Καταπολέµηση κουνουπιών: Μια πρόκληση στην εφαρµοσµένη οικολογία για την προστασία της ηµόσιας Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταπολέµηση κουνουπιών: Μια πρόκληση στην εφαρµοσµένη οικολογία για την προστασία της ηµόσιας Υγείας"

Transcript

1 Καταπολέµηση κουνουπιών: Μια πρόκληση στην εφαρµοσµένη οικολογία για την προστασία της ηµόσιας Υγείας Σπύρος Μουρελάτος ρ, Οικοανάπτυξη Α.Ε Τα κουνούπια αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα όσον αφορά την ποιότητα ζωής, την µετάδοση ασθενειών και την τουριστική βιοµηχανία. Από τη δεκαετία του '70 και µετά, η όχληση των κουνουπιών ήταν το µείζον περιβαλλοντικό πρόβληµα σε ορισµένες περιοχές, ιδιαίτερα σε αυτές που πλήττονται έντονα από αυτά, όπως περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα 10 χλµ από ορυζώνες (2 εκατοµµύρια άνθρωποι για την Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένου και µέρους της πόλης της Θεσσαλονίκης). Από το 2010 και µετά, υπήρξε µια σηµαντική αλλαγή λόγω της εµφάνισης της επιδηµίας του ιού του υτικού Νείλου που οφείλεται στα κουνούπια, σε πόλεις και χωριά σε όλη την Ελλάδα (πάνω από 100 περιστατικά µε προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (ΚΝΣ) και πάνω από 15 θάνατοι ετησίως κατά µέσο όρο). Επιπλέον, η εµφάνιση δεκάδων αυτόχθονων περιστατικών ελονοσίας από το 2011 και µετά, απειλεί άµεσα τη δηµόσια υγεία και την τουριστική βιοµηχανία. Ο καλύτερος τρόπος για την προστασία των πολιτών και των τουριστών είναι η εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων καταπολέµησης κουνουπιών που προϋποθέτουν ανάλυση εντοµολογικών δεδοµένων, χρήση γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS), καθώς και λήψη αποφάσεων σχετικά µε την εφαρµογή ψεκαστικών εφαρµογών ή άλλων δράσεων. Τέτοιου είδους έργα βασίζονται στη λήψη αποφάσεων σε θέµατα περιβαλλοντικού και οικονοµικού κόστους-οφέλους και διαχείρισης επικινδυνότητας. Η παρακολούθηση των εστιών αναπαραγωγής προνυµφών κουνουπιών, η τυπολογία τους, η αξιολόγηση της παραγωγικότητάς τους στο αστικό περιβάλλον (φρεάτια οµβρίων υδάτων, βόθροι), στις αγροτικές (ορυζώνες, αποστράγγιστικά κανάλια) και στους υγροτόπους (µε βάση 27 τύπους βλάστησης), η περιβαλλοντική µηχανική (όποτε είναι εφικτό), η παρακολούθηση δικτύων ζώων-δεικτών (περιστέρια, κοτόπουλα), η συλλογή ενήλικων κουνουπιών, η εκπαίδευση των ανθρώπων και οι δράσεις που πρέπει να γίνουν, όλα αυτά είναι στοιχεία απαραίτητα για την ορθολογική διαχείριση ενός αποτελεσµατικού και περιβαλλοντικά ορθού έργου ελέγχου κουνουπιών. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραπάνω στοιχείων και παραδείγµατα θα επεξηγούν τη χρησιµότητα αυτής της προσέγγισης. Mosquito control: a challenge in applied ecology for the protection of public health Spiros Mourelatos Dr, Ecodevelopment S.A. Mosquitoes represent an important problem in terms of life quality, infectious diseases and tourist industry. From the 70s and on, the mosquito nuisance was the major environmental problem in certain areas, especially in heavily mosquito affected areas, such as those within 10 km from rice fields (2 million people for Greece including parts of the city of Thessaloniki). From 2010 and onwards, a big change happened because of the appearance of the mosquito born West Nile Virus epidemic in cities and villages all over Greece (more than 100 neuroinvasive cases and more than 15 deaths every year on average). In addition, the resurgence of tens of autochthonous malaria cases from 2011 and on, threatens public health and the tourist industry. The best way to protect citizens and tourists is the application of integrated mosquito control, which implies entomological data analyses, geographical information systems (GIS), and decision making on spaying applications or other actions. Such projects are based on decisions on environmental and economic cost effectiveness and risk management. The 1

2 monitoring of mosquito larvae breeding sites, their typology, the evaluation of their productivity in the urban environment (storm water catch basins, septic tanks), in the rural (rice fields, draining channels) and in wetlands (based on 27 vegetation types), environmental engineering whenever practical, follow up of networks of animals sentinels (pigeons, chickens), collections of adult mosquitoes, education of people and actions to be taken, all these are elements necessary for a rational management of an effective and environmentally sound mosquito control. The presentation will focus on the interplay between the above elements and examples will illustrate the usefulness of this approach. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επίδραση των κουνουπιών στους ανθρώπους αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα σε διάφορες περιοχές και µάλιστα σε ευρύτερες περιοχές στην Μεσογειακή λεκάνη και σε σχέση µε την ποιότητα ζωής, µε µολυσµατικές ασθένειες και βέβαια µε την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη. Μετά το τέλος του ανθελονοσιακού αγώνα στα τέλη της δεκαετίας του 60 στην Ελλάδα, κατά τις δεκαετίες ακόµη και 90, πρακτικά δεν πραγµατοποιούνταν έργα καταπολέµησης κουνουπιών, αν και σε συγκεκριµένες περιοχές και µάλιστα κυρίως σε περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται από ορυζώνες, δηλαδή για περίπου κατοίκους στην Ελλάδα, το πρόβληµα της όχλησης ήταν και εξακολουθεί σε κάποιες περιοχές να είναι σηµαντικό. Η Οικοανάπτυξη, εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή πρακτικά από το 1997 και µετά, µε την εφαρµογή του πρώτου έργου καταπολέµησης κουνουπιών ευρείας κλίµακας στους ορυζώνες της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, κλήθηκε να δώσει απάντηση σε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Είναι ενδεικτικό ότι στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης, το 1996, τελευταίο έτος δηλαδή πριν την εφαρµογή των έργων καταπολέµησης κουνουπιών, κατά µέσο όρο κατά την δύση του ήλιου συλλέγονταν στην κνήµη του ποδιού του «εθελοντή» περίπου 200 ακµαία κουνούπια κατά τον µήνα Ιούλιο στα κράσπεδα των χωριών. Σήµερα το αντίστοιχο νούµερο είναι 7-8 (κάτω από 10 κουνούπια) για την ίδια περίοδο στις ίδιες ακριβώς περιοχές κατά την ίδια χρονική στιγµή. ηλαδή τότε, πριν το 1997 και παλιότερα, ήταν πρακτικά αδύνατο για τους κατοίκους να παραµείνουν εκτός της κατοικίας τους. Το 2010 σηµειώθηκε σηµαντική αλλαγή: το πρόβληµα ενόχλησης έγινε και πρόβληµα ηµόσιας Υγείας, και από πρόβληµα σε αγροτικές και τουριστικές περιοχές το πρόβληµα αφορά πλέον και αµιγώς αστικές περιοχές (Θεσ/νίκη, Αθήνα). Ο λόγος έχει να κάνει µε την εµφάνιση του Ιού του υτικού Νείλου και µάλιστα ενός συγκεκριµένου ορότυπου του στελέχους WNV2 (Νέα Σάντα) στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στο σύνολο της χώρας: έκτοτε έχουµε περίπου κατά µέσο όρο 100 εγκεφαλίτιδες ή µηνιγγοεγκεφαλίτιδες και παραπάνω από 15 θανάτους κάθε χρόνο. Το 2011, δυστυχώς, είχαµε και την επανεµφάνιση κρουσµάτων ελονοσίας στα νότια της χώρας. Η εµφάνιση των κρουσµάτων αυτών µας δηµιουργεί προβλήµατα όσον αφορά την βαριά µας βιοµηχανία που είναι ο τουρισµός. Ο καλύτερος τρόπος για την προστασία των πολιτών και των τουριστών είναι η εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων καταπολέµησης κουνουπιών που προϋποθέτουν ανάλυση εντοµολογικών δεδοµένων, χρήση γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS), καθώς και λήψη αποφάσεων σχετικά µε την εφαρµογή ψεκαστικών εφαρµογών ή άλλων δράσεων. Τέτοιου είδους έργα βασίζονται στη λήψη αποφάσεων µε γνώµωνα το περιβαλλοντικό και οικονοµικό κόστος-όφελος και τη διαχείριση επικινδυνότητας. Η παρακολούθηση των εστιών αναπαραγωγής προνυµφών κουνουπιών, η τυπολογία τους, η αξιολόγηση της παραγωγικότητάς τους στο αστικό περιβάλλον (φρεάτια οµβρίων υδάτων, βόθροι), στις αγροτικές (ορυζώνες, αποστράγγιστικά κανάλια) και στους υγροτόπους (µε βάση 3

4 27 τύπους βλάστησης), η περιβαλλοντική µηχανική - όποτε είναι εφικτό, η παρακολούθηση δικτύων ζώων-δεικτών (περιστέρια, κοτόπουλα), η συλλογή ενήλικων κουνουπιών, η εκπαίδευση των ανθρώπων και δράσεις που πρέπει να γίνουν, όλα αυτά είναι στοιχεία απαραίτητα για την ορθολογική διαχείριση ενός αποτελεσµατικού και περιβαλλοντικά ορθού έργου ελέγχου κουνουπιών. Τα ολοκληρωµένα προγράµµατα ελέγχου κουνουπιών που στηρίζονται κυρίως στην προνυµφοκτονία (καταπολέµηση κουνουπιών στο στάδιο της προνύµφης µέσα στο νερό) και λιγότερο στην ακµαιοκτονία (καταπολέµηση κουνουπιών στο στάδιο του ακµαίου, τέλειου εντόµου) αποτελούν αυτή τη στιγµή τα µεγαλύτερα έργα εφαρµοσµένης οικολογίας στην Ευρώπη. Σηµαντική επιστηµονική υποστήριξη Η καταπολέµηση κουνουπιών µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας στηρίζεται σε µια αλληλουχία επιστηµονικών εργασιών, κυριότερες από τις οποίες είναι η ταυτοποίηση ειδών κουνουπιών, ο εντοπισµός, η αξιολόγηση, η αποτύπωση και η τυπολογία εστιών αναπαραγωγής. Αντικείµενα αιχµής, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, µεταξύ άλλων, είναι: η οικολογική χαρτογράφηση εκτεταµένων φυσικών συστηµάτων, η ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και λογισµικών παρακολούθησης έργων καταπολέµησης, η ορθολογική διαχείριση υδάτων στους ορυζώνες µε στόχο τη µείωση της παραγωγικότητας σε προνύµφες κουνουπιών, η βιολογική καταπολέµηση κουνουπιών µε τη χρήση ενδηµικής ιχθυοπανίδας ή/και άλλων οργανισµών ως φυσικών θηρευτών ή/και ανταγωνιστών των προνυµφών των κουνουπιών, η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέων σκευασµάτων, οι υγειονοµικές επιπτώσεις κουνουπιών, οι µεθοδολογίες αξιολόγησης έργων καταπολέµησης κουνουπιών, η βελτιστοποίηση µεθόδων ψεκασµού, η ανάπτυξη ανθεκτικότητας εντοµοκτόνων, η αξιολόγηση επιδηµιολογικού κινδύνου. Οικολογική χαρτογράφηση Η καταπολέµηση σε εκτεταµένα υγροτοπικά συστήµατα προϋποθέτει σηµαντική γνώση των συστηµάτων αυτών και βασίζεται στην οικολογική χαρτογράφηση: η αναγνώριση, η εµβαδοµέτρηση και η αποτύπωση επί χάρτου των φυτοκοινωνιών που αποτελούν τις εν δυνάµει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, βελτιστοποιούν χωροχρονικά τις απαιτούµενες παρεµβάσεις και µειώνουν δραστικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σηµαντική παρουσία επιστηµόνων στο πεδίο Η φυσική παρουσία δεκάδων επιστηµόνων της Οικοανάπτυξης για τις δειγµατοληψίες κουνουπιών σε ένα µεγάλο µέρος παραθαλάσσιων κυρίως υγροτόπων της ηπειρωτικής 4

5 Ελλάδας που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Φύση 2000 ή/και προστατεύονται βάσει των συνθηκών Ramsar µας δίνει δυνατότητες παρακολούθησης επιλεγµένων βιοτικών και αβιοτικών παραµέτρων των εν λόγω συστηµάτων επί 4-6 µήνες κάθε χρόνο. Περιορισµένες συνολικά παρεµβάσεις Η προεργασία σε επίπεδο οικολογικής χαρτογράφησης και οι εβδοµαδιαίες δειγµατοληψίες προνυµφών οδηγούν σε στοχευµένες και τελικά πολύ περιορισµένες παρεµβάσεις. Σκευάσµατα φιλικά προς το περιβάλλον Τα σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα αποκλειστικά προνυµφοκτόνα (δηλαδή εντοµοκτόνα που προσβάλλουν τις προνύµφες και όχι τα ακµαία των κουνουπιών και σε καµία περίπτωση ωφέλιµα έντοµα, όπως οι µέλισσες, και ανώτερους οργανισµούς, όπως πτηνά και θηλαστικά) στις πολύ χαµηλές ενδεδειγµένες δοσολογίες. Ελάχιστες οι επιπτώσεις στους οργανισµούς µη-στόχους Στην περίπτωση των φυσικών συστηµάτων και ορυζώνων, η µαζικότητα και ο συγχρονισµός της εµφάνισης των προνυµφών των κουνουπιών, κυρίως στην περίπτωση των πληµµυρικών κουνουπιών, είναι τέτοιας κλίµακας που πολλές φορές δεν υπάρχουν άλλοι υδρόβιοι οργανισµοί πέραν των κουνουπιών. Σε τουριστικές περιοχές, όπως η Χαλκιδική, µε µεγάλους αριθµούς επισκεπτών και παραθεριστών, ένα σηµαντικό µέρος των παρεµβάσεων κατά τη θερινή περίοδο γίνεται σε αποδέκτες λυµάτων ή/και οµβρίων (χωροθετηµένους ή όχι, ρέµατα, βιολογικούς καθαρισµούς, σηπτικούς βόθρους, αποχετευτικό σύστηµα κ.ο.κ.), σε θέσεις συνεπώς, στις οποίες τα συγκεκριµένα σκευάσµατα µάλλον εξυγιαίνουν παρά υποβαθµίζουν το περιβάλλον. Κουνούπια και άγρια πανίδα Υπάρχει πολύ µικρή αλληλεπικάλυψη της περιόδου που είναι δραστήρια τόσο τα πουλιά όσο και τα κουνούπια και έτσι τα εντοµοφάγα πουλιά έχουν πραγµατικά λίγες ευκαιρίες για να τραφούν µε κουνούπια. Μεγάλοι πληθυσµοί κουνουπιών προξενούν σηµαντικά προβλήµατα στη βιωσιµότητα των ζώων, όπως παρεµπόδιση τροφοληψίας, διακοπή κύησης, δυσκολίες στη φροντίδα νεογνών, αλλά ακόµη και ασθένειες και µαζικούς θανάτους. Η διατήρηση των πληθυσµών των κουνουπιών σε χαµηλά επίπεδα µπορεί να είναι τελικά τουλάχιστον εξ ίσου ευεργετική για την άγρια πανίδα όσο και για τους ανθρώπους. Όχληση κουνουπιών: σηµαντικότατο περιβαλλοντικό πρόβληµα 5

6 Σε σειρά ερωτηµατολογίων που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο από το 1999 και µέχρι σήµερα σε περιοχές της Κ. Μακεδονίας που µαστίζονται από τα κουνούπια, οι κάτοικοι κατατάσσουν το πρόβληµα των κουνουπιών στην πρώτη θέση σε σχέση µε άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως η διάθεση υγρών λυµάτων και στερεών αποβλήτων, η ποιότητα του πόσιµου νερού, η χρήση φυτοφαρµάκων, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η µείωση της έκτασης του φυσικού περιβάλλοντος. Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη µη εφαρµογή οργανωµένων προγραµµάτων καταπολέµησης Εάν σε µια περιοχή που χαρακτηρίζεται από µεγάλη όχληση κουνουπιών, δεν εκτελείται οργανωµένο πρόγραµµα προνυµφοκτονίας, τότε υπάρχουν δύο ενδεχόµενα: Είτε οι κάτοικοι προσφεύγουν σε λύσεις ατοµικής προστασίας, µε εντοµοαπωθητικά ρεύµατος ή επάλειψης ή παρόµοια σκευάσµατα αµφίβολης αποτελεσµατικότητας και κυρίως αγνώστου επικινδυνότητας για τους χρήστες, είτε πραγµατοποιούνται ακµαιοκτονίες πυροσβεστικής µορφής του τύπου spray and hope (ψεκάζω και ελπίζω), πρακτική που ήταν κυρίαρχη στην Ελλάδα µέχρι το Πετυχηµένο έργο εφαρµοσµένης οικολογίας σηµαίνει κοινωνική συναίνεση Τα έργα οργανωµένης καταπολέµησης κουνουπιών είναι πολυδιάστατα και απαιτούν την εµπλοκή και σύγκλιση ετερογενών για τα ελληνικά δεδοµένα οµάδων: απλών πολιτών, επιστηµόνων, πολιτικών, αγροτών, κτηνοτρόφων, εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων, µελισσοκόµων, επαγγελµατιών τουριστικών επιχειρήσεων κ.ο.κ. Η περιβαλλοντικά συµβατή δράση, η σηµαντική φυσική παρουσία στο πεδίο και η καλή µαρτυρία (που έπεται λογικά της µείωσης της όχλησης των κουνουπιών, ή και αντιµετώπισης προβληµάτων δηµόσιας υγείας), σε οικισµούς που βρίσκονται κοντά σε σηµαντικά από οικολογική άποψη υγροτοπικά συστήµατα (κυρίως παράκτιοι υγρότοποι ή και ορυζώνες, ή είναι υψηλής επικινδυνότητας σε σχέση µε τις δύο ασθένειες που µας απειλούν Ιός του. Νείλου και ελονοσία), είναι τρία πολύ θετικά στοιχεία. Τα προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών που αποδεδειγµένα πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές είναι όντως πετυχηµένα παραδείγµατα εφαρµοσµένης οικολογίας γιατί, σε αντίθεση µε τα αποτυχηµένα, διασφαλίζουν δύο αυτονόητους, αλλά και ταυτόχρονα πολύ δύσκολους για την ελληνική πραγµατικότητα, στόχους: την περιβαλλοντικά συµβατή θετική δράση και την αποδοχή από την τοπική κοινωνία και συνεπώς την διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους. 6

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΉΜΑ EΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΊΑΣ ΝΟΣΗΜΆΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. 29

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. 29 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Ιούλιος 2013 Αρ. 29/ Έτος 3ο ISSN 1792-9016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ερευνητική Εργασία: Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ευτύχιος Σαρτζετάκης Χαρίσης Τζαναβάρας και Βένος Καρατζόγλου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες άδειες ρύπανσης - όχλησης. Στην αρχή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου

Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου 1 Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου Βαγιάννη Ελένη (*), MSc, Υποψήφια διδάκτωρ, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY......6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ....8 1.1. Παράκτιος χώρος και παράκτια ζώνη: Βασικές έννοιες και ορισµοί......8 1.2. Η σηµασία του ελληνικού παράκτιου

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια προβλήµατα στη διαχείριση του νερού

Παγκόσµια προβλήµατα στη διαχείριση του νερού 07 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες φύλλο εκπαιδευτικών Ποια είναι τα παγκόσµια περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ από ηµήτριο Καλόσακα Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο έρευνας Ιούνιος, 26 1. EΚΤΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗ Σε έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη στάση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, (Α.Μ.814) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH.

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH. Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ζωγόπουλος Ε. 1 ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω, E-mail: ezogo@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: Διαχείριση υδατικών πόρων: Μία ουσιαστική συνιστώσα της Ανάπτυξης στην Ελλάδα Σπουδαστής: Χρονόπουλος Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα