ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus MADE IN ITALY. design & production ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus MADE IN ITALY. design & production ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO"

Transcript

1 MADE IN ITALY design & production ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus /GRECO

2 2

3 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ... 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ... 6 Στοιχεία anastasia plus... 7 Κάρτα ραδιοεπικοινωνίας/έκτακτης ανάγκης... 7 Επαναφορά... 7 χαρακτηριστικά δικτύου σωληνώσεων... 8 Λειτουργία δικτύου σωληνώσεων ως εργοστασιακή προεπιλογή... 8 Λειτουργία δικτύου σωληνώσεων με θερμοστάτη ή αισθητήρα (προαιρετικά)... 8 συμπληρωματικός θερμοστάτης TA (προαιρετικά)... 9 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ... 9 Ασφάλεια... 9 Πέλετ και φόρτωση...10 υπολογιστής παλάμης...11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ...11 Είδος μπαταριών και αντικατάσταση...11 χαρακτηριστικά του υπολογιστή παλάμης...12 ΟΘΟΝΗ...13 Γενικό μενού...14 Βασικές οδηγίες...14 Ρυθμίσεις για την ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ...15 DATE AND TIME SETTINGS (ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας)...15 SET LANGUAGE (ρύθμιση γλώσσας)...15 Λειτουργία και λογική μονάδα...16 USER MENU (Μενού χρήστη)...17 PELLETS (πέλλετ)...17 V1 - FAN (V1 - Αέρας)...17 reset...17 SET CHRONO (ρύθμιση χρονοδιακόπτη)...18 ENABLE CHRONO (Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη)...18 SET PRG 1-4 (ρύθμιση προγραμμάτων 1-4)...18 DUCTING (δίκτυο σωληνώσεων)...19 SETTINGS (ρυθμίσεις)...19 SET CLOCK (ρύθμιση ρολογιού)...19 LANGUAGE (γλώσσα)...19 DISPLAY (Οθόνη)...20 stand - by...20 Delta t...21 Συμπληρωματικές λειτουργίες...21 COMFORT...21 Καθαρισμός και συντήρηση...22 συντήρηση...22 Καθαρισμός και συντήρηση με ευθύνη του χρήστη...22 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ...26 ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ)...26 Εμφανίσεις...29 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ...30 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

4 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας υψηλότατου επιπέδου και ένα design πάντα μοντέρνο, με σκοπό να ικανοποιεί πάντα με απόλυτη ασφάλεια την φανταστική αίσθηση που η θερμότητα της φλόγας μπορεί να σας δώσει. Προειδοποιήσεις Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα μαζί με τη συσκευή ακόμη και σε περίπτωση εκχώρησης σε άλλο ιδιοκτήτη, χρήστη, ή μεταφοράς σε άλλο μέρος. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας ζητήστε ένα άλλο αντίτυπο από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας. Αυτό το προϊόν πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σαφώς κατασκευαστεί. Αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη υπευθυνότητα συμβατική και εξωσυμβατική του κατασκευαστή για ζημιές που προκαλούνται σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, από λάθη εγκατάστασης, τακτικής συντήρησης και από ακατάλληλη χρήση. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει όλη την ευθύνη της οριστικής εγκατάστασης και της επακόλουθης καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου προϊόντος Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα στην οποία εγκαθίσταται η συσκευή, καθώς και τις οδηγίες που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο. O κατασκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτών των προδιαγραφών. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και πληρότητα της συσκευής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Όλα τα ηλεκτρικά συστατικά μέρη που αποτελούν τη συσκευή εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία θα πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια μέρη αποκλειστικά από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Ασφάλεια Απαγορεύεται η χρήση της γεννήτριας από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία εκτός και αν επιβλέπονται ή εκπαιδεύονται ως προς τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην αγγίζετε τη γεννήτρια με γυμνά πόδια και με βρεγμένα ή υγρά μέρη του σώματος. Απαγορεύεται να τροποποιείται τις συσκευές ασφαλείας ή ρύθμισης χωρίς εξουσιοδότηση ή τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τραβάτε, αποσυνδέετε ή στρίβετε τα ηλεκτρικά καλώδια που προεξέχουν από τη σόμπα ακόμη και είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνίσταται η τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής. Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση. Αποφεύγετε να κλείνετε ή να μειώνετε τις διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού του χώρου εγκατάστασης, τα ανοίγματα αερισμού είναι απαραίτητα για τη σωστή καύση. Μην αφήνετε τα στοιχεία της συσκευασίας κοντά στα παιδιά ή σε άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς βοήθεια. Κατά την κανονική λειτουργία του προϊόντος η πόρτα της εστίας πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή. Όταν η συσκευή λειτουργεί είναι ζεστή στην επαφή, συγκεκριμένα σε όλα τα εξωτερικά μέρη, για το λόγο αυτό συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή. Ελέγχετε για την παρουσία τυχόν εμποδίων πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά από μια μεγάλη περίοδο μη χρήσης της. Η γεννήτρια έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε περίπτωση πολύ δυσμενών καιρικών συνθηκών (δυνατό άνεμο, παγετό) μπορεί να επέμβουν τα συστήματα ασφαλείας τα οποία θα απενεργοποιήσουν τη γεννήτρια. Αν επισημανθεί κάτι τέτοιο επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία υποστήριξης και σε κάθε περίπτωση μην αποσυνδέσετε τα συστήματα ασφαλείας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς του σωλήνα καπνοδόχου εξοπλιστείτε με τα κατάλληλα συστήματα για να καταπνίξετε τις φλόγες ή ζητήστε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποτεφρωτήρας απορριμάτων. Μη χρησιμοποιείτε κανένα τύπο εύφλεκτου υγρού για την ανάφλεξη Στη φάση της πλήρωσης μη φέρνετε το σακί του πέλετ σε επαφή με το προϊόν Τα φαγεντιανά είναι προϊόντα υψηλής τεχνικής και ως εκ τούτου μπορεί να παρουσιάσουν πολύ μικρά σκασίματα, ρωγμές και χρωστικές ατέλειες. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η απόδειξη της υψηλής ποιότητας. Το σμάλτο και τα φαγεντιανά, λόγω του διαφορετικού συντελεστή θερμικής διαστολής, παράγουν μικρο-ρωγμές (ράγισμα) που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα. Για τον καθαρισμό των φαγεντιανών σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αν χρησιμοποιείτε ένα οποιοδήποτε καθαριστικό ή υγρό, αυτό το τελευταίο μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό των κοιλωμάτων τονίζοντάς τα. Τακτική Συντήρηση Σύμφωνα με το διάταγμα της 22 Ιανουαρίου 2008 Αρ. 37 άρθρο 2 η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει επεμβάσεις που στοχεύουν στο να περιορίζουν τη φθορά της κανονικής χρήσης, καθώς και την αντιμετώπιση ατυχημάτων που επιφέρουν την ανάγκη των πρώτων επεμβάσεων, οι οποίες ωστόσο δεν μεταβάλλουν τη δομή της εγκατάσταση όπου γίνεται η επέμβαση ή τον προορισμό της χρήσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών που ισχύουν και του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή. 4

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γενικά Τα καυσαέρια και οι υδραυλικές συνδέσεις θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τεκμηρίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να παραδώσει στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που ενεργεί για αυτόν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη δήλωση συμβατότητας της εγκατάστασης, που σχετίζεται με: 1) το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης της συσκευής και των συστατικών μερών της εγκατάστασης (όπως για παράδειγμα αγωγοί διοχέτευσης καπνού, τζάκι, κλπ.), 2) φωτοτυπία ή φωτογραφία της πλάκας τζακιού, 3) εγχειρίδιο εγκατάστασης (όπου προβλέπεται). Συνιστούμε στον εγκαταστάτη να ζητήσει απόδειξη της τεκμηρίωσης που έχει παραδοθεί και να τη φυλάξει μαζί με ένα αντίγραφο της τεχνικής τεκμηρίωσης σχετικά με την εγκατάσταση που έχει γίνει. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, θα πρέπει να ζητηθεί εκ των προτέρων η γνώμη του διαχειριστή. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο εσωτερικό χώρων με κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης απαγορεύεται η εγκατάσταση στο εσωτερικό οικιακών χώρων (με εξαίρεση τις συσκευές με στεγανή λειτουργία): στους οποίους υπάρχουν συσκευές υγρών καυσίμων συνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας που λαμβάνουν τον αέρα καύσης στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένες, ή στους οποίους υπάρχουν συσκευές αερίου τύπου Β για τη θέρμανση των χώρων, με ή χωρίς παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και σε χώρους με τους οποίους γειτνιάζουν και επικοινωνούν, ή στους οποίους ωστόσο η ύφεση που μετριέται σε λειτουργία μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερο από 4 Pa* Εγκαταστάσεις σε μπάνιο, υπνοδωμάτια και γκαρσονιέρες Σε μπάνιο, υπνοδωμάτια και γκαρσονιέρες επιτρέπεται αποκλειστικά η στεγανή εγκατάσταση ή συσκευές κλειστής εστίας με λήψη που διοχετεύεται από εξωτερικό αέρα καύσης. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι επιφάνειες στήριξης ή/και τα σημεία υποστήριξης θα πρέπει να έχουν φέρουσα ικανότητα κατάλληλη να αντέξει το συνολικό βάρος της συσκευής, των αξεσουάρ και των επενδύσεων της ίδιας. Αν το πάτωμα είναι κατασκευασμένο από καύσιμο υλικό, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα άκαυστο υλικό προστασίας που προστατεύει το μπροστινό μέρος από τυχόν πτώση των καυσαερίων κατά το συνήθη καθαρισμό. Για τη σωστή λειτουργία, η γεννήτρια θα πρέπει να τοποθετείται σε αλφάδι. Τα παρακείμενα πλευρικά και πίσω τοιχώματα και η επιφάνεια στήριξης στο πάτωμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη εύφλεκτο υλικό. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Επιτρέπεται η εγκατάσταση δίπλα σε εύφλεκτα υλικά ή ευαίσθητα στη θερμότητα εφόσον παρεμβάλλονται κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας, που υποδεικνύονται στην ετικέτα που βρίσκεται στην αρχή του εγχειριδίου (σελ.2). Σε περίπτωση μη εύφλεκτων υλικών θα πρέπει να διατηρηθεί μια πλευρική και οπίσθια απόσταση τουλάχιστον 50mm. Για τα προϊόντα που παρασκευάζονται με οπίσθια διαχωριστικά επιτρέπεται η εγκατάσταση στο ίδιο επίπεδο με το τοίχωμαμόνο για το πίσω μέρος. πλάκα προστασίας Λήψη αέρα Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλους τους νόμους και τα εθνικά, περιφερειακά, επαρχιακά και δημοτικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα στην οποία εγκαθίσταται η συσκευή καθώς και τις οδηγίες που περιέχονται στο εν λόγω εγχειρίδιο χρήσης. Εγκατάσταση ένθετων Σε περίπτωση εγκατάστασης ένθετων, θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της συσκευής και κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτροφόρα μέρη. Οποιαδήποτε καλωδίωση όπως για παράδειγμα το καλώδιο τροφοδοσίας ή οι αισθητήρες περιβάλλοντος θα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο ούτως ώστε να μην καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του ένθετου ή να έρχονται σε επαφή με τα θερμά μέρη. Αερισμός και εξαερισμός των χώρων της εγκατάστασης Ο αερισμός θεωρείται επαρκής όταν ο χώρος είναι εξοπλισμένος με αεραγωγούς με βάση τον πίνακα: Κατηγορίες των συσκευών Πρότυπο αναφοράς Ποσοστό του τμήματος σαφές άνοιγμα ανάλογα με το τμήμα εξόδου των καπνών της συσκευής Ελάχιστη καθαρή τιμή ανοίγματος αγωγού αερισμού Σόμπες pellet UNI EN cm² Λέβητες UNI EN % 100 cm² * 4pa - αναφορά για την Ιταλία σύμφωνα με το πρότυπο UNI Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα στην οποία εγκαθίσταται η συσκευή. 5

6 Αν υπάρχουν συσκευές αερίου τύπου Β με διακεκομμένη λειτουργία που δεν προορίζονται για θέρμανση θα πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγμα αερισμού ή/ και εξαερισμού. Οι αεραγωγοί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: να προστατεύονται με σχάρες, μεταλλικά δίχτυα, κλπ., χωρίς να μειώνεται ωστόσο το χρήσιμο σαφές τμήμα. να κατασκευάζονται με τρόπο ώστε καθιστούν δυνατές τις εργασίες της συντήρησης, να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να φράξουν, Η εισροή του καθαρού αμόλυντου αέρα μπορεί να ληφθεί ακόμη και σε χώρους παρακείμενους σε εκείνο της εγκατάστασης (έμμεσος αερισμός και εξαερισμός) εφόσον η εισροή αυτή μπορεί να επιτευχθεί ελεύθερα μέσω μόνιμων ανοιγμάτων που επικοινωνούν με έξω. Ο παρακείμενος χώρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως γκαράζ, αποθήκη εύφλεκτων υλικών ή δραστηριοτήτων με κίνδυνο πυρκαγιάς, μπάνιο, υπνοδωμάτιο ή ως κοινόχρηστος χώρος της κατοικίας. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ Σε περίπτωση σύνδεσης του αέρα καύσης, ο σωλήνας που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι αντιπυρικός και ανθεκτικός σε τουλάχιστον 110 C. ΚΑΥΣΑΡΕΡΙΑ Η γεννήτρια θερμότητας λειτουργεί υπό υποπίεση και είναι εξοπλισμένη με ανεμιστήρα στην έξοδο για την αποβολή των καπνών. Το σύστημα εξάτμισης θα πρέπει να είναι μοναδικό για τη γεννήτρια, δεν επιτρέπονται εκκενώσεις σε καπνοδόχο από κοινού με άλλες συσκευές. Τα εξαρτήματα του συστήματος απαγωγής καπνού πρέπει να επιλέγονται σε σχέση με τον τύπο της συσκευής που πρόκειται να εγκατασταθεί σύμφωνα με: UNI/ TS σε περίπτωση μεταλλικών καπνοδόχων, ιδίως σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην περιγραφή, UNI EN και UNI EN , UNI EN 1457,.-UNI EN 1806: σε περίπτωση μη μεταλλικών καπνοδόχων. Το μήκος του οριζόντιου τμήματος θα πρέπει να είναι ελάχιστο και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα, με μια ελάχιστη κλίση του 3% προς τα πάνω. Ο αριθμός των αλλαγών κατεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου εκείνου που οφείλεται στη χρήση του στοιχείου σε "Τ" δεν πρέπει να είναι ανώτερο του 4. Θα χρειαστεί να προβλέψετε για μια σύνδεση "Τ" με καπάκι για τη συγκέντρωση των συμπυκνωμάτων στη βάση του κάθετου τμήματος. Απαιτείται, αν η εξάτμιση δεν ταιριάζει σε μια υπάρχουσα καπνοδόχο, ένα κάθετο τμήμα με ένα αντιανεμικό τερματικό ( UNI 10683). Ο κάθετος αγωγός μπορεί να είναι εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου. Αν το κανάλι καπνού τοποθετείται σε μια υπάρχουσα καπνοδόχο, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη για τα στερεά καύσιμα. Αν το κανάλι καπνού είναι εξωτερικά του κτιρίου θα πρέπει να είναι πάντα μονωμένο. Τα κανάλια καπνού θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μια υποδοχή στεγανότητας για τυχόν δειγματοληψίες καπνού. Όλα τα τμήματα του αγωγού καπνών θα πρέπει να επιθεωρούνται. Θα πρέπει να προβλεφθούν ανοίγματα επιθεώρησης για τον καθαρισμό. ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Οι απολήξεις καπνοδόχου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: να έχουν χρήσιμο τμήμα εξόδου όχι μικρότερο από το διπλάσιο του τζακιού/διασωληνωμένο σύστημα στο οποίο έχει εισαχθεί. να διαμορφώνονται έτσι ώστε να εμποδίζεται η διείσδυση της βροχής και του χιονιού στο τζάκι/διασωληνωμένο σύστημα να κατασκευάζονται με τρόπο έτσι ώστε, ακόμη και στην περίπτωση ανέμων παντός κατεύθυνσης και κλίσης, να εξασφαλίζεται η εκκένωση των προϊόντων της καύσης Παραδείγματα σωστής σύνδεσης στην καπνοδόχο Προστασία από τη βροχή και τον άνεμο Προστασία από τη βροχή και τον άνεμο Μονωμένος αεραγωγός Max 3 mt Σύνδεση "T" αντισυμπύκνωσης με καπάκι επιθεώρησης 3-5% Σύνδεση "T" με καπάκι επιθεώρησης Μονωμένη σύνδεση "T" με καπάκι επιθεώρησης Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλους τους νόμους και τα εθνικά, περιφερειακά, επαρχιακά και δημοτικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα στην οποία εγκαθίσταται η συσκευή καθώς και τις οδηγίες που περιέχονται στο εν λόγω εγχειρίδιο χρήσης. ΣΥΝΔΕΣΗ με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η γεννήτρια παρέχεται με καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που θα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα των 230V 50 Hz, κατά προτίμηση με μαγνητοθερμικό διακόπτη. Η ηλεκτρική πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι έγκυρη. Ελέγξτε ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα του κυκλώματος γείωσης. Μια μη κατάλληλη γείωση της εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία για την οποία ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Διακυμάνσεις της τροφοδοσίας μεγαλύτερες του 10% μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο προϊόν. 6

7 Στοιχεία anastasia plus (πίσω προβολή της σόμπας) Κάρτα ραδιοεπικοινωνίας/έκτακτης ανάγκης Έξοδος απαερίων Δίκτυο σωληνώσεων Ζ1 Είσοδος αέρα καύσιμο On/OFF Επαναφορά Δίκτυο σωληνώσεων Ζ2 Είσοδος εξωτερικών θερμοστατών Z1 Z2 TA Σειριακή είσοδος Τροφοδοσία και ασφάλεια Κάρτα ραδιοεπικοινωνίας/έκτακτης ανάγκης Η σόμπα διαθέτει μία κάρτα ραδιοεπικοινωνίας έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στο πίσω μέρος, η οποία χρησιμεύει στο βασικό χειρισμό της σόμπας σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας που υπολογιστή παλάμης. Οι λειτουργίες τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί η κάρτα έκτακτης ανάγκης είναι: Είσοδος σύνδεσης υπολογιστή παλάμης. - L1 L1 : Κίτρινο led Σβηστό led: απουσία ραδιοεπικοινωνίας Αναμμένο led: ραδιοεπικοινωνία ενεργή - L2 L2 : Κόκκινο led Σβηστό led: κανονική λειτουργία. Αναμμένο led: συναγερμός σε εξέλιξη. - L3 P1 L3 Πράσινο led Σβηστό led: σόμπα σβηστή. Αναμμένο led: σόμπα αναμμένη. Led που αναβοσβήνει: σόμπα σε φάση καθαρισμού. P1: On/ Off σόμπας. L4 P2 L4 : Κίτρινο led Αναμμένο led: η σόμπα λειτουργεί στην 5η ισχύ. P2: Ρύθμιση της 5ης ισχύος. L5 P3 L5 : Κίτρινο led Αναμμένο led: η σόμπα λειτουργεί στην 1η ισχύ. P3: Ρύθμιση της 1ης ισχύος. 7

8 χαρακτηριστικά δικτύου σωληνώσεων Το μοντέλο ANASTASIA PLUS διαθέτει 2 ανεξάρτητες εξόδους για το δίκτυο σωληνώσεων. Τα δίκτυα σωληνώσεων Ζ1-Ζ2 έχουν ενεργοποιηθεί εργοστασιακά. Χαρακτηριστικά: διάμετρος εξόδου δικτύου σωληνώσεων 2x80 mm μέγιστο συνιστώμενο μήκος δικτύου σωληνώσεων 8μ. δίκτυο σωληνώσεων με ρύθμιση θερμοκρασίας ρύθμιση της ταχύτητας αερισμού σε ποσοστό δίκτυα σωληνώσεων που ενεργοποιούνται/απενεργοπιούνται ανεξάρτητα (on-off) Δίκτυο σωληνώσεων Ζ1 TA Δίκτυο σωληνώσεων Ζ2 Z1 Z2 TA Λειτουργία δικτύου σωληνώσεων ως εργοστασιακή προεπιλογή Εργοστασιακά, τα δίκτυα σωληνώσεων Z1 και Z2 βρίσκονται πάντα σε κατάσταση αναμονής (γέφυρες Z1 και Z2) και ακολουθούν την πορεία της σόμπας. - Καμία απαιτούμενη ρύθμιση. Λειτουργία δικτύου σωληνώσεων με θερμοστάτη ή αισθητήρα (προαιρετικά) Η σόμπα διαθέτει δύο ανεξάρτητα μοτέρ για το δίκτυο σωληνώσεων. Η σύνδεση ενός εξωτερικού θερμοστάτη ή ενός αισθητήρα θερμοκρασίας (NTC 10K) στις εισόδους Z1 και Z2 που βρίσκονται στο πίσω μέρος της σόμπας, θα δώσει τη δυνατότητα ελέγχου του μοτέρ για το δίκτυο σωληνώσεων ανεξάρτητα από τη λειτουργία της σόμπας. Αρκεί να συνδέσετε έναν θερμοστάτη/αισθητήρα περιβάλλοντος και να ρυθμίσετε την θερμοκρασία που επιθυμείτε. Για λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυο σωληνώσεων, δείτε κεφάλαιο:" Μενού - Δίκτυο σωληνώσεων" με θερμοστάτης περιβάλλοντος (προαιρετικά) Αφαιρέστε τη γέφυρα στο Z1 και συνδέστε το θερμοστάτης περιβάλλοντος που βρίσκεται μέσα στο χώρο που θέλετε να θερμομετρήσετε μέσω του δικτύου σωληνώσεων Z1. Δύο τρόποι χειρισμού: Z1 MODE (Τρόπος λειτουργία Z1) στο ON: Ορίστε τη SET ZONE Z1 (ρύθμιση περιοχής ζώνης Z1) στο OFF. Με τη θερμοκρασία προς επίτευξη (επαφή κλειστή) το μοτέρ του δικτύου σωληνώσεων θα ακολουθήσει τη σόμπα. Κατά την επίτευξη της θερμοκρασίας στο θερμοστάτη (επαφή ανοιχτή,, το μοτέρ του δικτύου σωληνώσεων θα μεταφερθεί στην 1η ταχύτητα. Z1 MODE (Τρόπος λειτουργίας Z1) σε eco: Ορίστε τη SET ZONE Z1 (ρύθμιση περιοχής ζώνης Z1) στο OFF. Με τη θερμοκρασία προς επίτευξη (επαφή κλειστή) το μοτέρ του δικτύου σωληνώσεων θα ακολουθήσει τη σόμπα. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο θερμοστάτη (επαφή ανοιχτή), το μοτέρ του δικτύου σωληνώσεων θα σβήσει και στη συνέχεια θα ανάψει ξανά όταν χρειαστεί. Ανάλογες ρυθμίσεις λειτουργίας για το μοτέρ δικτύου σωληνώσεων Ζ2 8

9 με αισθητήρα (NTC 10K) Αφαιρέστε τη γέφυρα στο Z1 και συνδέστε τον αισθητήρα NTC που βρίσκεται μέσα στο χώρο που θέλετε να θερμομετρήσετε μέσω του δικτύου σωληνώσεων Z1. Δύο τρόποι χειρισμού: Z1 MODE (Τρόπος λειτουργίας Z1) στο "ON": Ορίστε στη SET ZONE Z1 (ρύθμιση περιοχής Z1) τη θερμοκρασία που επιθυμείτε (από C). Z1 MODE (Τρόπος λειτουργίας Z1) σε ECO: Ορίστε στη SET ZONE Z1 (ρύθμιση περιοχής Z1) τη θερμοκρασία που επιθυμείτε (από C). Με τη θερμοκρασία προς επίτευξη, το μοτέρ του δικτύου σωληνώσεων θα ακολουθήσει τη σόμπα. Κατά την επίτευξη της θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί στην SET ZONE Z1 (Pύθμιση περιοχής Z1), το μοτέρ του δικτύου σωληνώσεων θα μεταφερθεί στην 1η ταχύτητα. Με τη θερμοκρασία προς επίτευξη, το μοτέρ του δικτύου σωληνώσεων θα ακολουθήσει τη σόμπα. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στην SET ZONE Z1 (Pύθμιση περιοχής Z1), το μοτέρ του δικτύου σωληνώσεων θα σβήσει και στη συνέχεια θα ανάψει ξανά όταν χρειαστεί. Ανάλογε ρυθμίσει λειτουργίας για το μοτέρ δικτύου σωληνώσεων Ζ2 συμπληρωματικός θερμοστάτης TA (προαιρετικά) Η συσκευή ελέγχει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσω του συμπληρωματικού θερμοστάτη (προαιρετικό). Μετά την έναρξη (πατώντας το πλήκτρο 1 ή μέσα από το χρονοδιακόπτη) η σόμπα θα λειτουργήσει ώστε να φτάσει το ρύθμιση του θερμοστάτη προβάλλοντας Work (εργασία) (επαφή κλειστή). Ο αισθητήρας περιβάλλοντος που έχει ενσωματωθεί στον υπολογιστή παλάμης, παρακάμπτεται. Για την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση: Απαιτείται μηχανικός ή ψηφιακός θερμοστάτης. Βγάλτε την πρίζα από το ρεύμα. Βλέποντας το δίπλα σχέδιο, συνδέστε τα δύο καλώδια του θερμοστάτη (επαφή καθαρή - όχι 220 V!) στους αντίστοιχους ακροδέκτες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του μηχανήματος, το ένα χρώματος κόκκινου και το άλλο χρώματος μαύρου. Τροφοδοτήστε ξανά τη σόμπα. Πατήστε το πλήκτρο ( ), και ρυθμίστε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία να LOW-ΤΑ. TA Σε αυτό το σημείο, η σόμπα έχει ρυθμιστεί σωστά. Θα λειτουργήσει ελέγχοντας τον εξωτερικό θερμοστάτη βάσει της λειτουργίας TA (δείτε κεφάλαιο TA. OK Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από ειδικευμένο προσωπικό και/ή την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σε περίπτωση που χτυπήσει μία από τις επαναφορές, για να ελέγξετε την αιτία. Ασφάλεια Αν δεν υπάρχει τροφοδοσία της σόμπας, ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας που βρίσκεται στο συρτάρι μεταξύ διακόπτη σόμπας και σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας. TA 9

10 Πέλετ και φόρτωση Τα πέλετ κατασκευάζονται υποβάλλοντας το πριονίδι σε υψηλή πίεση, δηλαδή τα υπολείμματα καθαρού ξύλου (χωρίς βερνίκια) που παράγονται σε ξυλουργεία και από άλλες εργασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία και την μεταποίηση του ξύλου. Αυτό το είδος καυσίμου είναι απόλυτα οικολογικό γιατί δεν χρησιμοποιεί κανένα είδος συνδετικού για να γίνει συμπαγές. Η σύσταση των πέλετ στο χρόνο εξασφαλίζεται από μία φυσική ουσία που υπάρχει στο ξύλο: το λιγνίτη. Εκτός του ότι είναι οικολογικό καύσιμο, καθώς αξιοποιεί τα υπολείμματα του ξύλου, το πέλετ έχει και τεχνικά πλεονεκτήματα. Ενώ το ξύλο έχει θερμαντική ισχύ 4,4 kwh/kg. (με 15% υγρασία, δηλαδή μετά από 18 μήνες ξήρανσης) τα πέλετ έχουν 5 kwh/kg. Η πυκνότητα του είναι 650 kg/m 3 και η περιεκτικότητα σε νερό είναι ίση με το 8% του βάρους του. Για το λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητη η ξήρανση του πέλετ ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμαντική ισχύ. Το πέλετ που χρησιμοποιείται θα πρέπει να συνάδει με τα χαρακτηριστικά που ορίζουν οι κανονισμοί: EN plus - UNI EN (UNI EN ISO ) κλάση a1 - a2 Ο κατασκευαστής για τα δικά του προϊόντα συνιστά πάντα τη χρήση πέλετ διαμέτρου 6 mm. Αποθήκευση των πέλετ Για να εξασφαλίσετε την καλή καύση χωρίς προβλήματα θα πρέπει το πέλετ να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και φορτώστε πέλετ με τη βοήθεια ενός φτυαριού. Η ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΕΤ ΚΑΚΗΣ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ Η ΑΠΌ ΑΛΛΌ ΥΛΙΚΌ, ΠΡΌΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΣΗ ΤΌΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 10

11 υπολογιστής παλάμης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ OK Η διαδικασία κωδικοποίησης του υπολογιστή παλάμης: 1. Βγάλτε τη σόμπα από την πρίζα. 2. Πατήστε τα πλήκτρα και OK ταυτόχρονα μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη επιλογής της ΜΟΝΑΔΑΣ. 3. Από τα κουμπιά OK και επιλέξτε τη ρύθμιση για τη ΜΟΝΑΔΑ 4. Τροφοδοτήστε ξανά τη σόμπα. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα (στην κάρτα ραδιοεπικοινωνίας/έκτακτης ανάγκης, όλα τα led αναβοσβήνουν) επιβεβαιώστε την μονάδα που έχετε επιλέξει πατώντας το πλήκτρο OK στον υπολογιστή παλάμης. 5. Για επιβεβαίωση της διαμόρφωσης που έχει γίνει όλα τα LED της κάρτας ραδιοεπικοινωνίας/έκτακτης ανάγκης θα παραμείνουν αναμμένα για 2 δευτερόλεπτα. 6. Σε περίπτωση που OK η διαμόρφωση δεν ολοκληρωθεί σωστά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "APPLIANCE NOT FOUND" [ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΥΣΚΕΥΗ] Σε αυτή την περίπτωση, επαναλάβετε τη διαδικασία. Σε περίπτωση που η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή παλάμης και της σόμπας εμφανίζει παρεμβολές ή δεν είναι ακριβής, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας τον υπολογιστή παλάμης στη συσκευή μέσω καλωδίου. J Ο υπολογιστής παλάμης έχει ΗΔΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ με "μονάδα 0" ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ σόμπα. Για να αποφύγετε παρεμβολές θα πρέπει να ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, τροποποιώντας μία από τις σόμπες. Ορισμένες συσκευές που λειτουργούν με ραδιοεπικοινωνία (πχ. κινητά τηλέφωνα, κλπ...) ενδέχεται να παρεμβάλλονται μεταξύ του υπολογιστή παλάμης και της σόμπας. Είδος μπαταριών και αντικατάσταση Για να τοποθετήσετε/αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, αρκεί να βγάλετε το καπάκι προστασίας των μπαταριών στο πίσω μέρος του υπολογιστή παλάμης (εικόνα 1). Τοποθετήστε τις μπαταρίες τηρώντας τα σύμβολα που εμφανίζονται στον υπολογιστή παλάμης και στην ίδια την μπαταρία. Για τη λειτουργία απαιτούνται 3 μπαταρίες τύπου mini stilo AAA. (εικόνα 1) Σέβεται το περιβάλλον! Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται, περιέχουν μέταλλα βλαβερά για το περιβάλλον και θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά στους ειδικούς κάδους. 11

12 χαρακτηριστικά του υπολογιστή παλάμης Ο υπολογιστής παλάμης διαθέτει οθόνη Lcd με φωτισμό φόντου. Η διάρκεια του φωτισμού φόντου είναι 5 δευτερόλεπτα. Η οθόνη μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα, για να μειώσει την κατανάλωση των μπαταριών, σβήνει (τρόπος λειτουργίας sleep). Ανάβει και πάλι αφού πατηθεί το πλήκτρο ON/OFF (6). Προσοχή! Μην φέρνετε σε άμεση ή έμμεση επαφή τον υπολογιστή με το νερό. Ο υπολογιστής παλάμης ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε συνθήκες υγρασίας ή αν έχει εκτεθεί σε νερό Οθόνη 2. Ρύθμιση ισχύος / κύλιση του μενού / αύξηση - επιλογή ρύθμισης 3. Ρύθμιση περιβάλλοντος / κύλιση του μενού / μείωση - αποεπιλογή ρύθμισης 4. Πλήκτρο επιστροφής 5. Πλήκτρο πρόσβασης στο μενού και επιβεβαίωση 6. On/off σόμπας ή επαναφορά του τρόπου λειτουργίας sleep. 7. Σειριακή είσοδος καλωδίου 8. Θέση μπαταριών 12

13 ΟΘΟΝΗ Stand-by ενεργό Z1 - Z2 ενεργό comfort ενεργό ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Z1 Z2 STBY 10: C Crono ώρα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ χαμηλή μπαταρία 10:50 Δείχνει την επαφή του συμπληρωματικού εξωτερικού θερμοστάτη.. LOW TA OFF 10:50 NO IGNITION (Απουσία έναυσης) προσδιορισμός του συναγερμού/της ανωμαλίας ALL DEPR Συναγερμός/ ανωμαλία σε εξέλιξη 13

14 Γενικό μενού πλήκτρο λειτουργία πλήκτρο λειτουργία Κύλιση των παραμέτρων Τροποποίηση στοιχείων ρύθμισης Πλήκτρο επιστροφής-εξόδου Πλήκτρο έναρξης-σβησίματος OK Πλήκτρο πρόσβασης στο μενού OK User OK MENU OK Set chrono Enable chrono set prg1 set prg2 set prg3 % Pellets % v1 FAN reset DUCTING Z1 mode set prg4 set zone Z1 Z1 FAN % Z2 mode Settings set clock set zone Z2 language Z2 FAN % display stand-by delta t *stove status *TECHNICAL MENU *TECHNICIANS ONLY Βασικές οδηγίες Κατά τη διάρκεια των πρώτων ενεργοποιήσεων της σόμπας πρέπει να δώσετε προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές: Μπορεί να παραχθούν ελαφρές οσμές οφειλόμενες στη ξήρανση του χρώματος και της σιλικόνης που χρησιμοποιείται. Αποφύγετε την παρατεταμένη παραμονή στο χώρο. Μην αγγίζετε τις επιφάνειες που μπορεί να είναι ακόμη ασταθής. Αερίστε καλά και περισσότερες φορές το χώρο. Η σκλήρυνση των επιφανειών τερματίζεται μετά από μερικές διαδικασίες θέρμανσης. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την καύση απορριμμάτων. Πριν προχωρήσετε με την έναυση της σόμπας είναι απαραίτητο να ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία: Η υδραυλική εγκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές του εγχειριδίου. Η δεξαμενή πρέπει να είναι γεμάτη με πέλλετ Ο θάλαμος καύσης πρέπει να είναι καθαρός Το μαγκάλι πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερο και καθαρό Ελέγξτε το ερμητικό κλείσιμο της πόρτας φωτιάς και του συρταριού τέφρας Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά Ο διπολικός διακόπτης στο πίσω δεξιά μέρος πρέπει να είναι στη θέση 1. 14

15 Ρυθμίσεις για την ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ Αφού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της γεννήτριας, γυρίστε το διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος στη θέση (I). Ο διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σόμπας δίνει τάση στην κάρτα της γεννήτριας. Η σόμπα παραμένει σβηστή και στον πίνακα εμφανίζεται μία πρώτη οθόνη με την επιγραφή OFF. Συχνότητα δικτύου 50/ 60Hz Σε περίπτωση που η γεννήτρια έχει εγκατασταθεί σε χώρα με συχνότητα 60Hz, θα εμφανίσει "incorrect line frequency" [λανθασμένη συχνότητα δικτύου] Αλλάξτε, αν χρειάζεται, τη συχνότητα σε 60Hz. DATE AND TIME SETTINGS (ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας) Αυτό το μενού ρυθμίζει την ώρα και την ημερομηνία. settings set clock xx:xx - dd/mm/yy ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας language ita-ing-fra-ted-spa ρύθμιση γλώσσας SET LANGUAGE (ρύθμιση γλώσσας) Αυτό το μενού ρυθμίζει τη γλώσσα. settings set clock xx:xx - dd/mm/yy ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας language ita-ing-fra-ted-spa ρύθμιση γλώσσας ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΥΣΗ! ΣΕ ΦΑΣΗ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΗ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΣΑΚΟ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΚΑΥΤΗ ΣΟΜΠΑ! Σε περίπτωση συνεχόμενων αποτυχημένων εναύσεων επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. NO IGNITION (Απουσία έναυσης) J Η πρώτη έναυση μπορεί και να αποτύχει, δεδομένου ότι ο κοχλίας είναι άδειος και δεν καταφέρνει πάντα να φορτώσει εγκαίρως το μαγκάλι με την αναγκαία ποσότητα πέλλετ για την κανονική έναρξη της φλόγας. Αν το πρόβλημα εμφανιστεί μόνο μετά από μερικούς μήνες λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι οι τακτικές εργασίες καθαριότητας, που αναφέρονται στο εγχειρίδιο της σόμπας, έχουν εκτελεστεί σωστά. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής χωρίς το διαχωριστικό ΚΑΙ/Η το ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΛΟΓΑΣ (δείτε τη διπλανή εικόνα) Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ του διαχωριστικού επηρεάζει την ασφάλεια του προϊόντος και έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπεί της ισχύς της εγγύησης. Σε περίπτωση σοβαρής φθοράς ή αλλοίωσης, ζητήστε αντικατάσταση του εξαρτήματος από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (Η αντικατάσταση δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος καθώς πρόκειται για εξάρτημα που υπόκειται σε φθορά). ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΦΛΟΓΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΛΙΟΥ 15

16 Λειτουργία και λογική μονάδα IGNITION (Έναυση) Αφού ελέγξετε τα σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, πατήστε το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα για να ανάψετε τη σόμπα. Για τη φάση της έναρξης διατίθενται 15 λεπτά, μετά την έναρξη και την επίτευξη OKτης θερμοκρασία ελέγχου, η σόμπα θα διακόψει τη φάση της έναρξης και θα περάσει στην STARTING [ΕΚΚΙΝΗΣΗ] STARTING (Εκκίνηση) Στη φάση της εκκίνησης η σόμπα καθορίζει την καύση, αυξάνοντας προοδευτικά την καύση και στη συνέχει ξενικά των αερισμό και προχωρεί σε WORK [ΕΡΓΑΣΙΑ]. WORK (Εργασία) OK Κατά τη φάση λειτουργίας η σόμπα θα μπει στη ρύθμιση ισχύος και θα λειτουργήσει ώστε να φτάσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος που έχει οριστεί. Δείτε παρακάτω REGULATION OF SET THERMOSTAT (Ρύθμιση SET θερμοστάτη) OK Πατώντας το πλήκτρο εμφανίζεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας, που μπορεί να αλλάξει από τα πλήκτρα ως 40 C - Hot. Η επιβεβαίωση της αλλαγής γίνεται πατώντας το πλήκτρο OK. LOW-TA - hot ή από LOW-TA-07 Στην περίπτωση που η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι LOW-TA [χαμηλή] (ρύθμιση κάτω από το κατώφλιο των 7 C) η OK σόμπα θα λειτουργεί πάντα στο ελάχιστο. Στην περίπτωση που η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι στο Hot [υψηλή] (ρύθμιση άνω του κατωφλίου των 40 C) η σόμπα δεν θα διαμορφωθεί, λειτουργώντας πάντα και μόνο στην ισχύ που έχει ρυθμιστεί. OK REGULATION OF SET POWER (Ορισμός ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ) Hρύθμιση ισχύος έχει 5 επίπεδα λειτουργίας, Πατώντας το πλήκτρο τα πλήκτρα ή. Ισχύς 1 = ελάχιστο επίπεδο - Ισχύς 5 = μέγιστο επίπεδο. Η επιβεβαίωση της αλλαγής γίνεται πατώντας το πλήκτρο OK. εμφανίζεται η ισχύς που έχει ρυθμιστεί και μπορεί να αλλάξει από Εργασία με Αισθητήρα Περιβάλλοντος (της σειράς) OK OK Η συσκευή ελέγχει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσα από ένα αισθητήρα ενσωματωμένο στον υπολογιστή παλάμης. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί, επαναφέρεται αυτόματα στο ελάχιστο ή σβήνει ενεργοποιώντας τη λειτουργία Stand by, μειώνοντας στο ελάχιστο την κατανάλωση πέλλετ. Εργοστασιακά, η λειτουργία STBY έχει ρυθμιστεί στο OFF. Για την ενεργοποίηση και τη λογική του ακολουθήστε τις υποδείξεις στη ακόλουθη σελίδα: Stand by. BURN POT CLEANING (Καθαρισμός μαγκαλιού) Η σόμπα κατά τη διάρκεια της λειτουργία έχει έναν εσωτερικό μετρητή ο οποίος μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα, προχωρά σε καθαρισμό του μαγκαλιού. Αυτή η φάση θα εμφανιστεί στην οθόνη, θα φέρει τη σόμπα σε χαμηλότερη ισχύ και θα αυξήσει το μοτέρ απαερίων για ένα καθορισμένο διάστημα που θα έχει προγραμματιστεί. Αφού τελειώσει η φάση του καθαρισμού, η σόμπα θα συνεχίσει τη λειτουργία της φθάνοντας και πάλι στην επιλεγμένη ισχύ. Απενεργοποίηση Πατήστε το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα. Ακολουθώντας αυτή τη OKλειτουργία η συσκευή εισέρχεται αυτόματα στη φάση σβησίματος, μπλοκάροντας τον εφοδιασμό του πέλλετ. Ο κινητήρας αναρρόφησης απαερίων και το μοτέρ αερισμού ζεστού αέρα θα παραμείνουν αναμμένα έως ότου η θερμοκρασία της σόμπας να πέσει κάτω από τις παραμέτρους του εργοστασίου. Ενεργοποίηση - Η επανέναρξη της σόμπας είναι δυνατή μόνο αν η θερμοκρασία απαερίων είναι χαμηλή και αν ο προρυθμισμένος χρονοδιακόπτης έχει μηδενιστεί. 16

17 USER MENU (Μενού χρήστη) User MENU % Pellets v1 FAN reset PELLETS (πέλλετ) Το μενού που ακολουθεί επιτρέπει την ποσοστιαία ρύθμιση του πέλλετ. Σε περίπτωση που η σόμπα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην ποσότητα των πέλλετ μπορείτε να προχωρήσετε από τον πίνακα ελέγχου, στη ρύθμιση φόρτωσης των πέλλετ. Τα προβλήματα που αφορούν την ποσότητα καυσίμου ενδέχεται να χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: Έλλειψη καυσίμου: η σόμπα δεν μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλη φλόγα η οποία παραμένει χαμηλή ακόμη και σε αυξημένη ισχύ. στην ελάχιστη ισχύ, η σόμπα τείνει να σβήνει με την ένδειξη συναγερμού "no pellets" [απουσία πέλλετ]. όταν η σόμπα εμφανίζει το συναγερμό no pellets [απουσία πελλετ] μπορεί να είναι λόγω του πέλλετ που δεν έχει καεί (άκαυστο) μέσα στο θάλαμο καύσης. Υπερβολική ποσότητα καύσιμου υλικού: η σόμπα δημιουργεί πολύ μεγάλη φλόγα ακόμη και σε χαμηλή ισχύ. το γυαλί της πόρτας τείνει να γεμίζει μαυρίλα και να καλύπτεται σχεδόν ολόκληρο. ο θάλαμος καύσης τείνει να αναπτύσσει κρούστα φράζοντας τα ανοίγματα αναρρόφησης του αέρα λόγω της υπερβολικής ποσότητας πέλλετ που έχει φορτωθεί εφόσον καίγεται μόνο μερικώς. Η ρύθμιση που πρέπει να ακολουθήσετε είναι ποσοστιαία, κατά συνέπεια μια τροποποίηση αυτής της παραμέτρου θα επιφέρει ανάλογη μεταβολή όλων των ταχυτήτων φόρτωσης της σόμπας. Η φόρτωση είναι δυνατή κατά -30% έως +20%. V1 - FAN (V1 - Αέρας) Το μενού (για τα μοντέλα που προβλέπονται) ρυθμίζει ποσοστιαία (+/- 10%) την ταχύτητα του εμπρός ανεμιστήρα. User MENU % Pellets v1 FAN reset reset Επιτρέπει τη μεταφορά όλων των τροποποιημένων τιμών από το χρήστη όπως από το εργοστάσιο. User MENU % Pellets v1 FAN reset 17

18 SET CHRONO (ρύθμιση χρονοδιακόπτη) Set chrono Enable chrono set prg1 set prg2 set prg3 Αυτή η λειτουργία προγραμματίζει την έναυση και το σβήσιμο της γεννήτριας με αυτόματο τρόπο. set prg4 Εργοστασιακά, οι γεννήτριες έχουν το SET CΗRONO [ρύθμιση χρονοδιακόπτη] απενεργοποιημένο. Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 4 χρονικές ζώνες μιας ημέρας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Σε κάθε φάση μπορείτε να ρυθμίσετε το ωράριο έναυσης και σβησίματος, τις ημέρες της προγραμματισμένης φάσης και τη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Η σωστή ρύθμιση της τρέχουσας ημέρας και ώρας είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία του χρονοδιακόπτη. ENABLE CHRONO (Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) Επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη και των διαφορετικών ζωνών ωραρίου της σόμπας. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Προγραμματισμός 1 Προγραμματισμός 2 ENABLE CHRONO CRONO PRG1 PRG3 PRG2 PRG4 Ενεργοποιημένο Απενεργοποιημένο Προγραμματισμός 3 Προγραμματισμός 4 SET PRG 1-4 (ρύθμιση προγραμμάτων 1-4) Ωράριο έναυσης Ωράριο σβησίματος. PRG1 START 00:00 STOP 00:00 C Προγραμματισμός 1 Ρύθμιση θερμοκρασίας Ενεργοποιημένες ημέρες Απενεργοποιημένες ημέρες 1= Δευτέρα 7= Κυριακή Συστάσεις Παράδειγμα Οι ώρες έναρξης και σβησίματος πρέπει να είναι εντός μιας ημέρας, από 0 έως 24, και όχι επισωρευμένες σε περισσότερες ημέρες. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονομέτρου θα πρέπει να ρυθμίσετε την ημέρα και την τρέχουσα ώρα, προκειμένου να ελέγχετε ότι έχετε ακολουθήσει τα σημεία που αναφέρονται στο υποκεφάλαιο Set ρολογιού έτσι ώστε να είναι ενεργή η λειτουργία χρονομέτρου, και εκτός από το να την προγραμματίσετε πρέπει και να την ενεργοποιήσετε. Έναρξη στις 7:00 πμ Σβήσιμο στις 18:00 Έναρξη στις 10:00 μμ Σβήσιμο στις 5:00 πμ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ J Όταν ο εβδομαδιαίος προγραμματιστής είναι ενεργός στην οθόνη του υπολογιστή παλάμης, θα εμφανιστεί η διπλανή εικόνα. 18

19 DUCTING (δίκτυο σωληνώσεων) Το μενού επιτρέπει τη διαχείριση των δύο δικτύων σωληνώσεων Ζ1-Ζ2 της σόμπας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου σωληνώσεων δείτε κεφάλαιο: " Λειτουργία δικτύου σωληνώσεων με θερμοστάτη ή αισθητήρα (προαιρετικά)" Ducting Z1 mode On/off/ECO Επιλογή του τρόπου λειτουργίας του δικτύου σωληνώσεων Z1 set zone Z1 OFF C Ενεργοποίηση/ρύθμιση θερμοκρασίας περιοχής Z1 Z1 FAN % -30% to +45% Ρύθμιση ταχύτητας αερισμούz1 Z2 mode On/off/ECO Επιλογή του τρόπου λειτουργίας του δικτύου σωληνώσεων Z2 set zone Z2 OFF C Ενεργοποίηση/ρύθμιση θερμοκρασίας περιοχής Z2 Z2 FAN % -30% to +45% Ρύθμιση ταχύτητας αερισμούz2 Z1 MODE (Τρόπος λειτουργίας Ζ1) Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την επιλογή του τρόπου λειτουργίας του μοτέρ του δικτύου σωληνώσεων Z1. off: Το δίκτυο σωληνώσεων είναι πάντα απενεργοποιημένο. on: Το δίκτυο σωληνώσεων είναι ενεργό και μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία στο μοτέρ του δικτύου, θα μεταπηδήσει στην 1η ταχύτητα. eco: Το δίκτυο σωληνώσεων είναι ενεργό και μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία στο μοτέρ του δικτύου, θα σβήσει. SET ZONE 1 (ρύθμιση περιοχής Ζ1) Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη διαμόρφωση της χρήσης ενός θερμοστάτη περιβάλλοντος ή ενός αισθητήρα περιβάλλοντος (NTC 10K) για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον Ζ1. off: έχει διαμορφωθεί για τη χρήση του θερμοστάτη περιβάλλοντος C: έχει διαμορφωθεί για την ενός αισθητήρα περιβάλλοντος, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας. Z1 FAN % (Z1 αέρας %) Ρυθμίζει την ταχύτητα αερισμού Z1 - σε %. Ανάλογες ρυθμίσεις λειτουργίας για το μοτέρ δικτύου σωληνώσεων Ζ2 SETTINGS (ρυθμίσεις) settings set clock xx:xx - dd/mm/yy ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας language ita-ing-fra-ted-spa ρύθμιση γλώσσας display Ρύθμιση οθόνης stand-by On/off Ενεργοποιεί /απενεργοποιεί τη λειτουργία stand by delta t OFF C Ρύθμιση του DELTA T Με τον ορισμό των ρυθμίσεων μπορείτε να: ρυθμίσετε την DATE AND TIME (ώρα και την ημερομηνία) ορίσετε τη LANGUAGE (γλώσσα) που επιθυμείτε (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά) ρυθμίσετε την DISPLAY (Οθόνη) ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αναμονή stand by ρυθμίσετε το DELTA T SET CLOCK (ρύθμιση ρολογιού) δείτε κεφάλαιο: ρυθμίσεις πρώτης έναυσης. LANGUAGE (γλώσσα) δείτε κεφάλαιο: ρυθμίσεις πρώτης έναυσης. 19

20 DISPLAY (Οθόνη) Από το μενού "Display" Οθόνη: Ρυθμίζετε την αντίθεση της οθόνης Ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το φωτισμό φόντου. Ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη ακουστική σήμανση. Ρυθμίζετε τον χρονοδιακόπτη για το σβήσιμο του φωτισμού φόντου της οθόνης. Ρυθμίζετε το χρονοδιακόπτη σβησίματος της οθόνης (τρόπος λειτουργίας sleep). settings set clock xx:xx - dd/mm/yy Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας. language ita-ing-fra-ted-spa ρύθμιση γλώσσας display Ρύθμιση οθόνης stand-by On/off Ενεργοποιεί /απενεργοποιεί τη λειτουργία stand by delta t OFF C Ρύθμιση του DELTA T stand - by Η λειτουργία Stby χρησιμοποιείται αν θέλετε να σβήσετε άμεσα τη σόμπα μόλις φτάσει στη θερμοκρασία. Εργοστασιακά η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη (OFF). J Αυτή η λειτουργία δεν συνιστάται για περιβάλλοντα με ανεπαρκή θερμική μόνωση ή όπου ενδέχεται να υπάρχουν ταχείες εναλλαγές θερμότητας: άνοιγμα/κλείσμο θυρών και παραθύρων. settings set clock xx:xx - dd/mm/yy Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας. language ita-ing-fra-ted-spa ρύθμιση γλώσσας display Ρύθμιση οθόνης stand-by On/off Ενεργοποιεί /απενεργοποιεί τη λειτουργία stand by delta t OFF C Ρύθμιση του DELTA T on/off stand - by με ψηφιακό θερμοστάτη (παρέχεται) Λειτουργία Stby στο On Αν η λειτουργία Stby είναι ενεργή (ON), αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί την θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί συν το DELTA T OFF η σόμπα θα σβήσει μετά από προκαθορισμένη καθυστέρηση εργοστασιακά, προβάλλοντας το stand - by. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα είναι χαμηλότερη της ρύθμισης, μείον το DELTA T OFF σόμπα θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην ισχύ που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη εμφανίζοντας work [εργασία] Λειτουργία Stby στο OFF (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) Αν η λειτουργία Stby δεν είναι ενεργή (OFF), αν η σόμπα φτάσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος που έχει ρυθμιστεί, θα φτάσει στο ελάχιστο, διαμορφώνοντας και προβάλλοντας το Modulation. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα είναι χαμηλότερη, η ρύθμιση της σόμπας θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην ισχύ που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη εμφανίζονται work. stand - by με συμπληρωματικό θερμοστάτη (προαιρετικά) Λειτουργία Stby στο OFF (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) Αν η λειτουργία Stby δεν είναι ενεργή (OFF), αν η σόμπα φτάσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος που έχει ρυθμιστεί στον συμπληρωματικό θερμοστάτη (ανοιχτή επαφή) θα μπει σο ελάχιστο, προβάλλοντας την επιγραφή Modulation. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα είναι χαμηλότερη, η ρύθμιση της σόμπας θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην ισχύ που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη εμφανίζεται work [εργασία]. Λειτουργία Stby στο On Όταν η λειτουργία Stby είναι ενεργή (ON), κατά την επίτευξη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος που έχει ρυθμιστεί στον συμπληρωματικό θερμοστάτη (ανοιχτή επαφή) αυτός θα σβήσει μετά από καθυστέρηση που έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο, εμφανίζοντας STAND - BY. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα είναι χαμηλότερη, η ρύθμιση της σόμπας θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην ισχύ που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη εμφανίζεται work [εργασία]. 20

21 Delta t Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της υστέρησης για το σβήσιμο της σόμπας DELTA T OFF ( ρύθμιση θερμοκρασίας + υστέρηση Delta T OFF) και για την εκ νέου έναυση της σόμπας (ρύθμιση θερμοκρασίας + υστέρηση Delta T ON), σε περίπτωση που δεν υπάρχει εξωτερικός θερμοστάτης. Το εύρος για το Delta T ON/OFF είναι: OFF - 0,5-5,5 C settings set clock xx:xx - dd/mm/yy Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας. language ita-ing-fra-ted-spa ρύθμιση γλώσσας display Ρύθμιση οθόνης stand-by On/off Ενεργοποιεί /απενεργοποιεί τη λειτουργία stand by delta t OFF C Ρύθμιση του DELTA T on/off Σημείωση: η λειτουργία DELTA T θα εμφανιστεί μόνο με το Stand-by ενεργό (ON). Συμπληρωματικές λειτουργίες COMFORT Αυτός ο τρόπος μειώνει την ταχύτητα αερισμού, κάνοντας τη σόμπα να λειτουργεί αθόρυβα. L Για ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο μέχρι την ένδειξη στην οθόνη. Για απενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία COMFORT, η σόμπα θα χρησιμοποιήσει τον εμπρός μειωμένο αερισμό. Τα δίκτυα σωληνώσεων Ζ1 και Ζ2 θα μείνουν ανεξάρτητα. 21

22 Καθαρισμός και συντήρηση. Ακολουθείστε τις οδηγίες πάντα με τη μεγαλύτερη ασφάλεια! Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του καλωδίου τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί καθώς ο καυστήρας μπορεί να έχει προγραμματιστεί για έναυση. ότι ο καυστήρας είναι κρύος σε όλα τα μέρη του. Οι στάχτες είναι εντελώς κρύες. Εξασφαλίστε κατάλληλη εναλλαγή αέρα του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Η κακή λειτουργία, επηρεάζει τη σωστή λειτουργία και την ασφάλεια! συντήρηση Για τη σωστή λειτουργία, η γεννήτρια πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Οι περιοδικές εργασίες ελέγχου και οι συντηρήσεις πρέπει να εκτελούνται πάντα από ειδικευμένους, πιστοποιημένους τεχνικούς οι οποίοι εργάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. Κάθε χρόνο, καθαρίστε την εγκατάσταση εξόδου καυσαερίων, τα κανάλια καπνού και τα ρακόρ T μαζί με τα καπάκια επιθεώρησης - αν υπάρχουν και τυχόν οριζόντια τμήματα! Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ καθαρισμού του καυστήρα ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ! Εξαρτάται από την ποιότητα του πέλλετ που έχει χρησιμοποιηθεί και τη συχνότητα χρήσης. Ενδέχεται αυτές οι εργασίες να πρέπει να ολοκληρωθούν με μεγαλύτερη συχνότητα. Καθαρισμός και συντήρηση με ευθύνη του χρήστη Οι εργασίες του τακτικού καθαρισμού, όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, πρέπει να εκτελούνται με τη μέγιστη προσοχή μετά την ανάγνωση των οδηγιών, των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά χημικά καθαρισμού! Ο καθαρισμός των επιφανειών θα πρέπει να γίνει με τον καυστήρα και την επένδυση εντελώς κρύα. Για τη συντήρηση των επιφανειών και των μεταλλικών μερών, αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανό με νερό ή νερό και ουδέτερο σαπούνι. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να καταστρέψει τις επιφάνειες της γεννήτριας και ν' ακυρώσει την εγγύηση. Καθαρισμός του κεραμικού γυαλιού. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά χημικά καθαρισμού! Ο καθαρισμός του κεραμικού γυαλιού πρέπει να γίνει με το γυαλί εντελώς κρύο. Για να καθαρίσετε το κεραμικό γυαλί αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα στεγνό πινέλο και βρεγμένο χαρτί εφημερίδας περασμένο στην τέφρα. Στην περίπτωση που το γυαλί είναι πολύ βρώμικο χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα ειδικό καθαριστικό για κεραμικά γυαλιά. Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα επάνω σε ένα πανί και χρησιμοποιήστε το επάνω στο κεραμικό γυαλί. Μη ψεκάζετε ποτέ απορρυπαντικό ή άλλο υγρό απευθείας πάνω στο γυαλί ή στις φλάντζες. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του κεραμικού γυαλιού και ν' ακυρώσει την εγγύηση. Καθαρισμός της δεξαμενής πέλλετ Όταν η δεξαμενή αδειάζει εντελώς, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της γεννήτριας και αφαιρέστε τα υπολείμματα (σκόνη, υπολείμματα κλπ) από την άδεια δεξαμενή, πριν προχωρήσετε στην πλήρωση. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Αποξεστήρες: Χρησιμοποιήστε τους αποξεστήρες ακολουθώντας μία κίνηση από κάτω προς τα πάνω (για τα μοντέλα με υψηλότερους αποξέστες) ή τραβώντας και σπρώχνοντας τους ίδιους (για τα ένθετα και τα μοντέλα με μπροστινούς αποξέστες). Σημείωση: η χρήση των αποξεστήρων κατά προτίμηση θα πρέπει να εκτελείται με κρύα τη σόμπα, αν χρησιμοποιούνται με ζεστή τη σόμπα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα ειδικά γάντια για την προστασία από τη θερμότητα καθώς είναι πολύ ζεστοί. 22

23 Ανοίξτε την θύρα - Καθαρίστε το τζάμι με ένα υγρό πανί Μην ψεκάζετε ποτέ άμεσα στο κεραμικό γυαλί το απορριπαντικό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για τον καθαρισμό. Καθαρισμός μαγκαλιού και θαλάμου καύσης 1. Ανρροφήστε τα υπολείμματα που υπάρχουν στο μαγκάλι 2. Αφαιρέστε πλήρως το μαγκάλι από τον ειδικό χώρο. 3. Αναρροφήστε τους καπνούς από το έδρανο του μαγκαλιού και τον θάλαμο καύσης (3.1) 4. Απελευθερώστε με την ειδική τσιμπίδα του εξοπλισμού όλες τις οπές που υφίστανται στο μαγκάλι. 5. Επανατοποθετήστε το μαγγάλι στο έδρανό τους και σπρώξτε το μέχρι το τοιχίο της εστίας. 6. Αν είναι παρούσα η λεκάνη περισυλλογής στάχτης, αναρροφήστε την επικάθιση της στάχτης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αναρροφητής με ειδικό δοχείο διαχωρισμού της περισυλλεγόμενης στάχτης

24 ΚΑΘΕ 3/4 ΗΜΕΡΕΣ - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Συρτάρι τέφρας Ελέγξτε κάθε 3-4 ημέρες το περιεχόμενο του συρταριού και εκκενώστε το συρτάρι τουλάχιστον μια/δυο φορές την εβδομάδα. Όταν προβλέπεται, ανοίξτε/αφαιρέστε την κατώτερη θυρίδα. Αφαιρέστε το πτυσόμενο συρτάρι στάχτης και αδειάστε το σε ένα ειδικό δοχείο. Αναρροφήστε την υποκείμνη ζώνη όπου βρίσκεται το πτυσσόμενο συρτάρι στάχτης. Όταν καθαριστεί, επανατοποθετήστε το πτυσσόμενο συρτάρι και κλείστε/επανατοποθετήστε την εξωτερική θυρίδα. Μερικές σόμπες έχουν το συρτάρι περισυλλογής στάχτης άμεσα στον θάλαμο καύσης, όπου αρκεί να ανοιχθεί η θυρίδα και να αναρροφηθεί έμμεσα η στάχτη από την λεκάνη. ΜΗΝΙΑΙΩΣ Καθαρισμός θερμικού εναλλάκτη: Μηνιαίως είναι απαραίτητο να καθαρίζετε το θάλαμο των εναλλακτών θερμότητας εφόσον η καπνιά που εναποτίθεται στον πίσω τοίχο της εστίας σε χυτοσίδηρο εμποδίζει την ομαλή ροή των καπνών., δημιουργεί πρόβλημα στην καλή λειτουργία της σόμπας. Ανοίξτε την θυρίδα για πρόσβαση στον θάλαμο καύσης. Αφαιρέστε πλήρως το μαγγάλι από το έδρανό του. Αφαιρέστε ή περιστρέψτε, με βάση το μοντέλο, το ανώτερο μάνταλο (A) τις βίδες (B) ή το μάνταλο τοίχου (C) του τοίχου της εστίας (D), αφαιρέστε το τοιχίο εστίας (E) και συνεχίστε με τον καθαρισμό του, χρησιμοποιώντας την τσιμπίδα και ένα κατάλληλο αναρροφητή στάχτης (F). Μετά το τέλος του καθαρισμού επανατοποθετήστε το πτυσσόμενο τοιχίο της εστίας (D) και στερεώστε το και πάλι με τις ειδικές του βίδες, περιστρέφοντας την τσιμπίδα σε αντίθετη φορά για αφαίρεση, ή επανατοποθετήστε το μάνταλο τοιχίου εστίας. Επανατοποθετήστε το μαγκάλι στο έδρανο του. 24

25 A B *C D D *D E E *E F F F Καθαρισμός ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΦΡΕΑΤΙΟ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ) Μερικά μοντέλα σόμπας διαθέτουν ένα φρεάτιο επιθεώρησης, πίσω από το συρτάρι στάχτης ή κάτω από τον θάλαμο καύσης, όπου αρκεί να αφαιρέσετε τις βίδες στήριξης και να αναρροφήσετε τις στάχτες από το εσωτερικό. * σε προκαθορισμένα μοντέλα. 25

26 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η γεννήτρια χρησιμοποιώντας πέλετ ως στέρεο καύσιμο χρειάζεται μια τακτική ετήσια επέμβαση συντήρησης που θα πρέπει να εκτελείται από έναν αρμόδιο τεχνικό, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής και μπορεί να ακυρώσει τους όρους της εγγύησης. Τηρώντας τη συχνότητα των εργασιών καθαρισμού που αφορούν το χρήστη και περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, εξασφαλίζεται η διάρκεια της σωστή καύσης της γεννήτριας, χωρίς το ενδεχόμενο ανωμαλιών ή/και δυσλειτουργιών που μπορεί να απαιτήσουν επιπλέον επεμβάσεις του τεχνικού. Τα αιτήματα επέμβασης της τακτικής συντήρησης δεν προβλέπονται στην εγγύηση του προϊόντος. ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΟΡΤΑΣ, ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΑΛΙ Οι τσιμούχες εξασφαλίζουν τη στεγανότητα της σόμπας και κατά συνέπεια την καλή λειτουργία της. Θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά: σε περίπτωση που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να εκτελούνται από έναν αρμόδιο τεχνικό. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ Ετησίως ή κάθε φορά που παρουσιάζεται η ανάγκη κάνετε αναρρόφηση και καθαρισμό του αγωγού που οδηγεί στην καπνοδόχο. Αν υπάρχουν οριζόντιες τμήματα είναι αναγκαίο να κάνετε αναρρόφηση των υπολειμμάτων πριν αυτά μπλοκάρουν το πέρασμα των καπνών. ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ) Στο τέλος κάθε εποχής, πριν σβήσετε τη σόμπα, σας συνιστούμε να αδειάσετε εντελώς τη δεξαμενή του πέλετ, αναρροφώντας τα κατάλοιπα του πέλετ και σκόνης που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό της. Επίσης, σας συνιστούμε να αποσυνδέετε τη γεννήτρια από το ηλεκτρικό δίκτυο και, για μεγαλύτερη ασφάλεια κυρίως αν υπάρχουν παιδιά, να βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. ΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Οι εικόνες είναι για επεξηγηματικούς λόγους D D C B B B E F E C E A A B C D E F 26 Κινητήρας καπνών (αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός και αγωγός καπνού), νέα σιλικόνη στα προβλεπόμενα σημεία Επιθεωρήσεις τσιμούχας, συρταριού τέφρας και πόρτας (αντικαταστήστε και βάλτε σιλικόνη όπου χρειάζεται) Θάλαμος καύσης (γενική καθαριότητα όλου του θαλάμου) και καθαρισμός σωλήνα στοιχείου πυρακτώσεως Δεξαμενή (πλήρες άδειασμα και καθαρισμός) Αποσυναρμολόγηση ανεμιστήρα αέρα περιβάλλοντος και αφαίρεση της σκόνης και των τυχόν υπολειμμάτων πέλετ Ελέγξτε το σωλήνα αναρρόφησης αέρα και την ενδεχόμενη καθαριότητα του αισθητήρα ροής

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ... 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ... 6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty SERAFINA - Viviana - Viviana Plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty SERAFINA - Viviana - Viviana Plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED /GRECO 2 ...4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COMFORT MAXI/ COMFORT PLUS... 7 Συναρμολόγηση με συρόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal /GRECO ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Συναρμολόγηση με συρόμενη βάση...

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ για σόμπες πέλετ lcd Ελληνικά 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Εγκατάσταση και διατάξεις ασφαλείας... 5 Αντισυμπυκνωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΟΜΠΏΝ ΠΈΛΕΤ LCD ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΟΜΠΏΝ ΠΈΛΕΤ LCD ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΟΜΠΏΝ ΠΈΛΕΤ LCD ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GRECO 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΓΙΑ ΣΌΜΠΕΣ ΠΈΛΕΤ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΓΙΑ ΣΌΜΠΕΣ ΠΈΛΕΤ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΓΙΑ ΣΌΜΠΕΣ ΠΈΛΕΤ HE NO FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR 004275888_mu_stufe_pellet_Rev001_160211_2272575_lcd

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49 Ελληνικά/greco 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET HE NO FI FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR Rev004_280411_2272575 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα