Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS"

Transcript

1 Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014

2 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5. Περιβάλλον Εφαρμογή του Κώδικα Παράρτημα 2

3 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι αρχές του Κώδικα βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, αποτυπώνουν τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζουμε καθημερινά τις αξίες μας στην πράξη. Οι Αξίες μας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του παρόντος Κώδικα. Με απλά λόγια, το ζητούμενο είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων με τον σωστό τρόπο. Η Ακεραιότητα, η Αξία για τους Μετόχους, η Ποιότητα, οι Άνθρωποι, η Ηγετική Θέση στην Αγορά και η Κοινωνική ευθύνη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που διέπουν την επιχειρηματική συμπεριφορά μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εφαρμογή των αρχών δεοντολογίας στις επιχειρηματικές μας αποφάσεις αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας. Η Frigoglass χαίρει ιδιαίτερης φήμης σε ολόκληρο τον κόσμο για την εντιμότητα και την ακεραιότητα που τη διακρίνουν. Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών στην Εταιρεία μας αποτελεί καθήκον κάθε εργαζομένου. Ο παρών Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει καθέναν από εμάς να εκπληρώσουμε αυτήν την υποχρέωσή μας. Ο Κώδικας αποσαφηνίζει τις πολιτικές της Frigoglass αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε τις δραστηριότητές μας ανά τον κόσμο. Κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά - εργαζόμενοι, στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - οφείλει να κατανοεί σε βάθος τον Κώδικα και να τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές του. 3 Οι αξίες αυτές καθοδηγούν τις ενέργειές μας με γνώμονα τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας με κοινωνικά υπεύθυνο και ηθικό τρόπο και κάνουν τη Frigoglass να ξεχωρίζει στα μάτια των ενδιαφερόμενων μερών της. Τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, σεβόμαστε τους νόμους, προασπίζουμε τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύουμε το Περιβάλλον. Σας καλώ, λοιπόν, να διαβάσετε, να κατανοήσετε και, προπαντός, να συμμορφώνεστε με τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας σε ό,τι κάνετε. Και μη διστάσετε στιγμή να ζητήσετε βοήθεια κάθε φορά που έρχεστε αντιμέτωποι με οποιοδήποτε νομικό, δεοντολογικό ζήτημα ή ζήτημα συμμόρφωσης. Torsten Tuerling

4 Οι Αξίες μας Ακεραιότητα Όλοι όσοι σχετίζονται με τη FRIGOGLASS - οι υπάλληλοι μας, οι πελάτες μας, οι προμηθευτές, οι μέτοχοι μας, οι κρατικές Αρχές - εκτιμούν την προσήλωση που επιδεικνύουμε στην άσκηση των δραστηριοτήτων μας με τρόπο ειλικρινή και τίμιο, ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής. Αξία για τους Μετόχους Πρωταρχικός στόχος μας είναι η δημιουργία αξίας για τους μετόχους, με τρόπο που σέβεται τις αρχές της ειλικρίνειας, της υπευθυνότητας και της νομιμότητας. Μέσα από τη σταθερή αύξηση των πωλήσεων, τον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και τη διατήρηση της ευρωστίας των οικονομικών δεικτών, πετυχαίνουμε υγιή κερδοφόρα ανάπτυξη σε ετήσια βάση, αποδίδοντας έτσι μεγαλύτερη αξία προς τους μετόχους μας. Ποιότητα Για να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την ευημερία της επιχείρησης σε βάθος χρόνου, εφαρμόζουμε αυστηρά τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Πάγια δέσμευση κάθε μέλους του Ομίλου Εταιρειών Frigoglass είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ολικής ποιότητας όσον αφορά στα προϊόντα, την εξυπηρέτηση πελατών, τη διαδικασία παραγωγής και το ανθρώπινο δυναμικό. 4 Άνθρωποι Οι ικανότητες, το ταλέντο και η προσήλωση των ανθρώπων της Frigoglass αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της επιτυχημένης πορείας μας μέχρι σήμερα. Καλλιεργούμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης όπου οι σχέσεις βασίζονται στον σεβασμό του ατόμου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, παρενόχλησης ή εκφοβισμού. Ηγετική Θέση στην Αγορά Δέσμευσή μας, η διατήρηση της ηγετικής θέσης της Frigoglass σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιείται, η εξασφάλιση του θαυμασμού των πελατών μας, καθώς και η γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις νέες τους ανάγκες και απαιτήσεις. Κοινωνική Ευθύνη Οι επιχειρηματικοί μας στόχοι υλοποιούνται πάντοτε με σεβασμό προς το περιβάλλον, καθώς και με αίσθημα ευθύνης προς τις κοινωνίες εντός των οποίων λειτουργούμε. Δεσμευόμαστε για την υπεύθυνη στάση μας απέναντι στους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο. Πασχίζουμε για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, και φροντίζουμε να υποστηρίζουμε ευγενείς σκοπούς και αξιόλογες κοινωνικές πρωτοβουλίες.

5 Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο Όπου κι αν δραστηριοποιείται η Frigoglass, οφείλουμε να σεβόμαστε και να συμμορφωνόμαστε με τα ήθη και τις επιχειρηματικές πρακτικές κάθε χώρας, καθώς και με τους οικείους νόμους και κανονισμούς. Όταν στις επιχειρηματικές συναλλαγές εμπλέκονται περισσότερες από μία χώρες, οφείλουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους. Όταν ανακύπτουν ζητήματα σύγκρουσης νόμων, θα πρέπει πάντοτε να ζητάμε την καθοδήγηση του νομικού συμβούλου της εταιρείας Συνεισφορές σε πολιτικά κόμματα Η Frigoglass δεν μπορεί να εμπλακεί σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή ιδεολογική δραστηριότητα και τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη τέτοιων σκοπών. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν προσωπικά σε πολιτικές ή ιδεολογικές δραστηριότητες εντός του εργάσιμου ωραρίου τους ή μέσω της χρήσης πόρων της Εταιρείας (π.χ. , τηλέφωνα και αίθουσες συσκέψεων), δεδομένου ότι η Frigoglass διαχωρίζει τη θέση της από κάθε πολιτική ή ιδεολογική δραστηριότητα. 1.1 Συμμόρφωση προς το διεθνές εμπορικό δίκαιο Σε πολλές χώρες υφίστανται νόμοι που περιορίζουν ή απαιτούν την έκδοση ειδικής άδειας για την εξαγωγή ή/και την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλες χώρες και συγκεκριμένους τρίτους. Μια χώρα μπορεί επίσης να επιβάλλει διάφορα είδη εμπορικών κυρώσεων ή αποκλεισμών (εμπάργκο) σε βάρος άλλων χωρών ή προσώπων. Το αντικείμενο αυτών των εμπορικών κυρώσεων ή εμπάργκο ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, από συγκεκριμένες απαγορεύσεις εμπορίας ενός συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι την πλήρη απαγόρευση όλων των εμπορικών συναλλαγών. Λόγω της πολυπλοκότητας των νομικών απαιτήσεων που θέτουν πολλοί εξ αυτών των διεθνών εμπορικών νόμων, οφείλουμε να ζητούμε την καθοδήγηση του νομικού συμβούλου της Frigoglass πριν από την εξαγωγή/εισαγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών ή τη διενέργεια συναλλαγών που ενδέχεται να επηρεάζονται από εμπορικές κυρώσεις. 5

6 2. Χώρος εργασίας 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα Δεσμευόμαστε για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ (UNDHR). Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ως στόχο την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πεδία επιρροής μας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του σεβασμού της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της διαφορετικότητας, με ίσες ευκαιρίες για όλους, της εξάλειψης κάθε είδους διακρίσεων και του συνυπολογισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα Η διαφορετικότητα αποτελεί επίσης θεμελιώδη αξία για τη Frigoglass. Εκτιμούμε «τη μοναδικότητα κάθε ατόμου και τις διαφορετικές αντιλήψεις και ταλέντα που διαθέτει». Προάγουμε τη διαφορετικότητα στο εργατικό μας δυναμικό και παρέχουμε ένα περιβάλλον πολυσυλλεκτικότητας που επιτρέπει στον καθένα από εμάς να συμμετέχει πλήρως και να συμβάλλει στην επιτυχία της Frigoglass. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες Η πολιτική μας κατά των διακρίσεων εναρμονίζεται πλήρως με τη θέση μας σχετικά με τη διαφορετικότητα. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους νόμους που απαγορεύουν τις διακρίσεις στις πρακτικές απασχόλησης οπουδήποτε δραστηριοποιείται. Αποτελεί πολιτική της Frigoglass η παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης και η αμερόληπτη μεταχείριση των εργαζομένων της. Πάγια πολιτική της Frigoglass είναι η απαγόρευση κάθε είδους διακρίσεων λόγω: Φυλής Θρησκεύματος Χρώματος 6 Ηλικίας Φύλου Έμφυλης ταυτότητας Αναπηρίας Ιδιότητας βετεράνου πολέμου Πολιτικών πεποιθήσεων Σεξουαλικού προσανατολισμού Γενετικών πληροφοριών Πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας Η Εταιρεία απαγορεύει την άσκηση ή την απειλή άσκησης βίας κατά συναδέλφων, επισκεπτών ή άλλων προσώπων, που είτε βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας είτε έρχονται σε επαφή με εργαζομένους της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Κάθε απειλή χρήσης βίας είναι σοβαρή και πρέπει να αναφέρεται άμεσα. Η χρήση παιδικής εργασίας από την Εταιρεία μας απαγορεύεται αυστηρά. 2.2 Εργασιακές σχέσεις Πρωταρχικό μας μέλημα είναι οι σχέσεις με τους εργαζομένους εντός του Ομίλου να βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κατανόηση, την εντιμότητα και την ανοικτή επικοινωνία. 2.3 Υγεία και Ασφάλεια Πάγια δέσμευσή μας είναι να εργαζόμαστε θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα όχι μόνο τη δική μας υγεία και ασφάλεια αλλά και την υγεία και ασφάλεια των συναδέλφων μας και των μελών της κοινότητας. Δεσμευόμαστε επίσης να προστατεύουμε το περιβάλλον ελαχιστοποιώντας και αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε όλα τα στάδια του επιχειρηματικού μας κύκλου. Η προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος αποτελεί βασική αξία για τη Frigoglass. Η διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας όλων των ανθρώπων και της ποιότητας του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι πολιτική της Εταιρείας.

7 Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα εταιρική πολιτική και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και για την ανάληψη πλήρους δέσμευσης έναντι των απαιτήσεων του προτύπου OHSAS στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων μας. Καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να απέχει από οποιαδήποτε εργασιακή δραστηριότητα εάν αυτή ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια ή το περιβάλλον. 2.4 Σύγκρουση συμφερόντων Αναμένουμε από τον καθένα να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας Σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να προκύψει όταν οι εξωεταιρικές δραστηριότητες ή τα προσωπικά συμφέροντα ενός εργαζομένου συγκρούονται ή φαίνεται ότι συγκρούονται με τα καθήκοντά του στη Frigoglass. Μια εξωεταιρική δραστηριότητα θεωρείται σύγκρουση συμφερόντων, εάν: έχει αρνητική επίδραση στα επιχειρηματικά μας συμφέροντα πλήττει τη φήμη της Frigoglass ή τις σχέσεις της με άλλους επηρεάζει την κρίση ενός ατόμου κατά την εκπλήρωση των εργασιακών του καθηκόντων. Οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη καθώς και τα άμεσα μέλη της οικογένειας αυτών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση: να ανταγωνίζονται την Εταιρεία να χρησιμοποιούν τη θέση ή την επιρροή τους για να εξασφαλίζουν αθέμιτα προσωπικά τους οφέλη ή οφέλη τρίτων να χρησιμοποιούν εταιρικές πληροφορίες, περιουσιακά στοιχεία ή πόρους για προσωπικά τους οφέλη ή αθέμιτα οφέλη τρίτων να εκμεταλλεύονται εμπιστευτικές πληροφορίες ή τη θέση τους στην Εταιρεία. Κάθε δραστηριότητα που φέρει χαρακτηριστικά σύγκρουσης συμφερόντων ανεξαρτήτως εάν υφίσταται πράγματι σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αποφεύγεται. Εάν θεωρείτε ότι ενδέχεται να συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώστε άμεσα τον προϊστάμενο ή τον διευθυντή σας για την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Η αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων σε όλες τις επιχειρηματικές μας αποφάσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για τις αξίες της Ακεραιότητας και της Εμπιστοσύνης. Μην αποδέχεστε ή προσφέρετε δώρα, χάρες ή άλλα πλεονεκτήματα Σύγκρουση συμφερόντων για έναν εργαζόμενο ή διευθυντικό στέλεχος της Frigoglass αποτελεί επίσης η προσφορά ή αποδοχή δώρων ή ψυχαγωγίας, η αξία των οποίων είναι παραπάνω από συμβολική, ή μετρητών ανεξαρτήτως ποσού προς ή από πρόσωπα ή εταιρείες που διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με τη Frigoglass. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται: να αποδεχόμαστε αμοιβές ή χαριστικές πληρωμές για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας να προσφέρουμε ή να αποδεχόμαστε δώρα ή ψυχαγωγία από οποιονδήποτε διατηρεί ή επιδιώκει να αποκτήσει επιχειρηματική σχέση με τη Frigoglass ή οποιαδήποτε εκ των συνδεδεμένων εταιρειών της. Όταν θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πρέπον να αποδεχθούμε ένα δώρο αξίας μεγαλύτερης της συμβολικής, πρέπει να ζητούμε καθοδήγηση από τους προϊσταμένους μας. Προστασία εταιρικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας Σύμφωνα με την ορθή επιχειρηματική πρακτική, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν καθήκον να προστατεύουν δεόντως και να χρησιμοποιούν με προσοχή τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κτήρια, μηχανήματα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. εμπορικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία και εμπιστευτικά δεδομένα) της Frigoglass. 7

8 Οι ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και τα βιομηχανικά απόρρητα της Frigoglass ή τρίτων πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να διαφυλάττονται. Κάθε εργαζόμενος που έχει πρόσβαση ή χειρίζεται απευθείας τις εν λόγω πληροφορίες και βιομηχανικά απόρρητα δύναται να τα χρησιμοποιεί μόνο για σύννομους επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται να κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντος, προς αποφυγή οιασδήποτε κατάχρησης, ακόμη κι αν δεν δεσμεύεται από επίσημη υποχρέωση εχεμύθειας ή ακόμη κι αν ο εργαζόμενος αποχωρήσει από τη Frigoglass. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, εμπορικά σήματα ή/και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, είναι καίριας σημασίας καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία της Frigoglass και οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για το συλλογικό συμφέρον και την προστασία της Frigoglass μέσω της δημιουργικής ανάπτυξης και της επιμελούς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 8

9 3. Αγορά 3.1 Ποιότητα προϊόντων Πάγια δέσμευση της Frigoglass είναι η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ανταποκρινόμαστε στη δέσμευση αυτή με την εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών που βελτιώνονται διαρκώς. Η προσήλωση στην ποιότητα αποτελεί κοινό παρονομαστή όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και συνδετικό κρίκο με τους πελάτες μας. Παρέχουμε προϊόντα που συμμορφώνονται με όλες τις νομικές και συμβατικές απαιτήσεις. Δεσμευόμαστε για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και άλλων εργαλείων με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε με συνεπή τρόπο μια μοναδική εμπειρία για τους πελάτες που επιλέγουν τα προϊόντα μας. Η ακεραιότητα και η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κάθε προσπάθειάς μας σε καθημερινή βάση. Οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με όλα τα πρότυπα ελέγχου ποιότητας που διέπουν τα εργασιακά μας καθήκοντα. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί, καθώς και όλες οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που αποσκοπούν στην προαγωγή της ασφαλούς και ποιοτικής παραγωγής προϊόντων. Οφείλουμε, επίσης, σε κάθε περίπτωση να τηρούμε όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις προδιαγραφές των πελατών. Πέρα από τη δική μας ευθύνη αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, πρέπει επίσης να καθιστούμε υπεύθυνους τους προμηθευτές και τους λοιπούς επιχειρηματικούς μας εταίρους και συνεργάτες για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που μας παρέχουν. 3.2 Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές Οι σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας πρέπει να θεμελιώνονται στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ακεραιότητα, 9 διασφαλίζοντας έτσι μακροχρόνιες συνεργασίες και ικανοποιώντας τα συμφέροντα όλων των μερών. 3.3 Ανταγωνισμός Πιστεύουμε στον ανοιχτό και θεμιτό ανταγωνισμό και η επιτυχία μας εξαρτάται εν μέρει από την ικανότητά μας να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Μολονότι ακολουθούμε ανταγωνιστική πολιτική, συμμορφωνόμαστε με το σύνολο της ισχύουσας αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. Οι αντιμονοπωλιακές νομοθεσίες και οι νομοθεσίες περί προστασίας του ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα σύνθετες, υπόκεινται σε πλήθος εξαιρέσεων και προϋποθέσεων και διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Οφείλουμε να εξοικειωθούμε με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού που διατίθενται στο Intranet της Εταιρείας και να συμβουλευόμαστε το νομικό τμήμα των Κεντρικών Γραφείων της Frigoglass το οποίο παρέχει υποστήριξη πριν από κάθε προγραμματισμένη ενέργεια που μπορεί να θεωρηθεί παράνομη. 3.4 Μη αποδεκτές εισφορές/αθέμιτες πληρωμές Πλήρης απαγόρευση της δωροδοκίας Η δωροδοκία δημόσιων λειτουργών σε οποιαδήποτε χώρα έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την πολιτική της Frigoglass ακόμα κι αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών για την Εταιρεία. Ουσιαστικά, σχεδόν κάθε χώρα απαγορεύει τη δωροδοκία των λειτουργών της. Επίσης, πολλές χώρες έχουν θεσπίσει νόμους που καθιστούν παράνομη τη δωροδοκία δημόσιων λειτουργών άλλων

10 χωρών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νόμος αυτός είναι ο νόμος περί πρακτικών διαφθοράς στην αλλοδαπή (FCPA). Η δωροδοκία και οι λοιπές αθέμιτες πληρωμές και τα δώρα μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: απευθείας καταβολές χρηματικών ποσών προμήθειες αδικαιολόγητες μειώσεις τιμών ή εκπτώσεις εικονικά τιμολόγια ή προϊόντα και υπηρεσίες για προσωπική χρήση. 10

11 4. Κοινωνία Η απόδοση κοινωνικού μερίσματος και η άμεση συνεισφορά στις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε αποτελούν δύο βασικές κατευθυντήριες αρχές για τη Frigoglass, η οποία στηρίζει διάφορες οργανώσεις και συνεισφέρει σε πλήθος δράσεων. Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται στην πράξη μέσω της εθελοντικής συμμετοχής μας σε προγράμματα στήριξης αξιόλογων τοπικών πρωτοβουλιών και δράσεων, με επίκεντρο την «Εκπαίδευση» και το «Περιβάλλον». 5. Περιβάλλον Μέσω των περιβαλλοντικών πολιτικών μας, δεσμευόμαστε για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης: Δεσμευόμαστε για τη συμμόρφωσή μας με όλες τις περιβαλλοντικές και νομικές απαιτήσεις οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών μας, καθώς και της διαχείρισης των προϊόντων μας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Εντοπίζουμε, ελέγχουμε και καταβάλλουμε προσπάθειες για να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα, τα απόβλητα και τη μη αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας. 10

12 Εφαρμογή του Κώδικα A) Η εφαρμογή του Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας αποτελεί πάγια δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης της Εταιρείας. Οι προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για την κοινοποίηση αυτών των προτύπων στους υφισταμένους τους και για την εκ μέρους τους κατανόηση και ορθή εφαρμογή του. B) Κάθε ένας εργαζόμενος οφείλει να εξοικειωθεί με το περιεχόμενο του Κώδικα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των εν λόγω προτύπων συμπεριφοράς και δεοντολογίας και των λοιπών πολιτικών, διαδικασιών και κατευθυντήριων οδηγιών της Εταιρείας. C) Ο παρών Κώδικας δεν μπορεί να παράσχει απόλυτες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για τυχόν απορίες ή ερωτήματα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. Καθοδήγηση και διατύπωση προβληματισμών Στο πλαίσιο των εργασιών σας για λογαριασμό της Frigoglass, ενδέχεται να βρεθείτε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις, Πολλές φορές, η κοινή λογική, η ορθή σας κρίση, ο Κώδικας και οι πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείες αρκούν για να σας καθοδηγήσουν. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρξουν φορές που χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια για να λάβετε τη σωστή απόφαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε σε διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων: Ο διευθυντής ή ο προϊστάμενός σας Ο εκπρόσωπος Ανθρώπινου Δυναμικού Τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Συμμόρφωσης Ο Επικεφαλής Εταιρικής Διακυβέρνησης Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας τυχόν δραστηριότητα που μπορεί να συνιστά παραβίαση του παρόντος Κώδικα, της πολιτικής της 11 Εταιρείας ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού, υποχρεούστε να υποβάλετε σχετική αναφορά. Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με τον Κώδικα και τις πολιτικές της Εταιρείας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Σε αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνεται η λήψη πειθαρχικών μέτρων, μέχρι και του μέτρου της απόλυσης, καθώς και η επιβολή αστικών ή ποινικών κυρώσεων. Αναφορά προβληματισμών Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass έχει συστήσει μια Επιτροπή Εταιρικής Συμμόρφωσης για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας και έχει διορίσει έναν Επικεφαλής Εταιρικής Διακυβέρνησης το έργο του οποίου συνίσταται στη διαχείριση του προγράμματος συμμόρφωσης. Τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Συμμόρφωσης είναι τα εξής: Μανώλης Σουλιώτης Λουκάς Κόμης Νίκος Μαμουλής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Όλοι οι προβληματισμοί αναφέρονται στον Επικεφαλής Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Εταιρικής Συμμόρφωσης για τη λήψη περαιτέρω ενεργειών και καθοδήγησης. Τηλεφωνικές γραμμές υποβολής αναφορών (Speak up) Επιπλέον, μπορείτε να εκφράζετε τυχόν προβληματισμούς σας μέσω: της εμπιστευτικής τηλεφωνικής γραμμής υποβολής αναφορών ( ) της εμπιστευτικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Η πολιτική και οι οδηγίες για τη χρήση της τηλεφωνικής γραμμής διατίθενται στο τοπικό Intranet της Frigoglass.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

14 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Δηλώνω ότι έλαβα και ανέγνωσα τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της Frigoglass και ότι κατανοώ τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις πολιτικές, τις αρχές και τις αξίες που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα. Κατανοώ ότι η μη συμμόρφωσή μου με τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας και τις πολιτικές και αρχές της Εταιρείας μπορεί να επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα την εργασία μου στην Εταιρεία. Δηλώνω ότι: - Διάβασα, κατανόησα και συμφωνώ να συμμορφώνομαι με τα πρότυπα του Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της Frigoglass όπως ορίζονται σε αυτόν. - Εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν εμπλέκομαι σε καμία κατάσταση που συγκρούεται ή ενδέχεται να φαίνεται ότι συγκρούεται με τον Κώδικα. Κατανοώ ότι η μη συμμόρφωσή μου με τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας και τις πολιτικές και αρχές της Εταιρείας μπορεί να επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα την εργασία μου στην Εταιρεία. Ονοματεπώνυμο εργαζομένου.. Επιχειρηματική μονάδα Υπογραφή Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο εργαζομένου. Επιχειρηματική μονάδα.... Υπογραφή.. Ημερομηνία 13

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Η δέσμευσή μας για ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Κώδικας Συμπεριφοράς της Syngenta

Η δέσμευσή μας για ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Κώδικας Συμπεριφοράς της Syngenta Η δέσμευσή μας για ακεραιότητα και υπευθυνότητα Κώδικας Συμπεριφοράς της Syngenta Κώδικας Συμπεριφοράς της Syngenta Η δέσμευσή μας για ακεραιότητα και υπευθυνότητα Κώδικας Συμπεριφοράς της Syngenta Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT www.toyota-forklifts.eu TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT Toyota Material Handling Europe, Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς Πίνακας περιεχομένων Η αποστολή μας Οι βασικές μας αξίες Οδηγίες Η TMHE

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εταιρεία Eldorado Gold Corporation (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η βάση της επιτυχίας μας

Η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Συμπεριφοράς Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας Η βάση της επιτυχίας μας Έκδοση IV Η εταιρεία μας Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγή Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών Κώδικας Ηθικής Αγοράς («ο Κώδικας») προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για συμμόρφωση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα ή αρχές. Ο Κώδικας συνδυάζεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας

Τηρώντας τις βασικές μας αξίες. Κώδικας Δεοντολογίας Τηρώντας τις βασικές μας αξίες Κώδικας Δεοντολογίας LeasePlan Κώδικας Δεοντολογίας 2 Κώδικας Δεοντολογίας Μήνυμα του Προέδρου 3 1. Η φιλοδοξία μας 5 1.1 Εφαρμόζοντας τις βασικές αξίες μας 5 1.2 Η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας G4S

Κώδικας Δεοντολογίας G4S Κώδικας Δεοντολογίας G4S Σελίδα1 Πρόλογος και Έλεγχος Εγγράφου Το παρόν έγγραφο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική, τις διαδικασίες, τις σταθερές του Κεντρικού Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks

Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks Αγαπητοί συνάδελφοι και μέτοχοι της Nokia Siemens Networks Φιλοδοξία μας στη Nokia Siemens Networks είναι η κατάκτηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Επισκόπηση Ο Κώδικας Δεοντολογίας της AHI Carrier FZC ισχύει για την AHI Carrier FZC και τις ανά τον κόσμο θυγατρικές εταιρείες της. Στον Κώδικα αφενός διατυπώνονται οι κανόνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2η έκδοση, Δεκέμβριος 2016 MΗΝΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Κάθε ένας από εσάς είναι κι ένα πολύτιμο κύτταρο για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

First Data Κώδικας Συμπεριφοράς Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και τη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη, το

First Data Κώδικας Συμπεριφοράς Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και τη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη, το First Data Κώδικας Συμπεριφοράς Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και τη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την ασφάλεια και την υπεροχή. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Pursuing Excellence With Integrity Rev. 03/2014 Απο Τον Προεδρο Και Διευθυνοντα Συμβουλο Αγαπητοί Υπάλληλοι, Διευθυντές Και Μέλη Του Δ.Σ. Της ICL, Βρίσκομαι στην ευχάριστη

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 0 9 Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς Παράρτημα του Μοντέλου οργάνωσης και διαχείρισης (Ν.Δ της 8ης Ιουνίου 2001, αρ.231 και αρθρ.30 του Ν.Δ της 9ης Απριλίου 2008, αρ.81) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ κύκλος ζωής!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ κύκλος ζωής! ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ κύκλος ζωής! ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 30/10/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Σχέσεις υπαλλήλων με τους πελάτες...3 3. Εργασιακές Σχέσεις στο Ταμιευτήριο...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ Ημερομηνία έκδοσης: Αύγουστος 2016 Τόπος έκδοσης: Αθήνα, στην έδρα της Οργάνωσης Πεδίο ισχύος: Όλα τα παραρτήματα της ΑΡΣΙΣ και όλες οι δομές της Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 Συνταγµατική Επιταγή 2 «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό οφείλουν πίστη στο σύνταγµα και αφοσίωση στην πατρίδα». Θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ARIEXPO

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ARIEXPO ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ARIEXPO Επισκόπηση Αυτό το έγγραφο περιέχει τη φιλοσοφία της εταιρείας μας, τις αρχές και τις ιδέες για το πώς να λειτουργούμε καλύτερα στο σύγχρονο περιβάλλον μας. Δεν είναι εξαντλητικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 1 Εισαγωγή Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσής της για εντιμότητα, ακεραιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007 Παναγιώτης Κυριακόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα