Ερωτήσεις που αφορούν την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις που αφορούν την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων"

Transcript

1 Συχνά υποβαλλόµενες ερωτήσεις Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου 1 η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισµού 1400/2002, η Επιτροπή έλαβε σειρά ερωτήσεων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού. Οι ερωτήσεις εκείνες που υποβλήθηκαν συχνότερα ή φαίνονται να παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον παρατίθενται στη συνέχεια µαζί µε τις απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις στοχεύουν να συµπληρώσουν το επεξηγηµατικό φυλλάδιο του κανονισµού 2 και δεν προορίζονται να το αντικαταστήσουν. Ερωτήσεις που αφορούν την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Ο καταναλωτής που έχει αγοράσει το αυτοκίνητό του σε άλλο κράτος µέλος οφείλει να αναµένει πριν να µπορεί να προβεί σε επισκευές σύµφωνα µε την εγγύηση στη χώρα του ή οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ; Όχι. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, οι εγγυήσεις του κατασκευαστή που εκδίδονται σε κάποιο κράτος µέλος πρέπει να ισχύουν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε όλα τα κράτη µέλη. Οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να εφαρµόσουν αυτή την αξίωση κατά διαφόρους τρόπους, και µπορούν για παράδειγµα να έχουν µία ενιαία ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων για τις εγγυήσεις ή χωριστή βάση δεδοµένων για κάθε κράτος µέλος. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει να έχει χωριστές εθνικές βάσεις δεδοµένων, ένας καταναλωτής µε φυλλάδιο εγγύησης το οποίο έχει συµπληρωθεί από έµπορο σε άλλο κράτος µέλος δεν οφείλει να αναµένει για να τηρηθεί αυτή η εγγύηση στη χώρα του. Ούτε ο αντιπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής στον οποίο ο καταναλωτής φέρνει το αυτοκίνητό του µπορεί να επιβάλλει έξοδα ή να απαιτήσει συµπληρωµατικά έγγραφα για να καταχωρίσει την εγγύηση στην εθνική βάση δεδοµένων για τις εγγυήσεις. Βλέπε επίσης την απάντηση στην ερώτηση 34 του επεξηγηµατικού φυλλαδίου. 2. Εάν ο καταναλωτής αγοράσει το αυτοκίνητό του από µεσάζοντα (υπεύθυνο αγορών), πότε αρχίζει και πότε λήγει η ισχύς της εγγύησης; Στα επιλεκτικά ή αποκλειστικά συστήµατα διανοµής, όπως αυτά τα οποία συνήθως χρησιµοποιούνται στον τοµέα των αυτοκινήτων οχηµάτων, η εγγύηση συνήθως αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία κατά την οποία το όχηµα εγκαταλείπει το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο. Όταν ο καταναλωτής χρησιµοποιεί ένα µεσάζοντα 1 2 Η οποία έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Το οποίο δηµοσιεύθηκε από τη Γ Ανταγωνισµός και διατίθεται στο ιαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 (υπεύθυνο αγορών) για να αγοράσει ένα όχηµα εξ ονόµατος του, η εγγύηση θα αρχίσει κανονικά να ισχύει από τη στιγµή που ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος παραδίδει το όχηµα στον µεσάζοντα. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι όταν ο καταναλωτής παραλαµβάνει το όχηµα έχει ήδη παρέλθει ορισµένο διάστηµα της εγγύησης 3. Ο κανονισµός δεν προβλέπει εντούτοις πότε λήγει η εγγύηση του κατασκευαστή. Επαφίεται στους προµηθευτές να υιοθετούν ευνοϊκότερη πολιτική σύµφωνα µε την οποία, για παράδειγµα, µία «διετής» εγγύηση σε ένα εισαγόµενο όχηµα δεν λήγει µέχρις ότου συµπληρωθούν δύο πλήρη έτη από τη στιγµή που οι πληροφορίες σχετικά µε το όχηµα καταχωρηθούν στη βάση δεδοµένων του εξουσιοδοτηµένου δικτύου στο κράτος µέλος στο οποίο εισήχθη το όχηµα. 3. Υπό ποίες προϋποθέσεις µπορεί ο προµηθευτής 4 να επιβάλει την υποχρέωση σε αντιπρόσωπο να απαιτεί περαιτέρω έγγραφα πριν από την πώληση αυτοκινήτου οχήµατος σε καταναλωτή ή σε κάποιον που ενεργεί ως µεσάζοντας εξ ονόµατος του καταναλωτή; Ο γενικός κανόνας, όπως καθίσταται σαφές από το επεξηγηµατικό φυλλάδιο 5, είναι ότι οι προµηθευτές δεν µπορούν να επιβάλουν στους αντιπροσώπους την υποχρέωση να ζητούν από τον καταναλωτή κάτι περισσότερο από υπογεγραµµένη εντολή. Επιπλέον, εάν ο προµηθευτής κανονικά απαιτεί από τον αντιπρόσωπο να αξιώνει από τους τοπικούς πελάτες του την προσκόµιση αντιγράφου του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου όταν αγοράζουν αυτοκίνητο όχηµα, µπορεί να πράξει το ίδιο όσον αφορά καταναλωτές από άλλα µέρη της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τους µεσάζοντες, από τους οποίους µπορεί να ζητηθεί να προσκοµίζουν παρόµοια έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητα των πελατών τους. Ο προµηθευτής µπορεί επίσης να αξιώσει από τον αντιπρόσωπο να λάβει περαιτέρω µέτρα σε εξαιρετικές µεµονωµένες περιπτώσεις όταν ευλόγως υποψιάζεται ότι ο καταναλωτής ή η επιχείρηση που λειτουργεί ως µεσάζων προτίθεται να µεταπωλήσει το όχηµα για να αποκοµίσει κέρδος. 4. Μπορεί ο προµηθευτής να απαιτήσει από αντιπρόσωπο να υποχρεώσει έναν µεσάζοντα να υπογράψει δήλωση δεσµευόµενος ότι δεν προτίθεται να µεταπωλήσει το καινουργές όχηµα µε σκοπό το κέρδος; Εάν ο προµηθευτής υποψιάζεται εύλογα ότι ένας συγκεκριµένος µεσάζων χρησιµοποιεί πλαστές εντολές για να αποκτήσει οχήµατα για µεταπώληση, µπορεί να ζητήσει από τον αντιπρόσωπο να υποχρεώσει τον µεσάζοντα να υπογράψει δήλωση δεσµευόµενος ότι δεν θα µεταπωλήσει το όχηµα Ορισµένοι υπεύθυνοι αγορών µπορούν να αποφασίσουν να συµπληρώσουν την εγγύηση, έτσι ώστε ο καταναλωτής να επωφελείται πλήρως της περιόδου εγγύησης που προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Ο όρος «προµηθευτής» περιλαµβάνει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων οχηµάτων, τους εισαγωγείς του συγκεκριµένου σήµατος, και τους χονδρεµπόρους. Βλέπε τµήµα 5.2 του επεξηγηµατικού φυλλαδίου. 2

3 Είναι εντούτοις σαφές ότι εάν ο µεσάζων έχει προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητα του πελάτη του, όπως αντίγραφο διαβατηρίου ή δελτίο ταυτότητας, αυτό αποτελεί από µόνο του επαρκή απόδειξη ότι η εντολή είναι έγκυρη και ότι ο µεσάζων δρα αληθώς εξ ονόµατος κάποιου καταναλωτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον δεν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία παραπλάνησης, θα αποτελούσε περιττό περιορισµό 6 εάν ο προµηθευτής ζητούσε από τον αντιπρόσωπο να υποχρεώσει το µεσάζοντα να υπογράψει δεσµευτική δήλωση. Είναι επίσης εµφανές ότι εάν µία επιχείρηση δρα ως ανεξάρτητος µεταπωλητής σε ορισµένες περιπτώσεις και ως µεσάζων σε άλλες, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις παραπλάνησης, αυτό δεν δικαιολογεί την επιβολή στην εν λόγω επιχείρηση της υποχρέωσης να προσκοµίσει έγγραφα πέραν της υπογεγραµµένης εντολής. Επιπλέον, εάν ο αντιπρόσωπος εµπορεύεται τακτικά µε συγκεκριµένη επιχείρηση, χωρίς να έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία ότι η εν λόγω επιχείρηση µεταπωλεί οχήµατα τα οποία αγόραζε υπό την ιδιότητα του µεσάζοντος, ο προµηθευτής δεν µπορεί να ζητήσει από τον αντιπρόσωπο να υποχρεώνει συστηµατικά τον µεσάζοντα να υπογράφει δήλωση δέσµευσης 7. Εάν ο προµηθευτής πράττει τοιουτοτρόπως, αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί ως έµµεσος περιορισµός των πωλήσεων σε καταναλωτές και σοβαρός περιορισµός του ανταγωνισµού. Βλέπε επίσης την απάντηση στην ερώτηση 29 του επεξηγηµατικού φυλλαδίου, η οποία αναφέρεται στην υποχρέωση που επιβάλλεται σε καταναλωτή να υπογράφει δήλωση δεσµευόµενος ότι δεν µεταπωλήσει το όχηµα. ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 5. Ποιες πρακτικές αξιώσεις µπορεί να επιβάλλει ο προµηθευτής σε αντιπρόσωπο ο οποίος επιθυµεί να πωλήσει σήµατα ανταγωνιστών κατασκευαστών; Για να εξαιρεθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό το δίκτυο διανοµής ενός προµηθευτή, οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν πραγµατική δυνατότητα να πωλούν σήµατα ανταγωνιστών προµηθευτών. Ο νέος κανονισµός δεν επιδιώκει εντούτοις να προσδιορίσει λεπτοµερώς τι µπορεί να αξιώσει ένας προµηθευτής από αντιπρόσωπο που διαθέτει περισσότερο του ενός σήµατα, ο οποίος πωλεί ένα ή περισσότερα από τα σήµατά του. Πρώτον, αυτό θα ήταν ανεφάρµοστο, δεδοµένης της ποικιλοµορφίας των εµπλεκοµένων στοιχείων. εύτερον και σηµαντικότερο µία τέτοια προσέγγιση δεν θα είχε λάβει υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά των αντιπροσώπων, ιδιαίτερα από την άποψη της εγκατάστασης και του µεγέθους. Αυτό που µπορεί να θεωρηθεί ως παραδεκτή αξίωση για κάποιον αντιπρόσωπο που επιθυµεί να πωλεί περισσότερα του ενός σήµατα µπορεί, στην περίπτωση που 6 7 Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισµού 1400/2002, και ειδικότερα αιτιολογική σκέψη 14. Εντούτοις, όταν ο προµηθευτής αξιώνει από τον αντιπρόσωπο να ζητεί από τους τελικούς καταναλωτές να υπογράφουν δήλωση ότι δεν θα µεταπωλήσουν ένα αυτοκίνητο, µπορεί να κάνει το ίδιο σε σχέση µε τους µεσάζοντες. 3

4 εφαρµοστεί σε κάποιον άλλον, να είναι µία µη απαλλασσόµενη υποχρέωση µη ανταγωνισµού. Ενώ ορισµένες εγκαταστάσεις, όπως χώροι στάθµευσης, τουαλέτες πελατών, καθιστικοί χώροι και µηχανές παρασκευής καφέ µπορούν να αξιώνονται από έναν προµηθευτή, αυτές δεν πρέπει να προορίζονται για ένα συγκεκριµένο σήµα.. Ορισµένες απαιτήσεις χρειάζεται ενδεχοµένως να µετριασθούν ή να εξαλειφθούν στην περίπτωση που καθιστούν την πώληση περισσοτέρων σηµάτων δυσχερή από πρακτική άποψη και από άποψη κόστους, λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης αντιπροσωπείας. Η αξίωση να υπάρχει ειδικό γραφείο υποδοχής για το σήµα θα πρέπει να καταργηθεί εάν για παράδειγµα ο περιορισµένος χώρος ή άλλα πρακτικά προβλήµατα καθιστούν τη λειτουργία χωριστών γραφείων για κάθε σήµα αδικαιολόγητα δυσχερή. Απαιτήσεις όπως αυτές που αφορούν τον χώρο έκθεσης που διατίθεται στο σήµα ή τον αριθµό οχηµάτων του σήµατος που πρέπει να εκτίθενται στον εκθεσιακό χώρο θα χρειασθεί επίσης να καταργηθούν. Οι προµηθευτές θα πρέπει επίσης να προσαρµόζουν ενδεχοµένως τις απαιτήσεις «εταιρικής ταυτότητας» έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν αποτελούν φραγµό για τον αντιπρόσωπο που επιθυµεί να αναλάβει προϊόντα ανταγωνιστών κατασκευαστών. Οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος θα ποικίλουν, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης σύµβασης αντιπροσωπείας. Θα υπάρχουν για παράδειγµα καταστάσεις στις οποίες θα είναι δύσκολο για έναν αντιπρόσωπο µε περιορισµένο εκθεσιακό χώρο να αναλάβει περαιτέρω σήµατα εκτός εάν καταργηθούν πολλές από τις αξιώσεις 8. Εάν ο προµηθευτής παρέχει πόρους για να βοηθήσει έναν αντιπρόσωπο ο οποίος επιθυµεί να αναλάβει ένα πρόσθετο εµπορικό σήµα να ανταποκριθεί στις αξιώσεις εταιρικής ταυτότητας αυτού του κατασκευαστή, αυτό δεν πρέπει να έχει σαν αποτέλεσµα να καθιστά δύσκολη για τον αντιπρόσωπο την πώληση αυτού του πρόσθετου εµπορικού σήµατος. Οι συµφωνίες αντιπροσωπείας πρέπει να προβλέπουν µε σαφήνεια τη δυνατότητα διανοµής περισσοτέρων του ενός σηµάτων και να καθιστούν σαφές ότι οι απαιτήσεις που αποτελούν εµπόδια στην πώληση περισσοτέρων του ενός σηµάτων θα προσαρµόζονται ή θα εξαλείφονται εφόσον ο αντιπρόσωπος επιθυµεί να αναλάβει την πώληση σηµάτων ανταγωνιστών προµηθευτών.. Τα µέρη πρέπει να είναι ελεύθερα να αναφέρουν οποιαδήποτε διαφωνία για το κατά πόσον µια συγκεκριµένη αξίωση πρέπει να καταργηθεί ή να προσαρµοστεί σε εµπειρογνώµονα τρίτο ή διαιτητή. 8 Για παράδειγµα θα χρειαστεί να καταργηθούν απαιτήσεις για εισόδους πελατών φέρουσες σήµα. Αξιώσεις που αφορούν το µέγεθος και τη θέση της σήµανσης στο εξωτερικό του εκθεσιακού χώρου ή σε ειδικά για το σήµα προορισµένους χώρους θα χρειασθεί επίσης να εξαλειφθούν. 4

5 6. Μπορεί ένας προµηθευτής ο οποίος προµηθεύει δύο ή περισσότερα σήµατα αυτοκινήτων οχηµάτων να απαιτεί από τον αντιπρόσωπο να παρουσιάζει αυτά τα σήµατα σε χωριστούς εκθεσιακούς χώρους; Ο στόχος του κανονισµού όσον αφορά την πώληση περισσοτέρων του ενός σηµάτων είναι να αυξήσει τον ανταγωνισµό µεταξύ σηµάτων διαφόρων προµηθευτών 9. Είναι σαφές ότι οι κατασκευαστές πρέπει να είναι εν γένει ελεύθεροι να επιλέξουν τη σχέση που έχουν µεταξύ τους τα δικά τους σήµατα και ο κανονισµός ως εκ τούτου τους παρέχει τη δυνατότητα να ορίσουν ότι τα σήµατά τους δεν πρέπει να πωλούνται από κοινού στον ίδιο εκθεσιακό χώρο. Εάν ο κατασκευαστής Α παράγει τα σήµατα Α1 και Α2, µπορεί να ορίσει ότι αυτά πρέπει να πωλούνται σε χωριστούς εκθεσιακούς χώρους. εν µπορεί όµως να ορίσει ότι είτε το σήµα Α1 είτε το Α2 δεν πρέπει να πωλούνται στον ίδιο εκθεσιακό χώρο µε σήµατα άλλων προµηθευτών. Όσον αφορά τις πρακτικές υποχρεώσεις που µπορούν να επιβάλλονται σε έναν αντιπρόσωπο περισσοτέρων του ενός σηµάτων, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ερώτηση Μπορεί να επιβάλλεται η υποχρέωση σε αντιπρόσωπο που ανήκει σε σύστηµα επιλεκτικής διανοµής να αγοράζει το 30% των αυτοκινήτων οχηµάτων του απευθείας από τον κατασκευαστή ή από τον εθνικό εισαγωγέα; Ενώ ο αντιπρόσωπος σε ένα σύστηµα επιλεκτικής διανοµής µπορεί ενδεχοµένως να είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει ότι το 30% 10 των συνολικών αγορών του αυτοκινήτων ανήκει σε συγκεκριµένο σήµα κατασκευαστή, πρέπει να είναι ελεύθερος να προµηθεύεται (αµοιβαίες προµήθειες) αυτά τα οχήµατα από άλλους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή εθνικούς εισαγωγείς. Οποιαδήποτε υποχρέωση επιβαλλόµενη σε αντιπρόσωπο να αγοράζει το 30% του συνόλου των αυτοκινήτων οχηµάτων απευθείας από συγκεκριµένο κατασκευαστή ή εθνικό εισαγωγέα δεν καλύπτεται ως εκ τούτου από τον κανονισµό 11. Εάν ο προµηθευτής Α επιβάλλει την υποχρέωση στον έµπορο Χ να αγοράζει το 30% των οχηµάτων τα οποία προµηθεύεται από δικά του σήµατα, ο Χ πρέπει να είναι ελεύθερος να αγοράζει αυτά τα οχήµατα από άλλους αντιπροσώπους, χονδρεµπόρους ή εισαγωγείς των σηµάτων του προµηθευτή Α και επίσης να είναι ελεύθερος να Για να καλυφθεί από τον κανονισµό µια υποχρέωση πώλησης σηµάτων ενός συγκεκριµένου κατασκευαστή δεν πρέπει να αφορά ποσοστό ανώτερο του 30% του συνόλου των οχηµάτων που αγοράζονται και πωλούνται από τον αντιπρόσωπο βλέπε άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού 1400/2002. Αυτές οι διατάξεις εφαρµόζονται επίσης στις συµφωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού 1400/2002, αυτό το ποσοστό πρέπει να βασίζεται στις συνολικές αγορές συµβατικών αγαθών, αντίστοιχων προϊόντων και των υποκατάστατών τους στη σχετική αγορά εκ µέρους του αγοραστή. Εάν ο αντιπρόσωπος πωλεί για παράδειγµα ελαφρά εµπορικά οχήµατα και βαρέα φορτηγά, το όριο του 30% πρέπει να υπολογίζεται για κάθε µία από αυτές τις κατηγορίες οχηµάτων χωριστά, επειδή ανήκουν σε διαφορετικές αγορές προϊόντων. Αυτό θα αποτελούσε περιορισµό των αµοιβαίων προµηθειών, που αποτελεί ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού 1400/

6 αγοράζει µέχρι το 70% των συνολικών αγορών του από προµηθευτές άλλων σηµάτων. Εάν όλοι οι άλλοι προµηθευτές επιβάλλουν την ίδια υποχρέωση αγοράς σε ποσοστό 30%, ο Χ θα είναι ελεύθερος να αναλάβει προϊόντα από τρεις κατ ανώτατο όριο προµηθευτές. Ο Χ θα µπορεί ως εκ τούτου για παράδειγµα να πωλεί προϊόντα Α1 και Α2 12 από τον προµηθευτή Α, συν Β1 από τον προµηθευτή Β και Γ1 από τον προµηθευτή Γ. Είναι επίσης πιθανόν ότι οι µικροί προµηθευτές ή οι νεοεισερχόµενοι δεν θα επιβάλουν την υποχρέωση του 30% και κατά συνέπεια ο Χ θα µπορεί να αναλαµβάνει σήµατα από περισσότερους των τριών προµηθευτές. Βλέπε επίσης το τµήµα του επεξηγηµατικού φυλλαδίου. ΣΤΟΧΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 8. Αν ένας προµηθευτής χορηγεί πριµοδοτήσεις σε αντιπρόσωπο για τις πωλήσεις αυτοκινήτων που αγοράζονται απευθείας από αυτόν, πρέπει να χορηγεί εξίσου πριµοδοτήσεις για τις πωλήσεις οχηµάτων του ιδίου σήµατος που αγοράζονται από άλλα µέλη του εξουσιοδοτηµένου δικτύου (π.χ. αµοιβαίες προµήθειες οχηµάτων); Οι προµηθευτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η µη καταβολή πριµοδοτήσεων δεν καταλήγει σε έµµεσο περιορισµό των αµοιβαίων προµηθειών οχηµάτων µεταξύ εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. Οι πριµοδοτήσεις που διατίθενται σε αντιπρόσωπο για πωλήσεις σε τελικούς χρήστες πρέπει ως εκ τούτου να διατίθενται εξίσου για πωλήσεις σε άλλους αντιπροσώπους που είναι εξουσιοδοτηµένοι να πωλούν οχήµατα του εν λόγω σήµατος 13. Εντούτοις, εάν ο αντιπρόσωπος Χ έχει λάβει πριµοδότηση σε σχέση µε πώληση στον αντιπρόσωπο Υ, δεν θα προκύψει περιορισµός της αµοιβαίας προµήθειας εάν ο αντιπρόσωπος Υ δεν λάβει (δεύτερη) πριµοδότηση σε σχέση µε την επόµενη µεταπώληση του ίδιου οχήµατος σε τελικό χρήστη. 9. Μπορεί ένας προµηθευτής να καταγγείλει τη σύµβαση ενός αντιπροσώπου σε περίπτωση που αυτός αποτύχει να εκπληρώσει ένα συµφωνηθέντα στόχο πωλήσεων στην τοπική περιοχή του; Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1400/2002, οι προµηθευτές είναι ελεύθεροι να συµφωνούν στόχους πωλήσεων µε τους αντιπροσώπους. Αυτοί οι στόχοι µπορούν να είναι γενικοί ή να ορίζονται σε σχέση µε κάποια τοπική περιοχή. Ο κανονισµός δεν εµποδίζει έναν προµηθευτή να καταγγείλει τη σύµβαση εάν ένας αντιπρόσωπος παρέλειψε να καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να ανταποκριθεί σε ένα συµφωνηθέντα στόχο πωλήσεων. Εντούτοις, ο προµηθευτής δεν Η υποχρέωση αγοράς σε ποσοστό 30% ισχύει για τα προϊόντα κάθε προµηθευτή. Εάν ο αντιπρόσωπος πωλεί τα σήµατα Α1 και Α2 του προµηθευτή Α, τότε η υποχρέωση πωλήσεων σε ποσοστό 30% ισχύει για το σύνολο των αγορών οχηµάτων και από τα δύο σήµατα. Σε ένα σύστηµα αποκλειστικής διανοµής, αυτές οι πριµοδοτήσεις πρέπει επίσης να διατίθενται σε σχέση µε πωλήσεις σε ανεξάρτητους µεταπωλητές. 6

7 µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση του αντιπροσώπου εάν η αδυναµία του αντιπροσώπου να εκπληρώσει ένα στόχο πωλήσεων οφείλεται σε απουσία δυνατότητας να προµηθευτεί επαρκή αριθµό οχηµάτων για να ικανοποιήσει τη ζήτηση, συµπεριλαµβανοµένης της ζήτησης από πελάτες εκτός της τοπικής του περιοχής 14. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν το δικαίωµα να υπάγονται σε διαιτησία στην περίπτωση διαφοράς που αφορά τον ορισµό ή την επίτευξη στόχων πωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών στόχων πωλήσεων. Βλέπε επίσης την απάντηση στην ερώτηση 43 του επεξηγηµατικού φυλλαδίου. ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 10. Μπορεί ένας προµηθευτής να εµποδίσει έναν αντιπρόσωπο να διορίσει πράκτορες πωλήσεων 15 για να πωλούν οχήµατα εξ ονόµατος του αντιπροσώπου; Ναι, ο προµηθευτής µπορεί να αποφασίσει το κατά πόσον ένας αντιπρόσωπος µπορεί ή όχι να διορίζει πράκτορες πωλήσεων και µπορεί να ορίζει κριτήρια σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί οι πράκτορες διεξάγουν τις δικές τους δραστηριότητες πωλήσεων. ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ 11. Μπορεί ένας προµηθευτής να χρησιµοποιεί σύστηµα αποκλειστικής διανοµής και επιλεκτικής διανοµής σε διαφορετικές περιοχές του ίδιου κράτους µέλους; Ο κανονισµός 1400/2002 δεν υποχρεώνει έναν κατασκευαστή να χρησιµοποιεί το ίδιο σύστηµα διανοµής για το σύνολο της επικράτειας ενός κράτους µέλους. Θεωρητικά, ένας κατασκευαστής ή εισαγωγέας στο κράτος µέλος Χ µπορεί να έχει ένα σύστηµα αποκλειστικής διανοµής στην περιοχή Χ1 και ένα σύστηµα επιλεκτικής διανοµής στην περιοχή Χ2. Εντούτοις, αυτός ο προµηθευτής δεν πρέπει να µπορεί να περιορίζει τις ροές οχηµάτων από τη µία περιοχή στην άλλη, ιδιαίτερα επειδή ο κανονισµός δεν επιτρέπει στους προµηθευτές να εµποδίζουν αντιπροσώπους µε αποκλειστικές περιοχές να πωλούν σε ανεξάρτητους µεταπωλητές (π.χ. εταιρείες που δεν είναι µέλη του δικτύου του κατασκευαστή) Για παράδειγµα, εάν ένας αντιπρόσωπος ενώ έχει αναλάβει έναν τοπικό στόχο πωλήσεων 200 οχηµάτων πωλεί 180 οχήµατα στην τοπική περιοχή, και 40 περαιτέρω σε πελάτες προερχόµενους από άλλες περιοχές, αλλά ο προµηθευτής του δεν είναι σε θέση να τον προµηθεύσει µε το σύνολο των 240 οχηµάτων που χρειάζεται για να εκπληρώσει τόσο τον τοπικό στόχο πωλήσεων όσο και τις «εκτός της περιοχής του» πωλήσεις, αυτός ο προµηθευτής δεν µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση του αντιπροσώπου µε τη δικαιολογία ότι δεν εξεπλήρωσε τον τοπικό στόχο πωλήσεων, επειδή αυτό θα κατέληγε σε έµµεσο περιορισµό των πωλήσεων, ο οποίος απαγορεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του κανονισµού. Ένας πράκτορας πωλήσεων πρέπει να διακρίνεται από έναν υπεύθυνο αγορών ή «µεσάζοντα». Ενώ ο µεσάζων αγοράζει οχήµατα εξ ονόµατος των καταναλωτών, ο πράκτορας πωλήσεων δρα εξ ονόµατος ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων. 7

8 Τοιουτοτρόπως, στο προαναφερόµενο παράδειγµα, ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας δεν µπορεί να εµποδίσει τους (αποκλειστικούς) διανοµείς στην περιοχή Χ1 να πωλούν οχήµατα απευθείας σε καταναλωτές στην περιοχή Χ2 ή σε ανεξάρτητους µεταπωλητές. Αυτοί οι µεταπωλητές είναι κατά συνέπεια ελεύθεροι να µεταπωλούν οχήµατα στην περιοχή Χ2 και σε όλες τις άλλες περιοχές της ΕΕ. Επιπλέον, οι (επιλεκτικοί) διανοµείς στην περιοχή Χ2 δεν µπορούν να εµποδίζονται να πωλούν σε ανεξάρτητους µεταπωλητές στην περιοχή Χ1 16 ή σε οποιοδήποτε καταναλωτή στην περιοχή Χ1 ο οποίος τους προσεγγίζει 17. Ερωτήσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση και την επισκευή ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Βλέπε ερωτήσεις 1 και 2 ανωτέρω. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 12. Ποιες προδιαγραφές µπορεί να αξιώνει ο προµηθευτής από τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές; Οι περισσότεροι προµηθευτές θα καθιερώσουν ποιοτικά συστήµατα επιλεκτικής διανοµής όσον αφορά τη συντήρηση και επισκευή, δεδοµένου ότι το µερίδιο αγοράς του δικτύου τους όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση οχηµάτων του σήµατός τους θα είναι υψηλότερο από 30%. Σε ένα τέτοιο σύστηµα, ο προµηθευτής είναι ελεύθερος να προσδιορίσει τα κριτήρια ποιότητας που οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι για να καταστούν µέλη του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν δικτύου επισκευής. Ενώ είναι προφανές ότι πολλά ποιοτικά κριτήρια θα περιορίζουν έµµεσα τον αριθµό των υποψηφίων που είναι σε θέση να τα εκπληρώσουν, τα πραγµατικά κριτήρια ποιότητας δεν πρέπει να περιορίζουν απευθείας τον αριθµό των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών και δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτό που απαιτείται από τη φύση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης που είναι το αντικείµενο της σύµβασης µεταξύ του προµηθευτή και του επισκευαστή. Οι προµηθευτές µπορούν νόµιµα να απαιτούν από τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ορισµένης ποιότητας και εντός ορισµένων χρονικών ορίων. Εντούτοις, εάν ένας προµηθευτής επιβάλλει αξιώσεις οι οποίες δεν παρέχουν στον αντιπρόσωπο κάποια ευελιξία ως προς το πώς µπορεί να επιτευχθεί ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα, αυτό θα αποτελεί κριτήριο ποιοτικής επιλογής που δεν καλύπτεται από την κατά κατηγορίες απαλλαγή, ιδιαίτερα εάν αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος της παροχής υπηρεσίας Βλέπε αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισµού 1400/2002. ηλαδή αποδεχόµενοι «παθητικές πωλήσεις». 8

9 Τα ακόλουθα παραδείγµατα, που προέρχονται από αληθινές συµφωνίες διανοµής, καταδεικνύουν αυτή την αρχή: Ένας κατασκευαστής µπορεί νόµιµα να εξειδικεύσει ότι οι εξουσιοδοτηµένοι επισκευαστές πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν µεγάλη κλίµακα υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης. Για να το επιτύχει, ο επισκευαστής µπορεί ενδεχοµένως να χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε εξειδικευµένα εργαλεία και εξοπλισµό τα οποία χρειάζονται µόνο περιστασιακά. Ενώ η υποχρέωση να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον σπάνια χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό είναι σαφώς νόµιµη, η απαίτηση να είναι πράγµατι κάτοχος αυτού του εξοπλισµού και να τον έχει στις εγκαταστάσεις του δεν µπορεί να αποτελεί πραγµατικό ποιοτικό κριτήριο, δεδοµένου ότι αυτό δεν επιβάλλεται από το χαρακτήρα των συγκεκριµένων υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης. Αντ αυτού, υπό αυτές τις συνθήκες ο προµηθευτής πρέπει, για παράδειγµα, να επιτρέπει στους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να µισθώνουν αυτά τα εργαλεία. Η αξίωση αγοράς ή χρήσης ειδικού για το σήµα διαγνωστικού εξοπλισµού στις περιπτώσεις που υπάρχει γενικός ισοδύναµος εξοπλισµός δεν αποτελεί επίσης αληθές ποιοτικό κριτήριο και δεν καλύπτεται ως εκ τούτου από τον κανονισµό. Επιπλέον, µία τέτοια απαίτηση θα περιόριζε ενδεχοµένως έµµεσα τη δυνατότητα πολλαπλών σηµάτων στον τοµέα των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, επειδή ο επισκευαστής θα έπρεπε να διαθέτει ειδικό διαγνωστικό εξοπλισµό για κάθε σήµα, γεγονός το οποίο θα µείωνε τις οικονοµίες κλίµακας που προκύπτουν για ένα συνεργείο επισκευής περισσοτέρων του ενός σηµάτων.. Η απαίτηση για κάθε εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή να διαθέτει πλυντήριο αυτοκινήτων δεν αποτελεί εξίσου αληθές ποιοτικό κριτήριο. Ενώ ο κατασκευαστής µπορεί να έχει έννοµο συµφέρον να εξειδικεύει ότι ο επισκευαστής πρέπει να έχει πρόσβαση σε εξοπλισµό για το πλύσιµο αυτοκινήτων εκείνων των πελατών που απαιτούν αυτή την υπηρεσία, πρέπει να επαφίεται στον εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή να αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτύχει αυτό το αποτέλεσµα, και να του παρέχεται για παράδειγµα η δυνατότητα να επιτυγχάνει το αποτέλεσµα αυτό οδηγώντας το όχηµα στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασµού το οποίο διαθέτει πλυντήριο αυτοκινήτων. Σαφώς, ο προµηθευτής έχει έννοµο συµφέρον να εξασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός εξοπλισµός χρησιµοποιείται από τον επισκευαστή για λόγους επικοινωνίας είναι αποτελεσµατικός, ασφαλής και συµβατός µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα του προµηθευτή. Εντούτοις, η αξίωση να χρησιµοποιεί µία στενά προσδιορισµένη τεχνική λύση δεν αποτελεί πραγµατικό ποιοτικό κριτήριο εάν ο αντιπρόσωπος µπορεί να επιτύχει τους ίδιους στόχους µε άλλα φθηνότερα ή πιο ευέλικτα µέσα. Όταν ο επισκευαστής χρειάζεται ορισµένες τεχνικές πληροφορίες για να µπορεί να συνδέσει το ηλεκτρονικό σύστηµα πληροφοριών που διαθέτει µε αυτό του προµηθευτή, αυτές πρέπει να του παρέχονται. Η αξίωση να διατίθενται προσωρινά σε πελάτες οχήµατα για να αντικαταστήσουν τα οχήµατά τους που έχουν δοθεί για συντήρηση ή επισκευή αποτελεί ένα πραγµατικό ποιοτικό κριτήριο. Εντούτοις, ενώ η υποχρέωση να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες είναι κανονικά νόµιµη, η αξίωση να κατέχει πράγµατι αυτοκίνητα αντικατάστασης δεν αποτελεί πραγµατικό ποιοτικό κριτήριο, επειδή αυτό δεν επιβάλλεται από τον χαρακτήρα των συγκεκριµένων υπηρεσιών συντήρησης και 9

10 επισκευής. Ο προµηθευτής µπορεί για παράδειγµα να επιτρέπει στους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών παρέχοντάς τους πρόσβαση σε µισθωµένα αυτοκίνητα. Τα µέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα ή διαιτητή για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται µε την αξιολόγηση αυτών των απαιτήσεων Μπορεί ο προµηθευτής να αξιώνει από τους υποψήφιους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να πληρούν συµπληρωµατικά κριτήρια πέραν εκείνων που απαιτούνται για τα υπάρχοντα µέλη του δικτύου επισκευής; Γενικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι περισσότεροι προµηθευτές θα καθιερώσουν συστήµατα ποιοτικής επιλεκτικής διανοµής για την επισκευή και τη συντήρηση, δεδοµένου ότι τα µερίδια αγοράς του δικτύου τους όσον αφορά την επισκευή και τη συντήρηση οχηµάτων των δικών τους σηµάτων θα είναι υψηλότερα από 30%. Η επιβαλλόµενη στους υποψηφίους αξίωση να πληρούν συµπληρωµατικά κριτήρια πέραν και υπεράνω εκείνων που επιβάλλονται στα υπάρχοντα µέλη του συστήµατος διανοµής δεν είναι συµβατή µε τον χαρακτήρα ενός ποιοτικού συστήµατος και δεν καλύπτεται από τον κανονισµό. 14. Ένας προµηθευτής πρέπει να ορίζει παρόµοια κριτήρια για όλα τα µέλη ενός εξουσιοδοτηµένου δικτύου επισκευής; Όχι απαραιτήτως. Ο προµηθευτής µπορεί να ορίζει παρόµοια ποιοτικά κριτήρια και να τα εφαρµόζει κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους επισκευαστές οι οποίοι ευρίσκονται σε παρόµοιες καταστάσεις (η αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης). Εντούτοις, ο προµηθευτής µπορεί για παράδειγµα να απαιτήσει από τους επισκευαστές που είναι εγκατεστηµένοι σε ευηµερούσες αστικές περιοχές να πληρούν διαφορετικές προδιαγραφές από εκείνους των αγροτικών περιοχών ή µπορεί να απαιτεί από τα µεγαλύτερα συνεργεία να πληρούν διαφορετικά κριτήρια σε σύγκριση µε τα µικρά. 15. Μπορεί ένας προµηθευτής να αρνηθεί να χορηγήσει εξουσιοδότηση σε επισκευαστή ο οποίος πραγµατοποιεί αποκλειστικά επισκευές αµαξωµάτων (συνεργείο αµαξωµάτων) και όχι επισκευές άλλου είδους, όπως µηχανικές εργασίες; Η απάντηση εξαρτάται από το κατά πόσον ο προµηθευτής έχει ποσοτικό ή αµιγώς ποιοτικό επιλεκτικό σύστηµα για τον διορισµό εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών. (Ο προµηθευτής ο οποίος χρησιµοποιεί ένα ποσοτικό σύστηµα µπορεί µόνο να επωφεληθεί από τον κανονισµό εάν τα µερίδια του αγοράς όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση του εν λόγω συστήµατος είναι κάτω του 30%). Μία απαίτηση που αφορά το φάσµα υπηρεσιών το οποίο µία επιχείρηση πρέπει να προσφέρει θεωρείται γενικά ως έγκυρο ποιοτικό κριτήριο και γίνεται ως εκ τούτου δεκτή στο πλαίσιο ενός αµιγώς ποιοτικού συστήµατος επιλογής. Ως εκ τούτου, σε 18 Άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισµού 1400/

11 γενικούς όρους, ο προµηθευτής που εφαρµόζει σύστηµα ποιοτικής επιλογής µπορεί να αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει συνεργεία που ασχολούνται αποκλειστικά µε την επισκευή αµαξωµάτων. Εντούτοις, ένα από τα χαρακτηριστικά ενός αµιγώς ποιοτικού συστήµατος είναι το γεγονός ότι οι προµηθευτές δεν µπορούν να επιβάλουν διακρίσεις µεταξύ των µελών αυτού του συστήµατος. Ως εκ τούτου, εάν ο προµηθευτής έχει ήδη άλλους επισκευαστές αποκλειστικά αµαξωµάτων στο πλαίσιο του εξουσιοδοτηµένου δικτύου του, δεν µπορεί να αρνηθεί να διορίσει περαιτέρω επισκευαστές αποκλειστικά αµαξωµάτων εκτός εάν αυτοί δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τέτοιου είδους συνεργεία. Από την άλλη πλευρά, ο προµηθευτής που χρησιµοποιεί ένα ποσοτικό σύστηµα µπορεί πάντα να αρνείται να διορίσει ένα συγκεκριµένο επισκευαστή που ασχολείται αποκλειστικά µε την επισκευή αµαξωµάτων, ακόµα και εάν έχει ήδη διορίσει άλλα συνεργεία για την αποκλειστική επισκευή αµαξωµάτων και ο νέος υποψήφιος πληροί τα ποιοτικά κριτήρια. Οι ίδιες αρχές ισχύουν για υποψήφιους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές οι οποίοι επιθυµούν να παρέχουν άλλο περιορισµένο φάσµα υπηρεσιών στο εσωτερικό του δικτύου, όπως τα συνεργεία «ταχυεπισκευών» που επικεντρώνονται στην αντικατάσταση εξατµίσεων, ελαστικών, φρένων και προφυλακτήρων. 16. Μπορεί ένας προµηθευτής να αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει διανοµείς ανταλλακτικών οι οποίοι δεν επισκευάζουν οχήµατα; Συνήθως, όχι. Στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων οι προµηθευτές θα διαθέτουν µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο από το 30% για ορισµένες κατηγορίες ανταλλακτικών, και προκειµένου να καλυφθούν από τον κανονισµό θα χρησιµοποιούν ποιοτική επιλογή για να επιλέξουν εξουσιοδοτηµένα πρατήρια ανταλλακτικών. Προκύπτει κατά συνέπεια το ερώτηµα του κατά πόσον η υποχρέωση επισκευής οχηµάτων στο πλαίσιο του δικτύου του κατασκευαστή αποτελεί έγκυρη ποιοτική αξίωση για έναν διανοµέα ανταλλακτικών. Προκειµένου να υπάρξει απάντηση, χρειάζεται να εξεταστεί το κατά πόσον αυτή η αξίωση (να υπάρχει εξίσου εξουσιοδότηση για την επισκευή οχηµάτων) είναι αντικειµενική και επιβάλλεται από τον χαρακτήρα του προϊόντος (ανταλλακτικά). Τίποτα από την ίδια τη φύση του ανταλλακτικού δεν δικαιολογεί την υποχρέωση να πωλείται αποκλειστικά από επιχειρήσεις που είναι εξουσιοδοτηµένες να επισκευάζουν οχήµατα του συγκεκριµένου σήµατος και µία τέτοια υποχρέωση καταλήγει να είναι αξίωση η οποία µπορεί να µην εξαιρείται σύµφωνα µε τον κανονισµό στο πλαίσιο ενός συστήµατος ποιοτικής επιλεκτικής διανοµής.. 11

12 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 17. Ποιες πρακτικές απαιτήσεις µπορεί να επιβάλλει ο προµηθευτής σε επισκευαστή ο οποίος επιθυµεί να αποκτήσει καθεστώς εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή από ανταγωνιστές κατασκευαστές; Οι αρχές που αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης 5 όσον αφορά τους αντιπροσώπους περισσοτέρων σηµάτων ισχύουν εξίσου για τα συνεργεία επισκευής περισσοτέρων σηµάτων. Γενικές ερωτήσεις 18. Ένας προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί χωριστές συµβάσεις για τις πωλήσεις οχηµάτων και για την επισκευή και συντήρηση; Όχι. Ο προµηθευτής µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιεί χωριστές συµβάσεις για κάθε δραστηριότητα, αλλά µπορεί επίσης να επιλέξει να χρησιµοποιεί µία ενιαία σύµβαση για τους αντιπροσώπους οι οποίοι είναι εξίσου εξουσιοδοτηµένοι επισκευαστές. Εντούτοις, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για µία ή περισσότερες συµβάσεις, µία επιχείρηση που διεξάγει πωλήσεις και προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης κα επισκευής πρέπει να είναι σε θέση να θέτει τέλος 19 στις συµβατικές υποχρεώσεις που αφορούν µία από τις εν λόγω δραστηριότητες χωρίς να χρειάζεται να συνάψει νέα συµφωνία µε τον προµηθευτή του όσον αφορά τις άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγµα, ο αντιπρόσωπος ο οποίος έχει συνάψει συµφωνία που καλύπτει πωλήσεις και επισκευή, και ο οποίος επιθυµεί να αποσυρθεί από τη λιανική πώληση καινουργών οχηµάτων διατηρώντας την άδεια επισκευής πρέπει να µπορεί να πράξει τοιουτοτρόπως στη βάση της υπάρχουσας συµφωνίας. 19. Μέχρι ποιο σηµείο µπορεί ο προµηθευτής να έχει πρόσβαση στα επιχειρηµατικά δεδοµένα ενός αντιπροσώπου ή επισκευαστή ο οποίος είναι εξίσου εξουσιοδοτηµένος να πωλεί ή να επισκευάζει σήµατα ανταγωνιστών κατασκευαστών; Ο προµηθευτής µπορεί να έχει έννοµο συµφέρον να εξασφαλίζει ότι µία επιχείρηση εµπορίας ή εξουσιοδοτηµένων επισκευών είναι οικονοµικά υγιής και µπορεί ως εκ τούτου να απαιτεί να έχει γνώση των γενικών λογαριασµών του αντιπροσώπου ή του εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή. Εντούτοις, ο προµηθευτής δεν πρέπει να αξιώνει να έχει πρόσβαση σε ειδικά δεδοµένα που αφορούν τις πωλήσεις ή την παροχή υπηρεσιών για οχήµατα άλλων σηµάτων, δεδοµένου ότι άλλοι προµηθευτές µπορούν να αντιτίθενται στην πώληση ή στην επιδιόρθωση των οχηµάτων τους από 19 Έχοντας την υποχρέωση τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων κοινοποίησης. 12

13 αντιπρόσωπο ή επισκευαστή ο οποίος υπόκειται σε τέτοιο έλεγχο. Επιπλέον, η ανταλλαγή εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά µε τις πωλήσεις ή τις επισκευές µπορεί να δηµιουργεί άλλα προβλήµατα ανταγωνισµού. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εξετάζει λεπτοµερώς τα αρχεία ενός αντιπροσώπου ή εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή περισσοτέρων σηµάτων, θα πρέπει να φροντίζει ώστε αυτή η εξέταση να διεξάγεται από ανεξάρτητο µέρος, όπως για παράδειγµα από λογιστή, ο οποίος θα τηρεί τον απόρρητο χαρακτήρα των ευαίσθητων πληροφοριών. 20. Εάν ένας αντιπρόσωπος ή επισκευαστής συγκεκριµένου σήµατος επιθυµεί να πωλήσει την αντιπροσωπεία ή την επιχείρηση επισκευής σε άλλο αντιπρόσωπο ή επισκευαστή του ιδίου σήµατος, οφείλει να το προτείνει καταρχάς στον προµηθευτή αυτού του σήµατος; Έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει τον προµηθευτή εκ των προτέρων για την προβλεπόµενη πώληση; Ο κανονισµός αναγνωρίζει σε κάθε αντιπρόσωπο ο οποίος επιθυµεί να πωλήσει την αντιπροσωπεία του το δικαίωµα να την πωλεί σε άλλον αντιπρόσωπο της επιλογής του στο εσωτερικό του δικτύου του κατασκευαστή. Το ίδιο ισχύει για τους επισκευαστές, οι οποίοι πρέπει να µπορούν να πωλούν την επιχείρηση επισκευής σε οποιοδήποτε άλλο επισκευαστή της επιλογής τους στο πλαίσιο του δικτύου του ιδίου σήµατος. Ο κανονισµός ως εκ τούτου δεν καλύπτει την υποχρέωση του αντιπροσώπου ή του επισκευαστή να προσφέρει την αντιπροσωπεία του ή την επιχείρηση επισκευής στον προµηθευτή πριν να την προσφέρει σε άλλους αντιπροσώπους ή επισκευαστές (δικαίωµα πρώτης άρνησης). Μπορεί να επιβληθεί η υποχρέωση στον αντιπρόσωπο ή τον επισκευαστή να ενηµερώνουν τον προµηθευτή για την πρόθεσή τους να πωλήσουν την αντιπροσωπεία ή την επιχείρηση επισκευών, αλλά αυτό δεν πρέπει να καθυστερεί τη µεταβίβαση. Ως εκ τούτου µπορεί να γίνει δεκτή η υποχρέωση να γνωστοποιούν τη µεταβίβαση τέσσερις εβδοµάδες πριν από την πραγµατοποίησή της. 13

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 27 Αυγούστου 2012 Από την έκδοση του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 203/30 1.8.2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέµα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου Από: ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Προς: κ. Μ. Καραµανή Πρόεδρο ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 115 64 Αθήνα Θεσ/νικη, 30/09/2008 Αρ.πρωτ: 15606 Λάρισα, 30/09/2008 Αρ.πρωτ: 3248 Θέµα: Παρατηρήσεις επί του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα, 6 Δεκεµβρίου 2011 Απαντήσεις σε περαιτέρω διευκρινιστικά αιτήµατα υποψήφιων επενδυτών σχετικά µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 1651 Κ.Δ.Π. 192/96 Αρ. 3067, Αριθμός 192 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 1651 Κ.Δ.Π. 192/96 Αρ. 3067, Αριθμός 192 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 1651 Κ.Δ.Π. 192/96 Αρ. 3067, 21.6.96 Αριθμός 192 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 17 εκεµβρίου 2003 PE 332.596/25-34 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-34 Σχέδιο έκθεσης (PE 332.596) Giuseppe Gargani Έγκριση των µηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1627 Κ.Δ.Π. 190/96 Αρ. 3067, Αριθμός 190 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1627 Κ.Δ.Π. 190/96 Αρ. 3067, Αριθμός 190 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1627 Κ.Δ.Π. 190/96 Αρ. 3067, 21.6.96 Αριθμός 190 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Συστήµατος ιανοµής

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Συστήµατος ιανοµής ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Συστήµατος ιανοµής ρ. Παναγιώτης Μπάλλας E-mail: ballas@staff.teicrete.gr Μοντέλο δικτύου πωλήσεων (από το βιβλίο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές :

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές : ΠΟΛ.1254/10.12.1990 Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ballas, Pelecanos & Associates

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ballas, Pelecanos & Associates ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι Κανονισμοί (123/85, 1475/95, 1400/02) στην Ελλάδα Τα πρώτα δίκτυα (1990 1995). Η εμφάνιση των πολυεθνικών. Η πρώτη μετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα