OYPOΠOIHTIKO ΣYΣTHMA. H κύρια λειτουργία του είναι > παραγωγή > ούρων (υδατικό διάλυµα) αποθήκευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OYPOΠOIHTIKO ΣYΣTHMA. H κύρια λειτουργία του είναι > παραγωγή > ούρων (υδατικό διάλυµα) αποθήκευση"

Transcript

1 OYPOΠOIHTIKO ΣYΣTHMA H κύρια λειτουργία του είναι > παραγωγή > ούρων (υδατικό διάλυµα) αποθήκευση παροχέτευση περίσσειας ανιόντων περίσσειας κατιόντων προϊόντων µεταβολισµού όπως η ουρία & η κρεατινίνη H παραγωγή > ούρων > είναι δυνατόν να µεταβληθούν για να διατηρηθεί εσωτερική & η πυκνότητα οµοιόσταση υπεύθυνος είναι ο νεφρός > η δοµή του είναι σύνθετη για το σύνολο των βιοχηµικών & των φυσιολογικών λειτουργιών του είναι όργανο συµπαγές σχήµατος φασολιού εντοπίζεται οπισθοπεριτοναϊκά η κοίλη επιφάνεια πρός τη µέση γραµµή σώµατος > ονοµάζεται πύλη > θέση εισόδου νεφρικής αρτηρίας εξόδου νεφρ. φλέβας & του συστήµατος µεταφάς των ούρων πυελοκαλυκικό σύστηµα & ουρητήρες > µεταφέρουν τα ούρα από το νεφρό στην ουροδόχο κύστη έχουν σχετικά απλή δοµή είναι στενοί σωληνώδεις σχηµατισµοί επενδύονται από εξειδικευµένο επιθήλιο λείος µυϊκός ιστός > σύσπαση - χάλαση (περισταλτισµός) προώθηση των ούρων στην ουροδόχο κύστη χρησιµεύει για την αποθήκευση & την απέκκριση των ούρων περίπου ίδια δοµή µε πυελοκαλυκικό σύστηµα περισσότερο εξελιγµένη διάταξη µυϊκών ινών είναι µια ευρύχωρη δεξαµενή για τα ούρα & αντλία εκούσιας εξώθησης των ούρων 276

2 οµή του νεφρού > παρατηρούνται 2 ζώνες > εξωτερική > ο φλοιός εσωτερική > η µυελώδης ουσία ο φλοιός > σχηµατίζει το εξωτερικό περίβληµα χορηγεί στήλες (στήλες του Bertin) > παρεµβάλλονται ανάµεσα σε µονάδες της µυελώδους ουσία µυελώδης ουσία > αποτελείται από σειρά κωνοειδών δοµών (µυελικές πυραµίδες) βάση τους > συνέχεται µε το έσω όριο του φλοιού κορυφή τους (νεφρική θηλή) > προβάλλει στη πύλη νεφρού (καλυκικό) κάθε νεφρός φέρει > νεφρικές πυραµίδες νεφρικές θηλές κάθε νεφρική πυραµίδα µε το αντίστοιχο > σχηµατίζουν ένα λειτουργικό - δοµικό τµήµα της φλοιώδους ουσίας νεφρικό λοβό Λειτουργία νεφρού > τα ούρα παράγονται από το νεφρό µε εκλεκτική αποµάκρυνση ουσιών από το πλάσµα αίµατος & ελεγχόµενη επαναρρόφηση ύδατος ιόντων αλάτων γλυκόζης υδατανθράκων πρωτεϊνών µικρού M.B η σύνθεση τους εξαρτάται από > το εσωτερικό περιβάλλον & τις ανάγκες του οργανισµού ανεξάρτητα της πυκνότητας > των ούρων > περιέχουν το απαιτούµενο ποσό & της ποσότητας ιόντων & επιβλαβών προϊόντων ώστε να διατηρείται σταθερή εσωτερική βιοχηµική οµοιόσταση Nεφρικό παρέγχυµα > οι ανάγκες του εξυπηρετούνται από αγγειακό δίκτυο αίµατος που παρέχει το απαιτούµενο O 2 τις πρώτες ύλες για ιστικό µεταβολισµό & αποµακρύνει προϊόντα µεταβολισµού κύρια λειτουργία του > η διΰλιση & ο καθαρισµός αίµατος 277

3 νεφρώνας > αγγειώδες σπείραµα & => προσάρτηµα νεφρικού φλοιώδη - µυελικά σωληναριακά συστήµατα αγγειακού συστήµατος Aγγείωση νεφρού > από άµεσο κλάδο κοιλιακής αορτής > την νεφρική αρτηρία που διχάζεται σε 2 κύριους κλάδους (πύλη νεφρού) σε πρόσθιο & οπίσθιο χορηγούν τις µεσολόβιες αρτηρίες (µια σε κάθε νεφρικό λοβό) στο φλοιό - µυελικό όριο κάθε µια διχάζεται σε αρκετές πλάγιες τις τοξοειδείς αρτηρίες (παράλληλα πρός βάση νεφρ. πυραµίδων) τις µεσολοβίδιες αρτηρίες (κατακόρυφα πρός επιφ. φλοιού) τα προσαγωγά αρτηρίδια (κάτω από τη κάψα) το υποκάψιο αρτηρίδιο & το τριχοειδικό πλέγµα νεφρική µικροκυκλοφορία αποτελείται από 2 τριχοειδικά συστήµατα υψηλής εξειδίκευσης πρωτογενές τριχοειδικό πλέγµα > το αγγειώδες σπείραµα (διήθηση αίµατος) δέχεται αίµα από προσαγωγό αρτηρίδιο από το απαγωγό αρτηρίδιο ξεκινά > ένα δεύτερο τριχοειδικό σύστηµα (δοµή του ποικίλλει ανάλογα µε εντόπιση) * πολύπλοκο τριχοειδικό σύστηµα πορεύεται > στα µεσοδιαστήµατα του συστήµατος φλοιωδών σωληναρίων για την πρόσληψη ουσιών που επαναρροφούνται από το σπειραµατικό διήθηµα * κοντά στο φλοιο - µυελικό όριο > µακρά αγγεία µε λεπτό τοίχωµα (ευθέα αγγεία) πορεύονται κατά µήκος ενδοµυελικών σωληναριακών συστηµάτων παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανταλλαγή H 2 O & ιόντων 278

4 πρώτο τριχοειδικό σύστηµα (αγγειώδες σπείραµα) > δεν αποδίδει O 2 δεν προσλαµβάνει CO 2 δεύτερο τριχοειδικό σύστηµα > παρέχει το O 2 στα φλοιώδη & τα µυελώδη µέρη του νεφρικού παρεγχύµατος H νεφρική φλεβική παροχέτευση > ακολουθεί αντίθετη κατεύθυνση αρτηριακής παροχής το υποκάψιο αρτηρίδιο > καταλήγει > στο υποκάψιο φλεβιδιακό & & τριχοειδικό πλέγµα φλεβικό πλέγµα αστεροειδών φλεβών στις µεσολοβίδιες φλέβες δέχονται φλεβικούς κλάδους από περισωληναριακά φλεβικά πλέγµατα φλεβικούς κλάδους από τη µυελώδη ουσία στις τοξοειδείς φλέβες στις µεσολόβιες φλέβες κύριους νεφρικούς κλάδους (πύλη) κύρια νεφρική φλέβα κάτω κοίλη φλέβα Nεφρώνας > είναι η λειτουργική µονάδα του νεφρικού παρεγχύµατος αποτελείται από 2 κύρια µέρη σπείραµα > σχετίζεται µε το πρώτο τριχοειδικό σύστηµα στο σπείραµα γίνεται η αρχική διήθηση αίµατος φλοιώδη & µυελικά σωληναριακά συστήµατα > σχετίζονται µε το δεύτερο τριχοειδικό σύστηµα ρυθµίζεται συγκέντρωση - χηµικό περιεχόµενο αίµατος που επιστρέφει στη συστηµατική κυκλοφορία & συνεπώς η συγκέντρωση & το περιεχόµενο των ούρων που θα απεκκριθούν Oι νεφρώνες > µέσα στο νεφρικό φλοιό > οργανώνονται σε ευκρινή επαναλαµβανόµενη > δοµή λοβιώδη όπου τα σπειράµατα 279

5 τα εγγύς & τα άπω σωληνάρια > βρίσκονται εκατέρωθεν µεσολοβίδιων αρτηριών µεταξύ γειτονικών µεσολοβίδιων αρτ. > στο µέσον παρατηρείται κατακόρυφη διάταξη σωληναρίων - πόρων (µυελική ακτίνα) στο κέντρο βρίσκεται > κύριος αθροιστικός πόρος στο νεφρώνα > κύριος αθροιστικός πόρος > συλλέγει όλο το µη συµπυκνωµένο ούρο από τους νεφρώνες > αθροιστικά σωληνάρια > µεταφέρουν ούρα από τα άπω σωληνάρια στον κύριο φλοιώδη αθροιστικό πόρο πορεύονται κατακόρυφα στη µυελώδη ουσία H υποµονάδα του φλοιού που αποτελείται από µια κεντρικά τοποθετηµένη µυελώδη ακτίνα & τους γύρω από αυτή νεφρώνες ονοµάζεται νεφρικό λόβιο Aγγειώδες σπείραµα > είναι το πρώτο λειτουργικό τµήµα του νεφρώνα πραγµατοποιεί την αρχική διήθηση αίµατος που έρχεται µε το προσαγωγό αρτηρίδιο εισέρχεται στη σπειραµατική δοµή > από τον αγγειακό πόλο διχάζεται σε 5 κύριους κλάδους κάθε κλάδος υποδιαιρείται > στο δικότου τριχοειδικό δίκτυο που στηρίζεται σε λεπτό τµήµα µεσαγγείου η διαίρεση σπειραµατικού τριχοειδικού δικτύου σε 5 ανεξάρτητα τµήµατα δίνει στο αγγειώδες σπείραµα > λοβιώδη µικροσκοπική εικόνα (αναγνωρίζεται καλύτερα > περιπτώσεις πρωτοπαθούς σπειραµατικής νόσου) τα σπειραµατικά τριχοειδή συγκλίνουν > σε ένα απαγωγό αρτηρίδιο εγκαταλείπει το σπείραµα από αγγειακό πόλο 280

6 * χορηγώντας οξυγονωµένο αίµα > στα σωληναριακά συστήµατα συνοπτικά => το αίµα εισέρχεται µέσω προσαγωγού αρτηριδίου στο αγγειώδες σπείραµα όπου γίνεται υπερδιήθηση αίµατος διήθηµα > περνά στην ουροφόρο κοιλότητα > σωληναριακό σύστηµα µερικά διηθηµένο αίµα εγκαταλείπει µε το απαγωγό αρτηρίδιο το σπείραµα * H δοµή του σπειράµατος ως σφαιρικό τριχοειδικό δίκτυο που εισέρχεται σε κοίλη σφαίρα επενδύεται εσωτερικά > από ενδοθηλιακά κυτ. εξωτερικά > από επιθηλιακά κυτ. * που επενδύεται από επιθηλιακά κυτ. (κάψα του Bowman) αποπλατυσµένα κυτ. εκτός περιοχής σωληναριακού πόλου > κυβοειδή κυτ. * τα επιθηλιακά κυτ. που επενδύουν το αγγειώδες σπείραµα > είναι µεγαλύτερα (ποδοκύτταρα) µε ασυνήθη δοµή υψηλής εξειδίκευσης H κοιλότητα µεταξύ του επενδυµένου µε ποδοκύτταρα αγγειώδους σπειράµατος & του τοιχωµατικού πετάλου της κάψας του Bowman λέγεται ουροφόρος κοιλότητα (συνέχεται µε αυλό σωληναριακού συστήµατος) το αγγειώδες σπείραµα διαθέτει ιδιαίτερα παχιά βασική µεµβράνη σπειραµατική βασική µεµβράνη & ένα στηρικτικό µίσχο > το µεσάγγειο Σπειραµατικός διηθητικός φραγµός > µεταξύ αίµατος & > σχηµατίζεται από ουροφόρου κοιλότητας τοίχωµα τριχοειδ. απαρτίζεται από ενδοθήλιο τριχοειδών αγγειώδους σπειράµατος παχιά βασική µεµβράνη τριχοειδών σπειράµατος στιβάδα των ποδοκυττάρων 281

7 τα ενδοθηλιακά κύτταρα αγγειώδους σπειράµατος > είναι αποπλατυσµένα µε πυρήνες > κοντά στο µεσάγγειο κυτταρόπλασµα > λεπτό διάτρητο από µικρούς πόρους η βασική µεµβράνη σπειράµατος > είναι παχύτερη & στο σχηµατισµό της συµβάλλουν τα εσωτερικά ενδοθηλιακά & τα εξωτερικά επιθηλιακά κυτ. εµφανίζει 3 στιβάδες µια κεντρική - πυκνή στο E/ M στιβάδα µια ηλεκτρονικά αραιή εσωτερική στιβάδα (πρός το ενδοθήλιο) µια ηλεκτρονικά αραιή εξωτερική στιβάδα (πρός ποδοκύτταρα) * η πυκνή στιβάδα > αποτελείται εν µέρει από κολλαγόνο τύπου IV (φραγµός στη δίοδο µεγάλων µορίων από αίµα > προς ουροφόρο κοιλότ.) ** οι αραιές στιβάδες > περιέχουν σταθερές - αρνητικά φορτισµένες περιοχές από γλυκοζαµινογλυκάνες (θειϊκή ηπαράνη) *** επιφάνειες ορισµένων δευτερογενών προσεκβολών ποδοκυττάρων > περιέχουν σταθερές - αρνητικά φορτισµένες περιοχές από µια ουσία πλούσια σε σιαλικό οξύ (ποδοκαλυκίνη) οι πολυανιονικές περιοχές(** & ***) > λειτουργούν ως φραγµός φορτίου στη δίοδο κατιονικών µορίων έτσι ο συνδιασµός των στιβάδων της βασικής µεµβράνης του σπειράµατος αποτελεί > φυσικό & ηλεκτρονικό φραγµό > για τη δίοδο µεγάλων µορίων & έντονα κατιονικών µορίων η βασική µεµβράνη είναι πλήρης µόνο στα 3/ 4 της έκτασης τριχοειδικού δικτύου ελαφρώς ελλειµατική στη θέση επαφής του τριχοειδούς µε το µεσάγγειο όπου η εξωτερική αραιή & η πυκνή στιβάδα > ανακάµπτουν πάνω στην επιφάνεια του µεσαγγείου η εναποµένουσα εσωτερική αραιή στιβάδα > συνεχίζει ως ασαφώς καθοριζόµενο στρώµα ανάµεσα > στο κυτταρόπλασµα του ενδοθηλίου & τα συστατικά του µεσαγγείου 282

8 H στιβάδα των ποδοκυττάρων > * συνέχεται µε τα αποπλατυσµένα κυτ. της κάψας του Bowman στον αγγειακό πόλο σπειράµατος * το κύριο σώµα τους βρίσκεται πάνω στην εξωτερική επιφάνεια των σπειραµατικών τριχοειδών * χορηγεί κυτταροπλασµατικές προσεκβολές που εφάπτονται µε τη βασική µεµβράνη * µεταξύ γειτονικών ποδοειδών προσεκβολών πάνω στη B.M σπειράµατος > αραιό χάσµα (σχισµή διήθησης) γεφυρώνεται > µε µεµβράνη της σχισµής διήθησης (πιθανόν εµποδίζει τη δίοδο µορίων > προς ουροφόρο κοιλότητα) Mεσάγγειο > απαρτίζεται από τα µεσαγγειακά κύτταρα & τη µεσαγγειακή µεσοκυττάρια ουσία µεσαγγειακά κύτταρα > έχουν ακανόνιστο σχήµα φέρουν κυτταροπλασµατικές προσεκβολές πυρήνα σφαιρικό - µεγαλύτερο από πυρήνα ενδοθηλ. κυτ. περιέχει νηµάτια µυοσίνης & υποδοχείς αγγειοτενσίνης II µεσαγγειακή µεσοκυττάρια ουσία > είναι ακυτταρικό υλικό παράγεται από τα µεσαγγειακά κυτ. E/ M εµφανίζει ποικίλη ηλεκτρον. πυκνότητα πιό ηλεκτρονιοδιαπερατά µέρη > µοιάζουν µε την εσωτερική αραιή στιβάδα σπειραµατική B.M (συνέχεται στα σηµεία επαφής σπειραµ. τριχοειδών - µεσάγγειο) το µεσάγγειο διαθέτει 4 λειτουργίες > υποστήριξη σπειραµατικών τριχοειδών έλεγχο αιµατικής ροής µέσα από τα τριχοειδή φαγοκυτταρική δραστηριότητα πιθανή συντήρηση σπειραµατικής B.M Σωληναριακό & αθροιστικό σύστηµα > σπειραµατικό διήθηµα από ουροφόρο κοιλότητα µέσω του σωληναριακού πόλου πρός σωληναριακό - αθροιστικό σύστηµα Eγγύς σωληνάριο > * επιτελείται εκτεταµένη επαναρρόφηση ποικίλων συστατικών σπειραµατικού διηθήµατος * επιθήλιό του συνέχεται µε το επιθήλιο της κάψας του Bowman µε απότοµη µετάπτωση του ενός τύπου στον άλλο (σωλην. πόλο) * τα επιθηλιακά κυτ. > είναι κυβοειδή ή κυλινδρικά µε κεντρικό πυρήνα 283

9 * ενδοαυλική ψηκτροειδή παρυφή > πολυάριθµες µικρολάχνες στενά τοποθετηµένες * βάση µικρολαχνών > πινοκυτωτικά κυστίδια κοντά σε λυσοσώµατα κυτ. εφάπονται στη βασική µεµβράνη > συνέχεια βασικής µεµβράνης της κάψας Bowman * βασικά τµήµατα µεµβράνης κυτ. > παρουσιάζουν άφθονες εγκολπώσεις * πλάγιες διαπλεκόµενες αποφυάδες > µε ανώµαλα - ασαφή πλάγια όρια * στενές ενώσεις > στα κορυφαία όρια στεγανοποιούν σωλην. αυλό * κατώτερο µισό κυτ. > πολυάριθµα - επιµηκυσµένα µιτοχόνδρια σε παράλληλη διάταξη µε διαπλεκόµ. B.M * εξειδικεύσεις µεµβράνης - κυτταροπλάσµατος αναπτυγµένες στο εσπειραµένο τµήµα του εγγύς σωληναρίου στη συνέχεια τα κυτ. γίνονται κυβοειδή µε λιγότερο αναπτυγµένα κυτ. χαρακτηριστικά Aγκύλη του Henle > έχει παχέα κατιόντα > τµήµατα µεταξύ τους παρεµβάλλεται & ανιόντα τµήµα µε λεπτό τοίχωµα µε ξεχωριστή δοµική & > ενότητα διότι λειτουργική τα παχέα κατιόντα - ανιόντα τµήµατα > είναι ταυτόσηµα υπερµικροσκοπικά µε εγγύς & άπω εσπειραµένα σωληνάρια οι µεταπτώσεις µεταξύ παχέων - λεπτών σωληναρίων είναι > απότοµες η µετάβαση από τα παχιά κατιόντα & ανιόντα τµήµατα στα εγγύς & άπω εσπειραµένα σωληνάρια είναι > βαθµιαία Λεπτά σκέλη αγκύλης Henle > ποικίλουν σε µήκος * τα σχετιζόµενα µε παραµυελικά σπειράµατα είναι µακριά & βαθιά στη µυελώδη ουσία πρός κορυφή νεφρικής θηλής * τα σχετιζόµενα µε µεσοφλοιώδη & υποκαψικά σπειρ. εκτείνονται µόνο κατά ένα µέρος στη µυελώδη ουσία το τοίχωµα τους επενδύεται από > αποπλατυσµένα επιθηλιακά κυτ. µε πτωχή κυτταροπλασµατική εξειδίκευση µοιάζει µε διατεταµένο τριχοειδές σε ορισµένες περιοχές > προέχει περισσότερο φέρει βραχείες µικρολάχνες λίγες πλάγιες - βασικές διαπλοκές η λειτουργία του είναι > η δηµιουργία κλίσης υπερτονικότητας από φλοιο - µυελικό όριο έως την κορυφή νεφρικής θηλής 284

10 µε µεταβαλλόµενη διαπερατότητα σε Nα + & Cl ανάµεσα στον αυλό αγκύλης Henle - & διάµεσο ιστό (µηχανισµός ενίσχυσης αντιρρεύµατος) επιτρέπει την συµπύκνωση των ούρων στο σύστηµα αθροιστικών πόρων Άπω σωληνάριο > το ανιόν λεπτό σκέλος αγκύλης Henle συνεχίζει > µε το βραχύ ευθύ τµήµα άπω σωληναρίου περνά στο φλοιό διατρέχοντας µια µυελώδη ακτίνα γίνεται εσπειραµένο > καταλήγει στο αθροιστικό σωληνάριο στο όριο ευθέως - εσπειραµένου τµήµατος > πλησιάζει στενά τη σπειραµατική πύλη & σχηµατίζει > τη πυκνή κηλίδα έχει κυβοειδή επιθηλιακά κυτ. εκτεταµένες βασικές & πλάγιες διαπλεκόµενες εγκολπώσεις λίγες & όχι καλά σχηµατισµένες µικρολάχνες µιτοχόνδρια είναι άφθονα κοντά > πλάγιες - βασικές διαπλ. εγκ. στην πλευρά αυλού δεν παρατηρούνται εγκολπώσεις - κυστίδια δοµή άπω σωληναρίου ταυτόσηµη > στο εσπειραµένο & ευθύ τµήµα του H λειτουργία του > σχετίζεται µε τον έλεγχο της οξεοβασικής ισορροπίας είναι σηµαντική στη συµπύκνωση των ούρων αφθονία µιτοχονδρίων > ικανότητα να αντλεί ιόντα αντίθετα στη κλίση συγκέντρωσης επαναρροφούνται Nα + & HCO 3 απεκκρίνονται K + & H + (H + προσδίδουν οξύτητα στα ούρα) οι λειτουργίες εξαρτώνται από την αλδοστερόνη (φλοιός επινεφριδ.) η αντιδιουρητική ορµόνη (οπίσθιος λοβός υπόφυσης) > δρά στο τελικό τµήµα άπω εσπειραµ. σωληναρίων αυξάνοντας διαπερατότητα > επιτρέπει την επαναρρόφηση ύδατος (παραγωγή πιό συµπυκνωµένων ούρων) στους αθροιστικούς πόρους > επιτρέποντας επαναρρόφηση ύδατος από τον αυλό πόρου στον υπερτονικό διάµεσο χώρο στο αίµα (ευθέα αγγεία) Aθροιστικά σωληνάρια & πόροι > εσπειραµένο τµήµα άπω σωληναρίου καταλήγει 285

11 µεσολαβεί ένα τµήµα > συνδετικό (ποικίλλει σε έκταση) (2 τύποι κυτ.> άπω & αθροιστικών σωληναρίων) στο αθροιστικό σύστηµα σωληναρίων & πόρων το αθροιστικό σωληνάριο επενδύεται από > 2 άλλους τύπους επιθηλιακών κυτ. > τα διαυγή κύτταρα & τα εµβόλιµα βαθυχρωµατικά κυτ. τα διαυγή κύτταρα > πλειοψηφούν είναι κυβοειδή ή αποπλατυσµένα (εγγύς τµήµα) µε ασθενώς χρωµατιζόµενο κυτταρόπλασµα λιγοστά οργανίδια εµφανείς εγκολπώσεις βασικής µεµβράνης (εγγύς τµήµα) οι µικρολάχνες είναι βραχείες - αραιές τα εµβόλιµα ή βαθυχρωµατικά κύτταρα > πλουσιότερα σε κυτταροπλασµατ. οργανίδια έχουν άφθονα µιτοχόνδρια η ενδοαυλική τους επιφάνεια > έχει καλά αναπτυγµένο σύστηµα µικρολαχνών µε κυστίδια στη βάση τους τα αθροιστικά σωλ. πορεύονται κάθετα πρός τις µυελικές ακτίνες καταλήγουν > σε αθροιστικούς πόρους σχηµατίζουν > µεγάλους - ευθείς αθροιστικούς πόρους πορεύονται προς την κορυφή της θηλής όπου εκβάλλουν στο πυελοκαλυκικό σύστηµα Tο επιθήλιο του εγγύς τµήµατος αθροιστικών πόρων > είναι ταυτόσηµο µε αθροιστικών σωληναρίων µέσα στις µυελικές ακτίνες > ελαττώνεται ο αριθµός των εµβόλιµων κυτ. & τη µυελώδη ουσία ενώ γίνονται εµφανέστερα & ψηλότερα τα διαυγή κυτ. κοντά στη θηλή > κανονικά κυλινδρικά κυτ. H βασική µεµβράνη αθροιστικών πόρων > παχύνεται προοδευτικά κοντά στη κορυφή θηλής, εντείνεται µε την πάροδο της ηλικίας H λειτουργία τους > είναι σηµαντική στην τελική συµπύκνωση των ούρων 286

12 µε τη λειτουργική αλληλεπίδραση αθροιστικών σωληναρίων & πόρων µε το διάµεσο ιστό & τα ευθέα αγγεία δηµιουργείται ανταλλακτικό σύστηµα αντιρρεύµατος H ελεγχόµενη διακίνηση ύδατος επιτυγχάνεται > µε τη µεταβαλλόµενη διαπερατότητα των αθροιστικών πόρων κάτω από την επίδραση αντιδιουρητικής ορµ. (ADH) υψηλά επίπεδα ADH > το νερό διέρχεται από τον αυλό αθροιστικών πόρων στο διάµεσο ιστό µέσω των ευθέων αγγείων > στην κυκλοφορία αίµατος µε αποτέλεσµα παραγωγή υπερσυµπυκνωµένων ούρων χαµηλά επίπεδα ADH > το νερό παραµένει στον αυλό αθροιστικών πόρων & τελικά αποβάλλονται > άφθονα - αραιά ούρα Pόλος των ευθέων αγγείων > παίζουν ρόλο στη συµπύκνωση ούρων (µυελώδη ουσία) * στο κατιόν (αρτηριακό) σκέλος αγγειακής αγκύλης τα τοιχώµατα είναι διαπερατά σε νερό - άλατα εξέρχεται στο διάµεσο ιστό αίµα ευθέων αγγείων είναι σχεδόν <=== ισότονο µε το υπερτονικό διάµεσο ιστό µυελώδους ουσίας εισέρχονται στον αυλό Na + & Cl * στο ανιόν (φλεβικό) σκέλος αγγειακής αγκύλης τα Na + & Cl εξέρχονται από τον αγγειακό αυλό στο διάµεσο χώρο το νερό επαναρροφάται από το διάµεσο χώρο στο φλεβικό αίµα Nεφρικός διάµεσος ιστός > στο νεφρικό φλοιό > είναι λίγος & αποτελείται κυρίως από µικρά αιµοφόρα αγγεία 287

13 & λεµφαγγεία στη µυελώδη ουσία > αυξάνεται αποτελεί σηµαντικό δοµικό στοιχείο E/ M > αποτελείται από χαλαρό ηλεκτρονιο - διαυγές ακυτταρικό υλικό πρωτεΐνη, γλυκοζαµινογλυκάνες ινίδια κολλαγόνου, σταγονίδια λίπους υλικό όµοιο της βασικής µεµβράνης το συχνότερο διάµεσο κύτταρο > έχει ακανόνιστο περίγραµµα στενές αστεροειδείς κυτταροπλασµατικές προσεκβολές περιέχει µιτοχόνδρια λυσοσωµάτια σταγονίδια λίπους µικρά αθροίσµατα αδρού E ένας άλλος τύπος διάµεσου κυττάρου > είναι συχνά ατρακτοειδές περιέχει άφθονο αδρό E µοιάζει µε ινοβλάστη H λειτουργία του µυελικού διάµεσου ιστού > αφορά την οµοιόσταση άλατος - νερού σε σχέση µε τις λειτουργίες των αγκυλών Henle - των ευθέα αγγεία & των αθροιστικών πόρων η λειτουργία των διάµεσων κυττάρων > είναι άγνωστη Παρασπειραµατική συσκευή > αποτελείται από κύτταρα που παράγουν ρενίνη > δαντελωτά κύτταρα περιοχή της πυκνής κηλίδας του άπω σωληναρίου εντοπίζονται στα τοιχώµατα προσαγωγών- απαγωγών αρτηριδίων στην αγγειακή πύλη των σπειραµάτων κύτταρα που παράγουν ρενίνη > αθροίζονται κυρίως στο τοίχωµα προσαγωγού αρτηριδίου E/ M > χαρακτηριστικά µυοεπιθηλιακών κυτ. περιέχουν νευροενδοκρινικά κοκκία ποικίλου σχήµατος - µεγέθους κοκκία τύπου I > έχουν ακανόνιστο σχήµα µε ροµβοειδή κρυσταλλικά σωµάτια πρόδροµες µορφές (πρωτοκοκκία) 288

14 κοκκία τύπου II > είναι µεγαλύτερα - σφαιρικά οµοιόµορφα ηλεκτρονιο - πυκνά έχουν ασαφώς καθοριζόµενη µεµβράνη (ώριµα εκκριτικά κοκκία) δαντελωτά κύτταρα > βρίσκονται στη τριγωνική περιοχή µε βάση > την πυκνή κηλίδα & τις 2 πλευρές > προσαγωγό - απαγωγό αρτηρίδιο αντίστοιχα η κορυφή > από τη βάση του µεσαγγείου του σπειράµατος έχουν δίκτυο λεπτών διαπλεκόµενων προσεκβολών ακυτταρική διάµεση ουσία από υλικό τύπου βασικής µεµβράνης η λειτουργία τους είναι άγνωστη πυκνή κηλίδα > είναι εξειδικευµένη ζώνη του άπω σωληναρίου σε στενή επαφή µε αγγειακή πύλη σπειράµατος κυτ. υψηλότερα - πυκνά διατεταγµένα πυρήνες κοντά στην ενδοαυλική επιφάνεια συσκευή Golgi µεταξύ πυρήνα & βασικής µεµβράνης λειτουργία της ως αισθητήρας > ρυθµίζοντας την παρασπειραµατική λειτουργία µετά από ανίχνευση επιπέδων Nα + & Cl στον άπω σωλην. αυλό η ρενίνη > καταλύει τη µετατροπή ανενεργού αγγειοτενσινογόνου (α2 - σφαιρίνης που παράγεται στο ήπαρ) σε αγγειοτενσίνη I σε αγγειοτενσίνη II διεγείρει έκκριση αλδοστερόνης (φλοιός επινεφριδίων) ρυθµίζει τα επίπεδα των Nα + & K + του οργανισµού (µηχανισµός αντλίας Nα + στις κυτταρικές µεµβράνες) στο άπω σωληνάριο > αλδοστερόνη > προάγει επαναρρόφηση Nα + H2O από το σπειραµατικό διήθηµα συµβάλλοντας στη διατήρηση όγκου πλάσµατος & αρτηριακής πίεσης Έλεγχος έκκρισης ρενίνης > 2 πιθανοί µηχανισµοί τα κύτταρα πυκνής κηλίδας > ανιχνεύουν συγκέντρωση Nα + στον αυλό άπω σωληναρίου ασκώντας έλεγχο στην απελευθέρωση ρενίνης τα παρασπειραµατικά κύτταρα > λειτουργούν ως αισθητηριακοί υποδοχείς που ανιχνεύουν την διάταση των αρτηριδίων από 289

15 την αύξηση του όγκου του αίµατος Λεµφική παροχέτευση & νεύρωση νεφρού > η λεµφική παροχέτευση φλοιού γίνεται από λεµφαγγεία που διατρέχουν παράλληλα µε τα φλοιώδη αιµοφόρα αγγεία (µεσολόβια - τοξοειδή - µεσολοβίδια αιµοφόρα αγγεία > νεφρική πύλη) επιπλέον η νεφρική κάψα > διατρέχεται από ένα έλασσον λεµφικό σύστηµα (δέχεται µικρούς κλάδους από περιφέρεια φλοιού) H νεύρωση του νεφρού > προέρχεται από το κοιλιακό πλέγµα > περιλαµβάνει αδρενεργικές χολινεργικές ίνες ακολουθούν πορεία αιµοφόρων αγγείων > µέσα στο φλοιό & στην εξωτερική µυελώδη ουσία η σπουδαιότητα της λεµφικής παροχέτευσης > είναι πιθανόν µικρή & νεύρωσης Kατώτερη ουροφόρος οδός > αποτελείται από καλυκικό αθροιστικό σύστηµα > στο οποίο εκκενώνουν ούρα οι µεγάλοι αθροιστ. πόροι νεφρική πύελος > είναι η δεξαµενή όπου οι κάλυκες αποχετεύουν τα ούρα ουρητήρας > διοχετεύει τα ούρα στην ουροδόχο κύστη ουροδόχος κύστη > είναι µεγάλη δεξαµενή που αποθηκεύει προσωρινά τα παραχθέντα ούρα ουρήθρα > αποθηκευµένα ούρα αποβάλλονται στο εξωτερικό περιβάλλον έχουν την ίδια βασική δοµή > είναι κοίλοι σωλήνες µε µυϊκά τοιχώµατα επενδύονται από εξειδικευµένο επιθήλιο µεταβατικό επιθήλιο σε διάφορα σηµεία υπάρχουν > σφιγκτήρες > σηµαντικότερος στη συµβολή ουροδόχου κύστεως & ουρήθρας µεταβατικό επιθήλιο > είναι πολύστιβο επιθήλιο 290

16 πάχος του ποικίλλει > µικροί κάλυκες έχουν 2-3 κυτ. στιβάδ. κενή ουροδόχος κύστη 5-6 στιβάδες έχει την ικανότητα να διατείνεται µετατοπίζεται αποπλατύνεται διατεταµένη ουροδ. κύστη > 2-3 στιβ. όταν η κύστη δεν είναι διατεταµένη έχει > µια συµπαγή κυβοειδή στιβάδα µια µέση στιβ. µε πολυγωνικά κυτ. µια επιφανειακή µε ψηλά κυλινδρικά κυτ. Φ/ M > επιφάνεια εµφανίζεται θολερή λόγω περίπλοκης - κυρτής επιφάν. κυτ. µεµβράνης E/ M > επιφανειακή στιβ. είναι κυρτή+βαθιές σχισµές κυτταρόπλασµ. περιέχει ατρακτοειδή κυστίδια περιβάλλονται από κυτ. µεµβράνη ταυτόσηµη µε ενδοαυλικής επιφάνειας ίσως αντιπροσωπεύουν εφεδρικά τµήµατα επιφανειακής µεµβράνης όταν διατείνεται τα υψηλά κυτ. επιφανειακής στιβάδας > αποπλατύνονται χάνουν κυρτή επιφανειακή προβολή εξαφανίζονται οι βαθιές σχισµές & τα πολυµεµβρανικά κυστίδια το µεταβατικό επιθήλιο > προσφύεται σε λεπτή δυσδιάκριτη βασική µεµβράνη στηρίζεται > σε ποικιλόµορφο στρώµα πυκνού υποεπιθηλιακού συνδετικού ιστού κυρίως από κολλαγόνο (χόριο) κάτω από το χόριο υπάρχουν λείες µυϊκές στιβάδες µυϊκές στιβάδες > στον ουρητήρα > µια εσωτερική επιµήκης στιβάδα µια εξωτερική κυκλοτερής στιβάδα (και οι δύο είναι ελικοειδείς διαµορφώσεις) στο πυελοκαλυκικό σύστηµα > δεν καθορίζονται µε τόση σαφήνεια στην ουροδόχο κύστη > µια εσωτερική στιβ. σε συνέχεια µε την εσωτερική επιµήκη στιβ. ουρητήρα µια µέση στιβάδα που συνέχεται µε την µέση κυκλοτερή στιβ. του ουρητήρα µια πρόσθετη εξωτερική στιβάδα µε ίνες περίπου µε επιµήκη κατεύθυνση 291

17 σε ιστολογικές τοµές > η διάταξη του µυός εµφανίζεται συνήθως ακανόνιστη εκτός από το στενό αυχένα > όπου γίνονται ευδιάκριτες Oύρηση > τα ούρα προωθούνται πρός τα κάτω µε περισταλτισµό του ουρητήρα (στενός σωλήνας) στην ουροδόχο κύστη που διατείνεται - µεγαλώνει (όταν πληρούται από ούρα) τα ουρητηρικά στόµια κλείνουν λόγω > * συµπίεσης ουρητηρικού αυλού από την εξωτερική πίεση του µυός * τα τοιχώµατος της ουροδόχου κύστης σχηµατισµού οξείας γωνίας στο σηµείο του στοµίου του ουρητήρα στη συµβολή > ουροδόχου κύστης > υπάρχει ο έσω σφιγκτήρας & ουρήθρας όταν χαλαρώνει > επέρχεται η ούρηση Nεύρωση > από το A.N.Σ > διαθέτει συµπαθητικά & παρασυµπαθητικά νεύρα αισθητικές ίνες µεταβιβάζουν ώσεις (ανάλογα µε βαθµό διάτασης) > στην ιερή µοίρα του νωτιαίου µυελού παρασυµπαθητικές ίνες > που καταλήγουν στους µύς & εξωτερικό περίβληµα κύστης λειτουργούν ως υπεύθυνα νεύρα για την ούρηση συµπαθητικά νεύρα > νευρώνουν τα αιµοφόρα αγγεία της ουροδόχου κύστης Oυρήθρα > είναι ένας αγωγός µέσω του οποίου αποβάλλονται τα ούρα στο εξωτερικό περιβάλλον διαφέρει στον άνδρα & στη γυναίκα Θήλυ > είναι βραχεία ξεκινά από την ουροδόχο κύστη καταλήγει στη µέση γραµµή κολπικού πρόδοµου ανάµεσα στην κλειτορίδα & το άνω όριο κολπικής σχισµής επενδύεται από πολύστιβο κυβοειδές επιθήλιο το χόριο περιέχει πολλά αγγεία & λίγους µικρούς βλεννογόνιους αδένες 292

18 φέρει εξωτερικό σφιγκτήρα που αποτελείται από γραµµωτές µυϊκές ίνες στο µέσο τµήµα της ουρήθρας όπου διασχίζει τους γραµµωτούς µύς του πυελικού εδάφους Άρρεν > είναι πιο σύνθετη αποτελεί το τελικό αγωγό του ουροποιητικού & του αναπαραγωγικού συστήµατος χωρίζεται σε 3 τµήµατα > προστατική µεµβρανώδη πεϊκή ουρήθρα προστατική ουρήθρα > ξεκινά από τον αυχένα της ουροδόχου κύστης διατρέχει τον προστατικό αδένα πολλοί περιουρηθρικοί αδένες εκβάλλουν σε αυτή δέχεται τα στόµια των εκσπερµατικών πόρων µεµβρανώδης ουρήθρα > είναι το βραχύ τµήµα διαπερνά τους µύς του πυελικού εδάφους φέρει τον έξω σφιγκτήρα από γραµµωτό µύ πεϊκή ουρήθρα > αποτελεί το άπω τµήµα διατρέχει το σπογγώδες σώµα του πέους καταλήγει µε το έξω στόµιο στη βάλανο του πέους σ αυτή εκβάλλουν µικροί βλεννογόνοι αδένες επενδύεται > * κεντρικά από µεταβατικό επιθήλιο * στο µεµβρανώδες & στο πεϊκό τµήµα από ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό επιθήλ. * στην άπω πεϊκή ουρήθρα από πολύστιβο πλακώδες επιθήλ. 293

19 294

20 295

21 296

22 297

23 298

24 299

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ουροποιητικό Σύστημα Νεφροί Αποχετευτικό Σύστημα Καλυκοπυελικό Σύστημα Ουρητήρες, Ουροδόχος κύστη, Ουρήθρα Παραγωγή Μεταφορά Αποθήκευση Ποιοτικός έλεγχος ούρων Παροχέτευση Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ουροποιητικό Σύστημα Νεφροί Αποχετευτικό Σύστημα Καλυκοπυελικό Σύστημα, Ουρητήρες, Ουροδόχος κύστη, Ουρήθρα Παραγωγή Μεταφορά Αποθήκευση Ποιοτικός έλεγχος ούρων Παροχέτευση Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1 Πόσα λίτρα πρόουρο σχηματίζονται ημερησίως; α) 15-18 L β) 1,5-1,7 L γ) 170-180 L δ) 1700-1800 L ε) 100-120 L 2. Ποιο τμήμα του νεφρού ανήκει στον μυελό του νεφρού; α) Τα νεφρικά σωμάτια β) Η κάψα του

Διαβάστε περισσότερα

Συµπύκνωση αραίωση ούρων

Συµπύκνωση αραίωση ούρων Συµπύκνωση αραίωση ούρων Boron σελ 1075-1091 Συµπυκνωµένα ούρα υπερωσµωτικά σε σχέση µε τη συγκέντρωση του πλάσµατος Η ικανότητα των νεφρών να παράγουν υπερωσµωτικά ούρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώνει ορμόνες, που αυξάνουν την πίεση του αίματος στους νεφρούς και επηρεάζουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων

Απελευθερώνει ορμόνες, που αυξάνουν την πίεση του αίματος στους νεφρούς και επηρεάζουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ουροποιητικό σύστημα (εικ.6.2), αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Στους νεφρούς μικρά μόρια απομακρύνονται από το αίμα. Πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Ισοζύγιο νερού Επηρεάζεται από την : Ισορροπία μεταξύ πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Περιεχόµενα: Ισοζύγιο Σωµατικού Νατρίου και Ύδατος Νεφρική επεξεργασία Νατρίου και Ύδατος Νεφρική ρύθµιση Νατρίου Νεφρική ρύθµιση ύδατος ίψα και όρεξη άλατος Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Η ποσότητα ούρων που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. Ενότητα: Περιγραφή του. ουροποιητικού συστήματος

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. Ενότητα: Περιγραφή του. ουροποιητικού συστήματος ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Περιγραφή του ουροποιητικού συστήματος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Οι νεφροί Οι ουρητήρες Η ουροδόχος κύστη Η ουρήθρα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Ισοζύγιο νατρίου Μηχανισμοί που ρυθμίζουν την απέκκριση του Να Βασίζονται στις: μεταβολές της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ: ΝΕΦΡΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Οι λειτουργίες του νεφρού Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ουροποιητικό Σύστημα. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Ουροποιητικό Σύστημα. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Ουροποιητικό Σύστημα Ioannis Lazarettos MD PhD Σύστημα παραγωγής και απέκκρισης των ούρων Ρύθμιση ηλεκτρολυτών Διατήρηση οξεοβασικής ισορροπίας 2 Ουροποιητικό Σύστημα Εκκριτική μοίρα Νεφροί Αποχετευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Η µήτρα (εικόνα 1) είναι κοίλο µυώδες όργανο µήκους περίπου 8 cm που προέρχεται από την συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια λειτουργίες κάλυψη επένδυση > εσωτερικών εξωτερικών επιφανειών & αυλών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΤΡΙΧΟΕΙ Η 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Μεγάλη και µικρή κυκλοφορία Σχηµατική

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια 39 αμινοξέα Μ.Β. 4500 προοπιομελανοκορτίνη(pomc) 1. κορτικοτροπίνη (ACTH), 2. β λιποτροφίνη (β LPH), 3. γ λιποτροφίνη (γ LPH),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ Hράκλειο, εκέμβριος 2011 ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΩΝ 1. Eπιθηλιακός Πολυεδρικά κύτταρα που είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα και φέρουν ελάχιστη μεσοκυττάρια ουσία 2. Συνδετικός Κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα

Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα περιφερικό τμήμα. Το κεντρικό τμήμα του νευρικού συστήματος ονομάζεται κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση.

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση. ΙΣΤΟΙ 1. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισµό µας, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο µε το οποίο ξεκίνησε η ζωή µας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η + =40nanomol/L ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία παραγωγής ή πρόσληψης

Διαδικασία παραγωγής ή πρόσληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Το σύνολο των βιοχημικών αντιδράσεων του οργανισμού μας αποτελεί το μεταβολισμό. Στα προϊόντα των αντιδράσεων αυτών περιλαμβάνονται και τοξικές ουσίες που πρέπει να αποβληθούν. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικό σύστημα Περιγραφή

Πεπτικό σύστημα Περιγραφή Πεπτικό Σύστημα Πεπτικό σύστημα Περιγραφή Το γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕΣ) αποτελείται από τα κοίλα όργανα που εκτείνονται από το στόμα έως τον πρωκτό και τους επικουρικούς αδένες που ευθύνονται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ 2 ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ 3 4 5 ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ 6 ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 7 ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΟΙ ΚΟΛΠΟΙ 8 9 10 11 ΑΤΛΑΝΤΟΑΞΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ 12 13 14 15 ΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική Μύες Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική κινητικότητα, την σπλαχνική κινητικότητα και τη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ + ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κ + : 3.000-4.000mEq (50-55mEq/Kg),

Διαβάστε περισσότερα

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί τα έσω του σπλήνα Τα επινεφρίδια είναι άνω, πρόσθια και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ Η ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η λευκή ουσία συντίθεται από εμύελες νευρικές ίνες διαφόρων διαμέτρων και νευρογλοία Οι νευρικές ίνες κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

AIMOΦOPO- ΛEMΦIKO KYKΛOΦOPIKO ΣYΣTHMA

AIMOΦOPO- ΛEMΦIKO KYKΛOΦOPIKO ΣYΣTHMA AIMOΦOPO- ΛEMΦIKO KYKΛOΦOPIKO ΣYΣTHMA Tα κυκλοφορικά συστήµατα µεταφέρουν > O 2 - σε διάφορα θρεπτικές ουσίες => τµήµατα άχρηστα προϊόντα - του σώµατος 2 κύρια κυκλοφορικά συστήµατα ------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο εγκέφαλος αρδεύεται από : 1. Τις δύο έσω καρωτίδες και τους κλάδους τους 2. Τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες και τους κλάδους τους Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια διακρίνονται σε δεξιό και αριστερό Διαχωρίζονται μεταξύ τους με μια βαθιά σχισμή, την επιμήκη σχισμή Εντός

Διαβάστε περισσότερα

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες 9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μια στερεά μορφή συνδετικού ιστού, σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Σχηματίζονται μεταξύ παρακείμενων πλευρών και καταλαμβάνονται από τους μεσοπλεύριους μύες. Έσω θωρακική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΕΝΙΔΟΥ Μάιος, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 Αγγείωση του έρµατο Αρτηρίε Φλέβε Τριχοειδή Λεµφαγγεία Χρησιµεύουν για : Θερµορρύθµιση και Θρέψη του δέρµατο. Το δέρµα αιµατώνεται πολύ καλά από τα αγγεία του υποδέρµατο, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Εισαγωγή στην Ανοσολογία Η Ι. Ε. Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ : ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 Το µεγαλύτερο όργανο του σώµατο Μέση επιφάνεια περίπου 2 m2 Το βάρο του δέρµατο (χωρί το υποδόριο λίπο ) είναι κατά µέσο όρο 4,85 Kgr στον ενήλικο άνδρα και 3,18 Kgr στην ενήλικη

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Νευρικό Σύστημα έχει δύο μοίρες Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Εγκέφαλος και Νωτιαίος Μυελός) Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (Σωματικό και Αυτόνομο τμήμα) ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Εισαγωγή Συµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) Προγαγγλιακές Ίνες Μεταγαγγλιακές Ίνες Συµπαθητική Κεντροµόλος Οδός Το Συµπαθητικό Στέλεχος ή Συµπαθητική

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων.

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. 15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. Η ουροδόχος κύστη δεν είναι απλά μία κοιλότητα η οποία γεμίζει απλά

Διαβάστε περισσότερα

Στηρικτικά Κύτταρα και Εξωκυττάρια Ουσία. Κοτσίνας Αθανάσιος Επικ. Καθηγητής Εργ. Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ

Στηρικτικά Κύτταρα και Εξωκυττάρια Ουσία. Κοτσίνας Αθανάσιος Επικ. Καθηγητής Εργ. Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ Στηρικτικά Κύτταρα και Εξωκυττάρια Ουσία Κοτσίνας Αθανάσιος Επικ. Καθηγητής Εργ. Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ Συνδετικός Ιστός - Ορισμός Παρέχει το: Υποστηρικτικό και Συνδετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παθήσεις των νεφρών: 1. Εισαγωγή: ιστορικό, κλινικά ευρήματα, διαγνωστική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικοί δείκτες εξέλιξης νεφρικής βλάβης στο νεφρικό ιστό και τα ούρα ασθενών με νεφρωσικό σύνδρομο. Διδακτορική διατριβή

Προγνωστικοί δείκτες εξέλιξης νεφρικής βλάβης στο νεφρικό ιστό και τα ούρα ασθενών με νεφρωσικό σύνδρομο. Διδακτορική διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ/ντής : Καθηγητής Δ. Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Προγνωστικοί δείκτες εξέλιξης νεφρικής βλάβης στο νεφρικό ιστό και τα ούρα ασθενών με νεφρωσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ Το ΚΝΣ για να λειτουργεί φυσιολογικά χρειάζεται πολύ σταθερό περιβάλλον Η σταθερότητα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες O εγκέφαλος Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος μας και ελέγχει όλες τις ακούσιες και εκούσιες δραστηριότητες που γίνονται μέσα σε αυτό. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΑΞΗ Τ... ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΓΑΜΜΑ ΠΟΥΔΝ ΚΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΤΤΑΟ ΚΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΥΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΥΚΛΟΦΟΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΙΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΠΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΚΝΣ: πολυσύνθετο σύστηµα πολλές από τις λειτουργίες του αδιευκρίνιστες Πρώτες ανατοµικές µελέτες Αριστοτέλης και Γαληνός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα νευρώνει όργανα των οποίων οι λειτουργία δεν εξαρτάται από την θέλησή µας, όπως είναι η καρδιά, οι λείοι µύεςτωναγγείωνκαιτωνσπλάχνωνκαιοιαδένες. Xωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Ανιόντα Δεµάτια του Νωτιαίου Μυελού Ανιόντα Δεµάτια της Πρόσθιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Πλάγιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Οπίσθιας Δέσµης Κατιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης»

Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης» Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης» Β. Στεργίου - Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής ο Καθηγητής Γ.Ανωγειανάκις

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα jk ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό μας Σύστημα (ΚΣ) Το ΚΣ αποτελείται από - τα αιμοφόρα αγγεία την καρδιά Αέρας που εισπνέουμε Αέρας που εκπνέουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ. προσωρινή αποθήκευση. εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ. προσωρινή αποθήκευση. εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ Tο γεννητικό σύστηµα είναι υπεύθυνο για > παραγωγή τροφική υποστήριξη προσωρινή αποθήκευση > των απλοειδών γαµετών εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ γεννητικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Οστίτης Ιστός Dr. med. Λουκάς Κωνσταντίνου Ορθοπεδικός Χειρουργός Στήριξη Κίνηση Οστά εξειδικευµένος στηρικτικός-συνδετικός ιστός χαρακτηριστικά: σκληρήσύστασηκαι ακαµψία, λόγω παρουσίαςαλάτων ασβεστίουστην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥ

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥ ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΙ ΚΟΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ Οι κοιλίες του εγκεφάλου είναι οι δύο πλάγιες, η Τρίτη (ή μέση) κοιλία και η τέταρτη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Από το κύτταρο στον οργανισμό

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Από το κύτταρο στον οργανισμό 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Από το κύτταρο στον οργανισμό ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙ Τα κύτταρα του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ είναι μερικά τρισεκατομμύρια (περίπου 10 13 ) ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙ Τα κύτταρα του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Εισαγωγή καθετήρα ουροδόχου κύστης»

Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Εισαγωγή καθετήρα ουροδόχου κύστης» Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Εισαγωγή καθετήρα ουροδόχου κύστης» 1. Τι είναι ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως; Είναι η εισαγωγή καθετήρα (folley) στην ουροδόχο κύστη, δια μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ Ιστολογία ΙΙ: «Βασική Ιστολογία ΙΙ», Janqueira, Carneiro, Ολόκληρο. Εμβρυολογία ΙΙ: «Εμβρυολογία ΙΙ», Αγγελοπούλου, Ολόκληρο.

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠNEYΣTIKO ΣYΣTHMA

ANAΠNEYΣTIKO ΣYΣTHMA ANAΠNEYΣTIKO ΣYΣTHMA Λειτουργίες οξυγόνωση αίµατος - αποµάκρυνση CO 2 συµµετέχει στις αισθήσεις > όσφρησης & γεύσης παραγωγή του λόγου Tο αίµα από. καρδιά > πτωχό σε O 2 πλούσιο σε CO 2 > εισέρχεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Οφθαλμικός κόγχος Εξωφθάλμιοι βολβοκινητικοί μύες Άνω ορθός Κάτω ορθός Έσω ορθός Έξω ορθός Άνω λοξός Κάτω λοξός

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία α λυκείου. Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση.

Βιολογία α λυκείου. Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση. Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Συγκρίνοντας τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού με τα κύτταρα του νευρικού ιστού, αυτά μεταξύ τους μοιάζουν..

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Οστίτης Ιστός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας λ ί Οστά εξειδικευμένος στηρικτικός-συνδετικός ιστός χαρακτηριστικά: σκληρή σύσταση και ακαμψία, λόγω παρουσίας αλάτων ασβεστίου στην

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013)

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Οι λιπιδικές διπλοστιβάδες ως φραγμοί Νερό Υδρόφιλες φωσφολιπιδικές κεφαλές Φωσφολιπιδική μεμβράνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοµία του Εγκεφάλου

Ανατοµία του Εγκεφάλου Ανατοµία του Εγκεφάλου Κύριες Σχισµές & Αύλακες: 1. Η επιµήκης σχισµή 2. Η εγκάρσια σχισµή 3. Η πλάγια σχισµή (του Sylvius) πρόσθιο οριζόντιο κλαδο πρόσθιο ανιόντα κλάδο οπίσθιο κλάδο 4. Κεντρική αύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ ΗΚΑΡΔΙΑ Η καρδιά που το μέγεθός της είναι λίγο μεγαλύτερο από μία γροθιά, είναι μία διπλή αυτόνομη μυώδης αντλία. Ενώ το βάρος της κυμαίνεται από 280 340 γραμμάρια. Είναι η κεντρική αντλία του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανοσοποιητικό σύστημα Λεμφικά όργανα. Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, MD, PhD Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Εργαστήριο Ανοσοποιητικό σύστημα Λεμφικά όργανα. Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, MD, PhD Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Εργαστήριο Ανοσοποιητικό σύστημα Λεμφικά όργανα Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, MD, PhD Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Λειτουργία ανοσοποιητικού λεμφικού συστήματος Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το ύδωρ αποτελεί το 60% του βάρους σώματος α) από την ηλικία (νεογνά 75%) β) περιεκτικότητα σε λίπος (ο λιπώδης ιστός έχει μικρή περιεκτικότητα σε ύδωρ) γ) το φύλο ( το ύδωρ είναι λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιμος Π. Βανδώρος ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Οι βασικές δομές που εξετάζουμε στην ανατομία μπορούν ιεραρχικά να ταξινομηθούν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολή: Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα: Νοσηλευτική ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ANOΣOΠOIHTIKO ΣYΣTHMA. την προστατευτική δράση των βλεννογόνων > εξωτερικών ή εσωτερικών επιφανειών σώµατος

ANOΣOΠOIHTIKO ΣYΣTHMA. την προστατευτική δράση των βλεννογόνων > εξωτερικών ή εσωτερικών επιφανειών σώµατος ANOΣOΠOIHTIKO ΣYΣTHMA O ανθρώπινος οργανισµός προστατεύεται > έναντι βλαπτικών παραγόντων µε 3 µηχανισµούς την προστατευτική δράση των βλεννογόνων > εξωτερικών ή εσωτερικών επιφανειών σώµατος την οξεία

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια)

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια) Λειτουργίες Πλασµατική µεµβράνη οριοθέτηση του κυττάρου εκλεκτική διαπερατότητα ή ηµιπερατότητα αναγνώριση και υποδοχή µηνυµάτων πρόσληψη και αποβολή ουσιών Πλασµατική µεµβράνη Ιδιότητες σταθερότητα ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα