αθήνα, 25/10/2017. Στη σημερινή μας ομιλία θα κινηθούμε σε τέσσερις βασικούς άξονες: Ημερίδες Εργασίας του ΟΟΣΑ με τίτλο «Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος: Οδεύοντας προς ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας στην Ελλάδα» Αθήνα, 25/10/2017 Τοποθέτηση ΣΕΒ στην ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Ο Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτυπώνει τις απαιτήσεις συμπλήρωσης των κριτηρίων ανά επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 Νοέμβριος 2012 Παράγραφος Αρ. Σελίδας 1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 (α) Διαφθορά και δωροδοκία 3 (β) Δωρεές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2η έκδοση, Δεκέμβριος 2016 MΗΝΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Κάθε ένας από εσάς είναι κι ένα πολύτιμο κύτταρο για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα