Η.BI.Π. Ο νέος Μηχανισμός Άντλησης Κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η.BI.Π. Ο νέος Μηχανισμός Άντλησης Κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014"

Transcript

1 Η.BI.Π. Ο νέος Μηχανισμός Άντλησης Κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Μάρτιος 2014

2 Πίνακας Περιεχομένων Γνωριμία με το Η.ΒΙ.Π. Βασικές παραδοχές Περιγραφή του μοντέλου Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. Παραρτήματα Page 2

3 Πίνακας Περιεχομένων Γνωριμία με το Η.ΒΙ.Π. Βασικές παραδοχές Περιγραφή του μοντέλου Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. Παραρτήματα Page 3

4 Η.ΒΙ.Π. Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) αποτελεί ένα νέο μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων, με στόχο τη διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρηματικές προτάσεις των εταιριών που αναζητούν χρηματοδότηση. Παρέχεται από την ΕΧΑΕ με σκοπό: την διευκόλυνση των εταιρειών στην άντληση κεφαλαίων σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ή έκδοσης ομολογιακού δανείου την παροχή αποτελεσματικού μηχανισμού για την ταχύτερη πίστωση των μετοχών στο Σ.Α.Τ. και την έναρξη διαπραγμάτευσης τους την αυτοματοποίηση της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων, στην αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση του δικτύου Μελών του χρηματιστηρίου. Page 4

5 Σε ποιους απευθύνεται το Η.ΒΙ.Π. Χρήση του μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων Η.ΒΙ.Π. μπορεί να γίνει από: Εταιρείες που επιθυμούν τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων, νεοσύστατες (startups) ή με ιστορικό λειτουργίας ελληνικές ή αλλοδαπές, με κινητές αξίες που διαπραγματεύονται ήδη ή πρόκειται να διαπραγματευτούν Συμβούλους εταιριών, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το κεντρικό σύστημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το δίκτυο των Μελών του Χ.Α. για την άντληση των κεφαλαίων, τον προσδιορισμό βέλτιστης τιμής διάθεσης και την αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση της διαδικασίας χρηματοδότησης. Page 5

6 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΑ ) Κατηγορία Διαπραγμάτευσης ENA ΣΤΕΠ Συμμετέχουσες Εταιρείες Ανεξαρτήτως αριθμού εταιρικών χρήσεων Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. (1/2) Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης 1. Άντληση έως 5 εκ. 2. Διασπορά σε τουλάχιστον 50 πρόσωπα 3. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 4. Νομική κατάσταση εταιρίας και μετοχών σύμφωνη με νόμους & κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται 5. Οι μετοχές πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες Χρήση Η.ΒΙ.Π. Σύμβουλος Ένταξης Ειδικές Προϋποθέσεις Ένταξης Outsourcing Οικονομικών / Νομικών Υπηρεσιών Πληροφόρηση Επενδυτών Απαιτείται Προαιρετικά Απαιτείται Πληροφοριακό Σημείωμα EΝΑ PLUS Με > 2 εταιρικές χρήσεις 1. Ι.Κ. > 1 εκ. 2. Διασπορά 10% του συνόλου των μετοχών σε τουλάχιστον 50 πρόσωπα, κανένα από τα οποία δεν κατέχει >5% 3. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 4. Νομική κατάσταση εταιρίας και μετοχών σύμφωνη με νόμους & κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται 5. Οι μετοχές πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες Προαιρετικά Απαιτείται Προαιρετικά Πληροφοριακό Σημείωμα σε περίπτωση: - άντλησης κεφαλαίων < 5 εκ. - προσφοράς μόνο σε Ειδικούς Επενδυτές - προσφοράς σε <150 Μη Ειδικούς Επενδυτές ή Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 Page 6

7 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. (2/2) Ειδικές Προυποθέσεις Ένταξης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΑ ) Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Συμμετέχουσες Εταιρείες Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης Χρήση Η.ΒΙ.Π. Σύμβουλος Ένταξης Outsourcing Οικονομικών / Νομικών Υπηρεσιών Πληροφόρηση Επενδυτών ΕNA Σταθερού Εισοδήματος Ανεξαρτήτως αριθμού εταιρικών χρήσεων 1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 2. Νομική κατάσταση εταιρείας & ομολογιών σύμφωνη με νόμους & κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται 3. Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά Πληροφοριακό Σημείωμα σε περίπτωση: - άντλησης κεφαλαίων < 5 εκ. - προσφοράς μόνο σε Ειδικούς Επενδυτές - προσφοράς σε <150 Μη Ειδικούς Επενδυτές - κινητών αξιών με ονομαστική αξία τουλάχιστον 100 χιλ. - προσφοράς με συμμετοχή ανά επενδυτή αξίας τουλάχιστον 100 χιλ. ή Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 Page 7

8 Γιατί Η.ΒΙ.Π. ; Λόγοι επιλογής της Υπηρεσίας Αξιοποίηση δικτύου Μελών Χ.Α. και πελατών τους προς όφελος των εταιριών, επίτευξη καλύτερης διασποράς, άντλησης κεφαλαίων Εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και ενεργειών, αφού τα στοιχεία των επενδυτών καταχωρούνται, μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. αυτόματα στο Σ.Α.Τ. Έλεγχος της μοναδικότητας και ορθότητας των στοιχείων των επενδυτών μέσω της Η.ΒΙ.Π. και του Σ.Α.Τ. Παρακολούθηση on line της συνολικής ζήτησης των προσφερόμενων μετοχών από την εταιρία Αυτοματοποίηση στην ακολουθία βημάτων για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία Page 8

9 Γιατί Η.ΒΙ.Π. ; Μέλη & Επενδυτές Added Value service σε υπάρχοντες πελάτες Χρήση υπάρχουσας υποδομής Μελών για συναλλαγές / εκκαθάριση / διακανονισμό Κεντρική υποδοχή και διαχείριση του συνόλου των βουλήσεων συμμετοχής Εξυπηρέτηση Ελλήνων και ξένων πελατών με τον συνήθη τρόπο, χωρίς παρεκκλίσεις από τις επιχειρησιακές διαδικασίες Προσδιορισμός της βέλτιστης τιμής διάθεσης Αυτοματοποίηση των βημάτων για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία ένταξης κινητών αξιών Πλήρη υλικοτεχνική υποστήριξη των εμπλεκομένων μερών, χωρίς επιπρόσθετα κόστη Δυνατότητα για επιπλέον έσοδα από νέες δραστηριότητες / νέους πελάτες Άντληση κεφαλαίων τόσο κατά την ένταξη μιας κινητής αξίας όσο και σε μεταγενέστερο στάδιο. Page 9

10 Ο ρόλος της ΕΧΑΕ στο Η.ΒΙ.Π. Παρέχει την κατάλληλη υποδομή (ηλεκτρονικά συστήματα & τεχνική υποστήριξη) Εγγυάται την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας Παρέχει ολοκληρωμένη διαδικασία για Την υποδοχή των δηλώσεων συμμετοχής Τον προσδιορισμό της τιμής και της βέλτιστης κατανομής των κινητών αξιών Τη δημιουργία αρχείου κατανομής αξιών Την πίστωση λογαριασμών επενδυτών με αξίες Την άμεση απόδοση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από τους επενδυτές Μείωση του χρόνου και κόστους για άντληση κεφαλαίων Page 10

11 Πίνακας Περιεχομένων Γνωριμία με το Η.ΒΙ.Π. Βασικές παραδοχές Περιγραφή του μοντέλου Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. Παραρτήματα Page 11

12 Συμμετέχοντες στην υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. Εταιρία μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. για την άντληση νέων κεφαλαίων και την ένταξη των μετοχών/ομολογιών στην ΕΝ.Α Υποψήφιοι Επενδυτές μέσω των βουλήσεων αγοράς μετοχών που δίνουν στα Μέλη και Χειριστές τους Μέλη του Χ.Α. μέσω καταχώρησης βουλήσεων των πελατών τους Το Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω της κατάλληλης υποδομής χώρου, συστημάτων και ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει Page 12

13 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επενδυτών (1/2) Για να συμμετάσχουν οι επενδυτές πρέπει να διατηρούν μερίδα επενδυτή στο ΣΑΤ. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται από τους επενδυτές προς τα Μέλη με τη συνήθη διαδικασία Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από τα Μέλη μόνο εφόσον έχει καταβληθεί το ισόποσο της συμμετοχής. Οι κινητές αξίες κατανέμονται σε ακέραιο αριθμό ανά επενδυτή. Οι επενδυτές δηλώνουν τον αριθμό των μετοχών/ομολογιών που επιθυμούν να αποκτήσουν σε συγκεκριμένη τιμή, σε περίπτωση καθορισμένης τιμής διάθεσης από την εταιρία σε συγκεκριμένη ή ελεύθερη τιμή εντός των ορίων του εύρους τιμών, σε περίπτωση εύρους τιμών Page 13

14 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επενδυτών (2/2) Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τα Μέλη, κατόπιν οδηγιών των επενδυτών/πελατών τους, μπορούν να τροποποιούν τις προσφορές τους, (κάθε νέα προσφορά τροποποιεί την προηγούμενη). Τα Μέλη χαρακτηρίζουν τον πελάτη τους/επενδυτή σε Ειδικό ή μη Ειδικό. (ν.3401/2005). Τα Μέλη/ Εκκαθαριστικά Μέλη φροντίζουν για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του διακανονισμού Η εταιρία που θα αντλήσει τα κεφάλαια μέσω του Η.ΒΙ.Π., είτε ο Σύμβουλος σε περίπτωση έχει οριστεί, συντονίζει τη διαδικασία. Page 14

15 Πίνακας Περιεχομένων Γνωριμία με το Η.ΒΙ.Π. Βασικές παραδοχές Περιγραφή του μοντέλου Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. Παραρτήματα Page 15

16 Γενικό Μοντέλο λειτουργίας Η.ΒΙ.Π. Βασικά χαρακτηριστικά (1/3) Όλα τα Μέλη του ΧΑ συμμετέχουν στη διαδικασία. Η εκδότρια εταιρία μπορεί, εάν θέλει, να επιλέξει τα Μέλη του ΧΑ που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία Οι παράμετροι αποστέλλονται στην ΕΧΑΕ από την εκδότρια τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διενέργεια του Η.ΒΙ.Π. Η ΕΧΑΕ: παρέχει το χώρο & την κατάλληλη υποδομή (ηλεκτρονικά συστήματα την τεχνική υποστήριξη) εγγυάται την αξιοπιστία και διαφάνεια της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. παρέχει ολοκληρωμένη διαδικασία δημιουργίας αρχείου κατανομής, πίστωσης λογαριασμών επενδυτών με αξίες, πληρωμής ποσού προς εκδότρια Page 16

17 Γενικό Μοντέλο λειτουργίας Η.ΒΙ.Π. Βασικά χαρακτηριστικά (2/3) Ορίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., οι παράμετροι που έχει θέσει η εκδότρια για την προσφορά Η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. διεξάγεται από τα τερματικά των Μελών, που επιλέχθηκαν από την εκδότρια Ο χρηματικός διακανονισμός διενεργείται την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ολοκλήρωσης του Η.ΒΙ.Π. Τα συμμετέχοντα Μέλη: αποστέλλουν τις σχετικές φόρμες στην ΕΧΑΕ, δηλώνοντας τους χρήστες που θα συμμετέχουν και τον τρόπο πρόσβασης εγκαθιστούν και παραμετροποιούν τον απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση Καταχωρούν τις βουλήσεις των υποψήφιων επενδυτών Page 17

18 Γενικό Μοντέλο λειτουργίας Η.ΒΙ.Π. Βασικά χαρακτηριστικά (3/3) Η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. παρακολουθείται από την εκδότρια συνολικά στο χώρο του Χρηματιστηρίου, σε πραγματικό χρόνο (real time) Η εφαρμογή επεξεργάζεται τις βουλήσεις των υποψήφιων επενδυτών, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν τεθεί και υποδεικνύει μία ή περισσότερες πιθανές κατανομές. Στη συνέχεια η εταιρία ή ο Σύμβουλος επιλέγουν την επιθυμητή κατανομή των μετοχών/ομολογιών Page 18

19 Πίνακας Περιεχομένων Γνωριμία με το Η.ΒΙ.Π. Βασικές παραδοχές Περιγραφή του μοντέλου Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. Παραρτήματα Page 19

20 Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. Τα Στάδια συνοπτικά Στάδιο 1 : Υποδοχή Δικαιολογητικών εταιρείας Στάδιο 2 : Υποδοχή Παραμέτρων για τη Διεξαγωγή της Η.ΒΙ.Π. Στάδιο 3 : Καταχώρηση Δηλώσεων Συμμετοχής Στάδιο 4 : Ολοκλήρωση Άντλησης Κεφαλαίων Στάδιο 5 : Διακανονισμός και Έναρξη Διαπραγμάτευσης Page 20

21 Υποβολή δικαιολογητικών Η.ΒΙ.Π. Σε αυτό το Στάδιο ολοκληρώνεται η υποβολή των δικαιολογητικών στην ΕΧΑΕ για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την εταιρία: Αίτηση για τη χρήση της υπηρεσίας «ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η.ΒΙ.Π.» από την εταιρία Σχέδιο ανακοίνωσης μέσω της οποίας θα ενημερώνονται τα Μέλη για τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι παράμετροι της Άντλησης Κεφαλαίων (περίοδος, ώρες διεξαγωγής, ανώτατος και κατώτατος αριθμός μετοχών/ομολογιών ανά επενδυτή, κλπ). Υποβολή της αίτησης το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του Η.ΒΙ.Π. Page 21

22 Αναγκαίες Παράμετροι υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. (1/2) Οι Παράμετροι ορίζονται από την εταιρία και περιλαμβάνουν : Τον υπεύθυνο επικοινωνίας για τη διεξαγωγή του Η.ΒΙ.Π. Το χρόνο διεξαγωγής της διαδικασίας του ΗΒIΠ (έως δέκα εργάσιμες ημέρες) Τα Συμμετέχοντα Μέλη του Χ.Α. Δύναται να επιλέξει πόσα/ποια Μέλη θα συμμετέχουν στη διαδικασία Την τιμή διάθεσης ή το εύρος τιμών εντός του οποίου θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα Βουλήσεις Αγοράς Μετοχών/Ομολογιών κατά τη διάρκεια κατάρτισης του ΗΒIΠ Το Συνολικό Ποσό των κεφαλαίων που επιθυμεί να αντλήσει η εταιρία μέσω του Η.ΒΙ.Π. Page 22

23 Αναγκαίες Παράμετροι υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. (2/2) Τον ανώτερο και τον κατώτερο αριθμό Κινητών Αξιών που θα είναι αποδεκτός ανά είδος επενδυτή (Ειδικό ή μη Ειδικό) Τον Κωδικό ISIN, ΟΑΣΗΣ και Σ.Α.Τ. της εταιρίας. Στοιχεία Σ.Α.Τ. της εταιρίας (μερίδα λογαριασμού, κωδικό χειριστή, επωνυμία χειριστή) Τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας Page 23

24 Παραμετροποίηση Η.ΒΙ.Π. από το ΧΑ Η ΕΧΑΕ καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή τις παραμέτρους που έχει δώσει η εταιρία για να οριστούν τα στοιχεία του Η.ΒΙ.Π. Τα συμμετέχοντα Μέλη ενημερώνονται σχετικά με τη διεξαγωγή και τις παραμέτρους του Η.ΒΙ.Π., μέσω ανακοίνωσης, τουλάχιστον την προηγούμενη της έναρξης του Η.ΒΙ.Π. Page 24

25 Σύνδεση Μέλους Συμπλήρωση της φόρμας Κ «Φόρμα Ενεργειών Υπηρεσίας ΗΒΙΠ» που υπάρχει στο site της ΕΧΑΕ και αποστολή της στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών. Στην παραπάνω φόρμα γίνεται επιλογή του τρόπου σύνδεσης και του χρήστη που θα συμμετέχει. Τα Μέλη που διαθέτουν ATHEX G/W μπορούν να συνδεθούν με: ATHEX G/W ή με Xorder Client Τα μέλη που δε διαθέτουν ATHEX G/W μπορούν να συνδεθούν με: Xorder Client Τεχνικές λεπτομέρειες καθώς και αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στο site της ΕΧΑΕ, στο σύνδεσμο: Page 25

26 Καταχώρηση Βουλήσεων Συμμετοχής στο Η.ΒΙ.Π. Οι επενδυτές απευθύνονται στα Μέλη του ΧΑ και δηλώνουν τη βούληση Συμμετοχής συμμετοχής τους («βουλήσεις αγοράς») Το Μέλος κατηγοριοποιεί τους επενδυτές σε Ειδικούς και μη Ειδικούς και εισάγει τη βούληση αγοράς Οι βουλήσεις αγοράς για Ειδικούς και μη Ειδικούς επενδυτές καταχωρούνται: στην τιμή που έχει οριστεί βάσει των παραμέτρων της εταιρίας στο όνομα του επενδυτή, είτε στο πιστωτικό ίδρυμα συλλογικά εντός της περιόδου και των ωρών που έχει ορίσει η εταιρία τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις βουλήσεων υλοποιούνται μέχρι το κλείσιμο της περιόδου διεξαγωγής του Η.ΒΙ.Π. Page 26

27 Έλεγχοι εφαρμογής Η.ΒΙ.Π. (1/3) Κατά την εισαγωγή βούλησης αγοράς από Μέλος γίνονται οι παρακάτω αυτόματοι έλεγχοι: Έλεγχος προϊόντος Η.ΒΙ.Π. Το Η.ΒΙ.Π. για τη συγκεκριμένη εταιρία (προϊόν) είναι ενεργό Έλεγχος Χρηστών Η.ΒΙ.Π. Το συγκεκριμένο Μέλος (χρήστης Η.ΒΙ.Π.) έχει δικαίωμα εισαγωγής/διαχείρισης βούλησης για το συγκεκριμένο προϊόν Έλεγχος ώρας εισαγωγής βούλησης Η ώρα εισαγωγής/διαχείρισης βούλησης είναι εντός του επιτρεπτού ωραρίου που έχει ανακοινωθεί Έλεγχος τύπου βούλησης αγοράς Ο τύπος βούλησης είναι : ελεύθερη (market) ή με όριο (limit) στην τιμή που όρισε η εταιρία Η βούληση έχει διάρκεια για την περίοδο που όρισε η εταιρία Page 27

28 Έλεγχος ποσότητας κινητών αξιών Έλεγχοι εφαρμογής Η.ΒΙ.Π. (2/3) Η ποσότητα των κινητών αξιών βρίσκεται στα αποδεκτά όρια ελάχιστης και μέγιστης ποσότητας και Συμφωνεί με την καθορισμένη μονάδα διαπραγμάτευσης Έλεγχος του Κωδικού ΟΑΣΗΣ Ο κωδικός ΟΑΣΗΣ για το συγκεκριμένο Μέλος αντιστοιχεί σε μοναδική μερίδα επενδυτή στο ΣΑΤ που δεν είναι ειδικού τύπου (Διαμεσολαβητή, Εισηγμένης, κλπ) Ο κωδικός ΟΑΣΗΣ για το συγκεκριμένο Μέλος έχει χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο ενεργή βούληση Page 28

29 Έλεγχοι εφαρμογής Η.ΒΙ.Π. (3/3) Έλεγχος Μερίδας Επενδυτή (ΣΑΤ) Η μερίδα επενδυτή, η οποία φυλάσσεται και στην εφαρμογή εισαγωγής και διαχείρισης βουλήσεων Η.ΒΙ.Π., δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή βούλησης Από το ίδιο Μέλος Από άλλο κωδικό ΟΑΣΗΣ ή Από άλλο μέλος Έλεγχος Ειδικών / Μη Ειδικών επενδυτών Η ευθύνη για τον χαρακτηρισμό των επενδυτών (πελατών τους) σε Ειδικούς και μη Ειδικούς επενδυτές βαρύνει τα Μέλη του ΧΑ, κατά την εισαγωγή των βουλήσεων αγοράς. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία δύναται να τροποποιηθούν μέχρι τη λήξη της διαδικασίας. Page 29

30 Ο αλγόριθμος για την Η.ΒΙ.Π. Συνοπτική Περιγραφή (1/2) Στο σύστημα καταχωρείται η βούληση της εταιρίας για το ύψος αντληθέντων κεφαλαίων, γεγονός το οποίο αξιολογείται από την εταιρεία. Κατάταξη των βουλήσεων αγοράς σύμφωνα με το χρόνο εισαγωγής τους στο Σύστημα. Έλεγχος αν καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών/ ομολογιών τουλάχιστον μια φορά, στην τιμή που όρισε η εταιρία μέσω των παραμέτρων. Έλεγχος αν η κατανομή των «ειδικών» και «μη ειδικών» επενδυτών είναι η επιθυμητή για την εταιρία Έλεγχος αν η διασπορά είναι η επιθυμητή για την εταιρία, σε περίπτωση που απαιτείται Αν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά τότε γίνεται αναλογική κατανομή σύμφωνα με όρους που εξειδικεύει η εταιρία. Page 30

31 Αποδοχή κατανομής του Η.ΒΙ.Π. Με τη λήξη του Η.ΒΙ.Π., η εταιρία βλέπει στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή την κατανομή που επιτεύχθηκε. Έγκριση αποτελεσμάτων και αποδοχή από την εταιρία : της τελικής κατανομής, σε περίπτωση ορισμού συγκεκριμένης τιμής της τιμής διάθεσης και κατανομής, σε περίπτωση εύρους τιμών Η επιτυχής ή όχι έκβαση της άντλησης των κεφαλαίων, γνωστοποιείται στα συμμετέχοντα στο ΗΒIΠ Μέλη. Page 31

32 Διακανονισμός & Εκκαθάριση Φόρτωση «συναλλαγών» στο ΣΑΤ όπου ακολουθείται η συνήθης διαδικασία διαρθρώσεων, αναλύσεων και μεταθέσεων με κύκλο διακανονισμού Τ+3. Κάθε χειριστής οφείλει να καταθέσει τα χρηματικά ποσά που οφείλονται, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών προμηθειών του ΧΑ και της ΕΧΑΕ, το αργότερο μέχρι την Τ+3. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι χειριστές είτε δεν έχουν καταβάλει τα χρηματικά ποσά που οφείλουν, η εταιρία ή ο Σύμβουλος γνωστοποιεί νέους αγοραστές. Με την ολοκλήρωση του διακανονισμού, τα χρήματα μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό της εκδότριας και οι κινητές αξίες στους δικαιούχους. Η ΕΤΕΚ δεν αναλαμβάνει κατά τον διακανονισμό τον κίνδυνο μη παράδοσης των μετοχών από τον εκδότη ή μη πληρωμής από τον επενδυτή/μέλος του Χ.Α 32

33 Απλοποιημένη & ολοκληρωμένη διαδικασία έναρξης διαπραγμάτευσης Το κάθε Μέλος, με τη συνήθη διαδικασία, εξασφαλίζει το ποσό συμμετοχής των πελατών του. Τα Μέλη συμμετέχουν, με τη συνήθη διαδικασία, στο διακανονισμό των αιτήσεων συμμετοχής Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν συγκεντρώνονται, μεταβατικά, σε λογαριασμό της ΕΧΑΕ για την εκδότρια εταιρία και μεταφέρονται άμεσα στον Ειδικό λογαριασμό της εκδότριας με την τακτοποίηση του διακανονισμού Μεταφορά των κινητών αξιών στις μερίδες των τελικών δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. αυτόματα από το ΧΑ, πραγματοποιείται την ημέρα του διακανονισμού Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών ορίζεται άμεσα από την εταιρία (με βάση την διαδικασία και την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ) Page 33

34 Πίνακας Περιεχομένων Γνωριμία με το Η.ΒΙ.Π. Βασικές παραδοχές Περιγραφή του μοντέλου Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. Παραρτήματα Page 34

35 Γενικές Παράμετροι ΗΒΙΠ Στοιχεία που αφορούν το Η.ΒΙ.Π. και καταχωρούνται από την ΕΧΑΕ, σύμφωνα με τις παραμέτρους Page 35

36 Στοιχεία προϊόντος Η.ΒΙ.Π. Δημιουργείται από την ΕΧΑΕ σύμφωνα με τις παραμέτρους της εταιρίας/συμβούλου Ορισμός προϊόντος Page 36

37 Οθόνη χρηστών Μέλη ΧΑ Δημιουργείται από την ΕΧΑΕ και παρέχει πρόσβαση δήλωσης βούλησης στο μέλος ΧΑ για την αγορά Η.ΒΙ.Π. Page 37

38 Εισαγωγή και Διαχείριση Εντολών ΗΒΙΠ Επιλογή προορισμού ΗΒΙΠ Επιλογή Αγοράς ΗΒΙΠ Δεν επιτρέπεται θέση πώλησης Κωδικός ΟΑΣΗΣ επενδυτή Κωδικός Προϊόντος Ειδικός (1) ή Μη ειδικός (0) Επενδυτής Σχόλια από χρήστη Δεν θα εμφανίζονται πληροφορίες εντολών κατά την διάρκεια ΗΒΙΠ Page 38

39 Οθόνη χρηστών - μελών ΧΑ για τη Διαχείριση βουλήσεων Το μέλος μπορεί να βλέπει το σύνολο των βουλήσεων που έχει εισάγει και να τις διαχειριστεί (ακυρώσει, ή μεταβάλλει) Page 39

40 Εσωτερική Εφαρμογή εταιρίας(1) Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να βλέπει συγκεντρωτικά στοιχεία για τις βουλήσεις αγοράς που έχουν εισαχθεί σε πραγματικό χρόνο, αλλά και μετά τη λήξη του Η.ΒΙ.Π. Εμφανίζεται το πλήθος των σχετικών βουλήσεων και το σύνολο των τεμαχίων, για όλους τους επενδυτές και ξεχωριστά για τους ειδικούς και μη ειδικούς Page 40

41 Εσωτερική εφαρμογή εταιρίας (2) Παρέχεται η δυνατότητα να δει τις βουλήσεις αγοράς αναλυτικά. Page 41

42 Εσωτερική εφαρμογή Εταιρίας (3) Από την εφαρμογή μπορεί να κάνει επανέλεγχο με τα στοιχεία του ΣΑΤ ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι λογαριασμοί του είναι ενεργοί Page 42

43 Εσωτερική εφαρμογή Εταιρίας (4) Μέσω της εφαρμογής πραγματοποιείται και η κατανομή των μετοχών Κατά την διαδικασία της κατανομής η εταιρία ορίζει τον αριθμό των τεμαχίων Ειδικών και Μη Ειδικών Επενδυτών. Δεν ισχύει η μονάδα διαπραγμάτευσης κατά την κατανομή. Όταν προκύπτουν δεκαδικά, ικανοποιούνται πρώτα οι βουλήσεις που το δεκαδικό μέρος είναι μεγαλύτερο από 0.5, με σειρά προτεραιότητας με βάση την ώρα εισαγωγής. Αν υπάρχουν ακόμα προς διάθεση τεμάχια, τότε θα μοιραστούν και στις βουλήσεις που τους αναλογεί ποσότητα με δεκαδικό μέρος μικρότερο από 0.5 με σειρά προτεραιότητας με βάση την ώρα εισαγωγής Page 43

44 Εσωτερική εφαρμογή Εταιρίας (5) Έλεγχος αποτελεσμάτων μετά την κατανομή. Page 44

45 Εσωτερική εφαρμογή Εταιρίας (6) Τέλος, η εφαρμογή ενημερώνει το ΣΑΤ με την κατανομή των μετοχών σε μορφή συναλλαγών. Page 45

46 Διάκριση Ειδικών & Μη Ειδικών Επενδυτών (ν.3401/2005 όπως ισχύει) Ειδικοί επενδυτές: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιγράφονται ως επαγγελματίες πελάτες (άρθρο 6 του ν.3606/2007) ή αντιμετωπίζονται κατόπιν αίτησης τους ως επαγγελματίες πελάτες (άρθρο 7 του ν.3606/2007), ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι (άρθρο 30 του ν.3606/2007), εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες. - πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, συνταξιοδοτικά ταμεία, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων & συναφών παραγώγων, ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου & άλλοι θεσμικοί επενδυτές - Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο ισολογισμού 20 εκ., β) κύκλο εργασιών 40 εκ., γ) ίδια κεφάλαια 2 εκ. - εθνικές & περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς & υπερεθνικοί οργανισμοί - άλλοι θεσμικοί επενδυτές με κύρια δραστηριότητα την επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα - φυσικά & νομικά πρόσωπα που ζητούν να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες πελάτες εφόσον πληρούν δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: α) έχουν πραγματοποιήσει σημαντικού μεγέθους συναλλαγές επί κινητών αξιών με μέσο όρο τουλάχιστον 10 συναλλαγές ανά 3μηνο κατά τα προηγούμενα 4 τρίμηνα, β) η αξία του χαρτοφυλακίου τους υπερβαίνει τα , γ) έχουν εργαστεί στο χρηματοοικονομικό τομέα για 1 τουλάχιστον έτος σε θέση που απαιτεί γνώσεις στον τομέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες. Μη Ειδικοί επενδυτές: οι ιδιώτες πελάτες, καθώς και οι επαγγελματίες πελάτες που έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες. Page 46

47 Επικοινωνήστε μαζί μας! Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Τηλ: Fax: Page 47

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Προσφορά μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.

Δημόσια Προσφορά μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. Δημόσια Προσφορά μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. 10 Μαρτίου 2017 Περιεχόμενα Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2014 Version 1.0

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2014 Version 1.0 Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου Μάρτιος 2014 Version 1.0 Φάσεις ανάπτυξης Τυπικοί τρόποι χρηματοδότησης Χρηματοδότηση μέσω ΧΑ Εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 19 Ιουλίου 2016 Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκδότης Ομολόγων (εισηγμένη ή μη εισηγμένη εταιρεία) Δίκτυο Μελών ΧΑ Εισαγωγή Ομολόγων Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ. Μάρτιος 2014 Version 1.1

Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ. Μάρτιος 2014 Version 1.1 Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ Μάρτιος 2014 Version 1.1 Η Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΣΤΕΠ), είναι μία νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α.

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. Το Χρηματιστήριο Αθηνών Το Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1876 αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής πραγματικότητας του τόπου μας, επιτελώντας έναν αναπτυξιακό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ Ιούλιος 2014 Version 1.4 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.1 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΒΙΠ (Τα στοιχεία συμπληρώνονται από την Εταιρία και το Σύμβουλο (σε περίπτωση ορισμού του) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η.ΒΙ.Π. 1. Περίοδος διεξαγωγής:.. 2. Ώρα έναρξης και λήξης:...

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2016 Version 1.11

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2016 Version 1.11 Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου Μάρτιος 2016 Version 1.11 Ατζέντα Το πλαίσιο χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. για την νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης της ΕΝ.Α. με την ονομασία ΣΤΕΠ. Έκδοση /03/2014

Συχνές Ερωτήσεις. για την νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης της ΕΝ.Α. με την ονομασία ΣΤΕΠ. Έκδοση /03/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις για την νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης της ΕΝ.Α. με την ονομασία ΣΤΕΠ Έκδοση 1.2 05/03/2014 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. για την νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης της ΕΝ.Α. με την ονομασία ΣΤΕΠ. Ιούλιος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. για την νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης της ΕΝ.Α. με την ονομασία ΣΤΕΠ. Ιούλιος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις για την νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης της ΕΝ.Α. με την ονομασία ΣΤΕΠ Ιούλιος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Γιατί Χρηματιστήριο Αθηνών Κανόνες εισαγωγής και λειτουργίας με βάση τις ευρωπαϊκές Οδηγίες (MiFid, Ενημερωτικού Δελτίου, Διαφάνειας) Διεθνοποιημένη αγορά με συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Μάρτιος 2014 Version 1.1 Πίνακας Περιεχομένων Πλεονεκτήματα για τις εκδότριες εταιρείες Υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝ.Α. PLUS

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝ.Α. PLUS ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝ.Α. PLUS Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών - ΠΜΔ Athens Exchange Μάρτιος 2014 Version 1.0 Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. Η ΕΝ.Α. είναι ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

«Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8/3/2017) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Το άρθρο 2.5.1

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π.

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Χ.Α.) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών Λ. Αθηνών 110, ΤΚ 104 42 Αθήνα, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Η.ΒΙ.Π. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A. PLUS - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α. PLUS; Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται η ΕΝ.Α. PLUS; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ένταξης στην ΕΝ.Α. PLUS; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη EΝΑ ΣΤΕΠ και EΝΑ PLUS. Ιούνιος 2014 Version 1.8

Σύνοψη EΝΑ ΣΤΕΠ και EΝΑ PLUS. Ιούνιος 2014 Version 1.8 Σύνοψη EΝΑ ΣΤΕΠ και EΝΑ PLUS Ιούνιος 2014 Version 1.8 Ατζέντα Το πλαίσιο χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών Η ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ Η ΕΝ.Α. PLUS Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/13.2.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Δελτίο Τύπου 8 Δεκεμβρίου 2017 Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποφάσισε την Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις συνακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.;

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Τι είναι η ΕΝ.Α.; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στο ν. 3606/2007 καθώς και στην Οδηγία MiFID. Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά». Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών 1. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING Το μενού του ALPHA WEB TRADING αποτελείται από τις εξής επιλογές: Το Προφίλ μου Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας* Προσωπικές Πληροφορίες* Αλλαγή Ψευδωνύμου Αλλαγή Μυστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Σεπτέμβριος 2014 Version 1.5 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Πίνακας Περιεχομένων Πλεονεκτήματα για τις εκδότριες εταιρείες Υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/ 1 Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/19.7.2016 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 15/7/2016 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.2 Νοέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/2.6.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) Η

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα