ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος

2 Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για τους κινδύνους της αλλογενούς (μετεγχειρητικές λοιμώξεις,μετάδοση ιογενών λοιμώξεων, υποτροπή καρκίνου,αλλοανοσοποίηση, οξυ αναπνευστικό σύνδρομο,καρδιακή κάμψη κ.α.) συμπληρωματική θεραπεία για την περιορισμένη διαθεσιμότητα του αίματος γενικότερα

3 Αυτόλογη μετάγγιση 1818 πρώτη αναφορά για διάσωση και επαναχορήγηση αυτόλογου αίματος από τον Άγγλο γυναικολόγο Blundell για τη αντιμετώπιση μαιευτικών αιμορραγιών 1931 διάσωση και επαναχορήγηση αίματος σε ασθενή με αιμοθώρακα 1943 πρώτο μηχάνημα κυτταρικής διάσωσης ( συλλογή σε φιάλη στην οποία το αίμα διηθούνταν σε γάζα) 1970 τα πρώτα μοντέρνα μηχανήματα κυτταρικής διάσωσης

4 Κώδικας των εθνών για την αιμοδοσία και την μετάγγιση (ISBT 2000 )(άρθρο2) <<οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τους γνωστούς κινδύνους και τα οφέλη της μετάγγισης αίματος αλλά και των εναλλακτικών θεραπειών και να έχουν το δικαίωμα να αποδεκτούν ή να αρνηθούν την διαδικασία>>

5 Ελληνική νομοθεσία (προεδρικό διάταγμα 138/2005, για την εναρμόνιση προς την οδηγία 2004/33/ΕΚ) αυτομετάγγιση είναι η μετάγγιση στην οποία ο δότης και ο αποδέκτης είναι το ίδιο άτομο και στην οποία χρησιμοποιείται προαποθηκευμένο αίμα η και προϊόντα αίματος

6 Ελληνική νομοθεσία(προεδρικό διάταγμα 138/2005, για την εναρμόνιση προς την οδηγία 2004/33/ΕΚ) Αυτόλογη αιμοδοσία είναι η αιμοδοσία κατά την οποία το αίμα και τα συστατικά του αίματος που συλλέγονται από ένα άτομο προορίζονται αποκλειστικά για μεταγενέστερη αυτόλογη μετάγγιση ή άλλη ανθρώπινη χρήση για το ίδιο αυτό άτομο

7 Τεχνικές αυτόλογης μετάγγισης Αυτόλογη προκατάθεση αίματος (ΑΠΑ) (εφαρμόζεται στην Αιμοδοσία) Οξεία ισοογκαιμική αιμοαραίωση (ΟΙΑ) (εφαρμόζεται στην αίθουσα χειρουργείου υπό την ευθύνη αναισθησιολόγων ή χειρουργών) Διεγχειρητική ή μετεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) (εφαρμόζεται στην αίθουσα χειρουργείου ή κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο υπό την ευθύνη αναισθησιολόγων ή χειρουργών)

8 Αυτόλογη προκατάθεση αίματος (οδηγός για την παρασκευή και την χρήση των προϊόντων αίματος του Συμβουλίου της Ευρώπης 2004) Ασθενείς υποψήφιοι για ΑΠΑ θα πρέπει να ενημερώνονται και να συναινούν τη διαδικασία της αυτόλογης μετάγγισης καθώς και για τους κινδύνους και τα οφέλη τις εξετάσεις ανίχνευσης ιολογικών δεικτών την πιθανότητα μετάγγισης και αλλογενούς αίματος, εφόσον δεν επαρκέσει το αυτόλογο την πιθανότητα αχρήστευσης των μη χρησιμοποιημένων αυτόλογων μονάδων

9 Αυτόλογη προκατάθεση αίματος (οδηγός για την παρασκευή και την χρήση των προϊόντων αίματος του Συμβουλίου της Ευρώπης 2004 εφαρμογή αυτόλογης προκατάθεσης σε παιδιατρικό πληθυσμό Σε περίπτωση παιδιατρικών ασθενών οι πληροφορίες παρέχονται εκτός από το παιδί και στους γονείς και λαμβάνεται η συναίνεσή τους

10 Αυτόλογη προκατάθεση αίματος (ΑΠΑ) Τεχνική συλλογή 1-2 αυτόλογων μονάδων αίματος/εβδομάδα (450ml ή 10.5ml/kgβσ) διάστημα εως 5 εβδομάδες προ της προγραμματισμένης επέμβασης,έτσι ώστε να υπάρξει χρόνο ανάκτησης του αίματος διακοπή 3 εως 7 μέρες προ της προγραμματισμένης επέμβασης συμπληρωματική θεραπεία με σκευάσματα σιδήρου από το στόμα(200mg θειικού σιδήρου πριν από την πρώτη αιμοδοσία και μέχρι την εγχείρηση)

11 Αυτόλογη προκατάθεση αίματος (ΑΠΑ) Τεχνική (συνέχεια) έλεγχος των αυτόλογων προϊόντων με τις ίδιες εξετάσεις όπως και των ομόλογων (προσδιορισμό ομάδων αίματος, μικροβιολογικές εξετάσεις διαλογής ) σήμανση των αυτόλογων προϊόντων με ειδικές ετικέτες οι οποίες πλην των γνωστών στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις για αυτόλογη μετάγγιση, αποκλειστικά για χορήγηση στον ασθενή (όνομα,επώνυμο ημερομηνία γέννησης,αριθμός αιμοδοσίας, χώρος και προγραμματισμένη ημερομηνία εγχείρησης) αποθήκευση στις ίδιες συνθήκες αλλά σε ξεχωριστούς χώρους από τα ομόλογα προϊόντα

12 Αυτόλογη προκατάθεση αίματος (ΑΠΑ) η ιατρογενής απώλεια αίματος συνοδεύεται από την αύξηση του επιπέδου της ενδογενούς ερυθροποιητίνης η οποία οδηγεί στην αύξηση της ερυθροποίησης κατά ml(όταν αφαιρείται 1ΜΕ) η ml(όταν αφαιρούνται δύο) με αποτέλεσμα να αντιρροπείται η απώλεια

13 στοχεύει rhuepo στην ΑΠΑ (F.Mercuriali 1977) στην αύξηση του αρχικού Ht στην αναδόμηση των ερυθροκυττάρων που χάνονται κατά την συλλογή χρήσιμη σε ασθενείς με αυτόλογη προκατάθεση 3 μονάδων ερυθρών με το σχήμα 300IU/κβσωμ ΕΦ δυο φορές την εβδομάδα για 3 εβδομάδες δεν έχει θέση σε αυτόλογη προκατάθεση 2 μονάδων ερυθρών σε ασθενείς με υψηλό αρχικό Ht

14 Αυτόλογη προκατάθεση αίματος (οδηγός για την παρασκευή και την χρήση των προϊόντων αίματος του Συμβουλίου της Ευρώπης 2004 ) Παραγγελία για ΑΠΑ (από τον θεράποντα χειρουργό ή αναισθησιολόγο) πρέπει να αναφέρεται η διάγνωση, είδος προϊόντος αίματος, αριθμός μονάδων που θα απαιτηθούν ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής της επέμβασης Τα τμήματα αιμοδοσίας υπεύθυνα για τη συλλογή παρασκευή, αποθήκευση και χορήγηση αυτόλογων προϊόντων Ο γιατρός της Αιμοδοσίας είναι υπεύθυνος για την αποδοχή ή την απόρριψη υποψήφιου ασθενούς για προεγχειρητική αιμοδοσία

15 Αυτόλογη μετάγγιση οι διαδικασίες έγκρισης για χορήγηση πρέπει να περιλαμβάνουν την επιβεβαίωση της ταυτότητας στις ετικέτες των προϊόντων αίματος και στο έγγραφο της ιατρικής εντολής οι εργαστηριακές δοκιμασίες που εκτελούνται πριν την μετάγγιση είναι ίδιες με εκείνες για τα ομόλογα προϊόντα αίματος (διασταύρωση αίματος του ασθενούς με την αυτόλογη μονάδα) Τα αυτόλογα προϊόντα αίματος που δεν μεταγγίζονται δεν χρησιμοποιούνται για ομόλογη μετάγγιση η για κλασματοποίηση πλάσματος και όταν λήξουν αχρηστεύονται

16 Εφαρμογή ΑΠΑ 1. επιλεγμένες προγραμματισμένες χ/κές επεμβάσεις στις οποίες η ημερομηνία μπορεί να προσδιορισθεί σαφώς μερικές εβδομάδες πριν την επέμβαση 2. σε επεμβάσεις όπου συνήθως ζητείται διασταύρωση αίματος και στις οποίες η πιθανότητα μετάγγισης είναι > 10% συνήθεις εφαρμογές είναι: ορθοπεδικές επεμβάσεις, ριζικές προστατεκτομές, καρδιοχειρουργικές, επεμβάσεις αγγείων, ηπατεκτομές, πλαστικές επανορθωτικές επεμβάσεις ασυνήθεις εφαρμογές γυναικολογικές επεμβάσεις, χολοκυστεκτομές

17 Αντενδείξεις εφαρμογής ΑΠΑ Μεγάλη ηλικία (>70έτη απαιτείται σχολαστική αξιολόγηση), καθώς και ασθενείς που λαμβάνουν β- blockers η αναστολείς ACE Παιδιά με σωματικό βάρος <25κg Παιδιά ηλικίας 8-16 ετών με την σύμφωνη γνώμη των γονέων Αναιμία με Hb<10g/dl

18 Αντενδείξεις εφαρμογής ΑΠΑ (συνέχεια) Σε ασθενείς με Hb:10-11g/dl η δυνατότητα ΑΠΑ εξετάζεται ανάλογα με τον αριθμό των προγραμματισμένων συνεδριών και την αιτία της αναιμίας Ασθενείς με θετικούς δείκτες για HBV,HCV,HIV,HTLV Ασθενείς με ενεργό βακτηριδιακή λοίμωξη Ασθενείς με σοβαρές καρδιοπάθειες απαιτείται αξιολόγηση από καρδιολόγο Αποκλείονται ασθενείς με ασταθή στηθάγχη, σοβαρή αορτική στένωση,μη ελεγχόμενη υπέρταση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σοβαρή καρωτιδική στένωση

19 Πλεονεκτήματα της ΑΠΑ (L.T.Goodnough2004) 1. Ελάττωση συχνότητας αλλογενούς μετάγγισης κατά 63% 2. Πρόληψη μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων 3. Πρόληψη ανεπιθύμητων ανοσολογικών αντιδράσεων από την μετάγγιση αλλογενούς αίματος 4. Πρόληψη της δημιουργίας αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων 5. Δυνατότητα ανεύρεσης συμβατού αίματος σε ασθενή με αλλοαντισώματα 6. Συμπλήρωση των γενικότερων αποθεμάτων του αίματος

20 Μειονεκτήματα της ΑΠΑ (L.T.Goodnough2004,J.K.Duguid 1999) 1. Δεν αποτρέπει τον κίνδυνο βακτηριδιακής επιμόλυνσης ή υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας 2. Δεν περιορίζει τον κίνδυνο διαδικαστικών λαθών(όπως χορήγηση ασυμβατου αίματος) διότι συντηρείται όπως το αλλογενές και επαναχορηγείται 3. Είναι πιο δαπανηρό από το αλλογενές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στις ΗΠΑ δεν αναλαμβάνουν τα έξοδα της διαδικασίας 4. Παρατηρείται αχρήστευση (30-50%) (ανάλογα με το είδος της επέμβασης) των αυτόλογων μονάδων που δεν μεταγγίσθηκαν, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ακολουθήθηκε ο προτεινόμενος οδηγός μετάγγισης για χειρουργικές επεμβάσεις

21 Μειονεκτήματα της ΑΠΑ (συνέχεια) 5. μπορεί να προκαλέσει περιεγχειρητική αναιμία και έτσι να αυξήσει τον αριθμό των μεταγγίσεων αίματος γενικότερα έως 30%(για πολλούς θεωρείται χρονία προεγχειρητική αιμοαραίωση) 6. οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις (αγγεικινητικες) στον αιμοδότη είναι πιο συχνές (έως 12 φορές ) στην αυτόλογη σε σύγκριση με την αλλογενή 7. η τεχνική δεν είναι αποδεκτή από τους μάρτυρες του Ιεχωβά 8. απαιτεί καλό προγραμματισμό για την μη μετάθεση ή αναβολή της ημερομηνίας του χειρουργείου

22 Αποδοτικότητα (cost-effectiveness) της ΑΠΑ (F.A.Sonnenberg 1999, M.Brecher 2002) Μη αποδοτική όταν χρειασθεί μετάγγιση έστω και 1 μον. αλλογενούς αίματος ή όταν αχρηστευθεί>15% του συλλεγέντος αυτόλογου αίματος Κόστος της ΑΠΑ: 135,000$-3,400,000$ ανα έτος ζωής ανα ασθενή εξαρτώμενη από το είδος της επέμβασης (ορθοπεδικά χειρουργεία, καρδιοαγγειακά,προστατεκτομές υστερεκτομές) Το υψηλό κόστος ανά έτος ζωής οφείλεται στο συνεχώς μειούμενο κίνδυνο μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων και στην υψηλή συχνότητα αχρήστευσης του αυτόλογου αίματος

23 Η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας δεν συνιστά την χρήση της ΑΠΑ εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις ασθενών όπως Σε ασθενείς με σπάνιες ομάδες αίματος ή με αλλοαντισώματα για τα οποία είναι δύσκολο να ανευρεθεί συμβατό αίμα Σε ασθενείς με σοβαρό κίνδυνο ψυχιατρικής διαταραχής αν υπάρξει προοπτική μετάγγισης με αλλογενές αίμα Σε ασθενείς οι οποίοι αρνούνται την αλλογενή αλλά αποδέχονται την αυτόλογη Σε παιδιά με σκολίωση (British Committee for Standards in Haematology F.E. Boulton et al 2007)

24 Αυτόλογη μετάγγιση στα παιδιά η αποφυγή με την αυτόλογη μετάγγιση άμεσων και απώτερων επιπλοκών που συνδέονται με αλλογενή μετάγγιση (όπως μετάδοση λοιμώξεων και αλλοανοσοποίηση με ευαισθητοποίηση σε πιθανές μελλοντικές μεταγγίσεις σε μεταμόσχευση οργάνων ή σε κύηση) φαντάζει ελκυστική προοπτική για τους παιδιατρικούς ασθενείς

25 αυτόλογη προκατάθεση αίματος σε παιδιά που υποβάλλονται σε επιλεγμένες προγραμματισμένες χ/κές επεμβάσεις ανασκόπηση (G.R.Lauder et al 2007) 16 δημοσιεύσεις 700παιδιατρικοί ασθενείς( με ορθοπεδικές,καρδιοαγγειακές επεμβάσεις κ.α.) πλεονεκτήματα (σημαντική ελάττωση της αλλογενούς μετάγγισης 94,5%,ελάττωση της χρήσης πλάσματος -αιμοπεταλίων, καλλίτερη ανάκτηση της μετεγχειρητικής αιμοσφαιρίνης, λιγότερες επιπλοκές στις επεμβάσεις σκολίωσης, άριστη αποδοχή από τους γονείς ) Μειονεκτήματα (ελάττωση συμμόρφωσης, εμφάνιση φοβίας με τις βελόνες,συχνότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις (έως 27%), ειδική εκπαίδευση του προσωπικού, πολύπλοκες διαδικασίες, κόστος)

26 αυτόλογη προκατάθεση αίματος σε παιδιά που υποβάλλονται σε επιλεγμένες προγραμματισμένες χ/κές επεμβάσεις ανασκόπηση (G.R.Lauder et al 2007) συνέχεια Πιθανές ενδείξεις (επεμβάσεις με απώλεια αίματος >20% του όγκου αίματος, παιδιά με σπάνιες ομάδες αίματος ή με πολλαπλά αλλοαντισώματα, επεμβάσεις σκολίωσης) Αντενδείξεις (πρόσφατο ιστορικό λοιμώξεων ή διάρροιας,οξεία ή χρόνια αναιμία,έλλειψη συνεργασίας, καρδιοαγγειακή νόσος μη αντιρροπούμενη,συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες) Σύσταση για εφαρμογή και άλλων τεχνικών συντήρησης αίματος (επαρκής αιμόσταση, χρήση μηχανημάτων κυτταρικής διάσωσης, μείωση της τιμής Hb για έναρξη μετάγγισης)

27 Αυτόλογη μετάγγιση αίματος σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς (βαλβιδοπάθειες,αορτοστεφανιαία πράκαμψη, συγγενείς καρδιοπάθειες) η ΑΠΑ σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς έχει εφαρμοσθεί ήδη από τη δεκαετία του '90 ασφαλής τεχνική (επιπλοκές 1-2%) εφόσον εφαρμόζεται από έμπειρο προσωπικό σε ΚΑΡΠΑ και υπό συνεχή καταγραφή πίεσης και καρδιακής συχνότητας Αντενδείξεις είναι συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ασταθής στηθάγχη, έμφραγμα μυοκαρδίου προ μηνός, σοβαρή αορτική στένωση, κλάσμα εξώθησης 25%,αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση Δεν αυξάνει την συχνότητα των μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως μεγαλύτερη παραμονή σε μονάδα εντατικής ή σε μηχανική υποστήριξη Αυξάνει τον αριθμό των μεταγγίσεων (αυτόλογων μονάδων ) σε σύγκριση με τον αριθμό των ομόλογων μονάδων στις ομάδες ελέγχου Κόστος 500, ,000$ ανά έτος ζωής

28 Διαχείριση αίματοςστις ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος στην Ευρώπη OSTEO (N.Roencher 2003) 225 κέντρα,3996 ασθενείς 2762 ασθενείς (69%) έλαβαν μετάγγιση αίματος 1639 ασθενείς με ΑΠΑ 91% μεταγγίσθηκαν (16.4% και με αλλογενές 1680 ασθενείς χωρίς ΑΠΑ 48% μεταγγίσθηκαν 13% της αυτόλογης συλλογής καταστράφηκε λόγω μη χρήσης

29 Αυτόλογη μετάγγιση στην γυναικολογία μαιευτική (N.S.Horowitz 2002,S.Catling 2007) στην γυναικολογία Η ΑΠΑ έχει υψηλό ποσοστό αχρήστευσης (88%) είναι αρκετά ακριβή δεν μηδενίζει την χρήση αλλογενούς αίματος είναι αποδοτική στις ριζικές υστερεκτομές στην μαιευτική η ΑΠΑ έχει περιορισμένη ένδειξη σε ασθενείς με σπάνια αλλοαντισώματα με συλλογή στο πρώτο τρίμηνο και διατήρηση του αίματος στην κατάψυξη

30 Αυτόλογη μετάγγιση αίματος σε ογκολογικούς χειρουργικούς ασθενείς (R.S.Weber 2007) Έχει τα ίδια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως και στις άλλες ομάδες ασθενών σε σύγκριση με μετάγγιση αλλογενούς αίματος δεν βελτιώνει ούτε την συχνότητα υποτροπών ούτε το διάστημα ελεύθερο νόσου Ελαττώνει αλλά δεν μηδενίζει την ανάγκη σε αλλογενές αίμα

31 Αυτόλογη μετάγγιση στις ριζικές προστατεκτομές η ΑΠΑ δεν μείωσε σημαντικά τις ανάγκες σε ομόλογες μεταγγίσεις αίματος σε σύγκριση με την μη προκατάθεση Οι ασθενείς έχουν χαμηλότερη Hb προεγχειρητικά και μεγαλύτερη συχνότητα μετάγγισης γενικότερα

32 Φθίνουσα πορεία της ΑΠΑ Καναδάς (M.Goldman 2002):έτη ετήσια συλλογή αυτόλογου αίματος 0.8-2% (πτώση μετά το 1995) χρήση αυτόλογου αίματος /ασθενή 3.7μονάδες (1993), 1.5 μονάδα (2000) ΗΠΑ: (L.T.Goodnough2004) έτη ετήσια συλλογή /χρήση 8.5%/5% (1992) 4%/2.6% (2001)

33 Φθίνουσα πορεία της ΑΠΑ Ευρώπη (C.Politis et al 2004) έτος χώρες μέλη της ΕΚ συλλογή αυτόλογου αίματος 3.3% (έτος 2000) 4.2% (έτος 1997) 1/3 της συλλογής αχρήστευση Ελλάδα έτος υπηρεσίες Αιμοδοσίας (21% του συνόλου) συλλογή αυτόλογου αίματος 0.4%(2386 μονάδες) χρήση αυτόλογου αίματος 1662 μονάδες (69.7% του συλλεγέντος αυτόλογου αίματος)

34 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) Σε χειρ/κες επεμβάσεις στις οποίες αναμένεται σοβαρή απώλεια αίματος το απολεσθέν αίμα μπορεί να συλλεγεί και αφού υποστεί κατεργασία να επαναχορηγηθεί στον ασθενή Η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά ανάλογα με το είδος της επέμβασης Το διασωθέν αίμα ελαττώνει και σε μερικές περιπτώσεις εκμηδενίζει την ανάγκη σε μετάγγιση αλλογενούς αίματος

35 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) Δυο τύποι μηχανημάτων διεγχειρητικής αυτόλογης μετάγγισης Α.τύπος (συνεχούς ή διακοπτόμενης ροής) συλλογή με αναρρόφηση του αίματος που χάνεται από το χειρουργικό πεδίο με συνεχή προσθήκη αντιπηκτικού (κιτρικών ή ηπαρίνης) φυγοκέντρηση και διαχωρισμός ερυθρών από πλάσμα και υπόλοιπα κυτταρικά στοιχεία Πλύσιμο των ερυθρών και επανάκτηση τους με φυσιολογικό ορό, απόρριψη των υγρών πλυσίματος Συλλογή των ερυθροκυττάρων σε ασκό και επαναχορήγηση των ερυθροκυττάρων σε ΕΦ γραμμή εντός 6 ωρών από την συλλογή CATS(Fresenius), Cell-Saver(Haemonetics),BRAT(COBE) κ.ά.

36 Diagram of the set up of a standard cell salvage circuit. Ashworth A, Klein A A Br. J. Anaesth. 2010;bja.aeq244 The Author [2010]. Published by Oxford University Press on behalf of the British Journal of Anaesthesia. All rights reserved. For Permissions, please

37 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) συσκευές Β.τύπος συλλογή αίματος από το χ/κό πεδίο, διήθηση και επαναχορήγησή του ΑUTOVAC(Boehringer),Solcotrans Orthopaedic Autotransfusion System κ.ά. Πλεονεκτούν διότι επιστρέφουν όλα τα στοιχεία του αίματος (ερυθρά αιμοπετάλια,παράγοντες πήξης ) μειονεκτούν διότι μπορεί να περιέχουν δυνητικά τοξικά υπολείμματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν υπερπυρεξία υπόταση, μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα

38

39 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) Ενδείξεις εφαρμογής - επεμβάσεις με μεγάλη διεγχειρητική απώλεια αίματος 1000 ml η >20% του όγκου αίματος ( ορθοπεδικές, καρδιοχειρουργικές,πολλαπλά τραύματα ) - ασθενείς με πολλαπλά αντισώματα η σπάνιες ομάδες αίματος - ασθενείς που δεν αποδέχονται την μετάγγιση αλλογενούς αίματος

40 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) σχετικές αντενδείξεις εφαρμογής Δυνητική αναρρόφηση νεοπλασματικών κυττάρων (χρήση φίλτρων λευκαφαίρεσης,γ ακτινοβόληση) Παρουσία λοίμωξης (χρήση αντιβιοτικών είτε στο αντιπηκτικό είτε χορήγηση στον ασθενή) Παρουσία ασκιτικού η αμνιακού υγρού στο χειρ/κο πεδίο που μπορεί να προκαλέσει εμβολή είτε ΔΕΠ (χρήση φίλτρων λευκαφαίρεσης ) Δρεπανοκυτταρική νόσος Χρήση τοπικών αιμοστατικών υλικών ή τοπικών αντισηπτικών τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αιμόλυση των ερυθρών (η διαδικασία της φυγοκέντρησης και της πλύσης συνήθως τα αποκρίνει)

41 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) πλεονεκτήματα Ελάττωση της χρήσης αλλογενούς αίματος έως 42% Κατάλληλη και για προγραμματισμένα και για επείγοντα χειρουργεία με μεγάλες απώλειες αίματος Ελάττωση διαδικαστικών λαθών κατά την χορήγηση (χορήγηση λάθος αίματος) Ελάττωση των λοιμωδών και ανοσολογικών επιπλοκών των μεταγγίσεων Καλλίτερη απόδοσηο2 στους ιστούς (φρέσκο αίμα ) Μπορεί να εφαρμοσθεί σε μάρτυρες του Ιεχωβά

42 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) Μειονεκτήματα υψηλό κόστος μηχανημάτων (αποδοτικό μόνον σε χ/κα τμήματα με μεγάλες αιμορραγικές επεμβάσεις ) εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση των μηχανημάτων κίνδυνος αιμόλυσης, λιπώδους εμβολής (απαραίτητη η χρήση φίλτρων, χρήση αισθητήρα αιμόλυσης ), πιθανότητα επιμόλυνσης από το χ/κό πεδίο (χορήγηση του διασωθέντος αίματος σε 6 ώρες από την συλλογή, χρήση αντιβιοτικών ) διαταραχές αιμόστασης (ιδιαίτερα σε μεγάλες απώλειες > 3lt) διότι διασώζονται μόνον ερυθρά και όχι πλάσμα και αιμοπετάλια

43 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) εφαρμογές μαιευτική οι μαιευτικές αιμορραγίες καταναλώνουν 3-4% του αλλογενούς αίματος η χρήση της ΔΚΔ στις καισαρικές περιορισμένη οι κίνδυνοι είναι η εμβολή αμνιακού υγρού, (περιορίζεται από την χρήση φίλτρων ) και η αλλοευαισθητοποίηση της μητέρας λόγω έκθεσης σε ερυθρά του νεογνού η ΔΚΔ έχει χρησιμοποιηθεί σε προγραμματισμένες καισαρικές τομές με αναμενόμενη μεγάλη απώλεια αίματος (προδρομικός συμφυτικός πλακούντας) ή ως θεραπεία διάσωσης σε μη αναμενόμενη μαιευτική αιμορραγία

44 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) εφαρμογες αγγειοχειρουργικη - ελάττωση κατά 37% της χρήσης αλλογενούς αίματος σε προγραμματισμένες επεμβάσεις ανευρύσματος κοιλιακής αορτής - ελάττωση κατά 3 μονάδες αλλογενούς αίματος ανά ασθενή σε ρήξεις ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

45 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ εφαρμογές στην παιδιατρική ελάττωση χρήσης αλλογενούς αίματος εως 95% σε ορισμένες επεμβάσεις (καρδιοχειρουργικές, ορθοπεδικές)

46 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) εφαρμογές στην καρδιοχειρουργική -χρήση 10%των αποθεμάτων αλλογενούς -ελάττωση 40% με την χρήση ΔΚΔ προ και μετά την καρδιοπνευμονική παράκαμψη σε επεμβάσεις στεφανιαίων η σε επεμβάσεις αντικατάστασης βαλβίδων - η χρήση τους δεν συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα, παράταση παραμονή στο νοσοκομείο, έμφραγμα,αρρυθμίες, νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονία η ΔΕΠ σε σύγκριση με την μετάγγιση αλλογενούς αίματος

47 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ εφαρμογές στην χειρουργική ογκολογία ριζικές προστατεκτομές και κυστεκτομές σε συνδυασμό με φίλτρο λευκαφαίρεσης η ΔΚΔ είναι και αποδοτική και ασφαλής τεχνική υστερεκτομές για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας με χρήση φίλτρων λευκαφαίρεσης ελάττωσε την χρήση του αλλογενούς αίματος από 79% σε 19% μεταμόσχευση ήπατος για ηπατοκυτταρικό καρκίνο η ΔΚΔ ελάττωσε την χρήση αλλογενούς αίματος ενώ είναι ασφαλής και αποδοτική τεχνική

48 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ εφαρμογες στην ορθοπεδική χειρουργική ελάττωση 40-60% των αλλογενων μεταγγισεων στις επεμβασεις ισχίου και γόνατος ελάττωση κατά 30% στις επεμβάσεις ΣΣ

49 Διεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΔΚΔ) Συχνότητα ανεπιθύμητων συμβαμάτων 0.027% vr 0.14% σε μεταγγίσεις αλλογενούς αίματος

50 Μετεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΜΚΔ) Τεχνική μετεγχειρητική συλλογή του αίματος της παροχέτευσης από το χ/κό τραύμα, διήθηση (για απομάκρυνση των υπολειμμάτων και πηγμάτων) επαναχορήγηση Μπορεί να υπάρξει και στάδιο πλυσίματος και φυγοκέντρησης των ερυθρών προ της επαναχορήγησης (για των απομάκρυνση των κυτταροκινών, ελεύθερης αιμοσφαιρίνης, μικροσωματιδίων λίπους, προϊόντων αποδομής του ινωδογόνου ) η επιστροφή του συλλεγόμενου αίματος πρέπει να γίνει εντός εξ ωρών από το χειρουργείο ( για αποφυγή βακτηριδιακών επιμολύνσεων) Μηχανήματα κυτταρικής διάσωσης διακοπτόμενης λειτουργίας τα οποία εφαρμόζονται διεγχειρητικά και συνεχίζουν την λειτουργία τους και μετεγχειρητικά έχουν εφαρμοσθεί σε μείζονες επεμβάσεις ισχίου και ΣΣ με πολύ καλά αποτελέσματα(orthopat)

51 Μετεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΜΚΔ) συστάσεις η ΜΚΔ έχει ένδειξη σε επιλεγμένες χ/κές επεμβάσεις στις οποίες η υπολογιζόμενη απώλεια αίματος μετεγχειρητικά είναι μεταξύ ml επιτρέποντας ανάκτηση τουλάχιστον του ισοδύναμου 1ΜΣΕ τέτοιες επεμβάσεις είναι αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος, σπονδυλοδεσίες, αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις σε ορθοπεδικές επεμβάσεις η επαναχορήγηση του διασωθέντος αίματος μετεγχειρητικά με η χωρίς το στάδιο του πλυσίματος είναι ασφαλής, οικονομική και κλινικά ωφέλιμη(αντιφλεγμονώδης δράση;) ελαττώνοντας σημαντικά την χορήγηση αλλογενούς αίματος σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις το διασωθέν μετεγχειρητικά αίμα πρέπει να πλένεται πριν την επαναχορήγηση διότι μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις Η χειρουργική ομάδα (χειρουργοί αναισθησιολόγοι, νοσηλευτές) θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι στην χρήση των συσκευών κυτταρικής διάσωσης να διασφαλίζουν καλή αντισηψία και επαναχορήγηση του αίματος εντός 6 ωρών και με φίλτρο(40mm)

52 Μετεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΜΚΔ) συστάσεις θα πρέπει να κρατούνται αρχεία για κάθε περίπτωση ΜΚΔ,να γίνεται περιοδικός ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος και να καταγράφονται οι τυχόν ανεπιθύμητες αντιδράσεις Αντενδείξεις χορήγησης διασωθέντος αίματος μετεγχειρητικά είναι: ασθενείς με ηπατική νεφρική ανεπάρκεια, δρεπανοκυτταρική νόσος, παρουσία λοίμωξης η καρκίνου στο χ/κο πεδίο ασθενείς που αρνούνται την διαδικασία

53

54 συμπεράσματα Από τις τεχνικές αυτόλογης μετάγγισης η αυτόλογη προκατάθεση αίματος παρουσιάζει σήμερα περιορισμένη χρήση επί ειδικών ενδείξεων Οι λόγοι είναι κύρια το υψηλό κόστος, το υψηλό ποσοστό αχρήστευσης των αυτόλογων μονάδων, η ευρύτερη εφαρμογή και άλλων τεχνικών περιορισμού της κατανάλωσης του αίματος, η μεγαλύτερη ασφάλεια του αλλογενούς αίματος λόγω βελτίωσης των τεχνικών ανίχνευσης ιολογικών δεικτών. Οι τεχνικές αυτόλογης μετάγγισης που φαίνεται να είναι αποδοτικές και κλινικά εφαρμόσιμες είναι η διεγχειρητική και μετεγχειρητική κυτταρική διάσωση ανάκαμψη του ενδιαφέροντος πιθανόν να υπάρξει στο μέλλον όταν εμφανισθεί και πάλι απειλή για νέο λοιμώδη παράγοντα που μεταδίδεται με την μετάγγιση ή όταν οι ανάγκες σε μεταγγίσεις θα υπερβούν την προσφορά

55 η παροχή τεχνικών εξοικονόμησης αίματος, μαζί με την εφαρμογή φαρμακολογικών και μη μέτρων για τον περιορισμό της απώλειας αίματος όπως επίσης και η διόρθωση της αναιμίας προεγχειρητικά αποτελούν στρατηγικές διαφύλαξης του αίματος πολύτιμες για τον κάθε ασθενή

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Ορθολογική χρήση αίματος & παραγώγων Μετάγγιση επί ενδείξεων Διασφάλιση ποιότητας 1. Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2004 L 91/25 Ο ΗΓΙΑ 2004/33/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρµογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ www.hsbt.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 E Έκδοση Σύνταξη Dr. Μαραντίδου Όλγα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 E Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Πρόγραµµα...4. Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6. Σάββατο 23 Μαΐου...6-7

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Πρόγραµµα...4. Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6. Σάββατο 23 Μαΐου...6-7 Περιεχόµενα Σελίδα Χαιρετισµός Προέδρου...1 Οµιλητές Συντονιστές...2-3 Συνοπτικό Πρόγραµµα...4 Επιστηµονικό Πρόγραµµα Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6 Σάββατο 23 Μαΐου...6-7 Γενικές Πληροφορίες...11-12 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... 11 Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ...

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... 11 Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ... ΠΕΡΙΙΛΗΨΕΙΙΣ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ 2 η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ 19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 Σημείωμα από την

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΣΕΠ-ΔΕΚ 2013

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΣΕΠ-ΔΕΚ 2013 ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΣΕΠ-ΔΕΚ 2013 4 Θέματα Mεσογειακής Aναιμίας τετραμηναία έκδοση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙOΣ ΣΥΛΛOΓOΣ ΠΑΣΧOΝΤΩΝ ΑΠO ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α. Αναστασίου Τσόχα 18-20, 115 21, Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Φύλλο οδηγιών για το χρήστη 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1. Ονομασία MEGARUBICIN Ενέσιμο διάλυμα 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Epirubicin Hydrochloride Έκδοχα: Sodium Chloride, Water for Injection

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ISSN : 1791-4574 Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 www.elodi.org Nικόλαος Κ. Κεφαλογιάννης, συντονιστής διευθυντής παθολογίας, υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι χρήσεις των βλαστοκυττάρων αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της ασφάλειας του αίματος

Η πρόκληση της ασφάλειας του αίματος Η πρόκληση της ασφάλειας του αίματος Συνέντευξη :Κωνσταντίνα Πολίτη Newsletter KEEΛΠΝΟ, Οκτώβριος 2013 1. Η ασφάλεια του αίματος και των προϊόντων του είναι από τα πιο «καυτά» ζητήματα δημόσιας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάρτιος 2012 Αρ. 13 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Ιογενείς ηπατίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

το πρόβλημα της παχυσαρκίας σήμερα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ

το πρόβλημα της παχυσαρκίας σήμερα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ το πρόβλημα της παχυσαρκίας σήμερα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ, ΜD, FRCS (Ed) Μέλος του Κολλεγίου των Χειρουργών του Εδιμβούργου Διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

«ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα