ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα όσο πιο μικρό «άνοιγμα». Πολλές φορές όμως η επίτευξη το αρίστου ανοίγματος μπορεί να μην είναι εφικτή λόγω της διαφοράς συμφερόντων μεταξύ τραπεζών και πελατών. Έτσι, για παράδειγμα, εάν τα επιτόκια αναμένονται να αυξηθούν η τράπεζα θα προτιμούσε να έχει ένα θετικό άνοιγμα, δηλαδή το ποσό του ενεργητικού με κυμαινόμενο επιτόκιο (ΕΚΕ) να είναι μεγαλύτερο του ποσού του παθητικού με κυμαινόμενο επιτόκιο (ΠΚΕ). Η συμπεριφορά όμως των καταθετών και πελατών μπορεί να εμποδίσει την τράπεζα να επιτύχει το θετικό άνοιγμα. Οι καταθέτες, δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων, θα προτιμούν βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ οι δανειζόμενοι θα προτιμούν μακροπρόθεσμα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Η συμπεριφορά αυτή οδηγεί σε ένα αρνητικό άνοιγμα, το οποίο φυσικά είναι επιζήμιο για την τράπεζα. Σήμερα οι τράπεζες μπορούν να αντισταθμίσουν το κίνδυνο επιτοκίων χωρίς να χρειασθεί να αλλάξουν την ληκτότητα των διαφόρων στοιχείων που βρίσκονται στον ισολογισμό ή την μορφή των επιτοκίων. Τέτοιες τεχνικές είναι: η ανταλλαγή επιτοκίων (interest rate swaps), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων (interest rate futures), τα δικαιώματα προαίρεσης (options). Η Μέθοδος της Ανταλλαγής Επιτοκίων Ένας τρόπος αντιμετωπίσεως του προβλήματος αυτού είναι η μέθοδος της ανταλλαγής επιτοκίων. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην ανταλλαγή τόκων μεταξύ 1

2 ιδρυμάτων με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου ανοίγματος. Ειδικότερα το ίδρυμα (Α) συμφωνεί να πληρώνει στο ίδρυμα (Β) τόκους που αντιστοιχούν στο ΕΚΕ, και να πληρώνεται από το (Β) τόκους που αντιστοιχούν στο ΕΣΕ. Παράδειγμα 1 Ας πάρουμε δύο τράπεζες με τους εξής ισολογισμούς. Ε Τράπεζα Α Π Ε Τράπεζα Β Π ΕΚΕ 500 εκ ΠΚΕ 400 εκ ΕΚΕ 400 εκ ΠΚΕ 500 εκ ΕΣΕ 500 εκ ΠΣΕ 600 εκ ΕΣΕ 600 εκ ΠΣΕ 500 εκ Όπως φαίνεται από τους ισολογισμούς, τα κέρδη των τραπεζών θα επηρεασθούν εάν τα επιτόκια στην αγορά μεταβληθούν. Οι τράπεζες μπορούν να αποφύγουν τον κίνδυνο με μια ανταλλαγή επιτοκίων. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής: Η τράπεζα Α πληρώνει στη τράπεζα Β τόκους που αντιστοιχούν σ ένα μέρος (π.χ. 100 εκ.) του ενεργητικού της με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η τράπεζα Β πληρώνει στην τράπεζα Α τόκους που αντιστοιχούν σ ένα μέρος του ενεργητικού της με σταθερό επιτόκιο. Μέσω της ανταλλαγής αυτής, η τράπεζα Α κερδίζει τόκους με κυμαινόμενο επιτόκιο σε ένα ποσό των 400 εκ., όσο και το ποσό του παθητικού της με κυμαινόμενο επιτόκιο. Άρα, το άνοιγμα της είναι μηδέν με συνέπεια τον εκμηδενισμό του κινδύνου. Ομοίως η τράπεζα Β, μετά την ανταλλαγή, κερδίζει τόκους με κυμαινόμενο επιτόκιο σ ένα ποσό των 500 εκ., όσο και το παθητικό της με κυμαινόμενο επιτόκιο. Συνεπώς, η τράπεζα Β επίσης εκμηδενίζει τον κίνδυνο επιτοκίων επί των κερδών της. Ανάλυση Έστω τα επιτόκια (ι) της τράπεζας Α έχουν ως εξής: ι εκε =12%, ι εσε =15%, ι πκε =9%, ι πκε =12%. Το άνοιγμα είναι θετικό και ίσο με 100 εκατομμύρια. Να βρεθούν τα κέρδη της τράπεζας (α) με τα ισχύοντα επιτόκια, (β) εάν τα επιτόκια μειωθούν κατά 100 μονάδες βάσης και (γ) να βρεθούν τα επιτόκια της συμφωνίας ανταλλαγής ούτως ώστε τα κέρδη της τράπεζας να παραμείνουν αμετάβλητα πριν και μετά τη συμφωνία. 2

3 Έσοδα τόκων από ΕΚΕ = 500 χ 0,12 = 60 ΕΣΕ = 500 χ 0, 15 = 75 Σύνολο 135 Έξοδα τόκων από ΠΚΕ = 400 χ 0,09 = 36 ΠΣΕ = 600 χ 0,12 = 72 Σύνολο 108 Κέρδη = = 27 Ανταλλαγή επιτοκίων Δεδομένου ότι το άνοιγμα είναι θετικό, μια μείωση των επιτοκίων θα οδηγήσει σε μείωση των κερδών. Έστω ότι τα επιτόκια μειώνονται κατά 100 μονάδες βάσης, μια μείωση που οδηγεί σε πτώση της κερδοφορίας κατά ένα εκατομμύριο. Προς αποφυγή της μείωσης της κερδοφορίας η τράπεζα συνάπτει μια συμφωνία ανταλλαγής. Συμφωνεί να πληρώνει το εκάστοτε κυμαινόμενο επιτόκιο και να πληρώνεται ένα σταθερό επιτόκιο 15%. Πως θα διαμορφωθεί η κερδοφορία μετά τη συμφωνία ανταλλαγής; Περίπτωση 1η: Τα επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα Έσοδα τόκων από ΕΚΕ = 500 χ 0,12 = 60 ΕΣΕ = 500 χ 0, 15 = 75 Συμφ. 100 χ 0,15 = 15 Σύνολο 150 Έξοδα τόκων από ΠΚΕ = 400 χ 0,09 = 36 ΠΣΕ = 600 χ 0,12 = 72 Συμφ. 100 χ 0,12 = 12 Σύνολο 120 Κέρδη = = 30 3

4 Παρατηρούμε τώρα ότι το κέρδος είναι μεγαλύτερο κατά τρία εκατομμύρια λόγω της συμφωνίας ανταλλαγής. Η συμφωνία βέβαια θα μπορούσε να ήταν διαφορετική και το κέρδος μετά την συμφωνία να είναι μικρότερο του αρχικού. Περίπτωση 2η: Τα επιτόκια μειώνονται κατά 100 μονάδες βάσης Έσοδα τόκων από ΕΚΕ = 500 χ 0,11 = 55 ΕΣΕ = 500 χ 0, 15 = 75 Συμφ. 100 χ 0,15 = 15 Σύνολο 145 Έξοδα τόκων από ΠΚΕ = 400 χ 0,08 = 32 ΠΣΕ = 600 χ 0,12 = 72 Συμφ. 100 χ 0,11 = 11 Σύνολο 115 Κέρδη = = 30 Τα κέρδη της τράπεζας παραμένουν αμετάβλητα στα 30 εκατομμύρια. Περίπτωση 3η: Τα επιτόκια αυξάνονται κατά 100 μονάδες βάσης Έσοδα τόκων από ΕΚΕ = 400 χ 0,13 = 52 ΕΣΕ = 600 χ 0, 15 = 90 Σύνολο 142 Έξοδα τόκων από ΠΚΕ = 400 χ 0,10 = 40 ΠΣΕ = 600 χ 0,12 = 72 Σύνολο 112 Κέρδη = = 30 Τα κέρδη της τράπεζας παραμένουν αμετάβλητα στα 30 εκατομμύρια ανεξάρτητα του εάν τα επιτόκια αυξάνονται ή μειώνονται. Είδαμε προηγουμένως ότι το κέρδος μετά τη συμφωνία ανταλλαγής ήταν μεγαλύτερο κατά τρία εκατομμύρια. Θα μπορούσε να ήταν ίσο ή μικρότερο του αρχικού, ανάλογα με το ύψος των επιτοκίων ανταλλαγής που συμφωνείται. Για να 4

5 παραμείνει η κερδοφορία αμετάβλητη πριν και μετά τη συμφωνία (27 εκατομμύρια στο παράδειγμα), η συμφωνία ανταλλαγής πρέπει να ορίζει τα εξής: η τράπεζα συμφωνεί να πληρώνει το εκάστοτε κυμαινόμενο επιτόκιο επί του ποσού του ανοίγματος (100 εκατομμύρια στο παράδειγμα) και να πληρώνεται ένα σταθερό επιτόκιο ίσο με το αρχικό κυμαινόμενο επί του ΕΚΕ ( 12% στο παράδειγμα). Παράδειγμα Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο παράδειγμα υποθέτουμε ότι τράπεζα συμφωνεί να πληρώνει το εκάστοτε κυμαινόμενο επιτόκιο επί του ποσού του ανοίγματος, 100 εκατομμύρια, και να πληρώνεται ένα σταθερό επιτόκιο ίσο με το αρχικό κυμαινόμενο επί του ΕΚΕ, 12%. Εάν τα επιτόκια μειωθούν κατά 100 μονάδες βάσης, η κερδοφορία θα παραμείνει στα 27 εκατομμύρια. Αναλυτικά έχουμε: Έσοδα τόκων από ΕΚΕ = 500 χ 0,11 = 55 ΕΣΕ = 500 χ 0, 15 = 75 Συμφ. 100 χ 0,12 = 12 Σύνολο 142 Έξοδα τόκων από ΠΚΕ = 400 χ 0,08 = 32 ΠΣΕ = 600 χ 0,12 = 72 Συμφ. 100 χ 0,11 = 11 Σύνολο 115 Κέρδη = = 27 Γενικά και όταν το άνοιγμα είναι θετικό, η διαφορά της κερδοφορίας πριν και μετά τη συμφωνία ανταλλαγής μπορεί να βρεθεί από την εξής σχέση. ΔΚ = Άνοιγμα (ΣΕ ΚΕ) Όπου: ΔΚ: η διαφορά της κερδοφορίας πριν και μετά τη συμφωνία ΣΕ: το σταθερό επιτόκιο της συμφωνίας που πληρώνεται η τράπεζα ΚΕ: το αρχικό κυμαινόμενο επιτόκιο επί των στοιχείων του ενεργητικού και το οποίο συμφωνεί να πληρώνει η τράπεζα. 5

6 Συνεπώς εάν: ΣΕ>ΚΕ η κερδοφορία της τράπεζας αυξάνεται μετά τη συμφωνία ανταλλαγής ΣΕ<ΚΕ η κερδοφορία της τράπεζας μειώνεται μετά τη συμφωνία ανταλλαγής ΣΕ=ΚΕ η κερδοφορία της τράπεζας παραμένει αμετάβλητη μετά τη συμφωνία ανταλλαγής. Αρνητικό άνοιγμα Εάν το άνοιγμα είναι αρνητικό, η διαφορά της κερδοφορίας πριν και μετά τη συμφωνία ανταλλαγής δίνεται από τη σχέση: ΔΚ = Άνοιγμα (ΚΕ ΣΕ) Όπου: ΔΚ: η διαφορά της κερδοφορίας πριν και μετά τη συμφωνία ΣΕ: το σταθερό επιτόκιο της συμφωνίας που πληρώνει η τράπεζα ΚΕ: το αρχικό κυμαινόμενο επιτόκιο επί των στοιχείων του ενεργητικού που πληρώνεται η τράπεζα. Συνεπώς εάν: ΚΕ>ΣΕ η κερδοφορία της τράπεζας αυξάνεται μετά τη συμφωνία ανταλλαγής ΚΕ<ΣΕ η κερδοφορία της τράπεζας μειώνεται μετά τη συμφωνία ανταλλαγής ΚΕ=ΣΕ η κερδοφορία της τράπεζας παραμένει αμετάβλητη μετά τη συμφωνία ανταλλαγής. Παράδειγμα 2 Έστω μια τράπεζα έχει τα ακόλουθα στοιχεία. ΕΚΕ=400, ΕΣΕ=600, ΠΚΕ=600 και ΠΣΕ=400. Τα επιτόκια (ι) της τράπεζας είναι: ι εκε =12%, ι εσε =15%, ι πκε =9%, ι πκε =12%. Το άνοιγμα είναι αρνητικό και ίσο με 200 εκατομμύρια. Έσοδα τόκων από ΕΚΕ = 400 χ 0,12 = 48 ΕΣΕ = 600 χ 0, 15 = 90 Σύνολο 138 6

7 Έξοδα τόκων από ΠΚΕ = 600 χ 0,09 = 54 ΠΣΕ = 400 χ 0,12 = 48 Σύνολο 102 Κέρδη = = 36 Ανταλλαγή επιτοκίων Δεδομένου ότι το άνοιγμα είναι αρνητικό, μια αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει σε μείωση των κερδών. Έστω ότι τα επιτόκια αυξάνονται κατά 100 μονάδες βάσης, Χωρίς συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων η κερδοφορία θα μειωθεί κατά δύο εκατομμύρια. Προς αποφυγή της μείωσης της κερδοφορίας η τράπεζα συνάπτει μια συμφωνία ανταλλαγής. Συμφωνεί να πληρώνει ένα σταθερό επιτόκιο 12% (όσο είναι το αρχικό κυμαινόμενο επιτόκιο επί των στοιχείων του ενεργητικού) και να πληρώνεται το εκάστοτε κυμαινόμενο επιτόκιο. Το αποτέλεσμα της συμφωνίας παρουσιάζεται παρακάτω. Έσοδα τόκων από ΕΚΕ = 400 χ 0,13 = 52 ΕΣΕ = 600 χ 0, 15 = 90 Συμφ. 200 χ 0,13 = 26 Σύνολο 168 Έξοδα τόκων από ΠΚΕ = 600 χ 0,10 = 60 ΠΣΕ = 400 χ 0,12 = 48 Συμφ. 200 χ 0,12 = 24 Σύνολο 132 Κέρδη = = 36, παραμένουν αμετάβλητα. 7

8 Παράδειγμα 3 (Αρνητικό Άνοιγμα) ΕΚΕ = 400 εκατ. ΕΣΕ = 600 εκατ. ΠΚΕ = 600 εκατ. ΠΣΕ = 400 εκατ. i ΕΚΕ = 6% i ΠΚΕ = 2% i ΕΣΕ = 8% i ΠΣΕ = 4% Έσοδα = 400 x 0, x 0,08 = = 72 Έξοδα = 600 x 0, x 0,04 = = 28 Κερδοφορία = = 44 Αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. ΔΚ = Άνοιγμα x Δ i = x 0,05 = Ανταλλαγή επιτοκίων Ποια θα πρέπει να είναι τα επιτόκια ανταλλαγής έτσι ώστε η κερδοφορία να παραμείνει 44 εκατ. ανεξάρτητα τι θα συμβεί στα επιτόκια; ΔΚ = Άνοιγμα (ΚΕ ΣΕ) Δεδομένου ότι το αρχικό κυμαινόμενο επιτόκιο επί του ενεργητικού είναι 6%, στη συμφωνία ανταλλαγής η τράπεζα πρέπει να πληρώνει σταθερό επιτόκιο 6%. Σύμφωνα με τα παραπάνω η τράπεζα θα πληρώνεται το εκάστοτε κυμαινόμενο και θα πληρώνει σταθερό επιτόκιο 6% επί του ανοίγματος. Άρα θα έχουμε: ΕΣΟΔΑ ΕΚΕ : 400 x 6,5% = 26 ΚΣΕ : 600 x 8% = 48 Σ : 200 x 6,5% = ΕΞΟΔΑ ΠΕΚ : 600 x 2,5% = 15 ΠΣΕ : 400 x 4% = 16 Σ : 200 x 6% = Κέρδος = = 44 αμετάβλητα 8

9 Έστω τώρα το σταθερό επιτόκιο που πληρώνει η τράπεζα είναι 6,5%, δηλαδή μεγαλύτερο κατά 50 μονάδες βάσης από το αρχικό κυμαινόμενο επιτόκιο επί του ενεργητικού. Ποια είναι η κερδοφορία; ΕΣΟΔΑ 400 x 6,5% = x 8% = x 6,5% = ΕΞΟΔΑ 600 x 2,5% = x 4% = x 6,5% = Κερδοφορία είναι 43 Παράδειγμα 4 Μια τράπεζα έχει καταθέσεις αξίας με κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR+1%. Οι καταθέσεις αυτές έχουν δοθεί σε πενταετή δάνεια με σταθερό επιτόκιο 9%. Εάν τα επιτόκια στην αγορά αυξηθούν τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα της τράπεζα θα μειωθούν. Έστω ότι το τρέχον LIBOR είναι 5% και στη συνέχεια κάθε έτος αυξάνεται κατά 50 μονάδες βάσης. Ως αποτέλεσμα αυτής της αύξησης, κάθε χρόνο τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα μειώνονται κατά όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας. Έτος Τόκος Δανείου (1) Τόκος Καταθέσεων (2) Καθαρά Επιτοκιακά Έσοδα (1-2) Πώς μπορεί η τράπεζα μέσω μιας ανταλλαγής επιτοκίων να σταθεροποιήσει τα καθαρά της επιτοκιακά έσοδα; Να δείξετε τα επιτόκια ανταλλαγής και το αποτέλεσμα. Έστω ότι η τράπεζα συμφωνεί να πληρώνει ένα σταθερό επιτόκιο 9%, δηλαδή όσο και το επιτόκιο επί του δανείου. Αυτόματα έπεται ότι η τράπεζα πρέπει να πληρώνεται ένα κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 9

10 LIBOR+1%. Έστω ότι συμφωνεί να πληρώνεται LIBOR+3%. Διαγραμματικά έχουμε: 9% Τράπεζα Swap Dealer LIBOR+3% LIBOR+1% 9% Καταθέτες Δανειολήπτες Άρα έχουμε τα εξής: η τράπεζα πληρώνεται 9% πληρώνει 9% πληρώνεται LIBOR+3% πληρώνει LIBOR+1% Καθαρό επιτόκιο 2% Συνεπώς η τράπεζα έχει μια διαφορά μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων 200 μονάδες βάσης ή καθαρά επιτοκιακά έσοδα αξίας ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στα επιτόκια. Ποια θα ήταν τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα εάν στην συμφωνία ανταλλαγής η τράπεζα πλήρωνε ένα σταθερό επιτόκιο 9,5% και πληρωνόταν LIBOR+2,5%; Θα συνέφερε την τράπεζα μια τέτοια συμφωνία ανταλλαγής; 10

11 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Επιτοκίων (Interest Rate Futures) Ένας τρόπος αντιστάθμισης του κινδύνου επιτοκίων είναι η χρήση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων (ΣΜΕ). Ένα ΣΜΕ επιτοκίων είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο μελών να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα χρηματοοικονομικό προϊόν σταθερού εισοδήματος, όπως ομόλογα του δημοσίου, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον και σε μια τιμή η οποία είναι καθορισμένη από σήμερα. Εάν για παράδειγμα κάποιος αγοράσει ΣΜΕ του Ιουνίου, ουσιαστικά συμφωνεί να αγοράσει τα ομόλογα του Ιουνίου. Εάν πωλεί ΣΜΕ του Ιουνίου, συμφωνεί να πουλήσει ομόλογα τον Ιούνιο. Η τιμή ενός ΣΜΕ είναι η τιμή την οποία ο αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει στον πωλητή όταν το προϊόν (ομόλογο) παραδίδεται. Όταν συνάπτεται η συμφωνία του ΣΜΕ δεν ανταλλάσσονται χρήματα. Στην πράξη η παράδοση του προϊόντος σπάνια συμβαίνει. Οι αγοραστές και πωλητές ''κλείνουν'' τις θέσεις τους κάνοντας την αντίθετη πράξη από την αρχική. Για παράδειγμα, αυτός που αγοράζει πέντε ΣΜΕ του Ιουνίου μπορεί να κλείσει τη θέση του πουλώντας πέντε συμβόλαια του Ιουνίου. Σε αυτή την περίπτωση το κέρδος εξαρτάται από τις τιμές αγοράς και πώλησης των ΣΜΕ. Ο αγοραστής του ΣΜΕ πραγματοποιεί κέρδος όταν η τιμή του ΣΜΕ αυξάνεται και έχει απώλειες όταν η τιμή του συμβολαίου πέφτει. Έστω για παράδειγμα ότι ο επενδυτής αγοράζει 4 ΣΜΕ δεκαετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου τον Απρίλιο στην τιμή των 98 και ονομαστικής αξίας 100. Εάν αργότερα κλείσει την θέση του πουλώντας τα τέσσερα συμβόλαια στην τιμή των 99, έχει πραγματοποιήσει κέρδος ενός ευρώ για κάθε 100. Αν υποθέσουμε ότι το μέγεθος συμβολαίου για τα δεκαετή ομόλογα είναι , ο επενδυτής στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχει ένα συνολικό κέρδος Εάν όμως η τιμή μειωθεί στα 96, ο επενδυτής έχει μια απώλεια δύο ευρώ για κάθε 100. Ο πωλητής του ΣΜΕ επιτοκίων κερδίζει όταν η τιμή του συμβολαίου πέφτει και χάνει όταν η τιμή αυξάνεται. Η χρήση των ΣΜΕ επιτοκίων στην αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίων 11

12 Ο κίνδυνος επιτοκίων μπορεί να αντισταθμιστεί αγοράζοντας ή πουλώντας ΣΜΕ επιτοκίων. Για το εάν ο επενδυτής θα αγοράσει ή θα πουλήσει συμβόλαια εξαρτάται από το πώς οι μεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου του. Ο επενδυτής θα πουλήσει συμβόλαια εάν η αύξηση των επιτοκίων προκαλεί απώλειες στο χαρτοφυλάκιό του. Η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε πτώση της τιμής των συμβολαίων. Ο επενδυτής που έχει απώλειες στο χαρτοφυλάκιό του όταν τα επιτόκια αυξάνονται χρειάζεται να έχει κέρδη από τα ΣΜΕ. Δεδομένου ότι οι τιμές των ΣΜΕ πέφτουν όταν τα επιτόκια αυξάνονται, ο επενδυτής πρέπει να πουλήσει ΣΜΕ και να αγοράσει αργότερα σε χαμηλότερες τιμές, πραγματοποιώντας κέρδη από τα ΣΜΕ. Όταν τα επιτόκια πέφτουν ο επενδυτής θα έχει απώλειες από τα ΣΜΕ αλλά θα έχει κέρδη από το χαρτοφυλάκιό του. Ο επενδυτής θα αγοράσει συμβόλαια εάν η πτώση των επιτοκίων προκαλεί απώλειες στο χαρτοφυλάκιό του. Η πτώση των επιτοκίων οδηγεί σε αύξηση της τιμής των συμβολαίων. Εάν λοιπόν ο επενδυτής έχει απώλειες στο χαρτοφυλάκιό του όταν τα επιτόκια πέφτουν πρέπει να έχει κέρδη από τα ΣΜΕ. Ο επενδυτής πρέπει να αγοράσει σήμερα ΣΜΕ και να τα πουλήσει αργότερα σε υψηλότερες τιμές πραγματοποιώντας κέρδος που θα αντισταθμίσει τις απώλειες στο χαρτοφυλάκιο. Φυσικά, εάν τα επιτόκια αυξηθούν θα υπάρχουν απώλειες από τα ΣΜΕ και κέρδη από το χαρτοφυλάκιο. 12

13 Πρόβλεψη αύξησης επιτοκίων: Πώληση ΣΜΕ (Short hedge) Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι τράπεζες είναι αναγκασμένες να πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια επί των καταθέσεων. Ένας τρόπος μείωσης του κόστους των καταθέσεων είναι η χρησιμοποίηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων. Παράδειγμα Έστω καταθέσεις αξίας πρόκειται να ανανεωθούν σε τρεις μήνες οπότε το επιτόκιο αναμένεται να αυξηθεί από 4% που είναι σήμερα σε 5%. Συνεπώς, ο τόκος που πρέπει να πληρώσει η τράπεζα αυξάνεται κατά [= χ (0,01 χ 3)/12]. Για να μειώσει το κόστος η τράπεζα πωλεί σήμερα 200 ΣΜΕ κρατικών ομολόγων αξίας { [1- (0,04χ3)/12]}. Μετά από τρεις μήνες όταν τα επιτόκια αυξάνονται από 4% σε 5%, η τράπεζα αγοράζει τα ΣΜΕ στην τιμή των { [1- (0,05χ3)/12]} πραγματοποιώντας ένα κέρδος των Άρα, το κόστος (τόκος) που πληρώνει η τράπεζα παραμένει στα Αναλυτικά έχουμε: Αγορά τοις μετρητοίς Σήμερα Πιστοποιητικό καταθέσεως ονομαστικής αξίας Επιτόκιο 4% Τόκος για τρεις μήνες {= (0,04χ3)/12}. Μετά από τρεις μήνες Επιτόκιο 5% Τόκος για τρεις μήνες {= (0,05χ3)/12} Αύξηση τόκου κατά Μελλοντική αγορά Σήμερα Επιτόκια 4% Πώληση 200 συμβολαίων αξίας το καθένα Τιμή πώλησης

14 Μετά από τρεις μήνες Επιτόκια 5% Αγορά των συμβολαίων έναντι Κέρδος Πρόβλεψη μείωσης επιτοκίων: Αγορά ΣΜΕ (Long hedge) Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναμένει μετά από τρεις μήνες μια εισροή κεφαλαίων αξίας που πρόκειται να επενδύσει σε τριμηνιαία έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ). Η τρέχουσα απόδοση των ΕΓΕΔ είναι 7%, ενώ μετά από τρεις μήνες αναμένεται να είναι 5%. Εάν η τράπεζα περιμένει τους τρεις μήνες να εισπράξει τα κεφάλαια και μετά να κάνει την επένδυση, θα αναγκαστεί να αγοράσει τα ΕΓΕΔ σε υψηλότερη τιμή και θα πετύχει μικρότερη απόδοση. Για να προστατέψει αυτή την απόδοση η τράπεζα μπορεί σήμερα να αγοράσει ΣΜΕ τα οποία θα πωλήσει αργότερα σε υψηλότερη τιμή. Υποθέτουμε ότι η ονομαστική αξία του ΣΜΕ είναι Αναλυτικά έχουμε: Αγορά τοις μετρητοίς (Τρέχουσα αγορά) Σήμερα Επιτόκια 7% Τιμή ενός τριμηνιαίου έντοκου γραμματίου του ελληνικού δημοσίου ονομαστικής αξίας είναι {= [1- (0,07χ3)/12]}. Η συνολική αξία των 200 ΕΓΕΔ είναι (=200χ98.250). Μετά από τρεις μήνες Επιτόκια 5% Η συνολική αξία των 200 ΕΓΕΔ είναι Απώλεια= Μελλοντική αγορά (Futures Market) Σήμερα Επιτόκια 7% Αγορά 200 ΣME ονομαστικής αξίας το καθένα Τιμή αγοράς

15 Μετά από τρεις μήνες Επιτόκια 5% Πώληση των συμβολαίων έναντι Κέρδος= Συνεπώς, το κέρδος της μελλοντικής αγοράς αντισταθμίζει πλήρως τις απώλειες της αγοράς τοις μετρητοίς. Αντιστάθμιση ανοίγματος (gap) μέσω ΣΜΕ ομολόγων Ας υποθέσουμε ότι το άνοιγμα μιας τράπεζας είναι θετικό, δηλαδή το ενεργητικό με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το παθητικό με κυμαινόμενο επιτόκιο. Σε αυτή την περίπτωση η κερδοφορία της τράπεζας θα αυξηθεί εάν τα επιτόκια αυξηθούν ενώ τα μειωθεί εάν τα επιτόκια μειωθούν. Η τράπεζα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο των επιτοκίων αγοράζοντας ΣΜΕ ομολόγων. Έτσι εάν τα επιτόκια μειωθούν, η τιμή των ΣΜΕ αυξάνεται και η τράπεζα κερδίζει αντισταθμίζοντας έτσι τις απώλειες. Εάν τα επιτόκια αυξηθούν η τράπεζα έχει απώλειες από την αγορά των ΣΜΕ. Στην περίπτωση που το άνοιγμα είναι αρνητικό η τράπεζα πρέπει να πωλήσει ΣΜΕ για να μειώσει τον κίνδυνο των επιτοκίων. Εάν τα επιτόκια αυξηθούν η κερδοφορία της τράπεζας μειώνεται επειδή το παθητικό με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από τα ενεργητικό με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η αύξηση όμως των επιτοκίων μειώνει την τιμή των ΣΜΕ και η τράπεζα τα αγοράζει σε τιμή μικρότερη από ότι τα πούλησε και πραγματοποιεί κέρδος αντισταθμίζοντας έτσι τις απώλειες. Παράδειγμα Μια τράπεζα έχει ένα θετικό άνοιγμα ύψους Η ληκτότητα του χάσματος είναι 6 μήνες, δηλαδή σε έξι μήνες επαναπροσδιορίζεται το νέο επιτόκιο. Εάν τα επιτόκια μειωθούν κατά 100 μονάδες βάσης ή τράπεζα θα έχει μια απώλεια [= x(0,01/2)]. Προς αντιστάθμιση αυτών των απωλειών η τράπεζα αποφασίζει να αγοράσει ΣΜΕ επί ομολογιών που λήγουν σε έξι μήνες και φέρουν μια απόδοση 5%. 15

16 Δεδομένου ότι η ονομαστική αξία του κάθε συμβολαίου είναι , η τράπεζα θα αγοράσει ΣΜΕ. Η τιμή αγοράς θα είναι x 0,05x = για κάθε συμβόλαιο, ή για τα συμβόλαια. Εάν τα επιτόκια μειωθούν κατά 100 μονάδες βάσης η αξία των συμβολαίων θα αυξηθεί και η τράπεζα θα τα πουλήσει. Η τιμή πώλησης θα είναι: x 0,04x = για κάθε συμβόλαιο ή για τα 1000 συμβόλαια. Συνεπώς το κέρδος της τράπεζας στην αγορά συμβολαίων είναι , το οποίο αντισταθμίζει τελείως τις απώλειες που προέρχονται από την ύπαρξη του θετικού ανοίγματος. Στο παράδειγμα παραπάνω μια από τις υποθέσεις που σιωπηλά κάναμε ήταν ότι οι μεταβολές των επιτοκίων στην τρέχουσα και την προθεσμιακή αγορά είναι ίσες. Εάν η υπόθεση αυτή δεν ισχύει, η αντιστάθμιση όπως έγινε προηγουμένως δεν θα είναι τέλεια. Για παράδειγμα εάν υποθέσουμε ότι η μεταβολή των επιτοκίων στην μελλοντική αγορά είναι 105 μονάδες βάσης, τότε η τιμή πώλησης του συμβολαίου θα είναι x 0,0395x = για κάθε συμβόλαιο ή για τα 1000 συμβόλαια. Άρα το κέρδος από τα ΣΜΕ είναι ( ) το οποίο υπερβαίνει τις απώλειες από το χάσμα κατά Στις περιπτώσεις που (α) η ληκτότητα των ΣΜΕ δεν είναι ίδια με αυτή του προϊόντος που αντισταθμίζεται και (β) τα επιτόκια στην τρέχουσα και την μελλοντική 16

17 αγορά δεν παρουσιάζουν τις ίδιες μεταβολές χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος για την εύρεση του αριθμού συμβολαίων που χρειάζονται για την αντιστάθμιση. ΑΣ = ΠΧ ΟΑ όπου: Λ Π λ Λ f sf ΑΣ = ο αριθμός συμβολαίων που χρειάζεται ΠΧ = η αξία της θέσης προς αντιστάθμιση ΟΑ = η ονομαστική αξία του ΣΜΕ Λ Π = η ληκτότητα του προϊόντος προς αντιστάθμιση Λ f = η ληκτότητα του ΣΜΕ λ sf = ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των επιτοκίων της τρέχουσας και της μελλοντικής αγοράς Σύμφωνα με το παράδειγμά μας έχουμε: ΠΧ = ΟΑ = Λ Π = 6 μήνες Λ f = 6 μήνες λ sf = 0,95 (το υποθέτουμε) ΑΣ = 0, 95 = Εάν υποθέσουμε ότι i s είναι το επιτόκιο της τρέχουσας αγοράς και i f το επιτόκιο της μελλοντικής αγοράς, τότε λ sf = Δ is Δi f. Ο συντελεστής συσχέτισης (0,95) σημαίνει ότι εάν η πτώση του προθεσμιακού επιτοκίου είναι 100 μονάδες βάσης, η πτώση του επιτοκίου της τρέχουσας αγοράς είναι 95 μονάδες βάσης. Στο παράδειγμά μας δεδομένου ότι υποθέτουμε μια πτώση κατά 100 μονάδες βάσης στα επιτόκια της τρέχουσας αγοράς, έπεται ότι η πτώση του επιτοκίου της μελλοντικής αγοράς θα είναι 105 μονάδες βάσης. Άρα, το νέο επιτόκιο της μελλοντικής αγοράς θα είναι 3,95% (0,05-0,0105). 17

18 Με την αγορά και πώληση των 95 συμβολαίων θα έχουμε: Αγορά (i=5%) αξία κάθε συμβολαίου συνολική αξία (97.500x950) = Πώληση (i=3,95%) αξία κάθε συμβολαίου συνολική αξία (98.025x950) = Καθαρό Αποτέλεσμα = = , ποσό που είναι μικρότερο από τις απώλειες στην αγορά τοις μετρητοίς κατά Αντιστάθμιση του χάσματος διάρκειας (gap duration) Τα ΣΜΕ επί ομολόγων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίων λόγω της διαφοράς της διάρκειας μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Εάν το χάσμα της διάρκειας είναι θετικό και τα επιτόκια αυξάνονται, η καθαρή θέση μιας τράπεζας μειώνεται. Η μείωση αυτή της καθαρής θέσης μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της πώλησης ΣΜΕ επί ομολόγων. Αντίθετα, εάν το χάσμα της διάρκειας είναι αρνητικό, η καθαρή θέση μειώνεται όταν τα επιτόκια μειώνονται. Στην περίπτωση για την αντιστάθμιση του κινδύνου η τράπεζα πρέπει να αγοράσει ΣΜΕ η αξία των οποίων θα αυξηθεί με την μείωση των επιτοκίων. Όταν τα επιτόκια αυξάνονται η τιμή ενός ΣΜΕ πέφτει καθώς η τιμή του αντικατοπτρίζει την αξία του υποκείμενου ομολόγου το οποίο πρέπει να παραδοθεί. Η πτώση της τιμής του ομολόγου σε μια αύξηση των επιτοκίων εξαρτάται από την διάρκεια. Η τιμή ενός ΣΜΕ 20ετούς ομολόγου είναι περισσότερο ευαίσθητη από ότι ένα βραχυπρόθεσμο. Η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής δίνεται από τον γνωστό μας τύπο: ΔF F Δi = DF (2) 1+ i 18

19 όπου F : ΔF: D F : η αξία του ΣΜΕ η μεταβολή της αξίας του ΣΜΕ η διάρκεια του ομολόγου που πρέπει να παραδοθεί Η (2) μπορεί να γραφεί ως εξής ΔF = - D F x F x Δi 1+ i (3) Το αριστερό σκέλος της (3) δείχνει το κέρδος ή τη ζημία της Μελλοντικής θέσης όταν τα επιτόκια μεταβάλλονται. Η αξία των ΣΜΕ εξαρτάται από τον αριθμό των συμβολαίων (Ν F ) που πουλήθηκαν ή αγοράστηκαν και από την τιμή του κάθε συμβολαίου (P F ), ήτοι: F = N F x P F (4) Το πιστωτικό ίδρυμα που θέλει να προστατεύσει την θέση του από αυξήσεις επιτοκίων θα πουλήσει ΣΜΕ, και το κέρδος του στην αγορά θα είναι ίσο με αυτό που δίνεται από τη σχέση: Δi ΔF = -D F (N F x P F ) x 1+ i (5) Οι απώλειες στην καθαρή θέση είναι ίσες με ΔΚΘ = -[D E α D Π ] x Ε x Δi 1+ i (1) Συνεπώς, για τέλεια αντιστάθμιση θα πρέπει οι απώλειες από τον ισολογισμό να είναι ίσες με το κέρδος στην αγορά ΣΜΕ, ήτοι ΔF = ΔΚΘ ή Δi -D F (N F x P F ) x 1+ i = -[D E α D Π ] x Ε x Δi 1+ i D F (N F x P F ) = (D E α D Π ) x Ε N F = (DΕ α D D x P F Π F ) E 19

20 Παράδειγμα Έστω μια τράπεζα έχει τα ακόλουθα στοιχεία: D E = 5 έτη E = D Π = 3 έτη Π = i = 10% KΘ = Το χάσμα της διάρκειας όπως παρατηρούμε είναι θετικό δύο ετών και κατά συνέπεια εάν τα επιτόκια αυξηθούν η καθαρή θέση θα μειωθεί. Έστω τα επιτόκια αυξάνονται κατά 100 μονάδες βάσης (Δi = 0,01). Στην περίπτωση αυτή η καθαρή θέση θα μειωθεί κατά 2,09 εκατομμύρια, ή κατά 20,9%. ΔΚΘ = - (5-0,9 x 3) x 100 x 0,01 = 2,09 εκατ. 1,1 Εάν η τράπεζα επιθυμεί να αντισταθμίσει αυτή τη ζημία θα πρέπει να πουλήσει ΣΜΕ. Έστω ότι η τρέχουσα τιμή των ΣΜΕ είναι 97 για ονομαστική αξία 100 για 20ετές ομόλογο και ονομαστικό επιτόκιο 8%, με ελάχιστο μέγεθος συμβολαίου , και διάρκεια 9,5 έτη. (D F = 9,5, P F = ) (5-0,9 x 3) x 100 εκ N F = = = 249,59 9,5 x Άρα σήμερα η τράπεζα πουλά 249,59 ΣΜΕ επί ομολόγων στην τιμή των Το υποκείμενο προϊόν είναι ομόλογο με ονομαστικό επιτόκιο 8%. Στη συνέχεια θα κλείσει τη θέση αγοράζοντας τα ΣΜΕ. Το κέρδος είναι: [9,5 x 249,59 x x 0,01 ] = 2,09 εκατ. 1,1 το οποίο αντισταθμίζει την απώλεια από τον ισολογισμό. Άρα η τιμή των ΣΜΕ μειώνεται κατά 2,09 εκατομμύρια. Συνοπτικά, εάν υπάρχει θετικό άνοιγμα ή αρνητικό χάσμα διάρκειας τότε ο κίνδυνος προέρχεται από την μείωση των επιτοκίων και πρέπει να γίνει αγορά ΣΜΕ. Οι μεταβολές των επιτοκίων στις δύο αγορές (τρέχουσα και μελλοντική) μπορεί να είναι ίσες ή άνισες. 20

21 α. Για ίσες μεταβολές επιτοκίων θα υπάρχει τέλεια αντιστάθμιση β. Για άνισες μεταβολές επιτοκίων έχουμε: β1. Εάν η πτώση των επιτοκίων είναι μεγαλύτερη στα ΣΜΕ τότε τα κέρδη στα ΣΜΕ είναι μεγαλύτερα από τις απώλειες της τρέχουσας αγοράς. β2. Εάν η πτώση των επιτοκίων είναι μικρότερη στα ΣΜΕ τότε τα κέρδη στα ΣΜΕ είναι μικρότερα από τις απώλειες στην τρέχουσα αγορά. Αντιστάθμιση μέσω δικαιωμάτων επί των ΣΜΕ Η αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της χρήσης δικαιωμάτων επί ΣΜΕ. Ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει το ΣΜΕ σε μια μελλοντική ημερομηνία στην τιμή εκτέλεσης η οποία συμφωνείται σήμερα. Ο πωλητής του δικαιώματος αγοράς έχει την υποχρέωση να πουλήσει τα ΣΜΕ εάν ο αγοραστής εξασκήσει το δικαίωμα. Ο αγοραστής του δικαιώματος πώλησης έχει το δικαίωμα να πουλήσει ΣΜΕ στην τιμή εκτέλεσης. Ο πωλητής του δικαιώματος πώλησης έχει την υποχρέωση να αγοράσει το ΣΜΕ εάν ο αγοραστής εξασκήσει το δικαίωμα. Έστω το άνοιγμα μιας τράπεζας είναι θετικό και συνεπώς μια μείωση των επιτοκίων θα μειώσει την κερδοφορία. Είδαμε προηγουμένως ότι στην περίπτωση αυτή η τράπεζα μπορεί να αγοράσει ΣΜΕ. Εάν τα επιτόκια πραγματικά μειωθούν, οι απώλειες της άμεσης αγοράς αντισταθμίζονται από τα κέρδη των ΣΜΕ. Εάν όμως τα επιτόκια αυξηθούν, τα κέρδη της άμεσης αγοράς μειώνονται από τις απώλειες των ΣΜΕ. Μέσω των δικαιωμάτων επί των ΣΜΕ η τράπεζα μειώνει τις απώλειες που προέρχονται από την αντίθετη (της αναμενόμενης) πορεία των επιτοκίων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα του θετικού ανοίγματος, η τράπεζα θα αγοράσει δικαιώματα επί των ΣΜΕ. Εάν τα επιτόκια κινηθούν πτωτικά, το δικαίωμα θα εξασκηθεί εφόσον η τιμή εκτέλεσης είναι μικρότερη της τιμής του συμβολαίου στην αγορά και θα πραγματοποιηθεί κέρδος. Στην περίπτωση που τα επιτόκια κινηθούν ανοδικά και το δικαίωμα είναι εκτός χρήματος θα αφεθεί να εκπνεύσει και η ζημία του στην αγορά δικαιωμάτων περιορίζεται στο κόστος του δικαιώματος. ΣΥΝΟΨΗ 1. Εάν τα επιτόκια στην προθεσμιακή αγορά μεταβάλλονται περισσότερο από ότι στην τρέχουσα αγορά, ο αριθμός των συμβολαίων θα είναι μικρότερος. 2. Ο αγοραστής του ΣΜΕ κερδίζει όταν η αξία του συμβολαίου αυξάνεται και χάνει όταν μειώνεται. 21

22 3. Ο πωλητής του συμβολαίου κερδίζει όταν η αξία του συμβολαίου μειώνεται και χάνει όταν αυξάνεται. 4. Η τιμή του ΣΜΕ αυξάνεται όταν τα επιτόκια μειώνονται. 5. Ο αγοραστής του ΣΜΕ θέλει να προφυλαχθεί από μειώσεις των επιτοκίων. 6. Ο πωλητής του ΣΜΕ θέλει να προφυλαχθεί από αυξήσεις των επιτοκίων. 7. Ο κερδοσκόπος θα αγοράσει σήμερα ΣΜΕ εάν προβλέπει μείωση των επιτοκίων. 8. Ο κερδοσκόπος θα πουλήσει σήμερα ΣΜΕ εάν προβλέπει αύξηση των επιτοκίων. 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» (Gap Analysis)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» (Gap Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» (Gap Analysis) Ορισμός του ανοίγματος Η κύρια πηγή εσόδων για τις τράπεζες είναι οι τόκοι από τα διάφορα στοιχεία που ενεργητικού, ενώ η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται τόσο από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT O INANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Περιγραφή Παραγώγων Αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 4: ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ;

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ; Άσκηση 1 α) Κάνει κάποιος κατάθεση ποσού 5 χιλ. σε λογαριασμό απλού τόκου με ετήσιο επιτόκιο 4%. Μετά από 3 μήνες κάνει ανάληψη 3 χιλ. και μετά από άλλους 7 μήνες επιθυμεί να κάνει μία κατάθεση, έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1

ΑΣΚΗΣΗ 1 www.onlineclassroom.gr ΑΣΚΗΣΗ 1 1 www.onlineclassroom.gr Ο ισολογισμός του πιστωτικού ιδρύματος BC είναι ο παρακάτω ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε εκατ. ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σε εκατ. ) Καταναλωτικά Δάνεια 200 Καταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 2

Asset & Liability Management Διάλεξη 2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asse & Liabiliy Managemen Διάλεξη 2 Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου (συνέχεια) Μιχάλης Ανθρωπέλος anhropel@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Μείωση παρουσίασαν γενικά τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο του 2009. Ιδιαίτερα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα επιτόκια των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos),

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2.1. Γενικά Μία βασική κατηγοριοποίηση των επενδυτών που συµµετέχουν στις αγορές παραγώγων, ανάλογα µε τα κίνητρά τους, είναι η εξής: επενδυτές µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Η C-BNK έχει τον κάτωθι ισολογισμό σε τρέχουσες αξίες (εκατ. ευρώ): Ενεργητικό Υποχρεώσεις Μ Μετρητά στο ταμείο 0 Καταθέσεις 200 Στεγαστικά δάνεια 500 Δάνεια διατραπεζικής 200 Επιχειρηματικά δάνεια 400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 5: Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου. Credit Default Swaps

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 5: Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου. Credit Default Swaps ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 5: Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Credit Default Swaps Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipigr http://webxrhunipigr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ARBITRAGE Arbitrage ονομάζεται η διαδικασία εξισορρόπησης των τιμών μεταξύ του υποκείμενου και του παράγωγου τίτλου λαμβανομένου υπόψη του ύψους του επιτοκίου και του χρονικού διαστήματος μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 3 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τρίτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Λύση: Α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα στο Excel. Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος.

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Άσκηση 1 Η ομολογία Β εκδόθηκε στο παρελθόν και έχει διάρκεια ζωής τρία ακόμη έτη. Η ονομαστική της αξία είναι 1.000 ευρώ και το εκδοτικό της επιτόκιο είναι 8%. Τα τοκομερίδια πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Επιτοκιακών Κινδύνων Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων

Διαχείρισης Επιτοκιακών Κινδύνων Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επιτοκιακών Κινδύνων Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων Διεύθυνση Διεθνών Κεφαλαιαγορών Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ.3 Πρόλογος Οι λύσεις μας: Σελ.4 Σελ.5 Σελ.6 Σελ.7 Σελ.8 Σελ.9 Σελ.10 Σελ.11 Σελ.12

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Γραπτή Εργασία 3 - Παράγωγα-Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθούν οι στρατηγικές των ανοιγμάτων και της εξισορροπητικής ισορροπίας. Το άνοιγμα είναι η στρατηγική που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση (τελικές 2009).onlineclassroom.gr Η Τράπεζα DIX CREDITS έχει τον ακόλουθο ισολογισμό σε τρέχουσες τιμές της αγοράς. Ενεργητικό σε 000 ευρώ Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση σε 000 Διαθέσιμα 125.000 Καταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Μιχάλης Μπεκιάρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΔΕ Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: Εισαγωγή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καθηγητής Γκ. Χαρδούβελης Τμήμα Χρηματοοικονομικής ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατηγορίες κινδύνων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ όταν καταθέτετε χρήματα σε μια τράπεζα, η τράπεζα δεν τοποθετεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE 8.1. Γενικά Εδώ εξετάζουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές των δικαιωµάτων προαίρεσης. Όπως θα δούµε

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1/6/2016 ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ Πτυχιακή Εργασία Σιτσανίδου Χρυσούλα 10071

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει):

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει): ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ MIFID Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ημερ. Γεννήσεως: Επάγγελμα: Αρ. Ταυτότητας: Αρ. Διαβατηρίου και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς): Οικογενειακή Αρ. εξαρτωμένων ατόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης)

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) 1. Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) μιας μετοχής: 1) Είναι η διαφορά μεταξύ κεφαλαιακού κέρδους της μετοχής και μερισματικής απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές στον χρηματοπιστωτικό τομέα (στην αγορά χρήματος) επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 1

Asset & Liability Management Διάλεξη 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthopel@unipi.g

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 6

Asset & Liability Management Διάλεξη 6 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 6 A case study Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα - Εργαλείο για. ιαχείριση Συνταξιοδοτικών Ταµείων

Παράγωγα - Εργαλείο για. ιαχείριση Συνταξιοδοτικών Ταµείων Παράγωγα - Εργαλείο για Αποτελεσµατικότερη ιαχείριση Συνταξιοδοτικών Ταµείων ρ. Ν. Τεσσαροµάτης Καθηγητής και Ακαδηµαϊκός ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικής - ALBA Graduate Business School Γενικός ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής MNGEMENT OF FINNI INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (URTION) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Γκ. Χαρδούβελης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράδειγμα Σταθμισμένης Διάρκειας (uaion) Σταθμισμένη Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5 Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5 Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5: Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα