ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47)."

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Α οκεντρωµένες ιοικήσεις της Ταχ.Κώδικας : Αθήνα Χώρας FAX : ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες : Ι. Τζήµα: (Άρθρα 26 και 41) : Α. Πατσιαβούρα: (Άρθρο 47) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Πληροφορίες :. Ζωγο ούλου: (Άρθρο 26) : Θ. Πα ασηµακο ούλου: (Άρθρα 41 αρ. 1 α και β, αρ. 2, 48) : Α. Πα αδάτου: (Άρθρο 35) ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:27 ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Με τις διατάξεις του νόµου 4325/2015 (Α 47), µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το ροσω ικό των ΟΤΑ α και β βαθµού. Παρακάτω, αρατίθενται αναλυτικά, ανά άρθρο, οι ειδικότερες ρυθµίσεις, αναφορικά µε θέµατα ροσω ικού µονίµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: - 1 -

2 Αυτοδίκαιη κατάταξη των µουσικών των ΟΤΑ α βαθµού και των νοµικών ροσώ ων αυτών στον κλάδο ΤΕ Μουσικών (άρθρο 26 αρ. 8) Με τις διατάξεις της αρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 και στο λαίσιο των αρχών της ισονοµίας και της ίσης µεταχείρισης, εξοµοιώνονται οι µουσικοί των ΟΤΑ α βαθµού και των νοµικών ροσώ ων αυτών, µε τους µουσικούς αρµοδιότητας του Υ ουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την κοινή υ αγωγή τους σε κλάδο ΤΕ Μουσικών. Η διάταξη αυτή καταλαµβάνει συνολικά τους µουσικούς ου υ ηρετούν σε ΟΤΑ α βαθµού και στα νοµικά τους ρόσω α (δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου) και α ασχολούνται είτε ως καλλιτεχνικό είτε ως εκ αιδευτικό ροσω ικό, καθόσον, σύµφωνα και µε την αριθµ.71/07 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., την ιδιότητα του µουσικού και όχι του εκ αιδευτικού έχουν και οι µουσικοί ου διδάσκουν όργανα σε ωδεία και µουσικές σχολές και συνε ώς η αντιµετώ ισή τους θα ρέ ει να είναι ενιαία µε τους λοι ούς µουσικούς ου α ασχολούνται στους δήµους. Ειδικότερα, µε ράξη του αρµοδίου ρος διορισµό οργάνου, κατατάσσονται αυτοδίκαια και α ό την έναρξη ισχύος του νόµου, ήτοι στις , οι µουσικοί των Ο.Τ.Α. α βαθµού και των νοµικών ροσώ ων αυτών, στον κλάδο Μουσικών ΤΕ, εφόσον διαθέτουν : α ολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδα ής ή ισότιµο της αλλοδα ής και τυχίο ή δί λωµα µουσικής ειδίκευσης αναγνωρισµένου µη ανώτατου εκ αιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδα ής ή τυχίο µουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 αρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α 109) ή τυχίο ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδα ής. Η κατάταξη του εν λόγω ροσω ικού γίνεται µε α όφαση του αρµοδίου ρος διορισµό οργάνου, σε εφαρµογή των διατάξεων άρθρου 28 του ν.4024/2011. Παράταση λειτουργίας κοινωνικών δράσεων στους ΟΤΑ (άρθρο 35) - 2 -

3 Ενόψει της υλο οίησης νέου κύκλου των συγχρηµατοδοτούµενων δοµών Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ), Κέντρων ιηµέρευσης- Ηµερήσιας Φροντίδας (ΚΕ ΗΦ) και των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και ευ αθών Οµάδων, σας ενηµερώνουµε ότι µε το άρθρο 35 ροβλέφθηκε η αράταση των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του ροσω ικού των φορέων των ΟΤΑ ου α ασχολείται στα εν λόγω κέντρα, ώστε να συνεχιστούν α ρόσκο τα οι αρεχόµενες υ ηρεσίες, µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των φορέων στο νέο κύκλο των αντίστοιχων ράξεων της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου του ΕΣΠΑ και άντως όχι έραν της 31ης/12/2015. Ε ειδή στο µεταβατικό αυτό στάδιο η αράταση των συµβάσεων είναι υ οχρεωτική (εκ του νόµου), δεν α αιτείται ούτε η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, ό ως ισχύει, ούτε η ροβλε όµενη α ό τις διατάξεις της αρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της ράξης αράτασης. Ωστόσο, µετά την ένταξη των φορέων των ΟΤΑ στο νέο κύκλο χρηµατοδότησης και την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, οι συµβάσεις του ροσω ικού θα µ ορούν να ανανεώνονται ή να αρατείνονται, κατ εφαρµογή της αρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94, έως τη λήξη του ρογράµµατος, µε την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, ό ως ισχύει, και τηρουµένης της υ οχρέωσης δηµοσίευσης της ράξης αράτασης ή ανανέωσης στην ερί τωση ου ο φορέας είναι δήµος ή δηµοτικό ν δδ. Ε οµένως, αµέσως µετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φορέων των ΟΤΑ για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ε ιλογής των αναδόχων του νέου κύκλου, θα ρέ ει να υ οβληθεί σχετικό αίτηµα έγκρισης της ανανέωσης ή αράτασης των συµβάσεων του ροσω ικού, µε τήρηση της διαδικασίας του ρογραµµατισµού ροσλήψεων, ό ως εριγράφεται στην Α.Π. οικ. 7057/ (Α Α: ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95) εγκύκλιο της υ ηρεσίας µας

4 Εξαίρεση έγκρισης α ό την ΠΥΣ στους ΟΤΑ (Άρθρο 41, Παρ.1α και β) Με τις διατάξεις της αρ.1 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 αναδιατυ ώνεται η αρ.20α του ν.4057/2012, µε την ο οία καθορίζονται οι ερι τώσεις ρόσληψης ροσω ικού ου εγκρίνονται α ό την Ε ιτρο ή της ΠΥΣ 33/2006 ό ως ισχύει. Κατά το σκέλος ου αφορά τους ΟΤΑ, διατηρείται η εξαίρεση α ό την υ οχρέωση χορήγησης έγκρισης της ως άνω Ε ιτρο ής για τις εξής ερι τώσεις: α) έκτακτο ροσω ικό για την εκτέλεση έργων µε αυτε ιστασία ( αρ.1α) β) υδρονοµείς άρδευσης ( αρ.1α) γ) ροσω ικό για την αντιµετώ ιση κατε ειγουσών ή ρόσκαιρων ή ε οχικών αναγκών µε διάρκεια σύµβασης δύο ή κατ εξαίρεση τριών µηνών ( αρ.1α) δ) εργατοτεχνικό ροσω ικό έως έντε ηµεροµισθίων το µήνα ( αρ.1β), αλλά και ε) ροσω ικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αντα οδοτικού χαρακτήρα και ροσω ικό ορισµένου χρόνου ή συµβασιούχοι µίσθωσης έργου ε ί αντιτίµω (άρθρο 48 του ν.4325/2015). Ε ίσης, µε τις διατάξεις της αρ.1α του άρθρου 41 εισάγεται εξαίρεση α ό την έγκριση της Ε ιτρο ής της ΠΥΣ 33/2006 ό ως ισχύει και για το ροσω ικό ου ροσλαµβάνεται για την αντιµετώ ιση κατε ειγουσών αναγκών (σεισµοί, ληµµύρες, αγετοί κ.λ.) µε συµβάσεις διάρκειας έως οκτώ µηνών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του ν.2190/1994 και το άρθρο 212 του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης ηµοτικών Υ αλλήλων) ό ως ισχύουν. Η εξαίρεση αυτή κρίθηκε ε ιβεβληµένη ροκειµένου οι φορείς να µ ορούν να αντιµετω ίσουν άµεσα, χωρίς καµία χρονοτριβή, τις ανάγκες ου ροκύ τουν εξαιτίας των ανωτέρω εκτάκτων γεγονότων. Πρόσληψη ε οχικού ροσω ικού για υρασφάλεια και ναυαγοσωστική κάλυψη (Άρθρο 41, Παρ.2) Με τις διατάξεις του άρθρου 41 αρ.2 του ν.4325/2015 αρέχεται, κατ εξαίρεση, η δυνατότητα ρόσληψης ροσω ικού ορισµένου χρόνου µε διάρκεια σύµβασης έως τριών µηνών σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών, χωρίς έγκριση της Ε ιτρο ής της ΠΥΣ 33/2006 ό ως ισχύει και χωρίς την τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994 ό ως ισχύει, εφόσον ρόκειται για ροσω ικό ου α ασχολείται στην υρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών

5 Πρόκειται για ροσω ικό του ο οίου η ρόσληψη, εκτός α ό άκρως αναγκαία για την ροστασία του φυσικού εριβάλλοντος και των λουοµένων, είναι υ οχρεωτική εκ του νόµου και αφορά χρονικό διάστηµα σύντοµο µεν, αλλά µεγαλύτερο των δύο µηνών, για το ο οίο αρεχόταν έως τώρα η δυνατότητα ρόσληψης ροσω ικού χωρίς έγκριση α ό κά οιο όργανο και χωρίς υ αγωγή στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Με τη νέα ρύθµιση συντοµεύεται σηµαντικά η διαδικασία ρόσληψης του ροσω ικού αυτού, ενώ και η Ε ιτρο ή της ΠΥΣ 33/2006 ό ως ισχύει α αλλάσσεται α ό µεγάλο όγκο εργασίας. Για την ρόσληψη των εργατών υρασφάλειας και των ναυαγοσωστών µε τρίµηνες συµβάσεις θα τηρηθούν τα ροβλε όµενα στην αρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών Υ αλλήλων (ν.3584/2007 ό ως ισχύει). Προϊστάµενοι Περιφερειών (Άρθρο 41, αρ. 4 ε) Με τη διάταξη αυτή ρυθµίζονται θέµατα υ αλλήλων ου ορίστηκαν ροϊστάµενοι στους ΟΤΑΒ Βαθµού, µε α όφαση Περιφερειάρχη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 51 αρ. 1β του ν. 3905/2010, δεδοµένου ότι η θητεία τους έληγε την 31η/12/2011, λην όµως ολλοί εξ αυτών εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις ευθύνης και µετά την ανωτέρω ροθεσµία. Συγκεκριµένα στη νέα διάταξη ροβλέ εται ότι ράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα τα ο οία υ ογράφονται α ό τους ροϊστάµενους των οργανικών µονάδων των Περιφερειών, οι ο οίοι ορίστηκαν κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 51 αρ. 1β του ν. 3905/2010, καθώς και ε ιδόµατα ευθύνης τα ο οία καταβάλλονται σε αυτούς, µετά την και έως την το οθέτηση νέων ροϊσταµένων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται, αντιστοίχως, ότι έχουν υ ογραφεί και έχουν καταβληθεί νοµίµως. Ενδοαυτοδιοικητική Κινητικότητα (Άρθρο 47 ) Με το άρθρο 47 του ν.4325/15 (Α 47) εισάγεται διάταξη, σύµφωνα µε την ο οία «κατά την αληθή έννοια του άρθρου 30 του ν.4223/2013 (Α' 287), ό ως ισχύει, ε ιτρέ εται η µετάταξη υ αλλήλων ακόµη και αν έχουν δέσµευση αραµονής στην υ ηρεσία τους, η ο οία ροκύ τει α ό ο οιαδή οτε αντίθετη, ρογενέστερή της διάταξη, ερµηνεύοντας έτσι το άρθρο 30 του ν.4223/13 λόγω της αντίθετης ερµηνείας ου δόθηκε α ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, µε α οτέλεσµα να µη - 5 -

6 θεωρηθούν εντάλµατα ληρωµής υ αλλήλων ου µετατάχθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα ριν την αρέλευση της υ οχρεωτικής δεκαετούς αραµονής τους στην υ ηρεσία. Έγκριση ροσω ικού ορισµένου χρόνου σε αντα οδοτικές υ ηρεσίες, µε αντίτιµο και λοι ές αντικαταβολές (Άρθρο 48) Η δηµοσιονοµική κατάσταση στην ο οία βρίσκεται η χώρα έχει ε ιβάλει, µεταξύ άλλων, σηµαντικούς εριορισµούς στις άσης φύσεως ροσλήψεις ου ραγµατο οιούνται στους φορείς του ηµοσίου, τους ΟΤΑ αλλά και τα ΝΠΙ της Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, όσον αφορά τις ροσλήψεις ροσω ικού ορισµένου χρόνου και τις συµβάσεις µίσθωσης έργου, α ό τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3833/2010 ό ως ισχύει ροβλέ εται οσοστιαία µείωση του αριθµού τους κατ έτος. Για το 2015 η µείωση αυτή έχει καθοριστεί σε οσοστό 10 % ε ί των αντίστοιχων ερυσινών εγκρίσεων. Προκειµένου οι ΟΤΑ να µ ορέσουν να αντε εξέλθουν στην κάλυψη βασικών αναγκών τους µε άµεσο αντίκτυ ο στις το ικές κοινωνίες, το Υ ουργείο µας µε µια σειρά ρυθµίσεων εξαίρεσε α ό τις µνηµονιακές υ οχρεώσεις συγκεκριµένες κατηγορίες ροσλήψεων ροσω ικού οι ο οίες δεν ε ιφέρουν ε ιβάρυνση στον Κρατικό Προϋ ολογισµό ή τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Ήδη µε τις διατάξεις του άρθρου 12 αρ.14 του ν.4071/2012 εξαιρέθηκε α ό τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 ό ως ισχύει (και ως εκ τούτου του κατ έτος εριορισµού των εγκρίσεων) και υ ήχθη σε διακριτή διαδικασία έγκρισης το ροσω ικό αντα οδοτικού χαρακτήρα (ιδίως καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός, ύδρευση), καθώς και οι αµειβόµενοι α οκλειστικώς α ό έσοδα ροερχόµενα α ό την καταβολή αντιτίµου υ ό τη µορφή διδάκτρων (ιδίως καθηγητές δηµοτικών ωδείων). Καθώς η διάταξη αυτή αφορούσε α οκλειστικώς ροσω ικό ρωτοβάθµιων ΟΤΑ (δήµων, δηµοτικών ιδρυµάτων, Συνδέσµων ΟΤΑ και δηµοτικών ΝΠ ), µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4257/2014 το εδίο εφαρµογής διευρύνθηκε ώστε να συµ εριλάβει και νοµικά ρόσω α ιδιωτικού δικαίου της Αυτοδιοίκησης ου δραστηριο οιούνταν στους ίδιους τοµείς (.χ. Φορείς ιαχείρισης Στερεών Α οβλήτων υ ό τη µορφή ανωνύµων εταιρειών, δηµοτικά ωδεία υ ό τη µορφή ΝΠΙ, αλλά και δηµοτικές ε ιχειρήσεις ύδρευσης-α οχέτευσης κ.λ.). Με τις διατάξεις του άρθρου 48 α λουστεύεται ακόµα ερισσότερο το καθεστώς έγκρισης των συµβάσεων αυτών, καθώς α αιτείται λέον η έκδοση - 6 -

7 α όφασης του Υ ουργού Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, χωρίς τη σύµ ραξη άλλου οργάνου. Παρακαλούµε να κοινο οιήσετε την αρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α και β βαθµού χωρικής σας αρµοδιότητας και στα νοµικά τους ρόσω α. Την αρούσα εγκύκλιο µ ορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τό ο του Υ ουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης στη διαδροµή: Υ ουργείο /Εγκύκλιοι. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης Ελεγκτικό Συνέδριο ΚΕ Ε ΠΟΕ ΟΤΑ ΠΟΠ ΟΤΑ Εθνικό Τυ ογραφείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ -Γραφείο Υ ουργού - Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού, κ. Βερναρδάκη - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη - Γεν. ιευθύντρια Α οκέντρωσης και Το ικής Αυτοδιοίκησης - Γενικό /ντή Οικονοµικών Υ ηρεσιών και ιοικητικής Υ οστήριξης - Γενικό /ντή Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Εκλογών - /νση ιοικητικής Υ οστήριξης - /νση Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (Με την αράκληση να αναρτήσει την αρούσα στο δικτυακό τό ο του Υ ουργείου) - ιεύθυνση Προσω ικού Το ικής Αυτοδιοίκησης - 7 -

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 26/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αρ. Πρωτ.: 2851 ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /νση: Μητρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 21097 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: ecocom-sofia@mfa.gr Web:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα