DOMNA MICHAIL. Curriculum Vitae

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DOMNA MICHAIL. Curriculum Vitae"

Transcript

1 DOMNA MICHAIL Curriculum Vitae PRESENT POSITION Assistant Professor (elected) of Social Anthropology Department of Pre-primary Education University of Western Macedonia 3 rd km highway Nikis Florinas Florina, Greece tel: mobile: EDUCATION Ph.D. in Social Anthropology at the London School of Economics (LSE) M.A. (by thesis) in Social Anthropology at the University of Manchester Diploma of Advanced Studies in Social Anthropology at the University of Manchester B.A. in English Language and Literature at the Aristotle University of Thessaloniki RESEARCH INTERESTS Theories of nationalism, ethnicity, minorities, migration, Anthropology of Education. EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL EXPERIENCE: 2011-until today: 2007-until today: Assistant Professor (elected) Lecturer of Social Anthropology at the University of Western Macedonia : Teacher in state secondary schools SELECTED PUBLICATIONS Doctoral Thesis: Educational Disadvantage, Trilingualism and Social Change: The Pomaks of Greek Thrace Supervisor: Peter Loizos ( ). Master Thesis: Ethnicity, Nation-building, and the Formation of the Moslem Minority in Greece.

2 Supervisor: Tim Ingold ( ). Books: Michail, D. (1992). Nation, Nationalism and Ethnic Consciousness: An Anthropological Approach [Έθνος, Εθνικισμός και Εθνική Συνείδηση] Athens: Leviathan. (reprints 1997, 2003 Thessaloniki: Ant. Stamoulis). [in Greek]. Michail, D. (2003). Vanishing Worlds: A Human Geography of Indigenous People [Κόσμοι που χάνονται]. Thessaloniki: Ant. Stamoulis. [in Greek] Peer-reviewed Journal Articles ( ): Michail, D. (2002). The Imposed Trilingualism and the making of illiteracy: The case of the Pomaks in the mountainous area of Xanthi. Peri Thrakis [Περί Θράκης], 2, Michail, D. (2003). Issues of language among the Pomaks of Western Thrace: Political and Social approach. Macednon [Μακεδνόν], 11, [in Greek] Michail, D. (2003). From Locality to European Identity : Shifting Identities among the Pomak Minority in Greece. Ethnologia Balkanica, Journal for Southeast European Anthropology, 7, Michail, D. (2003). The Institutional Labyrinth and Political Dimensions of the Muslim Minority Education in Western Thrace. Peri Thrakis [Περί Θράκης], 3, Tsioumis, K. & Michail, D. (2005). The issue of the identity of the Pomaks: Historical and Anthropological Approach. Peri Thrakis [Περί Θράκης], 4, [in Greek] Michail D., (2009). Working here, investing here and there: present economic practices, strategies of social inclusion and future plans for return amongst Albanian immigrants in a Greek-Albanian border town. Journal of Southern European and Black Sea Studies, 9(4), Michail, D. (2010). The Albanian immigrant parents attitudes towards the Greek nursery school: Issues of identity, language and strategies of integration. Social Sciences Tribune, [Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών], 57, [in Greek] Michail, D. (2010). Language maintenance/shift among second generation Albanian immigrants in Greece: Social integration and mobility. Ethnologia, [Εθνολογία], 14, [in Greek] Anastasiou, D., & Michail, D. (accepted, under revision). Exploring discordance between self-efficacy and writing performance among low-literate adult students. Learning Disabilities: A Contemporary Journal. Book Chapters: Michail, D. (2003). From Local to European identity : Shifting Identities among the Pomak Minority in Greece In M. Maramihova (ed.) Living there, Dreaming here. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations. Μιχαήλ, Δ. (1999). Applications of the renewable energy resources to the environment [Εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο περιβάλλον]. In Ε. Flogaiti & P. Vasala (eds.) The energy issue: approaches and dimensions [Το ενεργειακό ζήτημα: προσεγγίσεις και διαστάσεις]. Athens: Ellinika Grammata [Ελληνικά Γράμματα]. [in Greek] 12/03/11 2

3 Michail, D. (2004). The Geography of the Indigenous People. In E. Efthimiopoulos & M. Modinos (eds.) The Nature of Geography [Η Φύση της Γεωγραφίας]. Athens: Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ). [in Greek] Μιχαήλ, Δ. (2006). The education of the Pomaks of W. Thrace: Political dimensions on the issue [Η εκπαίδευση των Πομάκων της Δ. Θράκης: Πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις του θέματος] in T. Malkidis, Ν. Κokkas (eds.) Transformations of the collective identity of the Pomaks [Μετασχηματισμοί της συλλογικής ταυτότητας των Πομάκων], Xanthi: Spanidis [Ξάνθη: Σπανίδης] [in Greek] Michail, D. (2007). Education and Power relations within a Slavic-speaking Muslim Group in Greece: The case of the Pomaks of Xanthi. In Otto Sagner (ed.) The Pomaks in Greece and Bulgaria: A model case for borderland minorities in the Balkans. Südoste Europa-Stüdien 73. Münhen: Verlag. Michail, D. (2008). Albanian Immigrants in Western Macedonia-Kastoria Greece: A challenge for rethinking Greek Nationalism. In Elena Marushiakova (ed.) Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge Scholar Publishing. [also in Bulgarian]: Michail, D. (2009). In Mirella Decheva (ed.). Sofia: Paradigma. Michail, D. (2009). Bektashism [Bektasilik] in the Balkans and in the Western Thrace: Brief historical background and ethnographic observation. In Otto Sagner (ed.) Christians and Muslims: Interethnic Co-existence in Southeastern Europe. Südoste Europa-Stüdien. Münhen: Verlag. Michail, D. (2010). Boundary Crossing and Boundary Maintenance among Albanian immigrants and the Greek community of Argos Orestiko. In E. Avdikos (ed.) Popular Cultures and Boundaries in the Balkans. [Σύνορα και Λαϊκοί Πολιτισμοί στα Βαλκάνια]. Athens: Pedio [Αθήνα: Πεδίο] [in Greek]. Michail, D. (in press). Education, Social Mobility and Power relations among a small Pomak community in Western Thrace. In V. Evergeti (ed.) Disputed Identities: Portraying Conceptions of the Thracian Muslims in Greece. Springer s book series: Muslims in Global Societies. Anastasiou, D., Gardner, R. & Michail, D. (2011, in press). Ethnicity and Exceptionality. In J. Kauffman, & D. Hallahan (eds.) Handbook of Special Education. Routledge. Selected Publications in Conference Proceedings Michail. D. (2003). Migration, Tradition and Transition among the Pomaks in Xanthi, Western Thrace. Electronic publication of conference proceedings of the 1 st Symposium for the Social Sciences in Greece, Hellenic Observatory, European Institute, London School of Economics, London, Michail, D. (2005). Identity Construction of the Greek Pomaks and the Role of the Local Greek-speaking and Turkish-speaking Press. Conference Proceedings: International Conference on Political Marketing (ICPM 2005). Public Relations and Communication Department, TEI Kastoria [Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΤΕΙ Καστοριάς]. Kastoria, /03/11 3

4 Michail, D. (2005). Constructing identities in-between three nation-states: The Pomaks of Western Thrace. Conference Proceedings: Oxford Symposium on (Trans-) Nationalism in South East Europe. Oxford, Michail, D. Tsioumis, K. (2006). From Nationalism to Pluralism: The emergence of a new ideology for the Greek nation-state. Conference Proceedings: Greece and the Balkans: 200 years of co-existence, interaction and mutual influence. Oxford, Michail, D. (2008). Identity construction among the Albanian immigrant students of pre-primary and primary age and the parents strategies of social inclusion: An ethnographic approach. In A. Ross & P. Cunningham Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation. London: CiCe Publication. Proceedings of the tenth Conference in Europe Thematic Network. Istanbul, Michail, D. & Stamou A. (2009). Preprimary teachers discourses about immigrant children s identity construction. In Palaiologou N. (ed.) Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi. Cd-rom Proceedings of the International Conference of the International Association for Intercultural Education (IAIE) and the Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO). ISBN: (GR) & ISBN/EAN: (NL). Athens, Michail, D. & Anastasiou, D. (in press). Gender discrimination and learning disabilities as the main reasons of dropping-out from basic education: A retrospective study in the context of Second-Chance Schools in Greece. In A. Ross & P. Cunningham Lifelong Learning and Active Citizenship. London CICE Publication. Proceedings of the 12th Conference of the Children s Identity and Citizenship in Europe, Thematic Network. Barcelona, Μιχαήλ, Δ. (2005). Η στάση των Πομάκων της Ορεινής Ξάνθης στην Ελληνόφωνη Εκπαίδευση στο τέλος του 20 ου αιώνα [The attitudes of the Pomaks of the Mountainous area of Xanthi towards the Greek Education at the end of the 20 th century]. Conference Proceedings: Η ελληνική Παιδεία από τον 18 ο ως τον 20 ο αιώνα. Ερευνητικές συνιστώσες [Greek education from the 18 th to the 20 th century: Research Components]. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, Τάχου Σ. & Μιχαήλ, Δ. (2010). Συγκρότηση ταυτοτήτων την εποχή του εθνικισμού: Η περίπτωση των Βλάχων της Πελαγονίας [The construction of identities during the era of nationalism]. Conference Proceedings: 11 th Greek Historic Conference [Πρακτικά Λ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου], Thessaloniki, Μιχαήλ, Δ., Τάχου Σ. & Αναστασίου Δ., (υπό δημοσίευση). «Οι έννοιες του «έθνους» και της «φυλής» στον Μεταξά: Εξετάζοντας την ιδεολογία του καθεστώτος της 4 ης Αυγούστου [The concepts of nation and race in Metaxa: Examining the ideology of the 4 th of August]. Conference Proceedings: 12 th Greek Historic Conference [Πρακτικά Μ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου], Thessaloniki, Selected Conference Paper Presentations Μιχαήλ, Δ. (2007). Το ζήτημα της ταυτότητας των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα και οι σχέσεις τους με τον εκπαιδευτικό [The issue of the identity of the Albanian immigrants in Greece and their relations with the teacher]. Presented at the conference: Identités culturelles en Mediterranée. Τμήμα 12/03/11 4

5 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας [Department of Sciences of Pre-school Education, Section of Language and Linguistics]. Thessaloniki, December 13-20, Michail, D. (2008). Constructing identity among the Albanian Immigrant Students in Western Macedonia- Kastoria-Greece. Presented at the 13 th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities at Columbia University, New York, April 10-12, Michail, D. (2008). Boundary crossing and boundary maintenance between the Albanian Immigrants and the Greek community in Argos Orestiko- Kastoria. Presented at the International Conference Boundaries and Folk cultures in the Balkans, Volos, June 6-8, Michail, D., & Anastasiou, D. (2008). Expectancies beyond skills: Social and psychological implications from Second Chance schooling. Presented at the 23 rd Conference of the Comparative Education Society in Europe. Athens, July 7-10, Anastasiou, D. & Michail, D. (2009). Self-efficacy without efficacy in written performance of adult students with learning difficulties. Presented at the 29 th EARLI Conference. Amsterdam, Netherlands August 25-29, Michail, D. & Koutsoumbas, A. (2009). Presented at the International Symposium: Bektashism Between Movement and Established Religion. European University of Tirana. Tirana, Albania October 23-24, DISSERTATION AND THESIS SUPERVISOR Supervisor of thirty one (31) undergraduate dissertations and examiner of fifty two (52) undergraduate dissertations at the Department of Public Relations and Communication at the TEI of Western Macedonia. Supervisor of eleven (11) graduate dissertations at the Department of Pre-school Education at the School of Education of the University of Western Macedonia. Supervisor and examiner of two (2) Master dissertations. TEACHING EXPERIENCE IN TERTIARY EDUCATION Undergraduate level: Balkan Studies Dept., University of Western Macedonia. ( ) , Courses: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία [Introduction to Social Anthropology] (co-teaching) Ζητήματα Μετακομμουνιστικών Κοινωνιών στα Βαλκάνια [Issues related to post-communist communities in the Balkans (co-teaching) Ανθρωπολογική Έρευνα στα Βαλκάνια [Anthropological research in the Balkans] (co-teaching) 12/03/11 5

6 Primary Education Dept., School of Education, University of Western Macedonia Courses: Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση [Intercultural Education] Εκπαίδευση και Μειονότητες [Education and Minorities] Pre-primary Education Dept., School of Education, University of Western Macedonia Courses: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία [Introduction to Social Anthropology] Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ [Introduction to Social Anthropology II] 2007-today Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία [Introduction to Social Anthropology] Μειονότητες, Μετανάστες και Εκπαίδευση [Minorities, Migrants and Education] Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου [Social Anthropology of the Balkan area] Σχολικές Εθνογραφίες [School Ethnographies] Διαπολιτισμική Εκπαίδευση [Intercultural Education] Technological Educational Institution (TEI) of Western Macedonia 2004-today Course: Διαπολιτισμικές Επικοινωνίες [Intercultural Communications] Post-Graduate level: Primary Education Dept., School of Education, University of Western Macedonia, Post-Graduate program for Master s Degree Courses: Ιστορία [History] (co-teaching) Εικόνα, Τέχνη και Μουσείο [Picture, Art and Museum] (co-teaching] Pre-primary Education Dept., School of Education, University of Western Macedonia, /03/11 6

7 Post-Graduate Program for Master s Degree: Teaching Methodology and Curricula. Course: Μέθοδοι και Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης [Methods and Programs of Intercultural Education] Journal review PROFESSIONAL AND UNIVERSITY SERVICE Guest Reviewer: Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS) Professional Affiliations - Royal Anthropological Society της Βρετανίας (member since 1992) - Minority Rights Group της Βρετανίας (member since 1992) - Survival International της Βρετανίας (member since 1992) - Greek Society for Ethnology [Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας] (member since 2008) - Greek Society of Social Anthropologists [Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (member since 2004) - EASA (European Association of Social Anthropologists) (member since 2003) - InASEA (International Association for Southeast European Anthropology) (member since 2003) - CESE (Comparative Education Society in Europe) (member since 2008) - ASN (Association for the Study of Nationalities) (member since 2008) - EARLI (member since 2009) - GREENPEACE (member and activist since1992) - Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων του L.S.E. (Alumni since 2004) - Sea Turtle Protection Society of Greece [Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας] (member and activist since 1994) Conferences - Scientific Committee of the 1 st Conference on cultural school programs Culture and Aesthetics in Education, University of Athens. Peireus Scientific Committee of the International Conference of the International Association for Intercultural Education (IAIE) and the Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO). Athens /03/11 7

8 PARTICIPATION IN EUROPEAN PROGRAMS [ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ] Πρόγραμμα LIFE. Φορέας υλοποίησης: Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας (ΜΚΟ). [ LIFE - Sea Turtle Protection Society of Greece (NGO)] ΕΠΕΑΕΚ- Πρόγραμμα Ομαδικής Κινητικότητας Εκπαιδευτικών. Φορέας υλοποίησης ΥΠ.Ε.Π.Θ/Ε.Ι.Ν [Group Mobility for Teachers- Ministry of Education/National Youth Institute] ΕΠΕΑΕΚ-Πρόγραμμα Ατομικής Κινητικότητας Εκπαιδευτικών. Φορέας Υλοποίησης ΥΠ.Ε.Π.Θ/Ε.Ι.Ν [Individual Mobility for Teachers- Ministry of Education- National Youth Institute] ΕΠΕΑΕΚ- Έργο: «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών». Φορέας Υλοποίησης Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας [Reformation of Graduate Program of Studies- TEI of Western Macedonia] ΕΠΕΑΕΚ- Έργο: «Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας» [Program for Graduate Studies-TEI of Western Macedonia] 12/03/11 8

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995.

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995. Βιβλία [1] Voutira E. and Harrell-Bond, "Refugees", The Social Science Encyclopedia (third edition) (Routledge isbn: 0415 320968). [2] Voutira, E., Refugees: whose term is it anyway? Emic and etic constructions

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012)

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012) Βιογραφικό Σηµείωµα Δηµήτρης Καιρίδης Οικία: Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Γραφείο: Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Key-Qualifications. Principal Teaching Assignments. Research Interests. Funded Research Projects

Key-Qualifications. Principal Teaching Assignments. Research Interests. Funded Research Projects Professional Affiliations Research Interests Funded Research Projects Principal Teaching Assignments Key-Qualifications Assoc. Prof. Konstantinos Giakoumis, Ph.D. Deputy Rector E-mail kgiakoumis@unyt.edu.al

Διαβάστε περισσότερα

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR)

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR) Name: Nicos L. Kartakoullis, PhD Vice President for Development and University Relations, 01/01/2011 Chairperson, Department of Hospitality, Tourism and Sports Management Professor, School of Business

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ Ειρήνη Τηλικίδου Θεσσαλονίκη Καθηγήτρια σε τακτική θέση στην Κατεύθυνση Μάρκετινγκ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα 1 Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας gvoskop@uom.gr Σπουδές Πτυχίο (BA), Brock University

Διαβάστε περισσότερα

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη Πολυχρόνης Κυνηγός Περίληψη Ο Καθηγητής κ. Χρόνης Κυνηγός kynigos@ppp.uoa.gr διδάσκει τα αντικείμενα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και της Διδακτικής των Μαθηματικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος E-mail: o.solomontos-kountouri@nup.ac.cy Τηλ: +357 26843602 Κιν: +357 99216190 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

Studies in English, French and German Literature, Ancient Greek and Latin. 1976 M.A. Comparative Literature C.U.N.Y.

Studies in English, French and German Literature, Ancient Greek and Latin. 1976 M.A. Comparative Literature C.U.N.Y. Aristotle Michopoulos Professor of Greek Studies Chair of the Greek Studies Department Office: (617) 850-1271 Email: amichopoulos@hchc.edu Languages Studies in English, French and German Literature, Ancient

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φ.Π.Ψ. Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership. ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE State & Corruption: The role of Leadership BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ / CV s Κώστας Μπακούρης Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος Τον Δεκέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα:

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Mιχαήλ Έτος γεννήσεως: 1945 Παντρεμένος με την Ντίνα Βαίου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, με δύο κόρες την Μυρτώ και την Ειρήνη. Σημερινή θέση: Ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae. Columbia Law School, New York City, United States of America visiting research fellow sponsor: Prof. P.

Curriculum Vitae. Columbia Law School, New York City, United States of America visiting research fellow sponsor: Prof. P. 1 VASSILIS P. TZEVELEKOS Curriculum Vitae Personal Information name: Vassilis P. Tzevelekos date of birth: 03-15-1979 nationality: Greek telephone: (001) 734-709-0047, (0030) 6932778477 e-mail: vassilis.tzevelekos@eui.eu

Διαβάστε περισσότερα