en fr fa ar صفحه نمایش و کلیدها 1 صفحه 1 نمايش ) صفحه 4( 1 میکروفون 12 برای استفاده از هندزفری LED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "en fr fa ar صفحه نمایش و کلیدها 1 صفحه 1 نمايش ) صفحه 4( 1 میکروفون 12 برای استفاده از هندزفری LED"

Transcript

1 گوشی در یک نگاه Gigaset DA کلیدهای تنظیم صدای گوشی بلندگو و صدای زنگ میکروفون 2 برای استفاده از هندزفری کلید هندزفری _ _هنگام درفت تماس چشمک می زند _ _در صورتی که تماس تلفنی به بلندگو منتقل شود روشن خواهد شد صفحه نمایش و کلیدها صفحه نمايش ) صفحه 4( 2 كليد 2 كنترل ) صفحه 5( 3 کلید شماره گیری سریع 3 4 کلید تنظیم 4 5 کلید شماره گیری مجدد/مکث 5 6 کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال 6 7 کلید قطع صدا 7 8 کلید ستاره انتخاب/لغو صدای زنگ )فشار داده و نگه دارید( 8 9 کلید # انتخاب/لغو قفل صفحه کلید )فشار داده و نگه دارید( 9 کلید هندزفری en fr fa ar

2 وصل کردن تلفن _کانکتور تلفن )( را به سوکت اصلی تلفن وصل کنید. از کابل تلفن ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید. بسته به کشور محل سکونت خود ممکن است به آداپتور تلفن نز داشته باشید. در اغلب موارد این آداپتور ارائه می شود. برق توسط خط تلفن تامین می شود. آداپتور برق ضروری نیست. _کابل را به داخل کانال )2( هدایت کنید. 2 _با استفاده از بند گوشی )3( گوشی را به تلفن وصل کنید. _ 3. ( ) :(Router) PBX DC ( Router PBX).... (Router) PBX u u u en fr fa ar 2

3 ضمیمه فهرست موضوعات فهرست موضوعات گوشی در یک نگاه.Gigaset DA وصل کردن تلفن تدابیر ایمنی راه اندازی تلفن جهت استفاده استفاده از تلفن صفحه نمایش کلید کنترل نوشتن و ویرایش متن تلفن کردن ایجاد تماس تلفنی تماس های درفتی استفاده از بلندگو/هندزفری تنظیمات حین تماس استفاده از دفترچه تلفن استفاده از لیست تماس.)CLIP( استفاده از اعداد شماره گیری سریع )مستقیم( تنظیم تلفن تغيير زبان تنظیم تاریخ و ساعت تنظیم صدای گوشی تنظیم زنگ تلفن تنظیمات امنیتی قفل کردن تلفن تماس های اضطراری تماس مستقیم )تماس برای کودکان( مسدود کردن شماره ها خدمات شبکه نمايش تماس گیرنده )CLIP( کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال )کلید )R تنظیم کد شماره گیری )پیش شماره( عملکرد روی سیستم.PABX قابلیت های ویژه/ کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال )کلید R(....2 تغییر دادن حالت شماره گیری/زمان فلش تنظیم پیش شماره ثابت سایر تنظیمات کاراکترهای استاندارد en fr fa ar

4 تدابیر ایمنی هنگام نصب وصل کردن و راه اندازی تلفن همیشه تدابیر زیر را رعایت کنید: uفقط u از اتصاالت ارائه شده استفاده کنید. uکابل u رابط را تنها به سوکت مربوطه متصل کنید. uفقط u از لوازم جانبی تایید شده استفاده کنید. uکابل u رابط را در جایی قرار دهید که منجر به حادثه نشود. uتلفن u را بر روی یک سطح غیرلیز قرار دهید. uبرای u ایمنی و حفاظت خودتان تلفن را در حمام و دستشویی )مکان های مرطوب( استفاده نکنید. این تلفن ضدآب نیست. uهرگز u تلفن خود را در برابر تاثیرات منابع حرارتی نور مستقیم آفتاب و ديگر وسايل برقی قرار ندهید. uاز u تلفن خود در برابر رطوبت گرد و غبار مایعات و بخارهای خورنده محافظت کنید. uهرگز u خودتان تلفن را باز نکنید. uهرگز u دوشاخه را با اشء فلزی و تیز لمس نکنید. uتلفن u را به وسیله های کابل هایش جابجا نکنید. uاگر u شما Gigaset DA6 خود را به فرد دیگری دادید حتما راهنمای استفاده از آن را نیز به او بدهید. Gigaset DA6 شما ممکن است حافظه دائمی داشته باشد بنابراین قبل از اینکه تلفن را به فرد دیگری بدهید می توانید شماره های ذخیره شده را پاک کنید. راه اندازی تلفن جهت استفاده نصب پیشنهادی تلفن: استفاده از تلفن صفحه کلید و نمایشگر برای راه اندازی Gigaset DA6 شما آماده هستند. تمامی امکانات استفاده در دفترچه راهنما شرح داده شده اند. به د داشته باشید برخي از قابلیت های این تلفن تنها ممکن است در صورتی بدون مانع باشند که توسط شبکه شما و شبکه تماس گیرنده پشتیبانی شوند مثال قابلیت هایی که برای آنها اطالعات شماره تلفن تماس گیرنده الزم باشد. این امر برای قابلیت های زیر بکار می رود بطور مثال: u u نمایش شماره تلفن تماس درفتی ) صفحه 6( u u نشان دادن تماس گیرنده با ملودی ) VIP صفحه 6( u u لیست تماس ( صفحه )8 صفحه نمایش بسته به موقعیت استفاده از تلفن صفحه نمایش اطالعات مختلفی را نشان می دهد بطور مثال: تاریخ و ساعت. شما می توانيد تاريخ و ساعت و قالب نمایش دادن آنها را تنظیم کنید ( صفحه.)9 عالئم روی صفحه نمایش نشانگر وضعیت تلفن هستند. نوار عالئم: وضعیت تاریخ و ساعت نمایش مدت زمان تماس شماره ها اسامی دفترچه تلفن و ورودی های لیست تنظیمات عالئم صفحه نمایش شماره یکی از ورودی های داخل دفترچه تلفن لیست تماس و کلید شماره گیری سریع حالت تنظیم فعال شده است o برای یک ورودی جدید در لیست تماس چشمک می زند در صورتیکه انتقال شماره تماس گیرنده )CLIP( فعال باشد ) صفحه ( f باز کردن دفترچه تلفن g ققل صفحه کلید فعال شده است i زنگ تلفن خاموش می شود x حالت قطع صدا فعال شده است m هنگام درفت تماس VIP چشمک می زند l نشان داده می شود اگر حداقل یک ورودی با حالت VIP فعال در دفترچه تلفن موجود باشد ) صفحه 7(. زبان صفحه نمایش هنگام تحویل تلفن زبان صفحه نمایش روی زبان انگلیسی تنظیم شده است. ديگر زبانها موجود هستند و شما می توانید در صورت دلخواه زبان را تغییر دهید ) صفحه 9(. uهرگز u تلفن خود را در برابر نور مستقیم آفتاب و ديگر منابع حرارتی قرار ندهید. uتلفن u را دمای بین +5 تا +4 درجه سانتیگراد نگهدارید. uفاصله u ای حداقل بطول یک متر را بین تلفن و تجهیزات رادیویی مانند تلفن های رادیویی دستگاه رادیویی پیجر تلویزیون حفظ کنید. در غير اين صورت ممکن است ارتباطات تلفني مختل شود. uتلفن u را در اتاق های غبارآلود نصب نکنید زیرا ممکن است عمر خدمات تلفن را محدود کند. uسطح u مبلمان و جالی آن ممکن است در اثر تماس با قسمت هایی از تلفن )مثل پایه( آسیب ببیند. en fr fa ar 4

5 کلید کنترل با استفاده از کلید کنترل قابلیت ها را فعال کرده و در منوها حرکت کنید. قابلیت های ارائه شده بستگی به وضعیت استفاده از تلفن دارند. W در حالت آماده باش: Y t T لیست تماس را باز کنید U Z s دفترچه تلفن را باز کنید V t s u v در لیست ها: یک ورودی را بطرف باال/پایین تکان می دهد. پایین نگهدارید: لیست را سریعا بطرف باال/پایین حرکت می دهد. هنگام ویرایش کردن تنظیمات ساعت: یک حرکت به سمت جلو/عقب می رود. در منوها و لیستها: از منو لیست خارج می شود. هنگام ویرایش اسامی و شماره ها: کاراکتر سمت چپ مکان نما را حذف می کند. پایین نگهدارید: خط را حذف می کند. اگر ورودی خالی باشد: از حالت ویرایش کردن خارج می شود. شماره تلفن وارد شده: شماره تلفن را شماره گیری می کند. در لیست ها: منو زمینه را باز می کند. هنگام ویرایش ورودی ها: ویرایش ها را ذخیره می کند. وارد کردن و تغییر دادن اسامی و شماره های تلفن ورودی متن ~ با استفاده از صفحه کلید متن خود را وارد کنید. به هر یک از کلیدها اعداد و حروفی بین و 9 و * و # تخصیص داده شده است. با چند بار فشردن کلید مربوطه کاراکتر معین را وارد کنید. جدولی متشکل از کاراکترهای کاربردی در ضمیمه صفحه 3 موجود می باشد. تلفن کردن عالوه بر گوشی از بلندگو هم می توانید استفاده کنید )کاربرد هندزفری(. در دستورالعمل های زیر عالمت c نیز همیشه به است. ایجاد تماس تلفنی وارد کردن شماره تلفن با استفاده از صفحه کلید ~ c گوشی تلفن را برداشته و شماره بگیرید. به جای برداشتن کلید هندزفری را فشار داده تا از طریق بلندگو تماس بگیرید. شما می توانید در هر زمانی حین مکالمه این حالت را تغییر دهید. شماره گیری از روی دفترچه تلفن اگر قبال شماره ها را در دفترچه تلفن ذخیره کرده اید ) صفحه 7( شما می توانید مستقیما از دفترچه تلفن تماس بگیرید. Z دفترچه تلفن را با استفاده از کلید کنترل s باز کنید. جستجوی یک ورودی q یک ورودی را انتخاب کنید. ~ حروف را وارد کنید ) صفحه 5(. اولین ورودی که با این حرف آغاز می شود نمایش داده می شود. شماره گیری c گوشی را بردارید. [ منو زمینه را باز کنید. DIAL ENTRY q را انتخاب کنید و با [ تایید نمایید. تماس از طریق بلندگو آغاز می شود. برای برقراری تماس با استفاده از گوشی بسادگی گوشی را بردارید. به د داشته باشید همچنين ميتوانید قبل از باز کردن دفترچه تلفن گوشی را بردارید. حرکت دادن مکان نما t s برای حرکت دادن مکان نما به چپ/راست در متن کلید کنترل را به سمت باال/پایین فشار دهید. پاک کردن/اصالح کاراکترها X سمت چپ u کلید کنترل را فشار دهید. کاراکتر سمت چپ مکان نما پاک می شود. برای پاک کردن تمام خط کلید را فشار داده و نگهدارید. 5 en fr fa ar

6 شماره گیری از روی لیست تماس لیست تماس شامل 5 تماس درفتی آخر می شود. شرط الزم: نمايش شماره تلفن برای تماس های درفتی امکانپذیر است ) صفحه (. تماس های متعدد یک شماره تنها یک بار نمایش داده می شود )با اطالعات آخرین تماس(. اگر نام ورودی به دفترچه تلفن منتقل شود و شماره در آن ذخیره شود نام همراه آن نیز نمایش داده می شود. Y لیست تماس را با استفاده از کلید کنترل t باز کنید. q نام و شماره را انتخاب کنید. یکی از کارهای زیر را انجام دهید c گوشی را بردارید. و [ منو زمینه را باز کنید. CALL BACK q را انتخاب کنید و تماس را از طریق بلندگو با [ آغاز کنید. برای برقراری تماس با استفاده از گوشی بسادگی گوشی را بردارید. به د داشته باشید همچنين ميتوانید قبل از باز کردن لیست تماس گوشی را بردارید. شماره گیری مجدد آخرین شماره 5 شماره گرفته شده آخر بطور خودکار ذخیره می شوند )هر کدام با حداکثر 32 رقم(. شماره گیری آخرین شماره ذخیره شده: I c گوشی را بردارید و کلید شماره گیری مجدد را فشار دهید. شماره گیری یکی از 5 شماره آخر ذخیر شده: I کلید شماره گیری مجدد را فشار دهید. q شماره را انتخاب کنید. c گوشی را بردارید. v تماس را از طریق بلندگو با [ آغاز کنید. حذف کلیه تماس های مجدد 5 2 # I K این کلیدها را بصورت متوالی فشار دهید. K کلید تنظیم ] را بمنظور تایید فشار دهید. شماره گیری سریع )مستقیم( عدد شماره تلفن را می توان بر روی کلیدهای...9 برای شماره گیری سریع ذخیره کرد. ( صفحه.)8 J کلید شماره گیری سریع را فشار دهید کلید مورد نظر را برای شماره گیری سریع فشار دهید. c گوشی را بردارید و تماس را با [ آغاز کنید. شماره تلفنی که بر روی یکی از کلیدها ذخیره شده است شماره گیری می شود. به د داشته باشید همچنين ميتوانید قبل از فشردن کلید شماره گیری سریع گوشی را بردارید. مکث حین شماره گیری یک چند مکث حین شماره گیری را با استفاده از I می توان وارد کرد )نه در رقم اول(. مکث ها به حافظه منتقل می شوند و برای بعضی از سیستم های تلفن فرعی ضروری هستند )مثال )2368 I. مدت زمان مکث را می توان برای 3 6 ثانیه تنظیم کرد ) صفحه 3(. تماس های درفتی تماس های درفتی با زنگ تلفن مشخص می شوند و روی نمایشگر. برای نمایش شماره تلفن ) صفحه ( شماره بر روی صفحه نمایش قابل مشاهده است و عالمت f چشمک می زند. هنگامی که تماس را پاسخ می دهید )در صورت عدم پاسخ( لیست تماس ها را باز می کنید این عالمت ناپدید می شود. نام تماس گیرندگانی که در دفترچه تلفن ذخیره شده است نمایش داده می شود. اگر حالت VIP فعال شده باشد ) صفحه ( عالمت VIP در نمایشگر چشمک می زند و زنگ VIP به صدا درمی آید. پاسخ دادن به یک تماس c گوشی را کلید هندزفری را فشار داده تا از طریق بلندگو تماس را پاسخ دهید. استفاده از بلندگو/هندزفری روشن/خاموش کردن بلندگو اشخاصی که در اتاق هستند می توانند صدای تماس گیرنده را از طریق بلندگو بشنوند. استفاده از گوشی حین برای روشن خاموش کردن بلندگو کلید هندزفری را فشار دهید. هنگامی که بلندگو روشن است و گوشی برداشته می شود بلندگو هنوز روشن است. در این حالت میکروفون هندزفری خاموش می شود. هنگامی که بلندگو روشن می شود و گوشی در جای خود قرار دارد هندزفری از طریق میکروفونش روشن می شود. تغییر از حالت بلندگو به d در حالیکه کلید هندزفری را فشار می دهید گوشی را در جای خود قرار دهید. روشن/خاموش کردن هندزفری همچنین می توانید هنگامی که گوشی در جای خود قرار دارد از طریق میکروفون تماس بگیرید. فاصله مطلوب از میکروفون حدود 5 سانتی متر است. روشن کردن هندزفری حین d در حالیکه کلید هندزفری را فشار می دهید گوشی را در جای خود قرار دهید. روشن کردن هندزفری قبل از شماره کلید هندزفری منتظر تن شماره گیری بمانید. خاموش کردن هندزفری c گوشی را حین تماس بردارید: تماس به گوشی منتقل می شود. خاتمه دادن به یک هنگام صحبت از طریق بلندگو کلید هندزفری را فشار دهید. en fr fa ar 6

7 تنظیمات حین تماس تنظیم صدای گوشی سه سطح قابل تنظیم وجود دارد. D / E میزان صدا را با استفاده از کلیدهای افزایش صدا/کاهش صدا تنظیم کنید. صدای تنظیم شده در نمایشگر نشان داده می شود. تنظیم صدای بلندگو هفت سطح قابل تنظیم وجود دارد. هنگام صحبت از طریق هندزفری بلندگو: D / E میزان صدا را با استفاده از کلیدهای افزایش صدا/کاهش صدا تنظیم کنید. صدای تنظیم شده در نمایشگر نشان داده می شود. قطع صدا شما می توانید میکروفون گوشی و میکروفون را در طول تماس بر طبق تنظیمات قابلیت قطع صدا خاموش کنید ) صفحه 9(: C برای روشن خاموش کردن کاربرد قطع صدا کلید آن را فشار دهید. هنگام صامت کردن میکروفون می توان یک موسیقی پخش کرد. بمحض صامت کردن تلفن در صفحه نمایش با عالمت m نشان داده می شود. تغییر دادن زنگ میزان صدای آن در حالیکه تلفن زنگ می زند می توان میزان صدا و زنگ آن را تغییر داد. تغيير دادن میزان صدا D / E میزان صدای زنگ را با کلیدهای افزایش صدا/کاهش صدا تنظیم کنید )5 سطح = صامت(. تغيير دادن موسیقی... 9 آهنگ زنگ را با کلیدهای عددی انتخاب کنید ) انتخاب(. استفاده از دفترچه تلفن Gigaset DA6 شما حاوی یک دفترچه تلفن است که می توانید تا 5 ورودی را در آن وارد کنید شماره هر کدام از ورودی ها حداکثر 32 رقم و نام آنها حداکثر 4 کاراکتر می تواند داشته باشد. شما می توانید با استفاده از دفترچه تلفن تماس بگیرد ) صفحه 5( ورودی های جدید اضافه کرده و آنها را مرتب و اصالح کنید ) صفحه 7(. می توانید بصورت دستی شماره ها و نام ها را وارد کرده آنها را از لیست تماس منتقل کنید ) صفحه 8(. همچنین می توانید حالت VIP به یک شماره اختصاص دهید. عالمت Z در نمایشگر ظاهر می شود در صورتی که دفترچه تلفن باز شده باشد. شماره ورودی دفترچه تلفن نیز قابل رویت است )... 5(. در صورتی که حداقل یک ورودی VIP در دفترچه تلفن باشد با عالمت l در صفحه نمایش ظاهر می شود. دفترچه تلفن قابلیت های زیر را در یک منو ارائه می دهد: باز کردن دفترچه تلفن در حالت آماده باش: Z كليد كنترل s را فشار دهید. جستجوی یک ورودی q یک ورودی را انتخاب کنید. ~ حروف را وارد کنید ) صفحه 5(. نام اولین ورودی که با این حرف آغاز می شود نمایش داده می شود. به د داشته باشید اگر * را فشار دهید ورودی بصورت یک ورودی VIP تنظیم شده تنظیم حذف می شود. نشان دادن شماره یک ورودی # برای تغییر بین نمایش نام و شماره کلید # را فشار دهید. ذخیره کردن شماره ها Z دفترچه تلفن را باز کنید. اولین ورودی لیست نمایش داده می شود. NEW ENTRY t را انتخاب کنید و با [ تایید نمایید. ~ شماره را وارد کنید و با [ تایید نمایید. ~ نام را وارد کنید و با [ تایید نمایید. ورودی ذخیره شده و در نمایشگر نشان داده می شود. * کلید ستاره را برای تبدیل ورودی به ورودی VIP فشار دهید. برای حذف تنظیمات دوباره کلید ستاره را فشار دهید. ويرايش یک ورودی دفترچه تلفن را باز کنید. Z اولین ورودی لیست نمایش داده می شود. ورودی را انتخاب کنید و منوی زمینه را با [ باز کنید. q را EDIT ENTRY انتخاب کنید و با [ تایید نمایید. q شماره را تغییر دهید و با [ تایید نمایید. ~ نام را تغییر دهید و با [ تایید نمایید. ~ ذخیره ورودی در دفترچه تلفن را تایید نمایید. [ حذف یک ورودی / حذف تمام ورودی ها Z دفترچه تلفن را باز کنید. اولین ورودی لیست نمایش داده می شود. q ورودی را انتخاب کنید و منوی زمینه را با [ باز کنید. DELETE ENTRY q را انتخاب کرده برای حذف ورودی DELETE ALL انتخاب شده حذف تمامی ورودی ها و با [ تایید کنید. [ کلید کنترل را برای تایید این عملکرد فشار دهید. DIAL ENTRY EDIT ENTRY NEW ENTRY DELETE ENTRY DELETE ALL NEW ENTRY ورودی en fr fa ar

8 u استفاده از لیست تماس )CLIP( تماس های درفتی ذخیره می شوند در صورتی که شماره منتقل شود ) صفحه (. حداکثر تا 5 تماس ذخیره می شود. اگر شماره درفتی با شماره قبل از آن یکسان باشد تنها تماس درفتی آخر ذخیره می شود. زمانی که تعداد تماس های درفتی به 5 برسد تماس های قبل از آن بطور خودکار حذف می شوند. نام تماس گیرنده در صورتی که انتقال داده شود در نمایشگر ظاهر می شود. اگر نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شود همان نام ظاهر می شود. اگر تماس های ناموفقی در لیست موجود باشد عالمت f چشمک می زند. شما می توانید لیست تماس را برای قابلیت های زیر استفاده کنید: _ _شماره گیری از لیست ) صفحه 6(. _ _ذخیره کردن یک شماره در دفترچه تلفن. لیست تماس قابلیت های زیر را در یک منو ارائه می دهد: CALL BACK SAVE NUMBER DELETE ENTRY DELETE ALL ورودی 5- باز کردن لیست تماس شما می توانید لیست تماس را هنگامی که گوشی در جای خود قرار دارد و آن را برداشته اید باز کنید. Y كليد كنترل t را فشار دهید. مشاهده یک ورودی q یک ورودی را انتخاب کنید. اگر شماره تلفن و نام موجود باشند اول نام نمایش داده می شود. برای مشاهده شماره: # کلید # را فشار دهید. از این کلید برای جابجایی بین نمایش شماره و نام استفاده کنید. انتقال یک شماره از لیست تماس به دفترچه تلفن Y لیست تماس را باز کنید ورودی را انتخاب کنید و منوی زمینه را با [ باز کنید. q SAVE NUMBER را انتخاب کنید و با [ تایید نمایید. q شماره را تغییر دهید )در صورت نز( و با [ تایید نمایید. ~ نام را وارد کرده و آن را ویرایش نموده و با [ تایید نمایید. ~ حذف یک ورودی / حذف تمام ورودی ها لیست تماس را باز کنید. Y ورودی را انتخاب کنید و منوی زمینه را با [ باز کنید. q DELETE ENTRY را انتخاب کرده برای حذف ورودی DELETE ALL انتخاب شده حذف تمامی ورودی ها و با [ تایید q کنید. کلید کنترل را برای تایید این عملکرد فشار دهید. [ استفاده از اعداد شماره گیری سریع )مستقیم( می توانید شماره تلفن را بمنظور شماره گیری سریع )مستقیم( بر روی کلیدهای عددی ذخیره کنید )هر کدام با حداکثر 32 رقم(. ذخیره کردن شماره تلفن برای شماره گیری سریع )مستقیم( شما می توانید شماره تلفن را هنگامی که گوشی در جای خود قرار دارد و آن را برداشته اید وارد کنید. J K کلید تنظیم را فشار داده و سپس کلید شماره گیری سریع را فشار دهید یکی از کلیدهای شماره گیری سریع را انتخاب کرده و [ را فشار دهید. اگر قبال شماره تلفنی به این کلید اختصاص داده شده باشد جزئت آن نمایش داده می شود. یکی از کارهای زیر را انجام دهید ~ شماره تلفن را برای شماره گیری سریع وارد کنید. و شماره تلفن را از لیست تماس لیست شماره گیری مجدد بردارید. I / t لیست تماس/شماره گیری مجدد را باز کنید. q ورودی مورد نظر را از لیست انتخاب کرده و ] را فشار دهید. ذخیره کردن ورودی شماره گیری سریع )مستقیم( K کلید تنظیم ] را فشار دهید. نکات هنگام ذخیره شماره ها برای شماره گیری سریع نکات زیر را به خاطر داشته باشید: u* و # بدون توجه به حالت شماره گیری تنظیم شده ذخیره می شوند اما تنها با حالت شماره گیری تن شماره گیری می شوند ) صفحه 2(. uاگر u شماره وارد شده بیش از 32 رقم باشد تنها 32 رقم اول ذخیره می شوند. یک شماره سریع )مستقیم( را نمی توان بصورت تکی حذف کرد و تنها ذخیره دوباره آن امکانپذیر است. en fr fa ar 8

9 تنظیم تلفن برای انجام تنظیمات تلفن از کلید تنظیم K استفاده کنید. میتوانید تنظیمات را در حالتی که گوشی در جایش قرار دارد و آن را برداشته اید انجام دهید. تغيير زبان شما می توانید زبان پم های صفحه نمایش را تغییر دهید. شش زبان برای انتخاب وجود دارد. حالت تنظیم را فعال کنید. K کد کلیدی را برای تنظیم زبان فشار دهید. 6 5 کلید زبان مورد نظر را فشار دهید: اسپانيایی 3 انگليسي ايتاليايي 4 آلمانی هلندي 5 فرانسوي 2 K تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید. تنظیم تاریخ و ساعت می توانید تاریخ جاری را بصورت دستی تنظیم کرده و قالب نمایش را تغییر دهید. ساعت توسط تماس های درفتی با نمایش شماره تلفن بروز می شود. در صورت لزوم می توانید این تنظیمات را تغییر دهید ) صفحه 3(. تنظیم تاریخ و ساعت 3 K حالت تنظیم را برای تاریخ و ساعت فعال کنید. نمایش تاریخ و زمان قابل ویرایش هستند. ~ یک تاریخ 4 رقمی و یک ساعت 4 رقمی وارد کنید. از کلید کنترل q برای حرکت به جلو/عقب استفاده کنید. K تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید. قالب تنظیم تاریخ مطابق با تنظیم کنونی است. بدون در نظر گرفتن قالب ساعت قرار داده شده قالب تنظیم ساعت همیشه 24 ساعته است. تنظیم قالب تاریخ حالت تنظیم را فعال کنید. K برای تنظیم قالب تاریخ کد کلیدی را فشار دهید. 5 برای قالب تاریخ مورد نظر کد کلیدی را فشار دهید: مثال 3/2 برای 3 دسامبر براي MM/DD مثال 2/ 3 برای DD/MM مثال 3.2 براي MM.DD 2 مثال 2.3 برای DD.MM 3 K تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید. تنظیم قالب ساعت حالت تنظیم را فعال کنید. K کد کلیدی را برای تنظیم قالب ساعت فشار دهید. 5 کلید قالب ساعت مورد نظر را فشار دهید: قالب - 2 ساعته قالب - 24 ساعته 2 K تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید. تنظیم صدای گوشی صدای گوشی را با استفاده از حالت تنظیم می توان تنظیم کرد مستقیما آن را در حین مکالمه تلفنی با استفاده از کلیدها تغییر داد ) صفحه 7(. سه سطح قابل تنظیم وجود دارد. 9 K حالت تنظمی را برای صدای گوشی فعال کنید. کد کلید میزان صدای مورد نظر را فشار دهید: پايين 2 متوسط 3 باال K تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید. تنظیم وضعیت قطع صدا و موسیقی در حالت انتظار شما می توانید وضعیت میکروفون و گوشی را هنگامی که تلفن قطع صدا شده است و در حالت پخش عدم پخش موسیقی است تعریف کنید. K حالت تنظیم را فعال کنید. # 9 کد کلیدی را برای تنظیم قطع صدا فشار دهید. کد کلید وضعیت مورد نظر را فشار دهید: ميکروفن و دستگاه گیرنده خاموش است ملودی روشن است. در حالي كه در حالت قطع صدا شخص آنسوی خط ملودی را می شنود. ميکروفن دستگاه گیرنده و ملودی خاموش هستند. تلفن كامال قطع صدا شده است. 2 ميکروفن خاموش دستگاه گیرنده روشن و ملودی خاموش است. شما هنوز قادر به شنیدن صدای شخص آنسوی خط هستید اگر چه او صدای شما را نمی شنود. K تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید. مطابق با این تنظیمات با استفاده از کلید قطع صدا کاربرد قطع صدا حین تماس فعال می شود ( صفحه.)7 تنظیم زنگ تلفن تنظیمات اختری زیر موجود می باشند: _ _موسیقی و میزان صدا _ _موسیقی VIP _ _خاموش کردن زنگ تلفن تنظیم آهنگ و میزان زنگ تلفن شما می توانید آهنگ و میزان زنگ تلفن را تنظیم کرده زنگ تلفن را خاموش کنید. آهنگ زنگ متفاوت موجود می باشد و میزان صدای آن به 5 سطح قابل تنظیم است )= صامت(. به د داشته باشید آهنگ های زنگ از طریق بلندگو پخش می شوند در صورتی که گوشی را قبل از شروع تنظیمات بردارید. همچنین می توانید هر دو تنظیم را با استفاده از کلیدها هنگام زنگ زدن تلفن تغییر دهید ( صفحه.)7 9 en fr fa ar

10 تغییر دادن میزان زنگ تلفن 5 K حالت تنظیم را برای میزان زنگ تلفن فعال کنید. اگرگوشی را بردارید صدای زنگ را به حجم تنظیم شده کنونی را میشنوید. E / D میزان زنگ تلفن را افزایش کاهش دهید میزان صدای مورد نظر را با استفاده از کلیدهای عددی انتخاب کنید. K کلید تنظیم را [ را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید. تغيير دادن آهنگ زنگ تلفن 7 K حالت تنظیم را برای آهنگ زنگ تلفن فعال کنید. اگر گوشی را بردارید صدای تن تنظیم شده کنونی را میشنوید آهنگ زنگ الزم را انتخاب کنید. K کلید تنظیم را [ را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید. به د داشته باشید آهنگ زنگ تنها زمانی بطور کامل به گوش می رسد که پالس زنگ درفتی از شبکه تلفن به اندازه کافی بلند باشد. طول پالس ها در هر شبکه ای متفاوت است. بنابراین این امر امکانپذیر است که بعضی از آهنگ های زنگ انتخابی کوتاه بنظر برسد. در آن صورت آهنگ زنگ دیگری را انتخاب کنید. تنظیم آهنگ و میزان زنگ VIP می توانید یکی از آهنگ ها را برای زنگ VIP انتخاب کنید. اگر وضعيت VIP را به یکی از شماره های دفترچه تلفن اختصاص داده اید ) صفحه 7( تماس درفتی از این شماره با آهنگ زنگ VIP ظاهر می شود. تغییر دادن میزان زنگ VIP * 5 K حالت تنظیم را برای میزان زنگ VIP فعال کنید. اگر گوشی را بردارید صدای رینگر VIP تنظیم شده کنونی را میشنوید. E / D میزان زنگ تلفن را افزایش کاهش دهید میزان صدای مورد نظر را با استفاده از کلیدهای عددی انتخاب کنید. K کلید تنظیم را [ را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید. تغيير دادن آهنگ زنگ VIP * 7 K حالت تنظیم را برای آهنگ زنگ VIP فعال کنید. اگر گوشی را بردارید صدای تون زنگ VIP تنظیم شده کنونی را میشنوید آهنگ زنگ الزم را انتخاب کنید. K کلید تنظیم را [ را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید. خاموش کردن زنگ تلفن اگر نمی خواهید زنگ تلفن مزاحمتان شود آن را خاموش کنید. سه سطح زیر موجود می باشند: تمام زنگ ها خاموش تنها VIP روشن تمام زنگ ها روشن. * کلید را پایین نگهدارید تا تمامی زنگ ها خاموش شوند. K * K این کلیدها را بطور متوالی فشار داده که زنگ تماس های عادی خاموش شده و برای تماس های VIP روشن باشد. فشردن دوباره این کلیدها بطور متوالی زنگ تمامی تماس ها را خاموش می کند. بمحض اینکه آهنگ زنگ خاموش شود عالمت x در صفحه نمایش ظاهر می شود. روشن کردن دوباره زنگ * کلید را پایین نگهدارید تا تمامی زنگ ها روشن شوند. تنظیمات امنیتی قفل کردن تلفن شما می توانید با استفاده از قفل صفحه کلید تلفن تان را در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت کنید. هنگامی که قفل صفحه کلید فعال شود تمامی کلیدها قفل می شوند به استثنای کلید # شماره اضطراری ذخیره شده )به پایین صفحه مراجعه کنید(. فعال کردن قفل صفحه کلید # هنگامي كه تلفن در حالت آماده باش )standby( است کلید قفل صفحه کلید را فشار داده و پایین نگهدارید. بمحض روشن شدن قفل صفحه کلید عالمت i و پم KEYS LOCKED در صفحه نمایش ظاهر می شود. اگر گوشی برداشته شود پم صفحه کلید قفل است نشان داده میشود. غیرفعال کردن قفل صفحه کلید # پایین نگهدارید کلید قفل صفحه کلید را. تماس های اضطراری دو شماره اضطراری بطور پیش فرض در تلفن ذخیره شده است ) 2(. شما می توانید یک شماره اضطراری دیگر با حداکثر 32 رقم را ذخیره کنید. هنگامی که قفل صفحه کلید روشن است نیز می توانید این شماره های اضطراری را انتخاب کنید. انتخاب شماره اضطراری بویسله كليد قفل فعال نمايش داده می شود. گوشی را بردارید پم صفحه کلید قفل است. c شماره اضطراری را وارد کنید. ~ en fr fa ar

11 ذخیره کردن شماره اضطراری 3 8 K حالت تنظیم را برای شماره اضطراری فعال کنید. اگر یک شماره اضطراری قبال تنظیم شده باشد نمایش داده می شود. کلید u را برای پاک کردن شماره پایین نگهدارید. I / H / # / * / 9... شماره اضطراری را وارد کنید. K کلید تنظیم را [ را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید. تماس مستقیم )تماس برای کودکان( هنگامي كه تماس مستقیم فعال است شماره ذخیره شده )حداکثر 32 شماره ای( است شماره گرفته شده بویسله فشار دادن کلید ( به غیر از ردیف کلیدهای 2(. 8 K فعال کردن تماس گیری مستقیم 2 8 K حالت تنظیم را برای تماس گیری مستقیم فعال کنید. I / H / # / * / 9... شماره تماس گیری مستقیم را وارد کنید. K کلید تنظیم ] را برای فعال کردن تماس گیری مستقیم فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید. غیرفعال کردن تماس گیری مستقیم 2 8 K حالت تنظیم را برای تماس گیری مستقیم فعال کنید. کلید u را پایین نگهدارید برای پاک کردن تماس مستقیم. K کلید تنظیم ] را برای غیر فعال کردن تماس گیری مستقیم فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید. مسدود کردن شماره ها می توانید تماس هایی را که پیش شماره های خاصی دارند )مثال پیش شماره هایی که هزینه در بردارند( حداکثر تا 3 شماره 5 رقمی را مسدود کنید. 2 K حالت تنظیم را برای مسدود کردن شماره ها فعال کنید. اگر پیش شماره ای قبال تنظیم شده باشد در صفحه نمایش ظاهر می شود. پایین نگهدارید کلید u را برای پاک کردن ورودی پیش شماره ای که می خواهید مسدود شود را وارد کنید )حداکثر تا 5 رقم(. جهت ویرایش پیش شماره بعدی: v با ] تایید کرده و ادامه دهید. برای ذخیره کردن تنظیمات: K تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید. خدمات شبکه u سیستم های تلفن عمومی یک سری خدمات اضافه و موثر را - بعضی مواقع فقط با درخواست خودتان - به شما ارائه می دهند )مانند: انتقال تماس تماس مجدد در زمان مشغول بودن خط درفت کننده تماس عدم نمایش شماره تلفن شما و غیره( این خدمات را می توان با استفاده از ترکیب معینی از چند کلید که شبکه تان به شما ارائه می دهد انتخاب کرد. نمايش تماس گیرنده )CLIP( اگر سرویس نمایش تماس گیرنده فعال شود تماس درفتی با شماره اش بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و در لیست تماس ذخیره می شود. شرط الزم: ارائه کننده شبکه خدمات زیر را پشتیبانی کرده و از انتقال شماره توسط تماس گیرنده خودداری نمی شود: CLIu u )شناسایی خط تماس گیرنده - Identification :)Calling Line شماره تلفن تماس گیرنده مخابره می شود. Calling Line Identification - شماره تلفن تماس گیرنده )نمایش CLIPu :)Presentation شماره تلفن تماس گیرنده نمایش داده می شود. می توانید این شماره را به دفترچه تلفن انتقال داده و آن را ویرایش کنید ) صفحه 7(. اگر پیش شماره محلی را ذخیره کرده باشید ) صفحه ( تماسی با همان پیش شماره بطور خودکار بصورت شماره ای بدون پیش شماره نمایش داده می شود. کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال )کلید R( در سيستم های تلفن عمومی کلید R )فلش( برای استفاده از سرویس های مختلف دیگر الزم است مثال تماس مجدد هنگام مشغول بودن خط شخص درفت کننده تماس. در صورت نز زمان فلش زدن تلفن شما می بایست با توجه به نزهای سیستم تلفن تنظیم شود ) صفحه 2(. تنظیم کد شماره گیری )پیش شماره( در صورت الزم می توانید تنظیمات پیش فرض کد منطقه ای را برای یک تماس تغییر داده که در تلفن ذخیره می شود. شماره ای که ذخیره می شود در هنگام تماس شخص تنها و بدون کد منطقه ای ذخیره شده در لیست تماس نشان داده می شود به این شرط که کد این شماره با کد داخل لیست تماس یکسان باشد. شما می توانید دو کد منطقه ای وارد کنید. 4 K حالت تنظیم را برای کد منطقه ای فعال کنید. شماره پیش فرض نمایش داده می شود. # / * / 9... کد منطقه ای جدید را وارد کنید )حداکثر تا 5 رقم(. جهت ویرایش کد منطقه ای دوم: v با ] تایید کرده و ادامه دهید. برای ذخیره کردن تنظیمات: K تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید. توجه: اسامی اشخاصی که شماره تلفن آنها در کتابچه تلفن محفوظ شده همراه با کد محلی آنها که در اینجا مشخص بودند در اینجا دیگر نمان نمیشوند. تغییرات درست را درصورت الزم در کتابچه تلفن انجام دهید. en fr fa ar

12 عملکرد روی سیستم PABX قابلیت های ویژه/ کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال )کلید R( در طول یک تماس خارجی می توانید جستجو کرده تماس را به جای دیگری انتقال دهید. برای این کار کلید H R را فشار دهید. چگونگی این مرحله بستگی به PABX شما دارد. برای تنظیم کلید R زمان فلش تلفن می بایست سازگار با PABX تان تنظیم شود. لطفا به دستورالعمل کار با سیستم PABX مراجعه کنید. تغییر دادن حالت شماره گیری/زمان فلش این تلفن حالت های شماره گیری زیر را پشتیبانی می کند: uشماره u گیری تن uشماره u گیری پالس بسته به سیستم PABX شما ممکن است نز به تغییر حالت شماره گیری زمان فلش داشته باشید. )تنظیمات پیش فرض: شماره گیری تن( تغییر دادن حالت شماره گیری # K حالت تنظیم را برای حالت شماره گیری فعال نمایید. کد کلیدی را برای حالت شماره گیری فشار دهید: شماره گیری تن 2 شماره گیری پالس K: تنظیمات خود را ذخیره کنید و از حالت تنظیم خارج شوید. جابجایی موقت به شماره گیری تن در حالت "پالس" برای انتخاب قابلیت های که نز به شماره گیری تن دارند )مثال کنترل از دور پیغام گیر( می توانید برای مدت تماس تلفن را بر روی شماره گیری تن قرار دهید. پس از برقراری تماس: * کلید ستاره را فشار دهید. پس از خاتمه تماس تلفن به شماره گیری پالس باز می گردد. تغییر دادن مدت زمان فلش می توانید مدت زمان فلش را تغییر دهید در صورتی که حالت شماره گیری بر روی تن تنظیم شده باشد )به قسمت باال مراجعه کنید( )تنظیم پیش فرض 9 میلی ثانیه(. حالت تنظیم را فعال کنید. K کد کلیدی را برای تنظیم مدت زمان فلش فشار دهید مدت زمان فلش را انتخاب کنید )میلی ثانیه(: 6 = = 3 27 = 2 2 = 9 = کلید تنظیم را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید. K تنظیم پیش شماره ثابت اگر تلفن شما به PABX وصل می باشد شما میتوانید از پیش- شماره ها برای تماس های خارجی ااستفاده نمایید. میتوانید حداکثر 3 پیش شماره ثابت را روی تلفن ذخیره کنید. اگر یک پیش شماره ثابت در طول شماره گیری شناسایی شود بطور خودکار یک وقفه در طول شماره گیری ایجاد می شود. شما می توانید مدت زمان وقفه در شماره گیری را در صورت لزوم تنظیم کنید ) صفحه 3(. K حالت تنظیم را برای پیش شماره ثابت فعال نمایید. تنظیمات کنونی اولین پیش شماره ثابت نمایش داده می شود. H # * 9... پیش شماره ثابت را وارد کرده )یک تا سه رقم( و [ تایید نمایید با. پیش شماره بعدی را وارد کرده و با [ تایید نمایید. u كليد كنترل X را برای حذف پیش شماره ثابت کنونی پایین نگهدارید. K تنظیمات را ذخیره کرده و از حالت تنظیم خارج شوید. en fr fa ar 2

13 6 بار + سایر تنظیمات عالوه بر گزینه های شرح داده شده در قسمت تنظیم کردن تلفن ) صفحه 9( می توانید تنظیمات بیشتری را در حالت تنظیم انجام دهید )مثال بازنشانی تنظیمات کارخانه ای(. این تنظیمات در جدول زیر خالصه شده است. تنظیمات پیش فرض بصورت پررنگ نشان داده شده اند. اگر مقدار پررنگ شده ای برای یک تنظیم موجود نباشد پیش فرض تنظیم شده بسته به کشور محل اقامت تان دارد. K کلید تنظیم و را فشار دهید. ~ برای این تنظیم کلیدهای متوالی را فشار دهید. v برای ذخیره تنظیم با ] تایید کرده و در حالت تنظیم بمانید. K کلید تنظیم را برای ذخیره تنظیمات فشار داده و از حالت تنظیم خارج شوید. توالی کلید مقدار یک ثانیه 3 ثانیه 6 ثانیه توصیف تمام تنظیمات کارخانه ای را باز می گرداند غیرفعال کنید 5 میلی ثانیه/ 5 میلی ثانیه 3 میلی ثانیه/ 7 میلی ثانیه غیر فعال کنید فعال كنید غیر فعال کنید فعال کنید خودكار :.5 : هرتز 75-5 هرتز فرکانس ارزبی نشده است زنگ ردبی AC 98 # # 2# غیر فعال کنید فعال كنید غير فعال کنيد فعال كنید طول وقفه ای را تنظیم می کند که می توان آن را با کلید وقفه درج کرد. مدت زمان فلش برای LED )کلید هندزفری( هنگام تماس درفتی. تنها از کنترل FSK برای صحت اطالعات FSK )= درفتی استفاده کنید CLIP -Frequency Shift Keying مدوالسیون فرکانس( از اولین زنگ صرفنظر می کند. با این تنظیم می توانید تعیین کنید که آ تماس درفتی از یک شماره VIP است و در این صورت یک آهنگ زنگ VIP را به جای زنگ عادی انتخاب کنید. نسبت پالس را برای شماره گیری پالس تنظیم کنید. فرکانس ردبی تماس را تعریف می کند. سیگنال آغازی برای شناسایی.CLIP اگر CLIP با تنظیم پیش فرض عمل نکند تنظیم "" را انتخاب کنید. ساعت را بطور خودکار مطابق با اطالعات CLIP بروز می کند. ساعت CLIP را مطابق با ساعت سیستم بروز می کند در صورتی که اطالعات CLIP معتبر نباشد. کاراکترهای استاندارد کاراکترهای زیر را می توان با استفاده از صفحه کلید وارد کرد: کلید * # 5 بار 4 بار 3 بار 2 بار بار < > _ )* 2 C B A 3 F E D 4 I H G 5 L K J 6 O N M 7 S R Q P 8 V U T 9 z y x W )** # \ / - * )** # *( فاصله **( به صورت عالمت در صفحه نمایش نشان داده میشود. 3 en fr fa ar

14 ضمیمه مراقبت گوشی را با یک پارچه نم دار و یک پارچه ضد الکتریسیته ساکن پاک کنید. هرگز از پارچه میکرو فایبر )ساخته شده از الف مصنوعی بسر ظریف( استفاده نکنید. هرگز از پارچه خشک استفاده نکنید این امر می تواند باعث بروز الکتریسته ساکن شود. تماس با مایعات اگر دستگاه در معرض تماس با مایعات قرار گرفت: بگذارید مایع کامال از دستگاه خارج شود. 2 تمامی 2 بخش های آن را خشک کنید. دستگاه را در حالتی که صفحه کلید آن رو به پایین است برای حداقل 72 ساعت در یک جای خشک قرار دهید )نه در مایکرویو فر و امثال آن(. 3 دستگاه 3 را تا خشک شدن کامل آن روشن نکنید. هنگامی که دستگاه کامال خشک شد شما قادر به استفاده مجدد آن هستید. در حالت های نادر تماس با برخی مواد شیمایی می تواند باعث تغییر شکل در حالت ظاهری تلفن شود. با توجه به گسترده گی مواد شیمایی در بازار امکان آزمایش تمامی موارد وجود ندارد. پرسش و پاسخ ها گوشی را بر می دارید اما صدای بوق آزاد را نمی شنوید: هند ست را به مدت 5 ثانیه بردارید, آن را به جای خود بر گردانید و دوباره آن را بردارید. گوشی را برمی دارید اما صدای بوق آزاد نمی شنوید آ سیم تلفن به درستی به گوشی و پریز آن وصل شده است. بوق آزاد شنیده می شود اما نمی توانم شماره گیری کنم: ارتباط برقرار است. آ نوع شماره گیری به درستی انتخاب شده است طرف مقابل قادر به شنیدن صدا نیست: آ کلید قطع صدا فعال شده است در حین مکالمه صدای متناوب ضربان شنیده می شود: گوشی در حال درفت پالس های شمارنده از مرکز اتصال است. با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. سیستم مدیریت محیط زیستی Gigaset Communications GmbH با توجه به استانداردهای بین المللی EN 4 و ISO 9 می باشد. ISO 4 )محیط زیست(: گواهینامه از سپتامبر 27 توسط شرکت.TüV SÜD Manage ment Service GmbH ISO 9 )کیفیت(: گواهینامه از سال 7/2/994 توسط شرکت.TüV SÜD Manage ment Service GmbH دوراندازی کلیه لوازم الکتریکی باید جداگانه و در مناطق مخصوصی که توسط مقامات محلی مشخص شده اند دور ریخته شود. اگر محصولی دارای نماد سطل زباله با یک ضربدر بر روی آن بود امحا این زباله مطابق به دستورالعمل اروپایی 22/96/EC می باشد. دوراندازی جداگانه و مناسب که محصوالت الکتریکی به خاطر جلوگیری از آسیب به محیط زیست صورت می گیرد. شرایط خاصی برای استفاده دوباره از این محصوالت فرسوده الکتریکی و بازفت آن ها وجود دارد. برای اطالعات بیشتر در مورد دوراندازی لوازم مصرف شده خود لطفا با مسئولین محلی جمع آوری زباله در منطقه خود تماس بگیرید. تماس با ما در صورت بروز هر گونه مشکلی در حین دسترسی و استفاده از تلفن در شبکه های آنالوگ لطفا با ارائه دهنده سرویس تلفن خود تماس بگیرید. مجوز )not for SEA and India( این دستگاه برای اتصال به شبکه های آنالوگ در خارج ازمنطقه اقتصادی اروپا به استثنای کشور سوئیس می باشد و استفاده از آن بستگی به تاییدیه مقامات محلی دارد. Gigaset Communication Gmbh تایید می کنیم این دستگاه مطابق با اختصاصات و ملزومات قانونی دستور العمل شماره 999/5/EC می باشد. یک نسخه از این دستورالعمل سازگاری درآدرس زیر قابل درفت است: حفاظت از محیط زیست اهداف زیست محیطی ما شرکت Gigaset Communication Gmbh نسبت به تعهدات اجتماعی خود واقف است و این شیوه ای است که ما در آن بطور فعال در ساخت دنیی بهتر مشارکت دارم. ما متعهد به قبول مسئولیت در برابر محصوالت خود در تمامی چرخه عمرشان می باشیم. در زمان طراحی محصوالت از ابتدا مواردی نظیر اثرات جانبی فرآیند ساخت پیشبرد توزیع و مصرف محصوالت در تقابل با محیط زیست بررسی و چاره جویی شده است. اطالعات بیشتر در باره محصوالت سازگار با محیط زیست و تولید آن ها در آدرس اینترنتی زیر مورد دسترسی است:. en fr fa ar 4

15 شنیدن از طریق بلندگو ص صفحه نمایش ع عدد شماره گیری سریع ذخيره کردن شماره گيرى عالئم صفحه نمایش ق قالب تاريخ قالب ساعت قطع صدا قفل صفحه کلید ک کانکتور ها كد شماره گیری کد کاربرد کلید ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال )کلید )R کلید تنظیم کلید ستاره کلید شماره گیری سریع کلید شماره گیری مجدد/مکث کلید قطع صدا کلید کنترل کلید # کلید هندزفری کلیدها کلیدهای میزان صدا ل لیست تماس ذخیره کردن شماره ها شماره گیری از لیست تماس مجدد م مسدود کردن شماره ها موسیقی حالت انتظار میزان صدای زنگ تلفن میزان صدای گوشی ن نمايش تماس گیرنده ه هندزفری و وارد کردن کاراکترها ورود متن وضعیت قطع صدا فهرست موضوعات C CLIP CLI L LED ب بازگرداندن تنظیمات کارخانه ای پ پیش شماره ثابت شماره گیری ت تاريخ و ساعت تدابیر ایمنی تغییر دادن حالت شماره گیری تلفن تغيير زبان تنظیم تاریخ/ساعت قفل کردن نصب کردن تماس کودکان تماس گیری مستقیم تماس های اضطراری تنظیم کردن میزان صدا بلندگو گوشی تنظیمات. VIP تنظیمات زنگ تلفن ح حالت. VIP خ خدمات شبکه د دفترچه تلفن ذخیره کردن شماره ها شماره گیری از ذ ذخیره کردن شماره ز زبان تنظیم زمان فلش زنگ تلفن تنظیم خاموش کردن ش شماره گیری مجدد آخرین شماره شماره گیری شماره تلفن تمامی حقوق محفوظ میباشند. حقوق تغییرات محفوظ میباشند. en fr fa ar

16 Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstrasse 2a, D Bocholt Gigaset Communications GmbH 22 All rights reserved. Rights of modification reserved. A335-M22-A6-2-UZ9

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A120/A220/A220A ECO DECT اين گوشی در یک نگاه 1 ± :56 INT MENU. صفحه نمایش نشان داده می شوند.New messages

Gigaset A120/A220/A220A ECO DECT اين گوشی در یک نگاه 1 ± :56 INT MENU. صفحه نمایش نشان داده می شوند.New messages 1 لطفا توجه داشته باشید پیام های جدید در لیست تماس ها/لیست دستگاه پیام گیر/لیست صندوق پستی شبکه ) صفحه 6( با این پیام در صفحه نمایش نشان داده می شوند.New messages کلیدهای نمایشگر: با فشردن یک کلید عملکرد

Διαβάστε περισσότερα

:56 INT MENU تلفن شما دارای یک فیش آداپتور صرفه جویی در انرژی بوده و از انرژی کمتری استفاده می کند.

:56 INT MENU تلفن شما دارای یک فیش آداپتور صرفه جویی در انرژی بوده و از انرژی کمتری استفاده می کند. 1 Gigaset AL110 هشدار پیام های جدید موجود در لیست تماس ها/ لیست دستگاه پیغام گیر )صندوق پستی شبکه( بواسطه ) ص. 8( یک آیکون چشمک زن بر روی صفحه نمایش مشخص می شوند. دکمه های نمایشگر فشار دادن یک دکمه عملکردی

Διαβάστε περισσότερα

پیام گیر را روشن یا خاموش کنید )فشار داده و نگهدارید( پیام های جدید را پیام گیر پخش کنید )به مدت کوتاهی فشار دهید(

پیام گیر را روشن یا خاموش کنید )فشار داده و نگهدارید( پیام های جدید را پیام گیر پخش کنید )به مدت کوتاهی فشار دهید( 1 Gigaset A410/A410A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 گوشی در يك نگاه ۱ ۱ میزان شارژ باتری ها ۲ ۲ نماد دستگاه پیام گیر )تنها برای )A410A ۳ ۳ قدرت سیگنال ۴ ۴ کلیدهای صفحه نمایش ۵ ۵ کلید پایان تماس و کلید روشن/خاموش

Διαβάστε περισσότερα

GiGaset C 0s/as/0As CتisنsGigasetsC300/C300A آهنگ زنگ تلفن و رنگ دلخواه خود در دایرکتوری معین کنید ) صفحه 31(. یک شمارۀ به خصوص زنگ نخورد) صفحه 52(.

GiGaset C 0s/as/0As CتisنsGigasetsC300/C300A آهنگ زنگ تلفن و رنگ دلخواه خود در دایرکتوری معین کنید ) صفحه 31(. یک شمارۀ به خصوص زنگ نخورد) صفحه 52(. GiGaset C 0s/as/0As CتisنsGigasetsC300/C300A GiGaset C 0s/as/0As CتisنsGigasetsC300/C300A خریداری جدیدترین نسل تلفن های Gigaset را به شما تبریک می گوئیم. Gigaset شما می تواند به غیر از ص رف انجام تماس

Διαβάστε περισσότερα

1 INT :56 Þ Menu

1 INT :56 Þ Menu 1 Gigaset A400/A400A گوشی در یک نگاه 1 1 وضعیت شارژ باتری ها ( صفحه )6 پایه در یک نگاه پایه A400A پایه A400 1 2 2 نماد دستگاه پیغام گیر )تنها برای مدل )A400A 3 3 شدت سیگنال ( صفحه ) 6 4 4 نام داخلی گوشی

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A490/A495 گوشی در یک نگاه 1 1 وضعیت شارژ باتری ها 2 2 نماد دستگاه پیغام گیر )تنها برای مدل ) A دکمه های نمایشگر 4 4 دکمه پیام

Gigaset A490/A495 گوشی در یک نگاه 1 1 وضعیت شارژ باتری ها 2 2 نماد دستگاه پیغام گیر )تنها برای مدل ) A دکمه های نمایشگر 4 4 دکمه پیام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Gigaset A490/A495 گوشی در یک نگاه 1 1 وضعیت شارژ باتری ها 2 2 نماد دستگاه پیغام گیر )تنها برای مدل ) A495 3 3 دکمه های نمایشگر 4 4 دکمه پیام در حالت چشمک زن: پیام

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset SL910/SL9Gigaset SL910/SL910A

Gigaset SL910/SL9Gigaset SL910/SL910A تبریک می گوییم با خریداری یک تلفن Gigaset برندی را انتخاب کرده اید که از دوام بسیار زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است! برای کسب اطالعات بیشتر به www.gigaset.com مراجعه کنید.

Διαβάστε περισσότερα

تبریک می گوییم. زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است! برای کسب اطالعات بیشتر به مراجعه کنید.

تبریک می گوییم. زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است! برای کسب اطالعات بیشتر به  مراجعه کنید. تبریک می گوییم با خریداری یک تلفن Gigaset برندی را انتخاب کرده اید که از دوام بسیار زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است! برای کسب اطالعات بیشتر به www.gigaset.com مراجعه کنید.

Διαβάστε περισσότερα

تبریک می گوییم دوام بسیار زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است!

تبریک می گوییم دوام بسیار زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است! تبریک می گوییم با خریداری یک تلفن Gigaset برندی را انتخاب کرده اید که از دوام بسیار زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است! برای کسب اطالعات بیشتر به www.gigaset.com مراجعه کنید.

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تبریک می گوییم دوام بسیار زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است!

تبریک می گوییم دوام بسیار زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است! تبریک می گوییم با خریداری یک تلفن Gigaset برندی را انتخاب کرده اید که از دوام بسیار زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است! برای کسب اطالعات بیشتر به www.gigaset.com مراجعه کنید.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

عملکردهای سه بعدی که توسط این بهنگام سازی ثابت افزار ارائه میشوند در این کتابچه رشح داده شده اند.

عملکردهای سه بعدی که توسط این بهنگام سازی ثابت افزار ارائه میشوند در این کتابچه رشح داده شده اند. عملکردهای سه بعدی که توسط این بهنگام سازی ثابت افزار ارائه میشوند در این کتابچه رشح داده شده اند. لطفا به "دفرتچه راهنام" و Handbook" α" گنجانده شده در CD-ROM ضمیمه مراجعه فرمایید. عملکردهای سه بعدی تصاویر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

می توانید قهوه هایی نظیر الته ماکیاتو کاپوچینو و الته را به راحتی تهیه نمایید.

می توانید قهوه هایی نظیر الته ماکیاتو کاپوچینو و الته را به راحتی تهیه نمایید. : راهنمای فارسی 42606 اسپرسو ساز مشتری گرامی : با تشکر از حسن انتخاب شما جهت انتخاب محصوالت با کیفیت گاستروبک دستگاهی که خریداری نموده اید دستگاه اسپرسو ساز حرفه ای با کارکرد بسیار آسان می باشد. با این

Διαβάστε περισσότερα

VC239 یرس LCD رگشیامن ربراک یامنهار

VC239 یرس LCD رگشیامن ربراک یامنهار سری VC239 نمایشگر LCD راهنمای کاربر فهرست مطالب تذکرات iii... اطالعات ایمنی iv... مراقبت و تمیز کردن vi... 1-1 خوش آمدید!...1-1 2-1 محتویات بسته...1-1 3-1 سرهم بندی کردن نمایشگر... 2-1 4-1 کابل ها را وصل

Διαβάστε περισσότερα

KW-V820BT KW-V820BTM دستور العمل ها مانیتور همراه با گیرنده DVD به کشور و ناحیه فروش متفاوت باشد.

KW-V820BT KW-V820BTM دستور العمل ها مانیتور همراه با گیرنده DVD به کشور و ناحیه فروش متفاوت باشد. KW-V820BT KW-V820BTM مانیتور همراه با گیرنده DVD دستور العمل ها این دفترچه راهنما برای توصیف مدلهای مذکور در زیر استفاده شده است. موجود بودن آن مدل و ویژگیهای آن )عملکردها( ممکن است بسته به کشور و ناحیه

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

KW-V930BW KW-V930BWM. B5A b (M2)

KW-V930BW KW-V930BWM. B5A b (M2) KW-V90BW KW-V90BWM DVD گیرنده با همراه مانیتور ها العمل دستور ار غیره( و جدید عملکردهای سیستم بهروزرسانیهای راهنما دفترچه )جدیدترین اطالعات شده بهروز نسخه آدرس از میتوانید نمایید. دریافت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی. Info. Info

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی. Info. Info راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی Info Info Info 2 معرفی جستجو جستجو بر اساس كليدواژه 3 3 Quick Search 4 Basic Search 4 Recall Search Advanced Search مشاهدة نتایج مرور در ليست مجالت نکاتی در ارتباط با

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

فهرست خودآزمایی فصل اول ٨ فعالیت ١ ٣ ٢ اولین برنامه به زبان #C 18 ٤ ٢ الگوی یک برنامه ساده به زبان #C 18

فهرست خودآزمایی فصل اول ٨ فعالیت ١ ٣ ٢ اولین برنامه به زبان #C 18 ٤ ٢ الگوی یک برنامه ساده به زبان #C 18 فهرست اول آشنایی با مفاهیم پایهای پردازش دادهها ١ ١ دادهها و اطالعات ١ 2 1 انواع زبانهای برنامهنویسی ٥ خودآزمایی فصل اول ٨ فعالیت ١ آشنایی با زبان #C دوم 12 ١ ٢ آشنایی با زبان #C 14 ٢ ٢ شروع برنامهنویسی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-486-81(1) DVD Home Theatre System دستور العمل های عملياتی DAV-DZ310/DZ510/DZ610/DZ810 2010 Sony Corporation هشدار احتیاط استفاده از ابزارهای نوری با این محصول خطر چشم را افزایش خواهد داد. وسیله را

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به کشش سطحی Surface Tension سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به صورت دقیقتر اگر یک مرز دو بعدی برای یک سیال داشته باشیم و یک خط فرضی از سیال با

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است.

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است. 0 اتمی فیزیک با آشنایی هفتم: فصل فوتوالکتریک پدیدهی - فوتون دوم: بخش فوتوالکتریک پدیدهی الکتروسکوپ یک کالهک به )فرابنفش( بلند بسیار موج طول و باال بس امد با نور هرگاه که ش د متوجه هرتز نوزدهم قرن اواخر

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

راـکد ت رازـفا مرن یاـمنهار

راـکد ت رازـفا مرن یاـمنهار راهنمـای نرم افـزار ت دکـار www.tadkar.com 1 راهنمای نرمافزار ت دکار 1 www.tadkar.com شناسنامه نام کتاب: راهنمای نرمافزار ت دکار ویرایش اول: آذرماه سال 1392 تالیف:گروه توسعه و پشتیبانی شرکت مهندسی تدکار

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα