ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ"

Transcript

1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ IdEF & ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΩΝ EUROUNIVERSITIES ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ύο διαφορετικές δηλώσεις, η µια του Υφυπουργού Παιδείας κυρίου Σ. Ταλιαδούρου (14/4/2008 ελτίο Τύπου) και η άλλη του Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Παιδεία κυρίου Γιαν Φίγκελ (16/4/2008 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ), επαναφέρουν µετ επιτάσεως ένα ζέον θέµα το οποίο αντιµετωπίζει η ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση την τελευταία εικοσαετία και το οποίο δεν έχει επιλυθεί. Πρόκειται για την υπεροχή των πτυχίων των Πανεπιστηµίων έναντι αυτών των ΤΕΙ, αλλά και των πτυχίων όλων των ελληνικών ΑΕΙ έναντι των τριετών αναγνωρισµένων οµοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Σύµφωνα µε τον Υφυπουργό Παιδείας κύριο Σ. Ταλιαδούρο, «Με το νόµο 3549/07 διασφαλίστηκε πλήρως ο χαρακτήρας των ΤΕΙ ως Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κατά την έννοια του άρθρου 16 του Συντάγµατος.», επίσης «στο επικείµενο νοµοσχέδιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές προβλέπεται η δυνατότητα των ΤΕΙ για αυτόνοµα µεταπτυχιακά προγράµµατα.». Από την άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ο Επίτροπος της Ε.Ε. για την Παιδεία κύριος Γιαν Φίγκελ, δήλωσε τα ακόλουθα : «ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της Μπολόνια θα καταστήσει ισότιµα τα τριετή πτυχία (που δίνουν π.χ. τα βρετανικά πανεπιστήµια) µε τα τετραετή (που κυριαρχούν στην ηπειρωτική Ευρώπη); ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑΝ ΦΙΓΚΕΛ : εν είναι θέµα χρόνου αλλά ποιότητας σπουδών. Ο πρώτος κύκλος σπουδών, στον οποίον αναφέρεστε, είναι 3-4 χρόνια, ανάλογα µε τη χώρα, το σύστηµά της και τις παραδόσεις της. Η «ισοτιµία» εξαρτάται από το περιεχόµενο των σπουδών και το σύστηµα πιστωτικών µονάδων, που µε απλά λόγια επιτρέπει τη σύγκριση της κτηθείσας γνώσης. Σελίδα 1 από 7

2 Μην το αντιµετωπίζετε ως ζήτηµα χρονικής διάρκειας σπουδών, αλλά περιεχοµένου, όπως εκφράζεται µέσω των πιστωτικών µονάδων.» Άρα µε τον πλέον επίσηµο τρόπο ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Παιδεία ξεκαθαρίζει ότι, στα 46 κράτη τα οποία συµµετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια εκείνο το οποίο είναι µετρήσιµο δεν είναι πλέον τα έτη σπουδών αλλά το περιεχόµενο και οι πιστωτικές µονάδες οι οποίες συνιστούν ένα ενιαίο νόµισµα, το οποίο λειτουργεί ως «ευρώ των ΑΕΙ». ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ECTS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κατ επιταγήν των άρθρων 14 και 16 του ν.3374/05, µε τον οποίο θεσµοθετήθηκαν τα ECTS, εξεδόθη η υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3 στις 13/8/2007 µε θέµα «Εφαρµογή του Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)», που αποσαφηνίζει πλήρως την εφαρµογή τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 Άρθρο 1 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) (*) οργανώνουν τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών τους (**) µε βάση το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων, ώστε τα προγράµµατα σπουδών να µπορούν να περιγραφούν µε την απόδοση πιστωτικών µονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν και να είναι επίσης δυνατή η µεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. (*) εννοεί τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ (**) τα ΤΕΙ δεν δικαιούνται ακόµη να κάνουν αυτόνοµα µεταπτυχιακά Όπως καθορίζεται στην παρ.3 κάθε προπτυχιακός ή µεταπτυχιακός φοιτητής που περάτωσε επιτυχώς το ακαδηµαϊκό έτος «πιστώνεται» µε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες ECTS ανεξαρτήτως αν φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ. Επειδή «Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) οργανώνουν τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών τους», η υπουργική απόφαση θεωρεί αυτονόητο ότι στα ΤΕΙ θα λειτουργούν αυτόνοµα master χωρίς να απαιτείται η σύµπραξή τους µε Πανεπιστήµιο. Σελίδα 2 από 7

3 Έτσι από το έχουµε την ακόλουθη συσσώρευση πιστωτικών µονάδων ΤΕΙ Πολυτεχνείο Ευρωπαϊκό ΑΕΙ Master 60ECTS Master 5 ο ίπλωµα έτος 60ECTS (300 ECTS) (300 ECTS) 2 ο έτος Master 60ECTS 4 ο έτος 60ECTS Πτυχίο (240 ECTS) 4 ο έτος 60ECTS 1 ο έτος Master 60ECTS 3 ο έτος 60ECTS 3 ο έτος 60ECTS 3 ο έτος 60ECTS 2 ο έτος 60ECTS 2 ο έτος 60ECTS 2 ο έτος 60ECTS 1 ο έτος 60ECTS 1 ο έτος 60ECTS 1 ο έτος 60ECTS Master (300 ECTS) Πτυχίο (180 ECTS) εδοµένου ότι τα ECTS είναι τα «ευρώ» των Πανεπιστηµίων, η αξία τους είναι η ίδια και στα Πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ένας φοιτητής ΤΕΙ που συγκεντρώσει 240 ECTS αποκτά πτυχίο και µε ακόµα 60 ECTS master. Αντιθέτως ο διπλωµατούχος του Πολυτεχνείου µε 300 ECTS θα έχει απλώς πτυχίο ΕΜΠ, αλλά δεν θα έχει master. Επειδή η υπουργική απόφαση προβλέπει «να είναι δυνατή η µεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.», φοιτητής σε ΤΕΙ επαρχίας που απέκτησε 60 ECTS θα µπορεί να ζητήσει να παρακολουθήσει το 2 ο έτος σε αντίστοιχο Πανεπιστηµιακό τµήµα της Αθήνας και το Πανεπιστηµιακό ίδρυµα δεν θα µπορεί να αρνηθεί, εάν έχει θέσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται το ερώτηµα : εδοµένης της ισοτιµίας των ECTS στα κράτη µέλη της Ε.Ε. µετά και την τελευταία υπουργική απόφαση, πώς θα δικαιολογηθεί η απόρριψη τίτλου πτυχιούχου Οµοταγούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου, ο οποίος περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του στο campus του Πανεπιστηµίου ή σε παράρτηµα του στην Ελλάδα, µε το σκεπτικό ότι τα 240ECTS που του χορήγησε το Πανεπιστήµιο δεν είναι ισότιµα µε τα Ελληνικά ECTS; Εάν ο υποψήφιος προς αναγνώριση του τίτλου του µεταφέρει 240ECTS δεν δηµιουργεί πρόβληµα ισοτιµίας µε τα τετραετή πτυχία των ελληνικών Πανεπιστηµίων, πλην όµως καλείται από τον ΟΑΤΑΠ σε συµπληρωµατική εξέταση σύµφωνα µε το, [23/ ] Τροποποίηση της από απόφασης του.σ. του Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για τους τίτλους σπουδών Νοµικής Tροποποιείται η από απόφαση του.σ. του Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για τους τους τίτλους σπουδών Νοµικής οµοταγών Ιδρυµάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κάτοχοί τους είναι δυνατόν να παραπεµφθούν σε συµπληρωµατική εξέταση, εκτός των 4 µαθηµάτων του Αστικού ικαίου, του Συνταγµατικού ικαίου, του Ποινικού ικαίου-ποινικής ικονοµίας και της Πολιτικής ικονοµίας και σε άλλα βασικά µαθήµατα που ελλείπουν από το πρόγραµµα σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών. Σελίδα 3 από 7

4 Στα κράτη µέλη της ΕΕ που συνιστούν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης το πρώτο πτυχίο απονέµεται στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες µετά από τρία έτη σπουδών και οι πτυχιούχοι πιστώνονται µε 180ECTS. Εάν αυτό το τριετές πτυχίο µε τα 180ECTS ο ενδιαφερόµενος το καταθέσει στο ΣΑΕΙΤΤΕ θα του αναγνωριστεί το δικαίωµα να εργαστεί στον αντίστοιχο επαγγελµατικό τοµέα, δηµόσιο ή ιδιωτικό. Εάν το ίδιο πτυχίο ο ενδιαφερόµενος το καταθέσει στον ΟΑΤΑΠ τότε σύµφωνα µε τα ισχύοντα θα χρεωθεί µε 6 έως 10 µαθήµατα τα οποία πρέπει να περάσει επιτυχώς σε ελληνικό Πανεπιστήµιο, (παρ. 3, άρθρο 4 του ν.3328/2005) 3. «Ισοτιµία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιµίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόµενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά µαθήµατα του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής. Ο Οργανισµός µπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συµπληρωµατικό αριθµό µαθηµάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. Τα συµπληρωµατικά µαθήµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα έξι. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων µε τίτλους, που αποκτώνται στην ηµεδαπή µετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής από το πρόγραµµα της αλλοδαπής είναι τόσο σηµαντική ώστε να µη µπορεί να χορηγηθεί «ισοτιµία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε µε τη συµπληρωµατική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα µαθήµατα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιµία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. Τα συµπληρωµατικά µαθήµατα ορίζονται από το οικείο Τµήµα του.σ. του Οργανισµού µετά από εισήγηση της αρµόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.). εκτός αν συνεκτιµηθεί µε το master του. [30/ ] Συνεκτίµηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης Η ισοτιµία του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης δεν αναγνωρίζεται όταν έχει αποτελέσει µέρος συνεκτίµησης δύο τίτλων σπουδών (3ετές Bachelor + Μεταπτυχιακό). Η κατοχή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης καθορίζει τη συνεκτίµηση και όχι η χρονική διάρκεια απόκτησής του ή οι ενδιάµεσοι τίτλοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης. Εάν το ίδιο πτυχίο ο ενδιαφερόµενος το καταθέσει στον ΟΑΤΑΠ συνοδευόµενο µε την βεβαίωση του άρθρου 50 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ (επειδή έκανε τις σπουδές του εν όλω ή εν µέρει στη Ελλάδα) σύµφωνα µε τα ισχύοντα το πτυχίο του δε θα αναγνωριστεί. Εάν το ίδιο πτυχίο ο ενδιαφερόµενος το καταθέσει στον ΣΑΕΙΤΤΕ συνοδευόµενο µε την βεβαίωση του άρθρου 50 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ (επειδή έκανε τις σπουδές του εν όλω ή εν µέρει στη Ελλάδα) σύµφωνα µε τη νέα οδηγία το πτυχίο του θα αναγνωριστεί. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς θα γίνεται στο εξής ακαδηµαϊκή αναγνώριση των τριετών πτυχίων οµοταγών Πανεπιστηµίων κρατών µελών της Ε.Ε., µε βάση τις επιταγές του νόµου 3374/05, της υπουργικής αποφάσεως Φ5/89656/Β3 σε συνδυασµό µε την οδηγία 2005/36/ΕΚ, η οποία καθόρισε τα επίπεδα προσόντων (βλ. παρ. δ,ε, άρθρο 11 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ), αλλά και τον τύπο της βεβαίωσης του άρθρου 50 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ που µπορούν τα κράτη µέλη υποδοχής να επαληθεύουν, δεδοµένου ότι µετά την 20/10/2007 (προθεσµία ενσωµάτωσης της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο), η εν λόγω οδηγία οφείλει να τύχει πλήρους και αποτελεσµατικής εφαρµογής από το ελληνικό κράτος και όλα τα εντεταλµένα όργανά του, όπως ο ΟΑΤΑΠ. Σελίδα 4 από 7

5 ΟΙ ΥΟ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης στον οποίο συµµετέχουν και τα ελληνικά ΑΕΙ, τα πενταετούς φοίτησης Ελληνικά πολυτεχνεία δίνουν διπλώµατα. τα τριετούς φοίτησης Αγγλικά πανεπιστήµια δίνουν Bachelor. τα τριετούς φοίτησης Γαλλικά πανεπιστήµια δίνουν Licence. Σύµφωνα µε τον Οδηγό Σπουδών της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ : «Η επαναλαµβανόµενη διακήρυξη των διοικήσεων του Ε.Μ.Π., των µελών ΕΠ και των φοιτητών περί ισοτιµίας των διπλωµάτων µας προς τα M.Sc και M.Eng των Αγγλοσαξονικών Πολυτεχνείων δεν οδήγησε µέχρι σήµερα σε συγκεκριµένες αποφασιστικές ενέργειες. Επιπλέον, δεν εµπόδισε τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις να θεσµοθετήσουν ακριβώς το αντίθετο: κατά τις προσλήψεις µηχανικών στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα πριµοδοτούνται ιεραρχικά και οικονοµικά οι κάτοχοι M.Sc ή M.Eng των Αγγλοσαξονικών Πολυτεχνείων και εποµένως έχουν υποβαθµιστεί de facto από το ελληνικό κράτος τα πτυχία των ελληνικών πολυτεχνείων και του Ε.Μ.Π. στο επίπεδο του B.Sc. Γι αυτή την απαράδεκτη, αλλά και τελείως άδικη µεταχείριση οι µέχρι τώρα διαµαρτυρίες υπήρξαν χλιαρές, και το κυριότερο δεν προχώρησαν σε ουσιαστικά µέτρα κατά της Πολιτείας. Είναι δε γεγονός ότι πολλοί τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. εγγράφονται σε Πολυτεχνεία του εξωτερικού για την απόκτηση M.Sc ή M.Eng και για λόγους καλύτερης µισθολογικής και ιεραρχικής εξέλιξης. Το Ε.Μ.Π. χορηγεί µέχρι σήµερα στους αποφοίτους του, µετά από αίτησή τους, ένα απλό πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ότι «τα από το Ε.Μ.Π. χορηγούµενα διπλώµατα θεωρούνται από το Ίδρυµα ως πλήρως ισότιµα µε τα πτυχία Master s των αναγνωρισµένων από αυτό ως οµοταγών Αγγλοσαξονικών Πανεπιστηµίων». Είναι, βέβαια, προφανές ότι αυτό το ασθενές πιστοποιητικό δεν έχει ουσιαστική επίδραση στους µελλοντικούς εργοδότες, δεδοµένου ότι δεν αναφέρει τίποτα περί της εξειδίκευσης των αποφοίτων µας, δεν στηρίζεται από ανάλογες ενέργειες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και επιπλέον η όλη σύνθεση και παρουσίασή του δεν είναι πειστική.» Τα τετραετούς φοίτησης ΤΕΙ δίνουν πτυχία, αλλά οι πτυχιούχοι τους δεν εγγράφονται ως µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) Σελίδα 5 από 7

6 Τα πτυχία όµως των ΤΕΙ, µε ένα master που γίνεται στα ΤΕΙ σε σύµπραξη µε πανεπιστήµια εσωτερικού ή εξωτερικού (ήδη λειτουργούν 48 master), τυγχάνουν ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗΣ αναγνώρισης από το ΟΑΤΑΠ, πιστώνονται µε 300ECTS, οπότε επαγγελµατικά οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι ισότιµοι των ιπλωµατούχων Αγγλικών πανεπιστήµιων. Το ΥΠΕΠΘ µε διαδοχικά νοµοθετήµατα (βλέπε ελτίο Τύπου ΥΠΕΠΘ 14/4/08), σε συνδυασµό µε τις ενσωµατούµενες οδηγίες της Ε.Ε δηµιούργησε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο καθεστώς αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων µε αποτέλεσµα : Οι µεν πτυχιούχοι ΤΕΙ να έχουν υπερβολικές προσδοκίες. Οι δε πτυχιούχοι πανεπιστηµίων και πολυτεχνείων να αισθάνονται υποβαθµισµένοι. Όλοι δε γνωρίζοντες και µη, να νιώθουν µια "απειλή" από τον εισαγόµενο ανταγωνισµό ευρωπαίων επαγγελµατιών. Όταν ο πρώτος επιτυχών το 2007 στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ του ΕΜΠ µε µόρια µε άριστα το θα πάρει µετά πέντε (5) έτη δίπλωµα (300ECTS) ή master, αν νοµοθετηθεί, όταν ο τελευταίος επιτυχών το 2007 στα ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Κοζάνης, µε µόρια µετά πέντε (5) έτη είναι δυνατόν να έχει και master (300ECTS), όταν ο Έλληνας που κάνει αντίστοιχες σπουδές στην Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία κ.α. είναι δυνατόν να αποκτήσει σε (5) έτη Bachelor και master (300ECTS), όταν ο αλλοδαπός που η "εκπαίδευση" του είναι "νοµοθετικά ρυθµιζόµενη" µπορεί χωρίς να έχει προϋπηρεσία δύο ετών στην χώρα προέλευσης του, απλά και µόνο µε τριετείς πανεπιστηµιακές σπουδές (180ECTS), να εργαστεί στην Ελλάδα ισότιµα µε τον Έλληνα, τότε: Είναι προφανές ότι είναι επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να ενηµερωθούν οι Έλληνες πολίτες από το ΥΠΕΠΘ µε απλότητα και σαφήνεια, 1. Αν υπάρχει σκέψη να προσαρµοστεί η Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση στους δύο κύκλους σπουδών της Μπολόνια µετά και την θεσµοθέτηση του τρίτου κύκλου σπουδών. 2. Αν θα αναγνωρίζονται τα τριετούς φοίτησης Ευρωπαϊκά πτυχία ισότιµα µε τα τετραετούς φοίτησης Ελληνικά ή το τέταρτο έτος θα θεωρείται ως πρώτο έτος του master, και µετά ταύτα, 3. Αν συνιστά "καλή υπηρεσία" προς τον Έλληνα φοιτητή η τετραετής φοίτηση όταν στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε ο αντίστοιχος φοιτητής θα αποκτά ισότιµο πτυχίο σε τρία χρόνια; Σελίδα 6 από 7

7 Εµείς απλώς σηµειώνουµε ότι την απάντηση του Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Παιδεία κυρίου Γιαν Φίγκελ «ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Είστε ικανοποιηµένος από τη διαδικασία της Μπολόνια για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τη συµµετοχή της Ελλάδας σε αυτή; ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑΝ ΦΙΓΚΕΛ : Η διαδικασία της Μπολόνια είναι η πιο εµβριθής διαδικασία µεταρρύθµισης στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια εδώ και έναν αιώνα. Το γεγονός ότι 46 κράτη έχουν επιλέξει να συµµετάσχουν σε αυτή δείχνει το µέγεθος της επιτυχίας της. Η Ελλάδα έχει πραγµατοποιήσει πολλές διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά παίρνει «κόκκινη κάρτα» στο ζήτηµα της Συνθήκης της Λισαβόνας για την Αναγνώριση, που έχει κατοχυρωθεί από όλες τις χώρες πλην της δικής σας- ως το βασικό εργαλείο αναγνώρισης τίτλων σπουδών. Υπάρχει σύστηµα αναγνώρισης στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι συµβατό µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας.» Τέλος παραµένει αναπάντητο το ερώτηµα του ΤΕΕ και του ΕΜΠ : Ποιος θα είναι ανώτερος επαγγελµατικά ο διπλωµατούχος του Πολυτεχνείου µε 5 έτη σπουδών και χωρίς µεταπτυχιακό ή ο πτυχιούχος ΑΤΕΙ µε 4 έτη σπουδών και µεταπτυχιακό ; ιότι, όπως τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΕΜΠ σχολιάζοντας το προσχέδιο του Π.. για τα Επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων ΤΕΙ του κατασκευαστικού τοµέα : «Επί της ουσίας στους απόφοιτους ΤΕΙ δίνονται περισσότερα δικαιώµατα απ αυτά που έχουν οι διπλωµατούχοι µηχανικοί. Ο απόφοιτος των ΤΕΙ µε ένα επιπλέον έτος µεταπτυχιακών σπουδών θα µπορεί να κατέχει τίτλο master, ενώ αντιθέτως ο διπλωµατούχος του Πολυτεχνείου µε πέντε έτη σπουδών µε ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα δε θα διαθέτει master.» (ΤΕΕ /9/06) Συνεπώς, εάν δεν υπάρξουν άλλες αλλαγές στη δοµή της ανώτατης εκπαίδευσης, ο πενταετούς φοίτησης διπλωµατούχος του Πολυτεχνείου θα είναι κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ενώ ο πτυχιούχος ΤΕΙ όχι µόνο θα είναι κατηγορίας ΠΕ αλλά επιπροσθέτως θα κατέχει και master. Ή ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ συνιστά ιδανική ευκαιρία να αποσαφηνιστεί το τοπίο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και να αναδειχθεί η αξιοκρατία και η αριστεία. Σελίδα 7 από 7

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κολλέγια. Ένας αναδυόμενος πόλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. σημερινή κατάσταση - ευκαιρίες κίνδυνοι

Κολλέγια. Ένας αναδυόμενος πόλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. σημερινή κατάσταση - ευκαιρίες κίνδυνοι 16/12/08 Πανεπιστήμιο Πατρών Διεθνές Συνέδριο: Επιστημονικός Διάλογος για την Ελληνική Εκπαίδευση Τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα Αθήνα, 28 30 Νοεμβρίου 2008 Κολλέγια. Ένας αναδυόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS: Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος National Teams

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Φεβρουάριος 2007 Περίληψη Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα