ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ι. Τσούµας, Ε. Μητρονίκας, Α. Σαφάκας Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας Ριο-Πάτρα Τηλ , Fax Περίληψη Η δυνατότητα της καταγραφής και της µελέτης των λειτουργικών παραµέτρων ενός ηλεκτρικού οχήµατος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτού αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας του καθώς και για τη µελέτη της συµπεριφοράς του. Πολλές φορές, εκτός από την καταγραφή των λειτουργικών παραµέτρων του οχήµατος σε πραγµατικές συνθήκες κυκλοφορίας, είναι επιθυµητή η µεταφορά των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Μια τέτοια απαίτηση είναι ιδιαίτερα επιτακτική σε οχήµατα που λαµβάνουν µέρος σε αγώνες. Στην προτεινόµενη εργασία παρουσιάζεται η µελέτη και κατασκευή ενός πολυλειτουργικού συστήµατος τηλεµετρίας για χρήση σε πρωτότυπα ηλεκτρικά οχήµατα. Η πρώτη έκδοση µελετήθηκε και κατασκευάσθηκε για να χρησιµοποιηθεί στο ηλιακό όχηµα «ΕΡΜΗΣ», που κατασκευάστηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών και έλαβε µέρος στην εκδήλωση «ΦΑΕΘΩΝ 2004», που οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα το Στόχος από την αρχή ήταν να µελετηθεί και να κατασκευαστεί ένα ανοιχτό σύστηµα συλλογής, καταγραφής και δροµολόγησης δεδοµένων, το οποίο εύκολα να µπορεί να προσαρµοστεί σε οποιοδήποτε υπό κατασκευή όχηµα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της τεχνολογίας των οδικών οχηµάτων, ο θεσµός των αγώνων «ράλλυ» έπαιξε καταλυτικό ρόλο, αποτελώντας βασική ευκαιρία για τους κατασκευαστές να δοκιµάσουν βασικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων κάτω από οριακές συνθήκες λειτουργίας, όπως η απόδοση, η ασφάλεια, οι επιδόσεις. Για την παρακολούθηση των λειτουργικών παραµέτρων ενός οχήµατος που συµµετέχει σε αγώνες, η ύπαρξη ενός συστήµατος συλλογής, µεταφοράς και καταγραφής δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του οχήµατος, τη βελτιστοποίηση κάποιων λειτουργικών παραµέτρων, αλλά και για την έγκαιρη διάγνωση βλαβών που πιθανό να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του οχήµατος. Ιδιαίτερα, σ ένα ηλιακό όχηµα που συµµετέχει σε αγώνα αυτοκινήτων, όπου εκτός από την πρόκληση της γρήγορης οδήγησης ο οδηγός οφείλει να λαµβάνει µέριµνα και για τη διατήρηση της αυτονοµίας του οχήµατος, είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα µετάδοσης των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, η οµάδα υποστήριξης, που επιβαίνει σε όχηµα που ακολουθεί το αγωνιζόµενο, µπορεί να αναλύει τις λειτουργικές παραµέτρους και να δίνει στον οδηγό πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν την ενεργειακή διαχείριση του κινητήριου συστήµατος του οχήµατος. Για τους παραπάνω λόγους σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε ένα σύστηµα τηλεµετρίας πολλαπλών χρήσεων, το οποίο τοποθετήθηκε στο ηλιακό όχηµα που κατασκευάσθηκε από οµάδα ερευνητών του Πανεπιστηµίου Πατρών και συµµετείχε στον αγώνα «ΦΑΕΘΩΝ 2004». Ο αγώνας αυτός διοργανώθηκε στην Ελλάδα το Μάιο του 2004, στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρήση του συστήµατος τηλεµετρίας που αναπτύχθηκε δεν περιορίζεται στο ηλιακό όχηµα, αλλά µπορεί να προγραµµατιστεί κατάλληλα για να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό όχηµα.. Επίσης, έχει δυνατότητα σύνδεσης µε άλλες συσκευές χρησιµοποιώντας τυποποιηµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Έτσι π.χ. µπορεί σ ένα αυτοκίνητο πόλης να συνδεθεί µε ένα σύστηµα GPRS (General - 1 -

2 Packet Radio Service), ώστε να δέχεται και να µεταδίδει πληροφορίες σχετικές µε τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τους σταθµούς ανεφοδιασµού, κ.λ.π. 2. ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Το σύστηµα συλλογής δεδοµένων που κατασκευάσθηκε αποτελείται από δύο βασικά υποσυστήµατα: 1. Το υποσύστηµα συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων. Το τµήµα αυτό του συστήµατος είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα, τιµών διαφόρων φυσικών µεγεθών (τάση, ρεύµα, θερµοκρασία, ισχύ, ενέργεια), σε καθορισµένα σηµεία του συστήµατος, µε τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων και διαδικασίες υπολογισµών. Οι ηλεκτρικές ποσότητες που µετρώνται είναι το ρεύµα και η τάση, ενώ η ισχύς και η ενέργεια υπολογίζονται µε βάση τα παραπάνω µετρούµενα µεγέθη. Τα δεδοµένα αυτά µορφοποιούνται σε πακέτα δεδοµένων και στη συνέχεια διοχετεύονται στο σύστηµα ασύρµατης µετάδοσης δεδοµένων µέσω ενός διαύλου CAN. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω, το σύστηµα συλλογής δεδοµένων αποτελείται από επιµέρους µικροελεγκτές που συλλέγουν δεδοµένα στα σηµεία που βρίσκονται τα µετρητικά. 2. Το υποσύστηµα ασύρµατης µετάδοσης, αποθήκευσης και οπτικής απεικόνισης δεδοµένων. Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την ασύρµατη µετάδοση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν, αλλά και για την απεικόνιση κάποιων βασικών παραµέτρων στην οθόνη του οδηγού. Αποτελείται από µια µονάδα απεικόνισης µε οθόνη υγρών κρυστάλλων στη θέση του οδηγού, από ένα δικατευθυντήριο σύστηµα ασύρµατης µετάδοσης δεδοµένων κι από έναν φορητό υπολογιστή µε κατάλληλο πρόγραµµα απεικόνισης στο συνοδευτικό όχηµα, το οποίο λαβαίνει και απεικονίζει τα δεδοµένα στην οθόνη. Η επιλογή του διαύλου CAN έγινε διότι συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε ηλεκτρικά οχήµατα. Χάρη κυρίως στη διαφορική µετάδοση του σήµατος ο δίαυλος παρουσιάζεται ιδιαίτερα αξιόπιστος σε συνθήκες λειτουργίας µε υψηλό ηλεκτροµαγνητικό θόρυβο, ενώ στο πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι ενσωµατωµένος ένας µηχανισµός διάγνωσης και διόρθωσης σφαλµάτων µετάδοσης. Ο µικροελεγκτής που χρησιµοποιήθηκε έχει ενσωµατωµένο στο ολοκληρωµένο κύκλωµα τον ελεγκτή διαύλου, µέσω του οποίου µπορεί να επιτύχει ταχύτητες µετάδοσης έως 1MHz. Για την καλύτερη διαχείριση των δεδοµένων, τα στοιχεία που συλλέγονται διαχωρίζονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: εδοµένα, των οποίων ο οδηγός χρειάζεται να γνωρίζει την ακριβή τιµή, π.χ. η ταχύτητα του οχήµατος και η κατάσταση φόρτισης των συσσωρευτών. εδοµένα, η τιµή των οποίων δεν είναι απαραίτητο να είναι γνωστή στο οδηγό, ο οποίος όµως πρέπει να είναι ενήµερος σε περίπτωση που η τιµή ξεπεράσει κάποιο όριο, π.χ. η θερµοκρασία του κινητήρα. Σε περίπτωση που η τιµή της ξεπεράσει τα επιτρεπόµενα όρια, ο οδηγός πρέπει να ειδοποιείται για να διακόψει τη λειτουργία του οχήµατος. εδοµένα, που δεν ενδιαφέρουν διόλου τον οδηγό και δεν είναι άµεσα χρήσιµα σ αυτόν, όπως η στιγµιαία τιµή της ισχύος που παράγουν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Τα δεδοµένα αυτά δεν απεικονίζονται, µόνο µεταφέρονται στο συνοδευτικό όχηµα για περαιτέρω επεξεργασία. Μια επιπλέον λειτουργία του συστήµατος τηλεµετρίας είναι η δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των µετρούµενων φυσικών ποσοτήτων, ώστε να είναι διαθέσιµες µετά τη λήξη της πορείας του οχήµατος για επεξεργασία. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ο σχεδιασµός του συστήµατος τηλεµετρίας βασίστηκε στον µικροελεγκτή PIC 18F258 της εταιρίας MICROCHIP, ο οποίος είναι αρχιτεκτονικής RISC. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριµένου µικροελεγκτλή είναι οι παρακάτω: - 2 -

3 Η αρχιτεκτονική RISC µε τη βοήθεια της οποίας η υπολογιστική ισχύς του µικροελεγκτή µπορεί να φτάσει τα 20 MIPs. Τα ενσωµατωµένα περιφερειακά και οι δίαυλοι επικοινωνίας, µεταξύ των οποίων ιδιαίτερη χρησιµότητα για την εφαρµογή µας έχουν οι αναλογικές είσοδοι, ο ελεγκτής σειριακού διαύλου επικοινωνίας και ο ελεγκτής διαύλου CAN. Το γεγονός ότι η οικογένεια των ελεγκτών αυτών είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στην Ελληνική αγορά, µε αποτέλεσµα να βρίσκονται εύκολα και σε χαµηλές σχετικά τιµές οι επεξεργαστές και τα αντίστοιχα αναπτυξιακά εργαλεία, ενώ επίσης καλή είναι και η υποστήριξη της εταιρίας όσον αφορά την εύρεση παραδειγµάτων γραφής κώδικα (application notes). Ο βασικός στόχος που τέθηκε στο αρχικό στάδιο του σχεδιασµού του συστήµατος ήταν η κατασκευή ενός ευέλικτου συστήµατος, αποτελούµενου από αυτόνοµα επιµέρους τµήµατα µε δυνατότητα σύνδεσης µε περιφερειακά που να επικοινωνούν µε τυποποιηµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Σ ένα σύστηµα δοµηµένο µε τον τρόπο αυτό είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν και να διορθωθούν κατασκευαστικά σφάλµατα, ενώ το σύστηµα µπορεί να αναβαθµιστεί µε µεγάλη ευκολία. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος φαίνεται στο σχ. 1. Στο σχήµα φαίνεται καθαρά ότι το σύστηµα αποτελείται από διασυνδεδεµένες επί µέρους µονάδες, κάθε µια από τις οποίες επιτελεί µια συγκεκριµένη λειτουργία. Ανάλογα µε τη λειτουργία που επιτελούν, οι µονάδες διακρίνονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: Μετρητικές µονάδες. Ο βασικός ρόλος των µονάδων αυτών είναι η συλλογή των ποσοτήτων που µετρήθηκαν και η δροµολόγησή τους στη µονάδα συλλογής δεδοµένων µέσω του διαύλου CAN. Τα δεδοµένα µπορούν να εισαχθούν στο µικροελεγκτή είτε αναλογικά είτε ψηφιακά. Επιπλέον κάθε µονάδα είναι εξοπλισµένη µε έναν δίαυλο σειριακής επικοινωνίας, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση συσκευών που υποστηρίζουν σειριακή επικοινωνία (όπως π.χ. τα µετρητικά που συνοδεύουν τους ηλεκτροχηµικούς συσσωρευτές λιθίου στην περίπτωσή µας). Σχήµα 1. οµή του συστήµατος τηλεµετρίας

4 Μονάδα απεικόνισης. Σχεδιάσθηκε µονάδα απεικόνισης µε οθόνη LCD, για την απεικόνιση των ενδείξεων που είναι απαραίτητες στον οδηγό. Η µονάδα αυτή δεν εκπέµπει δεδοµένα στο δίαυλο CAN, αλλά µόνο λαµβάνει. Μονάδα συλλογής και µετάδοσης δεδοµένων. Οι µονάδα αυτή συγκεντρώνει τα δεδοµένα από όλες τις άλλες µονάδες και τις µεταδίδει µέσω της ασύρµατης ζεύξης σε δέκτη εκτός του οχήµατος. Σε περίπτωση που η ασύρµατη ζεύξη είναι διπλής κατεύθυνσης, τότε είναι δυνατή η µεταφορά µηνυµάτων προς τον οδηγό του οχήµατος µέσω αυτής της µονάδας, τα οποία απεικονίζονται στην οθόνη του οδηγού. Για την επικοινωνία µεταξύ των επιµέρους µονάδων, τα δεδοµένα µεταδίδονται σε πακέτα. Κάθε ένα από τα πακέτα αρχίζει µε ένα χαρακτήρα αρχής (start byte) που ακολουθείται από έναν δυαδικό αριθµό που εκφράζει το µήκος κάθε πακέτου και παίρνει τιµές από 3 έως 255. Κάθε πακέτο περιέχει τη διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη καθώς και πληροφορία για το αν περιέχει χαρακτήρες ελέγχου ή αποτελέσµατα µετρήσεων. Το πεδίο διεύθυνσης χωρίζεται σε διεύθυνση και περιοχή (domain). Για τις ανάγκες ενός οχήµατος αρκεί να χωριστούν οι διευθύνσεις σε δύο περιοχές, από τις οποίες η µία εκφράζει τις συσκευές που βρίσκονται στο όχηµα, ενώ στην άλλη ανήκουν οι συσκευές που βρίσκονται πάνω στο συνοδευτικό όχηµα. Μετά από τις διευθύνσεις ακολουθούν τα δεδοµένα, κωδικοποιηµένα. Ο πίνακας Ι δείχνει τη δοµή του πακέτου δεδοµένων. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΜΟΡΦΗ ΠΑΚΕΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χαρακτηρας αρχής Μήκος πακέτου Περιοχή παραλήπτη Cmd ιεύθυνση παραλήπτη Περιοχή αποστολέα Cmd ιεύθυνση αποστολέα Data0: ID MSB Data0: ID MSB Data0: MSB Data0: LSB Decimal Point Data0: measuring unit ID position... CRC Τέλος πακέτου Αξίζει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι, το πρωτόκολλο της επικοινωνίας υποστηρίζει µετάδοση πακέτων που το µήκος τους φθάνει έως 255 bytes. Για τη µεταφορά των πακέτων αυτών µέσω του διαύλου CAN, τα δεδοµένα χωρίζονται σε µικρότερα πακέτα προτού µεταδοθούν και επανενώνονται στη µονάδα προορισµού. Χρησιµοποιώντας την παραπάνω αρχιτεκτονική κατασκευάσθηκε ένα σύστηµα τηλεµετρίας, µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί στο ηλιακό όχηµα «ΕΡΜΗΣ», που κατασκευάσθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών και συµµετείχε στον αγώνα «ΦΑΕΘΩΝ 2004». Η δοµή του συστήµατος τηλεµετρίας φαίνεται στο σχ. 2, όπου διακρίνονται τα παρακάτω υποσυστήµατα: - 4 -

5 Σχήµα. 2. οµή του συστήµατος για τη συλλογή δεδοµένων για χρήση στο ηλιακό όχηµα «ΕΡΜΗΣ». Μια µετρητική µονάδα, η οποία συλλέγει τα παρακάτω µεγέθη: τάση της κινητήριας µηχανής, το ρεύµα που λαµβάνεται µέσω ψηφιακών εισόδων, ενώ η θερµοκρασία του κινητήρα µετριέται µέσω των αναλογικών µονάδων εισόδου. Χρησιµοποιώντας τη µονάδα σειριακής επικοινωνίας που είναι ενσωµατωµένη στη µετρητική µονάδα συλλέγονται τα δεδοµένα που αφορούν τη θερµοκρασία και τις τάσεις των στοιχείων των ηλεκτροχηµικών συσσωρευτών, µέσω της µονάδας ελέγχου της µπαταρίας που έχει αγοραστεί από τον κατασκευαστή µαζί µε τις µπαταρίες λιθίου. Μια µονάδα απεικόνισης τοποθετηµένη στο θάλαµο του οδηγού. ύο µονάδες ασύρµατης µετάδοσης δεδοµένων, από τις οποίες η µία τοποθετήθηκε πάνω στο ηλιακό όχηµα µε σκοπό να στέλνει τα δεδοµένα στην άλλη, που είναι τοποθετηµένη στο συνοδευτικό όχηµα. Οι ηλεκτρονικοί µετατροπείς ισχύος που διαµορφώνουν την τάση της εξόδου της φωτοβολταϊκής γεννήτριας µε σκοπό να εξασφαλίζουν λειτουργία στο σηµείο µέγιστης ισχύος (MPPT) έχουν ενσωµατωµένους ελεγκτές CAN και στέλνουν τα δεδοµένα κατευθείαν στον δίαυλο. Παράλληλα, αναπτύχθηκε κατάλληλο πρόγραµµα για τη γραφική απεικόνιση των δεδοµένων που συλλέγονται σε φορητό υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος µε τη µονάδα ασύρµατης µετάδοσης του συνοδευτικού οχήµατος. Με το πρόγραµµα αυτό, απεικονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή οι φυσικές ποσότητες (τάσεις, ρεύµατα, ισχύς, ενέργεια, θερµοκρασία, ταχύτητα, διανυόµενη απόσταση) συναρτήσει του χρόνου. Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα αυτά, η οµάδα υποστήριξης είναι σε θέση να αναλύσει τη λειτουργική συµπεριφορά του οχήµατος, να χαράξει στρατηγική για την εξοικονόµηση ενέργειας στη διάρκεια του αγώνα, να αποτρέψει καταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν λειτουργικά προβλήµατα και να διαγνώσει πιθανές βλάβες του ηλιακού οχήµατος. Επιπλέον, παράλληλα µε την απεικόνιση όλα τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία µετά τον αγώνα. 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το σύστηµα τηλεµετρίας κατασκευάσθηκε και δοκιµάσθηκε αρχικά σε εργαστηριακό περιβάλλον, ώστε να γίνει ο έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των υποσυστηµάτων του. Αρχικά έγινε ο έλεγχος καλής λειτουργίας της µετρητικής µονάδας (σχήµα 4)και ειδικότερα του διαύλου CAN και του σειριακού διαύλου που τη συνδέει µε τις υπόλοιπες διασυνδεδεµένες συσκευές. Στη συνέχεια έγινε η σύνδεση µε τους αισθητήρες, ο έλεγχος λειτουργίας της ασύρµατης ζεύξης (σχήµα 5) και τελικά ο έλεγχος καλής λειτουργίας του προγράµµατος συλλογής δεδοµένων (σχήµα 6)

6 Σχήµα 4. Φωτογραφία µετρητικής µονάδας. Σχήµα 5. Μονάδα ασύρµατης µετάδοσης δεδοµένων. Σχήµα 6. Φωτογραφία της πειραµατικής διάταξης που χρησιµοποιήθηκε για τις πρώτες δοκιµές στο εραγστήριο. Μετά το επιτυχές πέρας των δοκιµών στο εργαστήριο, το σύστηµα τοποθετήθηκε και δοκιµάστηκε πάνω στο ηλιακό όχηµα «ΕΡΜΗΣ», το οποίο φαίνεται στα σχήµατα 7 και 8. Οι διεξοδικές δοκιµές έγιναν στους δρόµους της Πανεπιστηµιούπολης Πατρών. Με δεδοµένο ότι η µετρητική µονάδα που βρίσκεται πολύ κοντά στον ηλέκτρονικό µετατροπέα ισχύος είναι πιθανό να δέχεται ηλεκτροµαγνητικό θόρυβο λόγω της λειτουργίας αυτού, προστέθηκαν κατάλληλα αναλογικά φίλτρα στις αναλογικές εισόδους του µικροελεγκτή. Παράλληλα, το κύκλωµα του µικροελεγκτή τροφοδοτήθηκε από µια ανεξάρτητη µπαταρία. Στο σχ. 9 φαίνονται ενδεικτικές µετρήσεις που πάρθηκαν κατά τη λειτουργία του συστήµατος. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων,που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της σειριακής µετάδοσης, η σειριακή ζεύξη έχει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες εµβέλεια πάνω από 500m, η οποία είναι η µέγιστη απόσταση του συνοδευτικού οχήµατος από το ηλιακό. Στην περίπτωσή µας, σε δοκιµή που έγινε στο χώρο του Πανεπιστηµίου Πατρών, η ζεύξη δοκιµάστηκε στην απόσταση αυτή χωρίς να παρουσιάσει σηµαντικά προβλήµατα

7 Σχήµα 7. Το ηλιακό όχηµα «ΕΡΜΗΣ» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σχήµα 8. Το ηλιακό όχηµα «ΕΡΜΗΣ» στη γραµµή του τερµατισµού.. Σχήµα 9. Κυµατορµορφές από τη λειτουργία του προγράµµατος απεικόνισης των δεδοµένων

8 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το προτεινόµενο σύστηµα τηλεµετρίας κατασκευάσθηκε για να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση των ηλεκτρικών, κυρίως, ποσοτήτων που µετρούνται κατά τη λειτουργία του ηλιακού οχήµατος «ΕΡΜΗΣ». Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά, αναδεικνύοντας ένα χρήσιµο εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του ηλιακού οχήµατος. Η πρόθεση της ερευνητικής οµάδας είναι να ενσωµατωθεί το σύστηµα τηλεµετρίας στη νέα, βελτιωµένη έκδοση ηλιακού οχήµατος, όπου θα έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες για ένα πλήθος φυσικών µεγεθών, ηλεκτρικών και µηχανικών, ενώ θα χρησιµοποιηθεί και η δυνατότητα δικατευθυντήριας επικοινωνίας µε τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων στον οδηγό. Εξ αρχής ήταν πρόθεση της ερευνητικής οµάδας να σχεδιαστεί το σύστηµα τηλεµετρίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλες εφαρµογές, όπως π.χ. για την καταγραφή δεδοµένων σε συστήµατα ανεµογεννητριών κ.λ.π. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] T. Gage, "Living With An EV: 30,000 Miles In One Year", EVS 13, Symposium Proceedings, Osaka, Japan, October 13-16, [2] J. Folchert, D. Naunin, "Modular CAN-Bus-System for Small Vehicles", EVS 18, Symposium Proceedings, Berlin, Germany, October 20-24, [3] N. Jinrui, W. Jianqun, S. Fengchun, F. Liding, "The Implementation Method For CAN Communication In Electric Vehicle Control System", EVS 19, Symposium Proceedings, Bexco, Korea, October 19-23, 2002, pp [4] D. Kang, G. Goodarzi, "Diagnostics and Maintenance Architecture for Future Transportation", EVS 19, Symposium Proceedings, Bexco, Korea, October 19-23, 2002, pp [5] Z. Shimizu, Y. Komatsu, M. Torii, M. Takamuro, "Solar Car Cruising Strategy and its Supporting System", JSAE Review (19), 1998, pp [6] K. Müller-Glaser, G. Frick, E. Sax, M. Kühl, "Multiparadigm Modelling in Embedded Systems Design", IEEE Transactions on Control Systems Technology, Volume 12, No 2, pp , March

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε. Μητρονίκας, Λέκτορας, Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος ιαδικτυακή πλατφόρµα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος Ι. K. Κοµπούγιας, Α. Χ. Νανάκος, Ν. Π. Φίλιππας, Ε. K. Τατάκης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού κόμβου ασύρματης τηλεμετρίας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Με τη συνεργασία της Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 51 52 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε την παρουσίαση των εµπορικών Βιοµηχανικών ικτύων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση αναλογικού τμήματος παθητικής ετικέτας (tag) για σύστημα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

Σχεδίαση αναλογικού τμήματος παθητικής ετικέτας (tag) για σύστημα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση αναλογικού τμήματος παθητικής ετικέτας (tag)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 2009 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Ηλεκτρονικές Ταµιακές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δικτύων ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος σε σύνθετα βιοµηχανικά ηλεκτροκινητήρια συστήµατα Κ. Κοντογιάννης Α. Σαφάκας Υποψήφιος ιδάκτορας Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ARDUINO»

«ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ARDUINO» Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ARDUINO» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Ad-Hoc and Sensor Networks: Technology and Applications

Ad-Hoc and Sensor Networks: Technology and Applications University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professors: A.A. Economides & A. Pomportsis Ad-Hoc and Sensor Networks: Technology and Applications by Dimitra Kampitaki Thessaloniki

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων Ιωάννα Παπαγεωργίου Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Μαυρίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Εξεταστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ PLC ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Κύκλωµα Χρονοκαθυστερήσεων Χρήστος Χουτουρίδης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρονικής Χανιά 2006 Επιβλέπων: ρ. Ι. Χατζάκης Καθηγητής Εφαρµογών 2 Ευχαριστίες Πριν την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων ρούχων

Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων ρούχων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ηλεκτροκινητήριου συστήµατος χαρτοποιητικής µηχανής Πατραϊκής Χαρτοποιίας

Ανάλυση ηλεκτροκινητήριου συστήµατος χαρτοποιητικής µηχανής Πατραϊκής Χαρτοποιίας Ανάλυση ηλεκτροκινητήριου συστήµατος χαρτοποιητικής µηχανής Πατραϊκής Χαρτοποιίας Κ.Κοντογιάννης Α. Σαφάκας Υποψήφιος ιδάκτορας Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑΣ Α. ΚΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GSM ΙΚΤΥΟΥ

ΘΩΜΑΣ Α. ΚΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GSM ΙΚΤΥΟΥ ΘΩΜΑΣ Α. ΚΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GSM ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη και εγκατάσταση συστήµατος ασφαλείας σε Εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Μαρία ιδιωτικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Ω Ω & Ω Ω Διπλωματική Εργασία: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Χύτας Αχιλλέας 5539 Μανωλιός Βασίλειος 5413 Επιβλέπων Καθηγητής : Ξένος

Διαβάστε περισσότερα